Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden seudun kuntarakenneselvitys"

Transkriptio

1 Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti

2 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain 2. Palveluittain keskeiset tunnusluvut 3. Palveluverkko ja palvelupisteet kuvattuna 4. Palvelujen keskeiset kehittämistarpeet kunnittain 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen ja seutuyhteistyön mahdollisuuksista 1. Liitoksen mahdollisuudet ja vaikutukset 2. Seutuyhteistyön mahdollisuudet 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa

3 Työllistäminen hoidetaan keskitetysti henkilöstöhallinnon alaisessa työllisyysyksikössä, joka koordinoi työllistämistä kokonaisvaltaisesti kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Varkaus: Kaupungin yleishallinto on keskitetty konsernihallintoon, jossa on kaksi pääasiallista vastuualuetta: 1) Talous, henkilöstö ja prosessit 2) Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Konsernihallinto on kaupunginjohtajan esikuntaelin, jota kaupunginjohtaja käyttää apuna konsernin johtamisessa. Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernihallinto vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, talous- ja henkilöstöpalveluja. 1) Talous, henkilöstö ja prosessit -vastuualueella Talousjohtaja johtaa ja valvoo kaupungin taloushallintoa, vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, vastaa raportoinnista ja tilinpäätöksen valmistelusta sekä vastaa kaupungin laskentatoimesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi talousjohtaja vastaa kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta, toimii asuntoviranomaisena sekä vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä. Henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä vastaa kaupungin henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä. Henkilöstöjohtaja vastaa virka- ja työehtosopimuksista poikkeavien paikallissopimusten neuvottelemisesta, palvelussuhdeasioita koskevista neuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta sekä kehittää ja koordinoida työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa. Lisäksi henkilöstöjohtaja vastaa keskitetystä koulutuksesta, kehittää ja koordinoida rekrytointia, vastaa tukityöllistämisestä sekä vastaa työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämisestä. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (noin 20 htv) on vastannut alkaen Kunnan Taitoa Oy, jonka palvelutuotannon tilaajina toimivat talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Palvelut veloitetaan kaupungilta yhteistyösopimuksen perusteella. Kehitysjohtaja vastaa kaupungin yleisestä ja prosessien kehittämisestä sekä omistajaohjauksesta yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa ja elinkeinotoiminnasta. Kehitysjohtaja toimii elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

4 Varkaus: 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain 2) Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut vastuualueella Hallintojohtaja vastaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä, vastaa kaupungin oikeudellisista asiantuntijatehtävistä, edustaa kaupunkia oikeudellisissa asioissa (ellei tehtävää ole annettu muulle kaupungin viranomaiselle) sekä vastaa päätöksenteon valmistelun ohjauksesta ja koordinoinnista sekä omalta osaltaan päätöksenteon valmistelusta. Lisäksi hallintojohtaja vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestämisestä, vastaa verotuslainsäädännön mukaan kaupunginhallitukselle kuuluvista tehtävistä, vastaa kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä vastaa kaupungin tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtävistä sekä vastaa arkistotoimesta. Arkistotoimi Arkistointia johtaa keskusarkistonhoitaja. Tietohallinto Kaupungilla on oma tietohallinto ja ATK-yksikkö, joka tuottaa palvelut tällä hetkellä myös Joroisten kunnalle. Palvelinpalvelut yms. ostetaan mm. Istekki Oy:ltä. Tietohallintoa johtaa tietohallintojohtaja. Toimistopalvelut Kukin toimiala vastaa omista toimistopalveluistaan itse ( saakka keskitetyt toimistopalvelut) Tukipalvelut Ruoka-, puhtaus- ja tilapalvelut toimivat alkaen yhdistettynä tukipalveluyksikkönä ja sijaitsevat teknisellä toimialalla Lisäksi kaupunginjohtajan alaisuuteen kuuluu tarkastussihteeri, joka vastaa tarkastustoimesta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. Hankinnat Hankinta- ja logistiikkapäällikkö vastaa Keski-Savon logistiikkayksikön toiminnasta sekä toimii kaupungin hankintayhteishenkilönä. Hankinnat toteutetaan pääosin IS-Hankinta Oy:n kautta. Käytössä olevia ohjelmistoja: Kuntatoimisto ohjelmisto (Triplan Oy) asiakirjahallinnossa ja diaarissa AdeEko- ohjelmisto kirjanpidossa sekä Raindance ohjelmistoperheen TANE raportointiin ja BUDNET taloussuunnitteluun, ProE yleislaskutukseen (CGI Oy) Pegasos palkanlaskennassa, Titania työvuorosuunnittelussa, matkalaskuissa Populus, HRM- ja webtallennus henkilöstöhallinnossa (työsopimukset, lomat ym.) (CGI Oy)

5 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Heinävesi: Yleishallinto jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: Yleishallinto, ruoka- ja puhtauspalvelut, kehittämistoiminta ja työllisyyden edistäminen Yleishallinto - kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, muu yleishallinto, vaalit, käyttövarausmäärärahat, hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, atk-palvelut, matkailupalvelut, joukkoliikenne sekä isännöinti- ja talouspalvelut (myydään hallinnointia vuokrataloyhtiölle). Lisäksi maaseututoimi ostetaan Savonlinnan seudun yhteistoiminta-alueelta. - kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muun yleishallinnon kustannuspaikkojen osalta kunnanjohtaja on tilivelvollinen, muiden kustannuspaikkojen osalta kunnansihteeri Ruoka- ja puhtauspalvelut - puhtauspalvelut (teknisen toimen siivoojat ja perusturvan laitoshuoltajat) liitettiin kunnanhallituksen alaisuuteen ruokapalveluihin. - tilivelvollinen ravitsemuspäällikkö Kehittämistoiminta - hankkeet ja elinkeinotoimi (ostetaan palveluja Wäläkky Keski-Savon uusyrityskeskus ry:ltä - tilinvelvollinen kunnanjohtaja Työllisyyden edistäminen - työllisyystyöt (hallintokuntien palkkatukityöllistäminen), työllisyyden edistäminen (työpaja projekti sekä nuorten kesätyöllistäminen). Työllisyyden toimistopalvelut hoidetaan talous- ja hallintopalveluissa. - tilivelvollinen kunnansihteeri Hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä atk-palvelut myyvät palveluitaan sisäisesti muille toimialoille. Vyörytyserät määräytyvät hallinto- ja henkilöstöpalveluista euromäärien suhteessa, talouspalveluista ulkoisten tositteiden kappalemäärän suhteessa sekä atk-palveluista laitteiden määrän suhteessa. Kukin toimiala, perusturva, sivistys ja tekninen toimi, vastaavat omista toimistopalveluistaan. Käytettäviä ohjelmistoja: Palkanlaskenta: Pegasos, web-tallennus, HRM perustiedot, Populus-matkojen hallinta, Titania-työvuorosuunnittelu, verkkopalkkapalvelu Kirjanpito: ProEconomica, vesikanta- ja lämpökantaohjelmat Hallintopalvelut: Dynasty tiedonohjausjärjestelmä, CPU-kassapankkiohjelma

6 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Joroinen: Keskushallinto jakaantuu kolmeen yksikköön, hallinto-, elinkeino- ja laskentayksikköön. Kunnanjohtaja toimii yksiköiden esimiehenä. Hallintojohtaja vastaa hallintoyksikön, elinkeinoasiamies elinkeinoyksikön ja laskentapäällikkö laskentayksikön toiminnasta. Yleishallinto Hallintoyksikkö vastaa yleishallinnon valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä arkistotoimesta. Hallintoyksikön alaisuudessa toimivassa yhteispalvelupisteessä (neuvonta ja puhelinkeskus) työskentelee kaksi palvelusihteeriä, joista toisen työpanoksesta 50 % on elinkeinoyksiköllä. Talous- ja henkilöstöhallinto Hallintojohtaja vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hän toimii KT-yhteyshenkilönä ja henkilöstöjaoksen sihteerinä. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa laskentayksikkö, jonka esimiehenä toimii laskentapäällikkö. Yksikkö tuottaa ja myy sisäisesti muille toimialoille kirjanpidon ja laskentatoimen sekä palkanlaskennan palveluita, jotka on tuotteistettu. Kirjanpidosta veloitetaan tuotettujen tositteiden ja palkanlaskennasta tuotettujen palkkanauhojen määrien perusteella. Laskutuksista päivähoidon, kirjastojen laskutus sekä vesilaskutus hoidetaan toimialoilla, yleislaskutus kirjanpitoyksikössä. Arkistotoimi Arkistotoimi kuuluu hallintoyksikön toimintoihin. Arkistoinnista vastaa toimistosihteeri-arkistonhoitaja. Tietohallinto Välitön atk-tuki ostetaan Varkauden kaupungilta, jolta ostetaan myös muuta erityisosaamista vaativaa tietohallintopalvelua. Palvelinpalvelut yms. ostetaan mm. MPY Oy:ltä. Työllistäminen Työllistäminen jakaantuu nuorisotoimen ja sosiaalitoimen vastuulle. Toimistopalvelut Kukin toimiala vastaa omista toimistopalveluistaan itse Tukipalvelut Ruoka-, puhtaus- ja talonmies- ja korjaustyöpalvelut sijaitsevat Teknisellä toimialalla Käytettäviä ohjelmistoja: Dynasty asianhallintajärjestelmä (Innofactor) asiakirjahallinnossa ja diaarissa (sis. sopimushallinnan) Pro Economica-taloudenhallintajärjestelmä (sis. Taloussuunnittelun, kirjanpidon ja sisäisen laskennan, yleislaskutuksen, sisäisen ostolaskujen kierrätyksen, osto- ja myyntireskontran sekä käyttöomaisuuskirjanpidon) (CGI Oy), VesikantaPlus- vesihuoltolaskutusohjelmisto, ProConsona päivähoidon laskutus ja palkanlaskenta Populus-henkilöstöhallintajärjestelmä (CGI Oy) (sähköiset lomakkeet), Titania-työvuorosuunnittelu

7 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Leppävirta: Kunnassa on hallinto- ja talousosasto Osastopäällikkönä kunnansihteeri, yhteensä 44 työntekijää. Osastolle kuuluu myös ruokahuolto, elinkeinotoimi sekä ICT tehtävät, jotka ovat muiden työryhmien tehtävänä. Tämän työryhmän toimeksiannon mukaisissa tehtävissä on 12,6 henkilötyövuoden osuus (6/2014) Tehtävät: yleishallinto, kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu- sihteeri- ja toimeenpanotehtävät, arkistotoimi, johdon sihteeripalvelut, puhelinvaihde- ja neuvontapalvelut, henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, taloussuunnittelu ja budjetointi, rahoitus, maksuliikenne, keskitettyjä laskutustehtäviä ja perintätehtävät (ei ole ulkopuolista palvelun tuottajaa). Kirjaaminen ja laskutus tehdään pääosin toimialoilla, joilla ao. tehtäviä hoitaa käytännössä päätyönään yhteensä noin 5 6 henkilöä. Palkanlaskentatyö ostetaan Kuhilakselta, kirjanpito hoitaa tällä hetkellä myös osaa tytäryhtiöistä Käytettäviä ohjelmistoja: Kuntatoimisto ohjelmisto (Triplan Oy) asiakirjahallinnossa ja diaarissa Raindance ohjelmistoperhe (CGI Oy) taloushallinnossa Populus ohjelma (CGI Oy) henkilöstöasioissa.

8 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Keskitetyt konsernipalvelut Talous, henkilöstö ja prosessit Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Konsernihallinto Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Laki-, hallinto- ja tietohallinto-palvelut Hallintojohtaja Tekninen toimiala Tekninen johtaja Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksenjohtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta Organisaatiokaavio Hallinto Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Psykososiaaliset palvelut Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aika Soisalo-opisto Hallinto Maankäyttö Tilapalvelu Kunnallistekniikka Rakennusvalvonta Tukipalvelut

9 Organisaatiokaavio

10 Perusturva/ sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Varkauden kaupunki Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanjohtaja Keskushallinto Hallintojohtaja Elinkeinoasiamies Laskentapäällikkö Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala Sivistysjohtaja Ympäristötoimen ja tekninen toimiala Tekninen johtaja Hallintoyksikkö Elinkeinoyksikkö Laskentayksikkö Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio-opetus Kirjastotoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi. Liikuntatoimi. Nuorisotoimi. Kulttuuritoimi Ymp.toimen hallinto Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Tiejaos Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Kiinteistöpalvelut Maa- ja metsätilat Palo- ja pelastustoimi Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Organisaatiokaavio

11 Leppävirran kunnan organisaatiokaavio

12 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut Tunnusluku (12/2013 tiedoin) Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Asukasluku Kunnan kokonaismenot yhteensä Kunnan kokonaismenot /asukas Kokonaishenkilöstömenot /asukas Henkilöstön kokonaismäärä (sis. vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt, osa-aikaiset ja opiskelijat) Henkilöstömäärä / 1000 asukasta 77,9 92,9 46,6 50 Tilinpäätöksen tunnusluvut (kunta + LL yht.) - tilikauden tulos M - lainakanta /asukas - 6, , , Työkyvyttömyyskustannukset: - Työterveyshuollon kustannukset - Sairauslomien ja työtapaturmien poissaolot keskimäärin per työntekijä - Sairauslomien ja työtapaturmien ajalta maksetut palkat koko kunta 2013 (ei sis. sivukuluja) - Sairauslomien ja työtapaturmien määrä - Työmarkkinatuen kuntaosuus ,1 kpv / tt 1,88 M kpv 1,30 M ,4 kpv / tt kpv ,1 kpv / tt kpv ,4 kpv / tt kpv Työllistämisen aktivointiaste (2013 ka.) 26,1 % 25,9 29,5 % 27%

13 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto Tunnusluku (12/2013 tiedoin) Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Asukasluku Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas , Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 1,95 2,44 1,73 1,2 Hallinnon henkilöstön määrä yhteensä kpl ,6 HUOM! Kuntakohtaiset hallinnon raportointimäärittelyjen erot seuraavilla dioilla

14 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Varkaus Asukasluku : Talous- ja henkilöstöhallinto* Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut** Yhteensä*** Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas 95,76 313, Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas 57,51 223, Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 1,131 0,814 1,945 Henkilöstön määrä kpl * Sisältää työllisyysyksikön (1,1 M, 19 hlö) Lisäksi kaupunginjohtajan palkka kohdistetaan kaupunginhallituksen kustannuksiin Tarkastussihteerin palkka kohdistetaan tarkastuslautakunnan kustannuksiin sekä 10/2013 saakka henkilöstöhallinnon alla toimineen varahenkilöstön (1 M, 49 hlö), ** Sisältää konsernipalvelut, joista joiden kulut yllä, henkilömäärät poislaskettuna toimistopalvelut n. 3,4 M (yht. 61 henkilöä) *** Ei sisällä elinkeinopalveluita Kaupunginhallituksen kokonaismenot / as. 91,3**** -> Sisältää palvelujen ostoa n. 1,5 M (n. 75 % kokonaismenoista) ja kaupunginjohtajan henkilöstökustannukset Kh:n kokouspalkkiot / as. 3,56 Kaupunginvaltuuston kokonaismenot / as. 5,96 Kv:n kokouspalkkiot / as. 2,46 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 4,79 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,49 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 102,05 (sis. Tarkastussihteerin henkilöstökustannukset)

15 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Varkaus Käyttösuunnitelma 2014 Laki-, hallinto- ja tietohallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ostot (Taitoa) Yhteensä Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas 28,62 31,21 23,58 57, Hallinnon henkilöstömenot yhteensä Hallinnon henkilöstömenot / asukas 24,09 18,70 20,02-63 Henkilöstön määrä kpl Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 asukasta 0,41 0,23 0,27-0,90 ei sisällä ATK-tukipalveluita sisältää tietohallintojohtajan ja tietohallintosuunnittelijan * ostopalveluna n. 21 hlö HUOM! Tässä taulukossa olevat luvut ovat muihin kuntiin verrattuna käyttösuunnitelman 2014 lukuja tilinpäätöksen 2013 sijasta tietojen paremman vertailtavuuden vuoksi Varkauden kaupunki teki organisaatiosiirtoja vuoden 2013 aikana Taitoan, varahenkilöstön ja toimistopalveluiden osalta Näissä luvuissa ei ole työllisyysyksikön eikä ATK-tukipalveluiden kustannuksia

16 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Heinävesi As.luku /3672 HEINÄVESI Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteensä Kokonaismenot Kokonaismenot/as 51,9 89, Henkilöstömenot Henkilöstömenot/as 40,4 63,5 104 Henkilöstömäärä/1000 as 0,81 1,63 2 Henkilöstömäärä kpl Kunnanjohtajan palkka kohdistetaan kunnanhallituksen kustannuksiin Kunnanhallituksen kokonaismenot / as Kh:n kokouspalkkiot / as. 4,02 Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 10,44 Kv:n kokouspalkkiot / as. 3,09 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 4,32 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,91 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 53,61

17 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Joroinen As.luku /5215 Hallintoyksikkö Yhteispalvelupiste Palkanlaskentapalvelut Kirjanpitopalvelut Yhteensä*** Kokonaismenot Kokonaismenot/as 66,23 11,11 22,23 28,90 128,46 Henkilöstömenot Henkilöstömenot/as 19,09 9,54 17,93 21,80 68,37 henkilöstömäärä/1000 as 0,38 0,38 0,44 0,52 1,73 Henkilöstömäärä kpl 2 2 2,3 2,7 9 Hallintojohtajan kustannukset ovat kokonaan hallintoyksikössä. *** ei sis. elinkeinopalveluita Kunnanhallituksen kokonaismenot / as. 59,32 (sisältää kunnanjohtajan henkilöstökustannukset) Kh:n kokouspalkkiot / as. 4,72 Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 14,28 Kv:n kokouspalkkiot / as. 3,62 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,59 2,12 tark.ltk ja ulkoinen tilintarkastus yht. Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 75,71

18 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Leppävirta Palkanlaskenta osto Henkilöstöhallinto oma Yhteensä*** Asukasluku : Yleishallinto OOO) Taloushallinto HHH) Kuhilas VVV) Hallinnon kokonaismenot yhteensä XXX) Hallinnon kokonaismenot / asukas ,63 9,26 97, Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas 34,43 41,40-42, ,60 Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 0,49 0,75 0,09 1,3 Henkilöstön määrä kpl 5 7,6-1 13,6 VVV) Eläkemenoperusteinen varhe osuus on v Kunnanhallituksen kokonaismenot / as. 10,52 XXX) Sis sisäiset erät, ei poistoja Kh:n kokouspalkkiot / as. 3,96 000) sisältää vaalit ja tilintarkastuksen HHH) Sisältää tytäryhtiöiden kirjanpitoa Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 9,05 Kv:n kokouspalkkiot / as. 4,89 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 2,55 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,91 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 22,12

19 Ikärakenne / Varkaus

20 Ikärakenne / Heinävesi

21 Kpl Ikärakenne / Joroinen 60 Ikäjakauma Vakituinen henkilöstö Ka Naiset ,42 Miehet ,94 Kaikki ,52

22 Ikärakenne / Leppävirta

23 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Lähde: Keva, luokitukset FCG

24 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, jos henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

25 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, jos henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

26 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Joroinen Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, kun henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

27 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Lähde: Keva, luokitukset FCG

28 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

29 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

30 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

31 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

32 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

33 3) Palveluverkko ja palvelupisteet Varkaus: Konsernihallinto on keskitetty kokonaisuudessaan Varkauden kaupungintalolle (Ahlströminkatu 6) Kunnan Taitoa Oy:n toimipiste sijaitsee kaupungintalon läheisyydessä Navitas Kiinteistöjen toimitiloissa Heinävesi: Yleishallinto sekä toimialojen toimistopalvelut toimivat keskitetysti kunnanvirastolla Kermanrannantie 7. Ainoastaan kotihoidon, palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen toimistopalvelut toimivat palvelukeskuksen yhteydessä Sairaalantie 2. Leppävirta: Kaikki kuvatut toiminnot ovat kunnanviraston tiloissa, Savonkatu 39 Toimitilat ovat tarkoituksenmukaisessa käyttökunnossa, eikä uusia tai muutostarpeita ole. Joroinen: Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto-, arkistotoimi ja tietohallinto toimivat keskitetysti kunnanvirastolla (Mutalantie 2) eikä tällä hetkellä ole muutostarpeita

34 4) Palvelujen keskeiset kehittämistarpeet kunnittain Varkaus: sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin omistajaohjaus toiminnan sopeuttaminen talouden realiteetteihin siirtyminen prosessiorganisaatioon kuntalain muutokset eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot ja muut työkyvyttömyyskustannukset Leppävirta: Kuntatalouden haasteet ja nettomenojen pienentäminen Työprosessien kuvaaminen ja sijaistuksen ja yhteistyön kehittäminen hallinnonalojen välillä Omistajaohjauksen ja konserninhallinnon kehittäminen Siirtyminen mobiilivaihteeseen toimintatavan muutos Osaamisen varmistaminen / eläköitymisten yhteydessä Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköinen arkistointi Taloushallinnon ohjelmistojen rajapintojen integrointi ja automatisointi (esim. esijärjestelmä laskutus kirjanpito suunnittelu raportointi -ketju) Kysymys talous- ja hallintopalvelun sopeutuksesta toimintojen siirtyessä muiden hoidettavaksi; Kysterin ottaessa loputkin sote toiminnoista tukipalvelutuotannon supistamiseen syntyy painetta Miten paljon kunnille tulee lisätyötä työttömänä 300/500 päivää olleiden palveluista (lain muutos)? Ylikunnallisen yhteistyön paikka? Joroinen: Nykyisten toimintojen kehittäminen ja tehostaminen Sähköiset palvelut Sisäinen valvonta ja konsernin omistajaohjaus Toiminnan sopeuttaminen (talous ja muuttuvat olosuhteet) Eläkepoistuman hyödyntäminen Henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot ja muut työkyvyttömyyskustannukset Heinävesi: sähköisten palvelujen kehittäminen sisäinen valvonta ja konsernin omistajaohjaus toiminnan sopeuttaminen kunnan maksukyvyn mukaisesti eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot muut työkyvyttömyyskustannukset

35 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Yhtäläisyyksiä: Kaikkien kuntien keskushallinto sijaitsee pääosin yhdessä toimipisteessä (kunnantalo) Kaikilla kunnilla on erillisiä hallinnollisia ja tukipalvelutehtäviä myös eri toimialoilla Kaikilla kunnilla samantyyppiset kehittämistarpeet Eroavaisuuksia: Varkaus tuottaa sote- ja tietohallintopalvelut Joroisille Leppävirta ostaa sote-palvelut pääosin Kysteri-liikelaitokselta Varkauden kaupunkikonsernissa selkeästi enemmän tytäryhtiöitä Varkaudella keskitetty työllisyysyksikkö Varkaus ja Leppävirta ulkoistaneet palkkahallinnon, Varkaus myös kirjanpidon; Joroinen ja Heinävesi tuottavat itse Varkauden kaupungilla ainoat omat lakipalvelut (hallintojohtaja)

36 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Liitoksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia: Yhtenäistetty työllisyydenhoito Keskitetty hallinto, hajautettu palveluverkosto Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhtenäistetty päätöksenteko- ja hallinto-organisaatio Yhdistetty taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, asiakirjahallinto, lakipalvelut yms. Yhtenäistetty tietohallinto, järjestelmäarkkitehtuuri ja toimintatavat Kustannustehokkuutta tietojärjestelmähankintoihin Henkilöstön yhteiskäyttö uudessa kunnassa Vakituinen ja sijaishenkilöstö Keskitetty konserniohjaus Konsernirakenteen tarkastelu ja uudistaminen Liitoksen kokonaisvaikutuksia ovat mm. osaamisen ja kehittämisresurssien lisääminen, erikoistumismahdollisuudet, toimintojen rationalisointi ja henkilöstökustannusten pienentäminen. Hallinnon kyky tukea päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa paranee, joka mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.

37 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Seutuyhteistyön mahdollisuuksia: Seutuyhteistyön lisääminen työllistämisessä (mm. ohjaus ja työttömien eläkehakemusten tekemisessä) Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhteistyö lakipalveluissa (Varkauden hallintojohtaja) Yhteistyö sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa (sisäinen tarkastaja?) Yhteinen työsuojelu- ja työhyvinvointiorganisaatio Yhteistyö sähköisessä asiahallinnassa ja sähköisessä arkistoinnissa Henkilöstön osaamisen kehittäminen yhteistyössä (yhteiset koulutukset, perehdyttäminen, neuvonta myös etänä) Valmiussuunnitteluyhteistyö (jatkuvuus, varautuminen, turvallisuus, häiriötilanteet, poikkeusolot, kriisitiedottaminen) Eri hallinnollisten toimintojen verkostoyhteistyö, säännöllinen yhteydenpito Yhteistyö hankinnoissa Tehokas seutuyhteistyö edellyttää yhtenäistettyä tietohallintoa, järjestelmäarkkitehtuuria ja toimintatapoja Erillinen hanke menossa Henkilöstön yhteiskäyttö seutukunnassa, yhteiset virat/toimet? Samoja asioita pystytään toteuttamaan sekä liitoksessa että seutuyhteistyössä, mutta seutuyhteistyössä palvelujen myyminen ja ostamisen sekä toimijoiden väliset sopimukset edellyttävät oman hallinnointinsa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät järjestelmien ja toimintatapojen yhteensovittamista.

38 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa 3.1 Organisoituminen Organisoitumisen periaatteena on uuden kunnan hallinnon keskittäminen ja palveluiden/toimintojen mahdollinen hajauttaminen alueellisesti (esimerkiksi henkilöstöhallinto Varkaudessa, arkistotoimi Joroisissa jne.). Tehokkainta olisi kuitenkin keskittää hallinnon palvelut ja toiminnot yhteen paikkaan. Organisoituminen edellyttää työvoiman liikkuvuuden lisäämistä. Samalla kuitenkin uuden kunnan organisoinnissa otetaan huomioon etätyömahdollisuudet. Tehokkaalla tilankäytön suunnittelulla on mahdollista vähentää toimitiloista aiheutuvia kiinteistä kustannuksia uuden kunnan alueella Henkilöstön asema kuntaliitoksessa Sääntöohjaus Henkilöstön asema määräytyy kuntarakennelain 29 :n mukaisesti. Henkilöstön asemaan liittyvissä järjestelyissä sovelletaan yhdistymishetkellä voimassa olevia Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen sopimia periaatteita. Siirtyvän henkilöstön yksityiskohtainen palvelussuhdejärjestely- ja sijoitussuunnitelma valmistellaan riittävän ajoissa ennen siirtymisajankohtaa. Kuntaliitoksen yhteydessä laaditaan erillinen henkilöstön siirtosopimus, jossa sovitaan uuden kunnan palvelukseen siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Henkilöstölle pyritään luomaan mahdollisuus urakiertoon (kouluttautuminen, tehtävien muutos yms.). Siirtyvän henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot (ml. henkilöstöetuudet) yhdenmukaistetaan siirtosopimuksessa määritellyllä tavalla. Siirtymäkaudesta ja toteutuksesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa. Palkkojen ja palvelussuhteen yhdenmukaistamiseen on varattava erillinen määräraha. Kaikki mahdolliset paikalliset virka- ja työehtosopimukset tulee irtisanoa päättymään ennen liitosajankohtaa. Yhdistyvät kunnat neuvottelevat keskenään ennen liitosajankohtaa tapahtuvista sitovista henkilöstöratkaisuista (palkantarkastukset, henkilöstön rekrytointi yms.), jotka olisivat voimassa liitosajankohdan jälkeen ja joilla on vaikutusta liitoksen jälkeisten toimintojen organisointiin ja toteutukseen. Kunnat pidättäytyvät kustannuksia kasvattavista toimenpiteistä ennen kuntaliitoksen toteutumista. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojeluyhteistoiminta järjestetään henkilöstön siirtosopimuksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön edustajien lukumäärät ja ajankäytön vapautus luottamustehtävien hoitamiseen neuvotellaan ennen liitosajankohtaa. Uudelle kunnalle on laadittava hallintosääntö, jossa on otettava huomioon kuntalain mahdolliset muutokset. Liitospäätösten ja liitoksen voimaantulon välisenä aikana merkittävät muutokset palvelutuotannossa tai toiminnoissa tai merkittävien investointien toteuttaminen tai pääomien järjesteleminen vaativat kaikkien liitoskuntien hyväksymistä.

39 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa Henkilöstömäärä toimialoittain Varkaus Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto Yhteensä Leppävirta Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto* Yhteensä Sosiaali- ja terveys * Sivistys Tekninen Muut** Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen ** ** Muut * Varkauden kaupungin henkilöstö Joroisten kunnan palvelutuotantoon ** Soisalon Työterveys -liikelaitos * Yleishallinnossa myös elinkeinotoimi ja ict **Ruokahuolto 510 Joroinen Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto 11* 1* 12 Sosiaali- ja terveys ** Sivistys Tekninen Muut* Yhteensä Heinävesi Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto * 19 Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen 11+37** 6** 0 54 Muut* Yhteensä * Sisältää kunnanjohtajan ja elinkeinotoimen henkilöstön **Ks. Varkauden kaupungin henkilöstö 216 * työpaja ** ruoka- ja puhtauspalvelut (siirretty yleishallintoon) 334

40 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa Henkilöstömäärä toimialoittain Kaikki kunnat yhteensä Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen Muut * * Soisalon Työterveys liikelaitos Yleishallinto Sivistys Muut* Sosiaali- ja terveys Tekninen

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014.

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8. 17.12.2014

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

KUNTALAISKUULEMINEN HEINÄVESI

KUNTALAISKUULEMINEN HEINÄVESI VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus KUNTALAISKUULEMINEN 28.10.2014 -HEINÄVESI Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Konsernihallinto. Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski

Konsernihallinto. Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Konsernihallinto Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski 18.9.2017 18.9.2017 18.9.2017 2 Toimintatulot TA 2018 Toimintamenot TA 2018 Toimintakate TA 2018 Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 18.9.2017 6 Kaupunginkanslia

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto. Luottamushenkilöiden koulutus Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen

Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto. Luottamushenkilöiden koulutus Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen Tulevaisuuden kunnan hallinto Oulun konsernihallinto Luottamushenkilöiden koulutus 30.5.2017 Konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen Kunnan tehtävät tulevaisuudessa Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Helsingin kaupungin -liikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2017 alkaen. 1 Toimiala ja organisaatio 1.1 -liikelaitos osana keskushallintoa -liikelaitos huolehtii palvelutoiminnan

Lisätiedot

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset Kunnanhallitus 154 02.05.2017 Kunnanhallitus 173 15.05.2017 Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 02.05.2017 154 Vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015 12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO

TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO TALOUSARVIO KONSERNIHALLINTO 1 Tulosalue TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta 2016- -1 517 146-2 387 700-1 056 120-2 136 290-10,50 8 072 370 10 372 370 5 761 692 10 493 780 1,20 6 555 224 7 984 670

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta osa tilivelvollisuutta - valtuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäinen valvonta osa tilivelvollisuutta - valtuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäinen valvonta osa tilivelvollisuutta - valtuutettujen perehdyttämiskoulutus 14.06.2017 Rauni Väänänen-Sainio Tarkastuspäällikkö Sisäinen tarkastus Kuntalain määräykset sisäisestä valvonnasta 14 7 kohta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (5) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 20 8 2009 Voimaan 20.8.2009 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunta tukee ja edistää kaupungin strategista johtamista,

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Selvityksen esittely - Varkaus, Kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento

Selvityksen esittely - Varkaus, Kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Selvityksen esittely - Varkaus, 17.12.2014 Kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento PARAS HANKE VIIVI & WAGNERIN NÄKEMYKSENÄ V.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto (51) Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta (5) Henkilöstöjaosto (5) Kunnanhallitus (13) Elinvoimajaosto (7) Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Nimistötoimikunta Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 14.11.2016: 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T 1 346 160 1 005 913 1 360 890 1 360 890 M E N O T -5 738 370-4

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Muutettu 27.5.2014 Voimaan 27.5.2014 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö.

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö. LASKUJEN VASTAANOTTOON JA HYVÄKSYMISEEN OIKEUTETUISTA SEKÄ KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT 2015: Kh 23.1.2015/29 Vastuualue Oikeellisuuden tarkastaja Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan

Lisätiedot

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä. 1 (5) Kh 2.2.2015 39, voimaan 3.2.2015 Kh 23.11.2015 445, voimaan 1.1.2016 Kh 29.3.2016 98, voimaan 1.4.2016 Kh 14.8.2017 202, voimaan 14.8.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ, KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIVALLAN JATKODELEGOINTI

Lisätiedot

KONSERNIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

KONSERNIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Konsernipalvelujen tulosyksikön toimintaohje 1.5.2 1 (7) KONSERNIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 10 3 2009 Voimaan 10.3.2009 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelut -tulosyksikkö tuottaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot