LAATU MEIDÄN KANSANOPISTOSSAMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATU MEIDÄN KANSANOPISTOSSAMME"

Transkriptio

1 LAATU MEIDÄN KANSANOPISTOSSAMME Kansanopistopäivät

2 Esityksen sisältö Kansanopistopäivien koulutuksellinen anti Poimintoja Kankaanpään opiston laadunkehittämistyöstä Miten laadunkehittäminen meillä nyt toteutuu Johtaminen Prosessit Henkilöstö, resurssit Arviointi, seuranta ja kehittäminen Millaisia haasteita tulevaisuudessa Kansanopistokyselyn yhteenveto, areenat tiistaina Kansanopistopäivät

3 Kansanopistopäivät Kankaanpäässä Kansanopistopäivien koulutuksellisen osuuden kuvaus toukokuu kesäkuu elokuu lokakuu Kankaanpään opisto lähettää kyselyn / ennakkotehtävän osallistujille 16 mennessä Opistot lähettävät laatimansa vastaukset mennessä Kankaanpään opisto lähettää vastanneille yhteenvedon kaikista vastauksista Kansanopistopäivät Luennot, alustukset, työpajat Oman opiston laadunkehittä mistyön arviointi Arvioinnit Keskustelut Kyselyyn vastaaminen Keskustelut Yhdessäolo Tutustumiskäynnit

4 Kansanopistokysely Kansanopistopäivät

5 Oppilaitosten laadunkehittämistyön lähtökohdat Tarve OPM vapaan sivistystyön kehittämistyöryhmän raportti Mm perusopetuksen laadunhallintasuositus 2009, ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus 2008, KKA laadunarviointikäytännöt 2011 mennessä Jatkuvasti tarve osoittaa tehtävän tärkeys, tulokset ja vaikuttavuus, näyttö Toiminnalta edellytetään avoimuutta, verkostomaisuutta, kykyä uudistua Asiakkaat, sidosryhmävaatimukset henkilöstö Haasteet Tilanteet ja työ nopeasti muuttuvia Aikaa ja ajatuksellista tilaa vaikea löytää; kynnys systemaattiseen kehittämistyöhön korkea Yhteinen merkityksen löytäminen Vahva alan tuntemus, sitoutuneisuus pitkäjänteiseen kehittämistyöhön Oppiminen ja osaaminen karttuvat vasta laatutyötä tehtäessä Laadun huomioiminen kokonaisvaltaisesti, ei irrallisena muusta toiminnasta Edellyttää yhtenäistä käsitteistöä ja dialogia Kansanopistopäivät

6 Ulkoinen arviointi ja laadunkehittämistyö syksy syksy Uudelleensertifiointiauditointi, ympäristöjärjestelmän sertifiointi Seuranta auditointi, OPH:n ammatillisen koulutuksen laatupalkinto arviointikäynti Seuranta auditointi Uudelleensertifiointiauditointi Seuranta auditointi Seuranta auditointi Laatujärjestelmän sertifiointi keväällä 2005 Laadunkehittäminen, henkilöstökoulutukset, yhteiset kokoontumiset jatkuivat Henkilöstökoulutukset, yhteiset kokoontumiset Laatujärjestelmän rakentamistyö käynnistyi syksyllä 2002, koko henkilöstö mukana Kansanopistopäivät

7 ISO 9004:2009 (ohjaava) ISO 9001:2008 I standardi Laadunhallintajärjestelmän jatkuva parantaminen Johdon vastuu Asiakkaat Asiakkaat Resurssien hallinta Mittaus, analysointi, parantaminen Tyytyväisyys Vaatimukset Palvelun toteuttaminen Palvelu Tuote Kansanopistopäivät

8 Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus (Common Quality Assurance Framework) Kansanopistopäivät

9 Kankaanpään opiston toiminta Johtokunta Laatupäällikkö Rehtori Suunnittelu ja ohjausryhmä Hallintopalvelut Tukipalvelut Internaatti palvelut Asiantuntijatiimit Tietotekniikka Pedagogiikka Opiskelijahuolto Markkinointi Työsuojelu Kulttuuriala Artesaani Arkkitehtuuri Askarruttaja Hyvinvointikäsity ö Sisustuskoulutus Kesäkurssit Käsityömatkailu Kansanopistopäivät Koulutusalakohtaiset tiimit Hyvinvointi ja kasvatusala Nuoriso ja vapaaajanohjaus Henkilökohtainen avustaja Koululaisten ap ip Koulukäyntiavustajan ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaaja Liikuntakoulutukset Muistihoitaja TunteVa Vanhustyö Työelämän kehittämistehtävä Hallinnon ala Johtamisen eat Yritysjohtamisen eat Laadun perusteet Laatupäällikkö Laatukoulutukset Työelämän kehittämistehtävä

10 Miten laadun johtaminen toteutuu tällä hetkellä? Johtamiskäytännöt Strateginen johtaminen, strategian ohjaavuus; ennakoiva ja tiedostava johtaminen (prosessin kuvaus ja toteuttaminen) Toiminta /laatupolitiikan mukainen toiminta (kuvattu LK:ssa, varmistetaan JK:ssa) Tavoitteet ja resurssit strategian ja toimintapolitiikan toteuttamiselle (TA,TS; mittarit) Johtoryhmätyöskentely; joka toinen viikko => kytkee eri tiimit; ohjaavuus, viestintä Auditoinnit ; sisäiset ja ulkoiset Kehityskeskustelut ( 2 x vuodessa SOR) Johdon katselmus 2 x vuodessa; tärkein kokoava tapahtuma, missä toiminnan laadussa mennään (tavoitteet & tulokset) Asiakaskeskeisyyden ohjaavuuden huomioiminen Viestintä, avoimuus Yhteisöllisyys, oppiminen Kansanopistopäivät

11 KANKAANPÄÄN OPISTON VUOSIKELLO (hahmotelma) Pikkujoulu Johdon katselmus TA, TS vahvistus joulu tammi Sisäiset auditoinnit marras helmi Kehityskeskustelut Strategiatyöskentely, SOR maalis loka Strategia, tiimit Ulkoinen auditointi Strategian tarkistus SOR huhti syys TA, TS valmistelu touko Strategian toteutus, SOR ja tiimit Sisäiset auditoinnit elo heinä kesä Johdon katselmus Kansanopistopäivät

12 Henkilöstöresurssien johtaminen Opiston strategia, toimintapolitiikka, tavoitteet, mittarit Tiimien toimintasuunnitelmat ja resurssivaraukset Rekrytointi => pätevyysvaatimukset, käytännöt määritetty Perehdyttäminen => ohjelmat, vastuut, toteutus, arviointi Kehityskeskustelut => aikataulutus, toteutus, arviointi Osaamiskartoitukset Koulutussuunnitelmat, koulutuksen arviointi Työhyvinvointi Yhteisöllisyys Työsuojelu Arviointi: tiimien oma arviointi, sisäinen auditointi, ulkoinen auditointi Parantamistoimenpiteet Johdon katselmus, strategia, toimintasuunnitelmat Kansanopistopäivät

13 Kankaanpään opiston prosessikartta

14 Seuranta, arviointi, mittaaminen Kansanopistopäivät ASIAKAS PROSESSIT HENKILÖSTÖ TALOUS Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet -Mittarit Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Toiminnan laatu tavoitteet Toiminnan laatu tavoitteet Toiminnan laatu tavoitteet Toiminnan laatu tavoitteet

15 Jatkuva ja kestävä toiminnan parantaminen EFQM, ISO 9004 Kestävän kehityksen johtaminen Henkilöstön roolin vahvistuminen OHSAS 18001:2007 Turvallisuusjohtaminen ISO 14001:2004 Ympäristöjohtaminen ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmä Johtamisnäkökulmien lisääminen hallintajärjestelmään Lähde: Moisio,2009 Kansanopistopäivät

16 Näkymiä laadunhallinnasta tutkimusten valossa Organisaatioiden useiden samanaikaisten muutosten hallinta edellyttää hallintajärjestelmien käyttöönottoa ja niiden taitavaa käyttöä (Ramstadt, 2008) Laadun merkitys on korostunut johtamisosaamisessa laadun edellyttämisen yleistyessä (Christos, ym 2009; Douglas & Fredendall, 2008) Laatujohtamista ei voida toteuttaa ilman asianmukaisten työkalujen käyttöä ja yritysten tulisi hyväksyä eri laatukäytännöt osaksi normaalia toimintaa (Ahmed, 2008) Minkä tahansa laatujohtamisjärjestelmän onnistuminen on suuresti riippuvainen johdon vahvasta sitoutumisesta ja siitä, miten asiakastarpeita oman toiminnan kehittämisessä arvioidaan (Ahmed, 2008) Kansanopistopäivät

17 Näkökulmia johtamisjärjestelmien tarpeellisuudelle Organisaatiot tarvitsevat hallintakeinoja jatkuviin ja laajentuneisiin muutosvaatimuksiin Kehittämistyöhön kaivataan kokonaisvaltaisia ratkaisuja Kehittämistyö edellyttää verkostoissa tapahtuvaa dialogia, yhtenäistä käsitteistöä ja tiedonluontitapoja Laatua edellytetään ja se tulee huomioida systemaattisena kaikessa toiminnassa, ei irrallisena johtamisesta Johtamisajattelussa tulisi siirtyäyhteisölliseen toimintamalliin (vrt traditionaalinen, moderni, yhteisöllinen) Uudistumiskykyisyyden välttämättömyys = kyky ylläpitää, kehittää ja muuttaa organisaation osaamista, toimintatapoja ja strategioita; tulee luoda sellaisia tietoympäristöjä, jotka tukevat perustarkoitusta ja pitkän aikavälin tavoitteita Uudistumiskykyisyys edellyttää oppimista; miten tietoa ja osaamista luodaan ja kehitetään systemaattisesti Kansanopistopäivät

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Kansilehti. Temppu ja miten se tehdään? Lark2-hankkeen toimintajärjestelmä workshop Hyriassa 30.10.2013

Kansilehti. Temppu ja miten se tehdään? Lark2-hankkeen toimintajärjestelmä workshop Hyriassa 30.10.2013 Kansilehti Temppu ja miten se tehdään? Lark2-hankkeen toimintajärjestelmä workshop Hyriassa 30.10.2013 Toimintajärjestelmän rakentaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä (REDU) 2012-2014 Laatinut: Pertti

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Sari Gustafsson 14.1.2013 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 1. 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen 1 (8) SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampon johtoryhmä hyväksynyt 19.3.2015, 3.5. 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tausta ja tavoitteet... 3

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS Manifesti 1 Enemmistö hallituksista vain valvoo ja kontrolloi yrityksen toimintaa

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Konsernistrategia Hyväksytty 21.12.2009 Metropolia Amk Oy:n hallitus Sisällysluettelo: Metropolian konsernistrategian 2010-2014 valmistelu ja tulosalueiden strategiatyö Metropolian

Lisätiedot