LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE:"

Transkriptio

1 hyväksytty kyha LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE: YHTEISET OPINNOT 20 OV 1.. Yhteiset pakolliset 16 ov Yhteiset valinnaiset 4 ov Äidinkieli 4 ov, Ruotsi 1 ov, Englanti 2 ov, Ympäristötieto 1 2 ov, Tieto ja viestintätekniikka 1 2 ov, Matematiikka 3 ov, Fysiikka ja kemia 2 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Yritystoiminta 1 ov, Psykologia 1 ov, Liikunta ja terveystieto 2 ov, Yht.kunta, yritys ja työelämätieto 1 ov Liikunta ja terveys tieto 1 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 2.1. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN 20 OV METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 0V Ekologia 1 ov Riista ja kalatalous 2 ov Erä ja vaellustaidot 1.5 ov Keräilytalous 1.5 ov Virkistysrakentamisen laitteiden ja koneiden perusteet 2 ov METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Puuntuottamisen perusteet 3 ov Metsänuudistaminen ja viljely 1 ov Metsänmittaus 1 ov Metsikön kasvatus 2 ov LUONNONTUNTEMUS 5 0V Metsien kehitys sekä metsä ja puutalous Suomessa 1 ov Puulajit ja kasvupaikkatyypit 2 ov Erikoispuut 1 ov Metsätuhot 1 ov 2.2. LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET 70 OV PAKOLLISET OPINTOKOKONAISUUDET 20 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 0V Asiakaspalvelun, neuvonta ja opastustaitojen perusteet 1 ov Erätalous 6 ov Virkistysrakentaminen 6 ov Luontomatkailu ja luonnontuotteet 3 ov Lajintuntemus 3 ov Työssäoppiminen 1 ov VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET 1 *20 OV ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Virkistysrakentamisen laitteet ja koneet 2 ov Virkistysrakentaminen ll 3 ov Puun hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4 ov Työssäoppiminen 11 ov KOULUKOHTAINEN 30 OV:n KOKONAISUUS KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN HOITO 10 OV Ympäristömetsien käsittely 6 ov Työssäoppiminen 4 ov LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 10 OV Työssäoppiminen 2ov LUONTO OPASTUS 10 OV Paikallinen luonto opastus 3ov Paikallinen luontomatkailu 3 ov Työssäoppiminen 2ov Päättötyö 2 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 3.1 FAI:N JA YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT 2 0V Vuosittaisen valintatarjonnan mukaisesti 2 ov 3.2 SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALINNAISET 2* 4 0V Luonnontuotteet elintarvikkeiksi I 4 ov Virkistysrakentaminen 3 4 ov Metsänhoito II 4 ov

2 LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 120 ov LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMA Luontoalan koulutusohjelman suorittaneen on osattava erikoistumisesta riippuen tehdä luonto opastuksen ja luontomatkailun tehtäviä, rakentaa ja huoltaa ulkoilureitistöjä tai toimia luonnontuotealalla. Hänen tulee tuntea elollista ja elotonta luontoa ja sen ominaisuuksia painottuen erityisesti paikalliseen metsäluontoon. Hänen on osattava liikkua luonnossa eri vuodenaikoina ja tuottaa eri pituisia metsämatkailuelämyksiä ympäristö vastuullisesti ja turvallisesti. Reitistöjen toteuttamiseen erikoistuneen on osattava valmistaa ja huoltaa esim. luontopolkuja ja retkeilyreitistöjä sekä niiden rakenteita ja käsitellä ympäröiviä taajamametsiä niin metsänhoi dollisesti kuin metsäluonnonhoidollisestikin oikein. Luonnontuotealalle erikoistuneen on osattava kerätä, käsitellä, jatkojalostaa ja markkinoida yrttejä, kauppasieniä, marjoja ja muita keruutuotteita. 1. YHTEISET OPINNOT 20 OV Opiskelijan tulee suorittaa 16 ov pakollisia ja 4 ov valinnaisia yhteisiä opintoja opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisesti YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 16 OV Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Yhteiskunta, yritysja työelämätieto 1 ov 1.2. YHTEISET VALINNAISET OPINNOT 4 OV Opiskelijan tulee valita yhteensä 4 ov:n opinnot seuraavista: Ympäristötieto 1 2 ov Tieto ja viestintätekniikka 1 2 ov Yritystoiminta 1 ov Psykologia 1 ov Liikunta ja terveystieto 1 ov

3 2. AMMATILLISET OPINNOT 90 ov 2.1. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN 20 ov OPINTOJEN KESKEISET SISÄLLÖT: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, peruslajituntemus, ekosysteemien tuntemus ja ekologisten vuorovaikutussuhteiden huomioon ottaminen. Ympäristölainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta. Karttatulkinta ja maastossa liikkuminen. Alan peruskoneiden ja laitteiden ympäristövastuullinen käyttö. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja ensiaputaidot. Yritys ja projektitoiminnan kehittäminen, yhteistyö muiden elinkeinoharjoittajien kanssa, vuorovaikutustaidot ja tietotekniikan hyödyntäminen. OPINTOJEN OPPIMÄÄRÄT JA KURSSIT: METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: jokamiehenoikeudet ja metsien virkistyskäytön työt metsämarjojen ja sienten keruu metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja ympäristönhoitotyöt. Oppimäärän kurssit: Ekologia 1 ov Erä ja vaellustaidot 1.5 ov Tavoite: Koulutusosion jälkeen opiskelijalla on perustaidot ja tiedot kantovälineen pakkauksesta,retkimuonasta, ruoanlaitosta maastossa ja maastoyöpymisestä. Hän osaa tauottaa kulkuansa siten, että selviytyy kohtuullisista päivätaipaleista rasittumatta kohtuuttomasti. Hän ottaa huomioon ryhmänsä toiset jäsenet ja auttaa heikompiaan tarvittaessa. Hän osaa teroittaa puukon, käyttää kirvestä turvallisesti ja tehdä tulet maasto olosuhteissa. Keräilytalous 1.5 ov Virkistysrakentamisen laitteiden ja koneiden perusteet 2 ov Riista ja kalatalous 2 ov

4 METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: puulajivalinta metsien käsittely puuston mittaus ja arviointi metsänhoitotyöt puuntuottamisen työnantajat ja toiminnot. Oppimäärän kurssit: Puuntuottamisen perusteet 3 ov Metsänuudistaminen ja viljely 1 ov Metsänmittaus 1 ov Metsikön kasvatus 2 ov LUONNONTUNTEMUS 5 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: Suomen metsien kehityshistoria metsäluonnon tuntemus metsäluonnon tiedonkeruu. Oppimäärän kurssit: Metsien kehitys sekä metsä ja puutalous Suomessa 1 ov Puulajit ja kasvupaikkatyypit 2 ov Erikoispuut 1 ov Metsätuhot 1 ov

5 2.2. LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 66 OV PAKOLLINEN OPINTOKOKONAISUUS 20 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: luontoyrittäjänä toimiminen ja asiakaspalvelu luontoon perustuvien palveluiden ja tuotteiden tuottaminen alueellisesti tärkeiden elinympäristöjen suojelu ja niiden keskeisimmän lajiston tuntemus luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Oppimäärän kurssit: Asiakaspalvelun, opastus ja neuvontataitojen perusteet 1 ov Erätalous 6 ov Virkistysr akentaminen 6 ov Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat hirrenveistossa tarvittavien työkalujen käyttöön ja huoltoon sekä opettaa turvalliset työtavat. Kurssin aikana tehdään pienimuotoisia pyöröhirsirakenteita pienryhmissä kuten pöytä/penkkiyhdistelmiä, kukkalaatikoita, liiteri tai hirsilaavu. II vuosikurssilla 2 opintoviikon aikana opiskelijat perehdytetään pelkkahirren veistoon. Sisällöt: hirsityövälineet ja niiden huolto ja kunnostus telineet ja pukit työsuojelu puiden kuorinta vuoluraudalla ja vuolukallella pyörö ja pelkkahirsirakentamisen perusteet Luontomatkailu ja luonnontuotteet 3 ov Lajintuntemus 3 ov Työssäoppiminen 1 ov

6 VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS 1 * 20 OV ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: ulkoilureittien rakenteiden valmistus ja huolto, työvälineiden käyttö ympäristövastuullinen reittien huolto ja rakentaminen ulkoilureittien käyttö ja markkinointi luontomatkailussa. Oppimäärän kurssit: Virkistysr akentamisen laitteet ja koneet 2 ov Virkistysr akentaminen II 3 ov Puun hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4 ov Tavoite: Koulutusosion jälkeen opiskelija osaa määrittää retkeilyreittien huolto ja kunnostustarpeen ja tehdä pienimuotoisia huolto ja korjaustoimenpiteitä. Hän osaa myös jaotella pyöreän puutavaran eri laatuluokkiin ja tunnistaa yleisimmät sahatavaradimensiot. Opiskelija osaa valmistaa erilaisia maaleja ja tietää raaka aineen hankintapaikat. Hän osaa suosittaa valmistamiaan maaleja eri kohteisiin sekä osaa opastaa maalin valmistusta muille. Opiskelija osaa päre ja lautakaton valmistuksen ja osaa neuvoa sen muille. Koulutusosion tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat luonnonmukaisten maalien raaka aineisiin, maalien tekoon ja maalien raaka aineen hankintapaikkoihin. Koulutusosion aikana tehdyillä maaleilla käsitellään muilla virkistysrakentamisen koulutusosioissa tehtyjä rakenteita. Jokainen opiskelija valmistaa koulutusosion aikana itselleen näytemallit maaleista. Koulutusosion ko. kattoja voi käyttää.toisessa vaiheessa opiskellaan päre ja lautakaton valmistus. Tämän osion jälkeen opiskelija osaa tehdä päre ja lautakaton sekä tietää minkälaisiin ulkoilurakenteisiin ko.kattoja voi käyttää. Sisällöt: ulkoilureittien ja rakenteiden kunnostus työharjoitusten yhteydessä erilaisilla ulkoilu ja retkeilyreiteillä. pyöreän ja sahatun puutavaran laadutusharjoituksia vannesahauksen yhteydessä ( eri sahaustavat mm. läpisahaus, kvartaalisahaus) opasteiden valmistus keittomaalit öljymaalit tervamaalit = maalien valmistus ja maalaaminen terva

7 jäteöljymaali päre ja lautakattojen teko Tutustumiskäynti ko. maaleja teollisesti valmistavaan tehtaaseen. Työssäoppiminen 11 ov KOULUKOHTAINEN 30 OV:n OPINTOKOKONAISUUS Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon luontoalan koulutusohjelman valinnaiskursseista koottu koulukohtainen 30 ov:n opintokokonaisuus KULTTUURIYMPÄRISTÖJ EN HOITO 10 OV Oppimäärän keskeinen sisältö: alueellisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja hoitaminen Oppimäärän kurssit: Ympäristömetsien käsittely 6 ov Työssäoppiminen 4 ov LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 10 OV Oppimäärän keskeinen sisältö: luonnontuotealan tuotteiden keruu, jatkojalostus ja markkinointi.

8 Oppimäärän kurssit: luonnontuotteiden keruu, käsittely ja markkinointi 8 ov työssäoppiminen 2 ov LUONTO OPASTUS 10 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: ryhmän ohjaus ja opastustehtävissä toimiminen ( myös luonto opastuksen keskeistä vieraskielistä sanastoa käyttäen) alueen luontoretkikohteiden esittely paikallisluonnon ja kulttuurihistorian tuntemuksen käyttö ja ympäristövastuullinen toiminta luonto opastuksessa. oman osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi sekä verkostoituminen turvallinen retkeily ja liikkuminen luonnossa maastoruokailun järjestäminen ja retkiruokien valmistaminen. Oppimäärän kurssit: Paikallinen luontomatkailu 3 ov Paikallinen luonto opastus 3 ov päättötyö 2 ov Työssäoppiminen 5 ov 3. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 3.1. FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN JA FORSSAN YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Päätetään vuosittain FAI:n eri yksiköiden ja Yhteislyseon tekemän valintatarjottimen tarjonnan ja yhteisen menettelyn mukaisesti SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALINNAISET OPINNOT 8 OV Ammatillisten opintokokonaisuuksien tavoitteita syventäviä jatkokursseja. Oppilaan on valittava seuraavista neljän opintoviikon jatkokursseista kaksi:

9 LUONNONTUOTTEET ELINTARVIKKEIKSI 4 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: Luonnontuotteiden tuotteistaminen ja valmistaminen elintarvikkeiksi VIRKISTYSRAKENTAMINEN 3 4 ov Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on antaa perustaidot ja tiedot sahatavaran käytöstä ulkoilurakentamisessa. Sahatavararakentamisen yhteydessä opiskellaan myös käsityövälineiden sekä sähkötyökalujen turvallinen käyttö. Koulutusosion aikana tehdään pienimuotoisia sahatavararakenteita kuten työpukit, puucee, maitolaituri, puutarhapöytä ja penkit, puuliiteri elementtirakenteella. Sisällöt: sahatavararakentamisessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö työharjoitusten yhteydessä pöytäsirkkeli käsisirkkeli naulain porakone yläjyrsin kuviosaha naulainkopressori katkaisusaha METSÄNHOITO ll 4 ov Oppimäärän keskeiset sisällöt määrittää metsikön hoitotarve sekä käytettävät menetelmät perustettavan metsikön ja puulajien tarpeet huomioon ottaen. Hänen on osattava tehdä metsän uudistamistöitä luonnonhoidolliset näkökohdat huomioon ottaen. Hänen on osattava selostaa harvennuksen ja puuvalinnan merkitys puuntuotannolle, metsän terveydelle sekä ympäristölle. Hänen on osattava tehdä puuntuottamisen töitä turvallisesti oikeita työmenetelmiä käyttäen. Hänen on pystyttävä itsenäisesti käyttämään ja huoltamaan puuntuottamisen työvälineitä ja laitteita. Hänen on osattava ottaa puuntuotannossa huomioon erikoispuiden kasvattamisen mahdollisuudet ja merkitys.

10 4. OPPIMÄÄRIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 4.2. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT 90 OV TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 24 OV LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) kuvailla metsien monikäytön, ympäristönhoidon ja maisemanhoidon vaikutukset metsätalouteen. Hänen on pystyttävä selostamaan jokamiehenoikeudet sekä keskeiset metsien virkistyskäytön muodot ja mahdollisuudet. Hänen on osattava tehdä yksinkertaisia ulkoilu ja virkistysalueiden rakenteita, esimerkiksi laavuja ja nuotiopaikkoja. Opiskelijan on tunnistettava maakuntansa yleisimmät metsämarjat ja tärkeimmät ruokasienet. Hänen on osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön. Opiskelijan on tunnistettava maakuntansa yleisimmät riistaeläimet ja kalat, osattava tehdä riistanhoitotöitä sekä osattava kuvailla erilaisia metsästys ja kalastusmuotoja. selostaa metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen merkitys, ympäristönsuojelun merkitys sekä talousmetsien ympäristövaikutuksia. Hänen on osattava tehdä piha, taajama ja maisemametsien käsittelyyn liittyviä ympäristönhoitotöitä, esimerkiksi puiden istutus ja poistotöitä sekä alueiden hoito ja kunnostustöitä. käyttää työssään tarvitsemiaan koneita ja laitteita sekä osattava omilla valinnoillaan minimoida ympäristöhaittoja. Lajilista liitteenä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) kuvailla metsien monikäytön, ympäristönhoidon ja maisemanhoidon vaikutuksia metsätalouteen selostaa jokamiehenoikeudet sekä kertoa metsien virkistyskäytön muotoja ja mahdollisuuksia tehdä yksinkertaisia ulkoilu ja virkistysalueiden rakenteita tunnistaa maakuntansa yleisimmät metsämarjat sekä tärkeimmät ruokasienet ja on osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön. tunnistaa maakuntansa yleisimmät riistaeläimet ja kalat tehdä riistanhoitotöitä sekä osattava kuvailla keskeisiä metsästys ja kalastusmuotoja. selostaa metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen sekä ympäristönsuojelun merkitys tehdä piha, taajama ja maisemametsien käsittelyyn liittyviä ympäristönhoitotöitä suunnitelman pohjalta käyttää työssään tarvitsemiaan peruskoneita ja laitteita.

11 Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) tunnistaa maakuntansa yleisimmät metsämarjat sekä joitakin tärkeitä ruokasieniä ja osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön tunnistaa joitakin maakuntansa yleisimpiä riistaeläimiä ja kaloja, osallistua kalastus ja metsästysretkille sekä tehdä ohjatusti riistanhoitotöitä selostaa jokamiehenoikeuksia sekä tehdä opastettuna metsien virkistyskäytön töitä kuvailla metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen merkitys tehdä opastettuna ympäristönhoitotöitä käyttäen tavallisimpia koneita ja laitteita METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit ja opaskasvit sekä tärkeimmät kotimaiset puulajit. Hänen on hallittava työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet. selostaa metsänuudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet. Hänen on pystyttävä kertomaan metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat sekä puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Hänen on osattava ottaa työssään huomioon luonnonhoitosuositukset. Opiskelijan on hallittava töihinsä liittyvät puuston mittaus ja arviointimenetelmät. tehdä virkistyskäyttöalueiden töitä, luontaisen uudistamisen töitä, viljellä metsää, hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä. Hänen on osattava käyttää, kunnostaa ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita turvallisesti ja ergonomisesti oikein. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit, opaskasveja ja tärkeimmät kotimaiset puulajit itsenäisesti valita oikea puulaji ja tiheys kullekin kasvupaikalle selostaa metsänuudistamisen ja kasvatuksen periaatteet ottaa työssään huomioon luonnonhoitosuositukset arvioida ja mitata puustoa tehdä metsänhoitotöitä itsenäisesti käyttää ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita turvallisesti ja ergonomisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit valita ohjeiden mukaisesti oikea puulaji ja tiheys kullekin kasvupaikalle

12 arvioida ja mitata puustoa annettujen ohjeiden perusteella tehdä ohjatusti metsänhoitotöitä käyttää ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita LUONNONTUNTEMUS 5 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) selostaa Suomen metsäluonnon ja sen kehityksen päävaiheiden sekä metsien käytön ja hoidon kehittymisen peruspiirteet. tunnistaa maakuntansa metsäluonnon yleisimmät kasvit, eläimet sekä niiden elinympäristöt ja kuvata uhanalaisuuteen vaikuttavat tekijät. selostaa maaperän rakenne ja ominaisuudet sekä maaperän, ilmaston ja sään vaikutus Suomen luontoon ja osattava soveltaa näitä tietoja työssään. käyttää ja soveltaa hankkimiaan tietoja erilaisissa metsäluonnon tutkimus ja kehittämistehtävissä, niin että hän osaa toimia esimerkiksi tutkimusavustajana. Hänen on tunnettava joitakin metsätalouden tiedonkeruun menetelmiä, niin että osaa toimia niihin liittyvissä työtehtävissä. Lajilista liitteenä. selostaa Suomen metsien kehityksen päävaiheet sekä metsien käyttöä ja hoitoa tunnistaa maakuntansa metsäluonnon yleisimmät kasvit, eläimet sekä niiden elinympäristöt selostaa maaperän rakenne ja ominaisuudet sekä ymmärtää maaperän, ilmaston ja sään vaikutuksen Suomen luontoon ohjatusti käyttää hankkimiaan tietoja erilaisissa metsäluonnon tutkimus ja kehittämistehtävissä. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) selostaa Suomen metsien kehitys pääpiirteittäin tunnistaa maakuntansa tärkeimmät metsäluonnon ja ympäristön kasvit ja eläimet sekä niiden tyypilliset elinympäristöt kuvata maaperän, ilmaston ja sään vaikutusta Suomen luontoon ohjattuna kerätä tietoa metsäluonnosta.

13 LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 66 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) tuotteistaa omaa osaamistaan. Hänen on osattava hyödyntää luontoyrittämisen osa alueita ja kehittämismahdollisuuksia erityisesti omalla toimialueellaan, sekä kehittää ja arvioida erilaisia liikeideoita. Hänen on osattava toimia luontoyrittäjänä ympäristövastuullisesti ja taloudellisesti kannattavasti kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuen. Hänen on osattava yrityksen perustamiseen liittyvät tärkeimmät toimenpiteet tai hänen on osattava suunnitella toteuttamiskelpoinen projekti tai hanke. Hänen on osattava toiminnassaan ottaa huomioon paikallinen ympäristö sekä osattava hyödyntää alueelliset vahvuudet. Hänen on osattava ottaa huomioon erilaisten asiakasryhmien tarpeet sekä toimia asiakaspalvelussa ja neuvontatehtävissä tarvittaessa myös vieraalla kielellä. hyödyntää paikallisen luonnon tarjoamat mahdollisuudet luontoyrittämiseen ja siksi tunnistettava alueelleen tyypilliset elinympäristöt, niiden lajisto ja ekologia. Hänen on osattava tuottaa luontoon perustuvia palveluita tai tuotteita asianmukaisesti huomioon ottaen metsien monikäytön mahdollisuudet. Hänen on osattava välttää häiriötä tuottavaa liikkumista paikallisesti tai ajallisesti esim. lintujen pesimäaikaan. Hänen on osattava toimia luontoyrittäjänä kohteiden suojeluarvoja vaarantamatta. Hänen on osattava toiminnallaan edistää luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten eliölajien säilymistä. Lajilista liitteenä. tunnistaa paikallisen luonnon tarjoamat luontoyrittämismahdollisuudet suunnitella toteuttamiskelpoinen tuote luontoyrittämiseen liittyen (luonto, metsästys ja kalastusmatkailu, luontomatkailun huolto ja rakentamispalvelut) ja hallittava siinä tarvittavat perustaidot tunnistaa alueen tyypillisimmät lajistot ja niiden elinympäristöt toimia asiakaspalvelussa erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioiden toimia ympäristövastuullisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) toimia ympäristövastuullisesti paikallisen ympäristön huomioon ottaen ohjattuna toteuttaa pienimuotoinen luontoyrittäjyyteen liittyvä projekti tai osallistua alan yritystoimintaan palvella asiakkaita tutussa ympäristössä arvioida paikallisen luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ympäristövastuulliseen luontoyrittämiseen.

14 VALINNAINEN 20 OV:N OPINTOKOKONAISUUS ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) rakentaa ja kunnostaa eri tyyppisiä ulkoilureittejä ja alueita annettujen suunnitelmien mukaisesti. Hänen on osattava valmistaa ja huoltaa reittirakenteita kuten luontopolkuopasteita, laavuja, pitkospuita, portaita, nuotiopaikkoja ja jätehuollon rakenteita. Hänen on osattava käyttää turvallisesti tavallisimpia rakenteiden teossa tarvittavia työvälineitä. Hänen on osattava huoltaa moottori ja raivaussahaa, jolloin hänen on tunnettava niiden rakenne, toiminta ja huoltotoimenpiteet. Hänen on osattava käyttää reittien huolto ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja. ottaa huomioon eri luontoliikuntamuotojen kuten patikoinnin, hiihdon, pyöräilyn ja moottorikelkkailun asettamat vaatimukset ulkoilureittien rakentamisessa. Hänen on osattava suunnitella reitti ympäristövastuullisesti. Hänen on osattava rakentaa reittejä taloudellisesti huomioon ottaen esteettiset ja maisemalliset seikat, paikalliset luonto ja kulttuurikohteet, maaston kulumisherkkyys sekä reittien huollon vaatimukset. Hänen on osattava käyttää kartta, ilmakuva ja kuviotietoja reittirakentamisen apuvälineenä. rakentaa ulkoilureitti siten, että hän ottaa huomioon rakentamiseen liittyvät säädökset sekä valtion ja kuntien tehtävät ulkoilureittien perustamisessa. Hänen on osattava toimia yhteistyössä maanomistajien ja esim. ulkoilujärjestöjen kanssa. Hänen on osattava hyödyntää reitistöjä esim. opastustehtävissä ja matkailuyrittäjänä. Hänen on osattava laatia kohderyhmälle suunnattuja reittiesitteitä yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) rakentaa ja kunnostaa eri tyyppisiä ulkoilureittejä ja alueita sekä reittirakenteita ohjatusti. Hänen on osattava valmistaa ja huoltaa reittirakenteita kuten luontopolkuopasteita, laavuja, pitkospuita, portaita, nuotiopaikkoja ja jätehuollon rakenteita. Hänen on osattava käyttää turvallisesti tavallisimpia rakenteiden teossa tarvittavia työvälineitä. Hänen on osattava huoltaa moottori ja raivaussahaa, jolloin hänen on tunnettava niiden rakenne, toiminta ja huoltotoimenpiteet. Hänen on osattava käyttää reittien huolto ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja. ottaa huomioon eri luontoliikuntamuotojen kuten patikoinnin, hiihdon, pyöräilyn ja moottorikelkkailun asettamat vaatimukset ulkoilureittien rakentamisessa. Hänen on osattava toimia yhteistyössä maanomistajien ja esim. ulkoilujärjestöjen kanssa.

15 Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) ohjatusti huolehtia reittien huollosta ja kunnostuksesta toimia reittirakentamisessa säädösten mukaisesti ohjatusti rakentaa pienimuotoinen ulkoilureitti käyttää moottori ja raivaussahaa sekä muita ulkoilureittien rakentamisessa tarvittavia työvälineitä ja ajoneuvoja työturvallisuus ja taloudellisuus huomioon ottaen arvioida maastotyyppien kulumisherkkyys ohjatusti laatia reittiesitteitä KOULUKOHTAINEN 30 OPINTOVIIKON OPINTOKOKONAISUUS Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon luontoalan koulutusohjelman valinnaiskursseista koottu koulukohtainen 30 ov:n opintokokonaisuus KULTTUURIYMPÄRISTÖJ EN HOITO 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) selostaa keskeiset metsä ja luonnonsuojelulainsäädäntöjen sisällöt ja ottaa niiden vaikutukset huomioon taajama ja virkistysaluemetsien käytössä. Hänen on lisäksi osattava selostaa muun ympäristölainsäädännön, maankäytön suunnittelun ja kaavajärjestelmien vaikutukset sekä luonnonsuojeluohjelmien ja verkostojen tavoitteet. huolehtia metsän terveydestä ja ottaa työskennellessään huomioon tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muut metsän terveyteen vaikuttavat asiat. Opiskelijan tulee osata ottaa huomioon myös metsänkäsittelyn, ilmansaasteiden ja happamoitumisen vaikutukset maaperään ja vesiluontoon. Hänen on osattava selostaa metsänparannustöiden ympäristövaatimukset. Opiskelijan osattava selostaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja luonnonhoitosuositukset sekä osattava ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä. Hänen on osattava kuvata metsien sertifiointijärjestelmä ja ottaa huomioon sertifioinnin vaatimukset metsänkäsittelyssä. käsitellä taajama, maisema, suoja ja muita ympäristömetsiä asiakkaan tarpeet, ympäristön lähtökohdat ja jopa ristiriitaisetkin vaatimukset huomioon ottaen. Hänen on osattava ottaa työssään huomioon myös turvallisuustekijät ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hänen on osattava käyttää tarvitsemiaan koneita, laitteita ja välineitä ergonomisesti ja turvallisesti. arvioida ja kehittää työnsä laatua ja sisältöä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) selostaa keskeiset metsä ja luonnonsuojelulainsäädäntöjen sisällöt sekä suunnittelu ja ohjausjärjestelmien tavoitteita

16 ottaa työskennellessään huomioon tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muut metsän terveyteen vaikuttavat tekijät ottaa huomioon metsässä tehtävien töiden vaikutukset luontoon ja ympäristöön selostaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja luonnonhoitosuositukset sekä osattava ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä ja selostaa metsien sertifioinnin merkitys omatoimisesti käsitellä ympäristömetsiä ja ottaa työssään huomioon myös turvallisuustekijät käyttää tarvitsemiaan koneita, laitteita ja välineitä turvallisesti arvioida työnsä laatua. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) selostaa keskeisen metsälainsäädännön sisältöä sekä suunnittelu ja ohjausjärjestelmien tavoitteita tunnistaa tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muita metsän terveyteen vaikuttavia tekijöitä kuvata metsissä tehtävien töiden vaikutukset metsäluontoon tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ja selostaa metsien sertifioinnin merkitys ohjatusti käsitellä ympäristömetsiä LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI, 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) toimia luonnontuotealaa koskevan ja sitä lähellä olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Hänen on osattava kerätä kauppayrtit, sienet, marjat ja tavallisimmat lääkekasvit sekä osattava erottaa näköislajit ja myrkylliset lajit näistä. Hänen on osattava kerätä myös muita keruutuotteita (jäkälät, sammalet, kivet ym.). Hänen on osattava toimia hygieenisesti ja työsuojelumääräyksiä noudattaen. Hänen on osattava käsitellä ja jatkojalostaa yrttejä, marjoja ja sieniä sekä muita keruutuotteita. Hänen on osattava tuotteistaa ja markkinoida luonnontuotealan tuotteita ja ohjata niiden käytössä. Hänen on osattava hyödyntää luomusertifiointia sekä alan perinnettä ja historiaa. Hänen on osattava kehittää luonnontuotealan matkailu ja elämystuotteita itsenäisesti erilaiset asiakasryhmät huomioon ottaen ja ympäristövastuullisesti. Lajilista liitteenä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) toimia luonnontuotealaa koskevan keskeisimmän lainsäädännön mukaisesti kerätä yleisimpiä kauppasieniä, yrttejä, marjoja ja muita keruutuotteita ohjeiden mukaan ja taloudellisesti jalostaa tavanomaisimpia keruutuotteita

17 luontaistuotealan tuotteistamisen ja markkinoinnin merkitys ja toimittava sen mukaisesti toimia hygieenisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan ja ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa yhteistyötilanteissa toimia ympäristövastuullisesti ja kustannustietoisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) toimia ohjattuna luonnontuotealaa koskevan keskeisimmän lainsäädännön mukaisesti ohjeiden mukaan kerätä yleisimpiä kauppasieniä, yrttejä, marjoja ja muita keruutuotteita ohjeiden mukaan tehdä luonnontuotteiden jatkojalostuksen yleisimmät työvaiheet avustaa alan matkailupalveluiden tuotekehitystehtävissä toimia hygieenisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan ja ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa yhteistyötilanteissa toimia ympäristövastuullisesti LUONTO OPASTUS 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) hyödyntää omia opastamisen ja neuvonnan erityistaitojaan (esim. lintu tai kasvituntemus, luontovalokuvaus, melonta, eräretkeily) jollakin luontomatkailun tai ympäristökasvatuksen osa alueella. Hänen on osattava suunnitella ja toteuttaa luontoretki tai tapahtuma omia erityistaitojaan hyväksi käyttäen. Hänen on osattava soveltaa osaamistaan erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja toiveet huomioiden. Hänen on osattava toimia erilaisissa vuorovaikutus ja ongelmanratkaisutaitoja vaativissa tilanteissa. Hänen on osattava suunnitella ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattuja päiväretkiä ja luontotapahtumia taloudellisesti, ympäristövastuullisesti ja turvallisesti asiakkaiden fyysisen tason ja sen mahdolliset rajoitteet huomioon ottaen. Hänen on osattava opastaa asiakasryhmää paikalliskohteessa tarvittaessa myös vieraalla kielellä. Hänen on osattava valmistaa retkiruokia ja järjestää maastoruokailu ryhmälle. esitellä asiakkaille ympäristövastuullisesti alueensa luontoretkeilyn kohteita ja osattava tunnistaa erityisesti oman alueensa suojellut luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt. Hänen on osattava arvioida tuotteensa tai ohjelmapalvelunsa laatu. Hänen on osattava markkinoida tuotettaan ja mahdollisuuksien mukaisesti verkostoitua yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hänen on osattava toimia valmismatkalain mukaisesti ja hoitaa luontoyrittäjän vakuutusturvaan liittyvät asiat.

18 opastaa ryhmäläisiään retkeilemään ja liikkumaan luonnossa tarkoituksenmukaisin varustein eri vuodenaikoina. Hänen on osattava antaa ensiapua ja toimia oikein eksymistilanteessa. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) toimia opastus ja neuvontatehtävissä suunnitella ja toteuttaa eri vuodenaikoina, erilaisille kohderyhmille suunnattuja päiväretkiä ja luontotapahtumia taloudellisesti, ympäristövastuullisesti ja turvallisesti hoitaa luontomatkailuryhmän ruokailu maastossa tuotteistaa omaa osaamistaan toimia valmismatkalain mukaisesti ja hoitaa vakuutusturvaan liittyvät asiat toimia eksymis ja ensiaputehtävissä. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) suunnitella ja toteuttaa lyhyt luonto opastus ryhmälle kertoa asiakkaalle alueensa tärkeimmistä luontoretkikohteista antaa ensiapua maasto olosuhteissa retkeillä ja liikkua luonnossa turvallisesti erikoisosaamisensa alalta ohjattuna toteuttaa luontoretki tai tapahtuma ryhmälle VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN JA FORSSAN YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2 OV Päätetään vuosittain FAI:n eri yksiköiden ja Yhteislyseon tekemän valintatarjottimen tarjonnan ja yhteisen menettelyn mukaisesti SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALITTAVAT OPINNOT 8 OV Ammatillisten opintokokonaisuuksien (kohta 2.2. alakohtineen) tavoitteita syventäviä jatkokursseja. Oppilaan on valittava seuraavista neljän opintoviikon jatkokur sseista kaksi:

19 LUONNONTUOTTEET ELINTARVIKKEIKSI 4 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) kerätä ja jatkojalostaa luonnosta saatavia raaka aineita turvallisiksi tuotteiksi kustannustietoisesti ja ympäristövastuullisesti. Hänen on osattava käyttää luonnontuotealan tuotteita ja ohjata niiden käytössä, kertoen käyttöön liittyvät terveydelliset vaikutukset ja markkinoida niitä. Hänen on osattava laatia omavalvontasuunnitelma ja toimia sen mukaan. Hänen on osattava toimia luonnontuotealan ja elintarvikelainsäädännön mukaisesti ja työskennellä hygieenisesti. Hänen on osattava toimia niin että tuotteen laatu säilyy korkeana sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hänen on osattava toimia kustannustietoisesti. Hänen on osattava palvella erilaisia asiakasryhmiä. ohjeiden mukaan osattava tuotteistaa tärkeimpiä luonnontuotteita elintarvikkeiksi toimia omavalvontasuunnitelman mukaisesti ohjattuna toimia elintarvikelain tärkeimpien määräysten mukaan toimia ympäristövastuullisesti ja taloudellisesti toimia hygienisesti ja ymmärtää laadun merkityksen. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) kerätä yleisimpien tuotteiden raaka aineita ohjattuna valmistaa luonnon raaka aineista tuotteita käyttää luonnontuotealan tuotteita oikein ja turvallisesti toimia luonnontuote ja elintarvikelainsäädännön periaatteiden mukaisesti palvella asiakkaita tutussa ympäristössä toimia ympäristövastuullisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan hygieenisesti ja laadukkaasti VIRKISTYSRAKENTAMINEN 3 4 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso jalostaa puusta markkinakelpoisia hyödykkeitä turvallisin menetelmin työvälineitä ja koneita apuna käyttäen. hinnoitella ja markkinoida tuotteensa.. Arviointi, hyvä (H3 4) jalostaa puusta ohjeiden mukaan hyödykkeitä turvallisin menetelmin työvälineitä ja koneita apuna käyttäen selostaa käyttökohteen tuotteelle asettamat laatuvaatimukset kertoa maakuntansa virkistysrakentamisen kohteista.

20 Arviointi, tyydyttävä (T1) kertoa puun hyödyntämisen ja jalostuksen tarjoamista mahdollisuuksista ohjattuna valmistaa yksinkertaisia tuotteita puusta selostaa käyttökohteen tuotteelle asettamat perusvaatimukset. OPPILAITOSKOHTAINEN TAVOITE: Koulutusosion tavoitteena on antaa perustaidot ja tiedot sahatavaran käytöstä ulkoilurakentamisessa. Sahatavararakentamisen yhteydessä opiskellaan myös käsityövälineiden sekä sähkötyökalujen turvallinen käyttö. Koulutusosion aikana tehdään pienimuotoisia sahatavararakenteita kuten työpukit, puucee, maitolaituri, puutarhapöytä ja penkit, puuliiteri elementtirakenteella. Sisällöt: sahatavararakentamisessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö työharjoitusten yhteydessä pöytäsirkkeli käsisirkkeli naulain porakone yläjyrsin kuviosaha naulainkopressori katkaisusaha METSÄNHOITO II 4 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) määrittää metsämaan kunnostus ja hoitotarve sekä käytettävät menetelmät. Hänen on osattava tehdä metsän uudistamistöitä luonnonhoidolliset näkökohdat huomioon ottaen. Opiskelijan on pystyttävä määrittämään taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet, tarvittaessa metsäsuunnitelmaa apuna käyttäen. Hänen on osattava selostaa harvennuksen ja puuvalinnan merkitys metsän terveydelle sekä ympäristölle. Hänen on osattava tehdä puuntuottamisen töitä turvallisesti oikeita työmenetelmiä käyttäen. Hänen on pystyttävä itsenäisesti käyttämään ja huoltamaan puuntuottamisen työvälineitä ja laitteita. Hänen on osattava ottaa huomioon erikoispuiden kasvattamisen mahdollisuudet ja merkitys. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) määrittää metsän uudistamistarve sekä metsämaan kunnostus ja hoitotarve tehdä metsän uudistamistöitä itsenäisesti

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto 2014

Metsäalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Metsäalan perustutkinto 2014 Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneasennuksen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI 2013-2014 Maaseutuopiston neuvottelukunta 21.3.2013 SISÄLLYS 1. LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA... 1 2. MAATILATALOUS... 2 3. METSÄTALOUS... 4 4. PUUTARHATALOUS...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus uudistetuista tutkinnon ja opetussuunnitelman perusteista Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 17.3.2008

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uudet metsänhoidon suositukset

Uudet metsänhoidon suositukset Uudet metsänhoidon suositukset Ajankohtaista metsätaloudesta 25.1.2014 Olli Äijälä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäalan asiantuntemus käytössäsi Tarjoamme vastuullisia ja kannattavia ratkaisuja

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 213 215 SISÄLLYS N:o Sivu 213 Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 METSÄALAN PERUSTUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 6/ 011/ 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Taitto: Layout

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot