PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA Pöytyä Versio 1 Päivitetty

2 Sisällys 1. LASTENNEUVOLAN TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA TAVOITTEET LASTENNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN OHJELMA V LASTENNEUVOLAN TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMA V KOULUTERVEYDENHUOLLON LAADUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA SEURANNANTA SEKÄ ARVIOINTI Kouluterveydenhuolto on koululaisten ja perheiden helposti saatavilla olevaa suunnitelmallista toimintaa, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti Kouluterveydenhuolto toteutetaan olennaisena osana oppilashuoltoa: Kouluterveydenhuollon palveluista tiedotetaan koululaisille ja huoltajille sekä kouluille Toimiva kouluterveydenhuolta edellyttää riittävää, pätevää ja pystyvää henkilöstöä Kouluterveydenhuollon käytössä on asianmukaiset toimitilat ja välineet KOULULAISTEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN OHJELMA V KOULUTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA alkaen, päivitetty OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA 2012 alkaen SUUN TERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMA LÄHDELUETTELO: Sivu 2 / 13

3 1. LASTENNEUVOLAN TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA TAVOITTEET PERIAATTEET: lapsen etu perhekeskeisyys, yhteisöllisyys, vertaistuen hyödyntäminen yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys vanhempien ja lasten kunnioittaminen sekä tosiasioiden esille ottaminen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus jatkuvuus, ehkäisy ja varhainen puuttuminen moniammatillisen yhteistyön tekeminen TAVOITTEET: lasten fyysinen ja psyykkinen terveys sekä perheiden hyvinvointi paranevat varsinkin erityistä tukea tarvitsevissa perheissä, jolloin perheiden väliset terveyserot kaventuvat seuraavan sukupolven terveyden ja vanhemmuuden voimavarat ovat yhä paremmat. Sivu 3 / 13

4 Terveydenhoitaja (min.) 1) PÖYTYÄN 2. LASTENNEUVOLAN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN OHJELMA V vk n. 4 6 vk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk 10 kk 12 kk 18 kk 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 60 + matkat 2) Lääkäri (min.) Laaja terveystarkastus x x x Neurologinen kehitysarvio x x x x x Paino x x x x x x x x x x x x x x x x Pituus ja päänympärys x x x x x x x x x x x x x x x Näkö x x x (x) x x x x x x Kuulo 3) Verenpaine Puheen kehitys Psykososiaalinen seuranta ja tuki Terveysneuvonta/ vanhempien tuki jatkuva seuranta jatkuva seuranta jatkuva seuranta 3) 3) Imetys x x x x x x x x x x x Sivu 4 / 13 (x) x x 4) x 4) x 4) x 4) x x x Ravitsemus x x x x x x Suun terveys suuhygienisti x x x x x x/lääkäri x Rokotusohjelma vuodesta 2011 (BCG) Rota 1 DTaP- IPV-HIb Rota 2 PCV10 1) Ehdotusta suositellaan sovellettavaksi yksilöllisesti 2) Kotikäynti 3) Haastattelu 4) Ikätasoisen puheentuoton ja ymmärtämisen arviointi DTaP- IPV-Hib Rota 3 PCV10 (Kausiinfl.rok ks.l: n ohje) DTaP- IPV- Hib PCV10 MPR 1 (aikais tetaan ohj. muk.) DTap- IPV x MPR 2

5 3. LASTENNEUVOLAN TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMA V Ikä Tutkimukset Ajankohtaista Rokotukset Materiaali Lomakkeet SPAT 1 2 vk KK/ 4-6 vk / LÄÄKÄRI 2 kk / 3 kk 4 kk / LÄÄKÄRI LAAJA 5 kk Paino Kehitysheijasteet Näkö Kehitysheijasteet Näkö, kuulo Kehitysheijasteet Näkö, kuulo Kehitysheijasteet, Näkö, kuulo Imetys, D3 -tipat + ohjaus, ulkoilu, ihonhoito, neuvolatoiminnan esittely, perheen terveystavat, tapaturma-asiat, tupakointi, allergiat Nukkuminen, ruokailu, ihonhoito, lapsen käsittely, katsekontakti, hymy, ääntely, vuorovaikutus Äidin EPDS -seulan huomioiminen Päänkannatus Putoamisvaara Voimavarat lomakkeen huomioiminen (BCG tarkistus) Rota 1 DTaP-IPV-Hib, Rota 2 PCV10 Vauvaikä 0 12 kk/mll (MLL:n lahja) Neuvolan rokotusopas/mll Lapsen kuumeen hoitoopas Ensimmäinen ruokavuosi/mll Lapsen perhe -lomake Vauvaperheen arjen voimavarat -lomake Ruokailu 1316 Ruokailu Kääntyminen/liikkuminen Nukkuminen Vierastaminen DTaP-IPV-Hib Rota 3 PCV10 6 kk Kotitapaturmat Kasvatus Kausi-influenssarokote L:n ohj. mukaan 6 12 kk/mll Turvallisesti kotona /STM Parisuhdeväkivallan seulontalomake (koekäytössä) Sivu 5 / 13

6 Ikä Tutkimukset Ajankohtaista Rokotukset Materiaali Lomakkeet SPAT 8 kk LÄÄKÄRI 10 kk Näkö, kuulo Näkö, kuulo, pinsettiote Motorinen kehitys Kontakti, jokeltelu Ruokailu Omatoimisuuden tukeminen, Leikkiminen Mahdollinen päivähoitoon meno 1 v / Näkö, kuulo Ruokailu, D3 ohjaus, Puheenkehitys, Siisteyskasvatus, Oma tahto lisääntyy -> lapsen johdonmukainen ohjaaminen DTaP-IPV-Hib PCV v/mll Leikki-ikäisen ravitsemus/mll AUDIT -lomake (10 kysymystä) (koekäytössä) 18 kk / LÄÄKÄRI/ LAAJA Kävely Ikätasoisen puheentuoton ja ymmärtämisen arviointi MPR 1 (aikaistetaan L:n ohjeen mukaan) Iloa vanhemmuuteen vuorovaikutus ja leikkiopas vanhemmille CHAT -lomake (autismin seulonta tutkimus) tarv. (koekäytössä) v / 3 v, Näkö, kuulo Näkö LH -taulu + lähinäkö LENE Itsenäistyminen Siisteyskasvatus Sosiaalinen käyttäytyminen Puheenkehitys, tarv. kontr. 2,5 v. tarv. puheterapeutin kons. Ruokailu, peseytyminen, leikkitoverit, itsenäisyyteen tukeminen, mahdollinen hoitoon meno, kerhot Lapsen oman tahdon huomiointi 2 3 v/mll 2 4 v/mll ESIKKO -esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus- lomake (koekäytössä) Päivähoidon havainnointikaavake Sivu 6 / 13

7 Ikä Tutkimukset Ajankohtaista Rokotukset Materiaali Lomakkeet SPAT 4 v LÄÄKÄRI LAAJA Näkö LH -taulu LENE Päivähoidon sujuminen DTaP-IPV 4 5 v/mll Kulkunen -liikennekirja Päivähoidon havainnointi - kaavake v Paino, pituus, RR, py Näkö LH -taulu, Kuulo LENE- ja LUMIUKKO -testi Yökastelu, keskittyminen, yhteisleikit. liikkuminen, päivähoitomuoto, mahdollinen 11-vuotinen oppivelvollisuus huomioitava 5 6 v/mll Päivähoidon havainnointikaavake 6 v Näkö, LH -taulu LENE Esikoulu, kouluvalmiustutkimuksiin ohjaaminen yhteistyössä päivähoidon kanssa MPR 2 Päivähoidon havainnointikaavake 7 v / LASTENN LA ja/tai KOULU Paino, pituus Näkö Lea Numb + lähinäkö, ryhti, kuulo Allergiat ym. sairaudet tiedoksi kouluun, kouluunmeno, koulumatkat, turvallisuus, päivähoito Terveystietoja oppilaasta -lomake, Yhteenveto neuvolastaiästä 6 7 v / MLL Opas koulunsa aloittavalle Sivu 7 / 13

8 4. KOULUTERVEYDENHUOLLON LAADUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA SEURANNANTA SEKÄ ARVIOINTI, päivitetty TAVOITTEET: kuntayhtymän alueella on kouluikäisille riittävät, laadukkaat ja tasa-arvoiset kouluterveydenhuoltopalvelut. laatumittarit käytössä kouluterveydenhuollon palaverit järjestetään syys- ja kevätlukukaudella (syyslukukaudella jonkin kehittävä asia, ja kevätlukukaudella aloitetaan vuosittainen toimintasuunnitelman päivittäminen) Kouluterveydenhuollon laatusuositusten 2004 mukaan: 4.1. Kouluterveydenhuolto on koululaisten ja perheiden helposti saatavilla olevaa suunnitelmallista toimintaa, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti Käytössä on ollut alkaen kaikki koulut kattava kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Koululaisella ja hänen huoltajallaan on mahdollisuus tavoittaa kouluterveydenhuollon työntekijä virka-aikana. Koululaisilla, huoltajilla ja kouluyhteisöllä on mahdollisuus arvioinnin ja palautteen antamiseen kouluterveydenhuollon toiminnasta. Seuranta: -> suunnitelman toteutuminen ja arviointi, asiakaspalautteet kirjataan, käsitellään ja niihin vastataan Kouluterveydenhuolto toteutetaan olennaisena osana oppilashuoltoa: Kouluterveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltoryhmän kokouksiin 1 9 luokilla, lääkäri osallistuu koulujen oppilashuoltoryhmiin tarvittaessa Verkostokokoukset ja perhetapaamiset kirjataan Kouluterveydenhuollon palveluista tiedotetaan koululaisille ja huoltajille sekä kouluille Kouluterveydenhuollon palveluista tiedotetaan kirjallisesti koulujen vuosi- ja syystiedotteilla. Muutoksista tiedotetaan koulujen kotisivuilla. Terveyskeskuksen www-sivuilla on ajantasaiset tiedot kouluterveydenhuollon palveluista Toimiva kouluterveydenhuolta edellyttää riittävää, pätevää ja pystyvää henkilöstöä. Henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen koulutussuositusten mukaisesti Työnohjausta järjestetään tarvittaessa Kouluterveydenhuollon käytössä on asianmukaiset toimitilat ja välineet. Tavoitteena saada asianmukaiset toimitilat ja välineet. Sivu 8 / 13

9 5. KOULULAISTEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN OHJELMA V. 2012, päivitetty lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Terveydenhoitaja x x x x x x x x x Lääkäri x x x Laaja terveystarkastus x x x Paino x x x x x x x x x Pituus x x x x x x x x x Lähinäkö x x x Kaukonäkö x x x x Kuulo x x Ryhti x x x x x x x x x Verenpaine x x x Ravitsemus x x x x x x x x x Fyysinen x x x Puberteetti x x x Päihteet x x x x Tupakointi x x x x Värinäkö x Suun terveys x x x Sivu 9 / 13

10 6. KOULUTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA alkaen, päivitetty Luokka Tavoitteet Seulonnat Sisällöt Muu 1. lk/ ja LÄÄKÄRI Laaja terv.tarkastus 2. lk/ 3. lk/ 4. lk/ 5. lk/ / LÄÄKÄRI Laaja terv.tarkastus Koululaisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi Kouluselviytyminen Koululaisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi Kouluselviytyminen Koululaisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi Kouluselviytyminen Koululaisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi Kouluselviytyminen Koululaisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi Kouluselviytyminen ryhti, lähi- ja kaukonäkö, kuulo, RR, fyysinen ryhti ryhti, kaukonäkö ryhti ryhti, lähi- ja kaukonäkö, RR, puberteetti, fyysinen Terveyskysely vanhemmille Opettajan arvio oppilaasta Yhteenveto: nukkuminen, liikunta, kiusaaminen, kaverit Koulunkäynnin sujuminen, terveellinen ravinto, allergia, nukkuminen, kaverit, kiusaaminen, vapaa-aika / harrastukset, fyysinen Koulunkäynnin sujuminen, terveellinen ravinto, allergia, nukkuminen, kaverit, kiusaaminen, vapaa-aika / harrastukset ja fyysinen Koulunkäynnin sujuminen, terveellinen ravinto, allergia, nukkuminen, kaverit, kiusaaminen, vapaa-aika / harrastukset, fyysinen Terveyskysely oppilaille ja vanhemmille Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi Yhteenveto: nukkuminen, liikunta, kiusaaminen, kaverit Luokkakohtainen yhteenveto OHR:lle Murrosikätunti Luokkakohtainen yhteenveto OHR:lle Vanhemmat kutsutaan x x Jaettava materiaali Esikoululaisesta koululaiseksi Täältä tullaan nuoruus Koululainen Tyttöjen punainen kirja SPAT Sivu 10 / 13

11 Luokka Tavoitteet Seulonnat Sisällöt Muu 6. lk/ 7. lk/ 8. lk/ LÄÄKÄRI Laaja terv.tarkastus 9. lk/ Koululaisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi Kouluselviytyminen Oppilas ymmärtää terveyden merkityksen, omaksuu terveyttä edistävät elämäntavat ja tietää vastuunsa itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista Oppilas ymmärtää terveyden merkityksen, omaksuu terveyttä edistävät elämäntavat ja tietää vastuunsa itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista Oppilas ymmärtää terveyden merkityksen, omaksuu terveyttä edistävät elämäntavat ja tietää vastuunsa itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista Pituus ja paino, ryhti ryhti, murrosikä, päihteet ryhti, kuulo, lähi-, kauko- ja värinäkö, RR, murrosikä, päihteet, fyysinen ryhti päihteet Murrosikä ja hygienia, terveellinen ravinto, nukkuminen, kaverit, vapaaaika / harrastukset, fyysinen Koulunvaihto Päihteet Terveyskysely Kysely yläkoululaisen vanhemmille Terveyskysely BDI -masennusseula, Adsume Nuorison terveystodistus Kysely yläkoulul. vanhemmille Yhteenveto: nukkuminen, kiusaaminen, liikunta, mieliala, päihteet, kaverit Ammatinvalinta HPV rokotus tytöille Savuttomuuskisa Seksuaalikasvatustunti Yhteenveto 8. lk:n tarkastuksesta oppilashuollolle Boostix -rokote Vanhemmat kutsutaan x x tarvittaessa Jaettava materiaali Tytöt ja ruoka Pojat ja ruoka SPAT 1316 Lähteet: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa, menetelmäkäsikirja, 2011 Kouluterveydenhuollon laatusuositus, oppaita 2004:8 Laaja terveystarkastus 2012 AvoHilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338) Sivu 11 / 13

12 7. OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA 2012 alkaen Tavoitteet Sisällöt Seulonnat 1. vuosikurssi Ylläpitää ja parantaa opiskelijan hyvinvointia: 1. edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 2. edistämällä opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä 3. järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Kokonaisterveys ja hyvinvointi Elämäntilanne Opiskelusta selviytyminen Terveysriskit Terveyttä edistävien valintojen ohjaus Hyvinvointikyselylomake Pituus, Paino RR Näkö Kuulo Ryhti BDI, mielialakysely ADSUME, nuorten päihdekysely Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen 2. vuosikurssi TYTÖT: ja lääkäri POJAT: ja lääkäri asevelvollisuustarkastus - - Pituus Paino RR Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Kansanterveyslaki (66/127) 14 1 mon 6 kohta Mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen, suun terveydenhuolto. Rokotusohjelman mukaisten rokotusten tarkistus. Oppaat: Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/200 (Finlex) Opiskeluterveydenhuollon opas, STM julkaisu 2006:12 Sivu 12 / 13

13 8. SUUN TERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUSSUUNNITELMA 1) ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio; 2) alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias; 3) oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla; 4) opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. SUUN TERVEYSTARKASTUKSET IKÄ TARKASTAJA HUOM. Odottavat perheet suuhygienisti Äideille tarkastus ilmainen 1 v. täyttävät hammashoitaja 2 v. täyttävät hammashoitaja 3 v täyttävät hammashoitaja 4 v. täyttävät suuhygienisti 5 v. täyttävät hammaslääkäri 6 v. täyttävät suuhygienisti 7 v. täyttävät suuhygienisti 8 v. täyttävät (1 luokkalaiset, kevätlukukausi) hammaslääkäri Oikojan seulonta 2 luokalla 9 v. täyttävät suuhygienisti 10 v. täyttävät suuhygienisti 11 v. täyttävät suuhygienisti 12 v. täyttävät (5 luokka, kevätlukukausi) hammaslääkäri 13 v. täyttävät suuhygienisti 14 v. täyttävät (8. luokka, syyslukukausi) hammaslääkäri 15 v. täyttävät suuhygienisti 16 v. täyttävät suuhygienisti 17 v. täyttävät hammaslääkäri LÄHDELUETTELO: Kansanterveyslaki ja Terveydenhoitolaki Lastenneuvola lapsiperheiden tukena: Opas työntekijöille, Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2004:14 Lääkärin tekemät ikäkausitarkastukset lastenneuvolassa: Lääkärin käsikirja Lapsi, perhe ja ruoka: Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2004:11 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu - ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338) Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa: Menetelmäkäsikirja L 2011 AvoHILMO: Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Sivu 13 / 13

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake Hyvinvointineuvola Liite 1 Äitiysneuvola Päivitetty 30.12.2010 MJ/EL Äitiysneuvolan seurantakäynnit raskauden aikana H H 6-8 H 13-15 H 18 H 22-23 H 26-28 H 31-32 H 34-35 H 36-37 H 38,39,40 yli H 40 Kotik.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

LIITE 2. TUUSULAN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN KARTOITUS / alle kouluikäisen lapsen palveluissa

LIITE 2. TUUSULAN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN KARTOITUS / alle kouluikäisen lapsen palveluissa LIITE 2. TUUSULAN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN KARTOITUS / alle kouluikäisen lapsen palveluissa Sininen = Neuvolan terveydenhoitaja Lila = Erityistyötekijä tai erityistyöntekijä

Lisätiedot

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti eteneminen Lastenneuvolan tavoitteista ja tehtävistä Mistä työkaluja käytäntöön Keskusteluaiheita neuvolakäynneille Viite:

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola HYVINVOINTINEUVOLA : Toimintasuunnitelma 2013-2014 1. käynti raskausviikkoja 8-10: 1,5-2 h, molemmat vanhemmat läsnä: Terveyshaastattelu, terveystottumukset, riskien kartoitus: - Pegasos asiakastietojärjestelmän

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014 SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA Toukokuu 2014 JOHDANTO Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien toimijoille on valmisteltu seudullinen ravitsemussuunnitelma, joka konkretisoi

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot