Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015"

Transkriptio

1 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Yhteenveto avoimista palautteista Juha P. Lindstedt, Eerika Siponen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Sisällys 1 Johdanto Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus Opiskelijahyvinvointi... 2 Arvio vuorovaikutussuhteista... 2 Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 3 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma... 5 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista... 5 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus... 8 Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Tietotekniikan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Johdon assistentti ja journalistikoulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 23

3 Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liikunta-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Arvio tukipalveluista Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio tilojen ja välineiden toimivuudesta Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio seuraavista tekijöistä: oppimisen ilmapiiri, viestintä, opiskelijajärjestötoiminta sekä opiskelijatapahtumat Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila... 29

4 9.6 Vierumäki Loppupalaute Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki... 30

5 1 Johdanto Kevään 2015 Opiskelijakyselyn palaute kerättiin huhtikuussa. Alkuperäisen vastausajan puitteissa saatiin 300 vastausta ja muistutuksen jälkeen 260 lisää eli yhteensä 560. Kysely lähetettiin 8437:lle, joten vastausprosentiksi saatiin 6,6. Tässä raportissa on esitetty palautteen avoimet palautteet. Haaga-helia-tasoisten tulosten lisäksi on esitetty tuloksia koulutusohjelmittain ja kampuksittain. Haaga-Heliassa on paljon toimintaa, jossa laatukriteerit on saavutettu tai ylitetty, mutta merkittävästi on vielä kehitettävääkin. Kokonaislaadunhallinnan kannalta olisi olennaista, että kampuksittain tai koulutusohjelmittain ei olisi suuria laatuvaihteluja (pieni keskihajonta) sen lisäksi, että laatu on riittävää (keskiarvo neljä tai yli). Kyselyn numeerisista tuloksista on julkaistu erillinen raportti. Opiskelijakyselyn alkuperäinen intervalli oli kolme vuotta. Tämä järjestyksessä kolmas kysely tehtiin kuitenkin vuosi edellisestä, ja jatkossa kysely tehdään vuosittain. Kyselyn laati Haaga-Helian opiskelijahyvinvointityöryhmä ja käytännön toteutuksesta sekä raportoinnista vastasi laatujärjestelmäpalvelut ja tietohallinto. 1

6 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus 2.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin, että opetuksen taso vaihtelee. Koettiin, että terveydenhoitajaa ei aina tavoita Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Koettiin, että opetus ei ole tasalaatuista. Kaivattiin avoimempaa vuorovaikutusta opiskelijoiden ja johdon välille. Kiiteltiin hops-keskustelua osana vuorovaikutusta. Koettiin, että opettajilla on keskinäisiä konflikteja. Terveydenhoitajan tapaamisajoista on epätietoisuutta ja kommentoitiin myös ajan saamisen vaikeutta Matkailun ko. Porvoo Kommentteja psykiatrisen sairaanhoitajan jonoista ja vaikeuksista löytää tietoja hänen tarjoamistaan palveluista Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentoitiin, että osa opettajista on heikosti tavoitettavissa. Koettiin, että opetuksen taso vaihtelee Ruokatuotannon johtamisen ko DP in Experience and Wellness Management Koettiin, että opiskelijahyvinvointipalvelut eivät ole olleet laajasti saatavilla Haagassa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Viestintä koulutusohjelmajohdon kanssa koettiin hankalaksi ja toisinaan epäasialliseksi. Kommentoitiin sähköpostiviestinnän sekavuutta ja tylyyttä. Kiiteltiin terveydenhoitajaa rokotusasioissa neuvomisessa. Kaivattiin mahdollisuutta päästä lääkärille DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Kaivattiin keskustelua opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen alussa. Terveydenhoitajan koettiin olevan hankalasti tavoitettavissa ja tapaamisessa kiire näkyi opiskelijallekin. Kommentoitiin, ettei ole saatu tietoa opiskelijahyvinvointipalveluista DP in Tourism Porvoo 2

7 Kommentoitiin, että opiskelijoiden suhtautumisessa opintoihin on eroja, samoin opetusken laadussa. Koettiin, että kursseille hyväksymisessä ja syventäviksi opinnoiksi hyväksyttävissä kursseissa on epäjohdonmukaisuutta eikä kohtelu ole tasapuolista. Kommentoitiin, ettei opinnäytetyöohjaajaa tavoita Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Hotelli- ja ravintola-alan ko. Koettiin, että opiskelijasta ei huolehdita tarpeeksi kurssien jälkeen/ opinnäytetyön tekemisen aikaan Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Toivottiin lisää opastusta kurssien järkevään jaksottamiseen ja lisää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kaivattiin lisää tukea opinnäytetyön tekemiseen. Toivottiin uraohjausta ja tietoa jatko-opinnoista Matkailun ko. Porvoo Koettiin, ettei opinto-ohjausta ole ollut riittävästi ja kaivattiin apua kurssien valintaan. Omasta ohjaajasta oli epätietoisuutta. Toivottiin ammatinvalintaohjausta Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentoitiin, että opinnäytetyön ohjaajaa on vaikeaa tavoittaa etenkin ulkomailta käsin. Oli epätietoisuutta kenen puoleen voi kääntyä missäkin asiassa ja tiedonhaku My- Netistä koettiin hankalaksi. Toivottiin vähemmän ryhmätöitä ja enemmän verkko-opintoja. Kaivattiin uraohjausta ja vaihtoehtoisia tapoja kurssien suorittamiseen Ruokatuotannon johtamisen ko. Koettiin, että koulutusta ei arvosteta ja työllistyminen on vaikeaa DP in Experience and Wellness Management Kommentoitiin, että työharjoittelupaikan löytäminen on vaikeaa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management 3

8 Kaivattiin tietoa tarjottavista opiskelijahyvinvointipalveluista. Kommentoitiin ajan puutetta ja haasteita jaksamisessa. Suuntautumisen valinta koettiin haasteellisena. Koettiin, että opiskelijoiden opintoja koskevia päätöksiä tehdään heiltä kysymättä DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Kaivattiin tukea alan valintaan ja tietoa alan/ koulutusohjelman vaihtamisen mahdollisuudesta. Opinnäytetyöohjaajalta kaivattiin nopeampaa reagointia sähköposteihin. Toivottiin tukea erikoistumisen valintaan Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin, että opintojen yhteydessä on tekemisissä lähinnä oman koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Koettiin, ettei koulutusohjelman sisältöön voi vaikuttaa. Epäiltiin vaikuttaako opintojaksopalaute. Kommentoitiin, että opintojaksopalautetta ei voi aina antaa, koska linkki ei tule automaattisesti ja opettajat unohtavat välillä lähettää sen. Toivottiin mahdollisuutta yksilöllisempien opintojen koostamiseen ja lisää yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulun välille Matkailun ko. Porvoo Matkailun liikkeenjohdon ko. 4

9 Kommentoitiin, että opintojaksopalautteen linkki on jäänyt puuttumaan. Vaikutusmahdollisuuksista opetusmuotojen kehittämiseen ja koulutusohjelman sisällön suunnitteluun oli epätietoisuutta. Kommentoitiin, että lounastauko on liian lyhyt ja lähiopetuspäivien aikataulu liian tiivis eikä aikaa vapaamuotoiselle kommunikoinnille jää. Epäiltiin palautteiden vaikutusta Ruokatuotannon johtamisen ko. Toivottiin mahdollisuutta vaikuttaa opetussuunnitelmaan ja kurssien sijoittamiseen aikatauluun. Toivottiin enemmän keittiötoimintaa. Lähiopetukseen kaivattiin lisää selkeyttä DP in Experience and Wellness Management DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Kommentoitiin, että koulutusohjelman sisältö muuttuu ja koettiin ettei siihen ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kaivattiin selkeyttä koulutusohjelman sisältöön ja tukea opintojen suunnitteluun. Toivottiin lisää vapaa-ajan tapahtumia opiskelujen alkuun yhteishengen parantamiseksi DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Porvoo Epäiltiin vaikuttavatko opintojaksopalautteet. Toivottiin mahdollisuutta ottaa enemmän vapaavalintaisia kursseja Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo 2.2 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista 5

10 Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin selkeyttä, laaja-alaisuutta ja työelämälähtöisyyttä. Opettajien koettiin olevan hyvin ajan tasalla alan tapahtumista Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja asiantuntevista ja innostuneista opettajista, työelämälähtöisyydestä, monipuolisuudesta ja opiskelijavaihtomahdollisuudesta. Monimuoto-opiskelijat kokivat saavansa tietoa toisten opiskelijoiden työelämäkokemuksista Matkailun ko. Porvoo Kommentteja monipuolisista opintokokonaisuuksista, projekteista, ammattitaitoisista opettajista ja työelämälähtöisyydestä. Useita kommentteja kansainvälisyydestä Matkailun liikkeenjohdon ko. Useita kommentteja kansainvälisyydestä, monimuotoisuudesta ja mahdollisuudesta koostaa opinnot omaan aikatauluun sopiviksi. Kommentteja tutkinnon ainutlaatuisuudesta ja hyvistä opettajista Ruokatuotannon johtamisen ko. Kommentteja työn ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksista, työelämän kannalta relevantista tiedosta, monipuolisesta ryhmästä ja asiantuntevista opettajista DP in Experience and Wellness Management Kommentteja monipuolisuudesta, kansainvälisyydestä ja koulutusohjelman pienestä koosta DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Useita kommentteja kansainvälisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa oman tutkinnnon sisältöön. Kommentteja hyvistä opiskelijoista ja englanninkielisestä tutkinnosta DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Useita kommentteja kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä kanssaopiskelijoista. Kommentteja työelämälähtöisyydestä ja opettajien ammattitaitoisuudesta DP in Tourism Porvoo Kommentteja työelämälähtöisyydestä, projekteista ja kansainvälisyydestä Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) 6

11 DP in Tourism (ylempi) Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. Keittiömestari-nimike koettiin hämäävänä ja käytäntö, että koulutusohjelmassa opiskelee sekä lukiosta että ammattikoulusta tulleita, sekavana. Kommentoitiin työharjoittelun ajoitusta. Toivottiin enemmän ruokatuotannon opintoja ja työelämään liittyviä projekteja. Kommentoitiin monimuoto-opetuksen lähiopetuskertojen määrää Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja opetuksen/ kurssien tason vaihtelusta, raporteista, ahotoinnista ja opintopisteiden eteen vaaditun työmäärän eroista. Useita kommentteja ryhmätöiden määrästä, joka koettiin suureksi. Toivottiin lisää käytännönläheisyyttä, alan perustöiden harjoittelua ja Word-opetusta Matkailun ko. Porvoo Kommentteja eri opintojaksojen työmäärien eroista ja aikataulutuksesta, Toivottiin kursseja markkinoinnista, ilmailualasta, kestävästä kehityksestä, Suomen matkailusta ja hotellimaailmasta Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentteja opetuksen tason ja opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, yritysyhteistyöstä, opintojen etenemistahdista, ristiriitaisuuksista koulun ja toimeksiantajan kesken koskien opinnäytetyötä, restonomi-nimikkeestä, Moodlesta, kurssien välisestä tasapainosta ja opettajien englannin kielen taidosta. Toivottiin verkko-opintoja etenkin kieliin, kursseja lentoliikenteestä ja matkatoimistoalasta sekä enemmän yritysedustajia luennoimaan kursseille Ruokatuotannon johtamisen ko. Kommentteja tuntisuunnittelusta, kurssien lisäämisestä ja lähijaksoista. Toivottiin lisää yritysyhteistyötä ja mahdollisuutta verkostoitumiseen DP in Experience and Wellness Management Toivottiin lisää yritysyhteistyötä tutustumisvierailujen ja projektien muodossa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Toivottiin selkeyttä tiedottamiseen, vaihtoehtoisia suoritustapoja ja lisää yritysyhteistyötä. Kommentteja koeryhmänä toimimisen hankaluudesta, opetuksen tason vaihtelusta ja opettajien asenteesta. 7

12 DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Kommentteja valinnaisten kurssien määrästä, opintojen teoreettisuudesta sekä opettajien englannin kielen taidosta ja esiintymistaidosta. Toivottiin vaihtelevuutta opetukseen ja ensimmäisen vuoden opetuksen tiivistämistä. Toivottiin selkeämpää ohjeistusta projekteihin ja lisää matkailuun liittyviä kursseja. Kommentteja opintojaksojen sisältösuunnitelmista ja järjestyksestä sekä siitä, että opettajat saisivat vaatia enemmän Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) 2.3 Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Hotelli- ja ravintola-alan ko Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja opinnäytetyöprosessiin saatavasta tuesta, tiedotuskanavien paljoudesta, My- Netin rakenteesta, tehtävänannoista ja opettajien auttavaisuudesta. Toivottiin selkeyttä sähköisiin palveluihin ja opinnäytetyön ohjauksen yhtenäistämistä Matkailun ko. Porvoo Kiiteltiin ohjauspalveluiden toimineen hyvin. Kommentti MyNetin kohdista, joissa osa tekstistä on eri kielellä Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentteja ohjauksen pintapuolisuudesta, tehtävänantojen epäselkeydestä ja MyNetin toimimattomuudesta puhelimella. Toivottiin lisää tietoa ohjauspalveluista ja niiden saatavuudesta sekä uraohjausta. 8

13 Ruokatuotannon johtamisen ko DP in Experience and Wellness Management DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Toivottiin opinto-oppaan useammin päivittymistä ja tietoa ohjauspalveluiden saatavuudesta. Oli epätietoisuutta opiskelija- ja opettajatutoreiden sekä opinto-ohjaajien eroista DP in Hotel, restaurant and Tourism Management Kommentoitiin eroja opinto-ohjaajien avuliaisuudessa DP in Tourism Porvoo Kommentoitiin, että opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa on epätietoisuutta ja kiistaa pakollisista kursseista. Kommentteja opinnäytetyöohjaajan tavoitettavuudesta ja ohjauspalveluiden riittämättömyydestä. Kaivattiin, että tarvittaessa tietoa saisi muualtakin kuin MyNetistä ja opinto-oppaasta Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) 9

14 3 Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus 3.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja opetuksen laadun vaihtelusta ja vanhoista opetusmateriaaleista. Kommentoitiin etteivät opinto-ohjaajat ole tavoitettavissa iltaisin. Koettiin, että opiskelijoiden väliset hankalat suhteet voivat hankaloittaa esim. ryhmätöiden tekoa. Koulun tarjoamista terveydenhoitopalveluista oli epätietoisuutta, samoin siitä kuka on oma opinto-ohjaaja. Kommentoitiin, että opiskelijan on hankala tietää mitä palveluita saa mistäkin ja koettiin, että opinto-ohjaajilla ja opintotoimistoilla on siinä tärkeä rooli. Kommentoitiin, että opinto-ohjaajien avuliaisuudessa on eroja ja opettajia on välillä vaikea tavoittaa. Toivottiin, että opiskelijoilla olisi käytössä vain yksi järjestelmä Moodlen, WinhaWillen ja My- Netin sijaan Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin, että opettajien tavoitettavuudessa on eroja. Helgan ja opiskelijayhdistysten toiminnan koettiin olevan suunnattu vain päiväopiskelijoille. Kommentoitiin, että koulutusohjelmajohtajaa on vaikea tavoittaa ja hänet koettiin etäiseksi. Oli epätietoisuutta mitä opiskeluhyvinvoinnin palveluita Haaga-Helia tarjoaa ja tuleeko aika terveydenhoitajan perustarkastukseen automaattisesti. Kommentoitiin, että usean viestintäkanavan seuraaminen on hankalaa ja sekavaa. Kiiteltiin psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. Toivottiin lisää kaksisuuntaisuutta vuorovaikutukseen, ei ainoastaan ammattikorkeakoulun suunnasta tulevaa. Toivottiin lisää tukea erityisesti opintojen loppuvaiheeseen ja ongelmatilanteisiin. Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua. Osa opinto-ohjaajista koettiin liian kiireiseksi. Toivottiin parannusta opettajien tavoitettavuuteen ja sähköposteihin vastaamiseen Liiketalouden ko. Porvoo Koettiin, että opinto-ohjaajalta ei aina saa tarvitsemaansa apua ja joidenkin opettajien kanssa vuorovaikutuksessa on haasteita, kun taas osan kanssa toimii hyvin. Kiiteltiin terveydenhoitajaa ja opinto-ohjaajia Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin, että lääkärille on ollut vaikea päästä. Helgan toiminta koettiin sekavaksi. Koettiin, että opettajien tavoitettavuudessa on eroja. Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta oli epätietoisuutta ja toivottiin, että niistä tiedotettaisiin enemmän. Koettiin, että ryhmähenki on huono. Toivottiin, että kaikki opettajat käyttäisivät sähköisiä oppimisalustoja luentomateriaalien jakoon ja kaikki olisi sähköisesti saatavissa Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Kiiteltiin opinto-ohjaajan kannustavuutta. 10

15 Myyntityön ko. Toivottiin, että terveydenhoitaja ohjaisi tarvittaessa eteenpäin oikean asiantuntijan luo. Palveluiden koettiin olevan vaikeasti löydettävissä kampuksella eikä palveluiden aukioloajoista ollut tarpeeksi tietoa. Koulutusohjelmien välille toivottiin enemmän yhteistyötä. Opettajien ei koettu olevan kiinnostuneita opiskelijoista. Koulutusohjelmajohtaja koettiin etäisenä DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin, että opinto-ohjaajien tavoitettavuudessa on eroja. Koettiin, että AHOTprosessissa on eroja opettajasta riippuen. Toivottiin soveltamisen ja teorian lisäksi teknistä ja kvantitatiivista lähestymistä. Kiiteltiin niin opinto-ohjaajia, opettajia, pappia kuin helgalaisiakin DP in International Business Porvoo Koettiin, että campuksella on ollut haasteita kommunikoinnissa opiskelijoiden, opettajien ja koulutusjohdon kesken DP in International Business Vallila Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Liiketalouden ko. Malmi Kommentoitiin kursseille pääsemisen vaikeutta, opiskelujen nopeuttamisen vaikeutta työssäkäyville, ryhmätöitä, opiskelun ja töiden yhdistämisen haasteellisuutta ja taloudellista tilannetta. Kaivattiin tukiopetusta tarvittaessa, mahdollisuutta keskustella opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen alussa tai säännöllistä tapaamista opinto-ohjaajan kanssa vähintään kerran vuodessa Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin, että Haaga-Helia on joustamaton. Kommentteja ystävien saamien vaikeudesta, ryhmätöistä, tehtävien liian lyhyistä palautusajoista ja työharjoittelupaikan saamisen vaikeudesta. Kaivattiin opettajilta enemmän kontaktia opiskelijoihin virtuaaliopinnoissa, lisää tiedottamista opiskelijahyvinvointipalveluista, tukea kurssivalintoihin, palautetta opettajilta opiskelijoille, opettajilta lisää tukea opintoihin, lisää virtuaalitoteutuksia ja joustavuutta työskentelymuotoihin. Kommentoitiin, että kurssien työmäärät vaihtelevat Liiketalouden ko. Porvoo 11

16 Kommentteja opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen haasteellisuudesta, valinnanvaran vähyydestä ja virtuaalitoteutusten vähyydestä. Kommentoitiin, että ei oltu saatu linkkiä opintojaksopalautteeseen tai vastaamisaika oli ollut liian lyhyt Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin opiskelun ja työnteon yhdistämisen haasteellisuutta, Haaga-Helian toiminnan sekavuutta, opinnäytetyön ohjaajan heikkoa tavoitettavuutta ja huonoa työrauhaa. Kaivattiin lisää ohjausta opinnäytetyön tekemiseen ja siihen motivointia, jopa patistamista. Toivottiin myös tukea suuntautumisen valintaan ja uraohjausta, tukea opiskelijavaihdon jälkeen sekä enemmän opinto-ohjausta Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Kommentoitiin taloudellista tilannetta ja työssä käymisen vaikutusta ajankäyttöön. Yksi vastaaja mainitsi opettajien ammattitaidottomuuden ja innottomuuden. Yksittäisinä mainintoina todettiin myös lasten sairastelut, ohjaajien heikko tuki opinnäytetyöprosessissa, henkinen jaksaminen, kuppikunnat ryhmien sisällä ja ryhmän yleinen motivaatio. Koulutusohjelman rakenne koettiin siinä mielessä kankeaksi, että joitakin opintoja tarjotaan vain kerran lukukaudessa tai vuodessa. Osa opintototeutuksista koettiin huonosti suunniteluiksi tai liian helpoiksi. Yksi maininta vaihtelevasta suhtautumisesta lukihäiriöihin DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen vaikeutta ja ajanpuutetta, eroja opinnäytetyön ohjaamisessa, opetuksen tason vaihtelua ja projektien peruuntumista. Kaivattiin enemmän tukea opinto-ohjaajilta ja selkeämpiä ohjeita sekä tehtäviin että opinnäytetyöhön DP in International Business Porvoo Kommentoitiin kiusaamista, opinnäytetyöohjaajan ajanpuutetta ja opiskelijajärjestötoimintaan osallistumisen haasteellisuutta. Kaivattiin lisää teoriaopintoja DP in International Business Vallila DP in International Sales and Marketing Porvoo Kommentoitiin, että ryhmät muodostuvat usein äidinkielen perusteella. 12

17 3.2 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Liiketalous ko. Malmi Kommentoitiin, että ei oltu saatu linkkiä opintojaksopalautteeseen ja aikaa vapaamuotoiseen yhdessäoloon opiskelijatovereiden kanssa ei aina jää. Koettiin, että kursseille pääsemisen vaikeus vaikeuttaa opiskelujen sisällön koostamista ja ettei palaute aina vaikuta mihinkään. Toivottiin mahdollisuutta vaikuttaa perusopintoihin, Winhan korvaamista jollakin toisella järjestelmällä ja lisää tiloja, joissa opiskelijat voivat viettää aikaansa ja verkostoitua Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin kursseille pääsemistä, opiskelijajärjestötoiminnan keskittymistä päiväopiskelijoihin, opettajien eroja oppimisalustojen käytössä, ryhmätöitä, opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen haasteita ja sitä, että ei ole ollut mahdollisuutta antaa opintojaksopalautetta. Toivottiin, että opintojaksopalautteen voisi antaa vasta arvosanan saamisen jälkeen Liiketalouden ko. Porvoo Kommentoitiin opintojaksopalautteen linkin jakamista ja palautteen anto aikaa. Kommentoitiin, ettei valinnanvaraa ammattiopinnoissa ole eikä ole virtuaalitoteutuksia Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin, että asioihin voi vaikuttaa itse Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Epäiltiin vaikutusmahdollisuuksia. Koettiin, että opiskelijoita ei kuunneltu uuden opetussuunnitelman tekemisessä. HOPSia pidettiin tiukkana. Kaivattiin vaikutusmahdollisuutta omien opintojen sisällön koostamiseen ja lisää vapaavalintaisia opintoja. Palautteen antaminen koettiin hankalana (Winha- Wille) tai koettiin, että palautetta vastaanotetaan (esim. myynnin Pyöreä pöytä), mutta että se ei vaikuta ja ongelmat toistuvat DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin, että kaikilla opintojaksoilla ei ole ollut mahdollisuutta antaa palautetta ja joillakin opintojaksoilla on ollut päällekkäistä sisältöä. Toivottiin opintojen keskittymistä 13

18 talouteen ja matematiikkaan kirjanpidon sijaan. Toivottiin mahdollisuutta suorittaa enemmän opintoja etänä ja vapaa-ajan ohjelmaa, johon ei kuuluisi baareissa käymistä DP in International Business Porvoo Kommentoitiin, että opiskelijajärjestötoimintaan on vaikea osallistua. Toivottiin mahdollisuutta osallistua koulutusohjelman kehittämiseen. Kaivattiin mahdollisuutta antaa palautetta läpi lukukauden. Toivottiin lisää teoriaopintoja DP in International Business Vallila 3.3 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja monipuolisuudesta, kaupallisuudesta, monimuoto-opintoja, vapaasti valittavien opintojen laajasta tarjonnasta, suuntautumisvaihtoehdoista, työelämävalmiuksista, ammattitaitoisesta henkilökunnasta, verkko-opinnoista ja kansainvälistymismahdollisuuksista Liiketalouden ko. Pasila Kommentteja joustavista opintojakson suoritustavoista (virtuaalitoteutukset, intensiivitoteutukset, AHOT), monipuolisuudesta, tutkinnon laaja-alaisuudesta, opettajien ammattitaitoisuudesta, verkostoitumisesta, monimuoto-opinnoista, vierailevista luennoitsijoista, perustietojen opettamisesta, yritysyhteistyöstä ja kansainvälisyydestä Liiketalouden ko. Porvoo Kommentteja ahotoinnista, monimuoto-opiskelusta, joustavuudesta ja perustietojen oppimisesta Liiketalouden ko. Vallila Kommentteja ASO-opinnoista, kansainvälistymismahdollisuuksista, laajasta opintojaksotarjonnasta, käytännönläheisyydestä, opetuksesta, monipuolisuudesta, yritysyhteistyöstä, mahdollisuudesta vaikuttaa opintojen sisältöön ja hyvästä etenemistahdista Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Kommentteja teorian hyödyntämisestä käytännössä, työelämäyhteyksistä, kattavista perusopinnoista ja siitä, että kurssit tukevat toisiaan. 14

19 Myyntityön ko. Eniten mainintoja yritysyhteistyöstä ja siihen liittyen yritysten edustajien tapaamisesta, yritysprojekteista ja työharjoittelusta. Myyntiosaamisen painottamiseen oltiin tyytyväisiä. Koulutusohjelman koettiin antavan opiskelijalle hyvät lähtökohdat ja perusteet yrittäjyyteen. Yksittäisiä mainintoja yhteishengestä, atk-taitojen opetuksesta, selkeästä rakenteesta, monipuolisista opiskelumenetelmistä, myynnin pyöreästä pöydästä, koulutusohjelman pienuudesta, koulutusohjelman johtajasta ja nopeasta etenemisestä. Kritiikkiä annettiin työharjoittelun toteutuksesta ja arvioinnista sekä joistakin opintojen sisällöistä. Toivottiin mahdollisuuksia syvällisempään ja kokonaisvaltaisempaan oppimiseen DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentteja opetusmenetelmistä (problem based learning), kansainvälisestä ympäristöstä, opinto-ohjaajista, monipuolisuudesta, kansainvälistä kokemusta omaavista opettajista, vapaavalintaisista opintojaksoista, esiintymiskokemuksen karttumisesta, yritysyhteistyöstä, käytännöllisyydestä, perusopinnoista ja yhteistyöverkostosta DP in International Business Porvoo Kommentteja opiskelijavaihdosta ja kurssien linkittymisestä toisiinsa DP in International Business Vallila DP in International Sales and Marketing Porvoo Kommentoitiin käytännön projekteja Up i företagsekonomi Kommentteja joustavuudesta, suuntautumisesta, kansainvälistymismahdollisuuksista ja yritysyhteistyöstä. Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja ryhmätöiden vähentämisestä, opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, englannin kielen opetuksen tasosta, opetusmenetelmistä ja siitä, ettei tarvittavia opintojaksoja ole aina ollut tarjonnassa. Toivottiin mahdollisuutta nopeampaan suorittamiseen (esim. fast track), lisää tietoa vapaavalintaisista opinnoista, vaihtoehtoisia suoritustappoja, lisää virtuaali-, intensiivi- ja monimuoto-opetusta ja lisää yritysyhteistyötä. 15

20 Liiketalouden ko. Pasila Kommentteja yhteistyökorkeakoulujen tason vaihtelusta, opetuksen tason vaihtelusta, ryhmätöiden määrästä, opetusmetodeista, opettajien teknisistä taidoista, opinnäytetyön ohjauksesta, opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, opintojaksojen kesätarjonnasta ja joidenkin toteutusten läsnäolopakosta. Toivottiin lisää virtuaalitoteutuksia, yritysyhteistyötä (esim. projektien muodossa), mahdollisuutta valita eri opettaja samalle opintojaksolle, vaihtoehtoisia suoritustapoja (esim. kirjatenttejä), SAP-opintojaksoa, enemmän työelämävieraita, opintojaksojen aikatauluttamista vaihtelevasti eri päiville eri jaksoissa, palautetta opettajilta, Tenttiksen laajempaa hyödyntämistä, mahdollisuutta opintojen nopeampaan suorittamiseen (esim. opintovapaan aikana), lisää yhteisöllisyyttä ja työmaailman ajankohtaisten esimerkkien lisäämistä opintoihin Liiketalouden ko. Porvoo Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua, opetusmetodeja ja ruotsin kielen pakollisuutta. Toivottiin lisää kansainvälistymismahdollisuuksia ja yritysyhteistyötä aikuisopiskelijoille, opintojen tiivistämistä ja lisää laskentatoimen kursseja Liiketalouden ko. Vallila Toivottiin, että ASO-opinnot alkaisivat aikaisemmin ja sitä, että opintojakso olisivat tarjolla sekä syksyisin että keväisin. Kaivattiin myönteistä asennoitumista opiskelun ja työnteon yhdistämiseen, enemmän tiedottamista työharjoittelusta, lisää yritysyhteistyötä ja konkreettista palautetta. Toivottiin, että opettaja jakaisi ryhmätöiden ryhmät ja että ne vaihtelisivat. Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua, opetusmenetelmiä ja, että opettajia on välillä vaikea tavoittaa eikä viesteihin vastata Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Kommentoitiin opetuksen tason ja kurssien vaativuuden vaihtelua, kurssien etenemisjärjestystä ja ryhmätöitä. Ryhmätöiden määrää pidettiin liian suurena ja ryhmätöiden arviointia yksilön kannalta haasteellisena. Opetuksen taso koettiin vaihtelevana ja opettajien toivottiin ottavan palautetta paremmin vastaan. Opintoihin toivottiin lisää konkretiaa ja toiminnallisuutta, toisaalta teorioita. Jotkin toteutukset koettiin liian helppoina, toiset opintopisteitään enemmän työllistävinä. Toivottiin vuorovaikutusta opettajien välillä, jotta eri opintototeutuksilla ei käsiteltäisi samoja asioita päällekkäin. Joidenkin opettajien ammattitaitoa ja asennetta tulisi kehittää. Oppitunneille toivottiin työrauhaa. Lukujärjestyksiin liittyen kaivattiin opiskelujen tasaisempaa jakautumista eri jaksojen kesken DP in International Business Malmi 16

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto avoimista palautteista Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.10.2012 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus... 2

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Yhteenveto avoimista palautteista Eeva-Liisa Rahkonen, Juha P. Lindstedt Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.6.2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola-

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto tuloksista Juha P. Lindstedt, Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tiivistelmä Laatujärjestelmäpalvelut 12.11.2012 Tekijä Juha

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys

Lisätiedot

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen

INSSI-seminaari VOV! Risto Salminen INSSI-seminaari VOV! Valmistuminen opiskelijasta välittämällä Risto Salminen Välittämisen trendi? Viimeisten järkyttävien tapahtumien lisäksi aiempia trendejä johtamisessa suunta yksilöjohtamiseen vanhemmuus

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijakysely verkkoopetuksesta

Opiskelijakysely verkkoopetuksesta Opiskelijakysely verkkoopetuksesta mmtdk:ssa Tuloksia Outi Nyrönen Tuloksia opiskelijakyselystä Kaavioissa vihreä kuvaa niitä opiskelijoita, jotka ovat kokeneet kyseisen verkon käytön myönteisesti. Siniharmaalla

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Arvioinnit koottu: 7.12.2009 Kokoajat: Sanna Kinnunen, Hanna Mäkelä ja Camilla Suikki 14 vastaajaa - 5 kehityspsykologian sektori - 8 kliinisen psykologian sektori

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013

MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013 MATKAILUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSINSTITUUTIN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMAN TYÖVERSIO Taina Imberg ja Tuija Syväjärvi, huhtikuu 2013 Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä Lapin Matkailualan koulutus-

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä

Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä Edistävät Kurssivalinnat Valinnanvapaus (5) Monipuoliset kurssisuoritustavat (tentti, essee, luento, Avoin) (5) Monipuolinen kurssitarjotin

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot