Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013"

Transkriptio

1 Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Kampuksittainen yhteenveto sekä listaus avoimista palautteista (KOVA-versio) Eeva-Liisa Rahkonen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Sisällys 1 Haaga Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Malmi Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Pasila Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Porvoo Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Vallila Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Vierumäki Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Avoin palaute... 4

3 1 Haaga 1.1 Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Tukipalvelut saivat pääasiassa hyvää palautetta Haagan yksikössä. Opintotoimiston aukioloaikoja toivottiin kehitettävän vastaamaan enemmän opiskelijoiden tarpeita. 1.2 Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Tiedonkulkua pitäisi palautteen mukaan parantaa, tietoa tuli hitaasti ja annettu tieto saattoi olla ristiriitaista keskenään. Ilmapiiri sai kiitostakin, mutta kritiikkiä kohdistui erään vastaajan kokemaan opiskelijoiden epätasaarvoiseen, joitain opiskelijoita suosivaan kohteluun. Eettisiin periaatteisiin pitäisi kiinnittää huomiota. 2 Malmi 2.1 Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Opintotoimiston aukioloaikoja toivottiin kehitettävän vastaamaan enemmän opiskelijoiden tarpeita, esimerkiksi iltaopiskelijoilla ei ollut mahdollisuutta hyödyntää palveluita ollenkaan. Opiskelijapalvelutarjonnasta ja vaihtoehdoista toivottiin löytyvän tietoa helposti. Tukipalvelut saivat muutoin kiittävää palautetta. 2.2 Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Malmin tiloja pidettiin pääasiassa hyvinä, mutta jotkut moittivat tiloja epäviihtyisiksi ja vanhanaikaiset. Myös sijainniltaan Malmia pidettiin huonona. Viestintää pidettiin ongelmallisena, varsinkin tuntien/luokkatilojen muutoksista tai opettajien poissaoloista tiedottaminen sain moitteita. Vastauksissa moitittiin luokkien tietokoneiden käynnistyvän hitaasti ja vievän paljon aikaa tuntien alussa, myös videotykkien laatua arvioitiin heikoksi. Kannettavien tarjoaminen opiskelijoille sen sijaan nähtiin merkittävänä opintojen etenemisen vauhdittajana. 3 Pasila 3.1 Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Tukipalveluista annettiin runsaasti palautetta. Terveydenhoitopalveluita kiitettiin (varsinkin psykiatrisen sairaanhoitajan palveluihin oltiin tyytyväisiä), toisaalta niitä pidettiin riittämättöminä. Osa vastaajista moitti sitä, että terveydenhoitopalveluita oli vaikea saada ja opiskelijoita ohjattiin pikemminkin julkisen terveydenhuollon palveluihin. Kv-palveluissa oli palvelu ollut joskus tympeää ja vaihtoon liittyvien kurssien vastaavuuksien selvittely oli ollut hankalaa ja vaihdossa saatujen opintopisteiden merkintöjä piti odottaa puoli vuotta (muutoinkin toivottiin kv-palvelujen nopeuttamista ja käytön helpottamista). Ulkomaiselta vaihto-opiskelijalta sen sijaan kv-palvelut saivat kiitosta kaikesta avusta, jota opiskeluaikana toimistosta sai. Opintotoimistojen aukioloaikoja toivottiin joustavimmiksi, opintotoimiston palvelut kuitenkin saivat pääosin kiitosta opiskelijoilta. Kirjasto sai monia kiittäviä lausuntoja niin palvelun ystävällisyydestä, ammattitaitoisuudesta ja esimerkiksi lainattavien sanelukoneiden yms. lainausmahdollisuudesta ja tiedonhakukurssista, jota toivottiin videoitavan ja laitettavan MyNetiin! Pakollisten opintojaksoihin liittyviä oppikirjoja toivottiin lisää. IT-palveluiden osalta monista vastauksista nousi samat ongelmat esiin: kerrosten tulostimet eivät toimineet, niissä ei ollut paperia tai muste oli loppunut. Muutoinkin tietoteknisten laitteiden kunnon ja ylläpidon tasoa moitittiin erittäin huonoksi. Yhdessä vastauksessa arvosteltiin henkilökohtaista puhelinpalvelua antavien IT-tukihenkilöiden huonoa käytöstä (luurin korvaan lyöminen). 2

4 3.2 Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Pasilan tiloja ja muita puitteita koskevia arvioita annettiin runsaasti. Tilojen osalta todettiin luokkatilojen olevan usein liian ahtaita isoille ryhmille, ryhmätyöskentelytiloja ja rauhallisia tiloja itsenäiseen työskentelyyn toivottiin lisää. Lisäksi usea maininta koski tilojen kylmyyttä talvella. Yleinen siisteys, varsinkin wc-tilat, saivat huonoa palautetta. Teknisten laitteiden toimintaa arvioitiin huonoksi tässäkin vastausosiossa. Tulostinten toiminta, atk- ja av-laitteiden toiminta ja ylläpito luokkahuoneissa tai muissa tiloissa oli useammassa vastauksessa arvioitu huonoksi, jopa erittäin huonoksi. Muutamassa vastauksessa moitteita sai kannettavien koneiden puuttuminen osalta oppilaista Tikon kursseilla (pakollinen työväline puuttui). Opettajien riittämätön tietotaito käyttää luokkien atk-laitteita haittasi tuntien kulkua ja heille toivottiinkin koulutusta ko. asioihin. Yleisen ilmapiirin todettiin pääosin olevan hyvä ja innostavakin, mutta muutamissa vastauksissa nousi esille opiskelutilojen rauhattomuus: oppitunneille toivottiin tiukempaa kuria. Opettajien viestintä oli välillä puutteellista (esimerkkinä mainittiin poissaoloista ilmoittaminen) ja viestinnässä ylipäätänsä on ollut haasteita lukuisten eri järjestelmien ja viestintätapojen vaihtuessa useampaan otteeseen. Hyvää palautetta tuli esimerkiksi tässä muodossa: Koko oppilaitoksessa eri järjestelmät ja palvelut toimivat erittäin hyvin, opetus korkeatasoista ja myös tilat hyvin toimivat. Henkilökunta on hyvin tavoitettavissa, myös toimintatapojen selkeys herättää luottamusta. 4 Porvoo 4.4 Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Tukipalveluista opiskelijaterveydenhuollon osalta ei ollut tiedotettu riittävästi opiskelijoille, osalla opiskelijoilla ei ollut edes tietoa terveydenhuoltopalveluista. Opintotoimiston palveluihin oltiin muutoin tyytyväisiä, mutta aukioloaikoihin toivottiin parannusta. Kirjasto- ja IT-palveluihin oltiin tyytyväisiä, kv-palveluihin puolestaan ei. 4.5 Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Porvoon uuden campuksen tilat saivat niin kiitosta kuin kritiikkiä. Tilat ovat viihtyisät ja hienot, mutta toisaalta epäkäytännölliset. Kritiikkiä saivat useissa vastauksissa lasiseinät (joiden koettiin häiritsevän oppimisrauhaa), osissa luokissa olevat liian pienet pöydät ja ne saattoivat olla ergonomisesti huonosti järjestetyt (katseen suunta muualle kuin opettajaan/eteen), riittämätön määrä ryhmätyöskentelytiloja ja esim. muun isomman tapahtuman järjestämistä varten puuttuva isompi tila tai auditorio. Myös rauhallisia, rennompaan oleskeluun varattuja tiloja voisi olla enemmän. 5 Vallila 5.1 Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Vallilan tukipalveluita pidettiin saatavuuden osalta heikkoina. Terveydenhoitaja on paikalla huonosti. Opintotoimiston aukioloaikoja moitittiin suppeiksi. CV-pajoja kiitettiin. Kv-palvelut toimivat vaihdon järjestelyissä hyvin, mutta ulkomaalaisen vastaaja mielestä kv-palveluiden pitäisi enemmän toimia niin, että vaihto-oppilaiden opintojen ja elämän sujuvuus Suomessa varmistetaan. 5.2 Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Vallilan tilat ovat talvella jäätävän kylmät ja tilat melko alkeelliset. Ruokasalia pidettiin ahtaana, mutta opetustiloja myös kiitettiin hyviksi. Tietokoneiden toimivuutta atk-saleissa pidettiin hyvänä, mutta myös negatiivista palautetta tuli laitteiden osalta. Tietokoneet eivät aina toimineet, näytöt olivat kiikkeriä ja erityisten ohjelmien lisenssejä oli vähän, mikä vaikeutti koti- ja ryhmätöiden tekemistä (lisenssillä varustettuja koneita oli vain luokissa, ja luokat olivat yleensä varattuja). Opiskelijakuria toivottiin lisää luokan työrauhan takaamiseksi. Englanninkielistä tiedottamista pitäisi lisätä/syventää. 3

5 6 Vierumäki 6.1 Arvio tukipalveluiden onnistuneisuudesta Opiskelijaterveydenhuolto sai moitteita: se oli lähestulkoon olematonta ja huonosti saatavilla tai palvelujen saatavuudesta ei ollut edes tietoa. Opintotoimiston ja kirjaston palvelua kiitettiin erinomaisiksi. 6.2 Arvio HAAGA-HELIAn puitteista Vierumäen vanhoja tiloja moitittiin oppimisen kannalta epämiellyttäviksi. Laitteiden toimivuus oli välillä epävarmaa. Viestintä erityisesti peruuntuneista tunneista ja luokkamuutoksista oli epäonnistunutta, opiskelijat eivät esimerkiksi saaneet tietoa peruuntuneista tunneista ja joutuivat tulemaan joskus koululle turhaan. Ryhmäkokoja arvioitiin liian suuriksi, tunnit olivat levottomia ja räikeään kiusaamiseenkaan ei puututtu. Opettajien taso vaihteli, osan opettajien ammattitaitoa moitittiin ala-arvoiseksi ammattikorkeakoulutasoon nähden. Kokonaisuus on kuitenkin Vierumäen yksikössä toiminut hyvin. 7 Avoin palaute Edellisistä poiketen valmistuneiden antama loppupalaute on koottu vain HAAGA-HELIA-tasoisena. Avoimessa palautteessa opiskelijat kiittivät HAAGA-HELIAa monin sanoin: Kiitos paljon kannustavasta ja innostavasta opiskeluilmapiiristä ja ammattimaisesta opetuksen tasosta. Olen todella tyytyväinen, että valitsin HAAGA-HELIAn ja pääsin sisälle! Pelkkiä hyviä muistoja koulusta, kursseista ja opettajista. Viihdyin, sain ystäviä ja pidin opiskelusta! Arvostan HAAGA-HELIAa! Olen erittäin tyytyväinen. Kansainvälistymismahdollisuudet ovat vertaansa vailla. Am grateful to the school for the excellent study environment that helped me to get through my studies. I nearly gave up my studies but Haaga-Helia never gave up on me. It is an excellent university with a high class set up needed for quality studies. Käymäni koulutus on tuonut minulle varmuutta työelämää ajatellen. Haaga-Helia on ammattikorkeakouluna mielestäni hyvätasoinen ja olen tyytyväinen opiskeluuni siellä. Kokonaisuutena todella laadukas koulu - ennakkomielikuva yhdestä Suomen parhaista opiskelupaikoista tuli lunastetuksi! Avoimen palautteessa esitettiin monia jo aiemmissa vastauksissakin esiin tulleita kehitystoiveita. Opintoihin liittyviä toiveita olivat muun muassa: opintojaksojen vaatimustason nostamista ja arvostelun/työmäärän yhtenäistämistä, opintomäärän tiivistämistä ja opetussisällön syventämistä sekä syventävien opintojen alkamisen aikaistamista. Opintojaksoihin liittyvien ryhmätöiden määrää pitäisi myös kohtuullistaa. Iltaopiskelijoiden palautteesta ilmeni toive siitä, että heille suunnattujen vapaavalintaisten opintojaksojen tarjonta olisi monipuolisempi. Vaikka palautteen mukaan oltiinkin pääasiassa tyytyväisiä opetuksen tasoon, palautteesta selkeästi nousi esille myös tarve opettajien kielitaidon, ammattitaidon ja pedagogisen osaamisen parantamiseen. Opiskelijahyvinvointiin liittyviä osa-alueita toivottiin myös parannettavan (terveydenhoitopalvelut, liikuntamahdollisuudet, opiskelijatoiminta). Myös työelämälähtöisyyttä ja yhteistyötä yritysten kanssa toivottiin edelleen lisää. Muutamissa vastauksissa nousi esille myös opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtelun tärkeys, tämä ei joidenkin vaihto-opiskelijoiden kokemuksen mukaan ollut aina toteutunut. 4

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maalis-huhtikuussa 2008 suoritetun kyselyn raportointi (liitteenä kuiluanalyysit vuosilta 2004 ja 2006)

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 Tässä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa esitellään Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokokemuksia lukuvuoden 2010-2011. Mukana on kertomuksia

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Anni Lemettinen Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.10.2011 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

WIIKATE. tekniikan koulutusalajärjestön verkkojulkaisu

WIIKATE. tekniikan koulutusalajärjestön verkkojulkaisu 2009 WIIKATE tekniikan koulutusalajärjestön verkkojulkaisu SISÄLTÄÄ KERTOMUKSIA VIIME LUKUVUODEN TAPAHTUMISTA TIEDOTTEITA MIELIPITEITÄ antoivat Välittämisen ilmapiirin parantaminen lähtee meistä jokaisesta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot