Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!"

Transkriptio

1 Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan osallistuneiden osalta on osastoissa puutteellinen joiltakin osin, arvioi osallistuneiden vapaaehtoisten ja toiminnalla tavoitettujen henkilöiden määrä. Tavoitettujen kontaktien ja toimintaan osallistuneiden henkilöiden osalta lue huolellisesti täyttöohje: milloin kysytään osallistumiskertoja ja milloin henkilömääriä. Toimintamuotojen mukaan kysytään osaston vapaaehtoisten yhteismäärää (esim. valmius- ja ensiaputoimintaan osallistuneet vapaaehtoiset), laske yhteen kaikki ko. toimintaan osallistuneet henkilöt, yksi henkilö yhteen kertaan. Kun toiminta eritellään toimintaryhmiin, tapahtumiin jne. sama henkilö voi tulla tilastoiduksi useampaan eri kohtaan, mikäli hän on osallistunut moneen eri ryhmään tai tapahtumaan vapaaehtoisena. Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä (*). Jos osastolla ei ole lainkaan jotakin tiettyä toimintaa, ole ystävällinen ja merkitse vastauskenttään numeroksi nolla (0). Voit täyttää osan kyselystä, tallentaa vastauksesi ja jatkaa kyselyyn vastaamista myöhemmin. Kun kyselyn kaikkiin kohtiin on vastattu, päädyt sivulle, jossa voit tallentaa, tulostaa ja lähettää tulokset. Tallenna ja tulosta vastaukset ennen lähettämistä. Lähettämisen jälkeen vastauksia ei voi enää muuttaa eikä tulostaa. 2) * Valitse piirisi ja osastosi Piiri Osasto Valitse... Valitse /37

2 3) Jos jostain syystä et löydä osastoasi listalta, tai jos osastosi on yhdistynyt/lakkautettu/perustettu viime vuoden aikana, voit kirjoittaa osastosi nimen tähän. 4) Mihin maantieteelliseen alueeseen osasto kuuluu? Valitse... Valitse... 5) Mahdollisia lisätarkennuksia, esimerkiksi jos osasto kuuluu kahdelle alueelle: 6) * Minkätyyppisellä alueella osastonne vaikuttaa? Kaupunki Kaupunginosa Kuntakeskus Maaseutu 7) * toimintalijauksessa määriteltiin toimivan osaston tunnusmerkit osastojen erityispiirteitten mukaan.jokainen osasto pienestä suureen on tärkeä osa valmiutta. On lupa olla pieni perusosasto pienikin osasto on valmiina auttamaan. Miten itse määrittelisiette mihin kohtaan osastonne kuuluu? Valmiina auttamaan Toiminnan osasto Monimuotoisen toiminnan osasto 8) * Vastaajan nimi: 2/37

3 9) Sähköpostiosoite * Vastaajan oma sähköpostiosoite 10) Osaston sähköpostiosoite: 11) Vastaajan puhelinnumero (esim ): 12) Montako säännöllisesti toimivaa vapaaehtoista osastossanne on?laske kaikki toimintaan säännöllisesti (yli 4 tuntia vuodessa) osallistuneet vapaaehtoiset eri toimintamuodoissa yhteensä. Laske yksi henkilö vain yhden kerran. * Kaikki säännölliset * Joista alle 29-vuotiaita nuoria 13) Montako satunnaisesti toiminnassa mukana ollutta vapaaehtoista osastossanne on toiminut?laske osaston toiminnassa vuoden aikana vain satunnaisesti (alle 4 tuntia) mukana olleet vapaaehtoiset.laske yksi henkilö yhden kerran. * Kaikki satunnaiset * Joista alle 29-vuotiaita nuoria 14) Arvioi montako uutta vapaaehtoista osastossanne on toiminut kuluneena vuonna? * Kaikki uudet * Joista alle 29-vuotiaita nuoria 15) * Arvioi kuinka suuri osa osastonne vapaaehtoisita oli miehiä kuluneena vuonna? 3/37

4 16) Toimiiko osastossanne vapaaehtoisina henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi? 17) jos kyllä, niin minkäkielisiä vapaaehtoisia teillä on? 18) 2.0 Onko osastossanne ollut vapaaehtoistoimintaa joka on liittynyt turvapaikanhakijoiden tukeen, tai esimerkiksi vastaanottokeskuksen toimintaan? ei 19) 2.1 Kerro minkälaista vapaaehtoistoimintaa se on ollut? 20) 2.2 Toimiiko osastonne alueella vastaaottokeskus, turvapaikanhakijoiden hätämajoitus tai muu vastaavanlainen yksikkö?, alueella toimii SPR:n ylläpitämä yksikkö, alueella toimii jonkin muun ylläpitämä yksikkö Alueella ei ole kyseisiä yksiköitä 4/37

5 21) 2.3 Turvapaikanhakijoiden tukeen osallistuneiden kaikkien vapaaehtoisten määrä yhteensä.laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan. Vapaaehtoisten määrä: Joista miehiä: ÄLÄ kirjaa tähän seuraavia avustuksia: 1) Katastro rahastosta haetut osaston antamat avustukset 2) Osastojen jakamat Hyvä joulumieli-avustukset 22) * 3.0 Onko osastonne antanut vuoden aikana kotimaan apua osaston omista varoista? 23) 3.1. Paljonko osastonne on antanut kotimaan apua osaston omista varoista? 24) 3.2. Mikä oli avustustapausten määrä yhteensä? 25) 3.3. Mikä oli avustettujen henkilöiden määrä yhteensä? 26) 3.4 Mihin tarkoitukseen ja millä kriteereillä varoja on annettu? 5/37

6 nko osastossanne ollut valmiustoimintaa? (Valmiustoiminnalla tarkoitetaan tässä toimintaa, joka tähtää ihmisten auttamiseen äkillisissä tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi valmiudessa olevat osastot, valmiusryhmät, ensiapupäivystys, ensiapuryhmät ja hälytysvalmiudessa olevat ryhmät, kuten henkisen tuen ryhmät ) 27) nko osastossanne ollut valmiustoimintaa? (Alueellisista yhteistoimintaryhmistä kysytään alempana, tähän siis osaston oma valmiusryhmä) 28) Onko osastollanne yhteinen valmiusryhmä, jossa on ensihuollon (ml. kotimaan apu), ensiavun ja henkisen tuen osaamista? 29) Onko yhteinen valmiusryhmä kirjattu OHTO-järjestelmään? 30) Yhteiset valmiusryhmät, jotka eivät ole OHTO-järjestelmässä Valmiusryhäläisten määrä: Alle 29 vuotiaitten valmiusryhmäläisten määrä: 31) Onko osastonne mukana alueellisessa, esim. useamman osaston tai järjestön yhteisessä valmiusryhmässä, jossa on ainakin ensihuollon, ensiavun ja henkisen tuen osaamista? 6/37

7 Jos vastasit kyllä kohdassa ) Alueelliset valmiusryhmät: Minkä osastojen tai järjestöjen kanssa ryhmät ovat yhteisiä? (Hallinnoinnista vastannut osasto tilastoi) Yhteisryhmässä mukana oleva(t) osasto(t) Yhteisryhmässä mukana oleva(t) järjestö(t) 33) Onko osastossanne oma ensiapuryhmä (joka ei ole osa osaston yhteistä valmiusryhmää)? 34) Onko osastonne mukana alueellisessa ensiapuryhmässä (joka ei ole osa alueellista valmiusryhmää)? 35) Alueelliset ensiapuryhmät: Minkä osastojen kanssa nämä ovat yhteisiä? (Hallinnoinnista vastannut osasto tilastoi) Yhteisryhmässä mukana oleva osasto: Yhteisryhmässä mukana oleva osasto: Yhteisryhmässä mukana oleva osasto: Yhteisryhmässä mukana oleva osasto: Yhteisryhmässä mukana oleva osasto: 7/37

8 36) Ensiapuryhmäläisten määrä (jotka eivät osaston yhteisessä valmiusryhmässä) Ensiapuryhmäläisten määrä: Alle 29 vuotiaitten ensiapuryhmäläisten määrä: mukaan tulleiden uusien ensiapuryhmäläisten määrä: 37) Järjestääkö osastonne ensiapupäivystyksiä 38) Päivystysten ja päivystäjien määrä: Ensiapupäivystäjien määrä: Ensiapupäivystysten määrä: Ensiapupäivystyksissä autettujen määrä: Ensiapupäivystysten henkilötyötuntien määrä (jos tiedossa) 39) Onko osastossanne oma henkisen tuen ryhmä? 40) Onko osastonne mukana alueellisessa henkisen tuen ryhmässä 8/37

9 41) Henkisen tuen ryhmäläisten määrä: Aktiivisten henkisen tuen ryhmäläisten määrä: mukaan tulleiden uusien henkisen tuen ryhmäläisten määrä: 42) Osallistuiko osastonne hälytystilanteisiin kuluneen vuoden aikana? kyllä ei 43) Hälytystehtävät, joita ei ole kirjattu OHTO-järjestelmään: Tehtävien määrä, jota ei ole kirjattu OHTO-järjestelmään Osallistuneiden vapaaehtoisten määrä yhteensä: Autettujen määrä yhteensä: Kuinka monella tehtävällä annettiin ensiavullista tukea? Kuinka monella tehtävällä annettiin henkistä tukea? Henkistä tukea antaneiden määrä? Henkistä tukea saaneiden määrä? 5.0 YSTÄVÄTOIMINTA Ystävätoimintaan lasketaan kaikki erilaiset ystävätoiminnan muodot kuten henkilökohtainen ystävätoiminta, saattajatoiminta, ystävätoiminnan seniori- ja nuortenryhmätoiminta, omaishoitajien tukitoiminta, laitosystävätoiminta, monikulttuurinen ystävätoiminta, Nuori nuorelle -ystävätoimintaa, Terhokerhot Täyttä elämää eläkkeelle 9/37

10 44) * Onko osastollanne ollut vuoden aikana ystävätoimintaa? 45) Ystävätoimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten (ei asiakkaita) määrä yhteensä (Laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan.) Kaikki ystävät yhteensä: Joista miehiä: 46) Henkilökohtaisena ystävänä toimivat vapaaehtoiset Henkilökohtaisena ystävänä toimivien vapaaehtoisten määrä yhteensä: Kaikki ystävät yhteensä: Joista miehiä: 47) Ystäväsiakkaiden määrä (laske yksi ihminen yhteen kertaan) Yhteensä Kaikki ystävät yhteensä: Joista miehiä: 48) Toimiiko osastossanne ystävänä toimivien vertaisryhmä (ystäväkerho) tai vastaava? (Vertaisryhmä on ystävätoiminnan ja Nuori nuorelle-ystävätoiminann vapaaehtoisten ystävien oma ryhmä toiminnanohjausta ja toisten ystävien tapaamista varten.) 49) Kuinka monta em. ryhmää toimii osastossanne 10/37

11 50) Toimiiko osastossanne senioriryhmä tai -kerho? 51) Kuinka monta senioriryhmää toimii osastossanne 52) Kuinka monta vapaaehtoista ryhmän vetäjää on toiminnassa mukana Kaikki vapaaehtoiset ryhmän vetäjät yhteensä: Näistä miehiä: 53) Asiakkaiden määrä (laske yksi ihminen yhteen kertaan) yhteensä: Kaikki asiakkaat yhteensä: Näistä miehiä: 54) 5.2. Monikulttuurinen ystävätoiminta Onko osastossanne monikulttuurista ystävätoimintaa? (esimerkiksi kansainväliset klubit, kielikerhot, asumisapu jne.) 55) Minkälaista toimintaa teillä on? 11/37

12 56) Vapaaehtoisten ystävien määrä Kaikki vapaaehtoiset yhteensä: Näistä miehiä: 57) Asiakkaiden/osallistujien määrä(laske yksi ihminen yhteen kertaan) yhteensä: Kaikki asiakkaat yhteensä: Näistä miehiä: 58) 5.3. Onko osastossanne Nuori nuorelle -ystävätoimintaa (nuorten ystäväryhmätoimintaa tai yksilötapaamisia)? 59) Kuinka monta nuoten yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävää ryhmää toimii osastossanne 60) Kuinka paljon iältään nuoria ystäviä (alle 29v.) toimii osastossanne? Montako yhteensä: Joista miehiä: 61) Erityiskysymys Nuori Nuorelle toimnnasta: Kuinka monta alle 29-v ystäviä toimii Nuori nuorelle-ystävätoiminnassa osastossanne? 12/37

13 62) Asiakkaiden määrä joidenka ikä on alle 29v Laske yksi ihminen yhteen kertaan yhteensä: Kaikki asiakkaat yhteensä: Joista miehiä: 63) Onko osastollanne laitosystävätoimintaa?(laitosvapaaehtoistoiminta: esim. sairaalat, vanhusten hoitokodit ym.)vankilavierailijatoiminta tilastoidaan keskustoimistossa yhteistyössä vankiloiden kanssa. 64) Missä laitoksissa he toimivat? Sairaalat Vanhusten hoitokodit Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Kehitysvammaisten ryhmäkodit Jossain muualla, missä? Jossain muualla, missä? 65) Jossain muualla, missä? 66) Jossain muualla, missä? 67) Laitosten määrä yhteensä 13/37

14 68) Asiakkaiden määrä yhteensä? 69) Laitosystävätoimintaan liittyvien vapaaehtoisten ystävien määrä? Vapaaehtoisten määrä yhteensä: Joista miehiä: 70) Onko osastollanne muuta ystävätoimintaa jota ei ole mainittu tässä? 71) Muu ystävätoiminta, mikä? Kerro muusta ystävätoiminnasta mm. ryhmän nimi 72) Muuhun ystävätoimintaan liittyvien vapaaehtoisten ystävien määrä? Vapaaehtoisten määrä yhteensä: Joista miehiä: 73) Muuhun ystävätoimintaan liittyen ystäväasiakkaiden määrä (laske yksi ihminen yhteen kertaan) Yhteensä: Asiakkaiden määrä yhteensä: Joista miehiä: 14/37

15 74) * Onko osastollanne Omaishoitajien tukitoimintaa? 75) Kuinka monta vapaaehtoista toimii omaishoitajien tukitoiminnassa yhteensä. (laske jokainen henkilö vain yhden kerran) 76) Kuinka monta omaishoitajien ryhmää toimii osastossanne? 77) Kuinka monta osallistujaa niissä on ollut? Asiakkaiden määrä yhteensä: Joista miehiä: 78) Kuinka monta omaishoitajien virkistystapahtumaa osastossanne on tehty? 79) Kuinka monta osallistujaa niissä on ollut yhteensä? 80) Onko osastossanne Terhokerho-toimintaa? 15/37

16 81) Kuinka monta vapaaehtoista Terhokerhoissa on (Laske yksi vapaaehtoinen yhteen kertaan)? 82) Kuinka moni vuoden aikana mukaan tulleista vapaaehtoisista on aivan uusi? 83) Kuinka paljon Terhokerhossa on ollut Osallisitujia (laske yksi käviä yhden kerran): Kokoontumisia: 84) Onko osastossanne Täyttä elämää eläkkeelle-toimintaa? 85) Kuinka monta eläkevalmennusta osastossanne järjestettiin tänä vuonna? Valmennuksia: Toiminta on esimerkiksi Terveyspistetoimintaa Ruoka-apua Hiv ja seksuaaliterveystoimintaa Päihdetyötä 86) * Onko osastollanne ollut vuoden aikana terveyden edistämisen toimintaa 16/37

17 87) Terveyden edistäminen.laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan 88) Hiv:n ehkäisy ja seksuaaliterveyden edistäminen Onko osastollanne hivin ehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvää toimintaa, esimerkiksi Kumikouluvalistustilaisuuksia, teematilaisuuksia, tapahtumia, festaripäivystystä tms.? kyllä ei 89) Montako kertaa kyseistä toimintaa järjestettiin? Kirjoita kuinka monta kertaa toimintaa järjestettiin avoimeen kenttään: 1. Kumikoulu/Kondomiajokortti 2. Teematilaisuuksia 3. Festaripäivystyksiä 4. Muita tapahtumia 90) Kuinka monta henkilöä toiminnalla tavoitettiin vuoden aikana? 1. Kumikoulu/Kondomiajokortti 2. Teematilaisuuksia 3. Festaripäivystyksiä 4. Muita tapahtumia 91) * Onko osastolla terveyspiste? 17/37

18 92) Kuinka monta terveyspistettä osastollanne on? 93) Kuinka monta osaston vapaaehtoista toimintaan osallistui? 94) Kuinka monta asiakaskäyntiä terveyspisteeseen tehtiin vuoden aikana? 95) * Onko osastollanne päihteiden käytön ehkäisyyn tai varhaiseen puuttumiseen liittyvää toimintaa, esimerkiksi pidetty päihdeinfokilpailuja, messupisteitä, festarityötä tai päihdeaiheisia tapahtumia? 96) Montako vapaaehtoista toimintaan osallistui? Kaikki vapaaehtoiset yhteensä: Joista miehiä: 97) Montako päihdetyön tapahtumaa te olette järjestäneet 98) Kuinka monta henkilöä toiminnalla tavoitettiin vuoden aikana? 18/37

19 99) Onko päihdeteemaa käsitelty osastossanne esim. ensiapuryhmässä, sosiaalitoiminnassa tai nuorisoryhmätoiminnassa? 100) Jakaako osatonne ruoka-apua?, EU-ruokaa, kauppojen ylijäämäruokaa tms. 101) Montako vapaaehtoista tähän toimintaan osallistui? Kaikki vapaaehtoiset yhteensä: Joista miehiä: 102) Kuinka monta henkilöä tällä toiminnalla tavoitettiin vuoden aikana? 103) * 6.3 Muu terveyden edistämiseen liittyvä toiminta Onko osastossanne ollut muuta terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa, esimerkiksi tapahturmapäivän tai Pysy pystyssä - kampanjan tapahtumia tai jotain muuta? 104) Oletteko järjestäneet kuluvana vuonna tapaturmapäivän tapahtuman? 19/37

20 105) Oletteko järjestäneet kuluvana vuonna Pysy pystyssä-kampanjan tapahtuman? 106) Millaista terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa osastollanne on ollut? 107) Montako vapaaehtoista toimintaan osallistui? 108) Kuinka monta henkilöä toiminnalla tavoitettiin vuoden aikana? 109) * Onko osastossanne ollut vuoden aikana kansainvälistä toimintaa?kansainvälistä toimintaa ovat esimerkiksi lähialueyhteistyö (esim. Barents tai Karjala), humanitaarisen oikeuden toiminta ja muuta kansainväliseen toimintaan, esim. kansainväliseen avustustyöhön liittyvät tapahtumat. 110) Kansainväliseen toimintaan osallistuneiden kaikkien vapaaehtoisten määrä yhteensä.laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan. Vapaaehtoisten määrä: Joista miehiä: 20/37

21 111) Mitä kansainvälistä toimintaa osastossanne on ollut? Humanitaarisen oikeuden toimintaryhmä tai opintokerho Kansainvälisen avun pienprojekti, esim. lähialueyhteistyö? 112) * Onko osastollanne ollut vuoden aikana nuorisotoimintaa?nuorisotoimintaa on esimerkiksi varhaisnuorten Reddie Kids-kerhot, nuorten toimintaryhmät ja nuorten leirit. 113) 8.1. Nuorisotoimintaan osallistuneiden kaikkien vapaaehtoisten määrä yhteensä.laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan. Vapaaehtoisten määrä: Joista miehiä: 114) Toimiiko osastossanne Reddie Kids-kerho tai muu varhaisnuorten (7-12-vuotiaat) kerho? 115) Montako kerhoa osastossa toimii? Reddie Kids kerhoa? Muuta varhaisnuorten kerhoa? 21/37

22 116) Montako kerholaista? Kerholaisten määrä: Joista poikia: Ohjaajien määrä: 117) 8.2 Toimiiko osastossanne nuorisoryhmä? 118) Mikä on nuorisoryhmänne teema Ensiapu Kansainvälinen toiminta Humanitaarinen oikeus 119) Montako ryhmää? 120) Kuinka monta osallistujaa on nuorisoryhmässä (laske yksi osallistuja yhteen kertaan) Osallistujia: Joista poikia Ohjaajien määrä: 121) Onko osastonne järjestänyt nuorten tai varhaisnuorten leirejä? 122) Kuinka monta leiriä on osastonne järjestänyt? 22/37

23 123) Kuinka monta osallistujaa on ollu leireillä yhteensä? Osalllistujia: Joista poikia: Ohjaajien määrä: 124) Onko osastollanne läksykerhotoimintaa? 125) Kuinka monta Läksykerhoa on toiminut osastossanne 126) Kuinka monta osallistujaa kerhoissa on ollut yhteensä? Osasllistujien määrä: Joista poikia: 127) 8.5 Muu nuorisotoiminta Onko osastossanne muuta nuorisotoimintaa? Mitä? 128) * 9.1. Onko osastonne tehnyt vuoden aikana konkreettista kouluyhteistyötä? Kouluyhteistyötä ovat esimerkiksi koulussa toimivat osaston toimintaryhmät kuten yläkoulun ensiapuryhmät, aamunavaukset, kouluvierailut, koulujen kanssa järjestetyt keräykset ja tapahtumat, kurssit tai teemapäivät sekä kaikki toiminta, jonka kautta tavataan oppilaita. 23/37

24 129) Osastoni alueella on seuraavia kouluasteita: Alakoulut Yläkoulut Lukio/Toisen asteen oppilaitokset Korkeakoulut, yliopistot 130) 9.2 Kouluasteet Kuinka monen koulun kanssa olette tehneet yhteistyötä? Kirjoita kullekin riville yhteistyökoulujen lukumäärä: Alakoulu Yläkoulu Lukio/Toisen asteen oppilaitokset Korkeakoulut, yliopistot Muut oppilaitokset 131) Merkitse mistä aiheista osastonne on pitänyt oppitunteja tai työpajoja, käynyt pitämässä aamunavauksia tai auditoriotilaisuuksia ja mistä aiheista olette järjestäneet keräystoimintaa kouluissa. 132) 9.3 Alakoulu Millä menetelmillä ja mistä aiheista osastonne on tehnyt yhteistyötä alakoulujen kanssa? 133) Alakoulu1) Oppitunti/ työpaja: Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 24/37

25 134) Alakoulu 2) Auditoriotilaisuus/ aamunavaus: Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 135) Alakoulu3) Keräystoiminta (Lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Lukukuu Punainen rasti Päivätyökeräys Katastro keräys Rasisminvastainen viikko 136) 9.4 Yläkoulu Millä menetelmillä ja mistä aiheista osastonne on tehnyt yhteistyötä yläkoulujen kanssa? 137) Yläkoulu1) Oppitunti/ työpaja: Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 25/37

26 138) Yläkoulu2) Auditoriotilaisuus/ aamunavaus: Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 139) Yläkoulu3) Keräystoiminta (Lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastro keräys Rasisminvastainen viikko 140) 9.5 Yläkoulujen Ensiapuohjelma Kuinka monessa yläkoulussa on Yläkoulujen Ensiapuohjelmaa toteutettu osastonne toimesta? 141) 9.6. Lukio ja toisen asteen oppilaitokset Millä menetelmillä ja mistä aiheista osastonne on tehnyt yhteistyötä lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa? 26/37

27 142) Lukio ja toisen asteen oppilaitokset1) Oppitunti/ työpaja: Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 143) Lukio ja toisen asteen oppilaitokset2) Auditoriotilaisuus/ aamunavaus: Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 144) Lukio ja toisen asteen oppilaitokset3) Keräystoiminta (Lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastro keräys Rasisminvastainen viikko 145) Korkeakoulut ja yliopistot Millä menetelmillä ja mistä aiheista osastonne on tehnyt yhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa? 27/37

28 146) Korkeakoulut ja yliopistot1) Oppitunti/ työpaja: Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 147) Korkeakoulut ja yliopistot2) Auditoriotilaisuus/ aamunavaus: Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 148) Korkeakoulut ja yliopistot3) Keräystoiminta (Lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastro keräys Rasisminvastainen viikko 149) Muut oppilaitokset Missä teemoissa osastonne on tehnyt yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa? 28/37

29 150) Muut oppilaitokset1) Oppitunti/ työpaja: Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 151) Muut oppilaitokset2) Auditoriotilaisuus/ aamunavaus: Punaisen Ristin yleisesittely Ystävätoiminta Ensiapu Yhdenvertaisuus Kansainvälisyyskasvatus Humanitaarinen oikeus Hiv-työ/seksuaaliterveys Päihteet 152) Muut oppilaitokset3) Keräystoiminta (Lippaiden toimittaminen ja noutaminen): Nälkäpäivä Päivätyökeräys Katastro keräys Rasisminvastainen viikko 29/37

30 153) * Onko osastonne osallistunut kuluneena vuonna kampanjoihin, keräyksiin tai muuhun varainhankintaan? 154) Mihin valtakunnallisiin kampanjoihin osastonne osallistui järjestämällä paikallista toimintaa? Nälkäpäivä Punaisen Ristin viikko Ystävänpäivä Rasisminvastainen viikko 155) Jokin muu Punaisen Ristin kampanja johon olette ottaneet osaa: Kampanjan nimi Kampanja Kampanja Kampnja 156) Järjestikö osastonne paikallisia tapahtumia, joissa tavoitteena oli Suomen Punaisen Ristin esittely, uusien toimijoiden saaminen mukaan toimintaan ja vaikuttamistoiminta? 157) Jos kyllä, niin minkälaisia tapahtumia järjestitte? 30/37

31 158) Keräystoimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten määrä yhteensä (kerääjät, kahvinkeittäjät, autonkuljettajat...) Laske tähän kaikki vuoden aikana ko. toimintaan osallistuneet vapaaehtoiset osastossanne. Laske yksi ihminen yhteen kertaan. 159) Vapaaehtoisten määrä eri keräyksissä (sama henkilö voi esiintyä usean eri keräyksen kohdalla) Nälkäpäivä -keräys Hyväpäivä- keräys Muu katastro rahaston keräys Keräys osaston omaan toimintaan Muu keräys 160) Osaston oman toimintaan liittyvä keräys? Mikä oli keräyksen kohde? Mikä oli keräyksen tuotto? 161) Onko osastonne kerännyt vaatteita tai muuta tavaraa menneen vuoden aikana? 162) Jos vastaus oli kyllä, niin mikä on ollut ensisijainen kerätyn tavaran vastaanottaja? Kontti Vastaanottokeskus 31/37

32 163) 10.4 Muu varainhankinta Mitä muuta varainhankintaa osastonne on tehnyt? 164) * 11.0 Onko osastosi tehnyt yritysyhteistyötä? 165) * 11.1 S-ryhmä Onko osastollanne ollut yhteistyötä S-ryhmän kanssa vuonna kuluneena vuonna? 166) Montako tapahtumaa osastonne järjesti yhteistyössä S-ryhmän kanssa? 167) Mitä tapahtumia osastonne järjesti yhteistyössä S-ryhmän kanssa? Nälkäpäivä Punaisen Ristin viikko Ystävänpäivä Rasisminvastainen viikko 32/37

33 168) Mitä muuta olette tehneet yhteistyössä S-ryhmän kanssa? 169) * LähiTapiola Onko osastollanne ollut yhteistyötä LähiTapiolan kanssa kuluneena vuonna? 170) Montako tapahtumaa osastonne järjesti yhteistyössä LähiTapiolan kanssa kuluneena vuonna? 171) Mitä tapahtumia osastonne järjesti yhteistyössä LähiTapiolan kanssa kuluneena vuonna? Nälkäpäivä Punaisen Ristin viikko Ystävänpäivä Rasisminvastainen viikko 172) Mitä muuta olette tehneet yhteistyössä LähiTapiolan kanssa 33/37

34 173) * Onko osastollasi ollut muuta yritysyhteistyötä paikallisella tasolla? 174) Onko osastollasi ollut yritysyhteistyötä muiden yritysten kuin S-ryhmän tai LähiTapiolan kanssa? Kenen ja minkälaista. 175) * Onko osastollanne toimitilaa? 176) Jos osastolla ei ole toimitilaa kerro missä toiminta järjestetään? 177) Mikä on osastonne toimitilojen osoite? Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka 34/37

35 178) 12.1 Onko toimitila osaston omistama tila vuokrattu ilmainen kunnalta, ilmainen muulta yhteisöltä 179) 12.2 Onko toimitila kokonaan osaston omassa käytössä, Kenen kanssa yhteistyössä? 180) 12.3 Kerro lyhyesti toimitilasta: 181) 13. JÄSENHUOLTO JA OSASTOTOIMINTA Onko osasto tehnyt jäsenhankintaa? 182) 13.2 Missä ja miten osastonne hankki uusia jäseniä? Ystävänpäivänä Punaisen Ristin viikolla Nälkäpäivänä Rasismin vastaisella viikolla muissa tapahtumissa toimintaryhmissä (esim. ensiapu, ystävätoiminta jne) Muuten, miten? 35/37

36 183) 13.3 Onko osasto järjestänyt uusien jäsenten iltoja vuoden aikana?, osasto on järjestänyt oman uusien jäsenten illan, osastojen järjestämä alueellinen uusien jäsenten ilta, piirin järjestämä alueellinen uusien jäsenten ilta 184) 13.4 Lähettääkö osastonne tiedotetyyppistä jäsenkirjeitä vuosittain jäsenilleen?, sähköisesti, paperiversiona Jotain muuta? 185) Onko osastonne saanut uusia vapaaehtoisia nettiilmoittautumisen avulla? 186) 13.6 Mitä sähköisiä välineitä on osastolla käytössänne? Rednet Webbisivut muualla kuin Rednetissä Facebook Twitter Instagram Sähköpostilistat 187) Onko osastonne hallitus arvioinut osaston toimintaa kuluneen vuoden aikana (itsearviointi) 36/37

37 188) 13.8 Mitä muuta toimintaa, tapahtumia tai tempauksia joka ei ole tullut esiin tässä kyselyssä, on osastonne järjestänyt vuoden aikana 189) 13.9 Onko piirin osastokummi käynyt osastossanne tai ollut yhteydessä teihin kuluneen vuoden aikana? En tiedä 190) Kuka on osastokumminne? 191) Tee näin: 1. Tallenna vastauksesi omalle tietokoneellesi näpäyttämällä DOC ikonia. Voit tulostaa vastaukset myös painamalla tuolostin-kuvaketta 2. Paina lähetä painiketta. Kiitos! Copyright All Rights Reserved. 37/37

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 Kontti-ketju toiminta alkanut vuonna 2001 tällä hetkellä 12 tavarataloa: Oulu 2001,Kuopio 2001,Pori 2003, Rovaniemi 2003, Lahti 2005, Joensuu 2006,

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1. Punainen Risti Keski-Espoon osasto 28.11.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Turun osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Turun osasto Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Turun osasto S i v u 3 Sisällysluettelo Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla... 5 Osaston valmius... 5 Ensiapuryhmätoiminta... 7 Vahvan yhteisöllisyyden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2017 Iloa auttamisesta 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että lapset haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Laura Kotila

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2018 Iloa auttamisesta Hyvä alakoulun opettaja! 2 3 Osataanko koulussanne ensiapua? Entä oletteko osallistuneet jokavuotiseen Nälkäpäivä-keräykseen? Punainen risti

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA Mitä mieltä vapaaehtoistehtävistä? Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskysely 2016 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Vapaaehtoisuus 4 2.1 Aktiivisuus 4 2.2 Tärkeimmiksi koetut toimintamuodot

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Suomen Punainen Risti Tampereen osasto

TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Suomen Punainen Risti Tampereen osasto TUTUSTU SYKSYN TOIMINTAAN! Tampereen osasto Jäsentiedote syksy 2017 LÄKSYHELPPI UUSIA JA VANHOJA JUTTUJA TAMPEREEN OSASTOLLA on Tampereen osaston yksi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa vapaaehtoiset auttavat

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA RUISSALON OSASTOSSA

MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA RUISSALON OSASTOSSA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA RUISSALON OSASTOSSA vapaaehtoisen opas Ruissalon osaston toimintamuodot Vapaaehtoisten ryhmätapaamiset Toiminta Pansion vastaanottokeskuksessa Pansion vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1. Punainen Risti Keski-Espoon osasto 15.11.2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Toimijana ja koordinoijana Suomen Punainen Risti Johanna Matikainen Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että lapset haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Laura Kotila

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille ILOA AUTTAMISESTA Kouluyhteistyön linjaus vuosille 2014 2020 Suomen Punainen Risti 18.9.2014 1 Pekka Laukkanen, Kouluyhteistyön kehittämistyöryhmä 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Punaisen Ristin arvomaailma...

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Tampereen osasto JOHDANTO Osaston toimintaa ohjaa Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn PUNAINEN RISTI TOIMII Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 PUNAISEN RISTIN ORGANISAATIO

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan.

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan. Nuorten vuosikokous järjestettiin 3.-5.10.2014. Ohessa kokouksessa hyväksytyt aloitteet, ponnet ja kannanotot sekä toimenpiteet Nuorten vuosikokouksen aloitteisiin. Käsitelty Punaisen Ristin hallituksen

Lisätiedot

1. Mene osoitteeseen: www.turkukalenteri.fi

1. Mene osoitteeseen: www.turkukalenteri.fi 1. Mene osoitteeseen: www.turkukalenteri.fi 2. Klikkaa vasemmasta reunasta Ilmoita oma tapahtumasi 3. Klikkaa keskeltä ruutua Ilmoita tapahtuma ilman tunnistautumista. Täytä kohdat järjestyksessä 4. Klikkaa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus

inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus VAPAAEHTOISUUS ykseys yleismaailmallisuus inhimillisyys tasapuolisuus puolueettomuus riippumattomuus vapaaehtoisuus YKSEYS yleismaailmallisuus

Lisätiedot

Selvitys koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, joka on nimetty lomakkeella.

Selvitys koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, joka on nimetty lomakkeella. Väliraportti Selvitys koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, joka on nimetty lomakkeella. Pyri raportoimaan vain kerättyä ja todennettavissa olevaa

Lisätiedot

Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016

Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016 Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016 8.5.2017 Kouvola, Suomalaisten yksinäisyys -työpaja Maaret Alaranta Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö

Lisätiedot

Osaston yhteistyöverkostot OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Osaston yhteistyöverkostot

Osaston yhteistyöverkostot OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Osaston yhteistyöverkostot Osaston yhteistyöverkostot OSASTO TOIMII Osaston yhteistyöverkostot Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2011 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2011 Sivu 1 OSASTON YHTEISTYÖVERKOSTOT Hyvin toimivassa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Loppuraportti koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Raportti koskee ainoastaan sitä hanketta, joka on nimetty loppuraporttilomakkeella.

Loppuraportti koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Raportti koskee ainoastaan sitä hanketta, joka on nimetty loppuraporttilomakkeella. Loppuraportti Loppuraportti koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Raportti koskee ainoastaan sitä hanketta, joka on nimetty loppuraporttilomakkeella. Pyri raportoimaan vain kerättyä ja todennettavissa

Lisätiedot

Rauman osasto

Rauman osasto Rauman osasto 16.11.2016 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaali- ja monikulttuurisuuspalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja -koulutusta, valmiustoimintaa, terveyspistetoimintaa,

Lisätiedot

KEHÄ ESPOON OSASTO. Kehä-Espoon osaston kevätkokous Kokouskutsu Kevätkokous pidetään klo Raitin Pysäkillä, Konstaapelinkatu 1, Espoo

KEHÄ ESPOON OSASTO. Kehä-Espoon osaston kevätkokous Kokouskutsu Kevätkokous pidetään klo Raitin Pysäkillä, Konstaapelinkatu 1, Espoo KEHÄ ESPOON OSASTO Ea -päivystäjät Kivenlahti rockissa Läksykerho Postipuun koulu Kehä-Espoon osaston kevätkokous Kokouskutsu Kevätkokous pidetään 21.3.2016 klo 18.00 Raitin Pysäkillä, Konstaapelinkatu

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille 2017 Iloa auttamisesta 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että nuoret haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Leena Koskela

Lisätiedot

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ Sisältö Puheenjohtajalta 2 Ensiapukurssit 3 Tervetuloa

Lisätiedot

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Töölön osasto tiedottaa. Kuva: Satu Spratley. Kevät on enää kulman takana ja aurinkokin on pilkahdellut viime päivinä.

Töölön osasto tiedottaa. Kuva: Satu Spratley. Kevät on enää kulman takana ja aurinkokin on pilkahdellut viime päivinä. 1/15 Töölön osasto tiedottaa Kuva: Satu Spratley Kevät on enää kulman takana ja aurinkokin on pilkahdellut viime päivinä. Töölön osasto toivottaa näin ystävänpäivän jälkimainingeissa antoisaa uutta vuotta

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta

Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille Iloa auttamisesta Punaisen Ristin ohjelmaa yläkouluille 2018 Iloa auttamisesta 2 3 Iloa auttamisesta! Uskomme, että nuoret haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Leena Koskela

Lisätiedot

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäiväkampanja Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäivä pähkinänkuoressa Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Rahaston turvin Punainen Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston

Lisätiedot