Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011"

Transkriptio

1 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a

2

3 Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat syyskuussa 2011 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2006 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. Kyselyyn vastasi yhteensä 609, mikä on 47 % kaikista v valmistuneista. Kysely on osa v käynnistynyttä yliopistojen yhteistä uraseurantahanketta. Tavoitteena on luoda koulutusta koskevan työelämäpalautteen keräämiseksi valtakunnallinen yhtenäinen käytäntö, joka tuottaa tilastollisen seuranta-aineiston ohella myös laadullista tietoa akateemisen koulutuksen toimivuudesta. Tiedot on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön hyödynnettäväksi mm. opetuksen kehittämistyöryhmissä, tulosneuvotteluissa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia seurantatutkimuksen kehittämiseksi. Tari Rantasuo Suunnittelija Täydentävien opintojen keskus p

4 Vastanneiden lukumäärä Kyselyn kohderyhmänä olivat Oulun yliopistossa vuonna 2006 ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Koostetuissa yhteenvetoraportissa ei tilastollisia jakaumia esitetä yksittäisistä pääaineista tai koulutusohjelmista, jos vastaajien määrä on alhainen. LuTK Pääaine Lkm Biokemia Biokemia 10 Biologia Ekologinen eläintiede 6 Ekologinen kasvitiede 5 Fysiologinen eläintiede 3 Fysiologinen kasvitiede 1 Perinnöllisyystiede 3 Fysiikka Biofysiikka 1 Fysiikka 10 Geofysiikka 1 Geotieteet Geofysiikka 1 Geologia ja mineralogia 1 Maaperägeologia 2 Kemia Epäorgaaninen kemia 4 Orgaaninen kemia 1 Maantiede Maantiede 7 Suunnittelumaantiede 7 Matemaattiset tieteet Matematiikka 28 Tilastotiede 5 Tietojenkäsittelytieteet Tietojenkäsittelyoppi 38 Kaikki yhteensä 134

5 1. Työura Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2006, kyselyajankohta: marraskuu 2011 LuTK Työ- tai Työttömänä Koulutusta vastaava virkasuhteiden olleiden työssäoloaika * lukumäärä osuus Työttömyysaika keskiarvo % keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) Biokemia 81,6 6,3 40,0 % 0,4 Biologia 62,7 5,6 55,6 % 0,7 Fysiikka 93,2 2,4 66,7 % 0,4 Kemia 67,6 4,8 80,0 % 0,5 Maantiede 61,2 7,9 78,6 % 1,3 Matemaattiset tieteet 76,1 4,6 45,2 % 0,5 Tietojenkäsittelytieteet 88,9 2,4 21,1 % 0,9 Yht. 78,0 4,4 46,1 % 0,7 * Koulutusta vastaavan työssäoloajan osuus valmistumisen jälkeen v Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät LuTK Painoarvo (1-6)* Alueellinen työmarkkinatilanne 4,4 Alan heikko työmarkkinatilanne 4,1 Työkokemuksen puute 3,9 Puutteelliset suhdeverkostot 3,6 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 3,3 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 2,5 Epävarmuus omasta osaamisesta 2,3 Tutkinnon huono tunnettuus 2,2 Epätietoisuus omista tavoitteista 2,1 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 2,1 Puutteelliset työnhakutaidot 2,0 Puutteellinen työelämätietous 2,0 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,0 Valmistumisajankohta 1,9 Sukupuoli 1,6 *Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon 5

6 2.Työllisyystilanne syksyllä 2011 Työmarkkinatilanne syksyllä 2011 LuTK Työssä Työtön työnhakija Muu tilanne* Yht. Biokemia 70,0 % 10,0 % 20,0 % 100,0 % Biologia 77,8 % 0,0 % 22,2 % 100,0 % Fysiikka 91,7 % 0,0 % 8,3 % 100,0 % Kemia 60,0 % 0,0 % 40,0 % 100,0 % Maantiede 78,6 % 0,0 % 21,4 % 100,0 % Matemaattiset tieteet 93,8 % 3,1 % 3,1 % 100,0 % Tietojenkäsittelytieteet 84,2 % 7,9 % 7,9 % 100,0 % Yht. 84,2 % 3,8 % 12,0 % 100,0 % *Perhevapaa, päätoiminen opiskelu tms. Työsuhteen muoto syksyllä 2011 LuTK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työskentely apurahalla Biokemia 57,1 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Biologia 50,0 % 35,7 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 100 % Fysiikka 90,9 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 36,4 % 54,5 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 100 % Matemaattiset tieteet 76,7 % 23,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 68,8 % 12,5 % 3,1 % 15,6 % 0,0 % 100 % Yht. 65,7 % 25,9 % 1,9 % 4,6 % 1,9 % 100 % Yht. Päätyönantaja syksyllä 2011 LuTK Biokemia Biologia Fysiikka Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Osaaikatyö Tietojenkäsittelytieteet Kunta, kuntayht. tms. 12,5 % 28,6 % 33,3 % 66,7 % 64,3 % 45,2 % 9,1 % 32,2 % Yksit. yritys tai valtionyht., yli 249 työnt. 25,0 % 7,1 % 41,7 % 0,0 % 14,3 % 16,1 % 33,3 % 22,6 % Yliopisto 25,0 % 50,0 % 8,3 % 33,3 % 14,3 % 16,1 % 3,0 % 16,5 % Yksit. yritys tai valtionyht., alle 50 työnt. 25,0 % 7,1 % 8,3 % 0,0 % 7,1 % 3,2 % 15,2 % 9,6 % Valtio, valtion liikelaitos 12,5 % 7,1 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 12,1 % 8,7 % Oma yritys tms 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,1 % 3,5 % Yksit. yritys tai valtionyht., alle 250 ja yli 49 työnt. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 9,1 % 3,5 % Järjestö, srk, säätiö tai vast. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 3,0 % 2,6 % Ammattikorkeakoulu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,9 % Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yht. 6

7 3.Työn laatu Työn luonne syksyllä 2011 Biokemia Matemaattiset tieteet Tutkimus 75,0 % Opetus tai kasvatus 51,6 % Markkinointi ja myynti 12,5 % Tutkimus 19,4 % Muu työn luonne 12,5 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 16,1 % Yht. 100,0 % Konsultointi tai koulutus 9,7 % Johto- ja esimiestehtävät 3,2 % Biologia Yht. 100,0 % Tutkimus 60,0 % Opetus tai kasvatus 26,7 % Tietojenkäsittelytieteet Asiakastyö/ potilastyö 6,7 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 51,5 % Markkinointi ja myynti 6,7 % Konsultointi tai koulutus 12,1 % Yht. 100,0 % Tutkimus 12,1 % Asiakastyö/ potilastyö 9,1 % Fysiikka Johto- ja esimiestehtävät 6,1 % Tutkimus 41,7 % Markkinointi ja myynti 3,0 % Johto- ja esimiestehtävät 25,0 % Opetus tai kasvatus 3,0 % Opetus tai kasvatus 16,7 % Viestintä- ja mediatyö 3,0 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 16,7 % Yht. 100,0 % Yht. 100,0 % Kemia Opetus tai kasvatus 66,7 % Tutkimus 33,3 % Yht. 100,0 % Maantiede Opetus tai kasvatus 28,6 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 28,6 % Tutkimus 14,3 % Johto- ja esimiestehtävät 7,1 % Muu työn luonne 7,1 % Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 7,1 % Toimisto- ja esikuntatehtävät 7,1 % Yht. 100,0 % 7

8 Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Kemia 100,0 % Matemaattiset tieteet Biologia 90,0 % 86,7 % 6,7 % 3,3 % 13,3 % Kyllä Ei Biokemia 75,0 % 25,0 % Ei tiedä Maantiede 71,4 % 28,6 % Fysiikka 54,5 % 27,3 % 18,2 % Tietojenkäsittelytieteet 37,5 % 50,0 % 12,5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työtehtävien ja koulutuksen vaatimustason vastaavuus syksyllä 2011 Kemia 100,0 % Biologia 73,3 % 6,7 % 6,7 % 13,3 % Maantiede 71,4 % 7,1 % 7,1 % 14,3 % Työ vastasi hyvin koulutustasoa Matemaattiset tieteet Biokemia Tietojenkäsittelytieteet 63,3 % 62,5 % 51,5 % 20,0 % 6,7 % 10,0 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 27,3 % 9,1 % 12,1 % Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa Työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Fysiikka 50,0 % 33,3 % 16,7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8

9 4.Koulutuksen antamat valmiudet Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Biologia 80,0 % 6,7 % 13,3 % Kemia 66,7 % 33,3 % Maantiede 64,3 % 21,4 % 14,3 % Matemaattiset tieteet 60,0 % 36,7 % 3,3 % Biokemia 50,0 % 50,0 % Tietojenkäsittelytieteet 45,5 % 42,4 % 12,1 % Fysiikka 27,3 % 72,7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hyödynsi jatkuvasti Hyödynsi jonkin verran/ osittain Ei ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Fysiikka 4,8 Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet 4,5 4,4 Maantiede Kemia Biokemia Biologia 3,9 3,8 3,6 3,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Miten tyytyväinen olet vuonna 2006 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 9

10 Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun ja sisältöön Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun Tyytyväisyys Oulun yliopistossa suorittamien opintojen sisältöön Fysiikka 4,4 4,8 Matemaattiset tieteet Biologia Kemia Maantiede Biokemia 4,3 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 3,9 4,1 3,9 4,0 Tietojenkäsittelytieteet 3,8 4, Miten tyytyväinen olet Oulun yliopistossa suorittamiesi opintojen laatuun/ sisältöön? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 10

11 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen (tieto-taitoarviot) Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkitystä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto-opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus merkityspainoarvon ja kehityspainoarvon välillä. * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin,5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biokemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,8 4,7-1,1 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,6 4,3-1,3 Ongelmanratkaisutaidot 5,5 3,4-2,1 Tiedonhankintataidot 5,2 4,4-0,8 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 4,1-1,0 Oppimiskyky 5,1 4,0-1,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 4,0-1,1 Oman alan teoreettisen osaaminen 5,0 4,5-0,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 3,3-1,7 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 2,2-2,6 Suomen kielen viestintätaidot 4,8 3,0-1,8 Luovan ajattelun taidot 4,8 3,4-1,4 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,6 2,5-2,1 Esiintymistaidot 4,3 2,4-1,9 Englannin kielen viestintätaidot 4,1 4,4 0,3 Neuvottelutaidot 3,8 1,4-2,4 Projektinhallintataidot 3,7 1,9-1,8 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,6 2,1-1,5 Lainsäädännön tuntemus 3,1 2,8-0,3 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,9 1,3-1,6 Esimiestaidot 2,8 1,3-1,5 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,5 1,0-1,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,5 1,6 0,1 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,3 2,4 1,1 11

12 Biologia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,8 4,8-1,1 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,3 4,4-0,9 Ongelmanratkaisutaidot 5,2 3,9-1,4 Tiedonhankintataidot 5,2 4,5-0,6 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 3,6-1,6 Esiintymistaidot 5,1 3,6-1,5 Suomen kielen viestintätaidot 5,1 3,9-1,2 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 3,9-1,1 Oppimiskyky 5,0 4,6-0,4 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,7-1,2 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 3,1-1,8 Oman alan teoreettisen osaaminen 4,8 4,9 0,2 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,7 4,7 0,0 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,6 3,3-1,3 Neuvottelutaidot 4,5 2,7-1,8 Projektinhallintataidot 4,5 2,5-1,9 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,4 3,3-1,1 Englannin kielen viestintätaidot 4,4 3,9-0,5 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,8-0,8 Esimiestaidot 3,4 1,8-1,6 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3,1 1,7-1,4 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,8 0,9 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,8 1,3-0,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,7 1,2-0,5 Fysiikka Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Oppimiskyky 5,8 5,3-0,6 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,8 3,8-1,9 Itsenäinen työskentelykyky 5,6 5,1-0,5 Ongelmanratkaisutaidot 5,4 4,9-0,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 5,3 0,0 Luovan ajattelun taidot 5,3 4,4-0,8 Tiedonhankintataidot 5,2 4,8-0,3 Projektinhallintataidot 5,2 2,6-2,6 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,2 4,6-0,6 Neuvottelutaidot 5,1 2,2-2,9 Suomen kielen viestintätaidot 5,1 3,8-1,3 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,0 3,6-1,4 Esiintymistaidot 5,0 3,2-1,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,8 3,3-1,5 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,8 3,5-1,3 Oman alan teoreettisen osaaminen 4,5 5,1 0,6 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,5 3,5-1,0 Englannin kielen viestintätaidot 4,5 3,6-0,9 Esimiestaidot 4,4 2,0-2,4 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3,6 1,8-1,8 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,0-1,5 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,3 1,6-1,8 Muiden kielten viestintätaidot 1,6 1,9 0,3 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,5 2,3 0,8 12

13 Kemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 6,0 4,3-1,8 Ongelmanratkaisutaidot 5,5 3,8-1,8 Esiintymistaidot 5,3 2,3-3,0 Oppimiskyky 5,3 3,8-1,5 Oman alan teoreettisen osaaminen 5,0 4,5-0,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,0 4,8-0,3 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,0 2,5-2,5 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,0-2,0 Suomen kielen viestintätaidot 5,0 3,0-2,0 Luovan ajattelun taidot 5,0 3,0-2,0 Tiedonhankintataidot 4,8 4,3-0,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,8 2,5-2,3 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 4,8 4,5-0,3 Englannin kielen viestintätaidot 4,5 3,3-1,2 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,5 3,5-1,0 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 2,5-1,8 Neuvottelutaidot 4,0 1,5-2,5 Projektinhallintataidot 4,0 1,8-2,3 Esimiestaidot 3,5 1,0-2,5 Lainsäädännön tuntemus 2,8 2,8 0,0 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,8 1,0-0,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,5 1,0-0,5 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,5 3,0 1,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,3 2,3 1,0 Maantiede Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,3 4,8-0,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,1 3,3-1,8 Oppimiskyky 5,1 4,3-0,8 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,0 3,7-1,3 Suomen kielen viestintätaidot 4,9 4,6-0,3 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,9 3,6-1,4 Ongelmanratkaisutaidot 4,9 3,8-1,1 Esiintymistaidot 4,9 3,9-1,0 Tiedonhankintataidot 4,8 4,5-0,3 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,8 3,7-1,1 Luovan ajattelun taidot 4,6 3,8-0,9 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 4,6 3,5-1,1 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,5 4,3-0,2 Neuvottelutaidot 4,3 2,8-1,5 Projektinhallintataidot 4,1 2,7-1,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,1 3,4-0,6 Oman alan teoreettisen osaaminen 3,9 4,0 0,1 Lainsäädännön tuntemus 3,7 2,6-1,1 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3,1 1,5-1,6 Esimiestaidot 2,8 1,6-1,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,7 1,6-1,1 Englannin kielen viestintätaidot 2,5 3,0 0,5 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,6 2,3 0,6 Muiden kielten viestintätaidot 1,1 1,2 0,1 13

14 Matemaattiset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Ongelmanratkaisutaidot 5,6 4,9-0,7 Itsenäinen työskentelykyky 5,5 5,0-0,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,3 3,2-2,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,3 4,1-1,2 Suomen kielen viestintätaidot 5,2 3,6-1,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,2 5,1-0,1 Tiedonhankintataidot 5,2 4,5-0,6 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,2 3,7-1,4 Luovan ajattelun taidot 5,1 4,0-1,1 Oppimiskyky 5,1 4,6-0,5 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 3,6-1,5 Esiintymistaidot 5,1 3,3-1,8 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 5,0 3,9-1,2 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,9 3,3-1,7 Neuvottelutaidot 4,8 2,7-2,2 Oman alan teoreettisen osaaminen 4,6 4,7 0,1 Projektinhallintataidot 4,3 2,8-1,5 Englannin kielen viestintätaidot 4,2 3,1-1,1 Lainsäädännön tuntemus 3,4 2,4-1,0 Esimiestaidot 3,3 2,1-1,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,5 1,8-0,7 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,4 1,6-0,8 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,8 2,7 0,9 Muiden kielten viestintätaidot 1,4 1,8 0,4 Tietojenkäsittelytieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,6 4,6-1,0 Tiedonhankintataidot 5,4 4,4-1,0 Oppimiskyky 5,4 4,2-1,2 Ongelmanratkaisutaidot 5,3 3,8-1,6 Suomen kielen viestintätaidot 5,3 4,0-1,3 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,3 3,4-1,9 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,1 4,3-0,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,1 3,6-1,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 4,1-1,0 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 3,6-1,4 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,8 2,9-1,8 Englannin kielen viestintätaidot 4,8 3,5-1,2 Luovan ajattelun taidot 4,7 3,1-1,6 Esiintymistaidot 4,4 3,2-1,3 Neuvottelutaidot 4,4 2,4-2,0 Oman alan teoreettisen osaaminen 4,3 4,4 0,1 Projektinhallintataidot 4,2 3,8-0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,9 2,6-1,4 Esimiestaidot 3,3 2,1-1,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,2 2,0-1,2 Lainsäädännön tuntemus 3,2 2,5-0,7 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,8 1,8-1,0 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,8 0,9 Muiden kielten viestintätaidot 1,3 1,2-0,1 14

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 3.9.2007 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2011 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2017 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kauppatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot