Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta."

Transkriptio

1 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista ja toimintatavoista. Yleistä Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. Yleiskokous Turussa kesällä hahmotteli 3-vuotiskaudelle Suomen Punaiselle Ristille seuraavat tavoitteet: - Aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen - Nuorten (alle 29-vuotiaiden) jäsenten määrän kaksinkertaistaminen - Nälkäpäiväkerääjien määrän reilu kasvattaminen. Nokian osasto on toiminnaltaan jo enemmän kuin Toiminnan osasto, mutta voisiko se olla tulevaisuudessa Monimuotoisen toiminnan osasto? Tässä on tehtävää lähivuosille. Uutta toimintaa saadaan jo ensi vuonna Potkurin (Tampereen seudun päihdetyön toimintaryhmän) siirtyessä Nokian osastoon (Liite 1). Valmiustoiminta Turun yleiskokouksessa päätettiin, että valmiussuunnitelmien kattavuus pitää olla 100 %. SPR:n Nokian osasto on tehnyt valmiussuunnitelman ja sitä päivitetään vuonna 2015, tehdään esim. selkeämmät sopimukset kaupungin kanssa työnjaosta onnettomuustilanteissa. Toiminnan tasoa ylläpidetään osallistumalla piirin, keskustoimiston ja Vapepajärjestöjen kursseille sekä järjestämällä säännöllisesti omaa harjoitus- ja koulutustoimintaa. Taitoja testataan syksyllä myös Vapepa-järjestöjen Hämeen rajamailla tieto/taitokilpailuissa. Pyritään myös osallistumaan kunnan varautumiseen liittyviin harjoituksiin. Nokian osaston vapaaehtoiset ovat osa SARMS-hälytysjärjestelmää. Vuonna 2015 tarkistetaan ketkä siihen kuuluvat ja rekrytoidaan järjestelmään myös uusia toimijoita. Järjestelmään kuuluvat saavat hälytykset esim. etsintöihin puhelimen kautta.

2 Ensiapuryhmätoiminta 2(8) Hälytysryhmän valmiutta ylläpidetään n. pari kertaa kuukaudessa järjestettävillä harjoituksilla. Harjoitusaiheina ovat mm. ensiapu erilaisissa tilanteissa, ensihuollolliset tehtävät, terveysaiheiset te lat, järjestötietous ja muut ajankohtaiset asiat. Lisäksi vuonna 2015 pyritään järjestämään ainakin yksi viikonloppuleiri, jossa kaikki Nokian ensiapu- ja nuorisoryhmäläiset sekä Reddie Kids-kerholaiset saavat harjoitella ensiaputaitojaan aktiivisesti. Uutta tietoa haetaan myös piirin ja eri tahojen järjestämistä koulutuksista. Vuonna 2015 selvitetään defibrillaattorin hankkimisen tarvetta. Ensiapuryhmä päivystää korkean riskin tapahtumissa, joihin esim. hälytysajoneuvojen saapuminen kestää normaalia kauemmin. Jos ensihuollon ylilääkäri puoltaa defibrillaattorin hankkimista tarvekartoituksen pohjalta, laite hankitaan. Ensivastekoulutuksen saaneet päivystäjät ylläpitävät taitojaan SPR:n piirin ja sairaanhoitopiirin koulutuksissa. Myös uusia päivystäjiä koulutetaan defibrillaattorin käyttäjiksi. Vuonna 2015 järjestetään SPR:n ensiapukilpailut. Piirin kilpailuihin lähetetään kaksi joukkuetta. Tavoitteena on osallistua myös muiden piirien ensiapukilpailuihin kilpailujen ulkopuolisena ns. nollaryhmänä. Myös maastoensiapukilpailuihin osallistuu 1-2 joukkuetta. Päivystyksistä vastaa yksi ensiapuryhmäläinen jakaen vastuuta päivystysten järjestämisestä. Ensiapuryhmäläiset tekevät yhteistyötä myös katupäivystäjien ja nuorisoryhmäläisten kanssa. Osasto hoitaa edelleen Ylöjärven osaston ensiapupäivystykset osastojen välisen sopimuksen mukaisesti. Nuorisotyö Nokialla nuorisotyön muotoja ovat Reddie Kids- ja nuorisoryhmätoiminta, katutyö, kouluvierailut, SPR:n kampanjoihin osallistuminen ja tapahtumien, kuten diskojen ja koulujen turvallisuuspäivien järjestäminen. Toiminnan tavoitteita ovat oman elämän hallinta, vastuun kantaminen itsestä ja ympäristöstä, SPR:n toimintoihin tutustuminen ja periaatteiden mukainen muu toiminta. Nuorisoryhmätoiminta Nuorisoryhmätoiminnalla pyrimme luomaan nuorista osaavia ja aktiivisia Punaisen Ristin toimijoita. Varhaisnuorten ryhmä Reddie Kids, joka on suunnattu n vuotiaille varhaisnuorille, jatkuu Nokialla. Ryhmän toimintaa on ohjaajan oppaasta löytyvä materiaali sekä erilaiset narikat ja leiritoiminta. Nuorisoryhmän toiminta on suunnattu vuotiaille. Nuorisoryhmästä on vastuussa yksi nuorisoryhmän ohjaaja sekä tarvittaessa kolme entistä nuorisoryhmäläistä. Ryhmässä harjoittelemme ensiapua, Punaisen Ristin ideologiaa sekä ohjaajana toimimista mm. järjestämällä varhaisnuorille erilaista ohjelmaa ja opetusta. Ohjaajat osallistuvat SPR:n koulutuksiin. Nuoret suorittavat myös SPR:n kursseja, kuten EA1 ja EA2 sekä osallistuvat erilaisiin narikkatapahtumiin, kuten Nälkäpäivään. Nuorten ryhmä pyrkii järjestämään piiritason toimintaa. Vuosittain osallistutaan

3 3(8) nuorten tapahtumiin piiritasolla ja valtakunnallisesti. Tuetaan ja kannustetaan nuoria osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Leiritoiminta Nokian osasto järjestää ensiapuleirin, johon osallistuu nuoria Nokialta ja Janakkalasta. Leiri pidetään Janakkalassa ja leirikulut puolitetaan molempien osastojen kesken. Nokian osasto järjestää myös ensiapuleirin Nokian osaston nuorisoryhmälle, varhaisnuorille sekä ensiapuryhmälle. Rahat leirin järjestämiseen tulee Nokian osastolta. Nokian osasto järjestää varhaisnuorille suunnatun leirin. Leiri järjestetään Nokialla. Leirillä nukutaan teltoissa, jotka saamme Kalkun logistiikkakeskuksesta. Leirin kokonaisvahvuus on n henkeä, jotka koostuvat leiriläisistä, ohjaajista, huoltohenkilökunnasta ja leiripomoista. Rahat leirin järjestämiseen tulee Nokian osastolta. Nuoria kannustetaan hakemaan kansallisille ja kansainvälisille leireille, ja niissä myös taloudellisesti tuetaan. Katutyö Nokian osaston katutyöryhmä jatkaa toimintaansa nokialaisten nuorten pahoinvoinnin, väkivallan ja päihteiden käytön vastaisessa työssä. Työn tavoitteena on nuorten tukeminen heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Yhteistyötä eri viranomaisten kanssa jatketaan tuettaessa nuorten yleistä hyvinvointia ja auttamalla nuoria ongelmiensa ratkomisessa. Yhteistyötä kehitetään muiden perjantaisin nuorille toimintaa tai kokoontumismahdollisuuksia tarjoavien kanssa. Katutyön edustus on mukana kaupungin Nyrkit savessa -yhteistyöryhmässä. Katutyön merkittävin työmenetelmä on joka viikko vuorovaikutteiset keskustelut nuorten kanssa. Lisäksi katutyö pyrkii reagoimaan nokialaisten elämän ajankohtaisiin aiheisiin mm. järjestämällä kadulla erilaisia kilpailuja esim. mielenterveys- ja päihdetyön teemaviikoilla ja maailman ensiapu- ja aids-päivänä. Katutyö näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivua markkinoidaan v aktiivisesti nuorille, sillä se on hyvä tiedotuskanava heidän tavoittamisessaan. Katutyöpäivystäjien valmiuksia ja motivaatiota ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja virkistysillanvietoilla, kuten pikkujoulua viettämällä. Päihteiden käyttöön puuttumiseen valmentava Varhaisen Puuttumisen koulutus on yksi katutyön peruskursseja ja v toivotaan 80 % ryhmästä suorittaneen sen. Päivystys toimii helmikuusta juhannukseen ja koulujen alkamisesta vuoden loppuun. Katupäivystäjiä rekrytoidaan esim. katutyön lyhytkursseilla keväällä ja syksyllä. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisessä tuetaan koulujen terveyskasvatusta esim. lähettämällä päihdeneuvojia kouluille. Päihteiden käyttöä ehkäisevää "En Käytä" - toimintapakettia ohjataan mahdollisuuksien mukaan koulujen kuudensien luokkien oppilaille. Terveyttä edistävää asennetta tuetaan myös katutyössä nuorten kanssa keskusteltaessa.

4 Osasto osallistuu myös Ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoon pitämällä aamunavauksia ja toteuttamalla aikuisväestön päihdetietoisuutta lisääviä päihdeinfoja. 4(8) Terveydenhuolto Osaston terveydenhuoltotoiminnan tehtävänä on tukea julkista terveydenhuoltoa, auttaa ja ohjata asiakkaita oman elämän hallinnassa ja hyvinvoinnissa. Terveyspiste jatkaa asiakaskeskeistä toimintaansa edellisten vuosien tapaan toimintakeskuksessa. Jatketaan myös keväällä 2011 alkanutta, ikäihmisille tarkoitettua vapaaehtoisten ohjaajien vetämää tuolijumppaa. Kesällä järjestetään Vihnuskodin asukkaille mahdollisuus osallistua Hinttalan musiikkitapahtumaan. Selvitetään mahdollisuutta järjestää Pieniä kotitapaturmia ja niiden hoitoa käsittelevä te ta yhdessä Nokian seurakunnan kanssa. Jatketaan yhteistyötä nokialaisten kansanterveystyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä osallistutaan oman osaston järjestämiin tilaisuuksiin ja yleisötapahtumiin. Osallistutaan SPR:n Hämeen piirin ja/tai keskustoimiston järjestämille jatkokoulutuspäiville. Järjestetään neljä omaa suunnittelu- ja virkistystapahtumaa. Sosiaalitoiminta Sosiaalipalvelujen toiminnan ohjenuorana on edelleen yksinäisten sekä avun tarpeessa olevien avustaminen ja tukeminen. Toimimme pääsääntöisesti vapaaehtoisten voimin. Ystävä- ja saattovälitystä hoitaa sos.palvelun yhdyshenkilö. Kurssittamalla hankitaan uusia toimijoita. Ystävä- ja vapaaehtoistyön kurssi järjestetään ainakin kerran vuoden aikana. Ystävät ja vapaaehtoiset kokoontuvat ajoittain työnohjauksen ja suunnittelun merkeissä. Heille pyritään järjestämään myös virkistystapaamisia. Kertapalveluja pyritään tekemään tarpeeseen vastaten. Omaishoitajien tapaamisia, Treffikahvilaa jatketaan kerran kuussa vapaaehtoisten avulla yhteistyössä Tampereen Seudun Omaishoitajien sekä Nokian kaupungin ja Seurakunnan kanssa. Monikulttuurisuustoimintaa jatketaan. Kotimaan aineellinen apu Osasto varautuu auttamaan nokialaisia henkilöitä tai perheitä hetkellisen taloudellisen kriisitilanteen ylipääsemisessä, noudattaen SPR:n yleisohjeita avustustoiminnassa. Osasto välittää piiristä saatavat Hyvä Joulumieli -lahjakortit lapsiperheille Perusturvan antamien suositusten pohjalta. Toimintakeskus SPR Kotipesä Toimintakeskuksen toimintaa pyörittävät palkatun työntekijän kanssa vapaaehtoiset. Kotipesän työntekijöiden esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja.

5 5(8) Ohjelmatoimintaa kehitetään Kotipesän aukioloaikoina mm. ikäihmisille suunnattuna. Kirpputoritoimintaa jatketaan huolehtien lahjoitustavaran hyvästä kierrosta ja kiinnostavuudesta. Terveyspiste on auki tiistaisin klo Tiistaisin jatkuvat myös Soppaporinat, jolloin tarjolla on vapaaehtoisten valmistamaa keittolounasta. Kesäaikana ( ) toimintakeskus on pääsääntöisesti kiinni, jolloin puhelin on vapaaehtoisilla päivystäjillä. Kesälomien aikana vapaaehtoisten apu on tarpeen mm. kaupungin kotihoidolle saattojen järjestämisessä. Koulutukset, hallituksen ja eri toiminta- ja harrasteryhmien kokoontumiset tapahtuvat toimintakeskuksessa. Tilaa on uusille toimijoillekin. Toimintakeskusta palveluineen vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Muuta toimintaa Nälkäpäivään v osallistutaan vapaaehtoisvoimin runsaslukuisesti. Kehitetään uusia varainkeräysmuotoja, jotta saamme enemmän kerääjiä sekä paremman tuloksen. Verenluovutustilaisuuksia järjestetään joka kuukausi yhdessä Tampereen Veripalvelun kanssa. Veripalvelu maksaa osastolle tilaisuuksien leivonnaiset. Jäsenhankinta Jäseneksi tulo tapahtuu usein toiminnan kautta. Osaston tilaisuuksiin mm. toimintakeskuksessa käyville henkilöille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta liittyä jäseneksi SPR:n toimintaan. Valtakunnallisen sopimuksen puitteissa hyödynnetään yhteistyötä S-ryhmän ja Tapiolan kanssa ja kampanjoidaan uusien toimijoiden ja jäsenten saamiseksi. Vuoden 2015 tavoitteena on saada 17 alle 29-vuotiasta uutta jäsentä. Tiedotustoiminta Tapahtumista tiedottaminen hoidetaan Nokian Uutisissa, sähköpostilla sekä seinäilmoituksilla. Aktivoidaan osaston facebook-ryhmä ja käytetään sitä myös tiedotuskanavana. Osastolla on kotisivut osoitteessa nokia.punainenristi.fi (Rednet) Osaston sähköpostiosoite on sekä Jäsenistön tiedonsaannin parantamiseksi kehitetään ja ylläpidetään osaston kotisivuja ja kerätään jäsenistön sähköpostiosoitteita, jolloin voidaan tiedottaa jäsenistölle tulevista tapahtumista nopeasti. Postin kautta voidaan lähettää kattavasti 1 2 jäsenkirjettä vuodessa.

6 Varainhankinta 6(8) Varainhankinta toimipisteemme vuokra- ja henkilökulujen kattamiseksi on entistä tiiviimpää. Järjestetään Soppaporinoita, myyjäisiä, retkiä tai teematapahtumia, joihin hankitaan kiinnostavia esiintyjiä. SPR:n myyntiartikkeleista valitaan tuotteet, joita pidetään myynnissä. Myyjäisiin osallistutaan hyvällä valikoimalla omia leivonnaisia ja käsitöitä. Arpajaisten järjestämiset tilaisuuksissa ovat edelleen varainhankinnan keinovalikoimassa. Osaston kokoushuonetta pyritään vuokraamaan edelleen kokous- ja kurssitoimintaan ym. tilaisuuksiin. Terveyskeskuksen kahvio Kahvion toiminta jatkuu tärkeänä osana osaston varainhankintaa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan. Viikonloppuisin päivystäjinä toimivien vapaaehtoisten virkistykseen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Kahviossa toimii vakituisen kahvionhoitajan lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa palkkatuella sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työntekijöitä yksi henkilö kerrallaan. Kahviotyöntekijöiden esimiehenä toimii kahviotoimikunnan puheenjohtaja Hallitus Hämeen piirin tapahtumakalenterista poimittuja tärkeitä päivämääriä v. 2015: Uusien vapaaehtoisten koulutus, Ystävänpäivä Piirin vuosikokous Punaisen Ristin viikko Kansainvälinen nuorten suurleiri Evolla Operaatio Nälkäpäivä Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien opintoristeily Turku-Tukholma-Turku

7 Liite 1. Nokian osaston toimintasuunnitelmaan 7(8) Potkuri Tampereen seudun päihdetyön toimintaryhmä Ryhmän vetäjinä toimivat Jenni Lehtonen Nokian osastosta sekä Kai Vesa Tampereen osastosta. Ryhmän tarkoitus on pitää yllä kursseilla (päihdeneuvoja/varpu) opittuja taitoja sekä saada päivitettyä tietoja sekä oppia uutta. Ryhmä on toimintaryhmä, joka osallistuu aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin (päihdeinfon pitäminen, messupiste, vanhempainillat, koulut...) ja järjestää tarvittaessa räätälöityjä koulutuksia esim. ensiapuryhmille tai kouluryhmille. Ryhmä toimii SPR:n osaston alaisuudessa, koska kaikilla ei ole osastokontaktia. Tapaamiset ovat n. 3 vk välein, miten sattuu ryhmäläisille sopimaan tai saadaan vierailuja sovittua. Ryhmä ohjaa vähintään kaksi kertaa päihdeinfon ja saa tästä hieman tuloja (n. 100 ), joita voidaan käyttää tarjottaviin tai vierailevaan luennoitsijaan. Ryhmä pitää kevätkauden päättäjäiset sekä pikkujoulut. * Vierailuja, jotka ryhmäläisiä kiinnostavat - Porukalla olisi kiinnostusta päästä katsomaan Paussiin, miten työvuorot sujuvat muutaman ihmisen ryhmässä - sosiaalityöntekijä puhumaan - Poliisi (kamakassi eri päihteistä + Pirkanmaan päihdetilanne + kuvia ratsatuista asunnoista/kasvattamoista) - Music Against Drugs -toiminnasta lisää kuuleminen ja mahdollinen yhteistyö - Krisin tiloihin sekä toimintaan tutustuminen - Nuorten turvatalolla vierailu - A-kilta - Vanginvartija kertomaan toiminnasta vankiloissa - Kankaanpään A-kodilla vierailu. * Valmistautuminen kesän festareihin - Kerrataan ensiapuasiat, kohtaaminen, VARPU-malli, keissiharjotuksia - Ergonomiset nostot ja kuljettamiset - Itsepuolustusta (miten tunnistaa uhkaava käytös, miten ehkäistä uhkaavaa käytöstä sekä miten irrottautua, mikäli joku käy kiinni) - Lisää ainetietoutta. Ryhmän budjetti on 200, joista rahoista ryhmä hankkii itse osan.

8 Liite 2. Nokian osaston toimintasuunnitelmaan 8(8) Tampereen alueen henkisen tuen ryhmän (Tahtur) toimintasuunnitelma vuodelle Varsinainen toiminta Tahtur on SPR:n Nokian osaston alaisuudessa toimiva Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmä ja siinä on jäseniä Kangasalta, Nokialta, Pirkkalasta ja Tampereelta. Ryhmä antaa henkistä ensiapua traumaattisen kokemuksen jälkeen. Viranomaisten pyynnöstä se on esimerkiksi etsintä-, evakuointi- ja suuronnettomuustilanteissa omaisten, loukkaantuneiden ja vapaaehtoisauttajien henkisenä tukena. Ryhmä kokoontuu yhteisiin tapaamisiin pääosin kaksi kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa (kevätkokous) laaditaan mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja viimeisessä (syyskokous) seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Erityissyistä ryhmä voidaan kutsua koolle muulloinkin. Ryhmällä ei ole omaa toimitilaa, vaan se kokoontuu SPR:n Hämeen piirin tai toiminnassa mukana olevien osastojen toimitiloissa tai ensihuoltoryhmä TEHU:n kuukausipalaverien yhteydessä. 2. Muu toiminta Tahturin yhteistyötä kehitetään muiden henkisen tuen ryhmien ym. yhteistyötahojen kanssa. Ryhmän jäsenet kuuluvat myös SAS/SPR yhteistyöryhmään ja Tampereen alueen ensihuoltoryhmään TEHU:un sekä toimivat Vapepan etsinnöissä tarvittaessa myös henkisen tuen tehtävissä. 3. Tiedotustoiminta Tahturin jäsenistä joku osallistuu pyydettäessä toiminta-alueemme henkisen tuen kurssien viimeiseen osioon esittelemällä ryhmän toimintaa. Tahturin/TEHU:n toiminnasta tehtyä esitettä jaetaan mm. henkisen tuen kurssilaisille. Tahturin sisäisestä tiedottamisesta huolehtii ryhmän tiedottaja, jolle kuuluu myös henkilörekisterin pito sekä yhteydenpito SPR:n piiriin ja Vapepaan. 4. Koulutustoiminta Tahturilaiset osallistuvat erilaisiin henkisen tuen, ensihuollon ja viestinnän koulutuksiin ja harjoituksiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti valmiuden ylläpitämiseksi. Pyritään kaikille ryhmäläisille henkisen tuen lisäksi saamaan koulutus myös muihin Vapepan tehtäviin (etsintä, ensiapu, viestintä). Uusille tulokkaille pyritään suorittamaan toimintaan perehdytys ja kummitoimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 5. Varainhankinta Selvitetään Tahturin taloustilannetta, varainhankintaa ja periaatteita, mihin rahaa käytetään. Pyydetään SPR:n Hervannan, Kangasalan, Nokian ja Pirkkalan osastoilta avustusta (50 e/osasto) Tahturin toimintaan. Em. osastoja pyydetään myös osallistumaan oman osastonsa tahturilaisten koulutuskustannuksiin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö Tehdään yhdessä KOMIA! KOMIA! on ainutlaatuinen ensiavun suurleiri KOMIA! juhlistaa 60-vuotista ensiapuryhmätoimintaa KOMIA! leirillä harjoitellaan ensiapua, tavataan uusia ihmisiä, parannetaan Punaisen

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Rauman osasto

Rauman osasto Rauman osasto 16.11.2016 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaali- ja monikulttuurisuuspalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja -koulutusta, valmiustoimintaa, terveyspistetoimintaa,

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Simo Hillo

Simo Hillo Simo Hillo 0400 594 385 simo.hillo@pedart.fi www.pedart.fi Pedart Oy tarjoaa opetuksen tukea erityistä tukea tarvitseville oppilaille Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Opetus tapahtuu

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7)

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a Mitä on muuttunut? Tällä lomakkeella hakevat toiminta-avustusta kaikki muut yhdistykset ja yhteisöt paitsi veteraanitoimikunnalle osoitetut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot