1. Hankittava palvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hankittava palvelu"

Transkriptio

1 KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT VUOSINA Hankittava palvelu Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena kuulonäkövammaisten sopeutumisvalmennuskursseja. Tarjouspyynnön mukaisesta hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjouskilpailu Tarjouspyyntö koskee kuulonäkövammaisten sopeutumisvalmennuskursseja. Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL, 566/2005) 9 ja 10 :n mukaisen vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamiseksi pyydämme tarjoustanne seuraavista kursseista ja kurssityypeistä Hankinta tehdään kurssityypeittäin alla olevan luettelon mukaisesti valtakunnallisesti. Tarjous pyydetään seuraavista kurssityypeistä: Kuulonäkövammaisten lasten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (a) Kuulonäkövammaisten nuorten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (b) Kuulonäkövammaisten aikuisten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (c). Tarjouksen voi tehdä joko yhdestä tai useammasta kurssityypistä. Jokaisesta kurssityypistä on tehtävä oma tarjouksensa ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä, jossa palvelua annetaan, tulee tehdä erillinen oma tarjouksensa. Katso myös tarjouspyynnön kohta 3.2. Tarjous tulee tehdä laitosmuotoisesti toteutettavasta kurssista, mutta palveluntuottajan on toteutettava kursseja sekä avo- että laitosmuotoisena. Laitosmuotoisen kurssin lisäksi kaikille tarjouskilpailussa hyväksytyille palveluntuottajille hyväksytään ja rekisteröidään myös avomuotoisen kurssin toteutus. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleisessä osassa (Liite 1) sekä palvelulinjakohtaisessa osassa (Liite 2a, 2b, 2c) on kuvattu toimintaa koskevat yleiset edellytykset ja palvelulinjakohtaiset vaatimukset. Postiosoite Käyntiosoite 1 (13) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia. Tarjoukset tehdään kurssityypeittäin (a c). Osatarjous on esimerkiksi sellainen tarjous, joka annetaan vain avomuotoisesti toteutetusta kurssista. Osatarjous on myös tarjous, joka annetaan vain tietylle (nimetylle kohderyhmälle) esimerkiksi lasten kurssityypissä vain alle kouluikäisille kuntoutujille tai nuorten kurssityypissä peruskoulunsa päättäneille kuntoutujille tai aikuisten kurssityypissä vain iäkkäille (yli 60- vuotiaille) kuntoutujille Palveluntuottajien valinta Palveluntuottajat valitaan kurssityyppikohtaiseen (a c) valtakunnalliseen puitejärjestelyyn paremmuusjärjestyksessä ja tarjotun kurssimäärän perusteella. Puitejärjestelyn rakentamisessa otetaan huomioon se, miten halvimmalta hinnaltaan parhaiden tarjousten kurssimäärät kattavat hankittavien kurssien tarpeen. Tätä tarjouskilpailussa muodostunutta paremmuusjärjestystä noudatetaan vuosien osalta kurssimäärien toimeenpanossa. Tarjoajan kurssien tuottamiseen käytettävissä olevan kapasiteetin ylittävän kurssimäärän tarjoaminen on ehdottomasti kielletty. Tarjoajan käytännössä toteutettavissa olevia suurempia kurssimääriä tarjoavat tarjoajat tullaan sulkemaan pois tarjouskilpailusta (Hankintalaki 54 6 kohta). Palveluntuottajan tulee toimipisteittäin (laitosyksiköittäin) tarjota vuositasolla vähintään seuraava määrä kursseja: Vähintään kolme kurssia Kuulonäkövammaisten lasten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (a) Kuulonäkövammaisten nuorten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (b) Kuulonäkövammaisten aikuisten suomenkieliset sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (c). Alle näiden kurssikapasiteettien jäävät tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjottu kurssikapasiteetti sitoo tarjoajaa vuositasolla koko sopimuskauden ajan. Tarjoajan tulee pystyä toteuttamaan tarjoamansa kurssikapasiteetti vuosittain sopimuskaudella Tämän velvoitteen laiminlyönti johtaa sopimusten mukaisten sanktioiden käyttöön. Tarjottuja kurssimääriä vastaava määrä kursseja voidaan ostaa vuosittain käytettävissä olevista varoista riippuen. Käytettävissä olevan rahamäärän kasvaessa myös lisäkurssit ostetaan palveluntuottajilta paremmuusjärjestyksessä sijoituksen mukainen prosenttiosuus huomioiden. Hankittavan kuntoutuspalvelun määrään saattavat vaikuttaa palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä, valtion talousarvion käsittelyssä tai muussa yhteydessä tehtävät muutokset Hankittavien kurssien puitejärjestely Tarjouskilpailuun kuuluvia valtakunnallisesti hankittavia kursseja hankitaan seuraavasti: Kuulonäkövammaisten lasten suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja, perhekursseja (a) noin euron vuosittaisella rahamäärällä. Kuulonäkövammaisten nuorten suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja, osittaisia perhekursseja (b) noin euron vuosittaisella rahamäärällä.

3 Kuulonäkövammaisten aikuisten suomenkielisiä sopeutumisvalmennuskursseja, osittaisia perhekursseja (c) noin euron vuosittaisella rahamäärällä. Palveluntuottajien määrä Kursseja tarjoavia palveluntuottajia valitaan 1 3 kappaletta hankintalain (348/2007) mukaiseen puitejärjestelyyn. Kurssien palveluntuottajat valitaan puitejärjestelyyn paremmuusjärjestyksessä ja tarjotun kurssimäärän perusteella. Kurssit myönnetään ja ostetaan valituilta palveluntuottajilta paremmuusjärjestyksessä seuraavassa (noin %) suhteessa (Taulukko 1.). Taulukko 1. Palveluntuottajien järjestys 1 kpl 2 kpl 3 kpl 1. palveluntuottaja 100 % 60 % 50 % 2. palveluntuottaja 40 % 30 % 3. palveluntuottaja 20 % Mikäli palveluntuottajan tarjoama kapasiteetti ei riitä palveluntuottajan sijoitusluvun mukaiseen kurssimäärään, jaetaan jäljelle jäänyt palvelujen tarve (ostettavien kurssien määrä) muille palveluntuottajille paremmuusjärjestyksessä sijoituksen mukainen prosenttiosuus huomioiden Kursseja koskevat Kelan standardit Kursseja koskevat yleiset sisältövaatimukset on kuvattu Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleisessä osassa (Liite 1). Palvelulinjakohtaiset sisältövaatimukset on kuvattu seuraavissa standardeissa: Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (Liite 2a) Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (Liite 2b) Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (Liite 2c) Standardeista poikkeavaa toimintaa ei osteta. Tarjoajalle ja palvelulle asetetut kelpoisuusehdot on tarjouspyynnön kohdassa 2. Kelpoisuusehdot Tarjousten valintaperusteet Palveluntuottajat kilpailutetaan valtakunnallisesti. Hankinta ja tarjousvertailu tehdään erikseen kurssityypeittäin (a c, kohta 1.1.) Tarjouksia hyväksytään siinä määrin, että niillä voidaan tuottaa riittävät kuntoutuspalvelut. Kurssityyppien a c kurssien tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Asetetut kelpoisuusehdot ylittävää laatua ei arvioida eikä pisteytetä. Kelpoisuusehdot täyttävä standardin mukainen palvelu sellaisenaan on riittävän laadukasta. Palveluntuottajat tullaan valitsemaan kelpoisuusehdot täyttävistä palveluntuottajista puitejärjestelyyn vertailuhinnan perusteella. Hinta pisteytetään siten, että halvimmalle tarjoukselle annetaan täydet hinnan vertailupisteet 100 ja muille tarjouksille siihen suhteutetut hinnan vertailupisteet, jotka lasketaan niin, että alin hinta jaetaan kyseisellä tarjotulla hinnalla ja tulos kerrotaan 100:lla.

4 Vertailuhintana käytetään: Kurssityyppi a (perhekurssi) tarjottua laitosmuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan, kahden aikuisen omaisen sekä kahden yli 2-vuotiaan omaisen yhteenlaskettua vuorokausihintaa. Kurssityypit b ja c (osittaiset perhekurssit) tarjottua laitosmuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hintaa. 2. Kelpoisuusehdot Tarjoajan ja palvelun on täytettävä Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä mainitut tarjouspyynnössä kohdassa 1.1. ostettaville kurssityypeille määritellyt kelpoisuusehdot (Liite 3a, 3 b, 3c) voidakseen tulla valituksi. Tarjoajaa koskevat Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdot-kortilla määritellyt kelpoisuusehdot Palvelua koskevat Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin Kelpoisuusehdot-kortilla määritellyt kelpoisuusehdot. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Tarjoukset ratkaistaan saatujen tietojen perusteella eikä lisäselvityksiä pääsääntöisesti pyydetä. Epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. henkilöstö, tilat, laitteet), tulee tarjouksessa antaa kirjallinen erillinen dokumentti eli luotettava selvitys (esim. esisopimus) siitä, että edellä mainitut hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä, koska täytäntöönpanolle on Kelassa varattava riittävästi aikaa. Palveluntuottajat tulee olla varmuudella tiedossa viimeistään loka-marraskuun vaihteessa 2013, jotta kuntoutuspalvelut voidaan toimeenpanna ja toteuttaa lukien. Kela tarkistaa ja toteaa kyseisten ehtojen toteutumisen, joka on edellytys hankintasopimuksen tekemiselle. Ulkomaalaisen tarjoajan tulee antaa kirjallisesti luotettava selvitys siitä, että tarjottavalla kuntoutushenkilökunnalla on kielitaito antaa standardin mukaisesti kuntoutusta Kelan kuntoutujien kansallisella kielellä kurssityypeittäin suomeksi. Selvitys tulee liittää tarjouksen liitteeksi. Hankintayksikkö sulkee pois tarjouskilpailusta tarjoajan, joka on saanut tai jonka tarjoama henkilöstö on saanut tai alihankkija on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion tai on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen tai rikoslain 20. luvussa tai 44. luvussa säädettyihin rikoksiin. 3. Tarjousten antaminen Suomenkielisten kurssien tarjoukset on tehtävä suomenkielellä.

5 Tarjousten tulee olla voimassa asti. Jokaisesta tarjottavasta kurssityypistä (a c kohta 1.1.) ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä, jossa palvelua annetaan, on tehtävä erillinen oma tarjouksensa. Annettavat tarjoukset ovat lopullisia ja ratkaisut tehdään tarjouksessa saatujen tietojen perusteella. Tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa on annettu. Lisäselvityksiä ei pyydetä kuin poikkeuksellisesti ja ne voivat olla vain täsmennyksiä tarjouksessa annettuihin tietoihin. Tarjousten jälkikäteinen täydentäminen tai parantaminen ei ole mahdollista. Tarjouspyynnön vastainen tarjous, epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Antamalla tarjouksen tarjoaja samalla hyväksyy, että Kela voi julkaista www-sivuillaan tarjouskilpailussa hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, internet-sivujen osoite). Tiedot ovat tarpeellisia esimerkiksi Kelan kuntoutujille, työterveyshuollon sekä terveydenhuollon käyttöön. Tarjotun kurssin tiedot, kuten esimerkiksi kurssin yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero julkaistaan hyväksytyn kurssitarjouksen osalta Kelan kuntoutuskurssijärjestelmässä Tarjous annetaan seuraavasti palveluntuottajan toimipisteittäin Annettava tarjous muodostuu sähköisestä kuntoutuskurssijärjestelmästä annettavista seuraavista osista: Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin avulla annettavat tiedot Tiedot kuntoutuksen toteuttamisesta, jotka annetaan sähköisesti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin Extranetistä tulostettavat tarjottavia kursseja koskevat palveluntuottajan yhteenvetotulosteet (Luettelotuloste/Tarjous), jotka annetaan kirjallisesti, allekirjoitettuina. Luettelotuloste tulee olla tulostettu Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirjan kohdan 3 mukaisesti. Lomakkeilla ja liitteillä kirjallisesti annettavat tiedot (kahtena kappaleena) Tarjouskohtainen koontilomake Koontilomakkeessa mainitut Palveluntuottajatiedosto-lomakkeet Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake Palveluntuottajan viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta Selvitys organisaation hallintoon osallistuvista henkilöistä, mikäli tiedot eivät ilmene toimintakertomuksesta Kopiot tarjoukseen liittyvistä alihankintasopimuksista. Alihankintasopimuksesta tulee selvästi käydä ilmi, mitä alihankinta koskee Kopiot tarjoukseen liittyvistä luotettavista selvityksistä. Luotettavat selvitykset annetaan erillisinä liitteinä, jotka selvästi nimetään luotettaviksi selvityksiksi. Edellä mainitut kohdat muodostavat yhdessä Tarjouksen. Tarjouspyyntö ja muu tarjouskilpailuun liittyvä materiaali on saatavissa viikolla 9 Kelan internet-sivuilta kohdasta Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Kuulonäkövammaisten kurssit.

6 Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja ottamaan ne huomioon antamassaan tarjouksessa. Palveluntuottaja kirjoittaa kaikki tarjoamansa kurssit suoraan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin (katso kohta 4. Tarjousten jättöaika). Tietojen luottamuksellisuus Kelalle toimitettavien tarjousasiakirjojen ja niihin sisällytettävien tietojen salassapitoon sekä oikeuteen saada niistä tietoja sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Tarjoajaa pyydetään selvästi merkitsemään Kelalle toimitettavaan aineistoon se materiaali, jonka tämä katsoo sisältävän tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta samoin kuin muu sellainen materiaali, joka mahdollisesti sisältää tietoja muusta vastaavasta elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä saattaisi aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellista vahinkoa tai joka muulla edellä mainitussa laissa tarkoitetulla perusteella tulee pitää salassa Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet Tarjoukset tehdään sähköisesti Kelan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin. Rekisteröintipyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla (Ennakkoilmoitus: Kansaneläkelaitos: Tietopyyntö: Pyyntö uusille palveluntuottajille ja Kelan nykyisten palveluntuottajien uusia toimipisteitä varten ilmoittautua rekisteröitäväksi Kelan palveluntuottajarekisteriin tarjouskilpailua varten) sekä Kelan internet-sivuilla kohdassa Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > Kuntoutuskurssijärjestelmä > Rekisteröintipyyntö. Lisätiedot Katso-tunnisteen hakemisesta ja kurssijärjestelmään kirjautumisesta saa Kelan internet-sivuilta kohdasta Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > Kuntoutuskurssijärjestelmä. Verohallinnolta haettujen Katso-tunnisteiden toimivuuden testaamiseksi tarjoajan tulee tehdä ensimmäinen kirjautuminen Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin mennessä. Tämä siitä syystä, että Kelalla on tarjouskilpailua varten tuolloin vielä aikaa reagoida mahdollisiin yhteyshäiriöihin Kuntoutuksen toteuttamisesta annettavat tiedot Tiedot annetaan Extranet-korteilla ja tarjouskilpailuun liittyvillä lomakkeilla ja liitteillä. Tiedot kurssin toteuttamisesta annetaan sähköisesti Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetissä. Extranetissä täytetään tiedot korteittain seuraavasti: Perustiedot, Yhteistyötahot, Jaksot, Tarjous, Henkilöstö, Ohjelma/Ryhmä ja Ohjelma/Yksilö, Hinnat ja Kelpoisuusehdot Kurssia rekisteröitäessä tulee noudattaa tarkasti Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirjaa. Tarjous tulee antaa kurssityypeittäin ehdottomasti alla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla, jotta tarjoukset olisivat yhteismitallisia ja vertailukelpoisia keskenään.

7 Palvelulinjakohtainen standardi Extranetissä Perustiedotkortilla ilmoitettavat tiedot Kurssin nimi: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Kurssin kohderyhmä: Silmän ja sen apuelinten sairaus: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kurssin nimi: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit Kurssin tai ryhmän laji: Lasten perhekurssi Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus Kurssin tai ryhmän laji: Nuorten osittainen perhekurssi Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus Kurssin kohderyhmä: Silmän ja sen apuelinten sairaus: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Extranetin Perustiedot-kortille ilmoitettavat paikkojen lukumäärät sekä Jaksot-kortille ilmoitettavat kurssijaksot Kuntoutujapaikat: 4 vaikeavammaista kuntoutujaa 8 aikuista omaista 8 yli 2-v omaista Kuntoutujan ja omaisen laitosjaksot: (10 vrk) Kuntoutujapaikat: 4 vaikeavammaista kuntoutujaa 4 omaista Kuntoutujan laitosjaksot: (10 vrk) Omaisen laitosjaksot: (2 vrk)

8 3.4. Hinnat Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit Kurssin nimi: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kurssin tai ryhmän laji: Aikuisten osittainen perhekurssi Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus Kurssin kohderyhmä: Silmän ja sen apuelinten sairaus: Kuulonäkövammaisuus kurssitarjous Kuntoutujapaikat: 4 vaikeavammaista kuntoutujaa 4 omaista Kuntoutujan laitosjaksot: (10 vrk) Omaisen laitosjaksot: (2 vrk) Hintatarjous vuosille Kaikkiin kohdassa 1.1. mainittuihin kurssityyppeihin tarjotaan erikseen vain laitosmuotoisen kuntoutuksen hinta: Kurssityyppi a (perhekurssi) yksi kuntoutujan hinta (lapsi) euroa/vrk ja yksi omaisen hinta (aikuinen) euroa/vrk ja yksi omaisen hinta (yli 2-v) euroa/vrk Kurssityyppi nuoren b (osittainen perhekurssi) yksi kuntoutujan hinta, (nuori) euroa/vrk Kurssityyppi aikuisen c (osittainen perhekurssi) yksi kuntoutujan hinta, (aikuinen) euroa/vrk Hinta on kaikille kurssityypin kuntoutujille (KKRL 9 ja 10 ) samansuuruinen. Jos tarjoaja antaa hintatarjouksen tarjouspyynnöstä poiketen useampitasoisena, käsittelyyn otetaan alin hintatarjous. Palveluntuottaja tarjoaa laitosmuotoisen vuorokausihinnan euroina edellä mainitun mukaisesti. Hinta tarjotaan Extranetissä Hinnat -kortille Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirjan

9 mukaisesti. Tarjottava laitosmuotoinen vuorokausihinta sisältää kuntoutuspalvelun, ravinnon ja majoituksen osuuden. Avomuotoisesta kurssista ei tarjota hintaa, sillä avomuotoisen kurssin hinta kussakin kurssityypissä muodostuu hyväksytyn laitosmuotoisen kurssin hinnasta vähentämällä siitä 20 %, joka katsotaan laskennallisesti palveluun sisältyväksi majoituskustannusten osuudeksi. Antamalla laitosmuotoisen vuorokausihintatarjouksen palveluntuottaja sitoutuu siihen, että hyväksytyn tarjouksen osalta Kela vahvistaa kunkin kurssin osalta sopimukseen avomuotoisen vuorokausihinnan Kiinteät hinnat Päivystys ja avustaminen kuntoutujan saapuessa kurssipaikkaan kurssia edeltävänä päivänä Kaikki kurssityypit (a c) Vuonna 2014 noudatettavat hinnat ovat: Päivystys Päivystys ja avustaminen 75,00 euroa 175,00 euroa Osittaisten perhekurssien kiinteät hinnat Omaisten/läheisten hinnat Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (b) Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (c) Vuonna 2014 noudatettavat hinnat ovat: Laitosjakso / omainen / aikuinen Avojakso / omainen / aikuinen 200,00 /vrk 160,00 /vrk Perhekurssien kiinteät hinnat Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (a) Omaisten/läheisten hinnat Vuonna 2014 noudatettavat hinnat ovat: Laitosjakso / omainen / alle 2-v Avojakso / omainen / alle 2-v 83,00 /vrk 70,00 /vrk Hinnat vuosille Kela korottaa yhden kerran tarjouskilpailussa hyväksyttyjä hintoja ja kiinteitä hintoja 2,5 %:lla.

10 Jatkojaksojen hinnat Kurssi maksetaan kokonaisuudessaan sen vuoden hinnalla jolloin kurssi alkaa. Esimerkiksi vuonna 2014 alkavilla kursseilla noudatetaan vuoden 2014 hintaa, vaikka kurssien jatkojaksojen toteutus kohdistuisi vuodelle Kelan myöntämän avustuksen huomioiminen Hankintalain 64 :n säännös edellyttää, että tarjousten vertailussa otetaan huomioon Kelan myöntämät tarjoushintaan vaikuttavat taloudelliset tuet. Kelalta saatu tuki lisätään hankintayksikön toimesta laskennallisesti palvelun hintaan tarjousvertailuvaiheessa. Pyydämme Kelan myöntämiä perusparannusavustuksia saaneita ja niitä jälkeen nostaneita laitoksia täyttämään lomakkeen Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot. Tämä vaatimus koskee myös sellaisia palveluntuottajia, jotka itse eivät ole saaneet em. tukea, mutta antavat tarjottua palvelua edellä mainittua tukea saaneiden laitosten tiloissa. Tuen määrässä otetaan huomioon kaikki ja sen jälkeen Kelalta nostetut perusparannusavustukset. Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot Kelan järjestelmistä. Tukea koskevassa laskelmassa tuen vaikutus tarjottuihin hintoihin alkaa tuen nostovuotta seuraavana vuonna. Perusparannusinvestointeihin annettu tuki kohdistetaan perusparannuksen poistoajalle. Tavanomaisesti perusparannusmenojen poistoaika on kirjanpitolain mukaan 20 vuotta. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 3, jos käytössänne on 20 vuoden poistoajasta poikkeavia poistoaikoja. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto käytetystä poikkeavasta poistoajasta. Huomioitavan tuen määrä kohdennetaan kuntoutujan vuorokausihintaan. Hintaan laskennallisesti lisättävän tuen määrä saadaan jakamalla jokaiseen kyseiseen vuoteen kohdistuva tuen määrä (perusparannuskustannuksista laskettu vuosipoisto) tarjoajan laitoksessa toteutettujen kuntoutus-/hoitovuorokausien vuosittaisella kokonaismäärällä. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 2 laitoksen vuosittain vuodesta 1998 alkaen toteutuneet kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaisen vuoden osalta erikseen. Jos kyseessä on tarjoaja, joka antaa tarjottua palvelua Kelan tukea saaneen laitoksen tiloissa, tulee tarjoajan toimittaa tarjouksen liitteenä kaksi Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomaketta. Toiseen lomakkeeseen merkitään tukea saaneen laitoksen kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät ja nostettu tuki jokaiselta vuodelta erikseen. Toiseen lomakkeeseen merkitään tarjoajan kyseisessä laitoksessa käyttämien tilojen kuntoutusja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaiselta vuodelta erikseen. Tarjoajan tulee myös ilmoittaa lomakkeen liitteellä 2, mikä osuus (%) tukea saaneen laitoksen tiloista on tarjoajan käytössä Alihankkijoiden käyttö Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita (Alihankinta ja Alihankkija on määritelty standardin yleisessä osassa). Kelaan nähden tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omistaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot kuin tarjoajaakin.

11 Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, on tarjouksessa annettava kopio alihankintasopimuksesta ja luotettava selvitys siitä, että alihankkija sitoutuu noudattamaan lainmukaisia menettelyjä Kelan kuntoutujien potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisältöjen osalta, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Tarjoaja ja alihankkija huolehtivat ja vastaavat siitä, että kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia (159/2007). Nämä säännökset koskevat myös ääni-, filmi- ja videotallenteita sekä valokuvia. Tämän lisäksi tarjoajan ja alihankkijan tulee noudattaa sähköisen viestinnän tietosuojalakia (516/2004). Alihankkijalla ei myöskään ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja omaan toimintaansa, mikä merkitsee, että kyseisessä toiminnassa muodostuvat tiedot on oltava mahdollista erottaa muiden kuin Kelan asiakkaiden potilasrekisteritiedoista. Alihankintasopimusta tehtäessä tarjoajan tulee huomioida tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) asettamat velvoitteet. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa koko maassa tietoa ja valvoo tilaajavastuulain noudattamista. 4. Tarjousten jättöaika Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Myöhästynyttä, sähköpostilla tai faksilla toimitettua tai muuten tarjouspyynnön vastaisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. Sekä Extranetissä sähköisesti annettujen tietojen, että kirjallisesti toimitettavien tietojen tulee olla perillä ennen määräajan päättymistä. Tarjouksen kirjallinen osa toimitetaan kahtena kappaleena (yksi alkuperäinen ja yksi kopio) suljetussa kirjekuoressa joko tuotuna Kansaneläkelaitoksen terveysosaston kuntoutusryhmän postituspisteeseen os. Höyläämötie 1a B, Helsinki tai postitse osoitteella Kansaneläkelaitos, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, PL 78, Helsinki. Kuoreen on merkittävä Kuulonäkövammaisten kurssien tarjouskilpailu sekä tarjouksen jättäneen palveluntuottajan nimi. Tarjouksen perille tulo määräaikaan mennessä on lähettäjän vastuulla. Mikäli palveluntuottaja toimittaa tarjouksensa johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan osoitteeseen/toimipisteeseen, silloin tarjousta ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja palveluntuottaja ottaa riskin siitä, että tarjous ei tule Kelassa toimitetuksi yllä olevaan osoitteeseen määräaikaan mennessä. 5. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hankittavista palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

12 6. Sopimuksen saaneiden palveluntuottajien kurssimäärien hakeminen Kela ilmoittaa syksyllä 2013 palveluntuottajille vuodelle 2014 toteutettavat kurssit ja antaa ohjeet palveluntuottajien kurssien tietojen täydentämistä varten syksyllä uudelleen avattavaan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranettiin. Toimeenpanossa kurssit kohdennetaan palvelulinjakohtaisen standardin mukaisesti. 7. Sopimukset Saatujen tarjousten perusteella Kela hyväksyy kuulonäkövammaisten kurssien palveluntuottajat ja kursseista maksettavat hinnat. Sopimusehdot (luonnos) on kuvattu liitteessä 4. Palveluntuottajan asettamia omia ehtoja (esim. omia maksuehtoja tai neuvotteluvaraumia) ei hyväksytä. Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Palveluntuottajia ja sopimuksia koskevat tiedot kerätään rekisteriin, joka palvelee Kelan toimistoja kuntoutuspäätösten tekemisessä ja palveluntuottajien laskujen maksamisessa. Kela ei voi velvoittaa Kelan kuntoutusasiakkaita käyttämään Suomen valtion ulkopuolella toteutettavaa kuntoutusta, koska ulkomaille tehtyjen kuntoutusmatkojen kustannukset jäävät aina asiakkaan maksettavaksi (KKRL, 16 5 momentti). 8. Tiedustelut Pyydämme lähettämään tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut sähköpostilla osoitteella klo mennessä. Viestin aiheeksi on ehdottomasti merkittävä Kuulonäkövammaisten kurssien tarjouskilpailu Epäselvästi nimettyihin tai määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli palveluntuottaja toimittaa kysymyksensä johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan sähköpostiosoitteeseen, silloin tarjoaja ei ole lähettänyt kysymyksiä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja palveluntuottaja ottaa riskin siitä, että kysymykset eivät tule Kelassa toimitetuksi yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen määräaikaan mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muihin sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut suomenkieliset vastaukset ovat mennessä osoitteessa Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Kuulonäkövammaisten kurssit. Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja ottamaan ne huomioon antamassaan tarjouksessa. Ainoastaan Extranetin käyttöä koskevia kysymyksiä voitte esittää edellä mainitusta määräajasta riippumatta sähköpostilla kuntoutusryhmään osoitteeseen Elise Kivimäki Etuusjohtaja Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö

13 LIITTEET JA LOMAKKEET Liitteet Liite 1 Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 3a Liite 3b Liite 3c Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi - Yleinen osa (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Kuulonäkövammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien palvelulinja - Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Kuulonäkövammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien palvelulinja - Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Kuulonäkövammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien palvelulinja - Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset perhekurssit (voimassa alkaen) Kuulonäkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssien, perhekurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Kopio palveluntuottajan Extranetin Kelpoisuusehdot-kortista Word-muodossa) Kuulonäkövammaisten nuorten sopeutumisvalmennuskurssien, osittaisten perhekurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Kopio palveluntuottajan Extranetin Kelpoisuusehdot-kortista Word-muodossa) Kuulonäkövammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien, osittaisten perhekurssien tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Kopio palveluntuottajan Extranetin Kelpoisuusehdot-kortista Word-muodossa) Sopimusluonnos Kelan Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranet, Sairausryhmäkohtaisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetin HANKINTA_SR-kurssit 2013 käsikirja (saatavana Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetistä) Alihankintaa koskeva ohjeistus Lomakkeet Tarjouskohtainen koontilomake Palveluntuottajatiedosto-lomake Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot