LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 96 valinta 97 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 98 CNC-koneiden hankinta 99 Maaherran laatupalkintokilpailun 2003 palaute 100 Hallintosääntöön liittyvät päätökset 101 Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 102 Vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpanoohjeet 103 Maritta Tulanderin valinta osa-aikaiseksi siivoojaksi 104 Taksat ja hinnoitteluperusteet lukien 105 Määräaikainen erottaminen opiskelijaasuntolasta 106 Päätökset ja kirjelmät 107 Myyntisaamisten poistot 108 KVTES:n ja teknisen henkilöstön palkkaratkaisu lukien 109 Tarkastuslautakunnan kokous ESR-yhteismarkkinointiprojekti 111 Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uusiminen 112 Järjestämisluvan muutosesitys 113 Irtaimiston poistot 114 Sähkön oston kilpailutus 115 Kulttuurialan irtaimistohankinnat 116 Liesjärven toimipisteen talousvesi 117 Automatiikkalinjan laitehankinta 118 Suunnittelijoiden valinta

2 95 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 95 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 96 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 96 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Kallio ja Maija-Leena Kraft. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Hossi ja Matti Leino. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana.

4 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 41 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa yhtymähallituksen esittämissä asioissa: 12 Muutosehdotukset vuoden 2003 talousarvioon 13 Kahden ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen 14 Ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen ja yhteisten aineiden lehtorin viran perustaminen 15 Sosiaali- ja terveysalan virkaperusteiden muutos 16 Hallintosäännön tarkistaminen 17 Vuoden 2004 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Lehtori Marja-Leena Mäkelä on antanut kirjallisesti suostumuksensa 14 :ssä viitattuun siirtoon lakkautettavasta virasta lukien perustettavaan virkaan. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Siirretään KVhL:n (304/03) 24 :n nojalla Marja-Leena Mäkelä suostumuksellaan yhteisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) lehtorin virkaan lukien. Kyha 97 Päätös:

5 CNC-KONEIDEN HANKINTA Tj 42 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2003 investointiohjelmaan pienois-cnc-jyrsinkoneen hankintaan euroa ja pienois-cnc-sorvin hankintaan euroa opetusministeriön erikseen myöntämällä kannustusrahalla. Koneiden ainoa toimittaja Suomessa on Confite Trade Oy, jonka tarjouksen perusteella esitetään hankittavaksi cnc-jyrsin Emco Consept Mill (sisältyy työkalumakasiini) lisävarustein hintaan ,05 (alv 0 %) cnc-sorvi Emco Consept Turn 55 (messuilla käytössä ollut kone) lisävarustein hintaan ,75 e (alv 0 %) Lisäksi esitetään hyväksytyillä määrärahoilla hankittavaksi Camtek Oy:ltä cnckonehankintoihin liittyvät WinCam NC-ohjelmointiohjelmistot ja päivitykset yhteishintaan 1 090,00 euroa (alv 0 %). Lehtori Ossi Talven laatimat hankintaesitykset ja on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään CNC-koneiden hankinta hankintaesitysten ja mukaisesti. Kyha 98 Päätös:

6 MAAHERRAN LAATUPALKINTOKILPAILUN 2003 PALAUTE Tj 43 Maaherran laatupalkintokilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Laatupalkinnon hakemiseen voivat osallistua kaikki Etelä-Suomen läänin alueella olevat oppilaitokset ammattikorkeakouluja lukuun ottamatta. Forssan ammatti-instituutti osallistui kilpailuun ensimmäisen kerran v sijoittuen heti kärkikoulujen joukkoon. Kilpailussa 2003 sijoituttiin toiseksi: juhlatilaisuudessa saatiin kunniamaininta ja sen myötä euroa opiskelijoiden stipendirahaston kartuttamiseen. Juhlatilaisuuteen osallistuivat johtava rehtori Tuula Koivula, laatuvastaava Lauri Lähteenmäki ja oppilaskunnan puheenjohtaja Onni Kinnunen. Laatukilpailuun osallistuttiin ennen kaikkea siksi, että saataisiin ulkopuolista arviointia oman laatutyön ja toiminnan kehittämiselle. Forssan ammattiinstituutin Etelä-Suomen lääninhallitukselta saama palaute: Oppilaitoksen toiminnan laatu Maaherran laatupalkinnon tavoitteiden mukaan palkittu kunniamaininnan saaja Forssan ammatti-instituutti on omista lähtökohdistaan löytänyt toimivia malleja ja toimintatapoja tehdä yhteistyötä opiskelijan elämänpiirin, työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä haluaa kehittyä työ- ja opiskeluyhteisönä. Forssan ammatti-instituutin hakemuksessa nousee selvästi esiin oppilaitoksen halu ja sitoutuminen laatuun ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Toimintalinjaukset, visiot ja arvot ovat selkeästi määriteltyjä. Oppilaitos toimii toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Forssan ammatti-instituutti on ymmärtänyt erinomaisesti vastuunsa seutukunnan nuorison ammattikoulutuksen toteuttajana. Oppilaitos on samanaikaisesti hyvin kunnianhimoinen, työelämäläheinen sekä rohkeasti yhteiskunnallista vastuuta kantava. Heillä on selkeä käsitys omasta tehtävästään, ja se tehtävä ei rajoittunut ainoastaan ainekohtaisten asioiden opettamiseen. Oppilaitoksella on rehellinen asenne tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin tekijöihin. Määrätietoisen laatutyön tuloksena oppilaiden keskeyttämiset ovat selkeästi vähentyneet. Instituutin haasteellisin kehittämishanke vuonna 2003 on syrjäytymisen ehkäiseminen. Toiminnan arviointi on jatkuvaa ja sitä tukevat seurantamittarit. Toimintojen kehittäminen on tasapuolista ja kaikki osapuolet huomioonottavaa. Laatujärjestelmää on kehitetty viime vuosina tavoitteellisesti. Kaikista olennaisista osaprosesseista on laatukäsikirjassa laadunohjausohjeet. Toiminnan tulokset ovat parantuneet viime vuosina selvästi. Oppilaitoksen erityisenä vahvuutena on opiskelijoiden keskeinen asema, heidän osallistumisensa arviointiprojektiin sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Oppilaitos tekee vahvaa yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kesken sekä aktiivista sidosryhmätyötä. Työelämäyhteydet toimivat monipuolisesti ja tuloksellisesti. Työpaikkaohjaajien koulutus on laajaa ja esimerkillistä. Keskittymällä työssäoppimisen tuloksellisuuteen ja toimivuuteen on mm. saavutettu työelämän luottamus annettavaan koulutukseen, josta on syntynyt jo käsite Forssan malli. Aidolla vuorovaikutuksella työelämän kanssa pidetään opetus ajan tasalla. Oppilaitos on osoittanut mukautumiskykyä vaikeissa muuttuvissa oloissa. Huolimatta siitä, että oppilaitos sijaitsee usealla paikkakunnalla, on osastojen välinen yhteistyö toimiva; oppilaitos on henkisesti enemmän yhtä kuin fyysisesti. Oppilaitos on selvästi saanut aikaisemmista hakukierroksista kannustusta lisäponnistuksiin toimintansa kehittämisessä.

7 Kehittämisehdotukset Arvioitsijat kiinnittivät huomiota seuraaviin kehittämiskohteisiin, joilla oppilaitos voi entisestään parantaa laatutyötään. Opiskelijoista pidetään monipuolisesti huolta ja kannustetaan itsenäiseen vastuun ottamiseen. Kuitenkin opiskelijoiden oma-aloitteisuuden ja vastuun lisääminen kaipaavat vielä lisäpanostusta. Oppilaitoksella on paljon kehittämishankkeita. Uusia kehittämishankkeita valmisteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne vie voimia päätoiminnoilta. Heikosti vetovoimaisia koulutusaloja kannattaisi kehittää ja tukea. Kehittämistyöhön voisi ottaa mukaan paikallisten pk-yrittäjien lisäksi myös laajemmalti työelämän edustajia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Kyha 99 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 HALLINTOSÄÄNTÖÖN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET Tj 44 Hallintosäännön 2. luvun 2 :n mukaan johtavan rehtorin sijaisena toimii yhtymähallituksen määräämä koulutusalajohtaja. Sijaisuustarve tulee ensiksi vastaan laskujen hyväksymismenettelyssä: kuka hyväksyy laskut johtavan rehtorin ollessa estyneenä. Hallintosäännön 7. luvun 15 :ssä todetaan yhtymähallituksen otto-oikeudesta, että, asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtava rehtori. Ottokelpoisesta päätöksen ilmoittamisesta todetaan 16 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos kysymys on viranhaltijan tekemästä päätöksestä, joita koskevia kuukausittaisia pöytäkirjoja ei tarkisteta, neljän päivän määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta kunkin kuukauden päättyessä. Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta todetaan hallintosäännön 9. luvun 2 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai johtava rehtori ja varmentaa talouspäällikkö tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimielimen puheenjohtaja tai sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tulosalueen johtaja voi allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvan asiakirjan. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Joht.reht.: Määrätään koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula toimimaan johtavan rehtorin sijaisena tarvittaessa v Peruspalkkaa tarkistetaan vain silloin kun kyseessä on yli kaksi viikkoa koskeva sijaisuus. Viranhaltijoiden kunkin kuukauden lopussa allekirjoittamat päätöspöytäkirjat on toimitettava johtavalle rehtorille neljän päivän kuluessa kunkin kuukauden päättymisestä. Valtuutetaan talouspäällikkö Kari Aalto yksin allekirjoittamaan - ajoneuvojen ja perävaunujen rekisteröintiä koskevat asiakirjat - rahoituslain (635/1998) edellyttämät asiakirjat.

9 Tj. Kyha 100 Päätös:

10 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 45 Vuoden 2004 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia oli tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien ja muiden esimiesten kanssa talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. FAI on hakenut opetusministeriöltä ylimääräisenä harkinnanvaraisena rahoituksena yksikköhinnan korotusta kone- ja metallitekniikan, logistiikan (kuljetuspalv. koulutusohjelma), rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen kehittämiseen kannustusrahana yht euroa v Ko. rahoitusta saatiin yhteensä euroa (vastaavasti euroa vuonna 2003). Kannustusraha on sisällytetty liitteenä oleviin tarkistettuihin käyttösuunnitelmiin ja investointiohjelmaan, jotka esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat ehdotukset käyttösuunnitelmien ja investointiohjelman tarkistamiseksi. Kyha 101 Päätös:

11 VUODEN 2004 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 46 Ehdotus vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Ehdotukseen ei sisälly muita oleellisia muutoksia verrattuna vuoden 2003 ohjeisiin kuin se, että vain tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Osastonjohtajien rajoitetusta hyväksymisoikeudesta on luovuttu vuoden 2004 osalta, koska vuoden 2004 aikana on tarkoitus siirtyä laskujen sähköiseen käsittelyyn. Rajoittamalla hyväksymisoikeutta helpotetaan siirtymävaiheen toteutusta. Toisaalta kysymys laskujen tarkastajista on tässä vaiheessa vielä avoin. Siirryttäessä laskujen sähköiseen käsittelyyn vuoden 2004 loppupuolella liitteenä olevia täytäntöönpano-ohjeita joudutaan tarkistamaan laskujen asiatarkastusta ja hyväksyntää koskevien menettelytapojen osalta. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Kyha 102 Päätös:

12 MARITTA TULANDERIN VALINTA OSA-AIKAISEKSI SIIVOOJAKSI Tj 47 Maritta Tulander on vuosina hoitanut siivoojan sairauslomasijaisuuksia Liesjärven toimipisteessä. Siivooja Marja-Terttu Malmströmin siirryttyä osa-aikaeläkkeelle lukien Maritta Tulander on valittu osa-aikaiseksi (50 %) siivoojaksi , ja Työsuhde on ollut määräaikainen, koska oletettiin, että osaaikatoimi tulisi päätoimiseksi syksyllä 2003, jolloin se julistettaisiin yleisesti haettavaksi. Viimeisessä työsopimuksessa on maininta, että mennessä päätetään työsuhteen vakinaistamisesta. Maritta Tulander on oman osa-aikatyönsä ohessa suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkintoa ja saanee sen suoritettua mennessä: näytöt olivat ja Joht.reht.: Valitaan Maritta Tulander osa-aikaiseksi (50 %) siivoojaksi lukien toistaiseksi. Kyha 103 Päätös:

13 TAKSAT JA HINNOITTELUPERUSTEET LUKIEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Ehdotuksessa on tarkistettu erityisesti kahviannosten hinnoittelua ja ulkopuolisilta perittävien aterioiden vähimmäisveloitusta. Vuoden 2004 verotusarvoihin perustuvia taksoja ei vielä tiedetä: tieto saadaan vasta joulukuun 2003 alkupuolella. Samoin ei vielä tiedetä VES:n mukaisia korvauksia v Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Kyha 104 Päätös:

14 MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN OPISKELIJA-ASUNTOLASTA Tj 49 Koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula on tehnyt viranhaltijapäätökset, joilla hän on rankaissut Forssan ammatti-instituutin opiskelija-asuntolan sääntörikkomuksista Anna-Maija Henttosta ja Laura Sammalistoa asuntolaoikeuden menetyksellä Päätös perusteluineen esitellään lähemmin kokouksessa. Päätöksestä annettujen valitusosoitusten johdosta ei määräaikaan mennessä ole tehty oikaisuvaatimuksia. Kokouksessa esitellään kuitenkin kuulemisen yhteydessä huoltajien Jaana Sammaliston ja Eeva-Liisa Henttosen tekemät oikaisuvaatimukset, joissa esittävät tyytymättömyytensä päätöksiin ja pitävät rangaistuksia kohtuuttomina ottaen huomioon koulunkäyntiin liittyvät ongelmat rangaistusaikana. Ko. rikkomuksista ja rangaistusten täytäntöönpanoajankohdista on esityslistan ulkopuolella keskusteltu yhtymähallituksen kokouksessa Opetusministeriön edustajan lain tulkinnan mukaan asuntolasta erottaminen on pantavissa täytäntöön heti, mutta päätöksen tekijän tulee olla monijäseninen luottamushenkilöelin. Ongelmana on se, että 11-jäseninen hallitus kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa, kun taas monet järjestyssääntörikkomukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne olisi tarkoituksenmukaisinta panna täytäntöön heti eikä vasta 4-6 viikon kuluttua, jolloin muiden asuntolalaisten rauhaa ja viihtyvyyttä haittaava käyttäytyminen jatkuu kohtuuttoman kauan. Joht.reht.: Rangaistaan Anna-Maija Henttosta ja Laura Sammalistoa asuntolan järjestyssääntörikkomuksista asumisoikeuden menetyksellä Perussopimuksen tarkistamisen yhteydessä selvitetään, voitaisiinko kaikista erottamisista päättäminen sisällyttää myös yhtymähallituksen työjaoston tehtäviin. Kyha 105 Päätös:

15 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 50 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä Humppilan, Someron, Tammelan ja Ypäjän kunnanhallitusten lausunnot FAI:n talousarviosta 2004 ja taloussuunnitelmasta esitellään kokouksessa. Tammelan lausunto esitellään kokouksessa Opetusministeriön päätös koskien oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen enimmäismääriä v FAI:n enimmäismääräksi on hyväksytty 170 Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Kyha 106 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

16 MYYNTISAAMISTEN POISTOT Tj 51 Yhtymähallitus on v poistanut myyntisaamisia yhteensä 2 583,54 euroa. Liitteenä oleva ehdotus myyntisaamisten poistamiseksi ja luottotappiokirjauksiksi vuodelle 2003 koskee sellaisia laskuja, joiden perinnässä perintätoimisto Intrum Justitian perintätoimet eivät ole tuottaneet tulosta. Ehdotukseen sisältyy vuosilta laskuja yht ,02 euroa, josta Liesjärven toimipisteen osuus n. 62 % (yhden vuokralaisen vuokra- ym. tuloja). Poistetuista saatavista pidetään erillistä luetteloa ja saatavien perimistä jatketaan tarpeen mukaan kirjanpidosta poistamisen jälkeenkin. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti myyntisaamisia yhteensä 1 299,02 euroa poistettavaksi kuntayhtymän kirjanpidosta. Kyha 107 Päätös:

17 KVTES:N JA TEKNISEN HENKILÖSTÖN PALKKARATKAISU LUKIEN Tj 52 KVTES:n sopimusalueella käytetään lukien 0,3 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Samasta ajankohdasta lukien käytetään lisäksi 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka perustuu allekirjoitettuun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaan Näin ollen paikallisen erän suuruus on 1,1 % eli n. 700 e/kk lukien. Teknisen sopimuksen (TS-03) mukaan käytetään lukien 0,3 %:n suuruinen erä tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Samasta ajankohdasta lukien käytetään lisäksi vähintään 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka perustuu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelmaan Näin ollen paikallisen erän suuruus on 1,1 % eli 118 e/kk lukien. Paikallisneuvottelussa on järjestelyvaraerien käytöstä saavutettu yksimielinen neuvottelutulos, joka perustuu aiemmin tehtyyn tehtävien vaativuuden arviointiin. Pöytäkirja paikallisneuvottelusta on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään järjestelyvaraerien käyttö lukien paikallisneuvottelussa ehdotetulla tavalla. Kyha 108 Päätös:

18 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tj 53 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun mukana. Tarkastuslautakunta suoritti oppisopimuskoulutustoiminnan arvioinnin. Tilintarkastajan oppisopimuskoulutusta koskevassa tarkastusmuistiossa todetaan, että asiat ovat yleensä hyvin hallinnassa ja oppilaskohtaisen rahoituksen käyttö on toteutettu taloudellisesti, jolloin tulosalue tuottaa kuntayhtymän tilinpäätökseen merkittävän positiivisen tuloserän. Tilintarkastaja kuitenkin katsoo, että oppilaskohtaisten kustannusten seurantajärjestelmän kehittämistä tulisi edelleen harkita ammattitutkintojen ja lisätutkintojen määrä tulisi tavalla tai toisella pystyä vuosittain selvittämään päätöksentekojärjestelmää koulutuksen kohdalta on syytä täsmentää perustellen kaikki hankintapäätökset oli kyseessä kilpailuttaminen tai sen ulkopuolinen toiminta. Tarkastuslautakunta kokoontuu (arvioitavana opetuksen kehittämisen tulosalue), ja loppuarviointikokoukseen Joht.reht.: Edellytetään, että koulutustarkastaja ryhtyy ensi tilassa kehittämään kustannusten ja suoritettujen/suorittamatta olevien tutkintojen seurantajärjestelmää perustelee päätökset voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kyha 109 Päätös:

19 ESR-YHTEISMARKKINOINTIPROJEKTI Tj 54 Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat valmistelleet vv toteutettavaa ESR-yhteismarkkinointihanketta, jonka nimenä on toisen asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen yhteismarkkinoinnin keinoin. Hallinnoijana olisi Riihimäen ammattioppilaitos. Hämeen liiton kautta saataneen rahoitusta euroa, kun taas oppilaitosten omarahoitusosuus olisi yhteensä euroa. Kustannusarvio on esitetty liitteenä. Oppilaitokset eivät v lähteneet mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun vastaavaan Hämeen Opein -hankkeeseen, koska sen kustannusarvio oli yht euroa sisältäen varsin paljon HAMK:n henkilöstö- ym. menoja, omarahoitusosuus oli 50 % ja HAMK:n hallinnointivastuuta toisen asteen koulutuksen markkinoinnissa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaitosten omassa hankkeessa esim. painatus- ja ilmoitusmenot ovat yhtä suuret kuin kustannuksiltaan yli kaksi kertaa suuremmassa HAMK:n valmistelemassa hankkeessa. Omassa hankkeessa ei ole erillistä päätoimista projektin vetäjää, vaan kussakin oppilaitoksessa on vain yhdyshenkilö, jolloin pienemmillä resursseilla voidaan kohdistaa suhteessa enemmän itse markkinointiin. Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan oppilaitosten kesken opiskelijamäärien suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omaan rekrytointihankkeeseen v varaamiaan määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan euron suuruiseen yhteismarkkinointihankkeeseen ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan rekrytointihankkeeseen varattuja määrärahoja. Kyha 110 Päätös:

20 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIEN UUSIMINEN Tj 55 Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan lukien siten, että järjestämisluvissa otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen ohjausjärjestelmän luokituksena käyttöön otettava opetushallinnon uusi koulutusluokitus. Samalla ammatillisen koulutuksen järjestämislupiin määritellään näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen määrällinen kehys hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Opetushallinnon nykyinen 10 vuotta sitten käyttöön otettu koulutus- ja opintoalaluokitus ei vastaa arvioinnin ja ohjauksen tarpeita erityisesti tarkasteltaessa koulutusjärjestelmää kokonaisuutena (= koulutustarjonta ja suoritetut tutkinnot toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa koulutusala- tai opintoalakohtaisena kokonaisuutena). Keskeisenä muutoksena on tietojenkäsittelyn perustutkinnon siirtyminen kaupan ja hallinnon alalta kokonaan uudelle luonnontieteiden alalle ja liikunnanohjauksen siirtyminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle (vapaa-aika- ja liikunta-ala poistuu). Voimassa olevissa järjestämisluvissa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä. Aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen tehostamiseksi ja aikuisten koulutusaikojen lyhentämiseksi järjestämisluvassa määrätään lukien vuotuiseen kokonaisopiskelijamäärään sisältyvä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen enimmäismäärä. Jos tätä enimmäismäärää ei ole tarpeen kokonaan käyttää näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, koulutusta voidaan järjestää ops-perusteisena järjestämisluvan vuotuisen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa. Opetusministeriön kirjelmä esitellään lähemmin kokouksessa. Koulutuksen järjestäjän on toimitettava koulutustehtävän muuttamista koskeva ilmoitus/hakemus opetusministeriölle mennessä. Joht.reht.: Esitetään opetusministeriölle, että nykyistä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijakiintiötä lisätään 20:stä 50:een enimmäisopiskelijakiintiön (930) rajoissa. Kyha 111 Päätös: Merkittiin, että Harri Kaunisto poistui tämän asian käsittelyn aikana.

21 JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOSESITYS Tj 56 Opetusministeriö päättää järjestämisluvassa siitä koulutuksesta, jota koulutuksen järjestäjä toteuttaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, 9 ). Jos koulutustehtävään haetaan muutosta, hakemus on osoitettava ministeriöön. Forssan ammatti-instituutin toiminnallisena erityistavoitteena lukuvuonna 2003 oli syrjäytymisen ehkäiseminen, sillä erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, n. 10 % tällä hetkellä Forssan ammatti-instituutissa Jotta oppilaitoksessa voitaisiin edelleenkin kehittää uusia tapoja ottaa opetuksellisesti erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioon, tulisi oppilaitoksen hakea järjestämislupaan muutosta siltä osin, että haetaan ministeriöltä lupaa järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (Valmentava I ). Valmentava I opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen tai hankkimaan ammatillisen uudelleenkoulutuksen. Koulutuksen laajuus on ov, erityisten syiden perusteella 80 ov. Valmentava I-opiskelijat ovat yleensä kehityksessä viivästyneitä, tunneelämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityistukea tarvitsevia. Forssan ammatti-instituutissa Valmentava I koulutusta on mahdollisuus toteuttaa nykyisen järjestämisluvan mukaisen opiskelijakiintiön puitteissa, joka on 930 opiskelijaa. Joht. reht: Hyväksytään esitys järjestämisluvan muuttamisesta siltä osin, että koulutuksen järjestäjälle tulee oikeus järjestää ns. Valmentava I- opetusta ja ohjausta alkaen opiskelijan kiintiönä. Kyha 112 Päätös:

22 IRTAIMISTON POISTOT Tj 57 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Liitteenä olevaan poistoehdotukseen sisältyy etupäässä Tammelan toimipisteessä peruskorjauksen yhteydessä uusittuja tai tarpeettomaksi todettuja koneita, joille ei instituutissa ole käyttöä ja jotka on jo siirretty Forssan E-halliin. Tarkoituksena on järjestää yleinen huutokauppa la klo Huutokaupassa myytäisiin myös aiemmin poistetuksi hyväksyttyjä työstökoneita. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Kyha 113 Päätös:

23 SÄHKÖN OSTON KILPAILUTUS Tj 58 Yhtymähallitus on päättänyt, että yhteisostoetujen saamiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta valita sama sähköenergian toimittaja, kuin minkä valitsee Forssan kaupunki ja päätetään asiasta Forssan kaupungin tehtyä oman päätöksensä Forssan kaupunginhallituksen tehtyä päätöksensä tarjouskilpailun perusteella valittiin Forssan ammatti-instituutin sähköenergian toimittajaksi Forssan Energia Oy. Optio lisävuodesta käytettiin keskihintaan 2,45 snt/kwh. Energiakolmio Oy on kilpailuttanut Forssan hankintarenkaan sähkönhankinnan pyytämällä tarjoukset 12 kk + optio 12 kk ajanjaksolle 22:lta eri sähköyhtiöltä saaden 11 tarjousta. Kaikki tarjoukset on sidottu pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin termiinihintoihin sekä Norjan kruunun vaihtokurssi. Todellinen sopimushinta on kiinteä koko sopimusjakson, mutta varmistetaan vasta sopimuksen tekohetkellä. Sähkön markkinahinta on vaihdellut rajusti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Prosentuaaliset muutokset ovat olleet huomattavia. Heikko vesitilanne pohjoismaissa on nostanut rajusti sähkön markkinahintaa tänä syksynä. Yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Energiakolmio Oy suosittelee tekemään Forssan Energia Oy:n kanssa 12 kk + 12 kk sähkösopimuksen (3,10 snt/kwh termiinikurssilla ). Koska tarjoukset ovat mahdollisesti voimassa vain koko hankintarenkaan energiamäärälle, Energiakolmio Oy suosittelee kaikkia mukana olleita yksikköjä seuraamaan hankintarenkaan tekemää päätöstä ja valitsemaan saman toimittajan. Joht.reht.: Oikeutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta Forssan Energia Oy:n kanssa 12 kk + 12 kk sähkösopimus mennessä. Kyha 114 Päätös:

24 KULTTUURIALAN IRTAIMISTOHANKINNAT Tj 59 Vuosien hyväksytyissä investointiohjelmissa on Tammelan toimipisteen peruskorjauksen irtaimistovarauksena euroa/vuosi. Koulutusalajohtaja Sirpa Järvenpää on pyytänyt tarpeelliseksi katsomansa irtaimiston osalta tarjoukset Isku Oy:ltä, Häme 10 Oy:ltä (Martela-kalusteet) ja Korvenrannan puusepänteollisuus Oy:ltä. Yhteenveto tarjouksista ja koulutusalajohtajan esitys on esitetty liitteenä. Esitys koskee luokkien, opettajainhuoneiden ym. yhteisten tilojen kaluston uusimista. Instituutin ko. tilat on kalustettu pääasiassa Iskun tai Martelan kalusteilla. Koulutusalajohtaja esittää hankittavaksi Isku Oy:ltä kalusteita yhteishintaan ,00 euroa (alv 0 %) ja Häme 10 Oy:ltä yhteishintaan 3 167,58 euroa. On huomattava, että peruskorjauksen yhteydessä jouduttiin erillispäätöksillä huoltamaan ja uusimaan puuosaston koneita ja ylittämään sen vuoksi käyttösuunnitelman kalusto- ja kunnossapitomäärärahat lähes eurolla, joskin poistetut työstökoneet on vielä myymättä ja myyntitulot kirjaamatta tuloiksi. Vuoden 2004 investointiohjelmassa on varattu euroa irtaimistohankintoihin, joita mennessä on tehty ,00 eurolla. Koulutusalajohtaja Pekka Santakivi, talouspäällikkö Kari Aalto ja tuntiopettaja Auvo Lukki ovat alustavasti harkinneet, että tässä vaiheessa ei v hankita enempää lisäkalustoa. Joht.reht.: Hyväksytään koulutusalajohtajan esittämät hankinnat. Oikeutetaan talouspäällikkö siirtämään käyttösuunnitelmaan jo kirjattuja peruskorjauksen aiheuttamia kone- ja laitehankintoja vuoden 2003 investointimenoiksi, jolloin. osa esitetyistä hankinnoista voidaan kirjata vuoden 2004 investointimenoihin. Kyha 115 Päätös:

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot