KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019"

Transkriptio

1 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö Dnro 82/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL, 566/2005) mukaisesti harkinnanvaraisena kuntoutuksena OPI-kursseja (Ammatillista perustutkintoa opiskelevien nuorten opiskelukykyä tukevat kuntoutuskurssit). Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävien kurssien suunnittelu perustuu kolmivuotissuunnitelmaan Kelan kuntoutusvarojen käytöstä. Kurssien kohderyhmänä ovat ammatillista perustutkintoa suorittavat, masennus- tai ahdistuneisuushäiriöitä sairastavat vuotiaat nuoret, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kela on tehnyt yhteistyösopimuksen OPI-kurssin toteutuksesta viidentoista ammatillisen oppilaitoksen kanssa. OPIkursseille osallistuvat kuntoutujat valitaan kyseisten oppilaitosten opiskelijoista. Malli Kelan ja oppilaitoksen välisestä yhteistyösopimuksesta on liitteenä 6. Kuntoutuksen toteuttavat palveluntuottajat valitaan tarjouskilpailulla. Jokaiselle etukäteen valitun oppilaitoksen toimipisteelle valitaan yksi palveluntuottaja toteuttamaan OPI-kurssit vuosina Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää tarjouskilpailussa valitun palveluntuottajan ja kyseessä olevan oppilaitoksen välitöntä yhteistyötä. Valittu palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen antamalla tekemään myös yhteistyötä koskevan sopimuksen kyseisen oppilaitoksen kanssa mennessä Kelan laatiman sopimuspohjan Oppilaitoksen ja palveluntuottajan välinen sopimus kuntoutuksen toimeenpanosta vuosina (jäljempänä toimeenpanosopimus) mukaisesti. Luonnos toimeenpanosopimuksesta on liitteenä 7. Tarjouspyynnön mukaisesta hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalla ( Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjoajat valitaan avoimella menettelyllä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 31 :n mukaiseen puitejärjestelyyn. Tarjouspyyntö ja muu tarjouskilpailuun liittyvä materiaali on saatavissa viikolla 15 Kelan internetsivuilta kohdasta Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin HANKINTA_OPI-kurssit 2015 käsikirja on saatavissa kirjautumalla Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiin (ks. kohta 2.2). Kela voi hankkia julkisen tai julkiseen rinnastettavan tahon antamia tai alihankintana toteuttamia kuntoutuspalveluja vain, jos lain mukaista kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää (KKRL 53 2 mom.). POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE 1 (12) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 1.1 Hankittava palvelu Tarjouspyyntö koskee OPI-kursseja. Kelan kuntoutuslain 12 :n mukaisen harkinnanvaraisen kuntoutuksen toteuttamiseksi pyydämme tarjoustanne ajalle Hankinta tehdään oppilaitoksittain. Tarjoukset annetaan seuraavien oppilaitosten toimipisteitä varten: (a) Ammattiopisto Tavastia Hattelmalantie 8, Hämeenlinna (b) Etelä-Savon ammattiopisto Otavankatu 4, Mikkeli (c) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Ammattikampus, Närvilänkatu 8, Kokkola (d) Koulutuskeskus Salpaus Ståhlberginkadun kampus, Ståhlberginkatu 6, Lahti (e) Koulutuskeskus Sedu Törnäväntien yksikkö, Törnäväntie 24, Seinäjoki (f) Lapin ammattiopisto Jokiväylän toimipiste, Jokiväylä 9, Rovaniemi (g) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Professorintie 5, Pori (h) Omnian Ammattiopisto Kirkkokadun toimipiste, Espoon keskus, Kirkkokatu 16 A B, Espoo (i) Oulun seudun ammattiopisto Kaukovainion yksikkö, Tekniikka, Kotkantie 2 A, Oulu (j) Saimaan ammattiopisto Sampo Pohjolankatu 12, Lappeenranta (k) Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 3, Kuopio (l) Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Business Campus Pasila, Rautatieläisenkatu 5, Helsinki (m) Tampereen seudun ammattiopisto Koivistontien toimipiste, Koivistontie 31, Tampere (n) Turun Ammatti-instituutti Kellonsoittajankatu 9 11, Turku (o) Vantaan ammattiopisto Varia Tennistie 1, Vantaa 2 (12)

3 Tarjouksen voi antaa joko yhdelle tai useammalle oppilaitoksen toimipisteelle (a o). Jokaisen oppilaitoksen toimipistettä varten on tehtävä erillinen tarjous. Jokaisesta palveluntuottajan toimipisteestä (avo- tai laitosyksikkö), jossa palvelua toteutetaan, on tehtävä erillinen oma tarjous. Palveluntuottajan toimipisteen rekisteröinti tulee tehdä tarjouspyynnön kohdan 2.2 mukaisesti. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu toimipiste tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Palveluntuottajan tarjottu toimipiste (avo- tai laitosyksikkö) ja muu kuntoutukseen käytettävä tila voi sijaita enintään 15 minuutin tai 5 km:n etäisyydellä sen oppilaitoksen toimipisteestä, jolle tarjous on annettu. Tarjottu avo- tai laitosyksikkö tai muu kuntoutuksen toteutukseen käytettävä tila ei voi sijaita kyseessä olevan oppilaitoksen tiloissa. Tarjous tehdään avomuotoisesti toteutettavasta OPI-kurssista. Palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen Kelan avo- ja laitosmuotoisen standardin yleisen osan (Liite 1, jäljempänä Standardin yleinen osa ) ja OPI-kurssien standardin (Liite 2) mukaisesti. Standardin yleisessä osassa on esitetty kaikkia palvelulinjoja koskevat yleiset vaatimukset. Standardin yleisessä osassa on kerrottu erikseen, mitkä asiat on määritelty kokonaan OPI-kurssien standardissa tai minkä asioiden osalta OPI-kurssien standardissa voi olla tarkennuksia. OPI-kurssin toteuttaminen, sisältö, henkilöstö ja standardikohtaiset laatuvaatimukset on kuvattu seuraavassa OPI-kurssien standardissa: OPI-KURSSI, Ammatillista perustutkintoa opiskelevien nuorten opiskelukykyä tukevan OPI-kuntoutuskurssin palvelulinja (Liite 2). Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyssä. 1.2 Kelpoisuusehdot Tarjoajan ja palvelun on täytettävä Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä määritellyt kelpoisuusehdot (Liite 3) voidakseen tulla valituksi. Tarjoajaa koskevat Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdot-kortilla määritellyt kelpoisuusehdot Palvelua koskevat Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdot-kortilla määritellyt kelpoisuusehdot. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. henkilöstö, toimilupa ja tilat), tulee tarjouksessa antaa kirjallinen erillinen dokumentti eli luotettava selvitys (esim. esisopimus) siitä, että edellä mainitut hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä, koska täytäntöönpanolle on Kelassa varattava riittävästi aikaa. Palveluntuottajien tulee olla varmuudella tiedossa viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, jotta kuntoutuspalvelut voidaan toimeenpanna ja toteuttaa lukien. Kela tarkistaa ja toteaa kyseisten ehtojen toteutumisen, mikä on edellytys hankintasopimuksen tekemiselle. Ulkomaalaisen tarjoajan tulee antaa kirjallisesti luotettava selvitys siitä, että tarjottavalla kuntoutushenkilökunnalla on kielitaito antaa standardin mukaisesti kuntoutusta suomeksi. Selvitys tulee liittää tarjouksen liitteeksi. 3 (12)

4 Hankintayksikkö sulkee tarjouskilpailusta tarjoajan, jota koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan myös hankintalain 54 :n mukaisilla perusteilla. 1.3 Tarjousten valintaperuste Hankinta ja tarjousvertailu tehdään erikseen oppilaitosten toimipisteittäin (a o) (kohta 1.1). Kela järjestää enintään 2 OPI-kurssia vuodessa/oppilaitos. Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Asetetut kelpoisuusehdot ylittävää laatua ei arvioida eikä pisteytetä. Kelpoisuusehdot täyttävä standardin mukainen palvelu sellaisenaan on riittävän laadukasta. Palveluntuottajat tullaan valitsemaan kelpoisuusehdot täyttävistä palveluntuottajista puitejärjestelyyn vertailuhinnan perusteella. Hinta pisteytetään siten, että halvimmalle tarjoukselle annetaan täydet hinnan vertailupisteet 100 ja muille tarjouksille siihen suhteutetut hinnan vertailupisteet. Nämä lasketaan niin, että alin hinta jaetaan kyseisellä tarjotulla hinnalla ja tulos kerrotaan 100:lla. Samat vertailupisteet saaneiden tarjousten kohdalla valinta voidaan tehdä arpomalla. Vertailuhintana käytetään tarjottujen kuntoutujan hintojen yhteenlaskettua hintaa seuraavasti: tarjottu avomuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan vuorokausihinta x 14 tarjottu kuntoutujan yksilöllisen käyntikerran hinta x Palveluntuottajien valinta puitejärjestelyyn Tarjouskilpailussa hyväksytään hinnan mukaan määräytyvän paremmuusjärjestyksen perusteella puitejärjestelyyn kohdan 1.1. mukaisesti jokaisen oppilaitoksen toimipisteelle yksi palveluntuottaja toteuttamaan hankittava palvelu. OPI-kursseja tullaan järjestämään alustavasti arvioiden noin 1,4 miljoonan euron vuosittaisella rahamäärällä. Tästä rahamäärästä on varattu yhdelle oppilaitokselle noin 6,7 prosentin osuus. 2 Tarjousten antaminen Tarjoukset on tehtävä suomen kielellä. Tarjousten tulee olla voimassa asti. Tarjoukset kohdistetaan kohdan 1.1 mukaisesti oppilaitosten toimipisteille (a o). Jokaisen oppilaitoksen toimipistettä varten on tehtävä erillinen tarjous. Jokaisesta palveluntuottajan toimipisteestä (avo- tai laitosyksikkö), jossa palvelua toteutetaan, on tehtävä erillinen oma tarjous. Tarjoajan tulee tarjota palveluntuottajan toimipisteittäin (avo- tai laitosyksikkö) 2 kurssia/vuosi. Mikäli tarjoaja tarjoajaa tästä poikkeavaa (enemmän vai vähemmän kuin 2 kurssia/vuosi) kurssikapasiteettia, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjottu kurssikapasiteetti sitoo tarjoajaa vuositasolla koko sopimuskauden ajan. Tarjoajan tulee pystyä toteuttamaan tarjoamansa kurssikapasiteetti vuosittain sopimuskaudella (12)

5 2019. Tämän velvoitteen laiminlyönti johtaa hankintasopimuksen mukaisten sanktioiden käyttöön. Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia. Osatarjous on esimerkiksi tarjous, joka annetaan palvelulinjakohtaisesta standardista poiketen vain tietylle kohderyhmälle kuten esimerkiksi vain alle 18-vuotiaille opiskelijoille. Annettavat tarjoukset ovat lopullisia ja ratkaisut tehdään tarjouksessa saatujen tietojen perusteella. Tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa on annettu. Lisäselvityksiä ei pyydetä kuin poikkeuksellisesti, ja ne voivat olla vain täsmennyksiä tarjouksessa annettuihin tietoihin. Tarjouksia ei voi jälkikäteen täydentää tai parantaa. Tarjouspyynnön vastainen tarjous, epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. 2.1 Tarjous annetaan palveluntuottajan toimipisteittäin seuraavasti Tarjous muodostuu: - OPI-kurssista sähköisesti annettavat tiedot (Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet) - Luettelotuloste kahtena kappaleena (Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet) - kirjalliset lomakkeet ja liitteet kahtena kappaleena. Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin avulla annettavat tiedot: Tiedot OPI-kurssin toteuttamisesta annetaan sähköisesti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiin. Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetistä on tulostettava tarjottavia kursseja koskeva palveluntuottajan Luettelotuloste kahtena kappaleena, jotka annetaan kirjallisesti, allekirjoitettuina. o Luettelotulosteet tulostetaan Extranetin HANKINTA_OPI-kurssit 2015 käsikirjan kohdan 3 mukaisesti. Luettelotulosteiden puuttuminen johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja vie kaikki tarjoamansa OPI-kurssit suoraan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiin (ks. kohta 5 Tarjousten jättöaika). Lomakkeilla ja liitteillä annettavat tiedot (kahtena kappaleena): Tarjouskohtainen koontilomake Koontilomakkeessa mainitut Palveluntuottajatiedosto-lomakkeet Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake o Edellä mainitut lomakkeet ovat saatavissa Kelan internetsivuilta kohdasta Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Palveluntuottajan viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös Toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta (koskee vain niitä tarjoajia, joiden tulee kirjanpitolain (1336/1997) mukaan liittää tilinpäätökseen toimintakertomus) Kopiot tarjoukseen liittyvistä luotettavista selvityksistä. Nämä annetaan erillisinä liitteinä, ja ne nimetään selvästi luotettaviksi selvityksiksi. Tietojen luottamuksellisuus Kelalle toimitettavien tarjousasiakirjojen ja niihin sisällytettävien tietojen salassapitoon sekä oikeuteen saada niistä tietoja sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Tarjoajaa pyydetään selvästi merkitsemään Kelalle toimitettavaan aineistoon se materiaali, jonka tämä katsoo sisältävän tietoja liike- tai ammattisalai- 5 (12)

6 suudesta samoin kuin muu sellainen materiaali, joka mahdollisesti sisältää tietoja muusta vastaavasta elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä saattaisi aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellista vahinkoa tai joka muulla edellä mainitussa laissa tarkoitetulla perusteella tulee pitää salassa. 2.2 Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiin rekisteröityminen ja kirjautuminen Kelan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin käyttäminen tarjouksen tekemiseen edellyttää palveluntuottajan tietojen rekisteröimistä toimipisteittäin Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin ja palveluntuottajan tunnistautumista Katso-organisaatiotunnistuspalvelun avulla. Rekisteröintipyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla (Kansallinen hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos, Terveysosasto, Hankintaryhmä: Tietopyyntö: Ilmoittautuminen rekisteröitäväksi Kelan palveluntuottajarekisteriin keväällä 2015 tarjouskilpailuun tulevia Kelan kuntoutuksena toteutettavia sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä AURA-kuntoutusta varten) sekä Kelan internetsivuilla kohdassa Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Rekisteröintipyyntö. Lisätiedot Katso-tunnisteen hakemisesta ja kuntoutuskurssijärjestelmään kirjautumisesta saa Kelan internetsivuilta kohdasta Kurssit > Kuntoutuskurssijärjestelmä. Verohallinnolta haettujen Katso-tunnisteiden toimivuuden testaamiseksi tarjoajan tulee tehdä ensimmäinen kirjautuminen Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiin mennessä. Tämä siitä syystä, että Kelalla on tarjouskilpailua varten tuolloin vielä aikaa reagoida mahdollisiin yhteyshäiriöihin. 2.3 Mallikurssitarjouksen antaminen kurssista Tiedot mallikurssista annetaan sähköisesti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä. Tiedot täytetään korteittain seuraavasti: Perustiedot, Yhteistyötahot, Jaksot, Tarjous, Henkilöstö, Hinnat ja Kelpoisuusehdot. Kurssia rekisteröitäessä tulee noudattaa tarkasti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin HANKINTA_OPI-kurssit 2015 käsikirjaa. Tarjous annetaan oppilaitoksittain taulukossa esitetyn mallikurssitarjouksen toteutuksesta, jotta tarjoukset ovat yhteismitallisia ja vertailukelpoisia keskenään. Palvelua koskevat kelpoisuusehdot (ks. kohta 1.2 Kelpoisuusehdot) tarkistetaan mallikurssitarjouksesta Extranet-korteilta. Muut kuin mallikurssitarjouksen mukaisesti annetut tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina. 6 (12)

7 Palvelulinjakohtainen standardi OPI-KURSSI, Ammatillista perustutkintoa opiskelevien nuorten opiskelukykyä tukevan OPIkuntoutuskurssin palvelulinja Extranetissä korteilla ilmoitettavat tiedot Perustiedot-kortti Kurssin nimi: Kurssin nimeksi valitaan oppilaitoksen toimipiste 1, jolle tarjous kohdistetaan. (esimerkiksi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna, OPI kurssitarjous) Kurssin tai ryhmän laji: Nuorten kurssi Kurssin luonne: Kuntoutus Erillisseuranta: Mielenterveyskurssit Kurssin kohderyhmä: MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT: Perustiedot-kortti: kuntoutujapaikat Jaksot-kortti: kurssijaksot Kuntoutujapaikat: 10 harkinnanvaraista kuntoutujaa Kuntoutujan ryhmämuotoiset avojaksot: (3 vrk) (2 vrk) (2 vrk) (2 vrk) (2 vrk) (2 vrk) (1 vrk) Kuntoutujan yksilölliset käyntikerrat (käyntikerta, yksilö): Henkilöstökortti: henkilöstön tuntimäärä mallikurssitarjous Liite 2 esimerkki 2 Työryhmän tunnit 276 tuntia* Erityistyöntekijöiden tunnit 69 tuntia* Yhteensä: 345 tuntia* *tuntimääriin ei sisälly ennen ja jälkeen kuntoutusta tehtävä työ. Valitaan kurssin kohderyhmäksi kurssin nimi sen mukaisesti, mille oppilaitoksen toimipisteelle 1 tarjous on kohdennettu. (esimerkiksi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna, OPI kurssitarjous) (2 kpl) (4 kpl) (2 kpl) 1 Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna, OPI kurssitarjous Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, OPI kurssitarjous Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kokkola, OPI kurssitarjous Koulutuskeskus Salpaus Lahti, OPI kurssitarjous Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki, OPI kurssitarjous Lapin ammattiopisto Rovaniemi, OPI kurssitarjous Länsirannikon Koulutus WinNova Pori, OPI kurssitarjous Omnian Ammattiopisto Espoo, OPI kurssitarjous Oulun seudun ammattiopisto Oulu, OPI kurssitarjous Saimaan ammattiopisto Sampo Lappeenranta, OPI kurssitarjous Savon ammatti- ja aikuisopisto Kuopio, OPI kurssitarjous Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Helsinki, OPI kurssitarjous Tampereen seudun ammattiopisto Tampere, OPI kurssitarjous Turun Ammatti-instituutti Turku, OPI kurssitarjous Vantaan ammattiopisto Varia Vantaa, OPI kurssitarjous 7 (12)

8 3 Hinnat 3.1 Hintatarjous vuosille Hinnat tarjotaan vuosille Hintoja noudatetaan koko sopimuskauden ajan, eikä niitä koroteta sopimuskauden aikana. Mikäli tarjoukseen sisältyy sellaista palvelua, josta palveluntuottajan on suoritettava arvonlisäveroa, tarjottavaan hintaan tulee sisältyä arvonlisäveron osuus. Palveluntuottajan tulee tarjota erikseen seuraavat hinnat: yksi avomuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hinta euroa/vrk ja yksi yksilöllisen käyntikerran kuntoutujan hinta euroa/krt. Tarjottava avomuotoinen vuorokausihinta sisältää kuntoutuspalvelun ja ravinnon. Tarjottava yksilöllisen käyntikerran hinta sisältää kuntoutuspalvelun (ml. kurssin aikana toteutettavat verkostoneuvottelut) ja välipalan tai yksittäisen aterian. Jos tarjoaja antaa hintatarjouksen tarjouspyynnöstä poiketen useampitasoisena, käsittelyyn otetaan alin hintatarjous. 3.2 Kelan myöntämän avustuksen huomioiminen Hankintalain 64 :n säännös edellyttää, että tarjousten vertailussa otetaan huomioon Kelan myöntämät tarjoushintaan vaikuttavat taloudelliset tuet. Hankintayksikkö lisää Kelalta saadun tuen laskennallisesti palvelun hintaan tarjousvertailuvaiheessa. Pyydämme Kelan myöntämiä perusparannusavustuksia saaneita ja niitä jälkeen nostaneita laitoksia täyttämään lomakkeen Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot. Tämä vaatimus koskee myös sellaisia palveluntuottajia, jotka itse eivät ole saaneet edellä mainittua tukea, mutta antavat tarjottua palvelua edellä mainittua tukea saaneiden laitosten tiloissa. Tuen määrässä otetaan huomioon kaikki ja sen jälkeen Kelalta nostetut perusparannusavustukset. Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot Kelan järjestelmistä. Tukea koskevassa laskelmassa tuen vaikutus tarjottuihin hintoihin alkaa tuen nostovuotta seuraavana vuonna. Perusparannusinvestointeihin annettu tuki kohdistetaan perusparannuksen poistoajalle. Tavanomaisesti perusparannusmenojen poistoaika on kirjanpitolain mukaan 20 vuotta. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 3, jos käytössänne on 20 vuoden poistoajasta poikkeavia poistoaikoja. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto käytetystä poikkeavasta poistoajasta. Huomioitavan tuen määrä kohdennetaan kuntoutujan vuorokausihintaan. Hintaan laskennallisesti lisättävän tuen määrä saadaan jakamalla jokaiseen kyseiseen vuoteen kohdistuva tuen määrä (perusparannuskustannuksista laskettu vuosipoisto) tarjoajan laitoksessa toteutettujen kuntoutus-/hoitovuorokausien vuosittaisella kokonaismäärällä. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 2 laitoksen vuosittain vuodesta 1998 alkaen toteutuneet kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaisen vuoden osalta erikseen. Jos kyseessä on tarjoaja, joka antaa tarjottua palvelua Kelan tukea saaneen laitoksen tiloissa, tulee tarjoajan toimittaa tarjouksen liitteenä kaksi Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomaketta. Toiseen lomakkeeseen merkitään tukea saaneen laitoksen kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät ja nostettu tuki jokaiselta vuodelta erikseen. Toiseen lomakkeeseen merkitään tarjoajan kyseisessä laitoksessa käyttämien tilojen kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaiselta vuodelta erikseen. 8 (12)

9 Tarjoajan tulee myös ilmoittaa lomakkeen liitteellä 2, mikä osuus (%) tukea saaneen laitoksen tiloista on tarjoajan käytössä. 4 Alihankkijoiden käyttö Hankittavan palvelun voi tuottaa alihankintana. Kela voi hankkia julkisen tai julkiseen rinnastettavan tahon alihankintana toteuttamia kuntoutuspalveluja vain, jos lain mukaista kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää (KKRL 53 2 mom.). Alihankinta on määritelty standardin yleisessä osassa ja alihankkija-käsite sen liitteessä 2. Tarjoaja vastaa Kelalle käyttämiensä alihankkijoiden toteuttamasta palvelusta kuten omastaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot ja hankintalain poissulkemisperusteet kuin tarjoajaakin. Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, tarjoajan on sitouduttava Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Luettelotulosteella siihen, että tarjoaja ja alihankkija laativat kirjallisen alihankintasopimuksen, jossa alihankkija sitoutuu noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja standardin yleisessä osassa (Liite 1) sekä OPI-kurssien standardissa (Liite 2) hankinnan kohteelle ja palveluntuottajalle asetettuja vaatimuksia ja menettelyjä sekä Kelan antamia ohjeita koko hankintasopimuskauden Alihankintasopimusta tehtäessä tarjoajan tulee huomioida tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) asettamat velvoitteet. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa koko maassa tietoa ja valvoo tilaajavastuulain noudattamista. 5 Tarjousten jättöaika Tarjousten tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Myöhästynyttä, sähköpostilla tai faksilla toimitettua tai muuten tarjouspyynnön vastaisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. Sekä Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä sähköisesti annettujen tietojen että kirjallisesti toimitettavien tietojen tulee olla perillä ennen määräajan päättymistä. Tarjouksen kirjallinen osa toimitetaan kahtena kappaleena (yksi alkuperäinen ja yksi kopio) suljetussa kirjekuoressa joko tuotuna Kansaneläkelaitoksen terveysosaston hankintaryhmän postituspisteeseen os. Höyläämötie 1a B, Helsinki tai postitse osoitteella Kansaneläkelaitos, Terveysosasto, Hankintaryhmä, PL 78, Helsinki. Kuoreen on merkittävä OPI-kurssien tarjouskilpailu sekä tarjouksen jättäneen palveluntuottajan nimi. Tarjouksen perilletulo määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Myöhässä saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. Mikäli tarjoaja toimittaa tarjouksensa johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan osoitteeseen/toimipisteeseen, tarjousta ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. 6 Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan hankittavista palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä 9 (12)

10 aikaisintaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 7 Kurssien toteuttaminen sopimuskaudella ja kurssimäärien hakeminen Kela antaa syksyllä 2015 kurssien toimeenpanoon liittyvistä asioista erillisen ohjeen palveluntuottajille. Sopimuskaudella palveluntuottaja voi tarjouskilpailussa hyväksytyn mallikurssitarjouksen lisäksi toteuttaa kursseja OPI-kurssien standardin sallimissa rajoissa. Kela ostaa sopimuskaudella käytettävissä olevista varoista riippuen vuosittain enintään 2 kurssia/oppilaitos. Ostettavien palvelujen määrä voi olla myös hankintapäätöksessä tai palvelun toimeenpanoa koskevassa ilmoituksessa ilmoitettua pienempi ja se voi vaihdella sopimuskauden aikana. Ostettavien kuntoutuspalvelujen määrään saattavat vaikuttaa palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä, valtion talousarvion käsittelyssä tai muussa yhteydessä tehtävät muutokset. 8 Sopimukset Saatujen tarjousten perusteella Kela hyväksyy OPI-kurssien palveluntuottajat ja kursseista maksettavat hinnat. Sopimusehdot (luonnos) on kuvattu liitteessä 4. Palveluntuottajan asettamia omia ehtoja (esim. omia maksuehtoja tai neuvotteluvaraumia) ei hyväksytä. Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Palveluntuottajia ja sopimuksia koskevat tiedot kerätään rekisteriin, joka palvelee Kelan toimistoja kuntoutuspäätösten tekemisessä ja palveluntuottajien laskujen maksamisessa. Tarjoajan tulee tutustua huolellisesti tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen sopimusehtoihin, jotka se tarjouksen allekirjoituksellaan nimenomaisesti hyväksyy. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Valittu palveluntuottaja sitoutuu tekemään toimeenpanosopimuksen oppilaitoksen kanssa kohdassa 1. Tietoja hankinnasta edellytetyllä tavalla (Liite 7). 9 Tiedustelut Tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut lähetetään sähköpostilla osoitteeseen klo mennessä. Viestin aiheeksi on ehdottomasti merkittävä OPI-kurssien tarjouskilpailu Epäselvästi nimettyihin tai määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Ainoastaan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin käyttöä koskevia järjestelmän käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä voi esittää edellä mainitusta määräajasta riippumatta sähköpostilla kuntoutusryhmään osoitteeseen Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muihin tai muulla kuin edellä mainitulla tavalla esitettyihin tiedusteluihin tai kysymyksiin ei vastata. 10 (12)

11 Palveluntuottaja on velvollinen perehtymään tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Kysymykset ja niihin annetut suomenkieliset vastaukset ovat luettavissa mennessä osoitteessa kohdassa Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Hankintayksikköä sitovat vain edellä mainitussa osoitteessa annetut vastaukset. Muulla tavalla annetut vastaukset (esim. puhelin tai sähköposti) tarjouskilpailuun liittyen eivät sido hankintayksikköä. Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan myös mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja huomioimaan ne antamassaan tarjouksessa. Tiedotteet julkaistaan Kelan internetsivuilla osoitteessa kohdassa Ajankohtaistiedotteet > Hankinnat. Elise Kivimäki etuusjohtaja Tiina Huusko kuntoutuspäällikkö kuntoutusryhmä 11 (12)

12 LIITTEET JA LOMAKKEET Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi - Yleinen osa (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, OPI-KURSSI - Ammatillista perustutkintoa opiskelevien nuorten opiskelukykyä tukevan OPI-kuntoutuskurssin palvelulinja (voimassa alkaen) OPI-kurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (kopio palveluntuottajan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdotkortista Word-muodossa) Sopimusluonnos Kelan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet, Sairausryhmäkohtaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin HANKINTA_OPI-kurssit 2015 käsikirja (saatavana Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetistä) Malli Kelan ja oppilaitoksen välisestä yhteistyösopimuksesta Toimeenpanosopimusluonnos Lomakkeet Tarjouskohtainen koontilomake Palveluntuottajatiedosto-lomake Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake 12 (12)

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 78/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 7/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 77/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA

Lisätiedot

OPI kurssien hankinta. Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015

OPI kurssien hankinta. Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015 OPI kurssien hankinta Tuulikki Karhu Suunnittelija, Hankintaryhmä 4.2.2015 Hankinta Kela hankkii palveluntuottajat tarjouskilpailulla Oppilaitokset ovat yhteistyössä palveluntuottajien kanssa vasta tarjouskilpailun

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020 KANSANELÄKELAITOS Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 1.3.2016 Dnro 1/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.11.2014 Dnro 159/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA- PALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta.

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta. Kansaneläkelaitos Turun vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.10.2014 Dnro 148/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 16/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA VAIKEAVAMMAISEN AIKUISEN MONIAMMA- TILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 20/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT ALS-SAIRAUTTA SAIRASTAVIEN AI- KUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT,

Lisätiedot

1. Hankittava palvelu

1. Hankittava palvelu KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 26.2.2013 Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 84/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 23/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT CROHNIN TAUTIA JA/TAI COLITIS ULCEROSAA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 79/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016

Lisätiedot

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri.

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 43/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 24/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS-

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 17/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA 2015 2018

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 24.8.2012 Dnro 62/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISISTA TAR- JOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA PUHETERAPIAN,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Tilaisuudet palveluntuottajille Kela 5.2.2014 Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 : Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 10/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 18/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA 2015 2016 1. Tietoja

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 32/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 4/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 81/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi Kansaneläkelaitos Terveysosasto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kela 48/331/2013 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 2/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat:

Tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat: Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 12/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIKUISTEN REUMASAIRAUKSIA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 9/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 8/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 13/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja hankinnasta

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 83/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAI- RASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAI- RASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 11/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAI- RASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 14/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 14.5.2012 Dnro 47/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(6) Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kysymykset ja vastaukset Yhteiset 18.3.2014 Yhteiset kaikkia vaikeavammaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarjouskilpailuja koskevat kysymykset ja vastaukset 25.2. 2.4.2014

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri 18.2.2014 2 Kelan Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Avoterapiapalvelujen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 33/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot