Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta"

Transkriptio

1 Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta KOKOA seminaari Kuopio Pääsuunnittelija Sirpa Moitus & erikoissuunnittelija Touko Apajalahti

2 KKA:n auditointimallin kehitys mitä opittavaa kokonaisarkkitehtuurityöhön

3 KKA:n auditointimallin kehitysvaiheet - mitä opittavaa kokonaisarkkitehtuurille? Bologna-maiden opetusministerit 2003: jokaisella maalla tulee olla kansallinen laadunvarmistusmenettely Auditointiakoskevat Suomen linjaukset: Korkeakoulutuksen laadunvarmistustyöryhmän muistio OKM 2004:6 ENQA 2005: European Standards and Guidelines for Quality Assurance in HEIs (ESG) KKA:n auditointimallin kehittäminen: auditointikäsikirjat 4:2005 ja 7:2007 OKM: Korkeakoululakeihin lisäykset, että kk:jen tulee osallistualaatujärjestelmiensä auditointiin ENQA 2011: KKA:n ulkoinen arviointi ja palaute auditointimallista KKA:n II kierroksen auditointimallin kehittäminen: auditointikäsikirja 14:2012 Bologna-maiden opetusministerit 2015: Revision of ESG Kansallinen koulutuksen arviointikeskus aloittaa Kaksi pilottiauditointia I auditointikierros 49 korkeakoulun auditoinnit II auditointikierros jatkuu vuoteen Keskeisiä asioita : - Yhteinen ymmärrys käsitteistä - Laadunhallinnan lisäarvo - Olemassa olevien menettelytapojen näkyväksi tekeminen + aukkojen tunnistaminen Keskeisiä asioita 2005-: Laatujärjestelmien kehittäminen auditointiraporttien pohjalta Koulutustuki laatupäälliköiden koulutukseen Arviointituki korkeakoulujen väliseen benchmarking-toimintaan Auditointiprosessin jatkuva kehittäminen palautteen perusteella Keskeisiä asioita 2010-: I kierrosta koskevat analyysit ja II kierroksen kehittäminen Laatujärjestelmän vaikuttavuus Laatukulttuuri

4 Pohdittavaa kokonaisarkkitehtuurin valmisteluun

5 Yhteinen ymmärrys käsitteistä Auditointien myötä yhteisesti määritelty laadunhallintaan, laatujärjestelmiin ja niiden auditointiin liittyviä vakiintuneita käsitteitä: auditointi, hyvä käytänne, itsearviointi, kehittävä arviointi, laadunhallinta, laatujärjestelmä, laatukulttuuri, laatuleima, laatupolitiikka, ulkoinen sidosryhmä Esimerkiksi laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua

6 Kokonaisarkkitehtuurin käsite 1 Dokumentoitu kokonaiskuvaus organisaation nyky- ja tavoitetilasta kuvaa, kuinka organisaation elementit organisaatioyksiköt, tiedot, toimijat, toimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä teknologinen laite- ja käyttöympäristö liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena Keino johtaa ja toteuttaa hallittuja, suunniteltuja muutoksia siirryttäessä nykytilasta kohti tavoitetilaa Johtamisen muutostyökalu laatu- ja toiminnanohjauksen menetelmien tapaan Onko kokonaisarkkitehtuuriin liittyvistä käsitteistä vakiintunut yhteinen ymmärrys? 1 perustuen korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäoppaaseen

7 Kokonaisarkkitehtuurin ja laatujärjestelmän suhde Korkeakoulun tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuri Laatujärjestelmä Tuotettu tieto Kehittäminen

8 Kokonaisarkkitehtuurin ja laatujärjestelmän suhde Korkeakoulun tavoitteet Mikä on järjestelmien välinen hierarkia? Miten kokonaisarkkitehtuuri tukee laatujärjestelmää? Laatujärjestelmä ja kokonaisarkkitehtuuri Tuotettu tieto Kehittäminen Miten kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta osaksi laatujärjestelmää? Miten kokonaisarkkitehtuurin ja laatujärjestelmän tekijät vuorovaikuttavat?

9 Arviointi kehittämisen välineenä

10 KKA:n toisen kierroksen auditointimalli Laatujärjestelmien auditoinnissa arvioidaan täyttääkö laatujärjestelmä auditointikäsikirjassa kuvatut kansalliset kriteerit ja vastaako se siten eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia miten hyvin laatujärjestelmä vastaa strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tarpeisiin miten kattavaa ja vaikuttavaa perustehtävien laadunhallinta on lisäksi tarkastellaan korkeakoulun laatupolitiikkaa, laatujärjestelmän kehittämistä ja sitä, miten hyvin toimivan ja dynaamisen kokonaisuuden järjestelmä muodostaa. Miten kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä voisi tukea arvioinnilla?

11 Esimerkkejä auditointituloksista, joilla yhteyttä KA:han -> tämän tiedon kokoaminen KA:n kehittämisen pohjaksi? Laadunhallinnan ja johtamisen ja toiminnanohjauksen yhteys Korkeakouluilla vakiintuneita tiedon tuottamisen menettelytapoja strategiseen johtamiseen ja näyttöä tiedon hyväksi käytöstä Usealle korkeakoululle ehdotettu OKM:n mittarien lisäksi omien strategisten mittareiden kehittämistä Mittaritiedon lisäksi tarvetta muun tyyppiselle tiedolle Tuotetun tiedon käyttäjälähtöisyys Laatujärjestelmä tuottaa runsaasti tietoa korkeakoulun eri tasoille ja toimijoille; myös sidosryhmille Haasteena tiedon jatkojalostaminen kehittämistoimia varten Kehittämistoimet kirjataan moniin eri paikkoihin ->kokoaminen Usein kehittämistä erityisesti viestinnässä opiskelijoille Tietojärjestelmiin liittyviä vahvuuksia ja haasteita Toisinaan korkeakoulun tietojärjestelmät eivät toimi yhteen Toisinaan tietojärjestelmätiedon hyödyntäminen vaatii uusia työkaluja Runsaasti mainintoja toimivista tutkimus- ja projektihallinnon tietojärjestelmistä

12 Kokonaisarkkitehtuuri arvioinnin kohteena eri mahdollisuuksia Korkeakoulun sisäiset arvioinnit KKA:n nykyinen auditointimalli Teemaarvioinnin kohteena Benchmarkingteemana Sisäiset auditoinnit, johdon katselmukset, kypsyystasoarvioinnit ym. Kokonaisarkkitehtuuri mahdollisena valinnaisena kohteena Tällöin arvioinnin kohteena olisi KA itsessään Korkeakoulujen omaehtoinen benchmarking KKA:n auditointimalli yhtenä mahdollisena itsearviointikehikkona HUOM! Tällöin auditoinnin kohteena KA:n laadunhallinta KA:n arvioinnista voi tehdä esityksen arviointikeskukselle Arviointikeskuksen/jonkin muun tahon tukema benchmarking?

13 Auditointimalli yhtenä itsearviointikehikkona 1. Korkeakoulun laatupolitiikka 2. Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus Laatujärjestelmän tavoitteet Laatujärjestelmän vastuunjako Laatujärjestelmän dokumentaatio ja viestivyys Korkeakoulun laatukulttuuri Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen Laatujärjestelmän toimivuus organisaation eri tasoilla 3. Laatujärjestelmän kehittäminen 4. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt (2 + 1) Laatujärjestelmän kehittämismenettelyt (arviointi ja kehittäminen) Laatujärjestelmän kehitysvaiheet (vrt. 1. auditointikierroksen suositukset) a) Tutkintotavoitteinen koulutus b) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta c) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö d) Valinnainen auditointikohde Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus Laatutyön vaikuttavuus 6. Laatujärjestelmän kokonaisuus

14 Kiitos! Lisätietoja:

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi Yliopistokirjastojen johdon seminaari 16.1.2006 Projektisuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto www.kka.fi Lähtökohtana Bologna

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston AUDITOInTI 2015 Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Levä Kirsi Kirsi Hiltunen Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 Pertti Puusaari Sakari Heikkilä Neea Liinpää Päivi Myllykangas Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Kirsi Mustonen Jani Goman Julkaisut 2015:12 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Opiskelijan laatukäsikirjan on tuottanut opiskelija Minttu Heikkilä osana opinnäytetyötään

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eila Rekilä Johanna Heikkilä Pekka Kääpä Milja Seppälä Turo Virtanen Jukka Öberg Sirpa Moitus Kirsi Mustonen Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Laadun lähteillä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus. Oulun yliopistossa. Pro gradu. Liisa Ansala

Laadun lähteillä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus. Oulun yliopistossa. Pro gradu. Liisa Ansala Laadun lähteillä Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus Oulun yliopistossa Pro gradu Liisa Ansala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 VON HUMBOLDTIN JÄLKEEN... 5 2.1 Nyky-yliopiston juurilla...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintasuunnitelma

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintasuunnitelma Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintasuunnitelma KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-083-9 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen Layout: Pikseri

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa Arja Haapakorpi Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 7:2011 ISBN 978-952-206-177-5 (painettu) ISBN 978-952-206-178-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija:

Lisätiedot