TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ Tukipalvelukeskus Loppuraportti Tapani Latikka

2 2 (14) Sisältö 1) Tukipalvelukeskuksen valmistelu ) Tavoitetilan määrittelyn pääkohdat... 5 Lähtökohdat... 5 Hallinnon järjestäminen... 5 Henkilöstöhallinto... 5 Yhdistyneen kaupungin tukipalvelut... 5 Tytäryhteisöt... 6 Suunnitelmat ) Tavoitetila... 8 Palvelut... 8 TALOUSHALLINTO... 8 PALKKAHALLINTO... 9 TIETOHALLINNON PALVELUT... 9 HANKINTAPALVELUT Palvelusopimukset Hyödyt / tavoitteet Keskittymisen hyödyt Tietojärjestelmätavoitteet Prosessit Resurssit Tilatarpeet/periaatteet Henkilöstö Tukipalvelukeskuksen organisaatio ) Yhteenveto Esitys jatkosta... 14

3 3 (14) 1) Tukipalvelukeskuksen valmistelu Järjestämissuunnitelmaan perustuen yhdistymishallitus päätti asettaa tukipalvelukeskuksen konkreettista valmistelua ja suunnittelua varten työryhmän. Tukipalvelukeskustyöryhmään nimettiin päätöksen mukaisesti jäsenet: - talousjohtaja Tapani Latikka (pj) - hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki - hallintojohtaja Kaarina Hautala - henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen - henkilöstösihteeri Leila Koivula - talouspäällikkö Marjukka Kätevä (siht) - henkilöstön edustajana Kurikasta oli Kirsti Lähdesmäki ja varalla Arto Mäkipelto, Jalasjärveltä oli valittu Sakari Kivikko - luottamushenkilönä työryhmässä Kurikasta oli Erkki Riippi ja Jalasjärveltä Teija Valkama. Tukipalvelukeskustyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin perustaa alaryhmäkohtaisesti prosessityöryhmät, joiden tehtävänä oli käydä kuntien ja konserniyhtiöiden kanssa yhteisesti lävitse tukipalvelukeskuksen prosessit sekä tuoda esiin kehittämisehdotuksia toimintojen parantamiseksi. Toiminnan kehittämiselle asetettiin seuraavat tavoitteet ja tulokset: lisätiedon saaminen rooli / tehtäväjakoihin tukipalvelukeskusorganisaatiossa yhteisten prosessien kehittäminen prosessien mallintaminen palvelunäkökulmasta (asiakkaan / toimittajan välinen rajapinta) ehdotuksen luominen yhdenmukaisista toimivista tukipalvelukeskusprosesseista tietoteknologian hyödyntämisen kuvaaminen prosessissa lisätiedon saaminen kehittämistyön jatkamiseksi alustavan prosessien yleiskuvauksen/ohjeen saaminen prosesseista käyttäjille. Hankintaprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Marjukka Kätevä (vetäjä) - Paula Antila - Pekka Haapalainen - Johanna Kaari - Tiina Kankaanpää - Joona Kankainen - Sami Leppänen - Aino Liikaoja - Harri Mäkiranta - Jarmo Ojajärvi - Maire Pääkkönen - Aila Rätti - Erkki Riippi - Arto Saarela - Marko Stenius - Terhi Venna - Petri Viinikainen - Tapani Latikka - Annikki Viertola Palkkalaskentaprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Marianne Tapanainen (vetäjä) - Sakari Matalamäki

4 4 (14) - Maria Kärkkäinen - Kaisu Kortesluoma - Tuula Kuusiluoma - Sinikka Koskela - Ritva Kortteinen - Katri Kaksonen - Marja-Leena Suokas - Heli Sillanpää - Satu Lyly-Yrjänäinen - Heli Ranta - Vuokko Kuusisto - Aila Rätti - Aino Liikaoja - Leena Tuomisto - Tapani Latikka ICT-prosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Ari Nuotio (vetäjä) - Ketonen Arttu - Minna Harju-Jyllilä - Latvaniemi Kai - Tuomo Kuusisto - Jyrki Toivonen - Päivi Tuominen - Teemu Harjunpää - Pekka Haapalainen - Aila Rätti - Heli Ranta - Seija Haapala - Tapani Latikka - Petri Viinikainen Talousprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Paula Antila (vetäjä) - Paula Alanen - Päivi Haavisto - Ulla Linna - Sakari Matalamäki - Merja Mäkiranta - Pia Pajala - Marko Stenius - Jaana Kangas - Ulla Korpi - Maria Kärkkäinen - Marja-Leena Lehtinen - Sarita Levä - Hannele Mäki-Ventelä - Aino Nevala - Maire Pääkkönen - Tanja Rinne - Mari Vuorenmaa - Aino Liikaoja - Petri Viinikainen - Pekka Haapalainen - Aila Rätti - Satu Lyly-Yrjänäinen - Pirjo Marttila - Kati Hiipakka - Pirjo Nyrhinen - Arto Saarela - Hanna Tonkkala - Tapani Latikka - Marjukka Kätevä - Margit Ketola - Tiina Tarkkanen Lisäksi Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan hallituksen puheenjohtajat Juhani Mäki ja Jaakko Ventelä, kuntien johtajat Paavo Tyrväinen ja Luukko sekä tukipalvelukeskustyöryhmän jäsenet osallistuivat halutessaan prosessityöryhmien kokouksiin. Kuntien yhdistäminen vaatii myös tietojärjestelmien ja tietotekniikkainfrastruktuurin yhtenäistämistä. Muutoksen ja toteutuksen suunnitteluun on haettu avustusta valtionvarainministeriöstä. Avustusta saa myös prosessien mallintamiseen liittyvästä oman organisaation työstä määrätyltä osin. Avustushakemus projektisuunnitelmineen on liitteenä. Järjestelmien yhtenäistämiseen liityvän ICT-projektin projektipäällikkönä toimii Ari Nuotio ja ohjausryhmässä ovat Tapani Latikka (pj), Erkki Hirsimäki ja VM:n edustajina Ossi Korhonen ja Hanna Majurinen.

5 5 (14) Kunnan ja kaupungin palvelinten, sähköpostin, ym. yhteensovittamisen projektin projektipäälliköksi sovittiin Arttu Ketonen ja ohjausryhmään nykyiset osastonjohtajat. Liitteenä on CGI:n suunnitelma. 2) Tavoitetilan määrittelyn pääkohdat Lähtökohdat Hallinnon järjestäminen Yhdistymissopimuksen mukaan yhdistyneen kaupungin organisaatio rakentuu Kurikan kaupungin nykyisen organisaation pohjalle, johon Jalasjärven kunnan nykyinen hallintorakenne yhdistetään. Organisaatiota tullaan tarpeen mukaan tarkentamaan ja täydentämään siten, että se palvelee tasapuolisesti laajentuvan kaupungin aluetta. Tarvittavat johtosääntömuutokset tehdään erikseen. Henkilöstöhallinto Edelleen yhdistymissopimuksen mukaan kuntien vakinainen henkilöstö siirtyy perustettavan uuden Kurikan kaupungin palvelukseen kuntarakennelain edellyttämällä tavalla. Kuntien yhdistyminen antaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää viranhaltijaorganisaatiota toiminnallisista lähtökohdista. Suurimmalta osin henkilöstön tehtävät säilyvät kuitenkin nykyisellään. Lähinnä hallinnossa, suunnittelussa ja joissakin keskitetysti toimivissa tukipalveluissa tilanteet muuttuvat enemmän ja uudelleenjärjestelyjä tarvitaan. Tehtäväkuvia muodostettaessa ensisijaisena kriteerinä on uuden organisaation toimivuus. Henkilöstön yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma laaditaan noin kuusi kuukautta ennen yhdistymisen alkamisajankohtaa. Yhdistyneen kaupungin tukipalvelut Yhdistymissopimuksen liitteen Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa Kurikan kaupungissa mukaan yhdistyneen kaupungin hallinto-, talous-, henkilöstö- ja tukipalvelut kootaan konsernin palvelukeskukseksi seuraavan jaottelun mukaisesti: Hallinto- ja konserniviestintä Konsernitalous ja controllertoiminta HRM Tietohallinto Hankinta Periaatteena on, että toimintamallina käytetään tiimityötä. Palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Asiaa voidaan ohjeistaa tarkemmin konserniohjeella. Palvelussa toteutetaan asiakkaan läheisyysperiaatetta. Tukipalvelukeskukseen tulevia palveluja on tarkennettu. Hallinto-/sihteeripalveluille on perustettu oma työryhmänsä, joten tukipalvelukeskustyöryhmä on jättänyt ne oman valmistelunsa ulkopuolelle. Lisäksi Hallinto- ja konserniviestintä on katsottu kaupungin ydintoiminnaksi eikä

6 6 (14) sitä sisällytetä tukipalvelukeskuksen toimintoihin. HRM-käsite on muutettu palkkahallinnoksi ja talouden osalta käytetään taloushallintoa. Yllä olevan mukaan yhdistyneen kaupungin tukipalvelukonseptiksi muodostuu päivitettynä: Taloushallinto Palkkahallinto Tietohallinto (ICT-palvelut) Hankinta Tytäryhteisöt Lähtökohtana on, että palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Asiasta on pyydetty yhdistymishallituksen kautta tytäryhteisöltä kannanottoa. JIK ky. on antanut lausuntonaan, että vireillään olevan sote-uudistuksen vuoksi JIK ky. ei lähde mukaan Kurikan tukipalvelukeskuksen toimintaan. Muiden osalta lausuntoa pyydetään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Suunnitelmat Järjestelmien yhtenäistämiseen liittyvän ICT-projekti on käynnistynyt. VM:n edustajat toimivat ohjausryhmässä ja projektiryhmässä. Sisältöä on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa. Oheisessa kuviossa 1 on projektisuunnitelman aikataulutus ja vaiheineen. KUVIO 1. Projektisuunnitelma ja aikataulu (VM:n ICT-projekti) Kunnan ja kaupungin palvelinten, sähköpostin, ym. yhteensovittamisen projektin vetäjäksi sovittiin Arttu Ketonen ja ohjausryhmään nykyiset osastonjohtajat. Asiaan liittyvää tarjousta, suunnitelmaa ja aikataulua järjestelmien käyttöönotosta ja yhtenäistämisestä on käsitelty toimittajan (CGI) aloituskokouksessa. Käyttöönotto koskee talouden, henkilöstöhallinnon, tekniikan, varhaiskasvatuksen ohjelmistojen yhdistämistä. Perustettiin sopimusryhmä, johon valittiin Tapani Latikka ja Marjukka Kätevä. Sopimusryhmän tehtävänä oli käydä läpi tämänhetkiset talous-, it- ja palkkahallinnon palvelusopimukset.

7 7 (14) Alla olevassa kuviossa 2 Projektisuunnitelma ja aikataulu on kuvattu toiminnan kehittämiseen liittyviä työryhmien tehtäviä, kokoontumisaikataulua ja mallinnettavia yhteisiä prosesseja. Mallinnetut prosessit ovat liitteenä. PROJEKTISUUNNITELMA / AIKATAULU TUKIPALV.PROSESSIEN MALLINTAMISESTA Tunn iste Tehtävän nimi Käynnistä Valmis KLO Kesto Valmis marras 2014 joulu 2014 tammi 2015 helmi 2015 maalis 2015 huhti 2015 touko Aloitus p 2 Kehityshankesuunnitelman laadinta p Aloituskokous : Prosessien läpikäynnin käsittely p 5 ICT-palvelut : Hankinta : Palkkahallintopalvelut : Taloushallintopalvelut 9:00 9 Nykytilan kartoitus/kehitämisehdotukset ICT-palvelut p Helpdesk : Laitehankinta : Työasema-asennukset : Palvelimien hoito : Ohjelmistojen päivitys : Infrastruktuurin hoito : Tietojärjestelmäprojektit : Tietohallinto : Web-järjestelmien ylläpito : Hankinta p Hankinta (mallinnuksen aloitus) : Hankinta (jatko: tytäryht.,yleis, : tekninen, kuljetus) 23 Palkkahallintopalvelut Palvelusuhteen alkaminen/ : päättäminen Keskeytykset, muutosilmoitukset Muut (eläke, matkalasku, palkkio, ym.) Kausiajot (KELA-hakem., vakuutus, kk-tilitykset ym.) :00 9: Palkkalaskenta : :00 29 Taloushallintopalvelut p Ostolaskut, ostoreskontra 9:30 31 Taloussuunnittelu 10:30 32 Kassa 8:00 33 Käyttöomaisuus/irtain omaisuus 9:00 34 Kirjanpito 10:00 35 Raportointi 11:00 36 Maksuliikenne : Myyntilaskut : Vesilaskutus : Perintä : Tavoitetilan läpikäynti p ICT-palvelut : Hankinta : Palkkahallintopalvelut : Taloushallintopalvelut : Prosessikuvaukset p Prosessikuvausten teko p Prosessikuvausten hyväksyminen Jatkotoimenpidesuunnitelma p Suunnitelman teko p Hankkeen päättäminen Projektin päätös KUVIO 2. Projektisuunnitelma ja aikataulu (prosessien mallinnus)

8 8 (14) 3) Tavoitetila Palvelut Tukipalvelukeskus tuottaa tukipalveluja, joiden toiminta perustuu sekä omaan palvelutuotantoon että kumppaneiden kanssa tuotettujen palveluiden toimittamiseen. Palvelukonsepti käsittää: - taloushallinnon palvelut - palkkahallinnon palvelut - tietohallinnon palvelut - hankintapalvelut. Palvelut on osoitettu: - kunnille (ensisijaisesti Kurikan kaupunki) - terveydenhuollolle (odotetaan sote-ratkaisua) - muille toimijoille (esim. tytäryhteisöt). Toiminta perustuu sekä omaan palvelutuotantoon että kumppaneiden kanssa tuotettujen palveluiden toimittamiseen. Kuviossa 3 on esimerkki palveluista asiakkaittain. KUVIO 3. Palvelut asiakkaittain. TALOUSHALLINTO Taloushallinnon palveluita on kuvattu alapuolella. Kirjanpito - Vuoden aikana tapahtumien kirjaukset kuukausittain - Arvonlisäverotilitykset valtiolle - Vuoden aikana tapahtuvien budjettimuutosten kirjaukset - Tilinpäätökset yhteisöjen kanssa sovituilla tehtävärajauksilla - Tilastopohjien ylläpito tilasto-ohjelmassa

9 9 (14) Ostoreskontra - Ostolaskujen vastaanotto paperilla tai sähköisessä muodossa - Laskujen skannaus - Laskujen reititys asiatarkastajille ja hyväksyjille - Laskujen vastaanotto ostoreskontraan - Laskujen maksatuslistojen tulostus Myyntireskontra - Tiliotteiden nouto pankkiohjelmalla - Viitesuoritusten nouto ja suoritusten kuittaus - Laskutusten vastaanotto myyntireskontraan - Laskutus ja saatavien perintä PALKKAHALLINTO Palkkahallinnon palveluita on kuvattu alapuolella. - Vakiopalkkatekijöiden ja lisätapahtumien tallennus, tietojen tarkastus/korjaukset sekä ajon tulostukset - Lakisääteiset tilitykset, täsmäytykset ja vuosi-ilmoitukset - Palkkatodistukset, sv- ja tapaturmailmoitukset sekä uusien verokorttien tallennus tai suorasiirto - Palkanlaskennassa vaadittavien tietojen sähköiset siirrot, tietojen täydennys ja tulostus - Henkilöstöraportointi - Matkalaskujen maksatusajot - Eläkeasiamiespalvelut TIETOHALLINNON PALVELUT Tietotekniikan palveluita on kuvattu alapuolella. PERUSTIETOTEKNIIKAN PALVELUT Työasemapalvelut - Työasemien hankinta - Käyttäjien opastus/koulutus työasemaohjelmistoihin - Helpdesk-toiminnot Konesalipalvelut - Asiakkaiden käyttämien palvelinlaitteistojen hallinnointi - Kunnossapito - Varmistukset. Tietoverkkopalvelut - Kilpailutus - Yhteyksien tekninen määrittely ja hallinnointi - Palomuurin hallinnointi. Muut palvelut - Keskitetyn puheratkaisun hoito

10 10 (14) JÄRJESTELMÄPALVELUT Sovelluspalvelut - Hanke-/projektipalvelut - Projektipäällikköpalvelut - Konsultointi - Tietohallintostrategiat - Sovelluspalvelut - Ohjelmistojen päivitykset HANKINTAPALVELUT Hankintapalveluiden sisältöä on kuvattu alapuolella. Palveluihin liittyy hankintaprosessiin liittyvä asiantuntemus. Hankinnan sisältö tarjouspyyntöä varten on määriteltävä ko. toimialalla. - Hankintaneuvonta - Kilpailutus (toimialaosaaminen tilaajalta) - Pisteytys (toimialaosaaminen tilaajalta) - Kilpailutus- ja hankintajärjestelmän ylläpito - Kuljetukset Lakimiestarpeen osalta todettiin, että aluksi riittää lakimiespalvelujen ostaminen ulkopuoliselta ja vasta jatkossa tilanteen mukaan mahdollisesti huomioidaan tarve rekrytoinnissa. Hankintatyöryhmän esittämä projektirahoitusten keskittäminen yhdelle henkilölle pidetään mielessä työnkuvia mietittäessä. Samoin toimitaan hankintojen keskittämisessä yhdelle henkilölle. Reklamoinnissa päätettiin ottaa käytännöksi reklamaatioiden tekeminen kirjallisesti. Palvelusopimukset Palvelusopimuksien pohjana käytetään tämänhetkisiä talous-, tietohallinnon ja palkkahallinnon palvelusopimuksia. Alustavasti laskutus tapahtuisi aluksi henkilötyön osalta tuntihinnoittelulla omakustannusperiaatteella. Kunkin asiakkaan kanssa laaditaan yleinen sopimus, jossa on laskutusjaksot ym. määritelty. Sopimuksen liitteessä sovitaan tarkemmin kyseisen asiakkaan ostamat palvelut ja rajapinnat sekä hinnoittelun tarkistus vuosittain. Tukipalvelukeskustyöryhmässä päätettiin, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä hinnoitteluun siirrytään vasta kaupunkiorganisaation muodostuttua. Valmistelusta vastaa tukipalvelukeskuksen vetäjä. Sopimuksessa kuvataan: - Tuotettavat palvelukokonaisuudet - Palvelutuotannon periaatteet - Rajapinnat - Palvelujen hinnoittelu - Puitesopimus / palvelusopimus - Palvelusopimuksen seurantaneuvottelu.

11 11 (14) Jäljempänä olevassa kuviossa 4 on kuvattu palvelujen tuottamismalli. KUVIO 4. Palvelujen tuottamismalli. Hyödyt / tavoitteet Seuraavassa on lueteltu lyhyesti keskittymisen hyötyjä ja tavoitteita: Keskittymisen hyödyt - Seudullinen yhteistyö / kumppanuus - Erityisosaaminen, osaamisen ylläpito - Toimintavarmuus, sijaisuudet - Toimintojen kehittäminen, toimintaprosessien käyttöönotto - Toiminnan tehokkuus, päällekkäisyyksien poistaminen - Oikea mitoitus - Volyymihyödyt yhteiset tietojärjestelmät, yhteinen ylläpito, hankinnat, henkilöstö, koulutus - Kustannustehokkuus - Keskitetty tietohallinto / tiedonhallintajärjestelmien verkottuminen ja yhteistyö: julkinen sektori, yritykset, yhdistykset - Voimavarat ydintehtävien toteuttamiseen Tietojärjestelmätavoitteet - Yhteiset tietojärjestelmät - Mahdollisuus seudulliseen yhteistyöhön - Nykyaikaisten järjestelmien ja prosessien käyttöönotto - Toimintaprosessien sähköistäminen - Reaaliaikaisuus - Sisäisen valvonnan apuväline tieto helposti saatavissa järjestelmästä

12 12 (14) Prosessit Alatyöryhmät ovat omissa määrittelykokouksissaan käyneet toimintoprosessit lävitse ja kuvanneet ne. Tukipalvelukeskus työryhmä on hyväksynyt prosessikuvaukset. Työryhmien tekemät prosessimallinnukset ovat tämän loppuraportin liitteenä. Myöhemmin toimintojen tarkennuttua niitä voidaan päivittää lopulliseen muotoon. Alatyöryhmät ovat myös toimittaneet liitteenä olevat omien prosessiensa kehittämiskohdeyhteenvedot. Niiden käyttöönottamisesta voidaan laatia suunnitelma organisaation tarkennettua ja jatkotyöstön yhteydessä. Prosessikuvauksien perusteella voidaan ottaa käyttöön tulevat toiminnot ja arvioida myös resurssitarvetta. Tukipalvelukeskuksen organisaation suunnittelusta vastaa tuleva tukipalvelukeskuksen johtaja todennäköisesti nykyisten esimiesten kanssa yhteistyössä. Resurssit Tilatarpeet/periaatteet Tukipalvelukeskuksen sijoittumisen periaatteet on ratkaistava. On päätettävä, sijoittautuuko henkilökunta samaan toimipisteeseen, käytetäänkö hajautusta ja missä toimipiste / toimipisteet sijaitsevat. Yhdistymishallitukselle on päätetty esittää, että se ottaisi kantaa ja päättäisi kokonaissuunnitelman uuden kaupungin toimintojen sijoittumisesta. Tilatyöryhmä tulee työstämään asiaa. Henkilöstö Nykyresurssit ovat jäljempänä olevan taulukon 1 mukaisia. Luettelosta puuttuu tytäryhteisöjen osuus henkilökunnasta. Niiden mukaan ottaminen selviää, kun saadaan vastaukset tytäryhteisöiltä yhdistymishallituksen pyytämään vastaukseen palvelujen hankinnasta toukokuun loppuun mennessä. Hankinnoissa ei ole yhtäkään päätoimista henkilöä Kurikassa eikä Jalasjärvellä. Useita sivutoimisia on. Tutkitaan vaihtoehtoa, jossa olisi jatkossa yksi päätoiminen hankinnan asiantuntija. Taulukon mukaan tukipalvelukeskukseen siirtyisi noin 30 henkilöä. Todettiin, että tämä vaatii jo suuret tilat, mikäli kaikki keskitetään yhteen toimipaikkaan. Yhdistymishallitus kuitenkin tulee perustamaan erillisen tilatyöryhmän, joten tilakysymykset joutuvat odottamaan sen tuloksia.

13 13 (14) Hankinta Palkkahallinto Taloushallinto Tietohallinto Kurikka 2 oman toimen ohella 4 palkkasihteeriä 4 laskentasihteeriä 2 kirjanpitäjää 1 talouspäällikkö 1 atk-suunnittelija 1 atk-tukihenkilö (2 määräaik. tukihenk.) Jalasjärvi 1 oman toimen ohella 3 palkkasihteeriä 1 henkilöstösihteeri lom.palv.ohj. 3 laskentasihteeriä 1 kirjanpitäjä 1 pääkirjanpitäjä 1 määr.aik. kirjanp. 1 talouspäällikkö 2 järjestelmäasiantuntijaa 1 IT-tukihenkilö 1 IT-vastaava Yhteensä (vakituiset) 3 oman toimen ohella 9 henkilöä 13 henkilöä 6 henkilöä TAULUKKO 1. Henkilöresurssit Tukipalvelukeskuksen organisaatio Alapuolella on alustava organisaatiomalli. Tukipalvelukeskuksen vastaava Taloustiimin vastaava Palkkatiimin vastaava IT-tiimin vastaava - Hankintavastaava - Kirjanpitäjät - Laskentasihteerit - Palkkasihteerit - IT-tukihenkilöt - Järjestelmäasiantuntijat KUVIO 6. Organisaatio

14 14 (14) 4) Yhteenveto Työryhmät ovat ansiokkaasti käyneet lävitse uuden Kurikan tulevia prosesseja ja kirjanneet lukuisia kehitysehdotuksia tulevaan toimintaan. Työn tuloksena on saatu suunnitellusti kehittämiselle asetettavia tavoitteita määritellyksi. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti työryhmän tehtävän piti olla päättynyt helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukainen tavoitetilan läpikäynti on vielä tekemättä. Aikataulussa olevaa tavoitetilan läpikäyntiä on siirretty, koska tukipalvelukeskuksen vetäjää ei vielä ole valittu. Muilta osin tehtävät on suoritettu. Aikataulussa oleva tavoitetilan läpikäynti tulevan tukipalvelukeskuksen vetäjän johdolla esitetään tehtäväksi, kun päätös tukipalvelukeskusorganisaatiosta virallisesti tehdään. Alustavasti aikataulua on siirretty huhtikuun puoleen väliin. Tukipalvelukeskustyöryhmä toteaa tehtävänannon päättyneen ja luovuttaa työn tulokset edelleen käsiteltäviksi ja välittää kiitokset alatyöryhmille hyvin tehdystä työstä. Esitys jatkosta Tukipalvelukeskustyöryhmä esittää jatkosta, että 1) Yhdistymishallitus hyväksyy loppuraportin liitteineen (mm. prosessikuvaukset) ja toteaa tukikeskuspalvelutyöryhmän tehtävän päättyneen 2) Valittu tukipalvelukeskuksen vetäjä käy tavoitetilan alaryhmien kanssa lävitse ja informoi jatkotoimenpiteistä. 3) Tukipalvelukeskuksen vetäjä ottaa vastuulleen organisaation loppuvalmistelun mm. tukipalveluorganisaation suunnittelun (henkilöresurssit) sekä vastaa muiden tarvittavien resurssien mm. tilat, määrärahat varaamisesta sekä tarvittavien toimintojen käynnistämisestä.

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Muistio tukipalvelukeskustyöryhmä

Muistio tukipalvelukeskustyöryhmä Muistio tukipalvelukeskustyöryhmä Aika Torstai 6.11.2014 klo 9.00-11.00 Paikka Kurikan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Kärrytie 1 Läsnä Hautala Kaarina Hirsimäki Erkki Kivikko Sakari Koivula

Lisätiedot

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl Tukipalvelukeskustyöryhmä 5.2.2015/tl Työryhmien tilannekatsaus Palvelusopimukset Alustavia malleja on käyty lävitse. Päätetty viime kokouksessa, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1

SEINÄJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 SEINÄJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 Aika Torstai 4.4.2013 klo 15.00 16.50 Paikka Läsnä Poissa Jaaksi-Sali, Seinäjoki Jaakko Ventelä, puheenjohtaja Juhani Mäki, 1. varapuheenjohtaja Raija Ranta Kaarina Hautala

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017 TAHE palvelukeskus tiivistelmä Maaliskuu 2017 TAHE valmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama Palvelulupaus TAHE tarina ja valmistelut 2 TAHE valmistelu

Lisätiedot

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Talousryhmä Aaro Honkola, puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto, sihteeri Miia Kiviluoto Seija Ylitalo Kari Suoverinaho Tiina Lehtinen Maija Kallio

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Certia-asiakkuus ja Jyväskylän yliopiston sisäiset prosessit. Henkilöstöhallinto

Certia-asiakkuus ja Jyväskylän yliopiston sisäiset prosessit. Henkilöstöhallinto Certia-asiakkuus ja Jyväskylän yliopiston sisäiset prosessit Henkilöstöhallinto Tiedotustilaisuus 20.4.2009 Mitä merkitsee Jyväskylän yliopiston siirtyminen Certian asiakkaaksi? Kuinka henkilöstö- ja taloushallinnon

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1

Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Aika 30.1.2014 kello 14.00 Paikka Kurikan Kaupungintalo, Kärrytie 1 Läsnä Mäki Juhani, puheenjohtaja Anne Ojajärvi (Jaakko Ventelän varajäsen) Alkula Martti Koskela Anna-Maija

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 1

Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 1 Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 1 Aika Torstai 23.1.2014 klo 8:00 11:20 Paikka Kurikan kaupungintalo, Sodexo - kokoushuone, Kärrytie 1 Läsnä Poissa Ala-Nisula Rami, puheenjohtaja Alanen Hannu

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki 27.5.2008 MUISTIO 10/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 22.5.2008 kello 10.00-12:30 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Organisaation perustiedot... 2 2 Nykytilanteen kuvaus... 2 3 Tietopyyntöön sisältyvän kartoituksen laajuus... 2 4 Tietopyyntöön

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Riippumattomat taloushallintopalveluiden selvitykset

Riippumattomat taloushallintopalveluiden selvitykset Riippumattomat taloushallintopalveluiden selvitykset Kohdennetut selvitykset, Taloushallinto Riippumaton taloushallinnon ja HR:n järjestämisen selvitys Taloushallinnon palvelukeskuksista ja ohjelmistotoimittajista

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

KS SOTE-MAKU-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä ICT-työryhmän loppuraportti 2017

KS SOTE-MAKU-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä ICT-työryhmän loppuraportti 2017 KS SOTE-MAKU-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä 28.6.2017 ICT-työryhmän loppuraportti 2017 Tietohallintojohtaja Minna Rehn ICT-työryhmän kokoonpano Arto Jalkanen, tietohallintojohtaja, Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatietoohjelmasta 25.4.2017 Sisältö Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama TAHEtarina 2 Palvelu ja ohjausmalli Markkinoilta

Lisätiedot

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA)

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) Johtoryhmä 8.11.2013 21.11.2013 Päivitetty 23.4. Prosessi ja kokousajat NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Lapin ja Länsi-Pohjan sotejohdon

Lapin ja Länsi-Pohjan sotejohdon Lapin ja Länsi-Pohjan sotejohdon seminaari Lapin- ICT 1 Soten tekoa aiottu jo vuosia 2 Soten kalvoista tuttu mantra 3 Ei tämä mitään rakettitiedettä ole Jos ongelmat olisivat rakettitiedettä, ne olisivat

Lisätiedot

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Esivalmisteluln sote-tiimin kokous 23.3.2017 ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Mikko Rotonen Helena Ylisipola ESIVALMISTELU -30.6.2017 Valmistelun vaiheet Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset Kunnanhallitus 154 02.05.2017 Kunnanhallitus 173 15.05.2017 Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 02.05.2017 154 Vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

Aika klo Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Seinäjoki

Aika klo Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Seinäjoki 1 Seinäjoki Jalasjärvi- Kurikka Aika 26.11.2012 klo 8.00 9.00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Seinäjoki Läsnä Poissa Raimo Ristilä, puheenjohtaja Irene Turenius Aarne Heikkilä Jaakko

Lisätiedot

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla 28.3.2008 MUISTIO 5/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 27.3.2008 kello 12.00-15.00. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Valtakunnallinen maakunta visio

Valtakunnallinen maakunta visio Valtakunnallinen maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 10.2 PALVO II / Järjestelmäprojekti Versio 0.2 5.1.2005 OIKEUSMINISTERIÖ PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon LIITTEET Sivu 2 (5) JÄRJESTELMÄPROJEKTI

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (8) Liikenne- ja viestintäministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (8) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 24.11.2014

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 15.40 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat 1-8 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistiot 13.1.2016, 5.2.2016 ja

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen Tampere, 11.5.2004 Esityksen sisältö Taustaa seudulliselle tietohallinnolle Etelä-Pirkanmaan tieto- / seutuverkko Nykyiset tietoverkon käyttökohteet Tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

TAHE-palvelut lukien Kymenlaaksossa. Kuntajohtajat

TAHE-palvelut lukien Kymenlaaksossa. Kuntajohtajat TAHE-palvelut 1.1.2019 lukien Kymenlaaksossa Kuntajohtajat 2.10.2017 Tehtäväksianto TAHE-ryhmille 7.8.2017: Asiantuntijalinjaus Kymenlaakson maakunnan Tahe-palveluntuottajasta sekä tietojärjestelmästä

Lisätiedot

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ

UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMISSELVITYS TALOUSTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI Uuden kaupungin perustamisselvitys Taloustyöryhmä Taloustyöryhmän kokoonpano: Alajoki Elina, Vammala (vpj.) Hietala Riitta, Äetsä Mölsä Oili,

Lisätiedot

Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa

Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Kieku- henkilöstöhallinnon toimintamallin tarkentaminen palvelussuhteen hallinnassa Perustelut toimintamallin tarkentamiselle ja tarkennetun toimintamallin käyttöönotto Lasse Skog Valtiokonttori 17.9.2013

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 19.12.2016 Työryhmän kokoonpano Työryhmän valmistelija: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP. Työskentelee

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Seinäjoki, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja JIK, tilaajalautakunnan puheenjohtaja JIK, johtokunnan varapuheenjohtaja

Seinäjoki, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja JIK, tilaajalautakunnan puheenjohtaja JIK, johtokunnan varapuheenjohtaja SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä Kokous III: 10.9.2013 klo 15.30 16.50 Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, Alvarinkulma, 2. krs Selvitystyöryhmä Paula Sihto, pj. Martti

Lisätiedot

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana Jukka Lindberg, muutosjohtaja Sote- ja maakuntavalmistelu pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana 20.10.2017 Jukka Lindberg, muutosjohtaja OMA HÄME VALMISTELU pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana (~1.7.2017-30.6.2018) Hämeen maakuntahallitus

Lisätiedot

SEINÄJOKI JALASJÄRVI PÖYTÄKIRJA 1 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS

SEINÄJOKI JALASJÄRVI PÖYTÄKIRJA 1 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS SEINÄJOKI JALASJÄRVI PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 21.1.2014 Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä: Klo 14.00 14.55 virkamiehet Klo 15.00 15.50 luottamushenkilöt Jorma Rasinmäki, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot