Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden seudun kuntarakenneselvitys"

Transkriptio

1 Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti

2 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain 2. Palveluittain keskeiset tunnusluvut 3. Palveluverkko ja palvelupisteet kuvattuna 4. Palvelujen keskeiset kehittämistarpeet kunnittain 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen ja seutuyhteistyön mahdollisuuksista 1. Liitoksen mahdollisuudet ja vaikutukset 2. Seutuyhteistyön mahdollisuudet 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa

3 Työllistäminen hoidetaan keskitetysti henkilöstöhallinnon alaisessa työllisyysyksikössä, joka koordinoi työllistämistä kokonaisvaltaisesti kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Varkaus: Kaupungin yleishallinto on keskitetty konsernihallintoon, jossa on kaksi pääasiallista vastuualuetta: 1) Talous, henkilöstö ja prosessit 2) Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Konsernihallinto on kaupunginjohtajan esikuntaelin, jota kaupunginjohtaja käyttää apuna konsernin johtamisessa. Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernihallinto vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, talous- ja henkilöstöpalveluja. 1) Talous, henkilöstö ja prosessit -vastuualueella Talousjohtaja johtaa ja valvoo kaupungin taloushallintoa, vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, vastaa raportoinnista ja tilinpäätöksen valmistelusta sekä vastaa kaupungin laskentatoimesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi talousjohtaja vastaa kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta, toimii asuntoviranomaisena sekä vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä. Henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä vastaa kaupungin henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä. Henkilöstöjohtaja vastaa virka- ja työehtosopimuksista poikkeavien paikallissopimusten neuvottelemisesta, palvelussuhdeasioita koskevista neuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta sekä kehittää ja koordinoida työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa. Lisäksi henkilöstöjohtaja vastaa keskitetystä koulutuksesta, kehittää ja koordinoida rekrytointia, vastaa tukityöllistämisestä sekä vastaa työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämisestä. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (noin 20 htv) on vastannut alkaen Kunnan Taitoa Oy, jonka palvelutuotannon tilaajina toimivat talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Palvelut veloitetaan kaupungilta yhteistyösopimuksen perusteella. Kehitysjohtaja vastaa kaupungin yleisestä ja prosessien kehittämisestä sekä omistajaohjauksesta yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa ja elinkeinotoiminnasta. Kehitysjohtaja toimii elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

4 Varkaus: 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain 2) Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut vastuualueella Hallintojohtaja vastaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä, vastaa kaupungin oikeudellisista asiantuntijatehtävistä, edustaa kaupunkia oikeudellisissa asioissa (ellei tehtävää ole annettu muulle kaupungin viranomaiselle) sekä vastaa päätöksenteon valmistelun ohjauksesta ja koordinoinnista sekä omalta osaltaan päätöksenteon valmistelusta. Lisäksi hallintojohtaja vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestämisestä, vastaa verotuslainsäädännön mukaan kaupunginhallitukselle kuuluvista tehtävistä, vastaa kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä vastaa kaupungin tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtävistä sekä vastaa arkistotoimesta. Arkistotoimi Arkistointia johtaa keskusarkistonhoitaja. Tietohallinto Kaupungilla on oma tietohallinto ja ATK-yksikkö, joka tuottaa palvelut tällä hetkellä myös Joroisten kunnalle. Palvelinpalvelut yms. ostetaan mm. Istekki Oy:ltä. Tietohallintoa johtaa tietohallintojohtaja. Toimistopalvelut Kukin toimiala vastaa omista toimistopalveluistaan itse ( saakka keskitetyt toimistopalvelut) Tukipalvelut Ruoka-, puhtaus- ja tilapalvelut toimivat alkaen yhdistettynä tukipalveluyksikkönä ja sijaitsevat teknisellä toimialalla Lisäksi kaupunginjohtajan alaisuuteen kuuluu tarkastussihteeri, joka vastaa tarkastustoimesta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. Hankinnat Hankinta- ja logistiikkapäällikkö vastaa Keski-Savon logistiikkayksikön toiminnasta sekä toimii kaupungin hankintayhteishenkilönä. Hankinnat toteutetaan pääosin IS-Hankinta Oy:n kautta. Käytössä olevia ohjelmistoja: Kuntatoimisto ohjelmisto (Triplan Oy) asiakirjahallinnossa ja diaarissa AdeEko- ohjelmisto kirjanpidossa sekä Raindance ohjelmistoperheen TANE raportointiin ja BUDNET taloussuunnitteluun, ProE yleislaskutukseen (CGI Oy) Pegasos palkanlaskennassa, Titania työvuorosuunnittelussa, matkalaskuissa Populus, HRM- ja webtallennus henkilöstöhallinnossa (työsopimukset, lomat ym.) (CGI Oy)

5 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Heinävesi: Yleishallinto jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: Yleishallinto, ruoka- ja puhtauspalvelut, kehittämistoiminta ja työllisyyden edistäminen Yleishallinto - kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, muu yleishallinto, vaalit, käyttövarausmäärärahat, hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, atk-palvelut, matkailupalvelut, joukkoliikenne sekä isännöinti- ja talouspalvelut (myydään hallinnointia vuokrataloyhtiölle). Lisäksi maaseututoimi ostetaan Savonlinnan seudun yhteistoiminta-alueelta. - kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muun yleishallinnon kustannuspaikkojen osalta kunnanjohtaja on tilivelvollinen, muiden kustannuspaikkojen osalta kunnansihteeri Ruoka- ja puhtauspalvelut - puhtauspalvelut (teknisen toimen siivoojat ja perusturvan laitoshuoltajat) liitettiin kunnanhallituksen alaisuuteen ruokapalveluihin. - tilivelvollinen ravitsemuspäällikkö Kehittämistoiminta - hankkeet ja elinkeinotoimi (ostetaan palveluja Wäläkky Keski-Savon uusyrityskeskus ry:ltä - tilinvelvollinen kunnanjohtaja Työllisyyden edistäminen - työllisyystyöt (hallintokuntien palkkatukityöllistäminen), työllisyyden edistäminen (työpaja projekti sekä nuorten kesätyöllistäminen). Työllisyyden toimistopalvelut hoidetaan talous- ja hallintopalveluissa. - tilivelvollinen kunnansihteeri Hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä atk-palvelut myyvät palveluitaan sisäisesti muille toimialoille. Vyörytyserät määräytyvät hallinto- ja henkilöstöpalveluista euromäärien suhteessa, talouspalveluista ulkoisten tositteiden kappalemäärän suhteessa sekä atk-palveluista laitteiden määrän suhteessa. Kukin toimiala, perusturva, sivistys ja tekninen toimi, vastaavat omista toimistopalveluistaan. Käytettäviä ohjelmistoja: Palkanlaskenta: Pegasos, web-tallennus, HRM perustiedot, Populus-matkojen hallinta, Titania-työvuorosuunnittelu, verkkopalkkapalvelu Kirjanpito: ProEconomica, vesikanta- ja lämpökantaohjelmat Hallintopalvelut: Dynasty tiedonohjausjärjestelmä, CPU-kassapankkiohjelma

6 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Joroinen: Keskushallinto jakaantuu kolmeen yksikköön, hallinto-, elinkeino- ja laskentayksikköön. Kunnanjohtaja toimii yksiköiden esimiehenä. Hallintojohtaja vastaa hallintoyksikön, elinkeinoasiamies elinkeinoyksikön ja laskentapäällikkö laskentayksikön toiminnasta. Yleishallinto Hallintoyksikkö vastaa yleishallinnon valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä arkistotoimesta. Hallintoyksikön alaisuudessa toimivassa yhteispalvelupisteessä (neuvonta ja puhelinkeskus) työskentelee kaksi palvelusihteeriä, joista toisen työpanoksesta 50 % on elinkeinoyksiköllä. Talous- ja henkilöstöhallinto Hallintojohtaja vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hän toimii KT-yhteyshenkilönä ja henkilöstöjaoksen sihteerinä. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa laskentayksikkö, jonka esimiehenä toimii laskentapäällikkö. Yksikkö tuottaa ja myy sisäisesti muille toimialoille kirjanpidon ja laskentatoimen sekä palkanlaskennan palveluita, jotka on tuotteistettu. Kirjanpidosta veloitetaan tuotettujen tositteiden ja palkanlaskennasta tuotettujen palkkanauhojen määrien perusteella. Laskutuksista päivähoidon, kirjastojen laskutus sekä vesilaskutus hoidetaan toimialoilla, yleislaskutus kirjanpitoyksikössä. Arkistotoimi Arkistotoimi kuuluu hallintoyksikön toimintoihin. Arkistoinnista vastaa toimistosihteeri-arkistonhoitaja. Tietohallinto Välitön atk-tuki ostetaan Varkauden kaupungilta, jolta ostetaan myös muuta erityisosaamista vaativaa tietohallintopalvelua. Palvelinpalvelut yms. ostetaan mm. MPY Oy:ltä. Työllistäminen Työllistäminen jakaantuu nuorisotoimen ja sosiaalitoimen vastuulle. Toimistopalvelut Kukin toimiala vastaa omista toimistopalveluistaan itse Tukipalvelut Ruoka-, puhtaus- ja talonmies- ja korjaustyöpalvelut sijaitsevat Teknisellä toimialalla Käytettäviä ohjelmistoja: Dynasty asianhallintajärjestelmä (Innofactor) asiakirjahallinnossa ja diaarissa (sis. sopimushallinnan) Pro Economica-taloudenhallintajärjestelmä (sis. Taloussuunnittelun, kirjanpidon ja sisäisen laskennan, yleislaskutuksen, sisäisen ostolaskujen kierrätyksen, osto- ja myyntireskontran sekä käyttöomaisuuskirjanpidon) (CGI Oy), VesikantaPlus- vesihuoltolaskutusohjelmisto, ProConsona päivähoidon laskutus ja palkanlaskenta Populus-henkilöstöhallintajärjestelmä (CGI Oy) (sähköiset lomakkeet), Titania-työvuorosuunnittelu

7 1) Palvelujen järjestämis- ja organisointitapa / -tavat palveluittain Leppävirta: Kunnassa on hallinto- ja talousosasto Osastopäällikkönä kunnansihteeri, yhteensä 44 työntekijää. Osastolle kuuluu myös ruokahuolto, elinkeinotoimi sekä ICT tehtävät, jotka ovat muiden työryhmien tehtävänä. Tämän työryhmän toimeksiannon mukaisissa tehtävissä on 12,6 henkilötyövuoden osuus (6/2014) Tehtävät: yleishallinto, kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu- sihteeri- ja toimeenpanotehtävät, arkistotoimi, johdon sihteeripalvelut, puhelinvaihde- ja neuvontapalvelut, henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, taloussuunnittelu ja budjetointi, rahoitus, maksuliikenne, keskitettyjä laskutustehtäviä ja perintätehtävät (ei ole ulkopuolista palvelun tuottajaa). Kirjaaminen ja laskutus tehdään pääosin toimialoilla, joilla ao. tehtäviä hoitaa käytännössä päätyönään yhteensä noin 5 6 henkilöä. Palkanlaskentatyö ostetaan Kuhilakselta, kirjanpito hoitaa tällä hetkellä myös osaa tytäryhtiöistä Käytettäviä ohjelmistoja: Kuntatoimisto ohjelmisto (Triplan Oy) asiakirjahallinnossa ja diaarissa Raindance ohjelmistoperhe (CGI Oy) taloushallinnossa Populus ohjelma (CGI Oy) henkilöstöasioissa.

8 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Keskitetyt konsernipalvelut Talous, henkilöstö ja prosessit Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Konsernihallinto Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Laki-, hallinto- ja tietohallinto-palvelut Hallintojohtaja Tekninen toimiala Tekninen johtaja Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksenjohtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta Organisaatiokaavio Hallinto Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Psykososiaaliset palvelut Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aika Soisalo-opisto Hallinto Maankäyttö Tilapalvelu Kunnallistekniikka Rakennusvalvonta Tukipalvelut

9 Organisaatiokaavio

10 Perusturva/ sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Varkauden kaupunki Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanjohtaja Keskushallinto Hallintojohtaja Elinkeinoasiamies Laskentapäällikkö Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala Sivistysjohtaja Ympäristötoimen ja tekninen toimiala Tekninen johtaja Hallintoyksikkö Elinkeinoyksikkö Laskentayksikkö Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio-opetus Kirjastotoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi. Liikuntatoimi. Nuorisotoimi. Kulttuuritoimi Ymp.toimen hallinto Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Tiejaos Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Kiinteistöpalvelut Maa- ja metsätilat Palo- ja pelastustoimi Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Organisaatiokaavio

11 Leppävirran kunnan organisaatiokaavio

12 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut Tunnusluku (12/2013 tiedoin) Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Asukasluku Kunnan kokonaismenot yhteensä Kunnan kokonaismenot /asukas Kokonaishenkilöstömenot /asukas Henkilöstön kokonaismäärä (sis. vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt, osa-aikaiset ja opiskelijat) Henkilöstömäärä / 1000 asukasta 77,9 92,9 46,6 50 Tilinpäätöksen tunnusluvut (kunta + LL yht.) - tilikauden tulos M - lainakanta /asukas - 6, , , Työkyvyttömyyskustannukset: - Työterveyshuollon kustannukset - Sairauslomien ja työtapaturmien poissaolot keskimäärin per työntekijä - Sairauslomien ja työtapaturmien ajalta maksetut palkat koko kunta 2013 (ei sis. sivukuluja) - Sairauslomien ja työtapaturmien määrä - Työmarkkinatuen kuntaosuus ,1 kpv / tt 1,88 M kpv 1,30 M ,4 kpv / tt kpv ,1 kpv / tt kpv ,4 kpv / tt kpv Työllistämisen aktivointiaste (2013 ka.) 26,1 % 25,9 29,5 % 27%

13 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto Tunnusluku (12/2013 tiedoin) Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Asukasluku Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas , Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 1,95 2,44 1,73 1,2 Hallinnon henkilöstön määrä yhteensä kpl ,6 HUOM! Kuntakohtaiset hallinnon raportointimäärittelyjen erot seuraavilla dioilla

14 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Varkaus Asukasluku : Talous- ja henkilöstöhallinto* Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut** Yhteensä*** Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas 95,76 313, Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas 57,51 223, Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 1,131 0,814 1,945 Henkilöstön määrä kpl * Sisältää työllisyysyksikön (1,1 M, 19 hlö) Lisäksi kaupunginjohtajan palkka kohdistetaan kaupunginhallituksen kustannuksiin Tarkastussihteerin palkka kohdistetaan tarkastuslautakunnan kustannuksiin sekä 10/2013 saakka henkilöstöhallinnon alla toimineen varahenkilöstön (1 M, 49 hlö), ** Sisältää konsernipalvelut, joista joiden kulut yllä, henkilömäärät poislaskettuna toimistopalvelut n. 3,4 M (yht. 61 henkilöä) *** Ei sisällä elinkeinopalveluita Kaupunginhallituksen kokonaismenot / as. 91,3**** -> Sisältää palvelujen ostoa n. 1,5 M (n. 75 % kokonaismenoista) ja kaupunginjohtajan henkilöstökustannukset Kh:n kokouspalkkiot / as. 3,56 Kaupunginvaltuuston kokonaismenot / as. 5,96 Kv:n kokouspalkkiot / as. 2,46 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 4,79 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,49 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 102,05 (sis. Tarkastussihteerin henkilöstökustannukset)

15 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Varkaus Käyttösuunnitelma 2014 Laki-, hallinto- ja tietohallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ostot (Taitoa) Yhteensä Hallinnon kokonaismenot yhteensä Hallinnon kokonaismenot / asukas 28,62 31,21 23,58 57, Hallinnon henkilöstömenot yhteensä Hallinnon henkilöstömenot / asukas 24,09 18,70 20,02-63 Henkilöstön määrä kpl Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 asukasta 0,41 0,23 0,27-0,90 ei sisällä ATK-tukipalveluita sisältää tietohallintojohtajan ja tietohallintosuunnittelijan * ostopalveluna n. 21 hlö HUOM! Tässä taulukossa olevat luvut ovat muihin kuntiin verrattuna käyttösuunnitelman 2014 lukuja tilinpäätöksen 2013 sijasta tietojen paremman vertailtavuuden vuoksi Varkauden kaupunki teki organisaatiosiirtoja vuoden 2013 aikana Taitoan, varahenkilöstön ja toimistopalveluiden osalta Näissä luvuissa ei ole työllisyysyksikön eikä ATK-tukipalveluiden kustannuksia

16 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Heinävesi As.luku /3672 HEINÄVESI Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteensä Kokonaismenot Kokonaismenot/as 51,9 89, Henkilöstömenot Henkilöstömenot/as 40,4 63,5 104 Henkilöstömäärä/1000 as 0,81 1,63 2 Henkilöstömäärä kpl Kunnanjohtajan palkka kohdistetaan kunnanhallituksen kustannuksiin Kunnanhallituksen kokonaismenot / as Kh:n kokouspalkkiot / as. 4,02 Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 10,44 Kv:n kokouspalkkiot / as. 3,09 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 4,32 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,91 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 53,61

17 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Joroinen As.luku /5215 Hallintoyksikkö Yhteispalvelupiste Palkanlaskentapalvelut Kirjanpitopalvelut Yhteensä*** Kokonaismenot Kokonaismenot/as 66,23 11,11 22,23 28,90 128,46 Henkilöstömenot Henkilöstömenot/as 19,09 9,54 17,93 21,80 68,37 henkilöstömäärä/1000 as 0,38 0,38 0,44 0,52 1,73 Henkilöstömäärä kpl 2 2 2,3 2,7 9 Hallintojohtajan kustannukset ovat kokonaan hallintoyksikössä. *** ei sis. elinkeinopalveluita Kunnanhallituksen kokonaismenot / as. 59,32 (sisältää kunnanjohtajan henkilöstökustannukset) Kh:n kokouspalkkiot / as. 4,72 Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 14,28 Kv:n kokouspalkkiot / as. 3,62 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,59 2,12 tark.ltk ja ulkoinen tilintarkastus yht. Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 75,71

18 2) Palveluittain keskeiset tunnusluvut / hallinto, Leppävirta Palkanlaskenta osto Henkilöstöhallinto oma Yhteensä*** Asukasluku : Yleishallinto OOO) Taloushallinto HHH) Kuhilas VVV) Hallinnon kokonaismenot yhteensä XXX) Hallinnon kokonaismenot / asukas ,63 9,26 97, Hallinnon henkilöstömenot yht Hallinnon henkilöstömenot / asukas 34,43 41,40-42, ,60 Hallinnon henkilöstömäärä / 1000 as. 0,49 0,75 0,09 1,3 Henkilöstön määrä kpl 5 7,6-1 13,6 VVV) Eläkemenoperusteinen varhe osuus on v Kunnanhallituksen kokonaismenot / as. 10,52 XXX) Sis sisäiset erät, ei poistoja Kh:n kokouspalkkiot / as. 3,96 000) sisältää vaalit ja tilintarkastuksen HHH) Sisältää tytäryhtiöiden kirjanpitoa Kunnanvaltuuston kokonaismenot / as. 9,05 Kv:n kokouspalkkiot / as. 4,89 Tarkastuslautakunnan kokonaismenot / as. 2,55 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä : Tarkltk:n kokouspalkkiot / as. 0,91 Yleishallinnon demokratiakustannukset yhteensä / asukas: 22,12

19 Ikärakenne / Varkaus

20 Ikärakenne / Heinävesi

21 Kpl Ikärakenne / Joroinen 60 Ikäjakauma Vakituinen henkilöstö Ka Naiset ,42 Miehet ,94 Kaikki ,52

22 Ikärakenne / Leppävirta

23 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Lähde: Keva, luokitukset FCG

24 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, jos henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

25 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, jos henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

26 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Joroinen Ammattiryhmittäistä eläkepoistumaennustetta ei esitetä, kun henkilöstöryhmässä henkilöstömäärä on vähemmän kuin 8 Lähde: Keva, luokitukset FCG

27 Henkilöstön eläkepoistumaennuste Lähde: Keva, luokitukset FCG

28 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

29 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

30 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

31 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

32 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi

33 3) Palveluverkko ja palvelupisteet Varkaus: Konsernihallinto on keskitetty kokonaisuudessaan Varkauden kaupungintalolle (Ahlströminkatu 6) Kunnan Taitoa Oy:n toimipiste sijaitsee kaupungintalon läheisyydessä Navitas Kiinteistöjen toimitiloissa Heinävesi: Yleishallinto sekä toimialojen toimistopalvelut toimivat keskitetysti kunnanvirastolla Kermanrannantie 7. Ainoastaan kotihoidon, palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen toimistopalvelut toimivat palvelukeskuksen yhteydessä Sairaalantie 2. Leppävirta: Kaikki kuvatut toiminnot ovat kunnanviraston tiloissa, Savonkatu 39 Toimitilat ovat tarkoituksenmukaisessa käyttökunnossa, eikä uusia tai muutostarpeita ole. Joroinen: Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto-, arkistotoimi ja tietohallinto toimivat keskitetysti kunnanvirastolla (Mutalantie 2) eikä tällä hetkellä ole muutostarpeita

34 4) Palvelujen keskeiset kehittämistarpeet kunnittain Varkaus: sähköisten palveluiden kehittäminen konsernin omistajaohjaus toiminnan sopeuttaminen talouden realiteetteihin siirtyminen prosessiorganisaatioon kuntalain muutokset eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot ja muut työkyvyttömyyskustannukset Leppävirta: Kuntatalouden haasteet ja nettomenojen pienentäminen Työprosessien kuvaaminen ja sijaistuksen ja yhteistyön kehittäminen hallinnonalojen välillä Omistajaohjauksen ja konserninhallinnon kehittäminen Siirtyminen mobiilivaihteeseen toimintatavan muutos Osaamisen varmistaminen / eläköitymisten yhteydessä Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköinen arkistointi Taloushallinnon ohjelmistojen rajapintojen integrointi ja automatisointi (esim. esijärjestelmä laskutus kirjanpito suunnittelu raportointi -ketju) Kysymys talous- ja hallintopalvelun sopeutuksesta toimintojen siirtyessä muiden hoidettavaksi; Kysterin ottaessa loputkin sote toiminnoista tukipalvelutuotannon supistamiseen syntyy painetta Miten paljon kunnille tulee lisätyötä työttömänä 300/500 päivää olleiden palveluista (lain muutos)? Ylikunnallisen yhteistyön paikka? Joroinen: Nykyisten toimintojen kehittäminen ja tehostaminen Sähköiset palvelut Sisäinen valvonta ja konsernin omistajaohjaus Toiminnan sopeuttaminen (talous ja muuttuvat olosuhteet) Eläkepoistuman hyödyntäminen Henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot ja muut työkyvyttömyyskustannukset Heinävesi: sähköisten palvelujen kehittäminen sisäinen valvonta ja konsernin omistajaohjaus toiminnan sopeuttaminen kunnan maksukyvyn mukaisesti eläkepoistuman hyödyntäminen henkilöstökustannusten vähentäminen sijaiskustannukset sairauspoissaolot muut työkyvyttömyyskustannukset

35 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Yhtäläisyyksiä: Kaikkien kuntien keskushallinto sijaitsee pääosin yhdessä toimipisteessä (kunnantalo) Kaikilla kunnilla on erillisiä hallinnollisia ja tukipalvelutehtäviä myös eri toimialoilla Kaikilla kunnilla samantyyppiset kehittämistarpeet Eroavaisuuksia: Varkaus tuottaa sote- ja tietohallintopalvelut Joroisille Leppävirta ostaa sote-palvelut pääosin Kysteri-liikelaitokselta Varkauden kaupunkikonsernissa selkeästi enemmän tytäryhtiöitä Varkaudella keskitetty työllisyysyksikkö Varkaus ja Leppävirta ulkoistaneet palkkahallinnon, Varkaus myös kirjanpidon; Joroinen ja Heinävesi tuottavat itse Varkauden kaupungilla ainoat omat lakipalvelut (hallintojohtaja)

36 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Liitoksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia: Yhtenäistetty työllisyydenhoito Keskitetty hallinto, hajautettu palveluverkosto Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhtenäistetty päätöksenteko- ja hallinto-organisaatio Yhdistetty taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, asiakirjahallinto, lakipalvelut yms. Yhtenäistetty tietohallinto, järjestelmäarkkitehtuuri ja toimintatavat Kustannustehokkuutta tietojärjestelmähankintoihin Henkilöstön yhteiskäyttö uudessa kunnassa Vakituinen ja sijaishenkilöstö Keskitetty konserniohjaus Konsernirakenteen tarkastelu ja uudistaminen Liitoksen kokonaisvaikutuksia ovat mm. osaamisen ja kehittämisresurssien lisääminen, erikoistumismahdollisuudet, toimintojen rationalisointi ja henkilöstökustannusten pienentäminen. Hallinnon kyky tukea päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa paranee, joka mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.

37 2. Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Seutuyhteistyön mahdollisuuksia: Seutuyhteistyön lisääminen työllistämisessä (mm. ohjaus ja työttömien eläkehakemusten tekemisessä) Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhteistyö lakipalveluissa (Varkauden hallintojohtaja) Yhteistyö sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa (sisäinen tarkastaja?) Yhteinen työsuojelu- ja työhyvinvointiorganisaatio Yhteistyö sähköisessä asiahallinnassa ja sähköisessä arkistoinnissa Henkilöstön osaamisen kehittäminen yhteistyössä (yhteiset koulutukset, perehdyttäminen, neuvonta myös etänä) Valmiussuunnitteluyhteistyö (jatkuvuus, varautuminen, turvallisuus, häiriötilanteet, poikkeusolot, kriisitiedottaminen) Eri hallinnollisten toimintojen verkostoyhteistyö, säännöllinen yhteydenpito Yhteistyö hankinnoissa Tehokas seutuyhteistyö edellyttää yhtenäistettyä tietohallintoa, järjestelmäarkkitehtuuria ja toimintatapoja Erillinen hanke menossa Henkilöstön yhteiskäyttö seutukunnassa, yhteiset virat/toimet? Samoja asioita pystytään toteuttamaan sekä liitoksessa että seutuyhteistyössä, mutta seutuyhteistyössä palvelujen myyminen ja ostamisen sekä toimijoiden väliset sopimukset edellyttävät oman hallinnointinsa. Molemmat vaihtoehdot edellyttävät järjestelmien ja toimintatapojen yhteensovittamista.

38 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa 3.1 Organisoituminen Organisoitumisen periaatteena on uuden kunnan hallinnon keskittäminen ja palveluiden/toimintojen mahdollinen hajauttaminen alueellisesti (esimerkiksi henkilöstöhallinto Varkaudessa, arkistotoimi Joroisissa jne.). Tehokkainta olisi kuitenkin keskittää hallinnon palvelut ja toiminnot yhteen paikkaan. Organisoituminen edellyttää työvoiman liikkuvuuden lisäämistä. Samalla kuitenkin uuden kunnan organisoinnissa otetaan huomioon etätyömahdollisuudet. Tehokkaalla tilankäytön suunnittelulla on mahdollista vähentää toimitiloista aiheutuvia kiinteistä kustannuksia uuden kunnan alueella Henkilöstön asema kuntaliitoksessa Sääntöohjaus Henkilöstön asema määräytyy kuntarakennelain 29 :n mukaisesti. Henkilöstön asemaan liittyvissä järjestelyissä sovelletaan yhdistymishetkellä voimassa olevia Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen sopimia periaatteita. Siirtyvän henkilöstön yksityiskohtainen palvelussuhdejärjestely- ja sijoitussuunnitelma valmistellaan riittävän ajoissa ennen siirtymisajankohtaa. Kuntaliitoksen yhteydessä laaditaan erillinen henkilöstön siirtosopimus, jossa sovitaan uuden kunnan palvelukseen siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Henkilöstölle pyritään luomaan mahdollisuus urakiertoon (kouluttautuminen, tehtävien muutos yms.). Siirtyvän henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot (ml. henkilöstöetuudet) yhdenmukaistetaan siirtosopimuksessa määritellyllä tavalla. Siirtymäkaudesta ja toteutuksesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa. Palkkojen ja palvelussuhteen yhdenmukaistamiseen on varattava erillinen määräraha. Kaikki mahdolliset paikalliset virka- ja työehtosopimukset tulee irtisanoa päättymään ennen liitosajankohtaa. Yhdistyvät kunnat neuvottelevat keskenään ennen liitosajankohtaa tapahtuvista sitovista henkilöstöratkaisuista (palkantarkastukset, henkilöstön rekrytointi yms.), jotka olisivat voimassa liitosajankohdan jälkeen ja joilla on vaikutusta liitoksen jälkeisten toimintojen organisointiin ja toteutukseen. Kunnat pidättäytyvät kustannuksia kasvattavista toimenpiteistä ennen kuntaliitoksen toteutumista. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojeluyhteistoiminta järjestetään henkilöstön siirtosopimuksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön edustajien lukumäärät ja ajankäytön vapautus luottamustehtävien hoitamiseen neuvotellaan ennen liitosajankohtaa. Uudelle kunnalle on laadittava hallintosääntö, jossa on otettava huomioon kuntalain mahdolliset muutokset. Liitospäätösten ja liitoksen voimaantulon välisenä aikana merkittävät muutokset palvelutuotannossa tai toiminnoissa tai merkittävien investointien toteuttaminen tai pääomien järjesteleminen vaativat kaikkien liitoskuntien hyväksymistä.

39 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa Henkilöstömäärä toimialoittain Varkaus Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto Yhteensä Leppävirta Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto* Yhteensä Sosiaali- ja terveys * Sivistys Tekninen Muut** Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen ** ** Muut * Varkauden kaupungin henkilöstö Joroisten kunnan palvelutuotantoon ** Soisalon Työterveys -liikelaitos * Yleishallinnossa myös elinkeinotoimi ja ict **Ruokahuolto 510 Joroinen Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto 11* 1* 12 Sosiaali- ja terveys ** Sivistys Tekninen Muut* Yhteensä Heinävesi Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yleishallinto * 19 Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen 11+37** 6** 0 54 Muut* Yhteensä * Sisältää kunnanjohtajan ja elinkeinotoimen henkilöstön **Ks. Varkauden kaupungin henkilöstö 216 * työpaja ** ruoka- ja puhtauspalvelut (siirretty yleishallintoon) 334

40 3. Organisoituminen ja palveluiden järjestäminen uudessa kunnassa Henkilöstömäärä toimialoittain Kaikki kunnat yhteensä Vakituinen Määräaikainen Työllistetty + op.sop. Yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja terveys Sivistys Tekninen Muut * * Soisalon Työterveys liikelaitos Yleishallinto Sivistys Muut* Sosiaali- ja terveys Tekninen

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Selvityksen esittely - Varkaus, Kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento

Selvityksen esittely - Varkaus, Kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Selvityksen esittely - Varkaus, 17.12.2014 Kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento PARAS HANKE VIIVI & WAGNERIN NÄKEMYKSENÄ V.

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

- Jäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto (51) Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta (5) Henkilöstöjaosto (5) Kunnanhallitus (13) Elinvoimajaosto (7) Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Nimistötoimikunta Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 28.11.2016 YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan,

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Kaupunginjohtaja 19.2.2015 Voimaan 19.2.2015 Kaupunginjohtaja 17.6.2015 Voimaan 17.6.2015 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori ARTTU kuntaseminaari Kuntatalo 15.12.2011 Pentti Meklin emeritusprofessori Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. II vaiheen keinot a. Johtamisjärjestelmä rakenne ja toiminta

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000) KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020)

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot