Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika kello Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj KÄSITELLYT ASIAT 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 valinta 25 Kuljettajalinjan lavakatoksen urakkatarjoukset 26 Tarkastuslautakunnan kokous Henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyö ja ohjelmistohankinnat 28 C- ja D-hallien lämmönvaihtimen uusiminen 29 Irtaimistopoistot vuodelta Vastineen antaminen Markkinaoikeudelle 31 Päätökset ja kirjelmät 32 E-hallin luokkatilojen ilmastoinnin parantaminen 33 Liesjärven vesihuoltokysymys 34 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 23 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 24 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Matti Leino ja Jukka Rouhiainen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Barbro Sallinen ja Ossi Stenholm. Tarkastuspäiväksi sovittiin tiistai klo

4 Hallitus KULJETTAJALINJAN LAVAKATOKSEN URAKKATARJOUKSET Yh 25 Vuoden 2006 talousarvion investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha kuljettajalinjan lavakatoksen laajennukseen. Rakennusurakkatarjoukset pyydettiin klo mennessä seuraavilta: Forssan Kirvestyöt Ky, Maalausliike Martinson Ky, Rakennus Timo Pekka Oy, MSJ-Rakennus Oy ja Palvelurakentajat Oy. Vastaavaan määräaikaan mennessä on pyydetty myös sähköurakkatarjoukset. Urakkatarjouspyynnössä todetaan, että työt voidaan aloittaa heti urakoitsijan tultua valituksi ja että töiden tulee olla valmiit mennessä. Tarjouspyyntömenettelyä viivästytti ja vaikeutti rakennepiirustusten viivästyminen ja niissä olevat puutteet. Tarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. Rakennusurakkatarjoukset (alv 0 %): Palvelurakentajat Oy ,00 e Forssan Kirvestyöt Ky ,00 e Rakennus Timo Pekka Oy ,50 e Kustannuksia nostaa rakennuksen (18x30) metallinen runko- ja kattorakenne sekä salaojien ja viemäreiden rakentaminen, maanrakennustyöt ja asfaltointi. Sähköurakkatarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin SähkäSäe Oy:n tarjous hintaan ,46 euroa (alv 0 %). Joht.reht.: Hyväksytään Palvelurakentajat Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Toteutetaan kustannussyistä sähkötyöurakka FAI:n omana oppilastyönä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 investointiohjelmaan lisätään euron suuruinen määräraha lavakatoshankkeen toteuttamiseksi.

5 Hallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 26 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastuskertomuksen ja antoi yhtymävaltuustolle arviointikertomuksensa. Kokouspöytäkirja, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus on esitetty liitteinä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tulosaluekohtaisen toimintakatevertailun esittäminen talousarvioehdotusten ja tilinpäätösten yhteydessä riittäisi ainakin siihen saakka, kun toimitaan nykyisillä taloushallinto-ohjelmistoilla. Vastaavan koulutusalakohtaisen vertailun tekemiseen käytetty työpanos ei nyt olisi oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden.

6 Hallitus HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖ JA OHJELMISTOHANKINNAT Yh 27 Kuntayhtymältä pyydetään kannanottoa perusselvityksen tekemisestä koskien henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyötä ja ohjelmistohankintoja. Lausuntopyyntö on esitetty liitteenä ja sen mukaan on kaksi vaihtoehtoa: 1. perusselvityksen tekeminen koko talous- ja henkilöstöpalvelujen tämänhetkisestä tilanteesta (henkilöstö, tilat, laitteet, ohjelmistot ja kustannukset) ja eri vaihtoehdoista järjestää palvelut jatkossa seudullisesti (kustanus/hyöty- analyysi) 2. tai ainoastaan talous- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelmista ja vaihtoehtoisista mahdollisuuksista uusia ohjelmistot seudullisesti tavoitteena yhteiset ohjelmistot samalla palvelimella. Ohjelmistojen kilpailuttaminen. Talouspäällikkö on FAI:n edustajana ilmoittanut kannattavansa vaihtoehtoa 2. Tässä vaiheessa on tärkeintä hankkia yhtenäinen ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelujen keskittämisen ja jonka pohjalta voidaan ilman ulkopuolisen konsultin käyttöäkin viranhaltijatyönä löytää seutukuntaa parhaiten hyödyttävä ratkaisu. Yhteistoimintaryhmä on kokouksessaan pitänyt parhaana ratkaisuna FAI:n kannalta 2. vaihtoehtoa. On huomattava, että koulutuskuntayhtymällä on toimiva ja kustannustehokas talous- ja henkilöstöhallinto verrattuna vastaaviin ja suurempiinkin koulutuskuntayhtymiin. Toisaalta FAI:n kokoisessa oppilaitoksessa on paljon vakansseja, joihin kuuluu sekä taloushallinnon tehtäviä että opetuksen hallintoon liittyviä tehtäviä. FAI:n kannalta perusselvitys tuskin tuo esiin sellaisia vaihtoehtoja, joilla saavutettaisiin oleellisia kustannussäästöjä tai toiminnallisia hyötyjä. Forssan työssäkäyntialueen peruskuntien ja niiden terveyskeskuskuntayhtymän kohdalla tilanne voi olla päinvastainen. Mikään ei estä niitä maksamasta konsultille muustakin selvitystyöstä kuin ohjelmistojen kilpailuttamisesta. Mikään ei estäne koulutuskuntayhtymää tulevaisuudessa ostamasta seutukunnan peruskunnalta tai peruskuntien luomalta organisaatiolta tarpeen mukaan talous- ja henkilöstöpalveluja, kunhan vain kustannusperusteet eivät ole sellaiset, että suoritekohtaiset kustannukset nousevat nykytasosta tai että nykyisillä kustannuksilla voidaan ostaa vain nykyistä huonommat palvelut. Joht.reht.: Ilmoitetaan, että Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n kannalta pidetään parhaana ratkaisuna 2. vaihtoehtoa.

7

8 Hallitus C- JA D-HALLIEN LÄMMÖNVAIHTIMIEN UUSIMINEN Yh 28 Vuoden 2006 talousarviossa on todettu, että mm. C- ja D-hallien lämmönvaihtimien (3 kpl vuodelta 1984) uusimista ei ole sisällytetty investointiohjelmaan, mutta suunnitelmien laatimiseen ja toteutukseen varaudutaan vv Lämpimän käyttövesivaihtimen rikkouduttua on suunnittelijalta tilattu heti tarvittavat suunnitelmat ja hankinta kilpailutettu. Tarjouspyyntö esitellään kokouksessa. Määräaikaan mennessä on saatu vain kaksi tarjousta: YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 (alv 0 %) Forssan LVI-Valmiste Oy ,36 /alv 0 %). Tekmanni Oy:ltä ei saatu tarjousta. Joht.reht.: Hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 investointiohjelmaan lisätään euron suuruinen määräraha em. hankkeen toteuttamiseksi.

9 Hallitus IRTAIMISTOPOISTOT VUODELTA 2005 Yh 29 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Loput poistoehdotukset vuodelta 2005 on esitetty liitteenä. Varastetusta dataprojektorista on tehty rikosilmoitus. Varkaus on selvitetty, mutta dataprojektoria ei saatu takaisin. Pääosa poistettavasta irtaimistosta myydään FAI:n avoimien ovien päivänä järjestettävässä huutokaupassa la klo Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Myydään kielistudioluokkakalusto vuodelta 1982 Forssan Yhteislyseolle hintaan 950,00 euroa (alv 0).

10 Hallitus VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE Yh 30 Markkinaoikeus on pyytänyt kuntayhtymältä vastineen Forssan Seudun Puhelin Oy:n tekemän hakemuksen johdosta. Hakemus koskee yhtymähallituksen (7 ) tekemää päätöstä koskien puhelinliikenteen kilpailuttamista. Vastineen antamiselle on varattu aikaa saakka. Forssan Seudun Puhelin Oy katsoo, että sen matkapuhelinliikennetarjous on ollut tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, koska siinä ei kuuluisi olla konsultin (Learnpoint Oy) omasta toimestaan lisäämää liittymäkohtaista 5 euron suuruista kuukausimaksua. Forssan Seudun Puhelin Oy:n hakemus esitellään lähemmin kokouksessa. Learnpoint Oy:n vastine on esitetty liitteenä. Siinä mm. todetaan, että tarjouspyynnössä on selvästi mainittu, että liittymien perusmaksulle tulee ilmoittaa hinta tai jos jokin palvelu on veloitukseton, niin asia tulee selvästi mainita tarjouksessa. Joht.reht.: Todetaan, että tarjousten vertailussa ja hankintapäätöksessä tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Muut tarjoajat olivat matkapuhelintarjouksessaan ilmoittaneet hinnat kaikille vaadituille komponenteille tarjouspyynnön mukaisesti. Merkittiin, että Matti Leino poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi yhteisöjääviyden perusteella.

11 Hallitus Yh 31 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.

12 Hallitus E-HALLIN LUOKKATILOJEN ILMASTOINNIN PARANTAMINEN Yh 32 Opetushallituksen erikseen myöntämästä kannustusrahoituksesta oli v tarkoitus käyttää euroa automaatioluokan ilmastoinnin parantamiseen. Senewa Oy:n laadittua tarvittavat piirustukset ja tarjouspyyntöasiakirjat, pyydettiin tarjoukset seuraavilta: Forssan LVI-Valmiste Oy, LVI-Juva oy, YIT kiinteistötekniikka Oy ja Tekmanni Oy. Määräaikaan mennessä ei saatu lainkaan tarjouksia. LVI-suunnittelijan mukaan eräänä syynä voi olla se, että pieni urakka ei kiinnosta LVI-urakoitsijoita. Toisaalta hankkeen kustannusarvio on liian pieni, koska myös automatiikkalaitteistoa joudutaan uusimaan. Ilmastoinnin parantaminen kesällä 2005 oli erittäin perusteltua, joten yhtymähallitus päätti hyväksyä hankkeen toteuttaminen suoralla hankintamenettelyllä kesällä 2005 ja käsitellä mahdolliset tarjoukset yhtymähallituksen kokouksessa Tuolloin asia kuitenkin päätettiin siirtää ja päätettiin, että hanke sisällytetään E-hallin peruskorjaushankkeen osaksi v Hanke olisi toteutettava ensi tilassa. Hankkeen toteuttamisesta suorahankintana on neuvoteltu Forssan LVI-Valmiste Oy:n kanssa. Kyseinen yritys on ilmoittanut, että sillä olisi edellytykset toteuttaa hanke jo ennen ensi kesää. Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous saadaan viimeistään mennessä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous hintaan ,00 euroa (alv 0 %). Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 investointiohjelmaan lisätään euron suuruinen määräraha em. hankkeen toteuttamiseksi.

13 Hallitus LIESJÄRVEN VESIHUOLTOKYSYMYS Yh 33 Liesjärven alueen vesihuoltokysymykseen liittyvistä neuvotteluista laaditut muistiot ja esitellään kokouksessa. FAI:n Liesjärven toimipisteellä on ollut toimivat vedenhankinta- ja jätevesijärjestelmät, joiden suhteen ei ole erityisempiä investointitarpeita. Kuntayhtymän lähtökohtaehdot Liesjärven vesihuoltokysymyksessä ovat olleet, että FAI:n Liesjärven toimipisteen vuotuiset käyttökustannukset eivät saa nousta siitä tasosta, jolla ne ovat olleet ennen yksittäisten talouksien liittämistä järjestelmään mikäli hoidosta aiheutuu lisätyötä, siitä on saatava korvaus kuntayhtymä ei sitoudu eikä osallistu niihin investointeihin, joita yksityistalouksien liittämisestä mahdollisesti aiheutuu esim. jätevesijärjestelmälle. Tarkoituksena oli alun perin muodostaa osakeyhtiö, jossa osakkaina olisivat Tammelan kunta ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä sekä mahdollisesti metsähallitus. Kokouksessa esitellään sopimusluonnos , jonka perusteella ei kuitenkaan voida varmistaa, että kuntayhtymän lähtökohdat toteutuisivat. Kuntayhtymän talouspäällikkö on neuvotellut Tammelan kunnan teknisen johtajan kanssa. Toimivampana ratkaisuna nähdään, että mitään erillistä osakeyhtiötä ei tarvita, vaan kuntayhtymä laatii Tammelan kunnan kanssa erillisen sopimuksen, jossa sovitaan käyttökustannusten laskuttamisesta ja siitä, mihin kuntayhtymä ei sitoudu. Tammelan kunnan tulisi vastata mm. jätevesijärjestelmän mahdollisista lisäinvestoinneista. Tammelan teknisen johtajan esittämä arvio vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Ilmoitetaan Tammelan kunnalle, että kuntayhtymä ei tule mukaan mahdollisesti perustettavaan osakeyhtiöön. Sen sijaan Tammelan kunnalle esitetään seuraavat kaksi vaihtoehtoa: 1) kuntayhtymä luovuttaa Tammelan kunnalle omistamansa vesija jätevesilaitteistonsa liittymismaksujen vastikkeena ja siirtyy Liesjärvellä yksinomaan vesihuoltopalvelujen käyttäjäksi (myy kuitenkin tarvittavat kiinteistönhoitajien huoltotyöpalvelut) 2) kuntayhtymän ja Tammelan kunnan kesken laaditaan erillinen sopimus, jossa otetaan huomioon kuntayhtymän lähtökohtaehdot.

14 Merkittiin, että Raili Saarenmaa poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi yhteisöjääviyden perusteella.

15 Hallitus

16

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MUUT OSALLISTUJAT 5.9.2012 klo 15.00 17.10 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Nuotio

Lisätiedot