TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ Tukipalvelukeskus Loppuraportti Tapani Latikka

2 2 (14) Sisältö 1) Tukipalvelukeskuksen valmistelu ) Tavoitetilan määrittelyn pääkohdat... 5 Lähtökohdat... 5 Hallinnon järjestäminen... 5 Henkilöstöhallinto... 5 Yhdistyneen kaupungin tukipalvelut... 5 Tytäryhteisöt... 6 Suunnitelmat ) Tavoitetila... 8 Palvelut... 8 TALOUSHALLINTO... 8 PALKKAHALLINTO... 9 TIETOHALLINNON PALVELUT... 9 HANKINTAPALVELUT Palvelusopimukset Hyödyt / tavoitteet Keskittymisen hyödyt Tietojärjestelmätavoitteet Prosessit Resurssit Tilatarpeet/periaatteet Henkilöstö Tukipalvelukeskuksen organisaatio ) Yhteenveto Esitys jatkosta... 14

3 3 (14) 1) Tukipalvelukeskuksen valmistelu Järjestämissuunnitelmaan perustuen yhdistymishallitus päätti asettaa tukipalvelukeskuksen konkreettista valmistelua ja suunnittelua varten työryhmän. Tukipalvelukeskustyöryhmään nimettiin päätöksen mukaisesti jäsenet: - talousjohtaja Tapani Latikka (pj) - hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki - hallintojohtaja Kaarina Hautala - henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen - henkilöstösihteeri Leila Koivula - talouspäällikkö Marjukka Kätevä (siht) - henkilöstön edustajana Kurikasta oli Kirsti Lähdesmäki ja varalla Arto Mäkipelto, Jalasjärveltä oli valittu Sakari Kivikko - luottamushenkilönä työryhmässä Kurikasta oli Erkki Riippi ja Jalasjärveltä Teija Valkama. Tukipalvelukeskustyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin perustaa alaryhmäkohtaisesti prosessityöryhmät, joiden tehtävänä oli käydä kuntien ja konserniyhtiöiden kanssa yhteisesti lävitse tukipalvelukeskuksen prosessit sekä tuoda esiin kehittämisehdotuksia toimintojen parantamiseksi. Toiminnan kehittämiselle asetettiin seuraavat tavoitteet ja tulokset: lisätiedon saaminen rooli / tehtäväjakoihin tukipalvelukeskusorganisaatiossa yhteisten prosessien kehittäminen prosessien mallintaminen palvelunäkökulmasta (asiakkaan / toimittajan välinen rajapinta) ehdotuksen luominen yhdenmukaisista toimivista tukipalvelukeskusprosesseista tietoteknologian hyödyntämisen kuvaaminen prosessissa lisätiedon saaminen kehittämistyön jatkamiseksi alustavan prosessien yleiskuvauksen/ohjeen saaminen prosesseista käyttäjille. Hankintaprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Marjukka Kätevä (vetäjä) - Paula Antila - Pekka Haapalainen - Johanna Kaari - Tiina Kankaanpää - Joona Kankainen - Sami Leppänen - Aino Liikaoja - Harri Mäkiranta - Jarmo Ojajärvi - Maire Pääkkönen - Aila Rätti - Erkki Riippi - Arto Saarela - Marko Stenius - Terhi Venna - Petri Viinikainen - Tapani Latikka - Annikki Viertola Palkkalaskentaprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Marianne Tapanainen (vetäjä) - Sakari Matalamäki

4 4 (14) - Maria Kärkkäinen - Kaisu Kortesluoma - Tuula Kuusiluoma - Sinikka Koskela - Ritva Kortteinen - Katri Kaksonen - Marja-Leena Suokas - Heli Sillanpää - Satu Lyly-Yrjänäinen - Heli Ranta - Vuokko Kuusisto - Aila Rätti - Aino Liikaoja - Leena Tuomisto - Tapani Latikka ICT-prosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Ari Nuotio (vetäjä) - Ketonen Arttu - Minna Harju-Jyllilä - Latvaniemi Kai - Tuomo Kuusisto - Jyrki Toivonen - Päivi Tuominen - Teemu Harjunpää - Pekka Haapalainen - Aila Rätti - Heli Ranta - Seija Haapala - Tapani Latikka - Petri Viinikainen Talousprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Paula Antila (vetäjä) - Paula Alanen - Päivi Haavisto - Ulla Linna - Sakari Matalamäki - Merja Mäkiranta - Pia Pajala - Marko Stenius - Jaana Kangas - Ulla Korpi - Maria Kärkkäinen - Marja-Leena Lehtinen - Sarita Levä - Hannele Mäki-Ventelä - Aino Nevala - Maire Pääkkönen - Tanja Rinne - Mari Vuorenmaa - Aino Liikaoja - Petri Viinikainen - Pekka Haapalainen - Aila Rätti - Satu Lyly-Yrjänäinen - Pirjo Marttila - Kati Hiipakka - Pirjo Nyrhinen - Arto Saarela - Hanna Tonkkala - Tapani Latikka - Marjukka Kätevä - Margit Ketola - Tiina Tarkkanen Lisäksi Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan hallituksen puheenjohtajat Juhani Mäki ja Jaakko Ventelä, kuntien johtajat Paavo Tyrväinen ja Luukko sekä tukipalvelukeskustyöryhmän jäsenet osallistuivat halutessaan prosessityöryhmien kokouksiin. Kuntien yhdistäminen vaatii myös tietojärjestelmien ja tietotekniikkainfrastruktuurin yhtenäistämistä. Muutoksen ja toteutuksen suunnitteluun on haettu avustusta valtionvarainministeriöstä. Avustusta saa myös prosessien mallintamiseen liittyvästä oman organisaation työstä määrätyltä osin. Avustushakemus projektisuunnitelmineen on liitteenä. Järjestelmien yhtenäistämiseen liityvän ICT-projektin projektipäällikkönä toimii Ari Nuotio ja ohjausryhmässä ovat Tapani Latikka (pj), Erkki Hirsimäki ja VM:n edustajina Ossi Korhonen ja Hanna Majurinen.

5 5 (14) Kunnan ja kaupungin palvelinten, sähköpostin, ym. yhteensovittamisen projektin projektipäälliköksi sovittiin Arttu Ketonen ja ohjausryhmään nykyiset osastonjohtajat. Liitteenä on CGI:n suunnitelma. 2) Tavoitetilan määrittelyn pääkohdat Lähtökohdat Hallinnon järjestäminen Yhdistymissopimuksen mukaan yhdistyneen kaupungin organisaatio rakentuu Kurikan kaupungin nykyisen organisaation pohjalle, johon Jalasjärven kunnan nykyinen hallintorakenne yhdistetään. Organisaatiota tullaan tarpeen mukaan tarkentamaan ja täydentämään siten, että se palvelee tasapuolisesti laajentuvan kaupungin aluetta. Tarvittavat johtosääntömuutokset tehdään erikseen. Henkilöstöhallinto Edelleen yhdistymissopimuksen mukaan kuntien vakinainen henkilöstö siirtyy perustettavan uuden Kurikan kaupungin palvelukseen kuntarakennelain edellyttämällä tavalla. Kuntien yhdistyminen antaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää viranhaltijaorganisaatiota toiminnallisista lähtökohdista. Suurimmalta osin henkilöstön tehtävät säilyvät kuitenkin nykyisellään. Lähinnä hallinnossa, suunnittelussa ja joissakin keskitetysti toimivissa tukipalveluissa tilanteet muuttuvat enemmän ja uudelleenjärjestelyjä tarvitaan. Tehtäväkuvia muodostettaessa ensisijaisena kriteerinä on uuden organisaation toimivuus. Henkilöstön yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma laaditaan noin kuusi kuukautta ennen yhdistymisen alkamisajankohtaa. Yhdistyneen kaupungin tukipalvelut Yhdistymissopimuksen liitteen Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa Kurikan kaupungissa mukaan yhdistyneen kaupungin hallinto-, talous-, henkilöstö- ja tukipalvelut kootaan konsernin palvelukeskukseksi seuraavan jaottelun mukaisesti: Hallinto- ja konserniviestintä Konsernitalous ja controllertoiminta HRM Tietohallinto Hankinta Periaatteena on, että toimintamallina käytetään tiimityötä. Palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Asiaa voidaan ohjeistaa tarkemmin konserniohjeella. Palvelussa toteutetaan asiakkaan läheisyysperiaatetta. Tukipalvelukeskukseen tulevia palveluja on tarkennettu. Hallinto-/sihteeripalveluille on perustettu oma työryhmänsä, joten tukipalvelukeskustyöryhmä on jättänyt ne oman valmistelunsa ulkopuolelle. Lisäksi Hallinto- ja konserniviestintä on katsottu kaupungin ydintoiminnaksi eikä

6 6 (14) sitä sisällytetä tukipalvelukeskuksen toimintoihin. HRM-käsite on muutettu palkkahallinnoksi ja talouden osalta käytetään taloushallintoa. Yllä olevan mukaan yhdistyneen kaupungin tukipalvelukonseptiksi muodostuu päivitettynä: Taloushallinto Palkkahallinto Tietohallinto (ICT-palvelut) Hankinta Tytäryhteisöt Lähtökohtana on, että palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Asiasta on pyydetty yhdistymishallituksen kautta tytäryhteisöltä kannanottoa. JIK ky. on antanut lausuntonaan, että vireillään olevan sote-uudistuksen vuoksi JIK ky. ei lähde mukaan Kurikan tukipalvelukeskuksen toimintaan. Muiden osalta lausuntoa pyydetään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Suunnitelmat Järjestelmien yhtenäistämiseen liittyvän ICT-projekti on käynnistynyt. VM:n edustajat toimivat ohjausryhmässä ja projektiryhmässä. Sisältöä on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa. Oheisessa kuviossa 1 on projektisuunnitelman aikataulutus ja vaiheineen. KUVIO 1. Projektisuunnitelma ja aikataulu (VM:n ICT-projekti) Kunnan ja kaupungin palvelinten, sähköpostin, ym. yhteensovittamisen projektin vetäjäksi sovittiin Arttu Ketonen ja ohjausryhmään nykyiset osastonjohtajat. Asiaan liittyvää tarjousta, suunnitelmaa ja aikataulua järjestelmien käyttöönotosta ja yhtenäistämisestä on käsitelty toimittajan (CGI) aloituskokouksessa. Käyttöönotto koskee talouden, henkilöstöhallinnon, tekniikan, varhaiskasvatuksen ohjelmistojen yhdistämistä. Perustettiin sopimusryhmä, johon valittiin Tapani Latikka ja Marjukka Kätevä. Sopimusryhmän tehtävänä oli käydä läpi tämänhetkiset talous-, it- ja palkkahallinnon palvelusopimukset.

7 7 (14) Alla olevassa kuviossa 2 Projektisuunnitelma ja aikataulu on kuvattu toiminnan kehittämiseen liittyviä työryhmien tehtäviä, kokoontumisaikataulua ja mallinnettavia yhteisiä prosesseja. Mallinnetut prosessit ovat liitteenä. PROJEKTISUUNNITELMA / AIKATAULU TUKIPALV.PROSESSIEN MALLINTAMISESTA Tunn iste Tehtävän nimi Käynnistä Valmis KLO Kesto Valmis marras 2014 joulu 2014 tammi 2015 helmi 2015 maalis 2015 huhti 2015 touko Aloitus p 2 Kehityshankesuunnitelman laadinta p Aloituskokous : Prosessien läpikäynnin käsittely p 5 ICT-palvelut : Hankinta : Palkkahallintopalvelut : Taloushallintopalvelut 9:00 9 Nykytilan kartoitus/kehitämisehdotukset ICT-palvelut p Helpdesk : Laitehankinta : Työasema-asennukset : Palvelimien hoito : Ohjelmistojen päivitys : Infrastruktuurin hoito : Tietojärjestelmäprojektit : Tietohallinto : Web-järjestelmien ylläpito : Hankinta p Hankinta (mallinnuksen aloitus) : Hankinta (jatko: tytäryht.,yleis, : tekninen, kuljetus) 23 Palkkahallintopalvelut Palvelusuhteen alkaminen/ : päättäminen Keskeytykset, muutosilmoitukset Muut (eläke, matkalasku, palkkio, ym.) Kausiajot (KELA-hakem., vakuutus, kk-tilitykset ym.) :00 9: Palkkalaskenta : :00 29 Taloushallintopalvelut p Ostolaskut, ostoreskontra 9:30 31 Taloussuunnittelu 10:30 32 Kassa 8:00 33 Käyttöomaisuus/irtain omaisuus 9:00 34 Kirjanpito 10:00 35 Raportointi 11:00 36 Maksuliikenne : Myyntilaskut : Vesilaskutus : Perintä : Tavoitetilan läpikäynti p ICT-palvelut : Hankinta : Palkkahallintopalvelut : Taloushallintopalvelut : Prosessikuvaukset p Prosessikuvausten teko p Prosessikuvausten hyväksyminen Jatkotoimenpidesuunnitelma p Suunnitelman teko p Hankkeen päättäminen Projektin päätös KUVIO 2. Projektisuunnitelma ja aikataulu (prosessien mallinnus)

8 8 (14) 3) Tavoitetila Palvelut Tukipalvelukeskus tuottaa tukipalveluja, joiden toiminta perustuu sekä omaan palvelutuotantoon että kumppaneiden kanssa tuotettujen palveluiden toimittamiseen. Palvelukonsepti käsittää: - taloushallinnon palvelut - palkkahallinnon palvelut - tietohallinnon palvelut - hankintapalvelut. Palvelut on osoitettu: - kunnille (ensisijaisesti Kurikan kaupunki) - terveydenhuollolle (odotetaan sote-ratkaisua) - muille toimijoille (esim. tytäryhteisöt). Toiminta perustuu sekä omaan palvelutuotantoon että kumppaneiden kanssa tuotettujen palveluiden toimittamiseen. Kuviossa 3 on esimerkki palveluista asiakkaittain. KUVIO 3. Palvelut asiakkaittain. TALOUSHALLINTO Taloushallinnon palveluita on kuvattu alapuolella. Kirjanpito - Vuoden aikana tapahtumien kirjaukset kuukausittain - Arvonlisäverotilitykset valtiolle - Vuoden aikana tapahtuvien budjettimuutosten kirjaukset - Tilinpäätökset yhteisöjen kanssa sovituilla tehtävärajauksilla - Tilastopohjien ylläpito tilasto-ohjelmassa

9 9 (14) Ostoreskontra - Ostolaskujen vastaanotto paperilla tai sähköisessä muodossa - Laskujen skannaus - Laskujen reititys asiatarkastajille ja hyväksyjille - Laskujen vastaanotto ostoreskontraan - Laskujen maksatuslistojen tulostus Myyntireskontra - Tiliotteiden nouto pankkiohjelmalla - Viitesuoritusten nouto ja suoritusten kuittaus - Laskutusten vastaanotto myyntireskontraan - Laskutus ja saatavien perintä PALKKAHALLINTO Palkkahallinnon palveluita on kuvattu alapuolella. - Vakiopalkkatekijöiden ja lisätapahtumien tallennus, tietojen tarkastus/korjaukset sekä ajon tulostukset - Lakisääteiset tilitykset, täsmäytykset ja vuosi-ilmoitukset - Palkkatodistukset, sv- ja tapaturmailmoitukset sekä uusien verokorttien tallennus tai suorasiirto - Palkanlaskennassa vaadittavien tietojen sähköiset siirrot, tietojen täydennys ja tulostus - Henkilöstöraportointi - Matkalaskujen maksatusajot - Eläkeasiamiespalvelut TIETOHALLINNON PALVELUT Tietotekniikan palveluita on kuvattu alapuolella. PERUSTIETOTEKNIIKAN PALVELUT Työasemapalvelut - Työasemien hankinta - Käyttäjien opastus/koulutus työasemaohjelmistoihin - Helpdesk-toiminnot Konesalipalvelut - Asiakkaiden käyttämien palvelinlaitteistojen hallinnointi - Kunnossapito - Varmistukset. Tietoverkkopalvelut - Kilpailutus - Yhteyksien tekninen määrittely ja hallinnointi - Palomuurin hallinnointi. Muut palvelut - Keskitetyn puheratkaisun hoito

10 10 (14) JÄRJESTELMÄPALVELUT Sovelluspalvelut - Hanke-/projektipalvelut - Projektipäällikköpalvelut - Konsultointi - Tietohallintostrategiat - Sovelluspalvelut - Ohjelmistojen päivitykset HANKINTAPALVELUT Hankintapalveluiden sisältöä on kuvattu alapuolella. Palveluihin liittyy hankintaprosessiin liittyvä asiantuntemus. Hankinnan sisältö tarjouspyyntöä varten on määriteltävä ko. toimialalla. - Hankintaneuvonta - Kilpailutus (toimialaosaaminen tilaajalta) - Pisteytys (toimialaosaaminen tilaajalta) - Kilpailutus- ja hankintajärjestelmän ylläpito - Kuljetukset Lakimiestarpeen osalta todettiin, että aluksi riittää lakimiespalvelujen ostaminen ulkopuoliselta ja vasta jatkossa tilanteen mukaan mahdollisesti huomioidaan tarve rekrytoinnissa. Hankintatyöryhmän esittämä projektirahoitusten keskittäminen yhdelle henkilölle pidetään mielessä työnkuvia mietittäessä. Samoin toimitaan hankintojen keskittämisessä yhdelle henkilölle. Reklamoinnissa päätettiin ottaa käytännöksi reklamaatioiden tekeminen kirjallisesti. Palvelusopimukset Palvelusopimuksien pohjana käytetään tämänhetkisiä talous-, tietohallinnon ja palkkahallinnon palvelusopimuksia. Alustavasti laskutus tapahtuisi aluksi henkilötyön osalta tuntihinnoittelulla omakustannusperiaatteella. Kunkin asiakkaan kanssa laaditaan yleinen sopimus, jossa on laskutusjaksot ym. määritelty. Sopimuksen liitteessä sovitaan tarkemmin kyseisen asiakkaan ostamat palvelut ja rajapinnat sekä hinnoittelun tarkistus vuosittain. Tukipalvelukeskustyöryhmässä päätettiin, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä hinnoitteluun siirrytään vasta kaupunkiorganisaation muodostuttua. Valmistelusta vastaa tukipalvelukeskuksen vetäjä. Sopimuksessa kuvataan: - Tuotettavat palvelukokonaisuudet - Palvelutuotannon periaatteet - Rajapinnat - Palvelujen hinnoittelu - Puitesopimus / palvelusopimus - Palvelusopimuksen seurantaneuvottelu.

11 11 (14) Jäljempänä olevassa kuviossa 4 on kuvattu palvelujen tuottamismalli. KUVIO 4. Palvelujen tuottamismalli. Hyödyt / tavoitteet Seuraavassa on lueteltu lyhyesti keskittymisen hyötyjä ja tavoitteita: Keskittymisen hyödyt - Seudullinen yhteistyö / kumppanuus - Erityisosaaminen, osaamisen ylläpito - Toimintavarmuus, sijaisuudet - Toimintojen kehittäminen, toimintaprosessien käyttöönotto - Toiminnan tehokkuus, päällekkäisyyksien poistaminen - Oikea mitoitus - Volyymihyödyt yhteiset tietojärjestelmät, yhteinen ylläpito, hankinnat, henkilöstö, koulutus - Kustannustehokkuus - Keskitetty tietohallinto / tiedonhallintajärjestelmien verkottuminen ja yhteistyö: julkinen sektori, yritykset, yhdistykset - Voimavarat ydintehtävien toteuttamiseen Tietojärjestelmätavoitteet - Yhteiset tietojärjestelmät - Mahdollisuus seudulliseen yhteistyöhön - Nykyaikaisten järjestelmien ja prosessien käyttöönotto - Toimintaprosessien sähköistäminen - Reaaliaikaisuus - Sisäisen valvonnan apuväline tieto helposti saatavissa järjestelmästä

12 12 (14) Prosessit Alatyöryhmät ovat omissa määrittelykokouksissaan käyneet toimintoprosessit lävitse ja kuvanneet ne. Tukipalvelukeskus työryhmä on hyväksynyt prosessikuvaukset. Työryhmien tekemät prosessimallinnukset ovat tämän loppuraportin liitteenä. Myöhemmin toimintojen tarkennuttua niitä voidaan päivittää lopulliseen muotoon. Alatyöryhmät ovat myös toimittaneet liitteenä olevat omien prosessiensa kehittämiskohdeyhteenvedot. Niiden käyttöönottamisesta voidaan laatia suunnitelma organisaation tarkennettua ja jatkotyöstön yhteydessä. Prosessikuvauksien perusteella voidaan ottaa käyttöön tulevat toiminnot ja arvioida myös resurssitarvetta. Tukipalvelukeskuksen organisaation suunnittelusta vastaa tuleva tukipalvelukeskuksen johtaja todennäköisesti nykyisten esimiesten kanssa yhteistyössä. Resurssit Tilatarpeet/periaatteet Tukipalvelukeskuksen sijoittumisen periaatteet on ratkaistava. On päätettävä, sijoittautuuko henkilökunta samaan toimipisteeseen, käytetäänkö hajautusta ja missä toimipiste / toimipisteet sijaitsevat. Yhdistymishallitukselle on päätetty esittää, että se ottaisi kantaa ja päättäisi kokonaissuunnitelman uuden kaupungin toimintojen sijoittumisesta. Tilatyöryhmä tulee työstämään asiaa. Henkilöstö Nykyresurssit ovat jäljempänä olevan taulukon 1 mukaisia. Luettelosta puuttuu tytäryhteisöjen osuus henkilökunnasta. Niiden mukaan ottaminen selviää, kun saadaan vastaukset tytäryhteisöiltä yhdistymishallituksen pyytämään vastaukseen palvelujen hankinnasta toukokuun loppuun mennessä. Hankinnoissa ei ole yhtäkään päätoimista henkilöä Kurikassa eikä Jalasjärvellä. Useita sivutoimisia on. Tutkitaan vaihtoehtoa, jossa olisi jatkossa yksi päätoiminen hankinnan asiantuntija. Taulukon mukaan tukipalvelukeskukseen siirtyisi noin 30 henkilöä. Todettiin, että tämä vaatii jo suuret tilat, mikäli kaikki keskitetään yhteen toimipaikkaan. Yhdistymishallitus kuitenkin tulee perustamaan erillisen tilatyöryhmän, joten tilakysymykset joutuvat odottamaan sen tuloksia.

13 13 (14) Hankinta Palkkahallinto Taloushallinto Tietohallinto Kurikka 2 oman toimen ohella 4 palkkasihteeriä 4 laskentasihteeriä 2 kirjanpitäjää 1 talouspäällikkö 1 atk-suunnittelija 1 atk-tukihenkilö (2 määräaik. tukihenk.) Jalasjärvi 1 oman toimen ohella 3 palkkasihteeriä 1 henkilöstösihteeri lom.palv.ohj. 3 laskentasihteeriä 1 kirjanpitäjä 1 pääkirjanpitäjä 1 määr.aik. kirjanp. 1 talouspäällikkö 2 järjestelmäasiantuntijaa 1 IT-tukihenkilö 1 IT-vastaava Yhteensä (vakituiset) 3 oman toimen ohella 9 henkilöä 13 henkilöä 6 henkilöä TAULUKKO 1. Henkilöresurssit Tukipalvelukeskuksen organisaatio Alapuolella on alustava organisaatiomalli. Tukipalvelukeskuksen vastaava Taloustiimin vastaava Palkkatiimin vastaava IT-tiimin vastaava - Hankintavastaava - Kirjanpitäjät - Laskentasihteerit - Palkkasihteerit - IT-tukihenkilöt - Järjestelmäasiantuntijat KUVIO 6. Organisaatio

14 14 (14) 4) Yhteenveto Työryhmät ovat ansiokkaasti käyneet lävitse uuden Kurikan tulevia prosesseja ja kirjanneet lukuisia kehitysehdotuksia tulevaan toimintaan. Työn tuloksena on saatu suunnitellusti kehittämiselle asetettavia tavoitteita määritellyksi. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti työryhmän tehtävän piti olla päättynyt helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukainen tavoitetilan läpikäynti on vielä tekemättä. Aikataulussa olevaa tavoitetilan läpikäyntiä on siirretty, koska tukipalvelukeskuksen vetäjää ei vielä ole valittu. Muilta osin tehtävät on suoritettu. Aikataulussa oleva tavoitetilan läpikäynti tulevan tukipalvelukeskuksen vetäjän johdolla esitetään tehtäväksi, kun päätös tukipalvelukeskusorganisaatiosta virallisesti tehdään. Alustavasti aikataulua on siirretty huhtikuun puoleen väliin. Tukipalvelukeskustyöryhmä toteaa tehtävänannon päättyneen ja luovuttaa työn tulokset edelleen käsiteltäviksi ja välittää kiitokset alatyöryhmille hyvin tehdystä työstä. Esitys jatkosta Tukipalvelukeskustyöryhmä esittää jatkosta, että 1) Yhdistymishallitus hyväksyy loppuraportin liitteineen (mm. prosessikuvaukset) ja toteaa tukikeskuspalvelutyöryhmän tehtävän päättyneen 2) Valittu tukipalvelukeskuksen vetäjä käy tavoitetilan alaryhmien kanssa lävitse ja informoi jatkotoimenpiteistä. 3) Tukipalvelukeskuksen vetäjä ottaa vastuulleen organisaation loppuvalmistelun mm. tukipalveluorganisaation suunnittelun (henkilöresurssit) sekä vastaa muiden tarvittavien resurssien mm. tilat, määrärahat varaamisesta sekä tarvittavien toimintojen käynnistämisestä.

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA)

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) Johtoryhmä 8.11.2013 21.11.2013 Päivitetty 23.4. Prosessi ja kokousajat NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla 28.3.2008 MUISTIO 5/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 27.3.2008 kello 12.00-15.00. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Seinäjoki, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja JIK, tilaajalautakunnan puheenjohtaja JIK, johtokunnan varapuheenjohtaja

Seinäjoki, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja JIK, tilaajalautakunnan puheenjohtaja JIK, johtokunnan varapuheenjohtaja SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä Kokous III: 10.9.2013 klo 15.30 16.50 Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, Alvarinkulma, 2. krs Selvitystyöryhmä Paula Sihto, pj. Martti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika klo Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Seinäjoki

Aika klo Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Seinäjoki 1 Seinäjoki Jalasjärvi- Kurikka Aika 26.11.2012 klo 8.00 9.00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Seinäjoki Läsnä Poissa Raimo Ristilä, puheenjohtaja Irene Turenius Aarne Heikkilä Jaakko

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 19.12.2016 Työryhmän kokoonpano Työryhmän valmistelija: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP. Työskentelee

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (8) Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (8) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI Uuden kaupungin perustamisselvitys Taloustyöryhmä Taloustyöryhmän kokoonpano: Alajoki Elina, Vammala (vpj.) Hietala Riitta, Äetsä Mölsä Oili,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät 15.-16.3.2016 Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Kokouskutsu/ Asialista Nro 6/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Asia 25 Kokouksen avaus 3 26 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Kh:n liite n:o 2/18.11.2014 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 10 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus 2015 KEHA keskuksen k k perustamisen taustalla Pohjautuu selvitysmies Rauno Saaren esitykseen. Taustalla ovat myös ALKU hanketta koskevan selonteon

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 31/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 31/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 114 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2013-000488 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten 7.4.2015 69 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä väliraportti 1. Ari Hirvensalo, puheenjohtaja

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä väliraportti 1. Ari Hirvensalo, puheenjohtaja Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä väliraportti 1 Ari Hirvensalo, puheenjohtaja Talous- ja tukipalvelut työryhmä, väliraportti 1 Työryhmän tarkoitus ja tavoite:

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo,

Lisätiedot

25m pistoolilajien Pohjanmaan AM kilpailu

25m pistoolilajien Pohjanmaan AM kilpailu Jalasjärvi 03. - 15:42:41 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Harri Hiipakka KokMAS 96 90 90 276 97 97 98 292 568 2. Reijo Rantakangas LehA 92 92 90 274 95 99 93 287 561 94 3. Jyrki Leppälä AlavA 89

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 1. kokous Pöytäkirja Aika 10.11.2016 klo 12:00 15:00 Paikka Pohjois-Savon liitto / maakuntasali Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Terttu Ruotsalainen Nina Holopainen Tuula

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu 11.4.2016 Projektin

Lisätiedot