Toimintasuunnitelma 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2017"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto APUA SINUN AVULLASI

2 2

3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA TOIMINTAMUODOT Ensiapuryhmätoiminta Keräystoiminta Monikulttuurisuustoiminta Nuorisotoiminta Senioritoiminta Tiedotustoiminta Valmiustoiminta Ystävätoiminta TALOUS

4 1 JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin toiminta on jaettu alueellisesti 12 piiriin ja noin 500 paikallisosastoon. Punaisen Ristin osastot järjestävät vapaaehtoistoimintaa alueellaan. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto kuuluu Länsi-Suomen piiriin, jolla on aluetoimistot Jyväskylässä ja Seinäjoella. VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT 2017 Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Toimintaa ohjaa osaston hallitus. Ystävänpäivä Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2017 toiminnan pääpainopiste on ystävätoiminnan kehittämisessä. LähiTapiola Keski-Suomi ja Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjestävät Ystävänpäiväkonserttiin , jossa on solistina Arja Koriseva. Lipputulot tulevat Punaisen Ristin Jyväskylän osastolle ystävätoiminnan tukemiseen Keski-Suomessa. Osaston palkatun ystävävälittäjän tukea voidaan rahoituksen turvin antaa myös muille Keski-Suomen osastoille. Jyväskylän osasto kehittää ystävätoiminnan ryhmätoimintaa. Lisätään myös järjestettävien ystävätoiminnan peruskurssien lukumäärää. Suomen Punaisen Ristin Tikkakosken osasto järjesti ylimääräisen kokouksen, jossa se päätti osaston purkamisesta ja liittämisestä Jyväskylän osastoon lukien. Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen syyskokous hyväksyi osastoliitoksen osaltaan. Päätöksen Tikkakosken osaston purkamisesta ja liitämisestä Jyväskylän osastoon lukien tekee Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallitus, joka kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseen. Punaisen Ristin viikko Yleiskokous Vuonna 2017 juhlitaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä ja 100-vuotiasta Suomen itsenäisyyttä. Punaisen Ristin viikolla järjestetään Jyväskylän keskustassa yleisötapahtuma, jossa esitellään Punaisen Ristin toimintaa yleisölle. Helsingissä järjestetään Suomen Punaisen Ristin yleiskokous. Yleiskokous valitsee järjestön ylimmät luottamushenkilöt. Se vahvistaa koko järjestön toimintalinjauksen vuosille Yleiskokous hyväksyy myös uudet järjestön säännöt. Järjestön yleiskokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. Yleiskokousedustajat valitsee osaston hallitus. 4

5 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Osaston hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Osaston hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa hallitus ei kokoonnu. Osaston hallituksen tehtävänä on: 1) valmistella osaston kokouksessa esille tulevat asiat ja päättää täytäntöönpanosta; 2) kehittää ja ohjata osaston toimintaa ja taloudenhoitoa; 3) ottaa ja erottaa osaston toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään; 4) hyväksyä uudet henkilöjäsenet osastoon tarkastamalla vuosittain osaston osalta järjestö hallituksen pitämän jäsenluettelon oikeellisuus; 5) vahvistaa osaston henkilöjäsenten lukumäärä vuoden lopussa vuosittaisen jäsenmaksunsa maksaneiden ja ainaisjäsenten osalta; 6) valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen; 7) asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen; 8) päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista; 9) vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta; 10) asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja määrä niiden toiminnasta; 11) huolehtia niistä osaston hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR -asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännöissä; sekä 12) käsitellä muita vastaavanlaisia asioita (Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö , 11 ). Puheenjohtaja huolehtii, että hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja (Suomen Punaisen Ristin työjärjestys , 26 ). Hallituksen toimintaa kehitetään järjestettävässä kehittämispäivässä. Pyydetään piiristä tukea päivän suunnitteluun ja toteutukseen. Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään viimeistään maaliskuussa 2017 ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään marraskuussa 2017 (Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö , 6 ). Yleiskokous Vuonna 2017 juhlitaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä ja 100-vuotiasta Suomen itsenäisyyttä. Helsingissä järjestetään Suomen Punaisen Ristin yleiskokous. Yleiskokous 5

6 valitsee järjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet. Myös valtuustolle valitaan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet. Yleiskokous vahvistaa koko järjestön toimintalinjauksen vuosille Suomen Punaisen Ristin yleiskokous päätti kesällä 2014 Turussa uudistaa järjestön säännöt. Uudet säännöt hyväksyy yleiskokous. Järjestön yleiskokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. Kaikilla Suomen Punaisen Ristin jäsenillä on läsnäolo-oikeus yleiskokouksessa. Puheenvuoroja ja äänivaltaa varsinaisessa kokouksessa käyttävät vain osastojen ja piirien viralliset edustajat. Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena ovat edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden osaston henkilöjäsenten määrä. Järjestön yleiskokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. Osaston edustajat yleiskokoukseen valitsee osaston hallitus. Talousarviossa varataan 2 000,00 euroa yleiskokouskuluihin (osallistumismaksut ja majoitukset). Kiitämme Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaaehtoisia Punaisen Ristin huomionosoituksin. Vastuuhenkilö huomionosoitusten jakoesitysten tekemisessä on osaston jäsenmestari. Toimintaryhmille mahdollistetaan myös virkistystoiminta esimerkiksi toimintaryhmien kevät- tai syyskauden lopetusten yhteydessä. 6

7 3 TOIMINTAMUODOT 3.1 Ensiapuryhmätoiminta Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Punaisen Ristin viikko Nälkäpäivä -keräys Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa on ensiapuryhmä, jonka osana toimii hälytysryhmä. Ensiapukoulutuksen pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja kohottamisessa. Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja huolehtivat tarpeellisesta koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä koko ensiapuryhmän kanssa. Vuoden 2017 aikana osasto tukee rahallisesti ryhmäläisten kouluttautumista seuraavasti: Osasto tukee aktiivisten ryhmäläisten osallistumista piirin järjestämille ensiapukursseille Päivystyspalvelukurssi maksetaan ryhmän toimintaan sitoutuneille jäsenille Henkisen tuen koulutusta järjestetään tarpeen mukaan yhdessä piirin kanssa Muuta koulutusta (alkusammutus, radiopuhelin, etsintä jne.) järjestetään tarvittaessa Ryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan myös piirin järjestämille ensiapuryhmien harjoituskursseille Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai osaston tiloissa. Ryhmäiltoja koskevista poikkeuksista ilmoitetaan Facebook - ryhmässä, sähköpostilla ja ryhmäilloissa. Ryhmä pitää kokoontumisessa taukoa kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuodenvaihteen aikaan. Ryhmänjohtajan tukena on ensiapuryhmän johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu ryhmän varajohtaja, päivystysvastaava, varapäivystysvastaava, koulutusvastaava, varastovastaava sekä uusien ryhmäläisten mentori. Ensiapuryhmä tuottaa ensiapupäivystyspalvelua erilaisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Ensiapupäivystysten järjestämiseen pyydetään tarvittaessa tukea muilta lähialueen ensiapuryhmiltä. Ryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä -keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen Ristin keräyksiin. Vuoden 2017 aikana ryhmässä pyritään innostamaan nykyisiä ja uusia päivystäjiä osallistumaan aktiivisesti ryhmätoimintaan, päivystyksiin sekä valmiustoimintaan. Ensiapuryhmässä toimivista mahdollisista aktiivimerkkien saajista tehdään esitys osaston hallitukselle, joka myöntää vapaaehtoisille aktiivimerkit. Hallituk- 7

8 selle tehdään myös esitys ansiomerkkien ja -mitalien saajista. Osaston hallitus käsittelee esitykset ja toimittaa ne edelleen piiriin. Ryhmässä järjestetään myös virkistystoimintaa vähintään kerran vuodessa. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan Jyväskylän kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 2015 uudistetun yhteistyösopimuksen mukaan ensiapu- ja valmiusryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja ensihuoltotehtävissä. Vuonna 2017 rekrytoidaan aktiivisesti uusia jäseniä ensiapuja hälytysryhmään. Järjestetään ensiapu ryhmäläisen peruskurssi, jolla pyritään innostamaan uusia mukaan. Ryhmien toiminnasta tiedotetaan Internetissä, erilaisten tapatumien yhteydessä ja suunnataan tiedotuskampanjaa mm. erilaisiin oppilaitoksiin. Jyväskylän osastossa toimii myös Rautpohjan tehtaan ensiapuryhmä, joka harjoittelee ja toimii pääasiassa tehtaan tiloissa. Vuonna 2017 Jyväskylän osaston ensiapuryhmä ja Rautpohjan tehtaan ensiapuryhmä tekevät yhteistyötä yhteisissä harjoituksissa ja ensiapupäivystyksissä. Ensiapuryhmä on varautunut vuoden 2017 talousarviossa ylläpitämään ensiapu- ja valmiustoiminnan koulutusta ja kalustoa. Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan. Ensiapuryhmätoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii ensiapuryhmän ryhmänjohtaja. 3.2 Keräystoiminta Punaisen Ristin viikko Punaisen Ristin Jyväskylän osaston noudattaa keräystoiminnassaan järjestön vuosisuunnitelmaa. Keräyksiä tehdään tapahtumien yhteydessä sekä jatkuvasti yhdellä kylmällä lippaalla Kalppiksen karamellikioskissa (Nisulankulma) Keräyslippaat tyhjennetään, punnitaan tai lasketaan kahden henkilön läsnä ollessa. Rahat tilitetään voimassa olevan keräysohjelman ohjeiden mukaisesti tai osaston keräystilille josta ne ohjataan katastrofirahastoon. Hyväpäivä -keräys on toukokuussa Punaisen Ristin viikolla Keräyksen tuotto suunnataan kotimaan toimintaa. Rahat tilitetään Keskustoimiston kotimaan toimintatilille. Myös Tikkakoskella järjestetään Hyväpäivä -keräys. Nälkäpäivä -keräys Nälkäpäivä -keräys on järjestön tärkein keräys, johon tehdään erillinen keräyssuunnitelma elokuussa. Keräys toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 8

9 piirin Jyväskylän aluetoimiston, kaupungin alueen muiden Punaisen Ristin paikallisosastojen kanssa. Keräyksen tuotolla hankitaan apua hätään joutuneille kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Järjestetään Nälkäpäivä -keräys myös Tikkakoskella yhdessä alueen vapaehtoisten kanssa. Nenäpäivä on loka- marraskuun vaihteessa Ylen ja eri järjestöjen yhteinen keräys kehitysyhteistyölle. Päävastuu on Ylellä. Keräykseen osallistutaan voimavarojen mukaisesti. Hyvä joulumieli -keräys Hyvä joulumieli -keräys kotimaan vähävaraisille lapsiperheille. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen Aamutv:n, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen tuotolla jaetaan Hyvä joulumielilahjakortteja välillä vähävaraisille lapsiperheille. Lahjakortti on tarkoitettu yksinomaan ruokatarvikkeisiin. Lahjakortilla voi ostaa ruokatarvikkeita kaikista S-ryhmän ruokakaupoista, Lidl-myymälöistä sekä K- ruokakaupoista. Äkillisten katastrofien jälkeiset keräykset käynnistetään keskustoimiston/piirin pyynnöstä ja hallituksen päätöksellä. Kerääjävapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden yhteystiedot kerätään osaston sähköpostikansioon Nälkäpäiväkerääjät. 3.3 Monikulttuurisuustoiminta Jyväskylän osaston keräyslippaat ja -liivit säilytetään Länsi- Suomen piirin tiloissa. Lisäksi keräysmateriaalia on myös Tikkakosken ja Vaajakosken aluevarastoissa. Keräystoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Osaston keräystoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii osaston keräyspäällikkö. Rasisminvastainen viikko Punaisen Ristin viiko Nälkäpäivä -keräys Puistokadun päiväkotikoululla toimiva LäksyHelppi -kerho jatkaa toimintaansa kerran viikossa. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan tuohon toimintaan ja uusi LäksyHelppi -koulutus uusien ohjaajien perehdyttämiseksi on tarpeen. Monikulttuurisuusryhmän toiminta, joka käynnistyi vuonna 2016, vakiintuu vähitellen ja vastaanottokeskusten vähentymisen myötä monikulttuurisen työn painopiste siirtyy kotoutumisen tukemiseen. Vuonna 2017 järjestetään avoimia kohtaamiskahviloita. Yhteistyötä lisätään ja vakiinnutetaan muiden Punaisen Ristin toimintojen kanssa, varsinkin ystävätoiminnan. Monikulttuurisuustoimintaa tehdään näkyväksi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin kuten mm. rasisminvastainen viikko ( ), Punaisen Ristin viikko ( ) ja Nälkäpäivä -keräys ( ). 9

10 Monikulttuurisuustoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Monikulttuurisuustoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö. 3.4 Nuorisotoiminta Punaisen Ristin viikko Nälkäpäivä -keräys Nuorten ryhmä on tarkoitettu yläaste- ja lukioikäisille nuorille. Tavoitteena on luoda nuorille mielekästä tekemistä rennossa ja turvallisessa ympäristössä. Yksi tärkeä osa nuorten viihtyvyyteen on hyvä toimintaympäristö, jota haluamme Sammonkadulla muokata nuorten kanssa yhteystyössä. Vuonna 2016 olemme edistäneet nuorten vapaa-ajan toimintaa ja kasvattaneet sosiaalista ympäristöä. Toiminta on ollut monipuolista ja nuorten toiveisiin perustavaa ja tällä idealla jatketaan myös vuonna Vuoden 2017 nuorisotoiminnan tavoitteena on panostaa toiminnan mainontaan sekä saada näkyvyyttä Punaisen Ristin nuorten toiminnalle. Olemme ensi vuodeksi kehittämässä yhteystyötä Jyväskylän kaupungin nuorisotoimen kanssa, joka avaa uusi ovia myös Punaisen Ristin nuorten toiminnalle. Vuonna 2017 kesällä/syksyllä on tarkoitus mahdollistaa Keski-Suomen nuorille leiritoimintaa. Tavoitteena on kasvattaa kävijämäärää edellä mainittujen asioiden avulla. Etsitään Reddie Kids -kerhoille uusia ohjaajia, jotta kerhojen toiminta saadaan taas käyntiin Jyväskylän osastossa. Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin varhaisnuorten kerho, joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille hauska ja turvallinen ympäristö jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esimerkiksi perusensiaputaitoihin leikkien ja pelien avulla. Tavoitteena on saada yhdestä kahteen Reddie Kids -kerhoa toimintaan vuoden 2017 aikana. 3.5 Senioritoiminta Nuorisotoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Nuorisotoiminnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii nuorisotoiminnan yhteyshenkilö. Punaisen Ristin viikko Nälkäpäivä -keräys Varttuneiden kerho on osaston senioritoimintaa. Tavoitteena on innostaa seniorikansalaisia osallistumaan osaston toimintaan sekä jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan. Kerhon tavoitteena on tuottaa jäsenilleen sekä iloa, että henkistä ja fyysistä hyvinvointia tiedon, taiteen ja toiminnan keinoin. Kerholaiset kokoontuvat kuukauden kolmas perjantai. Kokoontumisaika ja-paikka ilmoitetaan ohjelmaluonnoksessa ja tekstiviestimuistutuksella alkuviikosta. Kokousten lisäksi kerholaiset tekevät retkiä erilaisiin kohteisiin. Retket ovat omakustanteisia. Kerho toimii Sivis- opintokerhona. Senioritoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Senioritoi- 10

11 minnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii ystävätoiminnan yhteyshenkilö. 3.6 Tiedotustoiminta Ystävänpäivä Rasisminvastainen viikko Punaisen Ristin viikko Yleiskokous Nälkäpäivä -keräys Hyvä joulumieli -keräys Sisäisessä tiedottamisessa Jyväskylän osasto käyttää sähköpostilistoja, tekstiviestejä, puheluita sekä kirjeitä. Tavoitteena on lähettää vähintään yksi jäsenkirje jäsenille vuoden 2017 aikana. Jäsenkirjeen tuottamisesta vastaavat jäsenmestari ja postittamisesta tiedottaja. Jyväskylän osastolla on omat Internet -kotisivut (jyvaskyla.punainenristi.fi), Facebook -sivut (ttps:// sekä Twitter -tili ( Internet -kotisivuja ylläpitää osaston tiedottaja sekä järjestöavustaja. Facebook -sivuilla on useampi ylläpitäjä, jotka pystyvät tuottamaan sivuille uutta sisältöä. Jyväskylän osasto lähettää tiedotusvälineille uutiskirjeitä ja tiedotteita tarpeen mukaan. Osasto ylläpitää myös tiedotusvalmiutta äkillisten onnettomuustilanteiden varalta. Äkillisessä onnettomuustilanteessa voimme kertoa omasta avustustyöstämme sekä miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita. Vuonna 2017 juhlitaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä. Järjestämme Punaisen Ristin viikolla ( ) Jyväskylän keskustassa kävelykadulla tapahtuman, jossa esittelemme Punaisen Ristin toimintaa yleisölle. Vuoden 2017 aikana pyritään tuottamaan lyhyt video osaston toiminnasta. Videossa esitellään kaikki osaston eri toimintamuodot (ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, valmius- ja ystävätoiminta). Levitetään videota esimerkiksi omalla YouTube -kanavalla. Päivitetään osaston haitariyleisesite alkuvuodesta 2017 yhdessä keskustoimiston graafikon kanssa ja kopioidaan esitettä kopio- tai painotalossa yleisölle jaettavaksi. Osaston hallitus tekee mediaseurantaa Punaisen Ristin Jyväskylän osaston näkyvyydestä eri tiedotusvälineissä. Tiedotustoiminnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii osaston tiedottaja. 11

12 3.7 Valmiustoiminta Punaisen Ristin viikko Punainen Risti on maailman suurin kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aatteellisten rajojen. Nälkäpäivä -keräys Hyvä joulumieli -keräys Valmiustoiminnan toimintamuotoja ovat valmiussuunnittelu, ensiapuryhmätoiminta, kotimaan apu ja ensihuolto sekä keräys- ja tiedotusvalmius. Avustustoimintaa tehdään tarvittaessa yhdessä eri viranomaisten, lähialueen Punaisen Ristin paikallisosastojen, Länsi-Suomen piirin, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, järjestöjen, yritysten sekä seurakuntien kanssa. Vuonna 2017 kehitetään erityisesti yhteistyötä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa liittyen ensihuoltotoimintaan. Teemme vuonna 2017 kalustohankintoja, joilla parannetaan Jyväskylän osaston auttamisvalmiutta. Osallistutaan yhteistoimintaharjoituksiin eri yhteisöjen ja viranomaisten kanssa kehittäen oman alueen valmiuksia eri auttamistilanteissa. Jyväskylän osasto jakaa joulukuussa 2017 valtakunnallisessa Hyvä joulumieli -keräyksestä saatuja lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Apua tarvitsevat perheet etsitään yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Vastuuhenkilönä toimii osaston kotimaan avun yhteyshenkilö. Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa. Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea ihmisiä erilaisissa äkillisissä onnettomuus- ja erityistilanteissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukemaan heidän selviytymistään. Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tarvittavia tietoja ja taitoja yhdessä eri viranomaisten, lähialueen Punaisen Ristin osastojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen kanssa. Valmiustoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valmiustoiminnan esittelijöinä osaston hallitukselle toimivat valmiuden yhteyshenkilö, kotimaan avun yhteyshenkilö sekä ensiapuryhmän ryhmänjohtaja. 12

13 3.8 Ystävätoiminta Ystävänpäivä Punaisen Ristin viikko Nälkäpäivä -keräys Valtakunnallinen vanhusten viikko Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2017 toiminnan pääpainopiste on ystävätoiminnan kehittämisessä. Jyväskylän osaston ystävävälitys toimii osaston tiloissa. Ystävätoiminnan peruskurssien lukumäärää lisätään. Uusia ystävätoiminnan vapaaehtoisia koulutetaan 4-6 kertaa vuodessa järjestettävillä ystävätoiminnan peruskursseilla, joita järjestetään yhteistyössä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin sekä muiden Jyväskylän alueen osastojen kanssa. Jyväskylän osasto kehittää ystävätoiminnan ryhmätoimintaa. Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuukausittain ystäväiltoja osaston tiloissa. Iltojen sisältö voi olla joko koulutuksellista tai virkistystoimintaa. Ystävätoiminnan vapaaehtoisille tiedotetaan aktiivisesti Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin, Valikko-verkoston ja muiden yhteistyötahojen järjestämistä koulutuksista. Ystävätoiminnan kehittämistä osaston omana toimintana jatketaan. Tavoitteena on Punaisen Ristin periaatteiden ja toiminta-ajatusten entistä parempi näkyvyys. Vapaaehtoisten kokemusta järjestöön kuulumisesta pyritään vahvistamaan. Ystävätoimintaa kohdennetaan erityisesti yksinäisiä kotona asuvia vanhuksia tavoittavaksi. Ryhmätoimintaa kehitetään ja tarvittaessa perustetaan ystäväryhmiä. Kokeneet Konkarit ryhmä kokoontuu kuukausittain. Ryhmä on tarkoitettu eläkkeelle jääneille ja kohta eläkkeelle jääville miehille. Konkarit ja Varttuneiden kerho järjestävät vuosittain yhteiskokoontumisen. Vapaaehtoinen asiointiapu -toiminta aloitettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin kanssa marraskuussa Yhteistyö jatkuu edelleen osana ystävätoimintaa. Osaston tiloissa kokoontuu myös Runopiiri, joka on toimintaryhmä runojen ystäville. Piirissä keskustellaan sovitun teeman mukaisista ryhmäläisten tuomista runoista tai niiden kirjoittajista. Runopiiri kokoontuu kuukauden parittomien viikkojen torstaina kello 14 15:30 osaston tiloissa. Kokoontumisista ilmoitetaan myös sanomalehti Keskisuomalaisen Menot palstalla osaston ystävävälittäjän toimesta. Ystävänpäivänä järjestetään Ystävänpäiväkonsertti yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Yhteistyötä Vireyttä vanhuksille ry:n kanssa jatketaan järjestä- 13

14 mällä Iloa iltapäivään -tilaisuuksien ohjelmat. Osaston eläkevalmentajat järjestävät eläkevalmennuksia yhteistyössä Punaisen Ristin keskustoimiston ja Länsi-Suomen piirin kanssa. Vaajakosken ystäväkerho järjestää Vaajakosken alueen vanhus- ja vammaisyksiköihin virkistystilaisuuksia ja ystävien omia iltoja. Ystäväkerhon jäsenet suunnittelevat toimintavuoden tapaamisten sisällöt vuoden alussa. Kerhon toimintaa organisoidaan uudelleen niin, että tapaamisten vetovastuuta jaetaan kerholaisille. Kerholle etsitään myös uutta ohjaajaa ja ohjaaja perehdytetään tähän tehtävään. Vuoden lopussa järjestetään Kiitos -ilta kaikille osallistujille, jotka ovat olleet mukana Vaajakosken ystäväkerhon toiminnassa. Kerho osallistuu mahdollisuuksien mukaan osaston yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Ystävät osallistuvat Vaajakoskella tapahtuviin keräyksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös eri puolilla Jyväskylää. Osallistumme vuonna 2017 Tikkakosken Lähiverkon projektiryhmän Tikkakosken sydämellä toimintaan, jossa on mukana Punaisen Ristin lisäksi myös Jyväskylän kaupungin Tikkakosken päiväkeskus ja alueen kotihoito, Jyväskylän Vanhusneuvosto, Tikkakosken alueseurakunta sekä Tikkakosken Reserviläiset. Ryhmä järjestää virkistystilaisuuksia alueen vanhuksille. Järjestämme Jyväskylän kaupungin Tikkakosken alueen päiväkeskuksessa tapahtumat ystävänpäivään, vappuun, juhannukseen, kekriin ja pikkujouluihin liittyen. Ystävätoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Ystävätoiminnan esittelijän hallituksessa toimii ystävätoiminnan yhteyshenkilö, jonka ohjauksessa toimintaa suunnittelee ja kehittää osaston palkkaama ystävävälittäjä, järjestöavustaja. 14

15 4 TALOUS LähiTapiola Keski-Suomi ja Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjestävät Ystävänpäiväkonserttiin , jossa on solistina Arja Koriseva. Lipputulot tulevat Punaisen Ristin Jyväskylän osastolle ystävätoiminnan tukemiseen Keski-Suomessa. Ensiapupäivystyskorvaukset ovat merkittävin Jyväskylän osaston tulonlähde. Ensiapuryhmä myy ensiapupäivystyspalvelua yleisö- ja urheilutapahtumien järjestäjille ja päivystystulot tulevat osaston toimintaan. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ja Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen välillä on vuonna 2015 uudistettu valmiussopimus, jossa Jyväskylän kaupunki maksaa valmiuskovauksen Jyväskylän osastolle. Osaston toiminnassa keskeistä on jäsenten ja vapaaehtoisten määrän kehitys. Jäsenmaksut ovat taloudellinen perusta kaikelle osaston toiminnalle niin auttamiselle kuin tekijöiden ja varojen hankkimiselle. Siksi onkin tärkeää, että huolehdimme nykyisistä jäsenistä ja rekrytoimme uusia. Jäsenmaksut ovat merkittävä osa osaston tuloja. Vuonna 2017 jäsenmaksutuloista uuden vuosi-, nuoriso tai perhejäsenen koko jäsenmaksu jää ensimmäisenä vuotena osastolle. Ainaisjäsenmaksusta jää 120,00 euroa osastolle. Vanhojen, jo olemassa olevien vuosijäsenten jäsenmaksusta 10,00 euroa, nuoriso- ja perhejäsenen 5,00 euroa ja nuoren perhejäsenen 2,50 euroa jää osastolle. Osasto järjestää myös arpajaisia sekä Punaisen Ristin tuotemyyntiä eri tapahtumissa. Pyritään saamaan lahjoituksia Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintaan yrityksiltä ja yksittäisiltä henkilöiltä. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2017 talousarvio on +/- 0,00 euroa yli -/alijäämäinen. 15

16 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Sammonkatu 4, Jyväskylä jyvaskyla.punainenristi.fi

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 18.3.2015 1 2 SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN... 4 2 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Kuva: Kimmo Aho APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Kimmo Aho APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Kimmo Aho APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.3.2017 1 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus vuoden 2016 toimintaan... 5 2 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen Otto-Ville Väätäinen ILOA AUTTAMISESTA Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä 10.-11.6.2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 sivu 1 KAIKKI MUKAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn PUNAINEN RISTI TOIMII Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 PUNAISEN RISTIN ORGANISAATIO

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 17. päivänä marraskuuta 2017:

Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 17. päivänä marraskuuta 2017: SUOMEN PUNAISEN RISTIN OSASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 17. päivänä marraskuuta 2017: 1 luku. Yleisiä määräyksiä 1 Osastojen tehtävät Osaston tehtävänä on

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Yhdistyksen kotipaikka on ja toimialue on SAARIJÄRVI-SEURA R.Y. Saarijärven kunta Saarijärvi Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lisätiedot

KEHÄ ESPOON OSASTO JÄSENKIRJE 1/2015

KEHÄ ESPOON OSASTO JÄSENKIRJE 1/2015 KEHÄ ESPOON OSASTO JÄSENKIRJE 1/2015 SISÄLLYS OTA YHTEYTTÄ 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 4 RAITIN PYSÄKKI 5 ENSIAPU 6 ESPOON ENSIHUOLTOYKSIKKÖ 7 LÄKSYKERHO JA KOULUKUMMITOIMINTA 8 SENIORIKERHO 9 YSTÄVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, valtuuston kokouksessa 13.5.2011 muutettu pykälää 10 kohta 12 sekä pykälää 17. Suomen Punaisesta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 13.11.2017 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 13.11.2017. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot