LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Joulukuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014

2 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN Päivämäärä Laatija Hyväksyjä Mika Piipponen Kansikuva: Mika Piipponen Ramboll Kotkantie 6 (1.krs) Kotka P F

3 SISÄLTÖ 1. Taustaa Lappeenrannan paikallisliikenteestä 1 2. Taustatietoa kyselystä Taustatietoa vastaajista 2 3. Yhteenveto vastauksista Uudistusten arviointi Vastauskohtaiset tulokset Vastaukset vastaajaryhmittäin Keskeiset johtopäätökset Toteutetut toimenpiteet viime vuoden johtopäätösten osalta 9 4. Linjakohtaisia tuloksia Yhteenveto sanallisista palautteista Asiakaspalvelu Aikataulut ja reitit Lipputuotteet ja hinnoittelu Muu palaute Kehityskohteita vuodelle

4 1. TAUSTAA LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEESTÄ Lappeenrannan paikallisliikenne muuttui alkaen kaupungin ostamaksi liikenteeksi, jossa Autolinjat Oy liikennöi kaupungin määrittämillä reiteillä ja vuoroilla. Kaupunki maksaa yritykselle liikennöintikorvauksen, joka muodostuu tarvittavien autojen määrästä, kuljettajan ajotunneista ja ajetuista kilometreistä. Lipputulo jää kaupungille ja kaupunki voi vapaasti hinnoitella kaikki paikallisliikenteen lipputuotteet. Aiemmin liikennöitsijä vastasi liikenteen suunnittelusta ja operoinnista omalla riskillä. Kaupunki kuitenkin tuki kuntalaisten matkustusta maksamalla lipputukea kaupunkilipuille, seutulipulle sekä opiskelijoiden 44 matkan sarjakortille. Lappeenrannan paikallisliikenteessä tehdään tällä hetkellä yli 1,5 miljoonaa vuosittaista matkaa. Kolmannes kaikista matkoista tehdään linjalla 1. Tasavahvoja kakkosia ovat linjat 2 ja 5. Nykyiset paikallisliikenteen linjat kattavat varsin hyvin alueen asukastihentymät: Kuva: Paikallisliikenteen linjat ja asukastiheys Lappeenrannassa. 1

5 2. TAUSTATIETOA KYSELYSTÄ Kysely on laadittu vuosittain toteutettavaksi nettikyselyksi, jossa vakiokysymysten avulla selvitetään Lappeenrannan paikallisliikenteen toimivuuden ja palvelutason kehitystä. Vuosilta 2012 ja 2013 saatiin vertailukelpoinen lähtötaso paikallisliikenteen alkaneelle uuden sopimuskauden palvelutasomittareille alkaen paikallisliikennettä hoitavalla Autolinjat Oy:llä on ollut mahdollisuus saada sopimuksen perusteella bonuksia tai sanktioita kyselyn avulla mitatun palvelutason mukaan. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä 4 viikon aikana päättyen Kyselystä tiedotettiin yleisesti tiedotusvälineiden kautta, kaupungin kotisivulla, yliopiston ja ammattikorkean opiskelijoille, keskussairaalan henkilöstölle erillistiedotteena sekä paikallisliikenteen busseissa. Vastauksia saatiin 445 kpl (vuonna 2013 vastauksia oli 731 ja vuonna kpl). Näissä yli puolessa oli mukana myös vapaa tekstikommentti. Kommentit jakautuivat: asiakaspalvelu 144 (218) kpl, aikataulut ja reitit 254 (397) kpl, lipputuotteet ja hinnoittelu 162 (405) kpl ja muut kommentit 149 (218) kpl. Nämä kommentit ovat luettavissa liitteestä raportin lopussa. Vapaiden tekstikommenttien osalta merkittävin muutos on kohdassa lipputuotteet ja hinnoittelu, jossa kommenttien määrä laski 60 %. Tämä merkinnee osaltaan, että uudessa hinnoittelussa on onnistuttu. 2.1 Taustatietoa vastaajista Vastaajan sukupuoli: Jakautuma vastaa kohtuullisen hyvin todellista, linja-automatkustuksen sukupuolijakautumaa ja on hyvin tarkasti vuoden 2013 mukainen. Vastaaja katsoi parhaiten kuuluvansa seuraavaan ryhmään: Vastaajien jakautuma on edellisvuoden kanssa lähes identtinen. 2

6 Vastaajat matkustavat paikallisliikenteen bussissa keskimäärin: Säännöllisesti, viikoittain matkustavien osuus on kasvanut edellisestä vuodesta. Muiden vaihtoehtojen keskinäinen suhde on säilynyt. Mikäli matkustan Lappeenrannan paikallisliikenteessä, käytän pääasiassa seuraavia paikallisliikenteen linjoja (voit valita useamman vaihtoehdon): Linjan 1 osuus on kasvanut linjan 5 kustannuksella. Myös linjan 2 osuus on kasvanut ohi linjan 3. Linjat 9 ja 10 ovat myös kasvattaneet hiukan osuuttaan. 3

7 3. YHTEENVETO VASTAUKSISTA Asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä parhaan arvion sai väittämä "Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti" (ka.3,86, edellisenä vuonna 3,52), toiseksi parhaaksi arvioitiin aikataulutiedon saavutettavuus (ka. 3,58, ed.v. 3,39) ja kolmanneksi "Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikortille on helppoa" (ka. 3,54, ed.v. 3,27). Eniten parantunut kohde oli "Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen)". Heikoimmin arvioitiin "Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan riittävästi"-väittämä (2,71) ja "Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin" (2,85). Painotettu liikennöitsijöiden palvelupistemäärä vuonna 2013 oli Lappeenrannassa 3,77 (vuonna ,147). Parannusta edelliseen vuoteen oli 10,5 %. Koska liikennöitsijän saama pistemäärä on 10 % +15 % sisällä verrattuna edellisvuoden keskiarvoon, tuloksesta ei aiheudu bonuksia tai sanktioita alkanut uusi paikallisliikennesopimuskausi antaa kaupungille aiempaa paremmat työkalut kehittää paikallisliikenteen palvelutasoa. Allekirjoitettu sopimus sisältää myös palvelua ja laatua koskevia bonuksia sekä sanktioita. Samoin kalustolle on sopimuksessa asetettu aiempaa kovempia vaatimuksia. On myös huomattava, että osa arvioitavista kohteista on aiemminkin ollut suoraan kaupungin päätäntävallassa. Paikallisliikenteen kehittämisessä päävastuu siirtyi alkaen kaupungille. Liikennöintisopimus takaa aiempaa uudemman kaluston, jonka siisteyteen ja kuntoon kaupunki voi tarvittaessa puuttua. Sama koskee asiakaspalvelua busseissa sekä aikataulujen noudattamista. Perinteisesti kaupungin vastuulle kuuluvat osa-alueet vaativat jatkossa entistä selvästi enemmän: Uudet lipputuotteet ja aikataulu- sekä muu tiedotus ovat nyt puhtaasti kaupungin käsissä, samoin vaihtoyhteyksien turvaaminen ja pysäkkien kunto. Mobiililaitteiden kehitys tuo lisävaatimuksia aikataulutiedotukselle. 4

8 3.1 Uudistusten arviointi Vuoden 2014 kyselyssä tiedusteltiin ylimääräisenä kohtana tapahtuneen paikallisliikenneuudistuksen vaikutuksia lappeenrantalaisille seuraavilla väittämillä: Yhteensä Keskiarvo 14. Paikallisliikenteen kertalippujen hinnan alennus ja hiljaisen ajan alennuksen käyttöönotto oli erinomainen ,47 uudistus, vaikka se lisäsi kaupungin kustannuksia 15. Paikallisliikenteen 20 matkan sarjakortti (aikuiset, 65- v. täyttäneet, opiskelijat ja nuoret) oli erinomainen ,78 uudistus 18. Paikallisliikennekalusto on aiempaa selvästi siistimpää , Paikallisliikennekaluston uusiutuminen näkyy selvästi katukuvassa , Paikallisliikennebussista löytyy aina istumapaikka , Lappeenrannan joukkoliikenteen w w w -sivut ja aikatauluvihko ovat aiempaa selkeämpiä ja niistä saa ,28 aiempaa paremmin tietoa 20. Olen jo käyttänyt paikallisliikenteen QR-koodia etsiessäni aikataulutietoja Lappeenrannan paikallisliikenteestä ,33 Siirtyminen paikallisliikennealueella tasatariffiin, kertalippujen hinnan lasku ja ns. hiljaisen ajan käyttöönotto saivat lähes jakamattoman kannatuksen 4,47 pisteellä (asteikko 1-5 ). Paikallisliikenteen aikatauluja ja lipputuotteita on voinut katsoa älypuhelimella alkaen. Käyttäjämäärä on kuitenkin toistaiseksi vielä varsin vaatimaton. 87,6 % vastaajista arvioi paikallisliikenteen kertalippujen hinnan alennuksen ja hiljaisen ajan alennuksen käyttöönoton erinomaisena (arvosanat 4-5) uudistuksena, vaikka se lisäsi kaupungin kustannuksia. 95,6 % vastaajista antoi arvosanan 3-5. Paikallisliikenteen 20 matkan sarjakortti (aikuiset, 65-v. täyttäneet, opiskelijat ja nuoret) oli erinomainen uudistus: 60,7 % vastaajista antoi tästä väittämästä arvosanan 4-5 ja 92,3 % arvosanan

9 3.2 Vastauskohtaiset tulokset Väittämät keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä: Sija Väittämä v.2012 v.2013 v (1.) 10. Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti 2. (2.) 1. Löydän helposti paikallisliikenteen aikataulutiedot silloin, kun tarvitsen niitä 3. (3.) 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on helppoa 4. (5.) 11. Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia 5. (4.) 12. Paikallisliikenteen busseissa saa hyvää asiakaspalvelua 6. (8.) 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista 6. Kaupunkikorttien (alennuslippujen) hinta 7. (7.) kertalipulla matkustamiseen nähden on edullinen 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa 8. (10.) suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen) 9. (6.) 4. Paikallisliikenteen kaupunkikorttien (alennuslippujen) ostaminen on helppoa 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden 10. (9.) siisteydestä sekä talvikunnossapidosta huolehditaan 11. (14.) 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai 12. (11.) seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin 13. (12.) 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan riittävästi ero 13->14 3,49 3,52 3,86 0,34 9,7 % 3,22 3,39 3,58 0,19 5,6 % 3,13 3,27 3,54 0,27 8,3 % 3,15 3,12 3,53 0,41 13,1 % 3,09 3,23 3,45 0,22 6,8 % 2,72 2,85 3,38 0,53 18,6 % 2,84 2,98 3,30 0,32 10,7 % 2,47 2,66 3,27 0,61 22,9 % 2,90 2,98 3,16 0,18 6,0 % 2,93 2,76 3,03 0,27 9,8 % 2,53 2,49 2,89 0,40 16,1 % 2,69 2,62 2,85 0,23 8,8 % 2,39 2,52 2,71 0,19 7,5 % Tulosten perusteella bussit kulkevat hyvin aikataulujensa mukaisesti, mutta vaihtoyhteydet seutuliikenteeseen ja juniin eivät toimi riittävän hyvin. Aikataulutiedotus toimii hyvin, paikallisliikennekalusto on parantunut, samoin asiakaspalvelu. Suurimmat ongelmat ovat vaihtoyhteyksien toimivuudessa ja poikkeustilanteista tiedottamisessa. Hyvä asia on myös se, että kaksi paikallisliikenteen kannalta todella keskeistä asiaa ovat kärjessä: liikenne kulkee aikataulujen mukaisesti ja tietoa aikatauluista saa helposti. Kolmannella sijalla on matkustusoikeuden lisäämisen helppous, joka on syytä huomioida kun suunnitellaan Waltti-myyntipisteitä ja latauksen hinnoittelua. Suurimmat nousut: Sija Väittämä v.2012 v.2013 v (10.) 6. (8.) 4. (5.) 11. (14.) 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen) 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista 11. Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin ero 13->14 2,47 2,66 3,27 0,61 22,9 % 2,72 2,85 3,38 0,53 18,6 % 3,15 3,12 3,53 0,41 13,1 % 2,53 2,49 2,89 0,40 16,1 % Vastausten perusteella lippujen hinnoittelu ja uudet tuotteet on otettu tyytyväisyydellä vastaan. Samoin informaatio lipputuotteista ja niiden hinnoista on parantunut merkittävästi kun tuotesivut uudistettiin niin netissä kuin paikallisliikenteen aikataulussakin. Myös paikallisliikennekaluston voimakas nuorentuminen ja siisteyden parantuminen näkyvät, samoin paikallisliikenteen sisäisten vaihtojen paraneminen. 6

10 Matalimmat pisteet: Sija Väittämä v.2012 v.2013 v Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet 11. (14.) toimivat hyvin 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai 12. (11.) seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa 13. (12.) tiedotetaan riittävästi ero 13->14 2,53 2,49 2,89 0,40 16,1 % 2,69 2,62 2,85 0,23 8,8 % 2,39 2,52 2,71 0,19 7,5 % Vuonna 2014 pisteet kasvoivat jokaisen väittämän kohdalla, pienimmillään 5,6 %, jota voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Matalimmat pisteet tulivat aikataulumuutoksista tiedottamisessa poikkeustilanteissa sekä vaihtoyhteyksistä. Nämä kolme kohtaa olivat myös ainoat, joiden pistemäärä jäi alle kolmen. Positiivista on se, että paikallisliikenteen sisäisten vaihtojen toimivuus on parantunut 16,1 %. Sen merkitys asiakkaille on kuitenkin suurin kolmesta heikoimmat pisteet saaneesta väittämästä. Vastausvaihtoehtojen jakautuminen väittämittäin: Yhden pisteen vastauksia oli yli 10 % ainoastaan vaihtoyhteyksien ja poikkeustilanteista tiedottamisen kohdalla. Eniten täyden viiden pisteen vastauksia sai aikataulutiedotus. Heikoimmat pisteet saaneessa poikkeustilanteiden aikataulutiedotuksessakin kuitenkin 60 % vastaajista antoi arvosanaksi

11 3.3 Vastaukset vastaajaryhmittäin 1. Löydän helposti paikallisliikenteen aikataulutiedot silloin, kun tarvitsen niitä 2. Löydän helposti tietoja paikallisliikenteen lipputuotteista ja niiden hinnoista 3. Aikataulumuutoksista poikkeustilanteissa tiedotetaan riittävästi 4. Paikallisliikenteen kaupunkikorttien (alennuslippujen) ostaminen on helppoa 5. Matkustusoikeuden lisääminen kaupunkikorteille on helppoa Kaikki vastaajat Eläkeläiset Koululaiset Työikäiset Opiskelijat Ei käytä bussia 3,58 3,78 3,55 3,60 3,56 2,42 3,38 3,38 3,33 3,49 3,44 2,21 2,71 2,97 2,70 2,66 2,88 1,94 3,16 3,00 3,03 3,48 3,33 2,12 3,54 3,40 3,53 3,59 3,89 2,59 6. Kaupunkikorttien (alennuslippujen) hinta kertalipulla matkustamiseen nähden on edullinen 3,30 3,61 3,25 3,34 3,33 2,88 7. Kaupunkikorttien alennukset ovat oikeassa suhteessa eri alennusryhmien välillä (lapsi, nuori, opiskelija, työikäinen, eläkeläinen) 3,27 3,42 3,26 3,26 3,33 2,89 8. Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin 2,89 2,94 2,78 3,16 2,50 2,56 9. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien väliset jatkoyhteydet toimivat hyvin 10. Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti 2,85 2,27 2,73 3,27 3,13 2,38 3,86 3,68 3,75 4,13 3,89 3, Paikallisliikenteen bussit ovat siistejä ja hyväkuntoisia 3,53 3,48 3,41 3,81 3,89 3, Paikallisliikenteen busseissa saa hyvää asiakaspalvelua 13. Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossapidosta huolehditaan 3,45 3,74 3,37 3,53 3,44 3,56 3,03 2,77 2,96 3,22 3,56 3, Paikallisliikenteen kertalippujen hinnan alennus ja hiljaisen ajan alennuksen käyttöönotto oli erinomainen uudistus, vaikka se lisäsi kaupungin kustannuksia 4,47 4,36 4,41 4,69 4,11 3, Paikallisliikenteen 20 matkan sarjakortti (aikuiset, 65-v. täyttäneet, opiskelijat ja nuoret) oli erinomainen uudistus 3,78 3,94 3,71 3,96 3,00 3, Lappeenrannan joukkoliikenteen w w w -sivut ja aikatauluvihko ovat aiempaa selkeämpiä ja niistä saa aiempaa paremmin tietoa 17. Paikallisliikennekaluston uusiutuminen näkyy selvästi katukuvassa 3,28 3,19 3,19 3,47 3,67 2,39 3,38 3,47 3,32 3,52 2,78 2, Paikallisliikennekalusto on aiempaa selvästi siistimpää 3,43 3,72 3,35 3,57 3,11 3, Paikallisliikennebussista löytyy aina istumapaikka 3,34 3,61 3,33 3,34 2,56 3, Olen jo käyttänyt paikallisliikenteen QR-koodia etsiessäni aikataulutietoja Lappeenrannan paikallisliikenteestä 1,33 1,31 1,33 1,32 1,38 1,11 KESKIARVO 3,28 3,30 3,21 3,42 3,24 2,72 Opiskelijat (3,42) olivat vuoden 2014 kyselyn tyytyväisin ryhmä ja eläkeläiset (3,30) toinen kokonaiskeskiarvon ylittänyt ryhmä. Heikoin kuva paikallisliikenteestä ja sen uudistuksista oli odotetusti vastaajilla, jotka eivät ole joukkoliikenteen käyttäjiä. Heidän näkemyksensä on 17 % alle keskiarvon. Opiskelijat olivat tyytyväisimpiä kertalippu-uudistukseen, mutta myös 22 matkan sarjakorttiin. Sarjakortin osalta myös eläkeläiset antoivat lähes yhtä hyvät pisteet opiskelijoiden kanssa. 8

12 3.4 Keskeiset johtopäätökset Eniten kehitettävää Poikkeustilanteiden aikataulumuutoksista tiedottaminen: - joukkoliikenteen www-sivujen kautta voidaan tiedottaa poikkeavista reiteistä, tulevista aikataulumuutoksista jne. silloin kun asiasta tiedetään riittävän ajoissa. Sivuille voisi laatia vakiokentän poikkeustilanteita ja tulevia muutoksia varten. Ihmiset näkisivät kohdan, jonne tarvittaessa laitetaan tiedotteita, vaikka tiedotettavaa ei aina olisikaan. Paikkaa käytettäisiin esim. juhlapyhien liikenteestä, työmaa-aikaisista reittimuutoksista jne. tiedottamiseen. Myös tapahtumajärjestäjien lehdistötiedotteissa tulisi huomioida joukkoliikenne. - Paikallisliikennebussien tiedoteseinät (bannerit) ovat myös hyvä tapa tiedottaa poikkeuksista jopa linjakohtaisesti. Tätä tiedottamista voidaan vielä lisätä. - Varsinainen häiriötiedottaminen myöhässä olevista vuoroista jne. voidaan kuitenkin toteuttaa vasta kun autoista on jatkuva paikkatietoseuranta ja sitä kautta reaaliaikainen aikataulu- ja reittitiedotus HSL:n tapaan. Tämä on huomattava kustannuserä, mutta laitekustannukset ovat laskeneet voimakkaasti. Edullisimmillaan tarvitaan autoihin gps-lähetin joka lähettää tiedon auton sijainnista ja kyseessä olevasta linjasta sekä ohjelmisto, jota matkustaja voisi seurata oman älypuhelimensa välityksellä. Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien välisten jatko-yhteyksien kehittäminen: - Juna- ja seutuliikenteessä tapahtuu muutoksia varsin usein paikallisliikenteeseen verrattuna. Paikallisliikenne ei voi jäädä odottamaan myöhässä olevaa junaa tai kaukoliikennebussia. Paikallisliikenteen vaihtoyhteyksien kehittäminen: - Asiakkaat ovat kysytyistä kohdista vähiten tyytyväisiä paikallisliikenteen vaihtoyhteyksien toimimiseen - Vaihdon salliminen 60 min sisällä leimauksesta alkaen kaikilla pysäkeillä on parantanut tilannetta (pisteet kasvaneet vuodessa 16,1 %) - Junaliikenteen ja paikallisliikenteen aikataulujen synkronointi on vaikeaa ja sotkee pahimmillaan paikallisliikenteen vaihtoyhteydet - Eniten vaihto-ongelmia on linjoilla 4 ja 2 Parhaalla mallilla - Kertalippujen hinnoittelu-uudistus hiljaisen ajan hintoineen muutti laajemminkin ihmisten käsityksiä joukkoliikenteen hinnoittelusta, vaikka kausikorttien hinnat pysyivät uudistuksessa ennallaan. Samoin eläkeläisten saama alennus 22 matkan sarjakortin avulla koettiin erittäin hyvänä. - Bussit kulkevat entistäkin paremmin aikataulussa. Tämä väittämä sai korkeimmat pisteet. Muita havaintoja - Yleinen joukkoliikennemyönteisyys on lisääntynyt huomattavasti, joskin joitakin soraääniä kuuluu paikallisliikennealueen ulkopuolelta. 3.5 Toteutetut toimenpiteet viime vuoden johtopäätösten osalta Eniten kehitettävää Esitetyt toimenpiteet Paikallisliikenteen vaihtoyhteyksien kehittäminen: - Asiakkaat ovat kysytyistä kohdista vähiten tyytyväisiä paikallisliikenteen vaihtoyhteyksien toimimiseen - Koulukadun vaihdot eivät toimi palautteen mu- Toteutetut toimenpiteet alkaen kaikki paikallisliikennepysäkit ovat olleet vaihtopysäkkejä ja vaihtoaika kattaa kaikki paikallisliikennetuotteet 60 min sisällä ensimmäisestä leimauksesta 9

13 kaan riittävän hyvin; tähän voidaan vaikuttaa vaihtopaikkojen lisäämisellä - Junaliikenteen ja paikallisliikenteen aikataulujen synkronointi on vaikeaa ja sotkee pahimmillaan paikallisliikenteen vaihtoyhteydet - Linja 4 vaikuttaisi edelleen olevan ongelmallisin varsinkin sanallisen palautteen mukaan, pisteiden perusteella 9 ja 4 ovat ongelmallisimmat. Linjan 4 osalta vaihtoyhteydet eivät toimi sen vuoksi, että vuoron Koulukadun aikoja ei saatu sovitettua muiden vuorojen aikatauluihin pysäkin ahtauden vuoksi. Poikkeustilanteiden aikataulumuutoksista tiedottaminen: - joukkoliikenteen www-sivujen kautta voidaan tiedottaa poikkeavista reiteistä jne. silloin kun asiasta tiedetään riittävän ajoissa. Myös tapahtumajärjestäjien lehdistötiedotteissa tulisi huomioida joukkoliikenne. - Paikallisliikennebussien tiedoteseinät ovat myös hyvä tapa tiedottaa poikkeuksista jopa linjakohtaisesti - Varsinainen häiriötiedottaminen myöhässä olevista vuoroista jne. voidaan kuitenkin toteuttaa vasta kun autoista on jatkuva paikkatietoseuranta ja sitä kautta reaaliaikainen aikataulu- ja reittitiedotus HSL:n tapaan. Tämä on huomattava kustannuserä, eikä erityisen kustannustehokas Lappeenrannan osalta. - Paikallisliikenneautoissa on käytetty A3- kokousia bannereita tiedottamiseen aiempaa enemmän - Kaupungin joukkoliikennesivujen käyttö on kasvanut ja sivuja on kehitetty Paikallisliikenteen ja junien ja/tai seutuliikenteen bussien välisten jatko-yhteyksien kehittäminen - juna- ja seutuliikenteessä tapahtuu muutoksia varsin usein paikallisliikenteeseen verrattuna. Huomattava muutos tulee kun Lappeenranta Imatra yhteydet muuttuvat lähes täysin. - Imatra-Lappeenranta yhteydet muuttuivat, mutta niistä ei ole aiheutunut ongelmia paikallisliikenteen osalta Kaupunkikorttien alennukset ja hintasuhteet: - Vastauksiin heijastuu ilmeisesti eri ikäryhmien kertalippujen hinta sekä sarjakorttien puuttuminen - Tilanne on muuttumassa alkaen uuden paikallisliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kautta - Lapsen ja nuorten kaupunkilippujen hinnantarkistukset näkyvät tuloksien parantumisena - Opiskelijat kokevat ainakin jossain määrin, että he joutuvat maksamaan kohtuuttoman kovaa asiakashintaa paikallisliikenteessä. Tähän on vaikuttanut lasten, nuorten ja aikuisten kaupunkikortin hinnan alennukset. Suurin paine opiskelijoilla kohdistunee muuhun kuin päivittäiseen bussilla liikkumiseen Skinnarilan ja keskustan välillä (kertaliput ja sarjakortti). - Sanallisten kommenttien perusteella suuri osa koetuista epäkohdista voitaan oikaista tulevalla lippu- ja taksajärjestelmällä - Erityisesti siirtyminen paikallisliikennealueella tasataksaan mahdollisti kertalippujen hinnanalennuksen, hiljaisen ajan hinnoittelun käytön ja paikallisliikenteen 22 M sarjakorttien käyttöönoton, joka toi eläkeläiset uudeksi alennusryhmäksi - Yleinen mielikuva paikallisliikenteen edullisuudesta kasvoi, vaikka 30 päivän tuotteiden hinnat säilyivät ennallaan Pysäkkien siisteys ja talvikunnossapito: - Yleispisteiden ja sanallisten kommenttien perusteella kehittämistarvetta on. Talvikunnossapidon, kattaen myös kävelyreitti pysäkille, kehittämiseen on selvästi tarvetta useamman lumitalven perusteella - Koulukadun pysäkkien tasoa pidetään heikkona ja tilapäisenä - Eniten parannettavaa on linjojen 1 ja 2 pysäkeil- - Kehittämiskohteiksi määriteltiin 15 keskeisintä pysäkkiä liikennöitsijän näkemyksen mukaisesti - Vuodelle 2015 tulossa keskeisten vaihtopysäkkien kehittämisprojekti - QR-koodi otettiin pysäkkien aikataulu- ja lippuinformaation saatavuuden parantamiseksi käyttöön. Tulokset ovat vielä alkuvaiheessa. 10

14 lä - Lippuinformaatiota ja aikataulutiedotuksen www-osoitteet voisivat olla myös pysäkeillä 4. LINJAKOHTAISIA TULOKSIA Linjakohtaisella tarkastelulla voidaan tarkentaa onnistumisia ja ongelmakohteita. Väittämä: Paikallisliikenteen bussit kulkevat hyvin aikataulun mukaisesti Kaikki linjat pysyvät varsin hyvin aikataulussa. Linjoilla 2 ja 4 on hiukan muita enemmän ongelmia aikataulussa pysymisen kanssa, joka heijastuu myös paikallisliikenteen sisäisten vaihtojen toimivuuteen. Linjoilla 3 ja 3 K vastausten määrä on niin pieni, että tulos on vain suuntaa antava. Linjan 1 matkustajista suurin osa käytti myös linjaa 5, joten vastaukset eivät kohdistu selkeästi vain toiseen linjoista. Väittämä: Paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet toimivat hyvin Eniten vaihto-ongelmia on linjoilla 4 ja 2, joka näkyy myös siinä, että näiden linjojen aikataulut eivät pidä yhtä hyvin kuin muiden linjojen. Vastausten perusteella paikallisliikenteen vaihdot ovat parantuneet selvästi viime vuodesta, mutta parannettavaa on edelleen kaikkien linjojen osalta. Linjoilla 3 ja 3 K vastausten määrä on niin pieni, että tulos on vain suuntaa antava. Linjan 1 matkustajista suurin osa käytti myös linjaa 5, joten vastaukset eivät kohdistu selkeästi vain toiseen linjoista. 11

15 Väittämä: Pysäkkien kunto on hyvä ja niiden siisteydestä sekä talvikunnossapidosta huolehditaan Heikoimmat pysäkit löytyvät linjoilta 2 ja 3K, parhaat linjalta 9. Vastaajien ikäjakautuma linjoittain Eläkeläisten osuus on suurin linjoilla 10 ja 3K, pienin linjalla 3. Työikäiset ovat enemmistönä kaikilla linjoilla, tosin linjalla 5 varsin tasoissa opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat käyttävät eniten linjaa 5, mutta myös linjat 3 ja 1 erottuvat muista linjoista. Koululaisia on suhteessa eniten linjalla 3K. 12

16 5. YHTEENVETO SANALLISISTA PALAUTTEISTA 5.1 Asiakaspalvelu Hyvää Pääosa vastaajista tyytyväisiä kuljettajiin ja asiakaspalveluun Kehitettävää Eniten matkustajia ärsyttää kun kuljettaja ei tervehdi Palautetta kovista nopeuksista ja ettei matkustaja ehdi istumaan ennen kuin lähdetään liikkeelle Konkreettinen Matkustajille näkyviin osoite tai esim. QR-koodi, mihin voi laittaa palautetta esitys Matkustajille ohjausta "bussietiketistä", esim. kiitetään kuljettajaa, heilutetaan heijastinta pysäkillä, varataan pikkurahaa lipun maksuun 5.2 Aikataulut ja reitit Hyvää Linjastoa pidetään kyllin kattavana Aikataulutus onnistunut näille matkustajamäärille Uudet pe- ja la-yön vuorot mahtavia! Kehitettävää Aikataulukirjaa parannettiin visuaalisesti, mutta sisältöä pitäisi myös kehittää, samoin nettiaikataulut kaipaavat kehittämistä Aikatauluhaku netissä ei toimi kunnolla ja sen käyttö puhelimella tuskallista ja hidasta Paikallisliikenteen vaihtoyhteyksiä parannettava Linjan 1 aikataulu ei sovi Kesämäen koulun oppilaille Linjan 5 bussit aamuisin todella täysiä Linjaa 3 voisi selkeyttää tai jakaa useammaksi linjaksi. Reittiuudistuksesta huonoa palautetta Pysäkkiaikatauluissa puutteita Reittiopas toimii huonosti ja pysäkkikohtaiset ajat eivät pidä paikkansa Pohjoisesta illalla tulevalta junalta vaihtoaika linjalle 5 on 50 minuuttia Linjalle 10 lisävuoroja alkuiltaan Hovinpellon linja täynnä 7:10 keskustaan Toivoisin Bussien kiertävän Kauppakadun ja Kauppatorin kautta! Konkreettinen esitys Paikallisliikenneaikataulun sisällöllinen uudistus ja nykyaikaistaminen yhteistyössä mainostoimiston kanssa Aikatauluhaun mobiiliversio 5.3 Lipputuotteet ja hinnoittelu Hyvää Paljon hinnoittelua kehuvia palautteita: hintoja pidetään houkuttelevina, hiljaisen ajan alennusta loistavana, samoin tunnin vaihto-oikeus saa kiitosta 13

17 Kehitettävää Ensimmäisen lipun osto vaikeaa Kaivataan kännykkälippua ja lisälatausta netin kautta Kaupunkilippujen lataus autossa pitäisi voida maksaa pankki/luottokortilla Tarvitaan arvokortti, jossa ei ole voimassaoloaikarajoituksia 22 M sarjakorttien 3 kk aikaraja poistettava Konkreettinen esitys Eläkeläiset ilmaiseksi hiljaisena aikana 5.4 Muu palaute Hyvää Useissa vastauksissa kehuttiin uudistusta ja sitä, että kaupunki panostaa joukkoliikenteeseen Kehitettävää Mieskuski joka ajaa keskustassa Huhtiniemestä kohti keskustaa Fazerin ohi ilman käsiä, aiheutti hieman paniikkia. Onhan se toki tärkeää että tukka on hyvin mutta kenen hengellä leikitään? "Mennään bussilla" -kampanja (vai mikä sen nimi oli) ruuhkautti linjan 5 todella pahasti ja useat myöhästyivät Skinnarilan (campukselta) matkaltaan. Idea hyvä, mutta toteutukseen lisää busseja ruuhkavuoroille? Uusien bussien pysäytysnappi liian kovaääninen Osa busseista hiukkaspäästöiltään ala-arvoisia Busseihin yhtenäinen väritys Ilmoitus siitä, että vain kahdet rattaat pääsee kyytiin on saanut aikaan sen, että joka reissulla pitää jännätä kuinka monta muuta on menossa samaan aikaan Kaikkiin asiakaspalautteisiin ei ole vastattu Konkreettinen Tilsalan kadulle lisää pysäkkejä, varsinkin loppupäähän esitys Helsingintiellä Huhtiniemen kohdalla (mainostaulujen kohdalla) olevalle pysäkille katos Hidastustöyssyt pois bussireiteiltä (Sammonlahden päässä) Autottoman päivän tai muut ilmaismatkakampanjat vain ruuhka-aikojen ulkopuolella Nykyaikana olisi kovin helppo soveltaa mobiilipalveluita ja yhdistää ne gpsseurantaan. Ajatuksena olisi sovellus, josta pystyisi seuraamaan reaaliajassa bussien liikkeitä. 6. KEHITYSKOHTEITA VUODELLE 2015 Pysäkit Toteutetaan jo päätetty keskeisten vaihtopysäkkien kehitysohjelma Puhakankadun pysäkkiparin siirto paikkaan, jossa on parempi näkyvyys ja liikenneturvallisuus Lisätään pysäkki Tilsalan kadun loppupäähän Aikataulutiedotus Parannetaan joukkoliikennesivuilla olevan reittihaun toimintaa Selvitetään nykyistä parempia malleja aikataulujen esittämiseksi painetussa aikataulussa; testataan malleja käyttäjillä. Lisätään paikallisliikenneaikataulun lopussa oleviin vinkkeihin "bussietiketti"-tietoa; mahdollisimman sopivan rahan käyttö kertalippumaksamisessa, heijastimen käyttö bussia pysäytettäessä jne. Asiakaspalaute Varmistetaan, että kaikkiin asiakaspalautteisiin vastataan, mikäli palautteen antajan yhteystiedot ovat käytettävissä Lastenvaunut Pyritään oikomaan väärinkäsitys, että bussissa ei saisi kuljettaa enempää kuin kahdet lastenvaunut kerralla. Tarkoitushan on ollut, että jokaiseen paikallisliikennebussiin on mahduttava kerrallaan kahdet vaunut. Mikäli autoon mahtuu turvallisesti useammat vaunut, ne voidaan ottaa kyytiin. Lasten Lipputuotteet Huomioidaan asiakkaiden toive poistaa 3 kk rajoitus 22 matkan ja opiskelijan 44 matkan sarjakortista siirtymällä Waltti-arvokortin käyttöön vuonna

18 15

19 16

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 Päivämäärä

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenne Vuosiraportti 2015 ja visiot

Lappeenrannan paikallisliikenne Vuosiraportti 2015 ja visiot Lappeenrannan paikallisliikenne Vuosiraportti 2015 ja visiot Tekninen lautakunta 6.4.2016 LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I Paikallisliikenteen talouskehitys LA PPEEN R A N N A N K A U PU N K I 2 Paikallisliikenteen

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Aikataulut 6.6. 11.8.2016

Aikataulut 6.6. 11.8.2016 PAIKALLISLIIKENNE Aikataulut 6.6. 11.8.2016 SAVONLINNA SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE TAKSA Savonlinnan paikallisliikennealueella on voimassa tasataksajärjestelmä. Aikuisen kertamaksu on 3,30 e matkan pituudesta

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 2.6. 11.8.2014 ê ê HINNAT UUDET HINNAT 1.5. ALKAEN ê LIIKUTTAVAT ê Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisliikenteessä on uudet liikuttavat hinnat. Lappeenrannassa

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2016

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2016 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kadut ja ympäristö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Joulukuu 2016 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2016 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Otavan bussiliikenne 2016

Otavan bussiliikenne 2016 Otavan bussiliikenne 2016 Otava-Seura ry www.otava-seura.net Hyppää kyytiin! Otavan bussiliikenne ja aikataulut Julkaisemme Otava Mikkeli Otava-paikallis- ja pikalinjaliikenteen aikataulut, jotka perustuvat

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2015

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2015 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2015 PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYTYÖ

FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYTYÖ FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYTYÖ ASUKASKYSELYN TULOKSET 4/2016 VASTANNEIDEN ASUINKUNTA Eniten vastauksia tuli Tammelasta ja Humppilasta Kokonaisvastausmäärä oli 220 IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Viisas koulumatka luokka

Viisas koulumatka luokka Nämä ohjeet ovat Viisas koulumatka oppitunnin pitoa varten. Diaesityksen löydät osoitteesta: https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/vinkkeja opetukseen Oppituntikokonaisuus on tarkoitettu 3. 6. luokkalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Järvenpään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Pornaisten JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Hyvinkään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN KUOPIOON SUUNTAUTUVASSA MAASEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Kuopion seudun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2013

PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2013 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI 2013 PAIKALLISLIIKENTEEN VUOSIRAPORTTI

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot