Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa."

Transkriptio

1 METSURI Metsurin työhön kuuluu puiden kaato moottorisahalla ja niiden pinoaminen vesakon raivaus ja taimikon hoito raivaussahalla puiden istutus hakkuualoille ja uudistuskohteille muut metsätyöt kuten puupinojen mittaus kaadettavien puiden leimaus, ajourien ja varastopaikkojen suunnittelu. metsätraktorin ajaminen Metsurit käyttävät moottori- ja/tai raivaussahaa. Metsurin muita työvälineitä ovat mm. vänkäri eli kaatorauta, nostokoukut, pinotavarasakset, erilaiset mittaus-, tallennus-, ja tiedonsiirtovälineet ja istutusputki. Metsurin täytyy myös korjata ja huoltaa käyttämänsä moottori- ja raivaussahat. Metsurit ovat työssä Metsänhoitoyhdistyksillä Metsähallituksessa Metsäteollisuusyrityksien metsänhoitoyrityksissä Yksityisissä metsäpalveluyrityksissä Metsäpalveluyrittäjinä. Metsurin työ vaatii Oma-aloitteisuutta, tarkkuutta, huolellisuutta ja halua itsenäiseen työskentelyyn. Metsuri tekee työtä usein yksin, mutta samalla työmaalla voi olla useita metsureita. Metsurin täytyy viihtyä ulkona luonnossa. Joustavuutta, sillä työmaat ja työajat vaihtelevat. Työ on fyysistä, joten metsurilla täytyy olla hyvä terveys ja kunto, vaikka raskaita työvaiheita on siirretty koneille. Metsäalan perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa oppisopimuskoulutuksena näyttötutkintona. Tutkinnon aikana voi valita, haluaako valmistua metsuriksi, metsäkoneen kuljettajaksi tai metsäluonnonhoitajaksi. Tutkinnon voi suorittaa myös Metsäalalla on työvoimapula. Metsäalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on hyvä työllisyystilanne lähitulevaisuudessa.

2 OSAAMISKARTOITUS / METSURI Osaamiskartoitus tehdään yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa. Osaamiskartoitusta voi käyttää työntekijän rekrytoinnissa yritykseen, jolloin työnantaja saa tietoa työntekijän vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä työntekijä ymmärtää työssä vaadittavan työnkuvan ja työnantajan odotukset koulutushaussa työssä oppimisen arvioinnissa osana oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä osana työtodistusta, jolloin työntekijä voi käyttää kartoitusta etsiessään työtä Työnohjaaja: Ajankohta: A. HENKILÖTIEDOT: Nimi:. Osoite:. Syntymäaika- ja paikka : Puhelin:. Perhesuhteet: naimisissa, naimaton, avoliitossa Maahanmuuttaja: Suomeen tuloaika B: KOULUTUS 1. peruskoulutus kansakoulu keskikoulu peruskoulu lukio (tai osa lukiota) 2. ammatillinen koulutus / kurssit oppilaitos koulutuksen nimi ja kesto valmistumisvuosi......

3 C. TYÖKOKEMUS työnantaja työtehtävä työn kesto D. HARRASTUKSET. F. ERITYISOSAAMINEN kortit: voimassaoleva Ajokorttiluokka Muu työturvallisuuskortti ensiapukortti mikä Minulla on tietotekniikan perustaidot kyllä ei

4 AMMATILLISEN OSAAMISEN KARTOITUS / METSURI 1 EN OSAA 2 OSAAN JONKIN VERRAN 3 OSAAN MELKO HYVIN 4 OSAAN HYVIN 1. Tunnistan työhön liittyvät kasvupaikkatyypit, metsätyypit ja opaskasvit sekä tärkeimmät kotimaiset puulajit Hallitsen työhön liittyvät puulajivalinnat ja puulajitiheydet ottaen huomioon metsänhoidon ekologiset ja taloudelliset perusteet Osaan kertoa metsänuudistamisen ja metsänkasvatuksen tärkeimmät periaatteet Osaan ottaa huomioon talousmetsien luonnonhoitosuositukset Hallitsen työhön liittyvät puuston mittaus- ja arviointimenetelmät Osaan tehdä taimen istutuksen oikein menetelmin Osaan käyttää, kunnostaa ja huoltaa mm. moottori- ja raivaussahoja turvallisesti Osaan leimikon (hakattava alue) ja korjuun (hakkuu ja lähikuljetus) suunnittelun perusteet teoriassa ja käytännössä

5 9. Osaan hyödyntää metsäsuunnitelmaa Osaan tehdä moottorisahalla mm. tukkia ja kuitua turvallisesti Osaan käyttää, huoltaa ja kunnostaa työssä tarvitsemani välineet ja varusteet Osaan puutavaran pinomittauksen ja tukkien mittauksen Osaan antaa ensiapua ja tehdä tapaturmatilanteiden vaatimat ilmoitukset Ymmärrän lähikuljetuksen merkityksen keskeisenä osana koko puunkorjuuketjua Osaan opastettuna ajaa metsässä metsätraktoria, kuormata sekä tehdä päivittäiset huollot Ymmärrän esim. maataloustraktorin, moottorikelkan ja mönkijän käytön puutavaran lähikuljetuksessa Tunnen metsäkoneiden perusrakenteet, ominaisuudet sekä toiminnan Osaan tehdä huoltokirjojen mukaisia määräaikaishuoltoja ja ottaa huomioon ympäristönsuojelun

6 19. Osaan ottaa huomioon huolto- ja korjaustöissäni työsuojelun, -turvallisuuden ja talouden vaatimukset Hallitsen puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset Osaan ottaa huomioon puunkorjuuseen sisältyvät turvallisuusriskit Osaan määrittää metsikön uudistuskypsyyden, metsämaan kunnostus- ja hoitotarpeen Tunnen tavallisimmat metsä- ja puutavaratuhot ja tuholaiset sekä niiden torjuntakeinot Osaan tehdä metsän uudistamistyöt, kuten raivaus, kylvö, istutus ja varhaishoito Osaan määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelmaa apuna käyttäen Osaan valita poistettavat puut Tiedän harvennuksen merkityksen puuntuotannolle, metsän terveydelle ja ympäristölle

7 Muuta: Vastaa antamalla pisteitä: 1 vähän 2 paljon 3 melko paljon 4 erittäin paljon Työskentelen mieluummin yksin kuin ryhmässä Olen joustava työtehtävissä Olen halukas joustaviin työaikoihin (esim.vuorotyö, ylityö, kausityö) Haluan tehdä työtä ulkona Pidän fyysisestä käytännön työstä Pidän itsenäisesti tehtävästä työstä Paikka ja aika / / Allekirjoitus ja nimen selvennys työntekijä / työnhakija/ työssä oppija työnantajan edustaja ja asema organisaatiossa Lähde: