Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012"

Transkriptio

1 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto avoimista palautteista Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Sisällys 1 Johdanto Hotelli- ja ravintola-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Tietotekniikan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 34

3 4.1.3 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Johdon assistentti ja journalistikoulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liinkunta-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Arvio tukipalveluista... 52

4 6.4.1 Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio tilojen ja välineiden toimivuudesta Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio seuraavista tekijöistä: oppimisen ilmapiiri, viestintä, opiskelijajärjestötoiminta sekä opiskelijatapahtumat Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki... 58

5 1 Johdanto HAAGA-HELIAn Opiskelijakysely oli suunnattu kaikille amk-tutkintoa suorittaville opiskelijoille ja siihen vastasi 995 opiskelijaa. Kysely lähetettiin 9602:lle, joten vastausprosentiksi saatiin 10,36. Kyselyn sisältö on osin sama kuin valmistuvien opiskelijoiden palautteessa, mutta suuremman vastaajamäärän ansiosta tämän kartoituksen tulokset ovat luotettavampia kuin valmistumispalautteen, mikä kannattaa etenkin pienissä koulutusohjelmissa huomioida. Opiskelijapalautteen tuloksissa ei ole yllättäviä piirteitä, vaan tulokset ovat linjassa aikaisempien mittaustulosten kanssa. HAAGA-HELIAlla on paljon vahvuuksia, mutta listattujen opiskelijoiden kokemien heikkouksien lisäksi erityinen heikkoutemme on se, että viiden vuoden laadunseurantamittausten aikana emme ole pystyneet tiettyjä ongelmia korjaamaan, vaikka ne ovat mittauksissa jatkuvasti toistuneet ja siten hyvin tiedostettu. Opiskelijakysely toistetaan kolmen vuoden välein, joskin seuraava kysely tehdään seurantatiedon saamisen ja kyselyn sisällön kehittämisen vuoksi nopeutetussa aikataulussa. Numeeriset tulokset on raportoitu erillisessä raportissa. Tämän kyselyn sisällön olivat tuottaneet: Auli Pekkala, Kaisa Iso-Herttua, Ina Ihalainen, Merja Pallonen ja Toni Asikainen. Teknisestä toteutuksesta vastasi laatupäällikkö, kyselyn postituksesta Pirjo Eerikäinen ja raportoinnista laatupäällikkö sekä Tytti Kemppainen. Laatupäällikkö kiittää tuotantotiimiä erittäin hyvästä yhteistyöstä. 1

6 2 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus 2.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Westman) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: Koulutusjohdon toivotaan ottavan paremmin huomioon työelämän tarpeet koulutusohjelman sisältöä laadittaessa. Opettajilta toivotaan enemmän palautetta opintojakson suorituksesta. Kommunikaatiota opettajan ja opiskelijoiden välillä halutaan lisätä Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Koulutusjohdon haluttaisiin näkyvän enemmän opiskelijoiden arjessa. Opettajien ammatillisen tason todetaan vaihtelevan. Opettajia halutaan saada paremmin kiinni sähköpostitse. Opinto-ohjaukseen toivotaan selkeyttä. Terveydenhoitajan todetaan olevan harvoin tavoitettavissa Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Palautteessa yksittäisinä mainintoina seuraavaa: toiveena enemmän lähiopetusta, useamman opettajan ohjausta vaativissa tehtävissä todetaan opettajien eri näkemysten tekevän työskentelystä haastavaa, opettajien toivotaan kohtelevan opiskelijoita yksilöinä ryhmän sijaan sekä opettajan ja opiskelijan väliseen yhteydenpitoon halutaan parannusta Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Opinnäytetyön ohjaajien halutaan antavan enemmän neuvoja opinnäytetyön tekemiseen sekä pitävän enemmän yhteyttä ohjattavaan opiskelijaan. Opinnäytetyön ohjaajan toivotaan myös kommentoivan opinnäytetyötä opiskelijan sitä halutessa. 2

7 DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Terveydenhoitajan toivotaan olevan paikalla useammin. Opinto-ohjauksessa koetaan olevan puutteita liittyen suuntautumisopintoihin sekä neuvojen antamisesta työharjoittelupaikan etsimiseen. Koulutusohjelmajohdolta toivotaan yhteneväisempää linjaa opintojaksojen suorittamiseen liittyen. Koulutusohjelman johtajan todetaan olevan vaikeasti tavoitettavissa DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Opinto-ohjaajien palveluiden haluttaisiin kehittyvän. Tällä hetkellä opinto-ohjaajilta ei koeta saatavan tarvittavaa tietoa/neuvoja opiskeluun liittyen. Tukipalveluista haluttaisiin saada enemmän tietoa. Opettajien ja opiskelijoiden kommunikointiin kaivataan parannusta. Terveydenhoitajan toivotaan olevan paikalla useammin Matkailun ko. (Soisalon-Soininen) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: viestintään kaivataan tehokkuutta, opettajien väliseen kommunikointiin toivotaan parannusta, jotta opettajat olisivat tietoisia siitä, mitä milläkin tunneilla opintojakson aikana käydään läpi, työharjoitteluohjaajien toivotaan olevan paremmin tavoitettavissa, opiskelijoiden lääkäripalveluiden todetaan olevan riittämättömiä, koulutusohjelmajohtajaan todetaan olevan vaikea saada yhteyttä DP in Tourism (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: koulutusohjelmajohdon sekä opettajien haluttaisiin olevan paremmin ajan tasalla ajankohtaisista asioista, opettajien toivotaan olevan aktiivisempia opintojaksoja opettaessaan, koulutusohjelmassa todetaan olevan liikaa opiskelijoita sekä opiskelijoiden motivaatiossa olevien eroja vuoksi projektien tekemisen todetaan olevan haastavaa. 3

8 DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Ei vastauksia Up för turism (Sandelin) Ei vastauksia Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Westman) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: palautteessa pohditaan pakollisten opintojaksojen tarpeellisuutta, ajan puutteen todetaan olevan ajoittain esteenä opiskelun sujumiselle sekä opiskelussa halutaan keskittyä olennaisten asioiden läpikäymiseen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Opintojen ohjaamista halutaan lisätä. Korkeakoulusta halutaan saada enemmän tukea valmistumisen lähestyessä. Rakentavaa palautetta toivotaan lisää. Huonon taloudellisen tilanteen todetaan heikentävän opintojen sujuvuutta. Tiedottamiseen toivotaan parannusta Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Opintojen ohjaajilta kuin myös opinnäytetyön ohjaajilta toivotaan enemmän tukea, neuvoja ja kannustusta opintoihin. Yrityskontakteja toivotaan enemmän. Opettajien halutaan panostavan opettamiseen nykyistä enemmän. 4

9 Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Palautteessa yksittäisinä mainintoina seuraavaa: sähköposteihin reagoidaan hitaasti, kontaktitunteja toivotaan lisää, opinnäytetyön ohjaajaa todetaan olevan vaikea tavoittaa DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Opintojen alussa opintojen ohjaukseen toivotaan lisää paneutumista. Opintoja toivotaan voitavan valita yksilöllisemmin. Suuntautumis- sekä työharjoitteluinfon todetaan olleen myöhäisenä ajankohtana, joka vaikeuttaa suuntautumisopintojen valintaa sekä työharjoittelupaikan löytämistä. Opintoihin toivotaan enemmän tukea opettajilta sekä koulutusohjelmajohdolta. Kommunikoinnin toivotaan myös olevan tulevaisuudessa parempaa opiskelijoiden sekä edellä mainittujen tahojen kanssa. Opinnäytetyöohjaajien todetaan olevan kiireisiä ja aikaa jokaiselle oppilaalle on rajatusti. Opintojen suorittamiseen toivotaan joustavuutta. Opintojaksoilla todetaan käytävän samoja asioita usein läpi. Englanninkielistä informaatiota toivotaan enemmän. Opintojaksojen työmäärän todetaan eroavan toisistaan ja tähän toivottaisiin muutosta DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: isojen projektien oheistukseen toivotaan selkeyttä, opettajilta halutaan enemmän kannustusta opintoihin Matkailun ko. (Soisalon-Soininen) Projektien tekemiseen sekä raporttien kirjoittamiseen toivotaan selkeää ohjeistusta sekä ohjeistuksen antamista ajoissa. Taloudellisen tilanteen todetaan vaikuttavan negatiivisesti opintojen sujumiseen. Korkeakoulun henkilökunnalta toivotaan enemmän tukea opiskeluun. Kommunikoinnin todetaan olevan hidasta joidenkin opettajien kohdalla. 5

10 DP in Tourism (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opintojen etenemisaikataulun koetaan olevan yksin opiskelijan harteilla, opintojaksosuunnitelmista toivotaan selkeämpiä, työvuorojen sopimista hankaloittaa koulutuntien peruminen/siirtäminen lyhyellä varoitusajalla sekä läsnäolopakko koetaan tarpeettomaksi DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Ei vastauksia Up för turism (Sandelin) Ei vastauksia Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Westman) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opintojaksojen koetaan olevan enemmän suorittamista kuin itse asioiden opiskelua, omiin opintoihin halutaan pystyä vaikuttamaan enemmän sekä ryhmätöiden tekoon toivotaan enemmän aikaa Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Palautteenannon opintojaksoista todetaan toimineen paremmin paperiversiona. Palautteenanto verkossa koetaan vaivalloiseksi, lisäksi palautteenannolla ei koeta olevan vaikutusta. Opintoihin toivotaan enemmän vaihtoehtoja. 6

11 Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Kurssien saatavuuden todetaan hankaloittavan tutkintosisällön suunnittelua. Palautteenannon toivotaan parantavan asioita nopeammalla aikavälillä. Parempaa ryhmähenkeä kaivataan Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: tutkintosisällön suunnittelun todetaan olleen vaikeaa kun osa kursseista jäi pois, monimuoto-opiskelijoilla yhteisen ajanvieton todetaan olevan hankala järjestää ajanpuutteen vuoksi sekä opintojaksojen sisällön todetaan olevan tiivis DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Tutkintosisällön suunnittelun todetaan olevan selkeämpää, jos eri vaihtoehdot olisivat paremmin esillä. Opiskelijoiden mielipiteitä opintojaksojen sisältöön liittyen toivotaan otettavan paremmin huomioon. Opiskelijoiden antamaan palautteeseen toivotaan reagointia ja toimia palautteessa mainittujen asioiden kehittämiseen DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: palautteenannon halutaan olevan anonyymiä ja palautetta toivotaan saatavan myös arvosanan yhteydessä, opiskelijoiden antamaa palautetta halutaan myös otettavan huomioon paremmin sekä opintosuunnitelmassa todetaan olleen muutamia epäkohtia Matkailun ko. (Soisalon-Soininen) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: palautteenantoon on hyvät mahdollisuudet, mutta annetun palautteen ei todeta vaikuttavan mihinkään. 7

12 DP in Tourism (Lindroth) Ei vastauksia DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Ei vastauksia Up för turism (Sandelin) Ei vastauksia. 2.2 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Westman) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään ammattitaitoisia sekä kokemusta omaavia opettajia. Myös tutkinnon monipuolisuutta, hyviä työharjoittelumahdollisuuksia sekä joustavuutta pidetään tutkinnon vahvuuksina. HAAGA-HELIAn todetaan myös olevan ainoa amk, jossa voi opiskella ruokatuotannon restonomi Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Koulutusohjelman monipuolisuus, työelämälähtöisyys, koulun ja työn yhdistäminen sekä yritysyhteistyö mainittiin koulutusohjelman vahvuuksina. Opetuksen koetaan olevan perusteellista. Mahdollisuutta vaikuttaa tutkinnon sisältöön pidetään yhtenä vahvuuksista. Työharjoittelujaksot koetaan hyvänä osana tutkintoa. Vahvuuksina koetaan myös opettajien ammattitaito sekä kannustava opiskeluympäristö. 8

13 Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Koulutusohjelman vahvuuksina pidetään mahdollisuutta kansainväliseen toimintaan kuten opiskelijavaihto sekä työharjoittelu ulkomailla. Suuntautumisopinnot, monipuoliset kurssit, tutkinnon tunnettavuus sekä opiskelijoiden erilaisuus (tausta, ikä) koetaan myös koulutusohjelman vahvuuksina Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Yksittäisinä mainintoina seuraavia vahvuuksia: oppiminen asioiden käsittelyyn analysoimalla sekä kehittämällä, osan opettajista mainitaan olevan todella päteviä ja innostavia, tutkinnon käytännönläheisyys, ylemmän amk:n monipuolinen kurssitarjonta sekä opintojen rakenne DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Korkeakoulun hyvä maine yritysmaailmassa sekä yrityskontaktit kotimaassa, kansainvälisyys, monimuotoisuus, työelämälähtöisyys, opintojaksojen sisältö, opettajat koetaan koulutuksen vahvuuksina. Hyvinä puolina pidetään myös työharjoittelua sekä koulutuksen rakennetta DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Kansainvälisyys, monipuolisuus, tutkinnon laaja-alaisuus, tiivis ryhmähetki sekä käytännönläheisyys koetaan tutkinnon hyvinä puolina. Myös opettajia sekä tiivistä opiskelua ryhmässä pidetään koulutuksen vahvuuksina Matkailun ko. (Soisalon-Soininen) Koulutuksen vahvuuksina pidetään tutkinnon käytännönläheisyyttä, hyviä mahdollisuuksia kansainvälisyyteen, ammattitaitoisia opettajia, yritysyhteistyötä sekä monipuolisuutta. Työelämälähtöisyys sekä mahdollisuus valita opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan koetaan myös koulutuksen hyvinä puolina. 9

14 DP in Tourism (Lindroth) Koulutuksen vahvuuksina mainitaan kansainvälisyys, työelämälähtöisyys, englanninkielisyys, liiketalouden opintojaksot, pääosin laadukas opetus sekä ryhmätyöskentely projekteissa DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Yksittäisenä mainintana todetaan koulutuksessa käsiteltävien asioiden olevan ajankohtaisia Up för turism (Sandelin) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: tutkinnon laajuus, mahdollisuus opiskelijavaihtoon sekä toiminnallisuus koetaan tutkinnon vahvuuksina Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Westman) Opintojaksotehtävien halutaan liittyvän enemmän opiskelijan omaan työpaikkaan muiden projektien sijaan. Opintojen toivotaan jakautuvan tasaisemmin esimerkkinä hiljainen maaliskuu, kiireinen huhti- ja toukokuu. Koulutusohjelmaan halutaan lisätä tietoa esimiestehtäviin sekä alan ammattiliittoon liittyen. Tietoutta henkilöstöravintoloista halutaan myös lisätä. Opetuksen tason todetaan vaihtelevan. Palautetta toivotaan muussakin kuin numeron muodossa. 10

15 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Monimuoto-opiskelijoille toivotaan enemmän kansainvälistymismahdollisuuksia. Yhteistyötä yritysten kanssa toivotaan lisää. Opintojen etenemistahtiin kaivataan parannusta. Opintojen halutaan jakautuvan tasaisemmin opintojaksojen välillä. Opintojaksojen sisältöön toivotaan parannusta. Toisen vuoden opintojaksoista toivotaan vaativimpia ja liikkeenjohdon opintoja halutaan lisätä. Omiin opintoihin halutaan voida vaikuttaa enemmän. Vapaavalintaisten opintojaksojen valitseminen koetaan haastavaksi, lisätietoja kaivataan siitä, miten vapaavalintaisia opintojaksoja kannattaa valita. Ryhmätöitä halutaan vähentää. Isojen projektien (opintojaksotehtävä) tekeminen koetaan tehtävän suorittamiseksi ilman varsinaista oppimista. Tehtävänannon yhteydessä halutaan saada selkeämpi kuva siitä, mikä on kyseisen tehtävän tarkoitus/mitä tulisi oppia. Opetuksen tason todetaan vaihtelevan, kuin myös opettajien pedagogisten taitojen Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Oman tutkintosisällön suunnitteluun halutaan pystyä vaikuttamaan entistä paremmin. Koulutusohjelman joustavuutta toivotaan. Koulutusohjelman sisällöstä toivotaan johdonmukaisempaa sekä ajankohtaisempaa. Opintojaksoilla toivotaan asioiden syvällisempää läpikäymistä sekä vierailevia luennoitsijoita toivotaan lisää. Opettajien vaatimustaso sekä opetuksen taso on vaihtelevaa. Yhteistyötä yritysten kanssa kaivataan lisää Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Yksittäisinä mainintoina seuraavia kehittämiskohteita: SiLab, opinnäytetyön ohjaus, mahdollisuus vaikuttaa opintoihin nykyistä enemmän, opettajien toivotaan ottavan paremmin huomioon aikuisopiskelijoiden elämäntilanne (työ, perhe). 11

16 DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management (Salo) Kansainvälisyydestä halutaan enemmän tietoa sekä mahdollisuuksia kansainvälisyyteen halutaan lisää kuin myös yksilötehtäviä asioissa, joita työssäkin joutuu tekemään yksin kuten myyntipuhe, työvuorolistan tekeminen. Opetuksen tasoa halutaan yhtenäistää sekä teoriaa lisätä. Opettajien englanninkielen tasoa halutaan nostaa. Opintojaksokuvausten toivotaan vastaavan paremmin opintojakson sisältöä. Opintojaksojen sisällöissä on myös havaittu päällekkäisyyksiä. Opintojaksojen alussa halutaan tietää selvemmin mitkä ovat arvostelukriteerit kuin myös annettujen tehtävien tekemiseen toivotaan selkeää ohjeistusta. Opintojaksoilla toivotaan olevan parempi tasapaino sisällön sekä opintopisteiden välillä. Ryhmätyöskentelyn rinnalle toivotaan yksilötehtäviä. Valinnaisten opintojaksojen valintaan toivotaan selkeyttä DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Isojen projektien tekemisen yhteydessä ohjeistuksen toivotaan olevan selkeämpää. Tunneilla käytettävien esimerkkien toivotaan olevan muitakin kuin hotelli- ja ravintolaalaan liittyviä. Elämys- ja hyvinvointipalveluista kokemusta omaavia opettajia kaivataan lisää koulutukseen. Opettajien englanninkielen taidoissa todetaan olevan eroja. Opetusmetodeihin toivotaan uudistuksia. Koulutusohjelman rakenteeseen toivotaan muutoksia esimerkkinä opintojen parempi keskitys ja sitä kautta tiiviimpi ja ajallisesti lyhyempi koulutus Matkailun ko. (Soisalon-Soininen) Opetuksen tasoon halutaan enemmän panostusta. Opettajien välisessä kommunikaatiossa todetaan olevan puutteita. Yhteistyötä yritysten kanssa kaivataan lisää. Työmäärän halutaan jakautuvan tasaisemmin koko lukuvuodelle. Isoihin projekteihin kaivataan selkeämpää ohjeistusta. Opintojen etenemisen järjestystä toivotaan mietittävän uudelleen. Opinnoista toivotaan monipuolisempia. 12

17 DP in Tourism (Lindroth) Syventävien kurssien valikoimaa kuten monipuolisia opintojaksoja toivotaan lisättävän. Opintojen haluttaisiin jakautuvan tasaisemmin lukuvuodelle. Yritysyhteistyötä kaivataan lisää sekä mahdollisuutta vaikuttaa oman tutkinnon sisältöön. Opintojaksoilla asioiden läpikäymisestä toivotaan syvällisempää DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Ei vastauksia Up för turism (Sandelin) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: yhteistyötä erikielisten koulutusohjelmien välillä toivotaan lisää, tasapainoa kaivataan käytännön ja teorian välille. 2.3 Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Hotelli- ja ravintola-alan ko. (Westman) Palautteessa yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opiskelijatutoreiden toivotaan panostavan enemmän uusien oppilaiden tutoroimiseen, valmistumisen prosessin kulusta ollaan epätietoisia Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. (Björkqvist) Palautteessa yksittäisinä mainintoina seuraavaa: työharjoitteluraporttien kirjoittamisesta ei koeta saavutettavan lisäarvoa, uraohjauksesta ei olla tietoisia, MyNetin toivotaan olevan selkeämpi, opinto-ohjauksen toivotaan olevan saatavilla helposti. 13

18 Matkailun liikkeenjohdon ko. (Halmetoja) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opinto-ohjausta toivotaan saatavan enemmän, monimuoto-opiskelijat kokevat olevansa huonommassa asemassa opinto-ohjauksen suhteen kuin muut oppilaat, opinto-ohjauksen todetaan olevan myös hyvää, HAAGA- HELIAn verkkosivujen haluttaisiin olevan selkeämmät Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) (Moilanen) Yksittäisenä mainintana seuraava: opinnäytetyöohjauksen todetaan onnistuneen DP in Hotel, restaurant and Tourism Management (Salo) Opintojen ohjaukseen toivotaan käytettävän enemmän aikaa opiskelijaa kohti. Sähköisten palveluiden todetaan toimivan hyvin (MyNet, Moodle). Uraohjauksesta kaivataan enemmän tietoa. Työharjoittelun ohjauksessa todetaan olevan puutteita. Viestinnässä todetaan olevan puutteita DP in Experience and Wellness Management (Ascensao) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: sähköisestä oppaasta kaivataan enemmän tietoa, pintojen ohjauksen todetaan toimineen hyvin, vaihto-opiskelijat kaipaavat lisää opintojen ohjausta, työharjoittelupaikan etsimisessä toivotaan saatavan apua sitä tarvitseville, opinnäytetyöseminaareista toivotaan parempaa tiedotusta Matkailun ko. (Soisalon-Soininen) Kansainvälisen työharjoittelun ohjaajin toivotaan saatavan paremmin yhteyttä. Työharjoitteluun liittyvää ohjaukseen toivotaan myös parannusta. Opettajien halutaan antavan enemmän ohjausta. Uraohjauksesta toivotaan parempaa tiedottamista. MyNettiin kaivataan selkeyttä. 14

19 DP in Tourism (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opinnäytetyöhön liittyviä dokumentteja todetaan olevan liikaa, opinnäytetyöprosessin eri vaiheiden selkeää kuvaamista ehdotetaan, tuen puutetta koetaan olevan työharjoittelupaikan etsimisessä sekä työharjoittelun ohjauksen toivotaan olevan syvällisempää DP in Tourism (ylempi) (Ritalahti) Ei vastauksia Up för turism (Sandelin) Ei vastauksia. 15

20 3 Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus 3.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Liiketalouden ko. (Vainio) Opintojen ohjaukseen kaivataan parannusta. Opinto-ohjaajien aktiivisuudessa todetaan olevan eroja. Opettajien toivotaan reagoivan opiskelijoiden lähettämiin sähköposteihin nopeammalla aikavälillä. Terveydenhuoltopalveluissa todetaan olevan puutteita. Iltaopiskelijat kokevat jäävänsä tiedotuksen ulkopuolelle. Koulutusohjelmajohdon halutaan seuraavan tarkemmin opetusta sekä koulutusjohdon toivotaan näkyvän enemmän oppilaiden arjessa Liiketalouden ko. (Mansio, Vainio) Aikuis- ja iltaopiskelijoiden tarpeet toivotaan otettavan paremmin huomioon. Ryhmätyöt koetaan hankaliksi iltaopiskelijoiden parissa. Opiskelijajärjestöjen toivotaan ottavan huomioon myös iltaopiskelijat. Vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien välille kaivataan lisää. Opettajien toivotaan myös aktiivisemmin vastaavan opiskelijoiden lähettämiin sähköposteihin. Opettajien ammattitaidossa ja panostuksessa opetukseen todetaan olevan eroja. Opettajien todetaan olevan kiireisiä, minkä vuoksi heillä ei ole aikaa paneutua yksittäisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Opinto-ohjaajien palveluita kaivataan enemmän. Opiskeluun liittyvissä arkisissa tilanteissa toivotaan voitavan kääntyä opintoohjaajan puoleen. Opinto-ohjaajat saavat kiitosta avuliaisuudesta. Opinnäytetyön tekemisessä ohjaajalta toivotaan palautetta sitä pyydettäessä. Terveydenhuoltopalveluihin toivotaan panostusta (lääkäri useammin paikalla, psykologin vastaanotolle joutuu jonottamaan). Terveydenhuollon palvelut koetaan tärkeiksi opiskelijoiden keskuudessa. Aktiivisempaa vuorovaikutusta kaivataan opiskelijoiden ja 16

21 koulutusjohdon välille. Epäkohdista tutkinnon sisällössä sekä koulutusohjelman kehittämisestä haluttaisiin vuoda keskustella suoraan koulutusjohdon kanssa Myyntityön ko. (Mansio) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: lääkärin vastaanotolle on vaikea saada aikaa, käytännöksi ehdotetaan opinto-ohjaajan tapaamista kerran vuodessa (kaikille opiskelijoille varattaisiin aika) sekä opinto-ohjaajan palveluita todetaan tarvittavan paljon Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Tiedottamista kaivataan tasaisesti läpi opintojen. Tällä hetkellä tiedotus painottuu opintojen alkuun. Opiskelijoiden vuorovaikutussuhteissa koetaan olevan puutteita. Iltaopiskelussa opettajalta sekä opiskelijatovereilta saatavan tuen todetaan olevan tärkeää. Opettajien ja koulutusjohdon toivotaan olevan enemmän mukana muodostamassa yhteistä verkostoa oppilaiden kanssa DP in International Business (Eriksson) Opinto-ohjaajan toivotaan tapaavan oman ryhmänsä kerran lukuvuodessa. Opintoohjaajien koetaan olevan ylityöllistettyjä, vaikeasti tavoitettavissa ja erittäin kiireisiä. Opinto-ohjauksessa toivotaan keskityttävän keskeisiin asioihin kuten työharjoittelu. Opettajien tason todetaan vaihtelevan ja opettajien todetaan olevan liian kiireisiä eikä aikaa jää opiskelijoiden kysymyksille. Terveydenhuollon palveluista kaivataan enemmän tiedottamista. Koulutusjohdon toivotaan kuuntelevan aktiivisemmin opiskelijoiden mielipiteitä ja ottavan niitä huomioon koulutusohjelman rakennetta ja sisältöä suunniteltaessa. Opiskelijajärjestötoiminnan todetaan olevan suunnattu päiväopiskelijoille, jonka vuoksi vuorovaikutus iltaopiskelijoiden ja opiskelijajärjestötoiminnan kanssa jää vähäiseksi. 17

22 DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: vuorovaikutusta toivotaan opiskelijoiden ja koulutusjohdon sekä opettajien välille, tutoreiden toivotaan olevan myös mukana opinnäytetyöprosessin alussa Liiketalouden ko. (Mäntylä) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: tarjolla olevien opintojen selvittäminen (oman lukujärjestyksen lisäksi, tavoitteena valmistua aikaisemmin) koetaan hankalaksi, eri tahoilta saadut tiedot opinto-ohjaukseen liittyen koetaan ristiriitaisiksi, seuraavan lukuvuoden opintojaksoista toivotaan saatavan tietoa ajoissa, koulutusohjelmajohdon mukanaolo projekteissa koetaan hyvänä asiana sekä opettajien yrityselämästä hankittuja kokemuksia toivotaan hyödynnettävän enemmän opetustyössä DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: yksikön eri tahojen vuorovaikutussuhteiden todetaan olevan hyvät, koulutusjohdon todetaan olevan erittäin hyvä ja tehokas, parannusta toivotaan eri kulttuuritaustoista tulleiden opiskelijoiden huomioonottamiseen Up i företagsekonomi (Sandelin) Ei vastauksia Liiketalouden ko. (Saario) Opettajien ammattitaidossa kuten myös opettajien tavoitettavuudessa todetaan olevan eroja. Vuorovaikutusta halutaan lisätä opiskelijoiden ja opettajien välille. Koulutusjohdon ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä halutaan kehittää. Koulutusjohdon halutaan näkyvän paremmin opiskelijoiden arjessa. Opintojen ohjaukseen kaivataan parannusta. Opinto-ohjaajan tuki koetaan tärkeäksi ja vaikuttavan, etenkin opintojen loppupuolella, 18

23 opiskelijan valmistumiseen. Ryhmätöitä annettaessa toivotaan opettajan ottavan huomioon myös yksilöt ja miten he toimivat ryhmässä. Terveydenhuollon palveluista toivotaan enemmän tiedotusta. Terveydenhuollon palveluiden todetaan myös olevan ylikuormitettuja Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Koulutusjohdolta toivotaan enemmän näkyvyyttä opiskelijoiden arjessa. Opettajien todetaan olevan vaikeasti tavoitettavissa, esimerkkinä sähköposteihin vastaaminen. Opintojaksojen aikana toivotaan opettajien pysyvän laaditussa aikataulussa. Terveydenhuollon palveluihin toivotaan enemmän resursseja Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Liiketalouden ko. (Vainio) Opinto-ohjausta toivotaan enemmän ja opinto-ohjaajilta toivotaan enemmän tukea, jotta opinnot etenisivät suunnitellun mukaisesti. Opettajilta toivotaan enemmän ymmärrystä aikuisopiskelijoiden elämäntilannetta kohtaan. Ajanpuutteen vuoksi joustavuutta toivotaan tehtävien palauttamiseen. Tukea kaivataan myös opinnäytetyössä. Opintojaksojen sisällöistä toivotaan parempia kuvauksia Liiketalouden ko. (Mansio, Vainio) Opinto-ohjaajilta toivotaan enemmän neuvoja opintoihin liittyen. Opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta kaivataan lisää. Ryhmätöiden todetaan olevan haastavia iltaopiskelijoille ajanpuutteen ja aikataulujen yhteensovittamisen takia. Opinnäytetyöprosessiin kaivataan enemmän tukea. Virtuaaliopintojaksoissa toivotaan opettajilta aktiivista yhteydenpitoa opiskelijoihin. Sähköposteihin toivotaan vastattavan muutaman päivän kuluessa. Opintojen nopeuttamismahdollisuuksista halutaan tietää enemmän, etenkin opintojen alkuvaiheessa. 19

24 Myyntityön ko. (Mansio) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opintojen väljän etenemistahdin todetaan heikentäneen opiskelumotivaatiota, opintojen loppuvaiheessa todetaan opiskelijoiden tulleen unohdetuiksi uusien opiskelijoiden aloittaessa opinnot Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Opinnäytetyön ohjausta toivotaan lisää. Opintoihin kaivataan enemmän tukea opintoohjaajalta. Opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen toivotaan enemmän neuvoja DP in International Business (Eriksson) Opetuksen tason todetaan vaihtelevan. Tehtävänannoista toivotaan entistä selkeämpiä. Opintoihin toivotaan enemmän tukea korkeakoululta. Opinto-ohjaajilta haluttaisiin saada enemmän tiedotusta opintoihin liittyen. Opintojaksoilla opettajilta toivotaan selkeästi määriteltyjä tavoitteita sekä selkeitä tehtävänantoja. Aikuisopiskelijoiden opintosuunnitelman haluttaisiin ottavan paremmin huomioon opiskelijoiden elämäntilanne. Uraohjausta toivotaan lisää DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Palautteessa yksittäisinä mainintoina: koulutusjohdon toivotaan sitoutuvan paremmin opiskelijoiden tukemiseen, motivoituneen opiskelijan on helpompi löytää aikaa opinnoilleen Liiketalouden ko. (Mäntylä) Yksittäisenä mainintana toivotaan enemmän tukea opinto-ohjaajalta. 20

25 DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opinto-ohjaajalta toivotaan enemmän neuvoja opintoihin liittyen, kommunikaation toivotaan olevan aktiivisempaa, ulkomaalaisien opiskelijoiden keskuudessa motivaation puute koetaan epäkohtana Up i företagsekonomi (Sandelin) Ei vastauksia Liiketalouden ko. (Saario) Opettajien laatimiin tehtävänantoihin toivotaan selkeyttä. Työssäkäynnin ja opiskelun yhteensovittamisen todetaan olevan ajoittain hankalaa. Opettajilta toivotaan yhtenäisempää linjaa HAAGA-HELIAssa. Opinto-ohjaajan todetaan olevan tärkeässä roolissa, sillä hän vai vaikuttaa opiskelijan valmistumiseen ajoissa. Opettajilta ja opinto-ohjaajilta toivotaan enemmän tukea opiskelijoiden arkeen Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Yksittäisinä mainintoina palautteessa todetaan seuraavaa: syventäviä opintoja haluttaisiin otettavan esille, opiskelijoille toivotaan annettavan enemmän ohjausta vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa, Opinnäytetyöohjaajien sekä opettajien toivotaan olevan helposti tavoitettavissa, HAAGA-HELIAn nettisivuilta todetaan olevan hankala löytää tietoa, problem-based learning -metodin todetaan olevan hyödyllinen ryhmähengen muodostumisessa, opettajien toivotaan kehittävän omia tietoja ja taitoja, jotta opetus pysyisi ajankohtaisena. 21

26 3.1.3 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Liiketalouden ko. (Vainio) Opettajien opetusmetodeja toivotaan kehitettävän, aikuis- ja iltaopiskelijoille toivotaan parempia mahdollisuuksia virtuaaliopintojaksojen suorittamiseen. Vapaavalintaisia opintojaksoja toivotaan lisää. Opiskelijajärjestötoimintaan ei todeta olevan aikaa mikäli käy töissä ja opiskelee samaan aikaan Liiketalouden ko. (Mansio, Vainio) Opiskelijoiden antaman palautteen toivotaan johtavan paremmin kehittämistoimiin. Iltaopiskelijoilla todetaan olevan vähemmän aikaan opiskelijajärjestötoimintaa. Opiskelijajärjestötoiminnan todetaan olevan suunnattu enemmän päivä- kuin iltaopiskelijoille. Iltaopiskelijat kokevat ryhmätyöt työläinä. Oman tutkintosisällön laatimisen todetaan olevan haastavaa vaihtoehtoisten ammattiopintojen (ASO) kohdalla. ASO-opintojen todetaan rajoittavan oman tutkintosisällön suunnittelua. Opintokokonaisuuksissa todetaan olevan osia, joita haluttaisiin vaihtaa. Tämän käytännön todetaan kuitenkin johtavan opintojen viivästymiseen. Opintokokonaisuuksien saatavuuden todetaan vaihtelevan syys- ja kevät lukukausilla Myyntityön ko. (Mansio) Yksittäisenä mainintana tutoreiden ja HELGAn todetaan olleen hyvin mukana opiskelijoiden arjessa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Yksittäisinä mainintoina todetaan verkostoitumisen opiskelijoiden kesken olevan hankalaa pintojen alussa, työn ja perheen todetaan vievän suurimman osan ajasta. 22

27 DP in International Business (Eriksson) Opiskelijoiden antamaan palautteeseen toivotaan voitavan reagoida nopeammalla aikavälillä. Mahdollisuutta suulliseen opintojaksopalautteeseen toivotaan kirjallisen palautteen lisäksi. Palautteenannon todettiin olevan helpompaa ennen siirtymistä sähköiseen palautejärjestelmään. Palautteenanto WinhaWillessä koetaan ajoittain haasteelliseksi linkkien toimimattomuuden takia. Omaan tutkintosisältöön toivotaan voitavan vaikuttaa entistä paremmin. GLOBBA- koulutusohjelman opintojaksokokonaisuuksien koetaan rajoittavan oman tutkintosisällön suunnittelua DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: iltaopiskelijoiden osalta opiskelijajärjestötoiminnan todetaan jäävän olemattomaksi, iltaopiskelijoille toivotaan mahdollisuutta verkostoitua paremmin, esimerkkinä workshopit Liiketalous ko. (Mäntylä) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: iltaopiskelijoille toivotaan laajempaa tarjontaa vapaavalintaisiin opintoihin, virtuaaliopintoja toivotaan lisää kuin myös kirjatenttejä DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: yritysyhteistyötä kaivataan lisää, ulkomailta tulleiden opiskelijoiden toivotaan saavan neuvoja työharjoittelupaikkojen etsimisessä Up i företagsekonomi (Sandelin) Ei vastauksia. 23

28 Liiketalouden ko. (Saario) Ensimmäisen vuoden opiskelijoille toivotaan tiedotettavan enemmän suuntautumismahdollisuuksista. Opintojaksopalautteen antamista pidetään hyvänä mahdollisuutena. Opintojaksopalautteesta toivotaan pienempää kokonaisuutta ja sen antamista Winha- Willessä ei pidetä kovin käytännöllisenä Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opiskelijoiden antaman opintojaksopalautteen toivotaan kehittävän korkeakoulun toimintaa, myös opettajien toivotaan ottavan palaute huomioon, finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan toivotaan parempaa mahdollisuutta vaikuttaa oman tutkintosisällön suunnitteluun. 3.2 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Liiketalouden ko. (Vainio) Koulutusohjelman vahvuuksina nähdään opintojaksojen monipuolisuus sekä laajaalaisuus, työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys sekä erikoistumismahdollisuudet tutkinnon sisällä. Mahdollisuutta suorittaa opiskelijavaihto sekä työharjoittelu ulkomailla arvostetaan kuin myös mahdollisuutta suorittaa tutkinto normaalia etenemistahtia nopeammin Liiketalouden ko. (Mansio, Vainio) Koulutusohjelman hyvinä puolina pidetään opintojaksojen sisällöllistä monipuolisuutta, käytännönläheisyyttä, kansainvälisyyttä, opetuksen laadukkuutta sekä työelämälähtöisyyttä. Vierailevia luennoitsijoita yrityksistä pidetään hyvänä lisänä teoriaopintojen rinnalle. Opintojen rakennetta pidetään selkeänä ja loogisena. Opetuksen tasossa todetaan olevan eroja, mutta opettajien ammattitaitoa pidetään hyvänä. Monipuolisia työllisty- 24

29 mismahdollisuuksia, ASO-opintoja sekä suuntautumisopinoja pidetään koulutusohjelman vahvuuksina Myyntityön ko. (Mansio) Yksittäisinä mainintoina todetaan koulutusohjelman vahvuuksina olevan yritysyhteistyö, koulutusohjelman erilaisuus muihin koulutusohjelmiin verrattuna, työharjoittelu sekä käytännönläheisyys Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Koulutusohjelman hyvinä puolina nähdään työelämälähtöisyys, joustavuus sekä monipuolinen sisältö. Koulutusohjelman vahvuuksina mainitaan myös mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun DP in International Business (Eriksson) Koulutusohjelman vahvuuksina nähdään mahdollisuus kansainvälistymiseen työharjoittelun tai opiskelijavaihdon yhteydessä kuin myös mahdollisuus verkostoitua ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Yritysyhteistyö, koulutusohjelman sisällön monipuolisuus, käytännönläheisyys luetellaan myös koulutusohjelman vahvuuksiin DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisinä mainintoina koulutusohjelman hyvinä puolina pidetään kansainvälisyyttä, opiskelijoiden erilaisia taustoja, käytännönläheisyyttä, kontakteja yritysmaailmaan sekä mahdollisuutta vapaavalinnaisten opintojen suorittamiseen. 25

30 Liiketalouden ko. (Mäntylä) Yksittäisinä mainintoina seuraavat koulutusohjelman vahvuudet: monipuolinen koulutusohjelman sisältö, oman tutkintosisällön suunnittelu, kansainvälisyys, mahdollisuus työskennellä itsenäisesti sekä opiskelijavaihto DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavat koulutusohjelman vahvuudet: kansainvälinen työympäristö, kansainvälisyys sekä opintojen suorittaminen englanninkielellä, projektitöiden tekeminen yritysten kanssa sekä ryhmätyöskentely Up i företagsekonomi (Sandelin) Ei vastauksia Liiketalouden ko. (Saario) Koulutuksen vahvuuksina nähdään monipuolinen sisältö, mahdollisuus kansainvälisyyteen, hyvät erikoistumisopinnot, yritysyhteistyö sekä kansainvälisyys. Mahdollisuutta vaikuttaa oman tutkinnon sisältöön pidetään tärkeänä Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Yksittäisinä mainintoja seuraavaa: yritysyhteistyö ja sitä kautta työllistyminen sekä opintojaksojen sisällöt. 26

31 3.2.2 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Liiketalouden ko. (Vainio) Opetuksen tason sekä opettajien pedagogisten taitojen todetaan vaihtelevan. Opettajien toivotaan ottavan paremmin huomioon iltaopiskelijat opetuksessa. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää. Opintokokonaisuuksien sisältöä toivotaan tarkastettavan tasaisin väliajoin. Joidenkin opintojaksojen todetaan olevan ajallisesti liian lyhyitä opittavien asioiden määrään nähden. Mikäli opintojaksoja joudutaan peruuttamaan, toivotaan tilalle esitettävän korvaavia opintoja. Vapaavalintaisten opintojaksojen määrää haluttaisiin lisätä Liiketalouden ko. (Mansio, Vainio) Opettajien opetusmenetelmien tehokkuudessa todetaan olevan eroja. Opetuksen laadun todetaan vaihtelevan ja sen koetaan myös vaikuttavan opiskelumotivaatioon. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää. Vierailevia luennoitsijoita yrityksistä toivotaan enemmän, jotta tutkinnon käytännönläheisyys sekä ajankohtaisuus säilyvät. Opintojaksojen vaativuustasossa todetaan olevan eroja. Opintojaksojen sisällön toivotaan vastaavan paremmin opintopistemääriä. Opintojaksojen sisällöissä todetaan myös olevan päällekkäisyyksiä. Oman tutkintosisällön suunnitteluun sekä etenemistahtiin toivotaan voitavan vaikuttaa paremmin. Suuntautumisopinnoille toivotaan varattavan enemmän aikaa. Vastaavasti perusopintoja koetaan olevan paljon. ASO-opintokokonaisuuksien saatavuuteen toivotaan kiinnitettävän enemmän huomiota, jotta valmistuminen ei myöhästyisi saatavuudessa olevien puutteiden takia. ASO-opintokokonaisuuksiin toivotaan myös enemmän valinnanvaraa. Ilta- ja päiväpuolen opiskelijoille toivotaan sisällöllisesti erilaisia opintojaksoja. Virtuaaliopintoja toivotaan lisää sekä jo olemassa oleva opintojaksoja toivotaan kehitettävän. Ryhmätyöskentelyn lisäksi toivotaan yksilöinä suoritettavia tehtäviä. Iltaopiskelijoille ryhmätöiden todetaan olevan usein hankalasti toteutettavia. Korkeakoulun toivotaan joustavan ja ottavan huomioon työssäkäyvät, perheelliset opiskelijat. AHOT - käytännöissä todetaan olevan eroja HAAGA-HELIAn sisällä. Opettajien ei todeta ole- 27

32 van kovin tietoisia menettelystä. Mahdollisuuksia verkostoitumiseen toivotaan eri alan opiskelijoiden välille Myyntityön ko. (Mansio) Myyntityön koulutusohjelmassa toivotaan enemmän keskittymistä liiketalouden opintoihin. Opintojaksojen sisältöihin toivotaan selkeyttä. Opetuksen tason todetaan vaihtelevan. Koulutusohjelmaan kaivataan suuntautumisopintoja Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Opetuksesta toivotaan tasalaatuisempaa. Opintojaksoista toivotaan monipuolisempia ja niihin kaivataan vaativuutta. Opintojaksojen vaatimustason toivotaan olevan vaihteleva. Pakolliset opinnot haluttaisiin minimoida, jotta suuntautumisopinnoille jäisi enemmän aikaa. Opintojen suoritustapaan kaivataan joustavuutta. Opintoja toivotaan voitavan suorittaa omassa tahdissa. Parempaa mahdollisuutta valmistua nopeammassa tahdissa toivotaan DP in International Business (Eriksson) Opintojaksojen työmäärän toivotaan jakautuvan tasaisemmin lukuvuosille. Opetuksen laatua halutaan kehittää. Opettajien englanninkielentaidon haluttaisiin korkeatasoisempaa. Opettajien keskinäistä kommunikointia toivotaan olevan enemmän tilanteissa, joissa samalla opintototeutuksella on useampi opettaja. Opetettavat asiat halutaan käydä samalla tavalla läpi opettajasta riippumatta, jotta oppimistulos on yhtenäinen. Opiskelijoiden vaihtelevan tason todetaan hankaloittavan oppimista. Mahdollisuutta opintojen suorittamiseen normaalia nopeampaa tahtia toivotaan. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää. Omaan tutkintosisältöön toivotaan voitavan vaikuttaa enemmän tulevaisuudessa. Samaa opintojaksoa toivotaan tarjottavan useampana eri ajankohtana, jotta valmistuminen ei jäisi kiinni opintojaksojen saatavuudessa olevista puutteista. 28

33 DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Opetuksen halutaan vastaavan paremmin tulevaisuuden haasteisiin työelämässä. MBAopintojen opintojaksoja ehdotetaan monipuolistettavan. Vierailevia luennoitsijoita kaivataan lisää. Joidenkin opintojaksojen työmäärän ei todeta vastaavan opintopisteiden määrää Liiketalouden ko. (Mäntylä) Opettajien toivotaan ottavan paremmin huomioon aikuis- sekä iltaopiskelijoiden työkokemus opetuksessa. Koulutusohjelmasta toivotaan kansainvälisempää sekä yritysyhteistyötä toivotaan lisää. Opintojen toivotaan jakautuvan tasaisemmin lukuvuosille. Projektitehtävien rinnalle toivotaan enemmän teoriaopetusta. Sähköiseen taloushallintoon liittyviä opintojaksoja toivotaan lisää DP in International Business (Lindroth) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opettajilta toivotaan enemmän tukea opintoihin kuin myös teorian opettamista, ryhmätöitä tehdessä parempaa työskentelyä kaivataan, opettajien toivotaan valvovan ryhmätöitä entistä paremmin, jotta ryhmässä kaikki työskentelisivät Up i företagsekonomi (Sandelin) Ei vastauksia Liiketalouden ko. (Saario) Opetuksen tason todetaan vaihtelevan. Perusopintojen ja suuntautumisopintojen suhdetta halutaan muuttaa. Suuntautumisopinnoille toivotaan enemmän aikaa. Opintojaksojen työmäärän ja opintopistemäärän suhteen ei todeta olevan aina kohdallaan. Opintojaksojen vaatimustasoille toivotaan yhteneväisempää linjaa. Opintojaksojen sisällöissä 29

34 todetaan olevan paikoittain hyvin samantyylisiä sisältöjä. Yritysyhteistyötä toivotaan lisää. Omaan tutkintosisältöön sekä opintojen etenemistahtiin haluttaisiin pystyä vaikuttamaan paremmin. Opinnäytetyöohjausta toivotaan enemmän ja opinnäytetyön tekemisestä toivotaan saatavan tietoa ajoissa ennen opinnäytetyöprosessin aloitusta Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Opetuksen tason todetaan vaihtelevan. Opettajien ammattitaidoissa todetaan myös olevan eroja. Opintojaksoille toivotaan enemmän käytännönläheisempää otetta. Koulutusohjelman sisällöstä toivotaan keskitetympää, esimerkkinä markkinoinnin opintojen poissulkeminen rahoitusalan koulutusohjelmasta. Koulutusohjelman toivotaan myös olevan kansainvälisempi. 3.3 Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden ko. (Vainio) Opinto-ohjaajien tason todetaan vaihtelevan. Opinto-ohjaajien todetaan olevan avuliaita, palveluhenkisiä ja luotettavia. Uraohjaukseen ollaan tyytyväisiä kuin myös opettajien antamaan ohjaukseen. Itse opinnäytetyön tekemiseen toivotaan selkeämpiä ohjeita. Ohjausta toivotaan jo opinnäytetyön aihetta etsittäessä. Palautteessa todetaan sähköisiä palveluita olevan useita ja tekevän tiedotusten seuraamisen haastavaksi Liiketalouden ko. (Mansio,Vainio) Opinnäytetyöohjauksen tason todetaan vaihtelevan. Opinnäytetyn alkuun toivotaan enemmän ohjausta. ö Opinto-ohjaajien todetaan olevan kiireisiä. Opintojaksojen valitsemiseen opintojen alussa toivotaan enemmän ohjausta. Työharjoitteluun liittyvän ohjauksen halutaan olevan nykyistä selkeämpää. Opintojaksoille ilmoittautumisesta kaiva- 30

35 taan enemmän ohjausta orientaatiopäivillä. Opiskelijajärjestöjen toivotaan järjestävän erilaisia tapahtumia opiskelijoille juhlien lisäksi Myyntityön ko. (Mansio) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: työharjoittelusta toivotaan annettavan enemmän tietoa, yritysyhteistyöhön ollaan tyytyväisiä Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) (Häyrynen) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opettajien toivotaan noudattavan sovittuja aikatauluja palautteenannon suhteen, opinnäytetyön ohjaukseen toivotaan enemmän resursseja, HAAGA-HELIAn nettisivujen todetaan olevan hitaita koulun ulkopuolelta käytettäessä DP in International Business (Ersiksson) Opinto-ohjausta toivotaan lisättävän erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opintojen alkuun toivotaan myös enemmän ohjausta liittyen WinhaWillen ja Moodlen toimintaan. Opettajilla toivotaan olevan enemmän aikaa ohjata opiskelijoita. Uraohjauksesta toivotaan parempaa tiedotusta. Opinnäytetyöohjausta toivotaan kehitettävän yhteneväisempään suuntaan. Opiskelijatutoreiden antaman ohjauksen tason todetaan riippuvan tutoreista. MyNetissa olevan tiedon todetaan olevan paikoin epäloogisesti jäsennelty DP in International Business Management (ylempi) (Jakubik) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: sähköisten palveluiden todetaan olevan kattavat, mutta toimivuuden todetaan olevan välillä heikkoa, opinnäytetyön aiheen valinnassa halutaan konsultoida opinnäytetyöohjelmaa. 31

36 Liiketalouden ko. (Mäntylä) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: MyNetissä tiedon toivotaan olevan paremmin jäsennellympää, opintojen etenemisestä kuin myös vapaavalintaisista opintojaksoista haluttaisiin saada enemmän tietoa, opintotoimiston todetaan auttavan opiskeluun liittyvissä asioissa DP in International Business (Lindroth) Ei vastauksia Up i företagsekonomi (Sandelin) Ei vastauksia Liiketalouden ko. (Saario) Opinnäytetyöohjausta haluttaisiin kehittää ja lisätä. Opinto-ohjaajilla toivotaan olevan enemmän aikaa opiskelijoille. MyNetissä olevan lukujärjestyksen todetaan olevan vaikeaselkoinen. Opettajien tason todetaan vaihtelevan. Työharjoitteluohjaukseen kaivataan yhtenäisempää linjaa ja ohjausta toivotaan lisää Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. (Saario) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: uraohjauksen toivotaan sisältyvän koulutusohjelmaan, tutortoiminnan todetaan toimivan hyvin, opettajien toivotaan olevan paremmin tavoitettavissa. 32

37 4 Tietotekniikan koulutus 4.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Tietojenkäsittelyn ko. (Lehessalo) Koulutusjohdon toivotaan olevan paremmin tietoinen opintojaksojen sisällöistä. Opinto-ohjaajan ja opiskelijoiden välille toivotaan lisää kommunikointia. Opettajiin todetaan olevan ajoittain hankala saada yhteyttä. Opintojen etenemistahtiin toivotaan pystyä vaikuttamaan paremmin. Iltaopiskelijoiden todetaan jäävän opiskelijajärjestötoiminnan ulkopuolelle. Monimuoto-opiskelijoille toivotaan yhteisiä tapaamisia opintojen alkuvaiheeseen Tietojenkäsittelyn ko. (Kivihalme, Lehessalo) Opettajien pedagogisissa taidoissa todetaan olevan eroja. Opettajien kanssa kommunikoinnin todetaan olevan helppoa. Opettajan motivaation todetaan vaikuttavan opiskelijoiden motivaatioon. Opinto-ohjausta toivotaan pakolliseksi osaksi opintoja. Koulutusjohdon toivotaan ottavan opiskelijoiden mielipiteitä huomioon aktiivisemmin Tietojärjestelmäosaamisen ko. (ylempi) (Suominen) Yksittäisinä mainintoina seuraavaa: opettajien viestinnällisissä taidoissa todetaan olevan eroja, opetuksen todetaan perustuvan osaksi ryhmätöitä ja ryhmän ollessa toimimaton opiskelun todetaan kärsivän DP in Business Information Technology (Peltoniemi) Yksittäisinä mainintoina palautteessa seuraavaa: opetuksesta toivotaan korkeatasoisempaa, ryhmätöiden rinnalle toivotaan yksilöinä suoritettavia tehtäviä, opettajien toivotaan 33

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Yhteenveto avoimista palautteista Eeva-Liisa Rahkonen, Juha P. Lindstedt Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.6.2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola-

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto tuloksista Juha P. Lindstedt, Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tiivistelmä Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tekijä Juha

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Yhteenveto avoimista palautteista Juha P. Lindstedt, Eerika Siponen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 2.9.2015 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013

MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013 MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013 Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä Lapin Matkailualan koulutus-

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu on 3 100 opiskelijan ja

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

(N=171) 129 2 0 20 7 19 5

(N=171) 129 2 0 20 7 19 5 Alumni_26 (valmistuneet vuosina 2 2) Kysely lähetetty 35 valmistuneelle- vastausprosentti 5 % Sukupuoli 8 78 (=69) 6 5 5 2 Kyllä Ei En osaa sanoa ainen Mies (=69) 25 55 Koulutuksesi ennen Haaga-Helian

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

1 (2) 24.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen!

1 (2) 24.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! 1 (2) 24.11.2015 Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! Tervetuloa opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun Pasilan toimipisteen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan opiskelemaan liiketalouden

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Opintojen tavoitteet Opetuskieli Opintojen sisältö Suuntautumisopinnot Alueopinnot Opintojen ohjaus Opintojen rakenne Uramahdollisuudet

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

LÄPÄISYHANKKEIDEN SEMINAARI. Seurannan kehittäminen.

LÄPÄISYHANKKEIDEN SEMINAARI. Seurannan kehittäminen. LÄPÄISYHANKKEIDEN SEMINAARI. Seurannan kehittäminen. 6.2.2012 / Hämeenlinna Jukka Vehviläinen, DiaLoog Millaista tietoa tarvitaan? Valtakunnallinen tieto (tuloksellisuusrahoitus, koulutustilastot): koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot