Työväkivalta hallintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työväkivalta hallintaan"

Transkriptio

1 Työväkivalta hallintaan Helsinki STTK Työhyvinvointiseminaari ts-päällikkö Susanna Puumi, HUS

2 TYÖVÄKIVALLAN YLEISYYS Arviolta noin 5% koko työvoimasta joutuu vuosittain fyysisen väkivallan tai sillä uhkailun kohteeksi = n henkilöä Kuntasektorilla itse joutunut kohteeksi 20% (v %)(lähde: Kunta-alan työolobarometri 2012) toimialoittain (lähde: Kunta-alan työolobarometri 2011) Terveydenhuolto 23% (v %) Sosiaalitoimi 25% (v %) Sivistystoimi 11% (v %) Muut 4% (v %) Muut sektorit eniten: - vartiointi ja suojelutyö - liikenne - majoitus- ja ravintolapalvelut Työtapaturmatilastoissa v väkivallan aiheuttamaa työpaikkatapaturmaa = n. 2,6% kaikista tapaturmista (TVL tilastojulkaisu 2013) Suurin osa työssä sattuneista väkivaltatapaturmista tapahtuu palvelu- ja hoitoalalla työskenteleville naisille

3 Väkivaltatyypit Eri väkivaltatyyppinen kohteeksi joutuneet % vuotiaista 6 % miehet 1988 miehet 1997 miehet 2006 miehet 2009 naiset 1988 naiset 1997 naiset 2006 naiset perhe lähisuhde työ ravintola katu (Lähde: Suomalaisten väkivaltakokemukset , OPTL:n tutk.tiedonanto 103)

4 Lähtökohtia. Asiakkaat pitävät itsestään selvänä, että työpaikalla on varauduttu kaikenlaisiin tilanteisiin työntekijät toimivat asiakkaiden parhaaksi työntekijät osaavat toimia uhka- ja vaaratilanteissa oikein; asiakkaat ja itsensä turvaten Asiakkaallakin on kuitenkin velvoitteensa Laadukas asiakaspalvelutyö on parasta ristiriitojen ennaltaehkäisyä Perehtymätön henkilö voi on turvallisuusriski

5 Väkivaltatilanteen syntymiseen liittyviä tekijöitä Erimielisyys palvelusta, hoidosta ym. Vanha kauna, aiempi konflikti samassa paikassa/saman henkilön kanssa Sijaiskärsijyys, muualla kohdeltu huonosti tai yleisesti epäluuloinen tai vihamielinen asenne viranomaisia kohtaan Rajoitus- ja kieltotoimenpiteet Päihtymys, päihderiippuvuus Mielenterveysongelmat ja jotkin somaattiset sairaudet Aikaisempi väkivaltainen käyttäytyminen Henkilökohtainen kriisi, menetys Traumatisoituminen

6 ENNAKOINTITOIMET Varautumista, riskien arviointia, koulutusta, mielikuvaharjoittelua Teknisiä ja rakenteellisia toimenpiteitä Henkilöstöresursseja, vartijoita ym. Ohjeita, menettelymalleja Selvityksiä ja raportteja Tönimi Painopiste vakavissa fyysisissä tapaturmissa miset Vakavasti kiristämiset Itsepuolustuskoulutusta Uhkailut, Aseistusta ymmärtää Haukkumiset Nimittelyt, huonokohtelu

7 Varautuminen Riskien arviointi ennalta : mm. TVR-Arvi nnistaminen_ja_riskien_arviointi/vakiva ltariskien_arviointimenetelma/ Säännöllinen koulutus ja perehdytys kohtaamistilanteisiin ja turvajärjestelyihin Toimintaohjeet erilaisten tilanteiden varalle Hyvää materiaalia: Ennakoi väkivaltaa työssä (Savonia, stm, Aluehallintovirasto): l

8 Turvalliset työtavat ja -järjestelyt Yksintyöskentelyä pyritään välttämään Omalla käytöksellä ei provosoida epäasiallista käytöstä Työympäristö ja työasu ovat turvallisia Häiriöistä ilmoitetaan aina vartijalle / poliisille, vartijalle myös ennakkoon Hätänumerot ovat saatavilla ja hätäilmoituksen tekoa on harjoiteltu Lisäapua osataan hälyttää, laitteet ovat kunnossa ja niitä pidetään mukana Työpaikalla on sovittu yhteisesti menettelytavoista poikkeustilanteissa Varmistussoitot, merkit, toiminta hälytystilanteessa, apuun meneminen

9 Tekniset ja rakenteelliset turvajärjestelyt Tilat on suunniteltu turvallisesti, poistumisteistä on huolehdittu palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnitteluopas, sisäasiainministeriö 2007: Rakenteellisia murtosuojauksia, rikosilmoitinjärjestelmä ja kameravalvonta on asennettu tarpeen mukaan Lisäavun hälyttämisjärjestelmä on luotu ja sen testaaminen on säännöllistä Kulunvalvonta ja lukitukset ovat kunnossa Hoitotarvikkeet, lääkkeet ja raha tai muu arvokas omaisuus säilytetään lukituissa tiloissa asiakkaiden ulottumattomissa Tarvittaessa on palkattu turvallisuusalan ammattilaisia turvaamaan asiakastilanteita

10 Telehäirintä: Erityistilanteita... Häiritseviä, uhkaavia, pelottavia, kiusallisia soittoja tai teksti- ja s-postiviestejä Ei omaa rikosnimikettä tilanteesta riippuen kotirauhan rikkominen, ilkivalta, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, laiton uhkaus Poliisi voi puuttua vain, jos rikos on todennettavissa Toimenpidevastuu ensisijaisesti työnantajalla

11 Erityistilanteita... Seksuaalinen häirintä: Ei toistaiseksi rikoslaissa, kielletty tasaarvolaissa Toimenpidevastuu työnantajalla Jos sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen rikoslain nimikkeet mm. pahoinpitely tai siveellisyysrikos poliisitutkinta

12 Erityistilanteita... Henkilökunnan nimitietojen peittäminen: Potilaalla aina oikeus tietää kenen kanssa hän asioi ja kuka häntä hoitaa Akuutissa uhkatilanteessa työntekijä voi väliaikaisesti ottaa henkilökortin pois näkyvistä ilmoitettava esimiehelle Muissa tilanteissa tapauskohtaisesti (ei siis voi olla pysyvä ratkaisu esim. akuuttipsykiatriassa) esimiehen harkinnan perusteella esimiehen kirjallinen päätös

13 HUS ohjeistukset Turvallisuutta kaikkien parhaaksi toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen päivityksessä, uusi versio syksy 2014 Määräaikaisohje 4/2012: Tutkintapyyntö/rikosilmoitusprosessi väkivaltatilanteissa, ohje esimiehille Johtajaylilääkärin ohje 1/2009: Potilaaseen kohdistuvat suoja-/rajoitustoimenpiteet somaattisessa hoidossa Psykiatriassa omat ohjeet eristämis- ja rajoittamiskäytänteistä vapaaehtoisen tai tahdonvastaisen hoidon aikana

14 HUS koulutus ja perehdytys Henkilöturvallisuuskoulutus osallistumissuositus kaikille potilastyötä tekeville 4 tuntia, sisältää verkkotentin koulutuksia kymmeniä vuosittain lisäksi MAPA/VET-koulutusta työryhmille, irrottautumiskoulutusta, poliisin luentoja Turvallisuuden minimiperehdytysohje Työturvallisuustehtävä vuosittain

15 VOIMANKÄYTTÖ Asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisen tulee aina perustua lakiin! Mielenterveyslaki (tahdonvastainen hoito) Päihdehuoltolaki (tahdonvastainen hoito) Tartuntatautilaki (tahdonvastainen hoito) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (tahdonvastainen hoito) Pakkokeinolaki (kiinniotto, itseapu) Rikoslaki (hätävarjelu, pakkotila) Itsemääräämisoikeuslaki v 2014 /2015?

16 PAKKOKEINOT Jokamiehen kiinniotto-oikeus (Pakkokeinolaki 1 ) Järjestysrikkomuksissa (metelöinti, häiriköinti, päihteiden nauttiminen yleisellä paikalla ym) ja ilkivallassa EI kiinniotto-oikeutta Itseapu (Pakkokeinolaki 2a ) Saa turvautua jos omaisuus on rikoksen kautta menetetty ja toimiin takaisin ottamiseksi ryhdytään välittömästi tai muissa tapauksissa otetaan takaisin kun saatavilla ei ole ollut riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua

17 HÄTÄVARJELU Jokaisella on oikeus puolustaa itseään tai toisia ihmisiä sekä omaisuutta (RL 4 luku 4). Hyökkäyksen on oltava: Oikeuttamaton, eli hätävarjeluksi ei katsota esim vartijan/järjestyksenvalvojan suorittamaa kiinniottoa Meneillään oleva tai juuri tapahtuva, esim viikko sitten tapahtunutta oikeudetonta hyökkäystä ei voi kostaa Aito, todellinen. Luulo ei ole tiedon väärti Puolustuksen on oltava: Välttämätön, pienintä mahdollista voimaa käyttäen Suhteutettu hyökkääjän aiheuttamaan vaaraan, vrt. pieni lapsi tai iso mies Suhteutettu aiheutettuun vahinkoon, vrt aseen käyttö myymälävarkauden estossa Samanaikainen, eli hyökkäys on juuri tapahtumassa Hätävarjelu on lopetettava kun hyökkäys loppuu tai saatu aisoihin!

18 PAKKOTILA Pakkotila RL 4:5 Pakkotila mahdollistaa perusoikeuksien loukkaamisen, mikäli välittömän vaaran torjumiseksi ei toiminnalle ole muuta vaihtoehtoa. Pakkotilassa tehty lainvastainen teko on sellaisen vaaran torjumista, joka johtuu muusta syystä kuin ihmisen oikeudenvastaisesta hyökkäyksestä. Esim henkilö on juuri aikeissa vakavasti vahingoittaa itseään esim viiltämällä tai henkilö terveydentilastaan johtuen vastustaa välttämättömien hoitotoimien suorittamista. Jos tämän teon torjumiseksi ei ole muuta vaihtoehtoa, voi paikallaolija sitoa/pitää kiinni tai muuten rajoittaa henkilön toimintaa kunnes tämä rauhoittuu. Tällöin kyseessä ei ole vapauden riisto, vaan pakkotila

19 TAVAROIDEN TARKASTUS JA SÄILÖÖNOTTO Tavaroiden tarkastus ja takavarikointi Työntekijöillä EI ole oikeutta tarkastaa tavaroita ilman asianomaisen lupaa Ennakoiva turvallisuustarkastusoikeus vain järjestyksenvalvojilla ja poliisilla - Vartioimisliikkeen vartijoilla oikeus tarkastaa tavarat vain jos aihetta epäillä, että henkilöllä on kiellettyjä esineitä hallussaan Kiellettyjen aineiden (esim.huumeet) tai esineiden (esim. aseet) takavarikointiin EI oikeutta Takavarikointioikeus ainoastaan poliisilla, säilöönotto-oikeus järjestyksenvalvojilla ja vartioimisliikkeen vartijoilla Järjestyslain mukaan on kiellettyä pitää hallussaan toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita yleisellä paikalla( 9, 10)

20 TILOISTA POISTAMINEN Jokaisella on oikeus kehottaa häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan tiloista Mikäli hän ei suostu poistumaan vapaaehtoisesti, ainoastaan poliisi, järjestyksenvalvoja tai vartioimisliikkeen vartija voi poistaa voimakeinoin

21 TYÖNTEKIJÄ UHRINA Uhrin asemassa salassapitovelvollisuus kumoutuu Oikeus ilmaista poliisille epäillyn tekijän henkilötiedot sekä kiinnioton kannalta tarpeelliset muut tiedot EI oikeutta kertoa terveys/sairaustietoja Toiseen henkilöön kohdistuva laiton uhkaus Kohdetta varoitettava, salassapitovelvollisuus kumoutuu Oikeus ilmaista uhkauksen kohteelle epäillyn tekijän henkilötiedot sekä kiinnioton kannalta tarpeelliset muut tiedot EI oikeutta kertoa terveys/sairaustietoja

22 TUTKINTAPYYNNÖN TEKEMINEN Kynnys korkea, oikeus sama kuin siviilissäkin Sairautensa takia alentuneesti syyntakeellista potilasta kohtaan syyttäjä harvoin lähtee ajamaan syytettä tutkintapyynnön merkitys enemmänkin imagollinen tutkintapyyntö edellyttää esitutkinnan aloittamista, jolloin potilaalle viesti siitä, että häiritsevää tai väkivaltaista käyttäytymistä ei hyväksytä ja että siitä tulee seurauksia Omaiset/vierailijat/saattajat yleensä syyntakeellisia ja siten oikeuskelpoisia

23 Työntekijän oikeusturva tutkintatilanteessa esitutkinta-asiakirjat julkisia työntekijä voi kuulustelun yhteydessä pyytää tietojen salaamista (ei koske nimeä ja syntymäaikaa) turvakielto haetaan maistraatilta kirjallisesti, edellytyksenä perusteltu uhka tai pelko omasta tai perheen turvallisuudesta, voimassa 5 vuotta osoitetiedot, ajoneuvorekisteritiedot AKE: osoitteenluovutus- ja markkinointikielto puhelinoperaattorit: puhelinnumeron salaus

24 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET Velvollisuus ilmoittaa törkeistä rikoksista Velvollisuus ilmoittaa sosiaaliviranomaisille lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta Velvollisuus todistaa salassapitovelvollisuudesta huolimatta, jos rikoksesta voi seurata yli 6 vuoden vankeustuomio Vaitiolovelvollisuus vs asianomistajuus!!!

25 Välitön apu ja tuki: Ei jätetä uhria yksin JÄLKIHOITO Huolehditaan uhrin turvallisuudesta: vammojen ensihoito, keskusteluapu, kotimatkajärjestelyt, sairausloman tarve Jälkihoidon tarpeen arviointi: Ei jätetä uhriksi joutuneen harteille Lähtökohtana aina jonkinlainen asian käsittely Esimies vastaa ensivaiheessa jälkihoidon tarpeen arvioinnista ja ilmoittaa tarpeesta jälkihoidon toteuttavalle taholle (esim. työterveyshuolto) Työpaikan jälkihoitosuunnitelma!

26 JÄLKIHOITO... Tavoitteena lieventää tilanteen vaikutusta ja auttaa työntekijää toipumaan stressistä Oma apu Pelkojen käsittely, tilanteen läpikäyminen läheisten kanssa tai omassa mielessä Ei yleensä riitä, jäljelle jää epätietoisuus oman toiminnan oikeellisuudesta, syyllisyys uhriksi joutumisesta Työyhteisökäsittely Tilanne käsitellään joko heti tilanteen lauettua tai viimeistään 1-3 vrk:n kuluttua tapahtuneesta mukana olleiden kesken Usein riittävä käsittely Tuo esiin hyviä kehittämisehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi tai toimintatapojen muuttamiseksi

27 JÄLKIHOITO De-fusing: Tavoitteena nopeasti purkaa tilanteen aiheuttamat välittömät reaktiot 1-2 vrk:n kuluessa tapahtuneesta Ryhmäistunto, osallistujina voi olla eri työyhteisöjen jäseniä, jotka ovat tavalla tai toisella joutuneet osallistumaan väkivaltatilanteeseen Vetäjänä esim työterveyshuolto tai muu purkukoulutuksen saanut henkilö De-briefing: Tavoitteena psyykkisten reaktioiden työstäminen, reaktioiden normalisointi ja sosiaalisen tuen käynnistäminen tai vahvistaminen 1-3 vrk:n kuluttua tapahtuneesta Ryhmä- ja/tai yksilökäsittely, usein tarvitaan useampi kokoontuminen Vetäjänä mieluiten Susanna mielenterveys- Puumi, HUS, 2014 ja kriisityön ammattilainen

28 JÄLKIHOITO... Selvittely muiden asianosaisten kanssa (esim tilanteen aiheuttanut asiakas, muut asiakkaat, omaiset) esimiehen/hoitavan lääkärin vastuulla ja harkinnassa voi olla hoidollisesti hyödyllistä muiden asiakkaiden tai omaisten rauhoittelu, tilanteen kuvaus huomioiden tietosuoja

29 Ilmoitusmenettely Kaikista väkivalta- ja uhkatilanteista raportoitava kirjallisesti työsuojelulle / esimiehelle / turvallisuushenkilöstölle Mikäli tilanteesta seurannut fyysinen (tai psyykkinen) vamma, ilmoitus myös vakuutusyhtiölle ja suosituksena tutkintapyynnön tekeminen poliisille Mikäli tilanteesta aiheutunut ihon läpäisevä vamma, ilmoitus aina työterveyshuoltoon (mahdollinen hepatiitti-suojaus, HIV-seuranta ym)

30 Sietorajana nolla Jokaisella on oikeus työ- ja asiointirauhaan Puuttumiskynnys matalaksi Häiriköinnistä ei palkita Johdonmukainen ja jämäkkä yhteinen linja Yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimintaohjeet Kaveria ei jätetä - yksin

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJELMA 3 2. LAPSIIN KOHDISTUVA KALTOINKOHTELU 3 2.1. Pahoinpitelyn

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 22.2.2010

Lisätiedot

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2001 TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Työryhmän raportti 23.8.2001 1 2 Toimintapolitiikat väkivallan ja sen uhan vähentämiseksi

Lisätiedot

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen Kokkolan

Lisätiedot