Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015"

Transkriptio

1 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Yhteenveto avoimista palautteista Juha P. Lindstedt, Eerika Siponen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Sisällys 1 Johdanto Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus Opiskelijahyvinvointi... 2 Arvio vuorovaikutussuhteista... 2 Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 3 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma... 5 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista... 5 Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus... 8 Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Tietotekniikan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Johdon assistentti ja journalistikoulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä... 23

3 Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Liikunta-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Arvio vaikutus-/ osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Arvio tukipalveluista Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio tilojen ja välineiden toimivuudesta Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Arvio seuraavista tekijöistä: oppimisen ilmapiiri, viestintä, opiskelijajärjestötoiminta sekä opiskelijatapahtumat Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila... 29

4 9.6 Vierumäki Loppupalaute Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki... 30

5 1 Johdanto Kevään 2015 Opiskelijakyselyn palaute kerättiin huhtikuussa. Alkuperäisen vastausajan puitteissa saatiin 300 vastausta ja muistutuksen jälkeen 260 lisää eli yhteensä 560. Kysely lähetettiin 8437:lle, joten vastausprosentiksi saatiin 6,6. Tässä raportissa on esitetty palautteen avoimet palautteet. Haaga-helia-tasoisten tulosten lisäksi on esitetty tuloksia koulutusohjelmittain ja kampuksittain. Haaga-Heliassa on paljon toimintaa, jossa laatukriteerit on saavutettu tai ylitetty, mutta merkittävästi on vielä kehitettävääkin. Kokonaislaadunhallinnan kannalta olisi olennaista, että kampuksittain tai koulutusohjelmittain ei olisi suuria laatuvaihteluja (pieni keskihajonta) sen lisäksi, että laatu on riittävää (keskiarvo neljä tai yli). Kyselyn numeerisista tuloksista on julkaistu erillinen raportti. Opiskelijakyselyn alkuperäinen intervalli oli kolme vuotta. Tämä järjestyksessä kolmas kysely tehtiin kuitenkin vuosi edellisestä, ja jatkossa kysely tehdään vuosittain. Kyselyn laati Haaga-Helian opiskelijahyvinvointityöryhmä ja käytännön toteutuksesta sekä raportoinnista vastasi laatujärjestelmäpalvelut ja tietohallinto. 1

6 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus 2.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin, että opetuksen taso vaihtelee. Koettiin, että terveydenhoitajaa ei aina tavoita Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Koettiin, että opetus ei ole tasalaatuista. Kaivattiin avoimempaa vuorovaikutusta opiskelijoiden ja johdon välille. Kiiteltiin hops-keskustelua osana vuorovaikutusta. Koettiin, että opettajilla on keskinäisiä konflikteja. Terveydenhoitajan tapaamisajoista on epätietoisuutta ja kommentoitiin myös ajan saamisen vaikeutta Matkailun ko. Porvoo Kommentteja psykiatrisen sairaanhoitajan jonoista ja vaikeuksista löytää tietoja hänen tarjoamistaan palveluista Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentoitiin, että osa opettajista on heikosti tavoitettavissa. Koettiin, että opetuksen taso vaihtelee Ruokatuotannon johtamisen ko DP in Experience and Wellness Management Koettiin, että opiskelijahyvinvointipalvelut eivät ole olleet laajasti saatavilla Haagassa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Viestintä koulutusohjelmajohdon kanssa koettiin hankalaksi ja toisinaan epäasialliseksi. Kommentoitiin sähköpostiviestinnän sekavuutta ja tylyyttä. Kiiteltiin terveydenhoitajaa rokotusasioissa neuvomisessa. Kaivattiin mahdollisuutta päästä lääkärille DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Kaivattiin keskustelua opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen alussa. Terveydenhoitajan koettiin olevan hankalasti tavoitettavissa ja tapaamisessa kiire näkyi opiskelijallekin. Kommentoitiin, ettei ole saatu tietoa opiskelijahyvinvointipalveluista DP in Tourism Porvoo 2

7 Kommentoitiin, että opiskelijoiden suhtautumisessa opintoihin on eroja, samoin opetusken laadussa. Koettiin, että kursseille hyväksymisessä ja syventäviksi opinnoiksi hyväksyttävissä kursseissa on epäjohdonmukaisuutta eikä kohtelu ole tasapuolista. Kommentoitiin, ettei opinnäytetyöohjaajaa tavoita Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Hotelli- ja ravintola-alan ko. Koettiin, että opiskelijasta ei huolehdita tarpeeksi kurssien jälkeen/ opinnäytetyön tekemisen aikaan Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Toivottiin lisää opastusta kurssien järkevään jaksottamiseen ja lisää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. Kaivattiin lisää tukea opinnäytetyön tekemiseen. Toivottiin uraohjausta ja tietoa jatko-opinnoista Matkailun ko. Porvoo Koettiin, ettei opinto-ohjausta ole ollut riittävästi ja kaivattiin apua kurssien valintaan. Omasta ohjaajasta oli epätietoisuutta. Toivottiin ammatinvalintaohjausta Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentoitiin, että opinnäytetyön ohjaajaa on vaikeaa tavoittaa etenkin ulkomailta käsin. Oli epätietoisuutta kenen puoleen voi kääntyä missäkin asiassa ja tiedonhaku My- Netistä koettiin hankalaksi. Toivottiin vähemmän ryhmätöitä ja enemmän verkko-opintoja. Kaivattiin uraohjausta ja vaihtoehtoisia tapoja kurssien suorittamiseen Ruokatuotannon johtamisen ko. Koettiin, että koulutusta ei arvosteta ja työllistyminen on vaikeaa DP in Experience and Wellness Management Kommentoitiin, että työharjoittelupaikan löytäminen on vaikeaa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management 3

8 Kaivattiin tietoa tarjottavista opiskelijahyvinvointipalveluista. Kommentoitiin ajan puutetta ja haasteita jaksamisessa. Suuntautumisen valinta koettiin haasteellisena. Koettiin, että opiskelijoiden opintoja koskevia päätöksiä tehdään heiltä kysymättä DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Kaivattiin tukea alan valintaan ja tietoa alan/ koulutusohjelman vaihtamisen mahdollisuudesta. Opinnäytetyöohjaajalta kaivattiin nopeampaa reagointia sähköposteihin. Toivottiin tukea erikoistumisen valintaan Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin, että opintojen yhteydessä on tekemisissä lähinnä oman koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Koettiin, ettei koulutusohjelman sisältöön voi vaikuttaa. Epäiltiin vaikuttaako opintojaksopalaute. Kommentoitiin, että opintojaksopalautetta ei voi aina antaa, koska linkki ei tule automaattisesti ja opettajat unohtavat välillä lähettää sen. Toivottiin mahdollisuutta yksilöllisempien opintojen koostamiseen ja lisää yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulun välille Matkailun ko. Porvoo Matkailun liikkeenjohdon ko. 4

9 Kommentoitiin, että opintojaksopalautteen linkki on jäänyt puuttumaan. Vaikutusmahdollisuuksista opetusmuotojen kehittämiseen ja koulutusohjelman sisällön suunnitteluun oli epätietoisuutta. Kommentoitiin, että lounastauko on liian lyhyt ja lähiopetuspäivien aikataulu liian tiivis eikä aikaa vapaamuotoiselle kommunikoinnille jää. Epäiltiin palautteiden vaikutusta Ruokatuotannon johtamisen ko. Toivottiin mahdollisuutta vaikuttaa opetussuunnitelmaan ja kurssien sijoittamiseen aikatauluun. Toivottiin enemmän keittiötoimintaa. Lähiopetukseen kaivattiin lisää selkeyttä DP in Experience and Wellness Management DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Kommentoitiin, että koulutusohjelman sisältö muuttuu ja koettiin ettei siihen ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kaivattiin selkeyttä koulutusohjelman sisältöön ja tukea opintojen suunnitteluun. Toivottiin lisää vapaa-ajan tapahtumia opiskelujen alkuun yhteishengen parantamiseksi DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Porvoo Epäiltiin vaikuttavatko opintojaksopalautteet. Toivottiin mahdollisuutta ottaa enemmän vapaavalintaisia kursseja Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) Porvoo 2.2 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista 5

10 Hotelli- ja ravintola-alan ko. Kommentoitiin selkeyttä, laaja-alaisuutta ja työelämälähtöisyyttä. Opettajien koettiin olevan hyvin ajan tasalla alan tapahtumista Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja asiantuntevista ja innostuneista opettajista, työelämälähtöisyydestä, monipuolisuudesta ja opiskelijavaihtomahdollisuudesta. Monimuoto-opiskelijat kokivat saavansa tietoa toisten opiskelijoiden työelämäkokemuksista Matkailun ko. Porvoo Kommentteja monipuolisista opintokokonaisuuksista, projekteista, ammattitaitoisista opettajista ja työelämälähtöisyydestä. Useita kommentteja kansainvälisyydestä Matkailun liikkeenjohdon ko. Useita kommentteja kansainvälisyydestä, monimuotoisuudesta ja mahdollisuudesta koostaa opinnot omaan aikatauluun sopiviksi. Kommentteja tutkinnon ainutlaatuisuudesta ja hyvistä opettajista Ruokatuotannon johtamisen ko. Kommentteja työn ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksista, työelämän kannalta relevantista tiedosta, monipuolisesta ryhmästä ja asiantuntevista opettajista DP in Experience and Wellness Management Kommentteja monipuolisuudesta, kansainvälisyydestä ja koulutusohjelman pienestä koosta DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Useita kommentteja kansainvälisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa oman tutkinnnon sisältöön. Kommentteja hyvistä opiskelijoista ja englanninkielisestä tutkinnosta DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Useita kommentteja kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä kanssaopiskelijoista. Kommentteja työelämälähtöisyydestä ja opettajien ammattitaitoisuudesta DP in Tourism Porvoo Kommentteja työelämälähtöisyydestä, projekteista ja kansainvälisyydestä Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) 6

11 DP in Tourism (ylempi) Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Hotelli- ja ravintola-alan ko. Keittiömestari-nimike koettiin hämäävänä ja käytäntö, että koulutusohjelmassa opiskelee sekä lukiosta että ammattikoulusta tulleita, sekavana. Kommentoitiin työharjoittelun ajoitusta. Toivottiin enemmän ruokatuotannon opintoja ja työelämään liittyviä projekteja. Kommentoitiin monimuoto-opetuksen lähiopetuskertojen määrää Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja opetuksen/ kurssien tason vaihtelusta, raporteista, ahotoinnista ja opintopisteiden eteen vaaditun työmäärän eroista. Useita kommentteja ryhmätöiden määrästä, joka koettiin suureksi. Toivottiin lisää käytännönläheisyyttä, alan perustöiden harjoittelua ja Word-opetusta Matkailun ko. Porvoo Kommentteja eri opintojaksojen työmäärien eroista ja aikataulutuksesta, Toivottiin kursseja markkinoinnista, ilmailualasta, kestävästä kehityksestä, Suomen matkailusta ja hotellimaailmasta Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentteja opetuksen tason ja opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, yritysyhteistyöstä, opintojen etenemistahdista, ristiriitaisuuksista koulun ja toimeksiantajan kesken koskien opinnäytetyötä, restonomi-nimikkeestä, Moodlesta, kurssien välisestä tasapainosta ja opettajien englannin kielen taidosta. Toivottiin verkko-opintoja etenkin kieliin, kursseja lentoliikenteestä ja matkatoimistoalasta sekä enemmän yritysedustajia luennoimaan kursseille Ruokatuotannon johtamisen ko. Kommentteja tuntisuunnittelusta, kurssien lisäämisestä ja lähijaksoista. Toivottiin lisää yritysyhteistyötä ja mahdollisuutta verkostoitumiseen DP in Experience and Wellness Management Toivottiin lisää yritysyhteistyötä tutustumisvierailujen ja projektien muodossa DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Toivottiin selkeyttä tiedottamiseen, vaihtoehtoisia suoritustapoja ja lisää yritysyhteistyötä. Kommentteja koeryhmänä toimimisen hankaluudesta, opetuksen tason vaihtelusta ja opettajien asenteesta. 7

12 DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management DP in Tourism Kommentteja valinnaisten kurssien määrästä, opintojen teoreettisuudesta sekä opettajien englannin kielen taidosta ja esiintymistaidosta. Toivottiin vaihtelevuutta opetukseen ja ensimmäisen vuoden opetuksen tiivistämistä. Toivottiin selkeämpää ohjeistusta projekteihin ja lisää matkailuun liittyviä kursseja. Kommentteja opintojaksojen sisältösuunnitelmista ja järjestyksestä sekä siitä, että opettajat saisivat vaatia enemmän Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) 2.3 Opintojen ohjaus Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Hotelli- ja ravintola-alan ko Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Kommentteja opinnäytetyöprosessiin saatavasta tuesta, tiedotuskanavien paljoudesta, My- Netin rakenteesta, tehtävänannoista ja opettajien auttavaisuudesta. Toivottiin selkeyttä sähköisiin palveluihin ja opinnäytetyön ohjauksen yhtenäistämistä Matkailun ko. Porvoo Kiiteltiin ohjauspalveluiden toimineen hyvin. Kommentti MyNetin kohdista, joissa osa tekstistä on eri kielellä Matkailun liikkeenjohdon ko. Kommentteja ohjauksen pintapuolisuudesta, tehtävänantojen epäselkeydestä ja MyNetin toimimattomuudesta puhelimella. Toivottiin lisää tietoa ohjauspalveluista ja niiden saatavuudesta sekä uraohjausta. 8

13 Ruokatuotannon johtamisen ko DP in Experience and Wellness Management DP in Hospitality, Tourism and Experience Management Toivottiin opinto-oppaan useammin päivittymistä ja tietoa ohjauspalveluiden saatavuudesta. Oli epätietoisuutta opiskelija- ja opettajatutoreiden sekä opinto-ohjaajien eroista DP in Hotel, restaurant and Tourism Management Kommentoitiin eroja opinto-ohjaajien avuliaisuudessa DP in Tourism Porvoo Kommentoitiin, että opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa on epätietoisuutta ja kiistaa pakollisista kursseista. Kommentteja opinnäytetyöohjaajan tavoitettavuudesta ja ohjauspalveluiden riittämättömyydestä. Kaivattiin, että tarvittaessa tietoa saisi muualtakin kuin MyNetistä ja opinto-oppaasta Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Culinary Management and Innovation (ylempi) DP in Tourism (ylempi) 9

14 3 Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus 3.1 Opiskelijahyvinvointi Arvio vuorovaikutussuhteista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja opetuksen laadun vaihtelusta ja vanhoista opetusmateriaaleista. Kommentoitiin etteivät opinto-ohjaajat ole tavoitettavissa iltaisin. Koettiin, että opiskelijoiden väliset hankalat suhteet voivat hankaloittaa esim. ryhmätöiden tekoa. Koulun tarjoamista terveydenhoitopalveluista oli epätietoisuutta, samoin siitä kuka on oma opinto-ohjaaja. Kommentoitiin, että opiskelijan on hankala tietää mitä palveluita saa mistäkin ja koettiin, että opinto-ohjaajilla ja opintotoimistoilla on siinä tärkeä rooli. Kommentoitiin, että opinto-ohjaajien avuliaisuudessa on eroja ja opettajia on välillä vaikea tavoittaa. Toivottiin, että opiskelijoilla olisi käytössä vain yksi järjestelmä Moodlen, WinhaWillen ja My- Netin sijaan Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin, että opettajien tavoitettavuudessa on eroja. Helgan ja opiskelijayhdistysten toiminnan koettiin olevan suunnattu vain päiväopiskelijoille. Kommentoitiin, että koulutusohjelmajohtajaa on vaikea tavoittaa ja hänet koettiin etäiseksi. Oli epätietoisuutta mitä opiskeluhyvinvoinnin palveluita Haaga-Helia tarjoaa ja tuleeko aika terveydenhoitajan perustarkastukseen automaattisesti. Kommentoitiin, että usean viestintäkanavan seuraaminen on hankalaa ja sekavaa. Kiiteltiin psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. Toivottiin lisää kaksisuuntaisuutta vuorovaikutukseen, ei ainoastaan ammattikorkeakoulun suunnasta tulevaa. Toivottiin lisää tukea erityisesti opintojen loppuvaiheeseen ja ongelmatilanteisiin. Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua. Osa opinto-ohjaajista koettiin liian kiireiseksi. Toivottiin parannusta opettajien tavoitettavuuteen ja sähköposteihin vastaamiseen Liiketalouden ko. Porvoo Koettiin, että opinto-ohjaajalta ei aina saa tarvitsemaansa apua ja joidenkin opettajien kanssa vuorovaikutuksessa on haasteita, kun taas osan kanssa toimii hyvin. Kiiteltiin terveydenhoitajaa ja opinto-ohjaajia Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin, että lääkärille on ollut vaikea päästä. Helgan toiminta koettiin sekavaksi. Koettiin, että opettajien tavoitettavuudessa on eroja. Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta oli epätietoisuutta ja toivottiin, että niistä tiedotettaisiin enemmän. Koettiin, että ryhmähenki on huono. Toivottiin, että kaikki opettajat käyttäisivät sähköisiä oppimisalustoja luentomateriaalien jakoon ja kaikki olisi sähköisesti saatavissa Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Kiiteltiin opinto-ohjaajan kannustavuutta. 10

15 Myyntityön ko. Toivottiin, että terveydenhoitaja ohjaisi tarvittaessa eteenpäin oikean asiantuntijan luo. Palveluiden koettiin olevan vaikeasti löydettävissä kampuksella eikä palveluiden aukioloajoista ollut tarpeeksi tietoa. Koulutusohjelmien välille toivottiin enemmän yhteistyötä. Opettajien ei koettu olevan kiinnostuneita opiskelijoista. Koulutusohjelmajohtaja koettiin etäisenä DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin, että opinto-ohjaajien tavoitettavuudessa on eroja. Koettiin, että AHOTprosessissa on eroja opettajasta riippuen. Toivottiin soveltamisen ja teorian lisäksi teknistä ja kvantitatiivista lähestymistä. Kiiteltiin niin opinto-ohjaajia, opettajia, pappia kuin helgalaisiakin DP in International Business Porvoo Koettiin, että campuksella on ollut haasteita kommunikoinnissa opiskelijoiden, opettajien ja koulutusjohdon kesken DP in International Business Vallila Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä Liiketalouden ko. Malmi Kommentoitiin kursseille pääsemisen vaikeutta, opiskelujen nopeuttamisen vaikeutta työssäkäyville, ryhmätöitä, opiskelun ja töiden yhdistämisen haasteellisuutta ja taloudellista tilannetta. Kaivattiin tukiopetusta tarvittaessa, mahdollisuutta keskustella opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen alussa tai säännöllistä tapaamista opinto-ohjaajan kanssa vähintään kerran vuodessa Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin, että Haaga-Helia on joustamaton. Kommentteja ystävien saamien vaikeudesta, ryhmätöistä, tehtävien liian lyhyistä palautusajoista ja työharjoittelupaikan saamisen vaikeudesta. Kaivattiin opettajilta enemmän kontaktia opiskelijoihin virtuaaliopinnoissa, lisää tiedottamista opiskelijahyvinvointipalveluista, tukea kurssivalintoihin, palautetta opettajilta opiskelijoille, opettajilta lisää tukea opintoihin, lisää virtuaalitoteutuksia ja joustavuutta työskentelymuotoihin. Kommentoitiin, että kurssien työmäärät vaihtelevat Liiketalouden ko. Porvoo 11

16 Kommentteja opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen haasteellisuudesta, valinnanvaran vähyydestä ja virtuaalitoteutusten vähyydestä. Kommentoitiin, että ei oltu saatu linkkiä opintojaksopalautteeseen tai vastaamisaika oli ollut liian lyhyt Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin opiskelun ja työnteon yhdistämisen haasteellisuutta, Haaga-Helian toiminnan sekavuutta, opinnäytetyön ohjaajan heikkoa tavoitettavuutta ja huonoa työrauhaa. Kaivattiin lisää ohjausta opinnäytetyön tekemiseen ja siihen motivointia, jopa patistamista. Toivottiin myös tukea suuntautumisen valintaan ja uraohjausta, tukea opiskelijavaihdon jälkeen sekä enemmän opinto-ohjausta Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Kommentoitiin taloudellista tilannetta ja työssä käymisen vaikutusta ajankäyttöön. Yksi vastaaja mainitsi opettajien ammattitaidottomuuden ja innottomuuden. Yksittäisinä mainintoina todettiin myös lasten sairastelut, ohjaajien heikko tuki opinnäytetyöprosessissa, henkinen jaksaminen, kuppikunnat ryhmien sisällä ja ryhmän yleinen motivaatio. Koulutusohjelman rakenne koettiin siinä mielessä kankeaksi, että joitakin opintoja tarjotaan vain kerran lukukaudessa tai vuodessa. Osa opintototeutuksista koettiin huonosti suunniteluiksi tai liian helpoiksi. Yksi maininta vaihtelevasta suhtautumisesta lukihäiriöihin DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen vaikeutta ja ajanpuutetta, eroja opinnäytetyön ohjaamisessa, opetuksen tason vaihtelua ja projektien peruuntumista. Kaivattiin enemmän tukea opinto-ohjaajilta ja selkeämpiä ohjeita sekä tehtäviin että opinnäytetyöhön DP in International Business Porvoo Kommentoitiin kiusaamista, opinnäytetyöohjaajan ajanpuutetta ja opiskelijajärjestötoimintaan osallistumisen haasteellisuutta. Kaivattiin lisää teoriaopintoja DP in International Business Vallila DP in International Sales and Marketing Porvoo Kommentoitiin, että ryhmät muodostuvat usein äidinkielen perusteella. 12

17 3.2 Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuudesta oman tutkinnon suunnitteluun ja verkostoitumiseen Liiketalous ko. Malmi Kommentoitiin, että ei oltu saatu linkkiä opintojaksopalautteeseen ja aikaa vapaamuotoiseen yhdessäoloon opiskelijatovereiden kanssa ei aina jää. Koettiin, että kursseille pääsemisen vaikeus vaikeuttaa opiskelujen sisällön koostamista ja ettei palaute aina vaikuta mihinkään. Toivottiin mahdollisuutta vaikuttaa perusopintoihin, Winhan korvaamista jollakin toisella järjestelmällä ja lisää tiloja, joissa opiskelijat voivat viettää aikaansa ja verkostoitua Liiketalouden ko. Pasila Kommentoitiin kursseille pääsemistä, opiskelijajärjestötoiminnan keskittymistä päiväopiskelijoihin, opettajien eroja oppimisalustojen käytössä, ryhmätöitä, opiskelun ja työssä käymisen yhdistämisen haasteita ja sitä, että ei ole ollut mahdollisuutta antaa opintojaksopalautetta. Toivottiin, että opintojaksopalautteen voisi antaa vasta arvosanan saamisen jälkeen Liiketalouden ko. Porvoo Kommentoitiin opintojaksopalautteen linkin jakamista ja palautteen anto aikaa. Kommentoitiin, ettei valinnanvaraa ammattiopinnoissa ole eikä ole virtuaalitoteutuksia Liiketalouden ko. Vallila Kommentoitiin, että asioihin voi vaikuttaa itse Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Epäiltiin vaikutusmahdollisuuksia. Koettiin, että opiskelijoita ei kuunneltu uuden opetussuunnitelman tekemisessä. HOPSia pidettiin tiukkana. Kaivattiin vaikutusmahdollisuutta omien opintojen sisällön koostamiseen ja lisää vapaavalintaisia opintoja. Palautteen antaminen koettiin hankalana (Winha- Wille) tai koettiin, että palautetta vastaanotetaan (esim. myynnin Pyöreä pöytä), mutta että se ei vaikuta ja ongelmat toistuvat DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentoitiin, että kaikilla opintojaksoilla ei ole ollut mahdollisuutta antaa palautetta ja joillakin opintojaksoilla on ollut päällekkäistä sisältöä. Toivottiin opintojen keskittymistä 13

18 talouteen ja matematiikkaan kirjanpidon sijaan. Toivottiin mahdollisuutta suorittaa enemmän opintoja etänä ja vapaa-ajan ohjelmaa, johon ei kuuluisi baareissa käymistä DP in International Business Porvoo Kommentoitiin, että opiskelijajärjestötoimintaan on vaikea osallistua. Toivottiin mahdollisuutta osallistua koulutusohjelman kehittämiseen. Kaivattiin mahdollisuutta antaa palautetta läpi lukukauden. Toivottiin lisää teoriaopintoja DP in International Business Vallila 3.3 Koulutusohjelma Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman vahvuuksista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja monipuolisuudesta, kaupallisuudesta, monimuoto-opintoja, vapaasti valittavien opintojen laajasta tarjonnasta, suuntautumisvaihtoehdoista, työelämävalmiuksista, ammattitaitoisesta henkilökunnasta, verkko-opinnoista ja kansainvälistymismahdollisuuksista Liiketalouden ko. Pasila Kommentteja joustavista opintojakson suoritustavoista (virtuaalitoteutukset, intensiivitoteutukset, AHOT), monipuolisuudesta, tutkinnon laaja-alaisuudesta, opettajien ammattitaitoisuudesta, verkostoitumisesta, monimuoto-opinnoista, vierailevista luennoitsijoista, perustietojen opettamisesta, yritysyhteistyöstä ja kansainvälisyydestä Liiketalouden ko. Porvoo Kommentteja ahotoinnista, monimuoto-opiskelusta, joustavuudesta ja perustietojen oppimisesta Liiketalouden ko. Vallila Kommentteja ASO-opinnoista, kansainvälistymismahdollisuuksista, laajasta opintojaksotarjonnasta, käytännönläheisyydestä, opetuksesta, monipuolisuudesta, yritysyhteistyöstä, mahdollisuudesta vaikuttaa opintojen sisältöön ja hyvästä etenemistahdista Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Kommentteja teorian hyödyntämisestä käytännössä, työelämäyhteyksistä, kattavista perusopinnoista ja siitä, että kurssit tukevat toisiaan. 14

19 Myyntityön ko. Eniten mainintoja yritysyhteistyöstä ja siihen liittyen yritysten edustajien tapaamisesta, yritysprojekteista ja työharjoittelusta. Myyntiosaamisen painottamiseen oltiin tyytyväisiä. Koulutusohjelman koettiin antavan opiskelijalle hyvät lähtökohdat ja perusteet yrittäjyyteen. Yksittäisiä mainintoja yhteishengestä, atk-taitojen opetuksesta, selkeästä rakenteesta, monipuolisista opiskelumenetelmistä, myynnin pyöreästä pöydästä, koulutusohjelman pienuudesta, koulutusohjelman johtajasta ja nopeasta etenemisestä. Kritiikkiä annettiin työharjoittelun toteutuksesta ja arvioinnista sekä joistakin opintojen sisällöistä. Toivottiin mahdollisuuksia syvällisempään ja kokonaisvaltaisempaan oppimiseen DP in International Business Malmi DP in International Business Pasila Kommentteja opetusmenetelmistä (problem based learning), kansainvälisestä ympäristöstä, opinto-ohjaajista, monipuolisuudesta, kansainvälistä kokemusta omaavista opettajista, vapaavalintaisista opintojaksoista, esiintymiskokemuksen karttumisesta, yritysyhteistyöstä, käytännöllisyydestä, perusopinnoista ja yhteistyöverkostosta DP in International Business Porvoo Kommentteja opiskelijavaihdosta ja kurssien linkittymisestä toisiinsa DP in International Business Vallila DP in International Sales and Marketing Porvoo Kommentoitiin käytännön projekteja Up i företagsekonomi Kommentteja joustavuudesta, suuntautumisesta, kansainvälistymismahdollisuuksista ja yritysyhteistyöstä. Arvio tutkinnon/ koulutusohjelman kehittämiskohteista Liiketalouden ko. Malmi Kommentteja ryhmätöiden vähentämisestä, opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, englannin kielen opetuksen tasosta, opetusmenetelmistä ja siitä, ettei tarvittavia opintojaksoja ole aina ollut tarjonnassa. Toivottiin mahdollisuutta nopeampaan suorittamiseen (esim. fast track), lisää tietoa vapaavalintaisista opinnoista, vaihtoehtoisia suoritustappoja, lisää virtuaali-, intensiivi- ja monimuoto-opetusta ja lisää yritysyhteistyötä. 15

20 Liiketalouden ko. Pasila Kommentteja yhteistyökorkeakoulujen tason vaihtelusta, opetuksen tason vaihtelusta, ryhmätöiden määrästä, opetusmetodeista, opettajien teknisistä taidoista, opinnäytetyön ohjauksesta, opintopisteiden eteen vaadittavan työmäärän vaihtelusta, opintojaksojen kesätarjonnasta ja joidenkin toteutusten läsnäolopakosta. Toivottiin lisää virtuaalitoteutuksia, yritysyhteistyötä (esim. projektien muodossa), mahdollisuutta valita eri opettaja samalle opintojaksolle, vaihtoehtoisia suoritustapoja (esim. kirjatenttejä), SAP-opintojaksoa, enemmän työelämävieraita, opintojaksojen aikatauluttamista vaihtelevasti eri päiville eri jaksoissa, palautetta opettajilta, Tenttiksen laajempaa hyödyntämistä, mahdollisuutta opintojen nopeampaan suorittamiseen (esim. opintovapaan aikana), lisää yhteisöllisyyttä ja työmaailman ajankohtaisten esimerkkien lisäämistä opintoihin Liiketalouden ko. Porvoo Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua, opetusmetodeja ja ruotsin kielen pakollisuutta. Toivottiin lisää kansainvälistymismahdollisuuksia ja yritysyhteistyötä aikuisopiskelijoille, opintojen tiivistämistä ja lisää laskentatoimen kursseja Liiketalouden ko. Vallila Toivottiin, että ASO-opinnot alkaisivat aikaisemmin ja sitä, että opintojakso olisivat tarjolla sekä syksyisin että keväisin. Kaivattiin myönteistä asennoitumista opiskelun ja työnteon yhdistämiseen, enemmän tiedottamista työharjoittelusta, lisää yritysyhteistyötä ja konkreettista palautetta. Toivottiin, että opettaja jakaisi ryhmätöiden ryhmät ja että ne vaihtelisivat. Kommentoitiin opetuksen tason vaihtelua, opetusmenetelmiä ja, että opettajia on välillä vaikea tavoittaa eikä viesteihin vastata Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Myyntityön ko. Kommentoitiin opetuksen tason ja kurssien vaativuuden vaihtelua, kurssien etenemisjärjestystä ja ryhmätöitä. Ryhmätöiden määrää pidettiin liian suurena ja ryhmätöiden arviointia yksilön kannalta haasteellisena. Opetuksen taso koettiin vaihtelevana ja opettajien toivottiin ottavan palautetta paremmin vastaan. Opintoihin toivottiin lisää konkretiaa ja toiminnallisuutta, toisaalta teorioita. Jotkin toteutukset koettiin liian helppoina, toiset opintopisteitään enemmän työllistävinä. Toivottiin vuorovaikutusta opettajien välillä, jotta eri opintototeutuksilla ei käsiteltäisi samoja asioita päällekkäin. Joidenkin opettajien ammattitaitoa ja asennetta tulisi kehittää. Oppitunneille toivottiin työrauhaa. Lukujärjestyksiin liittyen kaivattiin opiskelujen tasaisempaa jakautumista eri jaksojen kesken DP in International Business Malmi 16

Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013

Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Valmistuvien opiskelijoiden palaute, kevät 2013 Kampuksittainen yhteenveto sekä listaus avoimista palautteista (KOVA-versio) Eeva-Liisa Rahkonen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 21.10.2013 Sisällys 1

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET:

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: 1. AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELUHUOLTO- JA HYVINVOINTIRYHMÄT Kartoitus opiskelijahuoltoryhmien tai vastaavien toiminnasta ja kokoonpanoista CDS-projektiin osallistuneissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa

Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa Erola, Heikki 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE-EKONOMIA ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2008-2009 opas HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen 2 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot