Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 8.7.2013 63"

Transkriptio

1 Valtuusto HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Kh Esityslistan liite 1 Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Esityslistan liitteenä on tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstötilinpäätös. Esittelijä esittelee tilinpäätöksen kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,84 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi yli-/alijäämätilille. Päätös Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,84 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi yli-/alijäämätilille. Tark.ltk Liite 2 Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus on toimitettu tarkastuslautakunnalle Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 Valtuusto Valt Esityslistan liitteet 2-3 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ovat esityslistan liitteinä. Tarkastuslautakunnan ehdotus Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 31 Esityslistan liite 1 Vuoden 2012 henkilöstötilinpäätös on esityslistan liitteenä. Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy vuoden 2012 henkilöstötilinpäätöksen.

3 Valtuusto PÄÄTÖSVALLAN DELEGOIMINEN JYVÄSKYLÄN SOSIAALIPÄIVYSTYSYKSIKÖN TYÖNTEKIJÖILLE Sosiaali- ja terveysltk Konneveden kunnalla ja Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksiköllä on sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä alkaen. Konneveden kunnan hallintosääntöön tarvitaan maininta päätösvallan siirrosta Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijöille ja johtavalle sosiaalityöntekijälle koskien lastensuojelun kiireellisiä tilanteita virka-ajan ulkopuolella. Osastopäällikön ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään lisäys, jonka mukaan Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä ovat oikeutettuja päättämään lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta (38 1), kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (lastensuojelulaki 39 1), kiireellisiin sijoituksiin liittyvästä yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 63 1), sijoituksesta avohuollon tukitoimena (lastensuojelulaki 37 a ), lapsen edun turvaamista (lastensuojelulaki 22 ), sosiaalipalveluiden kiireellisen tarpeen arviointia ja virkaavun pyytämistä tehtävien suorittamiseksi (sosiaalihuoltolaki 40 a, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 ) sekä oikeudesta päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (sosiaalihuoltolaki 41 ). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Valtuusto Kh Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy päätösvallan delegoinnin Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön työntekijöille seuraavissa tapauksissa: Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä ovat oikeutettuja päättämään lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta (38 1), kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (lastensuojelulaki 39 1), kiireellisiin sijoituksiin liittyvästä yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 63 1), sijoituksesta avohuollon tukitoimena (lastensuojelulaki 37 a ), lapsen edun turvaamisesta (lastensuojelulaki 22 ), sosiaalipalveluiden kiireellisen tarpeen arvioinnista ja virka-avun pyytämisestä tehtävien suorittamiseksi (sosiaalihuoltolaki 40 a, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 ) sekä oikeudesta päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (sosiaalihuoltolaki 41 ). Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 32 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy päätösvallan delegoinnin Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön työntekijöille seuraavissa tapauksissa: Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä ovat oikeutettuja päättämään lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta (38 1), kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (lastensuojelulaki 39 1), kiireellisiin sijoituksiin liittyvästä yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 63 1), sijoituksesta avohuollon tukitoimena (lastensuojelulaki 37 a ), lapsen edun turvaamisesta (lastensuojelulaki 22 ), sosiaalipalveluiden kiireellisen tarpeen arvioinnista ja virka-avun pyytämisestä tehtävien suorittamiseksi (sosiaalihuoltolaki 40 a, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 ) sekä oikeudesta päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (sosiaalihuoltolaki 41 ).

5 Valtuusto KONNEVEDEN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Ymp.ltk Liite 3 Vesihuoltolain 5 :n mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Konneveden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman viimeisin päivitys on vuodelta Konneveden kunnan vesihuollon kehittämisen tavoitteena on ollut edistää haja-asutusalueen elinvoimaisuutta ja minimoida haitallisia ympäristövaikutuksia sekä taata hyvälaatuisen talousveden saanti. Päivityksen keskeisenä sisältönä on määritellä vesihuollon tulevat kehittämistoimenpiteet sekä ottaa kantaa haja-asutusalueiden vesihuollon ratkaisuihin. Suunnitelmaan kirjattavat kohteet valitaan toteutustarpeen ja vesihuoltolaitoksien taloudellisten resurssien perusteella. Vuoden 2016 maaliskuun 15. päivään mennessä kaikkien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyn on oltava nykyisen talousvesiasetuksen mukaisessa kunnossa. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tuloksien perusteella haja-asutusalueella asuvat kuntalaiset ja kunnan ympäristöviranomaiset tietävät, mitkä kiinteistöt ja alueet on mahdollista saattaa keskitetyn vesihuollon piiriin ja missä kiinteistöissä jätevedenkäsittely on edelleen hoidettava kiinteistökohtaisesti. Kiinteistön omaa jätevesijärjestelmän uudistusta ei tarvitse toteuttaa niillä kiinteistöillä, jotka liitetään yhteisviemäröinninpiiriin lähivuosina jälkeen. Konneveden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu yhteistyössä Hankasalmen kunnan kanssa. Konsulttina FCG Finnish Consulting Group Oy, projektin vetäjänä Piia Kinnunen ja suunnittelijana Heli Karttunen. Suunnittelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Konneveden kunnasta Markus Tiihanoff ja Mauri Hänninen sekä Keski- Suomen ELY:stä Kai Voutilainen. Lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kunnallisilta ja seudullisilta valvontaviranomaisilta, alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta sekä naapurikunnilta. Lausuntonsa antoivat ELY-keskus, Laukaan, Hankasalmen, Äänekosken ja Rautalammin kunnat sekä Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunta.

6 Valtuusto Suunnitelmasta tiedotetaan kunnan julkisten kuulutuksien ilmoitustaululla. Suunnitelmaan voi tutustua myös kunnan kotisivuilla Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että hyväksytään liitteen mukainen Konneveden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys ja esitetään se edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kh Esityslistan liite 5 Esityslistan liitteenä on Konneveden kunnan päivitetty vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 33 Esityslistan liite 2 Esityslistan liitteenä on Konneveden kunnan päivitetty vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman.

7 Valtuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PERUSTETTAVAN VERKKOYHTIÖN LAINOILLE Kh Esityslistan liite 8 Keski-Suomen liitto kilpailutti Konneveden kunnan laajakaistahankkeen, jonka toteuttajaksi liitto valitsi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan. Keski-Suomen laajakaistahanke toteutetaan erillisen hankeyhtiön Kuuskaistan Valokuituverkot Oy:n kautta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kunnan omavelkaista takausta perustettavan kuntakohtaisen verkkoyhtiön lainoille. Hanke rahoitetaan tämän yhtiön kautta. Kuntakohtainen verkkoyhtiö mahdollistaa sen, että kunnat takaavat ainoastaan oman kunnan alueelle rakennettavaa verkkoa. Verkko-osuuskunta Kuuskaista ja Inspira Oy kilpailuttavat lainat. Lainaaika on enintään kuusi vuotta. Lainat ovat kertalyhenteisiä. Perustettava verkkoyhtiö käyttää lainoja ainoastaan valokuituverkon rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Verkko-osuuskunta Kuuskaista sitoutuu siihen, että takaus kohdistetaan takaajakunnan alueen kuntakohtaisen verkkoyhtiön lainoihin ja takausta käytetään takaajakunnan alueen verkon rakentamiskustannuksiin samassa suhteessa muun rahoituksen kanssa rakentamisen edetessä. Konneveden kunnan osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen noin euron suuruisesta rakennusaikaisesta takauksesta perustettavan verkkoyhtiön ottamalle lainalle. Takauksen edellytyksenä on, että Finnveran tai jonkun muun takaajan takausvastuu on 50 %. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vastaanottavien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä niin sanottu Safe Harbour takausmaksu, jotta takausta ei lueta julkiseksi tueksi. Maksu on tällä hetkellä 3,8 % vuodessa takauksen piirissä olevalle lainapääomalle. Hankkeeseen tarvittavia lainoja ei siis ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. Siksi valtuuston on syytä valtuuttaa kunnanhallitus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lainojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lainoja. Lainojen lopullinen yksilöinti ei ole takauspäätöksen tekovaiheessa mahdollista, koska hankkeen toteutuminen, mukaan lukien Finnveran ja sijoittajien mukaantulo, on ehtona kuntien takauksille.

8 Valtuusto Takaukseen sisältyvät seuraavat liitteet: - Kuuskaistan Valokuituverkot Oy liiketoimintasuunnitelma 6/2013, - Kuuskaistan Valokuituverkot Oy pääomitussuunnitelma ja vakuusrakenne 6/2013 sekä - kuntakohtaiset investointikustannusarviot takauspäätöstä varten. Kaksi ensiksi mainittua liitettä sisältävät ei-julkiseksi luokiteltua liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, joten ne eivät ole esityslistan liitteinä. Niihin voi kuitenkin käydä tutustumassa kunnantalossa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää seuraavaa. Valtuusto myöntää Konneveden kunnan omavelkaisen takauksen perustettavan verkkoyhtiön esittelyosassa mainituille, enintään euron suuruisille lainoille. Kunnan takaaman rahoituksen ja kuntakohtaisen verkkoyhtiön muun rahoituksen suhde tulee takauksen voimassaoloaikana säilyttää tasolla, jossa kunnan vastuu on enintään 50 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta. Takauksen vakuutena on perustettavan verkkoyhtiön kiinnityskelpoinen omaisuus eli ensisijainen yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellään rahoittajien kesken erillisellä sopimuksella rahoitus- ja takausosuuksien suhteessa. Kunnan takausprovisio on niin sanotun Safe Harbour -takausmaksun mukainen. Jos takausprovisiota voidaan perustellusti pienentää, voidaan näin tehdä samalle tasolle hankkeen muiden rahoittajien kanssa. Hanke vastaanottaa laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille. Velallisen tulee toimittaa kunnalle vuosittain raportti liiketoimintansa tilasta. Mikäli kuntakohtaisen verkkoyhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia takauksen voimassaolon aikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kunnalla. Jos omistusmuutos toteutuu ilman että kunta hyväksyy sitä, lakkaa takauksen voimassaolo. Tämä ehto tulee huomioida hankkeen rahoitussopimuksissa.

9 Valtuusto Valtuusto valtuuttaa muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 34 Esityslistan liitteet 3-5 Takaukseen sisältyvät seuraavat liitteet: - Kuuskaistan Valokuituverkot Oy liiketoimintasuunnitelma 6/2013, - Kuuskaistan Valokuituverkot Oy pääomitussuunnitelma ja vakuusrakenne 6/2013 sekä - kuntakohtaiset investointikustannusarviot takauspäätöstä varten. Kaksi ensiksi mainittua liitettä sisältävät ei-julkiseksi luokiteltua liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää seuraavaa. Valtuusto myöntää Konneveden kunnan omavelkaisen takauksen perustettavan verkkoyhtiön esittelyosassa mainituille, enintään euron suuruisille lainoille. Kunnan takaaman rahoituksen ja kuntakohtaisen verkkoyhtiön muun rahoituksen suhde tulee takauksen voimassaoloaikana säilyttää tasolla, jossa kunnan vastuu on enintään 50 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta. Takauksen vakuutena on perustettavan verkkoyhtiön kiinnityskelpoinen omaisuus eli ensisijainen yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellään rahoittajien kesken erillisellä sopimuksella rahoitus- ja takausosuuksien suhteessa. Kunnan takausprovisio on niin sanotun Safe Harbour -takausmaksun mukainen. Jos takausprovisiota voidaan perustellusti pienentää, voidaan näin tehdä samalle tasolle hankkeen muiden rahoittajien kanssa. Hanke vastaanottaa laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille.

10 Valtuusto Velallisen tulee toimittaa kunnalle vuosittain raportti liiketoimintansa tilasta. Mikäli kuntakohtaisen verkkoyhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia takauksen voimassaolon aikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kunnalla. Jos omistusmuutos toteutuu ilman että kunta hyväksyy sitä, lakkaa takauksen voimassaolo. Tämä ehto tulee huomioida hankkeen rahoitussopimuksissa. Valtuusto valtuuttaa muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision.

11 Valtuusto KONNEVEDEN KOULUN HANKESUUNNITELMA Siv.ltk Liite 1 Kunnanjohtaja on nimennyt hankesuunnittelutyöryhmän selvittämään koulurakennusten tulevaisuutta. Työryhmä on konsultin avulla laatinut talven aikana hankesuunnitelman, jossa tarkastellaan oppilasennusteita, kouluverkon tulevaisuutta ja rakennusmassaa. Hankesuunnitelman avulla valotetaan eri vaihtoehtoja lähinnä rakennuskannan parantamiseksi esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi ja myös opetustoiminnan järjestämiseksi. Suunnitelmassa tarkasteltavaksi on otettu kolme vaihtoehtoa. A. Kirkonkylän koulut korvataan uudella koululla B. Kelvolliset tilat kunnostetaan ja huonot korvataan uusilla C. Olemassa olevat rakennukset kunnostetaan Työryhmä pitää selvityksen perusteella B vaihtoehtoa parhaana. Koulun hankesuunnitelma liitteenä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että suunnittelun pohjaksi valitaan työryhmän suosittelema B vaihtoehto Asiasta käydyn keskustelun aikana Merja Vainio ehdotti, että sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle suunnittelun pohjaksi vaihtoehtoa A, jossa kirkonkylän koulut korvataan uudella koululla. Mia Minkkinen kannatti Merja Vainion ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti kättennostoäänestystä. Sivistyslautakunta hyväksyi äänestystavan yksimielisesti. Sivistystoimenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Jussi Hintikka, Antti Varis ja Timo Manninen. MerjaVainion ehdotusta kannattivat Mia Minkkinen, Henri Hedman ja Merja Vainio. Äänestyksessä äänet menivät tasan 3-3, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen tuloksen. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen.

12 Valtuusto Ymp.ltk Liite 5 Kunnanjohtaja on nimennyt hankesuunnittelutyöryhmän selvittämään koulurakennusten tulevaisuutta. Työryhmä on konsultin avulla laatinut talven aikana hankesuunnitelman, jossa tarkastellaan oppilasennusteita, kouluverkon tulevaisuutta ja rakennusmassaa. Hankesuunnitelman avulla valotetaan eri vaihtoehtoja lähinnä rakennuskannan parantamiseksi ja myös opetustoiminnan järjestämiseksi. Suunnitelmassa tarkasteltavaksi on otettu kolme vaihtoehtoa. A: Kirkonkylä koulut korvataan uudella koululla. B: Kelvolliset tilat kunnostetaan ja huonot korvataan uusilla. C: Olemassa olevat rakennukset kunnostetaan. Työryhmä pitää selvityksen perusteella B vaihtoehtoa parhaana. Koulun hankesuunnitelma on liitteenä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että suunnittelun pohjaksi valitaan työryhmän suosittelema B vaihtoehto Asiasta käydyn keskustelun aikana Olavi Valkonen ehdotti, että ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle suunnittelun pohjaksi vaihtoehtoa A, jossa kirkonkylän koulut korvataan uudella koululla. Sara Huhtanen kannatti Olavi Valkosen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti kättennostoäänestystä. Ympäristölautakunta hyväksyi äänestystavan yksimielisesti. Teknisen johtajan päätösehdotusta kannattivat Matti Kakko, Piia Kauppinen ja Mirja Hytönen. Olavi Valkosen ehdotusta kannattivat Sara Huhtanen ja Matti Huuskonen. Äänestyksessä äänet menivät tasan 3-3, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen tuloksen. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että ympäristölautakunta on hyväksynyt teknisen johtajan ehdotuksen.

13 Valtuusto Kh Valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun pohjalta konsultti on laatinut vielä D-vaihtoehdot. Kouluhankkeeseen liittyvä materiaali on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille sähköisessä muodossa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee suunnittelun pohjaksi B-vaihtoehdon Asiasta käydyn keskustelun aikana Mirja Minkkinen ehdotti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee suunnittelun pohjaksi A-vaihtoehdon. Simo Väisänen kannatti Minkkisen ehdotusta. Pentti Kytölä kannatti esittelijän päätösehdotusta. Virpi Poikolainen ehdotti, että kunnanhallitus jättää asian pöydälle ja pitää uuden kokouksen ennen valtuuston seuraavaa kokousta. Matti Hytölä kannatti Poikolaisen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavaa, kannatettua ehdotusta, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain Virpi Poikolaisen tekemä ehdotus ja Mirja Minkkisen tekemä ehdotus. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja esittelijän päätösehdotus. Äänestystapana on kättennostoäänestys. Kunnanhallitus hyväksyi äänestysmenettelyn yksimielisesti. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja pyysi niitä, jotka kannattavat Virpi Poikolaisen tekemää ehdotusta, äänestämään jaa ja niitä, jotka kannattavat Mirja Minkkisen tekemää ehdotusta, äänestämään ei. Jaa-äänen antoivat Matti Hytölä, Pentti Kytölä ja Virpi Poikolainen. Eiäänen antoivat Antti Mehto, Vappu Laaksonen, Mirja Minkkinen ja Simo Väisänen.

14 Valtuusto Toisessa äänestyksessä puheenjohtaja pyysi niitä, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestämään jaa ja niitä, jotka kannattavat Mirja Minkkisen tekemää ehdotusta, äänestämään ei. Jaa-äänen antoivat Antti Mehto, Matti Hytölä ja Pentti Kytölä. Ei-äänen antoivat Vappu Laaksonen, Mirja Minkkinen, Virpi Poikolainen ja Simo Väisänen. Päätös Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on äänin 3-4 hyväksynyt Mirja Minkkisen tekemän ehdotuksen. Valt. 35 Kouluhankkeeseen liittyvä materiaali on lähetetty valtuutetuille sähköisessä muodossa. Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto valitsee suunnittelun pohjaksi A-vaihtoehdon.

15 Valtuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VÄLIMÄEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN LAINALLE Kh Välimäen yksityistien tiekunta on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen kirjeen: Välimäen yksityistien tiekunta anoo Konneveden kunnalta pankkitakausta tien peruskorjaushankkeeseen tarvitsemansa euron suuruiselle lainalle. Laina on neuvoteltu otettavaksi Konneveden Osuuspankista 8 vuoden laina-ajalle. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Keski-Suomen ELY:n myöntämä avustus on 50 % eli euroa. Konneveden kunnan avustus on 25 % euron kustannusarviosta eli euroa. Äänekosken kaupungin avustus 20 % euron kustannusarviosta eli euroa. Tiekunnan omavastuuosuudeksi jää euroa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Konneveden kunnan omavelkaisen takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 36 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto myöntää Konneveden kunnan omavelkaisen takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 43 (57) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 43 (57) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 43 (57) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 26.6.2012 kello 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 17.06.2013 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17 03.02.2014

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä 74/07.03.02/2010

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 18.05.2015 klo 18.30- Kokoushuone 1 (khall) Nro 6 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 18:30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 32 03.02.2014

Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä Kh 32 Valmistelija:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013 KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 23.4.2013 klo 10.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 295 158 Perustettavan

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6.

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6. Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6.2012 Kh. 83 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 13.5.2013 kello 18.10-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 7/2015 1 (39) Kaupunginvaltuusto. Nro Liite/viite* Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 7/2015 1 (39) Kaupunginvaltuusto. Nro Liite/viite* Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 7/2015 1 (39) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Käsiteltävät asiat Nro Liite/viite* Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot