LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 96 valinta 97 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 98 CNC-koneiden hankinta 99 Maaherran laatupalkintokilpailun 2003 palaute 100 Hallintosääntöön liittyvät päätökset 101 Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 102 Vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpanoohjeet 103 Maritta Tulanderin valinta osa-aikaiseksi siivoojaksi 104 Taksat ja hinnoitteluperusteet lukien 105 Määräaikainen erottaminen opiskelijaasuntolasta 106 Päätökset ja kirjelmät 107 Myyntisaamisten poistot 108 KVTES:n ja teknisen henkilöstön palkkaratkaisu lukien 109 Tarkastuslautakunnan kokous ESR-yhteismarkkinointiprojekti 111 Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uusiminen 112 Järjestämisluvan muutosesitys 113 Irtaimiston poistot 114 Sähkön oston kilpailutus 115 Kulttuurialan irtaimistohankinnat 116 Liesjärven toimipisteen talousvesi 117 Automatiikkalinjan laitehankinta 118 Suunnittelijoiden valinta

2 95 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 95 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 96 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 96 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Kallio ja Maija-Leena Kraft. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Hossi ja Matti Leino. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana.

4 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 41 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa yhtymähallituksen esittämissä asioissa: 12 Muutosehdotukset vuoden 2003 talousarvioon 13 Kahden ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen 14 Ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen ja yhteisten aineiden lehtorin viran perustaminen 15 Sosiaali- ja terveysalan virkaperusteiden muutos 16 Hallintosäännön tarkistaminen 17 Vuoden 2004 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Lehtori Marja-Leena Mäkelä on antanut kirjallisesti suostumuksensa 14 :ssä viitattuun siirtoon lakkautettavasta virasta lukien perustettavaan virkaan. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Siirretään KVhL:n (304/03) 24 :n nojalla Marja-Leena Mäkelä suostumuksellaan yhteisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) lehtorin virkaan lukien. Kyha 97 Päätös:

5 CNC-KONEIDEN HANKINTA Tj 42 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2003 investointiohjelmaan pienois-cnc-jyrsinkoneen hankintaan euroa ja pienois-cnc-sorvin hankintaan euroa opetusministeriön erikseen myöntämällä kannustusrahalla. Koneiden ainoa toimittaja Suomessa on Confite Trade Oy, jonka tarjouksen perusteella esitetään hankittavaksi cnc-jyrsin Emco Consept Mill (sisältyy työkalumakasiini) lisävarustein hintaan ,05 (alv 0 %) cnc-sorvi Emco Consept Turn 55 (messuilla käytössä ollut kone) lisävarustein hintaan ,75 e (alv 0 %) Lisäksi esitetään hyväksytyillä määrärahoilla hankittavaksi Camtek Oy:ltä cnckonehankintoihin liittyvät WinCam NC-ohjelmointiohjelmistot ja päivitykset yhteishintaan 1 090,00 euroa (alv 0 %). Lehtori Ossi Talven laatimat hankintaesitykset ja on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään CNC-koneiden hankinta hankintaesitysten ja mukaisesti. Kyha 98 Päätös:

6 MAAHERRAN LAATUPALKINTOKILPAILUN 2003 PALAUTE Tj 43 Maaherran laatupalkintokilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Laatupalkinnon hakemiseen voivat osallistua kaikki Etelä-Suomen läänin alueella olevat oppilaitokset ammattikorkeakouluja lukuun ottamatta. Forssan ammatti-instituutti osallistui kilpailuun ensimmäisen kerran v sijoittuen heti kärkikoulujen joukkoon. Kilpailussa 2003 sijoituttiin toiseksi: juhlatilaisuudessa saatiin kunniamaininta ja sen myötä euroa opiskelijoiden stipendirahaston kartuttamiseen. Juhlatilaisuuteen osallistuivat johtava rehtori Tuula Koivula, laatuvastaava Lauri Lähteenmäki ja oppilaskunnan puheenjohtaja Onni Kinnunen. Laatukilpailuun osallistuttiin ennen kaikkea siksi, että saataisiin ulkopuolista arviointia oman laatutyön ja toiminnan kehittämiselle. Forssan ammattiinstituutin Etelä-Suomen lääninhallitukselta saama palaute: Oppilaitoksen toiminnan laatu Maaherran laatupalkinnon tavoitteiden mukaan palkittu kunniamaininnan saaja Forssan ammatti-instituutti on omista lähtökohdistaan löytänyt toimivia malleja ja toimintatapoja tehdä yhteistyötä opiskelijan elämänpiirin, työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä haluaa kehittyä työ- ja opiskeluyhteisönä. Forssan ammatti-instituutin hakemuksessa nousee selvästi esiin oppilaitoksen halu ja sitoutuminen laatuun ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Toimintalinjaukset, visiot ja arvot ovat selkeästi määriteltyjä. Oppilaitos toimii toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Forssan ammatti-instituutti on ymmärtänyt erinomaisesti vastuunsa seutukunnan nuorison ammattikoulutuksen toteuttajana. Oppilaitos on samanaikaisesti hyvin kunnianhimoinen, työelämäläheinen sekä rohkeasti yhteiskunnallista vastuuta kantava. Heillä on selkeä käsitys omasta tehtävästään, ja se tehtävä ei rajoittunut ainoastaan ainekohtaisten asioiden opettamiseen. Oppilaitoksella on rehellinen asenne tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin tekijöihin. Määrätietoisen laatutyön tuloksena oppilaiden keskeyttämiset ovat selkeästi vähentyneet. Instituutin haasteellisin kehittämishanke vuonna 2003 on syrjäytymisen ehkäiseminen. Toiminnan arviointi on jatkuvaa ja sitä tukevat seurantamittarit. Toimintojen kehittäminen on tasapuolista ja kaikki osapuolet huomioonottavaa. Laatujärjestelmää on kehitetty viime vuosina tavoitteellisesti. Kaikista olennaisista osaprosesseista on laatukäsikirjassa laadunohjausohjeet. Toiminnan tulokset ovat parantuneet viime vuosina selvästi. Oppilaitoksen erityisenä vahvuutena on opiskelijoiden keskeinen asema, heidän osallistumisensa arviointiprojektiin sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Oppilaitos tekee vahvaa yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kesken sekä aktiivista sidosryhmätyötä. Työelämäyhteydet toimivat monipuolisesti ja tuloksellisesti. Työpaikkaohjaajien koulutus on laajaa ja esimerkillistä. Keskittymällä työssäoppimisen tuloksellisuuteen ja toimivuuteen on mm. saavutettu työelämän luottamus annettavaan koulutukseen, josta on syntynyt jo käsite Forssan malli. Aidolla vuorovaikutuksella työelämän kanssa pidetään opetus ajan tasalla. Oppilaitos on osoittanut mukautumiskykyä vaikeissa muuttuvissa oloissa. Huolimatta siitä, että oppilaitos sijaitsee usealla paikkakunnalla, on osastojen välinen yhteistyö toimiva; oppilaitos on henkisesti enemmän yhtä kuin fyysisesti. Oppilaitos on selvästi saanut aikaisemmista hakukierroksista kannustusta lisäponnistuksiin toimintansa kehittämisessä.

7 Kehittämisehdotukset Arvioitsijat kiinnittivät huomiota seuraaviin kehittämiskohteisiin, joilla oppilaitos voi entisestään parantaa laatutyötään. Opiskelijoista pidetään monipuolisesti huolta ja kannustetaan itsenäiseen vastuun ottamiseen. Kuitenkin opiskelijoiden oma-aloitteisuuden ja vastuun lisääminen kaipaavat vielä lisäpanostusta. Oppilaitoksella on paljon kehittämishankkeita. Uusia kehittämishankkeita valmisteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne vie voimia päätoiminnoilta. Heikosti vetovoimaisia koulutusaloja kannattaisi kehittää ja tukea. Kehittämistyöhön voisi ottaa mukaan paikallisten pk-yrittäjien lisäksi myös laajemmalti työelämän edustajia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Kyha 99 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 HALLINTOSÄÄNTÖÖN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET Tj 44 Hallintosäännön 2. luvun 2 :n mukaan johtavan rehtorin sijaisena toimii yhtymähallituksen määräämä koulutusalajohtaja. Sijaisuustarve tulee ensiksi vastaan laskujen hyväksymismenettelyssä: kuka hyväksyy laskut johtavan rehtorin ollessa estyneenä. Hallintosäännön 7. luvun 15 :ssä todetaan yhtymähallituksen otto-oikeudesta, että, asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtava rehtori. Ottokelpoisesta päätöksen ilmoittamisesta todetaan 16 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos kysymys on viranhaltijan tekemästä päätöksestä, joita koskevia kuukausittaisia pöytäkirjoja ei tarkisteta, neljän päivän määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta kunkin kuukauden päättyessä. Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta todetaan hallintosäännön 9. luvun 2 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai johtava rehtori ja varmentaa talouspäällikkö tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimielimen puheenjohtaja tai sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tulosalueen johtaja voi allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvan asiakirjan. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Joht.reht.: Määrätään koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula toimimaan johtavan rehtorin sijaisena tarvittaessa v Peruspalkkaa tarkistetaan vain silloin kun kyseessä on yli kaksi viikkoa koskeva sijaisuus. Viranhaltijoiden kunkin kuukauden lopussa allekirjoittamat päätöspöytäkirjat on toimitettava johtavalle rehtorille neljän päivän kuluessa kunkin kuukauden päättymisestä. Valtuutetaan talouspäällikkö Kari Aalto yksin allekirjoittamaan - ajoneuvojen ja perävaunujen rekisteröintiä koskevat asiakirjat - rahoituslain (635/1998) edellyttämät asiakirjat.

9 Tj. Kyha 100 Päätös:

10 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 45 Vuoden 2004 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia oli tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien ja muiden esimiesten kanssa talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. FAI on hakenut opetusministeriöltä ylimääräisenä harkinnanvaraisena rahoituksena yksikköhinnan korotusta kone- ja metallitekniikan, logistiikan (kuljetuspalv. koulutusohjelma), rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen kehittämiseen kannustusrahana yht euroa v Ko. rahoitusta saatiin yhteensä euroa (vastaavasti euroa vuonna 2003). Kannustusraha on sisällytetty liitteenä oleviin tarkistettuihin käyttösuunnitelmiin ja investointiohjelmaan, jotka esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat ehdotukset käyttösuunnitelmien ja investointiohjelman tarkistamiseksi. Kyha 101 Päätös:

11 VUODEN 2004 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 46 Ehdotus vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Ehdotukseen ei sisälly muita oleellisia muutoksia verrattuna vuoden 2003 ohjeisiin kuin se, että vain tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Osastonjohtajien rajoitetusta hyväksymisoikeudesta on luovuttu vuoden 2004 osalta, koska vuoden 2004 aikana on tarkoitus siirtyä laskujen sähköiseen käsittelyyn. Rajoittamalla hyväksymisoikeutta helpotetaan siirtymävaiheen toteutusta. Toisaalta kysymys laskujen tarkastajista on tässä vaiheessa vielä avoin. Siirryttäessä laskujen sähköiseen käsittelyyn vuoden 2004 loppupuolella liitteenä olevia täytäntöönpano-ohjeita joudutaan tarkistamaan laskujen asiatarkastusta ja hyväksyntää koskevien menettelytapojen osalta. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Kyha 102 Päätös:

12 MARITTA TULANDERIN VALINTA OSA-AIKAISEKSI SIIVOOJAKSI Tj 47 Maritta Tulander on vuosina hoitanut siivoojan sairauslomasijaisuuksia Liesjärven toimipisteessä. Siivooja Marja-Terttu Malmströmin siirryttyä osa-aikaeläkkeelle lukien Maritta Tulander on valittu osa-aikaiseksi (50 %) siivoojaksi , ja Työsuhde on ollut määräaikainen, koska oletettiin, että osaaikatoimi tulisi päätoimiseksi syksyllä 2003, jolloin se julistettaisiin yleisesti haettavaksi. Viimeisessä työsopimuksessa on maininta, että mennessä päätetään työsuhteen vakinaistamisesta. Maritta Tulander on oman osa-aikatyönsä ohessa suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkintoa ja saanee sen suoritettua mennessä: näytöt olivat ja Joht.reht.: Valitaan Maritta Tulander osa-aikaiseksi (50 %) siivoojaksi lukien toistaiseksi. Kyha 103 Päätös:

13 TAKSAT JA HINNOITTELUPERUSTEET LUKIEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Ehdotuksessa on tarkistettu erityisesti kahviannosten hinnoittelua ja ulkopuolisilta perittävien aterioiden vähimmäisveloitusta. Vuoden 2004 verotusarvoihin perustuvia taksoja ei vielä tiedetä: tieto saadaan vasta joulukuun 2003 alkupuolella. Samoin ei vielä tiedetä VES:n mukaisia korvauksia v Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Kyha 104 Päätös:

14 MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN OPISKELIJA-ASUNTOLASTA Tj 49 Koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula on tehnyt viranhaltijapäätökset, joilla hän on rankaissut Forssan ammatti-instituutin opiskelija-asuntolan sääntörikkomuksista Anna-Maija Henttosta ja Laura Sammalistoa asuntolaoikeuden menetyksellä Päätös perusteluineen esitellään lähemmin kokouksessa. Päätöksestä annettujen valitusosoitusten johdosta ei määräaikaan mennessä ole tehty oikaisuvaatimuksia. Kokouksessa esitellään kuitenkin kuulemisen yhteydessä huoltajien Jaana Sammaliston ja Eeva-Liisa Henttosen tekemät oikaisuvaatimukset, joissa esittävät tyytymättömyytensä päätöksiin ja pitävät rangaistuksia kohtuuttomina ottaen huomioon koulunkäyntiin liittyvät ongelmat rangaistusaikana. Ko. rikkomuksista ja rangaistusten täytäntöönpanoajankohdista on esityslistan ulkopuolella keskusteltu yhtymähallituksen kokouksessa Opetusministeriön edustajan lain tulkinnan mukaan asuntolasta erottaminen on pantavissa täytäntöön heti, mutta päätöksen tekijän tulee olla monijäseninen luottamushenkilöelin. Ongelmana on se, että 11-jäseninen hallitus kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa, kun taas monet järjestyssääntörikkomukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne olisi tarkoituksenmukaisinta panna täytäntöön heti eikä vasta 4-6 viikon kuluttua, jolloin muiden asuntolalaisten rauhaa ja viihtyvyyttä haittaava käyttäytyminen jatkuu kohtuuttoman kauan. Joht.reht.: Rangaistaan Anna-Maija Henttosta ja Laura Sammalistoa asuntolan järjestyssääntörikkomuksista asumisoikeuden menetyksellä Perussopimuksen tarkistamisen yhteydessä selvitetään, voitaisiinko kaikista erottamisista päättäminen sisällyttää myös yhtymähallituksen työjaoston tehtäviin. Kyha 105 Päätös:

15 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 50 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä Humppilan, Someron, Tammelan ja Ypäjän kunnanhallitusten lausunnot FAI:n talousarviosta 2004 ja taloussuunnitelmasta esitellään kokouksessa. Tammelan lausunto esitellään kokouksessa Opetusministeriön päätös koskien oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen enimmäismääriä v FAI:n enimmäismääräksi on hyväksytty 170 Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Kyha 106 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

16 MYYNTISAAMISTEN POISTOT Tj 51 Yhtymähallitus on v poistanut myyntisaamisia yhteensä 2 583,54 euroa. Liitteenä oleva ehdotus myyntisaamisten poistamiseksi ja luottotappiokirjauksiksi vuodelle 2003 koskee sellaisia laskuja, joiden perinnässä perintätoimisto Intrum Justitian perintätoimet eivät ole tuottaneet tulosta. Ehdotukseen sisältyy vuosilta laskuja yht ,02 euroa, josta Liesjärven toimipisteen osuus n. 62 % (yhden vuokralaisen vuokra- ym. tuloja). Poistetuista saatavista pidetään erillistä luetteloa ja saatavien perimistä jatketaan tarpeen mukaan kirjanpidosta poistamisen jälkeenkin. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti myyntisaamisia yhteensä 1 299,02 euroa poistettavaksi kuntayhtymän kirjanpidosta. Kyha 107 Päätös:

17 KVTES:N JA TEKNISEN HENKILÖSTÖN PALKKARATKAISU LUKIEN Tj 52 KVTES:n sopimusalueella käytetään lukien 0,3 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Samasta ajankohdasta lukien käytetään lisäksi 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka perustuu allekirjoitettuun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaan Näin ollen paikallisen erän suuruus on 1,1 % eli n. 700 e/kk lukien. Teknisen sopimuksen (TS-03) mukaan käytetään lukien 0,3 %:n suuruinen erä tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Samasta ajankohdasta lukien käytetään lisäksi vähintään 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka perustuu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaan Näin ollen paikallisen erän suuruus on 1,1 % eli 118 e/kk lukien. Paikallisneuvottelussa on järjestelyvaraerien käytöstä saavutettu yksimielinen neuvottelutulos, joka perustuu aiemmin tehtyyn tehtävien vaativuuden arviointiin. Pöytäkirja paikallisneuvottelusta on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään järjestelyvaraerien käyttö lukien paikallisneuvottelussa ehdotetulla tavalla. Kyha 108 Päätös:

18 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tj 53 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun mukana. Tarkastuslautakunta suoritti oppisopimuskoulutustoiminnan arvioinnin. Tilintarkastajan oppisopimuskoulutusta koskevassa tarkastusmuistiossa todetaan, että asiat ovat yleensä hyvin hallinnassa ja oppilaskohtaisen rahoituksen käyttö on toteutettu taloudellisesti, jolloin tulosalue tuottaa kuntayhtymän tilinpäätökseen merkittävän positiivisen tuloserän. Tilintarkastaja kuitenkin katsoo, että oppilaskohtaisten kustannusten seurantajärjestelmän kehittämistä tulisi edelleen harkita ammattitutkintojen ja lisätutkintojen määrä tulisi tavalla tai toisella pystyä vuosittain selvittämään päätöksentekojärjestelmää koulutuksen kohdalta on syytä täsmentää perustellen kaikki hankintapäätökset oli kyseessä kilpailuttaminen tai sen ulkopuolinen toiminta. Tarkastuslautakunta kokoontuu (arvioitavana opetuksen kehittämisen tulosalue), ja loppuarviointikokoukseen Joht.reht.: Edellytetään, että koulutustarkastaja ryhtyy ensi tilassa kehittämään kustannusten ja suoritettujen/suorittamatta olevien tutkintojen seurantajärjestelmää perustelee päätökset voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kyha 109 Päätös:

19 ESR-YHTEISMARKKINOINTIPROJEKTI Tj 54 Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat valmistelleet vv toteutettavaa ESR-yhteismarkkinointihanketta, jonka nimenä on toisen asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen yhteismarkkinoinnin keinoin. Hallinnoijana olisi Riihimäen ammattioppilaitos. Hämeen liiton kautta saataneen rahoitusta euroa, kun taas oppilaitosten omarahoitusosuus olisi yhteensä euroa. Kustannusarvio on esitetty liitteenä. Oppilaitokset eivät v lähteneet mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun vastaavaan Hämeen Opein -hankkeeseen, koska sen kustannusarvio oli yht euroa sisältäen varsin paljon HAMK:n henkilöstö- ym. menoja, omarahoitusosuus oli 50 % ja HAMK:n hallinnointivastuuta toisen asteen koulutuksen markkinoinnissa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaitosten omassa hankkeessa esim. painatus- ja ilmoitusmenot ovat yhtä suuret kuin kustannuksiltaan yli kaksi kertaa suuremmassa HAMK:n valmistelemassa hankkeessa. Omassa hankkeessa ei ole erillistä päätoimista projektin vetäjää, vaan kussakin oppilaitoksessa on vain yhdyshenkilö, jolloin pienemmillä resursseilla voidaan kohdistaa suhteessa enemmän itse markkinointiin. Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan oppilaitosten kesken opiskelijamäärien suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omaan rekrytointihankkeeseen v varaamiaan määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan euron suuruiseen yhteismarkkinointihankkeeseen ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan rekrytointihankkeeseen varattuja määrärahoja. Kyha 110 Päätös:

20 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIEN UUSIMINEN Tj 55 Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan lukien siten, että järjestämisluvissa otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen ohjausjärjestelmän luokituksena käyttöön otettava opetushallinnon uusi koulutusluokitus. Samalla ammatillisen koulutuksen järjestämislupiin määritellään näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen määrällinen kehys hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Opetushallinnon nykyinen 10 vuotta sitten käyttöön otettu koulutus- ja opintoalaluokitus ei vastaa arvioinnin ja ohjauksen tarpeita erityisesti tarkasteltaessa koulutusjärjestelmää kokonaisuutena (= koulutustarjonta ja suoritetut tutkinnot toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa koulutusala- tai opintoalakohtaisena kokonaisuutena). Keskeisenä muutoksena on tietojenkäsittelyn perustutkinnon siirtyminen kaupan ja hallinnon alalta kokonaan uudelle luonnontieteiden alalle ja liikunnanohjauksen siirtyminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle (vapaa-aika- ja liikunta-ala poistuu). Voimassa olevissa järjestämisluvissa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä. Aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen tehostamiseksi ja aikuisten koulutusaikojen lyhentämiseksi järjestämisluvassa määrätään lukien vuotuiseen kokonaisopiskelijamäärään sisältyvä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen enimmäismäärä. Jos tätä enimmäismäärää ei ole tarpeen kokonaan käyttää näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, koulutusta voidaan järjestää ops-perusteisena järjestämisluvan vuotuisen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa. Opetusministeriön kirjelmä esitellään lähemmin kokouksessa. Koulutuksen järjestäjän on toimitettava koulutustehtävän muuttamista koskeva ilmoitus/hakemus opetusministeriölle mennessä. Joht.reht.: Esitetään opetusministeriölle, että nykyistä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijakiintiötä lisätään 20:stä 50:een enimmäisopiskelijakiintiön (930) rajoissa. Kyha 111 Päätös: Merkittiin, että Harri Kaunisto poistui tämän asian käsittelyn aikana.

21 JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOSESITYS Tj 56 Opetusministeriö päättää järjestämisluvassa siitä koulutuksesta, jota koulutuksen järjestäjä toteuttaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, 9 ). Jos koulutustehtävään haetaan muutosta, hakemus on osoitettava ministeriöön. Forssan ammatti-instituutin toiminnallisena erityistavoitteena lukuvuonna 2003 oli syrjäytymisen ehkäiseminen, sillä erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, n. 10 % tällä hetkellä Forssan ammatti-instituutissa Jotta oppilaitoksessa voitaisiin edelleenkin kehittää uusia tapoja ottaa opetuksellisesti erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioon, tulisi oppilaitoksen hakea järjestämislupaan muutosta siltä osin, että haetaan ministeriöltä lupaa järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (Valmentava I ). Valmentava I opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen tai hankkimaan ammatillisen uudelleenkoulutuksen. Koulutuksen laajuus on ov, erityisten syiden perusteella 80 ov. Valmentava I-opiskelijat ovat yleensä kehityksessä viivästyneitä, tunneelämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityistukea tarvitsevia. Forssan ammatti-instituutissa Valmentava I koulutusta on mahdollisuus toteuttaa nykyisen järjestämisluvan mukaisen opiskelijakiintiön puitteissa, joka on 930 opiskelijaa. Joht. reht: Hyväksytään esitys järjestämisluvan muuttamisesta siltä osin, että koulutuksen järjestäjälle tulee oikeus järjestää ns. Valmentava I- opetusta ja ohjausta alkaen opiskelijan kiintiönä. Kyha 112 Päätös:

22 IRTAIMISTON POISTOT Tj 57 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Liitteenä olevaan poistoehdotukseen sisältyy etupäässä Tammelan toimipisteessä peruskorjauksen yhteydessä uusittuja tai tarpeettomaksi todettuja koneita, joille ei instituutissa ole käyttöä ja jotka on jo siirretty Forssan E-halliin. Tarkoituksena on järjestää yleinen huutokauppa la klo Huutokaupassa myytäisiin myös aiemmin poistetuksi hyväksyttyjä työstökoneita. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Kyha 113 Päätös:

23 SÄHKÖN OSTON KILPAILUTUS Tj 58 Yhtymähallitus on päättänyt, että yhteisostoetujen saamiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta valita sama sähköenergian toimittaja, kuin minkä valitsee Forssan kaupunki ja päätetään asiasta Forssan kaupungin tehtyä oman päätöksensä Forssan kaupunginhallituksen tehtyä päätöksensä tarjouskilpailun perusteella valittiin Forssan ammatti-instituutin sähköenergian toimittajaksi Forssan Energia Oy. Optio lisävuodesta käytettiin keskihintaan 2,45 snt/kwh. Energiakolmio Oy on kilpailuttanut Forssan hankintarenkaan sähkönhankinnan pyytämällä tarjoukset 12 kk + optio 12 kk ajanjaksolle 22:lta eri sähköyhtiöltä saaden 11 tarjousta. Kaikki tarjoukset on sidottu pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin termiinihintoihin sekä Norjan kruunun vaihtokurssi. Todellinen sopimushinta on kiinteä koko sopimusjakson, mutta varmistetaan vasta sopimuksen tekohetkellä. Sähkön markkinahinta on vaihdellut rajusti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Prosentuaaliset muutokset ovat olleet huomattavia. Heikko vesitilanne pohjoismaissa on nostanut rajusti sähkön markkinahintaa tänä syksynä. Yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Energiakolmio Oy suosittelee tekemään Forssan Energia Oy:n kanssa 12 kk + 12 kk sähkösopimuksen (3,10 snt/kwh termiinikurssilla ). Koska tarjoukset ovat mahdollisesti voimassa vain koko hankintarenkaan energiamäärälle, Energiakolmio Oy suosittelee kaikkia mukana olleita yksikköjä seuraamaan hankintarenkaan tekemää päätöstä ja valitsemaan saman toimittajan. Joht.reht.: Oikeutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta Forssan Energia Oy:n kanssa 12 kk + 12 kk sähkösopimus mennessä. Kyha 114 Päätös:

24 KULTTUURIALAN IRTAIMISTOHANKINNAT Tj 59 Vuosien hyväksytyissä investointiohjelmissa on Tammelan toimipisteen peruskorjauksen irtaimistovarauksena euroa/vuosi. Koulutusalajohtaja Sirpa Järvenpää on pyytänyt tarpeelliseksi katsomansa irtaimiston osalta tarjoukset Isku Oy:ltä, Häme 10 Oy:ltä (Martela-kalusteet) ja Korvenrannan puusepänteollisuus Oy:ltä. Yhteenveto tarjouksista ja koulutusalajohtajan esitys on esitetty liitteenä. Esitys koskee luokkien, opettajainhuoneiden ym. yhteisten tilojen kaluston uusimista. Instituutin ko. tilat on kalustettu pääasiassa Iskun tai Martelan kalusteilla. Koulutusalajohtaja esittää hankittavaksi Isku Oy:ltä kalusteita yhteishintaan ,00 euroa (alv 0 %) ja Häme 10 Oy:ltä yhteishintaan 3 167,58 euroa. On huomattava, että peruskorjauksen yhteydessä jouduttiin erillispäätöksillä huoltamaan ja uusimaan puuosaston koneita ja ylittämään sen vuoksi käyttösuunnitelman kalusto- ja kunnossapitomäärärahat lähes eurolla, joskin poistetut työstökoneet on vielä myymättä ja myyntitulot kirjaamatta tuloiksi. Vuoden 2004 investointiohjelmassa on varattu euroa irtaimistohankintoihin, joita mennessä on tehty ,00 eurolla. Koulutusalajohtaja Pekka Santakivi, talouspäällikkö Kari Aalto ja tuntiopettaja Auvo Lukki ovat alustavasti harkinneet, että tässä vaiheessa ei v hankita enempää lisäkalustoa. Joht.reht.: Hyväksytään koulutusalajohtajan esittämät hankinnat. Oikeutetaan talouspäällikkö siirtämään käyttösuunnitelmaan jo kirjattuja peruskorjauksen aiheuttamia kone- ja laitehankintoja vuoden 2003 investointimenoiksi, jolloin. osa esitetyistä hankinnoista voidaan kirjata vuoden 2004 investointimenoihin. Kyha 115 Päätös:

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 13.04.2004 kello 16.30-18.10 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Jorma Hacklin Pentti Jolanki

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KALLE VIRTA KOKOUSKUTSU 6. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

KALLE VIRTA KOKOUSKUTSU 6. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.9.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 10.9.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs (Suoratie 1) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Aika kello

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Aika kello LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIAKIRJAT Puheenjohtaja Aika 21.10.2003 kello 14.00-14.50 Paikka Ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Ulla Nummikoski Kaisa Jussila Marjut Kallioinen Tiina Tuomisto

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot