Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello Paikka Ammatti-instituutti kokoushuone Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 94 valinta Noste-hankkeet Kanta-Hämeessä 97 Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n jäsenyys 98 E-hallin osittaisen purkamisen suunnittelu 99 Automaatioluokan ilmastoinnin parantaminen 100 Muutosehdotukset vuoden 2005 talousarvioon 101 Päätökset ja kirjelmät 102 Vuoden 2006 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Tuula Rannan kelpoisuus tarkastuslautakunnan jäseneksi 105 Ns. mökkitalkkariprojektin hakeminen 106 Kuljettajalinjan lavakatoksen laajennus 107 Alajyrsinkoneen hankinta puuosastolle 108 Maarit Rimpisen ero yhtymähallituksen jäsenyydestä 109 Koulukuraattorin viran lakkauttaminen 110 Hallintosäännön tarkistaminen 111 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä Jouni Mäkelä

2 93 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 93 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _

3 94 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 94 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Matti Leino ja Jukka Nummelin. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hacklin ja Jukka Rouhiainen. Tarkastuspäiväksi sovittiin perjantai virka-aikana klo _

4 _

5 NOSTE-HANKKEET KANTA-HÄMEESSÄ Tj 14 Noste-ohjelma on opetusministeriön ja työministeriön vuosille ajoittuva aikuisten koulutustason kohottamisohjelma. Sen tavoitteena on lisätä työssä olevien, työntekijöiden ja yrittäjien, enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden, vuotiaiden aikuisten koulutusmahdollisuuksia siten, että heillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, osatutkinto, tietokoneen ajokortti tai kesken jääneet peruskoulu- tai lukio-opinnot. Opetusministeriön työryhmä painotti hankkeiden perustamisvaiheessa keväällä 2003 myönteisen rahoituspäätöksen perustaksi alueellisuutta. Muodostettiin ns. Kanta-Hämeen hanke, missä FAI:n lisäksi ovat mm. koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja 9 muuta kantahämäläistä oppilaitosta. Hallinnoijana toimii koulutuskeskus Tavastia. Forssan aikuiskoulutuskeskus ei ko. hankkeeseen halunnut ja olisi edellyttänyt, että myös FAI olisi tullut mukaan Forssan aikuiskoulutuskeskuksen muodostamaan ja hallinnoimaan hankkeeseen. Myös Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus jäi hankkeen ulkopuolelle. Marraskuussa 2004 tuli yllättäen tietoon Etelä-Suomen lääninhallituksen suositusluonteinen ohje muuttaa hankkeet seudullisiksi v Neuvottelussa lääninhallituksen kanssa kuitenkin todettiin, että Noste-hankkeiden kokoonpanoa ei ole perusteltua muuttaa kesken toimintakauden , mutta asiaan palataan ennen uuden toimintakauden käynnistämistä. Eri hankkeiden välillä on kuitenkin syytä tehdä hyvää yhteistyötä kuluvanakin toimintakautena. Kanta-Hämeessä muodostettaneen seutukunnalliset hankkeet viimeistään lukien. Kanta-Hämeen Noste-projektin projektipäällikkö Jyrki Jokisen siirryttyä toisiin tehtäviin lukien todettiin, että FAI:n osuus Noste-projektissa on siksi vähäinen, että kahta päällekkäistä toimijaa ei seutukunnalla tarvita. Etelä- Suomen lääninhallituksen mukaan mitään esteitä siirtymiselle seutukunnalliseen hankkeeseen ei ole: siirtyminen voi tapahtua vaikka kesken toimintavuoden. Joht. reht.: Liitytään Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoimaan Noste-hankkeeseen viimeistään lukien. Tj.:

6 Yh 96 Päätös: Merkittiin, että Leo Leppänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. _

7 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN YHDISTYS RY:N JÄSENYYS Tj 15 Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n tavoitteena on kehittää ammatillista ja yleissivistävää koulutusta sekä niiden ylläpitojärjestelmiä. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen järjestäjien asemaa ja merkitystä ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjänä. Yhdistys toimii koulutuspoliittisena vaikuttajana alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhdistyksen säännöt esitellään kokouksessa. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenyydestä saa KJY:n internet-sivuilta (www.kunnat.net/kvy). Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän jäsenmaksu olisi euroa/vuosi. Vastaavaan Kuntaliiton yhteydessä toimineeseen yhteisöön ei liitytty 1990-luvulla, koska tuolloin katsottiin, että jäsenyydestä ei saada jäsenmaksua vastaavaa hyötyä. Joht.reht.: Kuntayhtymä ei liity Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:n jäseneksi. Tj.: Yh 97 Päätös: _

8 E-HALLIN OSITTAISEN PURKAMISEN SUUNNITTELU Tj 16 Vuoden 2005 investointiohjelmassa on euron suuruinen määrärahavaraus E-hallin pahiten painuneen osan purkamisen suunnitteluun. Yhtymähallitus on hyväksynyt Oy Skandiplan ITB:n (Pentti Liimatta) rakennesuunnittelutarjouksen Tarjous sisälsi rakennuksen purkusuunnittelun ja rakennustyössä tarvittavat rakennesuunnittelutehtävät. Laskutus suunnittelutyön etenemisen mukaan tuntiveloitushinnaston mukaan. Purkuselostus esitellään kokouksessa. Yhtymähallitus on hyväksynyt C-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelijoiksi tuntityöveloituksella Arkkitehtitoimisto Jorma Kalsola Oy:n ja Senewa Oy:n. Molemmat ovat valmiit jatkamaan aiemmilla tuntityöhinnoilla. Sähkösuunnittelu on ajateltu annettavaksi Sähkösuunnittelu Macel Oy:lle (Kari Seuranen) hintaan (40,00 e/tunti). Suunnittelutyön luonteesta johtuen on vaikea ajatella muuta kuin tuntityöveloitusta. Kaikki em. suunnittelijat tuntevat melko hyvin FAI:n tilat, ovat suunnitelleet niissä peruskorjauksia ja heistä on hyvät kokemukset. Purettavaksi suunnitellussa osassa (pohjapinta-ala 20x36=760 m2) suunnitellaan seuraavaa: purettavassa osassa olevan sähkökeskuksen uusiminen ja uudelleen sijoittaminen purettavassa osassa olevan kompressorin uusiminen ja uudelleen sijoittaminen keskusvarastotiloista osoitetaan enemmän tilaa poisto- ym. tavaran säilytykseen D- ja E-hallien julkisivumateriaali uusitaan purkutyön jälkeen sadevesiviemäröinnin mahdollinen muutostarve. Aikaisintaan vuoden 2006 aikana uusittaisiin sähkökeskus, kompressorihuone ja keskusvarastossa olevia tiloja niin, että itse purkutyö olisi mahdollista toteuttaa seuraavan vuoden aikana. Erittäin karkea hinta-arvio kokonaiskustannuksille on n euroa. Joht.reht.: Hyväksytään hankkeen suunnittelijoiksi Arkkitehtitoimisto Jorma Kalsola Oy, Senewa Oy ja Macel Oy tuntityöveloituksella ilman tarjouskilpailua johtuen suunnittelutyön luonteesta ja koska em. suunnittelijat tuntevat melko hyvin FAI:n tilat, ovat suunnitelleet niissä peruskorjauksia ja heistä on hyvät kokemukset. Tj.:

9 98 8 Yh 98 Päätös: _

10 AUTOMAATIOLUOKAN ILMASTOINNIN PARANTAMINEN Tj 17 Opetushallituksen erikseen myöntämästä kannustusrahoituksesta on päätetty käyttää euroa automaatioluokan ilmastoinnin parantamiseen. Senewa Oy on laatinut tarvittavat piirustukset ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Forssan LVI-Valmiste Oy, LVI-Juva oy, YIT kiinteistötekniikka Oy ja Tekmanni Oy. Määräaikaan mennessä ei saatu tarjouksia. LVI-suunnittelijan mukaan eräänä syynä voi olla se, että valittu toteutusratkaisu tulee huomattavasti kustannusarviota edullisemmaksi ja pieni urakka ei juuri tällä hetkellä kiinnosta LVI-urakoitsijoita. Ilmastoinnin parantaminen kesällä 2005 on erittäin perusteltua ja siksi yhtymähallitus päätti hyväksyä hankkeen toteuttaminen suoralla hankintamenettelyllä kesällä 2005 ja käsitellä mahdolliset tarjoukset yhtymähallituksen kokouksessa Hankkeen toteuttamisesta on alustavasti neuvoteltu TJK Tuotanto -nimisen yrityksen kanssa. Yrityksen tekemä tarjous on LVI-suunnittelijan (Senewa Oy) tarkastettavana, koska tarjoushinta ylittää huomattavassa määrin tarkoitukseen varatun määrärahan. Kokouksessa päätettiin asia siirtää uudelleen valmisteltavaksi ja järjestetään uusi tarjouspyyntökilpailu syksyllä Em. neljälle urakoitsijalle on toimitettu liitteenä oleva tarjouspyyntö. Tarjoukset on pyydetty mennessä. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta. Joht.reht.: Hanke sisällytetään E-hallin peruskorjaushankkeen osaksi v Tj.: Yh 99 Päätös: _

11 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2005 TALOUSARVIOON Tj 19 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2005 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). tulosaluekohtaiset toimintakatteet: yleishallinto e tukipalvelut e Saksankatu e Saksankatu e Tammelan toimipiste e Liesjärven toimipiste e opetuksen kehittäminen e oppisopimuskoulutus e opetuksen tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena olevaa opiskelijamäärää (900) ei saavuteta: kokonaisopiskelijamäärä tulee olemaan korkeintaan 870. Yksikään tulosalueista ei tule saavuttamaan asetettua opiskelijamäärätavoitettaan. Tosin tulosaluekohtaiset opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä ennakoitua pienempi opiskelijamäärä merkitsee n euron vähennystä nuorisoasteen yksikköhintarahoitustuloissa, joskin erillistä kannustusrahaa saadaan yksikköhintarahoituksen muodossa suunnilleen saman verran, jolloin yksikköhintarahoitusta tulee kokonaisuudessaan suunniteltu määrä eli 6,7 milj. euroa opiskelijamäärien laskiessa ja opetusryhmien määrän pysyessä samana kiinteitä kuluja ei yksin syyslukukauden 2005 aikana voida järkevällä

12 tavalla vastaavassa suhteessa vähentää, jolloin opiskelijakohtaiset toimintakatteet pakostakin nousevat liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiset tarkistukset johtuvat paljolti opiskelijamäärien laskusta, joskin kahdella koulutusalalla opetushenkilöstön palkkamenot ovat tavoitteelliseksi laaditussa talousarviossa osoittautumassa liian pieniksi (vrt. sijaisuuskulut, tuntijärjestelyt ja kelpoisuuksien muutokset) oppisopimuskoulutustoiminta tulee vuoden 2005 aikana olemaan ainakin n. 10 % ennakoitua laajempaa ja oppisopimuskoulutuksen tulosalueen toimintakate ainakin euroa suurempi. käyttöomaisuuden vuotuispoistot kyetään rahoittamaan toimintakatteella. Kuntayhtymän toimintakate muodostuisi muutosehdotuksessa euroa arvioitua pienemmäksi. Ylijäämäiseen tilinpäätökseen kuitenkin päästään, mikäli muutosesityksen mukaisessa käyttötalousosassa saavutetaan kokonaisuutena ottaen n. 1,0 %:n suuruiset säästöt (menojen alituksina tai tulojen ylityksiä), mikä on varsin todennäköistä. Liitteenä on esitetty vuoden 2005 investointiohjelman toteutuminen mennessä. Vuoden 2005 investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia: erikseen vuodelle 2005 myönnetyllä kannustusrahalla tekniikan ja liikenteen irtaimistohankintoihin yhteensä euroa C-rakennuksen laitoskeittiön ja opetuskeittiöiden perusparannukseen alustavasti varatun euron sijaan tarvittiin yhteensä euroa, mikä suureksi osaksi johtui siitä, että talousarviota laadittaessa ei vielä osattu arvioida riittävän hyvin LVIS-teknisten töiden laajuutta ja kustannuksia. Osa vuoden 2005 investointihankkeista jätetään perustellusti toteuttamatta tai toteutuu arvioitua pienemmillä kustannuksilla. Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot nousisivat eurosta eurolla euroon. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2005 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj.: Yh 100 Päätös: _

13 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 21 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä laatupalkintokilpailun arviointikäynti ma FAI:ssa (FAI on nyt niiden 6 oppilaitoksen joukossa, joista enintään 4:lle myönnetään vähintään euron suuruinen rahapalkinto) eläkkeelle siirtyneen tilintarkastaja Rainer Lehtisen kiitokset muistamisesta Oy Audiator Ab:n ilmoitus , että vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Jorma Kesä pöytäkirja tarkastuslautakunnan järjestäytymiskokouksesta Seuraava kokous pidetään klo Seuraavan kokouksen arviointi- ja tutustumiskohteena on hallituksen puheenjohtajien kuuleminen sekä kaupan ja hallinnon ala johtavan rehtorin osallistuminen Hämeen Kauppakamarin tilaisuuteen Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj.: Yh 101 Päätös: _

14 VUODEN 2006 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tj 20 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Talousarvio on laadittu lukien uudistetun talousarvioasetelman mukaiseksi, mistä johtuen kustannusten vertaileminen aikaisempiin vuosiin on vielä tässä vaiheessa jossakin määrin vaikeampaa. Yhteistoimintaryhmä käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan tarkistetun ehdotuksen vuoden 2006 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta mennessä. Tj.: Yh 102 Päätös: Merkittiin, että Jukka Nummelin poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo _

15 _

16 TUULA RANNAN KELPOISUUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEKSI Tj 23 Yhtymävaltuuston jäsen Tuula Ranta Humppilasta on vallittu tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi Tuula Rannalla on ollut Forssan ammatti-instituutissa tilapäisiä sijaisuuksia, joiden aikana tarkastuslautakunnan jäsenenä on toiminut hänen henkilökohtainen varajäsenensä Maaret Thynell Humppilasta. Ranta itse on pidättäytynyt luottamustoimen hoidosta palvelussuhteiden kestäessä. Tuula Ranta on ilmoittanut luopuvansa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, koska hänen FAI:n suurtalouskokin sijaisuusaikaansa on jatkettu saakka eikä hän näin ollen katso olevansa vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että todetaan Tuula Rannan luottamustoimi tarkastuslautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana päättyneeksi valitaan Tuula Rannan tilalle tarkastuslautakuntaan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tj.: Joht.reht. Merkitään, että Tuula Ranta on perunut tekemänsä ilmoituksen. Yh 104 Päätös: Asia valmistellaan uudelleen seuraavaan kokoukseen. _

17 NS. MÖKKITALKKARIPROJEKTIN HAKEMINEN Tj 24 Koulutusalajohtaja Eila Lautanen on valmistellut Hämeen TE-keskukselle hakemuksen koskien ns. mökkitalkkariprojektia (mökkitalkkari-vapaa-ajan kiinteistöjen huoltajapalvelujen kehittäminen). Projektiaika olisi Hanke palvelee erityisesti Tammelan kuntaa, joskin Liesjärven toimipisteen tavoitteena on toteuttaa sen yhteydessä koulutus (40 ov) ja kehittää se ammattitutkinnoksi. Projektin toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu euroa, josta ESRrahoitus olisi euroa eli n. 84 %. Kuntien omarahoitus olisi euroa eli 10 %. Loppurahoitus koostuisi osallistumismaksuista ja ns. laskennallisista B-kustannuksista. Hanketta valmisteltaessa on lähdetty siitä, että Tammelan kunta vastaa kokonaisuudessaan omarahoitusosuudesta. Hanke esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään projektihakemuksen tekeminen, mutta ko. projektihankkeen toteuttamisen ehtona pidetään sitä, että Tammelan kunta vastaa kokonaisuudessaan omarahoitusosuudesta. Tj.: Todettiin, että projektin aloitus siirtyy vuodelle Yh 105 Päätös: Tammelan kunnanvaltuusto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen kokouksessaan Merkittiin, että Raili Saarenmaa ja Harri Kaunisto poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. _

18 KULJETTAJALINJAN LAVAKATOKSEN LAAJENNUS Tj 25 Auto-osaston nykyinen lämmittämätön lavakatos käsittää 276 m² (12 x 23 m) ja maksoi lähes euroa. Katos on rakennettu v tilapäisluvalla Forssan kaupungin vastikkeetta luovuttamalle (vuokraamalle) 1050 m²:n suuruiselle alueelle, joka on osa Korkeavahan Puistot nimistä yleistä aluetta Yhdistelmäajoneuvokoulutuksen alkamisesta johtuen osastonjohtaja Vesa Talikka on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen em. katoksen laajennukseksi: laajennusosa käsittäisi 540 m² (18 x 30 m) ja sen alustava kustannusarvio olisi euroa. Laajennusosakin sijaitsee pääosin voimassa olevan kaavan mukaan puistoalueella. Laajennusosan kohdalta alue on kuitenkin osaksi asfaltoitu ja liittyy kiinteästi FAI:n piha-alueeseen. Sijainniltaan se on käytännössä ainoa mahdollinen ajatellen isojen yhdistelmäajoneuvojen harjoitusajoa oppilaitoksen piha-alueella. Forssan kaupunki on kuntayhtymän sijaintikuntana aikanaan lahjoittanut vastikkeetta kuntayhtymälle sen tarvitseman nykyisen kaavan mukaisen tonttialueen. Joht.reht.: Esitetään Forssan kaupungille, että se luovuttaisi vastikkeetta kuntayhtymälle käyttöön laajennetun avokatoksen tarvitseman alueen voimassa olevaa kaavaa muutettaisiin tekemällä siihen laajennetun lavakatoksen edellyttämä aluetarkistus.. Haetaan tilapäinen rakennuslupa lavakatoksen laajennukselle liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti Tj.: Yh 106 Päätös: _

19 ALAJYRSINKONEEN HANKINTA PUUOSASTOLLE Yh 107 Vuoden 2005 talousarvion investointiosassa on alajyrsinkoneen hankintaan varattu euroa. Vanha alajyrsinkone vuodelta 1971 annetaan vaihdossa. Tarjouspyyntö esitellään kokouksessa. Tarjoukset on pyydetty ja saatu mennessä viideltä myyjältä: Projecta Oy, Penope Oy, Awutek Oy, Tekma Oy ja CNC- Team Oy. Lehtori Tauno Vaittisen laatima tarjousvertailu on esitetty liitteenä. Alajyrsinkoneen hankintaan on varattu euroa ja tarjouspyynnössä on arviointikriteereistä suurin painoarvo asetettu hinnalle. Joht.reht.: Hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana Tekma Oy:n tarjoama alajyrsinkone CASADEI F 222 T (tarjouksen vaihtoehto 1:n mukaisella vakiovarustuksella) hintaan ,00 euroa (alv 0 %). Päätös: _

20 MAARIT RIMPISEN ERO YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ Yh 108 Yhtymävaltuusto on valinnut Maarit Wahlin (kok) Somerolta yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi Maarit Rimpinen (entinen Wahl) on ilmoittanut muuttaneensa Somerolta Urjalan kuntaan ja eroavansa yhtymähallituksen jäsenyydestä lukien. Hän on toiminut yhtymähallituksen varsinaisena jäsenenä vv Perussopimuksen mukaan kaikista jäsenkunnista tulee olla jäseniä hallituksessa ja kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä, joista oli Forssasta 4, Somerolta 2 ja muista jäsenkunnista 1. Naisjäseniä on yhteensä 5. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - myönnetään Maarit Rimpiselle ero yhtymähallituksen jäsenyydestä lukien - valitaan Maarit Rimpisen tilalle yhtymähallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Päätös: _

21 KOULUKURAATTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Yh 109 Kuntayhtymässä on muita kuin opettajavirkoja 18. Niistä johtava rehtori, 4 koulutusalajohtajaa, opinto-ohjaaja, talouspäällikkö, koulutustarkastaja ja ruokapalveluesimies (opetusvelvollisuudella) on katsottava kuntalain 44 :n 2 momentin perusteella sellaisiksi, joissa käytetään julkista valtaa ja jotka tulee hoitaa virkasuhteessa. Seuraavien virkojen osalta on todettu, että ne muutetaan työsopimussuhteisiksi vuoden 2005 aikana: kirjanpitäjä palkkasihteeri koulutussihteeri (oppisopimustoimistossa) opintosihteeri (Saksankatu 46:ssa) toimistosihteeri (Forssan toimipisteessä) toimistosihteeri (Liesjärven toimipisteessä) varastonhoitaja koulukuraattori kiinteistöesimies. Työsopimukset laaditaan voimassa olevin palvelussuhde-ehdoin. Koulukuraattori Jouko Töhösen irtisanouduttua muutettiin koulukuraattorin tehtävä työsopimussuhteiseksi. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että lukien perustettu koulukuraattorin virka lakkautetaan lukien. Päätös: _

22 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Yh 110 Hallintosääntöä on tarkistettu miltei vuosittain (viimeksi ). Voimassa oleva hallintosääntö esitellään kokouksessa. Tässä vaiheessa hallintosääntöä on tarkistettava, koska ammattiosaamisen näytöt tulevat voimaan ensi vuonna ja koulutuksen järjestäjien on asetettava ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin lukien. Samalla on hallintosääntöön tarpeen tehdä pienehköjä, enemmänkin teknisiä tarkistuksia. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se tekisi hallintosääntöön liitteenä olevan ehdotuksen mukaiset tarkistukset lukien. Päätös: _

23 MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ Yh 111 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 96-97, , ja Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 95, 98 ja 103 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, Forssa Pykälät: 95, 98 ja 103 Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi 107 :n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirja _

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 1 HALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 23.1.2007 16.30-18.45 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo 16.30-17.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot