Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystyö osallisuuden vahvistajana"

Transkriptio

1 Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri

2 - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu - Koulussa mittava väkivallanteko - Lapsi kadonnut - Kunnassa musiikkifestivaali - Kunnassa vesikriisi - Tulipalo - Pakolaiset kunnan uusina asukkaina - Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle

3 MISSIO Miksi olemme olemassa? Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistykset ja niiden vapaaehtoiset muodostavat ainutlaatuisen kansainvälisen verkoston, jossa työskentelemme parantaaksemme haavoittuvien ihmisten elämää inhimillisellä tuella.

4 PERUSTEHTÄVÄ Mitä teemme täyttääksemme missiomme? PERUS- PERIAATTEIDEN JA HUMANITAARISTEN ARVOJEN EDISTÄMINEN AUTTAMIS- VALMIUS HUMANITAARINEN AVUSTUSTOIMINTA TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA HUOLENPITO LÄHIYHTEISÖSSÄ

5 Punaisen Ristin periaatteet INHIMILLISYYS TASAPUOLISUUS PUOLUEETTOMUUS RIIPPUMATTOMUUS VAPAAEHTOISUUS YKSEYS YLEISMAAILMALLISUUS

6 Toiminnan oikeudellinen perusta Suomessa Laki Suomen Punaisesta Rististä (238/2000) julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu Geneven sopimuksiin Punaisen Ristin nimi ja merkki Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä (811/2005) tarkoitus ja toimintamuodot suojella elämää ja terveyttä ja puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia tukea ja avustaa viranomaisia yhteisvastuun ja auttamismielen edistäminen auttamisvalmiuden lisääminen ja humanitaarinen avustustoiminta

7 Suomen Punainen Risti - kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö perustettu 1877 noin jäsentä noin vapaaehtoista 1100 toimihenkilöä 588 osastoa, 12 piiriä keskustoimisto koordinoi maan suurimpia koulutusjärjestöjä laitokset Kontti - kierrätystavaratalo Nuorten turvatalot Vastaanottokeskukset

8 Päätehtävät

9 Miten väestön koulutus linkittyy perustehtävämme toteuttamiseen? väestön auttamisvalmiuden parantaminen auttamishalun vahvistaminen inhimillisten arvojen vahvistaminen

10 Miten vapaaehtoisten koulutus linkittyy perustehtävämme toteuttamiseen? järjestön auttamisvalmiuden parantaminen vapaaehtoisten rekrytointi vapaaehtoisten tuki, ohjaus, innostaminen

11 SPR:n järjestämiin koulutuksiin osallistuneet vv (osastot, piirit ja keskustoimisto), vuositasolla noin 4000 kurssia

12 Ensiapukurssien osallistujat: jako koulutukseen järjestäjän mukaan SPR Muut Yhteensä

13 OK-opintokeskus SPR:n tilastotiedot vuodelta 2009 Opintojaksot Määrä: 994 kpl Osallistujia: henkilöä Tuki: Opintokerhot Määrä: 56 Oppitunteja: 2096 Osallistujia: 933 Tuki: 6140

14 OK-opintokeskus SPR:n tilastotiedot vuodelta 2009 Omaehtoinen ammatillinen lisäkoulutus 14 kpl, opt 8877, osallistujia 295 Tuki esim. delegaattikurssit ja kouluttajakoulutukset Henkilöstön ammatillinen lisäkoulutus Määrä 5 kpl, opt 149, osallistujia 94 Tuki: 1974 esim. henkilöstölle suunnatut Tämä on Punainen Risti pk, humanitaarisen oikeuden pk

15 Vapaata sivistystyötä ja kansalaistoimintaa Laki vapaasta sivistystyöstä /632 ( /1765) tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. - kehittää, tukee ja ohjaa aikuisten oppimista järjestöissä - edistää jäsenjärjestöjensä välistä yhteistyötä - edistää toiminnallaan suvaitsevaa ja monikulttuurista yhteiskuntaa

16 Vapaaehtoisten koulutus: linjat ja tasot Valmius Nuoriso Järjestö Humanit. oikeus Ensiapu Terveys Sosiaalipalvelut Monikulttuurisuus Jatkokoulutus Täydennyskoul. Peruskurssit Herätetaso Hankitaan uusia taitoja ja kehitetään omaa osaamista Pidetään yllä ja päivitetään peruskoulutuksessa saatua osaamista Antaa perustietoja ja taitoja Punaisen Ristin ydintehtäväalueilta Herättää mielenkiinnon järjestöön ja sen vapaaehtoistoimintaan

17 OSASTO PIIRI KESKUS- TOIMISTO - Toiminnan esittelytilaisuudet - Kouluyhteistyö - Vapaaehtoisten peruskurssit - Ensiapukoulutus - Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus vapaaehtoisille - Ohjaajakoulutus PROMO - Ensiapukoulutus - Tuki osastojen koulutustoiminnalle - Kouluttajakoulutus, resurssikouluttajat - Tuki piirien ja osastojen koulutustoiminnalle - Koulutuksen kehittäminen ja koordinaatio

18 Ensiapukoulutuksia EA 1, EA 2, hätäea, elvytyskurssi, ensiavun kertauskurssi, EA3, työpaikkojen EA3, päivystysensiapukurssi, päivystyksen jatkokoulutus, EA-päivystäjien testaus ensivastekurssi, ensivastekertaus turvapassikoulutus ensiapupromo, muu ea-opetus

19 Terveyden edistämiseen liittyvä koulutus HIV/AIDS-peruskurssi Varhaisen puuttumisen kurssi (Varpu) Päihdeneuvojakurssi Hoito ja huolenpito kotona Muut kurssit

20 Valmiuskoulutus Vapepa-peruskurssi (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) Ensihuollon peruskurssi Etsintäkurssi Viestikurssi Radiopuhelin tutuksi-kurssi Muu valmiuskoulutus

21 Sosiaalipalvelu ja henkinen tuki Henkisen tuen perus- ja jatkokurssi Ystävätoiminnan esittelyt Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Maahanmuuttajan ystävänä Sosiaalipalvelupromo (ystävävälittäjä, ystävätoiminnan ohjaaja) Muu sosiaalipalvelu

22 Nuoriso- ja järjestökoulutus Nuoriso- ja järjestöpromo (vapaaehtoisten ohjaajakoulutus) Reddie kids-ohjaajakurssi (varhaisnuorten kerho) Tämä on Punainen Risti, Punaisen Ristin peruskurssi Jäsenestä luottamusmieheksi Kerääjäkurssi Humanitaarisen oikeuden perus- ja jatkokurssit

23 Huomioita Monet vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa koskevat tutkimukset osoittavat: Auttamis- ja toimimishalua on, mutta halua löytyy enemmän kuin tekoja Toimimisen esteitä ovat mm. tiedonpuute, haluttomuus sitoutua säännölliseen toimintaan ja perhesyyt Vapaaehtoistoimijat ovat hyvällä iällä varustettuja naisia

24 Pohdintoja Vapaaehtoisten rekrytointi Matala vai korkea kynnys vapaaehtoiseksi? Tavallisen ihmisen taidoin vaiko vapaaehtoisesta ammattiauttajaksi vaaditaanko jo liikaa vapaaehtoistoiminnallakin on laatukriteerit (esim. fyysinen ja henkinen ensiapu) Tunnetaanko järjestön toimintaa? Olemmeko sisäänpäin lämpiäviä?

25 Pohdintoja Vapaaehtoisten rekrytointi Missä ovat nuoret toimijat? Onko meillä auttamisen muotoja / keinoja, jotka kiinnostavat ja vetoavat auttamishaluisiin ihmisiin? Ymmärrämmekö tarpeeksi ihmisten tarpeita ja toimintamotivaatioita? RISC Monitor 2010-tutkimus: Auttamistoiminta tulisi voida sovittaa auttajien omiin aikatauluihin, työrooleihin ja sosiaaliseen elämään, projektiluontoisuus, vapaa byrokratiasta

26 Pohdintoja Yhteiskunnan kehitys ja tarpeisiin vastaaminen Ymmärrämmekö tarpeeksi yhteiskunnan kehitystä ja toimintaympäristöämme? Onko auttamistoiminta oikeanlaista? Olemmeko riittävästi havainnoineet ympärillemme ja käyneet keskustelua paikallisista tarpeista? Olemmeko tehneet haavoittuvuusanalyyseja? Olemmeko riittävästi verkostoituneet? (viranomaiset, muut järjestöt, yrityselämä ) Tarvitaanko meitä?

27 Kuinka aktiivinen kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö? Odotammeko viranomaisten pyyntöjä vai tartummeko aktiivisesti auttamistilanteisiin? Tuemmeko viranomaisia vai osaammeko toimia kansalaisina apuna avuntarvitsijoille? Hyvinvointiyhteiskunnan??? katseiden kääntyminen kohti 3. sektoria Kuntayhteistyön tiivistäminen ja sopimuksellisuus? (Järjestöstrategiat muodissa) Raja vapaaehtoistyön ja ammatillisen auttamistyön sekä lakisääteisten palvelujen välillä

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus vuodelta 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 22.5.215 Kannen kuva: Teemu Ullgrén. Janakkalan osasto järjesti Reddie-ensiapuleirin elokuussa.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri rednet.punainenristi.fi/turunmaa Facebook: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt - Turunmaan piiri SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ismo Nuutinen VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAMISKOULUTUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN

Lisätiedot

PROMO- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT 2015 VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VASTAANOTTO JA MONINAISUUS

PROMO- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT 2015 VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VASTAANOTTO JA MONINAISUUS PROMO- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT 2015 VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VASTAANOTTO JA MONINAISUUS Rekrytointi Täytyisi ehdottomasti löytää toimijoita, jotka kantavat/ottavat vastuuta, näin he tavallaan lunastaisivat

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Helsingin ja Uudenmaan piiri. Järjestötiedote 3/2015

TÄSSÄ JA NYT. Helsingin ja Uudenmaan piiri. Järjestötiedote 3/2015 TÄSSÄ JA NYT Helsingin ja Uudenmaan piiri Järjestötiedote 3/2015 1 Sisältö Pääkirjoitus: Auttaminen alkaa yhdestä ihmisestä Pekka Myllyniemi 80 vuotta Piiri tiedottaa: Facebook, Twitter, Hallitustiedote

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

14 Vapaa sivistystyö. 14.1 Vapaa sivistystyö ja sen erityispiirteitä. Oppilaitoksia on nyt yhteensä 323. Vaikka lukumäärä

14 Vapaa sivistystyö. 14.1 Vapaa sivistystyö ja sen erityispiirteitä. Oppilaitoksia on nyt yhteensä 323. Vaikka lukumäärä JANICA ANDERZÉN JA LEENA SALOHEIMO 14 Vapaa sivistystyö 14.1 Vapaa sivistystyö ja sen erityispiirteitä Tässä artikkelissa tarkastellaan ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen toteutumista vapaan sivistystyön

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle. VAPAAEHTOISTOIMINTA KASVATTAJANA ELÄMÄNKULUSSA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2014 Nuorten turvatalot Suomen Punainen Risti 13.2.2015 1 2 Punainen Risti ylläpitää Suomessa viittä Nuorten turvataloa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi Vapaaehtoistoiminnan Doinita Negruti kurssi Kurssin sisältö Osa 1: Vapaaehtoistoiminta Suomessa (6 h) Yhteiskunnan sektorit Kansalaistoiminnan historiaa Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus, periaatteet, oikeudet

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää Vapaaehtoisuus Tasa-arvoisuus Vastavuoroisuus Palkattomuus

Lisätiedot

Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoi- sen maanpuolustustyön selvitys- työryhmän raportti Helsinki 2004

Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoi- sen maanpuolustustyön selvitys- työryhmän raportti Helsinki 2004 Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustustyön selvitystyöryhmän raportti Helsinki 2004 PLM KD nro 1087/0100/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖN VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN SELVITYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot