Kelan kuntoutuksena toteutettava Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus vuosina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan kuntoutuksena toteutettava Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus vuosina 2017 2020"

Transkriptio

1 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Dnro 1/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettava Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus vuosina Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa kaikki nämä tarjouskilpailukohtaiset kysymykset ja vastaukset, jotka koskevat ajalla tarjouskilpailussa olevaa Kelan kuntoutuksena toteutettavaa Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Tässä esitettyihin kysymyksiin annettuja vastauksia voi käyttää vain kyseisellä ajanjaksolla järjestettävässä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tarjouskilpailussa. Tarjouspyyntö Kysymys 1: Tarjouspyyntö, seuranta, sivut 6 ja 8. Sivulla 6 sanotaan, että 2 seurantapäivää tapahtuu (avomuotoinen kuntoutuspäivää) palveluntuottajan yksikössä. Sivulla 8, sanotaan seurannasta liittyen hintoihin, että palveluntuottajan edustaja/edustajien tekemä seurantakäynti (sisältää 100km:n matkat) on 180,00 /vrk/kja. Mielestämme tässä on ristiriita. Onko tässä virheellinen tieto? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 2 (Tarjouksen antaminen) on esitetty malli palvelun toteutuksesta. Mallissa seuranta toteutetaan kahtena seurantapäivänä. Tarjouskilpailussa tarjottavan hinnan tulee perustua tarjouspyynnössä esitettyyn malliin (työkokeilu ja työhönvalmennus 240 kuntoutuspäivää). Palvelukohtaisen standardin mukaan seuranta voidaan toteuttaa seurantapäivänä, palveluntuottajan edustajan tekemänä seurantakäyntinä, kuntoutujan seurantakäyntikertana tai video- ja puhelinyhteydenottona. Tarjouspyynnön kohdassa 3.2. (Kelan määrittämät kiinteät hinnat) on Kelan määrittämät kiinteät hinnat, joista ei anneta erillistä hintatarjousta. Palveluntuottajan edustajan/edustajien tekemässä seurantakäynnissä (sisältää 100 km matkat) käytetään tarjouspyynnössä ilmoitettua kiinteää hintaa (180,00 euroa/vrk/kuntoutuja). Kysymys 2: Tarjouspyyntö kohdassa Kuntoutuskustannusten maksaminen on kerrottu kuntoutuskustannuksista päivinä, jolloin palveluntuottaja käy tai ei käy kuntoutujan luona ulkopuolisessa työpaikassa. Palvelulinjakohtaisen standardin kohdassa 6.5 (sivun 16 viimeinen kappale) mainitaan, että työhönvalmentajat voivat korvata osan muista työpaikalla käynneistä ottamalla kuntoutujaan ja työnantajaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Sovelletaanko näihin kuntoutuspäiviin, jolloin työhönvalmentaja ottaa kuntoutujaan ja työnantajaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, tarjottua ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen hintaa vai 40 % tarjotusta ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen hinnasta? POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE 1 (10) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin

2 Vastaus: Kuntoutuspäivistä, jolloin palveluntuottaja ei käy kuntotutujan luona, maksetaan 40 % tarjotusta ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen hinnasta. Tämä koskee myös päiviä, jolloin palveluntuottaja on yhteydessä kuntoutujaa tai työnantajaan puhelimitse tai sähköpostitse. Kysymys 3: Tarjouspyyntö kohta 1.4 Palveluntuottajien valinta puitejärjestelyyn: Miten Kela määrittelee palveluntuottajan enimmäisasiakaskapasiteetin? Tarjouslomakkeessa kysytään vain vähimmäisasiakaskapasiteettia. Vastaus: Kela ei määrittele palveluntuottajien enimmäiskapasiteettia. Lomakkeella 1 a-b (Yleistiedot tarjouksesta) kohdassa 2 (Tarjottava kuntoutujamäärä) palveluntuottaja ilmoittaa tarjottavan vähimmäiskuntoutujamäärän vuosittain. Tarjouspyynnön mukaan tarjottu asiakaskapasiteetti sitoo tarjoajaa vuositasolla koko sopimuskauden ajan. Tarjouksia hyväksytään siinä määrin, että niillä voidaan järjestää riittävät ja kattavat kuntoutuspalvelut. Kelan kuntoutusasiakas valitsee palveluntuottajan, jolta palvelut hänelle ostetaan. Kysymys 4: Onko Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelujen työkokeilu/työhönvalmennuksen aikana tarjottava asiakkaalle majoitus (pakollinen)? Vastaus: Kyllä. Tarjouspyynnön kohdan 1.1. (Hankittava palvelu) mukaan palveluntuottajan on aina järjestettävä majoitus ja täysihoito kuntoutujien tarpeen mukaan palvelukohtaisen standardin kohdan 9 (Kuntoutustilat, majoitus) mukaisesti suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä palvelussa. Tarjoajia koskevien kelpoisuusehtojen mukaan (Lomake 3 a-b) palveluntuottaja järjestää majoituksen omissa tai erillisissä majoitustiloissa. Erilliset majoitustilat sijaitsevat enintään 40 minuutin tai 40 km:n etäisyydellä palveluntuottajan yksiköstä. Palveluntuottaja vastaa kuljetuskustannuksista ja järjestää kuntoutujalle kuljetuksen erillisistä majoitustiloista palveluntuottajan yksikköön tai palveluntuottajan työkokeilutiloihin. Lomakkeella 6 a-b (Tilat ja välineet) palveluntuottaja ilmoittaa käyttämiensä majoitustilojen ja niiden päivystystä koskevat tiedot. Kysymys 5: Onko tarkoituksena, että jokaiseen palveluntuottajan yksikköön, jossa palvelua tuotetaan, tehdään vain yksi mallin mukainen tarjous? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 2.1. mukaan tarjous annetaan palveluntuottajan toimipisteittäin. Jokaisesta tarjotusta toimipisteestä (yksiköstä) toimitetaan erilliset tarjoukset ja tarjouslomakkeet (Lomakkeet 1 a-b 6 a-b). Kysymys 6: Miten tulkitaan tarjouspyynnössä 1.kohta 1.1. Hankittava palvelu mainitaan, että tarjouksen voi tehdä joko yhdestä tai useammasta palvelusta, kohta 2.1 ilmenee kuitenkin, että palveluntuottajan tulee pystyä toteuttamaan kaikkia kolmea palvelulinjaa. Eli, tarkoittaako tämä sitä, että esim. jos haetaan vain työkokeilua, on palveluntuottajalla oltava edellytykset / valmiudet toteuttaa kaikkia em. kolmea palvelulinjaa? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 1.1.(Hankittava palvelu) on ilmoitettu palvelut, joista tarjous pyydetään. Hankittavia palveluja ovat: suomenkielinen työllistymistä edistävä kuntoutus (a) ja ruotsinkielinen työllistymistä edistävä kuntoutus (b). Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta hankittavasta palvelusta. Palvelulinjakohtaisen standardin kohta 4 (Kuntoutuksen palvelulinjan valinta) mukaan hankittavissa palveluissa a ja b on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa (työkokeilu, työhönvalmennus sekä työkokeilu ja työhönvalmennus). Näistä valitaan toteutettavaksi yksi, joka soveltuu parhaiten 2 (10)

3 kuntoutujan ajankohtaiseen tilanteeseen ja kuntoutustarpeeseen. Palvelua koskevien kelpoisuusehtojen mukaan palveluntuottajan tulee pystyä toteuttamaan kaikkia kolmea palvelulinjaa. Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia, vaan palvelun tulee sisältää palvelukohtaisen standardin mukainen kokonaisuus (kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa). Osatarjous on esimerkiksi sellainen tarjous, joka annetaan vain tietystä palvelulinjasta. Kysymys 7: Kelpoisuusehdoissa ei edellytetä, että palveluntuottajalla on toiminnalleen lupa. Yleisessä standardissa kohdassa Luvat on kuvattu, mitä palveluntuottajan toiminnalta edellytetään. Tarvitaanko tarjouksen kohteena olevan palvelun tuottamiseen lupa? Jos palveluntuottajalla on avoyksikköä koskeva terveydenhuollon toimilupa, ja palveluntuottaja jättää kaksi tarjousta; avoyksiköstä ja toimipisteestä, jossa ei järjestetä muuta kuntoutustoimintaa, tarvitseeko toimipisteelle hankkia lupa? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan 1.1. mukaan (Hankittava palvelu) palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen Kelan avo- ja laitosmuotoisen standardin yleisen osan (Liite 1 a-b) ja palvelukohtaisen standardin (Liite 2 a-b) mukaisesti. Standardin yleisen osan kohdan (Luvat) mukaan Palveluntuottajan toiminta on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) lupa- tai ilmoitusmenettelyn mukaista (ei koske niitä palveluntuottajia, joihin ei sovelleta edellä mainittujen lakien mukaista lupa- ja ilmoitusmenettelyä). Palveluntuottajan tulee tarvittaessa olla yhteydessä luvan myöntäviin viranomaisiin lupa-asian selvittämiseksi. Tarjouskilpailussa ei tarkisteta toimilupaan liittyviä vaatimuksia. Kysymys 8: Paljonko ko. palvelua tai vastaavaa on hankittu TYKS erva-alueelle viime ja edellisinä vuosina? Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa 1.4. (Palveluntuottajien valinta puitejärjestelyyn) on linkki, josta löytyy viimeisimmät tilastot Kelan työkokeilun ja työhönvalmennusten asiakasmääristä vuodelta Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen palvelut. Kysymys 9: Tavoitteleeko Kela jatkossa yhtä ja samaa palveluntuottajaa TYKS erva-alueelle? Vastaus: Tarjouspyynnön mukaan palveluntuottajia valitaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen puitejärjestelyyn riittävästi ja kattavasti toteuttamaan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Kysymys 10: Tuleeko palveluntuottajan rekisteröidä majoitustilat, mikäli käytetään erillisiä majoitustiloja kuten hotellia tai muita huoneistoja? Vastaus: Kuntoutukseen käytettäviä tiloja ei rekisteröidä työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tarjouskilpailussa. 3 (10)

4 Tilat ja välineet lomake Kysymys 1: Lomake 6 tilat ja välineet kohta 3 päivystys: Mitä vastataan silloin, jos päivystys järjestetään puhelinpäivystyksenä yleisen standardin kohdan ensiapupäivystys mukaisesti? Vastaus: Lomakkeen 6 (Tilat ja välineet) kohta 3 (Majoitus palveluntuottajan yksikössä) koskee palveluntuottajan yksikön majoitustiloja ja niiden päivystystä. Standardin yleisen osan kohdan (Ensiapu) mukaan Kelan järjestämässä laitosmuotoisessa kuntoutuksessa palveluntuottajalla on oltava paikalla ensiaputaitoista henkilöstöä ympärivuorokautisesti. Standardin yleisen osan kohdan (Ensiapu) mukaisesti niissä palvelukohtaisissa standardeissa, joissa hyväksytään erilliset majoitustilat, tulee erillisten majoitustilojen päivystys järjestää vähintään puhelinpäivystyksenä. Erillisten majoitustilojen tiedot ja niiden päivystys ilmoitetaan lomakkeen 6a-b (Tilat ja välineet) kohdassa 4 (Erilliset majoitustilat). Sopimus Kysymys 1: Sopimus kohta 7 Laskutettavat päivät: Palveluntuottaja voi laskuttaa Kelaa kuntoutujan äkillisen sairastumisen tapahduttua vain sairastumisen ensimmäisestä päivästä, kun kuntoutuspäivä on tarkoitus toteuttaa palveluntuottajan yksikössä. Koskeeko tämä myös palveluntuottajan tiloissa tapahtuvaa työkokeilua? Vastaus: Ei. Äkillisissä sairastumistapauksissa korvausta ei makseta ulkopuolisessa työpaikassa tai palveluntuottajan työkokeilutiloissa tapahtuvan kuntoutuksen ajalta. Näissä tilanteissa ei myöskään korvata ravinnosta ja majoituksesta palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia. Palveluntuottaja voi laskuttaa Kelaa äkillisen sairastumisen tapahduttua sairastumisen ensimmäisestä päivästä vain palveluntuottajan yksikössä tapahtuvan kuntoutuksen ajalta. Alihankinta Kysymys 1: Kan man ha en offentlig producent (t.ex. X samkommun) som underleverantör, t.ex. för att ha tillgång till lokal för s.k. intern arbetsprövning / -träning? Kysymys 2: man via underleverantörsavtal köpa lokala/regionala handledartjänster (t.ex. av X samkommuns arbetskonsulenter, som uppfyller kraven i standarden och som befinner sig på samma ort som klientens arbetsplats) för den externa arbetsprövningen / -träningen, t.ex. på så vis att anbudsgivarens personliga handledare är ansvarig och tillsammans med arbetsparet och klienten gör allt övrigt arbete, förutom de veckovisa besöken på arbetsplatsen + eventuella akuta besök på arbetsplatsen. Detta skulle underlätta och göra servicen mer regionalt jämbördig för klienterna, framförallt gällande den svenskspråkiga servicen som omfattar hela landet. Vastaus kysymyksiin 1 ja 2: Palvelukohtaisen standardin kohdan 8. (Henkilöstö) mukaan kuntoutuksen toteuttaa työpari, jolla on kokonaisvastuu kuntoutuksen toteuttamisesta. Työparin muodostaa 2 työntekijää, jotka ovat eri henkilöitä. Kuntoutusta ei voi toteuttaa palvelukohtaisesta standardista poikkeavalla tavalla. Tarjouspyynnön kohdan 1.1. (Hankittava palvelu) mukaan jokaisesta tarjoajan toimipisteestä (yksiköstä), jossa palvelua annetaan, on tehtävä erillinen oma tarjouksensa. Toimipiste (yksikkö) voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu toimipiste tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. 4 (10)

5 Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL) 53 2 momentin mukaan Kela voi hankkia julkisen ja julkiseen rinnastettavan tahon toteuttamia kuntoutuspalveluja vain silloin, jos kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää. KKRL:n esitöiden (HE 3/2005 vp s.39) mukaan julkiseen tahoon rinnastettavana voidaan pitää sellaista yksityistä palveluntuottajaa, joka antaa kuntoutuspalveluja terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon tai muun vastaavan julkisen terveydenhuollon pääasiallisesti omistamassa ja hallitsemassa tilassa. Jos yksityinen palveluntuottaja antaa kuntoutuspalveluja muussa julkisen toimijan eli esimerkiksi kaupungin omistamassa tilassa, Kela ei tulkitse yksityisen palveluntuottajan olevan KKRL 53 2 momentissa tarkoitettu julkiseen rinnastettava taho silloin, kun palveluntuottaja maksaa tilasta käypää vuokraa. Palvelukohtaisen standardin kohdan 6.5 (Työssä tukeminen ja tuen asteittainen vähentäminen) mukaisesti palveluntuottajan työkokeilutiloja voidaan käyttää vain työkokeilussa, ei työhönvalmennuksessa. Tarjouspyynnön kohdan 4. (Alihankkijoiden käyttö) mukaan hankittavan palvelun voi tuottaa alihankintana. Alihankinta- ja alihankkijakäsitteet on määritelty standardin yleisen osan kohdassa (Alihankinta). Alihankinnalla tarkoitetaan kuntoutuspalvelun ostamista kolmannelta osapuolelta, ei esimerkiksi toimipisteen vuokraamista. Tarjouspyynnön kohdan 4. (Alihankkijoiden käyttö) mukaan Kela voi hankkia julkisen tai julkiseen rinnastettavan tahon alihankintana toteuttamia kuntoutuspalveluja vain, jos kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää (KKRL 53 2 mom.). Kela ei voi tarjouskilpailussa hyväksyä tarjousta, jossa kuntoutuspalvelua antaa alihankintana julkinen tai julkiseen rinnastettava taho, jos tarjouskilpailussa saadaan riittävästi hyväksyttäviä tarjouksia, joissa kuntoutuspalvelua antaa yksityinen taho. Palvelukohtainen standardi Kysymys 1: 6.4 Työn etsintä, kappale 2: Tulkitaanko niin, että ulkopuolinen työpaikka voi olla saman omistajan/ylläpitämän jossakin muussa toimipisteessä kuin vars. tarjoavan yksikön tilat ja palvelut? Kysymys on siis saman ylläpitäjän muista kuin tarjoavan yksikön palveluista esim. ammattiopistossa olevat työtehtävät? kappale 4: Entä, jos kuntoutuja saa suunnitellun ja haluamansa palkka- tai ansiotyöpaikan, jatkuuko työhönvalmennus silti? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 6.4 (Työn etsintä) todetaan, että ulkopuolinen työpaikka sijaitsee muualla kuin palveluntuottajan yksikössä tai palveluntuottajan työkokeilutiloissa. Ulkopuolinen työpaikka etsitään ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta. Työklinikat, työpajat, työkeskukset, työosastot, työllistämisyksiköt, työpankit, sosiaaliset yritykset, työllisyyshankkeet, työosuuskunnat ja vastaavat rinnastetaan palveluntuottajan työkokeilutiloiksi. Edellä mainitut paikat rinnastetaan ulkopuoliseksi työpaikaksi vain silloin, jos kuntoutuja on näissä paikoissa palkallisena työntekijänä. Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan, että toteutuksessa huomioidaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutustavoitteet. Yhtenä tavoitteena on tukea kuntoutujan työsuhteen vakiinnuttamista. Kysymys 2: Pitääkö kuntoutuspäivän jouston suhteen (päivien määrä viikossa tai päivän pituus) olla aina yhteydessä Kelaan vai riittääkö, että valittu tapa kirjataan selosteeseen? 5 (10)

6 Kysymys 3: Sovitaanko kuntoutuspäivien joustosta myös Kelan kanssa vai riittääkö asiasta sopiminen kuntoutujan, omaohjaajan ja työpaikan kanssa? Vastaus kysymyksiin 2 ja 3: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5.4 (Kuntoutuspäivän sisältö ja pituus) todetaan, että joustoa voidaan käyttää poikkeustilanteissa omaohjaajan ja kuntoutujan sopimuksella. Kohdassa 6.6 (Kuntoutuksen päättäminen) todetaan, että kuntoutuspalautteessa kuvataan, miksi kuntoutuspäivissä käytettiin joustoa. Kysymys 4: Ovatko kuntoutuspäivien jouston vaihtoehdot nuo kaksi, sivu 9? (Esimerkiksi 4 päivää ja 4 tuntia ei olisi mahdollista?) Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5.4 (Kuntoutuspäivän sisältö ja pituus) on kuvattu kuntoutuspäivien jouston vaihtoehdot. Kysymyksessä mainittu 4 päivää ja 4 tuntia ei täytä standardissa mainittuja kuntoutuspäivän jouston vaihtoehtoja. Kysymys 5: Edellisessä standardissa työn kokeiluvaiheen/ työhön valmennusvaiheen pituus oli vähintään 5 tuntia päivässä. Nyt kuntoutuspäivän pituus on määritelty: Keskimäärin 6 tuntia, josta vähintään 5 tuntia, sivu 9. Tarkoittaako tuo määritelmä samaa, siis ulkopuolisella työpaikalla riittää vähintään 5 tunnin työskentely? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5.4 (Kuntoutuspäivän sisältö ja pituus) todetaan, että vähintään 5 tuntia on kuntoutujan tarpeen mukaan ulkopuolisella työpaikalla työskentelyä. Kysymys 6: Sovitaanko tai tarvitaanko Kelan suostumus kuntoutuksen jaksottamiseen vai riittääkö siitä ilmoitus Kelaan? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5.4 (Kuntoutuspäivän sisältö ja pituus) todetaan, että poikkeustilanteissa palveluntuottaja sopii menettelyn Kelan kanssa, koska yli 3 viikkoa kestävä jaksotus voi vaikuttaa kuntoutujalle maksettavaan kuntoutusrahaan. Lisäksi todetaan, että jos kuntoutujan elämäntilanteessa ilmenee tarve kuntoutuksen jaksotukselle, palveluntuottaja ohjaa kuntoutujaa olemaan yhteydessä Kelaan. Kohdassa 6.6 (Kuntoutuksen päättäminen) todetaan, että kuntoutuspalautteessa kuvataan miksi kuntoutusta jaksotettiin. Kysymys 7: Voiko työhönvalmennusta jaksottaa? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan, että kuntoutus pyritään toteuttamaan yhtäjaksoisesti, ilman kuntoutujan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kohdassa 5.4 (Kuntoutuspäivän sisältö ja pituus) todetaan, että kuntoutusta jaksotetaan kuntoutujan tarpeen mukaan yhden tai useamman kerran. Kohdassa 6.6 (Kuntoutuksen päättäminen) todetaan, että kuntoutuspalautteessa kuvataan miksi kuntoutusta jaksotettiin. Kysymys 8: Kuinka usein talon ulkopuolisessa työpaikassa tulee palveluntuottajan edustajan käydä? Voiko yhteydenottoja tehdä puhelimitse tms.? Kysymys 9: Kuinka suuren osan työpaikkakäynneistä voi korvata muulla kuin käynnillä työpaikalla ensimmäisen ja viimeisen viikon pakollisten käyntien jälkeen? Vastaus kysymyksiin 8 ja 9: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 6.5 (Työssä tukeminen ja tuen asteittainen) kuvataan, kuinka usein työhönvalmentaja käy työpaikalla työkokeilun ja/ tai työhönvalmennuksen aikana. 6 (10)

7 Palvelukohtaisessa standardissa ei ole tarkasti määritelty kuinka suuren osan työpaikkakäynneistä voi korvata muilla tavoilla. Kysymys 10: Kuntoutusmuotojen rakenteesta: toteutetaanko prosessin Kuntoutuksen suunnittelu 1pv, Taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus 5pv ja Työn etsintä 10 pv yhtäjaksoisesti palveluntuottajan tiloissa eli aloitus olisi tällöin 16 pv? Voiko näitä päiviä jaksottaa tarvittaessa? Onko em. mainittujen päivien jälkeen väliä vai eteneekö kuntoutuja suoraan ulkopuoliseen työpaikkaan/palveluntuottajan tiloissa tapahtuvaan kuntoutukseen? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan, että kuntoutuksen suunnittelu toteutetaan palveluntuottajan yksikössä ja kuntoutus pyritään toteuttamaan yhtäjaksoisesti, ilman kuntoutujan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kuntoutuksen jaksotus on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.4 (Kuntoutuspäivän sisältö ja pituus), jossa todetaan, että kuntoutusta jaksotetaan kuntoutujan tarpeen mukaan. Kohdassa 6.4 (Työn etsintä) todetaan, että työkokeilua varten työhönvalmentajat ja kuntoutuja etsivät kuntoutujalle ulkopuolisesta työpaikasta yhden tai useamman työkokeilupaikan. Jos kuntoutujalle ei löydetä ulkopuoliselta työpaikalta työkokeilupaikkaa ja palveluntuottajalla on kuntoutustarpeeseen soveltuva työkokeilutila, kuntoutusta voidaan toteuttaa palveluntuottajan työkokeilutilassa. Kysymys 11: Onko kuntoutuksen päättäminen suoraan työkokeilun/työhönvalmennuksen lopuksi vai onko siinä ajallista väliä? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan, että kuntoutus pyritään toteuttamaan yhtäjaksoisesti, ilman kuntoutujan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kohdassa 6.6 (Kuntoutuksen päättäminen) todetaan, että kuntoutuksen päättäminen toteutetaan kuntoutuksen lopussa työssä tukemisen ja tuen asteittaisen vähentämisen jälkeen. Kuntoutus päätetään kun kuntoutusta ei ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa, kuntoutuja on saavuttanut asettamansa kuntoutustavoitteet, kuntoutuja ja työhönvalmentajat eivät ole löytäneet ulkopuolista työpaikkaa kuntoutujalle tai kuntoutuksen kokonaiskesto tulee täyteen. Kysymys 12: Työhönvalmennus, 60 kuntoutuspäivän lisäksi voi kuntoutukseen sisältyä enintään 60 päivää jos työhönvalmennus ei johda palkka- tai ansiotyön saamiseen. Tulevatko jatkopäivät em. tilanteessa automaattisesti ja se kirjataan vain lausuntoon vai pitääkö olla yhteydessä Kelaan ja siellä päätetään mahdolliset jatkopäivät? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 6.5 (Työssä tukeminen ja tuen asteittainen vähentäminen) todetaan, että omaohjaaja perustelee Kelalle kuntoutuksen jatkamisen tarpeen ja toimittaa jatkohakemuksen Kelaan viimeistään 2 viikkoa ennen voimassa olevan kuntoutuspäätöksen päättymistä. Kysymys 13: Mikä määrittää päivien määrän (21 56 pv) työpaikalla) Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan että toteutuksessa huomioidaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutustavoitteet. 7 (10)

8 Kysymys 14: Mitä käytännössä tarkoittaa ryhmämuotoinen toiminta ulkopuolisessa työpaikassa ollessa? Missä se toteutuu? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 6.8 (Kuntoutuksen menetelmät) on kuvattu ryhmämuotoinen toiminta. Standardissa ei ole määritelty missä ryhmämuotoinen toiminta ulkopuolisessa työpaikassa ollessa toteutuu. Kysymys 15: Työllistymistä edistävän kuntoutuksen rakenteessa (kohta 5) on kuvattu palveluprosessien kestot kuntoutuspäivinä. Voiko kuntoutuja siirtyä suoraan kuntoutuksen suunnitteluvaiheesta työssä tukemisen ja tuen asteittaisen vähentämisen vaiheeseen ilman ettei toteuteta taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitusta eikä työn etsinnän vaihetta? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan, että toteutuksessa huomioidaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutustavoitteet. Kohdassa 6 (Kuntoutuksen toteutus ja sisältö) todetaan, että palveluntuottaja perustelee, jos palveluntuottaja ja kuntoutuja sopivat poikkeustilanteissa jättävänsä kuntoutujan tarpeen mukaan joitakin kuntoutuksen rakenteen ja sen etenemisen prosessin sisältöjä toteuttamatta. Kysymys 16: Siirrytäänkö työkokeilun ja työhönvalmennusprosessissa suoraan työkokeilusta työhönvalmennuksen työssä tukemisen ja tuen asteittaisen vähentämisen vaiheeseen? Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 5 (Kuntoutuksen rakenne) todetaan, että toteutuksessa huomioidaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja kuntoutustavoitteet. Kohdassa 5.3 (Työkokeilu ja työhönvalmennus) on kuvattu kuntoutuksen rakenne. Siirryttäessä työkokeilusta työhönvalmennukseen voidaan siirtyä suoraan työssä tukemiseen ja tuen asteittaiseen vähentämiseen. Kysymys 17: Onko yhden työparin enimmäisasiakasmäärä 20 vai 40? Kysymys 18: Omaohjaajalle ja työparille on määritelty maksimi kuntoutujamäärät (omaohjaaja 20 ja työpari 40). Tarkoittaako maksimimäärä vastattavista kuntoutujista työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelussa olevia kuntoutujia? Voiko työntekijöillä olla näiden kuntoutujien maksimimäärän lisäksi muissa palveluprosesseissa tai muilta toimeksiantajilta (työeläkevakuutusyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt, te-hallinto, työterveyshuolto ym.) olevia kuntoutujia ohjattavanaan? Vastaus kysymyksiin 17 ja 18: Työparin enimmäisasiakasmäärä on 40. Kela ei määrittele, voiko työntekijöillä olla lisäksi muissa palveluprosesseissa tai muilta toimeksiantajilta (työeläkevakuutusyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt, te-hallinto, työterveyshuolto ym.) olevia kuntoutujia ohjattavanaan. Kysymys 19: Lasketaanko omaohjaajan tai työparin toisen jäsenen enimmäisasiakasmäärään mukaan seurantavaiheessa olevat kuntoutujat? Vastaus: Kyllä. Palvelukohtaisen standardin kohdassa 8 (Henkilöstö) todetaan, että omaohjaajana toimivalla työhönvalmentajalla on vastattavanaan kerrallaan yhteensä enintään 20 kuntoutujaa ja näiden kuntoutusprosessit. Työparin toisella jäsenellä, joka ei ole omaohjaaja, on vastattavanaan kerrallaan yhteensä enintään 40 kuntoutujaa ja näiden kuntoutusprosessit. 8 (10)

9 Kysymys 20: Palvelulinjakohtainen standardi kohta 8 Henkilöstö: Työparin toinen työntekijä on työvalmentaja, jolla on vähintään ammatillinen perustutkinto. Voiko tämä tutkinto olla miltä tahansa alalta, esim. kondiittori, muurari tai sähköasentaja? Vastaus: Kyllä. Kysymys 21: Voiko työparin jäsenet edustaa samaa ammattinimikettä? Vastaus: Kyllä. Kysymys 22: Pitääkö palveluntuottajalla olla käytettävissä omia työkokeilutiloja? Vastaus: Ei tarvitse olla. Kysymys 23: Voiko palveluntuottaja käyttää yhteistyökumppanin työkokeilutiloja? Jos voi niin tuleeko nämä tilat rekisteröidä ennen 1.4.? Vastaus: Palveluntuottaja voi käyttää yhteistyökumppanin työkokeilutiloja. Kuntoutukseen käytettäviä tiloja ei rekisteröidä työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tarjouskilpailussa. Kysymys 24: Liite 2 a-b Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen standardi kohta 9 Ruokailun järjestäminen: Ruokailu järjestetään vaihtoehtoisesti palveluntuottajan yksikössä tai palveluntuottajan järjestämässä erillisessä ruokailutilassa, joka sijaitsee enintään 500 metrin etäisyydellä palveluntuottajan yksiköstä. Päteekö tämä myös ulkopuolisessa työkokeilussa/harjoittelussa/palkkatyössä? Vai voiko silloin ruokailun järjestää esim. ulkopuolisessa työpaikassa tai sen lähistöllä olevassa lounasravintolassa? Kysymys 25: Koskeeko kuntoutukseen sisältyvä Kelan kustantama ruokailu myös kuntoutujaa, joka on työhönvalmennuksessa ulkopuolisessa työpaikassa ja palkkatyösuhteessa tähän työhönvalmennuspaikkaan? Vastaus kysymyksiin 24 ja 25: Palvelukohtaisen standardin kohdassa 9 (Kuntoutustilat) todetaan, että palveluntuottajan tulee järjestää kuntoutujalle kuntoutuksen aikainen ruokailu. Jos palveluntuottaja ei voi järjestää ruokailua palveluntuottajan työkokeilutiloissa tai ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen aikana, palveluntuottaja antaa kuntoutujan käyttöön Kelan määrittämän ravinnon hinnan (ravinto avohoito). Standardin yleinen osa Kysymys 1: Työparin 1. työvalmentaja, joka on voisiko muuttaa sairaanhoitaja AMK tai vanhan opistoasteen sairaanhoitaja ja työfysioterapeutti tai vanhan opistoasteen fysioterapeutti Perustelu: Käytäntö Kelan nykyisissä palvelutuotteissa on osoittanut työparin psykiatrinen sairaanhoitaja/työelämänasiantuntija erittäin toimivaksi erityisesti mielenterveyskuntoutujien palveluissa - työntekijöillä pitkä työhistoria kuntoutuksessa Vastaus: Palvelukohtaisen standardin kohtaan 8 (Henkilöstö) ei ole merkitty vastaavia tutkintoja, koska eri tutkintojen rinnastettavuus toisiinsa kuvataan Kelan avo- laitosmuotoisen standardin yleisen osan liitteessä 1 (Ammatti ja tehtävänimikkeet). Liitteessä 1 mainitaan AMK-tutkintoihin rinnastettavista tutkinnoista seuraavaa: 9 (10)

10 Tässä liitteessä ja standardissa mainittuihin AMK-tutkintoihin rinnastetaan myös vastaavat vanhemmat opistoasteen tutkinnot. Kysymys 2: Yleinen standardi, kohta Ohjelmien aikainen valvonta: Täytyykö kaikilla ohjaajilla olla EA 1 voimassa vai vain liikuntaryhmien ohjaajilla? Vastaus: Standardin yleisen osan kohdan (Ensiapupäivystys) avomuotoisessa kuntoutuksessa palveluntuottajalla on oltava paikalla ensiaputaitoista henkilöstöä kuntoutusohjelman aikana. Liikuntaryhmien ohjaajilla täytyy olla EA 1 voimassa. Muilta osin EA 1 - kurssin tai muun vastaavan koulutuksen suorittaminen kuvataan standardin yleisen osan luvuissa Muut kuin tarjouksen antamiseen liittyvät kysymykset Kysymys 1: mitä tukea (kuntoutusraha /väliajan kuntoutusraha tms.) kuntoutuja saa kuntoutukseen sisältyvien väliaikojan tai tarvittavan jaksotuksen aikana? Kysymys 2: Kuntoutujan toimeentuloon liittyvä kysymys; Tekeekö Kela kuntoutusrahapäätöksen esim. kuntoutujan työkokeilun osalta kerralla 5 kk:ksi? Kysymys 3: Voiko olla 120 kuntoutuspäivää muutoin kuin jos työhönvalmennus JOHTAA palkkatai ansiotyön saamiseen? Onko muita perusteluja/ vaihtoehtoja jatkopäiville? Kysymys 4: Palvelulinjakohtainen standardi kohta 5.3: Voiko työhönvalmennus työkokeilun jälkeen olla 120 päivää, mikäli palkkatyötä on lupailtu, mutta se ei ole varmaa? Mikä on riittävä näyttö palkkatyön saamisesta, työsopimus, suullinen lupaus vai jokin muu? Kysymys 5: 2.3 Yleinen osa. Kieli ja tulkin käyttö kuntoutuksessa, viimeinen kappale: Kela huolehtii tulkin järjestämisestä kuntoutukseen ja korvaa tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset. Tarkoittaako tämä sitä, että KELA arvioi valmiiksi minkä kielisen tulkin kuntoutuja tarvitsee, mistä tulkki tilataan ja mille ajankohdalle? Käytännössä tämän työn varmaankin hoitaa palveluntuottaja? Vastaus kysymyksiin 1 5: Kysymykset eivät liity tarjouksen antamiseen, niihin ei tässä yhteydessä vastata. 10 (10)

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020 KANSANELÄKELAITOS Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 1.3.2016 Dnro 1/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 18/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA 2015 2016 1. Tietoja

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan kuntoutuksena toteutettavat työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(11) Kelan kuntoutuksena toteutettavat työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus vuosina 2015 2016 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 17/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA 2015 2018

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 77/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Dnro 11/331/2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Dnro 11/331/2016 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 11/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2017 2020 Tarjoajat ovat velvollisia

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 82/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 7/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(6) Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 78/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Tilaisuudet palveluntuottajille Kela 5.2.2014 Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 : Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.11.2014 Dnro 159/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA- PALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä LUONNOS KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus Voimassa 1.1.2017 alkaen 2 SISÄLLYS Työllistymistä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kysymykset ja vastaukset Yhteiset 18.3.2014 Yhteiset kaikkia vaikeavammaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarjouskilpailuja koskevat kysymykset ja vastaukset 25.2. 2.4.2014

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

OPI kurssien hankinta. Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015

OPI kurssien hankinta. Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015 OPI kurssien hankinta Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015 Hankinta Kela hankkii palveluntuottajat tarjouskilpailulla Oppilaitokset ovat yhteistyössä palveluntuottajien kanssa vasta tarjouskilpailun

Lisätiedot

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta.

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta. Kansaneläkelaitos Turun vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.10.2014 Dnro 148/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi Kansaneläkelaitos Terveysosasto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kela 48/331/2013 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta

Lisätiedot

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Esityksen sisältö Kuntoutusryhmän ja palveluntuottajan yhteistyö Kurssien toimeenpano

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 16/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA VAIKEAVAMMAISEN AIKUISEN MONIAMMA- TILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Terveysosaston kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työkokeilu Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys 1 Työkokeilu... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tavoite... 2 1.3 Kuntoutuja... 3 1.4

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018. Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden kilpailutus sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Suomen vakuutuspiiri 18.2.2014 Kela Keski-Suomen vakuutuspiirin palveluverkko 2014 Kelan toimisto 12 kpl (sis. Karstula,Pihtipudas

Lisätiedot

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri.

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 43/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Standardit kuntoutuksen toteutuksessa Palveluntuottajien koulutuspäivä 22.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Villakoiran ydin Miten standardia luetaan? Mikä on oleellista standardista? (Tarjousta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI TYÖKOKEILUN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS TYÖKOKEILUN PALVELULINJA... 1 1 Tavoite...

Lisätiedot

Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa. Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kuntoutuksen standardien muutokset Yleinen osa Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 21.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Esityksen sisältö Vuonna 2015 alkavien palveluiden yleisessä osassa

Lisätiedot

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014

Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Avokuntoutuksen toteutus ja kustannukset Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 27.11.2014 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2013 2 Kelan avomuotoinen kuntoutus 2014 3 Vajaakuntoisten ammatillinen

Lisätiedot

1. Hankittava palvelu

1. Hankittava palvelu KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 26.2.2013 Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 24.8.2012 Dnro 62/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISISTA TAR- JOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA PUHETERAPIAN,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Terveysosaston kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työhönvalmennus Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys 1 Työhönvalmennus... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tavoite... 2 1.3 Kuntoutuja...

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina 22.1.2013 / 23.1.2013 29.1.2013 / 6.2.2013 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen tukena ja raamina - esityksen sisältö Standardin

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä

Mittarit ja mittaaminen. Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittarit ja mittaaminen Kehittämispäällikkö Seija Sukula/ Suunnittelija Anneli Louhenperä Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta tietyllä kohderyhmällä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 Ammatillinen kuntoutusselvitys...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro

KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro 1/11 SOPIMUSLUONNOS KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro XX.XX.2016 XX/XXX/2016 Palveluntuottajan nimi Osoite Osoite KUNTOUTUS- JA SOPEUTUSMISVALMENNUSKURSSEJA KOSKEVA

Lisätiedot

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä 1 KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN LUONNOS Päivämäärä xx.xx.2016 Dnro xx/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN YKSILÖTERAPIAPALVELUISTA VUOSILLE 2016

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 84/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus:

Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta ja liitteitä on täydennetty. Korjausilmoitus julkaistaan Hilmassa 9.9.2015 nimellä korjausilmoitus: Virtain kaupunki tehostettu palveluasuminen, kysymykset? Tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä sai esittää tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai sähköisesti 3.9.2015 klo 12 mennessä. Tarjouspyyntöä, palvelunkuvausta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 32/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 83/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset Kysymys 1: Liitteessä 1C kohdassa palvelukuvaus puhutaan työllistymistä edistävästä toiminnasta ja työtoiminnasta. Tarkoitetaanko näillä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 79/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Kela Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen hankinnoista

Lisätiedot

Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Päättäminen. Versio 1. Julkaisu pm 20.12.2013 4:27. URL http://dk.mercell.com/permalink/42494414.

Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Päättäminen. Versio 1. Julkaisu pm 20.12.2013 4:27. URL http://dk.mercell.com/permalink/42494414. Kelan kuntoutuksena toteutettavat moni- ja liikuntavammaisuus, CPoireyhtymä, kehitysvammaisuus ja kehityshäiriöt -sairausryhmien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2014 2017. Tieto Versio

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 23/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT CROHNIN TAUTIA JA/TAI COLITIS ULCEROSAA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Päättäminen. Versio 1. Julkaisu pm 16.11.2013 4:24. URL http://dk.mercell.com/permalink/41980621.

Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Päättäminen. Versio 1. Julkaisu pm 16.11.2013 4:24. URL http://dk.mercell.com/permalink/41980621. Kelan kuntoutuksena toteutettavat moni- ja liikuntavammaisuus, CPoireyhtymä, kehitysvammaisuus ja kehityshäiriöt -sairausryhmien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2014 2017. Tieto Versio 1 URL

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat näkövammaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2014 2017.

Kelan kuntoutuksena toteutettavat näkövammaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2014 2017. Kelan kuntoutuksena toteutettavat näkövammaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2014 2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42003344.aspx Ulkoinen hankinta ID 390317-2013

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLLYS

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Keski-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 20/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT ALS-SAIRAUTTA SAIRASTAVIEN AI- KUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT,

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 81/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot