Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta."

Transkriptio

1 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista ja toimintatavoista. Yleistä Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. Yleiskokous Turussa kesällä hahmotteli 3-vuotiskaudelle Suomen Punaiselle Ristille seuraavat tavoitteet: - Aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen - Nuorten (alle 29-vuotiaiden) jäsenten määrän kaksinkertaistaminen - Nälkäpäiväkerääjien määrän reilu kasvattaminen. Nokian osasto on toiminnaltaan jo enemmän kuin Toiminnan osasto, mutta voisiko se olla tulevaisuudessa Monimuotoisen toiminnan osasto? Tässä on tehtävää lähivuosille. Uutta toimintaa saadaan jo ensi vuonna Potkurin (Tampereen seudun päihdetyön toimintaryhmän) siirtyessä Nokian osastoon (Liite 1). Valmiustoiminta Turun yleiskokouksessa päätettiin, että valmiussuunnitelmien kattavuus pitää olla 100 %. SPR:n Nokian osasto on tehnyt valmiussuunnitelman ja sitä päivitetään vuonna 2015, tehdään esim. selkeämmät sopimukset kaupungin kanssa työnjaosta onnettomuustilanteissa. Toiminnan tasoa ylläpidetään osallistumalla piirin, keskustoimiston ja Vapepajärjestöjen kursseille sekä järjestämällä säännöllisesti omaa harjoitus- ja koulutustoimintaa. Taitoja testataan syksyllä myös Vapepa-järjestöjen Hämeen rajamailla tieto/taitokilpailuissa. Pyritään myös osallistumaan kunnan varautumiseen liittyviin harjoituksiin. Nokian osaston vapaaehtoiset ovat osa SARMS-hälytysjärjestelmää. Vuonna 2015 tarkistetaan ketkä siihen kuuluvat ja rekrytoidaan järjestelmään myös uusia toimijoita. Järjestelmään kuuluvat saavat hälytykset esim. etsintöihin puhelimen kautta.

2 Ensiapuryhmätoiminta 2(8) Hälytysryhmän valmiutta ylläpidetään n. pari kertaa kuukaudessa järjestettävillä harjoituksilla. Harjoitusaiheina ovat mm. ensiapu erilaisissa tilanteissa, ensihuollolliset tehtävät, terveysaiheiset te lat, järjestötietous ja muut ajankohtaiset asiat. Lisäksi vuonna 2015 pyritään järjestämään ainakin yksi viikonloppuleiri, jossa kaikki Nokian ensiapu- ja nuorisoryhmäläiset sekä Reddie Kids-kerholaiset saavat harjoitella ensiaputaitojaan aktiivisesti. Uutta tietoa haetaan myös piirin ja eri tahojen järjestämistä koulutuksista. Vuonna 2015 selvitetään defibrillaattorin hankkimisen tarvetta. Ensiapuryhmä päivystää korkean riskin tapahtumissa, joihin esim. hälytysajoneuvojen saapuminen kestää normaalia kauemmin. Jos ensihuollon ylilääkäri puoltaa defibrillaattorin hankkimista tarvekartoituksen pohjalta, laite hankitaan. Ensivastekoulutuksen saaneet päivystäjät ylläpitävät taitojaan SPR:n piirin ja sairaanhoitopiirin koulutuksissa. Myös uusia päivystäjiä koulutetaan defibrillaattorin käyttäjiksi. Vuonna 2015 järjestetään SPR:n ensiapukilpailut. Piirin kilpailuihin lähetetään kaksi joukkuetta. Tavoitteena on osallistua myös muiden piirien ensiapukilpailuihin kilpailujen ulkopuolisena ns. nollaryhmänä. Myös maastoensiapukilpailuihin osallistuu 1-2 joukkuetta. Päivystyksistä vastaa yksi ensiapuryhmäläinen jakaen vastuuta päivystysten järjestämisestä. Ensiapuryhmäläiset tekevät yhteistyötä myös katupäivystäjien ja nuorisoryhmäläisten kanssa. Osasto hoitaa edelleen Ylöjärven osaston ensiapupäivystykset osastojen välisen sopimuksen mukaisesti. Nuorisotyö Nokialla nuorisotyön muotoja ovat Reddie Kids- ja nuorisoryhmätoiminta, katutyö, kouluvierailut, SPR:n kampanjoihin osallistuminen ja tapahtumien, kuten diskojen ja koulujen turvallisuuspäivien järjestäminen. Toiminnan tavoitteita ovat oman elämän hallinta, vastuun kantaminen itsestä ja ympäristöstä, SPR:n toimintoihin tutustuminen ja periaatteiden mukainen muu toiminta. Nuorisoryhmätoiminta Nuorisoryhmätoiminnalla pyrimme luomaan nuorista osaavia ja aktiivisia Punaisen Ristin toimijoita. Varhaisnuorten ryhmä Reddie Kids, joka on suunnattu n vuotiaille varhaisnuorille, jatkuu Nokialla. Ryhmän toimintaa on ohjaajan oppaasta löytyvä materiaali sekä erilaiset narikat ja leiritoiminta. Nuorisoryhmän toiminta on suunnattu vuotiaille. Nuorisoryhmästä on vastuussa yksi nuorisoryhmän ohjaaja sekä tarvittaessa kolme entistä nuorisoryhmäläistä. Ryhmässä harjoittelemme ensiapua, Punaisen Ristin ideologiaa sekä ohjaajana toimimista mm. järjestämällä varhaisnuorille erilaista ohjelmaa ja opetusta. Ohjaajat osallistuvat SPR:n koulutuksiin. Nuoret suorittavat myös SPR:n kursseja, kuten EA1 ja EA2 sekä osallistuvat erilaisiin narikkatapahtumiin, kuten Nälkäpäivään. Nuorten ryhmä pyrkii järjestämään piiritason toimintaa. Vuosittain osallistutaan

3 3(8) nuorten tapahtumiin piiritasolla ja valtakunnallisesti. Tuetaan ja kannustetaan nuoria osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Leiritoiminta Nokian osasto järjestää ensiapuleirin, johon osallistuu nuoria Nokialta ja Janakkalasta. Leiri pidetään Janakkalassa ja leirikulut puolitetaan molempien osastojen kesken. Nokian osasto järjestää myös ensiapuleirin Nokian osaston nuorisoryhmälle, varhaisnuorille sekä ensiapuryhmälle. Rahat leirin järjestämiseen tulee Nokian osastolta. Nokian osasto järjestää varhaisnuorille suunnatun leirin. Leiri järjestetään Nokialla. Leirillä nukutaan teltoissa, jotka saamme Kalkun logistiikkakeskuksesta. Leirin kokonaisvahvuus on n henkeä, jotka koostuvat leiriläisistä, ohjaajista, huoltohenkilökunnasta ja leiripomoista. Rahat leirin järjestämiseen tulee Nokian osastolta. Nuoria kannustetaan hakemaan kansallisille ja kansainvälisille leireille, ja niissä myös taloudellisesti tuetaan. Katutyö Nokian osaston katutyöryhmä jatkaa toimintaansa nokialaisten nuorten pahoinvoinnin, väkivallan ja päihteiden käytön vastaisessa työssä. Työn tavoitteena on nuorten tukeminen heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Yhteistyötä eri viranomaisten kanssa jatketaan tuettaessa nuorten yleistä hyvinvointia ja auttamalla nuoria ongelmiensa ratkomisessa. Yhteistyötä kehitetään muiden perjantaisin nuorille toimintaa tai kokoontumismahdollisuuksia tarjoavien kanssa. Katutyön edustus on mukana kaupungin Nyrkit savessa -yhteistyöryhmässä. Katutyön merkittävin työmenetelmä on joka viikko vuorovaikutteiset keskustelut nuorten kanssa. Lisäksi katutyö pyrkii reagoimaan nokialaisten elämän ajankohtaisiin aiheisiin mm. järjestämällä kadulla erilaisia kilpailuja esim. mielenterveys- ja päihdetyön teemaviikoilla ja maailman ensiapu- ja aids-päivänä. Katutyö näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivua markkinoidaan v aktiivisesti nuorille, sillä se on hyvä tiedotuskanava heidän tavoittamisessaan. Katutyöpäivystäjien valmiuksia ja motivaatiota ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja virkistysillanvietoilla, kuten pikkujoulua viettämällä. Päihteiden käyttöön puuttumiseen valmentava Varhaisen Puuttumisen koulutus on yksi katutyön peruskursseja ja v toivotaan 80 % ryhmästä suorittaneen sen. Päivystys toimii helmikuusta juhannukseen ja koulujen alkamisesta vuoden loppuun. Katupäivystäjiä rekrytoidaan esim. katutyön lyhytkursseilla keväällä ja syksyllä. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisessä tuetaan koulujen terveyskasvatusta esim. lähettämällä päihdeneuvojia kouluille. Päihteiden käyttöä ehkäisevää "En Käytä" - toimintapakettia ohjataan mahdollisuuksien mukaan koulujen kuudensien luokkien oppilaille. Terveyttä edistävää asennetta tuetaan myös katutyössä nuorten kanssa keskusteltaessa.

4 Osasto osallistuu myös Ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoon pitämällä aamunavauksia ja toteuttamalla aikuisväestön päihdetietoisuutta lisääviä päihdeinfoja. 4(8) Terveydenhuolto Osaston terveydenhuoltotoiminnan tehtävänä on tukea julkista terveydenhuoltoa, auttaa ja ohjata asiakkaita oman elämän hallinnassa ja hyvinvoinnissa. Terveyspiste jatkaa asiakaskeskeistä toimintaansa edellisten vuosien tapaan toimintakeskuksessa. Jatketaan myös keväällä 2011 alkanutta, ikäihmisille tarkoitettua vapaaehtoisten ohjaajien vetämää tuolijumppaa. Kesällä järjestetään Vihnuskodin asukkaille mahdollisuus osallistua Hinttalan musiikkitapahtumaan. Selvitetään mahdollisuutta järjestää Pieniä kotitapaturmia ja niiden hoitoa käsittelevä te ta yhdessä Nokian seurakunnan kanssa. Jatketaan yhteistyötä nokialaisten kansanterveystyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä osallistutaan oman osaston järjestämiin tilaisuuksiin ja yleisötapahtumiin. Osallistutaan SPR:n Hämeen piirin ja/tai keskustoimiston järjestämille jatkokoulutuspäiville. Järjestetään neljä omaa suunnittelu- ja virkistystapahtumaa. Sosiaalitoiminta Sosiaalipalvelujen toiminnan ohjenuorana on edelleen yksinäisten sekä avun tarpeessa olevien avustaminen ja tukeminen. Toimimme pääsääntöisesti vapaaehtoisten voimin. Ystävä- ja saattovälitystä hoitaa sos.palvelun yhdyshenkilö. Kurssittamalla hankitaan uusia toimijoita. Ystävä- ja vapaaehtoistyön kurssi järjestetään ainakin kerran vuoden aikana. Ystävät ja vapaaehtoiset kokoontuvat ajoittain työnohjauksen ja suunnittelun merkeissä. Heille pyritään järjestämään myös virkistystapaamisia. Kertapalveluja pyritään tekemään tarpeeseen vastaten. Omaishoitajien tapaamisia, Treffikahvilaa jatketaan kerran kuussa vapaaehtoisten avulla yhteistyössä Tampereen Seudun Omaishoitajien sekä Nokian kaupungin ja Seurakunnan kanssa. Monikulttuurisuustoimintaa jatketaan. Kotimaan aineellinen apu Osasto varautuu auttamaan nokialaisia henkilöitä tai perheitä hetkellisen taloudellisen kriisitilanteen ylipääsemisessä, noudattaen SPR:n yleisohjeita avustustoiminnassa. Osasto välittää piiristä saatavat Hyvä Joulumieli -lahjakortit lapsiperheille Perusturvan antamien suositusten pohjalta. Toimintakeskus SPR Kotipesä Toimintakeskuksen toimintaa pyörittävät palkatun työntekijän kanssa vapaaehtoiset. Kotipesän työntekijöiden esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja.

5 5(8) Ohjelmatoimintaa kehitetään Kotipesän aukioloaikoina mm. ikäihmisille suunnattuna. Kirpputoritoimintaa jatketaan huolehtien lahjoitustavaran hyvästä kierrosta ja kiinnostavuudesta. Terveyspiste on auki tiistaisin klo Tiistaisin jatkuvat myös Soppaporinat, jolloin tarjolla on vapaaehtoisten valmistamaa keittolounasta. Kesäaikana ( ) toimintakeskus on pääsääntöisesti kiinni, jolloin puhelin on vapaaehtoisilla päivystäjillä. Kesälomien aikana vapaaehtoisten apu on tarpeen mm. kaupungin kotihoidolle saattojen järjestämisessä. Koulutukset, hallituksen ja eri toiminta- ja harrasteryhmien kokoontumiset tapahtuvat toimintakeskuksessa. Tilaa on uusille toimijoillekin. Toimintakeskusta palveluineen vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Muuta toimintaa Nälkäpäivään v osallistutaan vapaaehtoisvoimin runsaslukuisesti. Kehitetään uusia varainkeräysmuotoja, jotta saamme enemmän kerääjiä sekä paremman tuloksen. Verenluovutustilaisuuksia järjestetään joka kuukausi yhdessä Tampereen Veripalvelun kanssa. Veripalvelu maksaa osastolle tilaisuuksien leivonnaiset. Jäsenhankinta Jäseneksi tulo tapahtuu usein toiminnan kautta. Osaston tilaisuuksiin mm. toimintakeskuksessa käyville henkilöille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta liittyä jäseneksi SPR:n toimintaan. Valtakunnallisen sopimuksen puitteissa hyödynnetään yhteistyötä S-ryhmän ja Tapiolan kanssa ja kampanjoidaan uusien toimijoiden ja jäsenten saamiseksi. Vuoden 2015 tavoitteena on saada 17 alle 29-vuotiasta uutta jäsentä. Tiedotustoiminta Tapahtumista tiedottaminen hoidetaan Nokian Uutisissa, sähköpostilla sekä seinäilmoituksilla. Aktivoidaan osaston facebook-ryhmä ja käytetään sitä myös tiedotuskanavana. Osastolla on kotisivut osoitteessa nokia.punainenristi.fi (Rednet) Osaston sähköpostiosoite on sekä Jäsenistön tiedonsaannin parantamiseksi kehitetään ja ylläpidetään osaston kotisivuja ja kerätään jäsenistön sähköpostiosoitteita, jolloin voidaan tiedottaa jäsenistölle tulevista tapahtumista nopeasti. Postin kautta voidaan lähettää kattavasti 1 2 jäsenkirjettä vuodessa.

6 Varainhankinta 6(8) Varainhankinta toimipisteemme vuokra- ja henkilökulujen kattamiseksi on entistä tiiviimpää. Järjestetään Soppaporinoita, myyjäisiä, retkiä tai teematapahtumia, joihin hankitaan kiinnostavia esiintyjiä. SPR:n myyntiartikkeleista valitaan tuotteet, joita pidetään myynnissä. Myyjäisiin osallistutaan hyvällä valikoimalla omia leivonnaisia ja käsitöitä. Arpajaisten järjestämiset tilaisuuksissa ovat edelleen varainhankinnan keinovalikoimassa. Osaston kokoushuonetta pyritään vuokraamaan edelleen kokous- ja kurssitoimintaan ym. tilaisuuksiin. Terveyskeskuksen kahvio Kahvion toiminta jatkuu tärkeänä osana osaston varainhankintaa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan. Viikonloppuisin päivystäjinä toimivien vapaaehtoisten virkistykseen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Kahviossa toimii vakituisen kahvionhoitajan lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa palkkatuella sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työntekijöitä yksi henkilö kerrallaan. Kahviotyöntekijöiden esimiehenä toimii kahviotoimikunnan puheenjohtaja Hallitus Hämeen piirin tapahtumakalenterista poimittuja tärkeitä päivämääriä v. 2015: Uusien vapaaehtoisten koulutus, Ystävänpäivä Piirin vuosikokous Punaisen Ristin viikko Kansainvälinen nuorten suurleiri Evolla Operaatio Nälkäpäivä Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien opintoristeily Turku-Tukholma-Turku

7 Liite 1. Nokian osaston toimintasuunnitelmaan 7(8) Potkuri Tampereen seudun päihdetyön toimintaryhmä Ryhmän vetäjinä toimivat Jenni Lehtonen Nokian osastosta sekä Kai Vesa Tampereen osastosta. Ryhmän tarkoitus on pitää yllä kursseilla (päihdeneuvoja/varpu) opittuja taitoja sekä saada päivitettyä tietoja sekä oppia uutta. Ryhmä on toimintaryhmä, joka osallistuu aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin (päihdeinfon pitäminen, messupiste, vanhempainillat, koulut...) ja järjestää tarvittaessa räätälöityjä koulutuksia esim. ensiapuryhmille tai kouluryhmille. Ryhmä toimii SPR:n osaston alaisuudessa, koska kaikilla ei ole osastokontaktia. Tapaamiset ovat n. 3 vk välein, miten sattuu ryhmäläisille sopimaan tai saadaan vierailuja sovittua. Ryhmä ohjaa vähintään kaksi kertaa päihdeinfon ja saa tästä hieman tuloja (n. 100 ), joita voidaan käyttää tarjottaviin tai vierailevaan luennoitsijaan. Ryhmä pitää kevätkauden päättäjäiset sekä pikkujoulut. * Vierailuja, jotka ryhmäläisiä kiinnostavat - Porukalla olisi kiinnostusta päästä katsomaan Paussiin, miten työvuorot sujuvat muutaman ihmisen ryhmässä - sosiaalityöntekijä puhumaan - Poliisi (kamakassi eri päihteistä + Pirkanmaan päihdetilanne + kuvia ratsatuista asunnoista/kasvattamoista) - Music Against Drugs -toiminnasta lisää kuuleminen ja mahdollinen yhteistyö - Krisin tiloihin sekä toimintaan tutustuminen - Nuorten turvatalolla vierailu - A-kilta - Vanginvartija kertomaan toiminnasta vankiloissa - Kankaanpään A-kodilla vierailu. * Valmistautuminen kesän festareihin - Kerrataan ensiapuasiat, kohtaaminen, VARPU-malli, keissiharjotuksia - Ergonomiset nostot ja kuljettamiset - Itsepuolustusta (miten tunnistaa uhkaava käytös, miten ehkäistä uhkaavaa käytöstä sekä miten irrottautua, mikäli joku käy kiinni) - Lisää ainetietoutta. Ryhmän budjetti on 200, joista rahoista ryhmä hankkii itse osan.

8 Liite 2. Nokian osaston toimintasuunnitelmaan 8(8) Tampereen alueen henkisen tuen ryhmän (Tahtur) toimintasuunnitelma vuodelle Varsinainen toiminta Tahtur on SPR:n Nokian osaston alaisuudessa toimiva Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmä ja siinä on jäseniä Kangasalta, Nokialta, Pirkkalasta ja Tampereelta. Ryhmä antaa henkistä ensiapua traumaattisen kokemuksen jälkeen. Viranomaisten pyynnöstä se on esimerkiksi etsintä-, evakuointi- ja suuronnettomuustilanteissa omaisten, loukkaantuneiden ja vapaaehtoisauttajien henkisenä tukena. Ryhmä kokoontuu yhteisiin tapaamisiin pääosin kaksi kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa (kevätkokous) laaditaan mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja viimeisessä (syyskokous) seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Erityissyistä ryhmä voidaan kutsua koolle muulloinkin. Ryhmällä ei ole omaa toimitilaa, vaan se kokoontuu SPR:n Hämeen piirin tai toiminnassa mukana olevien osastojen toimitiloissa tai ensihuoltoryhmä TEHU:n kuukausipalaverien yhteydessä. 2. Muu toiminta Tahturin yhteistyötä kehitetään muiden henkisen tuen ryhmien ym. yhteistyötahojen kanssa. Ryhmän jäsenet kuuluvat myös SAS/SPR yhteistyöryhmään ja Tampereen alueen ensihuoltoryhmään TEHU:un sekä toimivat Vapepan etsinnöissä tarvittaessa myös henkisen tuen tehtävissä. 3. Tiedotustoiminta Tahturin jäsenistä joku osallistuu pyydettäessä toiminta-alueemme henkisen tuen kurssien viimeiseen osioon esittelemällä ryhmän toimintaa. Tahturin/TEHU:n toiminnasta tehtyä esitettä jaetaan mm. henkisen tuen kurssilaisille. Tahturin sisäisestä tiedottamisesta huolehtii ryhmän tiedottaja, jolle kuuluu myös henkilörekisterin pito sekä yhteydenpito SPR:n piiriin ja Vapepaan. 4. Koulutustoiminta Tahturilaiset osallistuvat erilaisiin henkisen tuen, ensihuollon ja viestinnän koulutuksiin ja harjoituksiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti valmiuden ylläpitämiseksi. Pyritään kaikille ryhmäläisille henkisen tuen lisäksi saamaan koulutus myös muihin Vapepan tehtäviin (etsintä, ensiapu, viestintä). Uusille tulokkaille pyritään suorittamaan toimintaan perehdytys ja kummitoimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 5. Varainhankinta Selvitetään Tahturin taloustilannetta, varainhankintaa ja periaatteita, mihin rahaa käytetään. Pyydetään SPR:n Hervannan, Kangasalan, Nokian ja Pirkkalan osastoilta avustusta (50 e/osasto) Tahturin toimintaan. Em. osastoja pyydetään myös osallistumaan oman osastonsa tahturilaisten koulutuskustannuksiin.

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö Tehdään yhdessä KOMIA! KOMIA! on ainutlaatuinen ensiavun suurleiri KOMIA! juhlistaa 60-vuotista ensiapuryhmätoimintaa KOMIA! leirillä harjoitellaan ensiapua, tavataan uusia ihmisiä, parannetaan Punaisen

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto Härkätien 4H:n hanketyöntekijä Ville Kyllönen Pöytyän kunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Rauman osasto

Rauman osasto Rauman osasto 16.11.2016 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaali- ja monikulttuurisuuspalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja -koulutusta, valmiustoimintaa, terveyspistetoimintaa,

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2014. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2014 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 3 KOKOUKSET... 3 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 1 Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 Avoin Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 KURSSITIEDOTE JA OHJELMA 26.7.2011 ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 Kurssin järjestää Punaisen Ristin Satakunnan piiri yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Aika Perjantai 26.8.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Johdanto Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot