ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015"

Transkriptio

1 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti

2 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot Strateginen tavoite 1: Tätä kehitämme: Valmius koko maan kattavaksi Tätä kehitämme: Henkinen tuki ja ensihuolto Tätä kehitämme: Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan Tätä teemme: Ensiapupäivystykset Tätä teemme: Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu Tätä teemme: Katastrofirahasto ja Nälkäpäiväkeräys Tätä teemme: Henkilötiedostelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Tätä teemme: Kansainvälinen katastrofiapu Strateginen tavoite 2: Tätä kehitämme: Enemmän ja monipuolisempaa ystävätoimintaa Tätä teemme: Ensiapukoulutus Tätä teemme: Maahanmuuttajien kotoutumistoiminta Tätä teemme: Kotimaan apu ja huono-osaisuushankkeet Tätä teemme: Henkisen tuen koulutus Tätä teemme: Terveyspisteet Tätä teemme: Hiv työ Tätä teemme: Päihdetyö Tätä teemme: Nuorten turvatalot Tätä teemme: Työllistäminen Tätä teemme: Veripalvelu Tätä teemme: Kontti -kierrätystavarataloketju Strateginen tavoite 3: Tätä kehitämme: vaikuttamistyö eläväksi Tätä kehitämme: Reddie Kids varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Tätä kehitämme: Yhteistyötä yläkoulujen (7.-9. luokat) kanssa Tätä kehitämme: Pitkäkestoinen nuorisotoiminta Tätä teemme: Valtakunnalliset kampanjat Tätä teemme: Humanitaarisen oikeuden koulutus Tukipalvelut ja henkilöstö Henkilöstömäärät Piirikoonti Koulutustilastot Tilastokirjassa esitetyt kuviot Liite 1. Piiriyhteenveto 3. Liite 2. Koulutustilastot 2

3 Suomen Punainen Risti Esittelemme tässä kirjassa keskeisempiä lukuja Suomen Punaisen Ristin toiminnasta vuodelta 215 sekä toiminnan kehittymistä viiden viimeisen vuoden ajalta. Tiedot on kerätty järjestön omista tietokannoista sekä osastoille suunnatulla sähköisellä toimintakyselyllä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 434 osastoa, vastausprosentin ollessa siis oli 86 %. Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä oli vuoden 215 lopussa Uusia jäseniä saatiin 755 henkilöä, heistä 55 % tuli netin kautta. Kokonaisjäsenmäärän nousu oli 2,4 %. Suomen Punaisen Ristin osastokenttä kattoi laajasti koko maan. Osastoja oli yhteensä 55 kappaletta 12 piirin alueella. Eniten osastoja oli Länsi-Suomen piirissä, jonka alueella on 73 osastoa ja vähiten osastoja oli Turunmaan (Åboland) piirissä, jossa osastoja oli kymmenen. Prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä kasvatti Länsi-Suomi, joka kasvatti jäsenmääräänsä 4,9 %. Jäsenistöstämme oli 26,9 % miehiä. Jäsenten keski-ikä oli 57,5 vuotta, tyypillisin ikä oli 6-69 vuotta. Jäsenistä nuorisojäseniä eli alle 29-vuotiaita oli 8, %. Osastoissa toimivien vapaaehtoisten määrä osastoissa nousi hiukan, ollen Heistä alle 29 vuotiaita oli Uusia vapaaehtoisia oli 545, heistä nuoria oli Samalla uusia vapaaehtoisuudesta kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautui netin kautta , joista pääosa viimeisellä vuosikolmanneksella. 3

4 Kuvio 1 Vapaaehtoisten määrä osastoissa Vapaaehtoisten määrä osastoissa Kuvio 2 Kokonaisjäsenmäärän kehittyminen Kokonaisjäsenmäärän kehittyminen Kuvio 3 Osastojen määrä piireittäin 8 7 Osastojen määrä piireittäin Toimiva Tarkkailussa 4

5 Kuvio 4 Minkälaisella alueella osasto toimii 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Minkälaisella alueella osasto toimii 215 Kaupunki Kaupunginosa Kuntakeskus Maaseutu Kuvio 5 Minkälaisella alueella osasto toimii, koko maa Kuvio 6 Osaston toiminnan muoto, koko maa Minkälaisella alueella osasto toimii 215, koko maa Osaston toiminnan muoto 215, koko maa 39 % 28 % 21 % 44 % 11 % 35 % 22 % Valmiina auttamaan Kaupunki Kaupunginosa Kuntakeskus Maaseutu Toiminnan osasto Monimuotoisen toiminnan osasto 5

6 Kuvio 7 Osaston toiminnan muoto 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Osaston toiminnan muoto 215 Valmiina auttamaan Toiminnan osasto Monimuotoisen toiminnan osasto toimintalinjauksessa määriteltiin toimivan osaston tunnusmerkit osastojen erityispiirteitten mukaan. Kuvio 8 Osastojen koko jäsenmäärällä mitaten 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Osastojen koko jäsenmäärällä mitaten piireittäin Alle

7 Kuvio 9 Osastojen koko jäsenmäärällä ja säännöllisten vapaaehtoisten määrällä mitaten koko maa Osastojen koko jäsenmäärällä mitaten koko maa Osastojen koko säännöllistenn vapaaehtoisten määrällä mitaten koko maa Alle alle ja yli Kuvio 1 Jäsenmäärä piireittäin Jäsenmäärä piireittäin Kuvio 11 Netin kautta vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet Netin kautta vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet

8 1. Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisverkostoa. Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. Vahvistamme valmiuden ja avun järjestelmiä. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti kotimaassa ja maailmalla. katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät. yhteisöt ja yksilöt toipuvat nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä 1.1 Tätä kehitämme: Valmius koko maan kattavaksi YLEISKOKOUSKAUDEN TAVOITEEMME OVAT: - Koko maa on katettu toimivilla osastoilla - Valmiussuunnitelmat ovat kunnossa kaikissa toimivissa osastoissa: Oma tai alueellinen valmius ja valmiussuunnitelma jokaisella osastolla. 94 prosenttia maasta katettu valmiussuunnitelmilla Kuvio 12 Valmiussuunnittelun kattamien osastojen määrä piireittäin Valmiusuunnitelmien kattavuus piireittäin 1 % 9 % 8 % % 6 % 5 % 4 % 3 % % 1 % % On valmiussuunnitelma Ei ole valmiussuunnitelmaa Ei ole tietoa valmiussuunnitelmasta 8

9 Kuvio 13 Valmiuden kehitys piireittäin Valmiuden kehitys piireittäin % Kuvio 14 Koko maan valmiudenkehitys Koko maan valmiudenkehitys %

10 Kuvio 1 Autettujen määrä äkillisissä onnettomuustilanteissa 6 Autettujen määrä osastojen ja piirien avustamissa äkillisissä kotimaan onnettomuustilanteissa Henkinen tuki ja ensihuolto Tavoitteemme on saada järjestön tehtävät ensihuollossa selkeäksi ja kouluttaa toimijoita kaikista toimintayksiköistä TAVOITTEEMME YLEISKOKOUSKAUDEN LOPPUUN MENNESSÄ ON: Henkisen tuen ja ensihuollon valmius on osa osaston hälytysvalmiutta joka toisessa osastossa (21 neljäsosa). Kuvio 15 Piirien ilmoittama osastojen valmius Piirien ilmoittama osastojen valmius Kara valmius Ensihuollon valmius Ensiavun valmius Henkisen tuen valmius On valmius Ei ole valmiutta Ei tietoa valmiudesta 1

11 Kuvio 16 Hälytystilanteisin osallistuneet vapaaehtoiset Hälytystehtäviin osallituneiden vapaaehtoisten määrä Österbottens svenska distrikt Ålands distrikt Åbolands distrikt Varsinais Suomen piiri Savo Karjalan piiri Satakunnan piiri Oulun piiri Länsi Suomen piiri Lapin piiri Kaakkois Suomen piiri Hämeen piiri Helsingin ja Uudenmaan piiri Ensihuolto Henkinen tuki Muut hälytystehtävät Kuvio 17 Autettujen määrä ensiavun ensihuollon ja henkisen tuen hälytystilanteissa Österbottens svenska distrikt Ålands distrikt Åbolands distrikt Varsinais Suomen piiri Savo Karjalan piiri Satakunnan piiri Oulun piiri Länsi Suomen piiri Lapin piiri Kaakkois Suomen piiri Hämeen piiri Helsingin ja Uudenmaan piiri Autettujen määrä hälytystilanteissa Ensihuolto Henkinen tuki Muut hälytystehtävät 11

12 Kuvio 18 Ensiavun ensihuollon ja henkisen tuen hälytystilanteiden määrä Hälytysten määrä osastoissa Ensihuolto Henkinen tuki Muut hälytystehtävät 12

13 1.3 Tätä kehitämme: Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan TAVOITTEEMME YLEISKOKOUSKAUDEN LOPPUUN MENNESSÄ ON: - Ryhmien määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla (21:26 ryhmää) - Toimijoiden määrä ensiapuryhmissä lisääntyy (21: 3968 toimijaa) Kuvio 19 Ensiapuryhmien ja vapaaehtoisten määrä 4 Ensiapuryhmiä ja niissä vapaaehtoisia Ensiapuryhmien määrä Vapaaehtoiset Kuvio 2 Ensiapuryhmätoiminta piireittäin Ensiapuryhmien määrä piireittäin

14 1.4 Tätä teemme: Ensiapupäivystykset Kuvio 21 Ensiapupäivystykset ja avunsaajien määrä Ensiapupäivystykset ja avunsaajat Päivystykset Avunsaajat Kuvio 22 Ensiapupäivystykset ja niissä autetut piireittäin Ensiapupäivystykset, päivystäjät ja avunsaajat piireittäin Henkilömäärä Päivystäjät Päivystykset Avunsaajat 14

15 1.5 Tätä teemme: Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu Vapepa koordinoi 52 järjestön toteuttamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua Verkostossa on 1 2 yksittäistä hälytysryhmää Avun kohteena 2618 henkilöä Kuvio 23 Vapepan hälytystilanteet Hälytysten määrä piireittäin ja auttamistilanteittain HUP Häme Ka Su Lappi Lä Su Oulu Satak. Sa Ka Va Su Åbol. Åland Östb. Eksyminen/katoaminen Ensihuolto Liikenneonnettomuus Muu auttamistilanne Ympäristöonnettomuus Valmiushälytys Kuvio 24 Vapepan autettujen määrä 3 25 Vapepa, autettujen määrä

16 1.6 Tätä teemme: Katastrofirahasto ja Nälkäpäiväkeräys Katastrofirahasto karttui 13,48 miljoonalla eurolla Nälkäpäiväkeräys tuotti ennätykselliset 4,18 miljoonaa euroa Kuvio 25 Katastrofirahaston keräystuotot ja muut lahjoitukset Milj. euroa 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Katastrofirahaston keräystuotot ja muut lahjoitukset 13,48 1,18 8,37 8,95 7, Kuvio 26 Nälkäpäivä tulos 5, 4, Operaatio Nälkäpäivä 4,18 Milj. euroa 3, 2, 2,64 2,36 2,28 2,13 2,12 1,, Kuvio 27 Testamentit ja muut lahjoitukset katastrofirahastoon 2,5 2, Testamentit ja muut lahjoitukset katastrofirahastoon 2,11 Milj. euroa 1,5 1, 1,9 1,4,5,31,5,

17 Kuvio 28 Testamentit kotimaantoimintaan Testamentit kotimaantoimintaan Milj. euroa 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,44 1,49 1,19 1,3, Kuvio 29 Keräystuotot ja muut lahjoitukset kotimaantoimintaan Keräystuotot ja muut lahjoitukset kotimaantoimintaan 2,5 2, 1,7 2,27 2,1 1,97 2,15 Milj. euroa 1,5 1,,5, Kuvio 3 Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma 8 % Suurarpajaiset 27 % Graafiset tuotteet 28 % Turvatuotteet Ensiaputuotteet 2 % 35 % Järjestöpalvelutuotteet 17

18 1.7 Tätä teemme: Henkilötiedostelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset 1119 vastaanotettua kiintiöpakolaista 189 kadonnutta perheenjäsentä etsitty henkilötiedustelussa 367 etsintäpyyntöä ja 3 Punaisen Ristin viestiä lähetetty Kuvio 31 SPR:n henkilötiedostelujen määrä Punaisen Ristin henkilötiedustelujen määrä Kuvio 32 SPR:n välittämät viestit 6 Punaisen Ristin välittämät viestit kpl kpl kpl kpl 215 3kpl Lähteneet Saapuneet Palautuneet Kuvio 33 SPR:n vastaanottamat kiintiöpakolaiset Punaisen Ristin vastaanottamat kiintiöpakolaiset

19 Kuvio 34 Vastaanottokeskukset 11 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset SPR:n Muut toimijat Kuvio 35 Suomen Punaisen Ristin etsimien kadonneiden määrä Suomen Punaisen Ristin etsimien kadonneiden määrä

20 1.8 Tätä teemme: Kansainvälinen katastrofiapu Kuvio 36 Kansainvälinen apu milj. euroa ,8 13, 19,6 Kansainvälinen apu 13,5 9,4 12,5 26,1 13,7 25,5 11, Katastrofiapu Kehitysyhteistyö Kuvio 37 Katastrofiapu milj. euroa ,5 13, 2, 13,6 6,5 1,4 Katastrofiapu 11,7 5,6 9,5 7,5,9 1,6,9 13,5 9,1 2 9,5 1, Raha Materiaali Palvelut (henkilöapu) Valmius Kuvio 38 Kansainvälisen avun rahoitus Kansainvälisen avun rahoitus milj. euroa 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1,4 23,3 2, 9,5 21,2 2,3 9,2 19,5 3,2 9,4 25,6 4,9 8,8 22,9 5,5, Suomen Punainen Risti Suomen valtio Euroopan Unioni 2

21 Kuvio 39 Kansainvälisiä avustustyöntekijöitä Kansainvälisiä avustustyöntekijöitä Kuvio 4 Kansainvälisen henkilöreservin koulutus Kansainvälisen henkilöreservin koulutus Kurssit Koulutetut 21

22 2. Strateginen tavoite 2 Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Tavoitteenamme on vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. Toiminnan tuloksiksi haluamme että ihmisten taidot huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista paranevat, aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne yhteisöön kuulumisesta voimistuu sekä yksinäisyys ja huono-osaisuus lievittyvät 2.1 Tätä kehitämme: Enemmän ja monipuolisempaa ystävätoimintaa Tavoitteemme yleiskokouskaudelle, vuoteen 214 loppuun mennessä ovat: - ystävätoimintaa toteuttaa 32 osastoa - Ystävätoiminnan vapaaehtoisia 1 - Sosiaalipalvelukouluttajia on 1 Ystävätoimintaa toteutettiin 32 osastossa Ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli 8926 Sosiaalipalvelukouluttajia oli 1 Kuvio 2-1 Ystävätoimintaa toteuttavat osastot Ystävätoimintaa toteuttavat osastot Kuvio 2-2 Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa

23 Kuvio 2-3 Vapaaehtoiset perinteisessä ystävätoiminnassa piireittäin Vapaaehtoiset perinteisessä ystävätoiminnassa piireittäin Kuvio 2-4 Ystävätoiminnan asiakasmäärät Ystävätoiminnan asiakasmäärät

24 Kuvio 2-5 Seniorikerhojen määrä 25 Seniorikerhojen määrä Kuvio 2-6 Omaishoitajien ryhmät ja ryhmäläiset 1 8 Omaishoitajien ryhmät ja ryhmäläiset Ryhmäläisiä Ryhmiä Ryhmäläisiä Kuvio 2-7 Omaishoitajien tukitoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset Omaishoitajien tukitoiminnassa mukana olkevat vapaaehtoiset

25 Kuvio 2-8 Muussa ystävätoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset Muussa ystävätoiminnassa mukanaolevat vapaaehtoiset Kuvio 2-9 Vankilavierailijatoiminta 25 Vankilavierailijatoiminta Otsikko Vankilavierailijoita Vangit 25

26 2.2. Tätä teemme: Ensiapukoulutus Kuvio 2-1 Ensiapukurssien asiakkaat 25 Ensiapukurssien asiakkaat SPR Muut järjestäjät Kuvio 2-11 Ensiavun kouluttajakoulutuksíin osallistuneet Ensiavun kouluttajakoulutuksíin osallistuneet Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakurssi Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien täydennyskoulutus Hätäensiapukouluttajakoulutus 26

27 2.3 Tätä teemme Maahanmuuttajien kotoutumistoiminta Toimintaan osallistuttiin yli 45 kertaa Kuvio 2-12 Maahanmuuttajien kerhotoiminta 8 Maahanmuuttajien kerhotoiminta 76 Kerhoja/klubeja Monikulttuurista ystävätoimintaa Suomen/ruotsin kielikerhoja Läksyhelppejä ja - kerhoja Kansainvälisiä klubeja Tätä teemme: Kotimaan apu ja huono-osaisuushankkeet Kuvio 2-13 Hyvä Joulumieli keräyksen tulos Hyvä Joulumieli keräyksen tulos

28 Kuvio 2-14 Hyvä joulumieli - avustusten jakomäärä 25 2 Hyvä joulumieli - avustusten jakomäärä 22 korttia Tätä teemme: Henkisen tuen koulutus Kuvio 2-15 Henkinen tuki, koulutettujen määrä Henkisen tuen koulutus Henkilöä koulutukset osallisuneet 28

29 2.6 Tätä teemme: Terveyspisteet Kuvio 2-16 Asiakkaiden määrä, käynnit terveyspisteissä 12 1 Käynnit terveyspisteissä Käyntiä Kuvio 2-17 Terveyspisteet ja vapaaehtoisten määrä Terveyspisteet ja vapaaehtoisten määrä

30 2.7 Tätä teemme: Hiv työ Yli 2 vuotta pluspiste toimintaa 4 pluspistettä, 381 hiv- testiä Kuvio 2-18 Soitot hiv-neuvontapuhelimeen ja yhteydenotot pluspisteisiin Soitot hiv-neuvontapuhelimeen ja yhteydenotot Pluspisteisiin Kuvio 2-19 Hiv-testaukset pluspisteissä Hiv-testaukset Pluspisteissä Päihdetyö Kuvio 2-2 Päihdetyön aktiiviset koulutetut vapaaehtoiset 6 Päihdetyön aktiiviset koulutetut vapaaehtoiset Rekisterissä olevat päihdeneuvojat Varhaisen Puuttumisen malliin sitoutuneet 3

31 Kuvio 2-21 Festareiden määrä Festarien määrä jossa päihdetyön vapaaehtoisia Tätä teemme: Nuorten turvatalot Yhteensä tavoitettiin 157 nuorta Suurin osa palveluiden käyttäjistä oli tyttöjä (66 %) Nuorten turvataloilla työskenteli yhteensä 286 vapaaehtoista Kuvio 2-22 Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ja asiakasmäärä Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ja asiakasmäärä Asiakkaat Vapaaehtoiset 31

32 2.1 Tätä teemme: Työllistäminen Kuvio 2-23 SPR:n tukityöllistäminen Työllistäminen, tukityöllistetyt henkilöt Palkkatuki/ Työsuhde Muu palvelu/ei työsuhde 2.11 Tätä teemme: Veripalvelu Kuvio 2-24 Verenluovuttajien ikä ja sukupuoli 25 Verenluovuttajien ikä ja sukupuoli Luovuttajia 15 1 Mies Nainen Ikä 32

33 Kuvio 2-25 Kokoveren luovutusten määrä Kokoveren luovutusten määrä Verta kerätään vain sairaaloiden tarpeen mukaisesti. Verivalmisteiden käyttö sairaaloissa on vähentynyt, joten myös verenluovutusten määrää on vähennetty tarvetta vastaavasti. 33

34 2.12 Tätä teemme: Kontti -kierrätystavarataloketju Konteissa kävi 845 asiakasta. Liikevaihto oli 8,4 miljoonaa, vuotias nainen oli tyypillinen asiakas Kuvio 2-26 Konttien asiakasmäärä 9 Konttien asiakasmäärä * * Lähde: Myyntiraportti Kuvio 2-27 Tukityöllistettyjen määrä Konteissa Tukityöllistettyjen määrä * *Lähde: Henkilöstötilasto 34

35 3. Strateginen tavoite 3: Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Tavoitteenamme on vaikuttaa inhimillisyyden, vapaaehtoisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Edistämme yhteisöllisyyttä ja rauhankulttuuria. Puutumme syrjintään lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että ihmiset välittävät enemmän toisistaan. inhimilliset arvot vahvistuvat ja syrjintä vähenee. päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten elämäntilannetta helpottavia päätöksiä. 3.1 Tätä kehitämme: vaikuttamistyö eläväksi Tavoitteemme yleiskokouskaudelle, vuoteen 214 loppuun mennessä ovat: - kaksi kolmasosaa osastoista toteuttaa 2+1 kampanjaa (21 2/3 oli 175 osastoa) - Punaisella Ristillä on medianäkyvyyttä sekä paikallisissa että valtakunnallisissa tiedotusvälineissä kaikilla valituilla vaikuttamisen alueilla. - Joka vuosi osastoista nostetaan esiin 12 vaikuttamistekoa Kuvio kampanjaa toteuttavat osastot 2+1 kampanjaa toetuttavat osastot

36 Kuvio 3-2 Kampanjoissa mukana olleet osastot Osastoa Ystävänpäivä Kampanjoissa mukana olleet osastot Rasismin vastainen päivä Punaisen Ristin viikko Nälkäpäivä : 382 osastoa vastasi kyllä kysymykseen Mihin valtakunnallisiin kampanjoihin osastonne osallistui järjestämällä paikallista toimintaa? 489 osastoa tilitti Nälkäpäivkeräyksessä kerättyä rahaa. 3.2 Tätä kehitämme: Reddie Kids varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Tavoitteemme yleiskokouskaudelle, vuoden 214 loppuun mennessä ovat - Perustamme uusia kerhoja, Reddie Kids kerhoja on 15 (21: 81 kerhoa). Kuvio 3-3 Reddie Kids- kerhojen määrä Reddie Kids-kerhojen määrä

37 Tavoitteemme yleiskokouskaudelle, vuoden 214 loppuun mennessä ovat - Puolet osastoista osallistuu yläkoulujen kanssa yhteistyöhön. (21: 165 osastoa) - Tavoitamme kaikki Suomen yläkoulut kouluyhteistyön kautta. - Yläkoulujen ensiapuohjelmalla tavoitetaan vuosittain 12 5 yläkoululaista (pilotointi , tavoite vuodesta 213 alkaen) Tätä kehitämme: Yhteistyötä yläkoulujen (7.-9. luokat) kanssa Kuvio 3-4 Kouluyhteistyötä tekevät osastot Kouluyhteistyötä tekevät osastot Kuvio 3-5 Kouluyhteistyötä tekevien osastojen määrä 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kouluyhteistyötä tekevien osastojen määrä piireittäin (huom luvut ovat %)

38 Kuvio 3-6 Kouluvierailujen määrä Kouluvierailujen määrä yhteensä Kuvio 3-7 Kouluvierailujen määrä Yläkoulujen ensiapuohjelma, tavoitetut oppilaat ja koulut Koulut Tavoitetut oppilaat Kuvio 3-8 Kouluvierailujen keskeisimmät aiheet Kouluvierailujen keskeisimmät aiheet Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Punaisen Ristin yleisesittely Keräystoiminta 38

39 3.4 Tätä kehitämme: Pitkäkestoinen nuorisotoiminta Tavoitteemme yleiskokouskaudelle, vuoden 214 loppuun mennessä ovat: - nuorisoryhmiä on toiminnassa 8 (21: 32 nuorisoryhmää) Kuvio 3-9Nuorisotoimintaatekevät osastot Nuorisotoimintaa tekevät osastot Kuvio 3-1 Nuorisotoiminta osastoissa: kerhot, ryhmät, leirit 18 Nuorisotoiminta osastoissa: kerhot, ryhmät, leirit Reddie Kids kerhot Nuorisoryhmät Leirit Läksyhelppi kerhot 39

40 Kuvio 3-11 Nuorisotoimintaa tekevien vapaaehtoisten määrä osastoissa 12 Nuorisotoimintaa tekevien vapaaehtoisten määrä osastoissa Tätä teemme: Valtakunnalliset kampanjat Kuvio 3-12 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Nälkäpäivä 12% Nälkäpäivä 1% 88% 93% 97% 85% 91% 93% 91% 97% 98% 1% 1% 86% 8% 6% 65% 4% 2% % 4

41 Kuvio 3-13 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Punaisen Ristin viikko Punaisen Ristin viikko 8% 7% 6% 5% 4% 48% 55% 66% 5% 7% 37% 48% 34% 63% 49% 56% 7% 3% 2% 21% 1% % Kuvio 3-14 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Ystävänpäivä Ystävänpäivä 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 32% 29% 46% 35% 43% 26% 45% 22% 38% 41% % % 1% Kuvio 3-15 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Rasisminvastainen päivä Rasisminvastainen päivä 7% 6% 5% 4% 3% 2% 16% 15% 14% 15% 4% 4% 14% 9% 28% 2% 44% 6% 38% 1% % 41

42 3.6 Tätä teemme: Humanitaarisen oikeuden koulutus Kuvio 3-16 Humanitaarisen oikeuden koulutus Humanitaarisen oikeuden koulutus

43 4. Tukipalvelut ja henkilöstö 4.1 Henkilöstömäärät Kuvio 4-1 Henkilöstö, piirit ja keskustoimisto Kuvio 4-2 Henkilötyövuodet

44 5. Piirikoonti Piirikoonti perustuu toimintatilastokyselyyn joka lähetetään kaikille osastoille. Piirit tarkistavat osastojen vastukset. Piirikoonnin luvut toimivat pohjana toimintatilastoille. Osastojen antamiin lukuihin tulee muutoksia. Liite 1 s Koulutustilastot Liite 2 s.56 Koulutustilastot kootaan osastoita erillisellä kysymyslomakkeella. Kuvio 6-1 Suomen Punaisen Ristin järjestämiin koulutuksiin osallistuneet Suomen Punaisen Ristin järjestämiin koulutuksiin osallistuneet (osastot, piirit ja keskustoimisto) Kuvio 6-2 Suomen Punaisen Ristin järjestämät koulutukset YHTEENSÄ EA Yhteensä SPR Henkinen tuki Hum.oikeus Järjestö Monikulttuurisuus Nuoriso Ystävä Sosiaalipalvelu Valmius SPR yhteensä Ensiapu SPR muut kaikki yhteensä

45 Kirjassa esitetyt kuviot: Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot Kuvio 1 Vapaaehtoisten määrä oastoissa... 4 Kuvio 2 Kokonaisjäsenmäärän kehittyminen... 4 Kuvio 3 Osastojen määrä piireittäin... 4 Kuvio 4 Minkälaisella alueella osasto toimii... 5 Kuvio 5 Minkälaisella alueella osasto toimii, koko maa... 5 Kuvio 6 Osaston toiminnan muoto, koko maa... 5 Kuvio 7 Osaston toiminnan muoto... 6 Kuvio 8 Osastojen koko jäsenmäärällä mitaten... 6 Kuvio 9 Osastojen koko jäsenmäärällä ja säännöllisten vapaaehtoisten määrällä mitaten koko maa... 7 Kuvio 1 Jäsenmäärä piireittäin... 7 Kuvio 11 Netin kautta vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet... 7 Strateginen tavoite 1 Kuvio 12 Valmiussuunnittelun kattamien osastojen määrä piireittäin... 8 Kuvio 13 Valmiuden kehitys piireittäin... 9 Kuvio 14 Koko maan valmiuden kesitys... 9 Kuvio 15 Piirien ilmoittama osastojen valmius Kuvio 16 Hälytystilanteisin osallistuneet vapaaehtoiset Kuvio 17 Autettujen määrä ensiavun ensihuollon ja henkisen tuen hälytystilanteissa Kuvio 18 Ensiavun ensihuollon ja henkisen tuen hälytystilanteiden määrä Kuvio 19 Ensiapuryhmien ja vapaaehtoisten määrä Kuvio 2 Ensiapuryhmätoiminta piireittäin Kuvio 21 Ensiapupäivystykset ja avunsaajien määrä Kuvio 22 Ensiapupäivystykset ja niissä autetut piireittäin Kuvio 23 Vapepan hälytystilanteet Kuvio 24 Vapepan autettujen määrä Kuvio 25 Katastrofirahaston keräystuotot ja muut lahjoitukset Kuvio 26 Nälkäpäivä tulos Kuvio 27 Testamentit ja muut lahjoitukset katastrofirahastoon Kuvio 28 Testamentit kotimaantoimintaan Kuvio 29 Keräystuotot ja muut lahjoitukset kotimaantoimintaan Kuvio 3 Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma Kuvio 31 SPR:n henkilötiedostelujen määrä Kuvio 32 SPR:n välittämät viestit Kuvio 33 SPR:n vastaanottamat kiintiöpakolaiset Kuvio 34 Vastaanottokeskukset Kuvio 35 Suomen Punaisen Ristin etsimien kadonneiden määrä Kuvio 36 Kansainvälinen apu... 2 Kuvio 37 Katastrofiapu... 2 Kuvio 38 Kansainvälisen avun rahoitus... 2 Kuvio 39 Kansainvälisiä avustustyöntekijöitä Kuvio 4 Kansainvälisen henkilöreservin koulutus Strateginen tavoite 2: Kuvio 2-1 Ystävätoimintaa toteuttavat osastot Kuvio 2-2 Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa Kuvio 2-3 Vapaaehtoiset perinteisessä ystävätoiminnassa piireittäin Kuvio 2-4 Ystävätoiminnan asiakasmäärät

46 Kuvio 2-5 Seniorikerhojen määrä Kuvio 2-6 Omaishoitajien ryhmät ja ryhmäläiset Kuvio 2-7 Omaishoitajien tukitoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset Kuvio 2-8 Muussa ystävätoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset Kuvio 2-9 Vankilavierailijatoiminta Kuvio 2-1 Ensiapukurssien asiakkaat Kuvio 2-11 Ensiavun kouluttajakoulutuksíin osallistuneet Kuvio 2-12 Maahanmuuttajien kerhotoiminta Kuvio 2-13 Hyvä Joulumieli keräyksen tulos Kuvio 2-14 Hyvä joulumieli - avustusten jakomäärä Kuvio 2-15 Henkinen tuki, koulutettujen määrä Kuvio 2-16 Asiakkaiden määrä, käynnit terveyspisteissä Kuvio 2-17 Terveyspisteet ja vapaaehtoisten määrä Kuvio 2-18 Soitot hiv-neuvontapuhelimeen ja yhteydenotot pluspisteisiin... 3 Kuvio 2-19 Hiv-testaukset pluspisteissä... 3 Kuvio 2-2 Päihdetyön aktiiviset koulutetut vapaaehtoiset... 3 Kuvio 2-21 Festareiden määrä Kuvio 2-22 Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ja asiakasmäärä Kuvio 2-23 SPR:n tukityöllistäminen Kuvio 2-24 Verenluovuttajien ikä ja sukupuoli Kuvio 2-25 Kokoveren luovutusten määrä Kuvio 2-26 Konttien asiakasmäärä Kuvio 2 27 Tukityöllistettyjen määrä Konteissa Strateginen tavoite 3: Kuvio kampanjaa toteuttavat osastot Kuvio 3-2 Kampanjoissa mukana olleet osastot Kuvio 3-3 Reddie Kids- kerhojen määrä Kuvio 3-4 Kouluyhteistyötä tekevät osastot Kuvio 3-5 Kouluyhteistyötä tekevien osastojen määrä Kuvio 3-6 Kouluvierailujen määrä Kuvio 3-7 Kouluvierailujen määrä Kuvio 3-8 Kouluvierailujen keskeisimmät aiheet Kuvio 3-9 Nuorisotoimintaatekevät osastot Kuvio 3-1 Nuorisotoiminta osastoissa: kerhot, ryhmät, leirit Kuvio 3-11 Nuorisotoimintaa tekevien vapaaehtoisten määrä osastoissa... 4 Kuvio 3-12 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Nälkäpäivä... 4 Kuvio 3-13 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Punaisen Ristin viikko Kuvio 3-14 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Ystävänpäivä Kuvio 3-15 Kampanjoissa mukana olleet osastot % Rasisminvastainen päivä Kuvio 3-17 Humanitaarisen oikeuden koulutus Strateginen tavoite 4: Kuvio 4-1 Henkilöstö, piirit ja keskustoimisto Kuvio 4-2 Henkilötyövuodet Strateginen tavoite 5 ja 6 Kuvio 6-1 Suomen Punaisen Ristin järjestämiin koulutuksiin osallistuneet.42 Kuvio 6-2 Suomen Punaisen Ristin järjestämät kurrsit ja koulutukset

47 SPR TOIMINTATILASTOT 216 Yhteensä Helsingin ja Uudenmaan piiri Hämeen piiri Kaakkois Suomen piiri Lapin piiri Länsi Suomen piiri Oulun piiri Satakunnan piiri Savo Karjalan piiri Varsinais Suomen piiri Åbolands distrikt Ålands distrikt Österbotten s svenska distrikt Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands PERUSTIETOJA Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Vastaajamäärä piireittäin Alueen tyyppi Kaupunki Kaupunginosa Kuntakeskus Maaseutu Toiminnan muoto Valmiina auttamaan Toiminnan osasto Monimuotoisen toiminnan osasto Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands VAPAAEHTOISTOIMINTA Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Säännöllisesti toimivat vapaaehtoiset (yli 4 tuntia vuodessa) Joista nuoria (alle 29 vuotiaat) Satunnaisesti toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset (alle 4 tuntia vuodessa) Joista nuoria (alle 29 vuotiaat) Uudet vapaaehtoiset kuluvana vuonna Joista nuoria (alle 29 vuotiaat) Vapaaehtoiset joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi? Turvapaikanhakijoiden tai vastaanottokeskusten toimintaan liittyvä vapaaehtoistoiminta Alueella vastaanottokeskus, turvapaikanhakijoiden hätämajoitus tai muu vastaava yksikkö Alueella toimii SPR:n ylläpitämä yksikkö Alueella toimii jonkin muun ylläpitämä yksikkö Alueella ei ole kyseisiä yksiköitä Jokin muu Turvapaikanhakijoiden tukeen osallistuneiden vapaaehtoisten määrä Joista nuoria KOTIMAAN APU Yhteensä Helsingin ja Uudenmaan piiri Hämeen piiri Kaakkois Suomen piiri Lapin piiri Länsi Suomen piiri Oulun piiri Satakunnan piiri Savo Karjalan piiri Varsinais Suomen piiri Åbolands distrikt Ålands distrikt Österbotten s svenska distrikt

48 Osastot jotka ovat antaneet vuoden aikana kotimaan apua osaston omista varoista? Osaston antaman kotimaan avun määrä 96438,25 821, , , Avustustapausten määrä Avustettujen henkilöiden määrä VALMIUSTOIMINTA Helsingin ja Uudenmaan piiri Hämeen piiri Kaakkois Suomen piiri Länsi Suomen piiri Satakunnan piiri Savo Karjalan piiri Varsinais Suomen piiri Åbolands distrikt Ålands distrikt Österbotten s svenska distrikt Yhteensä Lapin piiri Oulun piiri Osastot joissa valmius tai ensiapuryhmätoimintaa (myös kaikki ensiapu, ensihuolto, henkisen tuen toiminta, ja toiminta Vapeparyhmissä) Ensiapu Osastot joissa oma ensiapuryhmä Osastot jotka mukana alueellisessa ensiapuryhmässä Ensiapuryhmäläisten määrä: Joista nuoria (alle 29 vuotiaat) Uusien ensiapuryhmäläisten määrä: Osastot jotka järjestävät ensiapupäivystyksiä Ensiapupäivystäjien määrä: Ensiapupäivystysten määrä: Ensiapupäivystyksissä autettujen määrä: Ensihuolto Osastot joissa ensihuoltoryhmä Mukana alueellisessa ensihuoltoryhmässä Aktiivisten ensihuoltoryhmäläisten määrä: Uusien ensihuoltoryhmäläisten määrä: Henkinen tuki Osastot joissa henkisen tuen ryhmä Osastot jotka ovat mukana alueellisessa henkisen tuen ryhmässä Aktiivisten henkisen tuen ryhmäläisten määrä: Uusien henkisen tuen ryhmäläisten määrä: Hälytystilanteet, Ensihuolto Osastot jotka osallistuivat hälytystilanteisiin Joista tehty Vapepa hälytysraportti: Osallistuneiden vapaaehtoisten määrä: Autettujen määrä: Hälytystilanteet, Henkinen tuki Hälytysten määrä: Osallistuneiden vapaaehtoisten määrä: Autettujen määrä Muut hälytystehtävät Muiden hälytysten määrä: Osallistuneiden vapaaehtoisten määrä: Autettujen määrä:

49 YSTÄVÄTOIMINTA Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Osastot joilla ystävätoimintaa vapaaehtoisten määrä joista miehiä: Henkilökohtaisena ystävänä toimivien vapaaehtoisten määrä Joista miehiä: Ystäväsiakkaiden määrä Joista miehiä: Ystäväkerhot Osaston joissa ystävänä toimivien vertaisryhmä (ystäväkerho) tai vastaava ystäväkerhojen määrä Osastot joissa senioriryhmä tai kerho Ryhmien määärä Vapaaehtoisten (ryhmien vetäjä) määrä Näistä miehiä: Asiakkaiden määrä Näistä miehiä: Monikulttuurinen ystävätoiminta Osastot joissa monikulttuurista ystävätoimintaa: (esimerkiksi kansainväliset klubit, kielikerhot, asumisapu jne.) Vapaaehtoisten ystävien määrä Näistä miehiä: Asiakkaiden/osallistujien määrä Näistä miehiä: Nuorten ystävätoiminta Osastot joissa Nuori nuorelle ystävätoimintaa (nuorten ystäväryhmätoimintaa tai yksilötapaamisia) Ryhmien määrä Nuorten ystävien määrä (alle 29v.) Joista miehiä: Turvataloissa toimivat Nuori nuorelle ystävät Nuorten asiakkaiden (alle 29) määrä Joista miehiä: Laitosystävät Osastot joissa laitosystävätoimintaa? (Laitosvapaaehtoistoiminta: esim. sairaalat, vanhusten hoitokodit ym.) Sairaalat Vanhusten hoitokodit Muut laitokset Laitosten määrä yhteensä Asiakkaiden määrä yhteensä? Vapaaehtoisten määrä yhteensä: Joista miehiä:

50 Muu ystävätoiminta Osastot jossa muuta ystävätoimintaa Vapaaehtoisten määrä yhteensä: Joista miehiä: Asiakkaiden määrä yhteensä: Joista miehiä: Omaishoitajien tukitoiminta Osastot joissa omaishoitajien tukitoimintaa Vapaaehtoisten määrä Ryhmien määrä Asiakkaiden määrä Joista miehiä: Virkistystapahtumien määrä Osallistuneiden määrä Terhokerhot Osastot jotka mukana Koko Suomi leikkii hankkeessa Terhokerhojen vapaaehtoiset Uusia vapaaehtoisia: Osallistujien määrä Terhokerhojen kokoontumisien määrä: TERVEYSTOIMINTA Helsingin ja Uudenmaan piiri Hämeen piiri Kaakkois Suomen piiri Länsi Suomen piiri Satakunnan piiri Savo Karjalan piiri Varsinais Suomen piiri Åbolands distrikt Ålands distrikt Österbotten s svenska distrikt Yhteensä Lapin piiri Oulun piiri Osastot joissa terveyden edistämisen toimintaa (Hiv ja seksuaaliterveystoimintaa, Terveyspistetoimintaa, Päihdetyötä tms.) Vapaaehtoisten määrä Hiv ja seksuaaliterveys Osastot joissa hivin ehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvää toimintaa Kumikoulu/Kondomiajokortti Teematilaisuuksia Festaripäivystyksiä Muita tapahtumia Terveyspisteet Osastot joissa terveyspisteet Terveyspisteitten määrä Vapaaehtoisten määrä Asiakaskäyntien määrä Päihdetyö Osastot joissa päihteiden käytön ehkäisyyn tai varhaiseen puuttumiseen liittyvää toimintaa Vapaaehtoisten määrä Joista miehiä: Tapahtumien määrä Tavoitettujen määrä

51 Muu terveyden edistäminen Osastot joissa muuta terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa? Vapaaehtoisten määrä Tavoitettujen määrä KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt NUORISOTOIMINTA Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Osastot joissa kansainvälistä toimintaa Vapaaehtoisten määrä Joista miehiä: Humanitaarisen oikeuden toimintaryhmä tai opintokerho Kansainvälisen avun pienprojekti, esim. lähialueyhteistyö Jokin muu, mikä? Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Osastot joissa nuorisotoimintaa Vapaaehtoisten määrä Joista miespuolisia Reddie Kids Osastot joissa Reddie Kids kerho tai muu varhaisnuorten kerho? Reddie Kids kerhot Muut varhaisnuorten kerhot Kerholaisten määrä: Joista poikia: Ohjaajien määrä Osastot joissa nuorisoryhmä? Nuorisoryhmän teema Ensiapu Kansainvälinen toiminta Humanitaarinen oikeus Jokin muu teema Ryhmien määrä Osallistujia: joista poikia ohjaajia: Osastot joissa nuorten tai varhaisnuorten leirejä? Leirien määrä Osallistujat joista poikia Ohjaajien määrä Osastot joissa läksykerhotoimintaa

52 Kerhojen määrä Osasllistujien määrä: Joista poikia: Muu nuorisotoiminta KOULUYHTEISTYÖ Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Osastot jotka tehneet kouluyhteistyötä alakoulut, koulujen määrä alueella yläkoulut, koulujen määrä alueella lukion/toisen asteen koulut, koulujen määrä alueella Korkeakoulut/yliopistot, koulujen määrä alueella alakoulun kanssa, yhtestyökoulujen määrä yläkoulun kanssa, yhtestyökoulujen määrä Lukion/toisen asteen kanssa, yhtestyökoulujen määrä Korkeakoulun/yliopiston kanssa, yhtestyökoulujen määrä Muun oppilaitoksen kanssa, yhtestyökoulujen määrä Alakoulut, oppitunnit/työpaja teemat Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv työ/seksuaaliterveys 1 1 Päihteet Jokin muu Alakoulut, Auditoriotilaisuus/ aamunavaus teemat Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus 1 1 Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet Jokin muu Alakoulut, Keräystoiminta (lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Lukukuu Punainen rasti Päivätyökeräys Katastrofikeräys Rasisminvastainen viikko Jokin muu Yläkoulut, oppitunnit/työpaja teemat Ensiapu

53 Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet Jokin muu Yläkoulut, Auditoriotilaisuus/ aamunavaus teemat Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus 1 1 Hiv työ/seksuaaliterveys 2 2 Päihteet 1 1 Jokin muu Yläkoulut, Keräystoiminta (lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastrofikeräys Rasisminvastainen viikko Jokin muu Yläkoulujen ensiapuohjelma Monessako yläkoulussa on Yläkoulujen Ensiapuohjelmaa toteutettu osastonne toimesta? tavoitettujen oppilaiden lukumäärä? Lukiot ja toisen asteen oppilaitokset oppitunnit/työpaja teemat Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus 1 1 Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet Jokin muu Lukiot ja toisen asteen oppilaitokset/ Auditoriotilaisuus aamunavaus teemat Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet 1 1 Jokin muu

54 Lukiot ja toisen asteen oppilaitokset Keräystoiminta (lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastrofikeräys Rasisminvastainen viikko Jokin muu Korkeakoulut ja yliopistot Oppitunnit/työpaja teemat Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv työ/seksuaaliterveys 1 1 Päihteet Jokin muu 1 1 Korkeakoulut ja yliopistot/ Auditoriotilaisuus aamunavaus teemat Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet Jokin muu 1 1 Korkeakoulut ja yliopistot Keräystoiminta (lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastrofikeräys Rasisminvastainen viikko Jokin muu 1 1 Muut oppilaitokset Oppitunnit/työpaja teemat Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus 1 1 Humanitaarinen oikeus Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet Jokin muu 1 1 Muut oppilaitokset/ Auditoriotilaisuus aamunavaus teemat Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta 1 1 Ensiapu Suvaitsevaisuus/yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus

55 Hiv työ/seksuaaliterveys Päihteet Jokin muu Muut oppilaitokset Keräystoiminta (lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys 1 1 Katastrofikeräys Rasisminvastainen viikko Jokin muu VARAINHANKINTA JA KAMPANJAT Helsingin ja Uudenmaan piiri Hämeen piiri Kaakkois Suomen piiri Länsi Suomen piiri Satakunnan piiri Savo Karjalan piiri Varsinais Suomen piiri Åbolands distrikt Ålands distrikt Österbotten s svenska distrikt Yhteensä Lapin piiri Oulun piiri Osastot jotka osallituivat kampanjoihin, keräyksiin tai muuhun varainhankintaan Nälkäpäivä Punaisen Ristin viikko Ystävänpäivä Rasisminvastainen päivä Muu keräys Punaisen Ristin esittelyn järjestäminen Keräykset Keräystoimintaan osallistuneiden määrä yhteensä Nälkäpäivä keräys, vapaaehtoisten määrä Hyvä Päivä keräys, vapaaehtoisten määrä Muu katastrofirahaston keräys, vapaaehtoisten määrä Keräys osaston omaan toimintaan, vapaaehtoisten määrä Muu keräys, vapaaehtoisten määrä Osaston oman toimintaan liittyvän keräyksen tuotto 54829, , ,54 415, , , , ,86 YRITYSYHTEISTYÖ Helsingin ja Uudenmaan piiri Österbotten s svenska distrikt Hämeen Kaakkois Länsi Satakunnan Savo Varsinais Åbolands Ålands Yhteensä piiri Suomen piiri Lapin piiri Suomen piiri Oulun piiri piiri Karjalan piiri Suomen piiri distrikt distrikt Osastot jotka tekivät yritysyhteistyötä? S ryhmän kanssa Tapahtumat S ryhmän kanssa yhteensä: Nälkäpäivä Punaisen Ristin viikko Ystävänpäivä Rasisminvastainen päivä Jokin muu, mikä LähiTapiolan kanssa Tapahtumat LähiTapiolan kanssa yhteensä: Nälkäpäivä Punaisen Ristin viikko

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuosille Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma vuosille Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma vuosille 2018 2020 Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus 22.9.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Sisällysluettelo Saatesanat... 3 Visiomme... 4 Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille ILOA AUTTAMISESTA Kouluyhteistyön linjaus vuosille 2014 2020 Suomen Punainen Risti 18.9.2014 1 Pekka Laukkanen, Kouluyhteistyön kehittämistyöryhmä 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Punaisen Ristin arvomaailma...

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Auttaja lähellä sinua Hallituksen esitys yleiskokoukselle 10. 11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA Mitä mieltä vapaaehtoistehtävistä? Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskysely 2016 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Vapaaehtoisuus 4 2.1 Aktiivisuus 4 2.2 Tärkeimmiksi koetut toimintamuodot

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Toimintalinjaus vuosille

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Toimintalinjaus vuosille OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Esitys hallituksen luonnokseksi järjestökäsittelyä varten 27. 28.1.2017 1 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Päätavoite

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

Rauman osasto

Rauman osasto Rauman osasto 16.11.2016 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaali- ja monikulttuurisuuspalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja -koulutusta, valmiustoimintaa, terveyspistetoimintaa,

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2017 Iloa auttamisesta 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että lapset haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Laura Kotila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Turun osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Turun osasto Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Turun osasto S i v u 3 Sisällysluettelo Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla... 5 Osaston valmius... 5 Ensiapuryhmätoiminta... 7 Vahvan yhteisöllisyyden

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ Sisältö Puheenjohtajalta 2 Ensiapukurssit 3 Tervetuloa

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1. Punainen Risti Keski-Espoon osasto 28.11.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2018 Iloa auttamisesta Hyvä alakoulun opettaja! 2 3 Osataanko koulussanne ensiapua? Entä oletteko osallistuneet jokavuotiseen Nälkäpäivä-keräykseen? Punainen risti

Lisätiedot

inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus

inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus vapaaehtoisuus YKSEYS yleismaailmallisuus

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1. Punainen Risti Keski-Espoon osasto 15.11.2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Tampereen osasto JOHDANTO Osaston toimintaa ohjaa Punaisen

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 Kontti-ketju toiminta alkanut vuonna 2001 tällä hetkellä 12 tavarataloa: Oulu 2001,Kuopio 2001,Pori 2003, Rovaniemi 2003, Lahti 2005, Joensuu 2006,

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille 2017 Iloa auttamisesta 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että nuoret haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Leena Koskela

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus Suomen Punainen Risti

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus Suomen Punainen Risti APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2016 Suomen Punainen Risti 28.4.2017 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 19.5.2017 Kannen kuva: Syyrian Punaisen Puolikuun proteesiklinikka Damaskoksessa, Jussi Rastas

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn PUNAINEN RISTI TOIMII Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 PUNAISEN RISTIN ORGANISAATIO

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus vuodelta 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 22.5.215 Kannen kuva: Teemu Ullgrén. Janakkalan osasto järjesti Reddie-ensiapuleirin elokuussa.

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille 2018 Iloa auttamisesta 2 3 Iloa auttamisesta! Uskomme, että nuoret haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Leena Koskela

Lisätiedot

www.lounais-espoo.punainenristi.fi www.facebook.com/sprlounaisespoo spr.lounaisespoo@gmail.com

www.lounais-espoo.punainenristi.fi www.facebook.com/sprlounaisespoo spr.lounaisespoo@gmail.com LOUNAIS-ESPOON OSASTON JÄSENTIEDOTE 1/2016 Merivalkama 8 D, 02320 ESPOO www.lounais-espoo.punainenristi.fi www.facebook.com/sprlounaisespoo spr.lounaisespoo@gmail.com Puheenjohtajan palsta Elämä ja tilanne

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuosille Tarkennettu suunnitelma vuodelle Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Toimintasuunnitelma vuosille Tarkennettu suunnitelma vuodelle Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Toimintasuunnitelma vuosille 2015 2017 Tarkennettu suunnitelma vuodelle 2017 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Hyväksytty: Varsinais-Suomen piiri Piirin hallitus 1.12.2016 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että lapset haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Laura Kotila

Lisätiedot

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Toimijana ja koordinoijana Suomen Punainen Risti Johanna Matikainen Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kokousaika: Perjantai 31.3.2017 klo 10.08-14.35 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäiväkampanja Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäivä pähkinänkuoressa Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Rahaston turvin Punainen Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston

Lisätiedot

TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Suomen Punainen Risti Tampereen osasto

TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Suomen Punainen Risti Tampereen osasto TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Tampereen osasto Jäsentiedote syksy 2017 LÄKSYHELPPI UUSIA JA VANHOJA JUTTUJA TAMPEREEN OSASTOLLA on Tampereen osaston yksi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa vapaaehtoiset auttavat

Lisätiedot

RAUMAN OSASTON JÄSENTIEDOTE 2016. Puheenjohtajan tervehdys Tapahtumakalenteri Kurssit ja tapahtumat. Osaston toimintaa Hallitus ja yhteyshenkilöt

RAUMAN OSASTON JÄSENTIEDOTE 2016. Puheenjohtajan tervehdys Tapahtumakalenteri Kurssit ja tapahtumat. Osaston toimintaa Hallitus ja yhteyshenkilöt RAUMAN OSASTON JÄSENTIEDOTE 2016 Puheenjohtajan tervehdys Tapahtumakalenteri Kurssit ja tapahtumat Kerhot Osaston toimintaa Hallitus ja yhteyshenkilöt PUHEENJOHTAJALTA UUDENLAINEN TOIMINTAVUOSI Tervetuloa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri rednet.punainenristi.fi/turunmaa Facebook: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt - Turunmaan piiri SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 18.3.2015 1 2 SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN... 4 2 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA

Lisätiedot

Heräteinfo henkiseen tukeen

Heräteinfo henkiseen tukeen Heräteinfo henkiseen tukeen Henkisen ensiavun perusteita Kotimaan valmius Heräteinfo henkiseen tukeen Tavoitteena on antaa perustietoa tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä onnettomuus- ja erityistilanteissa.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot