HYVÄN TYÖPAIKAN ERINOMAINEN HR. Ritva-Liisa Niskanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN TYÖPAIKAN ERINOMAINEN HR. Ritva-Liisa Niskanen 9.12.2009"

Transkriptio

1 HYVÄN TYÖPAIKAN ERINOMAINEN HR Ritva-Liisa Niskanen

2 Aiheesta Jokainen yritys haluaa menestyä ihmiset toteuttavat liiketoimintaa. Kilpailun parhaista työntekijöistä voittavat ne, joilla on hyvän työnantajan maine. Sitä rakennetaan hyvin toimivalla HR:llä ja henkilöstöjohtamisella. Pyrkimys löytää hyvien työpaikkojen henkilöstötoiminnoista sellaisia tekijöitä, joita kehittämällä muut yritykset voisivat kehittää henkilöstötoimintojaan erinomaisiksi ja tukea näin koko yrityksen menestymistä.

3 Historiasta Henkilöstötoimintoon liittyviä tehtäviä on hoidettu yrityksissä aina jotenkin. Henkilöstöhallinto alkoi kehittyä 1940-luvulla. Muutos henkilöstöhallinnosta tämän päivän HR-työhön on ollut iso. Huomio toimenpiteissä / lopputuloksissa. Liiketoiminta tarvitsee hallintoa / HRM on osa liiketoimintaa. Ihmiset ovat kustannuksia / voimavara.

4 Teorioista Henkilöstöjohtamisen teoriat löytyvät monelta eri tieteenalalta. Huomattava osa strategisen henkilöstöjohtamisen malleista perustuu resurssilähtöiselle teorialle. Henkilöstöresurssien järkevä ja tehokas käyttö voi olla yritykselle merkittävä kilpailuedun lähde.

5 Strateginen henkilöstöjohtaminen Miten henkilöstöjohtaminen ja yrityksen kokonaisvaltainen menestyminen ovat yhteydessä toisiinsa? Strategisen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat voimavarat. HR:n pitäisi tuntea yrityksen visio, liiketoimintastrategia ja tavoitteet sekä osata työstää niiden päälle henkilöstöstrategia. Liiketoimintaa ymmärtävä HR-johto linkittää strategian ja henkilöstövoimavarat.

6 Hyvän työpaikan erinomainen HR Kyselytutkimuksesta

7 Kyselytutkimuksesta Hyvän työpaikan erinomainen HR tutkimukseen liittyvä kyselytutkimus kohdistettiin Great Place to Work - ja Universum Student Survey - tutkimuksissa Suomessa 2009 menestyneisiin 48 työpaikkaan. Kysely lähetettiin toimitusjohtajille ja HR-asioista vastaaville. Tutkimuksen vastausprosentti on 40,4.

8 Yrityksistä Mukana olevien yritysten koot: Henkilöstöä % N alle yli Yhteensä Mukana olevien yritysten toimialat:

9 Talous Hyviä työpaikkoja yhdistää vakaa talous. Yritykset ovat kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Taloudellisen kasvun uskotaan jatkuvan. Puolet vastaajista pitää todennäköisenä henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä seuraavan puolen vuoden aikana.

10 Vahva yrityskulttuuri Jokainen kyselyyn vastannut arvioi oman yrityksensä kulttuurin vahvaksi. Myös työilmapiiri on osa yrityksen kulttuuria. Hyvät työpaikat mittaavat henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti. Vain kaksi poikkeavaa vastausta. Yhteistä on myös se, että uusien osaajien rekrytointi on helppoa. Vain kaksi poikkeavaa vastausta.

11 HR:n rooli Suurin osa vastaajista (64 %) oli sitä mieltä, että HR on liiketoimintakumppani. Henkilöstön kehittäjänä HR:ää piti 14 % ja muutoksen edistäjänä 5 %. Kohdan muu valitsi 14 % vastaajista. Yksi vastaaja (3 %) valitsi vaihtoehdon hallinnollinen asiantuntija. HR on liiketoimintakumppani hallinnollinen asiantuntija henkilöstön kehittäjä muutoksen edistäjä muu yhteensä % N % N % N % N % N % N johto HR yhteensä

12 HR:n rooli HR:n roolien kohdalla muu kohtaa perusteltiin muun muassa näin: Keskeinen tekijä yrityksen henkilöstöpääoman kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja henkilöstön työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitamisessa yrityksen strategian toteuttamiseksi. --- Yrityksemme ydintoiminto. Menestystekijämme ovat hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilöstö.

13 HR:n ajankäyttö Vastaajat arvioivat, että HR käyttää huomattavan osan ajastaan (noin 42 %) operatiivisiin asioihin.

14 HR:n ajankäyttö --- Ajankohdasta ja vuodesta riippuen työ on % operatiivista. Meillä on suurin osa asioista viety prosesseihin ja asiat hoituvat jo itsepalveluna. Tärkeintä on, että meillä on hyviä johtajia, jotka osaavat johtaa, eikä HR toimi roskalaatikkona, jonne tulee kaikki valitukset. HR tukee hyvää johtamista ja johtajien tulee pitää huolta omista alaisistaan. --- Mikä asia bisneksessä on sellaista, jossa ei olisi henkilöstövaikutusta?

15 Päätöksentekijät käytännössä Linjajohto ja HR päättävät yhdessä rekrytointiin sekä kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyvistä asioista siten, että jos ne ovat erimieltä, asia ratkaistaan linjajohdon kannan mukaisesti. Palkka-asioista ja henkilöstön vähentämisestä päättää yleensä linjajohto. Linjajohto % Linja ja HR % HR % HR ja linja % Rekrytointi Palkka-asiat Kehittämis- ja koulutusasiat Henkilöstön vähentäminen

16 HR ja strategia Yleensä HR osallistuu strategiaprosessiin suunnitteluvaiheen alusta lähtien. HR-henkilö tulee mukaan strategiaprosessiin % N suunnitteluprosessin alussa konsultointivaiheessa 19 7 toteutusvaiheessa 6 2 ei osallistu lainkaan 3 1 ei mikään edellisistä vaihtoehdoista 3 1 Yhteensä % kertoi, että HR on määritellyt strategiset linjaukset liiketoimintastrategian pohjalta.

17 Keskeisimmät HR-asiat Kehityskeskustelut ja leadership osaamisen kehittäminen ovat tällä hetkellä keskeisimmät HR-asiat.

18 Osaaminen ja osaamistarpeet HR:n pitäisi kehittää seuraavan 3 vuoden aikana varsinkin liiketoimintaosaamista, leadership-osaamista sekä muutosjohtamiseen liittyvän osaamista.

19 HR:n työstä Avainhenkilöiden sitouttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota (94%). Myös kehittämis- ja seuraajasuunnitelmat ovat linjassa tulevaisuuden tarpeiden kanssa (75%). 86% vastaajista kertoi, että lähtöhaastattelut ovat käytössä heidän yrityksissään. Vastaajia pyydettiin antamaan arvosana asteikolla 1 5 oman yrityksensä HR:lle. Keskiarvo on 4,1. Johdon arvosana HR:lle oli 4,25.

20 Miksi nämä työpaikat ovat hyviä? Omaleimainen ja rento yrityskulttuuri, jota leimaa keskinäinen välittäminen ja avoimuus. Hyvissä työpaikoissa on panostettu työilmapiiriin ja yhteishenkeen. Johtamiseen liittyvät asiat ovat tärkeitä. Johto on helposti lähestyttävissä, johtamiskulttuuri on osallistava ja sitä leimaa oikeudenmukaisuus. Johto luottaa henkilöstöön. Myös hyvät HR-käytännöt ovat vaikuttaneet menestymiseen.

21 Hyvä työpaikka Great Place to Work - tutkimuksen mukaan JOHTO työntekijät luottavat organisaation johtoon ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät TYÖNTE- KIJÄ nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä TYÖ JA TYÖPAIKKA TYÖ- TOVERIT

22 Miksi nämä työpaikat ovat hyviä? Vahva yrityskulttuuri ja me-henki, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ihmisten kesken. Luottamus siihen, että kukin tekee parhaansa hyvin määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimiminen jokapäiväisessä työssä arvojemme mukaisesti: avoimesti ja joustavasti, vastuuta ottaen ja kannattavasti sekä sydämellä että yhteistyöllä. Asioista puhutaan, eikä kaveria jätetä. HR-prosessit on huolella mietitty ja hoidettu sekä kommunikoitu.

23 Miksi nämä työpaikat ovat hyviä? Reaktor on yritys, jossa toimitaan toisin kuin muualla. Täällä ihmiset ovat aina etusijalla. --- Kokoamme joukkoomme tekijöitä, jotka ovat paitsi innostuneita ammattilaisia, myös hyviä tyyppejä. (Reaktor) Tarjoamme monipuolisia ja haastavia tehtäviä, kansainvälisen työympäristön sekä mahtavan työyhteisön. (3 Step IT) Haluaisitko Sinä olla mukana Euroopan suurimman lääkeyrityksen tulevaisuuden rakentamisessa? Jaatko visiomme ihmisten paremman terveyden päämäärästä? (Sanofi-aventis)

24 Hyvän työpaikan HR HR on yhteistyökykyinen ja läheisessä vuorovaikutussuhteessa muiden kanssa. Vastauksissa korostuu myös osaaminen. HR:ää kuvataan joustavaksi, tehokkaaksi, innovatiiviseksi ja luotettavaksi. Ne ovat tulostietoisia, strategisia ja aktiivisesti mukana yrityksen kehittämisessä. Myös asiakaslähtöisiä ja palveluhalukkaita.

25 Mitä muut HR:t voisivat heiltä oppia? Hyvissä työpaikoissa HR-prosessit ja toimintatavat ovat mallikkaita. HR toimii lähellä liiketoimintaa ja tukee keskeisesti sen tavoitteiden toteutumista. Ihmissuhdeosaamista ja ihmisten aitoa arvostamista.

26 Minkälainen HR-toiminto tukee parhaiten yrityksen menestymistä?

27 Erinomainen HR On ennen muuta liiketoimintakumppani. Helposti lähestyttävä ja yhteistyökykyinen. Tuntee yrityksen vision, liiketoimintastrategian ja tavoitteet sekä osaa sovittaa HR-käytännöt niihin. Osaa myös luoda ja tukea haluttua yrityskulttuuria henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kautta. Strategiaprosessissa alusta lähtien.

28 Erinomainen HR On huolehtinut, että HR-prosessit ja käytännöt toimivat. Varmistaa, että yrityksellä on liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava henkilöstö. Koostuu henkilöstöammattilaisista, joilla on vankka osaaminen omalta osaamisalueeltaan sekä henkilökohtaista uskottavuutta. On joustava, tehokas, innovatiivinen ja luotettava.

29 HUMAN SIDE Iloista joulun odotusta! Kiitos & mukavaa joulun odotusta!

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka

Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka 2/2006 Nytt från SAMV Palvelukeskuksilla tuottavuutta puolustushallintoon Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka Valtion työmarkkinalaitos JULKAISIJA

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri Riitta Viitala Riitta Viitala on Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen johtaja, jonka tutkimusalueita ovat johtajuus ja esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vesa Suutari Vesa Suutari

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Henkilöstön johtaminen HAA808k

Henkilöstön johtaminen HAA808k Henkilöstön johtaminen HAA808k Kevät 2012 Kirjallisuusessee / Yrityksen hallinto SimoTerho 90836 Sisältö JOHDANTO... 2 STRATEGY AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT... 3 STRATEGIC REWARD SYSTEMS... 6 JOHDA OSAAMISTA!...

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot