TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 TUKIPALVELUKESKUSTYÖRYHMÄ Tukipalvelukeskus Loppuraportti Tapani Latikka

2 2 (14) Sisältö 1) Tukipalvelukeskuksen valmistelu ) Tavoitetilan määrittelyn pääkohdat... 5 Lähtökohdat... 5 Hallinnon järjestäminen... 5 Henkilöstöhallinto... 5 Yhdistyneen kaupungin tukipalvelut... 5 Tytäryhteisöt... 6 Suunnitelmat ) Tavoitetila... 8 Palvelut... 8 TALOUSHALLINTO... 8 PALKKAHALLINTO... 9 TIETOHALLINNON PALVELUT... 9 HANKINTAPALVELUT Palvelusopimukset Hyödyt / tavoitteet Keskittymisen hyödyt Tietojärjestelmätavoitteet Prosessit Resurssit Tilatarpeet/periaatteet Henkilöstö Tukipalvelukeskuksen organisaatio ) Yhteenveto Esitys jatkosta... 14

3 3 (14) 1) Tukipalvelukeskuksen valmistelu Järjestämissuunnitelmaan perustuen yhdistymishallitus päätti asettaa tukipalvelukeskuksen konkreettista valmistelua ja suunnittelua varten työryhmän. Tukipalvelukeskustyöryhmään nimettiin päätöksen mukaisesti jäsenet: - talousjohtaja Tapani Latikka (pj) - hallinto- ja talousjohtaja Erkki Hirsimäki - hallintojohtaja Kaarina Hautala - henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen - henkilöstösihteeri Leila Koivula - talouspäällikkö Marjukka Kätevä (siht) - henkilöstön edustajana Kurikasta oli Kirsti Lähdesmäki ja varalla Arto Mäkipelto, Jalasjärveltä oli valittu Sakari Kivikko - luottamushenkilönä työryhmässä Kurikasta oli Erkki Riippi ja Jalasjärveltä Teija Valkama. Tukipalvelukeskustyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin perustaa alaryhmäkohtaisesti prosessityöryhmät, joiden tehtävänä oli käydä kuntien ja konserniyhtiöiden kanssa yhteisesti lävitse tukipalvelukeskuksen prosessit sekä tuoda esiin kehittämisehdotuksia toimintojen parantamiseksi. Toiminnan kehittämiselle asetettiin seuraavat tavoitteet ja tulokset: lisätiedon saaminen rooli / tehtäväjakoihin tukipalvelukeskusorganisaatiossa yhteisten prosessien kehittäminen prosessien mallintaminen palvelunäkökulmasta (asiakkaan / toimittajan välinen rajapinta) ehdotuksen luominen yhdenmukaisista toimivista tukipalvelukeskusprosesseista tietoteknologian hyödyntämisen kuvaaminen prosessissa lisätiedon saaminen kehittämistyön jatkamiseksi alustavan prosessien yleiskuvauksen/ohjeen saaminen prosesseista käyttäjille. Hankintaprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Marjukka Kätevä (vetäjä) - Paula Antila - Pekka Haapalainen - Johanna Kaari - Tiina Kankaanpää - Joona Kankainen - Sami Leppänen - Aino Liikaoja - Harri Mäkiranta - Jarmo Ojajärvi - Maire Pääkkönen - Aila Rätti - Erkki Riippi - Arto Saarela - Marko Stenius - Terhi Venna - Petri Viinikainen - Tapani Latikka - Annikki Viertola Palkkalaskentaprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Marianne Tapanainen (vetäjä) - Sakari Matalamäki

4 4 (14) - Maria Kärkkäinen - Kaisu Kortesluoma - Tuula Kuusiluoma - Sinikka Koskela - Ritva Kortteinen - Katri Kaksonen - Marja-Leena Suokas - Heli Sillanpää - Satu Lyly-Yrjänäinen - Heli Ranta - Vuokko Kuusisto - Aila Rätti - Aino Liikaoja - Leena Tuomisto - Tapani Latikka ICT-prosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Ari Nuotio (vetäjä) - Ketonen Arttu - Minna Harju-Jyllilä - Latvaniemi Kai - Tuomo Kuusisto - Jyrki Toivonen - Päivi Tuominen - Teemu Harjunpää - Pekka Haapalainen - Aila Rätti - Heli Ranta - Seija Haapala - Tapani Latikka - Petri Viinikainen Talousprosessien käsittelyn työryhmässä olivat: - Paula Antila (vetäjä) - Paula Alanen - Päivi Haavisto - Ulla Linna - Sakari Matalamäki - Merja Mäkiranta - Pia Pajala - Marko Stenius - Jaana Kangas - Ulla Korpi - Maria Kärkkäinen - Marja-Leena Lehtinen - Sarita Levä - Hannele Mäki-Ventelä - Aino Nevala - Maire Pääkkönen - Tanja Rinne - Mari Vuorenmaa - Aino Liikaoja - Petri Viinikainen - Pekka Haapalainen - Aila Rätti - Satu Lyly-Yrjänäinen - Pirjo Marttila - Kati Hiipakka - Pirjo Nyrhinen - Arto Saarela - Hanna Tonkkala - Tapani Latikka - Marjukka Kätevä - Margit Ketola - Tiina Tarkkanen Lisäksi Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan hallituksen puheenjohtajat Juhani Mäki ja Jaakko Ventelä, kuntien johtajat Paavo Tyrväinen ja Luukko sekä tukipalvelukeskustyöryhmän jäsenet osallistuivat halutessaan prosessityöryhmien kokouksiin. Kuntien yhdistäminen vaatii myös tietojärjestelmien ja tietotekniikkainfrastruktuurin yhtenäistämistä. Muutoksen ja toteutuksen suunnitteluun on haettu avustusta valtionvarainministeriöstä. Avustusta saa myös prosessien mallintamiseen liittyvästä oman organisaation työstä määrätyltä osin. Avustushakemus projektisuunnitelmineen on liitteenä. Järjestelmien yhtenäistämiseen liityvän ICT-projektin projektipäällikkönä toimii Ari Nuotio ja ohjausryhmässä ovat Tapani Latikka (pj), Erkki Hirsimäki ja VM:n edustajina Ossi Korhonen ja Hanna Majurinen.

5 5 (14) Kunnan ja kaupungin palvelinten, sähköpostin, ym. yhteensovittamisen projektin projektipäälliköksi sovittiin Arttu Ketonen ja ohjausryhmään nykyiset osastonjohtajat. Liitteenä on CGI:n suunnitelma. 2) Tavoitetilan määrittelyn pääkohdat Lähtökohdat Hallinnon järjestäminen Yhdistymissopimuksen mukaan yhdistyneen kaupungin organisaatio rakentuu Kurikan kaupungin nykyisen organisaation pohjalle, johon Jalasjärven kunnan nykyinen hallintorakenne yhdistetään. Organisaatiota tullaan tarpeen mukaan tarkentamaan ja täydentämään siten, että se palvelee tasapuolisesti laajentuvan kaupungin aluetta. Tarvittavat johtosääntömuutokset tehdään erikseen. Henkilöstöhallinto Edelleen yhdistymissopimuksen mukaan kuntien vakinainen henkilöstö siirtyy perustettavan uuden Kurikan kaupungin palvelukseen kuntarakennelain edellyttämällä tavalla. Kuntien yhdistyminen antaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää viranhaltijaorganisaatiota toiminnallisista lähtökohdista. Suurimmalta osin henkilöstön tehtävät säilyvät kuitenkin nykyisellään. Lähinnä hallinnossa, suunnittelussa ja joissakin keskitetysti toimivissa tukipalveluissa tilanteet muuttuvat enemmän ja uudelleenjärjestelyjä tarvitaan. Tehtäväkuvia muodostettaessa ensisijaisena kriteerinä on uuden organisaation toimivuus. Henkilöstön yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma laaditaan noin kuusi kuukautta ennen yhdistymisen alkamisajankohtaa. Yhdistyneen kaupungin tukipalvelut Yhdistymissopimuksen liitteen Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa Kurikan kaupungissa mukaan yhdistyneen kaupungin hallinto-, talous-, henkilöstö- ja tukipalvelut kootaan konsernin palvelukeskukseksi seuraavan jaottelun mukaisesti: Hallinto- ja konserniviestintä Konsernitalous ja controllertoiminta HRM Tietohallinto Hankinta Periaatteena on, että toimintamallina käytetään tiimityötä. Palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Asiaa voidaan ohjeistaa tarkemmin konserniohjeella. Palvelussa toteutetaan asiakkaan läheisyysperiaatetta. Tukipalvelukeskukseen tulevia palveluja on tarkennettu. Hallinto-/sihteeripalveluille on perustettu oma työryhmänsä, joten tukipalvelukeskustyöryhmä on jättänyt ne oman valmistelunsa ulkopuolelle. Lisäksi Hallinto- ja konserniviestintä on katsottu kaupungin ydintoiminnaksi eikä

6 6 (14) sitä sisällytetä tukipalvelukeskuksen toimintoihin. HRM-käsite on muutettu palkkahallinnoksi ja talouden osalta käytetään taloushallintoa. Yllä olevan mukaan yhdistyneen kaupungin tukipalvelukonseptiksi muodostuu päivitettynä: Taloushallinto Palkkahallinto Tietohallinto (ICT-palvelut) Hankinta Tytäryhteisöt Lähtökohtana on, että palvelukeskus tuotteistaa palvelunsa ja tarjoaa niitä myös konsernin tytäryhteisöille. Asiasta on pyydetty yhdistymishallituksen kautta tytäryhteisöltä kannanottoa. JIK ky. on antanut lausuntonaan, että vireillään olevan sote-uudistuksen vuoksi JIK ky. ei lähde mukaan Kurikan tukipalvelukeskuksen toimintaan. Muiden osalta lausuntoa pyydetään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Suunnitelmat Järjestelmien yhtenäistämiseen liittyvän ICT-projekti on käynnistynyt. VM:n edustajat toimivat ohjausryhmässä ja projektiryhmässä. Sisältöä on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa projektisuunnitelmassa. Oheisessa kuviossa 1 on projektisuunnitelman aikataulutus ja vaiheineen. KUVIO 1. Projektisuunnitelma ja aikataulu (VM:n ICT-projekti) Kunnan ja kaupungin palvelinten, sähköpostin, ym. yhteensovittamisen projektin vetäjäksi sovittiin Arttu Ketonen ja ohjausryhmään nykyiset osastonjohtajat. Asiaan liittyvää tarjousta, suunnitelmaa ja aikataulua järjestelmien käyttöönotosta ja yhtenäistämisestä on käsitelty toimittajan (CGI) aloituskokouksessa. Käyttöönotto koskee talouden, henkilöstöhallinnon, tekniikan, varhaiskasvatuksen ohjelmistojen yhdistämistä. Perustettiin sopimusryhmä, johon valittiin Tapani Latikka ja Marjukka Kätevä. Sopimusryhmän tehtävänä oli käydä läpi tämänhetkiset talous-, it- ja palkkahallinnon palvelusopimukset.

7 7 (14) Alla olevassa kuviossa 2 Projektisuunnitelma ja aikataulu on kuvattu toiminnan kehittämiseen liittyviä työryhmien tehtäviä, kokoontumisaikataulua ja mallinnettavia yhteisiä prosesseja. Mallinnetut prosessit ovat liitteenä. PROJEKTISUUNNITELMA / AIKATAULU TUKIPALV.PROSESSIEN MALLINTAMISESTA Tunn iste Tehtävän nimi Käynnistä Valmis KLO Kesto Valmis marras 2014 joulu 2014 tammi 2015 helmi 2015 maalis 2015 huhti 2015 touko Aloitus p 2 Kehityshankesuunnitelman laadinta p Aloituskokous : Prosessien läpikäynnin käsittely p 5 ICT-palvelut : Hankinta : Palkkahallintopalvelut : Taloushallintopalvelut 9:00 9 Nykytilan kartoitus/kehitämisehdotukset ICT-palvelut p Helpdesk : Laitehankinta : Työasema-asennukset : Palvelimien hoito : Ohjelmistojen päivitys : Infrastruktuurin hoito : Tietojärjestelmäprojektit : Tietohallinto : Web-järjestelmien ylläpito : Hankinta p Hankinta (mallinnuksen aloitus) : Hankinta (jatko: tytäryht.,yleis, : tekninen, kuljetus) 23 Palkkahallintopalvelut Palvelusuhteen alkaminen/ : päättäminen Keskeytykset, muutosilmoitukset Muut (eläke, matkalasku, palkkio, ym.) Kausiajot (KELA-hakem., vakuutus, kk-tilitykset ym.) :00 9: Palkkalaskenta : :00 29 Taloushallintopalvelut p Ostolaskut, ostoreskontra 9:30 31 Taloussuunnittelu 10:30 32 Kassa 8:00 33 Käyttöomaisuus/irtain omaisuus 9:00 34 Kirjanpito 10:00 35 Raportointi 11:00 36 Maksuliikenne : Myyntilaskut : Vesilaskutus : Perintä : Tavoitetilan läpikäynti p ICT-palvelut : Hankinta : Palkkahallintopalvelut : Taloushallintopalvelut : Prosessikuvaukset p Prosessikuvausten teko p Prosessikuvausten hyväksyminen Jatkotoimenpidesuunnitelma p Suunnitelman teko p Hankkeen päättäminen Projektin päätös KUVIO 2. Projektisuunnitelma ja aikataulu (prosessien mallinnus)

8 8 (14) 3) Tavoitetila Palvelut Tukipalvelukeskus tuottaa tukipalveluja, joiden toiminta perustuu sekä omaan palvelutuotantoon että kumppaneiden kanssa tuotettujen palveluiden toimittamiseen. Palvelukonsepti käsittää: - taloushallinnon palvelut - palkkahallinnon palvelut - tietohallinnon palvelut - hankintapalvelut. Palvelut on osoitettu: - kunnille (ensisijaisesti Kurikan kaupunki) - terveydenhuollolle (odotetaan sote-ratkaisua) - muille toimijoille (esim. tytäryhteisöt). Toiminta perustuu sekä omaan palvelutuotantoon että kumppaneiden kanssa tuotettujen palveluiden toimittamiseen. Kuviossa 3 on esimerkki palveluista asiakkaittain. KUVIO 3. Palvelut asiakkaittain. TALOUSHALLINTO Taloushallinnon palveluita on kuvattu alapuolella. Kirjanpito - Vuoden aikana tapahtumien kirjaukset kuukausittain - Arvonlisäverotilitykset valtiolle - Vuoden aikana tapahtuvien budjettimuutosten kirjaukset - Tilinpäätökset yhteisöjen kanssa sovituilla tehtävärajauksilla - Tilastopohjien ylläpito tilasto-ohjelmassa

9 9 (14) Ostoreskontra - Ostolaskujen vastaanotto paperilla tai sähköisessä muodossa - Laskujen skannaus - Laskujen reititys asiatarkastajille ja hyväksyjille - Laskujen vastaanotto ostoreskontraan - Laskujen maksatuslistojen tulostus Myyntireskontra - Tiliotteiden nouto pankkiohjelmalla - Viitesuoritusten nouto ja suoritusten kuittaus - Laskutusten vastaanotto myyntireskontraan - Laskutus ja saatavien perintä PALKKAHALLINTO Palkkahallinnon palveluita on kuvattu alapuolella. - Vakiopalkkatekijöiden ja lisätapahtumien tallennus, tietojen tarkastus/korjaukset sekä ajon tulostukset - Lakisääteiset tilitykset, täsmäytykset ja vuosi-ilmoitukset - Palkkatodistukset, sv- ja tapaturmailmoitukset sekä uusien verokorttien tallennus tai suorasiirto - Palkanlaskennassa vaadittavien tietojen sähköiset siirrot, tietojen täydennys ja tulostus - Henkilöstöraportointi - Matkalaskujen maksatusajot - Eläkeasiamiespalvelut TIETOHALLINNON PALVELUT Tietotekniikan palveluita on kuvattu alapuolella. PERUSTIETOTEKNIIKAN PALVELUT Työasemapalvelut - Työasemien hankinta - Käyttäjien opastus/koulutus työasemaohjelmistoihin - Helpdesk-toiminnot Konesalipalvelut - Asiakkaiden käyttämien palvelinlaitteistojen hallinnointi - Kunnossapito - Varmistukset. Tietoverkkopalvelut - Kilpailutus - Yhteyksien tekninen määrittely ja hallinnointi - Palomuurin hallinnointi. Muut palvelut - Keskitetyn puheratkaisun hoito

10 10 (14) JÄRJESTELMÄPALVELUT Sovelluspalvelut - Hanke-/projektipalvelut - Projektipäällikköpalvelut - Konsultointi - Tietohallintostrategiat - Sovelluspalvelut - Ohjelmistojen päivitykset HANKINTAPALVELUT Hankintapalveluiden sisältöä on kuvattu alapuolella. Palveluihin liittyy hankintaprosessiin liittyvä asiantuntemus. Hankinnan sisältö tarjouspyyntöä varten on määriteltävä ko. toimialalla. - Hankintaneuvonta - Kilpailutus (toimialaosaaminen tilaajalta) - Pisteytys (toimialaosaaminen tilaajalta) - Kilpailutus- ja hankintajärjestelmän ylläpito - Kuljetukset Lakimiestarpeen osalta todettiin, että aluksi riittää lakimiespalvelujen ostaminen ulkopuoliselta ja vasta jatkossa tilanteen mukaan mahdollisesti huomioidaan tarve rekrytoinnissa. Hankintatyöryhmän esittämä projektirahoitusten keskittäminen yhdelle henkilölle pidetään mielessä työnkuvia mietittäessä. Samoin toimitaan hankintojen keskittämisessä yhdelle henkilölle. Reklamoinnissa päätettiin ottaa käytännöksi reklamaatioiden tekeminen kirjallisesti. Palvelusopimukset Palvelusopimuksien pohjana käytetään tämänhetkisiä talous-, tietohallinnon ja palkkahallinnon palvelusopimuksia. Alustavasti laskutus tapahtuisi aluksi henkilötyön osalta tuntihinnoittelulla omakustannusperiaatteella. Kunkin asiakkaan kanssa laaditaan yleinen sopimus, jossa on laskutusjaksot ym. määritelty. Sopimuksen liitteessä sovitaan tarkemmin kyseisen asiakkaan ostamat palvelut ja rajapinnat sekä hinnoittelun tarkistus vuosittain. Tukipalvelukeskustyöryhmässä päätettiin, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä hinnoitteluun siirrytään vasta kaupunkiorganisaation muodostuttua. Valmistelusta vastaa tukipalvelukeskuksen vetäjä. Sopimuksessa kuvataan: - Tuotettavat palvelukokonaisuudet - Palvelutuotannon periaatteet - Rajapinnat - Palvelujen hinnoittelu - Puitesopimus / palvelusopimus - Palvelusopimuksen seurantaneuvottelu.

11 11 (14) Jäljempänä olevassa kuviossa 4 on kuvattu palvelujen tuottamismalli. KUVIO 4. Palvelujen tuottamismalli. Hyödyt / tavoitteet Seuraavassa on lueteltu lyhyesti keskittymisen hyötyjä ja tavoitteita: Keskittymisen hyödyt - Seudullinen yhteistyö / kumppanuus - Erityisosaaminen, osaamisen ylläpito - Toimintavarmuus, sijaisuudet - Toimintojen kehittäminen, toimintaprosessien käyttöönotto - Toiminnan tehokkuus, päällekkäisyyksien poistaminen - Oikea mitoitus - Volyymihyödyt yhteiset tietojärjestelmät, yhteinen ylläpito, hankinnat, henkilöstö, koulutus - Kustannustehokkuus - Keskitetty tietohallinto / tiedonhallintajärjestelmien verkottuminen ja yhteistyö: julkinen sektori, yritykset, yhdistykset - Voimavarat ydintehtävien toteuttamiseen Tietojärjestelmätavoitteet - Yhteiset tietojärjestelmät - Mahdollisuus seudulliseen yhteistyöhön - Nykyaikaisten järjestelmien ja prosessien käyttöönotto - Toimintaprosessien sähköistäminen - Reaaliaikaisuus - Sisäisen valvonnan apuväline tieto helposti saatavissa järjestelmästä

12 12 (14) Prosessit Alatyöryhmät ovat omissa määrittelykokouksissaan käyneet toimintoprosessit lävitse ja kuvanneet ne. Tukipalvelukeskus työryhmä on hyväksynyt prosessikuvaukset. Työryhmien tekemät prosessimallinnukset ovat tämän loppuraportin liitteenä. Myöhemmin toimintojen tarkennuttua niitä voidaan päivittää lopulliseen muotoon. Alatyöryhmät ovat myös toimittaneet liitteenä olevat omien prosessiensa kehittämiskohdeyhteenvedot. Niiden käyttöönottamisesta voidaan laatia suunnitelma organisaation tarkennettua ja jatkotyöstön yhteydessä. Prosessikuvauksien perusteella voidaan ottaa käyttöön tulevat toiminnot ja arvioida myös resurssitarvetta. Tukipalvelukeskuksen organisaation suunnittelusta vastaa tuleva tukipalvelukeskuksen johtaja todennäköisesti nykyisten esimiesten kanssa yhteistyössä. Resurssit Tilatarpeet/periaatteet Tukipalvelukeskuksen sijoittumisen periaatteet on ratkaistava. On päätettävä, sijoittautuuko henkilökunta samaan toimipisteeseen, käytetäänkö hajautusta ja missä toimipiste / toimipisteet sijaitsevat. Yhdistymishallitukselle on päätetty esittää, että se ottaisi kantaa ja päättäisi kokonaissuunnitelman uuden kaupungin toimintojen sijoittumisesta. Tilatyöryhmä tulee työstämään asiaa. Henkilöstö Nykyresurssit ovat jäljempänä olevan taulukon 1 mukaisia. Luettelosta puuttuu tytäryhteisöjen osuus henkilökunnasta. Niiden mukaan ottaminen selviää, kun saadaan vastaukset tytäryhteisöiltä yhdistymishallituksen pyytämään vastaukseen palvelujen hankinnasta toukokuun loppuun mennessä. Hankinnoissa ei ole yhtäkään päätoimista henkilöä Kurikassa eikä Jalasjärvellä. Useita sivutoimisia on. Tutkitaan vaihtoehtoa, jossa olisi jatkossa yksi päätoiminen hankinnan asiantuntija. Taulukon mukaan tukipalvelukeskukseen siirtyisi noin 30 henkilöä. Todettiin, että tämä vaatii jo suuret tilat, mikäli kaikki keskitetään yhteen toimipaikkaan. Yhdistymishallitus kuitenkin tulee perustamaan erillisen tilatyöryhmän, joten tilakysymykset joutuvat odottamaan sen tuloksia.

13 13 (14) Hankinta Palkkahallinto Taloushallinto Tietohallinto Kurikka 2 oman toimen ohella 4 palkkasihteeriä 4 laskentasihteeriä 2 kirjanpitäjää 1 talouspäällikkö 1 atk-suunnittelija 1 atk-tukihenkilö (2 määräaik. tukihenk.) Jalasjärvi 1 oman toimen ohella 3 palkkasihteeriä 1 henkilöstösihteeri lom.palv.ohj. 3 laskentasihteeriä 1 kirjanpitäjä 1 pääkirjanpitäjä 1 määr.aik. kirjanp. 1 talouspäällikkö 2 järjestelmäasiantuntijaa 1 IT-tukihenkilö 1 IT-vastaava Yhteensä (vakituiset) 3 oman toimen ohella 9 henkilöä 13 henkilöä 6 henkilöä TAULUKKO 1. Henkilöresurssit Tukipalvelukeskuksen organisaatio Alapuolella on alustava organisaatiomalli. Tukipalvelukeskuksen vastaava Taloustiimin vastaava Palkkatiimin vastaava IT-tiimin vastaava - Hankintavastaava - Kirjanpitäjät - Laskentasihteerit - Palkkasihteerit - IT-tukihenkilöt - Järjestelmäasiantuntijat KUVIO 6. Organisaatio

14 14 (14) 4) Yhteenveto Työryhmät ovat ansiokkaasti käyneet lävitse uuden Kurikan tulevia prosesseja ja kirjanneet lukuisia kehitysehdotuksia tulevaan toimintaan. Työn tuloksena on saatu suunnitellusti kehittämiselle asetettavia tavoitteita määritellyksi. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti työryhmän tehtävän piti olla päättynyt helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukainen tavoitetilan läpikäynti on vielä tekemättä. Aikataulussa olevaa tavoitetilan läpikäyntiä on siirretty, koska tukipalvelukeskuksen vetäjää ei vielä ole valittu. Muilta osin tehtävät on suoritettu. Aikataulussa oleva tavoitetilan läpikäynti tulevan tukipalvelukeskuksen vetäjän johdolla esitetään tehtäväksi, kun päätös tukipalvelukeskusorganisaatiosta virallisesti tehdään. Alustavasti aikataulua on siirretty huhtikuun puoleen väliin. Tukipalvelukeskustyöryhmä toteaa tehtävänannon päättyneen ja luovuttaa työn tulokset edelleen käsiteltäviksi ja välittää kiitokset alatyöryhmille hyvin tehdystä työstä. Esitys jatkosta Tukipalvelukeskustyöryhmä esittää jatkosta, että 1) Yhdistymishallitus hyväksyy loppuraportin liitteineen (mm. prosessikuvaukset) ja toteaa tukikeskuspalvelutyöryhmän tehtävän päättyneen 2) Valittu tukipalvelukeskuksen vetäjä käy tavoitetilan alaryhmien kanssa lävitse ja informoi jatkotoimenpiteistä. 3) Tukipalvelukeskuksen vetäjä ottaa vastuulleen organisaation loppuvalmistelun mm. tukipalveluorganisaation suunnittelun (henkilöresurssit) sekä vastaa muiden tarvittavien resurssien mm. tilat, määrärahat varaamisesta sekä tarvittavien toimintojen käynnistämisestä.

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 30.11.2011 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ... 3 1 TOIMEKSIANTO... 3 1.1

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl Tukipalvelukeskustyöryhmä 5.2.2015/tl Työryhmien tilannekatsaus Palvelusopimukset Alustavia malleja on käyty lävitse. Päätetty viime kokouksessa, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! -  *##%*%# - * ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - * Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

Ohjausryhmä 10.2.2014 PÖYTÄKIRJA 1

Ohjausryhmä 10.2.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Ohjausryhmä 10.2.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Aika 10.2.2014 klo 9.00 Paikka Läsnä Poissa Jalasjärven kunnantalo, valtuustosali Mäki Juhani Ventelä Jaakko, puheenjohtaja Alkula Martti Hirsimäki Erkki, poistui 11.20

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot