Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

2 S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9 Tilintarkastuskertomus Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella 15 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Valmius koko maan kattavaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Avustukset katastrofirahastosta 17 Yhteenvetotaulukko 18 Strateginen tavoite 2 Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyden edistäminen terveyspisteissä, hiv/aidsohjelmassa ja päihdetyössä Huono-osaisuuden ehkäisy työllistämällä 22 Yhteenvetotaulukko 22 Strateginen tavoite 3 Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Vaikuttamistyö eläväksi toiminta, viestintä, kampanjat Nuorisotoiminta Reddie Kids -varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Nuorisoryhmätoiminta Lasten ja nuorten leirit 3.3. Kouluyhteistyö Humanitaarisen oikeuden koulutus ja tietouden levittäminen Q-vuoren nuorisotalo Punaisen Ristin nuorisotyön tukena 26 Yhteenvetotaulukko 27 2

3 S i v u 3 Toimintatapa 1 Vahva vapaaehtoisuus Vapaaehtoisrekrytointi Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestössä Jäsenhankinta ja jäsenhuolto 29 Yhteenvetotaulukko 30 Toimintatapa 2 Toimivat rakenteet, riittävät resurssit Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Tiloja toimintaan Johtamisen kehittäminen Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan 33 Yhteenvetotaulukko 34 Toimintatapa 3 Hyvä kumppani Vahvempaa yhteistyötä verkostoissa ja toisten järjestöjen kanssa 36 Yhteenvetotaulukko 37 Turun vastaanottokeskuksen työsuunnitelma 38 Liitteet 39 Liite 1: Tapahtumat ja osallistujat Liite 2: Piirin hallitus ja luottamuselimet Liite 3: Huomionosoitukset Liite 4: Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit Liite 5: Jäsentilastot Liite 6: Tietoja osastojen toimintatilastoista 3

4 S i v u 4 1. Piirin hallituksen toimintakertomus Yleistä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on osa lakiin (238/2000) ja asetukseen (811/2005) perustuvaa Suomen Punaista Ristiä. Piirin tehtävät on määritelty Punaisen Ristin piirien johtosäännössä (valtuusto , muutos ). Piirin varsinaiseen toimintaan kuuluu valmiustoiminta, terveydenhuoltotyö, sosiaalitoiminta, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen ylläpito, nuorisotoiminta ja järjestötoiminta. Varsinaisen toiminnan painopiste on maakunnan osastojen ja vapaaehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Piirin alueella on 53 osastoa. Osastoissa oli jäseniä vuonna yhteensä 7970 (vuonna 2013: 8046). Toimintaa toteuttaa piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteuttaa ammattipalveluna Maahanmuuttoviraston sopimusohjauksessa. Toiminta ja tulokset Varsinainen toiminta SPR:n Varsinais-Suomen piirin 79. toimintavuoden päätapahtuma oli SPR:n yleiskokouksen järjestäminen Turussa. Kokousta oli valmisteltu kolme vuotta ja se pidettiin nyt ensimmäisen kerran Turussa. Kokoukseen ja oheistapahtumisiin osallistui 1200 Punaisen Ristin aktiivia. Kokouksessa määriteltiin toimintalinjaus ja strategiset tavoitteet vuosille Yleiskokouksen ilmapiiriä pidettiin rentona. Myös järjestelyt onnistuivat hyvin ja mukana olleet 150 vapaaehtoista sekä piirin koko henkilöstö saivat kokousvierailta hyvää palautetta. Ohjelma-alueilla toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi. Vaikka jäsenmäärä hieman laski, uusia vastuunkantajia saatiin mukaan ympäri maakuntaa. Vapaaehtoisten koulutukset ja osastojen kanssa järjestetyt yhteiset tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. SPR:n Turun Vastaanottokeskusta ravisteli Maahanmuuttoviraston lakkauttamis- ja supistamispäätökset. Ensin lakkautettiin Punkalaitumen alaikäisyksikkö ja yhdistettiin Turun ryhmäkoti ja tukiasunnot. Sitten lopetettiin koko Punkalaitumen yksikkö. Kolmen YT neuvottelun seurauksena irtisanottiin 26 henkilöä. Vuosi oli raskas vastaanottokeskuksen henkilöstölle ja sen johdolle. Valmiustoimintaa toteutettiin piirin ja osastojen valmiussuunnitelmien mukaisesti. Kertomusvuonna keskityttiin valmiuden peruskoulutukseen osastoissa ja maakunnan viranomaiskäytäntöjen parantamiseen. Systemaattinen valmiustoiminnan kehittäminen on vahvistanut Punaisen Ristin arvostusta valmiusjärjestönä. 4 Kotimaan avun toimintaa tehostettiin kannustamalla osastoja keskinäiseen yhteistyöhön. Osastojen vastuuhenkilöitä koulutettiin valmiussuunnitteluun ja kannustettiin rohkeampaan katastrofira-

5 S i v u 5 haston käyttämiseen kotimaan auttamistilanteissa. Piirin alueella osastoilla oli 44 avustustapahtumaa, joihin käytettiin euroa rahaston varoja (v. 2013, 9 tapahtumaa, euroa). Kesä oli ensimmäinen uudenlaisen Caritasensivastetoiminnan toimintakausi yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa. Abso-alukselta käsin vapaaehtoinen miehistö päivysti Saaristomerellä 7 viikkoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensivasteyksikkönä. Päivystystoimintaan osallistui yhteensä yli 40 henkilöä. Hätäkeskus hälytti Caritaksen kiireelliseen ensihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 21 kertaa (v. 2013, 29). Psykososiaalisen tuen valmiutta parannettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Piirillä on auttamistoiminnasta yhteistoimintasopimukset Turun ja Salon kaupungin kanssa kattaen ko. kaupunkien toteuttamat seutukunnalliset sosiaalipäivystysalueet, sekä ko. alueilla henkisen tuen hälytysryhmät. Lisäksi piirillä on toimiva henkisen tuen hälytysryhmä Vakka-Suomessa. Ryhmät hälytettiin auttamistapahtumiin 41 kertaa. Piiri osallistui Turun kaupungin valmiusharjoitukseen, jossa skenaariona oli laajamittainen sähkökatko. Piiritoimiston henkilöstölle järjestettiin valmiuskoulutusta ja osastoille info-iltoja maahantulovarautumisesta. Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytettiin auttamistehtäviin yhteensä 25 kertaa. Ensiapuryhmätoiminnassa pääpaino oli edelleen päivystyksiin osallistumisissa ja harjoittelussa. Toiminta koettiin vetovoimaisena ja uusia ryhmäläisiä saatiin ympäri maakuntaa. Piiri organisoi ensiapupäivystykset kahteen kansainväliseen tapahtumaan Aurajokirannassa (Gangut Regatta sekä Merivoimien monikansallinen Northern Coasts harjoitus). Terveyspistetoimintaa laajennettiin Turussa palvelemaan myös maahanmuuttajaeläkeläisiä. Terveyspisteet toimivat aktiivisesti piirin alueella kahdeksassa osastossa. Päihdetyön toimintamuoto sai uutta pontta, kun Turun osastossa järjestettiin VarPu-kurssi. Piiri oli mukana myös järjestämässä ehkäisevän päihdetyön viikon yleisötapahtumaa. Ensiapukoulutuksen kysynnässä oli pientä laskua. Syksyllä kohdennettiin koulutuksen markkinointiin uusia resursseja ja päivitettiin markkinointisuunnitelma, mutta varsinaiset toimenpiteet siirtyivät vuodelle Piirin EA kurssit järjestettiin omassa koulutusluokassa ja yritysten tiloissa. Ensiapuryhmätoiminta, ensiapukoulutus, terveyspistetoiminta, nukkesairaala, hiv/aids sekä päihdetyö olivat näyttävästi esillä SPR:n Turun yleiskokouksen tapahtumatorilla Forum Marinumissa. Tapahtumatorin järjestelyissä tehtiin hyvää yhteistyötä Turun HUMAK:n opiskelijoiden kanssa. Piirin sosiaalipalvelutoiminta tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia järjestämällä useita ystävä- ja tukihenkilökursseja sekä henkisen tuen kursseja. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla tuettiin yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvointia järjestämällä vapaaehtoistehtäviä mm. aktiiveille senioreille, unohtamatta nuoria aikuisia ystävätoiminnan tulevaisuuden voimavarana. 5

6 S i v u 6 Piirin ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteiskuntavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa. Piiri on mukana ILOA -hankkeessa, joka koulutti vapaaehtoisia ystäviksi ja kulttuuriystäviksi sekä järjesti vapaaehtoistoiminnan messut keväällä ja syksyllä. Omaishoidon tukitoiminta on laajentunut 10:n osaston alueelle, uusimpina Turun ja Laitilan osastot. Osastoja tuettiin Punaisen Ristin lasten Reddie Kids - kerhoryhmien perustamisessa mm. rekrytoimalla kerho-ohjaajia kouluvierailuilla sekä kouluttamalla ja tukemalla ohjaajia. Lisäksi järjestettiin leiriohjaajakoulutus sekä osastojen nuoriso- ja kouluyhteistyön yhdyshenkilöille koulutusta ja vertaistukea. Nuorisotoimikunta osallistui Punaisen Ristin vuosikellon mukaisten tempausten suunnitteluun ja toteutukseen. Kesäkuussa nuorisotoimikunta esitteli SPR:n yleiskokouksen Iloa auttamisesta -tapahtumatorilla lasten ja nuorten toimintaa. Kesällä järjestettiin piirin lasten leiri Rymättylän Kunstenniemessä. Lokakuussa nuoret osallistuivat Nuorten vuosikokoukseen Helsingissä. Nuorisotoimintaa täydensi aikaisempien vuosien tapaan Q-vuoren nuorisotalon ylläpito, jonka kustannuksista vastaa sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki. SPR:n Turun Vastaanottokeskus käsitti toimipisteet Turussa ja Punkalaitumella. Yksiköitä toimipisteissä oli alkuvuodesta neljä. Edellisvuoden lopulla maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksen Punkalaitumen alaikäisyksikön lopettamisesta. Tammikuussa päättyneiden YT neuvottelujen seurauksena 11 henkilöä irtisanottiin. Toukokuussa maahanmuuttovirasto antoi toimeksiannon, jonka mukaan Punkalaitumen yksikkö piti lakkauttaa elokuun loppuun mennessä. Kunnan johto ja yhteistyötahot eivät hyväksyneet päätöstä eivätkä sen perusteita. Neuvottelujen jälkeen toimipiste sai kaksi kuukautta lisäaikaa, mutta lopettamispäätös pysyi. Vastaanottokeskustoiminta Punkalaitumen Haukankoskella päättyi lokakuun lopussa. Kaikki 11 työntekijää jouduttiin irtisanomaan. Asukkaat siirrettiin muihin keskuksiin. Toiminnan supistuksilta ei vältytty Turussakaan. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaisesti ryhmäkoti ja tukiasunnot yhdistettiin yhdeksi neljätoistapaikkaiseksi ryhmäkodiksi kesäkuun alussa. Toimintaa päätettiin jatkaa Tukiasuntojen tiloissa Metallikatu 10:ssä. YT -neuvottelujen tuloksena 4,5 työntekijää irtisanottiin. Vuoden aikana Turussa SPR:n Turun vastaanottokeskus ja alaikäisyksiköt ottivat vastaan 584 uutta asukasta, jotka tulivat suurimmaksi osaksi Turun poliisin kautta. Vuoden aikana piirin alueen osastojen jäsenmäärä pieneni 0,9 %. Jäseniä osastoissa oli yhteensä 7970, mikä on 76 jä- 6

7 S i v u 7 sentä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusina jäseninä saimme mukaan 433 henkilöä, mikä on 95 uutta jäsentä enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 34. kerran. Osastojen vapaaehtoiset näkyivät tuttuun tapaan keräyksen aikana hyvin eri puolilla maakuntaa. Nälkäpäivän keräystulos piirin alueella oli , mikä on noin 5 % pienempi kuin vuonna Vuoden aikana oli kaksi hätäapukeräystä, joissa kerättiin varoja Balkanin tulvien uhreille sekä Syyrian sodan uhrien auttamiseksi. Hätäapukeräyksissä oli mukana yhteensä 11 osastoa. Katastrofirahastoon tilitettyä tuottoa ei kirjata järjestön käytännön mukaisesti piirin tuloslaskelmaan. Piiri ja 10 osastoa osallistuivat yhdessä Joulutorille Turun kauppatorilla vapaaehtoisrekrytoinnin, jäsenhankinnan ja tuotemyynnin teemoilla. Varainhankinta Elokuussa piirin palveluksessa aloitti uusi varainhankintapäällikkö, jonka tehtäväalueena on EA koulutuksen markkinointi, yritysyhteistyö ja tuotemyynti. Varainhankinnassa saavutettiin syksyn aikana tarkennetut tavoitteet. Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin yhteisen verkkokaupan piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Joulukuussa avattiin ensiapukoulutuksen tiloihin uusi myyntipiste ensiapu- ja muille tuotteille. Tuotemyyntiä jatkettiin Punaisen Ristin palvelupisteessä. Palvelupisteen toiminnan painopisteenä on kuitenkin vapaaehtoisten ja jäsenten palvelu. Lisäksi piste toimii kampanjoiden ja tapahtumien keskuksena. Piirin alueella oli kannatusjäseniä vuoden lopussa 223 (v. 2013, 266). Piirin hallinto ja talous SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Turussa Kokoukseen osallistui 61 virallista edustajaa 24:stä osastosta. Hallituksen työtä avusti viisi valiokuntaa. Piirin toiminnanjohtajana toimi Pauli Heikkinen. Vuoden tulos oli ylijäämäinen ,97 (v ylijäämä ,99 ). Tilikauden tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yhteensä ,98 (v. 2013; ,30 ) ja kulut ennen poistoja yhteensä ,34 (v. 2013; ,62 ). Poistot, ,67, on tehty suunnitelman mukaisesti. Tilivuoden tulos oli lähes edellisen vuoden tasoa vaikka vastaanottotoiminnan supistumisen seurauksena Maahanmuuttovirastolta saatavat hallintokulukorvaukset pienenivät merkittävästi. Hyvään tulokseen vaikuttivat sijoitustoiminnan tuoton kasvaminen, hyvän 7

8 S i v u 8 tuloksen tehnyt kirkkokonsertti sekä säästöt varsinaisen toiminnan yhteisissä kuluissa. Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat piirin omaisuutena olevien huoneistojen vuokratuottoihin. Piirin henkilöstö Piirin työntekijämäärä oli 50, joista SPR:n Turun vastaanottokeskuksessa Pansiossa työskenteli 30 ja piiritoimistossa 20 henkilöä. Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa ja Punkalaitumella kahden eri palvelun tuottajan kanssa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä on seurattu sähköisellä kyselyllä. Jokaisen yksikön henkilöstö on analysoinut tulokset sekä laatinut toimintaohjelman kehittämisalueista. Henkilöstölle oli varattu mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen arvioidun tarpeen mukaan. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Piirin työsuojelutoimikunta, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista kokoontui 3 kertaa. Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä Vapaaehtoisten väheneminen, uusien jäsenten saannin vaikeus ja pysyvyys on jo vuosia tiedostettu järjestössä suurimmaksi ja todennäköisimmäksi riskiksi. Tähän vastaaminen vaatii jatkuvaa osastojen vapaaehtoisten, piiritoimiston henkilöstön ja keskustoimiston järjestelmätuen välistä vuorovaikutusta ja hyvää yhteistyötä. Erityisen tärkeää on Punaisesta Ristin toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ohjaaminen vapaaehtoisiksi. Varsinais-Suomessa (Salon seutu, Vakka-Suomi ja Turun ympäristö) seutukunnallinen vapaaehtoisten toimintaryhmien välinen yhteistyö on helpottanut osastojen luottamushenkilöiden ja toimintaryhmien vetäjien kuormaa. Seutukunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti järjestäytyneiden viranomaisten yhteydenpitoa Punaisen Ristin vapaaehtoisiin. Tämä osastojen välinen yhteistyömalli on ensimmäisen kerran kirjattu SPR:n toimintalinjaukseen vuosille ja näin huomioitu myös koko järjestön strategiatyössä. Piirin toimintakyky nojaa tasapainoiseen talouteen. Se edellyttää tehokasta toimintatapaa, talouden tarkkaan suunnittelua ja seurantaa sekä innovatiivista varainhankintaa. SPR:n ensiapukoulutuksen ja tuotemyynnin volyymia Varsinais-Suomessa voidaan kasvattaa aktiivisella yritysyhteistyöllä. Tulorahoituksessa vuoden lopulla tapahtuneen merkittävän rakenteellisen muutoksen seurauksena, piirin hallitus on hyväksynyt kolmen vuoden talouden tasapainotusohjelman, jonka mukaan talousarviot ovat alijäämäiset vuosina ja saadaan tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimintaympäristön muutosten ja kolmannen sektorin merkityksen kasvaessa on erityisen tärkeää, että piiritoimiston henkilöstö pystyy tukemaan osastojen vapaaehtoisia ja toimiston henkilöstöresurssit ovat siihen oikein mitoitetut. 8

9 S i v u 9 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9

10 S i v u 10 SUOMEN PUNAINEN RISTI VARSINAIS-SUOMEN PIIRI TP TA TP 2013 VARSINAINEN TOIMINTA 1.VALMIUSTOIMINTA Tuotot , , ,98 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,54 Tuotot yhteensä , , ,52 Kulut yhteensä , , ,87 YHTEENSÄ , , ,35 2. TERVEYDENHUOLTOTYÖ Tuotot , , ,43 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,67 Tuotot yhteensä , , ,10 Kulut , , ,46 Poistot , , ,67 Kulut yhteensä , , ,13 YHTEENSÄ , , ,03 3. SOSIAALITOIMINTA Tuotot yhteensä , , ,00 Kulut yhteensä , , ,57 YHTEENSÄ , , ,57 Omaishoitohanke Käyttämättömät ennakot ,69 0, ,95 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,00 Tuotot yhteensä , , ,95 Kulut , , ,26 Siirto seuraalle kk:lle 0,00 0, ,69 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 SOSIAALITOIMINTA YHTEENSÄ , , ,57 4. NUORISOTOIMINTA Tuotot 3 043,88 900, ,97 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,00 Tuotot yhteensä 3 043,88 900, ,97 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ , , ,98 10

11 S i v u 11 Kuuvuoren nuorisotalo Kaupungin avustus , , ,00 Käyttämättömät ennakot 2 849,18 0, ,33 Muut tuotot , , ,09 Tuotot yhteensä , , ,42 Kaupungin osuus ,83 0, ,18 Eliminointi, hallintomaksut 2 600, , ,00 Kulut , , ,24 Kulut yhteensä , , ,42 YHTEENSÄ 2 600, , ,00 NUORISOTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,98 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot , , ,80 Avustukset, SPR Keskustoimisto 2 069, , ,00 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut yhteensä , , ,97 YHTEENSÄ , , ,17 SPR:n maahanmuutto-ohjelma Muut tuotot 420,00 0,00 0,00 Avustukset, SPR Keskustoimisto , ,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 0,00 Kulut yhteensä , ,00 0,00 YHTEENSÄ 0, ,00 0,00 JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,17 OHJELMATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,10 6. VASTAANOTTOYKSIKKÖ Tuotot 4 452,23 0, ,17 Sopimuskorvaus/saatu ennakko , , ,00 Valtion osuus/palautettava osuus ennakosta ,33 0, ,55 Tuotot yhteensä , , ,72 Kulut , , ,72 Eliminointi, hallintomaksut , , ,42 Kulut yhteensä , , ,30 YHTEENSÄ , , ,42 7. PIIRITOIMISTON YHTEISET ERÄT Tuotot , , ,22 Eliminointi, hallintotuotot , , ,42 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut , , ,02 Poistot , , ,08 Kulut yhteensä , , ,10 YHTEENSÄ , , ,30 VARSINAISEN TOIMINNAN , , ,98 KULUJÄÄMÄ 11

12 S i v u 12 VARAINHANKINTA 1.JÄSENMAKSUT Tuotot yhteensä , , ,31 Tilitetty osastoille , , ,00 Kulut -671, , ,20 Kulut yhteensä , , ,20 YHTEENSÄ , , ,11 2. KATASTROFIRAHASTON KERÄYKSET Bruttotuotot 5 903, , ,41 Siirto katastrofirahastoon -866,00 0,00-885,80 Keräyskulut , , ,61 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 3.MYYNTITOIMINTA Myynnit yhteensä , , ,77 Ostot , , ,04 Poistot -335,32-400,00-419,14 Eliminointi, hallintomaksut , , ,00 Kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ , , ,64 4. KONTTI Tuotot yhteensä , , ,01 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , ,48 KULUJÄÄMÄ , , ,50 SIJOITUSTOIMINTA Tuotot , , ,25 Korkotuotot 1 542, , ,27 Osinkotuotot 225,00 0,00 225,00 Tuotot yhteensä , , ,52 Poisto 0,00 0,00-451,80 Muut kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,03 YHTEENSÄ , , ,49 TALOUSSUUNNITELMATUKI , , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,99 12

13 S i v u 13 13

14 S i v u 14 Tilintarkastuskertomus 14

15 S i v u Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella Suomen Punaisen Ristin kolmivuotinen toimintasuunnitelma pohjautuu Lahden yleiskokouksessa kesäkuussa 2011 hyväksyttyyn Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen. Siinä määriteltiin järjestön strategiset tavoitteet vuosiksi Tämä työsuunnitelma noudattaa keskustoimiston ja piirien yhteisesti sopimaa esittämistapaa, jossa kunkin strategisen tavoitteen alussa on valtakunnalliset tavoitteet ja yhteenveto-osassa SPR:n Varsinais- Suomen piirin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle. SPR:n Varsinais-Suomen piirin varsinaisessa toiminnassa etusijalla on vapaaehtoisten ja maakunnan osastojen tukeminen. Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisverkostoa. Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. Vahvistamme katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti kotimaassa ja maailmalla. katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät. yhteisöt ja yksilöt toipuvat nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä. TÄTÄ TEEMME TÄTÄ KEHITÄMME Ensiapuryhmätoiminta Avustukset katastrofirahastosta Ensihuolto Henkinen tuki Valmiussuunnittelu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Kansainvälinen avustustoiminta Kalkku, henkilöreservi Kansainvälinen katastrofiapu Sisaryhdistysten valmiuden kehittäminen 1.1 Valmius koko maan kattavaksi Valmius koko maan kattavaksi. Koko maa on katettu toimivilla osastoilla. Valmiussuunnitelmat ovat kunnossa kaikissa toimivissa osastoissa (2010: noin puolet toimivista osastoista) Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi. Henkisen tuen ja ensihuollon valmius on osa osaston hälytysvalmiutta vähintään joka toisessa toimivassa osastossa (2010: noin neljännes osastoista). Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan. Ryhmien määrä säilyy vähintään nykyisellä tasollaan (2010:206) ja toimijoiden määrä ryhmissä lisääntyy (2010:3968). Toimivien osastojen verkosto on Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta. Varmistamme, että se kattaa koko Suomen. Minimissään toimiva osasto hoitaa sääntömääräisen toiminnan niin, että osaston kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Toimivan osaston valmiudellinen minimi on nimetty ja koulutettu kotimaan avun yhdyshenkilö. Näin osastossa on henkilöt, jotka voivat tehdä osaston nimissä päätöksiä ja edustaa osastoa ja näin syntyy myös valmius toteuttaa toimintaa ja olla mukana auttajana myös äkillisissä auttamistilanteissa. 15

16 S i v u 16 Kattavan valmiuden saavuttaminen edellyttää parempaa osastojen kunnon seuraamista, osastojen tukemista erityisesti hiipuneiden osastojen toiminnan elvyttämiseksi ja harkittua osastojen yhdistämisten tukemista. Osaston valmius ei perustu tiettyyn toimintaryhmään, vaan se on koko osaston ja sen kaikkien toimintayksiköiden asia. Valmiussuunnittelu tehdään yleiskokouskaudella kaikissa osastoissa joko osastokohtaisesti tai yhteisesti useamman osaston kesken. Osastojen valmiusyhteistyö rakennetaan luonteviksi kokonaisuuksiksi huomioiden mm. kuntarakenteen muutokset ja viranomaisten toiminta-alueet. Tukena toimivat osastojen kummit ja valmiuspromot. Piirien välistä valmiusyhteistyötä kehitetään. Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen Osastojen rekisteritiedot ajan tasalla 1.2 Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmiutta kehitetään maakunnan kattavaksi ja koulutuksessa painopiste on järjestön omassa valmiudessa. Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle 1.3 Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Ensiapuryhmätoiminnassa on suuri tarve uusille toimijoille. Ryhmätoiminnan mainostamista mm. ensiapukursseilla ja uusien ryhmäläisten vastaanottamista on kehitettävä aktiivisesti. Ensiapuryhmien rooleja ja tehtäviä selkeytetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa, mm. ikäihmisten parissa tehtävää ensiturvatoiminnan käynnistämistä selvitetään. Päivystystoiminnan laatua parannetaan, peruselvytystaidot otetaan osaksi peruspäivystäjän taitoja. Ensivastetoimintaa kehitetään osana laadukasta päivystystä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Caritas toiminta toteutetaan yhdessä Turun Meripelastusyhdistyksen ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa monipuolisena saaristomeren auttamismuotona. Caritas-toiminta toimii myös rekrytointiväylänä Punaisen Ristin toimintaan veneilijöille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, sekä haastavana tapana toteuttaa ensiapuharrastusta. 16

17 S i v u 17 Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveys- ja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio SPR jatkaa vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiota maakunnassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Valmius kattaa koko maakunnan Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Punaisella Ristillä on valtakunnallinen sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, perheenyhdistämisen matkajärjestelyistä ja maahantulovarautumisesta. SPR Varsinais-Suomen piiri pitää yllä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia maahanmuuttoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotoiminnan laajuuteen vaikuttaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen 1.6 Avustukset katastrofirahastosta Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun äkillisissä tilanteissa. Rahastoa kartutetaan Operaatio Nälkäpäivänä ja hätäapukeräyksillä, Kontti-toiminnalla sekä säännöllisiä lahjoittajia ja kertalahjoittajia hankkien. Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin 17

18 S i v u 18 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Varsinais-Suomen piirin tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi Tavoitteet ja toimenpiteet, mittarit sekä toteutunut toiminta Tavoitteet ja toimenpiteet Mittarit Toteutunut toiminta 1.1 Kattavan paikallisen ja alueellisen valmiuden kehittäminen Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sovitut valmiuskäytännöt Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirien valmiussuunnitelmien yhdistämispäätös ja sovittu menettelytapa maakunnallisten viranomaisten kanssa. Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Osallistutaan aktiivisesti kuntien, kuntayhteisöjen ja aluehallintaviraston sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen Maakunnallinen seminaari, seutukunnalliset tilaisuudet Osallistuttu AVIn valmiustoimikunnan työhön ja alan seminaareihin. Osallistuttu pyyntöjen mukaan kuntien tilaisuuksiin. Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen 1-2 uutta valmiuspromoa tukemassa seutukunnittain valmiussuunnittelua (mikäli koulutus järjestetään) Valtakunnallinen valmiuspromokoulutus peruuntui. Osastojen rekisteritiedot ajantasalla Jokainen osasto täyttänyt J1- ja J2 -kortit Kaikki osastot täyttivät J1- ja J2- kortit ja tiedot päivitettiin jäsenrekisteriin. 1.2 Henkisen tuen osaamisen vahvistaminen kaikissa Punaisen Ristin toimintaryhmissä Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus 2 uutta henkisen tuen kouluttajaa, 1 uusi ensihuollon kouluttaja osastojen vastuuhenkilöt ovat käyneet henkisen tuen koulutuksen 1-2 henkisen tuen koulutusta per seutukunta Henkisen tuen kouluttajia ei koulutettu. Kaksi uutta ensihuollon kouluttajaa ns. koulutusputkessa. Henkisen tuen koulutusta järjestetty tarpeen mukaan. Henkisen tuen koulutusta järjestettiin Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa. Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle Ryhmän kouluttautuminen alkaa Ryhmän kouluttaminen siirtyi vuodelle 2015 osallistuja puutteen vuoksi. 1.3 Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä antaa loppuraportin maaliskuussa ryhmä toteuttaa piirin tuella toimintapäivän ensiapuryhmäläisille Ko. työryhmä päätti työnsä. Syksyllä perustettiin eriytetyt Ensiapuryhmä-toiminnan ja Ensiapupäivystystoiminnan kehittämistyöryhmät. Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveysja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) 20 uutta ensiapuryhmäläistä Turun seutukunnan ensiapuryhmiin Oppilaitosyhteistyötä ensiapuryhmätoiminnan edistämiseksi ei tehty. Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. 18 toimivaa ensiapuryhmää ja 30 uutta ryhmäläistä, järjestetään 2-4 koulutus- /harjoitustilaisuutta Piirin alueella 18 ensiapuryhmää ja 44 uutta ryhmäläistä liittynyt mukaan. 2 päivystäjäfoorumia / koulutustilaisuutta järjestetty. 18

19 S i v u 19 Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa 20 kurssilaista yhdeksästä ensiapuryhmästä Kurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Päivystäjät testattu, 1 päivystysensiapukurssi Piirin toimesta testatut ensiapuryhmänjohtajat testanneet omat ryhmäläisensä. Järjestettiin yksi päivystyskurssi. Piiri organisoi kahden kansainvälisen tapahtuman ensiapupäivytykset. Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hupsis-päivystystietokanta kaikkien ensiapuryhmien käytössä Ensiapuryhmät ottaneet Hupsispäivystystietokannan käyttöön Varsinais-Suomen päivystäjät ryhmässä on kirjautuneena 190 ensiapupäivystäjää. Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapepa -koordinaation toteuttaminen Valmius kattaa koko maakunnan Ensivastesopimus VSSHP:n kanssa (Caritas-toiminta, päivystysensivaste) Kaikki paikallistoimikunnat ovat aktiivisia Piirillä toistaiseksi voimassaoleva sopimus hälytysensivastetoiminnasta Caritas-ensivaste- ja päivystysensivastetoiminnasta. Aktivoitu toimintaa heikoilla alueilla, Loimaan paikallistoimikunnan organisoituminen vielä kesken. Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Maahantulovarautumisen kehittäminen Kirjattu maakunnallinen toimintamalli Maakunnallinen toimintamalli rakennettu ja kirjattu piirin valmiussuunnitelmaan. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen Päivitetty valmiussuunnitelma Maahantulovarautumisen suunnitelma osaksi vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelmaa Maahantulovarautumisen koulutusta järjestetty, valmiussuunnitelma kesken. 1.6 Avustusvalmius Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Kaksi alueellista koulutusta kotimaan avustustoiminnasta Järjestetty ko. koulutukset. Katastrofirahaston käyttö kasvoi kolminkertaiseksi (44 tapahtumaa, noin euroa avustusta). Valmiuspuhelin käyttöön Loimaan seudulla Valmiuspuhelintoimintaa ei aloitettu Loimaan seudulla. Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin Piirissä ja kaikissa osastoissa päivitetty keräyssuunnitelma ja valmius käynnistää keräys. Järjestön hätäapukeräykset käynnistyvät lyhyellä viiveellä Keräyssuunnitelmia päivitettiin. Piirissä ja osastoissa valmius aloittaa hätäapukeräys lyhyellä viiveellä. Piirin Palvelupisteessä hätäapukeräykset käynnistyivät nopeasti. Vuoden aikana Syyria-keräykseen osallistui 10 osastoa ja Balkankeräykseen yksi osasto. 19

20 S i v u 20 Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne yhteisöön kuulumisesta voimistuu. yksinäisyys ja huono-osaisuus lievittyy. TÄTÄ TEEMME Ystävätoiminta Maahanmuuttajien kotoutumistoiminta Omaishoitajien tuki Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyspisteet Hiv/aids työ Päihdetyö Nuorten turvatalot (keskustoimiston vastuulla) Veripalvelu (keskustoimiston vastuulla) Kehitysyhteistyö (keskustoimiston vastuulla) 2.1 Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Yleiskokouskauden aikana osastoja kannustetaan arvioimiaan ystävätoiminnan tarpeen paikkakunnallaan. Osastojen, joissa toimintaa ei ole, kannustetaan arvioimaan toiminnan käynnistämisen tarvetta ja käynnistämään toiminta joko itse tai yhteistyössä toisen osaston tai muiden toimijoiden kanssa. Niissä osastoissa, joissa ystävätoimintaa jo on, haastetaan laajentamaan toimintaa yhdelle seuraavista alueista: ryhmämuotoinen ystävätoiminta nuorten ystävätoiminta moninaisuus/monikulttuurisuus ystävätoiminnassa tukea omaishoitajille ystävätoiminta laitoksissa. Näillä toimilla pyritään toiminnan kehittämiseen. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä toimivien ystävien määrää ja monipuolistaa ystävätoimintaa. Piirien sosiaalipalvelusuunnittelijat, kummit sekä promot ovat avainasemassa tämän kehittämistyön edistäjinä ja tukijoina. Ystävätoiminnan kehittämisessä huomioidaan myös osaston auttamisvalmiuden vahvistaminen ja ystäviä kannustetaan mukaan erityisesti ensihuollon ja henkisen tuen valmiuteen liittyviin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminnan tuki- ja koulutusjärjestelmää vahvistetaan vastamaan laajentuvaa ja monipuolistuvaa ystävätoimintaa. Uusien vapaaehtoisten, promojen ja kouluttajien rekrytointi ystävätoimintaan on aktiivista. Erityisesti huomiota keskitetään jäsenten, nuorten ja aktiivisten seniorien rekrytointiin. Ystävänpäivää ja muita kampanjapäiviä hyödynnetään monipuolisen ystävätoiminnan esille nostamiseen, uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointiin sekä kotimaan keräyksen toteuttamiseen. Vapaaehtoisen polun toteutuminen varmistetaan. Uusien ystävätoimijoiden rekrytointi, vastaanotto, koulutus ja perehdytys ei ole vain osaston sosiaalipalvelutoiminnan vastuuhenkilöiden asia. Se on osa osaston toiminnan kokonaisvaltaista johtamista, jossa on tärkeä rooli erityisesti puheenjohtajalla mutta myös koko hallituksella. Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoiset ovat avainhenkilöitä toiminnan laadun varmistamisessa ja yhtenäisten prosessien toteutumisessa. Tukea ja ohjausta kohdennetaan erityisesti heihin. Vapaaehtoisprosessin kehittämisessä käytetään ja hyödynnetään meneillään 20

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen Otto-Ville Väätäinen ILOA AUTTAMISESTA Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä 10.-11.6.2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 sivu 1 KAIKKI MUKAAN

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta Kajaani Johtaja Anne Knaapi

Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta Kajaani Johtaja Anne Knaapi Hyvinvoinnin rakentuminen järjestöjen näkökulmasta 14.10.2016 Kajaani Johtaja Anne Knaapi Sosiaali- ja terveysjärjestöt Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluja

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000.

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000. 5.2.2016 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2016 Piirin hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin vastaanottokeskustoiminnasta, piirin taloudesta ja vahvistettiin osastojen äänimäärät piirin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika: perjantai 22.4.2016 klo 10.07 14.25 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Toimijana ja koordinoijana Suomen Punainen Risti Johanna Matikainen Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot