Atk-palvelukeskus Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atk-palvelukeskus 28.2.2014. Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma 2014. Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT"

Transkriptio

1 Atk-palvelukeskus Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma 2014 Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT

2 2 Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Sisällys 1 Yleistä Tietohallinto Atk-palvelut Atk-palvelukeskuksen palvelukonsepti Laitteistoarkkitehtuuri Palvelinlaitteet Työasemat Tietoliikenne Tiedon hallinta ja tietopalvelu Toimenpiteet Järjestelmätuki Koulutus Toimenpiteet Atk-palvelukeskuksen ja toimialojen välinen työnjako Konserniyhteistyö... 9

3 3 1 Yleistä Savonlinnan kaupungin tietotekniset toiminnot muodostuvat tietohallinnosta ja atk-palveluista. Tietohallinto määrittelee kaupungin yleiset tietotekniset linjaukset, joiden mukaan atk-palvelut toteutetaan. Atk-palvelukeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin tietohallinnosta, keskitetyn tietojenkäsittelyjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toimia konsulttina asiakaskuntansa tietotekniikkahankkeissa. Yleinen suuntaus tietotekniikan käytön kehityksessä on kohti kuntien, yritysten ja erilaisten yhteisöjen välistä yhteistyötä. Julkisten verkkopalveluiden hyödyntäminen jokapäiväisenä työvälineenä ja vaatimukset sähköisen asioinnin mahdollistamiseen ovat nykyaikaa. Tämä kaikki asettaa vaatimuksia niin tietoturvallisuuden kuin henkilöstön osaamisen tasolle sekä laitteistojen ja ohjelmistojen yhteensopivuudelle. 1.1 Tietohallinto Tietohallinto on kaupungin tiedonhallinnan suunnittelua, johtamista, toteutusta ja valvontaa tietoturvapolitiikkaa noudattaen. Tietohallintoa koordinoi kaupunginjohtajan johtoryhmä. Tietohallintoon kuuluvat seuraavat osa-alueet tietohallinnon ja tietotekniikan hyödyntämisen strateginen suunnittelu tietoteknisen yhteistyön kehittäminen kaupunkikonsernin eri osapuoliin ja ympäristökuntiin nähden atk-palveluita koskevat toiminta- ja taloussuunnitelmat hallintokuntien tietojärjestelmähankkeisiin ja kehittämiskohteiden valmisteluun osallistuminen infrastruktuuria, atk-sovelluksia ja -palveluita koskevat strategiset tehtävät tietokonearkkitehtuuria, tietoliikennettä, tietojärjestelmiä ja ohjelmia sekä hyvää tiedonhallintatapaa koskevat ohjeet ja suositukset tietoturvasuunnittelu. 1.2 Atk-palvelut Atk-palvelukeskuksen toiminnallisena tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetyn tietojenkäsittelyjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä tietohallinnon määrittämien linjausten mukaisesti sekä auttaa toimialoja palvelujen tehostamisessa tietotekniikkaa käyttäen. Atk-palvelukeskus tuottaa seuraavat palvelut

4 4 palvelinlaitteistojen hankinta ja ylläpito työasemien hankinta ja ylläpito oheislaitteiden hankinta laitteistojen huollon järjestäminen käyttöjärjestelmien ja varusohjelmistojen hankinta ja ylläpito yhteiskäyttöisten työasemasovellusten hankinta, ylläpito ja koulutuksen järjestäminen yhteiskäyttöisten työasemasovellusten käyttötuki puhelinliittymien ja puhelinpäätelaitteiden hallinta Atk-palvelukeskuksen asiakaskunnan muodostavat kaupungin henkilöstö sekä ne kaupunkikonsernin osapuolet, kunnat ja kuntayhtymät, joiden kanssa on laadittu eriasteisia yhteistoimintasopimuksia. Atk-palvelukeskuksen henkilöstö Pääsuunnittelija Kari Raatikainen atk-suunnittelijat Marika Turunen (järjestelmätuki, internet). Petri Puhakainen (palvelinympäristö) Mika Baljaskin (palvelinympäristö) Toni Leinonen (työasemat, hallinto) Timo Myöhänen (työasemat, koulut ja hallinto) Pekka Luukkainen (työasemat, koulut) Punkaharjun ja Kerimäen liitoksen yhteydessä hallinnon työasemia tuli lisää 220 kpl ja koulujen työasemia 345 kpl. Savonlinnan seudun kuntayhtymän puolelta siirtyi 4 työasemaa. Henkilöstömäärään syntyi vaje 2012 lopussa Sirpa Kautosen jäädessä eläkkeelle. Vaje saatiin paikatuksi toukokuussa 2013 palkkaamalla yksi henkilö työasematukeen. Liittyneiden kuntien (Kerimäki ja Punkaharju) osalta atk-palvelukeskus ostaa tukipalveluita IT-JT Oy:ltä. IT-JT Oy:n laskutus vuodelta 2013 oli ,31. Ostopalvelun tarve pyritään vähentämään minimiin. Savonlinnan kaupungin ICT-menot vuonna 2013 Atk-palvelukeskus Tekninen toimiala Sivistystoimiala Perusturvan toimiala Keskushallinto (tarkistamaton) Yhteensä Atk-palvelukeskuksen palvelukonsepti Atk-palvelukeskus toimii työasemapalvelutoiminnassaan avaimet käteen - periaatteella. Käytännössä tämä merkitsee asiakkaille käyttövarmuutta ja -

5 5 mukavuutta sekä mahdollistaa sen, että toiminnan jatkuvuus on turvattua lähes kaikissa oloissa ja mahdolliset keskeytykset jäävät lyhyiksi. Edelleen tulosyksiköillä ei tarvitse olla tietoteknistä asiantuntemusta välittömässä toiminnallisessa läheisyydessä vaan ammattitaitoinen, yksikön toiminnan tunteva apu on saatavilla lyhyellä odotusajalla omasta talosta. Ensisijaisesti tuki annetaan etähallintaohjelmiston avulla. Käyttäjät maksavat toiminnan ylläpidosta asiakasmaksun, jolla katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut huomioiden investointien takaisinmaksuajat. Veloituksella ei kerätä voittoa. 2 Laitteistoarkkitehtuuri 2.1 Palvelinlaitteet Keskustietokoneet sijaitsevat kaupungintalon valvotussa laitetilassa. Palvelimet hankitaan leasingsopimuksilla. Laitearkkitehtuurissa on jo 2000-luvun alussa siirrytty lattiamallisista palvelimista laitekehikkoratkaisuihin ja palvelinlevyjärjestelmään (SAN-ratkaisu, virtuaalilevyt) toiminnallisuuden parantamiseksi, vikasietoisuuden lisäämiseksi ja tilan säästämiseksi. Palvelinten virtuaalikäyttö aloitettiin vuoden 2009 aikana. Fyysisiä palvelinlaitteita hallintoverkossa on 30 kpl ja lisäksi virtuaalipalvelimia 30 kpl. Ulkopuolista palvelinpalvelua hyödynnetään toimitilapalvelun joidenkin sovellusten osalta, jotka ohjelmatoimittaja Haahtela tuottaa, sekä verkkopalvelun palvelinalustassa ja teknisen toimen paikkatiedon katselupalveluun liittyvässä palvelinalustassa, jotka tarjoaa Blue Lake Communications Oy. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen käytössä siirryttiin Aditron käyttöpalveluun vuoden 2013 aikana. Uusien tietojärjestelmien hankinnan ja nykyisten järjestelmien merkittävien päivitysten yhteydessä arvioidaan, onko toiminta kokonaistaloudellisesti edullisempaa pyörittää omassa palvelinympäristössä vai palveluntarjoajan mahdollisessa pilvipalvelussa. 2.2 Työasemat Työasemina ovat mikrotietokoneet, joissa on käyttöjärjestelmänä Windows 7. Asiakaskunnalle toimitetaan kunkin tarpeen mukainen työasema tarvittavine sovelluksineen ja tulostusympäristöineen. Työasemat pyritään pitämään teholtaan riittävällä tasolla käyttäjätarpeiden mukaan talousarvion puitteissa. Tavoitteena pidetään 20-25% vuosittaista uudistamiskiertoa. Käyttöjärjestelmien suhteen ei ole ilmennyt tarvetta poiketa nykyisestä linjasta. Uudet työasemat hankitaan Windows 7 käyttöjärjestelmällä varustettuna. Työasemat ja oheislaitteet hankitaan han-

6 6 kintatoimen kilpailuttamalla puitesopimuksella ja neljän vuoden vuokrakaudella 3StepIT:n kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen. 2.3 Tietoliikenne Tietoliikenneverkon ylläpidosta on sopimus Blue Lake Communications Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Sopimuksen pohjalta BLC Oy on sitoutunut kehittämään kaupungin käytössä olevia verkkopalveluita. BLC:n kanssa yhteistyössä on haettu toimintatapoihin ja käytössä oleviin tekniikoihin sellaisia muutoksia, joilla on saavutettu kustannusten alentumista ja entistä parempaa toiminnallisuutta. Kaupungintalon ulkoiset toimipisteet on liitetty kaupungintalon verkon palveluihin erilaisia yhteystekniikoita käyttäen. Kaupungin verkot on suojattu ulkoisesta verkosta palomuureilla. Koulujen ja kaupungin hallinnon internetyhteydet on tietoturvasyistä erotettu toisistaan. Kaupunginjohtajan johtoryhmän päätöksellä tietosuoja- ja kustannussyistä yhteydet kotoa kaupungin verkkoon ovat olleet sallittuja vain kaupungin johtoryhmän jäsenille ja atk-palvelukeskuksen henkilöstölle. Myöhemmin johtoryhmä on päättänyt, että mikäli joissakin tapauksissa toimialoilla tulee esiin kotiyhteyden tarve, kyseinen esimies harkitsee yhteyden tarpeellisuuden työtehtävien hoitamisen kannalta. Uusia kotiyhteyksiä perustetaan todelliseen tarpeeseen helpottamaan työtehtävien hoitoa erityisesti esimiestyössä ja niissä hyödynnetään ensisijaisesti suojattua vpn-yhteystekniikkaa. Puhelinjärjestelmän toimittajana on tällä hetkellä Blue Lake Communications ja matkapuhelinoperaattorina BLC:n kautta Dna. Puhelinjärjestelmä kilpailutettiin vuoden 2013 aikana ja palveluntarjoajina jatkavat BLC ja Dna. 3 Tiedon hallinta ja tietopalvelu A) Toimisto-ohjelmistoina käytetään Microsoft Office tuoteperheen ohjelmistoja. Office-ohjelmiston käytössä oleva versio on B) Sähköposti- ja kalenterijärjestelmänä on Microsoft Exchange. Palvelu on rakennettu verkkoteknisesti siten, että sähköpostin ja kalenterin käyttö on mahdollista myös julkisen verkon kautta web-liittymällä ja tietyillä mobiilipäätelaitteilla. C) Kaupungin verkkosivustoa ylläpidetään Media Cabinet Oy:n Base C6 -julkaisujärjestelmällä, joka mahdollistaa ylläpidon hallitun hajauttamisen hallintokuntiin. Sivuston kehittämistä jatketaan Media Cabinet Oy:n kanssa sovitun lifecycle-ohjelman mukaisesti. Suunniteltu sivuston uudistus vuonna 2013 jätettiin toteuttamatta kustannussyistä. Uudistuksen myötä sivusto tulisi mukautumaan automaattisesti eri päätelaitteille.

7 7 D) Sähköisen asioinnin käyttöönottosuunnitelman laatiminen aloitettiin palvelupäällikön johdolla vuoden 2009 aikana kartoittamalla toimialoilta palveluketjut, joissa vuosittaiset asiointimäärät ovat sen suuruiset, että toimintojen sähköistämisellä saavutetaan sekä toiminnallista että taloudellista etua. Käyttöönottosuunnitelma valmistui syyskuussa Pilottihankkeena toteutettiin sähköinen päivähoitohakemus. Toimeentulotukihakemuksen sähköistämisestä on keskusteltu. Sähköisen asioinnin käyttöönottosuunnitelman uuden version laadinta on päätetty aloittaa vuoden 2014 aikana. Ennen suunnitelman valmistumista uusia sähköisiä palveluita ei oteta käyttöön ilman erityistä perustetta. E) Intranet-järjestelmä (Savnet) on toteutettu Microsoft Sharepoint ratkaisulla, jonka toimitti ja asensi Javerdel Oy. Savnet otettiin käyttöön syyskuun alussa Savnetin käyttöä sisäisenä tiedotuskanavana pyritään tehostamaan. F) Savonlinnan kaupunki toimii ohjelmistojen käytössä monitoimittajaympäristössä. Käsin tehtävät tiedonsiirrot järjestelmien välillä pyritään poistamaan virheiden minimoimiseksi ja henkilötyön järkeistämiseksi ohjelmistotoimittajasta riippumatta. Olemassa olevien tietojärjestelmien ominaisuudet pyritään ottamaan käyttöön täysipainoisesti. - Titania-työvuorojärjestelmän toteumatiedot saataisiin suoraan sähköisesti palkkahallinnon Personec F -järjestelmään. - Koulujen puolella tapahtui siirtyminen koulukohtaisista Primusjärjestelmistä yhteiseen MultiPrimus-ohjelmistoon vuoden 2013 aikana. Myös Wilman käytön laajentaminen tehostaa mm. koulujen ja kotien välistä yhteydenpitoa (esim. oppilaan poissaolot) ja turvallisuussuunnitelmien edellyttämää nopeaa viestintää. G) Verkkolaskujärjestelmän käyttöä on laajennettu ottamalla käyttöön sähköiset myyntilaskut sähköisesti käsiteltävien ostolaskujen rinnalle. Toimenpide oli välttämätön suoraveloituksen loppuessa helmikuussa H) Työpöytävirtualisoinnin käyttöönotto jätetään toteuttamatta kustannussyistä ja ilman selkeää käyttökohdetta. I) Sisäisen viestinnän (läsnäolotieto, videoneuvottelu) välineeksi on päätetty ottaa käyttöön Microsoft Lync, johon kaupungilla on jo lisenssit. Toimintaa testataan aluksi atk-palvelukeskuksessa, jonka jälkeen määritellään pilottiryhmä. Pöytätyöasemaan tarvitaan käyttötarpeen mukaisia lisävarusteita, joita voivat olla headset, web-kamera ja kaiutinmikrofoni. 3.1 Toimenpiteet Microsoft Lync ohjelmiston pilotointi ja käyttöönotto

8 8 4 Järjestelmätuki 5 Koulutus Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivitys n ,- euroa sivuston uudistus n ,- euroa Atk-palvelukeskus antaa järjestelmätukea yhteiskäyttöisiin työasemasovelluksiin. Järjestelmätukeen sisältyy koulutuksen ja puhelintuen lisäksi mm. ongelmanselvitys sekä yleinen sovellusten tehokkaan käytön edistäminen. Käyttäjätuessa käytetään etähallintaohjelmistoja. Vuoden 2012 lopussa otettiin käyttöön sähköinen palveluportaali ja siirryttiin yhden puhelinnumeron järjestelmään helpdesk-toiminnan selkeyttämiseksi. Sähköinen palveluportaali uusitaan helmi-maaliskuussa Jokaisella toimialan erityissovelluksella (esim. Facta, Effica jne) on oma pääkäyttäjänsä. Pääkäyttäjä on oman sovelluksensa asiantuntija, joka antaa tarvittaessa opastusta ja järjestelmätukea sovelluksensa käytössä. Lisäksi pääkäyttäjä on yhdyshenkilö ohjelmatoimittajan suuntaan atkpalvelukeskuksen toimiessa tarvittaessa teknisenä osapuolena. Atk-palvelukeskus opastaa toimittamiensa sovellusten käyttöön hallintokuntien ilmoittaman tarpeen mukaan resurssiensa puitteissa. Koulutus tapahtuu pienryhmissä atk-palvelukeskuksen koulutusluokassa. Sisäisen koulutuksen vahvuutena on hyvä asiakaskunnan tuntemus ja sitä kautta ohjelmatekniikan opettamisen ohella ohjelmistojen käytön soveltaminen työtehtäviin. Luokkaopetuksen lisänä on käyttäjille annettava puhelintuki ja myös mahdollinen opastus työpisteessä. Hallintokunnille on tarjottu myös tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Lisäksi atk-luokassa järjestetään runsaasti eri toimialojen organisoimaa koulutusta sekä ohjelmistoesittelyjä, joissa kouluttajina ovat joko ohjelmistojen pääkäyttäjät tai ohjelmatoimittajien kouluttajat tai esittelijät. 5.1 Toimenpiteet MS Office-ohjelmien käytön peruskoulutuksen liittämistä uuden työntekijän perehdyttämiseen suunnitellaan vuoden 2014 aikana 6 Atk-palvelukeskuksen ja toimialojen välinen työnjako Yhteiskäyttöisistä sovelluksista (asianhallinta, toimistosovellukset ja sähköposti) vastaa atk-palvelukeskus. Keskuslaitteille tai työasemiin tulevat hallintokuntakohtaiset sovellukset hallintokunta hankkii itse atk-palvelukeskuksen toimiessa konsultoivana osapuolena ja tarvittavan palvelinlaitealustan tarjo-

9 9 ajana. Hallintokunnat eivät tee ohjelmistohankintoja sopimatta asiasta atkpalvelukeskuksen kanssa. Laitehankinnat suorittaa keskitetysti atk-palvelukeskus. Kullekin käyttäjälle toimitetaan käyttämäänsä sovelluskantaan soveltuva työasema tulostusympäristöineen. Pienlaitteisiin liittyvät tarvikehankinnat (paperit, värikasetit yms.) tekee hallintokunta itse. Atk-palvelukeskus huolehtii laitteiden huollosta ja muista ylläpitotoiminnoista. Atk-palvelukeskus vastaa tietoliikenneverkostoon tehtävistä toimenpiteistä. Hallintokunnan pyynnöstä toimipisteisiin rakennettavien lisäyhteyksien mahdolliset rakentamiskulut maksaa pääsääntöisesti kyseinen hallintokunta. Kaupungin hallintoverkkoon liitetään vain atk-palvelukeskuksen toimittamia tai hyväksymiä laitteita. Palvelujen osalta keskeistä on työnjako atk-palvelukeskuksen toimittamien ja eri toimialojen erityissovellusten välillä. Kaupungin atk-palvelukeskus huolehtii yleiseen tietotekniikka-arkkitehtuuriin; keskuslaitepalveluihin, käyttöjärjestelmään, yleisiin työasemapalveluihin ja yleisiin toimistosovelluksiin liittyvistä palveluista. Toimialojen toimialaan kuuluvat toimialojen erityissovelluksiin liittyvät yhteys-, tuki- ja koulutuspalvelut. Atk-palvelukeskuksen talousarvioon on varattu keskitetyn järjestelmän kulut ja toimialoilla vastaavasti omien sovellustensa käytön edellyttämät varat. Kaupungin kotisivujen ylläpitoa on tarpeellisin osin hajautettu hallintokuntiin, mutta ylläpidon koordinointi on atk-palvelukeskuksella. Koulut ylläpitävät itse omia kotisivujaan. Ulkoiset internetyhteyspalvelut ostetaan BLC Oy:ltä. Atk-palvelukeskus hallitsee tietoturvaan liittyviä asioita tietotekniseltä kannalta kuten viruksilta ja haittaohjelmilta suojautuminen, ulkoisten yhteyksien koordinointi sekä näihin liittyvä lainsäädäntö ja opastus. Vastuu tietoturvan toteutumisesta on viime kädessä hallintokunnilla, joiden tulee järjestää toimintansa ja työpisteensä siten, että työtehtävissä käsiteltävät tiedot eivät joudu sivullisten käsiin. 7 Konserniyhteistyö Kaupungin atk-palvelukeskus toimii palvelinalustan ylläpitäjänä Dynasty asianhallintajärjestelmän osalta kaupungin lisäksi Savonlinnan seudun kuntayhtymälle ja Sulkavan kunnalle sekä ostolaskujen sähköisen kierrätyksen osalta Sulkavan kunnalle ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle. Savonlinnan kesäyliopistolle tuotetaan palvelin- ja työasematukipalvelut. Enonkosken kirjasto käyttää Savonlinnan kanssa yhteistä kirjastojärjestelmää atk-palvelukeskuksen palvelimilta. Enonkoski ja Sulkava käyttävät Efficaa entiseltä Kerimäen palvelimelta.

10 10 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy liitettiin kaupungin verkkoon ja atkpalvelukeskuksen asiakkaaksi ja Piällysmies ry Muiltakaan osin tietotekniselle yhteistyölle kaupunkikonsernin eri osapuolten ja ympäristökuntien kanssa ei haluta asettaa esteitä.

Atk-palvelukeskus 29.1.2016. Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma 2016. Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT

Atk-palvelukeskus 29.1.2016. Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma 2016. Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT Atk-palvelukeskus 29.1.2016 Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma 2016 Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT 2 Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Tietohallinto... 3 1.2

Lisätiedot

Atk-palvelukeskus Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT

Atk-palvelukeskus Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT Atk-palvelukeskus 1.3.2017 Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma 2017 Atk-palvelukeskus HALLINTOPALVELUT 2 Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Tietohallinto... 3 1.2 Atk-palvelut...

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen Tampere, 11.5.2004 Esityksen sisältö Taustaa seudulliselle tietohallinnolle Etelä-Pirkanmaan tieto- / seutuverkko Nykyiset tietoverkon käyttökohteet Tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Lahden seutu Tommi Oikarinen 29.10.2013 Muutosprosessi ja ICT-muutostuki Yhdistymispäätös Yhdistymissopimuksen hyväksyntä Uuden kunnan päätöksentekojärjestelmän

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012 Jukka Ehto tietohallintopäällikkö Kankaanpään kaupunki Pohjois Satakunta n. 24 000 asukasta Tietohallinnon organisointi Kankaanpäässä tietohallintopäällikkö,

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 Toimialojen listaukset olemassa olevista ja kehitettävistä sähköisistä palveluista on koottu liitteeseen 1. Toimialojen valmistelun pohjalta IT-johtoryhmä

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Amke ry:n Microsoft sopimuksen jälleenmyyjän kilpailuttaminen, ajalle 1.9.2011 31.12.2014

Amke ry:n Microsoft sopimuksen jälleenmyyjän kilpailuttaminen, ajalle 1.9.2011 31.12.2014 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Amke ry:n Microsoft sopimuksen jälleenmyyjän kilpailuttaminen, ajalle 1.9.2011 31.12.2014 Urho Mäenpää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Taustaa Nykyinen

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Lähtöasetelma: kuntien tietohallinnon ruuhkavuodet Kuntien tietohallinnon resurssit vähenevät samaan aikaan kun

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä

Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä Altostratus Oy Vertikal Oy TARJOUS 9.12.2016 Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä Toimittaja ALTOSTRATUS OY VERTIKAL OY Tuote/palvelu Varhaiskasvatuksen Juulia-ohjausjärjestelmä Tarjouksen lähtökohtia

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE Tekn. ltk. 27.9.2017 50 liite Hankintojen menettelytapaohje 1 (5) x.x.2017 SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE ORGANISOINTI, PERIAATTEET JA OHJEET Sisällys: 1. Johdanto: hankintojen menettelytapaohje,

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö Sulava Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Markku Suominen Käyttöönotto Käyttö markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 Convergence 2013 tapahtuman

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Sopimus teknisestä tukipalvelusta

Sopimus teknisestä tukipalvelusta Sopimus teknisestä tukipalvelusta 20.01.2003 Asiakas Toimittaja TietoEnator Oyj, Public&HealthCare 2 (6) TARJOUS NR 001-03 Sopijapuolet Asiakas Toimittaja Kohde TIETOENATOR Oyj, Public&HealthCare, Sopijapuolet

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sopimus talous- ja henkilöstöhallinn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle LIITE 4 LUONNOS SITOUMUKSETTA 17.3.2014 [Operaattorisopimukset] Verkko-operointi, skannaus Osuuspankki

Lisätiedot

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Joonatan Henriksson, Nixu Oy joonatan.henriksson@nixu.com 050 342 3472 17.1.2012 Nixu 2012 Agenda Federoinnin hyödyt

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

Tietohallinnon kehittäminen pienen kunnan näkökulmasta, Pori 6.5.2010. Kankaanpään kaupunki / tietohallinto

Tietohallinnon kehittäminen pienen kunnan näkökulmasta, Pori 6.5.2010. Kankaanpään kaupunki / tietohallinto Tietohallinnon kehittäminen pienen kunnan näkökulmasta, Pori 6.5.2010 Tietohallintopäällikkö, DI +358 44 5772274 jukka.ehto@kankaanpaa.fi Kuntien lukumäärät asukasluvun mukaan Kankaanpään kaupungin ylläpidossa:

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä Yhteistä työtä kehittyviä käytäntöjä Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä, toimialapäällikkö, Tietohallinnon hankinnat 1 Esityksen sisältö Hansel - hankintasektorit Tietohallinnon hankinnat

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen

Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen A Basware Presentation Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Agenda Talousohjauksen palveluvalikoima: Pääkäyttäjäpalvelu

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

Pääkäyttäjänä toimiminen

Pääkäyttäjänä toimiminen Pääkäyttäjänä toimiminen IT-suunnittelija Rolf-Erik Mäkelä, IT-palvelukeskus/Kokkolan kaupunki Starsoft käyttäjäpäivä 25.4.2012, Hämeenlinna Mikä ihmeen Kokkola? 46 602 asukasta (31.1.2012) 84,2 % suomenkielistä,

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

ODF-standardin käyttö julkishallinossa 19.1.2009

ODF-standardin käyttö julkishallinossa 19.1.2009 ODF-standardin käyttö julkishallinossa 19.1.2009 Dokumenttiformaatit julkishallinnossa Tällä hetkellä Microsoft Office binääriformaatti (.doc) eniten käytetty tiedostomuoto julkishallinnossa XML-pohjaiset,

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Kuntien verkkoviestijöiden päivät Vantaalla Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Kuntien verkkoviestijöiden päivät Vantaalla Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Kuntien verkkoviestijöiden päivät Vantaalla Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Digitalisaatio Digitalisointi on keino, ei päämäärä Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 5.3.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot