Asia Sivu Liite Talousarvion toteutuminen tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Talousarvion toteutuminen tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan toimialueella Proagria Pohjois-Savo ry:n ProYritys-hanke Savon Matkailun toiminnan järjestäminen Viestintäviraston lisäselvityspyyntö Laajakaistahankkeiden rakentamisen kunnan avustusosuuden maksaminen Nokkamäki-Metsäkartano- ja Kangaslahti-Suojärvi hankealueilta Rautavaaran Modulmet Oy:n teollisuushalli-investointiin nostettavan lainan takauspyyntö Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen/koulun käyttö tulevaisuudessa ELY-keskuksen päätös Nimettömän metsätien yksityistien luokittelemiseksi valtionavustuskelpoiseksi Valitus Kantoniemen yksityistien vuosikokouksen päätöksestä PÖYTÄKIRJAN KLO NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA ILMOITUSMENETTELY MERK: PASI KORHONEN Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 34 Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Pasi Korhonen, pj Ari Korhonen Maija-Liisa Korhonen Rauni Pursiainen Markku Pursiainen, varajäsen klo :t MUUT SAAPUVILLA OLLEET Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Unto Murto, kunnanjohtaja Matti Ahonen, kh:n puheenjohtaja :t 20-22, Mika Mustonen, kh:n edustaja klo :t LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Elinkeinolautakunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Korhonen ja Rauni Pursiainen sekä varalle Maija-Liisa Korhonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pasi Korhonen Janne Tervo puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Ari Korhonen Rauni Pursiainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Elinkeinolautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TILANTEEN MUKAAN ELINKEINOLAUTA- KUNNAN TOIMIALUEELLA Elinkeinoltk 20 Osastopäällikön ehdotus: Vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta ajalla on valmisteltu raportti, joka on esityslistan liitteenä numerotta. Elinkeinolautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tilanteen mukaan.

4 Elinkeinolautakunta PROAGRIA POHJOIS-SAVO RY:N PROYRITYS -HANKE Elinkeinoltk 21 Koillis-Savon Kehitys Oy on saanut ProAgria Pohjois-Savo ry:ltä pyynnön, että Koillis-Savon alueen kunnat osallistuisivat Pohjois-Savon alueella toteutettavaan ProYritys hankkeeseen. Koillis-Savon Kehitys osallistuu hankkeen kuntarahoitukseen Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen osalta. Rautavaaran kuntaa ja Nilsiän kaupunkia pyydetään lähetetyllä pyynnöllä osallistumaan omalta osaltaan tähän maakunnalliseen kehittämishankkeeseen. Hankkeen kautta on tarkoitus tarjota kokonaisvaltaista ja asiantuntevaa yritysneuvontaa maaseudun pienyrityksille sekä yrittäjiksi aikoville. Koillis- Savon Kehitys Oy:n kirje sekä ProYritys hankesuunnitelma ovat esityslistan liitteenä numerotta. Kuntien maksuosuuksia on esitetty jaettavaksi aiemman Masva-hankkeen kautta toteutuneiden työaikajaon sekä asiakasmäärien mukaisesti. Kuntarahasta haetaan 50% ennakkoon ja vuoden vaihteen jälkeen maksuosuudet tasataan toteutuneen työajan mukaan. Hankkeen esitetty toteutusaika on Vuosi Maksuosuus euroa euroa euroa Hankkeen kokonaiskustannuksiksi hankeajalle on esitetty euroa. Rautavaaran kuntarahoitusosuus hankkeelle on vuosille yhteensä euroa. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää osallistua ProAgria ry:n ProYritys hankkeeseen rahoitussuunnitelman mukaisesti eurolla vuosina Asiasta käydyn keskustelun jälkeen osastopäällikkö täydensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Elinkeinolautakunta päättää osallistua ProAgria ry:n ProYritys hankkeeseen rahoitussuunnitelman mukaisesti eurolla vuosina Rautavaaran kunnan maksuosuus maksetaan Koillis-Savon Kehitys Oy:n kautta.

5 Elinkeinolautakunta SAVON MATKAILUN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Elinkeinoltk 22 Kuopion Matkailupalvelu Oy on lähettänyt Pohjois-Savon kunnille ja kaupungeille esityksen toiminnan järjestämisestä vuosille Esityksen tavoitteena olisi laajentaa Savon Matkailun jäsenkuntien määrää merkittävästi ja siten lisätä koko maakunnan matkailullista vetovoimaa. Lisäksi Kuopion Matkailupalvelu Oy on laatinut kuntia koskevan maksuosuusehdotuksen, joka perustuu kunnan väkilukuun ja arviointiin kunkin kunnan matkailullisesta osuudesta maakunnassa. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n esitys ja maksuosuusehdotus ovat liitteenä 1. Kunnilta toivotaan kannanottoa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n esitykseen mennessä. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää esittää Kuopion Matkailupalvelu Oy:lle kannanottonaan seuraavaa: Rautavaaran kunta puoltaa Savon Matkailun jäsenkuntien määrän laajentamista koko maakunnan kattavaksi. Lisäksi esitys maksuosuuksien jakamiseksi väestömäärän ja matkailullisen painoarvon mukaisesti on perusteltua tulevan toiminnan kehittämiseksi maakunnalliseksi.

6 Elinkeinolautakunta VIESTINTÄVIRASTON LISÄSELVITYSPYYNTÖ Elinkeinoltk 23 Viestintävirasto on lähettänyt Rautavaaran kunnalle lisäselvityspyynnön liittyen Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan Laajakaista 2015 hankkeen mukaiseen avustushakemukseen Nokkamäki-Metsäkartano- ja Kangaslahti-Suojärvi hankealueiden tuen maksamiseksi. Rautavaaran kunta (kvalt ) on myöntänyt tietoverkko-osuuskunnalle takauksen ja Viestintävirasto pyytää kunnalta selvitystä siitä, että sisältääkö annettu takaus mahdollista valtiontukea ja miltä osin tietoverkko-osuuskunta käyttää tätä rahoitusta Viestintäviraston kautta tukeen oikeutetun verkon rakentamiseen. Lisäselvityspyyntö on pyydetty toimittamaan Viestintävirastolle mennessä, mutta Viestintävirastolta on saatu pidennys määräaikaan saakka. Pyydetyn selvityksen osalta on valmistelussa käyty neuvotteluja laajamittaisesti tietoverkkoosuuskunnan, Pohjois-Savon liiton, Viestintäministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, Viestintäviraston sekä Laajakaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa hankkeen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaisut uuden oppaan julkisen tuen myöntämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan julkisen tuen myöntäminen komission vähämerkityksistä eli ns. de minimis -tukea koskevan asetuksen (1998/2006) mukaisesti on hallinnollisesti kevein tapa huomioida EU:n valtiontukisäännöt. Tämä opas ei ole tukiviranomaisia sitova tyhjentävä ohje, vaan se on laadittu informatiiviseksi taustamateriaaliksi EU:n valtiontukisääntöjä ja de minimis-tukea koskevien säännösten ymmärtämiseksi. Opas löytyy sähköisenä osoitteesta: ja on esityslistan liitteenä numerotta. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta on antanut kunnalle ilmoituksen, että se ei käytä kunnan takauksen kohteena olevaa lainaosuutta Laajakaista 2015 hankkeen kautta tuetun verkon rakentamiseen, vaan rahoittaa omarahoitusosuuden omalla erillisellä rahoituksella. Liitteet: esitys annettavasta lisäselvityksestä (liite 2) Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan lausunto (liite 3) Viestintäviraston lisäselvityspyyntö (liite 4) projektipäällikkö Esa Huurreoksan lausunto (liite 5) Viestintäministeriön tiedote (liite 6)

7 Elinkeinolautakunta Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää antaa Viestintävirastolle liitteen 2 mukaisen lisäselvityksen. Matti Ahonen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

8 Elinkeinolautakunta LAAJAKAISTAHANKKEIDEN RAKENTAMISEN KUNNAN AVUSTUSOSUUDEN MAKSAMINEN NOKKAMÄKI-METSÄKARTANO- JA KANGASLAHTI-SUOJÄRVI HANKEALUEILTA Elinkeinoltk 24 Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta on jättänyt esityksen Rautavaaran kunnan Laajakaista kaikille avustusosuuden maksamisesta Nokkamäki-Metsäkartano ja Kangaslahti-Suojärvi hankkeiden osalta. Avustukseen oikeuttavien yhteyksien rakentaminen on tietoverkkoosuuskunnan antaman ilmoituksen mukaan edennyt seuraavasti: - Nokkamäki-Metsäkartano hankealueen avustukseen oikeuttava osuus on valmis kokonaisuudessaan - Kangaslahti-Suojärvi hankealueen valmiusaste avustuskelpoisilta osilta on ollut 75%. Hankealueen arvioitu valmistumisaika on elokuu Kuntasopimuksen mukaiset avustusmäärät hankealueilla: - Nokkamäki Metsäkartano ,00 - Suojärvi Kangaslahti ,00 Yhteensä: ,00 Maaseututoimeen on vuodelle 2011 varattuna määrärahaa Laajakaista 2015 hankkeen mukaisten kuntaosuuksien maksamiseen (avustukset yhteisöille yht ). Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta myöntää Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnalle Laajakaista 2015 hankkeen mukaisen kuntaosuuden esitetyille hankealueille: - Nokkamäki Metsäkartano ,00 - Suojärvi Kangaslahti ,00 Yhteensä: ,00 Kuntaosuus (8 % hyväksytyistä kustannuksista) maksetaan Pohjois- Savon liiton hyväksymän avustushakemuksen mukaisesti. Mikäli hankealuekohtaiset hyväksyttävät kustannukset jäävät tuen haussa ilmoitettua pienemmiksi, tulee erotus palauttaa 30 päivän kuluessa Viestintäviraston lopullisen tukipäätöksen saamisesta. Matti Ahonen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

9 Elinkeinolautakunta RAUTAVAARAN MODULMET OY:N TEOLLISUUSHALLI-INVESTOINTIIN NOSTETTAVAN LAINAN TAKAUSPYYNTÖ Elinkeinoltk 25 Rautavaaran Modulmet Oy on tehnyt Rautavaaran kunnalle esityksen takauksen myöntämiseksi suunniteltuun teollisuushalli-investoinnin rahoittamiseen. Suunnitelma uuden teollisuushallin rakentamiseksi liittyy yrityksen toiminnan laajenemisen myötä tulleeseen suurempien toimitilojen tarpeeseen. Yritys on kehittänyt omaa metallialan tuotteistusta sekä saanut lisäksi useita metallialan alihankintatöitä. Yrityksen rating on A+ (lähde: Suomen Asiakastieto Oy ) Investointihankkeen kokonaiskustannukseksi on ilmoitettu euroa, johon yritys aikoo hakea Pohjois-Savon Ely-keskukselta 35 %:n investointiavustusta. Kunnalle annetussa hanke-esityksessä alustavaksi lainamääräksi on ilmoitettu euroa ja yrittäjä on tarkentanut lainamääräksi euroa. Lainamäärän muutos johtuu Ely-keskukselta saatavan avustusosuuden maksatuksesta jälkipainotteisesti syntyneiden kustannusten perusteella. Rautavaaran Modulmet Oy pyytää kunnalta omavelkaista takausta 80 prosentille lainan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle. Koska kunnan takaus ei tulisi kattamaan lainan korkoja tai muita kuluja, voisi yritys perustellusti ottaa lainan yritystä jo aiemmin luotottaneelta rahoituslaitokselta. Laina-aika olisi 10 vuotta ja lainan muut ehdot ovat täysin markkinaehtoiset. Takausvastuun kattamiseksi Rautavaaran kunta saisi toissijaisen kiinnityksen yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön. Kunnan antama takaus luokitellaan ns. vähämerkitykselliseksi tueksi, jota ohjaa EU:n De minimis lainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman oppaan mukaan tukea myöntävän viranomaisen on ennen tuen myöntämistä arvioitava, kuuluuko tuki EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Toimenpiteen katsominen valtiontueksi edellyttää käytännössä kaikkien seuraavien neljän tunnusmerkin täyttymistä: 1. tuki on peräisin valtion, kuntien tai kuntayhtymien varoista 2. tuki antaa yritykselle valikoivan edun eli se kanavoidaan tietylle yritykselle tai toimialalle 3. tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 4. tuki saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaa Lisäksi tuenantajan tulee arvioida tapauskohtaisesti, harjoittaako tuen saaja kaupallista toimintaa vai ei. Ei-taloudellista toimintaa, johon valtiontukisääntöjä ei sovelleta, on esimerkiksi julkisen sektorin viranomaistoiminta (esim. poliisi, rajavalvonta, liikenneturvallisuus), koulutuspalvelujen tarjoaminen (yleinen peruskoulutus ja tutkintoon tähtäävä koulutus) tai tuki yleisen infrastruktuurin rakentamiseen, joka on esteettä kaikkien käytettävissä (vesijohtoverkostot, teiden rakentaminen).

10 RAUTAAVARAN KUNTA Elinkeinolautakunta Näiden edellä mainittujen kriteerien osalta voidaan todeta, että mahdollinen kunnan takaus Rautavaaran Modulmet Oy:lle täyttää vähämerkityksellisen tuen määritelmän. De minimis -tuen myöntämistä koskevat kriteerit on sidottu tuen myöntämisen ajankohtaan ja tuen enimmäismäärään: tukea voidaan myöntää enintään euroa yhdelle yritykselle kolmen vuoden ajanjaksolla. De minimis tukea myönnettäessä tukiviranomaisen on määritettävä yritykselle kolmen vuoden ajanjaksolla myönnetyn de minimis tuen määrä sen varmistamiseksi, ettei tuki ylitä euroa. Kolmen vuoden jaksolla tarkoitetaan käytännössä yrityksen nykyistä ja kahta edellistä verovuotta. Yritykselle annettavassa takauksessa tuen määrä lasketaan markkinahintaisen lainan ja takauksen avulla saadun lainan korkoerotuksena. Rautavaaran Modulmet Oy:ltä on pyydetty ilmoitus yrityksen saamista valtiontuista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Saadun ilmoituksen mukaan kokonaistukeen laskettavia yritystukia on yhteensä Tällöin kunnan mahdollisen takauksen laskennallinen tukivaikutus saa olla enintään Mikäli takauksen laskennallinen tukivaikutus ylittää yhteenlasketun euron enimmäisrajan, tulee erotus periä yritykseltä erillisenä takausmaksuna. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on määritetty kyseisen lainan tukivaikutus Rautavaaran Modulmet Oy:lle ja se on ,38 euroa. Tällöin euron yhteenlaskettu enimmäismäärä ei ylittyisi mahdollisella kunnan takauspäätöksellä. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se edelleen esittäisi kunnanvaltuustolle lainatakauksen myöntämistä Rautavaaran Modulmet Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Lainapääoma euroa 2. Laina-aika 10 vuotta 3. Takaus kattaa 80 prosenttia lainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta 4. Rautavaaran kunnalle toissijainen kiinnitys yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön

11 Elinkeinolautakunta KANGASLAHDEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN/KOULUN KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA Siv.ltk 2 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan seuraavat periaatteet ala-asteen koulujen toiminnan jatkamisen/lakkauttamisen perusteeksi: 1. Oppilas määrätään lähikouluun. Poikkeukseksi hyväksytään asiantuntijalausunto tai kuljetuksen kannalta käytännöllisin ja taloudellisin ratkaisu. 2. Koulun lakkauttamisen oppilasrajaksi asetetaan 20 oppilasta. Oppilasmäärän määrittelyssä käytetään lukuvuoden maaliskuun lopussa saatavien rekisteritietojen perusteella laadittua oppilasennustetta. 3. Mikäli oppilasmäärä niin edellyttää, erillinen päätös perusteluineen koulun lakkauttamisesta tehdään kunnanvaltuustossa tulevaa lukuvuotta edeltävän huhtikuun loppuun mennessä. Oppilasennusteen mukaan Kangaslahden koulun oppilasmäärä on vähenevä ja jäämässä lukuvuodesta alkaen pysyvästi alle 20 oppilaan. Oppilasennuste on esityslistan liitteenä nro 2. Kangaslahden koulun oppilaat voidaan sijoittaa kirkonkylän kouluun, jossa opetus järjestetään pääosin vuosiluokkaryhmissä. Kangaslahden suunnasta kirkonkylän koulukeskukseen jo olemassa olevat koulukyytireitit mahdollistavat oppilaiden siirtymisen kirkonkylän kouluun ilman merkittävää kuljetuskustannusten kasvua. Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen merkitsee sivistystoimessa kahden luokanopettajan viran vähentymistä lukuvuodesta alkaen. Säästövaikutus vuositasolla on /vuosi. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kangaslahden koulu lakkautetaan alkaen. Sivistyslautakunta kutsuu Kangaslahden koulun oppilaiden huoltajat kuulemistilaisuuteen helmikuussa Harri Koskelo jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Elinkeinolautakunta Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat rehtori Matti Korkalainen, puh ja sp: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Khall 89 Esityslistan liite: oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 3 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. todeta esteellisyydet (hallintolaki 10 ja 11). 2. lakkauttaa Kangaslahden koulun alkaen. Perustelut: - oppilasennusteen mukaan Kangaslahden koulun oppilasmäärä on vähenevä ja jäämässä lukuvuodesta alkaen pysyvästi alle 20 oppilaan - kunnanvaltuusto nro 8/ /Rautavaaran kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma sivut 21 ja 22 * kunnanvaltuusto on määritellyt peruskoulun toiminnan jatkumisen oppilasrajaksi 20 oppilasta, Kangaslahden koulun oppilasmäärä on ennusteen mukaan alkaen pysyvästi alle määritellyt rajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Esityslistan liite: oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 5 Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että valtuutettu Ilkka Roininen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. _ Khall 174 Kangaslahden koulun tulevasta käytöstä on jätetty kunnalle kaksi (2) esitystä: 1. Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta esittää, että kiinteistö saataisiin yrityskäyttöön ja mahdollisena toimialana vanhusten palvelukoti. 2. Jorma ja Eeva Yliniemi esittävät kiinteistöä matkailu/kievari käyttöön. Kuntalaissa ei ole erityisiä säännöksiä kunnan omaisuuden myymisestä. Kunnalla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa kuuluva laaja harkintavalta sen osalta, millä menettelyllä se myy kiinteistöjään.

13 Elinkeinolautakunta Kunnan omaisuutta myytäessä kunnan päätösharkintaa rajoittavat hyvän hallinnon yleiset oikeusperiaatteet kuten esim. yhdenvertaisuusja objektiviteettiperiaate, kuntalain toimialasäännös sekä EU:n valtiontukisäännökset ja -määräykset. Laki julkisista hankinnoista ei koske kunnan omaisuuden myyntiä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat rehtori Matti Korkalainen, puh ja sp: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta pj Hans-Peter Heubachin kirje , numerotta - Jorma ja Eeva Yliniemen sähköposti , numerotta - Kartta koulualueesta, numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta pj Hans-Peter Heubachin kirje sekä Jorma ja Eeva Yliniemen tekemän esityksen. 2. pyytää Kangaslahden koulun tulevasta käytöstä elinkeinolautakunnan, perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot. 3. lausunnot tulee toimittaa kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten klo mennessä Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. _ Elinkeinoltk 26 Kunnanhallitus on pyytänyt elinkeinolautakunnalta lausuntoa Kangas lahden entisen koulukiinteistön tulevasta käytöstä mennessä. Tkj:n päätösehdotus: Teen päätösehdotuksen kokouksessa. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen osastopäällikkö esitti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että kunnan tulisi ensisijaisesti laatia kartoitus mahdollisesta kiinteistön vuokraamisesta yritystoimintaan. Vuokraus voisi sisältää myöhemmän lunastusmahdollisuuden. Toissijaiseksi vaihtoehdoksi lautakunta esittää kiinteistön myymistä yrityskäyttöön.

14 Elinkeinolautakunta ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS NIMETTÖMÄN METSÄTIEN YKSITYISTIEN LUOKITTELEMISEKSI VALTIONAVUSTUSKELPOISEKSI Elinkeinoltk 27 Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut Rautavaaran kunnalle tiedoksi tekemänsä päätöksen (liite 7) Nimettömän metsätien yksityistien luokittelemiseksi valtionavustuskelpoiseksi 1748 metrin matkalta. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta merkitsee tiedokseen Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksen. Hyväksyttiin

15 Elinkeinolautakunta VALITUS KANTONIEMEN YKSITYISTIEN VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ Elinkeinoltk 28 Kantoniemen yksityistien osakkaat Osmo Koistinen ja Kaija Kokkonen ovat jättäneet kunnalle valituksen koskien tiekunnan vuosikokouksen tekemää päätöstä alentaa tiekunnan osakas Merja Koistisen lomakiinteistön tieyksiköintiä. Vuosikokous on päättänyt poistaa tieyksiköinnin vapaa-ajankäyttöön osoitetulta rakennukselta, joka sijaitsee samassa pihapiirissä tieyksiköidyn asuinkiinteistön kanssa. Kantoniemen yksityistien tieisännöitsijä on toimittanut voimassa olevan yksikkölaskelman kunnalle Osmo Koistisen valitus, Merja Koistisen vastine, vuosikokouksen pöytäkirjan jäljennös sekä voimassa oleva tieyksikkölaskelma ovat esityslistan liitteinä numerotta. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta tekee Kantoniemen yksityistielle katselmuksen tämän kokouksen yhteydessä ja antaa asiasta päätöksen myöhemmin suoritetun katselmuksen jälkeen.

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot