Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015"

Transkriptio

1 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Yhteenveto avoimista palautteista Juha P. Lindstedt, Eerika Siponen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Sisällys 1 Johdanto Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus Opiskelijahyvinvointi... 2 Arvio vuorovaikutussuhteista... 2 Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 3 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma... 5 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista... 5 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus... 8 Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Tietotekniikan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Johdon assistentti ja journalistikoulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 23

3 Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liikunta-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Arvio tukipalveluista Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio tilojen ja välineiden toimivuudesta Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio seuraavista tekijöistä: oppimisen ilmapiiri, viestintä, opiskelijajärjestötoiminta sekä opiskelijatapahtumat Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila... 29

4 9.6 Vierumäki Loppupalaute Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki... 30

5 1 Johdanto Kevään 2015 Opiskelijakyselyn palaute kerättiin huhtikuussa. Alkuperäisen vastausajan puitteissa saatiin 300 vastausta ja muistutuksen jälkeen 260 lisää eli yhteensä 560. Kysely lähetettiin 8437:lle, joten vastausprosentiksi saatiin 6,6. Tässä raportissa on esitetty palautteen avoimet palautteet. Haaga-helia-tasoisten tulosten lisäksi on esitetty tuloksia koulutusohjelmittain ja kampuksittain. Haaga-Heliassa on paljon toimintaa, jossa laatukriteerit on saavutettu tai ylitetty, mutta merkittävästi on vielä kehitettävääkin. Kokonaislaadunhallinnan kannalta olisi olennaista, että kampuksittain tai koulutusohjelmittain ei olisi suuria laatuvaihteluja (pieni keskihajonta) sen lisäksi, että laatu on riittävää (keskiarvo neljä tai yli). Kyselyn numeerisista tuloksista on julkaistu erillinen raportti. Opiskelijakyselyn alkuperäinen intervalli oli kolme vuotta. Tämä järjestyksessä kolmas kysely tehtiin kuitenkin vuosi edellisestä, ja jatkossa kysely tehdään vuosittain. Kyselyn laati Haaga-Helian opiskelijahyvinvointityöryhmä ja käytännön toteutuksesta sekä raportoinnista vastasi laatujärjestelmäpalvelut ja tietohallinto. 1

6 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus 2.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin, että opetuksen taso vaihtelee. Koettiin, että terveydenhoitajaa ei aina tavoita Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Koettiin, että opetus ei ole tasalaatuista. Kaivattiin avoimempaa vuorovaikutusta opiskelijoiden ja johdon välille. Kiiteltiin hops-keskustelua osana vuorovaikutusta. Koettiin, että opettajilla on keskinäisiä konflikteja. Terveydenhoitajan tapaamisajoista on epätietoisuutta ja kommentoitiin myös ajan saamisen vaikeutta Matkailun ko. Porvoo Kommentteja psykiatrisen sairaanhoitajan jonoista ja vaikeuksista löytää tietoja hänen tarjoamistaan palveluista Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentoitiin, että osa opettajista on heikosti tavoitettavissa. Koettiin, että opetuksen taso vaihtelee Ruokatuotannon johtamisen ko DP in Experience and Wellness Management Koettiin, että opiskelijahyvinvointipalvelut eivät ole olleet laajasti saatavilla Haagassa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Viestintä koulutusohjelmajohdon kanssa koettiin hankalaksi ja toisinaan epäasialliseksi. Kommentoitiin sähköpostiviestinnän sekavuutta ja tylyyttä. Kiiteltiin terveydenhoitajaa rokotusasioissa neuvomisessa. Kaivattiin mahdollisuutta päästä lääkärille DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Kaivattiin keskustelua opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen alussa. Terveydenhoitajan koettiin olevan hankalasti tavoitettavissa ja tapaamisessa kiire näkyi opiskelijallekin. Kommentoitiin, ettei ole saatu tietoa opiskelijahyvinvointipalveluista DP in Tourism Porvoo 2

7 Kommentoitiin, että opiskelijoiden suhtautumisessa opintoihin on eroja, samoin opetusken laadussa. Koettiin, että kursseille hyväksymisessä ja syventäviksi opinnoiksi hyväksyttävissä kursseissa on epäjohdonmukaisuutta eikä kohtelu ole tasapuolista. Kommentoitiin, ettei opinnäytetyöohjaajaa tavoita Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Hotelli- ja ravintola-alan ko. Koettiin, että opiskelijasta ei huolehdita tarpeeksi kurssien jälkeen/ opinnäytetyön tekemisen aikaan Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Toivottiin lisää opastusta kurssien järkevään jaksottamiseen ja lisää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kaivattiin lisää tukea opinnäytetyön tekemiseen. Toivottiin uraohjausta ja tietoa jatko-opinnoista Matkailun ko. Porvoo Koettiin, ettei opinto-ohjausta ole ollut riittävästi ja kaivattiin apua kurssien valintaan. Omasta ohjaajasta oli epätietoisuutta. Toivottiin ammatinvalintaohjausta Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentoitiin, että opinnäytetyön ohjaajaa on vaikeaa tavoittaa etenkin ulkomailta käsin. Oli epätietoisuutta kenen puoleen voi kääntyä missäkin asiassa ja tiedonhaku My- Netistä koettiin hankalaksi. Toivottiin vähemmän ryhmätöitä ja enemmän verkko-opintoja. Kaivattiin uraohjausta ja vaihtoehtoisia tapoja kurssien suorittamiseen Ruokatuotannon johtamisen ko. Koettiin, että koulutusta ei arvosteta ja työllistyminen on vaikeaa DP in Experience and Wellness Management Kommentoitiin, että työharjoittelupaikan löytäminen on vaikeaa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management 3

8 Kaivattiin tietoa tarjottavista opiskelijahyvinvointipalveluista. Kommentoitiin ajan puutetta ja haasteita jaksamisessa. Suuntautumisen valinta koettiin haasteellisena. Koettiin, että opiskelijoiden opintoja koskevia päätöksiä tehdään heiltä kysymättä DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Kaivattiin tukea alan valintaan ja tietoa alan/ koulutusohjelman vaihtamisen mahdollisuudesta. Opinnäytetyöohjaajalta kaivattiin nopeampaa reagointia sähköposteihin. Toivottiin tukea erikoistumisen valintaan Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin, että opintojen yhteydessä on tekemisissä lähinnä oman koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Koettiin, ettei koulutusohjelman sisältöön voi vaikuttaa. Epäiltiin vaikuttaako opintojaksopalaute. Kommentoitiin, että opintojaksopalautetta ei voi aina antaa, koska linkki ei tule automaattisesti ja opettajat unohtavat välillä lähettää sen. Toivottiin mahdollisuutta yksilöllisempien opintojen koostamiseen ja lisää yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulun välille Matkailun ko. Porvoo Matkailun liikkeenjohdon ko. 4

9 Kommentoitiin, että opintojaksopalautteen linkki on jäänyt puuttumaan. Vaikutusmahdollisuuksista opetusmuotojen kehittämiseen ja koulutusohjelman sisällön suunnitteluun oli epätietoisuutta. Kommentoitiin, että lounastauko on liian lyhyt ja lähiopetuspäivien aikataulu liian tiivis eikä aikaa vapaamuotoiselle kommunikoinnille jää. Epäiltiin palautteiden vaikutusta Ruokatuotannon johtamisen ko. Toivottiin mahdollisuutta vaikuttaa opetussuunnitelmaan ja kurssien sijoittamiseen aikatauluun. Toivottiin enemmän keittiötoimintaa. Lähiopetukseen kaivattiin lisää selkeyttä DP in Experience and Wellness Management DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Kommentoitiin, että koulutusohjelman sisältö muuttuu ja koettiin ettei siihen ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kaivattiin selkeyttä koulutusohjelman sisältöön ja tukea opintojen suunnitteluun. Toivottiin lisää vapaa-ajan tapahtumia opiskelujen alkuun yhteishengen parantamiseksi DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Porvoo Epäiltiin vaikuttavatko opintojaksopalautteet. Toivottiin mahdollisuutta ottaa enemmän vapaavalintaisia kursseja Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo 2.2 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista 5

10 Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin selkeyttä, laaja-alaisuutta ja työelämälähtöisyyttä. Opettajien koettiin olevan hyvin ajan tasalla alan tapahtumista Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja asiantuntevista ja innostuneista opettajista, työelämälähtöisyydestä, monipuolisuudesta ja opiskelijavaihtomahdollisuudesta. Monimuoto-opiskelijat kokivat saavansa tietoa toisten opiskelijoiden työelämäkokemuksista Matkailun ko. Porvoo Kommentteja monipuolisista opintokokonaisuuksista, projekteista, ammattitaitoisista opettajista ja työelämälähtöisyydestä. Useita kommentteja kansainvälisyydestä Matkailun liikkeenjohdon ko. Useita kommentteja kansainvälisyydestä, monimuotoisuudesta ja mahdollisuudesta koostaa opinnot omaan aikatauluun sopiviksi. Kommentteja tutkinnon ainutlaatuisuudesta ja hyvistä opettajista Ruokatuotannon johtamisen ko. Kommentteja työn ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksista, työelämän kannalta relevantista tiedosta, monipuolisesta ryhmästä ja asiantuntevista opettajista DP in Experience and Wellness Management Kommentteja monipuolisuudesta, kansainvälisyydestä ja koulutusohjelman pienestä koosta DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Useita kommentteja kansainvälisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa oman tutkinnnon sisältöön. Kommentteja hyvistä opiskelijoista ja englanninkielisestä tutkinnosta DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Useita kommentteja kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä kanssaopiskelijoista. Kommentteja työelämälähtöisyydestä ja opettajien ammattitaitoisuudesta DP in Tourism Porvoo Kommentteja työelämälähtöisyydestä, projekteista ja kansainvälisyydestä Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) 6

11 DP in Tourism (ylempi) Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. Keittiömestari-nimike koettiin hämäävänä ja käytäntö, että koulutusohjelmassa opiskelee sekä lukiosta että ammattikoulusta tulleita, sekavana. Kommentoitiin työharjoittelun ajoitusta. Toivottiin enemmän ruokatuotannon opintoja ja työelämään liittyviä projekteja. Kommentoitiin monimuoto-opetuksen lähiopetuskertojen määrää Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja opetuksen/ kurssien tason vaihtelusta, raporteista, ahotoinnista ja opintopisteiden eteen vaaditun työmäärän eroista. Useita kommentteja ryhmätöiden määrästä, joka koettiin suureksi. Toivottiin lisää käytännönläheisyyttä, alan perustöiden harjoittelua ja Word-opetusta Matkailun ko. Porvoo Kommentteja eri opintojaksojen työmäärien eroista ja aikataulutuksesta, Toivottiin kursseja markkinoinnista, ilmailualasta, kestävästä kehityksestä, Suomen matkailusta ja hotellimaailmasta Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentteja opetuksen tason ja opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, yritysyhteistyöstä, opintojen etenemistahdista, ristiriitaisuuksista koulun ja toimeksiantajan kesken koskien opinnäytetyötä, restonomi-nimikkeestä, Moodlesta, kurssien välisestä tasapainosta ja opettajien englannin kielen taidosta. Toivottiin verkko-opintoja etenkin kieliin, kursseja lentoliikenteestä ja matkatoimistoalasta sekä enemmän yritysedustajia luennoimaan kursseille Ruokatuotannon johtamisen ko. Kommentteja tuntisuunnittelusta, kurssien lisäämisestä ja lähijaksoista. Toivottiin lisää yritysyhteistyötä ja mahdollisuutta verkostoitumiseen DP in Experience and Wellness Management Toivottiin lisää yritysyhteistyötä tutustumisvierailujen ja projektien muodossa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Toivottiin selkeyttä tiedottamiseen, vaihtoehtoisia suoritustapoja ja lisää yritysyhteistyötä. Kommentteja koeryhmänä toimimisen hankaluudesta, opetuksen tason vaihtelusta ja opettajien asenteesta. 7

12 DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Kommentteja valinnaisten kurssien määrästä, opintojen teoreettisuudesta sekä opettajien englannin kielen taidosta ja esiintymistaidosta. Toivottiin vaihtelevuutta opetukseen ja ensimmäisen vuoden opetuksen tiivistämistä. Toivottiin selkeämpää ohjeistusta projekteihin ja lisää matkailuun liittyviä kursseja. Kommentteja opintojaksojen sisältösuunnitelmista ja järjestyksestä sekä siitä, että opettajat saisivat vaatia enemmän Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) 2.3 Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Hotelli- ja ravintola-alan ko Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja opinnäytetyöprosessiin saatavasta tuesta, tiedotuskanavien paljoudesta, My- Netin rakenteesta, tehtävänannoista ja opettajien auttavaisuudesta. Toivottiin selkeyttä sähköisiin palveluihin ja opinnäytetyön ohjauksen yhtenäistämistä Matkailun ko. Porvoo Kiiteltiin ohjauspalveluiden toimineen hyvin. Kommentti MyNetin kohdista, joissa osa tekstistä on eri kielellä Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentteja ohjauksen pintapuolisuudesta, tehtävänantojen epäselkeydestä ja MyNetin toimimattomuudesta puhelimella. Toivottiin lisää tietoa ohjauspalveluista ja niiden saatavuudesta sekä uraohjausta. 8

13 Ruokatuotannon johtamisen ko DP in Experience and Wellness Management DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Toivottiin opinto-oppaan useammin päivittymistä ja tietoa ohjauspalveluiden saatavuudesta. Oli epätietoisuutta opiskelija- ja opettajatutoreiden sekä opinto-ohjaajien eroista DP in Hotel, restaurant and Tourism Management Kommentoitiin eroja opinto-ohjaajien avuliaisuudessa DP in Tourism Porvoo Kommentoitiin, että opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa on epätietoisuutta ja kiistaa pakollisista kursseista. Kommentteja opinnäytetyöohjaajan tavoitettavuudesta ja ohjauspalveluiden riittämättömyydestä. Kaivattiin, että tarvittaessa tietoa saisi muualtakin kuin MyNetistä ja opinto-oppaasta Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) 9

14 3 Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus 3.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja opetuksen laadun vaihtelusta ja vanhoista opetusmateriaaleista. Kommentoitiin etteivät opinto-ohjaajat ole tavoitettavissa iltaisin. Koettiin, että opiskelijoiden väliset hankalat suhteet voivat hankaloittaa esim. ryhmätöiden tekoa. Koulun tarjoamista terveydenhoitopalveluista oli epätietoisuutta, samoin siitä kuka on oma opinto-ohjaaja. Kommentoitiin, että opiskelijan on hankala tietää mitä palveluita saa mistäkin ja koettiin, että opinto-ohjaajilla ja opintotoimistoilla on siinä tärkeä rooli. Kommentoitiin, että opinto-ohjaajien avuliaisuudessa on eroja ja opettajia on välillä vaikea tavoittaa. Toivottiin, että opiskelijoilla olisi käytössä vain yksi järjestelmä Moodlen, WinhaWillen ja My- Netin sijaan Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin, että opettajien tavoitettavuudessa on eroja. Helgan ja opiskelijayhdistysten toiminnan koettiin olevan suunnattu vain päiväopiskelijoille. Kommentoitiin, että koulutusohjelmajohtajaa on vaikea tavoittaa ja hänet koettiin etäiseksi. Oli epätietoisuutta mitä opiskeluhyvinvoinnin palveluita Haaga-Helia tarjoaa ja tuleeko aika terveydenhoitajan perustarkastukseen automaattisesti. Kommentoitiin, että usean viestintäkanavan seuraaminen on hankalaa ja sekavaa. Kiiteltiin psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. Toivottiin lisää kaksisuuntaisuutta vuorovaikutukseen, ei ainoastaan ammattikorkeakoulun suunnasta tulevaa. Toivottiin lisää tukea erityisesti opintojen loppuvaiheeseen ja ongelmatilanteisiin. Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua. Osa opinto-ohjaajista koettiin liian kiireiseksi. Toivottiin parannusta opettajien tavoitettavuuteen ja sähköposteihin vastaamiseen Liiketalouden ko. Porvoo Koettiin, että opinto-ohjaajalta ei aina saa tarvitsemaansa apua ja joidenkin opettajien kanssa vuorovaikutuksessa on haasteita, kun taas osan kanssa toimii hyvin. Kiiteltiin terveydenhoitajaa ja opinto-ohjaajia Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin, että lääkärille on ollut vaikea päästä. Helgan toiminta koettiin sekavaksi. Koettiin, että opettajien tavoitettavuudessa on eroja. Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta oli epätietoisuutta ja toivottiin, että niistä tiedotettaisiin enemmän. Koettiin, että ryhmähenki on huono. Toivottiin, että kaikki opettajat käyttäisivät sähköisiä oppimisalustoja luentomateriaalien jakoon ja kaikki olisi sähköisesti saatavissa Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Kiiteltiin opinto-ohjaajan kannustavuutta. 10

15 Myyntityön ko. Toivottiin, että terveydenhoitaja ohjaisi tarvittaessa eteenpäin oikean asiantuntijan luo. Palveluiden koettiin olevan vaikeasti löydettävissä kampuksella eikä palveluiden aukioloajoista ollut tarpeeksi tietoa. Koulutusohjelmien välille toivottiin enemmän yhteistyötä. Opettajien ei koettu olevan kiinnostuneita opiskelijoista. Koulutusohjelmajohtaja koettiin etäisenä DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin, että opinto-ohjaajien tavoitettavuudessa on eroja. Koettiin, että AHOTprosessissa on eroja opettajasta riippuen. Toivottiin soveltamisen ja teorian lisäksi teknistä ja kvantitatiivista lähestymistä. Kiiteltiin niin opinto-ohjaajia, opettajia, pappia kuin helgalaisiakin DP in International Business Porvoo Koettiin, että campuksella on ollut haasteita kommunikoinnissa opiskelijoiden, opettajien ja koulutusjohdon kesken DP in International Business Vallila Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Liiketalouden ko. Malmi Kommentoitiin kursseille pääsemisen vaikeutta, opiskelujen nopeuttamisen vaikeutta työssäkäyville, ryhmätöitä, opiskelun ja töiden yhdistämisen haasteellisuutta ja taloudellista tilannetta. Kaivattiin tukiopetusta tarvittaessa, mahdollisuutta keskustella opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen alussa tai säännöllistä tapaamista opinto-ohjaajan kanssa vähintään kerran vuodessa Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin, että Haaga-Helia on joustamaton. Kommentteja ystävien saamien vaikeudesta, ryhmätöistä, tehtävien liian lyhyistä palautusajoista ja työharjoittelupaikan saamisen vaikeudesta. Kaivattiin opettajilta enemmän kontaktia opiskelijoihin virtuaaliopinnoissa, lisää tiedottamista opiskelijahyvinvointipalveluista, tukea kurssivalintoihin, palautetta opettajilta opiskelijoille, opettajilta lisää tukea opintoihin, lisää virtuaalitoteutuksia ja joustavuutta työskentelymuotoihin. Kommentoitiin, että kurssien työmäärät vaihtelevat Liiketalouden ko. Porvoo 11

16 Kommentteja opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen haasteellisuudesta, valinnanvaran vähyydestä ja virtuaalitoteutusten vähyydestä. Kommentoitiin, että ei oltu saatu linkkiä opintojaksopalautteeseen tai vastaamisaika oli ollut liian lyhyt Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin opiskelun ja työnteon yhdistämisen haasteellisuutta, Haaga-Helian toiminnan sekavuutta, opinnäytetyön ohjaajan heikkoa tavoitettavuutta ja huonoa työrauhaa. Kaivattiin lisää ohjausta opinnäytetyön tekemiseen ja siihen motivointia, jopa patistamista. Toivottiin myös tukea suuntautumisen valintaan ja uraohjausta, tukea opiskelijavaihdon jälkeen sekä enemmän opinto-ohjausta Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Kommentoitiin taloudellista tilannetta ja työssä käymisen vaikutusta ajankäyttöön. Yksi vastaaja mainitsi opettajien ammattitaidottomuuden ja innottomuuden. Yksittäisinä mainintoina todettiin myös lasten sairastelut, ohjaajien heikko tuki opinnäytetyöprosessissa, henkinen jaksaminen, kuppikunnat ryhmien sisällä ja ryhmän yleinen motivaatio. Koulutusohjelman rakenne koettiin siinä mielessä kankeaksi, että joitakin opintoja tarjotaan vain kerran lukukaudessa tai vuodessa. Osa opintototeutuksista koettiin huonosti suunniteluiksi tai liian helpoiksi. Yksi maininta vaihtelevasta suhtautumisesta lukihäiriöihin DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen vaikeutta ja ajanpuutetta, eroja opinnäytetyön ohjaamisessa, opetuksen tason vaihtelua ja projektien peruuntumista. Kaivattiin enemmän tukea opinto-ohjaajilta ja selkeämpiä ohjeita sekä tehtäviin että opinnäytetyöhön DP in International Business Porvoo Kommentoitiin kiusaamista, opinnäytetyöohjaajan ajanpuutetta ja opiskelijajärjestötoimintaan osallistumisen haasteellisuutta. Kaivattiin lisää teoriaopintoja DP in International Business Vallila DP in International Sales and Marketing Porvoo Kommentoitiin, että ryhmät muodostuvat usein äidinkielen perusteella. 12

17 3.2 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Liiketalous ko. Malmi Kommentoitiin, että ei oltu saatu linkkiä opintojaksopalautteeseen ja aikaa vapaamuotoiseen yhdessäoloon opiskelijatovereiden kanssa ei aina jää. Koettiin, että kursseille pääsemisen vaikeus vaikeuttaa opiskelujen sisällön koostamista ja ettei palaute aina vaikuta mihinkään. Toivottiin mahdollisuutta vaikuttaa perusopintoihin, Winhan korvaamista jollakin toisella järjestelmällä ja lisää tiloja, joissa opiskelijat voivat viettää aikaansa ja verkostoitua Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin kursseille pääsemistä, opiskelijajärjestötoiminnan keskittymistä päiväopiskelijoihin, opettajien eroja oppimisalustojen käytössä, ryhmätöitä, opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen haasteita ja sitä, että ei ole ollut mahdollisuutta antaa opintojaksopalautetta. Toivottiin, että opintojaksopalautteen voisi antaa vasta arvosanan saamisen jälkeen Liiketalouden ko. Porvoo Kommentoitiin opintojaksopalautteen linkin jakamista ja palautteen anto aikaa. Kommentoitiin, ettei valinnanvaraa ammattiopinnoissa ole eikä ole virtuaalitoteutuksia Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin, että asioihin voi vaikuttaa itse Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Epäiltiin vaikutusmahdollisuuksia. Koettiin, että opiskelijoita ei kuunneltu uuden opetussuunnitelman tekemisessä. HOPSia pidettiin tiukkana. Kaivattiin vaikutusmahdollisuutta omien opintojen sisällön koostamiseen ja lisää vapaavalintaisia opintoja. Palautteen antaminen koettiin hankalana (Winha- Wille) tai koettiin, että palautetta vastaanotetaan (esim. myynnin Pyöreä pöytä), mutta että se ei vaikuta ja ongelmat toistuvat DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin, että kaikilla opintojaksoilla ei ole ollut mahdollisuutta antaa palautetta ja joillakin opintojaksoilla on ollut päällekkäistä sisältöä. Toivottiin opintojen keskittymistä 13

18 talouteen ja matematiikkaan kirjanpidon sijaan. Toivottiin mahdollisuutta suorittaa enemmän opintoja etänä ja vapaa-ajan ohjelmaa, johon ei kuuluisi baareissa käymistä DP in International Business Porvoo Kommentoitiin, että opiskelijajärjestötoimintaan on vaikea osallistua. Toivottiin mahdollisuutta osallistua koulutusohjelman kehittämiseen. Kaivattiin mahdollisuutta antaa palautetta läpi lukukauden. Toivottiin lisää teoriaopintoja DP in International Business Vallila 3.3 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja monipuolisuudesta, kaupallisuudesta, monimuoto-opintoja, vapaasti valittavien opintojen laajasta tarjonnasta, suuntautumisvaihtoehdoista, työelämävalmiuksista, ammattitaitoisesta henkilökunnasta, verkko-opinnoista ja kansainvälistymismahdollisuuksista Liiketalouden ko. Pasila Kommentteja joustavista opintojakson suoritustavoista (virtuaalitoteutukset, intensiivitoteutukset, AHOT), monipuolisuudesta, tutkinnon laaja-alaisuudesta, opettajien ammattitaitoisuudesta, verkostoitumisesta, monimuoto-opinnoista, vierailevista luennoitsijoista, perustietojen opettamisesta, yritysyhteistyöstä ja kansainvälisyydestä Liiketalouden ko. Porvoo Kommentteja ahotoinnista, monimuoto-opiskelusta, joustavuudesta ja perustietojen oppimisesta Liiketalouden ko. Vallila Kommentteja ASO-opinnoista, kansainvälistymismahdollisuuksista, laajasta opintojaksotarjonnasta, käytännönläheisyydestä, opetuksesta, monipuolisuudesta, yritysyhteistyöstä, mahdollisuudesta vaikuttaa opintojen sisältöön ja hyvästä etenemistahdista Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Kommentteja teorian hyödyntämisestä käytännössä, työelämäyhteyksistä, kattavista perusopinnoista ja siitä, että kurssit tukevat toisiaan. 14

19 Myyntityön ko. Eniten mainintoja yritysyhteistyöstä ja siihen liittyen yritysten edustajien tapaamisesta, yritysprojekteista ja työharjoittelusta. Myyntiosaamisen painottamiseen oltiin tyytyväisiä. Koulutusohjelman koettiin antavan opiskelijalle hyvät lähtökohdat ja perusteet yrittäjyyteen. Yksittäisiä mainintoja yhteishengestä, atk-taitojen opetuksesta, selkeästä rakenteesta, monipuolisista opiskelumenetelmistä, myynnin pyöreästä pöydästä, koulutusohjelman pienuudesta, koulutusohjelman johtajasta ja nopeasta etenemisestä. Kritiikkiä annettiin työharjoittelun toteutuksesta ja arvioinnista sekä joistakin opintojen sisällöistä. Toivottiin mahdollisuuksia syvällisempään ja kokonaisvaltaisempaan oppimiseen DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentteja opetusmenetelmistä (problem based learning), kansainvälisestä ympäristöstä, opinto-ohjaajista, monipuolisuudesta, kansainvälistä kokemusta omaavista opettajista, vapaavalintaisista opintojaksoista, esiintymiskokemuksen karttumisesta, yritysyhteistyöstä, käytännöllisyydestä, perusopinnoista ja yhteistyöverkostosta DP in International Business Porvoo Kommentteja opiskelijavaihdosta ja kurssien linkittymisestä toisiinsa DP in International Business Vallila DP in International Sales and Marketing Porvoo Kommentoitiin käytännön projekteja Up i företagsekonomi Kommentteja joustavuudesta, suuntautumisesta, kansainvälistymismahdollisuuksista ja yritysyhteistyöstä. Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja ryhmätöiden vähentämisestä, opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, englannin kielen opetuksen tasosta, opetusmenetelmistä ja siitä, ettei tarvittavia opintojaksoja ole aina ollut tarjonnassa. Toivottiin mahdollisuutta nopeampaan suorittamiseen (esim. fast track), lisää tietoa vapaavalintaisista opinnoista, vaihtoehtoisia suoritustappoja, lisää virtuaali-, intensiivi- ja monimuoto-opetusta ja lisää yritysyhteistyötä. 15

20 Liiketalouden ko. Pasila Kommentteja yhteistyökorkeakoulujen tason vaihtelusta, opetuksen tason vaihtelusta, ryhmätöiden määrästä, opetusmetodeista, opettajien teknisistä taidoista, opinnäytetyön ohjauksesta, opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, opintojaksojen kesätarjonnasta ja joidenkin toteutusten läsnäolopakosta. Toivottiin lisää virtuaalitoteutuksia, yritysyhteistyötä (esim. projektien muodossa), mahdollisuutta valita eri opettaja samalle opintojaksolle, vaihtoehtoisia suoritustapoja (esim. kirjatenttejä), SAP-opintojaksoa, enemmän työelämävieraita, opintojaksojen aikatauluttamista vaihtelevasti eri päiville eri jaksoissa, palautetta opettajilta, Tenttiksen laajempaa hyödyntämistä, mahdollisuutta opintojen nopeampaan suorittamiseen (esim. opintovapaan aikana), lisää yhteisöllisyyttä ja työmaailman ajankohtaisten esimerkkien lisäämistä opintoihin Liiketalouden ko. Porvoo Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua, opetusmetodeja ja ruotsin kielen pakollisuutta. Toivottiin lisää kansainvälistymismahdollisuuksia ja yritysyhteistyötä aikuisopiskelijoille, opintojen tiivistämistä ja lisää laskentatoimen kursseja Liiketalouden ko. Vallila Toivottiin, että ASO-opinnot alkaisivat aikaisemmin ja sitä, että opintojakso olisivat tarjolla sekä syksyisin että keväisin. Kaivattiin myönteistä asennoitumista opiskelun ja työnteon yhdistämiseen, enemmän tiedottamista työharjoittelusta, lisää yritysyhteistyötä ja konkreettista palautetta. Toivottiin, että opettaja jakaisi ryhmätöiden ryhmät ja että ne vaihtelisivat. Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua, opetusmenetelmiä ja, että opettajia on välillä vaikea tavoittaa eikä viesteihin vastata Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Kommentoitiin opetuksen tason ja kurssien vaativuuden vaihtelua, kurssien etenemisjärjestystä ja ryhmätöitä. Ryhmätöiden määrää pidettiin liian suurena ja ryhmätöiden arviointia yksilön kannalta haasteellisena. Opetuksen taso koettiin vaihtelevana ja opettajien toivottiin ottavan palautetta paremmin vastaan. Opintoihin toivottiin lisää konkretiaa ja toiminnallisuutta, toisaalta teorioita. Jotkin toteutukset koettiin liian helppoina, toiset opintopisteitään enemmän työllistävinä. Toivottiin vuorovaikutusta opettajien välillä, jotta eri opintototeutuksilla ei käsiteltäisi samoja asioita päällekkäin. Joidenkin opettajien ammattitaitoa ja asennetta tulisi kehittää. Oppitunneille toivottiin työrauhaa. Lukujärjestyksiin liittyen kaivattiin opiskelujen tasaisempaa jakautumista eri jaksojen kesken DP in International Business Malmi 16

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto avoimista palautteista Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.10.2012 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus... 2

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Yhteenveto avoimista palautteista Eeva-Liisa Rahkonen, Juha P. Lindstedt Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.6.2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola-

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto tuloksista Juha P. Lindstedt, Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tiivistelmä Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tekijä Juha

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013

Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Kampuksittainen yhteenveto sekä listaus avoimista palautteista (KOVA-versio) Eeva-Liisa Rahkonen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 21.10.2013 Sisällys 1

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Mari Pynssi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

13.4.2015. Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6.

13.4.2015. Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6. 13.4.2015 Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6.2015) Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kajaanin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Heikki Lamula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Eeva Heikkilä Master s degree in Business Management and Entrepreneurship/HAMK Opintosihteeri TAMK Sisältö Työn tarkoitus Tutkimusmenetelmät Päätulokset

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Minna Koivisto & Anna Tarvainen-Illi Opiskelijakunta JAMKO 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Keskeytetyt kurssit kielittäin (N=71)

Keskeytetyt kurssit kielittäin (N=71) KIELIKESKUKSEN KURSSIEN KESKEYTTÄMINEN Kysely kevät 2005 jf/2.2.2006 Vastaajia yhteensä 220 - ei keskeyttänyt yhtään kurssia 158 - keskeyttänyt yhden kurssin 53 - keskeyttänyt kaksi kurssia 9 Keskeytysten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja eikä tunnistetietoja Teemu Oja-Lipasti Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu on 3 100 opiskelijan ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Opintojen tavoitteet Opetuskieli Opintojen sisältö Suuntautumisopinnot Alueopinnot Opintojen ohjaus Opintojen rakenne Uramahdollisuudet

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot