Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

2 S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9 Tilintarkastuskertomus Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella 15 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Valmius koko maan kattavaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Avustukset katastrofirahastosta 17 Yhteenvetotaulukko 18 Strateginen tavoite 2 Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyden edistäminen terveyspisteissä, hiv/aidsohjelmassa ja päihdetyössä Huono-osaisuuden ehkäisy työllistämällä 22 Yhteenvetotaulukko 22 Strateginen tavoite 3 Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Vaikuttamistyö eläväksi toiminta, viestintä, kampanjat Nuorisotoiminta Reddie Kids -varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Nuorisoryhmätoiminta Lasten ja nuorten leirit 3.3. Kouluyhteistyö Humanitaarisen oikeuden koulutus ja tietouden levittäminen Q-vuoren nuorisotalo Punaisen Ristin nuorisotyön tukena 26 Yhteenvetotaulukko 27 2

3 S i v u 3 Toimintatapa 1 Vahva vapaaehtoisuus Vapaaehtoisrekrytointi Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestössä Jäsenhankinta ja jäsenhuolto 29 Yhteenvetotaulukko 30 Toimintatapa 2 Toimivat rakenteet, riittävät resurssit Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Tiloja toimintaan Johtamisen kehittäminen Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan 33 Yhteenvetotaulukko 34 Toimintatapa 3 Hyvä kumppani Vahvempaa yhteistyötä verkostoissa ja toisten järjestöjen kanssa 36 Yhteenvetotaulukko 37 Turun vastaanottokeskuksen työsuunnitelma 38 Liitteet 39 Liite 1: Tapahtumat ja osallistujat Liite 2: Piirin hallitus ja luottamuselimet Liite 3: Huomionosoitukset Liite 4: Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit Liite 5: Jäsentilastot Liite 6: Tietoja osastojen toimintatilastoista 3

4 S i v u 4 1. Piirin hallituksen toimintakertomus Yleistä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on osa lakiin (238/2000) ja asetukseen (811/2005) perustuvaa Suomen Punaista Ristiä. Piirin tehtävät on määritelty Punaisen Ristin piirien johtosäännössä (valtuusto , muutos ). Piirin varsinaiseen toimintaan kuuluu valmiustoiminta, terveydenhuoltotyö, sosiaalitoiminta, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen ylläpito, nuorisotoiminta ja järjestötoiminta. Varsinaisen toiminnan painopiste on maakunnan osastojen ja vapaaehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Piirin alueella on 53 osastoa. Osastoissa oli jäseniä vuonna yhteensä 7970 (vuonna 2013: 8046). Toimintaa toteuttaa piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteuttaa ammattipalveluna Maahanmuuttoviraston sopimusohjauksessa. Toiminta ja tulokset Varsinainen toiminta SPR:n Varsinais-Suomen piirin 79. toimintavuoden päätapahtuma oli SPR:n yleiskokouksen järjestäminen Turussa. Kokousta oli valmisteltu kolme vuotta ja se pidettiin nyt ensimmäisen kerran Turussa. Kokoukseen ja oheistapahtumisiin osallistui 1200 Punaisen Ristin aktiivia. Kokouksessa määriteltiin toimintalinjaus ja strategiset tavoitteet vuosille Yleiskokouksen ilmapiiriä pidettiin rentona. Myös järjestelyt onnistuivat hyvin ja mukana olleet 150 vapaaehtoista sekä piirin koko henkilöstö saivat kokousvierailta hyvää palautetta. Ohjelma-alueilla toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi. Vaikka jäsenmäärä hieman laski, uusia vastuunkantajia saatiin mukaan ympäri maakuntaa. Vapaaehtoisten koulutukset ja osastojen kanssa järjestetyt yhteiset tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. SPR:n Turun Vastaanottokeskusta ravisteli Maahanmuuttoviraston lakkauttamis- ja supistamispäätökset. Ensin lakkautettiin Punkalaitumen alaikäisyksikkö ja yhdistettiin Turun ryhmäkoti ja tukiasunnot. Sitten lopetettiin koko Punkalaitumen yksikkö. Kolmen YT neuvottelun seurauksena irtisanottiin 26 henkilöä. Vuosi oli raskas vastaanottokeskuksen henkilöstölle ja sen johdolle. Valmiustoimintaa toteutettiin piirin ja osastojen valmiussuunnitelmien mukaisesti. Kertomusvuonna keskityttiin valmiuden peruskoulutukseen osastoissa ja maakunnan viranomaiskäytäntöjen parantamiseen. Systemaattinen valmiustoiminnan kehittäminen on vahvistanut Punaisen Ristin arvostusta valmiusjärjestönä. 4 Kotimaan avun toimintaa tehostettiin kannustamalla osastoja keskinäiseen yhteistyöhön. Osastojen vastuuhenkilöitä koulutettiin valmiussuunnitteluun ja kannustettiin rohkeampaan katastrofira-

5 S i v u 5 haston käyttämiseen kotimaan auttamistilanteissa. Piirin alueella osastoilla oli 44 avustustapahtumaa, joihin käytettiin euroa rahaston varoja (v. 2013, 9 tapahtumaa, euroa). Kesä oli ensimmäinen uudenlaisen Caritasensivastetoiminnan toimintakausi yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa. Abso-alukselta käsin vapaaehtoinen miehistö päivysti Saaristomerellä 7 viikkoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensivasteyksikkönä. Päivystystoimintaan osallistui yhteensä yli 40 henkilöä. Hätäkeskus hälytti Caritaksen kiireelliseen ensihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 21 kertaa (v. 2013, 29). Psykososiaalisen tuen valmiutta parannettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Piirillä on auttamistoiminnasta yhteistoimintasopimukset Turun ja Salon kaupungin kanssa kattaen ko. kaupunkien toteuttamat seutukunnalliset sosiaalipäivystysalueet, sekä ko. alueilla henkisen tuen hälytysryhmät. Lisäksi piirillä on toimiva henkisen tuen hälytysryhmä Vakka-Suomessa. Ryhmät hälytettiin auttamistapahtumiin 41 kertaa. Piiri osallistui Turun kaupungin valmiusharjoitukseen, jossa skenaariona oli laajamittainen sähkökatko. Piiritoimiston henkilöstölle järjestettiin valmiuskoulutusta ja osastoille info-iltoja maahantulovarautumisesta. Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytettiin auttamistehtäviin yhteensä 25 kertaa. Ensiapuryhmätoiminnassa pääpaino oli edelleen päivystyksiin osallistumisissa ja harjoittelussa. Toiminta koettiin vetovoimaisena ja uusia ryhmäläisiä saatiin ympäri maakuntaa. Piiri organisoi ensiapupäivystykset kahteen kansainväliseen tapahtumaan Aurajokirannassa (Gangut Regatta sekä Merivoimien monikansallinen Northern Coasts harjoitus). Terveyspistetoimintaa laajennettiin Turussa palvelemaan myös maahanmuuttajaeläkeläisiä. Terveyspisteet toimivat aktiivisesti piirin alueella kahdeksassa osastossa. Päihdetyön toimintamuoto sai uutta pontta, kun Turun osastossa järjestettiin VarPu-kurssi. Piiri oli mukana myös järjestämässä ehkäisevän päihdetyön viikon yleisötapahtumaa. Ensiapukoulutuksen kysynnässä oli pientä laskua. Syksyllä kohdennettiin koulutuksen markkinointiin uusia resursseja ja päivitettiin markkinointisuunnitelma, mutta varsinaiset toimenpiteet siirtyivät vuodelle Piirin EA kurssit järjestettiin omassa koulutusluokassa ja yritysten tiloissa. Ensiapuryhmätoiminta, ensiapukoulutus, terveyspistetoiminta, nukkesairaala, hiv/aids sekä päihdetyö olivat näyttävästi esillä SPR:n Turun yleiskokouksen tapahtumatorilla Forum Marinumissa. Tapahtumatorin järjestelyissä tehtiin hyvää yhteistyötä Turun HUMAK:n opiskelijoiden kanssa. Piirin sosiaalipalvelutoiminta tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia järjestämällä useita ystävä- ja tukihenkilökursseja sekä henkisen tuen kursseja. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla tuettiin yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvointia järjestämällä vapaaehtoistehtäviä mm. aktiiveille senioreille, unohtamatta nuoria aikuisia ystävätoiminnan tulevaisuuden voimavarana. 5

6 S i v u 6 Piirin ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteiskuntavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa. Piiri on mukana ILOA -hankkeessa, joka koulutti vapaaehtoisia ystäviksi ja kulttuuriystäviksi sekä järjesti vapaaehtoistoiminnan messut keväällä ja syksyllä. Omaishoidon tukitoiminta on laajentunut 10:n osaston alueelle, uusimpina Turun ja Laitilan osastot. Osastoja tuettiin Punaisen Ristin lasten Reddie Kids - kerhoryhmien perustamisessa mm. rekrytoimalla kerho-ohjaajia kouluvierailuilla sekä kouluttamalla ja tukemalla ohjaajia. Lisäksi järjestettiin leiriohjaajakoulutus sekä osastojen nuoriso- ja kouluyhteistyön yhdyshenkilöille koulutusta ja vertaistukea. Nuorisotoimikunta osallistui Punaisen Ristin vuosikellon mukaisten tempausten suunnitteluun ja toteutukseen. Kesäkuussa nuorisotoimikunta esitteli SPR:n yleiskokouksen Iloa auttamisesta -tapahtumatorilla lasten ja nuorten toimintaa. Kesällä järjestettiin piirin lasten leiri Rymättylän Kunstenniemessä. Lokakuussa nuoret osallistuivat Nuorten vuosikokoukseen Helsingissä. Nuorisotoimintaa täydensi aikaisempien vuosien tapaan Q-vuoren nuorisotalon ylläpito, jonka kustannuksista vastaa sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki. SPR:n Turun Vastaanottokeskus käsitti toimipisteet Turussa ja Punkalaitumella. Yksiköitä toimipisteissä oli alkuvuodesta neljä. Edellisvuoden lopulla maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksen Punkalaitumen alaikäisyksikön lopettamisesta. Tammikuussa päättyneiden YT neuvottelujen seurauksena 11 henkilöä irtisanottiin. Toukokuussa maahanmuuttovirasto antoi toimeksiannon, jonka mukaan Punkalaitumen yksikkö piti lakkauttaa elokuun loppuun mennessä. Kunnan johto ja yhteistyötahot eivät hyväksyneet päätöstä eivätkä sen perusteita. Neuvottelujen jälkeen toimipiste sai kaksi kuukautta lisäaikaa, mutta lopettamispäätös pysyi. Vastaanottokeskustoiminta Punkalaitumen Haukankoskella päättyi lokakuun lopussa. Kaikki 11 työntekijää jouduttiin irtisanomaan. Asukkaat siirrettiin muihin keskuksiin. Toiminnan supistuksilta ei vältytty Turussakaan. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaisesti ryhmäkoti ja tukiasunnot yhdistettiin yhdeksi neljätoistapaikkaiseksi ryhmäkodiksi kesäkuun alussa. Toimintaa päätettiin jatkaa Tukiasuntojen tiloissa Metallikatu 10:ssä. YT -neuvottelujen tuloksena 4,5 työntekijää irtisanottiin. Vuoden aikana Turussa SPR:n Turun vastaanottokeskus ja alaikäisyksiköt ottivat vastaan 584 uutta asukasta, jotka tulivat suurimmaksi osaksi Turun poliisin kautta. Vuoden aikana piirin alueen osastojen jäsenmäärä pieneni 0,9 %. Jäseniä osastoissa oli yhteensä 7970, mikä on 76 jä- 6

7 S i v u 7 sentä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusina jäseninä saimme mukaan 433 henkilöä, mikä on 95 uutta jäsentä enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 34. kerran. Osastojen vapaaehtoiset näkyivät tuttuun tapaan keräyksen aikana hyvin eri puolilla maakuntaa. Nälkäpäivän keräystulos piirin alueella oli , mikä on noin 5 % pienempi kuin vuonna Vuoden aikana oli kaksi hätäapukeräystä, joissa kerättiin varoja Balkanin tulvien uhreille sekä Syyrian sodan uhrien auttamiseksi. Hätäapukeräyksissä oli mukana yhteensä 11 osastoa. Katastrofirahastoon tilitettyä tuottoa ei kirjata järjestön käytännön mukaisesti piirin tuloslaskelmaan. Piiri ja 10 osastoa osallistuivat yhdessä Joulutorille Turun kauppatorilla vapaaehtoisrekrytoinnin, jäsenhankinnan ja tuotemyynnin teemoilla. Varainhankinta Elokuussa piirin palveluksessa aloitti uusi varainhankintapäällikkö, jonka tehtäväalueena on EA koulutuksen markkinointi, yritysyhteistyö ja tuotemyynti. Varainhankinnassa saavutettiin syksyn aikana tarkennetut tavoitteet. Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin yhteisen verkkokaupan piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Joulukuussa avattiin ensiapukoulutuksen tiloihin uusi myyntipiste ensiapu- ja muille tuotteille. Tuotemyyntiä jatkettiin Punaisen Ristin palvelupisteessä. Palvelupisteen toiminnan painopisteenä on kuitenkin vapaaehtoisten ja jäsenten palvelu. Lisäksi piste toimii kampanjoiden ja tapahtumien keskuksena. Piirin alueella oli kannatusjäseniä vuoden lopussa 223 (v. 2013, 266). Piirin hallinto ja talous SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Turussa Kokoukseen osallistui 61 virallista edustajaa 24:stä osastosta. Hallituksen työtä avusti viisi valiokuntaa. Piirin toiminnanjohtajana toimi Pauli Heikkinen. Vuoden tulos oli ylijäämäinen ,97 (v ylijäämä ,99 ). Tilikauden tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yhteensä ,98 (v. 2013; ,30 ) ja kulut ennen poistoja yhteensä ,34 (v. 2013; ,62 ). Poistot, ,67, on tehty suunnitelman mukaisesti. Tilivuoden tulos oli lähes edellisen vuoden tasoa vaikka vastaanottotoiminnan supistumisen seurauksena Maahanmuuttovirastolta saatavat hallintokulukorvaukset pienenivät merkittävästi. Hyvään tulokseen vaikuttivat sijoitustoiminnan tuoton kasvaminen, hyvän 7

8 S i v u 8 tuloksen tehnyt kirkkokonsertti sekä säästöt varsinaisen toiminnan yhteisissä kuluissa. Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat piirin omaisuutena olevien huoneistojen vuokratuottoihin. Piirin henkilöstö Piirin työntekijämäärä oli 50, joista SPR:n Turun vastaanottokeskuksessa Pansiossa työskenteli 30 ja piiritoimistossa 20 henkilöä. Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa ja Punkalaitumella kahden eri palvelun tuottajan kanssa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä on seurattu sähköisellä kyselyllä. Jokaisen yksikön henkilöstö on analysoinut tulokset sekä laatinut toimintaohjelman kehittämisalueista. Henkilöstölle oli varattu mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen arvioidun tarpeen mukaan. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Piirin työsuojelutoimikunta, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista kokoontui 3 kertaa. Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä Vapaaehtoisten väheneminen, uusien jäsenten saannin vaikeus ja pysyvyys on jo vuosia tiedostettu järjestössä suurimmaksi ja todennäköisimmäksi riskiksi. Tähän vastaaminen vaatii jatkuvaa osastojen vapaaehtoisten, piiritoimiston henkilöstön ja keskustoimiston järjestelmätuen välistä vuorovaikutusta ja hyvää yhteistyötä. Erityisen tärkeää on Punaisesta Ristin toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ohjaaminen vapaaehtoisiksi. Varsinais-Suomessa (Salon seutu, Vakka-Suomi ja Turun ympäristö) seutukunnallinen vapaaehtoisten toimintaryhmien välinen yhteistyö on helpottanut osastojen luottamushenkilöiden ja toimintaryhmien vetäjien kuormaa. Seutukunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti järjestäytyneiden viranomaisten yhteydenpitoa Punaisen Ristin vapaaehtoisiin. Tämä osastojen välinen yhteistyömalli on ensimmäisen kerran kirjattu SPR:n toimintalinjaukseen vuosille ja näin huomioitu myös koko järjestön strategiatyössä. Piirin toimintakyky nojaa tasapainoiseen talouteen. Se edellyttää tehokasta toimintatapaa, talouden tarkkaan suunnittelua ja seurantaa sekä innovatiivista varainhankintaa. SPR:n ensiapukoulutuksen ja tuotemyynnin volyymia Varsinais-Suomessa voidaan kasvattaa aktiivisella yritysyhteistyöllä. Tulorahoituksessa vuoden lopulla tapahtuneen merkittävän rakenteellisen muutoksen seurauksena, piirin hallitus on hyväksynyt kolmen vuoden talouden tasapainotusohjelman, jonka mukaan talousarviot ovat alijäämäiset vuosina ja saadaan tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimintaympäristön muutosten ja kolmannen sektorin merkityksen kasvaessa on erityisen tärkeää, että piiritoimiston henkilöstö pystyy tukemaan osastojen vapaaehtoisia ja toimiston henkilöstöresurssit ovat siihen oikein mitoitetut. 8

9 S i v u 9 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9

10 S i v u 10 SUOMEN PUNAINEN RISTI VARSINAIS-SUOMEN PIIRI TP TA TP 2013 VARSINAINEN TOIMINTA 1.VALMIUSTOIMINTA Tuotot , , ,98 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,54 Tuotot yhteensä , , ,52 Kulut yhteensä , , ,87 YHTEENSÄ , , ,35 2. TERVEYDENHUOLTOTYÖ Tuotot , , ,43 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,67 Tuotot yhteensä , , ,10 Kulut , , ,46 Poistot , , ,67 Kulut yhteensä , , ,13 YHTEENSÄ , , ,03 3. SOSIAALITOIMINTA Tuotot yhteensä , , ,00 Kulut yhteensä , , ,57 YHTEENSÄ , , ,57 Omaishoitohanke Käyttämättömät ennakot ,69 0, ,95 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,00 Tuotot yhteensä , , ,95 Kulut , , ,26 Siirto seuraalle kk:lle 0,00 0, ,69 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 SOSIAALITOIMINTA YHTEENSÄ , , ,57 4. NUORISOTOIMINTA Tuotot 3 043,88 900, ,97 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,00 Tuotot yhteensä 3 043,88 900, ,97 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ , , ,98 10

11 S i v u 11 Kuuvuoren nuorisotalo Kaupungin avustus , , ,00 Käyttämättömät ennakot 2 849,18 0, ,33 Muut tuotot , , ,09 Tuotot yhteensä , , ,42 Kaupungin osuus ,83 0, ,18 Eliminointi, hallintomaksut 2 600, , ,00 Kulut , , ,24 Kulut yhteensä , , ,42 YHTEENSÄ 2 600, , ,00 NUORISOTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,98 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot , , ,80 Avustukset, SPR Keskustoimisto 2 069, , ,00 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut yhteensä , , ,97 YHTEENSÄ , , ,17 SPR:n maahanmuutto-ohjelma Muut tuotot 420,00 0,00 0,00 Avustukset, SPR Keskustoimisto , ,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 0,00 Kulut yhteensä , ,00 0,00 YHTEENSÄ 0, ,00 0,00 JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,17 OHJELMATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,10 6. VASTAANOTTOYKSIKKÖ Tuotot 4 452,23 0, ,17 Sopimuskorvaus/saatu ennakko , , ,00 Valtion osuus/palautettava osuus ennakosta ,33 0, ,55 Tuotot yhteensä , , ,72 Kulut , , ,72 Eliminointi, hallintomaksut , , ,42 Kulut yhteensä , , ,30 YHTEENSÄ , , ,42 7. PIIRITOIMISTON YHTEISET ERÄT Tuotot , , ,22 Eliminointi, hallintotuotot , , ,42 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut , , ,02 Poistot , , ,08 Kulut yhteensä , , ,10 YHTEENSÄ , , ,30 VARSINAISEN TOIMINNAN , , ,98 KULUJÄÄMÄ 11

12 S i v u 12 VARAINHANKINTA 1.JÄSENMAKSUT Tuotot yhteensä , , ,31 Tilitetty osastoille , , ,00 Kulut -671, , ,20 Kulut yhteensä , , ,20 YHTEENSÄ , , ,11 2. KATASTROFIRAHASTON KERÄYKSET Bruttotuotot 5 903, , ,41 Siirto katastrofirahastoon -866,00 0,00-885,80 Keräyskulut , , ,61 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 3.MYYNTITOIMINTA Myynnit yhteensä , , ,77 Ostot , , ,04 Poistot -335,32-400,00-419,14 Eliminointi, hallintomaksut , , ,00 Kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ , , ,64 4. KONTTI Tuotot yhteensä , , ,01 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , ,48 KULUJÄÄMÄ , , ,50 SIJOITUSTOIMINTA Tuotot , , ,25 Korkotuotot 1 542, , ,27 Osinkotuotot 225,00 0,00 225,00 Tuotot yhteensä , , ,52 Poisto 0,00 0,00-451,80 Muut kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,03 YHTEENSÄ , , ,49 TALOUSSUUNNITELMATUKI , , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,99 12

13 S i v u 13 13

14 S i v u 14 Tilintarkastuskertomus 14

15 S i v u Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella Suomen Punaisen Ristin kolmivuotinen toimintasuunnitelma pohjautuu Lahden yleiskokouksessa kesäkuussa 2011 hyväksyttyyn Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen. Siinä määriteltiin järjestön strategiset tavoitteet vuosiksi Tämä työsuunnitelma noudattaa keskustoimiston ja piirien yhteisesti sopimaa esittämistapaa, jossa kunkin strategisen tavoitteen alussa on valtakunnalliset tavoitteet ja yhteenveto-osassa SPR:n Varsinais- Suomen piirin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle. SPR:n Varsinais-Suomen piirin varsinaisessa toiminnassa etusijalla on vapaaehtoisten ja maakunnan osastojen tukeminen. Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisverkostoa. Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. Vahvistamme katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti kotimaassa ja maailmalla. katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät. yhteisöt ja yksilöt toipuvat nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä. TÄTÄ TEEMME TÄTÄ KEHITÄMME Ensiapuryhmätoiminta Avustukset katastrofirahastosta Ensihuolto Henkinen tuki Valmiussuunnittelu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Kansainvälinen avustustoiminta Kalkku, henkilöreservi Kansainvälinen katastrofiapu Sisaryhdistysten valmiuden kehittäminen 1.1 Valmius koko maan kattavaksi Valmius koko maan kattavaksi. Koko maa on katettu toimivilla osastoilla. Valmiussuunnitelmat ovat kunnossa kaikissa toimivissa osastoissa (2010: noin puolet toimivista osastoista) Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi. Henkisen tuen ja ensihuollon valmius on osa osaston hälytysvalmiutta vähintään joka toisessa toimivassa osastossa (2010: noin neljännes osastoista). Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan. Ryhmien määrä säilyy vähintään nykyisellä tasollaan (2010:206) ja toimijoiden määrä ryhmissä lisääntyy (2010:3968). Toimivien osastojen verkosto on Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta. Varmistamme, että se kattaa koko Suomen. Minimissään toimiva osasto hoitaa sääntömääräisen toiminnan niin, että osaston kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Toimivan osaston valmiudellinen minimi on nimetty ja koulutettu kotimaan avun yhdyshenkilö. Näin osastossa on henkilöt, jotka voivat tehdä osaston nimissä päätöksiä ja edustaa osastoa ja näin syntyy myös valmius toteuttaa toimintaa ja olla mukana auttajana myös äkillisissä auttamistilanteissa. 15

16 S i v u 16 Kattavan valmiuden saavuttaminen edellyttää parempaa osastojen kunnon seuraamista, osastojen tukemista erityisesti hiipuneiden osastojen toiminnan elvyttämiseksi ja harkittua osastojen yhdistämisten tukemista. Osaston valmius ei perustu tiettyyn toimintaryhmään, vaan se on koko osaston ja sen kaikkien toimintayksiköiden asia. Valmiussuunnittelu tehdään yleiskokouskaudella kaikissa osastoissa joko osastokohtaisesti tai yhteisesti useamman osaston kesken. Osastojen valmiusyhteistyö rakennetaan luonteviksi kokonaisuuksiksi huomioiden mm. kuntarakenteen muutokset ja viranomaisten toiminta-alueet. Tukena toimivat osastojen kummit ja valmiuspromot. Piirien välistä valmiusyhteistyötä kehitetään. Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen Osastojen rekisteritiedot ajan tasalla 1.2 Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmiutta kehitetään maakunnan kattavaksi ja koulutuksessa painopiste on järjestön omassa valmiudessa. Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle 1.3 Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Ensiapuryhmätoiminnassa on suuri tarve uusille toimijoille. Ryhmätoiminnan mainostamista mm. ensiapukursseilla ja uusien ryhmäläisten vastaanottamista on kehitettävä aktiivisesti. Ensiapuryhmien rooleja ja tehtäviä selkeytetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa, mm. ikäihmisten parissa tehtävää ensiturvatoiminnan käynnistämistä selvitetään. Päivystystoiminnan laatua parannetaan, peruselvytystaidot otetaan osaksi peruspäivystäjän taitoja. Ensivastetoimintaa kehitetään osana laadukasta päivystystä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Caritas toiminta toteutetaan yhdessä Turun Meripelastusyhdistyksen ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa monipuolisena saaristomeren auttamismuotona. Caritas-toiminta toimii myös rekrytointiväylänä Punaisen Ristin toimintaan veneilijöille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, sekä haastavana tapana toteuttaa ensiapuharrastusta. 16

17 S i v u 17 Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveys- ja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio SPR jatkaa vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiota maakunnassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Valmius kattaa koko maakunnan Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Punaisella Ristillä on valtakunnallinen sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, perheenyhdistämisen matkajärjestelyistä ja maahantulovarautumisesta. SPR Varsinais-Suomen piiri pitää yllä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia maahanmuuttoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotoiminnan laajuuteen vaikuttaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen 1.6 Avustukset katastrofirahastosta Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun äkillisissä tilanteissa. Rahastoa kartutetaan Operaatio Nälkäpäivänä ja hätäapukeräyksillä, Kontti-toiminnalla sekä säännöllisiä lahjoittajia ja kertalahjoittajia hankkien. Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin 17

18 S i v u 18 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Varsinais-Suomen piirin tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi Tavoitteet ja toimenpiteet, mittarit sekä toteutunut toiminta Tavoitteet ja toimenpiteet Mittarit Toteutunut toiminta 1.1 Kattavan paikallisen ja alueellisen valmiuden kehittäminen Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sovitut valmiuskäytännöt Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirien valmiussuunnitelmien yhdistämispäätös ja sovittu menettelytapa maakunnallisten viranomaisten kanssa. Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Osallistutaan aktiivisesti kuntien, kuntayhteisöjen ja aluehallintaviraston sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen Maakunnallinen seminaari, seutukunnalliset tilaisuudet Osallistuttu AVIn valmiustoimikunnan työhön ja alan seminaareihin. Osallistuttu pyyntöjen mukaan kuntien tilaisuuksiin. Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen 1-2 uutta valmiuspromoa tukemassa seutukunnittain valmiussuunnittelua (mikäli koulutus järjestetään) Valtakunnallinen valmiuspromokoulutus peruuntui. Osastojen rekisteritiedot ajantasalla Jokainen osasto täyttänyt J1- ja J2 -kortit Kaikki osastot täyttivät J1- ja J2- kortit ja tiedot päivitettiin jäsenrekisteriin. 1.2 Henkisen tuen osaamisen vahvistaminen kaikissa Punaisen Ristin toimintaryhmissä Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus 2 uutta henkisen tuen kouluttajaa, 1 uusi ensihuollon kouluttaja osastojen vastuuhenkilöt ovat käyneet henkisen tuen koulutuksen 1-2 henkisen tuen koulutusta per seutukunta Henkisen tuen kouluttajia ei koulutettu. Kaksi uutta ensihuollon kouluttajaa ns. koulutusputkessa. Henkisen tuen koulutusta järjestetty tarpeen mukaan. Henkisen tuen koulutusta järjestettiin Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa. Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle Ryhmän kouluttautuminen alkaa Ryhmän kouluttaminen siirtyi vuodelle 2015 osallistuja puutteen vuoksi. 1.3 Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä antaa loppuraportin maaliskuussa ryhmä toteuttaa piirin tuella toimintapäivän ensiapuryhmäläisille Ko. työryhmä päätti työnsä. Syksyllä perustettiin eriytetyt Ensiapuryhmä-toiminnan ja Ensiapupäivystystoiminnan kehittämistyöryhmät. Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveysja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) 20 uutta ensiapuryhmäläistä Turun seutukunnan ensiapuryhmiin Oppilaitosyhteistyötä ensiapuryhmätoiminnan edistämiseksi ei tehty. Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. 18 toimivaa ensiapuryhmää ja 30 uutta ryhmäläistä, järjestetään 2-4 koulutus- /harjoitustilaisuutta Piirin alueella 18 ensiapuryhmää ja 44 uutta ryhmäläistä liittynyt mukaan. 2 päivystäjäfoorumia / koulutustilaisuutta järjestetty. 18

19 S i v u 19 Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa 20 kurssilaista yhdeksästä ensiapuryhmästä Kurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Päivystäjät testattu, 1 päivystysensiapukurssi Piirin toimesta testatut ensiapuryhmänjohtajat testanneet omat ryhmäläisensä. Järjestettiin yksi päivystyskurssi. Piiri organisoi kahden kansainvälisen tapahtuman ensiapupäivytykset. Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hupsis-päivystystietokanta kaikkien ensiapuryhmien käytössä Ensiapuryhmät ottaneet Hupsispäivystystietokannan käyttöön Varsinais-Suomen päivystäjät ryhmässä on kirjautuneena 190 ensiapupäivystäjää. Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapepa -koordinaation toteuttaminen Valmius kattaa koko maakunnan Ensivastesopimus VSSHP:n kanssa (Caritas-toiminta, päivystysensivaste) Kaikki paikallistoimikunnat ovat aktiivisia Piirillä toistaiseksi voimassaoleva sopimus hälytysensivastetoiminnasta Caritas-ensivaste- ja päivystysensivastetoiminnasta. Aktivoitu toimintaa heikoilla alueilla, Loimaan paikallistoimikunnan organisoituminen vielä kesken. Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Maahantulovarautumisen kehittäminen Kirjattu maakunnallinen toimintamalli Maakunnallinen toimintamalli rakennettu ja kirjattu piirin valmiussuunnitelmaan. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen Päivitetty valmiussuunnitelma Maahantulovarautumisen suunnitelma osaksi vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelmaa Maahantulovarautumisen koulutusta järjestetty, valmiussuunnitelma kesken. 1.6 Avustusvalmius Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Kaksi alueellista koulutusta kotimaan avustustoiminnasta Järjestetty ko. koulutukset. Katastrofirahaston käyttö kasvoi kolminkertaiseksi (44 tapahtumaa, noin euroa avustusta). Valmiuspuhelin käyttöön Loimaan seudulla Valmiuspuhelintoimintaa ei aloitettu Loimaan seudulla. Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin Piirissä ja kaikissa osastoissa päivitetty keräyssuunnitelma ja valmius käynnistää keräys. Järjestön hätäapukeräykset käynnistyvät lyhyellä viiveellä Keräyssuunnitelmia päivitettiin. Piirissä ja osastoissa valmius aloittaa hätäapukeräys lyhyellä viiveellä. Piirin Palvelupisteessä hätäapukeräykset käynnistyivät nopeasti. Vuoden aikana Syyria-keräykseen osallistui 10 osastoa ja Balkankeräykseen yksi osasto. 19

20 S i v u 20 Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne yhteisöön kuulumisesta voimistuu. yksinäisyys ja huono-osaisuus lievittyy. TÄTÄ TEEMME Ystävätoiminta Maahanmuuttajien kotoutumistoiminta Omaishoitajien tuki Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyspisteet Hiv/aids työ Päihdetyö Nuorten turvatalot (keskustoimiston vastuulla) Veripalvelu (keskustoimiston vastuulla) Kehitysyhteistyö (keskustoimiston vastuulla) 2.1 Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Yleiskokouskauden aikana osastoja kannustetaan arvioimiaan ystävätoiminnan tarpeen paikkakunnallaan. Osastojen, joissa toimintaa ei ole, kannustetaan arvioimaan toiminnan käynnistämisen tarvetta ja käynnistämään toiminta joko itse tai yhteistyössä toisen osaston tai muiden toimijoiden kanssa. Niissä osastoissa, joissa ystävätoimintaa jo on, haastetaan laajentamaan toimintaa yhdelle seuraavista alueista: ryhmämuotoinen ystävätoiminta nuorten ystävätoiminta moninaisuus/monikulttuurisuus ystävätoiminnassa tukea omaishoitajille ystävätoiminta laitoksissa. Näillä toimilla pyritään toiminnan kehittämiseen. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä toimivien ystävien määrää ja monipuolistaa ystävätoimintaa. Piirien sosiaalipalvelusuunnittelijat, kummit sekä promot ovat avainasemassa tämän kehittämistyön edistäjinä ja tukijoina. Ystävätoiminnan kehittämisessä huomioidaan myös osaston auttamisvalmiuden vahvistaminen ja ystäviä kannustetaan mukaan erityisesti ensihuollon ja henkisen tuen valmiuteen liittyviin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminnan tuki- ja koulutusjärjestelmää vahvistetaan vastamaan laajentuvaa ja monipuolistuvaa ystävätoimintaa. Uusien vapaaehtoisten, promojen ja kouluttajien rekrytointi ystävätoimintaan on aktiivista. Erityisesti huomiota keskitetään jäsenten, nuorten ja aktiivisten seniorien rekrytointiin. Ystävänpäivää ja muita kampanjapäiviä hyödynnetään monipuolisen ystävätoiminnan esille nostamiseen, uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointiin sekä kotimaan keräyksen toteuttamiseen. Vapaaehtoisen polun toteutuminen varmistetaan. Uusien ystävätoimijoiden rekrytointi, vastaanotto, koulutus ja perehdytys ei ole vain osaston sosiaalipalvelutoiminnan vastuuhenkilöiden asia. Se on osa osaston toiminnan kokonaisvaltaista johtamista, jossa on tärkeä rooli erityisesti puheenjohtajalla mutta myös koko hallituksella. Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoiset ovat avainhenkilöitä toiminnan laadun varmistamisessa ja yhtenäisten prosessien toteutumisessa. Tukea ja ohjausta kohdennetaan erityisesti heihin. Vapaaehtoisprosessin kehittämisessä käytetään ja hyödynnetään meneillään 20

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Näytä, että välität. Ole ystävä.

Näytä, että välität. Ole ystävä. TÄSSÄ JA NYT Länsi-Suomen piiri Järjestötiedote 1/2015 Näytä, että välität. Ole ystävä. 1 TYKKÄÄ Facebookissa Seuraa toimintaamme Facebookin kautta. facebook.com/punainenristi KESKUSTELE Twitterissä twitter.com/punainenristi

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot