Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 1"

Transkriptio

1 1 Vuosikertomus 2013

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO JÄRJESTÖTOIMINTA VALMIUSTOIMINTA ENSIAPUTOIMINTA TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALIPALVELUT NUORISOTOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET KERÄYKSET RAIDE PROJEKTI SPR KIRPPIS TALOUS JA HALLINTO LIITTEET LIITE 1: LUOTTAMUSHENKILÖT JA VALIOKUNNAT LIITE 2: TOIMIHENKILÖT LIITE 3: NÄLKÄPÄIVÄTULOKSET LIITE 4: JÄSENMÄÄRÄT OSASTOITTAIN LIITE 5: MYÖNNETYT HUOMIONOSOITUKSET

4 Johdanto Vuosi 2013 oli toiminnallisesti erittäin vireä ja tapahtumarikas vuosi. Piirin vuosikokouksen asettamat tavoitteet toiminnalle saavutettiin suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toiminnan painopiste oli neljän maakunnan alueella 73 osaston vapaaehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Kertomusvuotta väritti upealla tavalla Länsi-Suomen piiri 80-vuotta juhlavuosi. Piirin historiakirja Kahdeksan vuosikymmentä ilmestyi syksyllä suunnitelmien mukaisesti. Kirjan tuotti Rautalammin museo yhteistyössä piirin historiatoimikunnan kanssa. Juhlavuosi huipentui pääjuhlaan, joka pidettiin Seinäjoella. Juhlan pääpuhujana oli ministeri Paula Risikko. Lisäksi yhteistyökumppaneille järjestettiin vastaanotot Jyväskylässä ja Seinäjoella. Juhlavuoden merkeissä järjestettiin syksyllä suurleiri Ähtärissä. Piirin jäsenmäärä oli , laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 337. Koko järjestön jäsenmäärä oli , laskua edelliseen vuoteen verrattuna Piirin juhlavuoden kunniaksi vuosikokous päätti 800 uuden jäsenen hankkimisesta. Uusia jäseniä saatiin 393. Tästä tavoitteesta jäätiin, mutta jäsenhankintaan kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota ja sitä kehitetään. Jäsenyys on perustoimintoja tukevaa toimintaa. Osastojen toimintaa tuettiin hyvin monipuolisesti eri toimialojen toimesta. Vuoden aikana piirin alueella järjestettiin yhteensä lukuisia koulutustilaisuuksia ja kursseja. Ystävätoiminnan koulutuksessa vuosi oli historiallisen aktiivinen. Vuoden aikana ystävätoimintaa järjestettiin 56 osastossa. Ystävien lukumäärä on kasvanut huomattavasti reilusta tuhannesta 1600 ystävään. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti on tuonut valtavasti uusia resursseja, toimintamalleja ja koulutusta ystävätoimintaan. Omaishoitajien tukitoimintaa jatkettiin pohjoisen Keski-Suomen kuntien alueella. Valmiustoiminnassa vahvistettiin kotimaan avun käytännön toiminnan toteuttamista koulutuksen ja ohjauksen keinoin. Piirin valmiussuunnitelma päivitettiin vuoden lopussa. Ensiapuryhmätoimintaa vahvistettiin koulutuksen ja harjoitusten avulla. Piirin työntekijät tapasivat suuren osan ensiapuryhmäläisistä aluetapaamisten yhteydessä. Piirin alueella toimii 43 päivystävää ensiapuryhmää. Piirin ensiapukoulutus jatkui vilkkaana, koulutustilaisuuksien määrä oli kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Kurssille osallistujien määrä sen sijaan laski hieman. Piirin nuorisotoimintaa vahvistettiin vakinaistamalla lapsi- ja nuorisotyönohjaan toimi. Samalla työntekijän titteli muutettiin nuorisotoiminnan suunnittelijaksi. Punaisen Ristin viikolla osastot järjestivät useita tapahtumia. Operaatio Nälkäpäivän tulos oli ,17 euroa, joka oli hieman edellistä suurempi. Piirin varainhankinnan tukipilarin muodostaa 12 kirppistä. Piirin taloudellisessa tilanteessa on selvästi nähtävissä yhteiskunnassa valitseva taloudellinen taantuma ja vuoden 2013 tulos oli alijäämäinen. Piirin hallitus kiittää jäsenistöä, osastojen vapaaehtoisia, piirin luottamus- ja toimihenkilöitä sekä yrityksiä ja yhteisöjä hyvästä yhteistyöstä. PIIRIN HALLITUS 4

5 1. Järjestötoiminta Piirin järjestötoiminta noudatteli vuonna 2013 yleiskokouksen asettamaa toimintalinjausta. Osastoja tuettiin koulutusten järjestämisessä, hallinnollisissa tehtävissä sekä jäsen- ja vapaaehtoishankinnassa. Järjestötoiminnassa näkyi piirin 80-vuotis juhlavuosi eri tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Piirin historiakirja Kahdeksan vuosikymmentä ilmestyi syksyllä. Kirjan tuotti Rautalammin museo yhteistyössä piirin historiatoimikunnan kanssa. Historiatoimikuntaan kuuluivat Alpo Tanskanen, Seppo Riippi, Matti Pokela ja Pekka Annala. Kirjan toimituksesta vastasivat Outi Laakso ja Pirkko Annala. Ulkoasusta ja taitosta vastasivat Kari Jämsen ja Riitta Andersin. Hallinto Piirin hallitus kokoontui yhteensä 6 kertaa puheenjohtaja Hannu Kuokkasen ja varapuheenjohtaja Alpo Tanskasen johdolla. Liitteistä 1 ja 2 käyvät ilmi piirin luottamushenkilöt ja valiokunnat sekä toimihenkilöt. Piiriin palkattiin alkaen järjestöpäällikön tehtävään Jooel Niittynen. Piirin vuosikokous pidettiin Ähtärissä, Hotelli Mesikämmenessä. Jäsenet ja osastot Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopussa jäsentä. Jäseniä oli 743 vähemmän kuin viime vuonna. Uusia jäseniä saatiin 393.Suomen Punaisen Ristin kokonaisjäsenmäärä oli , jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna Tasavallan presidentti myönsi kultaiset ansiomitalit kahdelle (2) osaston vapaaehtoiselle, hopeisen ansiomitalin kolmelle (3) osaston vapaaehtoiselle ja pronssisen ansiomitalin yhdelletoista (11) osaston vapaaehtoiselle. 5

6 2. Valmiustoiminta Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ja alueen Vapepa hälytettävyyden sekä toimintamahdollisuuksien ylläpitämistä jatkettiin piirin toimihenkilöiden ja aktiivisten vapaaehtoisten toimesta. Suomen Punainen Risti on Vapepean koordinaatiojärjestö. Piirin alueella uudistettiin Vapepan hälytystiedosto Keski-Suomen maakunnan alueella sekä päivitystyö käynnistyi Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakuntien alueella. Hälytysjärjestelmä ja sen kautta saatavat ajantasaiset yhteystiedot vapaaehtoisiin, ovat välttämättömyys vapaaehtoisavun mukaan saamiseksi viranomaisjohtoisiin auttamistilanteisiin (nopeus, tehokkuus ja loogisuus). Myös Punaisen Ristin omaa valmiussuunnittelua kehitettiin ja edistettiin. Osastojen kuin piirin valmiussuunnittelu eteni hyvin. Vapepan sisäistä informaatiokulkua edesautettiin perustamalla etelä-pohjanmaa.fi sivusto. Vastaava sivusto luodaan 2014 aikana muillekin maakuntatoimikunnille käyttöön. Auttamisvalmiuden ja arjen turvallisuuden lisäämiseksi järjestettiin useita koulutus-, informaatio- ja harjoitustilaisuuksia, yhteistyössä vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa (mm. Sydäntalviharjoitus). Piiri oli näissä aktiivinen vaikuttaja ja otti osaa lukuisiin viranomaisjohtoisiin harjoituksiin, seminaareihin ja koulutuksiin, osallistuen niin suorittajana kuin suunnitteluja resursointitoimijana. Viranomaisaputoiminta avustustehtävinä laskettuna, oli keskimääräinen edeltäviin vuosiin verrattuna. Piirin alueella sattui paljon julkisuutta saaneita avustustapahtumia: muun muassa Laukaan Vihtavuoren alueella ollut suuronnettomuusuhka, nuoren lapsen katoaminen heinäkuussa Toivakan kunnan alueella sekä luonnonilmiöstä aiheutunut häiriötilanne (myrsky), joka konkretisoitui auttamistilanteeksi Äänekoskella. Muun muassa näissä tilanteissa vapaaehtoisapu osoitti jälleen paikkansa ja on myös saanut ansaitsemaansa arvostusta, julkisesti ja yksittäisiltä kansalaisilta sekä viranhaltijoilta. Valmiustoiminta/ensihuolto + valmiussuunnittelu Valtakunnalliseen Sydäntalvi-valmiusharjoitukseen osallistui 32 osastoa, joista 16 osastossa harjoiteltiin evakuointia ja 16 osasto osallistui virtuaalisesti. Myös 10 piirin alueella toimivaa SPR-kirpparia oli myös mukana tässä harjoituksessa. He kartoittivat esimerkiksi, kuinka monelle aikuiselle löydettäisiin talvivaatetus äkillisessä tilanteessa. Tämä harjoitus lisäsi yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 6

7 Laukaan Vihtavuoden evakuoinnissa oli mukana 26 vapaaehtoista ja kolme työntekijää. Lisäksi Riitta ja Tave olivat onnettomuustutkintalautakunnan kuultavina. Vihtavuoren toiminnasta pidettiin syksyn aikana useita esityksiä. 41 osastoa on tehnyt ja päivittänyt osaston valmiussuunnitelman. Tämä on 60 % osastoista. Pelastussuunnitelmat on laadittu ja päivitetty kaikille SPR-kirppiksille. Vuoden lopussa piirin valmiussuunnitelma päivitettiin. Valmiustoiminta/kotimaan apu Kotimaan apua annettiin 24 eri tilanteessa, apua sai 81 henkeä. Avustusten kokonaissumma reilut Hyvä Joulumieli -kortteja (arvo 70 ) jakoi 62 osastoa. Piirin alueella jaettiin kortteja yhteensä Valmiustoiminta/henkinen tuki Kaksi henkisen tuen peruskurssia järjestettiin Seinäjoella ja Jyväskylässä, joissa osallistujia oli yhteensä 20. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi jälkipurkukeskustelukoulutusta ensiapuryhmäläisille ja näihin osallistui 39 henkeä. 7

8 3. Ensiaputoiminta Ensiapuryhmätoiminta Suomen Punaisella Ristillä on yhteistyösopimus Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ensiaputoiminnasta ja onnettomuus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta. Siinä määritellään, että Punainen Risti huolehtii terveydenhuoltoviranomaisten apuna toimivien vapaaehtoisten ensiapuryhmien kouluttamisesta ja toimintavalmiuden ylläpidosta. Ensiapuryhmien V-lomakkeiden mukaan, piirissä toimii 43 päivystävää ensiapuryhmää. Piirin aluejaon myötä koulutus- ja harjoitustoimintaa on keskitetty jokaiselle viidelle olemassa olevalle alueelle. Yhteistyö ryhmien välillä tiivistyy ja päivystysten hoitaminen helpottuu. Vuonna 2013 ensiapuryhmille toteutettiin seuraavanlaisia toimintamuotoja : Aluetapaamiset alkuvuodesta, päivystysensiapukurssit, autourheilupäivystyskurssi, ensiapuryhmien harjoituskurssit, rinnepäivystyskurssit, ensivastekurssi, ensiapuryhmien johtajien koulutusviikonloppu sekä päivystyslupatestaukset. Vuonna 2013 koulutimme piirin alaista valmiusryhmää sekä toteutimme PPE-D (peruselvytys + defibrillaatio) koulutuksen lähes jokaiselle päivystävälle ensiapuryhmälle. Terveyspistetoiminta Suomen Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on hyvinvointi- ja terveyslinjauksen mukaista toimintaa, jota toteutetaan osaston toimintana vapaaehtoisvoimin. Terveyspisteet tarjoavat pääasiallisesti vapaaehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, tukea, neuvontaa, verenpaineen mittausta ja henkistä tukea. Terveyspisteessä ei hoideta asiakkaita, vaan heidät ohjataan tarvittaessa hoitoon omaan terveyskeskukseen tai omalle lääkärille. Terveyspisteitä löytyy Länsi-Suomen piiristä kuusi. Päihdetyö Punaisen Risti tekee ennalta ehkäisevää päihdetyötä, jossa toimintaan osallistuvat tunnistavat päihteiden käytön haitalliset vaikutukset ja osaavat edistää terveyttä tukevia valintoja omassa toimintaympäristössään. Tietoisuuden kasvu vähentää kokeilukäyttöä, rohkaisee ottamaan puheeksi päih- 8

9 teiden käytön lähiyhteisössä, vähentää päihdehaittoja ja ohjaa hakemaan tarvittaessa tukea päihteiden käytön lopettamiseen tai vähentämiseen. Päihdeneuvoja-kurssimme (Pä Ne) tähtää että päihteiden käyttöön puuttumista/havahduttamista, johon Varhaisen Puuttumisen-kurssimme (VarPu) antaa valmiudet. Molemmat kurssit toteutettiin vuonna Ensiapuporukka Honkiniemen suurleirillä 9

10 4. Terveyden edistäminen Erilaisissa ensiapukoulutuksissa huomioitiin sairauksien ennaltaehkäisy ja annettiin ohjeita terveisiin elintapoihin. Koulutuksissa huomioitiin myös tapaturmien torjunta ja opastettiin ennaltaehkäisemään tapaturmia. Yhteistyötä tehtiin eri järjestöjen, työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa. Pluspisteet Aluetoimistojen yhteydessä toimivat pluspisteet, jotka noudattivat SPR:n hyväksyttyä valtakunnallista hiv/aids-ohjelmaa. Pluspisteiden vapaaehtoisina toimivat hiv/aids peruskurssin käyneet terveydenhuollon ammattilaiset. Päivystykset suoritetaan tiistai-iltaisin aluetoimistoissa. Toimintaa rahoittaa raha-automaattiyhdistys. Palvelut pluspisteissä olivat ilmaisia. Henkilöt saivat neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai puhelimitse hiv-tartuntaan ja aidsiin liittyvistä asioista. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus nimettömään hiv-testiin. Toiminta perustui ennaltaehkäisevään työhön. Ensiapukoulutus Yhteistyö valtakunnallisten ensiapukoulutusten markkinointi kanssa jatkui Helsinki-Uudenmaan piirin (HUP) kanssa. HUP hakee aktiivisesti valtakunnallisia yhteistyökumppanuuksia eri firmojen kanssa. Keskustoimisto keskittyy materiaalin tuottamiseen ja kurssien räätälöimiseen. Lisäksi aloitimme vuoden lopussa yhteistyön ensiapukoulutusten ja tuotteiden osalta Savo-Karjalan piirin kanssa. Pyrimme lisäämään näkyvyyttämme ensiapukoulutuksiin liittyen koko alueella. Erilaisia ensiapukoulutuksia piiri järjesti yhteensä 419 kpl (390). Kursseille osallistui 3729 henkilöä (4438). Tämän lisäksi järjestettiin erilaisia terveyden edistämisiin ja tapaturmiin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Koulutuksia järjestivät myös 14 osastoa, työterveyshuollot ja oppilaitokset. Myös yksittäiset etk:t ja erilaiset ensiapuun liittyvät yksityiset yritykset järjestivät alueellamme ensiapukoulusta, näissä koulutusluvuissa ei ole huomioitu kyseisiä koulutuksia. Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien koulutus Keskustoimiston kanssa järjestettiin yhteistyössä yksi valtakunnallinen ETK-täydennyskoulutus, Jyväskylässä toukokuussa. Piirissämme jatkuivat myös ensiapuopettajien koulutustilaisuudet. Tämän vuoden teemana oli Toiminta onnettomuustilanteessa. Piirin ETK:t osallistuivat valtakunnalliseen Ensiapusymposiumiin Helsingissä marraskuussa. 10

11 5. Sosiaalipalvelut Ystävätoiminta Yli puolet suomalaisista on kokenut yksinäisyyttä jossain elämänvaiheessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät auttavat eri ikäisiä yksinäisiä henkilöitä. Länsi-Suomen piirissä ystävätoimintaa on 56 osastossa. Vapaaehtoisia on mukana ennätysmäärä Toiminnanmuotoja ovat ystävätoiminta kotona ja laitoksissa sekä kertaluontoiset palvelut. Kuortaneen, Alavuden ja Laihian osastot käynnistivät ystävätoiminnan vuonna Ystävänpäivänä järjestettyyn Sydäntalvi -valmiusharjoitukseen osallistui 26 osastoa. Länsi-Suomen piirin osastoissa toimii 27 senioriryhmää. Ryhmien nimet vaihtelevat paikkakunnittain, kuten Varttuneet Jyväskylässä, Kuutamoinen Ilmajoella ja Kultaisen iän -kerhot monilla paikkakunnilla. Senioriryhmissä tavataan ystäviä, opitaan uutta, tehdään käsitöitä ja osallistutaan Punaisen Ristin tempauksiin, kuten keräystoimintaan. Ystävätoiminnan kehittämisprojekti jatkaa alueellisen tuen kehittämistä. Projekti on tuottanut uuden Ystävävälittäjä koulutuksen, ottanut käyttöön uuden Ryhmänohjaaja koulutuksen ja vastuukouluttajat on otettu hyvin vastaan viidellä toiminta-alueella. Omaishoitajien tukitoiminta Omaishoitajien tukitoimintaa oli vuonna 2013 kahdeksassa osastossa. Seitsemässä osastossa järjestettiin omaishoitajille säännöllisiä ryhmätapaamisia, joissa he saivat tietoa, vertaistukea ja virkistystä tavatessaan kahvikupin äärellä tosia samassa tilanteessa olevia. Näitä tapaamisia pidettiin yhteensä 50. Lisäksi järjestettiin yksittäisiä virkistyspäiviä, pikkujouluja, retkiä ja koulutusta. Yhteensä tapahtumia oli 66, joihin osallistui 637 henkilöä (438 omaishoitajaa, 32 omaishoidettavaa, 137 vapaaehtoista ja 30 yhteistyötahojen edustajaa). Tukitoiminnan vapaaehtoiselle järjestettiin täydennyskoulutuksena vapaaehtoinen omaishoitajan tukena -koulutus, kiitostilaisuus jouluruokailun merkeissä ja alueellinen tukitoiminnan 20-vuotisjuhla yhdessä Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirien kanssa Siilinjärvellä. Kamu -Kaveriksi Mulle toiminta käynnistyi huhtikuussa Vaasassa. KaMu-toiminta tuo lapsen ja nuoren elämään aikuisen ystävän ja kerhojen kautta kivaa yhteistä tekemistä toisten lasten kanssa. 11

12 Ystäväkoulutuksessa vuosi 2013 oli historiallisen aktiivinen. Vuoden aikana 22 lyhytkurssilla (ystävätoiminnan kehittämisprojekti), 16 peruskurssilla, 3 Hertta-kurssilla, Nunu Nuori Nuorelle ystäväkurssilla ja Kamu kurssilla koulutettiin yhteensä yli 500 uutta vapaaehtoista. Saarijärven osasto järjesti Moottorisahaystävät -kurssin vain miehille. Ystävätoiminnan kevätjuhlat pidettiin Suolahdessa ja Kaustisella. Monikulttuurisuustoiminta Länsi-Suomen piirissä ei ole maahanmuuttajaohjelman omaa työntekijää. Rasismin vastaisella viikolla jaettiin Ennakkoluuloton edelläkävijä huomionosoitukset Soroptimist International of Seinäjoki ry:lle sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan martoille. Viikon aikana osastot järjestivät Luovu Ennakkoluuloistasi tilaisuuksia. Tulijan ystävänä ja Tukena koulutukset järjestettiin Kokkolassa ja Lapualla. Pääministeri Jyrki Katainen Länsi-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piirien järjestämässä Omaishoitajien tukitoiminnan 20-vuotisjuhlassa. 12

13 6. Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta näkyi ja kuului vuoden aikana ja osastot saivat lisää tietoa. Nuorisovaliokunta kokoontui kolme kertaa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Elina Lampinen. Lisäksi valiokuntaan kuuluvat Minttu Aho ja Lotta Lauri. Valiokunnassa toimi, mutta lopetti Laura Tani ja Katri Minkkinen. Piiristä oli nuorten vuosikokouksessa Turussa viisi edustajaa. Paikkoja piirillä on kuusi. Uusia Reddie Kids kerhoja perustettiin kolme (3) Saarijärven, Jyväskylän ja Jalasjärven osastoihin. Nuori Nuorelle ystävätoimintaa käynnisteltiin Jyväskylän osastossa loppuvuodesta ja aiheen tiimoilta muodostui 14 nuoren ryhmä. Piirin hallitus päätti vakinaistaa lapsi- ja nuoriso-ohjaajan tehtävän ja samalla nimitys vaihdettiin yleisen Punaisen Ristin linjan mukaisesti nuorisotoiminnan suunnittelijaksi. Kevään kouluyhteistyökiertue, jolla esiteltiin yläkoulujen ensiapuohjelmaa, tavoitti 19 osastoa. Spärrä Äksöni leirillä oli 38 leiriläistä ja 21 vapaaehtoista henkilökuntaa Reddie kids - kilpailussa kisasi viisi joukkuetta. Länsi-Suomea lähti Savonlinnaan edustamaa Potato Masters joukkue Jyväskylän osastosta. Spärrä Äksöni leirillä äksöniä 13

14 7. Tiedotustoiminta Pitkin vuotta tiedotusvälineet uutisoivat Punaisen Ristin eri toimintamuodoista. Esille tuotiin myös Vapepan monia toimijoita, Veripalvelu, keräykset, Rasisminvastainen päivä, Punaisen Ristin viikko sekä ensiapu- ja ystävätoiminta. Erityisen hyvin tiedotusvälineissä huomioitiin Ähtärin Honkiniemessä järjestetty suurleiri. Piirin ensiapukilpailuihin VIP-tilaisuuteen kutsuimme mukaan piirin hallituksen jäsenet, oppilaitosten, julkisten palvelujen sekä median edustajat. Tiedotusvälineissä huomioitiin Punaisen Ristin osuus Vihtavuoren evakuoinnissa sekä keräys filippiiniläisille taifuunin uhreille. Piiri tiedottaa toiminnastaan neljä kertaa ilmestyvällä Tässä ja Nyt järjestötiedotteella. Myös piirin RedNet nettisivustoa (lansisuomi.punainenristi.fi) on käytetty ahkerasti tiedotuskanavana. Länsi-Suomen piirillä on myös oma Facebook -ryhmä, jossa oli vuoden loppuun mennessä jo yli 340 jäsentä. Tiedottamiseen käytettiin myös ryhmätekstiviestejä ja sähköposteja, joilla tavoitettiin nopeasti suuri joukko vapaaehtoisia. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö Farmarimessuilla kesällä 2013 LähiTapiolan ja Punaisen Ristin osastolla. 14

15 8. Tapahtumat ja tilaisuudet Länsi-Suomen piiri osallistui yhdessä osastojensa kanssa erilaisiin messutapahtumiin. Yhteistyö sekä S-ryhmän että LähiTapiolan kanssa on jatkunut entiseen tapaan erityisesti Ystävänpäivätapahtumien, Punaisen Ristin viikon ja Operaatio Nälkäpäivän yhteydessä. LähiTapiola-ryhmä oli ystävätoiminnalle tärkeä yhteistyökumppani monien osastojen toiminta-alueella, myös uusia yhteistyötapoja löydettiin. Punaisen Ristin viikko Punaisen Ristin viikkoa vietettiin toukokuuta. Osastot järjestivät lukuisia tapahtumia viikon aikana. Myös tänä vuonna S-ryhmä teki hyvää yhteistyötä osastojemme kanssa. SPR-Kirppikset osallistuivat Punaisen Ristin viikkoon mm. järjestämällä kahvitarjoilua, kilpailuja ja päiväkohtaisia tarjouksia. Tapahtumien teemat vaihtelivat jäsenhankinnasta, osaston toiminnan esittelystä ja kodin tarvikkeiden keräyksistä ensiapunäytöksiin, vanhainkoti- ja kouluvierailuihin sekä pappakerhon sählypiiriin. Suurleiri 80-vuotisjuhlan kunniaksi Ähtärin Honkiniemessä järjestettiin Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin suurleiri. Se muodostui useista tapahtumista ja koulutuksista. Leiri alkoi viranomaisyhteistyökoulutuksella ja huipentui yhteiseen harjoitusrataan. Koulutukseen osallistui lähes 70 vapaaehtoista eri toimialoilta. Leiri sai hyvin huomiota mediassa, kun mm. Ilkka ja Keskisuomalainen kirjoittivat siitä useampana päivänä. 80-vuotisjuhla Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 80-vuotisjuhlat käynnistyivät Jyväskylässä ja Seinäjoella Piiritoimistoilla kävi lähes 80 yhteistyökumppania juhlakahveilla. Tilaisuuksissa julkaistun piirin historiikin esittelivät piirin puheenjohtaja Hannu Kuokkanen Vaasasta ja varapuheenjohtaja Alpo Tanskanen Jyväskylästä sekä toiminnanjohtaja Pekka Annala. Juhlaviikko huipentui pääjuhlaan. Juhlaan Seinäjoen Framilla osallistui yli 150 vapaaehtoista. Juhlapuhujina toimivat sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, pääsihteeri Kristiina 15

16 Kumpula, professori Markku Ojanen, puheenjohtaja Hannu Kuokkanen, varapuheenjohtaja Alpo Tanskanen, toiminnanjohtaja Pekka Annala ja Punaisen Ristin eläkeläinen Hanna Mäkynen. Juhlan juontajana toimi järjestöpäällikkö Jooel Niittynen. Kiitosgaala Vapaaehtoisten kiitosgaala järjestettiin Hämeenlinnan Verkatehtaassa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Juhliin osallistui Länsi-Suomen piiristä 55 henkeä. Tapahtumassa palkittiin piirin vapaaehtoisista Sisko Mäenpää Ilmajoen osastosta sosiaalipalvelutoiminnan mestaripromoksi. 16

17 9. Keräykset Vuoden loppuun mennessä 40 osastoa oli tehnyt keräyssuunnitelman. Keväällä Syyria-katukeräyksen toteutti Jyväskylän osasto. Keräyksen tuotto oli 726,50 euroa. Kevään aikana Hyväpäivä-keräykseen osallistui 10 osastoa ja keräystulos oli yhteensä 2 750,25 euroa. Vuoden aikana järjestettiin kolme Nälkäpäiväiltaa, joihin osallistui 31 osastoa. Näissä illoissa käytiin läpi Nälkäpäivän käytännön toteuttamiseen liittyviä asioita sekä innostettiin yhdessä keräämään. Piiri palkkasi kaksi nälkäpäiväavustajaa, toisen Seinäjoelle ja toisen Jyväskylään. Merkittävää oli, että Jyvässeudulla neljä osastoa keräsi yhteiseen keräyspottiin. Nälkäpäiväkeräyksessä oli yhteensä mukana 68 osastoa. Keräystulos Nälkäpäiväkeräyksestä oli ,17 (piirin keräyskulut 4,96 %, sisältää mm. kahden Nälkäpäivä-keräysavustajan palkat) Filippiinikeräys aloitettiin piirin alueella ja keräyksessä mukana oli 33 osastoa. Keräystulos mennessä oli ,30. Piiri oli jälleen mukana Ylen Nenäpäivissä sekä Jyväskylässä että Seinäjoella. Krista Kosonen ja Puistokoulun koululaisia Nälkäpäivänä 17

18 10. Raide -projekti RaideII-projekti tukee vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä työelämäkynnyksen ylittämisessä ja toimii ns. matalankynnyksen työpaikkana. Tavoitteena on työelämävalmiuksien, elämäntaitojen ja asiakkaan jatkopolkujen rakentaminen työn ja työssä oppimisen, ryhmätoiminnan ja yksilöllisen ohjauksen keinoin ja niiden avulla. Kohderyhmänä ovat vaikeimmin työllistyvät, joilla on puutteellinen ammatillinen osaaminen ja/tai alentunut työkunto riippumatta muista tekijöistä. Vuonna 2013 on toimintaa edelleen jatkettu projektisuunnitelman mukaisesti. Painopiste on ollut työntekijöiden ammattitaidon kohentamisessa ja monipuolistamisessa sekä työyhteisön pelisääntöihin ja työyhteisöön sopeutumisessa. Jaon Osaamisella töihin projekti on ollut tärkeä yhteistyökumppani vuonna Sen kautta on saatu suoritettua runsaasti erilaisia lupa- ja testikoulutuksia. Myös myynnin ammattitutkinnon sekä logistiikan osatutkinnon suorittaminen työn ohessa on mahdollistunut helposti projektin yhteistyön avulla. Yhteistyötä lupa- ja testikoulutusten osalta on tehty myös muiden hankkeiden kanssa. Uusiksi yhteistyökumppaneiksi on tullut myös Jyväskylän yliopiston englannin- ja venäjänkielen laitoset, joiden kanssa toteutettiin asiakaspalveluenglannin ja venäjän kurssit. Suomen kielellä asiakaspalvelun peruskoulutuksia on toteutettu myös maakunnan toimipisteissä projektin sisältä. Pitkäkestoinen yhteistyö yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan aikuisliikuntakurssin kanssa toteutui myös vuonna Työyhteisön jäsenenä toimiminen työelämän pelisäännöt koulutus järjestettiin sekä keväällä että syksyllä (Jao) - Hyvinvointipäivä korvattiin keväällä Jämsän puutarhaoppilaitoksen (Jao) Tilasomistus -ja syksyllä projektin sisältä Visuaalinen esillepano koulutuksena. Työnhaun teemapäivä koulutus järjestettiin Jyväskylässä sekä keväällä että syksyllä. Mukana oli myös maakunnan toimipisteiden työntekijöitä. Keuruun toimipisteessä koulutus järjestettiin omana kokonaisuutena syksyllä. Työhaastatteluun valmistutumista on harjoiteltu sekä Jyväskylässä että maakunnan toimipisteissä. Koulutusryhmät ovat olleet hyvin sekakoosteisia ja ryhmien kokoonpano on ollut lähes joka kerta erilainen. Järjestön sisältä on tilattu sekä järjestöinfo että ensiapukoulutus. Jyväskylän Katulähetyksen Open Ways projektin sekä kuntakokeilun Töihin!-palvelun kanssa on tehty yhteistyötä asiakkaiden jatkopolutuksessa niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat palveluja halunneet. Töihin!-palvelun kautta on myös ohjattu asiakkaita työhaastatteluihin Kirppiksille. Töihin!-palvelun TeMo-projektista järjestettiin info-tilaisuus matalankynnyksen yrittäjyydestä ja Jämsän kuntakokeilun kanssa kokeiltiin yhteistyötä työnhakuvalmennuksessa. 18

19 Rekrytointiyhteistyötä on kokeiltu myös Keski-Suomen sairaskotisäätiön kanssa. Yhteistyö tetoimiston kanssa on vuoden 2013 osalta liittynyt lähinnä rekrytointiin. Projekti on tarjonnut vuonna 2013 työtä yhteensä 90 henkilölle 8 eri Kirppis-toimipisteessä. Palkkatuetussa työssä oli vuoden 2013 ( /lokakuun tilasto) aikana ollut 78 henkilöä, joista 74 kanssa on solmittu suoraan. Kirppiksillä vuonna 2013 työssä olleista henkilöistä 11 on ollut maahanmuuttajataustaisia. Heistä 9 henkilöä oli työsuhteessa. Alle 25-vuotiaita oli 9 henkilöä, joista 3 on ollut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Projektin viimeisenä kokonaisena toimintavuonna 2013 projektihenkilöstönä on ollut kaksi työnsuunnittelijaa (75%) ja kokoaikainen projektikoordinaattori. 19

20 11. SPR Kirppis Länsi-Suomen piirin alueella toimii tällä hetkellä 12 kirppistä. Saarijärven ja Viitasaaren kirppikset lakkautettiin pohjoisesssa Keski-Suomessa v Jyväskylän Seppälän ja Karstulan SPR-Kirppikset siirtyivät molemmat uusiin raikkaisiin toimitiloihin maaliskuussa Kirppisten vastaavan toimialapäällikön pääpaikka on Kirrin kirppis Palokassa ja muut toimialapäälliköt ovat Vaasassa, Kokkolassa ja Seinäjoella. Vaasan kirppikselle rekrytoidaan tänä vuonna uusi päällikkö ja uudet työnopastajat. SPR-kirppisten toiminta perustuu lahjoitustavaran myyntiin. Kierrätys on vakiintunut tapa ja lahjoitustavaraa tulee vuosittain niin paljon, että pystymme pyörittämään toimintaamme. Päivittäistyö koostuu tavaran vastaanottamisesta, lajittelusta, hinnoittelusta ja asiakaspalvelusta. Lisäksi meillä on oma logistiikka ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme täyden palvelun toimittamalla tavaraa kotiin asti tai noutamalla lahjoitustavaraa kotiovelta. Kirppikset työllistävät keskimäärin 180 henkilöä vuosittain. Tuotto käytetään Punaisen ristin auttamisja vapaaehtoistyön tukemiseen ja piirin toiminnan rahoittamiseen. Tärkeänä osana kirppisten toimintaa on myös henkilökunnan kouluttaminen. Työntekijöille pyritään antamaan kaikki mahdollinen oppi tulevaa työelämää varten kaupan alalta, mutta myös elämän hallintaa varten. Kirppiksillä on mahdollisuus suorittaa työn ohella osa-ammattitutkintoja (esim. logistiikan tai myynnin erikoisammattitutkinto) tai esim. merkonomin tutkinto. SPR-kirppikset tekevät tiivistä yhteistyötä TE-oimistojen, työvoiman palvelukeskusten (TYP), kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. Kirppiksillä tarjotaan mahdollisuus myös kuntouttavan työtoiminnan piirissä oleville tarjoamalla pehmeän mahdollisuuden palata työelämään ja saada henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta. Keski-Suomessa päättyy ELY-keskuksen rahoittama Raide-projekti huhtikuussa 2014, mutta uusi rahoitus on saatu 1.5 alkavaan projektiin Asenteella ammattiin. Uuden projektin tavoite on auttaa palkkatuella palkattujen työntekijöiden matkaa kohti ammattia ja työelämää. 20

21 12. Talous ja hallinto Piirin taloudellisessa tilanteessa on selvästi nähtävissä yhteiskunnassa valitseva taloudellinen taantuma. Vuoden 2013 tulos oli alijäämäinen ,01 e (v. 2012, ,93 e). Poistot on tehty suunnitelman mukaan ,74 e (v.2012, ,73 e). Tilikauden tulosta rasittaa työeläkemaksut, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka olivat euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kirppistoiminnassa työllistämistuet ja kuntouttava työtoiminta oli euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kirppisten bruttomyynti oli euroa pienempi edellisen vuoteen verrattuna. Lisäksi merkittävä tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat Tyel-porkkanan puolittuminen e ( e) sekä ATK-kulujen vyörytys keskustoimistosta piireihin. ATK-kulut kasvoivat yli euroa. Varainhankinnan tukipilarin muodostaa edelleen 12 SPR-Kirppistä. Kirppisten bruttomyynti oli e (v.2012, e). Nettotuotto oli ,74 e (v.2012, e). SPR-Kirppisten toimintaa karsittiin. Äänekosken ja Viitasaaren kirppisten toiminta päättyi. Lisäksi tehtiin päätös Saarijärven kirppiksen lopettamisesta. Toiminnan lopettamisen taustalla on toiminnan kannattamattomuus. Keuruulle perustettiin uusi kirppis maaliskuussa. Kirppiksiä oli piirin alueella yhteensä 12 (v.2012,14). Ensiapukoulutus ja siihen liittyvät välineet muodostavat merkittävän tulonlähteen, ensiapukoulutuksen tulos laski edelliseen vuoteen verrattuna, tulos oli ,20 e ( e). Ensiapukoulutuksessa on selvästi nähtävissä taantuman lisäksi myös kiristynyt kilpailutilanne palvelujen tuottajien välillä. Ea-tuotteiden tulos kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, tulos oli ,05 e (v.2012, e). Vuokratulot olivat ,05 e. Jäsenmaksutulojen osuus oli e, käsittäen henkilöjäsenet sekä yritys- ja kuntajäsenet. Piirin sai taloussuunnitelma tukea e ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiotukea e. Kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä oli 41 (v.2012, 42). SPR-Kirppiksillä työllistämistuella palkattuja oli 129 (v.2012,135) henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin taloushallinnossa ja Äänekosken kirppiksellä. Neuvottelujen tuloksena kaksi henkilöä irtisanottiin. 21

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Kaikki yhden katon alla

Kaikki yhden katon alla Kaikki yhden katon alla Liikekaupunki Ideapark on täysin uudenlainen kaupan keskittymä. Katettu liikekaupunki luo ennennäkemättömät puitteet koko perheen viihtymiselle. Ideaparkissa liikut kaupasta tai

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA demografinen kilpailukyky, houkuttelevuus ja vetovoima Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite Julkaisu B:68 ISBN 978 951 766 255 0 (nide) ISBN 978 951 766 256 7 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

Kaikki yhden katon alla

Kaikki yhden katon alla Kaikki yhden katon alla Liikekaupunki Ideapark on täysin uudenlainen kaupan keskittymä. Katettu liikekaupunki luo ennennäkemättömät puitteet koko perheen viihtymiselle. Ideaparkissa liikut kaupasta tai

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Henkilöstö 3/2012 Henkilöstömäärä Päätoimiset 300 henkilöä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Jäsenten valinta kuntayhtymien valtuustoihin ajalle / uuden varajäsenten valinta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustoon

Jäsenten valinta kuntayhtymien valtuustoihin ajalle / uuden varajäsenten valinta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustoon Kaupunginhallitus 9 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 9 05.06.2017 Kaupunginhallitus 13 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto 4 28.08.2017 Jäsenten valinta kuntayhtymien valtuustoihin ajalle 1.6.2017-31.5.2021 / uuden

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Liikenneosasto PÄÄTÖS 26.11.2009 LSLH-2009-7937/Vi-254 LSLH-2009-1197/Vi-254 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan

Lisätiedot

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7.

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaa julkaisee 14.7.2011 Asuntomessujen virallisen messulehden. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti Keskipohjanmaan Asuntomessulehti kertoo kiehtovalla tavalla

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1(8) PÄÄTÖS 25.11.2010 EPOELY/991/060602/2010 ASIA Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa LAUSUNNONANTAJAT Lausunnot on pyydetty

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005

Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Pelastetaan perhepäivähoito 5/2004-12/2005 Laadukasta perhepäivähoitoa lapsiperheille nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisia ja ammatti, jota arvostetaan Hankkeen taustaa Tarve perhepäivähoidon kehittämiseen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014

ETELÄ-POHJANMAA Hakija LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Päätös YHTEENSÄ 342 000 Etelä-Pohjanmaa 58 000 Keski-Pohjanmaa 36 000 Keski-Suomi 91 800 Pirkanmaa 110 300 Pohjanmaa 45 900 ETELÄ-POHJANMAA

Lisätiedot

OSASTO Puheejohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Taloudenhoitaja KV-asiamies

OSASTO Puheejohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Taloudenhoitaja KV-asiamies KD PAIKALLISOSASTOJEN TOIMIHENKILÖT 2005 OSASTO Puheejohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Taloudenhoitaja KV-asiamies ALAHÄRMÄ ok Ruotsala Antti Nojonen Eero Kauppi Pirkko Valkeinen Helena Nojonen Eero Peltoniementie

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1 POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 203 ETELÄ-POHJANMAA Alajärven 4H-yhdistys ry Alajärven nuorisoseura 000 Alavuden 4H-yhdistys 000 Alavuden kaupunki

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Maatalous Lapualla 2013

Maatalous Lapualla 2013 Maatalous Lapualla 2013 Lapualla on tällä hetkellä (5/2013) 540 toimivaa maatilayritystä. Vuodesta 1995 tilalukumäärä on vähentynyt 39,8 % mikä on Etelä-Pohjanmaan alueen kunnista 3 vähiten. 3.5.2013 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2017

Lomakyytien aikataulut 2017 Lomakyytien aikataulut 2017 päivitetty 28.11.2016 / Alik. Kokko, VMTK Reitti 3B Pyhäntä tienristeys 28/88 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th/liikenneympyrä

Lisätiedot

SM-Kats Eero Ala-Ikkelä Kauhajoki Jarno Raja Jalasjärvi Eero Hautala Kauhajoki

SM-Kats Eero Ala-Ikkelä Kauhajoki Jarno Raja Jalasjärvi Eero Hautala Kauhajoki SM-Kats. 10.7. S.15 1 Eero Ala-Ikkelä 8 11 19 S.17 1 Jarno Raja Jalasjärvi 18 19 37 2 Eero Hautala 19 12 31 S20 1 Jesse Raja Jalasjärvi 13 20 33 Naiset 1 Soile Ojaniemi 15 16 31 2 Tiia Raja 16 14 30 M

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016

LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016 LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2016 ETELÄ-POHJANMAA Hakija Alajärven 4H-yhdistys ry Alavuden 4H-yhdistys 700 Alavuden kaupunki 3 500 Etelä-Pohjanmaan Icehearts ry Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma 2011 1 Toimintasuunnitelma 2011 Kilpailutoimintaa ella 2010 15. Sotilasurheiluliiton Kamppailupäivät - C.P.E Production Games 2010 järjestettiin Kauhavan Koulukeskuksessa

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Bioöljyjalostamo Etelä-Pohjanmaalle?

Bioöljyjalostamo Etelä-Pohjanmaalle? Bioöljyjalostamo Etelä-Pohjanmaalle? JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla ei ole suuren mittakaavan kemialliseen puunjalostukseen keskittynyttä laitosta Kilpailu kuituraaka-aineesta on melko vähäistä Vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Keski-Suomen alueella yksityisiä jalkahoidon ammattilaisia, jotka ovat antaneet yhteystiedot 11/14

Keski-Suomen alueella yksityisiä jalkahoidon ammattilaisia, jotka ovat antaneet yhteystiedot 11/14 Keski-Suomen alueella yksityisiä jalkahoidon ammattilaisia, jotka ovat antaneet yhteystiedot 11/14 Jyväskylän Jalkaterapia Tiina Hakkarainen & Emmi Ohranen Jalkaterapeutti AMK Väinönkatu 26 A, 3krs JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Isostakyröstä pendelöijät v Isokyröön pendelöijät v Isostakyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1078

Isostakyröstä pendelöijät v Isokyröön pendelöijät v Isostakyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1078 Laihia Lapua Ilmajoki Tampere 33 2 2 20 10 Isostakyröstä pendelöijät v. 2014 0 20 Isostakyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 10 44 0 100 200 300 400 500 00 Isokyröön pendelöijät v. 2014 124 103

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 1 ALUETOIMINTA... 4 2 OHJELMA... 4 3 KOULUTUS... 4 4 VIESTINTÄ... 4 5 JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 5.1 Jäsenkokoukset...

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot