Perhekeskeinen työote ja laajat terveystarkastukset käytännön työssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhekeskeinen työote ja laajat terveystarkastukset käytännön työssä"

Transkriptio

1 Perhekeskeinen työote ja laajat terveystarkastukset käytännön työssä Forssan kouluterveydenhuollon malli Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri THL

2 Taustatietoa Forssan seudusta

3 kouluterveydenhuollon puitteet peruskouluikäisiä n kouluterveydenhoitajia 5 kokonaista ja 5 tekee osittain muun työn ohessa kouluterveydenhuoltoa (v 2008 laskennallinen oppilasmäärä ) 1 koululääkäri ja 6 omalääkäriä tekevät muun työn ohessa

4

5 Kouluterveydenhuollon tulee näyttäytyä kotiinpäin muunakin, kuin ryppyisenä, repun pohjalta lukukauden lopussa löytyvänä lappuna, jossa pituus ja paino, ryhti hyvä. Myös niille, joilla ei ole elämää suurempia ongelmia!

6 Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto hanke yhteydenpitoa koteihin lisättiin ja parannettiin monilla eri tavoilla uusia työmuotoja, lapsi nähdään entistä selkeämmin osana perhettään huoltajat pyydettiin laajoihin tarkastuksiin mukaan ja erillisiä perhetapaamisia järjestettiin tarpeen mukaan myös perheen ongelmiin tartuttiin aktiivisesti koulutusta perhetyöhön oli koko kouluterveydenhuollon henkilöstölle

7 Opiskeluterveydenhuolto seudulla ammattioppilaitos, lukio ja hevosopisto II-asteen kouluina Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutuskeskus yhteensä yli 2500 opiskelijaa terveydenhoitaja resurssi ja erityisesti lääkäriresurssi liian pieni terveydenhoitajat ovat tarkastaneet kaikki II-asteen opiskelijat

8 Terveydellisten olojen tarkastus tarkastus joka koululla 3 vuoden välein ympäristöterveysasema koordinoi ja dokumentoi tarkastukset yhteistyössä työterveyshuollon, ympäristöterveysaseman ja työsuojelun kanssa ympäristöterveysasema seuraa puutteiden korjaamista ja tekee välitarkastuksia tarvittaessa tarkastusten välillä kouluterveydenhuolto on suorassa yhteydessä ympäristöterveysaseman kanssa tarvittaessa, esim sisäilmaongelmista johtuva oppilaiden oireilu

9 Uusi asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Perheen hyvinvoinnin arviointi ja riittävän tuen ja avun saamisen varmistaminen Opettajan arvio oppilaiden hyvinvoinnista Tarkastukset vuosittain, kolme laajaa peruskoulussa Lääkärintarkastukset opiskeluterveydenhuoltoon Tarkastuksesta poisjäävien tuen tarve selvitettävä

10 FSTky:n kouluterveydenhuolto

11 Kouluuntulotarkastus kesällä ennen koulun alkua aikaa min tarvittaessa parityönä (30%), terveydenhoitaja neuvolasta ja koulusta tärkeä ensikontakti perheeseen, luottamuksellisen suhteen rakentaminen alkaa haastattelulomake, esite pituus, paino, ryhti, näkö, kuulo, rokotukset koulun aloittamiseen liittyvät asiat terveysneuvonta soveltuvasti

12

13 1 lk laaja tarkastus loppukeväästä-alkukesästä parityönä; th ja lääkäri huoltajat kutsutaan mukaan tapaamisen kesto min haastattelulomake ja vanhemmuuden roolikartta kotiin etukäteen opettajan kirjallinen arvio vanhempien luvalla opettaja tavataan ennen ja jälkeen luokan tarkastuksen

14

15

16 1 lk laaja tarkastus pituus, paino, ryhti, RR, puberteettiarvio terveysneuvontaa kohdennetusti kyselylomakkeen pohjalta perheen hyvinvoinnin arviointi keskustelun ja haastattelulomakkeen pohjalta tarvittaessa vanhempien oma jaksaminen keskusteluun pyritään nostamaan myös onnistumisia tarvittaessa apuna vanhemmuuden roolikartta

17

18 1 lk laaja tarkastus lopuksi mietitään yhdessä jatkot kontrolloidaanko jotakin jääkö tiiviimpään seurantaan tarvitaanko uusi tapaaminen verkostopalaveri sovitaan, mitä palautetta opettajalle kerrataan millaisissa asioissa ja miten kouluterveydenhuoltoon kannattaa ottaa yhteyttä

19 2 lk terveystarkastus pituus, paino, ryhti tarpeen mukaan muuta aikaa varataan 10 min ja annetaan uusi pidempi aika jos erityistä kirjallinen palaute kotiin

20

21 3 lk terveystarkastus huoltajat täyttävät haastattelulomakkeen pituus, paino, ryhti, näkö, puberteetti tarvittaessa muuta terveysneuvontaa tarpeen mukaan aikaa varataan 20 min kirjallinen palaute kotiin lapsen mukana

22 4 lk terveystarkastus paino, pituus, ryhti, kuulo, puberteetti terveysneuvontaa, erityisesti murrosikäasioista, yksilöllisesti tarkastusaika 20 min kirjallinen palaute lapsen mukana kotiin

23 5 lk laaja tarkastus Marika 11v, yksin vastaanotolla

24 vanhempien kutsuminen Vanhemmat odottavat tätä ja ovat innokkaina tulossa mukaan Ajatuksella että kaikkien vanhemmat / toinen vanhempi tulevat (meillä %) Kirjallinen kutsu lapsen mukana. Perustelut vanhemman läsnäololle. Erilaisia ajanvaraustapoja koulusta ja työntekijöistä riippuen. Ei iltaaikoja. Tarvittaessa soitetaan ja vielä kutsutaan ja perustellaan Jos vanhempi ei pääse, voidaan hänen kanssaan keskustella puhelimessa ennen ja jälkeen tarkastuksen

25 5 lk laaja tarkastus huoltajat kutsutaan mukaan parityönä; terveydenhoitaja ja lääkäri opettajia kuullaan esihaastattelulomake huoltajille mielialakysely (CDI) ennen tarkastusta ja sen läpi käyminen tarkastuksessa aikaa varataan min

26

27 5 lk laaja tarkastus paino, pituus, ryhti, näkö, RR, puberteetti perheen hyvinvointiarvio jutellaan murrosiästä, miten se näkyy ja miten se muuttaa vanhemmuutta sovitaan jatkoista

28 5 lk laaja tarkastus Marika 11v ja äiti Johanna

29

30 6 lk tarkastus paino, pituus, ryhti, puberteetti oppilas itse täyttää kyselykaavakkeen, jonka pohjalta käydään keskustelua aikaa varataan 20 min kotiin oppilaan mukana kirjallinen palaute

31 7 lk kouluuntulotarkastus kesällä ennen koulun alkua tai alkusyksystä huoltajat kutsutaan mukaan terveydenhoitajan yksin tekemä aikaa varataan 45 min haastattelulomake etukäteen kotiin sekä vanhemmille että oppilaalle tutustutaan ja luodaan pohja hyvälle yhteistyölle

32

33 7 lk kouluuntulotarkastus paino, pituus, ryhti, näkö, värinäkö keskustelua haastattelulomakkeiden pohjalta murrosikä, sekä lapsen että vanhemmuuden näkökulmasta yläluokkien aloitukseen liittyvät asiat perheen tilanne jatkoista sopiminen kouluterveydenhuollon palvelujen esittely

34 8 lk (laaja) tarkastus oppilaalla ensin terveydenhoitajan tarkastus ja sitten n ½-1 kk kuluttua lääkärintarkastus oppilas on tarkastuksissa yksin. Huoltajia informoidaan tarkastuksesta etukäteen ja toivotaan vanhemman ottavan yhteyttä tarvittaessa oppilas täyttää haastattelulomakkeen ennen tarkastusta kirjallinen palaute kotiin tarkastuksen jälkeen oppilaan mukana

35

36 8 lk (laaja) tarkastus terveydenhoitaja tekee osan seulatutkimuksista (näkö, kuulo, mitat, ryhti, mieliala) aikaa 30 min keskustelua asioista haastattelulomakkeen pohjalta perheen tilanne koulu- ja ammatinvalinta asiat päihteet seurustelu ja ehkäisy tarv ym yksilöllisen tarpeen mukaan

37

38

39 8 lk (laaja) tarkastus lääkäri tekee somaattisen status-tutkimuksen ja kartoittaa psyykkistä hyvinvointia aikaa 30 min keskustelee ja arvioi ammatinvalinta- ja ajokortti asioita ja tekee Nuorison terveystodistuksen jatkaa yksilöllistä keskustelua terveydenhoitajan aloittamista aiheista ja haastattelulomakkeen pohjalta sovitaan jatkoista

40 7 lk ja 8 lk tarkastukset FSTky:ssä muodostavat yhdessä laajan tarkastuksen kokonaisuuden tämä ei asetuksen kirjaimen mukainen Muutostarve jatkossa? nähty tärkeäksi yhteyden luomiseen huoltajiin jo heti yläluokkien alussa

41 pituus, paino, ryhti aikaa n 15 min rokotustodistus terveysneuvontaa yksilöllisen tarpeen mukaan 9 lk tarkastus

42 Kouluterveydenhuollon lomakkeet kouluterveydenhuollossa käytettävät lomakkeet on lähes kaikki muotoiltu uudelleen ja sisällytetty käytettäviin lomakkeisiin perhekeskeisyyttä tukeva ilmapiiri on laadittu tiedotteita tulevista tarkastuksista ja palautteita terveydenhoitajan terveystapaamisista haastattelulomakkeet nähdään tärkeäksi apuvälineeksi koska ne voivat madaltaa kynnystä tuoda esille ongelmia valmistavat vanhempia tarkastuksen keskustelun aihepiireihin havahduttavat vanhempia perheen asioiden vaikutuksesta lapseen ovat leimaamattomia, kaikille samat kysymykset, joka taas estää loukkaantumisia vaikka kysytään suoraan vaikeita asioita ohjaavat vahvasti tarkastuksen kulkua ja sen sisältöjä ja siten yhdenmukaistavat eri työntekijöiden työtapoja

43 Perhetapaamiset parityönä tai yksin parityö on suositeltava työmuoto terveydenhoitaja + koululääkäri terveydenhoitaja + terveydenhoitaja terveydenhoitaja + kuraattori terveydenhoitaja + opettaja terveydenhoitaja + vammaispalveluohjaaja koululääkäri + kuraattori ym

44 Perhetapaamiset tarve voi nousta: tarkastuksessa muulla kouluterveydenhuollon käynnillä opettajan huoli vanhempi ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän aloitteesta yhteistyötahojen aloitteesta

45 Syitä kutsua perhe tapaamiseen lapsen pelot tai uniongelmat murrosiän kuohut koulu- ja kaveriongelmat rajojen asettaminen mitkä tahansa asiat, jotka haittaavat jotakin perheenjäsentä lapsen/nuoren vakavat psyykkiset ongelmat; hoitoon ohjauksen aloituksena ja hoitoon sitouttamiseksi vanhempien ongelmat mielenterveysongelmat somaattinen sairaus päihdeongelmat ero tai sen uhka vuorovaikutuksen ongelmat

46 Perhetapaamiset 1-4 noin tunnin tapaamista, jossa perhe tarvittavassa kokoonpanossa mukana aluksi tehdään suunnitelma tapaamiskerroista ja käsiteltävistä asioista tapaamistiheys tarpeen mukaan jatkosta sopiminen lopuksi lopetetaan, huoli pienempi seuranta, miten ja milloin lähete jatkoon ja saattaen vaihto

47 Perhetapaamiset auttavat jo sinällään suurta osaa perheistä, perheiden omat voimavarat ja ratkaisut löytyvät keskusteluissa sitouttavat tarvittavaan hoitoon hakeutumiseen ja pysymiseen joillekin perheille ainoa vastaanotettava hoitomuoto ovat työntekijälle palkitsevia ja voimaannuttavia kokemuksia pääsääntöisesti

48 Perhetapaamiset ovat asetuksen mukaisia yksilöllisiä lisäkäyntejä, tunnistettuun tuen tarpeeseen antavat mahdollisuuden perusteelliseen lisätuen tarpeen arviointiin yhteistyössä tehty suunnitelma suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan moniammatillisuus toteutuu

49 Kouluterveydenhuollon rooli tulevaisuudessa? Vanhemmat vahvasti mukana, EIKÄ vain tiedon antajina vaan lapsen elämän tärkeimpinä vaikuttajina. Parhaimmillaan vanhemmat muuttavat omassa toiminnassaan jotakin lapsen hyväksi ja omaksi hyväkseen, joka koituu aina myös lapsen hyväksi. Avun ja tuen tarjoaminen ja järjestämien vanhemmille luontevaksi osaksi kouluterveydenhuoltoa

50 Kouluterveydenhuollon rooli tulevaisuudessa? Kun kouluterveydenhuollolle annetaan mahdollisuus, voisi se olla hoitotaho monissa lapsiperheiden arkisissa pulmatilanteissa Pois liiasta erityispalvelujen käytöstä ja monimutkaisista lisäpalveluiden järjestämisistä. Palvelukenttä liian monimutkainen jo nytkin! Parempi tulos vahvistamalla jo olemassa olevia palveluja! Kynnys matalampi, leimautuminen vähäisempää ja sairaan/ongelmallisen rooliin asettuminen vähäisempää Yhteistyö koulutoimen kanssa sujuvampaa Mahdollisuus tarkoittaa tässä riittävää henkilöstöä, asianmukaista lisäkoulutusta perhetyöhön ainakin osalle henkilöstöä ja työnohjausta. Konsultaatioapua erityispalveluista tarvitaan ja joustavaa siirtoa eteenpäin tarvittaessa ja yhteistyön jatkumista silloinkin

51 Uusi asetus antaa meille entistä paremman mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa työtä kouluterveydenhuollossa

52 KIITOS!

53 Vanhempien osallistuminen 5.lk lääkärintarkastuksiin Tammelassa ja Forssassa 20 % Oppilas yksin 2 % Molemmat vanhemmat 9 % Isä mukana 69 % Äiti mukana Vanhempien osallistuminen

54 CDI-kyselyn tulokset (n=275) Oppilaiden lukumäärä Pistemäärä CDI kyselyn tulokset (Katkeamisraja 18 pistettä)

55 Mitä toimia mielialakyselyn tuloksista seurasi? lasta (6%) jäi kiinni seulassa 5 tyttöä ja 10 poikaa Toimenpiteet: 4 oppilaan kohdalla keskustelu vanhemman kanssa koettiin riittäväksi 3 oppilaan kohdalla keskustelussa syntyi huoli myös vanhemmalle ja ohjattiin perhettä hakeutumaan perheneuvolaan 4 oppilasta perheineen tapasi toistuvasti (2-10x) kouluterveydenhuollon työntekijöitä ja etsitty yhdessä ratkaisua ongelmiin 1 oppilaan vanhemmat kyseenalaistivat kyselyn tulokset ja kieltäytyivät tapaamisista. 2 oppilaalle tehtiin lähete perheneuvolaan/lastenpsykiatrialle 1 oppilas oli jo hoidon piirissä

56 Ohjelmoitujen jatkotoimenpiteiden määrät (n=275) 2 jatkotoimenpidettä 8 % 3 tai enemmän toimenpiteitä 1 % 1 jatkotoimenpide 24 % Ei toimenpiteitä 67 % Tarkastuksista seuranneet jatkot

57 Jatkotoimenpiteen tyyppi (n=118) Lähete fysioterapiaan 12 % Ohjattu perheneuvo laan 3 % Rtg -lähete 5 % Laboratorio lähete 18 % Lähete erikoislääkä rille 12 % Uusintakäynti terveydenhoi tajalle 18 % Uusintakäynti koululääkärille 15 % Muu 17 % Jatkotoimenpiteen laatu

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNNAN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2011 alkaen

KIIMINGIN KUNNAN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2011 alkaen KIIMINGIN KUNNAN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2011 alkaen 2 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA... 3 2.1 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET... 3 2.2

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti -PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tarja Kaplas 08.11.2010 Kolarin kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kolarin kunnan terveyden

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT

PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Tehtävät 4 3. Terveystarkastukset

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R Esi- ja perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET 2 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017 Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toitaohjelma vuosille 2015 2017 Toim. Hyrynkangas-Järvenpää Pirkko Jokitalo Tuula Sipola Sinikka Viitaluoma Anneli

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT LAIHIALLA 5 2.1 Laihian kunnan väestöennuste 5 2.2 Toimintaympäristö 5 2.3 Yhdyskuntasuunnittelu

Lisätiedot