1. Hankittava palvelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hankittava palvelu"

Transkriptio

1 KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT VUOSINA Hankittava palvelu Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena kuulonäkövammaisten sopeutumisvalmennuskursseja. Tarjouspyynnön mukaisesta hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjouskilpailu Tarjouspyyntö koskee kuulonäkövammaisten sopeutumisvalmennuskursseja. Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL, 566/2005) 9 ja 10 :n mukaisen vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamiseksi pyydämme tarjoustanne seuraavista kursseista ja kurssityypeistä Hankinta tehdään kurssityypeittäin alla olevan luettelon mukaisesti valtakunnallisesti. Tarjous pyydetään seuraavista kurssityypeistä: Kuulonäkövammaisten lasten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (a) Kuulonäkövammaisten nuorten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (b) Kuulonäkövammaisten aikuisten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (c). Tarjouksen voi tehdä joko yhdestä tai useammasta kurssityypistä. Jokaisesta kurssityypistä on tehtävä oma tarjouksensa ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä, jossa palvelua annetaan, tulee tehdä erillinen oma tarjouksensa. Katso myös tarjouspyynnön kohta 3.2. Tarjous tulee tehdä laitosmuotoisesti toteutettavasta kurssista, mutta palveluntuottajan on toteutettava kursseja sekä avo- että laitosmuotoisena. Laitosmuotoisen kurssin lisäksi kaikille tarjouskilpailussa hyväksytyille palveluntuottajille hyväksytään ja rekisteröidään myös avomuotoisen kurssin toteutus. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleisessä osassa (Liite 1) sekä palvelulinjakohtaisessa osassa (Liite 2a, 2b, 2c) on kuvattu toimintaa koskevat yleiset edellytykset ja palvelulinjakohtaiset vaatimukset. Postiosoite Käyntiosoite 1 (13) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia. Tarjoukset tehdään kurssityypeittäin (a c). Osatarjous on esimerkiksi sellainen tarjous, joka annetaan vain avomuotoisesti toteutetusta kurssista. Osatarjous on myös tarjous, joka annetaan vain tietylle (nimetylle kohderyhmälle) esimerkiksi lasten kurssityypissä vain alle kouluikäisille kuntoutujille tai nuorten kurssityypissä peruskoulunsa päättäneille kuntoutujille tai aikuisten kurssityypissä vain iäkkäille (yli 60- vuotiaille) kuntoutujille Palveluntuottajien valinta Palveluntuottajat valitaan kurssityyppikohtaiseen (a c) valtakunnalliseen puitejärjestelyyn paremmuusjärjestyksessä ja tarjotun kurssimäärän perusteella. Puitejärjestelyn rakentamisessa otetaan huomioon se, miten halvimmalta hinnaltaan parhaiden tarjousten kurssimäärät kattavat hankittavien kurssien tarpeen. Tätä tarjouskilpailussa muodostunutta paremmuusjärjestystä noudatetaan vuosien osalta kurssimäärien toimeenpanossa. Tarjoajan kurssien tuottamiseen käytettävissä olevan kapasiteetin ylittävän kurssimäärän tarjoaminen on ehdottomasti kielletty. Tarjoajan käytännössä toteutettavissa olevia suurempia kurssimääriä tarjoavat tarjoajat tullaan sulkemaan pois tarjouskilpailusta (Hankintalaki 54 6 kohta). Palveluntuottajan tulee toimipisteittäin (laitosyksiköittäin) tarjota vuositasolla vähintään seuraava määrä kursseja: Vähintään kolme kurssia Kuulonäkövammaisten lasten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (a) Kuulonäkövammaisten nuorten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (b) Kuulonäkövammaisten aikuisten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (c). Alle näiden kurssikapasiteettien jäävät tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjottu kurssikapasiteetti sitoo tarjoajaa vuositasolla koko sopimuskauden ajan. Tarjoajan tulee pystyä toteuttamaan tarjoamansa kurssikapasiteetti vuosittain sopimuskaudella Tämän velvoitteen laiminlyönti johtaa sopimusten mukaisten sanktioiden käyttöön. Tarjottuja kurssimääriä vastaava määrä kursseja voidaan ostaa vuosittain käytettävissä olevista varoista riippuen. Käytettävissä olevan rahamäärän kasvaessa myös lisäkurssit ostetaan palveluntuottajilta paremmuusjärjestyksessä sijoituksen mukainen prosenttiosuus huomioiden. Hankittavan kuntoutuspalvelun määrään saattavat vaikuttaa palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä, valtion talousarvion käsittelyssä tai muussa yhteydessä tehtävät muutokset Hankittavien kurssien puitejärjestely Tarjouskilpailuun kuuluvia valtakunnallisesti hankittavia kursseja hankitaan seuraavasti: Kuulonäkövammaisten lasten suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja, perhekursseja (a) noin euron vuosittaisella rahamäärällä. Kuulonäkövammaisten nuorten suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja, osittaisia perhekursseja (b) noin euron vuosittaisella rahamäärällä.

3 Kuulonäkövammaisten aikuisten suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja, osittaisia perhekursseja (c) noin euron vuosittaisella rahamäärällä. Palveluntuottajien määrä Kursseja tarjoavia palveluntuottajia valitaan 1 3 kappaletta hankintalain (348/2007) mukaiseen puitejärjestelyyn. Kurssien palveluntuottajat valitaan puitejärjestelyyn paremmuusjärjestyksessä ja tarjotun kurssimäärän perusteella. Kurssit myönnetään ja ostetaan valituilta palveluntuottajilta paremmuusjärjestyksessä seuraavassa (noin %) suhteessa (Taulukko 1.). Taulukko 1. Palveluntuottajien järjestys 1 kpl 2 kpl 3 kpl 1. palveluntuottaja 100 % 60 % 50 % 2. palveluntuottaja 40 % 30 % 3. palveluntuottaja 20 % Mikäli palveluntuottajan tarjoama kapasiteetti ei riitä palveluntuottajan sijoitusluvun mukaiseen kurssimäärään, jaetaan jäljelle jäänyt palvelujen tarve (ostettavien kurssien määrä) muille palveluntuottajille paremmuusjärjestyksessä sijoituksen mukainen prosenttiosuus huomioiden Kursseja koskevat Kelan standardit Kursseja koskevat yleiset sisältövaatimukset on kuvattu Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleisessä osassa (Liite 1). Palvelulinjakohtaiset sisältövaatimukset on kuvattu seuraavissa standardeissa: Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (Liite 2a) Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (Liite 2b) Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (Liite 2c) Standardeista poikkeavaa toimintaa ei osteta. Tarjoajalle ja palvelulle asetetut kelpoisuusehdot on tarjouspyynnön kohdassa 2. Kelpoisuusehdot Tarjousten valintaperusteet Palveluntuottajat kilpailutetaan valtakunnallisesti. Hankinta ja tarjousvertailu tehdään erikseen kurssityypeittäin (a c, kohta 1.1.) Tarjouksia hyväksytään siinä määrin, että niillä voidaan tuottaa riittävät kuntoutuspalvelut. Kurssityyppien a c kurssien tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Asetetut kelpoisuusehdot ylittävää laatua ei arvioida eikä pisteytetä. Kelpoisuusehdot täyttävä standardin mukainen palvelu sellaisenaan on riittävän laadukasta. Palveluntuottajat tullaan valitsemaan kelpoisuusehdot täyttävistä palveluntuottajista puitejärjestelyyn vertailuhinnan perusteella. Hinta pisteytetään siten, että halvimmalle tarjoukselle annetaan täydet hinnan vertailupisteet 100 ja muille tarjouksille siihen suhteutetut hinnan vertailupisteet, jotka lasketaan niin, että alin hinta jaetaan kyseisellä tarjotulla hinnalla ja tulos kerrotaan 100:lla.

4 Vertailuhintana käytetään: Kurssityyppi a (perhekurssi) tarjottua laitosmuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan, kahden aikuisen omaisen sekä kahden yli 2-vuotiaan omaisen yhteenlaskettua vuorokausihintaa. Kurssityypit b ja c (osittaiset perhekurssit) tarjottua laitosmuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hintaa. 2. Kelpoisuusehdot Tarjoajan ja palvelun on täytettävä Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä mainitut tarjouspyynnössä kohdassa 1.1. ostettaville kurssityypeille määritellyt kelpoisuusehdot (Liite 3a, 3 b, 3c) voidakseen tulla valituksi. Tarjoajaa koskevat Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdot-kortilla määritellyt kelpoisuusehdot Palvelua koskevat Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdot-kortilla määritellyt kelpoisuusehdot. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Tarjoukset ratkaistaan saatujen tietojen perusteella eikä lisäselvityksiä pääsääntöisesti pyydetä. Epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. henkilöstö, tilat, laitteet), tulee tarjouksessa antaa kirjallinen erillinen dokumentti eli luotettava selvitys (esim. esisopimus) siitä, että edellä mainitut hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä, koska täytäntöönpanolle on Kelassa varattava riittävästi aikaa. Palveluntuottajat tulee olla varmuudella tiedossa viimeistään loka-marraskuun vaihteessa 2013, jotta kuntoutuspalvelut voidaan toimeenpanna ja toteuttaa lukien. Kela tarkistaa ja toteaa kyseisten ehtojen toteutumisen, joka on edellytys hankintasopimuksen tekemiselle. Ulkomaalaisen tarjoajan tulee antaa kirjallisesti luotettava selvitys siitä, että tarjottavalla kuntoutushenkilökunnalla on kielitaito antaa standardin mukaisesti kuntoutusta Kelan kuntoutujien kansallisella kielellä kurssityypeittäin suomeksi. Selvitys tulee liittää tarjouksen liitteeksi. Hankintayksikkö sulkee pois tarjouskilpailusta tarjoajan, joka on saanut tai jonka tarjoama henkilöstö on saanut tai alihankkija on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion tai on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen tai rikoslain 20. luvussa tai 44. luvussa säädettyihin rikoksiin. 3. Tarjousten antaminen Suomenkielisten kurssien tarjoukset on tehtävä suomenkielellä.

5 Tarjousten tulee olla voimassa asti. Jokaisesta tarjottavasta kurssityypistä (a c kohta 1.1.) ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä, jossa palvelua annetaan, on tehtävä erillinen oma tarjouksensa. Annettavat tarjoukset ovat lopullisia ja ratkaisut tehdään tarjouksessa saatujen tietojen perusteella. Tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa on annettu. Lisäselvityksiä ei pyydetä kuin poikkeuksellisesti ja ne voivat olla vain täsmennyksiä tarjouksessa annettuihin tietoihin. Tarjousten jälkikäteinen täydentäminen tai parantaminen ei ole mahdollista. Tarjouspyynnön vastainen tarjous, epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Antamalla tarjouksen tarjoaja samalla hyväksyy, että Kela voi julkaista www-sivuillaan tarjouskilpailussa hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, internet-sivujen osoite). Tiedot ovat tarpeellisia esimerkiksi Kelan kuntoutujille, työterveyshuollon sekä terveydenhuollon käyttöön. Tarjotun kurssin tiedot, kuten esimerkiksi kurssin yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero julkaistaan hyväksytyn kurssitarjouksen osalta Kelan kuntoutuskurssijärjestelmässä Tarjous annetaan seuraavasti palveluntuottajan toimipisteittäin Annettava tarjous muodostuu sähköisestä kuntoutuskurssijärjestelmästä annettavista seuraavista osista: Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin avulla annettavat tiedot Tiedot kuntoutuksen toteuttamisesta, jotka annetaan sähköisesti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin Extranetistä tulostettavat tarjottavia kursseja koskevat palveluntuottajan yhteenvetotulosteet (Luettelotuloste/Tarjous), jotka annetaan kirjallisesti, allekirjoitettuina. Luettelotuloste tulee olla tulostettu Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirjan kohdan 3 mukaisesti. Lomakkeilla ja liitteillä kirjallisesti annettavat tiedot (kahtena kappaleena) Tarjouskohtainen koontilomake Koontilomakkeessa mainitut Palveluntuottajatiedosto-lomakkeet Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake Palveluntuottajan viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta Selvitys organisaation hallintoon osallistuvista henkilöistä, mikäli tiedot eivät ilmene toimintakertomuksesta Kopiot tarjoukseen liittyvistä alihankintasopimuksista. Alihankintasopimuksesta tulee selvästi käydä ilmi, mitä alihankinta koskee Kopiot tarjoukseen liittyvistä luotettavista selvityksistä. Luotettavat selvitykset annetaan erillisinä liitteinä, jotka selvästi nimetään luotettaviksi selvityksiksi. Edellä mainitut kohdat muodostavat yhdessä Tarjouksen. Tarjouspyyntö ja muu tarjouskilpailuun liittyvä materiaali on saatavissa viikolla 9 Kelan internet-sivuilta kohdasta Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Kuulonäkövammaisten kurssit.

6 Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja ottamaan ne huomioon antamassaan tarjouksessa. Palveluntuottaja kirjoittaa kaikki tarjoamansa kurssit suoraan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin (katso kohta 4. Tarjousten jättöaika). Tietojen luottamuksellisuus Kelalle toimitettavien tarjousasiakirjojen ja niihin sisällytettävien tietojen salassapitoon sekä oikeuteen saada niistä tietoja sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Tarjoajaa pyydetään selvästi merkitsemään Kelalle toimitettavaan aineistoon se materiaali, jonka tämä katsoo sisältävän tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta samoin kuin muu sellainen materiaali, joka mahdollisesti sisältää tietoja muusta vastaavasta elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä saattaisi aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellista vahinkoa tai joka muulla edellä mainitussa laissa tarkoitetulla perusteella tulee pitää salassa Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet Tarjoukset tehdään sähköisesti Kelan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin. Rekisteröintipyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla (Ennakkoilmoitus: Kansaneläkelaitos: Tietopyyntö: Pyyntö uusille palveluntuottajille ja Kelan nykyisten palveluntuottajien uusia toimipisteitä varten ilmoittautua rekisteröitäväksi Kelan palveluntuottajarekisteriin tarjouskilpailua varten) sekä Kelan internet-sivuilla kohdassa Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > Kuntoutuskurssijärjestelmä > Rekisteröintipyyntö. Lisätiedot Katso-tunnisteen hakemisesta ja kurssijärjestelmään kirjautumisesta saa Kelan internet-sivuilta kohdasta Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > Kuntoutuskurssijärjestelmä. Verohallinnolta haettujen Katso-tunnisteiden toimivuuden testaamiseksi tarjoajan tulee tehdä ensimmäinen kirjautuminen Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin mennessä. Tämä siitä syystä, että Kelalla on tarjouskilpailua varten tuolloin vielä aikaa reagoida mahdollisiin yhteyshäiriöihin Kuntoutuksen toteuttamisesta annettavat tiedot Tiedot annetaan Extranet-korteilla ja tarjouskilpailuun liittyvillä lomakkeilla ja liitteillä. Tiedot kurssin toteuttamisesta annetaan sähköisesti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä. Extranetissä täytetään tiedot korteittain seuraavasti: Perustiedot, Yhteistyötahot, Jaksot, Tarjous, Henkilöstö, Ohjelma/Ryhmä ja Ohjelma/Yksilö, Hinnat ja Kelpoisuusehdot Kurssia rekisteröitäessä tulee noudattaa tarkasti Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirjaa. Tarjous tulee antaa kurssityypeittäin ehdottomasti alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla, jotta tarjoukset olisivat yhteismitallisia ja vertailukelpoisia keskenään.

7 Palvelulinjakohtainen standardi Extranetissä Perustiedotkortilla ilmoitettavat tiedot Kurssin nimi: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Kurssin kohderyhmä: Silmän ja sen apuelinten sairaus: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kurssin nimi: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit Kurssin tai ryhmän laji: Lasten perhekurssi Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus Kurssin tai ryhmän laji: Nuorten osittainen perhekurssi Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus Kurssin kohderyhmä: Silmän ja sen apuelinten sairaus: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Extranetin Perustiedot-kortille ilmoitettavat paikkojen lukumäärät sekä Jaksot-kortille ilmoitettavat kurssijaksot Kuntoutujapaikat: 4 vaikeavammaista kuntoutujaa 8 aikuista omaista 8 yli 2-v omaista Kuntoutujan ja omaisen laitosjaksot: (10 vrk) Kuntoutujapaikat: 4 vaikeavammaista kuntoutujaa 4 omaista Kuntoutujan laitosjaksot: (10 vrk) Omaisen laitosjaksot: (2 vrk)

8 3.4. Hinnat Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit Kurssin nimi: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kurssin tai ryhmän laji: Aikuisten osittainen perhekurssi Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus Kurssin kohderyhmä: Silmän ja sen apuelinten sairaus: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kuntoutujapaikat: 4 vaikeavammaista kuntoutujaa 4 omaista Kuntoutujan laitosjaksot: (10 vrk) Omaisen laitosjaksot: (2 vrk) Hintatarjous vuosille Kaikkiin kohdassa 1.1. mainittuihin kurssityyppeihin tarjotaan erikseen vain laitosmuotoisen kuntoutuksen hinta: Kurssityyppi a (perhekurssi) yksi kuntoutujan hinta (lapsi) euroa/vrk ja yksi omaisen hinta (aikuinen) euroa/vrk ja yksi omaisen hinta (yli 2-v) euroa/vrk Kurssityyppi nuoren b (osittainen perhekurssi) yksi kuntoutujan hinta, (nuori) euroa/vrk Kurssityyppi aikuisen c (osittainen perhekurssi) yksi kuntoutujan hinta, (aikuinen) euroa/vrk Hinta on kaikille kurssityypin kuntoutujille (KKRL 9 ja 10 ) samansuuruinen. Jos tarjoaja antaa hintatarjouksen tarjouspyynnöstä poiketen useampitasoisena, käsittelyyn otetaan alin hintatarjous. Palveluntuottaja tarjoaa laitosmuotoisen vuorokausihinnan euroina edellä mainitun mukaisesti. Hinta tarjotaan Extranetissä Hinnat -kortille Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirjan

9 mukaisesti. Tarjottava laitosmuotoinen vuorokausihinta sisältää kuntoutuspalvelun, ravinnon ja majoituksen osuuden. Avomuotoisesta kurssista ei tarjota hintaa, sillä avomuotoisen kurssin hinta kussakin kurssityypissä muodostuu hyväksytyn laitosmuotoisen kurssin hinnasta vähentämällä siitä 20 %, joka katsotaan laskennallisesti palveluun sisältyväksi majoituskustannusten osuudeksi. Antamalla laitosmuotoisen vuorokausihintatarjouksen palveluntuottaja sitoutuu siihen, että hyväksytyn tarjouksen osalta Kela vahvistaa kunkin kurssin osalta sopimukseen avomuotoisen vuorokausihinnan Kiinteät hinnat Päivystys ja avustaminen kuntoutujan saapuessa kurssipaikkaan kurssia edeltävänä päivänä Kaikki kurssityypit (a c) Vuonna 2014 noudatettavat hinnat ovat: Päivystys Päivystys ja avustaminen 75,00 euroa 175,00 euroa Osittaisten perhekurssien kiinteät hinnat Omaisten/läheisten hinnat Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (b) Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (c) Vuonna 2014 noudatettavat hinnat ovat: Laitosjakso / omainen / aikuinen Avojakso / omainen / aikuinen 200,00 /vrk 160,00 /vrk Perhekurssien kiinteät hinnat Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (a) Omaisten/läheisten hinnat Vuonna 2014 noudatettavat hinnat ovat: Laitosjakso / omainen / alle 2-v Avojakso / omainen / alle 2-v 83,00 /vrk 70,00 /vrk Hinnat vuosille Kela korottaa yhden kerran tarjouskilpailussa hyväksyttyjä hintoja ja kiinteitä hintoja 2,5 %:lla.

10 Jatkojaksojen hinnat Kurssi maksetaan kokonaisuudessaan sen vuoden hinnalla jolloin kurssi alkaa. Esimerkiksi vuonna 2014 alkavilla kursseilla noudatetaan vuoden 2014 hintaa, vaikka kurssien jatkojaksojen toteutus kohdistuisi vuodelle Kelan myöntämän avustuksen huomioiminen Hankintalain 64 :n säännös edellyttää, että tarjousten vertailussa otetaan huomioon Kelan myöntämät tarjoushintaan vaikuttavat taloudelliset tuet. Kelalta saatu tuki lisätään hankintayksikön toimesta laskennallisesti palvelun hintaan tarjousvertailuvaiheessa. Pyydämme Kelan myöntämiä perusparannusavustuksia saaneita ja niitä jälkeen nostaneita laitoksia täyttämään lomakkeen Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot. Tämä vaatimus koskee myös sellaisia palveluntuottajia, jotka itse eivät ole saaneet em. tukea, mutta antavat tarjottua palvelua edellä mainittua tukea saaneiden laitosten tiloissa. Tuen määrässä otetaan huomioon kaikki ja sen jälkeen Kelalta nostetut perusparannusavustukset. Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot Kelan järjestelmistä. Tukea koskevassa laskelmassa tuen vaikutus tarjottuihin hintoihin alkaa tuen nostovuotta seuraavana vuonna. Perusparannusinvestointeihin annettu tuki kohdistetaan perusparannuksen poistoajalle. Tavanomaisesti perusparannusmenojen poistoaika on kirjanpitolain mukaan 20 vuotta. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 3, jos käytössänne on 20 vuoden poistoajasta poikkeavia poistoaikoja. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto käytetystä poikkeavasta poistoajasta. Huomioitavan tuen määrä kohdennetaan kuntoutujan vuorokausihintaan. Hintaan laskennallisesti lisättävän tuen määrä saadaan jakamalla jokaiseen kyseiseen vuoteen kohdistuva tuen määrä (perusparannuskustannuksista laskettu vuosipoisto) tarjoajan laitoksessa toteutettujen kuntoutus-/hoitovuorokausien vuosittaisella kokonaismäärällä. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 2 laitoksen vuosittain vuodesta 1998 alkaen toteutuneet kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaisen vuoden osalta erikseen. Jos kyseessä on tarjoaja, joka antaa tarjottua palvelua Kelan tukea saaneen laitoksen tiloissa, tulee tarjoajan toimittaa tarjouksen liitteenä kaksi Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomaketta. Toiseen lomakkeeseen merkitään tukea saaneen laitoksen kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät ja nostettu tuki jokaiselta vuodelta erikseen. Toiseen lomakkeeseen merkitään tarjoajan kyseisessä laitoksessa käyttämien tilojen kuntoutusja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaiselta vuodelta erikseen. Tarjoajan tulee myös ilmoittaa lomakkeen liitteellä 2, mikä osuus (%) tukea saaneen laitoksen tiloista on tarjoajan käytössä Alihankkijoiden käyttö Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita (Alihankinta ja Alihankkija on määritelty standardin yleisessä osassa). Kelaan nähden tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omistaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot kuin tarjoajaakin.

11 Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, on tarjouksessa annettava kopio alihankintasopimuksesta ja luotettava selvitys siitä, että alihankkija sitoutuu noudattamaan lainmukaisia menettelyjä Kelan kuntoutujien potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisältöjen osalta, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Tarjoaja ja alihankkija huolehtivat ja vastaavat siitä, että kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia (159/2007). Nämä säännökset koskevat myös ääni-, filmi- ja videotallenteita sekä valokuvia. Tämän lisäksi tarjoajan ja alihankkijan tulee noudattaa sähköisen viestinnän tietosuojalakia (516/2004). Alihankkijalla ei myöskään ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja omaan toimintaansa, mikä merkitsee, että kyseisessä toiminnassa muodostuvat tiedot on oltava mahdollista erottaa muiden kuin Kelan asiakkaiden potilasrekisteritiedoista. Alihankintasopimusta tehtäessä tarjoajan tulee huomioida tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) asettamat velvoitteet. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa koko maassa tietoa ja valvoo tilaajavastuulain noudattamista. 4. Tarjousten jättöaika Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Myöhästynyttä, sähköpostilla tai faksilla toimitettua tai muuten tarjouspyynnön vastaisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. Sekä Extranetissä sähköisesti annettujen tietojen, että kirjallisesti toimitettavien tietojen tulee olla perillä ennen määräajan päättymistä. Tarjouksen kirjallinen osa toimitetaan kahtena kappaleena (yksi alkuperäinen ja yksi kopio) suljetussa kirjekuoressa joko tuotuna Kansaneläkelaitoksen terveysosaston kuntoutusryhmän postituspisteeseen os. Höyläämötie 1a B, Helsinki tai postitse osoitteella Kansaneläkelaitos, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, PL 78, Helsinki. Kuoreen on merkittävä Kuulonäkövammaisten kurssien tarjouskilpailu sekä tarjouksen jättäneen palveluntuottajan nimi. Tarjouksen perille tulo määräaikaan mennessä on lähettäjän vastuulla. Mikäli palveluntuottaja toimittaa tarjouksensa johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan osoitteeseen/toimipisteeseen, silloin tarjousta ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja palveluntuottaja ottaa riskin siitä, että tarjous ei tule Kelassa toimitetuksi yllä olevaan osoitteeseen määräaikaan mennessä. 5. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hankittavista palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

12 6. Sopimuksen saaneiden palveluntuottajien kurssimäärien hakeminen Kela ilmoittaa syksyllä 2013 palveluntuottajille vuodelle 2014 toteutettavat kurssit ja antaa ohjeet palveluntuottajien kurssien tietojen täydentämistä varten syksyllä uudelleen avattavaan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin. Toimeenpanossa kurssit kohdennetaan palvelulinjakohtaisen standardin mukaisesti. 7. Sopimukset Saatujen tarjousten perusteella Kela hyväksyy kuulonäkövammaisten kurssien palveluntuottajat ja kursseista maksettavat hinnat. Sopimusehdot (luonnos) on kuvattu liitteessä 4. Palveluntuottajan asettamia omia ehtoja (esim. omia maksuehtoja tai neuvotteluvaraumia) ei hyväksytä. Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Palveluntuottajia ja sopimuksia koskevat tiedot kerätään rekisteriin, joka palvelee Kelan toimistoja kuntoutuspäätösten tekemisessä ja palveluntuottajien laskujen maksamisessa. Kela ei voi velvoittaa Kelan kuntoutusasiakkaita käyttämään Suomen valtion ulkopuolella toteutettavaa kuntoutusta, koska ulkomaille tehtyjen kuntoutusmatkojen kustannukset jäävät aina asiakkaan maksettavaksi (KKRL, 16 5 momentti). 8. Tiedustelut Pyydämme lähettämään tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut sähköpostilla osoitteella klo mennessä. Viestin aiheeksi on ehdottomasti merkittävä Kuulonäkövammaisten kurssien tarjouskilpailu Epäselvästi nimettyihin tai määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli palveluntuottaja toimittaa kysymyksensä johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan sähköpostiosoitteeseen, silloin tarjoaja ei ole lähettänyt kysymyksiä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja palveluntuottaja ottaa riskin siitä, että kysymykset eivät tule Kelassa toimitetuksi yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen määräaikaan mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muihin sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut suomenkieliset vastaukset ovat mennessä osoitteessa Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Kuulonäkövammaisten kurssit. Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja ottamaan ne huomioon antamassaan tarjouksessa. Ainoastaan Extranetin käyttöä koskevia kysymyksiä voitte esittää edellä mainitusta määräajasta riippumatta sähköpostilla kuntoutusryhmään osoitteeseen Elise Kivimäki Etuusjohtaja Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö

13 LIITTEET JA LOMAKKEET Liitteet Liite 1 Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 3a Liite 3b Liite 3c Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi - Yleinen osa (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Kuulonäkövammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien palvelulinja - Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Kuulonäkövammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien palvelulinja - Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Kuulonäkövammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien palvelulinja - Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (voimassa alkaen) Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssien, perhekurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Kopio palveluntuottajan Extranetin Kelpoisuusehdot-kortista Word-muodossa) Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssien, osittaisten perhekurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Kopio palveluntuottajan Extranetin Kelpoisuusehdot-kortista Word-muodossa) Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien, osittaisten perhekurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Kopio palveluntuottajan Extranetin Kelpoisuusehdot-kortista Word-muodossa) Sopimusluonnos Kelan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet, Sairausryhmäkohtaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirja (saatavana Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetistä) Alihankintaa koskeva ohjeistus Lomakkeet Tarjouskohtainen koontilomake Palveluntuottajatiedosto-lomake Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 78/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 7/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 77/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 23/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT CROHNIN TAUTIA JA/TAI COLITIS ULCEROSAA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 20/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT ALS-SAIRAUTTA SAIRASTAVIEN AI- KUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT,

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 16/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA VAIKEAVAMMAISEN AIKUISEN MONIAMMA- TILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 24/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS-

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 84/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 82/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 79/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 9/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 10/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 4/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020 KANSANELÄKELAITOS Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 1.3.2016 Dnro 1/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 17/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA 2015 2018

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 8/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 2/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.11.2014 Dnro 159/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA- PALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 81/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 13/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja hankinnasta

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 18/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA 2015 2016 1. Tietoja

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 14/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat:

Tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat: Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 12/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIKUISTEN REUMASAIRAUKSIA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAI- RASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAI- RASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 11/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAI- RASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 83/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta.

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta. Kansaneläkelaitos Turun vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.10.2014 Dnro 148/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 24.8.2012 Dnro 62/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISISTA TAR- JOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA PUHETERAPIAN,

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 14.5.2012 Dnro 47/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Tarjouspyyntö 26.2.2014 29/331/2014 Palveluntuottajille KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 1 Hankittava palvelu Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri.

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 43/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

15.9.2010. Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä

15.9.2010. Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä Kansaneläkelaitos Rekisteröintipyyntö 15.9.2010 Kuntoutuksen palveluntuottajille Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiirissä KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET PALVELUSETELIKOKEILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(6) Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 32/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi Kansaneläkelaitos Terveysosasto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kela 48/331/2013 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Tilaisuudet palveluntuottajille Kela 5.2.2014 Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 : Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kysymykset ja vastaukset Yhteiset 18.3.2014 Yhteiset kaikkia vaikeavammaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarjouskilpailuja koskevat kysymykset ja vastaukset 25.2. 2.4.2014

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 33/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUSTUTKIMUKSET PERUSOPETUSIKÄISILLE LAPSILLE

OPPIMISVAIKEUSTUTKIMUKSET PERUSOPETUSIKÄISILLE LAPSILLE JAMSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) OPPIMISVAIKEUSTUTKIMUKSET PERUSOPETUSIKÄISILLE LAPSILLE Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun oppimisvaikeustutkimusten tekemiseen perusopetusikäisille

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Puitejärjestely Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Mikä on puitejärjestely? Hankintalain 31 :n säännös: Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn hankintalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) ASUNNOTTOMIEN ASUMIS-JA TUKIPALVELUJEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Hankinnan

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot