Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

2 S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9 Tilintarkastuskertomus Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella 15 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Valmius koko maan kattavaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Avustukset katastrofirahastosta 17 Yhteenvetotaulukko 18 Strateginen tavoite 2 Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyden edistäminen terveyspisteissä, hiv/aidsohjelmassa ja päihdetyössä Huono-osaisuuden ehkäisy työllistämällä 22 Yhteenvetotaulukko 22 Strateginen tavoite 3 Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Vaikuttamistyö eläväksi toiminta, viestintä, kampanjat Nuorisotoiminta Reddie Kids -varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Nuorisoryhmätoiminta Lasten ja nuorten leirit 3.3. Kouluyhteistyö Humanitaarisen oikeuden koulutus ja tietouden levittäminen Q-vuoren nuorisotalo Punaisen Ristin nuorisotyön tukena 26 Yhteenvetotaulukko 27 2

3 S i v u 3 Toimintatapa 1 Vahva vapaaehtoisuus Vapaaehtoisrekrytointi Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestössä Jäsenhankinta ja jäsenhuolto 29 Yhteenvetotaulukko 30 Toimintatapa 2 Toimivat rakenteet, riittävät resurssit Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Tiloja toimintaan Johtamisen kehittäminen Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan 33 Yhteenvetotaulukko 34 Toimintatapa 3 Hyvä kumppani Vahvempaa yhteistyötä verkostoissa ja toisten järjestöjen kanssa 36 Yhteenvetotaulukko 37 Turun vastaanottokeskuksen työsuunnitelma 38 Liitteet 39 Liite 1: Tapahtumat ja osallistujat Liite 2: Piirin hallitus ja luottamuselimet Liite 3: Huomionosoitukset Liite 4: Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit Liite 5: Jäsentilastot Liite 6: Tietoja osastojen toimintatilastoista 3

4 S i v u 4 1. Piirin hallituksen toimintakertomus Yleistä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on osa lakiin (238/2000) ja asetukseen (811/2005) perustuvaa Suomen Punaista Ristiä. Piirin tehtävät on määritelty Punaisen Ristin piirien johtosäännössä (valtuusto , muutos ). Piirin varsinaiseen toimintaan kuuluu valmiustoiminta, terveydenhuoltotyö, sosiaalitoiminta, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen ylläpito, nuorisotoiminta ja järjestötoiminta. Varsinaisen toiminnan painopiste on maakunnan osastojen ja vapaaehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Piirin alueella on 53 osastoa. Osastoissa oli jäseniä vuonna yhteensä 7970 (vuonna 2013: 8046). Toimintaa toteuttaa piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteuttaa ammattipalveluna Maahanmuuttoviraston sopimusohjauksessa. Toiminta ja tulokset Varsinainen toiminta SPR:n Varsinais-Suomen piirin 79. toimintavuoden päätapahtuma oli SPR:n yleiskokouksen järjestäminen Turussa. Kokousta oli valmisteltu kolme vuotta ja se pidettiin nyt ensimmäisen kerran Turussa. Kokoukseen ja oheistapahtumisiin osallistui 1200 Punaisen Ristin aktiivia. Kokouksessa määriteltiin toimintalinjaus ja strategiset tavoitteet vuosille Yleiskokouksen ilmapiiriä pidettiin rentona. Myös järjestelyt onnistuivat hyvin ja mukana olleet 150 vapaaehtoista sekä piirin koko henkilöstö saivat kokousvierailta hyvää palautetta. Ohjelma-alueilla toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi. Vaikka jäsenmäärä hieman laski, uusia vastuunkantajia saatiin mukaan ympäri maakuntaa. Vapaaehtoisten koulutukset ja osastojen kanssa järjestetyt yhteiset tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. SPR:n Turun Vastaanottokeskusta ravisteli Maahanmuuttoviraston lakkauttamis- ja supistamispäätökset. Ensin lakkautettiin Punkalaitumen alaikäisyksikkö ja yhdistettiin Turun ryhmäkoti ja tukiasunnot. Sitten lopetettiin koko Punkalaitumen yksikkö. Kolmen YT neuvottelun seurauksena irtisanottiin 26 henkilöä. Vuosi oli raskas vastaanottokeskuksen henkilöstölle ja sen johdolle. Valmiustoimintaa toteutettiin piirin ja osastojen valmiussuunnitelmien mukaisesti. Kertomusvuonna keskityttiin valmiuden peruskoulutukseen osastoissa ja maakunnan viranomaiskäytäntöjen parantamiseen. Systemaattinen valmiustoiminnan kehittäminen on vahvistanut Punaisen Ristin arvostusta valmiusjärjestönä. 4 Kotimaan avun toimintaa tehostettiin kannustamalla osastoja keskinäiseen yhteistyöhön. Osastojen vastuuhenkilöitä koulutettiin valmiussuunnitteluun ja kannustettiin rohkeampaan katastrofira-

5 S i v u 5 haston käyttämiseen kotimaan auttamistilanteissa. Piirin alueella osastoilla oli 44 avustustapahtumaa, joihin käytettiin euroa rahaston varoja (v. 2013, 9 tapahtumaa, euroa). Kesä oli ensimmäinen uudenlaisen Caritasensivastetoiminnan toimintakausi yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa. Abso-alukselta käsin vapaaehtoinen miehistö päivysti Saaristomerellä 7 viikkoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensivasteyksikkönä. Päivystystoimintaan osallistui yhteensä yli 40 henkilöä. Hätäkeskus hälytti Caritaksen kiireelliseen ensihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 21 kertaa (v. 2013, 29). Psykososiaalisen tuen valmiutta parannettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Piirillä on auttamistoiminnasta yhteistoimintasopimukset Turun ja Salon kaupungin kanssa kattaen ko. kaupunkien toteuttamat seutukunnalliset sosiaalipäivystysalueet, sekä ko. alueilla henkisen tuen hälytysryhmät. Lisäksi piirillä on toimiva henkisen tuen hälytysryhmä Vakka-Suomessa. Ryhmät hälytettiin auttamistapahtumiin 41 kertaa. Piiri osallistui Turun kaupungin valmiusharjoitukseen, jossa skenaariona oli laajamittainen sähkökatko. Piiritoimiston henkilöstölle järjestettiin valmiuskoulutusta ja osastoille info-iltoja maahantulovarautumisesta. Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytettiin auttamistehtäviin yhteensä 25 kertaa. Ensiapuryhmätoiminnassa pääpaino oli edelleen päivystyksiin osallistumisissa ja harjoittelussa. Toiminta koettiin vetovoimaisena ja uusia ryhmäläisiä saatiin ympäri maakuntaa. Piiri organisoi ensiapupäivystykset kahteen kansainväliseen tapahtumaan Aurajokirannassa (Gangut Regatta sekä Merivoimien monikansallinen Northern Coasts harjoitus). Terveyspistetoimintaa laajennettiin Turussa palvelemaan myös maahanmuuttajaeläkeläisiä. Terveyspisteet toimivat aktiivisesti piirin alueella kahdeksassa osastossa. Päihdetyön toimintamuoto sai uutta pontta, kun Turun osastossa järjestettiin VarPu-kurssi. Piiri oli mukana myös järjestämässä ehkäisevän päihdetyön viikon yleisötapahtumaa. Ensiapukoulutuksen kysynnässä oli pientä laskua. Syksyllä kohdennettiin koulutuksen markkinointiin uusia resursseja ja päivitettiin markkinointisuunnitelma, mutta varsinaiset toimenpiteet siirtyivät vuodelle Piirin EA kurssit järjestettiin omassa koulutusluokassa ja yritysten tiloissa. Ensiapuryhmätoiminta, ensiapukoulutus, terveyspistetoiminta, nukkesairaala, hiv/aids sekä päihdetyö olivat näyttävästi esillä SPR:n Turun yleiskokouksen tapahtumatorilla Forum Marinumissa. Tapahtumatorin järjestelyissä tehtiin hyvää yhteistyötä Turun HUMAK:n opiskelijoiden kanssa. Piirin sosiaalipalvelutoiminta tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia järjestämällä useita ystävä- ja tukihenkilökursseja sekä henkisen tuen kursseja. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla tuettiin yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvointia järjestämällä vapaaehtoistehtäviä mm. aktiiveille senioreille, unohtamatta nuoria aikuisia ystävätoiminnan tulevaisuuden voimavarana. 5

6 S i v u 6 Piirin ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteiskuntavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa. Piiri on mukana ILOA -hankkeessa, joka koulutti vapaaehtoisia ystäviksi ja kulttuuriystäviksi sekä järjesti vapaaehtoistoiminnan messut keväällä ja syksyllä. Omaishoidon tukitoiminta on laajentunut 10:n osaston alueelle, uusimpina Turun ja Laitilan osastot. Osastoja tuettiin Punaisen Ristin lasten Reddie Kids - kerhoryhmien perustamisessa mm. rekrytoimalla kerho-ohjaajia kouluvierailuilla sekä kouluttamalla ja tukemalla ohjaajia. Lisäksi järjestettiin leiriohjaajakoulutus sekä osastojen nuoriso- ja kouluyhteistyön yhdyshenkilöille koulutusta ja vertaistukea. Nuorisotoimikunta osallistui Punaisen Ristin vuosikellon mukaisten tempausten suunnitteluun ja toteutukseen. Kesäkuussa nuorisotoimikunta esitteli SPR:n yleiskokouksen Iloa auttamisesta -tapahtumatorilla lasten ja nuorten toimintaa. Kesällä järjestettiin piirin lasten leiri Rymättylän Kunstenniemessä. Lokakuussa nuoret osallistuivat Nuorten vuosikokoukseen Helsingissä. Nuorisotoimintaa täydensi aikaisempien vuosien tapaan Q-vuoren nuorisotalon ylläpito, jonka kustannuksista vastaa sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki. SPR:n Turun Vastaanottokeskus käsitti toimipisteet Turussa ja Punkalaitumella. Yksiköitä toimipisteissä oli alkuvuodesta neljä. Edellisvuoden lopulla maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksen Punkalaitumen alaikäisyksikön lopettamisesta. Tammikuussa päättyneiden YT neuvottelujen seurauksena 11 henkilöä irtisanottiin. Toukokuussa maahanmuuttovirasto antoi toimeksiannon, jonka mukaan Punkalaitumen yksikkö piti lakkauttaa elokuun loppuun mennessä. Kunnan johto ja yhteistyötahot eivät hyväksyneet päätöstä eivätkä sen perusteita. Neuvottelujen jälkeen toimipiste sai kaksi kuukautta lisäaikaa, mutta lopettamispäätös pysyi. Vastaanottokeskustoiminta Punkalaitumen Haukankoskella päättyi lokakuun lopussa. Kaikki 11 työntekijää jouduttiin irtisanomaan. Asukkaat siirrettiin muihin keskuksiin. Toiminnan supistuksilta ei vältytty Turussakaan. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaisesti ryhmäkoti ja tukiasunnot yhdistettiin yhdeksi neljätoistapaikkaiseksi ryhmäkodiksi kesäkuun alussa. Toimintaa päätettiin jatkaa Tukiasuntojen tiloissa Metallikatu 10:ssä. YT -neuvottelujen tuloksena 4,5 työntekijää irtisanottiin. Vuoden aikana Turussa SPR:n Turun vastaanottokeskus ja alaikäisyksiköt ottivat vastaan 584 uutta asukasta, jotka tulivat suurimmaksi osaksi Turun poliisin kautta. Vuoden aikana piirin alueen osastojen jäsenmäärä pieneni 0,9 %. Jäseniä osastoissa oli yhteensä 7970, mikä on 76 jä- 6

7 S i v u 7 sentä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusina jäseninä saimme mukaan 433 henkilöä, mikä on 95 uutta jäsentä enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 34. kerran. Osastojen vapaaehtoiset näkyivät tuttuun tapaan keräyksen aikana hyvin eri puolilla maakuntaa. Nälkäpäivän keräystulos piirin alueella oli , mikä on noin 5 % pienempi kuin vuonna Vuoden aikana oli kaksi hätäapukeräystä, joissa kerättiin varoja Balkanin tulvien uhreille sekä Syyrian sodan uhrien auttamiseksi. Hätäapukeräyksissä oli mukana yhteensä 11 osastoa. Katastrofirahastoon tilitettyä tuottoa ei kirjata järjestön käytännön mukaisesti piirin tuloslaskelmaan. Piiri ja 10 osastoa osallistuivat yhdessä Joulutorille Turun kauppatorilla vapaaehtoisrekrytoinnin, jäsenhankinnan ja tuotemyynnin teemoilla. Varainhankinta Elokuussa piirin palveluksessa aloitti uusi varainhankintapäällikkö, jonka tehtäväalueena on EA koulutuksen markkinointi, yritysyhteistyö ja tuotemyynti. Varainhankinnassa saavutettiin syksyn aikana tarkennetut tavoitteet. Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin yhteisen verkkokaupan piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Joulukuussa avattiin ensiapukoulutuksen tiloihin uusi myyntipiste ensiapu- ja muille tuotteille. Tuotemyyntiä jatkettiin Punaisen Ristin palvelupisteessä. Palvelupisteen toiminnan painopisteenä on kuitenkin vapaaehtoisten ja jäsenten palvelu. Lisäksi piste toimii kampanjoiden ja tapahtumien keskuksena. Piirin alueella oli kannatusjäseniä vuoden lopussa 223 (v. 2013, 266). Piirin hallinto ja talous SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Turussa Kokoukseen osallistui 61 virallista edustajaa 24:stä osastosta. Hallituksen työtä avusti viisi valiokuntaa. Piirin toiminnanjohtajana toimi Pauli Heikkinen. Vuoden tulos oli ylijäämäinen ,97 (v ylijäämä ,99 ). Tilikauden tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yhteensä ,98 (v. 2013; ,30 ) ja kulut ennen poistoja yhteensä ,34 (v. 2013; ,62 ). Poistot, ,67, on tehty suunnitelman mukaisesti. Tilivuoden tulos oli lähes edellisen vuoden tasoa vaikka vastaanottotoiminnan supistumisen seurauksena Maahanmuuttovirastolta saatavat hallintokulukorvaukset pienenivät merkittävästi. Hyvään tulokseen vaikuttivat sijoitustoiminnan tuoton kasvaminen, hyvän 7

8 S i v u 8 tuloksen tehnyt kirkkokonsertti sekä säästöt varsinaisen toiminnan yhteisissä kuluissa. Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat piirin omaisuutena olevien huoneistojen vuokratuottoihin. Piirin henkilöstö Piirin työntekijämäärä oli 50, joista SPR:n Turun vastaanottokeskuksessa Pansiossa työskenteli 30 ja piiritoimistossa 20 henkilöä. Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa ja Punkalaitumella kahden eri palvelun tuottajan kanssa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä on seurattu sähköisellä kyselyllä. Jokaisen yksikön henkilöstö on analysoinut tulokset sekä laatinut toimintaohjelman kehittämisalueista. Henkilöstölle oli varattu mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen arvioidun tarpeen mukaan. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Piirin työsuojelutoimikunta, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista kokoontui 3 kertaa. Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä Vapaaehtoisten väheneminen, uusien jäsenten saannin vaikeus ja pysyvyys on jo vuosia tiedostettu järjestössä suurimmaksi ja todennäköisimmäksi riskiksi. Tähän vastaaminen vaatii jatkuvaa osastojen vapaaehtoisten, piiritoimiston henkilöstön ja keskustoimiston järjestelmätuen välistä vuorovaikutusta ja hyvää yhteistyötä. Erityisen tärkeää on Punaisesta Ristin toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ohjaaminen vapaaehtoisiksi. Varsinais-Suomessa (Salon seutu, Vakka-Suomi ja Turun ympäristö) seutukunnallinen vapaaehtoisten toimintaryhmien välinen yhteistyö on helpottanut osastojen luottamushenkilöiden ja toimintaryhmien vetäjien kuormaa. Seutukunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti järjestäytyneiden viranomaisten yhteydenpitoa Punaisen Ristin vapaaehtoisiin. Tämä osastojen välinen yhteistyömalli on ensimmäisen kerran kirjattu SPR:n toimintalinjaukseen vuosille ja näin huomioitu myös koko järjestön strategiatyössä. Piirin toimintakyky nojaa tasapainoiseen talouteen. Se edellyttää tehokasta toimintatapaa, talouden tarkkaan suunnittelua ja seurantaa sekä innovatiivista varainhankintaa. SPR:n ensiapukoulutuksen ja tuotemyynnin volyymia Varsinais-Suomessa voidaan kasvattaa aktiivisella yritysyhteistyöllä. Tulorahoituksessa vuoden lopulla tapahtuneen merkittävän rakenteellisen muutoksen seurauksena, piirin hallitus on hyväksynyt kolmen vuoden talouden tasapainotusohjelman, jonka mukaan talousarviot ovat alijäämäiset vuosina ja saadaan tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimintaympäristön muutosten ja kolmannen sektorin merkityksen kasvaessa on erityisen tärkeää, että piiritoimiston henkilöstö pystyy tukemaan osastojen vapaaehtoisia ja toimiston henkilöstöresurssit ovat siihen oikein mitoitetut. 8

9 S i v u 9 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9

10 S i v u 10 SUOMEN PUNAINEN RISTI VARSINAIS-SUOMEN PIIRI TP TA TP 2013 VARSINAINEN TOIMINTA 1.VALMIUSTOIMINTA Tuotot , , ,98 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,54 Tuotot yhteensä , , ,52 Kulut yhteensä , , ,87 YHTEENSÄ , , ,35 2. TERVEYDENHUOLTOTYÖ Tuotot , , ,43 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,67 Tuotot yhteensä , , ,10 Kulut , , ,46 Poistot , , ,67 Kulut yhteensä , , ,13 YHTEENSÄ , , ,03 3. SOSIAALITOIMINTA Tuotot yhteensä , , ,00 Kulut yhteensä , , ,57 YHTEENSÄ , , ,57 Omaishoitohanke Käyttämättömät ennakot ,69 0, ,95 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,00 Tuotot yhteensä , , ,95 Kulut , , ,26 Siirto seuraalle kk:lle 0,00 0, ,69 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 SOSIAALITOIMINTA YHTEENSÄ , , ,57 4. NUORISOTOIMINTA Tuotot 3 043,88 900, ,97 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,00 Tuotot yhteensä 3 043,88 900, ,97 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ , , ,98 10

11 S i v u 11 Kuuvuoren nuorisotalo Kaupungin avustus , , ,00 Käyttämättömät ennakot 2 849,18 0, ,33 Muut tuotot , , ,09 Tuotot yhteensä , , ,42 Kaupungin osuus ,83 0, ,18 Eliminointi, hallintomaksut 2 600, , ,00 Kulut , , ,24 Kulut yhteensä , , ,42 YHTEENSÄ 2 600, , ,00 NUORISOTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,98 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot , , ,80 Avustukset, SPR Keskustoimisto 2 069, , ,00 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut yhteensä , , ,97 YHTEENSÄ , , ,17 SPR:n maahanmuutto-ohjelma Muut tuotot 420,00 0,00 0,00 Avustukset, SPR Keskustoimisto , ,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 0,00 Kulut yhteensä , ,00 0,00 YHTEENSÄ 0, ,00 0,00 JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,17 OHJELMATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,10 6. VASTAANOTTOYKSIKKÖ Tuotot 4 452,23 0, ,17 Sopimuskorvaus/saatu ennakko , , ,00 Valtion osuus/palautettava osuus ennakosta ,33 0, ,55 Tuotot yhteensä , , ,72 Kulut , , ,72 Eliminointi, hallintomaksut , , ,42 Kulut yhteensä , , ,30 YHTEENSÄ , , ,42 7. PIIRITOIMISTON YHTEISET ERÄT Tuotot , , ,22 Eliminointi, hallintotuotot , , ,42 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut , , ,02 Poistot , , ,08 Kulut yhteensä , , ,10 YHTEENSÄ , , ,30 VARSINAISEN TOIMINNAN , , ,98 KULUJÄÄMÄ 11

12 S i v u 12 VARAINHANKINTA 1.JÄSENMAKSUT Tuotot yhteensä , , ,31 Tilitetty osastoille , , ,00 Kulut -671, , ,20 Kulut yhteensä , , ,20 YHTEENSÄ , , ,11 2. KATASTROFIRAHASTON KERÄYKSET Bruttotuotot 5 903, , ,41 Siirto katastrofirahastoon -866,00 0,00-885,80 Keräyskulut , , ,61 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 3.MYYNTITOIMINTA Myynnit yhteensä , , ,77 Ostot , , ,04 Poistot -335,32-400,00-419,14 Eliminointi, hallintomaksut , , ,00 Kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ , , ,64 4. KONTTI Tuotot yhteensä , , ,01 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , ,48 KULUJÄÄMÄ , , ,50 SIJOITUSTOIMINTA Tuotot , , ,25 Korkotuotot 1 542, , ,27 Osinkotuotot 225,00 0,00 225,00 Tuotot yhteensä , , ,52 Poisto 0,00 0,00-451,80 Muut kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,03 YHTEENSÄ , , ,49 TALOUSSUUNNITELMATUKI , , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,99 12

13 S i v u 13 13

14 S i v u 14 Tilintarkastuskertomus 14

15 S i v u Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella Suomen Punaisen Ristin kolmivuotinen toimintasuunnitelma pohjautuu Lahden yleiskokouksessa kesäkuussa 2011 hyväksyttyyn Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen. Siinä määriteltiin järjestön strategiset tavoitteet vuosiksi Tämä työsuunnitelma noudattaa keskustoimiston ja piirien yhteisesti sopimaa esittämistapaa, jossa kunkin strategisen tavoitteen alussa on valtakunnalliset tavoitteet ja yhteenveto-osassa SPR:n Varsinais- Suomen piirin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle. SPR:n Varsinais-Suomen piirin varsinaisessa toiminnassa etusijalla on vapaaehtoisten ja maakunnan osastojen tukeminen. Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisverkostoa. Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. Vahvistamme katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti kotimaassa ja maailmalla. katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät. yhteisöt ja yksilöt toipuvat nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä. TÄTÄ TEEMME TÄTÄ KEHITÄMME Ensiapuryhmätoiminta Avustukset katastrofirahastosta Ensihuolto Henkinen tuki Valmiussuunnittelu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Kansainvälinen avustustoiminta Kalkku, henkilöreservi Kansainvälinen katastrofiapu Sisaryhdistysten valmiuden kehittäminen 1.1 Valmius koko maan kattavaksi Valmius koko maan kattavaksi. Koko maa on katettu toimivilla osastoilla. Valmiussuunnitelmat ovat kunnossa kaikissa toimivissa osastoissa (2010: noin puolet toimivista osastoista) Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi. Henkisen tuen ja ensihuollon valmius on osa osaston hälytysvalmiutta vähintään joka toisessa toimivassa osastossa (2010: noin neljännes osastoista). Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan. Ryhmien määrä säilyy vähintään nykyisellä tasollaan (2010:206) ja toimijoiden määrä ryhmissä lisääntyy (2010:3968). Toimivien osastojen verkosto on Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta. Varmistamme, että se kattaa koko Suomen. Minimissään toimiva osasto hoitaa sääntömääräisen toiminnan niin, että osaston kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Toimivan osaston valmiudellinen minimi on nimetty ja koulutettu kotimaan avun yhdyshenkilö. Näin osastossa on henkilöt, jotka voivat tehdä osaston nimissä päätöksiä ja edustaa osastoa ja näin syntyy myös valmius toteuttaa toimintaa ja olla mukana auttajana myös äkillisissä auttamistilanteissa. 15

16 S i v u 16 Kattavan valmiuden saavuttaminen edellyttää parempaa osastojen kunnon seuraamista, osastojen tukemista erityisesti hiipuneiden osastojen toiminnan elvyttämiseksi ja harkittua osastojen yhdistämisten tukemista. Osaston valmius ei perustu tiettyyn toimintaryhmään, vaan se on koko osaston ja sen kaikkien toimintayksiköiden asia. Valmiussuunnittelu tehdään yleiskokouskaudella kaikissa osastoissa joko osastokohtaisesti tai yhteisesti useamman osaston kesken. Osastojen valmiusyhteistyö rakennetaan luonteviksi kokonaisuuksiksi huomioiden mm. kuntarakenteen muutokset ja viranomaisten toiminta-alueet. Tukena toimivat osastojen kummit ja valmiuspromot. Piirien välistä valmiusyhteistyötä kehitetään. Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen Osastojen rekisteritiedot ajan tasalla 1.2 Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmiutta kehitetään maakunnan kattavaksi ja koulutuksessa painopiste on järjestön omassa valmiudessa. Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle 1.3 Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Ensiapuryhmätoiminnassa on suuri tarve uusille toimijoille. Ryhmätoiminnan mainostamista mm. ensiapukursseilla ja uusien ryhmäläisten vastaanottamista on kehitettävä aktiivisesti. Ensiapuryhmien rooleja ja tehtäviä selkeytetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa, mm. ikäihmisten parissa tehtävää ensiturvatoiminnan käynnistämistä selvitetään. Päivystystoiminnan laatua parannetaan, peruselvytystaidot otetaan osaksi peruspäivystäjän taitoja. Ensivastetoimintaa kehitetään osana laadukasta päivystystä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Caritas toiminta toteutetaan yhdessä Turun Meripelastusyhdistyksen ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa monipuolisena saaristomeren auttamismuotona. Caritas-toiminta toimii myös rekrytointiväylänä Punaisen Ristin toimintaan veneilijöille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, sekä haastavana tapana toteuttaa ensiapuharrastusta. 16

17 S i v u 17 Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveys- ja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio SPR jatkaa vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiota maakunnassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Valmius kattaa koko maakunnan Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Punaisella Ristillä on valtakunnallinen sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, perheenyhdistämisen matkajärjestelyistä ja maahantulovarautumisesta. SPR Varsinais-Suomen piiri pitää yllä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia maahanmuuttoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotoiminnan laajuuteen vaikuttaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen 1.6 Avustukset katastrofirahastosta Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun äkillisissä tilanteissa. Rahastoa kartutetaan Operaatio Nälkäpäivänä ja hätäapukeräyksillä, Kontti-toiminnalla sekä säännöllisiä lahjoittajia ja kertalahjoittajia hankkien. Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin 17

18 S i v u 18 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Varsinais-Suomen piirin tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi Tavoitteet ja toimenpiteet, mittarit sekä toteutunut toiminta Tavoitteet ja toimenpiteet Mittarit Toteutunut toiminta 1.1 Kattavan paikallisen ja alueellisen valmiuden kehittäminen Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sovitut valmiuskäytännöt Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirien valmiussuunnitelmien yhdistämispäätös ja sovittu menettelytapa maakunnallisten viranomaisten kanssa. Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Osallistutaan aktiivisesti kuntien, kuntayhteisöjen ja aluehallintaviraston sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen Maakunnallinen seminaari, seutukunnalliset tilaisuudet Osallistuttu AVIn valmiustoimikunnan työhön ja alan seminaareihin. Osallistuttu pyyntöjen mukaan kuntien tilaisuuksiin. Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen 1-2 uutta valmiuspromoa tukemassa seutukunnittain valmiussuunnittelua (mikäli koulutus järjestetään) Valtakunnallinen valmiuspromokoulutus peruuntui. Osastojen rekisteritiedot ajantasalla Jokainen osasto täyttänyt J1- ja J2 -kortit Kaikki osastot täyttivät J1- ja J2- kortit ja tiedot päivitettiin jäsenrekisteriin. 1.2 Henkisen tuen osaamisen vahvistaminen kaikissa Punaisen Ristin toimintaryhmissä Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus 2 uutta henkisen tuen kouluttajaa, 1 uusi ensihuollon kouluttaja osastojen vastuuhenkilöt ovat käyneet henkisen tuen koulutuksen 1-2 henkisen tuen koulutusta per seutukunta Henkisen tuen kouluttajia ei koulutettu. Kaksi uutta ensihuollon kouluttajaa ns. koulutusputkessa. Henkisen tuen koulutusta järjestetty tarpeen mukaan. Henkisen tuen koulutusta järjestettiin Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa. Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle Ryhmän kouluttautuminen alkaa Ryhmän kouluttaminen siirtyi vuodelle 2015 osallistuja puutteen vuoksi. 1.3 Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä antaa loppuraportin maaliskuussa ryhmä toteuttaa piirin tuella toimintapäivän ensiapuryhmäläisille Ko. työryhmä päätti työnsä. Syksyllä perustettiin eriytetyt Ensiapuryhmä-toiminnan ja Ensiapupäivystystoiminnan kehittämistyöryhmät. Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveysja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) 20 uutta ensiapuryhmäläistä Turun seutukunnan ensiapuryhmiin Oppilaitosyhteistyötä ensiapuryhmätoiminnan edistämiseksi ei tehty. Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. 18 toimivaa ensiapuryhmää ja 30 uutta ryhmäläistä, järjestetään 2-4 koulutus- /harjoitustilaisuutta Piirin alueella 18 ensiapuryhmää ja 44 uutta ryhmäläistä liittynyt mukaan. 2 päivystäjäfoorumia / koulutustilaisuutta järjestetty. 18

19 S i v u 19 Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa 20 kurssilaista yhdeksästä ensiapuryhmästä Kurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Päivystäjät testattu, 1 päivystysensiapukurssi Piirin toimesta testatut ensiapuryhmänjohtajat testanneet omat ryhmäläisensä. Järjestettiin yksi päivystyskurssi. Piiri organisoi kahden kansainvälisen tapahtuman ensiapupäivytykset. Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hupsis-päivystystietokanta kaikkien ensiapuryhmien käytössä Ensiapuryhmät ottaneet Hupsispäivystystietokannan käyttöön Varsinais-Suomen päivystäjät ryhmässä on kirjautuneena 190 ensiapupäivystäjää. Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapepa -koordinaation toteuttaminen Valmius kattaa koko maakunnan Ensivastesopimus VSSHP:n kanssa (Caritas-toiminta, päivystysensivaste) Kaikki paikallistoimikunnat ovat aktiivisia Piirillä toistaiseksi voimassaoleva sopimus hälytysensivastetoiminnasta Caritas-ensivaste- ja päivystysensivastetoiminnasta. Aktivoitu toimintaa heikoilla alueilla, Loimaan paikallistoimikunnan organisoituminen vielä kesken. Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Maahantulovarautumisen kehittäminen Kirjattu maakunnallinen toimintamalli Maakunnallinen toimintamalli rakennettu ja kirjattu piirin valmiussuunnitelmaan. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen Päivitetty valmiussuunnitelma Maahantulovarautumisen suunnitelma osaksi vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelmaa Maahantulovarautumisen koulutusta järjestetty, valmiussuunnitelma kesken. 1.6 Avustusvalmius Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Kaksi alueellista koulutusta kotimaan avustustoiminnasta Järjestetty ko. koulutukset. Katastrofirahaston käyttö kasvoi kolminkertaiseksi (44 tapahtumaa, noin euroa avustusta). Valmiuspuhelin käyttöön Loimaan seudulla Valmiuspuhelintoimintaa ei aloitettu Loimaan seudulla. Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin Piirissä ja kaikissa osastoissa päivitetty keräyssuunnitelma ja valmius käynnistää keräys. Järjestön hätäapukeräykset käynnistyvät lyhyellä viiveellä Keräyssuunnitelmia päivitettiin. Piirissä ja osastoissa valmius aloittaa hätäapukeräys lyhyellä viiveellä. Piirin Palvelupisteessä hätäapukeräykset käynnistyivät nopeasti. Vuoden aikana Syyria-keräykseen osallistui 10 osastoa ja Balkankeräykseen yksi osasto. 19

20 S i v u 20 Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne yhteisöön kuulumisesta voimistuu. yksinäisyys ja huono-osaisuus lievittyy. TÄTÄ TEEMME Ystävätoiminta Maahanmuuttajien kotoutumistoiminta Omaishoitajien tuki Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyspisteet Hiv/aids työ Päihdetyö Nuorten turvatalot (keskustoimiston vastuulla) Veripalvelu (keskustoimiston vastuulla) Kehitysyhteistyö (keskustoimiston vastuulla) 2.1 Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Yleiskokouskauden aikana osastoja kannustetaan arvioimiaan ystävätoiminnan tarpeen paikkakunnallaan. Osastojen, joissa toimintaa ei ole, kannustetaan arvioimaan toiminnan käynnistämisen tarvetta ja käynnistämään toiminta joko itse tai yhteistyössä toisen osaston tai muiden toimijoiden kanssa. Niissä osastoissa, joissa ystävätoimintaa jo on, haastetaan laajentamaan toimintaa yhdelle seuraavista alueista: ryhmämuotoinen ystävätoiminta nuorten ystävätoiminta moninaisuus/monikulttuurisuus ystävätoiminnassa tukea omaishoitajille ystävätoiminta laitoksissa. Näillä toimilla pyritään toiminnan kehittämiseen. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä toimivien ystävien määrää ja monipuolistaa ystävätoimintaa. Piirien sosiaalipalvelusuunnittelijat, kummit sekä promot ovat avainasemassa tämän kehittämistyön edistäjinä ja tukijoina. Ystävätoiminnan kehittämisessä huomioidaan myös osaston auttamisvalmiuden vahvistaminen ja ystäviä kannustetaan mukaan erityisesti ensihuollon ja henkisen tuen valmiuteen liittyviin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminnan tuki- ja koulutusjärjestelmää vahvistetaan vastamaan laajentuvaa ja monipuolistuvaa ystävätoimintaa. Uusien vapaaehtoisten, promojen ja kouluttajien rekrytointi ystävätoimintaan on aktiivista. Erityisesti huomiota keskitetään jäsenten, nuorten ja aktiivisten seniorien rekrytointiin. Ystävänpäivää ja muita kampanjapäiviä hyödynnetään monipuolisen ystävätoiminnan esille nostamiseen, uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointiin sekä kotimaan keräyksen toteuttamiseen. Vapaaehtoisen polun toteutuminen varmistetaan. Uusien ystävätoimijoiden rekrytointi, vastaanotto, koulutus ja perehdytys ei ole vain osaston sosiaalipalvelutoiminnan vastuuhenkilöiden asia. Se on osa osaston toiminnan kokonaisvaltaista johtamista, jossa on tärkeä rooli erityisesti puheenjohtajalla mutta myös koko hallituksella. Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoiset ovat avainhenkilöitä toiminnan laadun varmistamisessa ja yhtenäisten prosessien toteutumisessa. Tukea ja ohjausta kohdennetaan erityisesti heihin. Vapaaehtoisprosessin kehittämisessä käytetään ja hyödynnetään meneillään 20

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan.

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan. Nuorten vuosikokous järjestettiin 3.-5.10.2014. Ohessa kokouksessa hyväksytyt aloitteet, ponnet ja kannanotot sekä toimenpiteet Nuorten vuosikokouksen aloitteisiin. Käsitelty Punaisen Ristin hallituksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000.

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000. 5.2.2016 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2016 Piirin hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin vastaanottokeskustoiminnasta, piirin taloudesta ja vahvistettiin osastojen äänimäärät piirin

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika: perjantai 22.4.2016 klo 10.07 14.25 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 1 Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 Avoin Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot