Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta."

Transkriptio

1 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista ja toimintatavoista. Yleistä Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. Yleiskokous Turussa kesällä hahmotteli 3-vuotiskaudelle Suomen Punaiselle Ristille seuraavat tavoitteet: - Aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen - Nuorten (alle 29-vuotiaiden) jäsenten määrän kaksinkertaistaminen - Nälkäpäiväkerääjien määrän reilu kasvattaminen. Nokian osasto on toiminnaltaan jo enemmän kuin Toiminnan osasto, mutta voisiko se olla tulevaisuudessa Monimuotoisen toiminnan osasto? Tässä on tehtävää lähivuosille. Uutta toimintaa saadaan jo ensi vuonna Potkurin (Tampereen seudun päihdetyön toimintaryhmän) siirtyessä Nokian osastoon (Liite 1). Valmiustoiminta Turun yleiskokouksessa päätettiin, että valmiussuunnitelmien kattavuus pitää olla 100 %. SPR:n Nokian osasto on tehnyt valmiussuunnitelman ja sitä päivitetään vuonna 2015, tehdään esim. selkeämmät sopimukset kaupungin kanssa työnjaosta onnettomuustilanteissa. Toiminnan tasoa ylläpidetään osallistumalla piirin, keskustoimiston ja Vapepajärjestöjen kursseille sekä järjestämällä säännöllisesti omaa harjoitus- ja koulutustoimintaa. Taitoja testataan syksyllä myös Vapepa-järjestöjen Hämeen rajamailla tieto/taitokilpailuissa. Pyritään myös osallistumaan kunnan varautumiseen liittyviin harjoituksiin. Nokian osaston vapaaehtoiset ovat osa SARMS-hälytysjärjestelmää. Vuonna 2015 tarkistetaan ketkä siihen kuuluvat ja rekrytoidaan järjestelmään myös uusia toimijoita. Järjestelmään kuuluvat saavat hälytykset esim. etsintöihin puhelimen kautta.

2 Ensiapuryhmätoiminta 2(8) Hälytysryhmän valmiutta ylläpidetään n. pari kertaa kuukaudessa järjestettävillä harjoituksilla. Harjoitusaiheina ovat mm. ensiapu erilaisissa tilanteissa, ensihuollolliset tehtävät, terveysaiheiset te lat, järjestötietous ja muut ajankohtaiset asiat. Lisäksi vuonna 2015 pyritään järjestämään ainakin yksi viikonloppuleiri, jossa kaikki Nokian ensiapu- ja nuorisoryhmäläiset sekä Reddie Kids-kerholaiset saavat harjoitella ensiaputaitojaan aktiivisesti. Uutta tietoa haetaan myös piirin ja eri tahojen järjestämistä koulutuksista. Vuonna 2015 selvitetään defibrillaattorin hankkimisen tarvetta. Ensiapuryhmä päivystää korkean riskin tapahtumissa, joihin esim. hälytysajoneuvojen saapuminen kestää normaalia kauemmin. Jos ensihuollon ylilääkäri puoltaa defibrillaattorin hankkimista tarvekartoituksen pohjalta, laite hankitaan. Ensivastekoulutuksen saaneet päivystäjät ylläpitävät taitojaan SPR:n piirin ja sairaanhoitopiirin koulutuksissa. Myös uusia päivystäjiä koulutetaan defibrillaattorin käyttäjiksi. Vuonna 2015 järjestetään SPR:n ensiapukilpailut. Piirin kilpailuihin lähetetään kaksi joukkuetta. Tavoitteena on osallistua myös muiden piirien ensiapukilpailuihin kilpailujen ulkopuolisena ns. nollaryhmänä. Myös maastoensiapukilpailuihin osallistuu 1-2 joukkuetta. Päivystyksistä vastaa yksi ensiapuryhmäläinen jakaen vastuuta päivystysten järjestämisestä. Ensiapuryhmäläiset tekevät yhteistyötä myös katupäivystäjien ja nuorisoryhmäläisten kanssa. Osasto hoitaa edelleen Ylöjärven osaston ensiapupäivystykset osastojen välisen sopimuksen mukaisesti. Nuorisotyö Nokialla nuorisotyön muotoja ovat Reddie Kids- ja nuorisoryhmätoiminta, katutyö, kouluvierailut, SPR:n kampanjoihin osallistuminen ja tapahtumien, kuten diskojen ja koulujen turvallisuuspäivien järjestäminen. Toiminnan tavoitteita ovat oman elämän hallinta, vastuun kantaminen itsestä ja ympäristöstä, SPR:n toimintoihin tutustuminen ja periaatteiden mukainen muu toiminta. Nuorisoryhmätoiminta Nuorisoryhmätoiminnalla pyrimme luomaan nuorista osaavia ja aktiivisia Punaisen Ristin toimijoita. Varhaisnuorten ryhmä Reddie Kids, joka on suunnattu n vuotiaille varhaisnuorille, jatkuu Nokialla. Ryhmän toimintaa on ohjaajan oppaasta löytyvä materiaali sekä erilaiset narikat ja leiritoiminta. Nuorisoryhmän toiminta on suunnattu vuotiaille. Nuorisoryhmästä on vastuussa yksi nuorisoryhmän ohjaaja sekä tarvittaessa kolme entistä nuorisoryhmäläistä. Ryhmässä harjoittelemme ensiapua, Punaisen Ristin ideologiaa sekä ohjaajana toimimista mm. järjestämällä varhaisnuorille erilaista ohjelmaa ja opetusta. Ohjaajat osallistuvat SPR:n koulutuksiin. Nuoret suorittavat myös SPR:n kursseja, kuten EA1 ja EA2 sekä osallistuvat erilaisiin narikkatapahtumiin, kuten Nälkäpäivään. Nuorten ryhmä pyrkii järjestämään piiritason toimintaa. Vuosittain osallistutaan

3 3(8) nuorten tapahtumiin piiritasolla ja valtakunnallisesti. Tuetaan ja kannustetaan nuoria osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Leiritoiminta Nokian osasto järjestää ensiapuleirin, johon osallistuu nuoria Nokialta ja Janakkalasta. Leiri pidetään Janakkalassa ja leirikulut puolitetaan molempien osastojen kesken. Nokian osasto järjestää myös ensiapuleirin Nokian osaston nuorisoryhmälle, varhaisnuorille sekä ensiapuryhmälle. Rahat leirin järjestämiseen tulee Nokian osastolta. Nokian osasto järjestää varhaisnuorille suunnatun leirin. Leiri järjestetään Nokialla. Leirillä nukutaan teltoissa, jotka saamme Kalkun logistiikkakeskuksesta. Leirin kokonaisvahvuus on n henkeä, jotka koostuvat leiriläisistä, ohjaajista, huoltohenkilökunnasta ja leiripomoista. Rahat leirin järjestämiseen tulee Nokian osastolta. Nuoria kannustetaan hakemaan kansallisille ja kansainvälisille leireille, ja niissä myös taloudellisesti tuetaan. Katutyö Nokian osaston katutyöryhmä jatkaa toimintaansa nokialaisten nuorten pahoinvoinnin, väkivallan ja päihteiden käytön vastaisessa työssä. Työn tavoitteena on nuorten tukeminen heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Yhteistyötä eri viranomaisten kanssa jatketaan tuettaessa nuorten yleistä hyvinvointia ja auttamalla nuoria ongelmiensa ratkomisessa. Yhteistyötä kehitetään muiden perjantaisin nuorille toimintaa tai kokoontumismahdollisuuksia tarjoavien kanssa. Katutyön edustus on mukana kaupungin Nyrkit savessa -yhteistyöryhmässä. Katutyön merkittävin työmenetelmä on joka viikko vuorovaikutteiset keskustelut nuorten kanssa. Lisäksi katutyö pyrkii reagoimaan nokialaisten elämän ajankohtaisiin aiheisiin mm. järjestämällä kadulla erilaisia kilpailuja esim. mielenterveys- ja päihdetyön teemaviikoilla ja maailman ensiapu- ja aids-päivänä. Katutyö näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivua markkinoidaan v aktiivisesti nuorille, sillä se on hyvä tiedotuskanava heidän tavoittamisessaan. Katutyöpäivystäjien valmiuksia ja motivaatiota ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja virkistysillanvietoilla, kuten pikkujoulua viettämällä. Päihteiden käyttöön puuttumiseen valmentava Varhaisen Puuttumisen koulutus on yksi katutyön peruskursseja ja v toivotaan 80 % ryhmästä suorittaneen sen. Päivystys toimii helmikuusta juhannukseen ja koulujen alkamisesta vuoden loppuun. Katupäivystäjiä rekrytoidaan esim. katutyön lyhytkursseilla keväällä ja syksyllä. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisessä tuetaan koulujen terveyskasvatusta esim. lähettämällä päihdeneuvojia kouluille. Päihteiden käyttöä ehkäisevää "En Käytä" - toimintapakettia ohjataan mahdollisuuksien mukaan koulujen kuudensien luokkien oppilaille. Terveyttä edistävää asennetta tuetaan myös katutyössä nuorten kanssa keskusteltaessa.

4 Osasto osallistuu myös Ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoon pitämällä aamunavauksia ja toteuttamalla aikuisväestön päihdetietoisuutta lisääviä päihdeinfoja. 4(8) Terveydenhuolto Osaston terveydenhuoltotoiminnan tehtävänä on tukea julkista terveydenhuoltoa, auttaa ja ohjata asiakkaita oman elämän hallinnassa ja hyvinvoinnissa. Terveyspiste jatkaa asiakaskeskeistä toimintaansa edellisten vuosien tapaan toimintakeskuksessa. Jatketaan myös keväällä 2011 alkanutta, ikäihmisille tarkoitettua vapaaehtoisten ohjaajien vetämää tuolijumppaa. Kesällä järjestetään Vihnuskodin asukkaille mahdollisuus osallistua Hinttalan musiikkitapahtumaan. Selvitetään mahdollisuutta järjestää Pieniä kotitapaturmia ja niiden hoitoa käsittelevä te ta yhdessä Nokian seurakunnan kanssa. Jatketaan yhteistyötä nokialaisten kansanterveystyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä osallistutaan oman osaston järjestämiin tilaisuuksiin ja yleisötapahtumiin. Osallistutaan SPR:n Hämeen piirin ja/tai keskustoimiston järjestämille jatkokoulutuspäiville. Järjestetään neljä omaa suunnittelu- ja virkistystapahtumaa. Sosiaalitoiminta Sosiaalipalvelujen toiminnan ohjenuorana on edelleen yksinäisten sekä avun tarpeessa olevien avustaminen ja tukeminen. Toimimme pääsääntöisesti vapaaehtoisten voimin. Ystävä- ja saattovälitystä hoitaa sos.palvelun yhdyshenkilö. Kurssittamalla hankitaan uusia toimijoita. Ystävä- ja vapaaehtoistyön kurssi järjestetään ainakin kerran vuoden aikana. Ystävät ja vapaaehtoiset kokoontuvat ajoittain työnohjauksen ja suunnittelun merkeissä. Heille pyritään järjestämään myös virkistystapaamisia. Kertapalveluja pyritään tekemään tarpeeseen vastaten. Omaishoitajien tapaamisia, Treffikahvilaa jatketaan kerran kuussa vapaaehtoisten avulla yhteistyössä Tampereen Seudun Omaishoitajien sekä Nokian kaupungin ja Seurakunnan kanssa. Monikulttuurisuustoimintaa jatketaan. Kotimaan aineellinen apu Osasto varautuu auttamaan nokialaisia henkilöitä tai perheitä hetkellisen taloudellisen kriisitilanteen ylipääsemisessä, noudattaen SPR:n yleisohjeita avustustoiminnassa. Osasto välittää piiristä saatavat Hyvä Joulumieli -lahjakortit lapsiperheille Perusturvan antamien suositusten pohjalta. Toimintakeskus SPR Kotipesä Toimintakeskuksen toimintaa pyörittävät palkatun työntekijän kanssa vapaaehtoiset. Kotipesän työntekijöiden esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja.

5 5(8) Ohjelmatoimintaa kehitetään Kotipesän aukioloaikoina mm. ikäihmisille suunnattuna. Kirpputoritoimintaa jatketaan huolehtien lahjoitustavaran hyvästä kierrosta ja kiinnostavuudesta. Terveyspiste on auki tiistaisin klo Tiistaisin jatkuvat myös Soppaporinat, jolloin tarjolla on vapaaehtoisten valmistamaa keittolounasta. Kesäaikana ( ) toimintakeskus on pääsääntöisesti kiinni, jolloin puhelin on vapaaehtoisilla päivystäjillä. Kesälomien aikana vapaaehtoisten apu on tarpeen mm. kaupungin kotihoidolle saattojen järjestämisessä. Koulutukset, hallituksen ja eri toiminta- ja harrasteryhmien kokoontumiset tapahtuvat toimintakeskuksessa. Tilaa on uusille toimijoillekin. Toimintakeskusta palveluineen vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Muuta toimintaa Nälkäpäivään v osallistutaan vapaaehtoisvoimin runsaslukuisesti. Kehitetään uusia varainkeräysmuotoja, jotta saamme enemmän kerääjiä sekä paremman tuloksen. Verenluovutustilaisuuksia järjestetään joka kuukausi yhdessä Tampereen Veripalvelun kanssa. Veripalvelu maksaa osastolle tilaisuuksien leivonnaiset. Jäsenhankinta Jäseneksi tulo tapahtuu usein toiminnan kautta. Osaston tilaisuuksiin mm. toimintakeskuksessa käyville henkilöille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta liittyä jäseneksi SPR:n toimintaan. Valtakunnallisen sopimuksen puitteissa hyödynnetään yhteistyötä S-ryhmän ja Tapiolan kanssa ja kampanjoidaan uusien toimijoiden ja jäsenten saamiseksi. Vuoden 2015 tavoitteena on saada 17 alle 29-vuotiasta uutta jäsentä. Tiedotustoiminta Tapahtumista tiedottaminen hoidetaan Nokian Uutisissa, sähköpostilla sekä seinäilmoituksilla. Aktivoidaan osaston facebook-ryhmä ja käytetään sitä myös tiedotuskanavana. Osastolla on kotisivut osoitteessa nokia.punainenristi.fi (Rednet) Osaston sähköpostiosoite on sekä Jäsenistön tiedonsaannin parantamiseksi kehitetään ja ylläpidetään osaston kotisivuja ja kerätään jäsenistön sähköpostiosoitteita, jolloin voidaan tiedottaa jäsenistölle tulevista tapahtumista nopeasti. Postin kautta voidaan lähettää kattavasti 1 2 jäsenkirjettä vuodessa.

6 Varainhankinta 6(8) Varainhankinta toimipisteemme vuokra- ja henkilökulujen kattamiseksi on entistä tiiviimpää. Järjestetään Soppaporinoita, myyjäisiä, retkiä tai teematapahtumia, joihin hankitaan kiinnostavia esiintyjiä. SPR:n myyntiartikkeleista valitaan tuotteet, joita pidetään myynnissä. Myyjäisiin osallistutaan hyvällä valikoimalla omia leivonnaisia ja käsitöitä. Arpajaisten järjestämiset tilaisuuksissa ovat edelleen varainhankinnan keinovalikoimassa. Osaston kokoushuonetta pyritään vuokraamaan edelleen kokous- ja kurssitoimintaan ym. tilaisuuksiin. Terveyskeskuksen kahvio Kahvion toiminta jatkuu tärkeänä osana osaston varainhankintaa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan. Viikonloppuisin päivystäjinä toimivien vapaaehtoisten virkistykseen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Kahviossa toimii vakituisen kahvionhoitajan lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa palkkatuella sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työntekijöitä yksi henkilö kerrallaan. Kahviotyöntekijöiden esimiehenä toimii kahviotoimikunnan puheenjohtaja Hallitus Hämeen piirin tapahtumakalenterista poimittuja tärkeitä päivämääriä v. 2015: Uusien vapaaehtoisten koulutus, Ystävänpäivä Piirin vuosikokous Punaisen Ristin viikko Kansainvälinen nuorten suurleiri Evolla Operaatio Nälkäpäivä Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien opintoristeily Turku-Tukholma-Turku

7 Liite 1. Nokian osaston toimintasuunnitelmaan 7(8) Potkuri Tampereen seudun päihdetyön toimintaryhmä Ryhmän vetäjinä toimivat Jenni Lehtonen Nokian osastosta sekä Kai Vesa Tampereen osastosta. Ryhmän tarkoitus on pitää yllä kursseilla (päihdeneuvoja/varpu) opittuja taitoja sekä saada päivitettyä tietoja sekä oppia uutta. Ryhmä on toimintaryhmä, joka osallistuu aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin (päihdeinfon pitäminen, messupiste, vanhempainillat, koulut...) ja järjestää tarvittaessa räätälöityjä koulutuksia esim. ensiapuryhmille tai kouluryhmille. Ryhmä toimii SPR:n osaston alaisuudessa, koska kaikilla ei ole osastokontaktia. Tapaamiset ovat n. 3 vk välein, miten sattuu ryhmäläisille sopimaan tai saadaan vierailuja sovittua. Ryhmä ohjaa vähintään kaksi kertaa päihdeinfon ja saa tästä hieman tuloja (n. 100 ), joita voidaan käyttää tarjottaviin tai vierailevaan luennoitsijaan. Ryhmä pitää kevätkauden päättäjäiset sekä pikkujoulut. * Vierailuja, jotka ryhmäläisiä kiinnostavat - Porukalla olisi kiinnostusta päästä katsomaan Paussiin, miten työvuorot sujuvat muutaman ihmisen ryhmässä - sosiaalityöntekijä puhumaan - Poliisi (kamakassi eri päihteistä + Pirkanmaan päihdetilanne + kuvia ratsatuista asunnoista/kasvattamoista) - Music Against Drugs -toiminnasta lisää kuuleminen ja mahdollinen yhteistyö - Krisin tiloihin sekä toimintaan tutustuminen - Nuorten turvatalolla vierailu - A-kilta - Vanginvartija kertomaan toiminnasta vankiloissa - Kankaanpään A-kodilla vierailu. * Valmistautuminen kesän festareihin - Kerrataan ensiapuasiat, kohtaaminen, VARPU-malli, keissiharjotuksia - Ergonomiset nostot ja kuljettamiset - Itsepuolustusta (miten tunnistaa uhkaava käytös, miten ehkäistä uhkaavaa käytöstä sekä miten irrottautua, mikäli joku käy kiinni) - Lisää ainetietoutta. Ryhmän budjetti on 200, joista rahoista ryhmä hankkii itse osan.

8 Liite 2. Nokian osaston toimintasuunnitelmaan 8(8) Tampereen alueen henkisen tuen ryhmän (Tahtur) toimintasuunnitelma vuodelle Varsinainen toiminta Tahtur on SPR:n Nokian osaston alaisuudessa toimiva Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmä ja siinä on jäseniä Kangasalta, Nokialta, Pirkkalasta ja Tampereelta. Ryhmä antaa henkistä ensiapua traumaattisen kokemuksen jälkeen. Viranomaisten pyynnöstä se on esimerkiksi etsintä-, evakuointi- ja suuronnettomuustilanteissa omaisten, loukkaantuneiden ja vapaaehtoisauttajien henkisenä tukena. Ryhmä kokoontuu yhteisiin tapaamisiin pääosin kaksi kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa (kevätkokous) laaditaan mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja viimeisessä (syyskokous) seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Erityissyistä ryhmä voidaan kutsua koolle muulloinkin. Ryhmällä ei ole omaa toimitilaa, vaan se kokoontuu SPR:n Hämeen piirin tai toiminnassa mukana olevien osastojen toimitiloissa tai ensihuoltoryhmä TEHU:n kuukausipalaverien yhteydessä. 2. Muu toiminta Tahturin yhteistyötä kehitetään muiden henkisen tuen ryhmien ym. yhteistyötahojen kanssa. Ryhmän jäsenet kuuluvat myös SAS/SPR yhteistyöryhmään ja Tampereen alueen ensihuoltoryhmään TEHU:un sekä toimivat Vapepan etsinnöissä tarvittaessa myös henkisen tuen tehtävissä. 3. Tiedotustoiminta Tahturin jäsenistä joku osallistuu pyydettäessä toiminta-alueemme henkisen tuen kurssien viimeiseen osioon esittelemällä ryhmän toimintaa. Tahturin/TEHU:n toiminnasta tehtyä esitettä jaetaan mm. henkisen tuen kurssilaisille. Tahturin sisäisestä tiedottamisesta huolehtii ryhmän tiedottaja, jolle kuuluu myös henkilörekisterin pito sekä yhteydenpito SPR:n piiriin ja Vapepaan. 4. Koulutustoiminta Tahturilaiset osallistuvat erilaisiin henkisen tuen, ensihuollon ja viestinnän koulutuksiin ja harjoituksiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti valmiuden ylläpitämiseksi. Pyritään kaikille ryhmäläisille henkisen tuen lisäksi saamaan koulutus myös muihin Vapepan tehtäviin (etsintä, ensiapu, viestintä). Uusille tulokkaille pyritään suorittamaan toimintaan perehdytys ja kummitoimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 5. Varainhankinta Selvitetään Tahturin taloustilannetta, varainhankintaa ja periaatteita, mihin rahaa käytetään. Pyydetään SPR:n Hervannan, Kangasalan, Nokian ja Pirkkalan osastoilta avustusta (50 e/osasto) Tahturin toimintaan. Em. osastoja pyydetään myös osallistumaan oman osastonsa tahturilaisten koulutuskustannuksiin.

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014

KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014 KEHÄ-ESPOON OSASTON HALLITUKSEN KERTOMUS OSASTON TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon osaston 43. toimintavuonna sen toiminta jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Omien toimintaryhmien

Lisätiedot

Liity joukkoon tue lasta

Liity joukkoon tue lasta Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi! JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tule vapaaehtoiseksi! 1 Järjestöjen ja kuntien tarjoama vapaaehtoistoiminta Pääkaupunkiseudulla Toimittanut Ulkoasu Doinita Negruti

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot