LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE:"

Transkriptio

1 hyväksytty kyha LUONTOYRITTÄJÄN TUTKINTORAKENNE: YHTEISET OPINNOT 20 OV 1.. Yhteiset pakolliset 16 ov Yhteiset valinnaiset 4 ov Äidinkieli 4 ov, Ruotsi 1 ov, Englanti 2 ov, Ympäristötieto 1 2 ov, Tieto ja viestintätekniikka 1 2 ov, Matematiikka 3 ov, Fysiikka ja kemia 2 ov, Taide ja kulttuuri 1 ov, Yritystoiminta 1 ov, Psykologia 1 ov, Liikunta ja terveystieto 2 ov, Yht.kunta, yritys ja työelämätieto 1 ov Liikunta ja terveys tieto 1 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 2.1. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN 20 OV METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 0V Ekologia 1 ov Riista ja kalatalous 2 ov Erä ja vaellustaidot 1.5 ov Keräilytalous 1.5 ov Virkistysrakentamisen laitteiden ja koneiden perusteet 2 ov METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Puuntuottamisen perusteet 3 ov Metsänuudistaminen ja viljely 1 ov Metsänmittaus 1 ov Metsikön kasvatus 2 ov LUONNONTUNTEMUS 5 0V Metsien kehitys sekä metsä ja puutalous Suomessa 1 ov Puulajit ja kasvupaikkatyypit 2 ov Erikoispuut 1 ov Metsätuhot 1 ov 2.2. LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET 70 OV PAKOLLISET OPINTOKOKONAISUUDET 20 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 0V Asiakaspalvelun, neuvonta ja opastustaitojen perusteet 1 ov Erätalous 6 ov Virkistysrakentaminen 6 ov Luontomatkailu ja luonnontuotteet 3 ov Lajintuntemus 3 ov Työssäoppiminen 1 ov VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET 1 *20 OV ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Virkistysrakentamisen laitteet ja koneet 2 ov Virkistysrakentaminen ll 3 ov Puun hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4 ov Työssäoppiminen 11 ov KOULUKOHTAINEN 30 OV:n KOKONAISUUS KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN HOITO 10 OV Ympäristömetsien käsittely 6 ov Työssäoppiminen 4 ov LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 10 OV Työssäoppiminen 2ov LUONTO OPASTUS 10 OV Paikallinen luonto opastus 3ov Paikallinen luontomatkailu 3 ov Työssäoppiminen 2ov Päättötyö 2 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 3.1 FAI:N JA YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT 2 0V Vuosittaisen valintatarjonnan mukaisesti 2 ov 3.2 SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALINNAISET 2* 4 0V Luonnontuotteet elintarvikkeiksi I 4 ov Virkistysrakentaminen 3 4 ov Metsänhoito II 4 ov

2 LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 120 ov LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMA Luontoalan koulutusohjelman suorittaneen on osattava erikoistumisesta riippuen tehdä luonto opastuksen ja luontomatkailun tehtäviä, rakentaa ja huoltaa ulkoilureitistöjä tai toimia luonnontuotealalla. Hänen tulee tuntea elollista ja elotonta luontoa ja sen ominaisuuksia painottuen erityisesti paikalliseen metsäluontoon. Hänen on osattava liikkua luonnossa eri vuodenaikoina ja tuottaa eri pituisia metsämatkailuelämyksiä ympäristö vastuullisesti ja turvallisesti. Reitistöjen toteuttamiseen erikoistuneen on osattava valmistaa ja huoltaa esim. luontopolkuja ja retkeilyreitistöjä sekä niiden rakenteita ja käsitellä ympäröiviä taajamametsiä niin metsänhoi dollisesti kuin metsäluonnonhoidollisestikin oikein. Luonnontuotealalle erikoistuneen on osattava kerätä, käsitellä, jatkojalostaa ja markkinoida yrttejä, kauppasieniä, marjoja ja muita keruutuotteita. 1. YHTEISET OPINNOT 20 OV Opiskelijan tulee suorittaa 16 ov pakollisia ja 4 ov valinnaisia yhteisiä opintoja opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisesti YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 16 OV Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Yhteiskunta, yritysja työelämätieto 1 ov 1.2. YHTEISET VALINNAISET OPINNOT 4 OV Opiskelijan tulee valita yhteensä 4 ov:n opinnot seuraavista: Ympäristötieto 1 2 ov Tieto ja viestintätekniikka 1 2 ov Yritystoiminta 1 ov Psykologia 1 ov Liikunta ja terveystieto 1 ov

3 2. AMMATILLISET OPINNOT 90 ov 2.1. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN 20 ov OPINTOJEN KESKEISET SISÄLLÖT: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, peruslajituntemus, ekosysteemien tuntemus ja ekologisten vuorovaikutussuhteiden huomioon ottaminen. Ympäristölainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta. Karttatulkinta ja maastossa liikkuminen. Alan peruskoneiden ja laitteiden ympäristövastuullinen käyttö. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja ensiaputaidot. Yritys ja projektitoiminnan kehittäminen, yhteistyö muiden elinkeinoharjoittajien kanssa, vuorovaikutustaidot ja tietotekniikan hyödyntäminen. OPINTOJEN OPPIMÄÄRÄT JA KURSSIT: METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: jokamiehenoikeudet ja metsien virkistyskäytön työt metsämarjojen ja sienten keruu metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja ympäristönhoitotyöt. Oppimäärän kurssit: Ekologia 1 ov Erä ja vaellustaidot 1.5 ov Tavoite: Koulutusosion jälkeen opiskelijalla on perustaidot ja tiedot kantovälineen pakkauksesta,retkimuonasta, ruoanlaitosta maastossa ja maastoyöpymisestä. Hän osaa tauottaa kulkuansa siten, että selviytyy kohtuullisista päivätaipaleista rasittumatta kohtuuttomasti. Hän ottaa huomioon ryhmänsä toiset jäsenet ja auttaa heikompiaan tarvittaessa. Hän osaa teroittaa puukon, käyttää kirvestä turvallisesti ja tehdä tulet maasto olosuhteissa. Keräilytalous 1.5 ov Virkistysrakentamisen laitteiden ja koneiden perusteet 2 ov Riista ja kalatalous 2 ov

4 METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: puulajivalinta metsien käsittely puuston mittaus ja arviointi metsänhoitotyöt puuntuottamisen työnantajat ja toiminnot. Oppimäärän kurssit: Puuntuottamisen perusteet 3 ov Metsänuudistaminen ja viljely 1 ov Metsänmittaus 1 ov Metsikön kasvatus 2 ov LUONNONTUNTEMUS 5 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: Suomen metsien kehityshistoria metsäluonnon tuntemus metsäluonnon tiedonkeruu. Oppimäärän kurssit: Metsien kehitys sekä metsä ja puutalous Suomessa 1 ov Puulajit ja kasvupaikkatyypit 2 ov Erikoispuut 1 ov Metsätuhot 1 ov

5 2.2. LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 66 OV PAKOLLINEN OPINTOKOKONAISUUS 20 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: luontoyrittäjänä toimiminen ja asiakaspalvelu luontoon perustuvien palveluiden ja tuotteiden tuottaminen alueellisesti tärkeiden elinympäristöjen suojelu ja niiden keskeisimmän lajiston tuntemus luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Oppimäärän kurssit: Asiakaspalvelun, opastus ja neuvontataitojen perusteet 1 ov Erätalous 6 ov Virkistysr akentaminen 6 ov Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat hirrenveistossa tarvittavien työkalujen käyttöön ja huoltoon sekä opettaa turvalliset työtavat. Kurssin aikana tehdään pienimuotoisia pyöröhirsirakenteita pienryhmissä kuten pöytä/penkkiyhdistelmiä, kukkalaatikoita, liiteri tai hirsilaavu. II vuosikurssilla 2 opintoviikon aikana opiskelijat perehdytetään pelkkahirren veistoon. Sisällöt: hirsityövälineet ja niiden huolto ja kunnostus telineet ja pukit työsuojelu puiden kuorinta vuoluraudalla ja vuolukallella pyörö ja pelkkahirsirakentamisen perusteet Luontomatkailu ja luonnontuotteet 3 ov Lajintuntemus 3 ov Työssäoppiminen 1 ov

6 VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS 1 * 20 OV ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: ulkoilureittien rakenteiden valmistus ja huolto, työvälineiden käyttö ympäristövastuullinen reittien huolto ja rakentaminen ulkoilureittien käyttö ja markkinointi luontomatkailussa. Oppimäärän kurssit: Virkistysr akentamisen laitteet ja koneet 2 ov Virkistysr akentaminen II 3 ov Puun hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4 ov Tavoite: Koulutusosion jälkeen opiskelija osaa määrittää retkeilyreittien huolto ja kunnostustarpeen ja tehdä pienimuotoisia huolto ja korjaustoimenpiteitä. Hän osaa myös jaotella pyöreän puutavaran eri laatuluokkiin ja tunnistaa yleisimmät sahatavaradimensiot. Opiskelija osaa valmistaa erilaisia maaleja ja tietää raaka aineen hankintapaikat. Hän osaa suosittaa valmistamiaan maaleja eri kohteisiin sekä osaa opastaa maalin valmistusta muille. Opiskelija osaa päre ja lautakaton valmistuksen ja osaa neuvoa sen muille. Koulutusosion tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat luonnonmukaisten maalien raaka aineisiin, maalien tekoon ja maalien raaka aineen hankintapaikkoihin. Koulutusosion aikana tehdyillä maaleilla käsitellään muilla virkistysrakentamisen koulutusosioissa tehtyjä rakenteita. Jokainen opiskelija valmistaa koulutusosion aikana itselleen näytemallit maaleista. Koulutusosion ko. kattoja voi käyttää.toisessa vaiheessa opiskellaan päre ja lautakaton valmistus. Tämän osion jälkeen opiskelija osaa tehdä päre ja lautakaton sekä tietää minkälaisiin ulkoilurakenteisiin ko.kattoja voi käyttää. Sisällöt: ulkoilureittien ja rakenteiden kunnostus työharjoitusten yhteydessä erilaisilla ulkoilu ja retkeilyreiteillä. pyöreän ja sahatun puutavaran laadutusharjoituksia vannesahauksen yhteydessä ( eri sahaustavat mm. läpisahaus, kvartaalisahaus) opasteiden valmistus keittomaalit öljymaalit tervamaalit = maalien valmistus ja maalaaminen terva

7 jäteöljymaali päre ja lautakattojen teko Tutustumiskäynti ko. maaleja teollisesti valmistavaan tehtaaseen. Työssäoppiminen 11 ov KOULUKOHTAINEN 30 OV:n OPINTOKOKONAISUUS Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon luontoalan koulutusohjelman valinnaiskursseista koottu koulukohtainen 30 ov:n opintokokonaisuus KULTTUURIYMPÄRISTÖJ EN HOITO 10 OV Oppimäärän keskeinen sisältö: alueellisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja hoitaminen Oppimäärän kurssit: Ympäristömetsien käsittely 6 ov Työssäoppiminen 4 ov LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 10 OV Oppimäärän keskeinen sisältö: luonnontuotealan tuotteiden keruu, jatkojalostus ja markkinointi.

8 Oppimäärän kurssit: luonnontuotteiden keruu, käsittely ja markkinointi 8 ov työssäoppiminen 2 ov LUONTO OPASTUS 10 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: ryhmän ohjaus ja opastustehtävissä toimiminen ( myös luonto opastuksen keskeistä vieraskielistä sanastoa käyttäen) alueen luontoretkikohteiden esittely paikallisluonnon ja kulttuurihistorian tuntemuksen käyttö ja ympäristövastuullinen toiminta luonto opastuksessa. oman osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi sekä verkostoituminen turvallinen retkeily ja liikkuminen luonnossa maastoruokailun järjestäminen ja retkiruokien valmistaminen. Oppimäärän kurssit: Paikallinen luontomatkailu 3 ov Paikallinen luonto opastus 3 ov päättötyö 2 ov Työssäoppiminen 5 ov 3. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 3.1. FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN JA FORSSAN YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Päätetään vuosittain FAI:n eri yksiköiden ja Yhteislyseon tekemän valintatarjottimen tarjonnan ja yhteisen menettelyn mukaisesti SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALINNAISET OPINNOT 8 OV Ammatillisten opintokokonaisuuksien tavoitteita syventäviä jatkokursseja. Oppilaan on valittava seuraavista neljän opintoviikon jatkokursseista kaksi:

9 LUONNONTUOTTEET ELINTARVIKKEIKSI 4 OV Oppimäärän keskeiset sisällöt: Luonnontuotteiden tuotteistaminen ja valmistaminen elintarvikkeiksi VIRKISTYSRAKENTAMINEN 3 4 ov Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on antaa perustaidot ja tiedot sahatavaran käytöstä ulkoilurakentamisessa. Sahatavararakentamisen yhteydessä opiskellaan myös käsityövälineiden sekä sähkötyökalujen turvallinen käyttö. Koulutusosion aikana tehdään pienimuotoisia sahatavararakenteita kuten työpukit, puucee, maitolaituri, puutarhapöytä ja penkit, puuliiteri elementtirakenteella. Sisällöt: sahatavararakentamisessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö työharjoitusten yhteydessä pöytäsirkkeli käsisirkkeli naulain porakone yläjyrsin kuviosaha naulainkopressori katkaisusaha METSÄNHOITO ll 4 ov Oppimäärän keskeiset sisällöt määrittää metsikön hoitotarve sekä käytettävät menetelmät perustettavan metsikön ja puulajien tarpeet huomioon ottaen. Hänen on osattava tehdä metsän uudistamistöitä luonnonhoidolliset näkökohdat huomioon ottaen. Hänen on osattava selostaa harvennuksen ja puuvalinnan merkitys puuntuotannolle, metsän terveydelle sekä ympäristölle. Hänen on osattava tehdä puuntuottamisen töitä turvallisesti oikeita työmenetelmiä käyttäen. Hänen on pystyttävä itsenäisesti käyttämään ja huoltamaan puuntuottamisen työvälineitä ja laitteita. Hänen on osattava ottaa puuntuotannossa huomioon erikoispuiden kasvattamisen mahdollisuudet ja merkitys.

10 4. OPPIMÄÄRIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 4.2. LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT 90 OV TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 24 OV LUONTO JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMINEN METSIEN MONIKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖNHOIDON PERUSTAIDOT 8 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) kuvailla metsien monikäytön, ympäristönhoidon ja maisemanhoidon vaikutukset metsätalouteen. Hänen on pystyttävä selostamaan jokamiehenoikeudet sekä keskeiset metsien virkistyskäytön muodot ja mahdollisuudet. Hänen on osattava tehdä yksinkertaisia ulkoilu ja virkistysalueiden rakenteita, esimerkiksi laavuja ja nuotiopaikkoja. Opiskelijan on tunnistettava maakuntansa yleisimmät metsämarjat ja tärkeimmät ruokasienet. Hänen on osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön. Opiskelijan on tunnistettava maakuntansa yleisimmät riistaeläimet ja kalat, osattava tehdä riistanhoitotöitä sekä osattava kuvailla erilaisia metsästys ja kalastusmuotoja. selostaa metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen merkitys, ympäristönsuojelun merkitys sekä talousmetsien ympäristövaikutuksia. Hänen on osattava tehdä piha, taajama ja maisemametsien käsittelyyn liittyviä ympäristönhoitotöitä, esimerkiksi puiden istutus ja poistotöitä sekä alueiden hoito ja kunnostustöitä. käyttää työssään tarvitsemiaan koneita ja laitteita sekä osattava omilla valinnoillaan minimoida ympäristöhaittoja. Lajilista liitteenä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) kuvailla metsien monikäytön, ympäristönhoidon ja maisemanhoidon vaikutuksia metsätalouteen selostaa jokamiehenoikeudet sekä kertoa metsien virkistyskäytön muotoja ja mahdollisuuksia tehdä yksinkertaisia ulkoilu ja virkistysalueiden rakenteita tunnistaa maakuntansa yleisimmät metsämarjat sekä tärkeimmät ruokasienet ja on osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön. tunnistaa maakuntansa yleisimmät riistaeläimet ja kalat tehdä riistanhoitotöitä sekä osattava kuvailla keskeisiä metsästys ja kalastusmuotoja. selostaa metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen sekä ympäristönsuojelun merkitys tehdä piha, taajama ja maisemametsien käsittelyyn liittyviä ympäristönhoitotöitä suunnitelman pohjalta käyttää työssään tarvitsemiaan peruskoneita ja laitteita.

11 Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) tunnistaa maakuntansa yleisimmät metsämarjat sekä joitakin tärkeitä ruokasieniä ja osattava kerätä niitä kotitarvekäyttöön tunnistaa joitakin maakuntansa yleisimpiä riistaeläimiä ja kaloja, osallistua kalastus ja metsästysretkille sekä tehdä ohjatusti riistanhoitotöitä selostaa jokamiehenoikeuksia sekä tehdä opastettuna metsien virkistyskäytön töitä kuvailla metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen merkitys tehdä opastettuna ympäristönhoitotöitä käyttäen tavallisimpia koneita ja laitteita METSIEN HOIDON PERUSTAIDOT 7 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit ja opaskasvit sekä tärkeimmät kotimaiset puulajit. Hänen on hallittava työhönsä liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet. selostaa metsänuudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet. Hänen on pystyttävä kertomaan metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin lähtökohdat sekä puunkasvatuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Hänen on osattava ottaa työssään huomioon luonnonhoitosuositukset. Opiskelijan on hallittava töihinsä liittyvät puuston mittaus ja arviointimenetelmät. tehdä virkistyskäyttöalueiden töitä, luontaisen uudistamisen töitä, viljellä metsää, hoitaa taimikoita sekä hoitaa ja kunnostaa nuoria metsiä. Hänen on osattava käyttää, kunnostaa ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita turvallisesti ja ergonomisesti oikein. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit, opaskasveja ja tärkeimmät kotimaiset puulajit itsenäisesti valita oikea puulaji ja tiheys kullekin kasvupaikalle selostaa metsänuudistamisen ja kasvatuksen periaatteet ottaa työssään huomioon luonnonhoitosuositukset arvioida ja mitata puustoa tehdä metsänhoitotöitä itsenäisesti käyttää ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita turvallisesti ja ergonomisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) tunnistaa kasvupaikkatyypit, toiminta alueensa metsätyypit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit valita ohjeiden mukaisesti oikea puulaji ja tiheys kullekin kasvupaikalle

12 arvioida ja mitata puustoa annettujen ohjeiden perusteella tehdä ohjatusti metsänhoitotöitä käyttää ja huoltaa puuntuottamisen työvälineitä ja varusteita LUONNONTUNTEMUS 5 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) selostaa Suomen metsäluonnon ja sen kehityksen päävaiheiden sekä metsien käytön ja hoidon kehittymisen peruspiirteet. tunnistaa maakuntansa metsäluonnon yleisimmät kasvit, eläimet sekä niiden elinympäristöt ja kuvata uhanalaisuuteen vaikuttavat tekijät. selostaa maaperän rakenne ja ominaisuudet sekä maaperän, ilmaston ja sään vaikutus Suomen luontoon ja osattava soveltaa näitä tietoja työssään. käyttää ja soveltaa hankkimiaan tietoja erilaisissa metsäluonnon tutkimus ja kehittämistehtävissä, niin että hän osaa toimia esimerkiksi tutkimusavustajana. Hänen on tunnettava joitakin metsätalouden tiedonkeruun menetelmiä, niin että osaa toimia niihin liittyvissä työtehtävissä. Lajilista liitteenä. selostaa Suomen metsien kehityksen päävaiheet sekä metsien käyttöä ja hoitoa tunnistaa maakuntansa metsäluonnon yleisimmät kasvit, eläimet sekä niiden elinympäristöt selostaa maaperän rakenne ja ominaisuudet sekä ymmärtää maaperän, ilmaston ja sään vaikutuksen Suomen luontoon ohjatusti käyttää hankkimiaan tietoja erilaisissa metsäluonnon tutkimus ja kehittämistehtävissä. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) selostaa Suomen metsien kehitys pääpiirteittäin tunnistaa maakuntansa tärkeimmät metsäluonnon ja ympäristön kasvit ja eläimet sekä niiden tyypilliset elinympäristöt kuvata maaperän, ilmaston ja sään vaikutusta Suomen luontoon ohjattuna kerätä tietoa metsäluonnosta.

13 LUONTOALAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 66 OV LUONTOYRITTÄMINEN 20 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) tuotteistaa omaa osaamistaan. Hänen on osattava hyödyntää luontoyrittämisen osa alueita ja kehittämismahdollisuuksia erityisesti omalla toimialueellaan, sekä kehittää ja arvioida erilaisia liikeideoita. Hänen on osattava toimia luontoyrittäjänä ympäristövastuullisesti ja taloudellisesti kannattavasti kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuen. Hänen on osattava yrityksen perustamiseen liittyvät tärkeimmät toimenpiteet tai hänen on osattava suunnitella toteuttamiskelpoinen projekti tai hanke. Hänen on osattava toiminnassaan ottaa huomioon paikallinen ympäristö sekä osattava hyödyntää alueelliset vahvuudet. Hänen on osattava ottaa huomioon erilaisten asiakasryhmien tarpeet sekä toimia asiakaspalvelussa ja neuvontatehtävissä tarvittaessa myös vieraalla kielellä. hyödyntää paikallisen luonnon tarjoamat mahdollisuudet luontoyrittämiseen ja siksi tunnistettava alueelleen tyypilliset elinympäristöt, niiden lajisto ja ekologia. Hänen on osattava tuottaa luontoon perustuvia palveluita tai tuotteita asianmukaisesti huomioon ottaen metsien monikäytön mahdollisuudet. Hänen on osattava välttää häiriötä tuottavaa liikkumista paikallisesti tai ajallisesti esim. lintujen pesimäaikaan. Hänen on osattava toimia luontoyrittäjänä kohteiden suojeluarvoja vaarantamatta. Hänen on osattava toiminnallaan edistää luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten eliölajien säilymistä. Lajilista liitteenä. tunnistaa paikallisen luonnon tarjoamat luontoyrittämismahdollisuudet suunnitella toteuttamiskelpoinen tuote luontoyrittämiseen liittyen (luonto, metsästys ja kalastusmatkailu, luontomatkailun huolto ja rakentamispalvelut) ja hallittava siinä tarvittavat perustaidot tunnistaa alueen tyypillisimmät lajistot ja niiden elinympäristöt toimia asiakaspalvelussa erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioiden toimia ympäristövastuullisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) toimia ympäristövastuullisesti paikallisen ympäristön huomioon ottaen ohjattuna toteuttaa pienimuotoinen luontoyrittäjyyteen liittyvä projekti tai osallistua alan yritystoimintaan palvella asiakkaita tutussa ympäristössä arvioida paikallisen luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ympäristövastuulliseen luontoyrittämiseen.

14 VALINNAINEN 20 OV:N OPINTOKOKONAISUUS ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 20 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) rakentaa ja kunnostaa eri tyyppisiä ulkoilureittejä ja alueita annettujen suunnitelmien mukaisesti. Hänen on osattava valmistaa ja huoltaa reittirakenteita kuten luontopolkuopasteita, laavuja, pitkospuita, portaita, nuotiopaikkoja ja jätehuollon rakenteita. Hänen on osattava käyttää turvallisesti tavallisimpia rakenteiden teossa tarvittavia työvälineitä. Hänen on osattava huoltaa moottori ja raivaussahaa, jolloin hänen on tunnettava niiden rakenne, toiminta ja huoltotoimenpiteet. Hänen on osattava käyttää reittien huolto ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja. ottaa huomioon eri luontoliikuntamuotojen kuten patikoinnin, hiihdon, pyöräilyn ja moottorikelkkailun asettamat vaatimukset ulkoilureittien rakentamisessa. Hänen on osattava suunnitella reitti ympäristövastuullisesti. Hänen on osattava rakentaa reittejä taloudellisesti huomioon ottaen esteettiset ja maisemalliset seikat, paikalliset luonto ja kulttuurikohteet, maaston kulumisherkkyys sekä reittien huollon vaatimukset. Hänen on osattava käyttää kartta, ilmakuva ja kuviotietoja reittirakentamisen apuvälineenä. rakentaa ulkoilureitti siten, että hän ottaa huomioon rakentamiseen liittyvät säädökset sekä valtion ja kuntien tehtävät ulkoilureittien perustamisessa. Hänen on osattava toimia yhteistyössä maanomistajien ja esim. ulkoilujärjestöjen kanssa. Hänen on osattava hyödyntää reitistöjä esim. opastustehtävissä ja matkailuyrittäjänä. Hänen on osattava laatia kohderyhmälle suunnattuja reittiesitteitä yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) rakentaa ja kunnostaa eri tyyppisiä ulkoilureittejä ja alueita sekä reittirakenteita ohjatusti. Hänen on osattava valmistaa ja huoltaa reittirakenteita kuten luontopolkuopasteita, laavuja, pitkospuita, portaita, nuotiopaikkoja ja jätehuollon rakenteita. Hänen on osattava käyttää turvallisesti tavallisimpia rakenteiden teossa tarvittavia työvälineitä. Hänen on osattava huoltaa moottori ja raivaussahaa, jolloin hänen on tunnettava niiden rakenne, toiminta ja huoltotoimenpiteet. Hänen on osattava käyttää reittien huolto ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja. ottaa huomioon eri luontoliikuntamuotojen kuten patikoinnin, hiihdon, pyöräilyn ja moottorikelkkailun asettamat vaatimukset ulkoilureittien rakentamisessa. Hänen on osattava toimia yhteistyössä maanomistajien ja esim. ulkoilujärjestöjen kanssa.

15 Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) ohjatusti huolehtia reittien huollosta ja kunnostuksesta toimia reittirakentamisessa säädösten mukaisesti ohjatusti rakentaa pienimuotoinen ulkoilureitti käyttää moottori ja raivaussahaa sekä muita ulkoilureittien rakentamisessa tarvittavia työvälineitä ja ajoneuvoja työturvallisuus ja taloudellisuus huomioon ottaen arvioida maastotyyppien kulumisherkkyys ohjatusti laatia reittiesitteitä KOULUKOHTAINEN 30 OPINTOVIIKON OPINTOKOKONAISUUS Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon luontoalan koulutusohjelman valinnaiskursseista koottu koulukohtainen 30 ov:n opintokokonaisuus KULTTUURIYMPÄRISTÖJ EN HOITO 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) selostaa keskeiset metsä ja luonnonsuojelulainsäädäntöjen sisällöt ja ottaa niiden vaikutukset huomioon taajama ja virkistysaluemetsien käytössä. Hänen on lisäksi osattava selostaa muun ympäristölainsäädännön, maankäytön suunnittelun ja kaavajärjestelmien vaikutukset sekä luonnonsuojeluohjelmien ja verkostojen tavoitteet. huolehtia metsän terveydestä ja ottaa työskennellessään huomioon tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muut metsän terveyteen vaikuttavat asiat. Opiskelijan tulee osata ottaa huomioon myös metsänkäsittelyn, ilmansaasteiden ja happamoitumisen vaikutukset maaperään ja vesiluontoon. Hänen on osattava selostaa metsänparannustöiden ympäristövaatimukset. Opiskelijan osattava selostaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja luonnonhoitosuositukset sekä osattava ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä. Hänen on osattava kuvata metsien sertifiointijärjestelmä ja ottaa huomioon sertifioinnin vaatimukset metsänkäsittelyssä. käsitellä taajama, maisema, suoja ja muita ympäristömetsiä asiakkaan tarpeet, ympäristön lähtökohdat ja jopa ristiriitaisetkin vaatimukset huomioon ottaen. Hänen on osattava ottaa työssään huomioon myös turvallisuustekijät ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hänen on osattava käyttää tarvitsemiaan koneita, laitteita ja välineitä ergonomisesti ja turvallisesti. arvioida ja kehittää työnsä laatua ja sisältöä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) selostaa keskeiset metsä ja luonnonsuojelulainsäädäntöjen sisällöt sekä suunnittelu ja ohjausjärjestelmien tavoitteita

16 ottaa työskennellessään huomioon tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muut metsän terveyteen vaikuttavat tekijät ottaa huomioon metsässä tehtävien töiden vaikutukset luontoon ja ympäristöön selostaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja luonnonhoitosuositukset sekä osattava ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä ja selostaa metsien sertifioinnin merkitys omatoimisesti käsitellä ympäristömetsiä ja ottaa työssään huomioon myös turvallisuustekijät käyttää tarvitsemiaan koneita, laitteita ja välineitä turvallisesti arvioida työnsä laatua. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) selostaa keskeisen metsälainsäädännön sisältöä sekä suunnittelu ja ohjausjärjestelmien tavoitteita tunnistaa tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja muita metsän terveyteen vaikuttavia tekijöitä kuvata metsissä tehtävien töiden vaikutukset metsäluontoon tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ja selostaa metsien sertifioinnin merkitys ohjatusti käsitellä ympäristömetsiä LUONNONTUOTTEIDEN KERUU, KÄSITTELY JA MARKKINOINTI, 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) toimia luonnontuotealaa koskevan ja sitä lähellä olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Hänen on osattava kerätä kauppayrtit, sienet, marjat ja tavallisimmat lääkekasvit sekä osattava erottaa näköislajit ja myrkylliset lajit näistä. Hänen on osattava kerätä myös muita keruutuotteita (jäkälät, sammalet, kivet ym.). Hänen on osattava toimia hygieenisesti ja työsuojelumääräyksiä noudattaen. Hänen on osattava käsitellä ja jatkojalostaa yrttejä, marjoja ja sieniä sekä muita keruutuotteita. Hänen on osattava tuotteistaa ja markkinoida luonnontuotealan tuotteita ja ohjata niiden käytössä. Hänen on osattava hyödyntää luomusertifiointia sekä alan perinnettä ja historiaa. Hänen on osattava kehittää luonnontuotealan matkailu ja elämystuotteita itsenäisesti erilaiset asiakasryhmät huomioon ottaen ja ympäristövastuullisesti. Lajilista liitteenä. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) toimia luonnontuotealaa koskevan keskeisimmän lainsäädännön mukaisesti kerätä yleisimpiä kauppasieniä, yrttejä, marjoja ja muita keruutuotteita ohjeiden mukaan ja taloudellisesti jalostaa tavanomaisimpia keruutuotteita

17 luontaistuotealan tuotteistamisen ja markkinoinnin merkitys ja toimittava sen mukaisesti toimia hygieenisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan ja ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa yhteistyötilanteissa toimia ympäristövastuullisesti ja kustannustietoisesti. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) toimia ohjattuna luonnontuotealaa koskevan keskeisimmän lainsäädännön mukaisesti ohjeiden mukaan kerätä yleisimpiä kauppasieniä, yrttejä, marjoja ja muita keruutuotteita ohjeiden mukaan tehdä luonnontuotteiden jatkojalostuksen yleisimmät työvaiheet avustaa alan matkailupalveluiden tuotekehitystehtävissä toimia hygieenisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan ja ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa yhteistyötilanteissa toimia ympäristövastuullisesti LUONTO OPASTUS 10 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) hyödyntää omia opastamisen ja neuvonnan erityistaitojaan (esim. lintu tai kasvituntemus, luontovalokuvaus, melonta, eräretkeily) jollakin luontomatkailun tai ympäristökasvatuksen osa alueella. Hänen on osattava suunnitella ja toteuttaa luontoretki tai tapahtuma omia erityistaitojaan hyväksi käyttäen. Hänen on osattava soveltaa osaamistaan erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja toiveet huomioiden. Hänen on osattava toimia erilaisissa vuorovaikutus ja ongelmanratkaisutaitoja vaativissa tilanteissa. Hänen on osattava suunnitella ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattuja päiväretkiä ja luontotapahtumia taloudellisesti, ympäristövastuullisesti ja turvallisesti asiakkaiden fyysisen tason ja sen mahdolliset rajoitteet huomioon ottaen. Hänen on osattava opastaa asiakasryhmää paikalliskohteessa tarvittaessa myös vieraalla kielellä. Hänen on osattava valmistaa retkiruokia ja järjestää maastoruokailu ryhmälle. esitellä asiakkaille ympäristövastuullisesti alueensa luontoretkeilyn kohteita ja osattava tunnistaa erityisesti oman alueensa suojellut luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt. Hänen on osattava arvioida tuotteensa tai ohjelmapalvelunsa laatu. Hänen on osattava markkinoida tuotettaan ja mahdollisuuksien mukaisesti verkostoitua yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hänen on osattava toimia valmismatkalain mukaisesti ja hoitaa luontoyrittäjän vakuutusturvaan liittyvät asiat.

18 opastaa ryhmäläisiään retkeilemään ja liikkumaan luonnossa tarkoituksenmukaisin varustein eri vuodenaikoina. Hänen on osattava antaa ensiapua ja toimia oikein eksymistilanteessa. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) toimia opastus ja neuvontatehtävissä suunnitella ja toteuttaa eri vuodenaikoina, erilaisille kohderyhmille suunnattuja päiväretkiä ja luontotapahtumia taloudellisesti, ympäristövastuullisesti ja turvallisesti hoitaa luontomatkailuryhmän ruokailu maastossa tuotteistaa omaa osaamistaan toimia valmismatkalain mukaisesti ja hoitaa vakuutusturvaan liittyvät asiat toimia eksymis ja ensiaputehtävissä. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) suunnitella ja toteuttaa lyhyt luonto opastus ryhmälle kertoa asiakkaalle alueensa tärkeimmistä luontoretkikohteista antaa ensiapua maasto olosuhteissa retkeillä ja liikkua luonnossa turvallisesti erikoisosaamisensa alalta ohjattuna toteuttaa luontoretki tai tapahtuma ryhmälle VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN JA FORSSAN YHTEISLYSEON VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2 OV Päätetään vuosittain FAI:n eri yksiköiden ja Yhteislyseon tekemän valintatarjottimen tarjonnan ja yhteisen menettelyn mukaisesti SYVENTÄVÄT AMMATILLISET VALITTAVAT OPINNOT 8 OV Ammatillisten opintokokonaisuuksien (kohta 2.2. alakohtineen) tavoitteita syventäviä jatkokursseja. Oppilaan on valittava seuraavista neljän opintoviikon jatkokur sseista kaksi:

19 LUONNONTUOTTEET ELINTARVIKKEIKSI 4 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) Arviointi, hyvä ( H3 4 ) kerätä ja jatkojalostaa luonnosta saatavia raaka aineita turvallisiksi tuotteiksi kustannustietoisesti ja ympäristövastuullisesti. Hänen on osattava käyttää luonnontuotealan tuotteita ja ohjata niiden käytössä, kertoen käyttöön liittyvät terveydelliset vaikutukset ja markkinoida niitä. Hänen on osattava laatia omavalvontasuunnitelma ja toimia sen mukaan. Hänen on osattava toimia luonnontuotealan ja elintarvikelainsäädännön mukaisesti ja työskennellä hygieenisesti. Hänen on osattava toimia niin että tuotteen laatu säilyy korkeana sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hänen on osattava toimia kustannustietoisesti. Hänen on osattava palvella erilaisia asiakasryhmiä. ohjeiden mukaan osattava tuotteistaa tärkeimpiä luonnontuotteita elintarvikkeiksi toimia omavalvontasuunnitelman mukaisesti ohjattuna toimia elintarvikelain tärkeimpien määräysten mukaan toimia ympäristövastuullisesti ja taloudellisesti toimia hygienisesti ja ymmärtää laadun merkityksen. Arviointi, tyydyttävä ( T1 ) kerätä yleisimpien tuotteiden raaka aineita ohjattuna valmistaa luonnon raaka aineista tuotteita käyttää luonnontuotealan tuotteita oikein ja turvallisesti toimia luonnontuote ja elintarvikelainsäädännön periaatteiden mukaisesti palvella asiakkaita tutussa ympäristössä toimia ympäristövastuullisesti toimia annettujen ohjeiden mukaan hygieenisesti ja laadukkaasti VIRKISTYSRAKENTAMINEN 3 4 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso jalostaa puusta markkinakelpoisia hyödykkeitä turvallisin menetelmin työvälineitä ja koneita apuna käyttäen. hinnoitella ja markkinoida tuotteensa.. Arviointi, hyvä (H3 4) jalostaa puusta ohjeiden mukaan hyödykkeitä turvallisin menetelmin työvälineitä ja koneita apuna käyttäen selostaa käyttökohteen tuotteelle asettamat laatuvaatimukset kertoa maakuntansa virkistysrakentamisen kohteista.

20 Arviointi, tyydyttävä (T1) kertoa puun hyödyntämisen ja jalostuksen tarjoamista mahdollisuuksista ohjattuna valmistaa yksinkertaisia tuotteita puusta selostaa käyttökohteen tuotteelle asettamat perusvaatimukset. OPPILAITOSKOHTAINEN TAVOITE: Koulutusosion tavoitteena on antaa perustaidot ja tiedot sahatavaran käytöstä ulkoilurakentamisessa. Sahatavararakentamisen yhteydessä opiskellaan myös käsityövälineiden sekä sähkötyökalujen turvallinen käyttö. Koulutusosion aikana tehdään pienimuotoisia sahatavararakenteita kuten työpukit, puucee, maitolaituri, puutarhapöytä ja penkit, puuliiteri elementtirakenteella. Sisällöt: sahatavararakentamisessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö työharjoitusten yhteydessä pöytäsirkkeli käsisirkkeli naulain porakone yläjyrsin kuviosaha naulainkopressori katkaisusaha METSÄNHOITO II 4 OV Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso ( K5 ) määrittää metsämaan kunnostus ja hoitotarve sekä käytettävät menetelmät. Hänen on osattava tehdä metsän uudistamistöitä luonnonhoidolliset näkökohdat huomioon ottaen. Opiskelijan on pystyttävä määrittämään taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet, tarvittaessa metsäsuunnitelmaa apuna käyttäen. Hänen on osattava selostaa harvennuksen ja puuvalinnan merkitys metsän terveydelle sekä ympäristölle. Hänen on osattava tehdä puuntuottamisen töitä turvallisesti oikeita työmenetelmiä käyttäen. Hänen on pystyttävä itsenäisesti käyttämään ja huoltamaan puuntuottamisen työvälineitä ja laitteita. Hänen on osattava ottaa huomioon erikoispuiden kasvattamisen mahdollisuudet ja merkitys. Arviointi, hyvä ( H3 4 ) määrittää metsän uudistamistarve sekä metsämaan kunnostus ja hoitotarve tehdä metsän uudistamistöitä itsenäisesti

hyväksytty kyha 26.9.2006 83 METSÄLUONNONHOITAJAN TUTKINTORAKENNE:

hyväksytty kyha 26.9.2006 83 METSÄLUONNONHOITAJAN TUTKINTORAKENNE: 1.. hyväksytty kyha 26.9.2006 83 METSÄLUONNONHOITAJAN TUTKINTORAKENNE: YHTEISET OPINNOT 20 OV Yhteiset pakolliset 16 ov Yhteiset valinnaiset 4 ov Äidinkieli 4 ov, Ruotsi 1 ov, Englanti 2 ov, Matematiikka

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa.

Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa. METSURI Metsurin työhön kuuluu puiden kaato moottorisahalla ja niiden pinoaminen vesakon raivaus ja taimikon hoito raivaussahalla puiden istutus hakkuualoille ja uudistuskohteille muut metsätyöt kuten

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 Hakemus hyväksytään

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

METSÄKONEENKULJETTAJA. Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita.

METSÄKONEENKULJETTAJA. Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita. METSÄKONEENKULJETTAJA Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita. Metsäkoneita ovat mm. 1. harvesterit (kaato-, karsimis- ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTILOMAKE Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot. Tutkinnon suorittajan nimi: Työpaikka:

TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTILOMAKE Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot. Tutkinnon suorittajan nimi: Työpaikka: n nimi: Työpaikka: Tutkintotilaisuuden ajankohta: Työnantajan edustaja ja yhteystiedot: Työntekijöiden edustaja ja yhteystiedot: Itsenäinen ammatinharjoittaja ja yhteystiedot: Opetusalan edustaja ja yhteystiedot:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus. Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja hanke 26.10.2012 www.luontojaymparistoopetus.fi 1 Suomen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto 2014

Metsäalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Metsäalan perustutkinto 2014 Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneasennuksen

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Juha Rutanen Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmän sihteeri, Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti, Seinäjoki / Suomen luontoyrittäjyysverkosto

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot