KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA"

Transkriptio

1 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA

2 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Valvonta Suunnittelijat (laskennanaikaiset) Käyttäjät Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan HANKKEEN URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Yleistä KVR- urakka Luvat, viranomaisvalvonta ja liittymät Suunnitelmat Rakentaminen Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Urakka-alue TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työmaajärjestelyt Työmaasuunnitelma Suojaus Vesi, viemäri, energia ja puhelin Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Erityiset katselmukset ja mittaukset Työturvallisuus Yleistä Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt LAATU Urakoitsijan laadunvalvonta YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Rakennustyössä noudatettavat yleiset asiakirjat Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta Sidotut määrät URAKKA-AIKA Suunnittelun ja rakennustöiden aloitus Aikataulu Suunnittelu- ja työaikataulun tekeminen Viivästyssakko ja vahingonkorvaus VASTUUVELVOITEET Takuuaika Takuuajan toimenpiteet Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko... 13

3 Ensimmäinen maksuerä Viimeiset maksuerät Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Kokeet ja mallit Yleistä Tarvike- ja värimallit, näytteet sekä mallikappaleet Työmallit TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset Työmaan kulkulupa VASTAANOTTO Yleistä LVISA- töiden vastaanoton aikataulu Toimintakokeet Toimintakokeiden edellytykset Rakennustyöt Putkityöt Ilmanvaihtotyöt Sähkötyöt Säätöja valvontalaitetyöt Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Käyttö- ja huolto-ohjeet Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen

4 Ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot

5 5 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut Rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen Heikinkuja Mäntsälä Puh , Fax. (019) Laskutusosoite Nimi: Osoite: Laskun merkki: Mäntsälän kunta Tekniset palvelut Seudullinen talouspalvelukeskus PL TUUSULA Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvola 0.2 Valvonta Nimi: Rakennustyön valvoja Jaakko Airio Osoite: Heikinkuja MÄNTSÄLÄ Faksi: (019) Matkapuhelin: Sähköposti: Kasvi- ja vihertyöt: Nimi: Arja Aalto Osoite: Heikinkuja MÄNTSÄLÄ Faksi: (019) Matkapuhelin: Sähköposti: 0.3 Suunnittelijat (laskennanaikaiset) Arkkitehtisuunnittelu Lvia-suunnittelu Arkkit.tsto Klemetti&Räty/ Jussi Räty, arkkitehti SAFA Damaskuksentie HELSINKI Puh , Fax. (09) LVI Suunnittelutoimisto J Taskinen Oy Kajaaninkatu 38 A Oulu p / Jouko Taskinen, fax.(08) Sähkösuunnittelu

6 Rakennesuunnittelu Vihersuunnittelu Sähköneliö Oy Askonkatu Lahti p Insinööritoimisto SRT Oy/ Kari Miettinen Tupalantie 7a Järvenpää kari. MA-A /Reetta Nissilä, maisema-arkkitehti MARK p Käyttäjät Mäntsälän kunta/ päivähoitotoimi Päivähoidon päällikkö Erja Sihlman Heikinkuja 4, Mäntsälä p Mäntsälän kunta/ hyvinvointineuvola Osastonhoitaja Anita Sorsa Heikinkuja 4 p RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohde on osoitteeseen Menninkäinen 2-4, MÄNTSÄLÄ rakennettavat uudisrakennukset päiväkoti- ja neuvolakäyttöön. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Alueelle on vapaa pääsy. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on KVR- urakka, jossa KVR- urakoitsija (myöhemmin urakoitsija) toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. KVR- urakkaan sisältyvät rakennus-, lvi-, ja sähkötyöt suunnitteluineen. Lisäksi suunnittelutyö käsittää automaation suunnittelun erillisen suunnitteluohjeen mukaisesti. Tilaaja hakee laadituttamiensa pääpiirustusten pohjalta rakennusluvan.

7 7 2.2 Maksuperuste Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Yleistä Urakka käsittää osoitteeseen Menninkäinen 2-4, MÄNTSÄLÄ rakennettavan koulun ja päiväkodin rakentamisen, jonka laajuus määrittyy tarjouspyyntökirjeessä, urakkaohjelmassa, rakennustapaselostuksessa, huoneselostuksessa ja pääpiirustuksissa. 3.2 KVR- urakka KVR- urakkaan sisältyvät kaikki urakkalaskentavaiheen jälkeiset suunnittelu- ja rakennustyöt sekä suunnittelu- ja rakennustyössä tarvittavat luvat siten, että kohde voidaan luovuttaa tilaajalle KVRasiakirjojen mukaisessa laajuudessa, laatu- ja muiden vaatimusten edellyttämässä tasossa, toimivuudessa ja kunnossa. Urakoitsijalle kuuluu myös työmaan johtovelvollisuudet ja työmaan ylläpitoon, siisteyteen ja järjestykseen liittyvät yleiset työmaavelvoitteet Luvat, viranomaisvalvonta ja liittymät Urakoitsija hankkii ja maksaa kaikki suunnitelman mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat lukuun ottamatta rakennuslupaa, jonka tilaaja hankkii laadituttamiensa pääpiirustusten pohjalta. Urakoitsija huolehtii viranomaisvalvonnan hoitamisesta ja tarvittavien urakan suorittamista koskevien ilmoitusten tekemisestä viranomaisille. Urakoitsija huolehtii liittymien liittymäsopimuksien tekemisestä, kuten sähkö- puhelin, vesi- ja viemäriliittymät, tilaaja vastaa niiden liittymismaksuista Suunnitelmat Suunnitelmat ovat kopioitavissa osoitteesta KVR- urakkaan kuuluu kaikkien suunnitelmien (arkkitehti-, rakenne-, lvisa-, pohja- ja muiden erikoissuunnitelmien) laatiminen täysin valmiiksi tarjouspyyntöasiakirjojen valmiustasosta eteenpäin työ-, luovutus- ja loppusuunnitelmiin sekä käyttöönottoon liittyviin tehtäviin asti siten, että se laajuudeltaan, laatu- ja muilta vaatimuksiltaan sekä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Edellä mainittuun suunnittelutehtävien laajuuteen sisältyy vähintään ARK 95 (RT ) kohtien mukaiset tehtävät, RAK 95 (RT ) kohtien mukaiset tehtävät, TA- TE 95 (RT ) kohtien mukaiset tehtävät, GEO 95 (RT ) kohtien 3 ja 4 mukaiset tehtävät ja muiden suunnittelualojen tehtävät vastaavasti. Urakoitsijan on käytettävä suunnittelijoina päteviä asiantuntijoita ja suunnittelijoita. Urakoitsija nimeää pääsuunnittelijan. Urakoitsijan on hyväksytettävä pääsuunnittelija tilaajalla. Urakoitsijan on haettava palo-, työsuojelu-, rakennusvalvonta- yms. viranomaisten hyväksyntä laadituttamilleen suunnitelmille ja otettava huomioon viranomaisten vaatima käsittelyaika. Urakoitsija huolehtii kaikkien suunnitelmien hankkimisesta ja toimittamisesta tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on toimitettava kaikki suunnitelmat tilaajan tarkastettavaksi riittävän ajoissa ennen kuin niitä tarvitaan rakennusaineiden, -tarvikkeiden tai rakennusosien hankinnassa tai rakennustyön toteuttamisessa. Urakoitsija huolehtii tilaajan pitämisestä tietoisena suunnittelun edistymisestä. Urakoitsija luovuttaa korvauksetta tilaajalle työn valvonnassa tarvittavat suunnitelmat (2-sarjaa). Näiden lisäksi urakoitsija toimittaa kustannuksellaan tilaajalle 3-sarjaa kopioita lopullisista suunnitelmista.

8 Rakentaminen Urakoitsijan rakentamisen pääsuoritusvelvoitteeseen kuuluvat rakennustöiden lisäksi pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet. Sivuvelvollisuuksina urakkaan kuuluvat kaikki valmiin työtuloksen edellyttämät YSE 2 :n mukaiset toimenpiteet, joita ei erikseen urakka-asiakirjoissa ole mainittu kuuluvaksi tilaajan velvoitteisiin. Lisäksi sivuvelvollisuuksiin kuuluvat muissa urakka-asiakirjoissa urakoitsijalle osoitetut sivuvelvollisuudet. Urakoitsija huolehtii siitä, että rakennussuoritus toteutetaan siten, että se sekä laajuudeltaan, laatu- ja muilta vaatimuksiltaan että myös toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakoitsijan tulee välttää melua aiheuttavien työvaiheiden suorittamista lasten päivittäisenä nukkumisaikana Lisäksi tulee huomioida Mäntsälän rakennusjärjestyksessä ilmoitetut työajat. 3.3 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Tilaaja hankkii erillishankintana keittiökoneet, keittiön rst-kalusteet ja rakennusautomaation. Tilaajan hankinnoista ja erillisurakoista aiheutuvat työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalveluiden velvollisuudet apuvelvollisuuksineen kuuluvat Urakoitsijalle. 3.4 Urakka-alue Urakka- alue on esitetty suunnitelmissa. Urakoitsijan on huolehdittava aitauksesta kustannuksellaan urakka-aikana niin hyvin, ettei toimivan päiväkodin lapsilla ole mahdollisuutta päästä työmaalle. Urakoitsija saa käyttöönsä urakka-alueen siinä kunnossa kun se sopimushetkellä on. Lisäksi urakoitsijan työsuoritukseen kuuluu aitojen rakentaminen asemapiirustuksen mukaisesti. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen urakoitsija, joka toimii päätoteuttajana ja huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 4.2 Työmaajärjestelyt Työmaasuunnitelma Urakoitsijan on laadittava työmaasuunnitelma, josta selviävät työmaasuojien ja varastoitavan tavaran paikat, sekä kulkutiet ja ajoreitit ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspisteisiin. Urakoitsijalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin. Kaikki urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan työmaasuunnitelmassa esiintyviä rajoituksia ja määräyksiä. Urakoitsijan on huolehdittava, ettei henkilöliikenteelle aiheudu vaaraa missään tilanteessa Suojaus Kaikki säilytettävät puut yms. on suojattava urakoitsijan toimesta niin, etteivät ne vaurioidu Vesi, viemäri, energia ja puhelin Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tarvitsemansa veden, viemärin, sähkön ja puhelimen.

9 Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Urakoitsija järjestää tarvittavat tilat. 4.3 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa tarkistetaan laadittu suunnitelma ja sovitaan käyttöön annettavista alueista, kasvillisuudesta ja puustosta suojauksineen. Katselmuksessa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 4.4 Työturvallisuus Yleistä Rakennuskohteen työturvallisuusasiakirjan pohja on urakka-asiakirjan liitteenä. Urakoitsija on velvollinen yhdessä työmaan turvallisuuskoordinaattorin kanssa käymään asiakirja läpi ja täydentämään se tämän työmaan erityispiirteillä ja vastuuhenkilöillä. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston päätöksen N:o 629, mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsijan suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan ko. päätöksen velvoitteista. Urakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 5 LAATU 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava omaa ja kaikkien alihankintojensa, kuten suunnittelijoiden, konsulttien ja aliurakoitsijoiden, suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laajuus, laatu, vaatimukset ja toimivuus kaikilta osin saavutetaan. Suunnittelun alkaessa urakoitsijan on esitettävä tilaajalle kaikkien suunnittelijoiden hankekohtainen laatusuunnitelma, jossa selvitetään yrityksen organisaatio, toimintatavat, vastuut toimenpiteistä, suunnitelmien dokumentointi, sovellettava tietotekniikka ja muutosten hallinta. Organisaatiokaaviossa tulee esittää henkilöt ja näiden valtuudet. Rakennushankkeen työmaan alkaessa pidetään rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle urakoitsija. Ennen rakennustöiden aloitusta urakoitsijan on esitettävä kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä työmaan laatusuunnitelmineen. Lisäksi urakoitsijan on esitettävä ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten urakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Tällä määräyksellä ei vähennetä YSE momentissa mainittua kokeidenottovelvollisuutta. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.

10 10 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on omassa työssään minimoitava työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsija vastaa työstään ja sen mahdollisesti aiheuttamista henkilö- ja omaisuusvahingoista. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että urakoitsijalle ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta löytyy kaikki asiakirjaluettelossa mainitut asiakirjat ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Urakoitsija hankkii tarvitsemansa paperikopiot omalla kustannuksellaan. Kopioita voi tilata laskua vastaan suunnittelijoilta. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan KVR- urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE) sopimusasiakirjoissa ilmenevin poikkeuksin Urakkasopimukseen liitetään: A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja(t) 3. YSE Tarjouspyyntökirje ja mahdolliset tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 5. Tämä urakkaohjelma 6. Urakoitsijan tarjous 7. Maksuerätaulukko 8. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat: 9. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 10. Laskenta-asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. 11. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin yllä olevan mukainen. 7.3 Rakennustyössä noudatettavat yleiset asiakirjat Rakentamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia, niihin rinnastettavia julkisoikeudellisia määräyksiä sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja rakentamista koskevia yleisiä ohjeita. Asiakirjat katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu, vaikkakin niiden voimaantulo olisi vasta rakennusaikana. Urakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaan käyttöön omaan työsuoritukseensa vaikuttavat, rakentamisessa noudatettavat asiakirjat, kuten lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä huolehtimaan siitä, että ne ovat myös tilaajan edustajien käytettävissä työmaalla.

11 7.4 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.5 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei anna erillistä määräluetteloa. 7.6 Sidotut määrät Urakassa ei ole ilmoitettu valmiiksi laskettuja sidottuja määriä. Urakoitsijan laskennan on perustuttava asiakirjojen mukaiseen sekä työkohteeseen tutustumalla saatuun kokonaissuoritukseen URAKKA-AIKA 8.1 Suunnittelun ja rakennustöiden aloitus Sopimuksen mukainen suunnittelu on lupa aloittaa, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Suunnittelu tulee aloittaa kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluttua siitä, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan urakoitsijaksi tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakoitsijan on aloitettava rakennustöiden suoritus viipymättä sen jälkeen, kun suunnitelmat on hyväksytty. 8.2 Aikataulu Urakoitsijan on hoidettava rakennustyöt siten, että työ on täysin valmis käyttöönotettavaksi viimeistään urakkaneuvottelussa sovittavana ajankohtana. Alustava aikataulu: Tarjousten palautus klo Tarjousten avaus Urakkaneuvottelut vkolla 24 Urakoitsijan valinta Töiden aloitus viikolla 32 Kohde valmis Urakoitsijan on esitettävä tarjouksessaan oma ehdotuksensa rakennusaikaan, mikäli sillä on vaikutusta urakkahintaa alentavasti. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Suunnittelu- ja työaikataulun tekeminen Urakoitsijan on laadittava suunnittelu- ja työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä suunnittelu- ja työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan suunnittelukokouksissa, työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. Suunnitelma-aikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat ajankohdat: - Eri suunnittelualoilta (arkkitehti, rakenne, LVI, sähkö ja vastaavat) suunnittelutehtävien (rakennetyypit, mitoittamattomat työpiirustukset 1:50, selitykset, mitoitetut pohjapiirustukset ja leikkaukset 1:50 ja vastaavat) ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa.

12 12 Suunnitelmien hyväksyntäajat tilaajaa varten Urakoitsijan on esitettävä suunnitelma-aikataulu kaikkien suunnittelijoiden ja muiden konsulttien hyväksymänä ja allekirjoittamana tilaajan hyväksyttäväksi. Suunnitelma-aikataulu tulee tarkistaa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaavaksi. Urakoitsijan on esitettävä tarkistettu aikataulu kaikkien suunnittelijoiden ja muiden konsulttien hyväksymänä ja allekirjoittamana tilaajan hyväksyttäväksi. Työaikataulussa on ilmettävä ainakin seuraavat ajankohdat: Rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä tilaajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa. Yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja niiden vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus). Teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen LV-, IV- ja sähköurakan osalta. LVIS- osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta. Säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkastusmittauksiin tarvittava aika. Koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko. huonetiloissa. Toimintakoe ja sen sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen. Hyväksytyn toimintakokeen jälkeen on voitava aloittaa rakennuksen LVIS- töiden viritys- ja säätötyöt. Niiden suorittamisen edellytyksenä on myös rakennustöiden valmius. Urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset. Malliasennusten ja -tilojen valmistuminen. Urakoitsijan on esitettävä työaikataulu kaikkien tärkeimpien urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja allekirjoittamana tilaajan hyväksyttäväksi. Työaikataulu tulee tarkistaa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaavaksi. Urakoitsijan on esitettävä tarkistettu aikataulu kaikkien tärkeimpien urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja allekirjoittamana tilaajan hyväksyttäväksi. 8.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus YSEN mukaan. Sakollisia välitavoitteita ei ole. 9 VASTUUVELVOITEET 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Umpiolasien osalta vaaditaan lisäksi 5 vuoden nimitakuu, joka kattaa materiaalin lisäksi myös asennuksen. 9.2 Takuuajan toimenpiteet KVR- urakkaan kuuluu takuuajan huoltotoimenpiteet. Suoritetuista toimenpiteistä on laadittava pöytäkirja, jossa ilmenee yksityiskohtaisesti, mitä toimenpiteitä on suoritettu. Pöytäkirjaan on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena. Takuutarkastuksiin urakoitsijan on tuotava käyttöhenkilökunnan allekirjoittamat huoltopöytäkirjat, jotka liitetään takuutarkastuspöytäkirjaan. 9.3 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 4 luvun mukaiset vakuudet pitää urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta tarjouksen urakkahinnasta b) takuuajan vakuudeksi 2 % laskettuna arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden voimassaoloaika tulee olla 3 kk yli valmistumisajan ja takuuajan vakuuden 3 kk yli takuuajan päättymisajan.

13 Vakuutukset Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle tilaajan nimiin YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus vastaa rakennuskohteen täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Urakoitsija vakuuttaa työntekijänsä ja heidän omaisuutensa lakisääteisten ja oman alansa työehtosopimuksen mukaisten vakuutusten osalta. Urakoitsija vastaa työmaalla olevan rakennuskohteeseen kuulumattoman omaisuutensa vakuuttamisesta. Urakoitsija velvoitetaan noudattamaan vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita. 9.5 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen euromääräinen maksuerätaulukko. Maksuerien kertymän on vastattava työmaalla tapahtuneen suoritteen arvoa. Jokaiseen maksuerään on sisällyttävä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta erikseen sovittaessa maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Ns. tavaraposteja ei hyväksytä Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus ja vakuutustodistus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Viimeiset maksuerät Viimeistä edellinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on hyväksytty ja takuuajan vakuus on luovutettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 5 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun vastaanottotarkastuksessa todetut virheet, puutteet ja haitat on hyväksytysti poistettu, luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle sekä taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun euromääräinen lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ao. valvoja on todennut laskun maksukelpoiseksi (tai lasku muutoin on todettu hyväksyttäväksi) ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

14 Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Urakoitsijalle korvattavia lisä- ja muutostöitä ovat tilaajan haluamat muutokset ja lisäykset sopimusasiakirjojen mukaiseen laajuuteen, laatuvaatimuksiin, toiminnallisuuteen tai muihin vaatimuksiin. Muissa tapauksissa lisä- ja muutostöistä ei suoriteta erillistä korvausta urakoitsijalle. Urakoitsijalle korvattavissa muutos- ja lisätöissä noudatetaan YSE98 44 :ää. Lähtötietojen ja niiden vaatimusten muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan sopimuksessa Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään tarvittaessa urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan, ellei tapauskohtaisesti toisin ole sovittu. Urakoitsijan on täytettävä yksikköhintaluettelo ja toimitettava se urakkasopimusvaiheessa. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edustaja joka kirjataan urakkasopimukseen. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää ao. valvoja Rakennuttajan valvonta Tilaajalla on oikeus valvoa sekä suunnittelua ja rakentamista. Valvontaa suorittavat tilaajan edustajat. Heillä on oikeus valvoa, että sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Suunnitelmien tarkastusta varten on tilaajalle varattava tarkastusaikaa riittävästi. Rakennusaikana tilaaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita, esimerkiksi: viemäröintiä ja salaojitusta maanvaraiseen alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maarakenteiden tiivistystä. kosteuden ja vedeneristyksiä lämmöneristyksiä, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä säiliöitä alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. kaapelikanavia ja ojia maadoituksia Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettynä. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. Tilaajan edustajalla on oikeus estää työmaalle toimitettujen rakennustarvikkeiden käyttäminen, jos ne ovat kostuneet tai homehtuneet kuljetuksen tai varastoinnin aikana tai niissä on sienikasvustoa, tai niissä on sisäpuolista likaa, vaseliinia tms., joka saattaa johtaa mm. homehtumiseen. Tilaajan edustajalla on oikeus vaatia orgaanisten yhdisteiden päästöjen, mikrobipitoisuuden tai vastaavien mittaamista rakennustarvikkeesta, jos se voimakkaan tai poikkeuksellisen hajun vuoksi antaa aihetta epäillä valmistus- tai varastointivirhettä. Jos mittaus osoittaa, että pitoisuudet ylittävät ohjear-

15 vot tai puhtausluokalle määritellyt raja-arvot, urakoitsijan on omalla kustannuksellaan vaihdettava ko. rakennustarvike ohje- tai raja-arvojen alle menevään rakennustarvikkeeseen. Tilaajan edustajalla on oikeus puhdistuttaa putkistot tai kanavistot urakoitsijan kustannuksella, jos työnaikaiset suojaukset puuttuvat ja on aihetta epäillä sisäpuolista likaantumista eikä urakoitsija suostu suorittamaan ko. puhdistusta Kokeet ja mallit Tilaajalla on oikeus valvoa sekä suunnittelua ja rakentamista. Valvontaa suorittavat tilaajan edustajat. Heillä on oikeus valvoa, että sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan Yleistä Urakoitsija huolehtii sopimusasiakirjoissa mainittujen rakennuskohteen ja sen osien toimivuuden kannalta tarpeellisten kokeiden ottaminen. Tällä määräyksellä ei vähennetä YSE momentissa mainittua kokeidenottovelvollisuutta. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että tilaajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Kokeet ja mallit luovutetaan tuloksineen tilaajalle. Mikäli kokeen asemasta halutaan käyttää aikaisemmin tehtyä tutkimustulosta, jatkuvaa valmistarkkailua tai työmalli tehdään osana lopullisesta suorituksesta, on tästä sovittava erikseen tilaajan kanssa. Suoritettavaksi määrätyistä koestuksista, mittauksista, valmistustarkkailusta, tarvike- ja työtapaselvityksistä tms. tulee toimittaa tulokset suoraan tilaajalle Tarvike- ja värimallit, näytteet sekä mallikappaleet Tilaajan haluama laatutaso ilmenee rakennusselostuksesta ja huoneselosteesta. Tilaajan toimesta laaditaan värityssuunnitelma urakkaneuvotteluissa sovittuun ajankohtaan mennessä. Väreistä ja materiaaleista toimitetaan mallit siten, että ne ovat työmaalla verrattavissa toisiinsa. Värimallin koko sisätiloissa on noin 1 m2 ja ulkotiloissa 4 m2, alustavat värimallit 210 x 300 mm. Alustavia värimalleja tehdään 3 kpl/väri, kiiltoaste ja pinta Työmallit Suunnitelmissa mainituista osasuorituksista tekee urakoitsija työmallin osana lopullista työsuoritusta tilaajan hyväksymään paikkaan ennen lopullista työsuorituksen aloittamista. Työmallia muutetaan ja korjataan tarvittaessa, kunnes saavutetaan sopimusasiakirjojen puitteissa riittävän hyvä lopputulos TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijalla on oltava työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavista kohteista. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua RATU- lomakkeelle laadittua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirjassa on useampia jäljentäviä sivuja, joista yksi jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin 4 viikon välein. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan ennakolta kokouksissa esille otettavat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi työpäivää ennen kokouksia. Em. tilaisuuksissa puheenjohtajana ja sihteerinä toi-

16 mivat tilaajan edustajat. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tilaajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat. Urakoitsijan tulee esittää pöytäkirjaan kohdistuvat perustellut vastalauseet kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan saatuaan. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Urakoitsija tilaa rakennusluvan mukaiset tarkastukset ja ilmoittaa niistä ao. valvojille niin ajoissa, että valvojalla on mahdollisuus osallistua tarkastustoimituksiin Työmaan kulkulupa Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työmaan vastaavalle työnjohtajalle ja paikallisvalvojalle. Kaikilla urakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja työnantajan yksilöivä kuvallinen tunniste veronumeroineen VASTAANOTTO 13.1 Yleistä LVI- ja sähkötöiden osalta on suoritettava tämän urakkaohjelman mukaiset toimintakokeet 3 viikkoa ennen rakennuksen vastaanottotarkastusta. Toimintakokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä. Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee urakoitsijan kaikkien edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Tilaajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa luovutuksen noudattaen Rakennusyrityksen laatujärjestelmämallin kohtaa luovutus. Mikäli vastaanotto- ja jälkitarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin yksi, tarkastuksien kustannuksista vastaa urakoitsija. Urakoitsijan on huolehdittava, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. Kukin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta LVISA- töiden vastaanoton aikataulu Vastaanottotarkastusta edeltäen suoritetaan LVISA- töiden osalta: Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä rakennustöiden edistymisen yhteydessä Laite- ja asennustapatarkastukset rakennustöiden edistymisen yhteydessä Tehdaskokeet rakennustöiden edistymisen yhteydessä LVISA- laitteiden toimintatarkastusvalmius 3 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta Urakoitsijoiden suorittamat toimintatarkastukset, jotka on suoritettava ennen LVISAlaitteiden toimintakokeita LVISA- laitteiden toimintakokeet, joiden tulee olla hyväksytysti suoritettu viikkoa ennen vastaanottotarkastusta LVISA- laitteiden säädöt, mittaukset ja koestukset Automatiikan hienoviritys Kuormituskokeet Rakennusautomaation ohjelmiston toimivuustarkastukset

17 LVISA- järjestelmien yhteiskoekäyttö, joka on voitava aloittaa viikkoa ennen vastaanottotarkastusta Vastaanoton ennakkotarkastukset Siivoukset ja korjaukset 13.3 Toimintakokeet Toimintakokeiden edellytykset Kojeiden ja laitteiden rakenne-, laite- ja asennustapatarkastusten sekä urakoitsijoiden omien ja eri urakoitsijoiden välisten toimintatarkastusten jälkeen, urakoitsijoiden ilmoitettua kaikkien laitteittensa olevan toimintakuntoisia, suorittavat tilaaja ja Urakoitsija toimintakokeen. Toimintakokeiden edellytyksenä on, että seuraavat toimenpiteet on suoritettu: Rakennustyöt konehuone ja sähkökeskukset ovat valmiit ja alustavasti siivottu rakennuksen muut tilat ovat siivotut ja sellaisessa kunnossa, että toimintakoe ja sen jälkeen säätö- ja viritystyöt voidaan aloittaa ts. seinät, ovet, ikkunat yms. rakennusosat oltava asennettu Putkityöt verkosto ja laitteet on asennettu lopullisesti verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty eristystyöt on pääosin tehty mittarit on asennettu urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty Ilmanvaihtotyöt kaikki koneet, laitteet kanavat ja säätö- ja päätelaitteet on asennettu ilmastointikoneet, puhaltimet ja kanavat ja päätelaitteet on puhdistettu niiden puhtausluokan edellyttämään tasoon säätö- ja pääte-elimet on asennettu urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty Sähkötyöt kaikki sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu niin, että virta tulee koneille ja säätölaitteille lopullista kytkentää myöten konehuoneiden valaistus toimii moottoreiden lämpösuojat on viritetty ja koestettu hälytykset on kokeiltu ja alustavasti merkitty pyörimissuunnat on tarkastettu pakkokytkennät on tarkastettu laitteet ja kaapelit on merkitty urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty Säätö- ja valvontalaitetyöt säätö- ja valvontalaitteet on lopullisesti asennettu automatiikka on kytketty, esiviritetty ja asennusarvot aseteltu ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu 13.4 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Urakoitsija luovuttaa ennen vastaanottotarkastusta tilaajalle seuraavat asiakirjat urakkaohjelmassa mainittujen luovutusasiakirjojen lisäksi: valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset. viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat viranomaisten tarkastuspöytäkirjat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä takuutodistukset. LVI-piirustukset. Seuraavat piirustukset luovutetaan nitomalisäkkeellä varustettuina ja rengaskansioihin sijoitettuna 2 sarjana: 17

18 laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joissa on otettu huomioon myös työn aikana tehdyt muutokset. Ilmastointipiirustusten tulee olla väritettyjä. piirustukset laitteiden sisäisistä kytkennöistä ja liittymistä toisten urakoitsijoiden laitteisiin erityistä huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset. konekortit, joista ilmenevät: laitteen nimi, sijoitus ja numero valmistaja ja toimittaja osoitteineen tehoarvot ja käyttöolosuhteet laakerien, kiilahihnojen, suodatinpanosten ja muiden varaosien ja tarvikkeiden tilausnumerot ja myyjä Suomessa säädön asetteluarvot laitteiden tehokäyrät (esim. pumpuille ja puhaltimille virtauksen ja paineen funktioina) Konekortit (A ja B, Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki) sekä hoito-ohjeet laaditaan tilaajan ohjeiden mukaisina: yhtenä sarjana LVI-laitteiden kytkentä- ja toimintakaaviopiirustukset ao. LVI-laitetilan seinälle kiinnitettäväksi. Piirustukset tehdään ns. kovalaminoinnilla piirustustaulut ripustetaan koukkujen varaan ja ne varustetaan ripustuskohdissa reikien metallivahvikkeilla. piirustusten on oltava sellaisia, joista kuva ei häviä valon vaikutuksesta Käyttö- ja huolto-ohjeet Rakennuksesta tullaan ennen sen luovutusta tekemään huolto- ja käyttöohjeet kolmena A4- rengaskansiona. Kansioiden varsinaisen kokoamistyön suorittaa urakoitsija, joka luovuttavaa suomenkieliset huolto- ja käyttöohjeet tilaajalle 2 viikkoa ennen vastaanottoa. Tilaaja hyväksyy lopullisesti huolto- ja käyttöohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjekirja tulee sisältää seuraavat tiedot (referoitu kirjasta Toimitilakiinteistön huoltokirja, Ympäristöministeriö, 1999 ): Yleistiedot, jossa on huoltokirjan käyttöohje, kiinteistön perustiedot, rakenne- ja LVISA- järjestelmien yleiskuvaus, lomake tutkimusten taltiointia varten, lomake viranomaistarkastuksia varten, yhteystiedot Kunnossapitotiedot, jossa on rakennusosien ja järjestelmien käyttöikätavoitteet ja arvioidut kunnossapitojaksot, kunnossapito-ohjelma ja lomake korjaushistorian taltiointia varten Kiinteistönhoitosuunnitelma, jossa on sisäilmaston tavoite-olosuhteet, kulutustavoitteet, LVISAjärjestelmien käyttöarvot, tarkastustaulukot päivittäistehtäville, viikoittaistehtäville, 1- vuotiskaudelle eri rakennusosiin ja järjestelmiin jaoteltuina ja 10-vuotiskaudelle, yleistehtävien ja palveluiden kuvaus, lomake käyttöpäiväkirjaa varten, paikantamispiirustukset, talotekniikan huoltosuunnitelma ja lomake vuosikulutusten seurantaa varten Asiakirjaluettelo, jossa on lueteltu lupapiirustukset, erityispiirustukset ja selvitykset (loppupiirustukset) ja muut asiakirjat Liitteet, kuten viranomaismääräykset, tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet, konekortit, huoltokortit, tuotekohtaiset käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet, poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet, pintarakenteet sekä tilojen ja käyttäjien ohjeet Tilaajalle on luovutettava myös tarvittavat huolto- ja hoito-ohjeet kaikista erikoista huoltoa vaativista rakennusosista ja materiaaleista kuten erikoisverhouksista lattiapäällysteistä katteista erikoisikkunoista ja -ovista ja istutuksista. Jokaiseen siivouskeskukseen sijoitetaan päällysteitä, verhouksia ja muita vastaavia pintoja koskevat hoito- ja puhdistusohjeet siistissä muovikehyksessä Käytön opastus Urakoitsija järjestää käyttäjän kanssa sovittavina ajankohtina käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevia koulutustilaisuuksia. 18

19 Koulutus pyritään järjestämään aina kunkin järjestelmän tai laitteiston vastaanottokokeiden yhteydessä. Tilaisuuden kestoaika on kunkin järjestelmän tai laitteiston osalta yksi työpäivä. Käyttäjille on viimeistään koulutustilaisuudessa toimitettava kirjallinen aineisto joko em. käyttö- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun aineistoon perustuen. Ohjeiden tulee olla suomenkielisiä. Lisäksi urakoitsijan on annettava turvallisuuteen, hälytyksiin, poistumisteihin ym. vastaaviin liittyvissä asioissa koulutusta kaikille rakennuksessa työskenteleville sekä järjestettävä rakennuksen käyttöönoton jälkeen koulutustilaisuus kestoltaan yksi päivä ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida sopia, riitaisuudet jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla. Rakennuttajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta laskentakustannuksista Tarjouksen vertailuperusteet Urakoitsijan valinnan suorittaa Mäntsälän kunnanhallitus. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa lomakepohjaa. Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain mukaiset todistukset, jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia suunnittelijoilta ja aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen suunnittelija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä.

20 Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LY-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin vähintään yhden kuukauden tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjoukset on toimitettava tilaajalle suljetussa kirjekuoressa tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen viimeistään siinä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Tarjous Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja Hyvinvointineuvolan rakentamisesta Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tilaajan toimesta tarjousten jättöpäivänä. Tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä on kirjallisesti ilmoitettava tilaajalle viimeistään 5 vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. 20 Mäntsälä Pekka Savolainen Pekka Savolainen rakennuttamispäällikkö

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu 25 94100 Kemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA 12.10.2016

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Vetelin paloaseman peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita

Vetelin paloaseman peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita 1 Vetelin kunta Vetelin paloaseman peruskorjaus Urakkaohjelma 16.2.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) ILMASTOINTIURAKKA PUTKIURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Heinäveden katuvalojen uusiminen

URAKKAOHJELMA. Heinäveden katuvalojen uusiminen URAKKAOHJELMA Kohde: Heinäveden katuvalojen uusiminen 2016 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Rakennuttaja... 4 1.3 Tilaaja... 4 1.4 Rakennuttamistehtävistä vastaava... 4 1.5

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA 22.3.2013 Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta 07170 Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen

Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen VIHDIN KUNTA Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32057 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (16) Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen

Lisätiedot

Rakennuskohde YLIVIESKAN KAUPUNGINTALON PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 )

Rakennuskohde YLIVIESKAN KAUPUNGINTALON PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Rakennuskohde YLIVIESKAN KAUPUNGINTALON PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) Sähköurakka LV-urakka IV-urakka Au-urakka

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 )

Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Pääurakka (rakennusurakka) Sähköurakka LV-urakka IV-urakka Au-urakka 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KUSTAA HIEKAN LUKUTUVAN SISÄILMASANEERAUS (RU) Keskuskatu 8 23800 LAITILA HANKE 1 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALON PERUSPARANNUS. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALON PERUSPARANNUS. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN KAUPUNGINTALON PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 30.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

Rakennuskohde RAUDASKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 )

Rakennuskohde RAUDASKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Rakennuskohde RAUDASKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Pääurakka (rakennusurakka, vesikaton uusiminen) Sähköurakka LV-urakka IV-urakka Au-urakka 1 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot