Tuotteistamisvalmennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteistamisvalmennus"

Transkriptio

1 Tuotteistamisvalmennus Saimaan ammattiopisto Sampo Ilkka Eerola, tuotemyyntipäällikkö, Amiedu

2 Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2013 yli opiskelijaa Noin 330 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto Liikevaihto n. 31 miljoonaa euroa vuonna 2013

3 Amiedun osaamiskeskukset Kokonaisvaltainen palvelutarjonta osaamiskeskuksista: Henkilöstövalmennus Hyvinvointi ICT Kauppa ja palvelut Kiinteistö ja rakennus Teknologiateollisuus Yritysturvallisuus

4 Amiedun palvelutarjonta Organisaation muutostavoitteita tukeva henkilöstökoulutus Perus-, ammattija erikoisammattitutkinnot Kehittämiskumppanuus Ammattikohtaiset sertifikaatit Osaamisen johtamisen konsultointi

5 Amiedun yhteistyökumppaneita

6 Arantola H. & Simonen K Palvelutuotteiden perustana asiakastarpeen ymmärrys

7 Asiakastarpeiden muutoksesta Globaalin työnjaon, väestön ikärakenteen ja alueellisen jakauman muutos heijastuu yhteiskunnan kaikille sektoreille: julkisen talouden tasapaino, elinympäristöt, yhdyskuntarakenne, asumisratkaisut, kuluttaminen, työelämä, koulutus Entistä suurempi osa koulutustarjonnasta kohdentuu aikuiskoulutukseen. Työntekijöiden oltava entistä monitaitoisempia. Työpaikkoja vaihdetaan useammin. Tarve työurien pidentämiselle molemmista päistä. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän työn lomassa ja vapaa-ajalla. Nuorten ongelmana lyhytaikaiset työsuhteet, vaikeus päästä töihin, syrjäytyminen. Asiakaslähtöisen ajattelun ja käyttäjäystävällisyyden merkitys tuotannossa ja liiketoiminnassa edelleen kasvaa. Verkottuneiden toimintamallien ja kansainvälisen verkottumisen merkitys kasvaa. Koulutus- ja kehittämispalveluiden vastaavuus asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin? Koulutuksen palvelukyky?

8 Ammattirakenteen muutos, esimerkkinä Helsingin seutu Seppo Montén. Koulutus & Työvoima, Helsingin seutu 2020, Osaamisella kohti tulevaisuutta.

9

10 EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Osaamista ylläpidetään, laajennetaan ja uudistetaan yrityksen strategian lähtökohdista ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian kautta määritellään tarve, minkä perusteella henkilöstön taitoja kehitetään.

11 11

12 Tuotejohtamisen fokus AMI-SÄÄTIÖN STRATEGIA: Ami-säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ami-säätiön visio on olla johtava ammatillisen osaamisen kehittämiskumppani Tuotejohtamisen keskeisiä kysymyksiä: MIKÄ OSA KUULUU AMIEDULLE? MITEN VARMISTETAAN LAATU JA VAIKUTTAVUUS VALITUILLA OSAAMISALUEILLA? MITEN VARMISTETAAN KANNATTAVUUS?

13 OPH, 2006 Vesa Tiese (toim.) Mikä osa kuuluu kellekin?

14 PALKEET palveleva pääkaupunkiseutu -hanke Taustalla ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimus. Rahoitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tykeavustuksella (työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä). Päämääränä lisätä yhteistyötä ja edistää työnjakoa ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Osatavoitteita: 1. selvittää tutkintotarjonta pääkaupunkiseudulla 2. päällekkäisyyksien purkaminen ja koulutuksen aukkojen peittäminen 3. ennakointitiedon hyödyntäminen 4. ideoita tarjoaman ja rahoituksen kohdentamisesta 5. pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen

15 PALKEET-hankepartnereiden tutkintotarjonnan suhde tutkintosuorituksiin (2009) Hankepartnereiden tutkintotarjonta (yht. 137 näyttötutkintoa) Kokotutkintojen suoritukset (yht suoritusta)

16 Keskustelua työnjaosta

17 Eli miksi tuotejohtamista Asiakastarpeeseen vastaaminen vaikuttavuus Keskitytään strategisiin palvelutuotteisiin Kaikilla kirkas kokonaiskuva palvelutarjonnasta Myynti helpottuu ja kasvaa Päällekkäinen työ vähenee Reagointinopeus paranee Asiakaskohtainen räätälöinti kustannustehokasta Varmistetaan toteutusten tasokkuus ja tasalaatuisuus Hyödynnetään ennakointi- ja seurantatietoa palveluiden kehittämisessä Tuotteistaminen

18 Mikä on tuote? Tavara tai palvelu Palveluille ominaista aineettomuus prosessimaisuus asiakkaan osallistuminen palvelun tuottamiseen Palvelu on tuotteistettu kun palvelun sisältö, veto-ohjeet, hinnoittelu, esittelymateriaali jne. on suunniteltu, määritelty ja dokumentoitu kyetään kertomaan asiakkaalle palvelun hyödyt, sisältö, hinta ja mitä edellyttää asiakkaalta myös muut osaamisalueen asiantuntijat pystyvät tuottamaan palvelua dokumentaation perusteella palvelun voi lisensioida yhteistyökumppanin toteutettavaksi

19 Palvelutuote = osiensa summa Sisältö voidaan jakaa ydinpalveluun ja sen lisäksi tarjottaviin tuki- ja lisäpalveluihin. Ydinpalvelu on oleellisin ominaisuus, jonka asiakas ensisijaisesti haluaa (esim. koulutusohjelma, koulutuspäivä) Tukipalvelut ovat ydinpalvelun käytettävyydelle välttämättömiä oheispalveluja (esim. ilmoittautumiset, ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut, laskutus) Lisäpalvelut asiakkaalle annettavia tai myytäviä etuja Ydinpalvelu + tuki- ja lisäpalvelut = palvelupaketti Asiakaslähtöinen, sujuva palveluprosessi = palvelumuotoilu

20 Palvelupaketti - esimerkkejä Mainostoimiston palvelupaketti Turvajärjestelmätoimittajan palvelupaketti

21 Mitä tuotteistaminen on Uusien ja olemassa olevien palveluiden määrittelyä, systematisoimista ja ainakin osittaista vakiointia, joka voi kohdistua sekä sisäisiin että asiakkaalle näkyviin prosesseihin (Jaakkola et al) Palvelukokonaisuus, prosessi tai moduuleista räätälöitävä kokonaisuus, jota voidaan tarjota asiakkaalle (Sipilä) vastaamaan mahdollisimman täsmällisesti asiakkaiden tarpeisiin. (Lehtinen & Niinimäki) Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena asiantuntemus tai osaaminen jalostuu myynti-, markkinointi- ja toimituskelpoiseksi palvelutuotteeksi (Parantainen) Tuotteistaminen ei ole vain tuotteiden määrittelyä vaan koko palvelutuotannon täsmentämistä ja jäsentämistä hallittavampaan muotoon. (Lehtinen & Niinimäki) Vakiotarpeiden tunnistamista ja tuotteiden määrittelyä näihin tarpeisiin. Mitä vähemmän tuotemäärittelyä yksittäinen asiakastoimitus aiheuttaa, sitä tuotteistetumpaa toiminta on. Tavoitteena tuote, joka on helppo mieltää, myydä ja ostaa.

22 Millaisia palveluita kannattaa tuotteistaa? Olemassa olevaan asiakastarpeeseen Strategiset valinnat, ennakoidut asiakastarpeet Volyymiltään suurimmat tutkinnot Riittävä toistettavuuden aste Sisällöt, joissa toistettavuutta esim. eri tutkintojen välillä Palvelut, joihin löytyy korkeaa osaamista Palvelu on ollut tarjolla jo pidempään mutta sitä ei ole uudistettu / päivitetty

23 Tuotejohtamisen kokonaisuus, case Amiedu Megatrendit Ympäristön muutokset Asiakkaat ja kumppanit Kilpailijat Visio Strategia Ideat / ajatukset 1) Tuotteistamisen päätöksenteko asiakastarpeisiin perustuvaa strategista tuotekehitystä..ideoiden hallinta 3) Tuotemyynti / myynnin edistäminen kentän signaalit palveluvalikoimaan 2) Palvelutuotteen tuotteistaminen tehokas ja yhdenmukainen tuotteistaminen Liiketoimintahyöty Vaikuttavuus..seuranta, kehittäminen, roolit, vastuut..projektinhallinta, vastuutus

24 Tuotejohtamisen roolit Ideoiden hallinta / Tuotteistamisen päätöksentekoprosessi Priorisointi Valinta Tuotteistamisen ohjaus Johtoryhmä (talotasoiset tuotteet) Toimialojen joryt (toimialojen tuotteet) Asettaa tavoitteet Johtaa kokonaisuutta Tekee kriittiset päätökset Varmistaa resurssien riittävyyden Nimeää tuotevastaavan Hyväksyy tuotokset Tuotemyyntipäällikkö Tuotekehityksen koordinointi Tuotekehityksen ja kaupallistamisen tuki Tuotekehityksen raportointi Ennakointitiedon tuottaminen Tuotevastaava Tuotevastaava Tuotevastaava Päävastuu tuotteistamisprojektista Sisäinen markkinointi Sisällön hallinta ja myynnin tuki Seuranta, ylläpito ja kehittäminen (myynti, kannattavuus, kilpailijat, palautteet) Palvelutuotteen tuotteistamisprosessi Projektointi Mallintaminen Markkinointi Ylläpito Kehittäminen Luopuminen

25 Palvelutuotteiden ideointi, ideoiden hallinta Megatrendit Ympäristön muutokset Asiakkaat ja kumppanit Kilpailijat Visio Strategia Vuosisuunnitelmat Ideat / ajatukset Tuoteideat Tuotteistettavien palvelutuotteiden ideat syntyvät havaituista nykyisistä ja ennakoiduista asiakastarpeista. Tuoteideoista laaditaan esitys käyttämällä idealomaketta. keitä tuotteen asiakkaat ovat, kenen tarpeisiin tuotetta kehitetään? onko vastaavaa tuotetta markkinoilla, kilpailijat minkä hintaisia tuotteita markkinoilla on myyntipotentiaali määritellään myyntiennuste => kannattaako tuotteistaa => miten erottaudutaan Palvelutuotteet

26 Projektin onnistumisen edellytyksiä Tuotevastaavalta Laadukas projektisuunnitelma ja projektisuunnitelman mukaista toimintaa. Resurssisuunnitelmien tekemistä yhdessä esimiehen kanssa. Tilanteen ja mahdollisten ongelmien aktiivista raportointia esimiehelle/ ohjausryhmälle/tuotemyyntipäällikölle. Tuotteistamisprojektin työryhmäläisiltä Oman ajankäytön ja työmääräarvioiden hallintaa Tilanteen ja mahdollisten ongelmien aktiivista raportointia tuotevastaavalle. Projektikohtainen jory / toimialojen joryt / säätiön jory (= ohjausryhmä): Tiukkuutta vaatia projekteilta laadukkaat projektisuunnitelmat ja säännölliset tilannekatsaukset sekä tarjota ohjaavaa tukea tuotevastaavalle. Kykyä tehdä projektien kannalta tarvittavat päätökset. Kaikilta ennen kaikkea sitoutumista!

27 Dokumentaatio Tavoitteena dokumentoida kaikki palvelutuotteeseen liittyvä aineisto. myös muut osaamisalueen asiantuntijat pystyvät tuottamaan palvelua dokumentaation perusteella palvelun voi lisensioida tarvittaessa yhteistyökumppanin toteutettavaksi Mallintamisen tuloksena palvelutuotteen perusrunko, jonka pohjalta tehdään asiakaskohtaista räätälöintiä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti eri toimialojen asiakastarpeisiin. Selvitettävä olemassa olevan aineiston hyödynnettävyys!

28 Tulos tuotenäkökulmasta Palvelun tuottajan näkökulma, resepti Asiakkaan näkökulma, konsepti

29 Esimerkki palvelutuotteen modulaarisuudesta Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto 1. Työnjohtaminen ja organisointi 2. Infektioiden torjuntatyö 3. Välinehuoltotyön ohjaaminen, perehdyttäminen ja työnopastus 4. Välinehuoltotyön suunnitteleminen ja kehittäminen 5. Yrittäjyys (valinnainen) Välinehuollon työnjohtaminen Talouden johtaminen Asiakkuuksien ja yhteistyösuhteiden johtaminen Prosessien ja henkilöstön johtaminen Organisointi Materiaalihallinto Ostotoiminta ja markkinointi Taloushallinto ja laskentatoimi Laatuun liittyvät asiat Infektioiden torjuntatyön organisaation tunteminen ja aseptinen toiminta Perehtyminen lainsäädäntöön EUdirektiivien, säädösten, lakien ja asetusten kautta Perehtyminen ajankohtaiseen mikrobiologiseen tietouteen ja infektioiden valvontaan jne Harjaantuminen välinehuoltotyön ohjaamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen Harjaantuminen pedagogisten, didaktisten sekä yksilön ja ryhmän ohjaamiseen jne Kehittyminen välinehuoltotyön toiminnan kokonaisuuden ymmärtämiseen jne jne.

30 Yhteiset työkalut

31 Sipilä, J., 1996 Jäävuorimalli

32 Järjestelmien väliset sidokset Yritys- ja yksilöasiakas 1. Asiakastarve 2. Tuotteistamisen päätöksenteko 3. Tuotteistaminen Tutkinnon rakenne Valmistavan koulutuksen rakenne Henkilökohtaistaminen Opetustapahtuman rakenne Tarjonta www/ extranetsivuille Koulutuskalenteri Ammattialan sivusto Opintosivut (Substanssi) Videot Dokumentaatio Ami-intra Studenta+ Amiforum Oppiminen verkossa Oppiminen lähijaksolla Oppiminen työpaikalla Amiedun Oppimisympäristöt

33 Tuotteistamisohjelma Tuotejohtaminen yksi säätiön strategisista painopistealueista Säätiötasoisen tuotteistamisohjelman tavoitteena tuoteportfolion laadun, vaikuttavuuden ja kannattavuuden parantaminen tuotteistaa keskeiset palvelutuotteet tuotteistaa säätiötasoiset meta -palvelutuotteet kannattamattomista palvelutuotteista hallittu luopuminen uusia tuotteita perustuen asiakastarpeeseen ja synergiahyötyyn oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen tuotetietokannan perustaminen tuotekannattavuuden seuranta- ja raportointimekanismit

34 Tuotteistamisohjelma käytännössä Tuotteistettaviksi valikoitui vuosittain mukaan tuotetta tai tuotekokonaisuutta. Kärkitutkinnot, erityyppiset henkilöstökoulutustuotteet, tuotetarjottimet Tuotteille nimetyt tuotevastaavat, jotka toimivat projektin vetovastuussa Vuosittain vaihtuvia painotuksia luopuminen, verkkosisällöt, metatuotteet, innovaatiot, järjestelmät Järjestettiin teemoitettuja tuotteistamiskoulutuksia tuotevastaaville 01/201x: tuotejohtaminen, projektien käynnistäminen 03/201x: mallintaminen 06/201x: kaupallistaminen 10/201x: tuotteiden valmistumisen varmistaminen, kaupallistaminen lisäksi tarjolla sisäistä konsultaatiopalvelua Projekteja kuljetettu tuotejohtamisen prosessien mukaisesti Seuranta pajoissa ja normaalien palaverikäytäntöjen yhteydessä Tuotokset saatavilla intrassa Järjestettiin tuotteistamismessut, joilla valmiit palvelutuotteet esiteltiin

35 Kokemuksia, onnistumisen edellytyksiä Asiakastarpeiden ymmärrys ja palvelutuotteiden osuvuus tarpeisiin. Palvelutuotteen houkuttelevuus esim. ainutlaatuisen idean, osaamisen tai menetelmien kautta Tuotteiden näkyvyys, asiakkaiden tietoisuus palvelutuotteista ja niiden tuomista hyödyistä Sisäinen tietoisuus palvelutuotteen olemassaolosta kaikki myy. Keskittyminen strategisesti tärkeisiin palvelutuotteisiin. Tuotteista kyettävä myös luopumaan. Yhteisesti sovitut prosessit, työkalut ja vastuut. Kotipesäajattelu. Tuotteistettavien tuotteiden nimeäminen ja resursointi ajoissa osana vuosisuunnittelua. Tuotevastaavan roolin ja vastuun sisäistäminen. Sitoutuminen! Henkilöstön ennakoiva osaamisen kehittäminen (esim. verkkosisällöt). Johtamisessa ja esimiestyössä riittävä resursointi, toiminnan tuki ja seuranta. Yhteistyö sisäisesti ja ennen kaikkea asiakkaiden kanssa. Kytkennät eri järjestelmien välillä (opiskelijahallinta, verkko-oppimisympäristö, laskenta, intra). Myynnin tavoitteellisuus.

36 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Amiedu, Ami-säätiö Kiitos!

37 Iltapäivän workshop-työskentely Osallistujien valitsemat työstettävät teemat: 1. Oppilaitoksen tuotteistamistyön keskeiset pullonkaulat 2. Tuotteistamistyössä tarvittavat työkalut 3. Tuotevastaavan tärkeimmät tehtävät 4. Tuotemyynnin parhaat käytännöt Tulokset seuraavilla dioilla.

38 Oppilaitoksen tuotteistamistyön keskeiset pullonkaulat

39 Tuotteistamistyössä tarvittavat työkalut

40 Tuotevastaavan tärkeimmät tehtävät

41 Tuotemyynnin parhaat käytännöt

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot