Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013

2 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 Päivämäärä Laatija Hyväksyjä Mika Piipponen Birgitta Nakari Kansikuva: Autolinjat Oy:n uutta Lappeenrannan paikallisliikennekalustoa. Kuva: Autolinjat Oy. Ramboll Kotkantie 6 (1.krs) Kotka P F

3 ASIAKASKYSELY 2013 SISÄLTÖ 1. Taustatietoa kyselystä Taustatietoa vastaajista 1 2. Yhteenveto vastauksista Vastauskohtaiset tulokset Vastaukset kysymyksittäin Keskeiset johtopäätökset Harkittavia muutoksia tulevaisuudessa Keskustan pysäkin kehittäminen Linja 9:n uudistaminen 9 3. Palvelutaso käyttötiheyden mukaan Linjakohtaisia tuloksia Uudistuksia palautteen pohjalta 16

4 TAUSTATIETOA KYSELYSTÄ Kysely on laadittu vuosittain toteutettavaksi nettikyselyksi, jossa vakiokysymysten avulla selvitetään Lappeenrannan paikallisliikenteen toimivuuden ja palvelutason kehitystä. Vuosina 2012 ja 2013 saadaan vertailukelpoinen lähtötaso paikallisliikenteen 2014 alkavan uuden sopimuskauden palvelutasomittareille alkaen paikallisliikennettä hoitavalla yrityksellä on mahdollisuus saada sopimuksen perusteella bonuksia tai sanktioita kyselyn avulla mitatun palvelutason mukaan. Kysely toteutettiin Webropoll-kyselynä 4 viikon aikana päättyen Kyselystä tiedotettiin yleisesti tiedotusvälineiden kautta, kaupungin kotisivulla sekä yliopiston ja ammattikorkean opiskelijoille sekä keskussairaalan henkilöstölle erillistiedotteena sekä paikallisliikenteen busseissa. Vastauksia saatiin 731 kpl (vuonna 2012 vastauksia 574 kpl). Näissä yli puolessa oli mukana myös vapaa tekstikommentti. Kommentit jakautuivat: asiakaspalvelu 218 kpl, aikataulut ja reitit 397 kpl, lipputuotteet hinnoittelu 405 kpl ja kuut kommentit 218 kpl. Nämä kommentit ovat luettavissa liitteestä raportin lopussa. Sanallisissa kommenteissa toivottiin myös palautetta kyselystä ja ennen kaikkea konkreettisia toimenpiteitä, jotta vastaaminen kyselyyn ei olisi turhaa. Tämän vuoksi kohdassa 5 on koottu vastauksia keskeisiin saatuihin palautteisiin menemättä pienimpiin yksityiskohtiin. Ne konkreettiset muutokset lipputuotteisiin ja hinnoitteluun, jotka esitetään Lappeenrannan tekniselle lautakunnalle vahvistettavaksi tammikuussa 2014 ja voimaan tuleviksi on kommentoitu yleisellä tasolla ja niistä on syytä tiedottaa yksityiskohtaisemmin vasta lautakunnan päätösten jälkeen. 1.1 Taustatietoa vastaajista Vastaajan sukupuoli: Jakautuma vastaa kohtuullisen hyvin todellista, linja-automatkustuksen sukupuolijakautumaa ja on hyvin tarkasti vuoden 2012 mukainen. Vastaaja katsoi parhaiten kuuluvansa seuraavaan ryhmään: Tänä vuonna koululaisten ja eläkeläisten osuus kasvoi selvästi. samoin opiskelijoiden yliedustus tasaantui ja työikäisten osuus nousi suurimmaksi ryhmäksi. Jakautuma vastaa edellisvuotta paremmin todellista jakautumaa.

5 1-2 Vastaajat matkustavat paikallisliikenteen bussissa keskimäärin: Vastaajien matkustustiheys jakaantui vuonna 2013 aivan samoin kuin vuonna Mikäli matkustan Lappeenrannan paikallisliikenteessä, käytän pääasiassa seuraavia paikallisliikenteen linjoja (voit valita useamman vaihtoehdon): Viime vuoden tavoin linjat 1 ja 5 olivat selvästi eniten käytetyt, mutta niiden osuus laski hiukan samalla kun vähemmän käytetyille linjoille saatiin aiempaa enemmän vastauksia.

6 YHTEENVETO VASTAUKSISTA Asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä parhaan arvion sai väittämä "Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti" (ka.3,52, edellisenä vuonna 3,49), toiseksi parhaaksi arvioitiin aikataulutiedon saavutettavuus (ka. 3,39, ed.v. 3,22) ja kolmanneksi "Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikortille on helppoa" (ka. 3,27, ed.v. 3,13). Eniten parantunut kohde oli "Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen)". Heikoimmin arvioitiin "Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin"-väittämä (2,49) ja aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedottaminen (2,52). Painotettu liikennöitsijöiden palvelupistemäärä vuonna 2013 oli Lappeenrannassa 3,147 (vuonna ,112). Parannusta edelliseen vuoteen oli 1,1 %. Koska liikennöitsijän saama pistemäärä on 10 % +15 % sisällä verrattuna edellisvuoden keskiarvoon, tuloksesta ei aiheudu bonuksia tai sanktioita alkava uusi paikallisliikennesopimuskausi antaa kaupungille aiempaa paremmat työkalut kehittää paikallisliikenteen palvelutasoa. Allekirjoitettu sopimus sisältää myös palvelua ja laatua koskevia bonuksia sekä sanktioita. Samoin kalustolle on sopimuksessa asetettu nykyistä kovempia vaatimuksia. On myös huomattava, että osa heikkoja arvosanoja saaneista toimista on nykyisinkin suoraan kaupungin päätäntävallassa. Paikallisliikenteen kehittämisessä päävastuu siirtyy alkaen kaupungille. Liikennöintisopimus takaa aiempaa uudemman kaluston, jonka siisteyteen ja kuntoon kaupunki voi tarvittaessa puuttua. Sama koskee asiakaspalvelua busseissa sekä aikataulujen noudattamista. Liikennöintipuoli on varsin hyvissä lähtökuopissa. Perinteisestikin kaupungin vastuulle kuuluvat osa-alueet vaativat jatkossa entistä selvästi enemmän: Uudet lipputuotteet ja aikataulu- sekä muu tiedotus ovat nyt puhtaasti kaupungin käsissä, samoin vaihtoyhteyksien turvaaminen ja pysäkkien kunto. Mobiililaitteiden kehitys tuo lisävaatimuksia aikataulutiedotukselle.

7 Vastauskohtaiset tulokset Väittämät keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä: Sija Väittämä v.2013 v.2012 ero 1. (1.) 10. Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti 3,52 3,49 0,03 2. (2.) 1. Löydän helposti paikallisliikenteen aikataulutiedot silloin, kun tarvitsen niitä 3,39 3,22 0,17 3. (4.) 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on helppoa 3,27 3,13 0,14 4. (5.) 12. Paikallisliikenteen busseissa saa hyvää asiakaspalvelua 3,23 3,09 0,14 5. (3.) 11. Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia 3,12 3,15-0,03 6. (7.) 4. Paikallisliikenteen kaupunkikorttien (alennuslippujen) ostaminen on helppoa 2,98 2,90 0,08 7. (8.) 6. Kaupunkikorttien (alennuslippujen) hinta kertalipulla matkustamiseen nähden on edullinen 2,98 2,84 0,14 Vastausten keskiarvo 2,87 2,89-0,02 8. (9.) 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista 2,85 2,72 0,13 9. (6.) 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossapidosta huolehditaan 2,76 2,93-0, (12.) 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen) 2,66 2,47 0, (10.) 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin 2,62 2,69-0, (13.) 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan riittävästi 2,52 2,39 0, (11.) 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 2,49 2,53-0,04 Tulosten perusteella bussit kulkevat aikataulujensa mukaisesti, mutta vaihtoyhteydet eivät toimi. Aikataulutiedotus toimii melko hyvin ja paikallisliikenteen asiakaspalvelu on parantunut. Suurin ongelma on vaihtoyhteyksien toimivuus. Parannettavaa on myös lipputuotteiden hinnoittelussa ja pysäkkien kunnossa. Tulosten perusteella liikennöitsijä on onnistunut omalla vastuualueellaan paremmin kuin kaupunki omallaan. Suurimmat nousut: Sija Väittämä v.2013 v.2012 ero 10. (12.) 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen) 2,66 2,47 0,19 2. (2.) 1. Löydän helposti paikallisliikenteen aikataulutiedot silloin, kun tarvitsen niitä 3,39 3,22 0,17 3. (4.) 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on helppoa 3,27 3,13 0,14 4. (5.) 12. Paikallisliikenteen busseissa saa hyvää asiakaspalvelua 3,23 3,09 0,14 8. (9.) 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista 2,85 2,72 0, (13.) 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan riittävästi 2,52 2,39 0,13 Lippujen hinnoittelu on kehittynyt muiden kuin opiskelijoiden osalta selvästi parempaan suuntaan. Myös asiakaspalvelussa ja tiedotuksessa on kehitytty vuoden aikana hyvin. Suurimmat pudotukset: Sija Väittämä v.2013 v.2012 ero 9. (6.) 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossapidosta huolehditaan 2,76 2,93-0, (10.) 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin 2,62 2,69-0, (11.) 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 2,49 2,53-0,04 5. (3.) 11. Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia 3,12 3,15-0,03

8 1-5 Selvästi suurin pudotus on koettu pysäkkien kunnon ja siisteyden osalta. Vaihtoyhteydet ja bussien siisteys sekä kunto ovat laskeneet hiukan, vaikka syksyllä 2013 tulikin paikallisliikenteeseen uutta kalustoa. Vastausvaihtoehtojen osuudet väitteittäin 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista 4. Paikallisliikenteen kaupunkikorttien (alennuslippujen) 6. Kaupunkikorttien (alennuslippujen) hinta kertalipulla 11. Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on 12. Paikallisliikenteen busseissa saa hyvää asiakaspalvelua 1. Löydän helposti paikallisliikenteen aikataulutiedot silloin, 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Eniten negatiivisia arvioita saatiin vaihtoyhteyksistä ja aikataulujen poikkeustilannetiedotuksesta. 2.2 Vastaukset kysymyksittäin Alla on eritelty kaikki esitetyt kysymykset kysytyssä järjestyksessä sekä kysymysten saamat vastausmäärät asteikolla 1-5. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä):

9 Löydän helposti paikallisliikenteen aikataulutiedot silloin, kun tarvitsen niitä 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista Yhteensä Keskiarvo v ,39 +5,3 % 2,85 +4,8 % Keskiarvo v ,22 2,72 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan riittävästi ,52 +5,3 % 2,39 4. Paikallisliikenteen kaupunkikorttien (alennuslippujen) ostaminen on helppoa ,98 +2,8 % 2,90 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on helppoa ,27 +4,5 % 3,13 6. Kaupunkikorttien (alennuslippujen) hinta kertalipulla matkustamiseen nähden on edullinen 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen) 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin Yhteensä ,98 +4,9 % 2,84 2,66 +7,7 % 2,47 2,49-1,6 % 2,62-2,6 % 2,86 +3,2 % 2,53 2,69 2,77 Mikäli matkustat paikallisliikenteen bussilla vähintään kerran vuodessa, vastaa vielä seuraaviin väittämiin: Yhteensä Keskiarvo v.2013 Keskiarvo v Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti ,52 +0,9 % 3, Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia ,12-1,0 % 3, Paikallisliikenteen busseissa saa hyvää asiakaspalvelua 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossapidosta huolehditaan Yhteensä ,23 +4,5 % 2,76-5,8 % 3,09 2,93 3,16-0,3 % 3,17 Paras kasvu on tapahtunut paikallisliikenteen asiakaspalvelun laadussa: 0,14 yksikön eli 4,5 % kasvu on merkittävä. Suurin heikennys koskee pysäkkien kuntoa, siisteyttä ja talvikunnossapitoa: 0,17 yksikön eli 5,8 % pudotus on valitettavan suuri varsinkin kun pistemäärä oli jo vuonna 2012 epätyydyttävä.

10 Keskeiset johtopäätökset Eniten kehitettävää Paikallisliikenteen vaihtoyhteyksien kehittäminen - Asiakkaat ovat kysytyistä kohdista vähiten tyytyväisiä paikallisliikenteen vaihtoyhteyksien toimimiseen - Koulukadun vaihdot eivät toimi palautteen mukaan riittävän hyvin; tähän voidaan vaikuttaa vaihtopaikkojen lisäämisellä - Junaliikenteen ja paikallisliikenteen aikataulujen synkronointi on vaikeaa ja sotkee pahimmillaan paikallisliikenteen vaihtoyhteydet - Linja 4 vaikuttaisi edelleen olevan ongelmallisin varsinkin sanallisen palautteen mukaan, pisteiden perusteella 9 ja 4 ovat ongelmallisimmat. Linjan 4 osalta vaihtoyhteydet eivät toimi sen vuoksi, että vuoron Koulukadun aikoja ei saatu sovitettua muiden vuorojen aikatauluihin pysäkin ahtauden vuoksi. Poikkeustilanteiden aikataulumuutoksista tiedottaminen: - joukkoliikenteen www-sivujen kautta voidaan tiedottaa poikkeavista reiteistä jne. silloin kun asiasta tiedetään riittävän ajoissa. Myös tapahtumajärjestäjien lehdistötiedotteissa tulisi huomioida joukkoliikenne. - Paikallisliikennebussien tiedoteseinät ovat myös hyvä tapa tiedottaa poikkeuksista jopa linjakohtaisesti - Varsinainen häiriötiedottaminen myöhässä olevista vuoroista jne. voidaan kuitenkin toteuttaa vasta kun autoista on jatkuva paikkatietoseuranta ja sitä kautta reaaliaikainen aikataulu- ja reittitiedotus HSL:n tapaan. Tämä on huomattava kustannuserä, eikä erityisen kustannustehokas Lappeenrannan osalta. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien välisten jatko-yhteyksien kehittäminen - juna- ja seutuliikenteessä tapahtuu muutoksia varsin usein paikallisliikenteeseen verrattuna. Huomattava muutos tulee kun Lappeenranta Imatra yhteydet muuttuvat lähes täysin. Kaupunkikorttien alennukset ja hintasuhteet - Vastauksiin heijastuu ilmeisesti eri ikäryhmien kertalippujen hinta sekä sarjakorttien puuttuminen - Tilanne on muuttumassa alkaen uuden paikallisliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kautta - Lapsen ja nuorten kaupunkilippujen hinnantarkistukset näkyvät tuloksien parantumisena - Opiskelijat kokevat ainakin jossain määrin, että he joutuvat maksamaan kohtuuttoman kovaa asiakashintaa paikallisliikenteessä. Tähän on vaikuttanut lasten, nuorten ja aikuisten kaupunkikortin hinnan alennukset. Suurin paine opiskelijoilla kohdistunee muuhun kuin päivittäiseen bussilla liikkumiseen Skinnarilan ja keskustan välillä (kertaliput ja sarjakortti). - Sanallisten kommenttien perusteella suuri osa koetuista epäkohdista voitaan oikaista tulevalla lippu- ja taksajärjestelmällä Pysäkkien siisteys ja talvikunnossapito - Yleispisteiden ja sanallisten kommenttien perusteella kehittämistarvetta on. Talvikunnossapidon, kattaen myös kävelyreitti pysäkille, kehittämiseen on selvästi tarvetta useamman lumitalven perusteella - Koulukadun pysäkkien tasoa pidetään heikkona ja tilapäisenä - Eniten parannettavaa on linjojen 1 ja 2 pysäkeillä - Lippuinformaatiota ja aikataulutiedotuksen www-osoitteet voisivat olla myös pysäkeillä

11 1-8 Parhaalla mallilla Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti - Pistemäärä 3,48 on kuitenkin sellainen, että parantaminen on selvästi mahdollista - Parhaita linjoja olivat 10, 3 ja 5, eniten parannettavaa oli linjalla 4 Aikataulutiedon löytyminen - Aikataulutiedon löytymisen pistemäärä on 3,39 (parannusta 5,3 %), mutta lipputiedon löytymisen 2,85 (+4,8 %) ja poikkeusaikataulutiedotuksen 2,52 (+5,3 %). Nämä tulokset ovat vielä varsinkin lippujen ja poikkeusaikataulujen osalta aivan liian vaatimattomat. Myös aikataulun osalta tavoitteen pitäisi olla 3,50. - Entistä enemmän on tarvetta mobiilitiedon saamiselle - Samoin pysäkeille kaivataan parempia aikataulutietoja - Wilima-matkainfon näkyvyyttä tulisi edelleen lisätä ja tarjota linkkiä aktiivisesti mm. oppilaitosten, työpaikkojen ja kauppaliikkeiden omille sivustoille - Aikatauluvihkosten muotoa ja sisältöä tulisi arvioida kriittisesti ja ryhtyä mahdollisiin kehittämistoimenpiteisiin. On myös hyvä arvioida sähköisten ja paperisten aikataulujen käyttäjäryhmäkohtaiset tarpeet. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on helppoa - Lisälataus busseissa tulee jatkua lippu-uudistuksen jälkeenkin Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia - Pistemäärä on laskenut vuoden ,15 tasosta 3,03 tasoon - Heikoimmat pisteet ovat linjalla 9 (2,79) sekä linjoilla 1 ja 2 (molemmat 2,85) - Parhaimmiksi arvioitiin linjojen 5 (3,29) ja 3 (3,29) sekä linjan 10 (3,13) kalusto. - Kalusto on jo parantunut ja parantuu vielä sopimuksen mukaisesti mennessä. Kaluston siisteyttä on kuitenkin hyvä seurata säännöllisesti. Muita havaintoja Nykyisten korttipohjien hitaus - Nykyiset kontaktilliset lippukortit saavat palautetta ja niitä pidetään hitaina sekä toiminnallisesti epävarmoina - V.2014 siirrytään paikallisliikenteessä kontaktittomaan korttiin, jonka käytännön lukunopeus on selkeästi parempi. Piletti-järjestelmän korttituotteet nopeuttanevat käsittelyaikaa vielä lisää mahdollisesti kesästä 2015 alkaen. Sanallisessa palautteessa esiintyi jonkin verran eroja kuljettajien palvelutasossa. 2.4 Harkittavia muutoksia tulevaisuudessa Keskustan pysäkin kehittäminen Nykyinen Koulukadun pysäkki, joka on myös keskeisin vaihtopaikka keskustassa, on väliaikainen ja ahdas ratkaisu, johon liittyy lukuisia ongelmia. Pysäkki-infraa ei ole järkevää kehittää ja mäkeen sijoitettu pysäkki on talvella liukas. Lisäksi tila on liian ahdas ja se vaikuttaa mm. linjan 4 vaihtoyhteysongelmiin. Esimerkiksi jalankulkuvirtoja analysoimalla voitaisiin vielä arvioida, onko Koulukatu ylipäätään oikein paikka keskustaterminaalille. Arvioinnissa tulisi myös huomioida riittävät tilat niin pysäkeille kuin pysäkki-infrallekin.

12 Linja 9:n uudistaminen Linja 9:n uudistamista kannattaisi tulevaisuudessa harkita. Sen Kariniemessä käynnin voisi korvata linjalla 3, jolloin linjaa 9 voisi hyödyntää esimerkiksi keskustan rengaslinjalla ("Linja 0").

13 PALVELUTASO KÄYTTÖTIHEYDEN MUKAAN Suurin paikallisliikenteen lisämatkojen potentiaali löytyy paikallisliikennettä harvoin käyttävistä ja niistä, jotka eivät tällä hetkellä käytä lainkaan paikallisliikennepalveluita. Suurimmat erot verrattaessa kaikkia vastanneita harvoin tai ei lainkaan paikallisliikennettä käyttäviin löytyivät seuraavista kysymyksistä: Ryhmä "kaikki" positiivisempi: Löydän helposti laikallisliikenteen aikataulutiedot silloin kun niitä tarvitsen 13 %-yks. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista 13 %-yks. Paikallisliikenteen kaupunkikortin ostaminen on helppoa 10 %-yks. Kaupunkilippujen hinta edullinen suhteessa kertalippuihin 7 %-yks. Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut on esitetty varsin hyvin kaupungin kotisivuilla ja painettu aikataulujulkaisukin on hyvin saatavilla. Samoin lipputuotteiden kuvaukset ja hinnat löytyvät niin netistä kuin paperiaikatauluista. Ilmeisesti satunnaiskäyttäjät tai paikallisliikennettä ei lainkaan käyttävät eivät kuitenkaan ole tästä tietoisia. Edellä kuvatut neljä kohdetta ovat tiedotuksen tehostamisen kannalta keskeisimpiä kysymyksiä, joihin tulisi panostaa nykyistä enemmän, mikäli tavoitellaan uusia käyttäjiä paikallisliikenteeseen. Ryhmä "ei/harvoin käyttävät" positiivisempia: Pysäkkien kunto, siisteys ja talvikunnossapito 3 %-yks. Ei lainkaan, tai harvoin paikallisliikenteen bussia käyttävillä on hiukan keskimääräistä parempi mielikuva pysäkkien kunnosta. Vastaukset kysymyksittäin Kaikista vastaajista 73 % löytää hyvin tai melko hyvin (pisteet 3-5) tarvitsemansa aikataulutiedon, mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku jää noin 60 %:iin. Tämän tiedon löytämistä tulisi helpottaa esim.: tarjotaan mahdollisuus kaupungin aikataulu- ja Pali-aikataulusivujen linkkeihin työpaikkojen intra-sivuille, kaupungin eri hallintokuntien sivuille (Eksote, kirjasto, yksittäiset oppilaitokset jne) sekä kauppakeskuksille Paikallisliikenteen busseihin tiedote paikallisliikenteen www-sivuista Aikataulutulosteet kirjastojen, sairaaloiden jne. ilmoitustauluille Sosiaalisen median hyödyntäminen Paikallisliikenteen aikataulujen www-sivuista QR-koodi paikallisliikenteen pysäkeille ja busseihin, josta asiakkaat saavat tiedon helposti matkapuhelimeensa, sama lähiliikenteessä

14 1-11 Kaikista vastaajista 60 % löytää hyvin tai melko hyvin (pisteet 3-5) tarvitsemansa tiedon lipputuotteista, mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku jää noin 47 %:iin. Tämän tiedon löytämistä tulisi helpottaa esim: tarjotaan mahdollisuus kaupungin aikataulu- ja Pali-aikataulusivujen linkkeihin työpaikkojen intra-sivuille, kaupungin eri hallintokuntien sivuille (Eksote, kirjasto, yksittäiset oppilaitokset jne) sekä kauppakeskuksille Paikallisliikenteen busseihin tiedote paikallisliikenteen www-sivuista Aikataulutulosteet kirjastojen, sairaaloiden jne. ilmoitustauluille Sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedot lipputuotteista pysäkkikatoksiin. Samoin näkyviin www-sivu, josta pääsee aikataulu- ja lipputietoihin älypuhelimella (pysäkeille QR-koodi) Kaikista vastaajista 54 % löytää hyvin tai melko hyvin (pisteet 3-5) tarvitsemansa tiedon poikkeusaikatauluista, mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku jää noin 47 %:iin. Poikkeustiedotteet ja tiedotteet mahdollisista muutoksista kesken aikataulukauden busseihin ja keskeisille pysäkeille Poikkeustiedotuksen www-sivu ja sille QR-koodi Kaikista vastaajista 66 % pitää helppona tai melko helppona (pisteet 3-5) paikallisliikenteen lippujen ostamista, mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku jää noin 56 %:iin. Viimeistään kesällä 2015 uusi korttien alustuspiste keskustaan (kirjasto) Arviointi, voisiko jo nyt kampanjoida ensimmäisen kortin tilausta netin kautta kotiin Parannetaan kuntalaisten tietoisuutta siitä, että lisälataus onnistuu Rautakirjan kioskeissa ja busseissa, mutta kannustetaan välttämään ostoa ruuhka-aikoina

15 1-12 Kaikista vastaajista 80 % pitää helppona tai melko helppona (pisteet 3-5) paikallisliikenteen lippujen lisälataamista, mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on noin 75 %. Kaikista vastaajista 65 % pitää edullisena tai melko edullisena (pisteet 3-5) paikallisliikenteen lippujen hintaa suhteessa kertalippuihin, mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on noin 58 %. Ei käyttäjien näkemys on lähellä ryhmää "kaikki". Harvoin käyttäjien huonommat pisteet selittyvät todennäköisimmin sillä, että heille ei ole toistaiseksi sopivaa lipputuotetta (esim. tuettu 20 matkan sarjakortti). Kaikista vastaajista 58 % pitää eri alennusryhmien keskinäistä suhdetta oikeana tai melko oikeana (pisteet 3-5), mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on noin 57 %. Ero harvoin ja ei lainkaan käyttävien kesken on merkittävä. Ei käyttäjillä 77 %. Myös tässä kysymyksessä näkyy satunnaiskäyttäjien lipputuotteen puuttuminen. Kaikista vastaajista 54 % pitää sisäisiä vaihtoyhteyksiä hyvänä tai melko hyvänä (pisteet 3-5), samoin ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on noin 54 %. Vielä vuonna 2009 toteutetussa kyselyssä 62 % vastaajista piti sisäisiä vaihtoyhteyksiä hyvinä (3-5) ja 5 pisteen vastausten osuus oli 24 %. Kaikista vastaajista 61 % pitää sisäisiä vaihtoyhteyksiä hyvänä tai melko hyvänä (pisteet 3-5), mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on hiukan parempi, eli 64 %.

16 1-13 Kaikista vastaajista 84 % pitää paikallisliikenteen täsmällisyyttä hyvänä tai melko hyvänä (pisteet 3-5), ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on noin 86 %. Kaikista vastaajista 72 % pitää paikallisliikenteen bussien kuntoa ja siisteyttä hyvänä tai melko hyvänä (pisteet 3-5), ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku on noin 74 %. Kaikista vastaajista 77 % pitää paikallisliikenteen asiakaspalvelua hyvänä tai melko hyvänä (pisteet 3-5), mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku jää noin 73 %:iin. Välitetään erityisesti kuljettajien vaikutuspiirissä oleva asiakaspalaute kaikille kuljettajille Liikennöitsijän tulee ohjata erityisesti niitä kuljettajia/kuljettajaryhmiä parantamaan palvelutasoaan, joita kommenttivastauksissa selkeästi yksilöitiin Kannustetaan kuljettajia omaehtoiseen englannin ja venäjän opiskeluun sekä tehdään lyhyt, keskeiset matkustukseen liittyvät termit kattava suomi-englanti-venäjä "sanakirja" kuljettajien käyttöön Kaikista vastaajista 61 % pitää paikallisliikenteen asiakaspalvelua hyvänä tai melko hyvänä (pisteet 3-5), mutta ei- ja harvoin käyttäjien osalta luku jää noin 58 %:iin. Onko pysäkkien kunnosta huolehtimisen vastuutus selkeä ja toimiva? Tarvittaneen suunnitelma pysäkkien kehittämiseksi Keskeisessä roolissa Koulukatu

17 LINJAKOHTAISIA TULOKSIA Linjakohtaisella tarkastelulla voidaan tarkentaa onnistumisia ja ongelmakohteita. Vastaajien viitekehyksen jakautuma vaihteli merkittävästi linjoittain. Linjalla 5 sekä 1 työikäiset ja opiskelijat olivat melko tasan edustettuna. Eläkeläisten suhteellinen osuus oli suurin linjalla 2 ja koululaisten linjalla 3K. Linjalla 9 vastaajista yli i90 % oli työikäisiä. Vastaajien ikäluokka linjoittain L10 L9 L5 L4 L3K L3 L2 L1 Työikäinen Opiskelija Koululainen Eläkeläinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva: Vastaajien ikäluokka linjoittain. Seuraavassa on koottu yhteen keskeiset linjakohtaiset vastaukset: VUOSI 2013 Mikäli matkustan Lappeenrannan paikallisliikenteessä, käytän pääasiassa seuraavia paikallisliikenteen linjoja (voit valita useamman vaihtoehdon): 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkik orteille on helppoa 8. Paikallislii kenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 9. Paikallisliikenteen ja junien 10. ja/tai seutuliikentee n bussien vä-liset jatkoyhteydet toimivat hyvin Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti 11. Paikallislii kenteen bussit ovat siistejä ja hyväkunt oisia 12. Paikallislii kenteen busseissa saa hyvää asiakaspa lvelua 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossa pidosta huolehditaan Linja 1: Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 3,38 2,48 2,49 3,42 2,85 3,10 2,48 Linja 2: Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 3,38 2,48 2,49 3,42 2,85 3,10 2,48 Linja 3: Yliopisto - Keskusta - Kivisalmi 3,45 2,49 2,73 3,65 3,29 3,37 2,87 Linja 3K: Kivisalmi - Kesämäki 3,00 2,27 2,64 3,36 3,00 2,82 2,73 Linja 4: Karhuvuori - Keskusta - Mäntylä 3,36 2,30 2,53 3,14 3,04 3,08 2,64 Linja 5: Yliopisto - Keskusta - Matkakeskus 3,34 2,49 2,72 3,63 3,29 3,33 2,94 Linja 9: Keskusta - Pikisaari - Kariniemi 3,32 2,18 2,26 3,43 2,79 3,11 2,70 Linja 10: Ruoholampi - Keskusta 3,20 3,00 2,76 3,76 3,13 3,45 2,94 Keskiarvo 3,30 2,46 2,58 3,48 3,03 3,17 2,72 Taulukko: Vuoden 2013 vastausten pisteet linjoittain. Sininen tausta = keskiarvoa parempi tulos, punainen = keskiarvon alle. Punainen kehys = selvä ongelmakohta. Yhteenveto osoittaa, että suurimmat ongelmat ovat paikallisliikenteen sisäisissä, mutta myös paikallisliikenteen ja seutu- sekä junaliikenteen vaihtoyhteyksissä. Heikoin tilanne on linjalla 9, mutta ongelmia on myös linjalla 3K ja 4. Linjan 3K vastausten määrä on kuitenkin pieni, eikä linjalla todellisuudessa juuri ole vaihtomatkustajia. Myös pysäkkien kunto, siisteys ja talvikunnossapito koetaan ongelmaksi kautta linjan. Eniten ongelmia on kuitenkin vastausten perusteella linjoilla 1 ja 2, mutta myös linjat 4 ja 9 jäävät keskiarvopisteiden alapuolelle.

18 1-15 MUUTOS Mikäli matkustan Lappeenrannan paikallisliikenteessä, käytän pääasiassa seuraavia paikallisliikenteen linjoja (voit valita useamman vaihtoehdon): Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkik orteille on helppoa Paikallislii kenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 9. Paikallisliikenteen ja junien 10. ja/tai seutuliikentee n bussien vä-liset jatkoyhteydet toimivat hyvin Linja 1: Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 0,36-0,13-0,12 0,07-0,02 0,10 0,09 Linja 2: Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 0,36-0,13-0,12 0,07-0,02 0,10 0,09 Linja 3: Yliopisto - Keskusta - Kivisalmi 0,29-0,03 0,00 0,07 0,14 0,31-0,10 Linja 3K: Kivisalmi - Kesämäki 0,00-1,06-1,70-0,64 0,33-0,18 0,73 Linja 4: Karhuvuori - Keskusta - Mäntylä 0,26 0,39 0,15-0,06 0,19 0,03 0,30 Linja 5: Yliopisto - Keskusta - Matkakeskus 0,28-0,06-0,01 0,07 0,07 0,21-0,07 Linja 9: Keskusta - Pikisaari - Kariniemi -0,37-0,32-0,43-0,07-0,57 0,04-0,60 Linja 10: Ruoholampi - Keskusta 0,09 0,10-0,46 0,06-0,47 0,05-0,16 Keskiarvo 0,16-0,15-0,34-0,05-0,04 0,08 0,03 Taulukko: Muutos vuodesta Sinisellä taustalla parannukset, punaisella heikennykset. Punaisella kehyksellä pahimmat ongelmakohdat, joissa taso on romahtanut. Suurimmat muutokset edellisvuoteen verrattuna löytyvät linjalta 3K: vaihtoyhteyksien osalta on tapahtunut todella merkittävä muutos huonompaan suuntaan. On kuitenkin huomioitava, että vuonna 2012 linjalla 3K oli vastauksia 3 kpl ja vuonna kpl. Lisäksi linjalla 3K ei juurikaan ole vaihtomatkustajia. Linja 9 osalta asiakastyytyväisyys kalustoon on heikentynyt 17,0 %. Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti 11. Paikallislii kenteen bussit ovat siistejä ja hyväkunt oisia 12. Paikallislii kenteen busseissa saa hyvää asiakaspa lvelua 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossa pidosta huolehditaan Pysäkkien osalta linjalla 3K on parannusta 36,5 %, mutta linjalla 9 heikennystä 18,1 %. Asiakaspalvelun osalta kaikilla muilla linjoilla, paitsi 3K:lla (huom. pieni vastaajamäärä) on tapahtunut parannusta. Suurimpia parantajia olivat linja 3 (10,1 %) ja linja 5 (+6,7 %).

19 UUDISTUKSIA PALAUTTEEN POHJALTA Seuraavassa tiivistelmä uudistuksista, joita on tulossa mm kun kilpailutetun mukainen Lappeenrannan paikallisliikenne aloittaa toimintansa. Valitettavasti varsinkin osa matkalippuihin kohdistuvista uudistuksista voidaan toteuttaa vasta aikaisintaan , kun valtakunnallinen toimivaltaisten viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä otetaan käyttöön. Asiakaspalveluun liittyvät uudistukset Palaute Toimenpide Kuljettajien asiakaspalveluosaaminen Uudessa sopimuksessa seurataan asiakaspalvelun laadun kehittymistä (mm. tämä kysely). Palvelurikkeistä on liikennöitsijälle sanktioita. Lisäksi palvelun paranemisesta on mahdollisuus saada bonuksia. Kuljettajille järjestetään vuosittain asiakaspalvelukoulutusta ja käydään läpi kyselyn palautteet Sopimuksessa määritellään ylipäätään varsin yksityiskohtaisesti vaatimukset kuljettajan ja kaluston palvelutasolle paikallisliikenteessä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on asettanut vastaavat vaatimukset myös Lappeenrannan seudun kilpailutettuun lähiliikenteeseen, joka alkaa pääsääntöisesti alkaen. Kaupunkikortin ostopaikka pitäisi olla myös keskustassa Nykyisen yliopiston ja Matkahuollon myyntipisteen lisäksi uusi myyntipiste tulee pääkirjastoon kun uusi lippujärjestelmä otetaan käyttöön v Myös uudessa sopimuksessa lippujen lisälataaminen kaikissa busseissa ja Rautakirjan kioskeissa on mahdollista. Jatkossa myös opiskelijan 44 matkan sarjakortin lisälataus on mahdollista paikallisliikenteen busseissa Asiakkaille valitetaan 20 setelillä maksaessa joka kerta, vaikka automaateista ei pienempää rahaa saa eikä aina Käteismaksamisen rinnalle tulee paikallisliikenteessä käyttöön 20 matkan sarjakortti. Korttimaksaminen nopeuttaa pysäkkiaikaa ja on asiakkaalle kertalippua edullisempi. välttämättä ehdi pienemmäksi vaihtamaan. Busseissa maksuvälineenä kelpaa käteinen. Muiden maksuvälineiden kelpoisuus vaihtelee bussiyrityksittäin. Visa Electron ei käy busseissa, sillä se vaatii onlinetarkistuksen, mikä tällä hetkellä ei ole busseissa mahdollista. Kertalippumatkan maksamisessa suositellaan käytettäväksi mahdollisimman tasasopivaa rahasummaa ja korkeintaan 20 euron seteliä. (Valtakunnallinen ohje). Vaihtoyhteyksien ongelmat Valitettavasti junaliikenteen aikataulut muuttuvat omaa tahtiaan mm. ratatöistä johtuen, samoin lähi- ja kaukoliikenteen vuorojen aikatauluja muutetaan, erityisesti nyt alkaen kun uudet Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen ostamat vuorot aloittavat liikennöinnin. Kaikkia muutoksia ei voida huomioida, koska paikallisliikenteen täytyy palvella kaikkia käyttäjäryhmiä, joista suurimpia ovat päivittäiset työ-, opiskelu- ja koulumatkalaiset. Pienenä parannuksena alkaen tulee kuitenkin kaikkien paikallisliikenteen pysäkkien hyväksyminen vaihtopysäkeiksi sekä nopeamman kontaktittoman matkakortin käyttöönoton vaikutus vuorojen nopeuteen. Linjan 4 vaihtoyhteysongelmat johtuvat pitkälti Kouluka-

20 1-17 dun pysäkkien ahtaudesta. Vuorojen Koulukadun aikoja on jouduttu porrastamaan ahtaudesta johtuen ja suurin kärsijä on linja 4. Palaute pysäkkien sijainnista Esitykset muutoksista perusteluineen ovat nyt kaupungilla jatkokäsittelyssä. Kuljettajan puhelimen käyttö ajon aikana Linja-auton kuljettajaa koskee samat säännöt handsfreen käytöstä kuin muitakin autoilijoita Lyhyet liikenteen järjestelyyn liittyvät puhelut ovat mahdollisia, mutta nekin tulisi hoitaa taukojen aikana Aikataulut ja reitit Palaute Pdf-muotoinen nettiaikataulu ei toimi / aikatauluvihkon selkeys Joutseno-Lappeenranta välille nopeammat vuorot Linja 10 ei ole matalalattiavuoro ja lastenvaunujen kanssa on vaikeuksia Keskustaan 0-linja, joka ajaisi mm. sairaaloiden kautta Toimenpide Kaupungin nettisivujen kautta pääsee Wilima-matkainfoon, josta (http://lprwilima.lappeenranta.fi:8080/nettinaytto/web) löytyy nykyaikainen, monipuolinen aikatauluinfo. Wilimamatkainfo aikataulupalvelussa voit myös luoda pikavalintoja sinulle tärkeiden pysäkkien reaaliaikaisista aikatauluista ja muokata niitä tarvittaessa sekä avata päivittyvän aikataulunäkymän joko matkapuhelimeen, tietokoneen ruudulle tai esimerkiksi aulatelevisioon. Voit luoda tunnukset palveluun Omat aikataulut -sivulla. Perinteinen pdf-muotoinen aikataulu on kopio aikatauluvihkosta ja sen nettiversio päivitetään tarvittaessa vihkosta useammin. Pdf-sivulta voi tulostaa esim. oman linjan tai reittiyhdistelmän aikataulun vaikkapa lompakkoon. Wilima-sivun linkin näkyvyyttä on parannettu kyselyn tulosten perusteella. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut Imatra- Korvenkylä-Joutseno-Lappeenranta liikenteen siten, että reitti kulkee pääosan VT 6:tta pitkin ja ajoaika nopeutuu merkittävästi. Vuoroväli molempiin suuntiin on arkipäivinä 1 tunti ja viikonloppuisin 2 tuntia ympäri vuoden. Liikenne alkaa alkaen linja 10 liikennöidään normaalilla matalalattiaisella kalustolla ja lastenvaunuilla kulkeminen on yhtä helppoa kuin muissakin paikallisliikenteen vuoroissa. Yhdenmukainen matalalattiakalusto tulee käyttöön myös niillä muutamilla aamu- ja viikonloppuvuoroilla, joilla on tähän saakka ajettu pienkalustolla. Kaupunki on parhaillaan suunnittelemassa lisää palvelulinjoja, mm. Skinnarilan, Mäntylän ja mahdollisesti Joutsenon suunnille Paikallisliikennealueen palvelulinjojen reittejä ollaan muuttamassa siten, että ne ajaisivat mm. keskussairaalan ja Armilan sairaalan kautta Lipputuotteet Palaute Kohtuuttoman kova kertalipun hinta Ulkopaikkakuntalaisille ei opiskelija-alennusta Toimenpide Paikallisliikennealueella tullaan siirtymään alkaen tasatariffiin ja samalla kertalipun hintaa lasketaan, mikäli tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelman. Valtionapuasetus edellyttää tuettavien lippujen ostajilta kuntalaisuutta. Suurilla kaupungeilla tukea ei ole sidottu lipputuotteisiin. Tilanne on toivottavasti muuttumassa

21 1-18 Lappeenrannan opiskelijalippu kohtuuttoman kallis muihin opiskelijapaikkakuntiin verrattuna Kunnon kortinlukijalaitteet busseihin Yleisesti lipputuotteista ja hinnoittelusta myös keskisuurten kaupunkien osalta lähitulevaisuudessa. Vertailun vuoksi 30 pv opiskelijalipun hintoja eri kaupungeissa alkaen. Vertailu osoittaa, että Lappeenrannan opiskelijahinnat ovat varsin vertailukelpoiset muihin keskisuuriin opiskelukaupunkeihin verrattuna, mutta suuret kaupungit ovat selkeästi edullisempia: Helsinki 23 Vaasa 28 **) Rovaniemi 31, vain taajama-alueella *) Turku 32 (netti 29 ) */**) Tampere 33 Oulu 37,50 *) Lappeenranta 43 *) Kuopio 45 *) Pk-seutu 47,90 Joensuu 60 ***) *)=kirjoilla kaupungissa, **)=asuinpaikka kaupungissa, ***)= ei varsinaista opiskelijalippua alkaen kaikki paikallisliikennevuoroja ajavat bussit on varustettu kontaktittoman kortin lukulaitteella, joten nopeammat kortit voidaan ottaa käyttöön paikallisliikennealueen osalta Uuden valtakunnallisen lippujärjestelmän myötä kaikki kortit muuttuvat etäluettaviksi kesästä 2015 alkaen Lappeenrannan kaupunki joutuu odottamaan kesään 2015 saakka, jolloin se voi ottaa käyttöön uuden valtakunnallisen lippujärjestelmän mahdollistamat tuotteet, vyöhyketaksan ja mm. muuttuvat lapsen lipun ikärajat. Silloin uudistus koskee koko kaupunkia alkaen voidaan tehdä vain paikallisliikennealuetta koskevia uudistuksia väliaikaisesta lipputekniikasta johtuen. Uuden valtakunnallisen järjestelmän myöhästyminen ei johdu Lappeenrannan kaupungin toimenpiteistä.

22 LIITE 1 SANALLISET KOMMENTIT 1-19

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 Päivämäärä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Joulukuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN Päivämäärä 12.12.2014 Laatija

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2015

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2015 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Joulukuu 2015 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2015 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN Päivämäärä 14.12.2015 Laatija

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Taustaa Lappeenrannan paikallisliikenteen järjestämisvastuu siirtyy 1.5.2014 Lappeenrannan kaupungille, joka ostaa kilpailutetun sopimuksen perusteella

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2013

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2013 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2013 PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2015

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2015 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2015 PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Lappeenrannan lähiliikenne AIKATAULUT 6.6. - 15.8.2016

Lappeenrannan lähiliikenne AIKATAULUT 6.6. - 15.8.2016 Lappeenrannan lähiliikenne AIKATAULUT 6.6. - 15.8.2016 www.lappeenranta.fi/joukkoliikenne Sisällysluettelo 6.6. - 15.8.2016 Kaukoliikenne Sivu Keskustasta länteen / Aikatauluyhdistelmä 2 Lännestä keskustaan

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

KEHITTÄMISKYSELYN TULOSTEN YHTEENVETO

KEHITTÄMISKYSELYN TULOSTEN YHTEENVETO IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELYN TULOSTEN YHTEENVETO KYSELYN TAUSTA JA VASTAUSMÄÄRÄT Kyselyn karkoituksena oli kerätä Imatran alueen asukkaiden näkemuksiä ja matkustajatietoja uudistettavan

Lisätiedot

KOHTEET 2 JA 3: KOTKAN PAIKALLISLIIKENNE

KOHTEET 2 JA 3: KOTKAN PAIKALLISLIIKENNE TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHTEET 2 JA 3: KOTKAN PAIKALLISLIIKENNE TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.2 Päivämäärä 12.8.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Bussiliikenteen matkustajakyselystä saadut palautteet kunnittain Hamina 1/5 Vuorot ja aikataulut: Aamulla pitää päästä moottoritietä pitkin Haminasta Karhulaan seutulipulla.

Lisätiedot

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY Vastaanottaja Etelä-Kymenlaakson Henkilökuljetusyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Toukokuu 2014 HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS KASELY/268/2016 Liite 5 23.2.2016 LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS Yleistä Sopimuksen mukaisessa liikenteessä on käytössä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Tilaaja ei vielä kuitenkaan itse

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013 RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE 13.8.2012 2.6.2013 Riihimäen kaupunki Katu- ja puistoyksikkö Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki puh. (019) 758 4000 SISÄLLYSLUETTELO MATKUSTAJALLE 3 KAUPUNKILIPPU 3 KOULULAISTEN

Lisätiedot

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI KESÄAIKATAULUT 1.6.201 12.8.201 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LIPUT Walttiin siirtyminen...2 Kertaliput...3 Korteille ladattavat liput...4- Maksuvyöhykkeet...6-7 Tietoa matkustamisesta...8-9 LINJAT

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI/KEVÄT 2016

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI/KEVÄT 2016 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI/KEVÄT 2016 4.1. 5.6.2016 Ihastu paikalliseen. Waltti toi mukanaan uudet hinnat. Käännä sivulle 4! Waltti saapui kaupunkiin! Lappeenrannan paikallisbusseissa

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.1 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 1: KOTKA-HAMINA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.1 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 1: KOTKA-HAMINA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.1 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 1: KOTKA-HAMINA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.1 KOHDE 1: KOTKA-HAMINA Päivämäärä 12.8.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä!

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä! VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE.8. - 4.6.16 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com EDULLISET

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3 Päivämäärä 16.9.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 LAPELY/868/2016 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikennejärjestelmäyksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Mikkelin paikallisliikenne

Mikkelin paikallisliikenne Aikataulut Mikkelin paikallisliikenne 12.8.2015 30.4.2016 Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 1A 1B RANTAKYLÄ HALLITUSTORI Hallitustori Porrassalmenkatu Raatihuoneenkatu Otavankatu Kunnanmäki Vanha Otavantie

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Mikkelin paikallisliikenne

Mikkelin paikallisliikenne Aikataulut Mikkelin paikallisliikenne 1.10.2014 31.5.2015 Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 Liikennetiedote 29.12.2014 Arvoisa asiakas, paramme paikalisliikenteen tarjontaa Rantakylässä Valkosenmäen Grenmanintien

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla

Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla Liityntäpysäköinti Helsingin seudulla Reetta Koskela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liityntäpysäköinnin nykytila Helsingin seudulla on nykyisellään noin: 11 000 liityntäpaikkaa autoille 11 000

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN Tämä lisäasiakirja on osa Jyväskylän paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimusta. 1 Sopijapuolet Toimivaltainen

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 100 773 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä MENNÄÄN BUSSILLA Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä Tapahtuman logo Kansainvälinen autoton päivä Tapahtuma on ajoitettu kansainväliseen autottomaan päivään. Kansainvälistä autotonta päivää vietetään

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY 26.5.2014 Mika Piipponen Puh. 0400 417 236 mika.piipponen@ramboll.fi KYSELYN TAUSTA JA VASTAUSMÄÄRÄT Kyselyn tarkoituksena oli kerätä Hamina-Kotka-Pyhtää

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Page 1 of 9 Liite 1 Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Tiivistelmä: Lautakunnalle esitetään tarkennuksia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot