Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet"

Transkriptio

1 Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tampereen seudun ympäristökunnilla (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) on ollut vuodesta 2006 lähtien yhteinen hankintatoimisto KUHA, joka on hoitanut yhteishankintoina kilpailutettavaksi sovittujen tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamis- ja sopimuskäytännöt. Hankintatoimisto on toiminut osana Nokian kaupungin organisaatiota. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia hankintatoimiston tehtävien siirtämisestä siten, että jatkossa tehtävistä huolehtii Tampereen kaupungin Tampereen Logistiikka Liikelaitos (jäljempänä Tampereen Logistiikka ), sekä toiminnan laajentamisesta ja kehittämisestä siten, että jatkossa yhteishankinnoissa ovat mukana myös Tampereen ja Oriveden kaupungit. 3. Sopimuksen kohde Osapuolet sopivat tällä sopimuksella, että seudullisina yhteishankintoina kilpailutettavaksi sovittujen tuotteiden kilpailuttamisesta, hankintapäätöksistä ja sopimustenteosta huolehtii Tampereen Logistiikka. Tampereen Logistiikka huolehtii myös yhteishankintapäätöksiin liittyvistä hankintaoikaisuista ja markkinaoikeusprosesseista.

2 Lisäksi Tampereen Logistiikka voi toimeksiannosta hoitaa myös muita osapuolten hankintoja. 4. Yhteistyön malli ja resurssit Yhteistyösopimuksen mukaiset keskitetyt tehtävät hoitaa Tampereen Logistiikka, josta näissä tehtävissä käytetään nimitystä Tampereen seudun hankintatoimisto. Keskitetyistä tehtävistä määrätään tarkemmin seudullisen hankintatoimiston toimintasäännöllä. Sopimuksen voimaantullessa hankintatoimistolle siirtyviä tehtäviä hoitaa kolme (3) työntekijää sekä toiminnan kehittämistä yksi (1) työntekijä. Työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan osapuolten kesken jäljempänä tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla. Tampereen seudun hankintatoimiston toimintaa ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, johon kuuluu yksi (1) edustaja kustakin sopimuksen osapuolena olevasta kunnasta. Tampereen Logistiikan toimitusjohtaja tekee yhteishankinnoista viranomaispäätöksen, joka on lainsäädännön mukainen valituskelpoinen hankintapäätös. Toimitusjohtaja tekee myös yhteishankintasopimukset ja päättää muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä tekee päätökset hankintaoikaisujen johdosta. Yhteishankintojen valmistelua varten perustetaan tarpeellinen määrä tuoteryhmäkohtaisia asiantuntijatyöryhmiä. Työryhmät valmistelevat oman alansa asiat Tampereen seudun hankintatoimistolle. Yhteishankinnat suoritetaan ohjausryhmän päättämän aikataulun mukaisesti. Aikataulusta päätettäessä otetaan huomioon voimassaolevien yhteishankintasopimusten päättymisajankohdat. Ohjausryhmä päättää myös toiminnan laajentamista ja kehittämistä koskevan suunnitelman hyväksymisestä. Ohjaus-

3 ryhmä ei kuitenkaan ole kuntien yhteinen toimielin eikä sillä ole varsinaista päätösvaltaa, vaan päätökset tehdään kunkin osapuolen toimivaltaisissa toimielimissä. Erillisestä toimeksiannosta suoritettujen hankintojen osalta päätöksen tekee toimeksiannon tehnyt kunta omien sääntöjensä mukaisesti. Jos toimeksiantajina on useampi tämän yhteistyösopimuksen osapuolena oleva kunta, voidaan erikseen sopia, että hankintapäätöksen tekee Tampereen Logistiikan toimitusjohtaja. 5. Yhteistyöstä aiheutuvien kustannusten jakaminen Yhteistyösopimuksessa mukana olevat osapuolet maksavat osuutensa yhteistoiminnan aiheuttamista kustannuksista seuraavasti. Siirtyviä hankintatehtäviä tekevien työntekijöiden kustannukset jaetaan Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kesken [asukasluvun/hankintavolyymien tms.] mukaisessa suhteessa. Yhden kehittämistyötä tekevän työntekijän kustannuksiin osallistuvat kaikki yhteistyösopimuksessa mukana olevat osapuolet [asukasluvun/hankintavolyymien tms.] mukaisessa suhteessa. Yhteistoiminnan kustannusten laskentaperusteet ja määrä esitellään seudulliselle ohjausryhmälle vuosittain. Sopimuksen voimaantullessa kustannukset muodostuvat kohdassa 4 mainittujen työntekijöiden palkkakustannuksista, tilakustannuksista, koulutuskustannuksista sekä muista vastaavista toimintaan liittyvistä hallintopalvelukustannuksista. Tämän perusteella toiminnan aiheuttamina kokonaiskustannuksina pidetään sopimuksen alkaessa näiden työntekijöiden palkkakustannuksia kerrottuna 1,8:lla. Tampereen kaupunki laskuttaa kustannusosuudet osapuolilta etukäteen puolivuosittain.

4 Maksuosuuksista mahdollisesti jäävä ylijäämä käytetään tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan kehittämiseen. Muiden kuin yhteishankittaviksi sovittujen tuotteiden kilpailuttamisesta toimeksiantaja (tai toimeksiantajat) suorittaa korvauksen Tampereen Logistiikan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 6. Yhteistyösopimuksen voimaantulo ja siitä irtaantuminen Yhteistyösopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on kaikkien osapuolten toimesta hyväksytty ja allekirjoitettu. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen ehtoja on mahdollisuus muuttaa vain sopimuksessa mukana olevien osapuolten yhtäpitävillä päätöksillä. Yhteistyösopimuksesta irtaantuminen tapahtuu sitä haluavan osapuolen päätöksellä ja tulee voimaan lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta. Irtisanomisaika on kuitenkin aina vähintään kuusi (6) kuukautta. Sopimus voi irtisanomisen johdosta päättyä aikaisintaan Irtisanoutuvan osapuolen on maksettava maksuosuutensa irtisanomisen voimaan tuloon saakka eikä irtisanoutuvalla osapuolella ole oikeutta vaatia maksamiaan maksuosuuksia miltään osin takaisin. Lisäksi irtisanoutunut osapuoli on sopimuksen päättymisen jälkeenkin velvollinen noudattamaan ennen irtisanoutumista tehtyjä voimassaolevia hankintasopimuksia. 7. Yhteistoimintasopimukseen liittyminen Sopimuksen ulkopuolisen hankintayksikön on mahdollista hakemuksesta liittyä yhteistoimintasopimukseen sen allekirjoittamisen jälkeen. Edellytyksenä on, että sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet hyväksyvät hakijayksikön yhteistoimintajäseneksi. Hakijayhteisön hyväksymisestä päättää ohjausryhmä. Hyväksymispäätöksen

5 yhteydessä ohjausryhmä vahvistaa myös uudet kustannusosuudet. 8. Erimielisyydet Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti ohjausryhmässä. Mikäli ohjausryhmässä ei saavuteta lopputulosta, ratkaistaan erimielisyys hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. 9. Päiväys ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kahdeksan yhtä pitävää kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. x. huhtikuuta 2010 Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013

KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013 sivu 89. Kerhosuunnitelma 2013-2014... 2 90. Kirkkovaltuuston 6.11.2013 päätösten täytäntöönpano... 3 1.

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä 1 Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä SOPIJAKUNNAT ALAVIESKAN KUNTA KALAJOEN KAUPUNKI MERIJÄRVEN KUNTA PYHÄJOEN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI SIIKAJOEN KUNTA 2 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIK- KÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIK- KÖ Kuntien välinen sopimus yhteistoiminnasta TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIK- KÖ 1. OSAPUOLET Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta

Lisätiedot

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus (jäljempänä sopimus ) on laadittu xx.xx.2013 seuraavien osapuolten välillä: I OSAPUOLET Osakkeenomistajat / Esimerkiksi

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna.

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola.

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola. 1 Valoa kuidun päässä- nimisen osuuskunnan säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola. 2 TOIMIALA Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää,

Lisätiedot

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland - Varainhankintasopimus 1. OSAPUOLET TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland Y-tunnus 1475607-9 Osoite: PL 040, 00051 SONERA Puh. 020401 (jäljempänä Tele Finland ) ja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot