Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014"

Transkriptio

1 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Yhteenveto avoimista palautteista Eeva-Liisa Rahkonen, Juha P. Lindstedt Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Sisällys 1 Johdanto Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Tietotekniikan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Johdon assistentti ja journalistikoulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus... 33

3 5.3.1 Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liikunta-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Arvio tukipalveluista Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio tilojen ja välineiden toimivuudesta Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio seuraavista tekijöistä: oppimisen ilmapiiri, viestintä, opiskelijajärjestötoiminta sekä opiskelijatapahtumat Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki... 42

4 1 Johdanto HAAGA-HELIAn Opiskelijakysely lähetettiin 8937 opiskelijalle, ja siihen vastasi 582 opiskelijaa, joten vastausprosentiksi saatiin 6,4 (kaksi vuota aiemmin 10 %). Opiskelijapalautteen tuloksissa ei ole yllättäviä piirteitä, vaan tulokset ovat linjassa aikaisempien kyselyjen kanssa. HAAGA-HELIAlla on paljon vahvuuksia, mutta listattujen opiskelijoiden kokemien heikkouksien lisäksi erityinen heikkoutemme on se, että seitsemän vuoden laadunseurantamittausten aikana emme ole pystyneet tiettyjä ongelmia korjaamaan, vaikka ne ovat mittauksissa jatkuvasti toistuneet ja siten hyvin tiedostettu. Raportin alkupäässä tulokset on listattu koulutusaloittain ja ohjelmittain. Liiketalouden ja tietotekniikan luvuissa on virallisten koulutusohjelmien lisäksi päivä/iltayhdistelmä, jonka tunnistaa siitä, että otsikossa on mainittu kaksi koulutusohjelmajohtajaa. Näissä vastaajina ovat olleet opiskelijat, jotka opiskelevat sekä päivä että iltaopinnoissa. Loppuosan kampuksittaisessa tarkastelussa on huomattava, että vastauksissa esiintyy usein vertailua muihin kampuksiin, joten on suositeltavaa lukea myös muiden kampusten tulokset. Opiskelijakysely toistettaneen jatkossa vuosittain, jotta se korvaa lakkautetun HAAGA- HELIAn valmistumispalautteen. Numeeriset tulokset on raportoitu erillisessä raportissa. Tämän kyselyn sisällön olivat tuottaneet: Auli Pekkala, Martina Roos-Salmi, Petri Meronen, Sirpa Helenius, Kaisa Iso-Herttua, Ina Ihalainen, Sari Heikkinen, Ilona Tarkki, Helena Laukkanen, Heikki Ursin, Marina Henriksson, Aku Aarva ja Heidi Nurmi. Teknisestä toteutuksesta vastasi laatupäällikkö, kyselyn postituksesta Taina Vlasoff ja raportoinnista Eeva-Liisa Rahkonen sekä laatupäällikkö. Laatupäällikkö kiittää tuotantotiimiä erittäin hyvästä yhteistyöstä. 1

5 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus 2.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Halmeenmäki) Yksittäisenä mainintana toivottiin henkilökunnan lisäkoulutusta Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Opinto-ohjaukseen oltiin osin tyytyväisiä ja osin koettiin saaneen heikommin ohjausta. Opinto-ohjauksen todettiin keskittyvän enemmän ensimmäisiin opintojaksoihin. Terveydenhoitajan todetaan olevan harvoin tavoitettavissa edes niinä aikoina, kun hänellä on päivystyspäivä ja että aikoja terveydenhoitajalle (tai lääkärille) oli mahdotonta saada. Opiskelijat myös toivoivat ohjeita, mitä tehdä sairastumistapauksissa Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Vuorovaikutuksen osalta koettiin opinto-ohjaaja avuliaana ja osaavana henkilönä. Opetushenkilöstön osalta moitittiin osan opettajista olevan huonosti tavoitettavissa eikä sähköpostiviesteihin saa vastausta. Terveydenhoitajan tavoitettavuutta pidettiin heikkona. Ryhmätöiden tekemiseen liittyi vastaajien mielestä vuorovaikutukseen liittyviä hankaluuksia, esimerkiksi ryhmäytymisessä. Opettajien tehtävienantoon toivottiin myös tarkkuutta Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Ilmapiiriä pidettiin hyvänä. Positiivisena asiana koettiin se, että koulutusta on kehitetty enemmän kokemusten jakamisen ja kokemuksista oppimisen suuntaan, mutta valitettavasti vielä osa opetuksesta on opettajan yksinpuhelua ja puuduttavia kalvosulkeisia. Ainejärjestöjen ja HELGAn toivottiin järjestävän tapahtumia myös ylempää tutkintoa suorittaville. HOPSia, verkottumista ja urasuunnittelua toivottiin läpikäytävän enemmän. Jos opiskelijan opinnot eivät suju suunnitelmien mukaisesti, vaan jäävät jälkeen, olisi hyvä, jos jokin herättelevä taho olisi yhteydessä DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Opinto- ja/tai uraohjausta pidettiin tärkeänä ja sitä toivottiin järjestettävän. Erityisen tärkeänä pidettiin hotellialalla sitä, että Management-harjoittelua varten HAAGA-HELIAn harjoitteluyhteistyökoulut olisi listattu ja valmistumista seuraavat hakuajat ja muu hakuinfo olisi kootusti opiskelijoiden saatavilla. Ehdotettiin, että esimerkiksi kv-koordinaattori voisi ilmoittaa hakuajoista tietyssä opintojenvaiheessa oleville opiskelijoille, ettei hakumahdollisuus menisi ohi opiskelijoilta tai vähintäänkin olisi olemassa jonkin pankki, jonne näitä tietoja opiskelijat voisivat ilmoittaa. Muutenkin kokemusten jakamista Assessment Center -tyyppisesti kokeneidempien opiskelijoiden ja alumnien kanssa olisi hyödyllistä. Lisäksi toivottiin, että HAAGA-HELIA tekisi sopimuksia eri hotelliketjujen 2

6 kanssa Management Trainging -mahdollisuudesta haagahelialaisille opiskelijoille (hakumahdollisuuden saavuttaminen) Terveydenhoitopalveluiden saatavuudesta toivottiin tiedotettavan. Terveydenhoitajan todettiin olevan heikosti tavoitettavissa. Opetushenkilöstön toivottiin antavan enemmän palautetta opiskelijoille. Myös maininta opettajien ongelmista pitää kiinni määräajoista (esimerkiksi koepäivän tai luennon pitäminen ennalta ilmoitetusti) mainittiin DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Koulutusohjelman johdon viestintä on erittäin hyvää. Yksikön johtajan tai opiskelijajärjestö HELGAn toiminta ei näy koulutusohjelmassa Matkailun ko. (Sandelin) Opettajilta ja koulutusjohdolta koettiin saatavan paljon tukea ja sitä arvostettiin, että he vastasivat nopeasti sähköposteihin. Opinto-ohjaajan palveluihin oltiin sen sijaan todella tyytymättömiä; opinto-ohjausta oli vaikea saada eikä opinto-ohjaaja vastannut sähköposteihin. Toivottiin, että opinto-ohjaaja/t järjestäisivät esimerkiksi kerran lukukaudessa tai vuodessa infotilaisuuden eniten kysymyksiä herättävistä aiheista. Terveydenhoitajaa kiitettiin DP in Tourism (Lindroth) Yksittäisenä mainintana esitettiin toivomus HELGAn tutoreiden tukea erityisesti kansainvälisten tutkitojen suorittajille. Opinto-ohjaajien tavoitettavuutta moitittiin DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Up för turism (Sandelin) Opintopsykologin palveluita ja tietoa lääkäripalveluista toivottiin. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Halmeenmäki) Yksittäisinä mainintoina todettiin opintoja vaikeuttavan uraohjauksen ja HOPSkeskustelujen puute. Yksi vastaaja mainitsi syrjinnän olevan opintoja vaikeuttava tekijä Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) 3

7 Opintoja hidastivat opintojen aikainen työssäkäynti (opintotuki ei riitä elämiseen) ja tuen puute opinto-ohjauksessa ja kansainvälisen työharjoittelupaikan saamisessa Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Opintoja hidastivat opintojen aikainen työssäkäynti (opintotuki ei riitä elämiseen), henkilökohtaiset syyt (raskaus) ja yleiset vaatimukset opiskelijoille. Eri elämäntilanteissa toivottiin joustavuutta opintoihin. Opinnäytetyön ohjaajan heikko tavoitettavuus koettiin hidastaneen opintojen loppuunsaattamista Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Opinnäytetyöhön toivottiin saatavan enemmän tukea, esimerkiksi aiheen hankkimiseen. Opiskelijoille voisi olla ohjeistusta opintoihin liittyen selkeästi opiskelijaextranetissä, esimerkiksi opintovapaisiin liittyen. Henkilökohtaista opinnäytetyönohjausta toivottiin parannettavan, tällä hetkellä eräällä vastaajalla valmistuminen viivästyy, kun opinnäytetyön on kesken ja tukea siihen ei ole saatu. Myös mentoirointi/vertaistukea kaivattiin lisää DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Opintoja hidastivat perhesyyt, ryhmätyöt sekä vaikeudet opinnäytetyön ohjauksessa DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Yksittäisinä mainintoina toivottiin opettajien olevan parempia huomioimaan opiskelijoiden tarpeet sekä enemmän opinto-ohjausta varsinkin 2. lukuvuoden alkaessa Matkailun ko. (Sandelin) Opiskelijoille toivottiin annettavan enemmän tukea ja ohjausta opinnoissa ja urasuunnittelussa. Opettajien pedagogisissa taidoissa koettiin myös olevan parantamisen varaa samoin opiskelijoiden tasapuolisessa huomioimisessa. Opiskelijan stressi vaikeutti myös opiskeluja eräällä vastaajalla DP in Tourism (Lindroth) Opiskeluja koettiin vaikeuttavan suomenkielen taidon puute ja palautteen puuttuminen. Kv-opiskelijoilla ongelmia aiheuttivat taloudelliset vaikeudet, ja koska kansainväliset opiskelijat panostavat taloudellisesti paljon opintoihinsa, kokevat he helposti turhautumista huonoilla opintojaksoilla. Suomen kielen opintojen lisäksi toivottiin myös ruotsinkielen ja Suomen kulttuurin opintomahdollisuuksia DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) 4

8 Up för turism (Sandelin) Yksittäisenä vastauksena pidettiin suurimpana ongelmana sitä, että opiskelijoita ei kohdella arvioinnissa tasapuolisesti, opintojaksojen sisältö ja vaikeusaste vaihtelee ja opiskelijat voivat päästä huomattavasti helpommalla helppoja opintojaksoja valitsemalla. Vastaaja koki, että ahkerammat ja vahvemmat opiskelijat eivät saa niin paljon tukea, kuin heikommat opiskelijat, vaikka hekin sitä tarvitsisivat. Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Halmeenmäki) Yksittäinen vastaaja piti nykyistä koulutusohjelmaa heikkona Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Vaikutusmahdollisuuksia opintojaksoihin pidettiin huonoina. Opintojaksojen palautelomake on liian pitkä ja aikaa vielä, lisäksi siinä on epärelevantteja kysymyksiä. Vastaamiseen ei saa mennä liian pitkää aikaa. Oman HOPSin luominen ja urapolun suunnittelua pidettiin sen sijaan onnistuneena asiana. Opetussuunnitelman suunnittelemiseen pitäisi kiinnittää huomiota, se sisältää paljon opintojaksoja, jotka kaipaavat päivittämistä tai ovat kokonaan turhia. Opintoihin toivottiin myös enemmän vapaaehtoisia opintojaksoja. Lukujärjestyksen suunnitteluun pitäisi myös kiinnittää huomiota, etteivät sellaiset toisiaan täydentävät kurssit ole samassa opintojaksossa yhtä aikaa (ja seuraava mahdollisuus vasta vuoden päästä). Mahdollisuutta opiskelijoiden väliseen kanssakäymiseen toivottiin lisää Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Vastauksissa toivottiin läsnäolopakkoon lievennystä niille opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten itse lukemalla tai tekemällä. Winhassa olevat palautelomakkeet eivät toimi moitteetta ja esimerkiksi MACillä ei palautteen anto toimi ollenkaan. Toisekseen myös tekniset ongelmat palautteen antamisessa (kuten erikoismerkkien hylkäämisen vuoksi koko palaute häviää) eivät ole huomautuksista huolimatta vielä poistuneet. Palautteen anto pitäisi voida sitoa arvosanan saamiseen, sillä edellytyksellä, että palautteen anto on teknisesti mahdollista. 5

9 DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Opiskelijoiden palautteet tiettyjen opintojaksojen lisäämisestä tai koulutusohjelman parannuksista eivät ole johtaneet mihinkään. Palautteen ei koeta vaikuttavan mihinkään Matkailun ko. (Sandelin) Yksittäisenä vastauksena seuraavaa: Porvoon opiskelijajärjestön toiminta on erinomaista. Palautekyselyiden tulisi olla opiskelijakeskeisempiä, kansantajuisemmalla sanastolla tai vapaamuotoisemmalla toteutuksella tehtyjä. Palautteen annon pitäisi olla helppoa eikä sen pitäisi vaatia palaamaan esimerkiksi Moodlen opintojaksotavoitteisiin DP in Tourism (Lindroth) Porvooseen toivottiin kansainvälisten opiskelijoiden järjestötoimintaa (AIESEC, IDS) myös Porvoon kampukselle. Palautetta voi antaa, mutta johtaako se kehitysideoiden käyttöönottoon? Opettajien kyllä koetaan suhtautuvan avoimin mielin uusiin ideoihin DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Up för turism (Sandelin) 2.2 Koulutusohjelma Yksittäisenä mainintana seuraavaa: kaikilla opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus verkoston rakentamiseen, nyt tarve nähdään olevan vain englanninkielisessä ohjelmassa. Opiskelijoiden ei pitäisi joutua tekemään ryhmätöitä vapaamatkustaja /laiskojen opiskelijoiden kanssa. Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Halmeenmäki) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään monipuolista koulutustarjontaa, työelämä lähtöisyyttä, käytännön läheisyyttä sekä IT-taitoihin panostamista Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Koulutusohjelman monipuolisuus, työelämälähtöisyys sekä yritysyhteistyö mainittiin koulutusohjelman vahvuuksina. Mahdollisuutta ulkomaan vaihtoon ja kansainvälisyyttä pidetään tärkeimpinä vahvuuksina. Vahvuuksina koetaan myös yleisesti opettajien pätevyyttä. 6

10 Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään mahdollisuutta kansainväliseen toimintaan kuten opiskelijavaihto sekä työharjoittelu ulkomailla. Monipuolinen opintotarjonta, englanninkieliset opintojaksot, opettajien motivoituneisuus ja ammattitaito sekä opiskelutoverit koetaan myös koulutusohjelman vahvuuksina. Haagan hyvä maine mainittiin myös vahvuutena Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään monipuolisuutta, yritysyhteistyötä, verkostoitumista ja kanssaopiskelijoiden laaja-alaista taustaa ja kokemusta. Opettajien asiantuntijuutta ja pedagogisia taitoja arvostettiin DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään kansainvälisyyttä ja yhteistyötä yritystoiminnan kanssa. Opintojaksojen sisältöä ja opettajien ammattitaitoa arvostetaan. Hyvinä puolina pidetään myös työharjoittelua, koulutuksen loogista rakennetta ja korkeakoulun hyvää mainetta DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään joustavaa ja monipuolista opinto-ohjelmaa ja mahdollisuutta valita oma opintopolkunsa. Tutkinnon laaja-alaisuus on etu Matkailun ko. (Sandelin) Koulutuksen vahvuuksina pidetään tutkinnon työelämä- ja käytännönläheisyyttä, projektitöitä, hyviä mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun ja kansainvälisyyteen, ammattitaitoisia opettajia, yritysyhteistyötä sekä opintojen monipuolisuutta. Opettajien ammattitaitoa arvostettiin DP in Tourism (Lindroth) Koulutuksen vahvuuksina mainitaan kansainvälisyys, työelämälähtöisyys, opettajien ammattitaitoa ja Porvoon kampuksen fasiliteettejä DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Yksittäisenä mainintana todetaan koulutusohjelman vahvuudeksi kansainvälisyys. 7

11 Up för turism (Sandelin) Yksittäisenä mainintana seuraavaa: vahvuuksina pidetään sitä, että koulutus on yleissivistävää ja se antaa valmiudet erilaisiin uravalintoihin alalla ja että opiskelija saa itse valita syventävät opintonsa. Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Halmeenmäki) Opintojen toivotaan jakautuvan tasaisemmin eri periodeille ja opintojaksojen tulisi olla loogisessa järjestyksessä. Opetuksen tasoa voisi kehittää ja oppitunneille toivottiin työrauhaa (myöhästymisiin, kännykän käyttöön jne. tulisi kiinnittää huomiota) Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Opintojaksojen sisältöön toivotaan parannusta. Opintojaksoista toivotaan vaativimpia, syvällisempiä ja konkreettisempia, nyt monet opintojaksot ovat toistoa ja pintaraapaisua. HR-, Revenue Management - ja kieliopintoja toivottiin opintoihin lisää. Myös virtuaali- ja kesäkursseja toivottiin lisää. Palautteen antoon tulisi kiinnittää huomiota; palautetta pitäisi saada esimerkiksi kehityskeskustelu-tyyppisesti, ei pelkästään opintojakson arvosanan muodossa. Opetuksen taso on joillain opintojaksoilla heikko Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Opintojen toivotaan jakautuvan tasaisemmin eri periodeille. Koulutusohjelman sisällöstä toivotaan monipuolisempaa, johdonmukaisempaa ja syvällisempää. Varsinkin erikoistumisopintojen osalta syventämiseen olisi tarvetta. Myös turhia ja päällekkäisiä opintojaksoja pitäisi karsia. Monimuoto-opintojen lähiopetuspäiviä toivottiin tehostettavan. Ryhmätöiden määrää pidettiin liian suurena. Yhteistyötä yritysten kanssa toivottiin lisää Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon markkinointia kaivataan yritysmaailmassa; jotta tutkintoa arvostettaisiin ja että tutkinto nähtäisiin hyödyllisenä yritysten työntekijöille. Lisäksi seuraavia kehittämiskohteita koettiin olevan: opetuksen tulisi olla tasalaatuista, opetussuunnitelman sisältöä pitäisi kehittää hyödyllisemmäksi ja esimerkiksi lisätä vapaavalintaisia opintoja (talousopinnot mainittiin tärkeiksi ja niitä toivottiin lisää), osa pakollisista opinnoista voisi olla vapaaehtoisia. Opiskelijoiden työkokemus pitäisi huomioida paremmin opintoja suunniteltaessa, nyt varsinkin pitkään työelämässä olleet opiskelijat saattavat kokea osan opinnoista täysin turhina. Myös opintojaksojen päällekkäisiä asioita tulisi karsia (mainittiin esimerkiksi lentokenttätutustuminen sisältyvän useampaan opintojaksoon). Opintojen jaksottaminen ja järjestyksen parantaminen helpottaisi lopputyöstä selviytymistä. Opettajien Moodlen käyttöä pitäisi jonkun vastaajan mielestä selkeyttää. 8

12 DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Tutkinnon kehittämiskohteena nousi esille tärkeimpinä opettajien englanninkielen taidon parantaminen, palautteen mukaan englanninkielen taso joillain opettajilla on erittäin huono, ja myös pedagogisiin taitoihin toivottiin joiltain osin parannusta. Kansainvälisyyteen pitäisi panostaa, kansainvälisiä puhujavieraita toivottiin (kuten myös kotimaisia yritysvierailijoita), yhteistyötä isojen kansainvälisten hotelliketjujen kanssa pitäisi lisätä, mikä avaisi mahdollisuuksia työllistyä näihin opintojen jälkeen. Kv-vaihtoon lähtijöille toivottiin enemmän infoa kohdekoulun säännöistä. Restaurant Management -erikoistumisen valinneiden kansainvälisiä kontakteja pitäisi lisätä, tällä hetkellä kaikki kv-yhteistyöyliopistot ovat keskittyneet vain Tourism- ja Hotel Management -opintoihin. Opintojaksojen sisällöissä on myös havaittu päällekkäisyyksiä ja muutoinkin opintojaksojen sisältöä pitäisi kehittää haastavammaksi ja vastaamaan kaikilta osin amk-tasoa. Opintojaksoilla toivotaan olevan parempi tasapaino sisällön sekä opintopisteiden välillä DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Yksittäisinä kehitysehdotuksina esitettiin yritysyhteistyön lisäämistä, valmiiden ja selkeiden urapolkujen kehittämistä, opettajien pedagogisten taitojen parantamista. Jo työelämässä olevien vanhempien opiskelijoiden osaaminen pitäisi huomioida paremmin Matkailun ko. (Sandelin) Opetuksen tasoa pitäisi nostaa ja opettajien pedagogisiin taitoihin kiinnittää huomiota. Opiskelijat pitävät opintojen tahtia liian kovana, varsinkin kun heidän on pakko toimeentulonsa vuoksi käydä myös työssä. Yhteistyötä yritysten kanssa kaivataan lisää ja uusien yrityskumppaneiden mukaantuloa. Tehtäviin kaivataan selkeämpää ohjeistusta ja selkeitä pelisääntöjä niiden arviointiin. Opettajien ja opiskelijoiden välistä tiedonkulkua voisi parantaa. Englanninkielen opetusta kaivattiin lisää DP in Tourism (Lindroth) Opettajien englanninkielentaitoa pitäisi parantaa ja opiskelijoille tarjottavien kieliopintojen mahdollisuuksien laajentamista (kieliopintoja kaivattiin lisää myös ruotsin- ja suomenkieliin). Aitoa yritysyhteistyötä kaivattiin enemmän. Opintojen etenemisjärjestykseen toivottiin kiinnitettävän huomiota, opiskelijoista oli turhauttavaa tehdä ensin asioita ja sitten vasta työn päättymisen jälkeen opettaa menetelmiä/keinoja, jotka olisivat parantaneet ja helpottaneet työn tekemistä. Kanssaopiskelijoiden heikko opiskelumotivaatio voi vaikeuttaa opintoja DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Yksittäisenä vastauksena toivottiin enemmän yhteistyötä alan yritysten kanssa, yritysvieraiden luentoja sekä opetukseen sisällytettäviä käytännön esimerkkejä teorian pohjalta. 9

13 Up för turism (Sandelin) 2.3 Opintojen ohjaus Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: yhteistyötä erikielisten koulutusohjelmien välillä toivotaan lisää, tasapainoa kaivataan käytännön ja teorian välille. Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Halmeenmäki) Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Palautteessa yksittäisinä mainintoina seuraavaa: MyNetin toivotaan olevan selkeämpi vaikkakin parannusta on tapahtunut päivittämisen jälkeen. Opinto-ohjaukseen oltiin tyytyväisiä, sen sijaan opinnäytetyönohjaukseen kaivattiin lisäresursseja samoin kuin tärkeänä ja hyvänä pidettyyn uraohjaukseen. Opiskelijalle annettavaa palautteenantoa toivottiin lisättävän ja kehitettävän Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Yksittäisenä vastauksena toivottiin parempaa tiedottamista ohjauspalveluista Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) DP in Hotel, restaurant and Tourism Management (Salo) Yksittäisinä mainintoina esitettiin parannusehdotuksia koulun sähköisten palveluiden käyttöön. Moodlen, Winhan ja Mynetin yhdistäminen helpottaisi asioiden hoitamista, samoin toivottiin perusteellista koulutusta näiden ohjelmien käyttöön. Opinnäytetyön opponenttipankkia pitäisi parantaa DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Yksittäisinä mainintoina toivottiin työharjoittelun ohjaajan ja uraohjauksen palveluissa olisi parantamista. 10

14 Matkailun ko. (Sandelin) Uraohjauksesta toivotaan parempaa tiedottamista ja sitä saisi olla ylipäätään enemmän. Työharjoitteluun liittyvää ohjaukseen toivotaan myös parannusta samoin opettajien antamaan ohjaukseen. MyNettiin kaivataan selkeyttä, sieltä on vaikea löytää oikeaa tietoa DP in Tourism (Lindroth) Yksittäisenä palautteena toivottiin parannusta MyNettiin. Työharjoitteluohjausta pidettiin suhteellisen hyvänä DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Up för turism (Sandelin) Yksittäisessä vastauksessa todettiin opinto-ohjausta saadun vain ensimmäisenä vuonna, mikä ei vastaajan mielestä ole riittävää. 11

15 3 Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus 3.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Liiketalouden ko. (Vainio) Opintojen ohjausta toivotaan lisää. Palautteen mukaan opettajien aikaresurssit tai tahto ei riitä aina täysin siihen, mitä heiltä vaaditan. Lisäksi he tuntuvat etäisiltä, kiireellisiltä ja kyllästyneiltä. Opettajien toivottaisiin toimivan enemmän oppilaiden sparraajina. Koulutusohjelmajohdon halutaan seuraavan tarkemmin opetusta sekä johdon toivotaan näkyvän enemmän oppilaiden arjessa. Erään palautteen mukaan Omasta mielestäni kaikki on hyvin, en näe puutteita missään osa-alueessa. ja että Kaikista toimijoista olen kuitenkin tietoinen, sillä ne on esitelty orientaatioviikolla ennen opintojen alkua Liiketalouden ko. (Komulainen, Vainio) Opettajien tavoitettavuutta pitäisi parantaa; moni vastaaja kritisoi sitä, ettei osa opettajista vastaa heidän lähettämiinsä sähköposteihinsa ollenkaan. Joillain virtuaalisilla opintojaksoilla opettajan nimeä ei ilmoiteta, opintojakson ohjeistus on puutteellista, vanhentunutta ja se voi sisältää vanhoja päivämääriä ja kirjoitusvirheitä. Muutoinkin joidenkin opettajien ammatillinen osaaminen ja sitoutuminen eivät ole aina sillä tasolla, kuin pitäisi. Toisaalta opettajia myös kiitetään erittäin hyviksi ja mukaviksi opettajat luovat mukavan ja innostunen ja inspiroivan tunnelman. Ryhmätöiden määrää pidettiin liiallisena ja aikataulut ovat tiukkoja. Yhteishenkeä kaivattiin opiskelijoiden välille. Terveydenhoitopalveluita kehuttiin ja toivottiin, että niitä tarjottaisiin opiskelijoille aktiivisemmin. Opiskelijoiden ja alumnien välistä kanssakäymistä toivottiin enemmän, alumnien esimerkki kannustaisi ja auttaisi esimerkiksi uranvalinnassa. Ehdotuksena esitettiin, että kerran lukukaudessa järjestettäisiin opiskelijoille tilaisuus, jossa rehtori tai koulutusohjelmajohtaja olisi puhumassa ja vastaamassa kysymyksiin ja palautteeseen Myyntityön ko. (Komulainen) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Yksittäisinä vastauksina toivottiin, että henkilöstön yhteystiedot ja mahdollisesti lyhyt cvtyyppinen esittely olisivat saatavilla. Opinto-ohjaajatapaamisia voisi olla enemmän. 12

16 DP in International Business (Karppinen) Palautteessa toivottiin opettajilta enemmän ymmärrystä opiskelijoiden työmäärää kohtaan. Myös opettajien opetustaitoihin toivottiin parannusta. Ryhmätöitä todettiin olevan liikaa. Tietoa opiskelijaterveydenhuollon palveluista toivottiin annettavan läpi opiskeluajan. Monet opiskelijat uupuvat opintojen ja työn tekemisen paineissa ja esimerkiksi masennuksen ja uupumuksen ehkäisemiseksi opiskelijoita on hyvä ohjata kouluterveydenhuollon piiriin ja esimerkiksi MyNetissä nämä palvelut voisivat olla enemmän näkyvillä. Opinto-ohjaajien palveluita pitäisi olla enemmän saatavilla opiskelijoille. Myös HELGAlta toivottiin enemmän panostusta tutkinto-opiskelijoihin. Koulutusjohdon toivottiin paremmin tarkkailevan opetuksen laatua DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisenä mainintana toivottiin opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen parannusta, opettajien toivottiin kuuntelevan enemmän opiskelijoita Liiketalouden ko. (Mäntylä) Opinto-ohjaajien ja koulutusjohdon tavoitettavuuteen ja läsnäoloon toivottiin parannusta samoin opetuksen tasoon. Toisaalta Porvoon kampukseen oltiin tyytyväisiä ja ilmapiiriä siellä pidetään erinomaisena: avoimena, lämpimänä ja vastaanottavaisena. Ilmapiirin koettiin motivoivan ja tukevan opiskelijoita tuomaan esiin omat vahvuutensa. En olisi ikinä uskonut, että on mahdollista löytää Porvoon toimipisteen kaltainen opiskelupaikka! Henkilökunta on aivan huippuluokkaa ja se säteilee myös meihin opiskelijoihin! DP in International Business (Lindroth) Up i företagsekonomi (Sandelin) Liiketalouden ko. (Saario) Palautteessa toivottiin opettajien ammatti- ja vuorovaikutustaitojen vaihtelevan erinomaisesta heikkotasoiseen. HELGAn toivottiin panostavan myös muiden kuin Pasilan toimipisteen opiskelija-asioihin/opiskelijoihin. Opiskelijaterveydenhuollon tavoitettavuuteen toivottiin parannusta. Ryhmätöiden toteutukseen toivottiin parannusta Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Opiskelijaterveydenhuollon tavoitettavuuteen ja saatavuuteen toivottiin parannusta. Opiskelijoita toivottiin kuulevan enemmän laadun tapaamiseksi. 13

17 Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Liiketalouden ko. (Vainio) Opintoja vaikeuttavista tekijöistä mainittiin erityisesti aikuis/iltaopiskelijoiden ohjauksen ja tuen puute; opinto-ohjauksen, ahotoinnin ja HOPS-suunnittelussa kaivattiin parannusta. Opettajilta toivottiin saavan enemmän tukea. Osaa opettajista pidettiin epäammattimaisina, mikä vaikuttaa negatiivisesti opiskelijan oppimiseen ja opiskelumotivaatioon Liiketalouden ko. (Komulainen, Vainio) Opiskelijat kaipaisivat lisää tukea opiskeluihinsa. Opintojen- ja opinnäytetyöohjausta ja kannustavaa tsemppausta kaivattiin lisää, samoin joustoa opintojen suorittamiseen, esimerkiksi virtuaalisen osallistumisen mahdollisuutta pitäisi lisätä. Opettajien osaamisen ja ammattitaidon taso voi joskus myös olla heikko, esimerkiksi Moodlen ja Winhan käyttöä ei aina osata. Ryhmätöiden määrää pidettiin liiallisena ja hankalana varsinkin iltaopiskelijoille. Muutoinkin koulutehtävien siirtyminen yhtä enemmän vapaa-ajalle aiheuttaa jaksamisongelmia. Opintojen ohessa työskentely vaikeuttaa opintojen sujumista ja työtä on toimeentulon vuoksi pakko tehdä. Työnantajan ymmärtämättömyys tai huono asenne työntekijäin opiskelua kohtaan hankaloittaa opiskelua. Myös henkilökohtaiset syyt tai työohjelmien puute omalla kotikoneella mainittiin opintoja hidastavana ja vaikeuttavana tekijänä. Opiskelijoiden ryhmäytyminen ja vertaistuki voisi parantaa opiskeluja Myyntityön ko. (Komulainen) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Yksittäisinä vastauksina opintoja hankaloittavina tekijöinä mainittiin perheasiat, (liialliset) ryhmätyöt ja opinnäytetyön ohjaus (puute) DP in International Business (Karppinen) Opintojen etenemistä hankaloittivat opinto- ja opinnäytetyön ohjauksen/tuen riittämättömyys ja puute. Vastaajien mielestä myös liialliset ryhmätyöt tai ryhmätöiden tekeminen yhdessä hankalien kanssaopiskelijoiden kanssa vaikeutti opintojen etenemistä. Myös vaihto-opiskelijoita moitittiin huonosti motivoituneiksi kanssaopiskelijoiksi/ryhmäntyötiimin jäseniksi. Motivaation puutteeseen vaikutti myös uraohjauksen puute. Opiskelijoiden tasapuolinen kohteleminenkin koettiin tärkeäksi (nyt tasapuolisuus ei aina toteutunut) DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisenä vastauksena mainittiin opintoja hidastavina tekijöinä opettajien ammatillisen osaamisen heikko taso. 14

18 Liiketalouden ko. (Mäntylä) Opintoja koettiin hidastavan opinto-ohjauksen vähäisyys ja epäselvyydet ennalta olevan osaamisen ja koulutuksen hyväksi luettavuudessa. Myös opinnäytetyöprosessissa oli koettu toimeksiantajasta johtuvia vaikeuksia. Opiskelijat olisivat toivoneet koulutuksen sisältävän lupausten mukaisesti enemmän myynnin opintojaksoja, nyt pääpainon koettiin olleen talouspuolen opinnoissa. Opintoja vaikeuttivat myös joidenkin opiskelijoiden työelämän vaatimukset, joiden aiheuttamia vaikeuksia kyllä kiitettiin ymmärrettävän koulun/opettajien puolelta DP in International Business (Lindroth) Yksittäisenä mainintana seuraavaa: Opettajien ja opiskelijan välinen suhde saattaa vaikuttaa huomattavasti opiskelijan arvosanaan (negatiivisessa mielessä) Up i företagsekonomi (Sandelin) Yksittäisenä vastauksena: opiskelijat eivät saa vastauksia muutoin kuin etsimällä itse tietoa internetistä Liiketalouden ko. (Saario) Opintoja vaikeuttivat tietyt, vaikeaksi koetut opinaineet (kielet) sekä opiskelujen ohessa tehty ansiotyö, joka saattoi jopa johtaa yliväsymykseen joillain opiskelijoilla. Pakollisen työssäkäynnin vuoksi toivottiin joustoja opiskeluun ja muutoinkin opettajien ymmärrystä ja opiskelijoiden yksilöllisempää huomioimista. Opintojen ohjausta toivottiin lisättävän, mm. siihen, miten ja missä järjestyksessä opintojaksoja kannattaisi suorittaa, jotta valmistuminen olisi mahdollisimman nopeaa. Nopean valmistumisen vuoksi myös toivottiin, että suuntautumisopintojen järjestykseen kiinnitettäisiin huomiota (nyt heikosti saatavilla ja osin päällekkäin) Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Yksittäisissä vastauksissa koettiin opintoja vaikeuttaviksi tekijöiksi se, että opiskelijalla ei ole koulussa ystäviä ja että opetuksen taso vaihtelee liikaa. 15

19 3.2 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Liiketalouden ko. (Vainio) Opiskelijat kokevat vaikuttamismahdollisuutensa heikoiksi. Palautteenantojärjestelmä ei toimi kaikissa ohjelmissa/käyttöjärjestelmissä ja paperinen opintojakson päättyessä täytettävän palautelomakkeen toivottiin olevan selkeämpi ja kuvaavampi. Osa opettajista ei suostu käyttämään Moodlea, vaikka se on opiskelijoiden mielestä tärkeä kanava tiedonjaossa. Winhan palautejärjestelmää pidettiin todella huonona ja palautekyselyn kysymyksiä turhina (eivät mittaa mitään tai arvioidaan toisten opiskelijoiden tekemistä). Opiskelijat kokivat myös palautteenannon turhauttavana, kun palautteella ei koettu pystyvän vaikuttamaan esimerkiksi koulutusohjelman sisältöön, mutta toisaalta joidenkin opettajien todettiin ottavan mielellään kehittävää palautetta vastaan ja kehittävän toimintaa palautteen perusteella. Vaikutusmahdollisuuksiin opiskelijajärjestöjen kautta pidettiin vähäisenä, varsinkaan iltaopiskelijoilla ei ole mahdollisuutta osallistua opiskelijajärjestöjen toimintaan Liiketalouden ko. (Komulainen, Vainio) Palautteen antaminen tulisi tehdä helpommaksi opintojaksojen aikana, esimerkiksi toivottiin, että palaute voitaisiin antaa kokeen yhteydessä paperimuodossa ja että palautelomakkeen kysymyksiä voitaisiin kehittää yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Winhassa olevat palautelomakkeen kysymykset koettiin kehnoiksi ja vesitetyksi konsulttikieleksi. Winhan sähköistä palautelomaketta on vaikea löytää Winhasta ja lisäksi sivuilla on aikakatkaisu, josta ei ole mainintaa (näin palaute saattaa pahimmillaan hävitä kokonaan). Palautteen antamista vaikeuttaa myös se, ettei Winha toimi kaikilla selaimilla. Myös palautteen todellista huomioimista ja sitä kautta vaikuttamista asioihin pidettiin heikkona. Esimerkiksi mahdollisuuksia omien opintojen suunnittelemiseen (pakolliset opinnot vs. vapaavalintaiset opinnot) ja opetusmuotojen kehittämiseen koettiin huonoiksi. Opiskelijoiden väliseen keskinäiseen verkostoitumiseen ei nähty olevan juurikaan mahdollisuuksia opintojen pirstaleisuuden ja aikuisopiskelijoiden ajanpuutteen vuoksi Myyntityön ko. (Komulainen) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Vaikutusmahdollisuuksia toivottiin mm. siihen, että opintojaksoja järjestettäisiin enemmän virtuaalisena ja opinnäytetyön tekemiseen saataisiin enemmän lähiopetusta, jotta opiskelijat osaisivat paremmin valita oikeat menetelmät ja teoriat. Opiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista ei helposti synny opiskelijoiden erilaisten taustojen ja intressien vuoksi. 16

20 DP in International Business (Karppinen) Opiskelijoiden palautteen ei koettu ollenkaan vaikuttavan asioihin, vaikka palautetta on annettu useampaa kanavaa käyttäen. Ainejärjestöissä toimivat opiskelijat olivat paremmin tietoisia olemassa olevista vaikutusmahdollisuuksista DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisinä vastauksina: Opiskelijapalautteen mukaan koulutusohjelman sisältöön ei koettu voivan vaikuttaa. Opintojaksojen sisältöön ja opiskelumuotoihin on voinut vaikuttaa ja opettajat ovat olleet joustavia. Opiskelijoiden yhteisiä aktiviteetteja on kiitettävästi järjestetty. Opintojaksojen toteuttamiseen nykyistä pienemmillä ryhmillä toivottiin ja toisaalta vähäistä mielenkiintoa kerääviä opintojaksoja toivottiin kehitettävän niin, että ne enemmän kiinnostaisivat opiskelijoita Liiketalous ko. (Mäntylä) Opiskelijat kokivat palautteen antamisen opintojaksoista olevan käsittämättömän vaikeaa. Kysymykset ovat vaikeasti ymmärrettävissä ja lisäksi palautteenannon käyttöliittymä on vanhanaikainen ja toimimaton. Iltaopiskelijoiden huomioimista toivottiin lisättävän DP in International Business (Lindroth) Up i företagsekonomi (Sandelin) Liiketalouden ko. (Saario) Opiskelijapalautteen ei koettu vaikuttavan asioihin. Lukujärjestyksen kokoamisprosessi on monimutkainen ja opintojaksot menevät päällekkäin Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) 17

21 3.3 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Liiketalouden ko. (Vainio) Tutkinnon vahvuuksina pidettiin monipuolisuutta niin sisällön kuin toteuttamisessa. Virtuaaliopintojen mahdollisuutta arvostettiin erityisesti. Omien opintojen sisällön ja etenemisen suunnittelumahdollisuutta ja mahdollisuutta opiskella muissa toimipisteessä pidettiin opintojen sujuvuutta nopeuttavana tekijänä. Tosin valinnanmahdollisuuksia myös toivottiin lisää. HAAGA-HELIAa pidettiin arvostettuna ja kansainvälisenä opiskelupaikkana, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen (ulkomaan vaihtojaksot) Liiketalouden ko. (Komulainen, Vainio) Koulutusohjelman monipuolisuutta pidettiin yhtenä tärkeimmistä vahvuuksista. Koulutus antaa laaja-alaiset tiedot liiketalouden eri osa-alueista ja siten hyvät valmiudet työelämään. Opinnot sisältävät toisiaan tukevia opintojaksoja ja erikoistumisjaksojen valikoima on hyvä. Jonkin verran erikoistumisopintojen sisältöä toivottiin syvennettävän. Opettajia pidettiin ammatillisesti osaavina, heillä on ajantasainen tieto ja he ovat päteviä ja innostavia, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Opiskelun monimuotoisuutta arvostettiin. Mahdollisuus valita virtuaalisia-, ilta- tai päiväopintojaksoja eri toimipisteissä tuo joustoa ja mahdollistaa nopeatahtisen opiskelun. Kansainvälistysmismahdollisuuksia pidettiin hyvänä, samoin HAAGA-HELIAn maine koettiin vahvuutena työelämään sijoituttaessa. Työelämäyhteistyötä arvostettiin Myyntityön ko. (Komulainen) Yksittäisinä mainintoina todetaan koulutusohjelman erityisinä vahvuuksina olevan siihen valitut opiskelijat, heidän välinen hyvä yhteishenki, verkostoitumismahdollisuudet ja opiskelijan oma vastuu opintojensa sujumisesta Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Koulutusohjelman hyvinä puolina nähdään työelämälähtöisyys, opintojen monimuotoisuus ja joustavuus itselleen sopivan opintokokonaisuuden rakentamisessa DP in International Business (Karppinen) Koulutusohjelman vahvuuksina nähdään kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja englanninkielinen opetus. Yritysyhteistyö, käytännönläheisyys, koulutusohjelman rakenne ja sisällön monipuolisuus, sekä opettajien ammattitaito luetellaan myös koulutusohjelman vahvuuksiin. 18

22 DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisinä mainintoina koulutusohjelman hyvinä puolina pidetään verkostoitumismahdollisuutta, opettajien vankkaa kokemusta yritysmaailmasta ja hyväsisältöiset opetusjaksot Liiketalouden ko. (Mäntylä) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään työelämälähtöisyyttä, monipuolisuutta ja kansainvälisyyttä sekä kanssaopiskelijoiden kanssa verkostoitumista. Projektimuotoista oppimista arvostettiin DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavat koulutusohjelman vahvuudet: käytännönläheisyys ja yritysyhteistyö Up i företagsekonomi (Sandelin) Yksittäisinä mainintoina seuraavat koulutusohjelman vahvuudet: käytännönläheisyys, yritysyhteistyö, mahdollisuudet vaihto-opiskeluun ja kieliopinnot Liiketalouden ko. (Saario) Koulutuksen vahvuuksina nähdään monipuolisuus ja laaja-alaisuus, käytännönläheisyys, monipuoliset erikoistumisopinnot, mahdollisuus kansainvälisyyteen ja yritysyhteistyö Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Yksittäisinä mainintoja seuraavaa: tutkinnon monipuolisuus, tiettyjen opintojaksojen hyödyllisyyttä arvostettiin erityisesti Excel-ohjelmaan liittyviä opintoja ja IT-osaamisen kehittymistä ylipäätään. Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Liiketalouden ko. (Vainio) Opetuksen tason sekä opettajien kieli- ja pedagogisten taitojen todetaan vaihtelevan suuresti ja osan opettajista pitäisi kehittää näitä taitoja. Opettajien toivotaan ottavan paremmin huomioon iltaopiskelijat eritasoiset opiskelijat opetuksessa. Muutoinkin opiskelijoiden ahotointia pitäisi parantaa, hyväksiluettavia opintopisteitä pitäisi olla enemmän ja työkokemus tulisi huomioida myös pakollisessa työharjoittelussa. Työharjoittelusta pitäisi luopua kokonaan tai vaihtoehtoisesti kehittää korvaava tapa kuitata työharjoittelu pitkään työelämässä olleiden opiskelijoiden osalta (varsinkin, kun kokemusta on ko. alalta). 19

23 Opintokokonaisuuksien sisältöä ja rakennetta toivotaan uudistettavan/kehitettävän ja esimerkiksi aikuis- ja nuoriso-opetuksen eriyttämistä ehdotettiin. Virtuaali- ja intensiiviopetusta pitäisi olla enemmän. Ryhmätöitä on aivan liian paljon ja niistä saatava oppimishyöty on pieni. Opintojaksojen pitäisi myös olla yhteneväiset vaatimus- ja työmäärältään sekä sisällöltään eri opettajista riippumatta. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää Liiketalouden ko. (Komulainen, Vainio) Opettajien ammattitaidoissa, kielitaidoissa ja opetusmenetelmien tehokkuudessa todetaan olevan suuria eroja. Opetuksen laatu on huonoimmillaan todella huono ja tätä pitäisi kehittää. AHOT-käytännöissä todetaan olevan eroja HAAGA-HELIAn sisällä. Opettajien ei todeta aina hallitsevan menettelyä ja olevan asenteeltaan negatiivinen. Näyttöjen ja hyväksilukujen vaativuustaso tuntuvat opiskelijoista vaativammilta verrattuna opintojaksojen sisältöön. Opintojaksojen vaativuustasossa todetaan olevan eroja. Opintojaksojen sisällön toivotaan vastaavan paremmin opintopistemääriä. Opintojaksojen sisällöissä todetaan myös olevan päällekkäisyyksiä. Opintojen etenemisjärjestystä toivottiin loogisemmaksi. Suuntautumisopinnoille toivotaan varattavan enemmän aikaa. Vastaavasti perusopintoja koetaan olevan liikaa ja jotkut niistä ovat oppisen kannalta turhia. ASO-opintokokonaisuuksien pitäisi alkaa nykyistä aiemmin ja niiden tulisi olla tarjolla myös iltaopiskelijoille. ASOopintokokonaisuuksiin toivotaan myös enemmän valinnanvaraa. Ilta- ja päiväpuolen opiskelijoille toivotaan sisällöllisesti erilaisia opintojaksoja. Virtuaali- ja monimuotoopintoja toivotaan lisää, samoin enemmän vaihtoehtoja intensiiviviikkojen kesänajan opiskelumahdollisuuksiin. Iltaopiskelijoille ryhmätöiden todetaan olevan usein hankalasti toteutettavia ja turhia oppimisen kannalta. Varsinkin iltaopiskelijoille toivottiin enemmän joustoa opintoihin. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää Myyntityön ko. (Komulainen) Myyntityön koulutusohjelmaan toivotaan enemmän käytännön toteutusta. Opintojaksojen sisältöihin toivotaan enemmän teoriaa. Opintojen toivottiin jakautuvan tasaisemmin periodeittain. Lisäksi pitäisi miettiä, kannattaako opiskelijoita kannustaa liian nopeaan valmistumiseen ottaen huomioon opiskelijoiden opiskelujenaikaisen työssäkäynnin ja muut paineet Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Tutkinnossa pitäisi kehittää edelleen virtuaaliopetusta ja opinnäytetyön teorian ja menetelmävalintojen hallintaa. Opintojen sisältö ja vaatimukset pitäisi vastata ylemmän amktutkinnon tasoa. Ryhmätöitä on liikaa. 20

24 DP in International Business (Karppinen) Opetuksen laatua halutaan kehittää. Opettajien pedagogisten- ja englanninkielentaitojen pitäisi olla korkeatasoisempaa, nyt joidenkin opettajien kielitaito ei riitä opettamiseen englanninkielellä. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää. Myös opinto-ohjaajien ammattitaito vaatisi parannusta. Opintojaksojen sisältöön ja järjestykseen pitäisi kiinnittää huomiota, joitain epäloogisuuksia esim. liiketoimintasuunnitelma-opintojakson ajankohta. Opintojaksojen päällekkäisyyksiä ja turhia opintojaksoja pitäisi karsia. Opintojaksojen työmäärän toivotaan jakautuvan tasaisemmin lukuvuosille DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Opetuksen sisällön halutaan vastaavan paremmin koulutusohjelman nimeä, koulutusohjelman pitäisi sisältää myynnin ja kansainvälisen myynnin asioita samoin uusien työkalujen vaatimaa opetusta (mm. digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media ym.). Samoin toivottaisiin enemmän valinnaisia opintoja, lopputyön tekemistä tukevia opintoja sekä rahoituksen opintoja sisällytettävän opintoihin Liiketalouden ko. (Mäntylä) Opetuksen tasoon pitäisi kiinnittää huomiota. Opettajien toivotaan ottavan paremmin huomioon aikuis-/iltaopiskelijoiden työkokemus opetuksessa ja esimerkiksi matemaattisissa aineissa voitaisiin tehdä tasotesti. Myös joustavuuteen ja opiskeluryhmien kokoon pitäisi kiinnittää huomiota. Opintojen toivotaan jakautuvan tasaisemmin lukuvuosille. Yrittäjyyteen, myynnin kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä opintojaksoja toivotaan lisää. Käytännönläheistä yritysyhteistyötä pitäisi myös lisätä DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opetuksen tahti voisi olla nopeampi, opetuksen pitäisi olla haasteellisempaa ja syvällisempää, teoriaa ja yritysyhteistyötä voisi olla enemmän Up i företagsekonomi (Sandelin) Liiketalouden ko. (Saario) Opetuksen tason todetaan vaihtelevan ja usein huonoa. Perusopintojen ja suuntautumisopintojen suhdetta halutaan muuttaa, perusopintojaksoja koetaan olevan liikaa ja osan turhia. Suuntautumisopintoja pitäisi olla enemmän ja niille toivotaan enemmän aikaa, lisäksi niiden vähäisyyden vuoksi monet opintojaksot menevät päällekkäin. Myös opintojen mielenkiintoisuuden lisäämistä ja tiivistämistä toivottiin. Omaan tutkintosisältöön sekä opintojen etenemistahtiin haluttaisiin pystyä vaikuttamaan paremmin. Opintojaksojen 21

25 suoritusjärjestystä voisi miettiä ja opiskelijoita pitäisi ohjata enemmän, missä järjestyksessä mikin opintojakso kannattaa suorittaa Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) 3.4 Opintojen ohjaus Koulutusohjelman rakennetta ja sisältöä pitäisi kehittää, mm. pankki- ja vakuutusalan opintojaksoja pitäisi olla enemmän ja rajoituksen opintojaksoja vähemmän. Myös vapaavalintaisuutta voisi lisätä. Opetuksen tahti voisi olla nopeampi ja aikataulun tiiviimpi. Opetuksen tason todetaan vaihtelevan, opettajien ammatti- ja pedagogisissa taidoissa todetaan olevan puutteita.. Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden ko. (Vainio) Opinto-ohjauksen tason todetaan vaihtelevan. Opintojaksojen palaute-osio Winhassa ei anna antaa palautetta opetuksesta. Ura-ohjauksen koettiin epäonnistuneen Liiketalouden ko. (Komulainen, Vainio) Opinnäytetyöohjaukseen oltiin tyytymättömiä. Ohjauksessa oli suuresti vaihtelua, toisilla ohjausaikoja rajattomasti, toisilla vai kolme kertaa, opiskelijoista tuntui, ettei ohjaajaa aidosti kiinnostanut asia, ohjaajaa ei tavoittanut eikä aikoja saanut. Opinto-ohjaajien ja joidenkin opettajien ohjaukseen oltiin sen sijaan tyytyväisiä. Ura-ohjausta pitäisi lisätä ja sen laatuun ja tiedottamiseen kiinnittää huomiota. Tutortoiminnan toivottiin olevan näkyvämpää ja kestävän aktiivisesti ensimmäisen lukukauden/vuoden ajan, nyt vain muutaman viikon aktiivista toimintaa. MyNetin moitittiin toimimattomaksi (koulun ulkopuolelta) ja sekavaksi. Myös opinjaksotarjontaan, lukujärjestykseen ja ilmoittautumisjärjestelmään toivottiin parannusta, on toimimaton ja sekava, joitain järjestettyjä opintojaksoja oli puuttunut lukujärjestyksestä kokonaan tai lukujärjestyksestä puuttuu maininta virtuaalisuudesta Myyntityön ko. (Komulainen) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) DP in International Business (Karppinen) HR-puolen ohjaajiin oltiin tyytyväisiä. Opinto-ohjausta ja opinnäytetyöohjausta toivottiin lisättävän. Opiskelijatutoreiden antamaa ohjausta toivottiin pidempään kuin kahden ensimmäisen opiskeluviikon ajan. MyNetissa olevan tiedon todetaan olevan sekavaa ja vai- 22

26 keasti löydettävää. Winhan ja Moodlen toimintaa pitäisi opettajien tehostaa, kaikki opettajat eivät osaa ohjelmia hyödyntää tehokkaalla tavalla. Yritysyhteistyötä pitäisi lisätä DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisenä mainintana seuraavaa: sähköisiä palveluja pitäisi kehittää Liiketalouden ko. (Mäntylä) Yksittäisenä mainintana seuraavaa: sähköisiä palveluja pitäisi kehittää DP in International Business (Lindroth) Up i företagsekonomi (Sandelin) Huonosti toimivaksi on koettu sellaiset palvelut, joista opiskelija ei ollut edes kuullut ennen tätä kyselyä Liiketalouden ko. (Saario) Sähköinen opinto-opas on sekava. Osa opintojaksoista löytyy Excel-taulukkona olevasta lukujärjestyksestä, mutta opintojaksokuvausta ei. Opintopolkukuvauksissa on vanhaa tietoa. Mynetissä tieto on huonosti löydettävissä. Opettajien ohjauksen tason todetaan vaihtelevan ja opiskelija joutuu turvautumaan kanssaopiskelijoiden ohjaukseen Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) 23

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto avoimista palautteista Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.10.2012 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus... 2

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto tuloksista Juha P. Lindstedt, Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tiivistelmä Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tekijä Juha

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Yhteenveto avoimista palautteista Juha P. Lindstedt, Eerika Siponen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 2.9.2015 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu on 3 100 opiskelijan ja

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013

MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013 MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013 Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä Lapin Matkailualan koulutus-

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

(N=171) 129 2 0 20 7 19 5

(N=171) 129 2 0 20 7 19 5 Alumni_26 (valmistuneet vuosina 2 2) Kysely lähetetty 35 valmistuneelle- vastausprosentti 5 % Sukupuoli 8 78 (=69) 6 5 5 2 Kyllä Ei En osaa sanoa ainen Mies (=69) 25 55 Koulutuksesi ennen Haaga-Helian

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Elina Lavikainen Johanna Penttilä Esteettömien opintopolkujen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013

Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Kampuksittainen yhteenveto sekä listaus avoimista palautteista (KOVA-versio) Eeva-Liisa Rahkonen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 21.10.2013 Sisällys 1

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Mari Pynssi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot