KIIREELLISINÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT/RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIREELLISINÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT/RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN"

Transkriptio

1 Valtuusto KIIREELLISINÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT/RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN KV 38 KH 113 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) perustettiin alun perin rakentamaan valokuituverkkoa vain Rautavaaran kunnan alueelle. Osuuskunnan liikeidea perustuu siihen, että pienellä liittymämaksulla ja kuukausimaksulla on pieni kynnys osuuskuntaan liittymiseen ja näin saadaan paljon asiakkaita, jotka maksavat verkon rakentamiskustannuksia pitkällä aikavälillä. Jo varhaisessa vaiheessa havaittiin, että Rautavaaran asiakaspotentiaali ei tule riittämään osuuskunnan lainojen kattamiseen ja sen vuoksi lähdettiin hakemaan lisää asiakkaita naapurikunnista. RTVO:ta pyydettiin rakentamaan verkkoa Valtimolle ja tuolloin itsenäisinä kuntina olleille Varpaisjärvelle ja Nilsiään. Rautavaaran kunnanvaltuusto myönsi Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle lainan takausta ,00 euroa v Lainamäärä oli laskettu perustuen osuuskunnan perustamisvaiheessa tehtyihin laskelmiin, joiden mukaan lähes koko rakennettavalle verkolle saadaan yhteiskunnan tukea 66 % ja osuuskunnan maksuosuus kokonaiskustannuksista on 34 %. Koska liittyjämäärä haja-asutusalueella kasvoi kaksinkertaiseksi kunnan alkuperäisestä vähimmäistavoitteesta, jouduttiin kunnalta pyytämään uutta lainan takausta ,00 euroa v Kunnalta saatujen takausten avulla Rautavaaralla rakennettiin runkoverkko Varpaisjärven taajamasta Rautavaaran rajalle, hankealueet Nokkamäki Metsäkartano ja Suojärvi - Kangaslahti sekä taajama. Lisäksi aloitettiin Varpaisjärvellä Korpijärven rakentamista, koska oletettiin, että Varpaisjärven rahoitus tulee järjestymään ja sen rakentamista voidaan jatkaa v Valtimon kunta myönsi osuuskunnalle takausta ,00 euroa v Osuuskunta rakensi runkoverkon Rautavaaralta Hiirikylän kautta Valtimolle sekä koko Valtimon kunnan haja-asutusalueen ja taajaman v aikana. Rakentaminen Rautavaaralla ja Valtimolla aloitettiin ennen kuin tukipäätökset oli saatu Viestintävirastosta ja ELY-keskuksesta. Viestintävirasto ei hyväksynyt tulkintaa siitä, että laajakaistaverkko on yleistä infraa, vaan vaati lainojen takaukset muutettavaksi EU:n valtiontukisääntöjen mukaiseksi siten, että kunnan takaus ei ole enempää kuin 80 % koko lainapääomasta. Lisäksi osuuskunnan on maksettava kunnalle takauksesta takausmaksua eli ns. safe harbour -maksua, jolloin takausta ei katsota julkiseksi tueksi. Safe harbour maksu voi olla 0,5 3,8 % osuuskunnan maksukyvyn mukaan. Näiden muutosten vuoksi sekä Rautavaaran että Valtimon antamia lainatakauksia jouduttiin muuttamaan ja tukipäätökset viivästyivät. Tämä viivytti myös tukien maksamista ja ensimmäinen maksupäätös saatiin vasta

2 Tukipäätökset osoittivat, että alkuperäiset kustannuslaskelmat eivät tule pitämään paikkaansa, sillä tukikelpoisia kustannuksia vähentää esim. 2 km vähennykset jokaisesta tilaajahaarasta. Taajama kuuluu ns. markkinaehtoisiin alueisiin, johon saadaan tuki vain läpimeneville kaapeleille. Lisäksi Valtimolla on taajamassa halkaisijaltaan 4 km kokoinen ns. musta ympyrä, jolle ei saada lainkaan tukea. Vastaavanlainen 2 km ympyrä on mm. Karhunpäässä ja Rautavaaralla Hankamäessä. Kyseinen musta alue Valtimon taajamassa tarkoitti sitä, että taajaman rakentamiseen ei saatu lainkaan tukea. Lisäksi taajamaan sijoitettiin aktiivilaitepiste, koska oli järkevintä sijoittaa se lähelle suurinta asiakaskeskittymää. Näin ollen myöskään aktiivilaitepisteen laitteille ei saatu lainkaan tukea. Tämä aiheutti sen, että taajaman rakentaminen tuli odotettua kalliimmaksi ja tuetut kustannukset pienenivät huomattavasti odotetusta määrästä. Käytäntö on osoittanut, että hankealueisiin saatu tuki on vain n. 1/3 hankkeen kokonaiskustannuksista. Koska osuuskunta on perinyt liittymän käyttöönottavilta asiakkailta vain 100 euron jäsenmaksun, osuuskunnan oma pääoma on pieni. Lisäksi osuuskunta on joutunut tekemään tilinpäätöksissä poistoja verkosta, ja siksi osuuskunnan oma pääoma oli viimeisimmässä tilinpäätöksessä negatiivinen ,36 euroa. Vuonna 2014 Osuuskunta päätti ottaa 504,07 euron (sis. alv 24 %) liittymämaksun käyttöön uusille liittyjille, jotta omarahoitusosuutta saadaan kasvatettua. Lisäksi osuuskuntakokous ja RTVO:n hallitus ovat päättäneet myydä jäsenille ns. vapaaehtoisia osuuksia oman pääoman kartuttamiseksi. Rahalaitokset eivät hyväksy maahan rakennettua verkkoa lainan vakuudeksi. Julkisen takauksen lisäksi lainassa on oltava 20 % omaa rahoitusosuutta ja tätä varten on jouduttu jättämään 20 % lainapääomasta sulkutilille vakuudeksi. Tuki- ja maksupäätösten viivästymisen vuoksi osuuskunta ei ole saanut tuloja odotetulla tavalla. Lisäksi rahoitusongelmien vuoksi Varpaisjärven rakentaminen ei ole edistynyt ja osuuskunta ei ole saanut sieltä odotettua asiakaskuntaa ja riittävää tulovirtaa, joten osuuskunta on joutunut maksamaan hallinnollisia kuluja ja lainanlyhennyksiä ja korkoja hankkeiden rakentamiseen saaduilla lainoilla. Näistä syistä johtuen osuuskunnalla on velkaa Kone Neliö Oy:lle euroa. Osuuskunnan lainanmaksukyvyn takaamiseksi Varpaisjärven hankkeiden rakentaminen on ehdottoman tärkeää. Mikäli Varpaisjärveä ei rakenneta, osuuskunnan nykyiset tulot eivät riitä kattamaan lainanlyhennyksiä ja korkoja. Lapinlahden kunta on luvannut osuuskunnalle 40 % takauksen lainalle ja pankki on luvannut lainan, kun omarahoitusosuus 20 % jätetään sulkutilille. Finnvera antoi kielteisen päätöksen toisen 40 % takaukselle. Koska rakennettujen Rautavaaran hankealueiden tukiosuudet pienenivät huomattavasti odotetuista määristä, ei osuuskunnalla ole myöskään mahdollisuutta rakentaa Rautavaaralla jäljellä olevia alueita ilman lisärahoitusta. Yllä kerrotuista syistä johtuen Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta pyytää Rautavaaran kunnalta:

3 euron normaalia lainaa ja euron pääomalainaa Kone Neliö Oy:n velkojen maksamiseen euron lainaa Rautavaaran jäljellä olevien hankealueiden rakentamiseen euron takausta Varpaisjärven puuttuvan rahoituksen järjestämiseen Lisäksi Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta pyytää Valtimon kunnalta: euron normaalia lainaa ja euron pääomalainaa Kone Neliö Oy:n velkojen maksamiseen euron takausta Varpaisjärven puuttuvan rahoituksen järjestämiseen Kunnailta pyydettävien lainojen maksuajaksi esitetään 10 vuotta ja koroksi 5 %. Kuntien antamista lainoista ei tarvitse erikseen maksaa safe harbour maksua.rautavaaran tietoverkko-osuuskunta antaa kunnille sekä lainojen että takauksen vastavakuutena kiinnityksen rakennettavaan verkkoon. Rautavaaran ja Valtimon kuntien antamat takaukset Varpaisjärven rahoitukseen pyritään muuttamaan Finnveran takaukseksi Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan taloudellisen tilanteen vakauduttua. Ks:n päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle euron lainan, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko 5 %, 2. myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle euron pääomalainan, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko 5 %, 3. myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle euron suuruisen omavelkaisen takauksen Varpaisjärven hankealueiden rakentamiseen, takauksen ehdot sovitaan myöhemmin tehtävässä takauspäätöksessä, 4. perii takauksesta 0,8-3,8 % suuruisen takausmaksun, joka määräytyy osuuskunnasta tehtävän luottoluokituksen mukaan, 5. hyväksyy lainojen ja takauksen vastavakuudeksi yrityskiinnityksen rakennettavaan tietoliikenneverkkoon, 6. edellyttää em. kohtien toteutumiseksi, että osuuskunnan kokonaisrahoituksen järjestelyt toteutuvat liitteenä olevan rahoitusbudjetin mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4-2 asian siirtoesityksen. Leena Mustonen, Rauli-Jan Albert ja Keijo Suhonen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. LIITE äänestysliite KH 122

4 Kunnanjohtaja on asiassa esteellinen ja sijaisena toimiva kunnansihteeri vuosilomalla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittää, että asian käsittelyä jatketaan. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi JHTT, HTM Pentti Malinen. Ks:n päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1.ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi, 2. myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle euron lainan, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko 5 %, 3. myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle euron pääomalainan, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko 5 %, 4. myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle euron suuruisen omavelkaisen takauksen Varpaisjärven hankealueiden rakentamiseen, takauksen ehdot sovitaan myöhemmin tehtävässä takauspäätöksessä, 5. perii takauksesta 0,8-3,8 % suuruisen takausmaksun, joka määräytyy osuuskunnasta tehtävän luottoluokituksen mukaan, lausunto luottoluokituksesta pyydetään Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira Oy:ltä, 6. hyväksyy lainojen ja takauksen vastavakuudeksi yrityskiinnityksen rakennettavaan tietoliikenneverkkoon, 7. edellyttää em. kohtien toteutumiseksi, että osuuskunnan kokonaisrahoituksen järjestelyt toteutuvat liitteenä olevan rahoitusbudjetin mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus muutti kokouksen työjärjestystä siten, että tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä. Päätösehdotus hyväksyttiin Tilintarkastaja Pentti Malinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana. Hän ei osallistunut asian käsittelyyn. Leena Mustonen ja Rauli-Jan Albert poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. LIITE RTVO:n rahoitusbudjetti

5 VALTUUSTO: Valtuusto muutti kokouksen työjärjestystä siten, että tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä. Valtuutettu Reijo Hiltunen esitti, että asiaa ei oteta kiireellisenä käsiteltäväksi, vaan asian käsittely siirretään. Valtuusto päätti yksinkertaisella enemmistöllä ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi. Valtuuston työjärjestyksen 19 :n mukaan, jos asia esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista sitä pyytää. Valtimon valtuustosta neljäsosan muodostaa viisi valtuutettua. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi koeäänestyksen, jossa ne äänestävät JAA, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista ja ne äänestävät EI, jotka kannattavat asian panemista pöydälle. Suoritetussa koeäänestyksessä annettiin 15 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä sekä yksi tyhjä. Valtuusto päätti siten olla panematta asiaa pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä. Keskustelun aikana valtuutettu Pentti Pääkkönen esitti, että lainoja ei myönnetä. Reijo Hiltunen kannatti Pentti Pääkkösen esitystä. Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen esityksen. - - Tilintarkastaja Pentti Malinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana. Kunnanjohtaja Leena Mustonen ja valtuuston puheenjohtaja Rauli-Jan Albert ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistuivat paikoiltaan. Puheenjohtajana toimi valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Veijo Karppinen. LIITTEET rahoitusbudjetti äänestysluettelo

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 319 164 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%.

Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat 2,7 M, johon pitkäaikainen kuntarahoituksen osuus on n. 40%. Kunnanhallitus 83 30.03.2015 Kunnanhallitus 95 13.04.2015 SIIKAVERKON II VAIHEEN RAHOITUS Kunnanhallitus 30.03.2015 83 Siikaverkon I vaihe on toteutettu suunnitellusti. Investoinnin kustannukset olivat

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot