LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE:"

Transkriptio

1 hyväksytty kyha LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE: YHTEISET OPINNOT 20 OV 1.. Yhteiset pakolliset 16 ov Yhteiset valinnaiset 4 ov Äidinkieli 4 ov, Ruotsi 1 ov, Englanti 2 ov, Ympäristötieto 1 2 ov, Tieto ja viestintätekniikka 1 2 ov, Matematiikka 3 ov, Fysiikka ja kemia 2 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Yritystoiminta 1 ov, Psykologia 1 ov, Liikunta ja terveystieto 2 ov, Yht.kunta, yritys ja työelämätieto 1 ov Liikunta ja terveys tieto 1 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 2.1. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN 20 OV METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 0V Ekologia 1 ov Riista ja kalatalous 2 ov Erä ja vaellustaidot 1.5 ov Keräilytalous 1.5 ov Virkistysrakentamisen laitteiden ja koneiden perusteet 2 ov METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Puuntuottamisen perusteet 3 ov Metsänuudistaminen ja viljely 1 ov Metsänmittaus 1 ov Metsikön kasvatus 2 ov LUONNONTUNTEMUS 5 0V Metsien kehitys sekä metsä ja puutalous Suomessa 1 ov Puulajit ja kasvupaikkatyypit 2 ov Erikoispuut 1 ov Metsätuhot 1 ov 2.2. LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET 70 OV PAKOLLISET OPINTOKOKONAISUUDET 20 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 0V Asiakaspalvelun, neuvonta ja opastustaitojen perusteet 1 ov Erätalous 6 ov Virkistysrakentaminen 6 ov Luontomatkailu ja luonnontuotteet 3 ov Lajintuntemus 3 ov Työssäoppiminen 1 ov VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET 1 *20 OV ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Virkistysrakentamisen laitteet ja koneet 2 ov Virkistysrakentaminen ll 3 ov Puun hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4 ov Työssäoppiminen 11 ov KOULUKOHTAINEN 30 OV:n KOKONAISUUS KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN HOITO 10 OV Ympäristömetsien käsittely 6 ov Työssäoppiminen 4 ov LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 10 OV Työssäoppiminen 2ov LUONTO OPASTUS 10 OV Paikallinen luonto opastus 3ov Paikallinen luontomatkailu 3 ov Työssäoppiminen 2ov Päättötyö 2 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 3.1 FAI:N JA YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT 2 0V Vuosittaisen valintatarjonnan mukaisesti 2 ov 3.2 SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALINNAISET 2* 4 0V Luonnontuotteet elintarvikkeiksi I 4 ov Virkistysrakentaminen 3 4 ov Metsänhoito II 4 ov

2 LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 120 ov LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMA Luontoalan koulutusohjelman suorittaneen on osattava erikoistumisesta riippuen tehdä luonto opastuksen ja luontomatkailun tehtäviä, rakentaa ja huoltaa ulkoilureitistöjä tai toimia luonnontuotealalla. Hänen tulee tuntea elollista ja elotonta luontoa ja sen ominaisuuksia painottuen erityisesti paikalliseen metsäluontoon. Hänen on osattava liikkua luonnossa eri vuodenaikoina ja tuottaa eri pituisia metsämatkailuelämyksiä ympäristö vastuullisesti ja turvallisesti. Reitistöjen toteuttamiseen erikoistuneen on osattava valmistaa ja huoltaa esim. luontopolkuja ja retkeilyreitistöjä sekä niiden rakenteita ja käsitellä ympäröiviä taajamametsiä niin metsänhoi dollisesti kuin metsäluonnonhoidollisestikin oikein. Luonnontuotealalle erikoistuneen on osattava kerätä, käsitellä, jatkojalostaa ja markkinoida yrttejä, kauppasieniä, marjoja ja muita keruutuotteita. 1. YHTEISET OPINNOT 20 OV Opiskelijan tulee suorittaa 16 ov pakollisia ja 4 ov valinnaisia yhteisiä opintoja opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisesti YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 16 OV Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Yhteiskunta, yritysja työelämätieto 1 ov 1.2. YHTEISET VALINNAISET OPINNOT 4 OV Opiskelijan tulee valita yhteensä 4 ov:n opinnot seuraavista: Ympäristötieto 1 2 ov Tieto ja viestintätekniikka 1 2 ov Yritystoiminta 1 ov Psykologia 1 ov Liikunta ja terveystieto 1 ov

3 2. AMMATILLISET OPINNOT 90 ov 2.1. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN 20 ov OPINTOJEN KESKEISET SISÄLLÖT: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, peruslajituntemus, ekosysteemien tuntemus ja ekologisten vuorovaikutussuhteiden huomioon ottaminen. Ympäristölainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta. Karttatulkinta ja maastossa liikkuminen. Alan peruskoneiden ja laitteiden ympäristövastuullinen käyttö. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja ensiaputaidot. Yritys ja projektitoiminnan kehittäminen, yhteistyö muiden elinkeinoharjoittajien kanssa, vuorovaikutustaidot ja tietotekniikan hyödyntäminen. OPINTOJEN OPPIMÄÄRÄT JA KURSSIT: METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: jokamiehenoikeudet ja metsien virkistyskäytön työt metsämarjojen ja sienten keruu metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja ympäristönhoitotyöt. Oppimäärän kurssit: Ekologia 1 ov Erä ja vaellustaidot 1.5 ov Tavoite: Koulutusosion jälkeen opiskelijalla on perustaidot ja tiedot kantovälineen pakkauksesta,retkimuonasta, ruoanlaitosta maastossa ja maastoyöpymisestä. Hän osaa tauottaa kulkuansa siten, että selviytyy kohtuullisista päivätaipaleista rasittumatta kohtuuttomasti. Hän ottaa huomioon ryhmänsä toiset jäsenet ja auttaa heikompiaan tarvittaessa. Hän osaa teroittaa puukon, käyttää kirvestä turvallisesti ja tehdä tulet maasto olosuhteissa. Keräilytalous 1.5 ov Virkistysrakentamisen laitteiden ja koneiden perusteet 2 ov Riista ja kalatalous 2 ov

4 METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: puulajivalinta metsien käsittely puuston mittaus ja arviointi metsänhoitotyöt puuntuottamisen työnantajat ja toiminnot. Oppimäärän kurssit: Puuntuottamisen perusteet 3 ov Metsänuudistaminen ja viljely 1 ov Metsänmittaus 1 ov Metsikön kasvatus 2 ov LUONNONTUNTEMUS 5 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: Suomen metsien kehityshistoria metsäluonnon tuntemus metsäluonnon tiedonkeruu. Oppimäärän kurssit: Metsien kehitys sekä metsä ja puutalous Suomessa 1 ov Puulajit ja kasvupaikkatyypit 2 ov Erikoispuut 1 ov Metsätuhot 1 ov

5 2.2. LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 66 OV PAKOLLINEN OPINTOKOKONAISUUS 20 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: luontoyrittäjänä toimiminen ja asiakaspalvelu luontoon perustuvien palveluiden ja tuotteiden tuottaminen alueellisesti tärkeiden elinympäristöjen suojelu ja niiden keskeisimmän lajiston tuntemus luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Oppimäärän kurssit: Asiakaspalvelun, opastus ja neuvontataitojen perusteet 1 ov Erätalous 6 ov Virkistysr akentaminen 6 ov Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat hirrenveistossa tarvittavien työkalujen käyttöön ja huoltoon sekä opettaa turvalliset työtavat. Kurssin aikana tehdään pienimuotoisia pyöröhirsirakenteita pienryhmissä kuten pöytä/penkkiyhdistelmiä, kukkalaatikoita, liiteri tai hirsilaavu. II vuosikurssilla 2 opintoviikon aikana opiskelijat perehdytetään pelkkahirren veistoon. Sisällöt: hirsityövälineet ja niiden huolto ja kunnostus telineet ja pukit työsuojelu puiden kuorinta vuoluraudalla ja vuolukallella pyörö ja pelkkahirsirakentamisen perusteet Luontomatkailu ja luonnontuotteet 3 ov Lajintuntemus 3 ov Työssäoppiminen 1 ov

6 VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS 1 * 20 OV ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: ulkoilureittien rakenteiden valmistus ja huolto, työvälineiden käyttö ympäristövastuullinen reittien huolto ja rakentaminen ulkoilureittien käyttö ja markkinointi luontomatkailussa. Oppimäärän kurssit: Virkistysr akentamisen laitteet ja koneet 2 ov Virkistysr akentaminen II 3 ov Puun hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4 ov Tavoite: Koulutusosion jälkeen opiskelija osaa määrittää retkeilyreittien huolto ja kunnostustarpeen ja tehdä pienimuotoisia huolto ja korjaustoimenpiteitä. Hän osaa myös jaotella pyöreän puutavaran eri laatuluokkiin ja tunnistaa yleisimmät sahatavaradimensiot. Opiskelija osaa valmistaa erilaisia maaleja ja tietää raaka aineen hankintapaikat. Hän osaa suosittaa valmistamiaan maaleja eri kohteisiin sekä osaa opastaa maalin valmistusta muille. Opiskelija osaa päre ja lautakaton valmistuksen ja osaa neuvoa sen muille. Koulutusosion tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat luonnonmukaisten maalien raaka aineisiin, maalien tekoon ja maalien raaka aineen hankintapaikkoihin. Koulutusosion aikana tehdyillä maaleilla käsitellään muilla virkistysrakentamisen koulutusosioissa tehtyjä rakenteita. Jokainen opiskelija valmistaa koulutusosion aikana itselleen näytemallit maaleista. Koulutusosion ko. kattoja voi käyttää.toisessa vaiheessa opiskellaan päre ja lautakaton valmistus. Tämän osion jälkeen opiskelija osaa tehdä päre ja lautakaton sekä tietää minkälaisiin ulkoilurakenteisiin ko.kattoja voi käyttää. Sisällöt: ulkoilureittien ja rakenteiden kunnostus työharjoitusten yhteydessä erilaisilla ulkoilu ja retkeilyreiteillä. pyöreän ja sahatun puutavaran laadutusharjoituksia vannesahauksen yhteydessä ( eri sahaustavat mm. läpisahaus, kvartaalisahaus) opasteiden valmistus keittomaalit öljymaalit tervamaalit = maalien valmistus ja maalaaminen terva

7 jäteöljymaali päre ja lautakattojen teko Tutustumiskäynti ko. maaleja teollisesti valmistavaan tehtaaseen. Työssäoppiminen 11 ov KOULUKOHTAINEN 30 OV:n OPINTOKOKONAISUUS Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon luontoalan koulutusohjelman valinnaiskursseista koottu koulukohtainen 30 ov:n opintokokonaisuus KULTTUURIYMPÄRISTÖJ EN HOITO 10 OV Oppimäärän keskeinen sisältö: alueellisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja hoitaminen Oppimäärän kurssit: Ympäristömetsien käsittely 6 ov Työssäoppiminen 4 ov LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 10 OV Oppimäärän keskeinen sisältö: luonnontuotealan tuotteiden keruu, jatkojalostus ja markkinointi.

8 Oppimäärän kurssit: luonnontuotteiden keruu, käsittely ja markkinointi 8 ov työssäoppiminen 2 ov LUONTO OPASTUS 10 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: ryhmän ohjaus ja opastustehtävissä toimiminen ( myös luonto opastuksen keskeistä vieraskielistä sanastoa käyttäen) alueen luontoretkikohteiden esittely paikallisluonnon ja kulttuurihistorian tuntemuksen käyttö ja ympäristövastuullinen toiminta luonto opastuksessa. oman osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi sekä verkostoituminen turvallinen retkeily ja liikkuminen luonnossa maastoruokailun järjestäminen ja retkiruokien valmistaminen. Oppimäärän kurssit: Paikallinen luontomatkailu 3 ov Paikallinen luonto opastus 3 ov päättötyö 2 ov Työssäoppiminen 5 ov 3. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 3.1. FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN JA FORSSAN YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Päätetään vuosittain FAI:n eri yksiköiden ja Yhteislyseon tekemän valintatarjottimen tarjonnan ja yhteisen menettelyn mukaisesti SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALINNAISET OPINNOT 8 OV Ammatillisten opintokokonaisuuksien tavoitteita syventäviä jatkokursseja. Oppilaan on valittava seuraavista neljän opintoviikon jatkokursseista kaksi:

9 LUONNONTUOTTEET ELINTARVIKKEIKSI 4 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: Luonnontuotteiden tuotteistaminen ja valmistaminen elintarvikkeiksi VIRKISTYSRAKENTAMINEN 3 4 ov Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on antaa perustaidot ja tiedot sahatavaran käytöstä ulkoilurakentamisessa. Sahatavararakentamisen yhteydessä opiskellaan myös käsityövälineiden sekä sähkötyökalujen turvallinen käyttö. Koulutusosion aikana tehdään pienimuotoisia sahatavararakenteita kuten työpukit, puucee, maitolaituri, puutarhapöytä ja penkit, puuliiteri elementtirakenteella. Sisällöt: sahatavararakentamisessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö työharjoitusten yhteydessä pöytäsirkkeli käsisirkkeli naulain porakone yläjyrsin kuviosaha naulainkopressori katkaisusaha METSÄNHOITO ll 4 ov Oppimäärän keskeiset sisällöt määrittää metsikön hoitotarve sekä käytettävät menetelmät perustettavan metsikön ja puulajien tarpeet huomioon ottaen. Hänen on osattava tehdä metsän uudistamistöitä luonnonhoidolliset näkökohdat huomioon ottaen. Hänen on osattava selostaa harvennuksen ja puuvalinnan merkitys puuntuotannolle, metsän terveydelle sekä ympäristölle. Hänen on osattava tehdä puuntuottamisen töitä turvallisesti oikeita työmenetelmiä käyttäen. Hänen on pystyttävä itsenäisesti käyttämään ja huoltamaan puuntuottamisen työvälineitä ja laitteita. Hänen on osattava ottaa puuntuotannossa huomioon erikoispuiden kasvattamisen mahdollisuudet ja merkitys.

10 4. OPPIMÄÄRIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 4.2. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT 90 OV TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 24 OV LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) kuvailla metsien monikäytön, ympäristönhoidon ja maisemanhoidon vaikutukset metsätalouteen. Hänen on pystyttävä selostamaan jokamiehenoikeudet sekä keskeiset metsien virkistyskäytön muodot ja mahdollisuudet. Hänen on osattava tehdä yksinkertaisia ulkoilu ja virkistysalueiden rakenteita, esimerkiksi laavuja ja nuotiopaikkoja. Opiskelijan on tunnistettava maakuntansa yleisimmät metsämarjat ja tärkeimmät ruokasienet. Hänen on osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön. Opiskelijan on tunnistettava maakuntansa yleisimmät riistaeläimet ja kalat, osattava tehdä riistanhoitotöitä sekä osattava kuvailla erilaisia metsästys ja kalastusmuotoja. selostaa metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen merkitys, ympäristönsuojelun merkitys sekä talousmetsien ympäristövaikutuksia. Hänen on osattava tehdä piha, taajama ja maisemametsien käsittelyyn liittyviä ympäristönhoitotöitä, esimerkiksi puiden istutus ja poistotöitä sekä alueiden hoito ja kunnostustöitä. käyttää työssään tarvitsemiaan koneita ja laitteita sekä osattava omilla valinnoillaan minimoida ympäristöhaittoja. Lajilista liitteenä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) kuvailla metsien monikäytön, ympäristönhoidon ja maisemanhoidon vaikutuksia metsätalouteen selostaa jokamiehenoikeudet sekä kertoa metsien virkistyskäytön muotoja ja mahdollisuuksia tehdä yksinkertaisia ulkoilu ja virkistysalueiden rakenteita tunnistaa maakuntansa yleisimmät metsämarjat sekä tärkeimmät ruokasienet ja on osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön. tunnistaa maakuntansa yleisimmät riistaeläimet ja kalat tehdä riistanhoitotöitä sekä osattava kuvailla keskeisiä metsästys ja kalastusmuotoja. selostaa metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen sekä ympäristönsuojelun merkitys tehdä piha, taajama ja maisemametsien käsittelyyn liittyviä ympäristönhoitotöitä suunnitelman pohjalta käyttää työssään tarvitsemiaan peruskoneita ja laitteita.

11 Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) tunnistaa maakuntansa yleisimmät metsämarjat sekä joitakin tärkeitä ruokasieniä ja osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön tunnistaa joitakin maakuntansa yleisimpiä riistaeläimiä ja kaloja, osallistua kalastus ja metsästysretkille sekä tehdä ohjatusti riistanhoitotöitä selostaa jokamiehenoikeuksia sekä tehdä opastettuna metsien virkistyskäytön töitä kuvailla metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen merkitys tehdä opastettuna ympäristönhoitotöitä käyttäen tavallisimpia koneita ja laitteita METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit ja opaskasvit sekä tärkeimmät kotimaiset puulajit. Hänen on hallittava työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet. selostaa metsänuudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet. Hänen on pystyttävä kertomaan metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat sekä puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Hänen on osattava ottaa työssään huomioon luonnonhoitosuositukset. Opiskelijan on hallittava töihinsä liittyvät puuston mittaus ja arviointimenetelmät. tehdä virkistyskäyttöalueiden töitä, luontaisen uudistamisen töitä, viljellä metsää, hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä. Hänen on osattava käyttää, kunnostaa ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita turvallisesti ja ergonomisesti oikein. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit, opaskasveja ja tärkeimmät kotimaiset puulajit itsenäisesti valita oikea puulaji ja tiheys kullekin kasvupaikalle selostaa metsänuudistamisen ja kasvatuksen periaatteet ottaa työssään huomioon luonnonhoitosuositukset arvioida ja mitata puustoa tehdä metsänhoitotöitä itsenäisesti käyttää ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita turvallisesti ja ergonomisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit valita ohjeiden mukaisesti oikea puulaji ja tiheys kullekin kasvupaikalle

12 arvioida ja mitata puustoa annettujen ohjeiden perusteella tehdä ohjatusti metsänhoitotöitä käyttää ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita LUONNONTUNTEMUS 5 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) selostaa Suomen metsäluonnon ja sen kehityksen päävaiheiden sekä metsien käytön ja hoidon kehittymisen peruspiirteet. tunnistaa maakuntansa metsäluonnon yleisimmät kasvit, eläimet sekä niiden elinympäristöt ja kuvata uhanalaisuuteen vaikuttavat tekijät. selostaa maaperän rakenne ja ominaisuudet sekä maaperän, ilmaston ja sään vaikutus Suomen luontoon ja osattava soveltaa näitä tietoja työssään. käyttää ja soveltaa hankkimiaan tietoja erilaisissa metsäluonnon tutkimus ja kehittämistehtävissä, niin että hän osaa toimia esimerkiksi tutkimusavustajana. Hänen on tunnettava joitakin metsätalouden tiedonkeruun menetelmiä, niin että osaa toimia niihin liittyvissä työtehtävissä. Lajilista liitteenä. selostaa Suomen metsien kehityksen päävaiheet sekä metsien käyttöä ja hoitoa tunnistaa maakuntansa metsäluonnon yleisimmät kasvit, eläimet sekä niiden elinympäristöt selostaa maaperän rakenne ja ominaisuudet sekä ymmärtää maaperän, ilmaston ja sään vaikutuksen Suomen luontoon ohjatusti käyttää hankkimiaan tietoja erilaisissa metsäluonnon tutkimus ja kehittämistehtävissä. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) selostaa Suomen metsien kehitys pääpiirteittäin tunnistaa maakuntansa tärkeimmät metsäluonnon ja ympäristön kasvit ja eläimet sekä niiden tyypilliset elinympäristöt kuvata maaperän, ilmaston ja sään vaikutusta Suomen luontoon ohjattuna kerätä tietoa metsäluonnosta.

13 LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 66 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) tuotteistaa omaa osaamistaan. Hänen on osattava hyödyntää luontoyrittämisen osa alueita ja kehittämismahdollisuuksia erityisesti omalla toimialueellaan, sekä kehittää ja arvioida erilaisia liikeideoita. Hänen on osattava toimia luontoyrittäjänä ympäristövastuullisesti ja taloudellisesti kannattavasti kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuen. Hänen on osattava yrityksen perustamiseen liittyvät tärkeimmät toimenpiteet tai hänen on osattava suunnitella toteuttamiskelpoinen projekti tai hanke. Hänen on osattava toiminnassaan ottaa huomioon paikallinen ympäristö sekä osattava hyödyntää alueelliset vahvuudet. Hänen on osattava ottaa huomioon erilaisten asiakasryhmien tarpeet sekä toimia asiakaspalvelussa ja neuvontatehtävissä tarvittaessa myös vieraalla kielellä. hyödyntää paikallisen luonnon tarjoamat mahdollisuudet luontoyrittämiseen ja siksi tunnistettava alueelleen tyypilliset elinympäristöt, niiden lajisto ja ekologia. Hänen on osattava tuottaa luontoon perustuvia palveluita tai tuotteita asianmukaisesti huomioon ottaen metsien monikäytön mahdollisuudet. Hänen on osattava välttää häiriötä tuottavaa liikkumista paikallisesti tai ajallisesti esim. lintujen pesimäaikaan. Hänen on osattava toimia luontoyrittäjänä kohteiden suojeluarvoja vaarantamatta. Hänen on osattava toiminnallaan edistää luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten eliölajien säilymistä. Lajilista liitteenä. tunnistaa paikallisen luonnon tarjoamat luontoyrittämismahdollisuudet suunnitella toteuttamiskelpoinen tuote luontoyrittämiseen liittyen (luonto, metsästys ja kalastusmatkailu, luontomatkailun huolto ja rakentamispalvelut) ja hallittava siinä tarvittavat perustaidot tunnistaa alueen tyypillisimmät lajistot ja niiden elinympäristöt toimia asiakaspalvelussa erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioiden toimia ympäristövastuullisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) toimia ympäristövastuullisesti paikallisen ympäristön huomioon ottaen ohjattuna toteuttaa pienimuotoinen luontoyrittäjyyteen liittyvä projekti tai osallistua alan yritystoimintaan palvella asiakkaita tutussa ympäristössä arvioida paikallisen luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ympäristövastuulliseen luontoyrittämiseen.

14 VALINNAINEN 20 OV:N OPINTOKOKONAISUUS ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) rakentaa ja kunnostaa eri tyyppisiä ulkoilureittejä ja alueita annettujen suunnitelmien mukaisesti. Hänen on osattava valmistaa ja huoltaa reittirakenteita kuten luontopolkuopasteita, laavuja, pitkospuita, portaita, nuotiopaikkoja ja jätehuollon rakenteita. Hänen on osattava käyttää turvallisesti tavallisimpia rakenteiden teossa tarvittavia työvälineitä. Hänen on osattava huoltaa moottori ja raivaussahaa, jolloin hänen on tunnettava niiden rakenne, toiminta ja huoltotoimenpiteet. Hänen on osattava käyttää reittien huolto ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja. ottaa huomioon eri luontoliikuntamuotojen kuten patikoinnin, hiihdon, pyöräilyn ja moottorikelkkailun asettamat vaatimukset ulkoilureittien rakentamisessa. Hänen on osattava suunnitella reitti ympäristövastuullisesti. Hänen on osattava rakentaa reittejä taloudellisesti huomioon ottaen esteettiset ja maisemalliset seikat, paikalliset luonto ja kulttuurikohteet, maaston kulumisherkkyys sekä reittien huollon vaatimukset. Hänen on osattava käyttää kartta, ilmakuva ja kuviotietoja reittirakentamisen apuvälineenä. rakentaa ulkoilureitti siten, että hän ottaa huomioon rakentamiseen liittyvät säädökset sekä valtion ja kuntien tehtävät ulkoilureittien perustamisessa. Hänen on osattava toimia yhteistyössä maanomistajien ja esim. ulkoilujärjestöjen kanssa. Hänen on osattava hyödyntää reitistöjä esim. opastustehtävissä ja matkailuyrittäjänä. Hänen on osattava laatia kohderyhmälle suunnattuja reittiesitteitä yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) rakentaa ja kunnostaa eri tyyppisiä ulkoilureittejä ja alueita sekä reittirakenteita ohjatusti. Hänen on osattava valmistaa ja huoltaa reittirakenteita kuten luontopolkuopasteita, laavuja, pitkospuita, portaita, nuotiopaikkoja ja jätehuollon rakenteita. Hänen on osattava käyttää turvallisesti tavallisimpia rakenteiden teossa tarvittavia työvälineitä. Hänen on osattava huoltaa moottori ja raivaussahaa, jolloin hänen on tunnettava niiden rakenne, toiminta ja huoltotoimenpiteet. Hänen on osattava käyttää reittien huolto ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja. ottaa huomioon eri luontoliikuntamuotojen kuten patikoinnin, hiihdon, pyöräilyn ja moottorikelkkailun asettamat vaatimukset ulkoilureittien rakentamisessa. Hänen on osattava toimia yhteistyössä maanomistajien ja esim. ulkoilujärjestöjen kanssa.

15 Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) ohjatusti huolehtia reittien huollosta ja kunnostuksesta toimia reittirakentamisessa säädösten mukaisesti ohjatusti rakentaa pienimuotoinen ulkoilureitti käyttää moottori ja raivaussahaa sekä muita ulkoilureittien rakentamisessa tarvittavia työvälineitä ja ajoneuvoja työturvallisuus ja taloudellisuus huomioon ottaen arvioida maastotyyppien kulumisherkkyys ohjatusti laatia reittiesitteitä KOULUKOHTAINEN 30 OPINTOVIIKON OPINTOKOKONAISUUS Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon luontoalan koulutusohjelman valinnaiskursseista koottu koulukohtainen 30 ov:n opintokokonaisuus KULTTUURIYMPÄRISTÖJ EN HOITO 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) selostaa keskeiset metsä ja luonnonsuojelulainsäädäntöjen sisällöt ja ottaa niiden vaikutukset huomioon taajama ja virkistysaluemetsien käytössä. Hänen on lisäksi osattava selostaa muun ympäristölainsäädännön, maankäytön suunnittelun ja kaavajärjestelmien vaikutukset sekä luonnonsuojeluohjelmien ja verkostojen tavoitteet. huolehtia metsän terveydestä ja ottaa työskennellessään huomioon tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muut metsän terveyteen vaikuttavat asiat. Opiskelijan tulee osata ottaa huomioon myös metsänkäsittelyn, ilmansaasteiden ja happamoitumisen vaikutukset maaperään ja vesiluontoon. Hänen on osattava selostaa metsänparannustöiden ympäristövaatimukset. Opiskelijan osattava selostaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja luonnonhoitosuositukset sekä osattava ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä. Hänen on osattava kuvata metsien sertifiointijärjestelmä ja ottaa huomioon sertifioinnin vaatimukset metsänkäsittelyssä. käsitellä taajama, maisema, suoja ja muita ympäristömetsiä asiakkaan tarpeet, ympäristön lähtökohdat ja jopa ristiriitaisetkin vaatimukset huomioon ottaen. Hänen on osattava ottaa työssään huomioon myös turvallisuustekijät ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hänen on osattava käyttää tarvitsemiaan koneita, laitteita ja välineitä ergonomisesti ja turvallisesti. arvioida ja kehittää työnsä laatua ja sisältöä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) selostaa keskeiset metsä ja luonnonsuojelulainsäädäntöjen sisällöt sekä suunnittelu ja ohjausjärjestelmien tavoitteita

16 ottaa työskennellessään huomioon tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muut metsän terveyteen vaikuttavat tekijät ottaa huomioon metsässä tehtävien töiden vaikutukset luontoon ja ympäristöön selostaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja luonnonhoitosuositukset sekä osattava ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä ja selostaa metsien sertifioinnin merkitys omatoimisesti käsitellä ympäristömetsiä ja ottaa työssään huomioon myös turvallisuustekijät käyttää tarvitsemiaan koneita, laitteita ja välineitä turvallisesti arvioida työnsä laatua. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) selostaa keskeisen metsälainsäädännön sisältöä sekä suunnittelu ja ohjausjärjestelmien tavoitteita tunnistaa tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muita metsän terveyteen vaikuttavia tekijöitä kuvata metsissä tehtävien töiden vaikutukset metsäluontoon tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ja selostaa metsien sertifioinnin merkitys ohjatusti käsitellä ympäristömetsiä LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI, 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) toimia luonnontuotealaa koskevan ja sitä lähellä olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Hänen on osattava kerätä kauppayrtit, sienet, marjat ja tavallisimmat lääkekasvit sekä osattava erottaa näköislajit ja myrkylliset lajit näistä. Hänen on osattava kerätä myös muita keruutuotteita (jäkälät, sammalet, kivet ym.). Hänen on osattava toimia hygieenisesti ja työsuojelumääräyksiä noudattaen. Hänen on osattava käsitellä ja jatkojalostaa yrttejä, marjoja ja sieniä sekä muita keruutuotteita. Hänen on osattava tuotteistaa ja markkinoida luonnontuotealan tuotteita ja ohjata niiden käytössä. Hänen on osattava hyödyntää luomusertifiointia sekä alan perinnettä ja historiaa. Hänen on osattava kehittää luonnontuotealan matkailu ja elämystuotteita itsenäisesti erilaiset asiakasryhmät huomioon ottaen ja ympäristövastuullisesti. Lajilista liitteenä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) toimia luonnontuotealaa koskevan keskeisimmän lainsäädännön mukaisesti kerätä yleisimpiä kauppasieniä, yrttejä, marjoja ja muita keruutuotteita ohjeiden mukaan ja taloudellisesti jalostaa tavanomaisimpia keruutuotteita

17 luontaistuotealan tuotteistamisen ja markkinoinnin merkitys ja toimittava sen mukaisesti toimia hygieenisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan ja ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa yhteistyötilanteissa toimia ympäristövastuullisesti ja kustannustietoisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) toimia ohjattuna luonnontuotealaa koskevan keskeisimmän lainsäädännön mukaisesti ohjeiden mukaan kerätä yleisimpiä kauppasieniä, yrttejä, marjoja ja muita keruutuotteita ohjeiden mukaan tehdä luonnontuotteiden jatkojalostuksen yleisimmät työvaiheet avustaa alan matkailupalveluiden tuotekehitystehtävissä toimia hygieenisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan ja ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa yhteistyötilanteissa toimia ympäristövastuullisesti LUONTO OPASTUS 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) hyödyntää omia opastamisen ja neuvonnan erityistaitojaan (esim. lintu tai kasvituntemus, luontovalokuvaus, melonta, eräretkeily) jollakin luontomatkailun tai ympäristökasvatuksen osa alueella. Hänen on osattava suunnitella ja toteuttaa luontoretki tai tapahtuma omia erityistaitojaan hyväksi käyttäen. Hänen on osattava soveltaa osaamistaan erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja toiveet huomioiden. Hänen on osattava toimia erilaisissa vuorovaikutus ja ongelmanratkaisutaitoja vaativissa tilanteissa. Hänen on osattava suunnitella ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattuja päiväretkiä ja luontotapahtumia taloudellisesti, ympäristövastuullisesti ja turvallisesti asiakkaiden fyysisen tason ja sen mahdolliset rajoitteet huomioon ottaen. Hänen on osattava opastaa asiakasryhmää paikalliskohteessa tarvittaessa myös vieraalla kielellä. Hänen on osattava valmistaa retkiruokia ja järjestää maastoruokailu ryhmälle. esitellä asiakkaille ympäristövastuullisesti alueensa luontoretkeilyn kohteita ja osattava tunnistaa erityisesti oman alueensa suojellut luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt. Hänen on osattava arvioida tuotteensa tai ohjelmapalvelunsa laatu. Hänen on osattava markkinoida tuotettaan ja mahdollisuuksien mukaisesti verkostoitua yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hänen on osattava toimia valmismatkalain mukaisesti ja hoitaa luontoyrittäjän vakuutusturvaan liittyvät asiat.

18 opastaa ryhmäläisiään retkeilemään ja liikkumaan luonnossa tarkoituksenmukaisin varustein eri vuodenaikoina. Hänen on osattava antaa ensiapua ja toimia oikein eksymistilanteessa. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) toimia opastus ja neuvontatehtävissä suunnitella ja toteuttaa eri vuodenaikoina, erilaisille kohderyhmille suunnattuja päiväretkiä ja luontotapahtumia taloudellisesti, ympäristövastuullisesti ja turvallisesti hoitaa luontomatkailuryhmän ruokailu maastossa tuotteistaa omaa osaamistaan toimia valmismatkalain mukaisesti ja hoitaa vakuutusturvaan liittyvät asiat toimia eksymis ja ensiaputehtävissä. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) suunnitella ja toteuttaa lyhyt luonto opastus ryhmälle kertoa asiakkaalle alueensa tärkeimmistä luontoretkikohteista antaa ensiapua maasto olosuhteissa retkeillä ja liikkua luonnossa turvallisesti erikoisosaamisensa alalta ohjattuna toteuttaa luontoretki tai tapahtuma ryhmälle VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN JA FORSSAN YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2 OV Päätetään vuosittain FAI:n eri yksiköiden ja Yhteislyseon tekemän valintatarjottimen tarjonnan ja yhteisen menettelyn mukaisesti SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALITTAVAT OPINNOT 8 OV Ammatillisten opintokokonaisuuksien (kohta 2.2. alakohtineen) tavoitteita syventäviä jatkokursseja. Oppilaan on valittava seuraavista neljän opintoviikon jatkokur sseista kaksi:

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot