LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Helena Kujansuu Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Seppo Pirhonen Raili Saarenmaa Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 valinta Taksat ja hinnoitteluperusteet lukien 102 Ohjeet ajoneuvojen käytöstä lukien 103 Myyntisaamisten poistot 104 Irtaimistopoistot ESR-työpaikkaohjaajaprojekti 107 ESR-näyttöprojekti Harjoitteluravintola Wooningin toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen 111 Tarkastuslautakunnan kokous Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 113 Vuoden 2005 talousarvion täytäntöönpanoohjeet 114 Päätökset ja kirjelmät 115 Opetuskeittiöiden muutostyöhanke 116 Tammelan toimipisteen asuntolan peruskorjaus 117 Puhelinosakkeen hankinta 118 Opetusalan sopimusratkaisut Jouni Mäkelä

2 98 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 98 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 99 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 99 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Marjut Kallioinen ja Maarit Wahl. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kallio ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana.

4

5 TAKSAT JA HINNOITTELUPERUSTEET LUKIEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Hyväksyttiin. Yh 101 Päätös: Hyväksyttiin.

6 OHJEET AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ LUKIEN Tj 49 Voimassa oleva ohjeistus on vuodelta Ohjeistukseen on tarpeen tehdä pienehköjä tarkistuksia ja lisäyksiä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus ajoneuvojen käyttö-ohjeiksi lukien. Hyväksyttiin. Yh 102 Päätös: Hyväksyttiin.

7 MYYNTISAAMISTEN POISTOT Tj 50 Yhtymähallitus on v poistanut myyntisaamisia yhteensä 1 299,02 euroa (2 583,54 euroa v. 2002). Liitteenä oleva ehdotus myyntisaamisten poistamiseksi ja luottotappiokirjauksiksi vuodelle 2004 koskee sellaisia laskuja, joiden perinnässä perintätoimisto Intrum Justitian perintätoimet eivät ole tuottaneet tulosta. Ehdotukseen sisältyy vuosilta laskuja yht ,67 euroa. Poistetuista saatavista pidetään erillistä luetteloa ja saatavien perimistä jatketaan tarpeen mukaan kirjanpidosta poistamisen jälkeenkin. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti myyntisaamisia yhteensä 1 246,67 euroa poistettavaksi kuntayhtymän kirjanpidosta. Hyväksyttiin. Yh 103 Päätös: Hyväksyttiin.

8 IRTAIMISTOPOISTOT Tj 51 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Poistoehdotukset on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Hyväksyttiin. Yh 104 Päätös: Hyväksyttiin.

9

10 ESR-TYÖPAIKKAOHJAAJAPROJEKTI Tj 53 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on tavoitteena, että vuoteen 2008 päättyvällä kaudella koulutetaan vuosittain n työpaikkaohjaajaa. Kanta-Hämeen alueella tehdyn kyselyn perusteella työpaikkaohjaajakoulutustarvetta on vielä varsin paljon ja työelämän taholta koulutukset on koettu monesti liian teoreettisiksi. Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat yhdessä valmistelleet projektihakemuksen koskien toteutettavaa ESR-työpaikkaohjaajakoulutusta (KanTo-projekti), jonka varsinaisena kohteena ovat työpaikkojen työpaikkaohjaajat tai työpaikkaohjaajiksi aikovat ja ammatillisten oppilaitosten opettajat. Kouluttamalla työpaikkaohjaajia ja opettajia varmistetaan voimaantulevien ammatillisen osaamisen näyttöjen onnistuminen. Hallinnoijana olisi Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä. Vuoden taloussuunnitelmassa on työssäoppimisen kehittämiseen varattu euroa/vuosi. Projektihakemus on esitetty mennessä sekä Etelä-Suomen lääninhallitukselle että opetushallitukselle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa, josta toteuttamiskustannukset olisivat e, osallistujien palkka- ja matkakustannukset e ja yksityinen rahoitusosuus e. Oppilaitosten omarahoitusosuudeksi vv muodostuisi yhteensä euroa. Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan projektiin osallistuvien opiskelijoiden määrän suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omia työssäoppimisen kehittämiseen varaamiaan vuotuisia määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan toteuttamiskustannuksiltaan euron suuruiseen työpaikkaohjaajakoulutusprojektiin ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan kehittämishankkeeseen varattuja määrärahoja.

11 Hyväksyttiin. Yh 106 Päätös: Hyväksyttiin.

12 ESR-NÄYTTÖPROJEKTI Tj 54 Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat yhdessä valmistelleet projektihakemuksen koskien toteutettavaa ESR-näyttöprojektia (Näytöt elämään -projekti), jonka varsinaisena kohteena ovat työpaikkojen työpaikkaohjaajat tai työpaikkaohjaajiksi aikovat ja ammatillisten oppilaitosten opettajat. Hallinnoijana olisi Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä. Projektihakemus on esitetty mennessä opetushallitukselle. Vuoden taloussuunnitelmassa on nuorten näyttöjen kehittämiseen varattu euroa/vuosi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa, josta toteuttamiskustannukset olisivat euroa ja osallistujien palkka- ja matkakustannukset euroa, joka jakautuisi vuosittain seuraavasti: euroa v. 2005, euroa v ja euroa v Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan esim. projektin vastuuopettajien määrän suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omia näyttöihin varaamiaan vuotuisia määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan kustannuksiltaan euron suuruiseen näyttöprojektiin ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan kehittämishankkeeseen varattuja määrärahoja. Hyväksyttiin. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin.

13

14

15 HARJOITTELURAVINTOLA WOONINGIN TOIMITILOJA KOSKEVAN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Tj 57 Forssan ammatti-instituutin harjoitusravintola Wooningin toiminta on varauduttu siirtämään Wahreninkadulta FAI:n ravintotalousosaston yhteyteen Saksan-kadulle. Kesällä 2005 toinen opetuskeittiöistä muutetaan ravintolakeittiöksi ja nykyinen henkilöstöruokailutila muutetaan ulkopuolisillekin avoimeksi harjoitteluravintolaksi. Harjoitteluravintolan siirrolla oppilaitoksen yhteyteen saavutettaneen toimintakuluissa n euron vuotuissäästö (vuokrissa euroa, siivouksessa n euroa ja palkkamenoissa n euroa). Toiminta oppilaitoksen yhteydessä olisi taloudellisempaa ja helpommin hallittavissa. Siirto ei kuitenkaan ensisijaisesti johdu taloudellisista syistä (Forssan kaupunki alensi vuokrausperusteita lukien). Toimitiloja Wahreninkadulla pidetään opiskelijoiden työssäoppimisen kannalta erinomaisena oppimisympäristönä, mutta toiminnan siirtämiseen Wahreninkadulta liittyy aivan oleellisesti epävarmuus ravintotalousosaston tulevista opetusryhmä- ja opiskelijamääristä. Nykyinen vuokrasopimus on tehty ajalle ja jatkuu sen jälkeen 12 kk kerrallaan, ellei sitä irtisanota 6 kk ennen kulloisenkin sopimuskauden päättymistä. Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota mennessä, joudutaan lukuvuoden ajalta maksamaan vuokrana euroa, vaikka harjoitteluravintola Wooninki ei lopulta olisikaan toiminnassa. FAI on itse hankkinut mm. keittiön koneet ja laitteet. Ne on hankittu pääasiassa v ja niiden kirjanpitoarvo on yli euroa. Myymisestä tai vuokraamisesta neuvotellaan Forssan kaupungin edustajien kanssa sen jälkeen, kun on ensin katsottu ravintotalousosaston omat kone- ym. kalustotarpeet. Joht.reht: Vuokrasopimus irtisanotaan mennessä. Hyväksyttiin. Yh 110 Päätös: Hyväksyttiin.

16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tj 58 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun mukana. Se laitetaan kokouskutsun liitteeksi, mikäli niissä esitetään selkeitä toimenpide-ehdotuksia. Mikäli vasta yhtymähallituksen kokouksessa todetaan asioita, joista halutaan keskustella ja tehdä toimenpide-ehdotuksia, tarkastuslautakunnan pöytäkirja laitetaan kokouspöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastusyhteisön valinnassa alueellisen kilpailumenettelyn ja katsoo, että tarkastuslautakunnan kokousmäärä vuositasolla voisi edelleen olla 5. Tilintarkastuspäivien määrään varattaisiin 10 päivää lisättynä tarkastuslautakunnan avustamispäivillä.. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Yh 111 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 59 Vuoden 2005 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia oli tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien ja muiden esimiesten kanssa talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. FAI on hakenut opetusministeriöltä ylimääräisenä harkinnanvaraisena rahoituksena yksikköhinnan korotusta kone- ja metallitekniikan, logistiikan (kuljetuspalv. koulutusohjelma), rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen kehittämiseen kannustusrahana yht euroa v Ko. rahoitusta saataneen yhteensä euroa (vastaavasti e v. 2004), mutta tarkemmat käyttöohjeet ovat vasta tulossa, jonka jälkeen voidaan vasta tehdä ehdotus kannustusrahan sisällyttämisestä käyttösuunnitelmiin ja investointiohjelmaan. Tarkistetut käyttösuunnitelmaehdotukset esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään ehdotukset käyttösuunnitelmien ja investointiohjelman tarkistamiseksi. Lisätään kannustusrahamäärärahat käyttösuunnitelmiin liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin. Yh 112 Päätös: Hyväksyttiin. Raili Saarenmaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

18 VUODEN 2005 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 60 Ehdotus vuoden 2005 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Vain tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Laskujen sähköiseen kierrätykseen siirrytään Forssa-konsernin mukana kesällä Parhaillaan ollaan valmistelemassa mm. laskujen asiatarkastusta koskevia menettelyohjeita. Tarkoituksena on kehittää vuoden 2005 aikana erityisesti sisäisen valvonnan ohjeistusta. Sisäisen valvonnan suunnitelma on nyt lisätty osaksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeita, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2005 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Hyväksyttiin. Yh 113 Päätös: Hyväksyttiin.

19 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 61 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi, Hyväksyttiin. Joht.reht.: Yhtymähallituksen tietoon saatetaan myös viranhaltijapäätökset ajalta 1.-. Yh 114 Päätös: Hyväksyttiin.

20 OPETUSKEITTIÖIDEN MUUTOSTYÖHANKE Tj 62 C-rakennuksen muutostyöhankkeeseen on varauduttu vuoden 2005 investointiohjelmassa ( euroa). Hanke on tarkoitus toteuttaa oppilaitoksen loma-aikana kesällä 2005 ja se koskee erityisesti opetuskeittiöiden massalattioiden (254 m²) korjausta ja varautumista harjoitusravintolatoiminnan siirtämiseen Saksankadulle. Hankkeen suunnittelijat ovat samat (arkkitehtitoimisto Jorma Kalsola Oy, Senewa Oy ja Sähkösuunnittelutoimisto Heimo Ojala Oy) ja samoin tuntiveloitusperustein kuin v toteutetussa laitoskeittiön lattioiden ja kylmiöiden uusimista koskeneessa hankkeessa. Rakennusaikaiseksi valvojaksi on ajateltu lehtori Jouko Pynnöniemeä. Urakkaohjelma esitellään kokouksessa. Urakkatarjouspyynnöt on tarkoitus pyytää ainakin seuraavilta: Rakennustekniset työt Rakennus Timo Pekka Oy Tammelan tasorakennus Oy Forssan Kirvestyöt Ky Palvelurakentajat Oy LVI-työt Forssan LVI-Valmiste Oy Tekmanni Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy LV-työt Vesinummela Oy IV-työt Sähkötyöt Lesil Oy Forssan Sähkö Ky Sähköasennus J-P Gröndal Tekmanni Oy Sähkömatti Oy Ensimmäisessä suunnittelutyökokouksessa on sovittu, että tarjoukset pyydetään klo mennessä niin, että yhtymähallitus voi päättää tarjousten hyväksymisestä kokouksessaan Joht.reht: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin.

21 TAMMELAN TOIMIPISTEEN ASUNTOLAN PERUSKORJAUS Tj 63 Vuoden 2005 investointiohjelmassa on varauduttu Tammelan toimipisteen asuntolan peruskorjaukseen eurolla. Rakennesuunnittelija (EM-Suunnittelu Oy) on ehdottanut, että ovien, seinien ja lattioiden rajat tiivistetään elastisella kittauksella ja mahdollisesti suurempien vuotojen kohdalla polyuretaanivaahdolla rakennukset varustetaan nykyaikaisilla tulo/poistoilmanvaihtolaitteilla ja lämmöntalteenotolla ulkopuolisten tekniikkakaappien tiivistäminen uusitaan kokonaan varustetaan rakennusten ympäristöt riittävillä poispäin viettävillä pintakallistuksilla rakennetaan sadevesien poistojärjestelmä tai ohjataan kattovedet riittävän etäälle rakennusten sokkelista. Koska em. korjausehdotukset edellyttävät uusien LVI-suunnitelmien tekemistä, tarvittavat suunnitelmat on teetetty forssalaisella Jasal Oy:llä hintaan 600,00 e (alv 0 %). Jasal Oy on tehnyt seuraavan tarjouksen ilmastointisaneerauksesta seuraavasti: 37 kpl Fresh 90 raitisilmaventtiilejä 1 480,00 e asennus- ja säätötyö matkakuluineen 1 852,00 e tarjouksessa ei ole huomioitu ulkopuolisia sadevesi-/kattovesiviemäröintien osuutta (kokonaispakettitarjous esim. Forssan Ympäristöurakointi Oy:ltä) tarjouksessa ei ole huomioitu ovirakojen tarkastamista/kynnysten madalluttamista (joka voidaan tehdä FAI:n rakennusosaston opiskelijatyönä). Joht.reht: Päätetään tarjousten hyväksymisestä. Päätetään asiasta yhtymähallituksen kokouksessa. Joht.reht.: Päätetään kilpailuttaa peruskorjaukseen liittyvät työurakat klo mennessä. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin.

22 PUHELINOSAKKEEN HANKINTA Tj 64 Lounais-Hämeen kauppaoppilaitoksen kiltakunta ry on tarjonnut Forssan Seudun Puhelin Oy:n puhelinosakettaan (osakekirja no 12301) Forssan ammatti-instituutin ostettavaksi selviytyäkseen taloudellisista vaikeuksistaan. Uuden puhelinosakkeen hinta on tällä hetkellä 700,00 euroa. Osakkeelle ei tällä hetkellä ole suoranaista käyttöä, mutta hankinta voidaan nähdä sijoituksena, jolle maksetaan osinkoa ja jonka arvo voi nousta. Samalla avustetaan oikealla tavalla opiskelijoiden kiltakuntaa sen maksuvalmiusongelmissa. Kustannukset esitetään kirjattavaksi vuoden 2004 investointiohjelmaan, jonka tulopuolelle tullee Lounais-Hämeen Mediakeskus Oy:n osakkeiden (10) osakkeen myyntitulot eli euroa. Joht.reht.: Hankitaan Lounais-Hämeen kauppaoppilaitoksen kiltakunta ry:ltä puhelinosake hintaan 700,00 euroa. Hyväksyttiin. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin.

23 OPETUSALAN SOPIMUSRATKAISUT Tj 66 Palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmaa toteutetaan kunta-alalla vv Opetusalalla ensimmäinen vaihe oli joulukuussa 2003 ja toinen vaihe toteutetaan joulukuussa 2004 ja tammikuussa Sopimusratkaisut ovat keskeisiltä osin seuraavat (soveltamisohjeet KT:n yleiskirjeessä 24/ ): joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille maksetaan ajalta kahden prosentin suuruinen kertasuoritus marraskuun 2004 kokonaispalkasta. siirretään ammatillisten oppilaitosten C-palkkausjärjestelmässä olevat opettajat euromääräiseen palkkaan lukien (mikäli euromääräiseen palkkaan siirrettävän opettajan palkka saman tehtävän hoitamisesta on samalla viikkotuntimäärällä suurempi kuin laskettava uusi kokonaisansio, maksetaan erotus henkilökohtaisena palkanlisänä) viranhaltijan, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta ja jonka palkka määräytyy euromääräisenä palkkana, palkkaa alennetaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta vähintään 6 % ja enintään 20 % yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia kauppaoppilaitosliitteestä 5 on poistettu ylitunnin siirto peruspalkkaan (samalla kaikkia opetusvelvollisuuksia on liitteessä 5 korotettu yhdellä tunnilla). Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Yh 118 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2015 1 (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2011 nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2011 nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(11) KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 kello 9.00 10.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot