LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 96 valinta 97 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 98 CNC-koneiden hankinta 99 Maaherran laatupalkintokilpailun 2003 palaute 100 Hallintosääntöön liittyvät päätökset 101 Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 102 Vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpanoohjeet 103 Maritta Tulanderin valinta osa-aikaiseksi siivoojaksi 104 Taksat ja hinnoitteluperusteet lukien 105 Määräaikainen erottaminen opiskelijaasuntolasta 106 Päätökset ja kirjelmät 107 Myyntisaamisten poistot 108 KVTES:n ja teknisen henkilöstön palkkaratkaisu lukien 109 Tarkastuslautakunnan kokous ESR-yhteismarkkinointiprojekti 111 Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uusiminen 112 Järjestämisluvan muutosesitys 113 Irtaimiston poistot 114 Sähkön oston kilpailutus 115 Kulttuurialan irtaimistohankinnat 116 Liesjärven toimipisteen talousvesi 117 Automatiikkalinjan laitehankinta 118 Suunnittelijoiden valinta

2 95 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 95 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 96 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 96 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Kallio ja Maija-Leena Kraft. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Hossi ja Matti Leino. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana.

4 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 41 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa yhtymähallituksen esittämissä asioissa: 12 Muutosehdotukset vuoden 2003 talousarvioon 13 Kahden ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen 14 Ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen ja yhteisten aineiden lehtorin viran perustaminen 15 Sosiaali- ja terveysalan virkaperusteiden muutos 16 Hallintosäännön tarkistaminen 17 Vuoden 2004 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Lehtori Marja-Leena Mäkelä on antanut kirjallisesti suostumuksensa 14 :ssä viitattuun siirtoon lakkautettavasta virasta lukien perustettavaan virkaan. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Siirretään KVhL:n (304/03) 24 :n nojalla Marja-Leena Mäkelä suostumuksellaan yhteisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) lehtorin virkaan lukien. Kyha 97 Päätös:

5 CNC-KONEIDEN HANKINTA Tj 42 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2003 investointiohjelmaan pienois-cnc-jyrsinkoneen hankintaan euroa ja pienois-cnc-sorvin hankintaan euroa opetusministeriön erikseen myöntämällä kannustusrahalla. Koneiden ainoa toimittaja Suomessa on Confite Trade Oy, jonka tarjouksen perusteella esitetään hankittavaksi cnc-jyrsin Emco Consept Mill (sisältyy työkalumakasiini) lisävarustein hintaan ,05 (alv 0 %) cnc-sorvi Emco Consept Turn 55 (messuilla käytössä ollut kone) lisävarustein hintaan ,75 e (alv 0 %) Lisäksi esitetään hyväksytyillä määrärahoilla hankittavaksi Camtek Oy:ltä cnckonehankintoihin liittyvät WinCam NC-ohjelmointiohjelmistot ja päivitykset yhteishintaan 1 090,00 euroa (alv 0 %). Lehtori Ossi Talven laatimat hankintaesitykset ja on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään CNC-koneiden hankinta hankintaesitysten ja mukaisesti. Kyha 98 Päätös:

6 MAAHERRAN LAATUPALKINTOKILPAILUN 2003 PALAUTE Tj 43 Maaherran laatupalkintokilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Laatupalkinnon hakemiseen voivat osallistua kaikki Etelä-Suomen läänin alueella olevat oppilaitokset ammattikorkeakouluja lukuun ottamatta. Forssan ammatti-instituutti osallistui kilpailuun ensimmäisen kerran v sijoittuen heti kärkikoulujen joukkoon. Kilpailussa 2003 sijoituttiin toiseksi: juhlatilaisuudessa saatiin kunniamaininta ja sen myötä euroa opiskelijoiden stipendirahaston kartuttamiseen. Juhlatilaisuuteen osallistuivat johtava rehtori Tuula Koivula, laatuvastaava Lauri Lähteenmäki ja oppilaskunnan puheenjohtaja Onni Kinnunen. Laatukilpailuun osallistuttiin ennen kaikkea siksi, että saataisiin ulkopuolista arviointia oman laatutyön ja toiminnan kehittämiselle. Forssan ammattiinstituutin Etelä-Suomen lääninhallitukselta saama palaute: Oppilaitoksen toiminnan laatu Maaherran laatupalkinnon tavoitteiden mukaan palkittu kunniamaininnan saaja Forssan ammatti-instituutti on omista lähtökohdistaan löytänyt toimivia malleja ja toimintatapoja tehdä yhteistyötä opiskelijan elämänpiirin, työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä haluaa kehittyä työ- ja opiskeluyhteisönä. Forssan ammatti-instituutin hakemuksessa nousee selvästi esiin oppilaitoksen halu ja sitoutuminen laatuun ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Toimintalinjaukset, visiot ja arvot ovat selkeästi määriteltyjä. Oppilaitos toimii toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Forssan ammatti-instituutti on ymmärtänyt erinomaisesti vastuunsa seutukunnan nuorison ammattikoulutuksen toteuttajana. Oppilaitos on samanaikaisesti hyvin kunnianhimoinen, työelämäläheinen sekä rohkeasti yhteiskunnallista vastuuta kantava. Heillä on selkeä käsitys omasta tehtävästään, ja se tehtävä ei rajoittunut ainoastaan ainekohtaisten asioiden opettamiseen. Oppilaitoksella on rehellinen asenne tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin tekijöihin. Määrätietoisen laatutyön tuloksena oppilaiden keskeyttämiset ovat selkeästi vähentyneet. Instituutin haasteellisin kehittämishanke vuonna 2003 on syrjäytymisen ehkäiseminen. Toiminnan arviointi on jatkuvaa ja sitä tukevat seurantamittarit. Toimintojen kehittäminen on tasapuolista ja kaikki osapuolet huomioonottavaa. Laatujärjestelmää on kehitetty viime vuosina tavoitteellisesti. Kaikista olennaisista osaprosesseista on laatukäsikirjassa laadunohjausohjeet. Toiminnan tulokset ovat parantuneet viime vuosina selvästi. Oppilaitoksen erityisenä vahvuutena on opiskelijoiden keskeinen asema, heidän osallistumisensa arviointiprojektiin sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Oppilaitos tekee vahvaa yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kesken sekä aktiivista sidosryhmätyötä. Työelämäyhteydet toimivat monipuolisesti ja tuloksellisesti. Työpaikkaohjaajien koulutus on laajaa ja esimerkillistä. Keskittymällä työssäoppimisen tuloksellisuuteen ja toimivuuteen on mm. saavutettu työelämän luottamus annettavaan koulutukseen, josta on syntynyt jo käsite Forssan malli. Aidolla vuorovaikutuksella työelämän kanssa pidetään opetus ajan tasalla. Oppilaitos on osoittanut mukautumiskykyä vaikeissa muuttuvissa oloissa. Huolimatta siitä, että oppilaitos sijaitsee usealla paikkakunnalla, on osastojen välinen yhteistyö toimiva; oppilaitos on henkisesti enemmän yhtä kuin fyysisesti. Oppilaitos on selvästi saanut aikaisemmista hakukierroksista kannustusta lisäponnistuksiin toimintansa kehittämisessä.

7 Kehittämisehdotukset Arvioitsijat kiinnittivät huomiota seuraaviin kehittämiskohteisiin, joilla oppilaitos voi entisestään parantaa laatutyötään. Opiskelijoista pidetään monipuolisesti huolta ja kannustetaan itsenäiseen vastuun ottamiseen. Kuitenkin opiskelijoiden oma-aloitteisuuden ja vastuun lisääminen kaipaavat vielä lisäpanostusta. Oppilaitoksella on paljon kehittämishankkeita. Uusia kehittämishankkeita valmisteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne vie voimia päätoiminnoilta. Heikosti vetovoimaisia koulutusaloja kannattaisi kehittää ja tukea. Kehittämistyöhön voisi ottaa mukaan paikallisten pk-yrittäjien lisäksi myös laajemmalti työelämän edustajia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Kyha 99 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 HALLINTOSÄÄNTÖÖN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET Tj 44 Hallintosäännön 2. luvun 2 :n mukaan johtavan rehtorin sijaisena toimii yhtymähallituksen määräämä koulutusalajohtaja. Sijaisuustarve tulee ensiksi vastaan laskujen hyväksymismenettelyssä: kuka hyväksyy laskut johtavan rehtorin ollessa estyneenä. Hallintosäännön 7. luvun 15 :ssä todetaan yhtymähallituksen otto-oikeudesta, että, asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtava rehtori. Ottokelpoisesta päätöksen ilmoittamisesta todetaan 16 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos kysymys on viranhaltijan tekemästä päätöksestä, joita koskevia kuukausittaisia pöytäkirjoja ei tarkisteta, neljän päivän määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta kunkin kuukauden päättyessä. Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta todetaan hallintosäännön 9. luvun 2 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai johtava rehtori ja varmentaa talouspäällikkö tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimielimen puheenjohtaja tai sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tulosalueen johtaja voi allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvan asiakirjan. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Joht.reht.: Määrätään koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula toimimaan johtavan rehtorin sijaisena tarvittaessa v Peruspalkkaa tarkistetaan vain silloin kun kyseessä on yli kaksi viikkoa koskeva sijaisuus. Viranhaltijoiden kunkin kuukauden lopussa allekirjoittamat päätöspöytäkirjat on toimitettava johtavalle rehtorille neljän päivän kuluessa kunkin kuukauden päättymisestä. Valtuutetaan talouspäällikkö Kari Aalto yksin allekirjoittamaan - ajoneuvojen ja perävaunujen rekisteröintiä koskevat asiakirjat - rahoituslain (635/1998) edellyttämät asiakirjat.

9 Tj. Kyha 100 Päätös:

10 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 45 Vuoden 2004 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia oli tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien ja muiden esimiesten kanssa talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. FAI on hakenut opetusministeriöltä ylimääräisenä harkinnanvaraisena rahoituksena yksikköhinnan korotusta kone- ja metallitekniikan, logistiikan (kuljetuspalv. koulutusohjelma), rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen kehittämiseen kannustusrahana yht euroa v Ko. rahoitusta saatiin yhteensä euroa (vastaavasti euroa vuonna 2003). Kannustusraha on sisällytetty liitteenä oleviin tarkistettuihin käyttösuunnitelmiin ja investointiohjelmaan, jotka esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat ehdotukset käyttösuunnitelmien ja investointiohjelman tarkistamiseksi. Kyha 101 Päätös:

11 VUODEN 2004 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 46 Ehdotus vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Ehdotukseen ei sisälly muita oleellisia muutoksia verrattuna vuoden 2003 ohjeisiin kuin se, että vain tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Osastonjohtajien rajoitetusta hyväksymisoikeudesta on luovuttu vuoden 2004 osalta, koska vuoden 2004 aikana on tarkoitus siirtyä laskujen sähköiseen käsittelyyn. Rajoittamalla hyväksymisoikeutta helpotetaan siirtymävaiheen toteutusta. Toisaalta kysymys laskujen tarkastajista on tässä vaiheessa vielä avoin. Siirryttäessä laskujen sähköiseen käsittelyyn vuoden 2004 loppupuolella liitteenä olevia täytäntöönpano-ohjeita joudutaan tarkistamaan laskujen asiatarkastusta ja hyväksyntää koskevien menettelytapojen osalta. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Kyha 102 Päätös:

12 MARITTA TULANDERIN VALINTA OSA-AIKAISEKSI SIIVOOJAKSI Tj 47 Maritta Tulander on vuosina hoitanut siivoojan sairauslomasijaisuuksia Liesjärven toimipisteessä. Siivooja Marja-Terttu Malmströmin siirryttyä osa-aikaeläkkeelle lukien Maritta Tulander on valittu osa-aikaiseksi (50 %) siivoojaksi , ja Työsuhde on ollut määräaikainen, koska oletettiin, että osaaikatoimi tulisi päätoimiseksi syksyllä 2003, jolloin se julistettaisiin yleisesti haettavaksi. Viimeisessä työsopimuksessa on maininta, että mennessä päätetään työsuhteen vakinaistamisesta. Maritta Tulander on oman osa-aikatyönsä ohessa suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkintoa ja saanee sen suoritettua mennessä: näytöt olivat ja Joht.reht.: Valitaan Maritta Tulander osa-aikaiseksi (50 %) siivoojaksi lukien toistaiseksi. Kyha 103 Päätös:

13 TAKSAT JA HINNOITTELUPERUSTEET LUKIEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Ehdotuksessa on tarkistettu erityisesti kahviannosten hinnoittelua ja ulkopuolisilta perittävien aterioiden vähimmäisveloitusta. Vuoden 2004 verotusarvoihin perustuvia taksoja ei vielä tiedetä: tieto saadaan vasta joulukuun 2003 alkupuolella. Samoin ei vielä tiedetä VES:n mukaisia korvauksia v Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Kyha 104 Päätös:

14 MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN OPISKELIJA-ASUNTOLASTA Tj 49 Koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula on tehnyt viranhaltijapäätökset, joilla hän on rankaissut Forssan ammatti-instituutin opiskelija-asuntolan sääntörikkomuksista Anna-Maija Henttosta ja Laura Sammalistoa asuntolaoikeuden menetyksellä Päätös perusteluineen esitellään lähemmin kokouksessa. Päätöksestä annettujen valitusosoitusten johdosta ei määräaikaan mennessä ole tehty oikaisuvaatimuksia. Kokouksessa esitellään kuitenkin kuulemisen yhteydessä huoltajien Jaana Sammaliston ja Eeva-Liisa Henttosen tekemät oikaisuvaatimukset, joissa esittävät tyytymättömyytensä päätöksiin ja pitävät rangaistuksia kohtuuttomina ottaen huomioon koulunkäyntiin liittyvät ongelmat rangaistusaikana. Ko. rikkomuksista ja rangaistusten täytäntöönpanoajankohdista on esityslistan ulkopuolella keskusteltu yhtymähallituksen kokouksessa Opetusministeriön edustajan lain tulkinnan mukaan asuntolasta erottaminen on pantavissa täytäntöön heti, mutta päätöksen tekijän tulee olla monijäseninen luottamushenkilöelin. Ongelmana on se, että 11-jäseninen hallitus kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa, kun taas monet järjestyssääntörikkomukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne olisi tarkoituksenmukaisinta panna täytäntöön heti eikä vasta 4-6 viikon kuluttua, jolloin muiden asuntolalaisten rauhaa ja viihtyvyyttä haittaava käyttäytyminen jatkuu kohtuuttoman kauan. Joht.reht.: Rangaistaan Anna-Maija Henttosta ja Laura Sammalistoa asuntolan järjestyssääntörikkomuksista asumisoikeuden menetyksellä Perussopimuksen tarkistamisen yhteydessä selvitetään, voitaisiinko kaikista erottamisista päättäminen sisällyttää myös yhtymähallituksen työjaoston tehtäviin. Kyha 105 Päätös:

15 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 50 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä Humppilan, Someron, Tammelan ja Ypäjän kunnanhallitusten lausunnot FAI:n talousarviosta 2004 ja taloussuunnitelmasta esitellään kokouksessa. Tammelan lausunto esitellään kokouksessa Opetusministeriön päätös koskien oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen enimmäismääriä v FAI:n enimmäismääräksi on hyväksytty 170 Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Kyha 106 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

16 MYYNTISAAMISTEN POISTOT Tj 51 Yhtymähallitus on v poistanut myyntisaamisia yhteensä 2 583,54 euroa. Liitteenä oleva ehdotus myyntisaamisten poistamiseksi ja luottotappiokirjauksiksi vuodelle 2003 koskee sellaisia laskuja, joiden perinnässä perintätoimisto Intrum Justitian perintätoimet eivät ole tuottaneet tulosta. Ehdotukseen sisältyy vuosilta laskuja yht ,02 euroa, josta Liesjärven toimipisteen osuus n. 62 % (yhden vuokralaisen vuokra- ym. tuloja). Poistetuista saatavista pidetään erillistä luetteloa ja saatavien perimistä jatketaan tarpeen mukaan kirjanpidosta poistamisen jälkeenkin. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti myyntisaamisia yhteensä 1 299,02 euroa poistettavaksi kuntayhtymän kirjanpidosta. Kyha 107 Päätös:

17 KVTES:N JA TEKNISEN HENKILÖSTÖN PALKKARATKAISU LUKIEN Tj 52 KVTES:n sopimusalueella käytetään lukien 0,3 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Samasta ajankohdasta lukien käytetään lisäksi 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka perustuu allekirjoitettuun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaan Näin ollen paikallisen erän suuruus on 1,1 % eli n. 700 e/kk lukien. Teknisen sopimuksen (TS-03) mukaan käytetään lukien 0,3 %:n suuruinen erä tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Samasta ajankohdasta lukien käytetään lisäksi vähintään 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka perustuu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaan Näin ollen paikallisen erän suuruus on 1,1 % eli 118 e/kk lukien. Paikallisneuvottelussa on järjestelyvaraerien käytöstä saavutettu yksimielinen neuvottelutulos, joka perustuu aiemmin tehtyyn tehtävien vaativuuden arviointiin. Pöytäkirja paikallisneuvottelusta on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään järjestelyvaraerien käyttö lukien paikallisneuvottelussa ehdotetulla tavalla. Kyha 108 Päätös:

18 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tj 53 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun mukana. Tarkastuslautakunta suoritti oppisopimuskoulutustoiminnan arvioinnin. Tilintarkastajan oppisopimuskoulutusta koskevassa tarkastusmuistiossa todetaan, että asiat ovat yleensä hyvin hallinnassa ja oppilaskohtaisen rahoituksen käyttö on toteutettu taloudellisesti, jolloin tulosalue tuottaa kuntayhtymän tilinpäätökseen merkittävän positiivisen tuloserän. Tilintarkastaja kuitenkin katsoo, että oppilaskohtaisten kustannusten seurantajärjestelmän kehittämistä tulisi edelleen harkita ammattitutkintojen ja lisätutkintojen määrä tulisi tavalla tai toisella pystyä vuosittain selvittämään päätöksentekojärjestelmää koulutuksen kohdalta on syytä täsmentää perustellen kaikki hankintapäätökset oli kyseessä kilpailuttaminen tai sen ulkopuolinen toiminta. Tarkastuslautakunta kokoontuu (arvioitavana opetuksen kehittämisen tulosalue), ja loppuarviointikokoukseen Joht.reht.: Edellytetään, että koulutustarkastaja ryhtyy ensi tilassa kehittämään kustannusten ja suoritettujen/suorittamatta olevien tutkintojen seurantajärjestelmää perustelee päätökset voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kyha 109 Päätös:

19 ESR-YHTEISMARKKINOINTIPROJEKTI Tj 54 Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat valmistelleet vv toteutettavaa ESR-yhteismarkkinointihanketta, jonka nimenä on toisen asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen yhteismarkkinoinnin keinoin. Hallinnoijana olisi Riihimäen ammattioppilaitos. Hämeen liiton kautta saataneen rahoitusta euroa, kun taas oppilaitosten omarahoitusosuus olisi yhteensä euroa. Kustannusarvio on esitetty liitteenä. Oppilaitokset eivät v lähteneet mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun vastaavaan Hämeen Opein -hankkeeseen, koska sen kustannusarvio oli yht euroa sisältäen varsin paljon HAMK:n henkilöstö- ym. menoja, omarahoitusosuus oli 50 % ja HAMK:n hallinnointivastuuta toisen asteen koulutuksen markkinoinnissa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaitosten omassa hankkeessa esim. painatus- ja ilmoitusmenot ovat yhtä suuret kuin kustannuksiltaan yli kaksi kertaa suuremmassa HAMK:n valmistelemassa hankkeessa. Omassa hankkeessa ei ole erillistä päätoimista projektin vetäjää, vaan kussakin oppilaitoksessa on vain yhdyshenkilö, jolloin pienemmillä resursseilla voidaan kohdistaa suhteessa enemmän itse markkinointiin. Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan oppilaitosten kesken opiskelijamäärien suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omaan rekrytointihankkeeseen v varaamiaan määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan euron suuruiseen yhteismarkkinointihankkeeseen ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan rekrytointihankkeeseen varattuja määrärahoja. Kyha 110 Päätös:

20 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIEN UUSIMINEN Tj 55 Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan lukien siten, että järjestämisluvissa otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen ohjausjärjestelmän luokituksena käyttöön otettava opetushallinnon uusi koulutusluokitus. Samalla ammatillisen koulutuksen järjestämislupiin määritellään näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen määrällinen kehys hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Opetushallinnon nykyinen 10 vuotta sitten käyttöön otettu koulutus- ja opintoalaluokitus ei vastaa arvioinnin ja ohjauksen tarpeita erityisesti tarkasteltaessa koulutusjärjestelmää kokonaisuutena (= koulutustarjonta ja suoritetut tutkinnot toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa koulutusala- tai opintoalakohtaisena kokonaisuutena). Keskeisenä muutoksena on tietojenkäsittelyn perustutkinnon siirtyminen kaupan ja hallinnon alalta kokonaan uudelle luonnontieteiden alalle ja liikunnanohjauksen siirtyminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle (vapaa-aika- ja liikunta-ala poistuu). Voimassa olevissa järjestämisluvissa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä. Aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen tehostamiseksi ja aikuisten koulutusaikojen lyhentämiseksi järjestämisluvassa määrätään lukien vuotuiseen kokonaisopiskelijamäärään sisältyvä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen enimmäismäärä. Jos tätä enimmäismäärää ei ole tarpeen kokonaan käyttää näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, koulutusta voidaan järjestää ops-perusteisena järjestämisluvan vuotuisen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa. Opetusministeriön kirjelmä esitellään lähemmin kokouksessa. Koulutuksen järjestäjän on toimitettava koulutustehtävän muuttamista koskeva ilmoitus/hakemus opetusministeriölle mennessä. Joht.reht.: Esitetään opetusministeriölle, että nykyistä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijakiintiötä lisätään 20:stä 50:een enimmäisopiskelijakiintiön (930) rajoissa. Kyha 111 Päätös: Merkittiin, että Harri Kaunisto poistui tämän asian käsittelyn aikana.

21 JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOSESITYS Tj 56 Opetusministeriö päättää järjestämisluvassa siitä koulutuksesta, jota koulutuksen järjestäjä toteuttaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, 9 ). Jos koulutustehtävään haetaan muutosta, hakemus on osoitettava ministeriöön. Forssan ammatti-instituutin toiminnallisena erityistavoitteena lukuvuonna 2003 oli syrjäytymisen ehkäiseminen, sillä erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, n. 10 % tällä hetkellä Forssan ammatti-instituutissa Jotta oppilaitoksessa voitaisiin edelleenkin kehittää uusia tapoja ottaa opetuksellisesti erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioon, tulisi oppilaitoksen hakea järjestämislupaan muutosta siltä osin, että haetaan ministeriöltä lupaa järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (Valmentava I ). Valmentava I opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen tai hankkimaan ammatillisen uudelleenkoulutuksen. Koulutuksen laajuus on ov, erityisten syiden perusteella 80 ov. Valmentava I-opiskelijat ovat yleensä kehityksessä viivästyneitä, tunneelämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityistukea tarvitsevia. Forssan ammatti-instituutissa Valmentava I koulutusta on mahdollisuus toteuttaa nykyisen järjestämisluvan mukaisen opiskelijakiintiön puitteissa, joka on 930 opiskelijaa. Joht. reht: Hyväksytään esitys järjestämisluvan muuttamisesta siltä osin, että koulutuksen järjestäjälle tulee oikeus järjestää ns. Valmentava I- opetusta ja ohjausta alkaen opiskelijan kiintiönä. Kyha 112 Päätös:

22 IRTAIMISTON POISTOT Tj 57 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Liitteenä olevaan poistoehdotukseen sisältyy etupäässä Tammelan toimipisteessä peruskorjauksen yhteydessä uusittuja tai tarpeettomaksi todettuja koneita, joille ei instituutissa ole käyttöä ja jotka on jo siirretty Forssan E-halliin. Tarkoituksena on järjestää yleinen huutokauppa la klo Huutokaupassa myytäisiin myös aiemmin poistetuksi hyväksyttyjä työstökoneita. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Kyha 113 Päätös:

23 SÄHKÖN OSTON KILPAILUTUS Tj 58 Yhtymähallitus on päättänyt, että yhteisostoetujen saamiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta valita sama sähköenergian toimittaja, kuin minkä valitsee Forssan kaupunki ja päätetään asiasta Forssan kaupungin tehtyä oman päätöksensä Forssan kaupunginhallituksen tehtyä päätöksensä tarjouskilpailun perusteella valittiin Forssan ammatti-instituutin sähköenergian toimittajaksi Forssan Energia Oy. Optio lisävuodesta käytettiin keskihintaan 2,45 snt/kwh. Energiakolmio Oy on kilpailuttanut Forssan hankintarenkaan sähkönhankinnan pyytämällä tarjoukset 12 kk + optio 12 kk ajanjaksolle 22:lta eri sähköyhtiöltä saaden 11 tarjousta. Kaikki tarjoukset on sidottu pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin termiinihintoihin sekä Norjan kruunun vaihtokurssi. Todellinen sopimushinta on kiinteä koko sopimusjakson, mutta varmistetaan vasta sopimuksen tekohetkellä. Sähkön markkinahinta on vaihdellut rajusti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Prosentuaaliset muutokset ovat olleet huomattavia. Heikko vesitilanne pohjoismaissa on nostanut rajusti sähkön markkinahintaa tänä syksynä. Yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Energiakolmio Oy suosittelee tekemään Forssan Energia Oy:n kanssa 12 kk + 12 kk sähkösopimuksen (3,10 snt/kwh termiinikurssilla ). Koska tarjoukset ovat mahdollisesti voimassa vain koko hankintarenkaan energiamäärälle, Energiakolmio Oy suosittelee kaikkia mukana olleita yksikköjä seuraamaan hankintarenkaan tekemää päätöstä ja valitsemaan saman toimittajan. Joht.reht.: Oikeutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta Forssan Energia Oy:n kanssa 12 kk + 12 kk sähkösopimus mennessä. Kyha 114 Päätös:

24 KULTTUURIALAN IRTAIMISTOHANKINNAT Tj 59 Vuosien hyväksytyissä investointiohjelmissa on Tammelan toimipisteen peruskorjauksen irtaimistovarauksena euroa/vuosi. Koulutusalajohtaja Sirpa Järvenpää on pyytänyt tarpeelliseksi katsomansa irtaimiston osalta tarjoukset Isku Oy:ltä, Häme 10 Oy:ltä (Martela-kalusteet) ja Korvenrannan puusepänteollisuus Oy:ltä. Yhteenveto tarjouksista ja koulutusalajohtajan esitys on esitetty liitteenä. Esitys koskee luokkien, opettajainhuoneiden ym. yhteisten tilojen kaluston uusimista. Instituutin ko. tilat on kalustettu pääasiassa Iskun tai Martelan kalusteilla. Koulutusalajohtaja esittää hankittavaksi Isku Oy:ltä kalusteita yhteishintaan ,00 euroa (alv 0 %) ja Häme 10 Oy:ltä yhteishintaan 3 167,58 euroa. On huomattava, että peruskorjauksen yhteydessä jouduttiin erillispäätöksillä huoltamaan ja uusimaan puuosaston koneita ja ylittämään sen vuoksi käyttösuunnitelman kalusto- ja kunnossapitomäärärahat lähes eurolla, joskin poistetut työstökoneet on vielä myymättä ja myyntitulot kirjaamatta tuloiksi. Vuoden 2004 investointiohjelmassa on varattu euroa irtaimistohankintoihin, joita mennessä on tehty ,00 eurolla. Koulutusalajohtaja Pekka Santakivi, talouspäällikkö Kari Aalto ja tuntiopettaja Auvo Lukki ovat alustavasti harkinneet, että tässä vaiheessa ei v hankita enempää lisäkalustoa. Joht.reht.: Hyväksytään koulutusalajohtajan esittämät hankinnat. Oikeutetaan talouspäällikkö siirtämään käyttösuunnitelmaan jo kirjattuja peruskorjauksen aiheuttamia kone- ja laitehankintoja vuoden 2003 investointimenoiksi, jolloin. osa esitetyistä hankinnoista voidaan kirjata vuoden 2004 investointimenoihin. Kyha 115 Päätös:

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 13.04.2004 kello 16.30-18.10 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Jorma Hacklin Pentti Jolanki

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Ansa Mikkola

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Jorma Hacklin Auli Hossi Pentti Jolanki Maija-Leena Kraft Hannu Mustonen Jouni

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.9.2011 klo 16.30 17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.10.2009 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Marjut Kallioinen Maija-Leena Kraft Erja Liuski Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 19.4.2011 klo 16.30-17.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2012 klo 11.30-12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Kati Fonsell

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 15.2.2011 klo 16.30-16.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 1 HALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 23.1.2007 16.30-18.45 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Kari

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Paikka. Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl

Paikka. Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.25 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n I vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n I vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Eino Järvinen Maija-Leena Kraft Jaakko Mäki Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2007 kello 14.00-14.45 Paikka Ammatti-instituutti Eino Järvinen Kirsi Laine-Mäki Aarre Lehtimäki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 11.12.2012 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Aika kello

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Aika kello LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIAKIRJAT Puheenjohtaja Aika 21.10.2003 kello 14.00-14.50 Paikka Ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 04.05.2004 kello 14.00-15.00 Paikka Ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Frs Ulla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018

Yhtymähallitus Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018 Yhtymähallitus 101 04.10.2017 Yhtymähallitus 119 07.11.2017 JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018 YHALL 04.10.2017 101 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 11.5.2017

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 08.06.2004 kello 14.15-15.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 08.06.2004 kello 14.15-15.00 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika kello 14.15-15.00 Paikka Loimijoki Golf, Ypäjä Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari)

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari) KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 17.8.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 23.8.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää

Lisätiedot