ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA?"

Transkriptio

1 ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? Aloitussanat Poliisin esittäytyminen Rikosilmoitus Poliisi tekee aina lastensuojeluilmoituksen 15 vuotta täyttäneillä rikosoikeudelliset seuraamukset mahdollisia (sakko) Lastensuojelun esittäytyminen Varhainen tuki, konsultaatio, lastensuojeluilmoitus, lastensuojelutarpeen selvitys Tärkeää muistaa! Poliisin ja hätäkeskuksen numero on 112 Kaikilla toimipisteen an kuuluvilla on ilmoitusvelvollisuus rikos- ja lastensuojeluasioissa Lastensuojelua voi aina konsultoida! Toimipisteen henkilökunnan tulee olla perehtynyt omiin uhkatilanteisiin liittyviin toimintaohjelmiin (esim. milloin tehdään uhka- ja vaaratilanneraportti, milloin ollaan yhteydessä työsuojeluun). Mikäli on olemassa epäily tai uhka vaara- tai väkivaltatilanteesta on tapahtuma kirjattava muistiin ja otettava yhteys poliisiin. Yhteistyö alueen muiden lasten ja nuorten parissa toimivien kanssa on tärkeää Tämä dokumentti on päivitetty 3/2014

2 LAKEJA RIKOSLAKI Virkamiehen määritelmä 40 luku 11 Virkamiehen vastustaminen 16 luku 1, 2½ Hätävarjelu 4 luku 4 1 mom. Julkisrauhan rikkominen 24 luku 3 Seksuaalirikokset Internetissä 20 PAKKOKEINOLAKI Yleinen kiinniotto-oikeus 1 TUPAKKALAKI Tupakkatuotteisiin ja tupakointiin liittyvät kiellot ja rangaistukset 10, 11, 12, 31c, 32 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojeluilmoitus 5 luku 25 PERUSOPETUSLAKI Oppilashuolto 31 a

3 Lapsi on kokenut väkivaltaa TILANNE KENELLE KUULUU TOIMENPITEET MUITA HUOMIOITA Henkinen väkivalta - sanallinen - uhkaileminen - kiusaaminen - nettikiusaaminen - kiristäminen - törkeä kielenkäyttö Fyysinen väkivalta - ei vammoja - lieviä vammoja (esim. naarmut, mustelmat) - vakava vamma Seksuaalinen väkivalta - henkinen ja fyysinen - seksuaalinen kaltoin kohtelu - koskettelu - seksuaalinen häirintä - netissä tapahtuva (kaikkien osapuolten) (kaikkien osapuolten) - rikosuhripäivystys - muut auttavat tahot - lääkäri - sopiminen - vertaissovittelun mahdollisuus - korvaus - henkilökunnan ja lastensuojelun tukitoimet lapselle/huoltajille - soitto lieviä vammoja tai vakava vamma: rikosilmoitus - vammojen dokumentointi - soitto aina rikosilmoitus: henkilökunnan tehtävä - lapsen kertomus kirjattava muistiin - tahallaan ja toistuvasti samaan henkilöön kohdistuneena pitää käsitellä kiusaamisena - vakavassa tapauksessa tai jatkuvassa kiusaamisessa rikosilmoitus - kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen strategiat - lieviä vammoja: voidaan laskea lieväksi pahoinpitelyksi yleinen kiinniottooikeus - alle 18-vuotiaaseen kohdistunut lieväkin pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos

4 Lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti TILANNE KENELLE KUULUU TOIMENPITEET MUITA HUOMIOITA Henkinen väkivalta - suusanallinen uhkailu - kirjallinen uhkailu - Internetissä uhkailu - vahingoittamiseen soveltuvalla välineellä tai fyysisellä väkivallalla (myös leikkiase) uhkailu - suullinen uhkaus kirjataan ylös mahdollisimman tarkkaan - kirjallinen uhkaus taltioidaan - vahingoittamiseen soveltuva esine pyydetään laittamaan pois - yleinen kiinniotto-oikeus Kaikissa uhkatilanteissa: - vakavuus- ja todennäköisyysasteen mukaisesti soitto aseella ja väkivallalla uhkailu kuuluu aina poliisille - voi olla virkamiehen (esim. opettaja, poliisi, sosiaalityöntekijä) vastustaminen/väkivaltainen vastustaminen tekee uhka-arvion, tarvittavat toimenpiteet sekä rikosilmoituksen Fyysinen väkivalta - tönii, lyö, heittää esineellä - rauhoittaminen, kiinnipitäminen - tapahtumien jälkeen keskustelu - yleensä vähintään lievä pahoinpitely = yleensä poliisiasia soitto teko on yleensä virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen - ääritilanteessa hätävarjeluoikeus (erittäin aggressiivinen/yllättävä hyökkäys, josta ei pakomahdollisuutta)

5 Lapsella on hallussa kiellettyä tai laitonta tavaraa TILANNE KENELLE KUULUU TOIMENPITEET MUITA HUOMIOITA - puukko - veitsi - muu teräase - muu vahingoittamiseen soveltuva esine - töhrimiseen soveltuva esine - huomioitava tilanne ja esineen käyttötarkoitus; ellei liity muuta - esine otetaan pois luovutetaan huoltajille - vaaralliset teräaseet ovat aina poliisiasia - keskustelut - yleinen kiinniotto-oikeus - Kurinpito koulussa: katso PerusopetusL 36 :t. - päivähoidon ja leikkipuiston henkilökunnalla on huoltajien lupa katsoa lapsen reppuun - asetta on pidettävä aitona siihen asti kun se todetaan vaarattomaksi - ampuma-ase - aina soitto varastetuksi epäiltyä tavaraa - tavaran arviointi (onko yksityistä vai julkista omaisuutta) - tarvittaessa rikosilmoitus (jos julkista omaisuutta automaattisesti rikosilmoitus)

6 Lapsi aiheuttaa vahinkoa TILANNE - vahingonteko - muu omaisuuden vahingoittaminen KENELLE KUULUU TOIMENPITEET - yleinen kiinniotto-oikeus jo lievässä vahingonteossa - selvitetään onko teko tahallinen vai vahinko - vahingon dokumentointi (valokuvaus tms.) - vähäinen vahinko pyritään hoitamaan paikan päällä - keskustelu, sovittelu vahinkojen korvaamisesta molemmissa tapauksissa - rikosilmoitus vakavissa tapauksissa (esim. suuret omaisuus- ja henkilövahingot) MUITA HUOMIOITA - korvausvelvollisuus iästä riippumatta tahallisen teon yhteydessä - julkisen omaisuuden vahingoittaminen on virallisen syytteen alainen asia - näpistäminen - varastaminen - rahan/tavaran kiristäminen - asianomistaja - yleinen kiinniotto-oikeus - omaisuuden palauttaminen tai korvaaminen - sovittelu, keskustelu/anteeksi pyytäminen - rikosilmoitus - sovittelu lasten ja huoltajien kesken - jos isommista summista kysymys ja/tai pitkäaikaista, aina rikosilmoitus - näpistys on asianomistajarikos

7 Lapsi tavataan päihtyneenä Lapsella päihteitä hallussa TILANNE KENELLE KUULUU TOIMENPITEET MUITA HUOMIOITA - alkoholi - tupakka/nuuska - huumausaineet - huumausaineiksi luokitellut lääkkeet - huumausaineiden käyttövälineet - liuottimet - huumeet - huumausaineiksi luokitellut lääkkeet - huumausaineiden käyttövälineet - ensiapu - nuorisoasemat - huumepoliklinikka - selvitetään mistä lapsi on saanut päihteitä, mitä hän on nauttinut ja kuinka paljon - lapsen tilanteen kartoitus ja sen mukaiset lastensuojelun tukitoimet - (rikos)ilmoitus poliisille jos epäillään tai tiedetään jonkun henkilön välittävän/myyvän päihteitä (myös tupakkatuotteet) alaikäisille - vapaaehtoinen puhallutus alkometrillä - alkoholin hävittäminen poliisin tai huoltajan luvalla - soitto aina rikosilmoitus - toimipisteiden omat päihteidenkäytön puuttumisen toimintamallit - alle 18 -vuotiaalla ei alkoholin hallussapito-oikeutta tekee lapsesta päihdeilmoituksen - tupakkatuotteiden hallussapito alle 18-vuotiaana on kielletty, mutta ei rangaistavaa - tupakkalaki rajoittaa tupakointia julkisissa tiloissa - tupakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaille on kielletty - tupakkatuotteiden vastikkeellinen välittäminen alle 18- vuotiaalle on rangaistavaa - kotietsintäoikeus

8 TILANNE KENELLE KUULUU Perheen hyvinvointi TOIMENPITEET MUITA HUOMIOITA - lapsi on usein poissa koulusta ilman ilmoitettua syytä - lasta koskevissa asioissa ei tavoiteta huoltajia - koulu - lapsen/perheen tilanteen ja poissaolon syiden selvittäminen ilmoitus - lapsi uhkaa itsemurhalla - koulu - lasta ei saa jättää yksin - lapsi on saatettava välittömästi avun piiriin - pidetään huolta että lapsi saa jatkohoitoa oma strategia - lapsen piittaamattomuus lakeja ja säännöksiä kohtaan päihtyneenä ajaminen viritetty mopo liikennesääntöjen rikkominen toimipisteen sääntöjen rikkominen n vierailu koululla - yhteiset keskustelut - huoltaja ei tule hakemaan lasta sovitusti

9 - huoltaja on alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alainen - lasta ei luovuteta päihtyneelle huoltajalle - kysy suoraan päihteidenkäytöstä ja arvioi käyttö/toistuvuus - tarjoa lastensuojelun palveluja pikimmiten - ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun - huoltajuusasiat - kenelle lapsi luovutetaan - sopimukset vanhempien kanssa (lastensuojelun asiakasperheet) - lastenvalvojat - henkilökunnan vastuiden selkeyttäminen yhdessä esihenkilön kanssa - lapsi annetaan pääsääntöiselle huoltajalle tai muulle yhteisen sopimuksen mukaan - kirjalliset päätökset nähtävä - toimipiste seuraa että huoltajat pitävät kiinni lastensuojelun kanssa tehdyistä sopimuksista - vaihtoehtoisten hoitopaikkojen kartoitus (jos ei ole lupaa luovuttaa lasta hakevalle henkilölle) - 18-vuotiaalle sisarukselle luovutettu lapsi on kotimatkan päiväkodin johtajan vastuulla - huolto- ja tapaamissopimusten täytäntöönpanossa ainoa toimivaltainen elin on käräjäoikeus ja ulosottoviranomainen - tarvittaessa yhteispalaveri: perhe, päiväkoti ja lastensuojelu

10 Muut uhat/häiriöt TILANNE Lapsen huoltaja - käyttäytyy häiritsevästi - uhkailee henkilöstöä KENELLE KUULUU TOIMENPITEET - tarvittaessa ilmoitus poliisille (soitto 112) ja/tai rikosilmoitus - uhkailun dokumentointi - lapsen huoltajan uhkaillessa on huomioitava, miten todelliseksi toimipisteen työntekijä uhkan kokee; ilmoitus esimiehelle - tarvittaessa soitto 112 ja/tai rikosilmoitus ja tai rikosilmoitus MUITA HUOMIOITA - voi myös olla laiton uhkaus, vainoaminen, viestintärauhan rikkominen, julkisrauhan rikkominen tai kunnianloukkaus - voi olla kyseessä laiton uhkaus, kunnianloukkaus tai virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen Ulkopuolinen henkilö - tunkeutuu/piiloutuu toimipisteeseen - kehotetaan henkilöä/henkilöitä poistumaan - soitto keskustelu vaaroista lasten kanssa - tieto tarvittaessa myös muille viranomaisille! - tunkeutuminen/piiloutuminen on julkisrauhan rikkomista

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA

SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA SISÄLTÖ 3 JOHDANTO 4 TOIMINTAPERIAATTEEN TAVOITTEET 5 MITÄ ON LAPSEN KALTOIN- KOHTELU? 8 ERITYISIÄ HUOMIOITA 9

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2001 TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Työryhmän raportti 23.8.2001 1 2 Toimintapolitiikat väkivallan ja sen uhan vähentämiseksi

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012 Selvitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.8.2012 Tekijät

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

Sinulle, joka olet hoidettavana SiS:n LVM-kodissa

Sinulle, joka olet hoidettavana SiS:n LVM-kodissa Sinulle, joka olet hoidettavana SiS:n LVM-kodissa LVM-hoito Valtion laitoshallituksen (SiS) LVM-hoito perustuu lakiin väärinkäyttäjien hoidosta määrätapauksissa. Hoidon tarkoituksena on motivoida sinut

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot