Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

2 S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9 Tilintarkastuskertomus Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella 15 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Valmius koko maan kattavaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Avustukset katastrofirahastosta 17 Yhteenvetotaulukko 18 Strateginen tavoite 2 Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyden edistäminen terveyspisteissä, hiv/aidsohjelmassa ja päihdetyössä Huono-osaisuuden ehkäisy työllistämällä 22 Yhteenvetotaulukko 22 Strateginen tavoite 3 Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Vaikuttamistyö eläväksi toiminta, viestintä, kampanjat Nuorisotoiminta Reddie Kids -varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Nuorisoryhmätoiminta Lasten ja nuorten leirit 3.3. Kouluyhteistyö Humanitaarisen oikeuden koulutus ja tietouden levittäminen Q-vuoren nuorisotalo Punaisen Ristin nuorisotyön tukena 26 Yhteenvetotaulukko 27 2

3 S i v u 3 Toimintatapa 1 Vahva vapaaehtoisuus Vapaaehtoisrekrytointi Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestössä Jäsenhankinta ja jäsenhuolto 29 Yhteenvetotaulukko 30 Toimintatapa 2 Toimivat rakenteet, riittävät resurssit Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Tiloja toimintaan Johtamisen kehittäminen Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan 33 Yhteenvetotaulukko 34 Toimintatapa 3 Hyvä kumppani Vahvempaa yhteistyötä verkostoissa ja toisten järjestöjen kanssa 36 Yhteenvetotaulukko 37 Turun vastaanottokeskuksen työsuunnitelma 38 Liitteet 39 Liite 1: Tapahtumat ja osallistujat Liite 2: Piirin hallitus ja luottamuselimet Liite 3: Huomionosoitukset Liite 4: Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit Liite 5: Jäsentilastot Liite 6: Tietoja osastojen toimintatilastoista 3

4 S i v u 4 1. Piirin hallituksen toimintakertomus Yleistä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on osa lakiin (238/2000) ja asetukseen (811/2005) perustuvaa Suomen Punaista Ristiä. Piirin tehtävät on määritelty Punaisen Ristin piirien johtosäännössä (valtuusto , muutos ). Piirin varsinaiseen toimintaan kuuluu valmiustoiminta, terveydenhuoltotyö, sosiaalitoiminta, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen ylläpito, nuorisotoiminta ja järjestötoiminta. Varsinaisen toiminnan painopiste on maakunnan osastojen ja vapaaehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Piirin alueella on 53 osastoa. Osastoissa oli jäseniä vuonna yhteensä 7970 (vuonna 2013: 8046). Toimintaa toteuttaa piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteuttaa ammattipalveluna Maahanmuuttoviraston sopimusohjauksessa. Toiminta ja tulokset Varsinainen toiminta SPR:n Varsinais-Suomen piirin 79. toimintavuoden päätapahtuma oli SPR:n yleiskokouksen järjestäminen Turussa. Kokousta oli valmisteltu kolme vuotta ja se pidettiin nyt ensimmäisen kerran Turussa. Kokoukseen ja oheistapahtumisiin osallistui 1200 Punaisen Ristin aktiivia. Kokouksessa määriteltiin toimintalinjaus ja strategiset tavoitteet vuosille Yleiskokouksen ilmapiiriä pidettiin rentona. Myös järjestelyt onnistuivat hyvin ja mukana olleet 150 vapaaehtoista sekä piirin koko henkilöstö saivat kokousvierailta hyvää palautetta. Ohjelma-alueilla toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi. Vaikka jäsenmäärä hieman laski, uusia vastuunkantajia saatiin mukaan ympäri maakuntaa. Vapaaehtoisten koulutukset ja osastojen kanssa järjestetyt yhteiset tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. SPR:n Turun Vastaanottokeskusta ravisteli Maahanmuuttoviraston lakkauttamis- ja supistamispäätökset. Ensin lakkautettiin Punkalaitumen alaikäisyksikkö ja yhdistettiin Turun ryhmäkoti ja tukiasunnot. Sitten lopetettiin koko Punkalaitumen yksikkö. Kolmen YT neuvottelun seurauksena irtisanottiin 26 henkilöä. Vuosi oli raskas vastaanottokeskuksen henkilöstölle ja sen johdolle. Valmiustoimintaa toteutettiin piirin ja osastojen valmiussuunnitelmien mukaisesti. Kertomusvuonna keskityttiin valmiuden peruskoulutukseen osastoissa ja maakunnan viranomaiskäytäntöjen parantamiseen. Systemaattinen valmiustoiminnan kehittäminen on vahvistanut Punaisen Ristin arvostusta valmiusjärjestönä. 4 Kotimaan avun toimintaa tehostettiin kannustamalla osastoja keskinäiseen yhteistyöhön. Osastojen vastuuhenkilöitä koulutettiin valmiussuunnitteluun ja kannustettiin rohkeampaan katastrofira-

5 S i v u 5 haston käyttämiseen kotimaan auttamistilanteissa. Piirin alueella osastoilla oli 44 avustustapahtumaa, joihin käytettiin euroa rahaston varoja (v. 2013, 9 tapahtumaa, euroa). Kesä oli ensimmäinen uudenlaisen Caritasensivastetoiminnan toimintakausi yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa. Abso-alukselta käsin vapaaehtoinen miehistö päivysti Saaristomerellä 7 viikkoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensivasteyksikkönä. Päivystystoimintaan osallistui yhteensä yli 40 henkilöä. Hätäkeskus hälytti Caritaksen kiireelliseen ensihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 21 kertaa (v. 2013, 29). Psykososiaalisen tuen valmiutta parannettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Piirillä on auttamistoiminnasta yhteistoimintasopimukset Turun ja Salon kaupungin kanssa kattaen ko. kaupunkien toteuttamat seutukunnalliset sosiaalipäivystysalueet, sekä ko. alueilla henkisen tuen hälytysryhmät. Lisäksi piirillä on toimiva henkisen tuen hälytysryhmä Vakka-Suomessa. Ryhmät hälytettiin auttamistapahtumiin 41 kertaa. Piiri osallistui Turun kaupungin valmiusharjoitukseen, jossa skenaariona oli laajamittainen sähkökatko. Piiritoimiston henkilöstölle järjestettiin valmiuskoulutusta ja osastoille info-iltoja maahantulovarautumisesta. Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytettiin auttamistehtäviin yhteensä 25 kertaa. Ensiapuryhmätoiminnassa pääpaino oli edelleen päivystyksiin osallistumisissa ja harjoittelussa. Toiminta koettiin vetovoimaisena ja uusia ryhmäläisiä saatiin ympäri maakuntaa. Piiri organisoi ensiapupäivystykset kahteen kansainväliseen tapahtumaan Aurajokirannassa (Gangut Regatta sekä Merivoimien monikansallinen Northern Coasts harjoitus). Terveyspistetoimintaa laajennettiin Turussa palvelemaan myös maahanmuuttajaeläkeläisiä. Terveyspisteet toimivat aktiivisesti piirin alueella kahdeksassa osastossa. Päihdetyön toimintamuoto sai uutta pontta, kun Turun osastossa järjestettiin VarPu-kurssi. Piiri oli mukana myös järjestämässä ehkäisevän päihdetyön viikon yleisötapahtumaa. Ensiapukoulutuksen kysynnässä oli pientä laskua. Syksyllä kohdennettiin koulutuksen markkinointiin uusia resursseja ja päivitettiin markkinointisuunnitelma, mutta varsinaiset toimenpiteet siirtyivät vuodelle Piirin EA kurssit järjestettiin omassa koulutusluokassa ja yritysten tiloissa. Ensiapuryhmätoiminta, ensiapukoulutus, terveyspistetoiminta, nukkesairaala, hiv/aids sekä päihdetyö olivat näyttävästi esillä SPR:n Turun yleiskokouksen tapahtumatorilla Forum Marinumissa. Tapahtumatorin järjestelyissä tehtiin hyvää yhteistyötä Turun HUMAK:n opiskelijoiden kanssa. Piirin sosiaalipalvelutoiminta tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia järjestämällä useita ystävä- ja tukihenkilökursseja sekä henkisen tuen kursseja. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla tuettiin yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvointia järjestämällä vapaaehtoistehtäviä mm. aktiiveille senioreille, unohtamatta nuoria aikuisia ystävätoiminnan tulevaisuuden voimavarana. 5

6 S i v u 6 Piirin ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteiskuntavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa. Piiri on mukana ILOA -hankkeessa, joka koulutti vapaaehtoisia ystäviksi ja kulttuuriystäviksi sekä järjesti vapaaehtoistoiminnan messut keväällä ja syksyllä. Omaishoidon tukitoiminta on laajentunut 10:n osaston alueelle, uusimpina Turun ja Laitilan osastot. Osastoja tuettiin Punaisen Ristin lasten Reddie Kids - kerhoryhmien perustamisessa mm. rekrytoimalla kerho-ohjaajia kouluvierailuilla sekä kouluttamalla ja tukemalla ohjaajia. Lisäksi järjestettiin leiriohjaajakoulutus sekä osastojen nuoriso- ja kouluyhteistyön yhdyshenkilöille koulutusta ja vertaistukea. Nuorisotoimikunta osallistui Punaisen Ristin vuosikellon mukaisten tempausten suunnitteluun ja toteutukseen. Kesäkuussa nuorisotoimikunta esitteli SPR:n yleiskokouksen Iloa auttamisesta -tapahtumatorilla lasten ja nuorten toimintaa. Kesällä järjestettiin piirin lasten leiri Rymättylän Kunstenniemessä. Lokakuussa nuoret osallistuivat Nuorten vuosikokoukseen Helsingissä. Nuorisotoimintaa täydensi aikaisempien vuosien tapaan Q-vuoren nuorisotalon ylläpito, jonka kustannuksista vastaa sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki. SPR:n Turun Vastaanottokeskus käsitti toimipisteet Turussa ja Punkalaitumella. Yksiköitä toimipisteissä oli alkuvuodesta neljä. Edellisvuoden lopulla maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksen Punkalaitumen alaikäisyksikön lopettamisesta. Tammikuussa päättyneiden YT neuvottelujen seurauksena 11 henkilöä irtisanottiin. Toukokuussa maahanmuuttovirasto antoi toimeksiannon, jonka mukaan Punkalaitumen yksikkö piti lakkauttaa elokuun loppuun mennessä. Kunnan johto ja yhteistyötahot eivät hyväksyneet päätöstä eivätkä sen perusteita. Neuvottelujen jälkeen toimipiste sai kaksi kuukautta lisäaikaa, mutta lopettamispäätös pysyi. Vastaanottokeskustoiminta Punkalaitumen Haukankoskella päättyi lokakuun lopussa. Kaikki 11 työntekijää jouduttiin irtisanomaan. Asukkaat siirrettiin muihin keskuksiin. Toiminnan supistuksilta ei vältytty Turussakaan. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaisesti ryhmäkoti ja tukiasunnot yhdistettiin yhdeksi neljätoistapaikkaiseksi ryhmäkodiksi kesäkuun alussa. Toimintaa päätettiin jatkaa Tukiasuntojen tiloissa Metallikatu 10:ssä. YT -neuvottelujen tuloksena 4,5 työntekijää irtisanottiin. Vuoden aikana Turussa SPR:n Turun vastaanottokeskus ja alaikäisyksiköt ottivat vastaan 584 uutta asukasta, jotka tulivat suurimmaksi osaksi Turun poliisin kautta. Vuoden aikana piirin alueen osastojen jäsenmäärä pieneni 0,9 %. Jäseniä osastoissa oli yhteensä 7970, mikä on 76 jä- 6

7 S i v u 7 sentä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusina jäseninä saimme mukaan 433 henkilöä, mikä on 95 uutta jäsentä enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 34. kerran. Osastojen vapaaehtoiset näkyivät tuttuun tapaan keräyksen aikana hyvin eri puolilla maakuntaa. Nälkäpäivän keräystulos piirin alueella oli , mikä on noin 5 % pienempi kuin vuonna Vuoden aikana oli kaksi hätäapukeräystä, joissa kerättiin varoja Balkanin tulvien uhreille sekä Syyrian sodan uhrien auttamiseksi. Hätäapukeräyksissä oli mukana yhteensä 11 osastoa. Katastrofirahastoon tilitettyä tuottoa ei kirjata järjestön käytännön mukaisesti piirin tuloslaskelmaan. Piiri ja 10 osastoa osallistuivat yhdessä Joulutorille Turun kauppatorilla vapaaehtoisrekrytoinnin, jäsenhankinnan ja tuotemyynnin teemoilla. Varainhankinta Elokuussa piirin palveluksessa aloitti uusi varainhankintapäällikkö, jonka tehtäväalueena on EA koulutuksen markkinointi, yritysyhteistyö ja tuotemyynti. Varainhankinnassa saavutettiin syksyn aikana tarkennetut tavoitteet. Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin yhteisen verkkokaupan piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Joulukuussa avattiin ensiapukoulutuksen tiloihin uusi myyntipiste ensiapu- ja muille tuotteille. Tuotemyyntiä jatkettiin Punaisen Ristin palvelupisteessä. Palvelupisteen toiminnan painopisteenä on kuitenkin vapaaehtoisten ja jäsenten palvelu. Lisäksi piste toimii kampanjoiden ja tapahtumien keskuksena. Piirin alueella oli kannatusjäseniä vuoden lopussa 223 (v. 2013, 266). Piirin hallinto ja talous SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Turussa Kokoukseen osallistui 61 virallista edustajaa 24:stä osastosta. Hallituksen työtä avusti viisi valiokuntaa. Piirin toiminnanjohtajana toimi Pauli Heikkinen. Vuoden tulos oli ylijäämäinen ,97 (v ylijäämä ,99 ). Tilikauden tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yhteensä ,98 (v. 2013; ,30 ) ja kulut ennen poistoja yhteensä ,34 (v. 2013; ,62 ). Poistot, ,67, on tehty suunnitelman mukaisesti. Tilivuoden tulos oli lähes edellisen vuoden tasoa vaikka vastaanottotoiminnan supistumisen seurauksena Maahanmuuttovirastolta saatavat hallintokulukorvaukset pienenivät merkittävästi. Hyvään tulokseen vaikuttivat sijoitustoiminnan tuoton kasvaminen, hyvän 7

8 S i v u 8 tuloksen tehnyt kirkkokonsertti sekä säästöt varsinaisen toiminnan yhteisissä kuluissa. Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat piirin omaisuutena olevien huoneistojen vuokratuottoihin. Piirin henkilöstö Piirin työntekijämäärä oli 50, joista SPR:n Turun vastaanottokeskuksessa Pansiossa työskenteli 30 ja piiritoimistossa 20 henkilöä. Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa ja Punkalaitumella kahden eri palvelun tuottajan kanssa. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä on seurattu sähköisellä kyselyllä. Jokaisen yksikön henkilöstö on analysoinut tulokset sekä laatinut toimintaohjelman kehittämisalueista. Henkilöstölle oli varattu mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen arvioidun tarpeen mukaan. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Piirin työsuojelutoimikunta, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista kokoontui 3 kertaa. Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä Vapaaehtoisten väheneminen, uusien jäsenten saannin vaikeus ja pysyvyys on jo vuosia tiedostettu järjestössä suurimmaksi ja todennäköisimmäksi riskiksi. Tähän vastaaminen vaatii jatkuvaa osastojen vapaaehtoisten, piiritoimiston henkilöstön ja keskustoimiston järjestelmätuen välistä vuorovaikutusta ja hyvää yhteistyötä. Erityisen tärkeää on Punaisesta Ristin toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ohjaaminen vapaaehtoisiksi. Varsinais-Suomessa (Salon seutu, Vakka-Suomi ja Turun ympäristö) seutukunnallinen vapaaehtoisten toimintaryhmien välinen yhteistyö on helpottanut osastojen luottamushenkilöiden ja toimintaryhmien vetäjien kuormaa. Seutukunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti järjestäytyneiden viranomaisten yhteydenpitoa Punaisen Ristin vapaaehtoisiin. Tämä osastojen välinen yhteistyömalli on ensimmäisen kerran kirjattu SPR:n toimintalinjaukseen vuosille ja näin huomioitu myös koko järjestön strategiatyössä. Piirin toimintakyky nojaa tasapainoiseen talouteen. Se edellyttää tehokasta toimintatapaa, talouden tarkkaan suunnittelua ja seurantaa sekä innovatiivista varainhankintaa. SPR:n ensiapukoulutuksen ja tuotemyynnin volyymia Varsinais-Suomessa voidaan kasvattaa aktiivisella yritysyhteistyöllä. Tulorahoituksessa vuoden lopulla tapahtuneen merkittävän rakenteellisen muutoksen seurauksena, piirin hallitus on hyväksynyt kolmen vuoden talouden tasapainotusohjelman, jonka mukaan talousarviot ovat alijäämäiset vuosina ja saadaan tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimintaympäristön muutosten ja kolmannen sektorin merkityksen kasvaessa on erityisen tärkeää, että piiritoimiston henkilöstö pystyy tukemaan osastojen vapaaehtoisia ja toimiston henkilöstöresurssit ovat siihen oikein mitoitetut. 8

9 S i v u 9 2. Tilikauden tulos, tilinpäätös ja tase 9

10 S i v u 10 SUOMEN PUNAINEN RISTI VARSINAIS-SUOMEN PIIRI TP TA TP 2013 VARSINAINEN TOIMINTA 1.VALMIUSTOIMINTA Tuotot , , ,98 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,54 Tuotot yhteensä , , ,52 Kulut yhteensä , , ,87 YHTEENSÄ , , ,35 2. TERVEYDENHUOLTOTYÖ Tuotot , , ,43 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,67 Tuotot yhteensä , , ,10 Kulut , , ,46 Poistot , , ,67 Kulut yhteensä , , ,13 YHTEENSÄ , , ,03 3. SOSIAALITOIMINTA Tuotot yhteensä , , ,00 Kulut yhteensä , , ,57 YHTEENSÄ , , ,57 Omaishoitohanke Käyttämättömät ennakot ,69 0, ,95 Avustukset, SPR Keskustoimisto , , ,00 Tuotot yhteensä , , ,95 Kulut , , ,26 Siirto seuraalle kk:lle 0,00 0, ,69 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 SOSIAALITOIMINTA YHTEENSÄ , , ,57 4. NUORISOTOIMINTA Tuotot 3 043,88 900, ,97 Avustukset, SPR Keskustoimisto 0,00 0, ,00 Tuotot yhteensä 3 043,88 900, ,97 Kulut yhteensä , , ,95 YHTEENSÄ , , ,98 10

11 S i v u 11 Kuuvuoren nuorisotalo Kaupungin avustus , , ,00 Käyttämättömät ennakot 2 849,18 0, ,33 Muut tuotot , , ,09 Tuotot yhteensä , , ,42 Kaupungin osuus ,83 0, ,18 Eliminointi, hallintomaksut 2 600, , ,00 Kulut , , ,24 Kulut yhteensä , , ,42 YHTEENSÄ 2 600, , ,00 NUORISOTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,98 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot , , ,80 Avustukset, SPR Keskustoimisto 2 069, , ,00 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut yhteensä , , ,97 YHTEENSÄ , , ,17 SPR:n maahanmuutto-ohjelma Muut tuotot 420,00 0,00 0,00 Avustukset, SPR Keskustoimisto , ,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 0,00 Kulut yhteensä , ,00 0,00 YHTEENSÄ 0, ,00 0,00 JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,17 OHJELMATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,10 6. VASTAANOTTOYKSIKKÖ Tuotot 4 452,23 0, ,17 Sopimuskorvaus/saatu ennakko , , ,00 Valtion osuus/palautettava osuus ennakosta ,33 0, ,55 Tuotot yhteensä , , ,72 Kulut , , ,72 Eliminointi, hallintomaksut , , ,42 Kulut yhteensä , , ,30 YHTEENSÄ , , ,42 7. PIIRITOIMISTON YHTEISET ERÄT Tuotot , , ,22 Eliminointi, hallintotuotot , , ,42 Tuotot yhteensä , , ,80 Kulut , , ,02 Poistot , , ,08 Kulut yhteensä , , ,10 YHTEENSÄ , , ,30 VARSINAISEN TOIMINNAN , , ,98 KULUJÄÄMÄ 11

12 S i v u 12 VARAINHANKINTA 1.JÄSENMAKSUT Tuotot yhteensä , , ,31 Tilitetty osastoille , , ,00 Kulut -671, , ,20 Kulut yhteensä , , ,20 YHTEENSÄ , , ,11 2. KATASTROFIRAHASTON KERÄYKSET Bruttotuotot 5 903, , ,41 Siirto katastrofirahastoon -866,00 0,00-885,80 Keräyskulut , , ,61 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 3.MYYNTITOIMINTA Myynnit yhteensä , , ,77 Ostot , , ,04 Poistot -335,32-400,00-419,14 Eliminointi, hallintomaksut , , ,00 Kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,41 YHTEENSÄ , , ,64 4. KONTTI Tuotot yhteensä , , ,01 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , ,48 KULUJÄÄMÄ , , ,50 SIJOITUSTOIMINTA Tuotot , , ,25 Korkotuotot 1 542, , ,27 Osinkotuotot 225,00 0,00 225,00 Tuotot yhteensä , , ,52 Poisto 0,00 0,00-451,80 Muut kulut , , ,23 Kulut yhteensä , , ,03 YHTEENSÄ , , ,49 TALOUSSUUNNITELMATUKI , , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,99 12

13 S i v u 13 13

14 S i v u 14 Tilintarkastuskertomus 14

15 S i v u Järjestön toimintalinjauksen strategisten tavoitteiden mukainen toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella Suomen Punaisen Ristin kolmivuotinen toimintasuunnitelma pohjautuu Lahden yleiskokouksessa kesäkuussa 2011 hyväksyttyyn Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen. Siinä määriteltiin järjestön strategiset tavoitteet vuosiksi Tämä työsuunnitelma noudattaa keskustoimiston ja piirien yhteisesti sopimaa esittämistapaa, jossa kunkin strategisen tavoitteen alussa on valtakunnalliset tavoitteet ja yhteenveto-osassa SPR:n Varsinais- Suomen piirin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuodelle. SPR:n Varsinais-Suomen piirin varsinaisessa toiminnassa etusijalla on vapaaehtoisten ja maakunnan osastojen tukeminen. Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisverkostoa. Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. Vahvistamme katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti kotimaassa ja maailmalla. katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät. yhteisöt ja yksilöt toipuvat nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä. TÄTÄ TEEMME TÄTÄ KEHITÄMME Ensiapuryhmätoiminta Avustukset katastrofirahastosta Ensihuolto Henkinen tuki Valmiussuunnittelu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Kansainvälinen avustustoiminta Kalkku, henkilöreservi Kansainvälinen katastrofiapu Sisaryhdistysten valmiuden kehittäminen 1.1 Valmius koko maan kattavaksi Valmius koko maan kattavaksi. Koko maa on katettu toimivilla osastoilla. Valmiussuunnitelmat ovat kunnossa kaikissa toimivissa osastoissa (2010: noin puolet toimivista osastoista) Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi. Henkisen tuen ja ensihuollon valmius on osa osaston hälytysvalmiutta vähintään joka toisessa toimivassa osastossa (2010: noin neljännes osastoista). Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan. Ryhmien määrä säilyy vähintään nykyisellä tasollaan (2010:206) ja toimijoiden määrä ryhmissä lisääntyy (2010:3968). Toimivien osastojen verkosto on Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta. Varmistamme, että se kattaa koko Suomen. Minimissään toimiva osasto hoitaa sääntömääräisen toiminnan niin, että osaston kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Toimivan osaston valmiudellinen minimi on nimetty ja koulutettu kotimaan avun yhdyshenkilö. Näin osastossa on henkilöt, jotka voivat tehdä osaston nimissä päätöksiä ja edustaa osastoa ja näin syntyy myös valmius toteuttaa toimintaa ja olla mukana auttajana myös äkillisissä auttamistilanteissa. 15

16 S i v u 16 Kattavan valmiuden saavuttaminen edellyttää parempaa osastojen kunnon seuraamista, osastojen tukemista erityisesti hiipuneiden osastojen toiminnan elvyttämiseksi ja harkittua osastojen yhdistämisten tukemista. Osaston valmius ei perustu tiettyyn toimintaryhmään, vaan se on koko osaston ja sen kaikkien toimintayksiköiden asia. Valmiussuunnittelu tehdään yleiskokouskaudella kaikissa osastoissa joko osastokohtaisesti tai yhteisesti useamman osaston kesken. Osastojen valmiusyhteistyö rakennetaan luonteviksi kokonaisuuksiksi huomioiden mm. kuntarakenteen muutokset ja viranomaisten toiminta-alueet. Tukena toimivat osastojen kummit ja valmiuspromot. Piirien välistä valmiusyhteistyötä kehitetään. Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen Osastojen rekisteritiedot ajan tasalla 1.2 Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Ensihuollon ja henkisen tuen valmiutta kehitetään maakunnan kattavaksi ja koulutuksessa painopiste on järjestön omassa valmiudessa. Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle 1.3 Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Ensiapuryhmätoiminnassa on suuri tarve uusille toimijoille. Ryhmätoiminnan mainostamista mm. ensiapukursseilla ja uusien ryhmäläisten vastaanottamista on kehitettävä aktiivisesti. Ensiapuryhmien rooleja ja tehtäviä selkeytetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa, mm. ikäihmisten parissa tehtävää ensiturvatoiminnan käynnistämistä selvitetään. Päivystystoiminnan laatua parannetaan, peruselvytystaidot otetaan osaksi peruspäivystäjän taitoja. Ensivastetoimintaa kehitetään osana laadukasta päivystystä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Caritas toiminta toteutetaan yhdessä Turun Meripelastusyhdistyksen ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa monipuolisena saaristomeren auttamismuotona. Caritas-toiminta toimii myös rekrytointiväylänä Punaisen Ristin toimintaan veneilijöille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, sekä haastavana tapana toteuttaa ensiapuharrastusta. 16

17 S i v u 17 Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveys- ja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio SPR jatkaa vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiota maakunnassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Valmius kattaa koko maakunnan Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset Punaisella Ristillä on valtakunnallinen sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, perheenyhdistämisen matkajärjestelyistä ja maahantulovarautumisesta. SPR Varsinais-Suomen piiri pitää yllä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia maahanmuuttoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotoiminnan laajuuteen vaikuttaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen 1.6 Avustukset katastrofirahastosta Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun äkillisissä tilanteissa. Rahastoa kartutetaan Operaatio Nälkäpäivänä ja hätäapukeräyksillä, Kontti-toiminnalla sekä säännöllisiä lahjoittajia ja kertalahjoittajia hankkien. Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin 17

18 S i v u 18 Strateginen tavoite 1 Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Varsinais-Suomen piirin tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi Tavoitteet ja toimenpiteet, mittarit sekä toteutunut toiminta Tavoitteet ja toimenpiteet Mittarit Toteutunut toiminta 1.1 Kattavan paikallisen ja alueellisen valmiuden kehittäminen Piirien valmiusyhteistyön kehittäminen Sovitut valmiuskäytännöt Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirien valmiussuunnitelmien yhdistämispäätös ja sovittu menettelytapa maakunnallisten viranomaisten kanssa. Sisäisen turvallisuuden yhteistyö Osallistutaan aktiivisesti kuntien, kuntayhteisöjen ja aluehallintaviraston sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen Maakunnallinen seminaari, seutukunnalliset tilaisuudet Osallistuttu AVIn valmiustoimikunnan työhön ja alan seminaareihin. Osallistuttu pyyntöjen mukaan kuntien tilaisuuksiin. Valmiuspromojen rekrytointi osastojen valmiussuunnittelun tukemiseen 1-2 uutta valmiuspromoa tukemassa seutukunnittain valmiussuunnittelua (mikäli koulutus järjestetään) Valtakunnallinen valmiuspromokoulutus peruuntui. Osastojen rekisteritiedot ajantasalla Jokainen osasto täyttänyt J1- ja J2 -kortit Kaikki osastot täyttivät J1- ja J2- kortit ja tiedot päivitettiin jäsenrekisteriin. 1.2 Henkisen tuen osaamisen vahvistaminen kaikissa Punaisen Ristin toimintaryhmissä Ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajien rekrytointi ja aktiivinen koulutus 2 uutta henkisen tuen kouluttajaa, 1 uusi ensihuollon kouluttaja osastojen vastuuhenkilöt ovat käyneet henkisen tuen koulutuksen 1-2 henkisen tuen koulutusta per seutukunta Henkisen tuen kouluttajia ei koulutettu. Kaksi uutta ensihuollon kouluttajaa ns. koulutusputkessa. Henkisen tuen koulutusta järjestetty tarpeen mukaan. Henkisen tuen koulutusta järjestettiin Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa. Seutukunnallinen henkisen tuen ryhmä Loimaan seudulle Ryhmän kouluttautuminen alkaa Ryhmän kouluttaminen siirtyi vuodelle 2015 osallistuja puutteen vuoksi. 1.3 Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä antaa loppuraportin maaliskuussa ryhmä toteuttaa piirin tuella toimintapäivän ensiapuryhmäläisille Ko. työryhmä päätti työnsä. Syksyllä perustettiin eriytetyt Ensiapuryhmä-toiminnan ja Ensiapupäivystystoiminnan kehittämistyöryhmät. Turun seutukunnan osastojen ensiapuryhmien ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen jatkuu (Turun AMK Terveysja hyvinvointi, Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta) 20 uutta ensiapuryhmäläistä Turun seutukunnan ensiapuryhmiin Oppilaitosyhteistyötä ensiapuryhmätoiminnan edistämiseksi ei tehty. Piiri tukee osastojen ensiapuryhmätoimintaa. Piirin ensiapukursseilla markkinoidaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. 18 toimivaa ensiapuryhmää ja 30 uutta ryhmäläistä, järjestetään 2-4 koulutus- /harjoitustilaisuutta Piirin alueella 18 ensiapuryhmää ja 44 uutta ryhmäläistä liittynyt mukaan. 2 päivystäjäfoorumia / koulutustilaisuutta järjestetty. 18

19 S i v u 19 Ensiapu 3 harjoituskurssi yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa 20 kurssilaista yhdeksästä ensiapuryhmästä Kurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Päivystys- ja ensivastetoiminnan laadun varmistaminen Päivystäjät testattu, 1 päivystysensiapukurssi Piirin toimesta testatut ensiapuryhmänjohtajat testanneet omat ryhmäläisensä. Järjestettiin yksi päivystyskurssi. Piiri organisoi kahden kansainvälisen tapahtuman ensiapupäivytykset. Osastojen välisen päivystysyhteistyön syventäminen Hupsis-päivystystietokanta kaikkien ensiapuryhmien käytössä Ensiapuryhmät ottaneet Hupsispäivystystietokannan käyttöön Varsinais-Suomen päivystäjät ryhmässä on kirjautuneena 190 ensiapupäivystäjää. Hälytysensivastetoiminnan kehittäminen 1.4 Vapepa -koordinaation toteuttaminen Valmius kattaa koko maakunnan Ensivastesopimus VSSHP:n kanssa (Caritas-toiminta, päivystysensivaste) Kaikki paikallistoimikunnat ovat aktiivisia Piirillä toistaiseksi voimassaoleva sopimus hälytysensivastetoiminnasta Caritas-ensivaste- ja päivystysensivastetoiminnasta. Aktivoitu toimintaa heikoilla alueilla, Loimaan paikallistoimikunnan organisoituminen vielä kesken. Piirin roolin selkeyttäminen maakunnallisessa hälytystilanteessa 1.5 Maahantulovarautumisen kehittäminen Kirjattu maakunnallinen toimintamalli Maakunnallinen toimintamalli rakennettu ja kirjattu piirin valmiussuunnitelmaan. Vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelman päivittäminen Päivitetty valmiussuunnitelma Maahantulovarautumisen suunnitelma osaksi vastaanottokeskuksen valmiussuunnitelmaa Maahantulovarautumisen koulutusta järjestetty, valmiussuunnitelma kesken. 1.6 Avustusvalmius Osastotoimijoiden kouluttaminen katastrofirahaston kotimaan avustustoiminnasta Kaksi alueellista koulutusta kotimaan avustustoiminnasta Järjestetty ko. koulutukset. Katastrofirahaston käyttö kasvoi kolminkertaiseksi (44 tapahtumaa, noin euroa avustusta). Valmiuspuhelin käyttöön Loimaan seudulla Valmiuspuhelintoimintaa ei aloitettu Loimaan seudulla. Keräysvalmiuden ylläpitäminen ja osallistuminen järjestön keräyksiin Piirissä ja kaikissa osastoissa päivitetty keräyssuunnitelma ja valmius käynnistää keräys. Järjestön hätäapukeräykset käynnistyvät lyhyellä viiveellä Keräyssuunnitelmia päivitettiin. Piirissä ja osastoissa valmius aloittaa hätäapukeräys lyhyellä viiveellä. Piirin Palvelupisteessä hätäapukeräykset käynnistyivät nopeasti. Vuoden aikana Syyria-keräykseen osallistui 10 osastoa ja Balkankeräykseen yksi osasto. 19

20 S i v u 20 Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. Toiminnan tuloksiksi haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne yhteisöön kuulumisesta voimistuu. yksinäisyys ja huono-osaisuus lievittyy. TÄTÄ TEEMME Ystävätoiminta Maahanmuuttajien kotoutumistoiminta Omaishoitajien tuki Huono-osaisuushankkeet Ensiapukoulutus Henkisen tuen koulutus Terveyspisteet Hiv/aids työ Päihdetyö Nuorten turvatalot (keskustoimiston vastuulla) Veripalvelu (keskustoimiston vastuulla) Kehitysyhteistyö (keskustoimiston vastuulla) 2.1 Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Yleiskokouskauden aikana osastoja kannustetaan arvioimiaan ystävätoiminnan tarpeen paikkakunnallaan. Osastojen, joissa toimintaa ei ole, kannustetaan arvioimaan toiminnan käynnistämisen tarvetta ja käynnistämään toiminta joko itse tai yhteistyössä toisen osaston tai muiden toimijoiden kanssa. Niissä osastoissa, joissa ystävätoimintaa jo on, haastetaan laajentamaan toimintaa yhdelle seuraavista alueista: ryhmämuotoinen ystävätoiminta nuorten ystävätoiminta moninaisuus/monikulttuurisuus ystävätoiminnassa tukea omaishoitajille ystävätoiminta laitoksissa. Näillä toimilla pyritään toiminnan kehittämiseen. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä toimivien ystävien määrää ja monipuolistaa ystävätoimintaa. Piirien sosiaalipalvelusuunnittelijat, kummit sekä promot ovat avainasemassa tämän kehittämistyön edistäjinä ja tukijoina. Ystävätoiminnan kehittämisessä huomioidaan myös osaston auttamisvalmiuden vahvistaminen ja ystäviä kannustetaan mukaan erityisesti ensihuollon ja henkisen tuen valmiuteen liittyviin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminnan tuki- ja koulutusjärjestelmää vahvistetaan vastamaan laajentuvaa ja monipuolistuvaa ystävätoimintaa. Uusien vapaaehtoisten, promojen ja kouluttajien rekrytointi ystävätoimintaan on aktiivista. Erityisesti huomiota keskitetään jäsenten, nuorten ja aktiivisten seniorien rekrytointiin. Ystävänpäivää ja muita kampanjapäiviä hyödynnetään monipuolisen ystävätoiminnan esille nostamiseen, uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointiin sekä kotimaan keräyksen toteuttamiseen. Vapaaehtoisen polun toteutuminen varmistetaan. Uusien ystävätoimijoiden rekrytointi, vastaanotto, koulutus ja perehdytys ei ole vain osaston sosiaalipalvelutoiminnan vastuuhenkilöiden asia. Se on osa osaston toiminnan kokonaisvaltaista johtamista, jossa on tärkeä rooli erityisesti puheenjohtajalla mutta myös koko hallituksella. Ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoiset ovat avainhenkilöitä toiminnan laadun varmistamisessa ja yhtenäisten prosessien toteutumisessa. Tukea ja ohjausta kohdennetaan erityisesti heihin. Vapaaehtoisprosessin kehittämisessä käytetään ja hyödynnetään meneillään 20

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille ILOA AUTTAMISESTA Kouluyhteistyön linjaus vuosille 2014 2020 Suomen Punainen Risti 18.9.2014 1 Pekka Laukkanen, Kouluyhteistyön kehittämistyöryhmä 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Punaisen Ristin arvomaailma...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Sopimus Sivu 1 / 5 Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri. 1.

Yhteistyösopimus. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Sopimus Sivu 1 / 5 Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri. 1. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Sopimus Sivu 1 / 5 Yhteistyösopimus 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Vastuut ja velvollisuudet Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (jäljempänä

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn PUNAINEN RISTI TOIMII Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 PUNAISEN RISTIN ORGANISAATIO

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuosille Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma vuosille Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma vuosille 2018 2020 Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus 22.9.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Sisällysluettelo Saatesanat... 3 Visiomme... 4 Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot