Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012"

Transkriptio

1 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a

2

3 Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat syyskuussa 2012 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2007 lääketieteen lisensiaatin, ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. Kyselyyn vastasi yhteensä 610, mikä on 45,5 % kaikista vuonna 2007 valmistuneista. Kysely on osa vuonna 2006 käynnistynyttä yliopistojen yhteistä uraseurantahanketta. Tavoitteena on luoda koulutusta koskevan työelämäpalautteen keräämiseksi valtakunnallinen yhtenäinen käytäntö, joka tuottaa tilastollisen seuranta-aineiston ohella myös laadullista tietoa akateemisen koulutuksen toimivuudesta. Tiedot on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön hyödynnettäväksi mm. opetuksen kehittämistyöryhmissä, tulosneuvotteluissa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia seurantatutkimuksen kehittämiseksi. Tari Rantasuo Suunnittelija Täydentävien opintojen keskus puh

4 Vastanneiden lukumäärä Kyselyn kohderyhmänä olivat Oulun yliopistossa luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Koostetuissa yhteenvetoraportissa ei tilastollisia jakaumia esitetä yksittäisistä pääaineista tai koulutusohjelmista, jos vastaajien määrä on alhainen. LuTK Pääaine Lkm Biokemia Biokemian ko. 9 Biologia Biologian ko. 15 Fysikaaliset tieteet Fysikaalisten tieteiden ko. 9 Geotieteet Geotieteiden ko. 5 Kemia Kemian ko. 6 Maantiede Maantieteen ko. 11 Matemaattiset tieteet Matemaattisten tieteiden ko. 27 Tietojenkäsittelytieteet Tietojenkäsittelytieteiden ko. 28 Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma 1 Tietojenkäsittelytieteiden ko., ohjelmistotuotannon maisteriohjelma 2 Tietojenkäsittelytieteiden ko., digitaalisen median maisteriohjelma 1 Tietojenkäsittelytieteiden ko., mobiilipalveluiden maisteriohjelma 2 Kaikki yhteensä 116

5 1. Työura vuosina LuTK Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2007, kyselyajankohta: lokakuu 2012 Koulutusta vastaava työssäoloaika * Työ- tai virkasuhteiden lukumäärä Työttömänä olleiden osuus Työttömyysaika keskiarvo (v) keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) Biokemia 4,6 6,2 33,3 % 0,7 Biologia 2,6 4,7 73,3 % 1,2 Fysikaaliset tieteet 4,4 3,6 33,3 % 0,5 Geotieteet 3,0 2,7 50,0 % 1,4 Kemia 3,0 9,8 63,6 % 1,7 Maantiede 3,6 5,5 81,5 % 0,5 Matemaattiset tieteet 3,8 4,3 14,7 % 0,9 Tietojenkäsittelytieteet 4,8 2,4 60,0 % 0,5 Keskiarvo/% yhteensä 3,9 4,3 49,1 % 0,9 * Koulutusta vastaava työssäoloaika valmistumisen jälkeen v Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät LuTK Painoarvo (1-6)* Alueellinen työmarkkinatilanne 4,3 Alan heikko työmarkkinatilanne 3,8 Työkokemuksen puute 3,7 Puutteelliset suhdeverkostot 3,6 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 3,1 Oman osaamisen epävarmuus 2,4 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 2,3 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 2,2 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,0 Puutteelliset työnhakutaidot 1,9 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 1,9 Tutkinnon huono tunnettuus 1,8 Valmistumisajankohta 1,8 Puutteellinen työelämätietous 1,7 Sukupuoli 1,3 *Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi, 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon 5

6 2. Työllisyystilanne syksyllä 2012 Työmarkkinatilanne syksyllä 2012 LuTK työssä* työtön työnhakija muu tilanne** Yhteensä Biokemia 77,8 % 0,0 % 22,2 % 100 % Biologia 73,3 % 6,7 % 20,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 88,9 % 0,0 % 11,1 % 100 % Geotieteet 60,0 % 0,0 % 40,0 % 100 % Kemia 83,3 % 16,7 % 0,0 % 100 % Maantiede 81,8 % 0,0 % 18,2 % 100 % Matemaattiset tieteet 85,2 % 7,4 % 7,4 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 93,9 % 6,1 % 0,0 % 100 % % yhteensä 84,3 % 5,2 % 10,4 % 100 % * Kokopäivätyö, osa-aikatyö, itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer, työllistetty /työharjoittelu, työskentely apurahalla **Perhevapaa, päätoiminen opiskelu, työvoimakoulutus tms., muu tilanne Työsuhteen muoto syksyllä 2012 LuTK Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osaaikatyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Yhteensä Biokemia 71,4 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 100 % Biologia 20,0 % 70,0 % 0,0 % 10,0 % 100 % Fysikaaliset tieteet 71,4 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 100 % Geotieteet 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100 % Kemia 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % Maantiede 66,7 % 22,2 % 0,0 % 11,1 % 100 % Matemaattiset tieteet 73,9 % 26,1 % 0,0 % 0,0 % 100 % Tietojenkäsittelytieteet 90,3 % 6,5 % 3,2 % 0,0 % 100 % % yhteensä 71,6 % 25,3 % 1,1 % 2,1 % 100 % Päätyönantaja syksyllä 2012 LuTK Biokemia Biologia Fysik.tiet. Geotiet. Kemia Maantiede Matemaat. tieteet Tietojenkäs. tieteet Yksit. yritys tai valtionyhtiö, yli 249 työntekijää 33,3 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 40,0 % 40,0 % 26,1 % 38,7 % 28,4 % Kunta, kuntayht. tms. 0,0 % 41,7 % 11,1 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 56,5 % 6,5 % 27,5 % Yliopisto 44,4 % 41,7 % 44,4 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 15,7 % Valtio, valtion liikelaitos 0,0 % 8,3 % 11,1 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19,4 % 8,8 % Yksit. yritys tai valtionyhtiö, alle 250 ja yli 49 työntekijää 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 4,3 % 16,1 % 7,8 % Yksit. yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää 11,1 % 0,0 % 11,1 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 9,7 % 6,9 % Ammattikorkeakoulu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 2,0 % Järjestö, srk, säätiö tai vast. 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 2,0 % Oma yritys, vastaanotto tms. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % Muu työnantaja 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % % yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % yht. 6

7 3. Työn laatu Työn luonne syksyllä 2012 Biokemia Matemaattiset tieteet Tutkimus 55,6 % Opetus tai kasvatus 52,2 % Markkinointi ja myynti 22,2 % Asiakastyö/ potilastyö 13,0 % Johto- ja esimiestehtävät 11,1 % Muu työn luonne 13,0 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 11,1 % Tutkimus 8,7 % Yhteensä 100,0 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 8,7 % Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 4,3 % Biologia Yhteensä 100,0 % Tutkimus 50,0 % Opetus tai kasvatus 33,3 % Tietojenkäsittelytieteet Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 8,3 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 51,6 % Muu työn luonne 8,3 % Tutkimus 12,9 % Yhteensä 100,0 % Opetus tai kasvatus 9,7 % Johto- ja esimiestehtävät 6,5 % Fysiikaaliset tieteet Konsultointi tai koulutus 6,5 % Tutkimus 66,7 % Markkinointi ja myynti 6,5 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 22,2 % Muu työn luonne 6,5 % Opetus tai kasvatus 11,1 % Yhteensä 100,0 % Yhteensä 100,0 % Kemia Geotieteet 66,7 % Tutkimus 66,7 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 33,3 % Yhteensä 100,0 % Kemia Kemia 66,7 % Opetus tai kasvatus 40,0 % Tutkimus 20,0 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 20,0 % Muu työn luonne 20,0 % Yhteensä 100,0 % Maantiede Opetus tai kasvatus 30,0 % Konsultointi tai koulutus 30,0 % Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät 30,0 % Asiakastyö/ potilastyö 10,0 % Yhteensä 100,0 % 7

8 Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä nykyiseen työhön? Geotieteet Biologia Maantiede Matemaattiset tieteet Kyllä Biokemia Ei Fysikaaliset tieteet Ei tiedä Kemia Tietojenkäsittelytieteet % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työtehtävien ja koulutuksen vaatimustason vastaavuus syksyllä 2012 Fysikaaliset tieteet Maantiede Biokemia Geotieteet Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet Kemia Biologia % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työ vastasi hyvin koulutustasoa Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa Työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi 8

9 4. Koulutuksen antamat valmiudet Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Geotieteet 66,7 33,3 Maantiede 60,0 40,0 Biologia 58,3 33,3 8,3 Fysikaaliset tieteet 55,6 44,4 Matemaattiset tieteet. 47,8 43,5 8,7 Biokemia 44,4 44,4 11,1 Tietojenkäsittelytieteet 32,3 64,5 3,2 Kemia 20,0 80,0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hyödynsi jatkuvasti Hyödynsi jonkin verran/ osittain Ei ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta Maantiede 4.9 Tietojenkäsittelytieteet Fysikaaliset tieteet Matemaattiset tieteet Geotieteet Kemia 4.0 Biologia 3.3 Biokemia Miten tyytyväinen olet vuonna 2007 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 9

10 Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun ja sisältöön Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen laatuun Tyytyväisyys Oulun yliopiston opetuksen sisältöön Biokemia Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet Fysikaaliset tieteet Maantiede Kemia Biologia Geotieteet Miten tyytyväinen olet Oulun yliopistossa suorittamiesi opintojen laatuun/ sisältöön? 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = hieman tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen, 6 = erittäin tyytyväinen 10

11 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen (tieto-taitoarviot) Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkitystä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto-opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus merkityspainoarvon ja kehityspainoarvon välillä. * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä * Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin, 6 = erinomaisesti Biokemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,9 5,1-0,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,4 4,1-1,3 Englannin kielen viestintätaidot 5,4 3,9-1,6 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 4,3-1,1 Tiedonhankintataidot 5,1 4,4-0,7 Oppimiskyky 5,1 4,9-0,2 Esiintymistaidot 5,0 2,9-2,1 Neuvottelutaidot 4,9 2,5-2,4 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,9 3,3-1,6 Ongelmanratkaisukyky 4,8 4,0-0,8 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,7 4,8 0,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,7 3,3-1,4 Suomen kielen viestintätaidot 4,6 3,9-0,7 Projektinhallintataidot 4,4 2,9-1,6 Luovan ajattelun taidot 4,4 3,5-0,9 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,3 4,8 0,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 2,1-2,2 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 4,0 5,1 1,1 Esimiestaidot 2,9 1,6-1,3 Lainsäädännön tuntemus 2,8 3,0 0,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,6 1,4-1,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,3 1,4-1,0 Muiden kielten viestintätaidot 2,0 1,8-0,3 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,1 1,9 0,8 11

12 Biologia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,9 4,4-1,4 Oppimiskyky 5,4 4,3-1,1 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,4 3,6-1,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 3,7-1,6 Ongelmanratkaisukyky 5,1 4,4-0,8 Tiedonhankintataidot 5,1 4,8-0,3 Suomen kielen viestintätaidot 5,1 4,5-0,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,0 4,4-0,6 Esiintymistaidot 4,9 4,1-0,9 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,3-1,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,9 2,7-2,1 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 4,9 4,1-0,8 Neuvottelutaidot 4,6 2,6-2,0 Projektinhallintataidot 4,6 2,3-2,4 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,4 3,5-0,9 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,2 4,4 0,2 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,2 2,6-1,6 Englannin kielen viestintätaidot 3,7 4,4 0,7 Lainsäädännön tuntemus 3,1 2,5-0,6 Esimiestaidot 3,0 1,5-1,5 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,8 1,6-1,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,8 1,3-0,6 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,6 2,6 1,1 Muiden kielten viestintätaidot 1,0 1,1 0,1 Fysiikaaliset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,8 5,4-0,3 Ongelmanratkaisukyky 5,6 4,6-1,0 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,4 4,2-1,2 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,3 4,4-0,9 Tiedonhankintataidot 5,3 4,3-1,0 Oppimiskyky 5,3 4,4-0,9 Englannin kielen viestintätaidot 5,2 4,3-1,0 Luovan ajattelun taidot 5,2 3,8-1,4 Projektinhallintataidot 5,1 2,1-3,0 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,1 4,3-0,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 3,7-1,3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,9 3,9-1,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,7 4,4-0,2 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,6 2,8-1,8 Suomen kielen viestintätaidot 4,3 3,9-0,4 Neuvottelutaidot 4,2 2,8-1,4 Esiintymistaidot 4,2 3,1-1,1 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,1 2,9-1,2 Esimiestaidot 2,9 1,7-1,2 Lainsäädännön tuntemus 2,4 1,7-0,8 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,4 1,4-1,0 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,8 2,7 0,9 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,7 1,3-0,3 Muiden kielten viestintätaidot 1,7 1,3-0,3 12

13 Geotieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,8 4,3-1,5 Oman alan teoreettinen osaaminen 5,5 4,5-1,0 Itsenäinen työskentelykyky 5,5 4,3-1,3 Tiedonhankintataidot 5,3 4,5-0,8 Ongelmanratkaisukyky 5,3 3,5-1,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,3 3,3-2,0 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,3 2,8-2,5 Neuvottelutaidot 5,0 3,0-2,0 Projektinhallintataidot 5,0 2,0-3,0 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 4,8 3,0-1,8 Lainsäädännön tuntemus 4,5 2,0-2,5 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,3 3,5-0,8 Suomen kielen viestintätaidot 4,3 3,5-0,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,3 3,3-1,0 Taloussuunnittelu ja budjetointi 4,0 1,8-2,3 Oppimiskyky 4,0 3,8-0,3 Esiintymistaidot 3,8 3,5-0,3 Esimiestaidot 3,7 1,5-2,2 Englannin kielen viestintätaidot 3,5 3,5 0,0 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,5 3,0-0,5 Luovan ajattelun taidot 3,5 1,8-1,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,0 1,8-0,3 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,3 1,8 0,5 Muiden kielten viestintätaidot 1,0 1,0 0,0 Kemia Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,7 4,7-1,0 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,3 3,2-2,2 Oppimiskyky 5,3 3,7-1,7 Tiedonhankintataidot 5,2 4,7-0,5 Ongelmanratkaisukyky 5,2 4,3-0,8 Suomen kielen viestintätaidot 5,2 3,2-2,0 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,2 4,3-0,8 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,2 3,3-1,8 Neuvottelutaidot 5,0 1,7-3,3 Esiintymistaidot 5,0 2,3-2,7 Luovan ajattelun taidot 5,0 3,0-2,0 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,8 4,3-0,5 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,8 2,7-2,2 Projektinhallintataidot 4,8 2,8-2,0 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,7 2,7-2,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,3 4,7 0,3 Lainsäädännön tuntemus 4,3 3,0-1,3 Englannin kielen viestintätaidot 4,3 2,8-1,5 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 2,8-1,5 Esimiestaidot 3,8 1,7-2,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3,3 1,8-1,5 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,7 1,7-1,0 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,5 2,2-0,3 Muiden kielten viestintätaidot 1,5 1,8 0,3 13

14 Maantiede Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 6,0 5,0-1,0 Tiedonhankintataidot 5,7 4,9-0,8 Suomen kielen viestintätaidot 5,7 4,2-1,5 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,5 3,4-2,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,5 4,1-1,4 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,4 3,4-2,0 Oppimiskyky 5,4 4,3-1,1 Ongelmanratkaisukyky 5,3 3,6-1,8 Esiintymistaidot 5,3 3,9-1,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,2 4,0-1,2 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,1 4,1-1,0 Neuvottelutaidot 5,1 3,0-2,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,1 4,1-1,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,9 3,9-1,0 Projektinhallintataidot 4,9 2,1-2,8 Lainsäädännön tuntemus 4,7 2,3-2,4 Luovan ajattelun taidot 4,6 3,3-1,3 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,3 4,1-0,2 Englannin kielen viestintätaidot 3,7 3,2-0,5 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3,4 1,1-2,3 Esimiestaidot 3,3 1,7-1,6 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,7 1,2-1,5 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,6 0,7 Muiden kielten viestintätaidot 1,3 1,4 0,1 Matemaattiset tieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,6 5,0-0,6 Ongelmanratkaisukyky 5,1 4,7-0,4 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,0 4,8-0,2 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,0 3,3-1,7 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,0 3,8-1,2 Tiedonhankintataidot 5,0 4,4-0,5 Esiintymistaidot 5,0 3,1-1,9 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 4,9 3,9-1,0 Oppimiskyky 4,8 4,6-0,3 Joustavuus ja sopeutumiskyky 4,8 3,7-1,1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 4,7 3,9-0,8 Suomen kielen viestintätaidot 4,7 3,8-1,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,7 4,7 0,0 Neuvottelutaidot 4,4 2,6-1,8 Organisointi- ja koordinointitaidot 4,4 3,0-1,3 Luovan ajattelun taidot 4,4 3,4-0,9 Projektinhallintataidot 3,6 2,7-0,9 Lainsäädännön tuntemus 3,5 2,7-0,8 Englannin kielen viestintätaidot 3,1 3,2 0,1 Esimiestaidot 3,0 2,0-1,0 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,2 2,0-0,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,1 1,7-0,4 Muiden kielten viestintätaidot 1,6 1,4-0,2 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,4 2,7 1,3 14

15 Tietojenkäsittelytieteet Merkitys työssä Yliopisto-opiskelu kehitti Erotus Itsenäinen työskentelykyky 5,6 4,8-0,8 Ongelmanratkaisukyky 5,5 4,3-1,2 Oppimiskyky 5,3 4,5-0,8 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 5,3 4,8-0,4 Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,3 4,1-1,2 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,2 4,3-0,9 Oman alan tehtävien käytönnön taidot 5,2 3,8-1,4 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 5,2 4,5-0,6 Tiedonhankintataidot 5,1 4,8-0,3 Organisointi- ja koordinointitaidot 5,0 3,5-1,6 Luovan ajattelun taidot 4,9 3,7-1,3 Englannin kielen viestintätaidot 4,9 3,8-1,2 Neuvottelutaidot 4,8 3,1-1,8 Suomen kielen viestintätaidot 4,8 4,2-0,6 Projektinhallintataidot 4,8 4,2-0,5 Oman alan teoreettinen osaaminen 4,5 4,3-0,2 Esiintymistaidot 4,4 3,4-1,0 Esimiestaidot 3,8 2,2-1,6 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,8 3,1-0,6 Lainsäädännön tuntemus 3,1 2,4-0,7 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 3,0 2,4-0,6 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2,8 1,9-0,9 Ruotsin kielen viestintätaidot 1,9 2,8 0,9 Muiden kielten viestintätaidot 1,6 1,4-0,1 15

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet Uraseuranta 24 Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 29 valmistuneet Uraseuranta Valtakunnallinen kysely, joka tehdään -vuotta aikaisemmin valmistuneille Toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 3.9.2007 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2011 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2017 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot