HR Strateginen kumppani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HR Strateginen kumppani"

Transkriptio

1 HR Strateginen kumppani Minna Telanne 2008 Leading Partners

2 LEADING PARTNERS OY -TYÖPARISI SUORITUSKYVYN JA UUSIUTUMISEN KEHITTÄMISESSÄ Perustettu 2008 Konsultteja 5, lisäksi kattava konsultti- ja coachingverkosto Vuoden 2010 alusta 2 uutta konsulttia Meillä on mittava kokemus johtamisen, HR:n ja osaamisen johtamisen osa-alueilla sekä käytännön valmennustyöstä Konsulteillamme on kokemusta työskentelystä hyvinkin erilaisissa pk- ja suuryrityksissä Kotimaassa ja kansainvälisesti

3 TYÖPARISI Strategian toimeenpanossa Strategisten resurssien johtamisessa Uusiutumiskyvyn kehittämisessä

4 MENESTYS SYNTYY KOKONAISUUDESTA TARJONTAMME KATTAA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN RESURSSIHAASTEIDEN TUNNISTAMINEN JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET AUDITOINNIT TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MUUTOKSEN JA UUDELLEENORGANISOINNIN TUKI MANAGEMENT AUDIT JA PERFORMANCE AUDIT YKSILÖLLINEN COACHING YKSILÖN SITOUTUMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖSUORITUKSEN PARANTAMINEN KEHITYSKESKUSTELUJEN TUKEMINEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN JA TUKI STRATEGISEN JOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMAT MUUTOSTILANTEIDEN TUKI SISÄISEN INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA AVOIMET INNOVAATIOT JOHTAMIS- INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMINEN LUOVUUSTYÖKALUT ARVOPOHJAINEN TOIMINTA Uusiutumisen ja innovatiivisuuden edistämisratkaisut Strategian vauhdittaminen ja tukiratkaisut Johtajuuden ja johtamisen kehittämisen ratkaisut

5 TULOKSELLISET TOIMINTAMALLIMME Johtamis- ja innovaatioratkaisut In-House ratkaisut (henkilöstöjohtajapalvelut) Räätälöity kokonaisratkaisu

6 Mistä menestys syntyy? Yhdistämme menestyksen elementit Strategian selkeys Strategian implementointi Organisaatiokulttuurin rakentaminen Organisaatiorakenteen selkeys Osaaminen Johtaminen Innovaatiot Yrityskauppa sekä kumppanuusosaaminen sekä tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen selkeiksi toimintamalleiksi ja tuotteistetuiksi toteutuksiksi asiakkaillemme

7 HR strateginen kumppani Liiketoiminnan kehitys/ uusiutuminen Yrityksen uusiutuminen ja suorituskyky k Henkilöstön kehitys/ uusiutuminen

8 Strateginen kumppani Henkilöstöammattilaisista tulee strategisia kumppaneita, kun he osallistuvat liiketoimintastrategian määrittelyyn, kun he esittävät kysymyksiä, joiden avulla strategia muuttuu toiminnaksi, ja kun he kehittävät henkilöstökäytäntöjä, jotka ovat yhdenmukaisia liiketoimintastrategioiden kanssa Dave Ulrich

9 HR on strateginen kumppani, kun se keskittyy edistämään niitä asioita, joilla luodaan kilpailukyky ja menestys Uusiutuminen Johtaminen

10 HR:n työkenttä Käytän nnöt ja prose essit Strateginen henkilöstöjohtaminen Henkilöstöstrategia Strateginen henkilöstöresurssien suunnittelu ja johtaminen Johtoryhmätyöskentely Organisoituminen, organisaatioarkkitehtuuri Osaamisen kehittäminen Esimiestyö Rekrytointiprosessi Perehdytysprosessi Palkitsemisprosessi Henkilöstöhallinto TES, hallinnolliset ohjeet, palkanlaskenta Hyvinvointi ja motivaatio MIT TTARIT

11 Henkilöstöjohtamisen roolit- Dave Ulrich Strateginen Strateginen kumppani Muutoksen ja uudistumisen johtaminen Muutoksen edistäjä Prosessit Strateginen henkilöstöjohtaminen Yit Yrityksen perusrakenteiden johtaminen Hallinnollinen asiantuntija Henkilöstön ohjaus ja sitouttaminen Henkilöstön kehittäjä Ihmiset Operatiivinen

12 Henkilöstöjohtaminen- strateginen vs. operatiivinen STRATEGINEN OPERATIIVINEN Henkilöstöhallinnon rooli on strateginen t ja liiketoimintaan i i t kiinnittynyt Suhde esimiehiin- strateginen kumppani Yksittäiset henkilöstötoiminnot ktk kytkeytyvät t strategiaan t Suhde työntekijöihin sitouttaminen, luottamus Strateginen tyyli eteenpäin katsova Henkilöstöhallinnon rooli on operatiivinen, i johdonmukaisuutta korostava Suhde esimiehiin- neuvoo ja valvoo työsuhdeasioissa Yksittäiset henkilöstötoiminnot hoidetaan tehokkaasti ti Suhde työntekijöihin pyrkimys jännitteen lieventämiseen Operatiivinen tyyli- sisäänpäin katsova ja sääntöjä korostava

13 Strategisia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ( tutkimusten mukaan) ) Yrityksen sisäiset uramahdollisuudet Koulutusjärjestelmät Tulospalkkiot Mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ( osallistuminen päätöksentekoprosesseihin) Työpaikan pysyvyys (strategisesti tärkeät työntekijät) Työnkuvan määrittelyt Henkilökohtaiset arvioinnit Strategisen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on nostaa henkilöstön osaamistasoa ja lisätä sitoutumista

14 Mikä on strategista ja aidosti lisäarvoa tuottavaa? Strateginen merkitys Suuri Strategisesti kriittiset kyvykkyydet Käänteen- tekevät kyvykkyydet Erottavat kyvykkyydet Kyky edistää uusiutumista Leadership Talent management Työn palkitsevuusprosessit/ sitouttaminen Ei-kriittiset kyvykkyydet Välttämättömät peruskyvykkyydet HR:n perusprosessit Pieni Tukikyvykkyydet TES, hallinnolliset ohjeet, palkkahallinto, sopimushallinto

15 Mihin henkilöstöjohdon hd pitäisi i erityisesti i ti panostaa nyt? ( KPMG:n tutkimus 2009) Toimivien orgaanisaatiorakenteiden suunnittelu Varmistaa, että henkilöstöstrategia tukee liiketoimintastrategiaa Osallistaa ja sitouttaa koko organisaatio muutoksen läpivientiin Toimenpiteiden todellisten tulosvaikutusten mittaus ja arviointi Henkilöstön tehokkuuden ja kyvykkyyksien kehittäminen

16 Tutkimustuloksia Johdolla korkeat odotukset HR:n roolista muuttuvassa toimintaympäristössä Onnistuminen henkilöstövalinnoissa Vahvempi rooli strategioiden jalkauttamisessa organisaation yhteiseksi ymmärrykseksi Vahvempi rooli organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja arvojen jalkauttamisessa Osaamisen varmistaminen muuttuvassa ympäristössä Johtamisen systemaattinen kehittäminen- johtamispalautteen kehittäminen

17 Tutkimustuloksia Johto ei luota riittävästi HR:n liiketoimintaosaamiseen - uskottavuus Dialogi ei aina toimi eri kieli Näkökulmaerot henkilöstö vs. liiketoiminta HR on toimeksiannosta toimeenpanija Johdon käsityksen mukaan henkilöstöammattilaisilla on vielä matkaa partneriksi kehittymisen tiellä

18 Näkemyksiä HR:sta artikkeli Suomalainen henkilöstöjohtaminen- amatöörien puuhastelua Mitä HR-johto ja henkilöstöjohtajat tekevät näinä päivinä? Mitä he ylipäätään tekevät? Henkilöstöjohtamisen i puheessa ja slangissa on liikaa psykologiaa ja aikuiskasvatustiedettä Henkilöstöjohtajissa j on liikaa psykologeja ja kasvatustieteilijöitä, ja liian vähän ekonomeja tai johtamista lukeneita insinöörejä Henkilöstöjohtajilla ei ole valtaa eikä roolia käsitellä irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyviä asioita strategisella tasolla

19 Henkilöstöjohtajat kompensoivat usein esiintyvää alemmuudentunnettaan ja epämääräistä työkenttäänsä työkiireellä ja puuhastelulla, joka täyttää heidän kalenterinsa, mutta johon ei sisälly strategisia asioita Henkilöstöjohtajat tietävät harvoin sen, mitä heidän yrityksensä todella tekee ja miten sen tuotanto- /palveluprosessit toimivat Henkilöstöjohtamisen kehittäminen on Suomessa heikkotasoista

20 Strategisen kumppanuuden haasteet/ esteet- Dave Ulrich Liiketoiminta osaaminen Uskottavuus Henkilöstöosaaminen Muutos-ja prosessiosaaminen

21 KUMPPANUUDEN HAASTEET HR Persoona toimintatyyli Aito kumppanuus luottamus ja uskottavuus Kumppanuuden ja yhteistyön odotukset Johto Persoona toimintatyyli Strateginen vs. operatiivinen Henkilöstön kehitys Osaaminen Henkilöstöjohtamisen vastuunjako ja roolit Henkilöstöjohtamisen kulttuuri mind set Strateginen vs operatiivinen Liiketoiminnan kehitys

22 HR:n haasteet t miten toimia i strategisena kumppanina Kasvu Uusiutuminen Operatiivinen suorituskyky

23 Miten HR voi luoda kilpailuetua? HR:n pitää ymmärtää kokonaisvaltaisesti organisaation liiketoiminta, rakenteet, keskeiset kyvykkyydet Olennaisinta on kyetä ennakoimaan toimintamallit, joiden varaan tulevaisuuden kasvu tulee rakentumaan

24 HR:n kumppanuuslupaus Luoda kulttuuri ja toimintamalli, jossa koko henkilöstö sitoutuu edistämään liiketoiminnan kehitystä ja yrityksen uudistumista Varmistaa, että yritys on suorituskyvyltään ylivertainen

25 Miten strategiseksi kumppaniksi? Sinulla pitää olla kyky tasavertaiseen keskusteluun johdon kanssa liiketoiminnan kehittämisestä/ uudistamisesta Prosessit Palveluliiketoiminta Tuotekehitys Ansaintalogiikat Tulevaisuuden businessmahdollisuudet

26 Miten strategiseksi kumppaniksi? Sinulla pitää olla kykyä ottaa vahva rooli yrityksesi strategisten menestystekijöiden edistämisessä Sinulla pitää olla kykyä edistää yrityksen operatiivista suorituskykyä Tehokkaat prosessit Tehokas suoritus Mittarit johdon raportointi Sinulla pitää olla kykyä y ottaa proaktiivinen rooli Haasta johto Ehdota uusia toimintamalleja

27 Kiitos! Yhteystiedot: Minna Telanne p