Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden seudun kuntarakenneselvitys"

Transkriptio

1 Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti

2 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain 2. Palveluittain keskeiset tunnusluvut 3. Palveluverkko ja palvelupisteet kuvattuna 4. Palvelujen keskeiset kehittämistarpeet kunnittain 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen ja seutuyhteistyön mahdollisuuksista 1. Liitoksen mahdollisuudet ja vaikutukset 2. Seutuyhteistyön mahdollisuudet 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa

3 Työllistäminen hoidetaan keskitetysti henkilöstöhallinnon alaisessa työllisyysyksikössä, joka koordinoi työllistämistä kokonaisvaltaisesti kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Varkaus: Kaupungin yleishallinto on keskitetty konsernihallintoon, jossa on kaksi pääasiallista vastuualuetta: 1) Talous, henkilöstö ja prosessit 2) Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Konsernihallinto on kaupunginjohtajan esikuntaelin, jota kaupunginjohtaja käyttää apuna konsernin johtamisessa. Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernihallinto vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, talous- ja henkilöstöpalveluja. 1) Talous, henkilöstö ja prosessit -vastuualueella Talousjohtaja johtaa ja valvoo kaupungin taloushallintoa, vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, vastaa raportoinnista ja tilinpäätöksen valmistelusta sekä vastaa kaupungin laskentatoimesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi talousjohtaja vastaa kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta, toimii asuntoviranomaisena sekä vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä. Henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä vastaa kaupungin henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä. Henkilöstöjohtaja vastaa virka- ja työehtosopimuksista poikkeavien paikallissopimusten neuvottelemisesta, palvelussuhdeasioita koskevista neuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta sekä kehittää ja koordinoida työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa. Lisäksi henkilöstöjohtaja vastaa keskitetystä koulutuksesta, kehittää ja koordinoida rekrytointia, vastaa tukityöllistämisestä sekä vastaa työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämisestä. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (noin 20 htv) on vastannut alkaen Kunnan Taitoa Oy, jonka palvelutuotannon tilaajina toimivat talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Palvelut veloitetaan kaupungilta yhteistyösopimuksen perusteella. Kehitysjohtaja vastaa kaupungin yleisestä ja prosessien kehittämisestä sekä omistajaohjauksesta yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa ja elinkeinotoiminnasta. Kehitysjohtaja toimii elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

4 Varkaus: 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain 2) Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut vastuualueella Hallintojohtaja vastaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä, vastaa kaupungin oikeudellisista asiantuntijatehtävistä, edustaa kaupunkia oikeudellisissa asioissa (ellei tehtävää ole annettu muulle kaupungin viranomaiselle) sekä vastaa päätöksenteon valmistelun ohjauksesta ja koordinoinnista sekä omalta osaltaan päätöksenteon valmistelusta. Lisäksi hallintojohtaja vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestämisestä, vastaa verotuslainsäädännön mukaan kaupunginhallitukselle kuuluvista tehtävistä, vastaa kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä vastaa kaupungin tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtävistä sekä vastaa arkistotoimesta. Arkistotoimi Arkistointia johtaa keskusarkistonhoitaja. Tietohallinto Kaupungilla on oma tietohallinto ja ATK-yksikkö, joka tuottaa palvelut tällä hetkellä myös Joroisten kunnalle. Palvelinpalvelut yms. ostetaan mm. Istekki Oy:ltä. Tietohallintoa johtaa tietohallintojohtaja. Toimistopalvelut Kukin toimiala vastaa omista toimistopalveluistaan itse ( saakka keskitetyt toimistopalvelut) Tukipalvelut Ruoka-, puhtaus- ja tilapalvelut toimivat alkaen yhdistettynä tukipalveluyksikkönä ja sijaitsevat teknisellä toimialalla Lisäksi kaupunginjohtajan alaisuuteen kuuluu tarkastussihteeri, joka vastaa tarkastustoimesta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. Hankinnat Hankinta- ja logistiikkapäällikkö vastaa Keski-Savon logistiikkayksikön toiminnasta sekä toimii kaupungin hankintayhteishenkilönä. Hankinnat toteutetaan pääosin IS-Hankinta Oy:n kautta. Käytössä olevia ohjelmistoja: Kuntatoimisto ohjelmisto (Triplan Oy) asiakirjahallinnossa ja diaarissa AdeEko- ohjelmisto kirjanpidossa sekä Raindance ohjelmistoperheen TANE raportointiin ja BUDNET taloussuunnitteluun, ProE yleislaskutukseen (CGI Oy) Pegasos palkanlaskennassa, Titania työvuorosuunnittelussa, matkalaskuissa Populus, HRM- ja webtallennus henkilöstöhallinnossa (työsopimukset, lomat ym.) (CGI Oy)

5 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Heinävesi: Yleishallinto jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: Yleishallinto, ruoka- ja puhtauspalvelut, kehittämistoiminta ja työllisyyden edistäminen Yleishallinto - kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, muu yleishallinto, vaalit, käyttövarausmäärärahat, hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, atk-palvelut, matkailupalvelut, joukkoliikenne sekä isännöinti- ja talouspalvelut (myydään hallinnointia vuokrataloyhtiölle). Lisäksi maaseututoimi ostetaan Savonlinnan seudun yhteistoiminta-alueelta. - kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muun yleishallinnon kustannuspaikkojen osalta kunnanjohtaja on tilivelvollinen, muiden kustannuspaikkojen osalta kunnansihteeri Ruoka- ja puhtauspalvelut - puhtauspalvelut (teknisen toimen siivoojat ja perusturvan laitoshuoltajat) liitettiin kunnanhallituksen alaisuuteen ruokapalveluihin. - tilivelvollinen ravitsemuspäällikkö Kehittämistoiminta - hankkeet ja elinkeinotoimi (ostetaan palveluja Wäläkky Keski-Savon uusyrityskeskus ry:ltä - tilinvelvollinen kunnanjohtaja Työllisyyden edistäminen - työllisyystyöt (hallintokuntien palkkatukityöllistäminen), työllisyyden edistäminen (työpaja projekti sekä nuorten kesätyöllistäminen). Työllisyyden toimistopalvelut hoidetaan talous- ja hallintopalveluissa. - tilivelvollinen kunnansihteeri Hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä atk-palvelut myyvät palveluitaan sisäisesti muille toimialoille. Vyörytyserät määräytyvät hallinto- ja henkilöstöpalveluista euromäärien suhteessa, talouspalveluista ulkoisten tositteiden kappalemäärän suhteessa sekä atk-palveluista laitteiden määrän suhteessa. Kukin toimiala, perusturva, sivistys ja tekninen toimi, vastaavat omista toimistopalveluistaan. Käytettäviä ohjelmistoja: Palkanlaskenta: Pegasos, web-tallennus, HRM perustiedot, Populus-matkojen hallinta, Titania-työvuorosuunnittelu, verkkopalkkapalvelu Kirjanpito: ProEconomica, vesikanta- ja lämpökantaohjelmat Hallintopalvelut: Dynasty tiedonohjausjärjestelmä, CPU-kassapankkiohjelma

6 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Joroinen: Keskushallinto jakaantuu kolmeen yksikköön, hallinto-, elinkeino- ja laskentayksikköön. Kunnanjohtaja toimii yksiköiden esimiehenä. Hallintojohtaja vastaa hallintoyksikön, elinkeinoasiamies elinkeinoyksikön ja laskentapäällikkö laskentayksikön toiminnasta. Yleishallinto Hallintoyksikkö vastaa yleishallinnon valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä arkistotoimesta. Hallintoyksikön alaisuudessa toimivassa yhteispalvelupisteessä (neuvonta ja puhelinkeskus) työskentelee kaksi palvelusihteeriä, joista toisen työpanoksesta 50 % on elinkeinoyksiköllä. Talous- ja henkilöstöhallinto Hallintojohtaja vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hän toimii KT-yhteyshenkilönä ja henkilöstöjaoksen sihteerinä. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa laskentayksikkö, jonka esimiehenä toimii laskentapäällikkö. Yksikkö tuottaa ja myy sisäisesti muille toimialoille kirjanpidon ja laskentatoimen sekä palkanlaskennan palveluita, jotka on tuotteistettu. Kirjanpidosta veloitetaan tuotettujen tositteiden ja palkanlaskennasta tuotettujen palkkanauhojen määrien perusteella. Laskutuksista päivähoidon, kirjastojen laskutus sekä vesilaskutus hoidetaan toimialoilla, yleislaskutus kirjanpitoyksikössä. Arkistotoimi Arkistotoimi kuuluu hallintoyksikön toimintoihin. Arkistoinnista vastaa toimistosihteeri-arkistonhoitaja. Tietohallinto Välitön atk-tuki ostetaan Varkauden kaupungilta, jolta ostetaan myös muuta erityisosaamista vaativaa tietohallintopalvelua. Palvelinpalvelut yms. ostetaan mm. MPY Oy:ltä. Työllistäminen Työllistäminen jakaantuu nuorisotoimen ja sosiaalitoimen vastuulle. Toimistopalvelut Kukin toimiala vastaa omista toimistopalveluistaan itse Tukipalvelut Ruoka-, puhtaus- ja talonmies- ja korjaustyöpalvelut sijaitsevat Teknisellä toimialalla Käytettäviä ohjelmistoja: Dynasty asianhallintajärjestelmä (Innofactor) asiakirjahallinnossa ja diaarissa (sis. sopimushallinnan) Pro Economica-taloudenhallintajärjestelmä (sis. Taloussuunnittelun, kirjanpidon ja sisäisen laskennan, yleislaskutuksen, sisäisen ostolaskujen kierrätyksen, osto- ja myyntireskontran sekä käyttöomaisuuskirjanpidon) (CGI Oy), VesikantaPlus- vesihuoltolaskutusohjelmisto, ProConsona päivähoidon laskutus ja palkanlaskenta Populus-henkilöstöhallintajärjestelmä (CGI Oy) (sähköiset lomakkeet), Titania-työvuorosuunnittelu

7 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Leppävirta: Kunnassa on hallinto- ja talousosasto Osastopäällikkönä kunnansihteeri, yhteensä 44 työntekijää. Osastolle kuuluu myös ruokahuolto, elinkeinotoimi sekä ICT tehtävät, jotka ovat muiden työryhmien tehtävänä. Tämän työryhmän toimeksiannon mukaisissa tehtävissä on 12,6 henkilötyövuoden osuus (6/2014) Tehtävät: yleishallinto, kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu- sihteeri- ja toimeenpanotehtävät, arkistotoimi, johdon sihteeripalvelut, puhelinvaihde- ja neuvontapalvelut, henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, taloussuunnittelu ja budjetointi, rahoitus, maksuliikenne, keskitettyjä laskutustehtäviä ja perintätehtävät (ei ole ulkopuolista palvelun tuottajaa). Kirjaaminen ja laskutus tehdään pääosin toimialoilla, joilla ao. tehtäviä hoitaa käytännössä päätyönään yhteensä noin 5 6 henkilöä. Palkanlaskentatyö ostetaan Kuhilakselta, kirjanpito hoitaa tällä hetkellä myös osaa tytäryhtiöistä Käytettäviä ohjelmistoja: Kuntatoimisto ohjelmisto (Triplan Oy) asiakirjahallinnossa ja diaarissa Raindance ohjelmistoperhe (CGI Oy) taloushallinnossa Populus ohjelma (CGI Oy) henkilöstöasioissa.

8 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Keskitetyt konsernipalvelut Talous, henkilöstö ja prosessit Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Konsernihallinto Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Laki-, hallinto- ja tietohallinto-palvelut Hallintojohtaja Tekninen toimiala Tekninen johtaja Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksenjohtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta Organisaatiokaavio Hallinto Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Psykososiaaliset palvelut Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aika Soisalo-opisto Hallinto Maankäyttö Tilapalvelu Kunnallistekniikka Rakennusvalvonta Tukipalvelut

9 Organisaatiokaavio

10 Perusturva/ sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Varkauden kaupunki Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanjohtaja Keskushallinto Hallintojohtaja Elinkeinoasiamies Laskentapäällikkö Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala Sivistysjohtaja Ympäristötoimen ja tekninen toimiala Tekninen johtaja Hallintoyksikkö Elinkeinoyksikkö Laskentayksikkö Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio-opetus Kirjastotoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi. Liikuntatoimi. Nuorisotoimi. Kulttuuritoimi Ymp.toimen hallinto Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Tiejaos Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Kiinteistöpalvelut Maa- ja metsätilat Palo- ja pelastustoimi Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Organisaatiokaavio

11 Leppävirran kunnan organisaatiokaavio

12 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut Tunnusluku (12/2013 tiedoin) Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Asukasluku Kunnan kokonaismenot yhteensä Kunnan kokonaismenot /asukas Kokonaishenkilöstömenot /asukas Henkilöstön kokonaismäärä (sis. vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt, osa-aikaiset ja opiskelijat) Henkilöstömäärä / 1000 asukasta 77,9 92,9 46,6 50 Tilinpäätöksen tunnusluvut (kunta + LL yht.) - tilikauden tulos M - lainakanta /asukas - 6, , , Työkyvyttömyyskustannukset: - Työterveyshuollon kustannukset - Sairauslomien ja työtapaturmien poissaolot keskimäärin per työntekijä - Sairauslomien ja työtapaturmien ajalta maksetut palkat koko kunta 2013 (ei sis. sivukuluja) - Sairauslomien ja työtapaturmien määrä - Työmarkkinatuen kuntaosuus ,1 kpv / tt 1,88 M kpv 1,30 M ,4 kpv / tt kpv ,1 kpv / tt kpv ,4 kpv / tt kpv Työllistämisen aktivointiaste (2013 ka.) 26,1 % 25,9 29,5 % 27%

13 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto Tunnusluku (12/2013 tiedoin) Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Asukasluku Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas , Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 1,95 2,44 1,73 1,2 Hallinnon henkilöstön määrä yhteensä kpl ,6 HUOM! Kuntakohtaiset hallinnon raportointimäärittelyjen erot seuraavilla dioilla

14 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Varkaus Asukasluku : Talous- ja henkilöstöhallinto* Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut** Yhteensä*** Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas 95,76 313, Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas 57,51 223, Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 1,131 0,814 1,945 Henkilöstön määrä kpl * Sisältää työllisyysyksikön (1,1 M, 19 hlö) Lisäksi kaupunginjohtajan palkka kohdistetaan kaupunginhallituksen kustannuksiin Tarkastussihteerin palkka kohdistetaan tarkastuslautakunnan kustannuksiin sekä 10/2013 saakka henkilöstöhallinnon alla toimineen varahenkilöstön (1 M, 49 hlö), ** Sisältää konsernipalvelut, joista joiden kulut yllä, henkilömäärät poislaskettuna toimistopalvelut n. 3,4 M (yht. 61 henkilöä) *** Ei sisällä elinkeinopalveluita Kaupunginhallituksen kokonaismenot / as. 91,3**** -> Sisältää palvelujen ostoa n. 1,5 M (n. 75 % kokonaismenoista) ja kaupunginjohtajan henkilöstökustannukset Kh:n kokouspalkkiot / as. 3,56 Kaupunginvaltuuston kokonaismenot / as. 5,96 Kv:n kokouspalkkiot / as. 2,46 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 4,79 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,49 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 102,05 (sis. Tarkastussihteerin henkilöstökustannukset)

15 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Varkaus Käyttösuunnitelma 2014 Laki-, hallinto- ja tietohallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ostot (Taitoa) Yhteensä Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas 28,62 31,21 23,58 57, Hallinnon henkilöstömenot yhteensä Hallinnon henkilöstömenot / asukas 24,09 18,70 20,02-63 Henkilöstön määrä kpl Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 asukasta 0,41 0,23 0,27-0,90 ei sisällä ATK-tukipalveluita sisältää tietohallintojohtajan ja tietohallintosuunnittelijan * ostopalveluna n. 21 hlö HUOM! Tässä taulukossa olevat luvut ovat muihin kuntiin verrattuna käyttösuunnitelman 2014 lukuja tilinpäätöksen 2013 sijasta tietojen paremman vertailtavuuden vuoksi Varkauden kaupunki teki organisaatiosiirtoja vuoden 2013 aikana Taitoan, varahenkilöstön ja toimistopalveluiden osalta Näissä luvuissa ei ole työllisyysyksikön eikä ATK-tukipalveluiden kustannuksia

16 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Heinävesi As.luku /3672 HEINÄVESI Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteensä Kokonaismenot Kokonaismenot/as 51,9 89, Henkilöstömenot Henkilöstömenot/as 40,4 63,5 104 Henkilöstömäärä/1000 as 0,81 1,63 2 Henkilöstömäärä kpl Kunnanjohtajan palkka kohdistetaan kunnanhallituksen kustannuksiin Kunnanhallituksen kokonaismenot / as Kh:n kokouspalkkiot / as. 4,02 Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 10,44 Kv:n kokouspalkkiot / as. 3,09 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 4,32 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,91 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 53,61

17 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Joroinen As.luku /5215 Hallintoyksikkö Yhteispalvelupiste Palkanlaskentapalvelut Kirjanpitopalvelut Yhteensä*** Kokonaismenot Kokonaismenot/as 66,23 11,11 22,23 28,90 128,46 Henkilöstömenot Henkilöstömenot/as 19,09 9,54 17,93 21,80 68,37 henkilöstömäärä/1000 as 0,38 0,38 0,44 0,52 1,73 Henkilöstömäärä kpl 2 2 2,3 2,7 9 Hallintojohtajan kustannukset ovat kokonaan hallintoyksikössä. *** ei sis. elinkeinopalveluita Kunnanhallituksen kokonaismenot / as. 59,32 (sisältää kunnanjohtajan henkilöstökustannukset) Kh:n kokouspalkkiot / as. 4,72 Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 14,28 Kv:n kokouspalkkiot / as. 3,62 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,59 2,12 tark.ltk ja ulkoinen tilintarkastus yht. Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 75,71

18 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Leppävirta Palkanlaskenta osto Henkilöstöhallinto oma Yhteensä*** Asukasluku : Yleishallinto OOO) Taloushallinto HHH) Kuhilas VVV) Hallinnon kokonaismenot yhteensä XXX) Hallinnon kokonaismenot / asukas ,63 9,26 97, Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas 34,43 41,40-42, ,60 Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 0,49 0,75 0,09 1,3 Henkilöstön määrä kpl 5 7,6-1 13,6 VVV) Eläkemenoperusteinen varhe osuus on v Kunnanhallituksen kokonaismenot / as. 10,52 XXX) Sis sisäiset erät, ei poistoja Kh:n kokouspalkkiot / as. 3,96 000) sisältää vaalit ja tilintarkastuksen HHH) Sisältää tytäryhtiöiden kirjanpitoa Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 9,05 Kv:n kokouspalkkiot / as. 4,89 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 2,55 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,91 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 22,12

19 Ikärakenne / Varkaus

20 Ikärakenne / Heinävesi

21 Kpl Ikärakenne / Joroinen 60 Ikäjakauma Vakituinen henkilöstö Ka Naiset ,42 Miehet ,94 Kaikki ,52

22 Ikärakenne / Leppävirta

23 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Lähde: Keva, luokitukset FCG

24 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, jos henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

25 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, jos henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

26 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Joroinen Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, kun henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

27 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Lähde: Keva, luokitukset FCG

28 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

29 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

30 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

31 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

32 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

33 3) Palveluverkko ja palvelupisteet Varkaus: Konsernihallinto on keskitetty kokonaisuudessaan Varkauden kaupungintalolle (Ahlströminkatu 6) Kunnan Taitoa Oy:n toimipiste sijaitsee kaupungintalon läheisyydessä Navitas Kiinteistöjen toimitiloissa Heinävesi: Yleishallinto sekä toimialojen toimistopalvelut toimivat keskitetysti kunnanvirastolla Kermanrannantie 7. Ainoastaan kotihoidon, palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen toimistopalvelut toimivat palvelukeskuksen yhteydessä Sairaalantie 2. Leppävirta: Kaikki kuvatut toiminnot ovat kunnanviraston tiloissa, Savonkatu 39 Toimitilat ovat tarkoituksenmukaisessa käyttökunnossa, eikä uusia tai muutostarpeita ole. Joroinen: Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto-, arkistotoimi ja tietohallinto toimivat keskitetysti kunnanvirastolla (Mutalantie 2) eikä tällä hetkellä ole muutostarpeita

34 4) Palvelujen keskeiset kehittämistarpeet kunnittain Varkaus: sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin omistajaohjaus toiminnan sopeuttaminen talouden realiteetteihin siirtyminen prosessiorganisaatioon kuntalain muutokset eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot ja muut työkyvyttömyyskustannukset Leppävirta: Kuntatalouden haasteet ja nettomenojen pienentäminen Työprosessien kuvaaminen ja sijaistuksen ja yhteistyön kehittäminen hallinnonalojen välillä Omistajaohjauksen ja konserninhallinnon kehittäminen Siirtyminen mobiilivaihteeseen toimintatavan muutos Osaamisen varmistaminen / eläköitymisten yhteydessä Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköinen arkistointi Taloushallinnon ohjelmistojen rajapintojen integrointi ja automatisointi (esim. esijärjestelmä laskutus kirjanpito suunnittelu raportointi -ketju) Kysymys talous- ja hallintopalvelun sopeutuksesta toimintojen siirtyessä muiden hoidettavaksi; Kysterin ottaessa loputkin sote toiminnoista tukipalvelutuotannon supistamiseen syntyy painetta Miten paljon kunnille tulee lisätyötä työttömänä 300/500 päivää olleiden palveluista (lain muutos)? Ylikunnallisen yhteistyön paikka? Joroinen: Nykyisten toimintojen kehittäminen ja tehostaminen Sähköiset palvelut Sisäinen valvonta ja konsernin omistajaohjaus Toiminnan sopeuttaminen (talous ja muuttuvat olosuhteet) Eläkepoistuman hyödyntäminen Henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot ja muut työkyvyttömyyskustannukset Heinävesi: sähköisten palvelujen kehittäminen sisäinen valvonta ja konsernin omistajaohjaus toiminnan sopeuttaminen kunnan maksukyvyn mukaisesti eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot muut työkyvyttömyyskustannukset

35 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Yhtäläisyyksiä: Kaikkien kuntien keskushallinto sijaitsee pääosin yhdessä toimipisteessä (kunnantalo) Kaikilla kunnilla on erillisiä hallinnollisia ja tukipalvelutehtäviä myös eri toimialoilla Kaikilla kunnilla samantyyppiset kehittämistarpeet Eroavaisuuksia: Varkaus tuottaa sote- ja tietohallintopalvelut Joroisille Leppävirta ostaa sote-palvelut pääosin Kysteri-liikelaitokselta Varkauden kaupunkikonsernissa selkeästi enemmän tytäryhtiöitä Varkaudella keskitetty työllisyysyksikkö Varkaus ja Leppävirta ulkoistaneet palkkahallinnon, Varkaus myös kirjanpidon; Joroinen ja Heinävesi tuottavat itse Varkauden kaupungilla ainoat omat lakipalvelut (hallintojohtaja)

36 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Liitoksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia: Yhtenäistetty työllisyydenhoito Keskitetty hallinto, hajautettu palveluverkosto Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhtenäistetty päätöksenteko- ja hallinto-organisaatio Yhdistetty taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, asiakirjahallinto, lakipalvelut yms. Yhtenäistetty tietohallinto, järjestelmäarkkitehtuuri ja toimintatavat Kustannustehokkuutta tietojärjestelmähankintoihin Henkilöstön yhteiskäyttö uudessa kunnassa Vakituinen ja sijaishenkilöstö Keskitetty konserniohjaus Konsernirakenteen tarkastelu ja uudistaminen Liitoksen kokonaisvaikutuksia ovat mm. osaamisen ja kehittämisresurssien lisääminen, erikoistumismahdollisuudet, toimintojen rationalisointi ja henkilöstökustannusten pienentäminen. Hallinnon kyky tukea päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa paranee, joka mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.

37 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Seutuyhteistyön mahdollisuuksia: Seutuyhteistyön lisääminen työllistämisessä (mm. ohjaus ja työttömien eläkehakemusten tekemisessä) Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhteistyö lakipalveluissa (Varkauden hallintojohtaja) Yhteistyö sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa (sisäinen tarkastaja?) Yhteinen työsuojelu- ja työhyvinvointiorganisaatio Yhteistyö sähköisessä asiahallinnassa ja sähköisessä arkistoinnissa Henkilöstön osaamisen kehittäminen yhteistyössä (yhteiset koulutukset, perehdyttäminen, neuvonta myös etänä) Valmiussuunnitteluyhteistyö (jatkuvuus, varautuminen, turvallisuus, häiriötilanteet, poikkeusolot, kriisitiedottaminen) Eri hallinnollisten toimintojen verkostoyhteistyö, säännöllinen yhteydenpito Yhteistyö hankinnoissa Tehokas seutuyhteistyö edellyttää yhtenäistettyä tietohallintoa, järjestelmäarkkitehtuuria ja toimintatapoja Erillinen hanke menossa Henkilöstön yhteiskäyttö seutukunnassa, yhteiset virat/toimet? Samoja asioita pystytään toteuttamaan sekä liitoksessa että seutuyhteistyössä, mutta seutuyhteistyössä palvelujen myyminen ja ostamisen sekä toimijoiden väliset sopimukset edellyttävät oman hallinnointinsa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät järjestelmien ja toimintatapojen yhteensovittamista.

38 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa 3.1 Organisoituminen Organisoitumisen periaatteena on uuden kunnan hallinnon keskittäminen ja palveluiden/toimintojen mahdollinen hajauttaminen alueellisesti (esimerkiksi henkilöstöhallinto Varkaudessa, arkistotoimi Joroisissa jne.). Tehokkainta olisi kuitenkin keskittää hallinnon palvelut ja toiminnot yhteen paikkaan. Organisoituminen edellyttää työvoiman liikkuvuuden lisäämistä. Samalla kuitenkin uuden kunnan organisoinnissa otetaan huomioon etätyömahdollisuudet. Tehokkaalla tilankäytön suunnittelulla on mahdollista vähentää toimitiloista aiheutuvia kiinteistä kustannuksia uuden kunnan alueella Henkilöstön asema kuntaliitoksessa Sääntöohjaus Henkilöstön asema määräytyy kuntarakennelain 29 :n mukaisesti. Henkilöstön asemaan liittyvissä järjestelyissä sovelletaan yhdistymishetkellä voimassa olevia Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen sopimia periaatteita. Siirtyvän henkilöstön yksityiskohtainen palvelussuhdejärjestely- ja sijoitussuunnitelma valmistellaan riittävän ajoissa ennen siirtymisajankohtaa. Kuntaliitoksen yhteydessä laaditaan erillinen henkilöstön siirtosopimus, jossa sovitaan uuden kunnan palvelukseen siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Henkilöstölle pyritään luomaan mahdollisuus urakiertoon (kouluttautuminen, tehtävien muutos yms.). Siirtyvän henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot (ml. henkilöstöetuudet) yhdenmukaistetaan siirtosopimuksessa määritellyllä tavalla. Siirtymäkaudesta ja toteutuksesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa. Palkkojen ja palvelussuhteen yhdenmukaistamiseen on varattava erillinen määräraha. Kaikki mahdolliset paikalliset virka- ja työehtosopimukset tulee irtisanoa päättymään ennen liitosajankohtaa. Yhdistyvät kunnat neuvottelevat keskenään ennen liitosajankohtaa tapahtuvista sitovista henkilöstöratkaisuista (palkantarkastukset, henkilöstön rekrytointi yms.), jotka olisivat voimassa liitosajankohdan jälkeen ja joilla on vaikutusta liitoksen jälkeisten toimintojen organisointiin ja toteutukseen. Kunnat pidättäytyvät kustannuksia kasvattavista toimenpiteistä ennen kuntaliitoksen toteutumista. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojeluyhteistoiminta järjestetään henkilöstön siirtosopimuksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön edustajien lukumäärät ja ajankäytön vapautus luottamustehtävien hoitamiseen neuvotellaan ennen liitosajankohtaa. Uudelle kunnalle on laadittava hallintosääntö, jossa on otettava huomioon kuntalain mahdolliset muutokset. Liitospäätösten ja liitoksen voimaantulon välisenä aikana merkittävät muutokset palvelutuotannossa tai toiminnoissa tai merkittävien investointien toteuttaminen tai pääomien järjesteleminen vaativat kaikkien liitoskuntien hyväksymistä.

39 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa Henkilöstömäärä toimialoittain Varkaus Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto Yhteensä Leppävirta Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto* Yhteensä Sosiaali- ja terveys * Sivistys Tekninen Muut** Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen ** ** Muut * Varkauden kaupungin henkilöstö Joroisten kunnan palvelutuotantoon ** Soisalon Työterveys -liikelaitos * Yleishallinnossa myös elinkeinotoimi ja ict **Ruokahuolto 510 Joroinen Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto 11* 1* 12 Sosiaali- ja terveys ** Sivistys Tekninen Muut* Yhteensä Heinävesi Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto * 19 Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen 11+37** 6** 0 54 Muut* Yhteensä * Sisältää kunnanjohtajan ja elinkeinotoimen henkilöstön **Ks. Varkauden kaupungin henkilöstö 216 * työpaja ** ruoka- ja puhtauspalvelut (siirretty yleishallintoon) 334

40 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa Henkilöstömäärä toimialoittain Kaikki kunnat yhteensä Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen Muut * * Soisalon Työterveys liikelaitos Yleishallinto Sivistys Muut* Sosiaali- ja terveys Tekninen

KUNTALAISKUULEMINEN 12.11.2014 - JOROINEN

KUNTALAISKUULEMINEN 12.11.2014 - JOROINEN VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus KUNTALAISKUULEMINEN 12.11.2014 - JOROINEN Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8.

Lisätiedot

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014.

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8. 17.12.2014

Lisätiedot

KUNTALAISKUULEMINEN 27.10.2014 - LEPPÄVIRTA

KUNTALAISKUULEMINEN 27.10.2014 - LEPPÄVIRTA VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus KUNTALAISKUULEMINEN 27.10.2014 - LEPPÄVIRTA Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8.

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot