TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto virastopäällikön katsaus 23 Sivistysvirasto virastopäällikön katsaus 41 Ympäristövirasto virastopäällikön katsaus 52 Satama satamajohtajan katsaus 82 Naantalin Energia Oy 85 hallituksen katsaus 85 Naantalin Matkailu Oy toimitusjohtajan katsaus 86 Naantalin vuokratalot Oy 88 toimitusjohtajan katsaus 88

3 TOIMINTA JA TALOUS Edellisellä valtuustokaudella talousarviot eivät toteutuneet tilinpäätöksiksi vaan tilinpäätöksissä oli enemmän alijäämää kuin talousarvioissa oli ennakoitu. Vuonna 2012 alkuperäisen talousarvion mukaan alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksen toteutunut alijäämä 6,32 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 osalta voidaan arvioida, että talousarvio ja tilinpäätös ovat lähellä toisiaan yli-/alijäämän suhteen. Huolestuttavaa on kuitenkin toimintakatteen huononeminen 2,6 miljoonaa euroa. Tämä johtuu tulojen merkittävästä vähenemisestä. Tulot Satamalautakunnan tulot Kuuden kuukauden perusteella arvioidaan, että satamalaitoksen tulot jäävät euroa alle budjetin mukaisen tuloarvion. Suurin tulonmenetys on suurlauttaliikenteessä. Nesteen ja Fortumin osalta tulot toteutuvat vähintään ennakoidusti. Sataman menot ovat toistaiseksi talousarvion mukaiset. Neljän kuukauden raportissa satamalaitos arvioi tuloarvion tarkistuksen olevan euroa. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tulot Maankäyttösopimusten tuottoa alennetaan euroa. Vaikka Humaliston asemakaavasta saadaan päätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta vuoden 2013 aikana, maankäyttösopimusten tuottoa ei voida kirjata tämän vuoden tuloksi, koska kunnallistekniikan rakentaminen tapahtuu vuoden 2014 ja osittain vuoden 2015 aikana. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuodaan ehdotus Humaliston investointimäärärahan vähentämisestä noin eurolla kuluvan vuoden talousarviossa. Kaupunginhallitus / Käyttöomaisuuden myyntivoitto Varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioidaan myyntivoiton toteutuvan 1,2 miljoonan euron suuruisena, jolloin vähennys talousarvioon on euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoiton määrä on olennaisesti kiinni korkeimman hallinto-oikeuden Humalistoa koskevasta päätöksen aikataulusta. Verotulot Verotuloja arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan arvioidut poikkeamat tuloista ovat talousarvioon nähden yhteensä euroa. Neljän kuukauden raporttiin nähden on tapahtunut kehitystä huonompaan suuntaan euroa. Menot Kokonaisuutena menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot Kuuden kuukauden toteutuma osoittaa myönteistä kehitystä. Kokonaisuutena henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan noin euroa alle talousarvion Henkilöstömenoihin on talousarviossa varattu kaikkiaan euroa ja toteutuma tammi - kesäkuussa on euroa, eli toteutumaprosentti on 50,3. Toteutumaa arvioitaessa täytyy huomioida se, että kesäkuu sisältää kokonaisuudessaan lomarahat. Vuoden 2012 talousarviossa henkilöstömenot olivat tammi - kesäkuussa euroa, ja kun tähän lisätään Kummelin henkilöstömäärärahat, jotka ensimmäisen kuuden kuukauden osalta ovat noin euroa, todetaan henkilöstömenojen olevan vuosien 2013 ja 2012 ensimmäisen kuuden kuukauden osalta samansuuruiset. Sijaisten ja määräaikaisen henkilökunnan käyttöä sekä muutoinkin henkilöstömenoja on kuitenkin tarkasteltava jatkossa nykyistä suuremmalla tarkkuudella sekä kuluvan vuoden että vuosien osalta. 1

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan menot Ostopalvelujen ylitys euroa. Koulutuslautakunnan menot Varhaiskasvatuksen tukimenot euroa. Lisäksi henkilöstömenojen euron kokonaissäästöstä euroa kohdentuu varhaiskasvatukseen. Investoinnit Investoinnit eivät kaikilta osin toteudu talousarvion mukaisesti. Humaliston kunnallistekniikan rakentamista ei aloiteta kuluvan vuoden aikana. Määrärahan muutosesitys käsitellään lokakuun valtuustossa, vaikutus euroa. Todennäköisesti lokakuun valtuuston käsittelyyn tuodaan Luolalan paloaseman rakentamisen määrärahamuutos. Määrärahaa joudutaan kokonaisuutena jonkun verran nostamaan ja kuluvan vuoden talousarviossa olevaa määrärahaa voidaan vähentää. (1 miljoona euroa). Rymättylä -Taattinen runkovesihuoltolinjan kokonaiskustannukset ylittävät talousarvion, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että Itä-Immasen ja Tammiston säästyneillä rakentamiskustannuksilla pystytään tämä ylitys kompensoimaan. Asia on lokakuun valtuuston käsittelyssä kokonaisuutena. Kultarannan koulun peruskorjauksen kustannukset jäävät jonkin verran alle talousarviossa olevan määrärahan. Alijäämä Talousarvion mukaan tilikauden ylijäämä on euroa. Kuuden kuukauden raportin perusteella tulos on alijäämäinen euroa. Täten tulos huononee 1,02 milj. euroa. Loppuvuoden tavoitteena on jatkuvan toiminnan kautta päästä tilinpäätöksessä talousarvion mukaiseen tulokseen. Poistot Talousarviossa poistot on arvioitu euron suuruisiksi. Neljän ja kuuden kuukauden raporteissa poistoja ennustetaan olevan euroa. Ero talousarvioon on euroa. Konserni Konserniin kuuluvien yhtiöiden Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n toiminnan ja talouden odotetaan sujuvan ennakoidusti. Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajien katsaukset sisältyvät talousarvion 2013 puolivuosiraporttiin. 2

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO kk raportin tulosennuste / JH TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TA13 KV TPE13 4kk Muutos TA:oon TPE13 6kk Muutos TA:oon Raami14 TS14 TOIMINTATUOTOT ulk Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT ulk , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut kulut , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , KÄYTTÖKATE , RAHOITUSERÄT 0 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9 Suunnitelmapoistot , Kertaluonteiset poistot 0 Arvonalentumiset ,02 0 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot ,00 0 Satunnaiset kulut ,99 0 TILIKAUDEN TULOS , POISTOERO LIS-/VÄH , VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA2013 kuuden kuukauden tulosennusteen perustelut 1 Sataman arvioidaan jäävän euroa budjetin tuloarviosta 2 Humaliston maankäyttömaksutulot eivät aikataulusyistä voi enää toteutua kuluvan vuoden aikana, tuloarvio alenee Käyttöomaisuuden myyntivoittoennustetta alennetaan eurolla. 3 Henkilöstömenojen arvioidaan varmuudella alenevan noin eurolla. On mahdollista, että alenema on suurempikin. Luvussa on otettu huomioon päivähoidon arvioitu menosäästö, koska se on käytännössä kaikki henkilöstökulua. Henkilöstömenojen osalta on epävarmuutta eräiden eläkemaksujen lopullisesta tasosta (Keva ei ole pystynyt antamaan tietoja järjestelmäuudistuksen vuoksi). 4 Sosiaali- ja terveystoimi arvioi ylittävänsä ostopalvelujen määrärahoja eurolla 5 Varhaiskasvatuksen tukimenoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin euroa 6 Verotuloennuste on on nyt talousarvion mukainen. Toteutuma voi olla jopa talousarviota hieman suurempi. Yhteisökertymät 2013 ylittävät edellisen vuoden kertymät toistaiseksi, joten perustetta tuloennusteen alentamiseen ei nyt ole. Alkuvuoden heikko tuloverokertymä johtui pääomatulojen vähäisistä täydennysmaksuista, joten se ei kohdistu kunnallisveroon. Näiltäkään osin ei ole enää perustetta alennettuun ennusteeseen. Vuoden 2012 ennakkotiedot veronsaaja- ja verolajikohtaisista maksuunpanoista on julkistettu heinäkuun lopulla ja ne on otettu huomioon ennusteissa. Lisäksi eduskunta hyväksyi kesäkuussa verotilityksiä koskevan lainmuutoksen, joka nopeuttaa tiettyjen kertymien tilitystä. Tämän seurauksena joulukuun jäännösverot tilitetään jo joulukuussa seuraavan vuoden tammikuun sijasta, ja ne kirjataan tuloksi kuluvaan vuoteen. Määrä on noin euroa. 7 Valtionosuuspäätösten mukaan toteutuma on noin puoli miljoonaa budjetoitua parempi 8 Viime vuoden toteutuman ja kuluvan vuoden korkotason perusteella korkokulut jäänevät alle budjetin. 9 Poistojen tasoa on arvioitu viime vuoden ja kuluvan vuoden toteutumien perusteella ottaen huomioon, että vuoden 2012 märään sisältyy noin euroa kertaluonteisia arvonalennuksia. HUOM. TP2012:ssa ja TA2013:ssa on Tilalaitoksen vuokratuotot tulkittu tuloslaskelmakaavan mukaan myyntituotoiksi. Edellisen johdosta on TA2013:ssa siirretty Tilalaitoksen vuokratuotto riviltä "Vuokratuotot" riville "Myyntituotot" Siirretty määrä on euroa. Varsinaisessa TA:ssa ei ollut mukana maapohjavuokria. HUOM. TS14-otsikolla varustettu sarake on voimassaolevan taloussuunnitelman mukainen = seuraava talousarviovuosi, jonka raami vahvistetaan kesäkuussa Luvut ovat sellaisinaan kopioitu taloussuunnitelmasta. Henkilöstömenot 2013 Kuuden kuukauden toteutuma osoittaa myönteistä kehitystä. Ilman taseyksiköitä henkilöstömenojen muutos muutos edellisestä vuodesta on + 1,0 %. Kaupungin www-sivuilla julkaistavan henkilöstökuluraportin mukaan arvioimme tähänastisen kehityksen johtavan runsaan euron kokonaisalitukseen. Lopullinen toteutuma ja muutos riippuu hyvin vahvasti eläkekulujen lopullisista maksuosuuksista. Lisäksi tapaturmavakuutusten lisämaksut ja mahdollinen ennakkomaksujen korjaaminen vähentävät tuota arviota euron henkilöstömenosäästöstä. RAHOITUSOSA 3

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO kk raportin tulosennuste / JH RAHOITUSLASKELMA TP12 TA13 TPE 6kk Muutos TA:oon TS14 Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät ,99 Tulorah. korjauserät , Investointien rahavirta 10 Investointimenot , Rah.os. inv.menoihin , Omais. myyntitulot (kp-arvot) , Toiminnan ja invest. rahavirta , Antolainauksen muutokset , Ottolainauksen muutos (netto) , Oman pääoman muutokset 0, Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Lainakanta , ,72 10 Humaliston investointimäärärahojen käyttö siirtyy (arvio ), muut investoinnit - 1 miljoonaa euroa 11 Tavoitteena vähentää ottolainauksen määrää 12 Ottolainauksen määrän vähentäminen edellyttää kassavarojen vähentämistä RAHOITUSOSA 4

7 YLEISHALLINNON RAPORTTI Virastopäällikkö: Keskusviraston ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,3 milj. euroa eli 48,6 % talousarviosta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan kutakuinkin talousarvion mukaisesti. (Arvioitu määrärahojen ylitys euroa.) Kaupunginvaltuuston ja henkilöstöpalveluiden tehtäväalueilla ennakoidaan saavutettavan säästöä yhteensä noin euroa. Hankintatoimessa ja saaristoasioissa menojen ennustetaan ylittyvän yhtensä noin eurolla. Tuloarviot ylittynevät noin euroa. Tulojen ylitystä ennustetaan muodostuvan asiahallinnan, henkilöstöpalveluiden, työllistämisen ja saaristoasioiden tehtäväalueilla. Kaupungin henkilöstökustannukset ovat kasvaneet alkuvuoden aikana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin yhden prosentin. (Muutos vuoteen euroa). Koko kaupungin henkilöstökustannusten oletetaan jäävän euroa alle budjetoidun. Henkilöstökuluissa erityisesti tilapäisten ja sijaisten palkkaamiseen käytetyissä määrärahoissa on tapahtunut voimakasta vähenemistä. Oppisopimuskoulutus on edelleen suosiossa. Työllistämistoiminta on ollut alkuvuodesta viime vuotta vilkkaampaa. TE-toimisto on palkkatukirahoituksen osalta palannut ennen vuotta 2012 käytössä olleeseen linjaukseen. Tämä on myötävaikuttanut siihen, että palkkatukirahoituksella on tänä vuonna kyetty rekrytoimaan myös nuoria työnhakijoita. Henkilöstökorvauksia on vuoteen 2012 nähden ollut maksussa runsaammin. Erityistä kasvua on tapahtunut tapaturmakorvauksissa ja sairausvakuutuskorvauksissa. Muut henkilöstökulut ovat vuoden 2012 tasossa. KVTEL -maksut ovat pysyneet ennallaan. Muut työeläkemaksut (ml VEL) ovat pienentyneet. Nuoremmat opettajat kuuluvat KEVAn eläkemaksujen piiriin. Tapaturmavakuutusmaksut ovat voimakkaasti kasvaneet. Keskusvirastossa henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 0,5 %. Erityisesti tilapäisten henkilöiden palkkauksessa on tapahtunut huomattavaa vähenemistä. Vakinaisen henkilökunnan sijasta on palkattu määräaikaisia sijaisia sisäisiin toimistopalveluihin ja palkkahallintoon. Henkilöstökorvauksissa erityisesti sairausvakuutuskorvaukset ovat kasvaneet. Muutos johtuu pitkäaikaisesta sairauspoissaolosta. 5

8 6

9 Vuonna 2013 ei ole vaaleja. 7

10 Kaupunginvaltuusto valitsi kaupungin tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosille Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja avustavana tarkastajana JHTT Esko Säilä. Vuosille valittu tarkastuslautakunta vastasi vielä vuoden 2012 hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä laati valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta Toiminta on talousarvion mukaista. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. 8

11 Talousarviossa asetettiin tavoitteeksi, että valtuuston kokouksissa kokousasiakirjoista 90 % on sähköisenä. Kaikki valtuutetut ja myös puheenjohtaja luopuivat paperisista esityslistoista ja siirtyivät vuoden alusta sähköisen kokoushallinnan käyttäjiksi. Kokoukset ovat sujuneet varsin hyvin. Omia laitteita käyttäviä valtuutettuja on 16 ja heille suoritettaan kulukorvauksena 40 / kk. Talousarviossa todettiin, valtuusto hyväksyy palvelustrategian alkuvuodesta. Tavoitteena on, että valtuusto käsittelee Naantalin palvelustrategian kokouksessaan 9.9. Toiminta on talousarvion mukaista. Sähköiseen kokoukseen siirtymisen vuoksi on ennustettavissa, että talousarviomenojen alitusta syntyy noin euroa. 9

12 Kaupunginjohtaja on ollut sairauslomalla koko alkuvuoden ja poissaolo jatkuu asti. Tehtäviä hoidetaan sijaisjärjestelyin. Vs. kaupunginjohtajana toimii yhteyspäällikkö ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan vastuulle on annettu entistä enemmän tehtäviä, mm. Naantalin kaupungin valmisteilla olevan palvelustrategian ja tavoiteorganisaation valmistelun koordinointi. Talousarviossa ennustettiin asukasluvun kasvuksi keskimäärin 70 henkilöä vuodessa. Väestömuutosten ennakkotiedon mukaan tilanteen mukaan ennakkoväkiluku oli eli vähennystä 37 henkilöä. Palvelustrategiaa ja tavoiteorganisaatiota on valmisteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Tavoitteena on saada palvelustrategia valtuuston käsittelyyn syyskuussa ja tavoiteorganisaatio loka-marraskuussa. Toiminta on talousarvion mukaista. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. 10

13 Toiminta on talousarvion mukaista. Erityisesti on panostettu sopimusten rekisteröintiin ja yhteistyöhön muiden virastojen kanssa. Kaikille lautakunnille on luotu valmius siirtyä käyttämään esityslistojen sijaan sähköistä kokoushallintaa. Sivistystoimena lukuun ottamatta lautakunnat ovat siirtyneet käyttämään sähköistä kokoushallintaa. Sijaiskuluja on aiheutunut noin euroa + sosiaalikulut arkistosihteerin palkattoman virkavapaan ja toimistosihteerin perhevapaa sijaisista. Arkistosihteerin irtisanouduttua virka on täytetty 1.6. lukien määräaikaisesti asti. Palveluneuvoja jää eläkkeelle lukien ja käytännössä jää pois töistä jo lukien. Puhelinvaihteessa työskennellyt toimistosihteeri on siirtynyt 1.7. lukien palveluneuvojaksi eikä hänen tilalleen palkata lukien uutta henkilöä. Toiminta on talousarvion mukaista. Toimintatuotot ylittynevät noin eurolla (poikkeuslupamaksut, tekstinkäsittelypalvelu). Menojen toteutumisennuste on talousarvion mukainen. 11

14 Toiminta on talousarvion mukaista. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Sijaiskuluja on aiheutunut noin euroa + sosiaalikulut toimistosihteerin osa-aikaisesta sijaisesta. Sijaisuus päättyy

15 Taloudellisesti toiminta on talousarvion mukaista joskin aavistuksen etupainotteista. Tietohallinnon talous kehittyy vuosittaisten menojen osalta aina etupainotteisesti johtuen lisenssikuluista, jotka maksetaan tyypillisesti alkuvuonna. Sijaisia ei olla käytetty vaikka sairaslomien määrä on ollut normaalia suurempaa. Toiminnallisesti on ajettu eteenpäin tietohallinnon organisaatiomuutosta ja pohjustettu tulevaa tietohallinnon toimintasuunnitelmaa (strateginen). Sopeuttamisvaraa ei toimintasuunnitelmaan verraten ole, ellei konesalihankkeen eteneminen muista syistä viivästy. 13

16 Tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Menot toteutuvat todennäköisesti hieman alle talousarvion. 14

17 Hankintatoimi Hankintatoimen toiminta ja talous toteutui ensimmäisen puolivuosiraportin aikana suunnitellun mukaisesti. Hankintatoimen toiminta ja talous toteutunee suunnitellun mukaisesti myös loppuvuoden osalta. Keskusvarasto Keskusvaraston (myöhemmin varasto) toiminta toteutui ensimmäisen puolivuosiraportin aikana suunnitellun mukaisesti. Poiketen talousarvion 2013 toiminnan raportointiin tammi-huhtikuun osalta, loppu vuoden toimintaan tulee viivästyksiä (sähköistys - varaston sisäinen järjestely). Syy on varaston henkilöstömuutokset heinä- elokuussa ja sitä kautta sähköistyksen uudelleen koulutus. Lisäksi kesäkuun laskutus (kaupunki<->kaupunki) jäi henkilöstömuutosten vuoksi vajaaksi. Laskutus saadaan ajan tasalle elokuun aikana. Sähköistys - varaston sisäinen järjestely tulee kuntoon vuoden 2013 lopussa. Viivästys ja henkilöstömuutokset eivät aiheuta lisäkustannuksia. Varaston palkkarahoihin tarvitaan loppuvuodeksi noin euron lisäystä. Vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu liian pieniin henkilöstökuluihin. Varaston liikevaihto oli tammi-kesäkuussa yhteensä euroa. 15

18 Varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioidaan myyntivoiton toteutuvan 1,2 miljoonan euron suuruisena, jolloin vähennys talousarvioon on euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoiton määrä on olennaisesti kiinni korkeimman hallinto-oikeuden Humalisto koskevasta päätöksen aikataulusta. 16

19 Tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Menoista henkilöstökulut (kohdistamattomat eläkevakuutusmaksut) toteutuvat talousarvion mukaan. Muut menomäärärahat on varattu asianajokuluihin, (toteutunut alkuvuonna euroa), joiden kokonaismäärästä ei ole ennustetta ja tilatarveselvityksiin , joita ei ole vielä aloitettu. 17

20 Toiminta on talousarvion mukaista. 18

21 Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Vuoden 2012 Kunta10-tulosten mukaan henkilöstön työhyvinvoinnille asetettu strateginen tavoite saavutettiin. Kolme viidestä esimiestyön kriteeristä oli pysynyt hyvällä tasolla. Sairauspoissaolojen tavoite < 4,5 % kalenteripäivistä on mahdollista saavuttaa. Vuoden 2012 laskennallinen sairauspoissaoloprosentti kalenteripäivistä oli 4,6 %. Talousarviosta oletetaan säästyvän euroa palvelujen ostoista. Kelan korvauksen työterveyshuollon kustannuksista oletetaan olevan euroa ennakoitua suuremman. Tämä tulee maksuun syksyllä

22 Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Kuuden ensimmäisen kuukauden työttömyysasteen keskiarvo on 7.6 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vakiintunut 110 henkilön tuntumaan (vuosikeskiarvotavoite alle 90). Nuorisotyöttömien keskiarvo ensimmäisen puolivuotiskauden osalta on 71 (vuosikeskiarvotavoite alle 60 henkilöä). Palkkatuettuja tukityöllistettyjä on kesäkuun loppuun mennessä palkattu hallintokuntiin yhteensä 37 henkilöä. Näistä nuoria, alle 25 vuotiaita on ollut 12 henkilöä (33 % työllistetyistä). Nuorisolle järjestettiin kesätyöpaikkoja työllistämismäärärahoilla 110 kpl. Työllistämistoiminnasta laaditaan erillinen raportti syyskuussa. Työllistämistoiminnan menot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Työllistämistoiminnan tavoitteita ei kuitenkaan olemassa olevalla määrärahalla kyetä saavuttamaan. Työllistämistoiminnan tulot ylittynevät n eurolla. 20

23 Toiminta on ollut talousarvion mukaista. KuntaRekryn käyttöönottoa on aloitettu. Jaksotyön suunnitteluohjelman Titanian käyttöönotto aloitetaan päivähoidossa lokakuussa. Palkkahallinnon ohjelmistohankinnan osalta odotellaan Tieran toteuttaman valtakunnallisen ohjelmisto- kilpailutuksen tulosta. Palkkahallinnossa on yksi määräaikainen palkkasihteeri. Sijaiskuluja on tästä aiheutunut noin euroa. Yksi palkkasihteerin vakanssi on jätetty täyttämättä. 21

24 Saaristolautakunnan toimintamenot painottuvat vuoden ensimmäiselle puolikkaalle, jolloin maksuun tulevat yhdistysten avustukset ja Leader-toimintaryhmien kuntarahoitusosuudet. Tuloissa näkyy lisäyksenä Näkyvä saaristo- matkailuhankkeeseen saatu maakunnan kehittämisraha 9800 euroa. Hankkeesta oli vastaavasti vuodelle 2013 kuluja euroa, joten lisäys ei vaikuta toimintakatteeseen. Maaseutuhallinnon alueellinen yksikkö aloitti toimintansa Liedossa. Kulut ovat toteutuneet arvion mukaan. Virtuaalisen vanhustenhuollon (Virtu) hanke päättyi Hankkeen loppuraportointi tehdään mennessä. Ennuste toteutumasta : Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Tulot Toimintakulut Toimintakate

25 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikkö: Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2013 talousarvion käyttötalousmenot hallinnon, terveyspalvelujen, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon ja hoito- ja vanhuspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon osalta näyttävät toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Näiden tehtäväalueiden osalta myös toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Muiden palvelujen osalta palvelutarpeen lisääntyminen on aiheuttamassa kustannusylityksiä suuruusluokissaan seuraavasti: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Yhteensä Ylitystarvetta tulevat pienentämään takautuvat tulot sekä muiden tehtäväalueiden menoalitukset (soten hallinto, terveyspalvelut, suun terveydenhuolto sekä mahdollisesti hoito- ja vanhuspalvelut erityisesti tulojen osalta) Talousarviomuutosesitys tehdään kuitenkin vasta 8 kk:n talousarvioraportin perusteella. Sosiaali- ja terveyslautakunnan sopimukset Sosiaali- ja terveyslautakunnan ostopalveluista kaikkein merkittävimmät on kilpailutettu: seudullisina hoito- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut, lastensuojelun sijaishuolto, sairaanhoitopiirin hankintarenkaan mukaiset hankinnat ja alueellisina mm. erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Keskeisimmät sopimukset, jotka pitää uudistaa mahdollisimman pian ovat: Aurinkosäätiön kanssa tehty ostopalvelusopimus sekä mm. Raision kanssa tehdyt sopimukset työterveyshuollon, perheneuvolan, a-klinikan ja ympäristöterveydenhuollon osalta. Lisäksi vammaispalvelujen merkittävimmät ostopalvelut tulee kilpailuttaa /osallistua seudullisiin kilpailutuksiin. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 49,3 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairaslomien ym. lomien johdosta. Heinäelokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on ollut edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Erikoissairaanhoito Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa erikoissairaanhoitoon on varattu n. 21,3 milj., josta noin 2,2 milj. on kalliin hoidon tasausmaksua ja erityisvelvoitemaksua sekä 0,1 milj. eläkeperusteista maksua. Kuuden kuukauden toteutuman perusteella talousarvioennuste toteutunee, eikä ylitystarvetta ole näköpiirissä kuuden kuukauden käytön perusteella. Kesäkuun toteumassa on mukana heinäkuun 1,74 milj. :n tasaerälaskutus. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa lähtökohtana on ollut hoitotakuun toteutuminen ja tästä syystä on ollut tarvetta käyttää myös ostopalveluja. Ostopalvelujen käyttöä on kuitenkin pystytty huomattavasti vähentämään uuden hammaslääkäriviran myötä, virka on täytetty vakinaisella työntekijällä. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa on hyödynnetty moniammatillista osaamista ja kalleimmat hoitopäätökset on tehty tiimissä. Tässä yhteydessä on onnistuttu ehkäisemään joitakin kalliita psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoja. Tämä on kuitenkin aiheuttamassa myös määrärahoissa lisäystarvetta. Erityisesti alkuvuoden kalliit hoitojaksot rasittavat talousarviota. Lisäksi asumispalvelujen ohjausta ja päihdeongelmaisten avohuoltoa omana toimintana on tehostettu. Tällä pitäisi olla ennaltaehkäisevää vaikutusta. 23

26 Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityössä kustannuskehitys on ollut maltillista, ottaen huomioon lastensuojelutarpeen kasvua mitattuna ilmoitusten määrällä ja erityisesti kiireellisten sijoitusten määrällä. Tämä johtuu suurelta osin sijoitusten painopisteen siirtymisestä perhehoitoon ja samalla laitoshoitopäivien vähenemisestä. Myös perheneuvolapalvelujen käyttö on ollut viime vuotista runsaampaa. Pätevien sosiaalityöntekijöiden onnistunut rekrytointi on tuonut lastensuojeluun myös kaivattua suunnitelmallisuutta varmuutta. Lastensuojeluhenkilöstöä on koulutettu ja syksyllä koulutustilaisuuksia jatketaan. Perhehoidossa ylitystä aiheuttavat muutamat äkilliset ja yllättävät sijoitukset, joskin vielä tänä vuonna päättyvät muutamat pitkäaikaiset sijoitukset ja kuntien välisten korvauskiistojen ratkaisut voivat vaikuttaa tuloihin positiivisesti, jolloin nettomenot pysyvät hallinnassa. Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen saajien määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Aikuissosiaalityössä kuitenkin kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet. Puolen vuoden aikana on kuntouttavassa työtoiminnassa ollut 70 henkilöä. Vuoden 2012 aikana oli yhteensä 68 osallistujaa. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä kesäkuun loppuun mennessä ollut yhteensä (vuonna 2012 työtoiminnan päiviä oli yhteensä). Työtoimintaa on ostettu eniten Raina-säätiöstä (2746 päivää). Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrän nousu toisaalta vähentää kunnan maksamaa työmarkkinatukimaksua. Aikuissosiaalityön tuloihin tulevat vielä valtion korvaus pakolaishuoltoon sekä kuntouttavaan työtoimintaan. Nämä eivät vielä näy 6 kk:n toteutumassa. Vammaispalvelut Vaikka vammaispalvelujen menojen kasvukehitys on hidastunut, on palvelutarpeiden jatkuva lisääntyminen aiheuttamassa painetta talousarvioylityksiin. Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun myöntämiskäytäntöihin on tehty muutoksia. Menojen ylityksistä suurimmat aiheutuvat asumispalveluiden järjestämisestä. Hoito- ja vanhuspalvelut Hoito- vanhuspalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Hoitoketju on toiminut hyvin. Siirtoviivepäiviä oli toukokuun lopussa 27. Sairaanhoitopiirin ilmoitusta kesäkuun siirtoviivepäivistä ei vielä ole käytettävissä. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan ja parhaillaan työstetään Pegasos -potilastietojärjestelmään menetelmää, jolla asiakkaiden hoitoon pääsyn odotusaikoja voidaan tehokkaasti seurata ja josta ne saadaan tarvittaessa julkaistua vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Lain voimaantulo ei vaikuta Naantalin hoito- ja vanhuspalveluissa merkittäviä muutoksia. Talousarvion toimintatuotot, 43,8 %, toteutuvat talousarvion mukaisina kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Tehtäväalueen toimintakulujen koko toteuma on 49,1 %. Tämän hetken tiedoilla hoito- vanhuspalvelut pystyvät tuottamaan tarvittavat palvelut talousarvion puitteissa. 24

27 25

28 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen tukipalveluiden toiminta puolelta vuodelta on toteutunut arvioidun mukaisesti. Arvioidut suoritteet vuodelle 2013 näyttävät toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen tukipalvelujen käyttötalous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti. 26

29 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toiminnallisesti vuoden ensimmäinen puoli on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Maisemaraporttia tuolta ajalta ei vielä ole käytettävissä, mutta mitään selkeitä poikkeamia aiempaan ei ole tiedossa. Henkilöstön saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, aiemmin ostopalveluna tuotettu Velkuan terveydenhoitajan toimi sekä avohoidon sairaanhoitajan toimi on täytetty suunnitelmien mukaisesti. Ylilääkärin hakuprosessi on vielä kesken. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti, toimintatuottojen väheneminen johtuu päivystysajan lyhenemisestä arkisin, aiemmin päivystyksen käyntimaksu perittiin asiakkailta, jotka hakeutuivat hoitoon klo välisenä aikana. INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN Investointiin varatut laitehankinnat on toteutettu ja laboratorioon on hankittu uusi hyytymisanalysaattori. Rtgjärjestelmien päivitys pyritään suorittamaan loppuvuoden aikana. Loppuvuoden aikana suoritettava potilastietojärjestelmän päivitys ja E-arkistohanke saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia. 27

30 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on pystytty toteuttamaan lakisääteisesti. Ryhmämuotoista toimintaa on edelleen jatkettu, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutus vaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Kuntoutuksen käyttötalous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti. 28

31 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tekstiviestimuistutukset ja peruutusaikapalvelu ovat toimineet hyvin ja käyttämättömien aikojen määrä on vähentynyt huomattavasti. Hoidolliset tavoitteet toteutuvat ja hoitotakuu on pystytty toteuttamaan ensimmäisen puolen vuoden aikana, jonkin verran ostopalveluja apuna käyttäen. Uusi hammaslääkärin virka on täytetty, toimipaikkana Rymättylä. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Ostopalvelujen määrää on pystytty vähentämään. INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN Investointeihin varatusta euron määrärahasta suuhygienistin hoitokoneen hankintaan on käytetty noin euroa. 29

32 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentin ylitys johtuu siitä, että Turku on laskuttanut eläinhoitolayhteistyökorvauksen Naantalin maksuosuuden koko vuodelta jo tammikuussa. 30

33 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asumispalvelujen hoitopäivien kokonaismäärä kesäkuussa on ollut 3885 (vuonna ja vuonna ). Myös mielenterveyspalvelujen päivätoiminnan, kotikuntoutuksen ja työtoiminnan toteumat ovat kesäkuun lopussa arvioituja suuremmat. Painotus avohoitoon ja asumispalveluun korreloi kuitenkin psykiatrisen hoidon kalliisiin erikoissairaanhoidon hoitojaksoihin. Tässä yhteydessä on onnistuttu ehkäisemään ja purkamaan joitakin kalliita psykiatrisen hoidon sairaalajaksoja. Mielenterveystyön toteuma ennustaa kuitenkin lisämäärärahan tarvetta loppuvuonna Päihdehuollon puolella päihdehuollon asumispalvelujen hoitopäivät ovat vertailuajankohtana nousseet yli 300 päivää edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin päihdekuntoutuksen hoitopäivät ylittyvät yli puolella viime vuoden vertailuajankohtaan nähden. Päihdehuollon asumispalvelujen hoitopäivien määrä on kesäkuun lopussa 1387 hoitopäivää ja päihdekuntoutuksen hoitopäivien määrä 765. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa on hyödynnetty moniammatillista osaamista ja kalleimmat hoitopäätökset on tehty tiimissä. Erityisesti alkuvuoden kalliit hoitojaksot rasittavat talousarviota. Päihdehuollon päihdekuntoutusta on myönnetty vanhemmille ja perheille, joiden kohdalla lasten sijoitus on pystytty estämään. Päihdehuollon päihdekuntoutuksella on korrelaatio lastensuojelun sijaishuollon toteumaan. Päihdeongelmaisten päivätoimintakeskus Tuulentupa on siirtynyt virastotalon tiloihin. Lisäksi asumispalvelujen ohjausta ja päihdeongelmaisten avohuoltoa omana toimintana on tehostettu. Tällä pitäisi olla ennaltaehkäisevää vaikutusta pidemmällä aikavälillä. Päihdetiimi tehostaa syksyn 2013 aikana edelleen moniammatillista osaamistaan, mikä tarkoittaa, että päihdekuntoutusten tarpeellisuutta ja asumispalvelujen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin. 31

34 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaalisten palvelujen kokonaistoteuma kesäkuun lopussa on 68,4 %. Asumispalvelujen ja päihdekuntoutuksen hoitopäivät kesäkuun lopussa ylittyvät arvioidusta ja ovat aiheuttamassa määrärahojen lisäystarvetta loppuvuoteen

35 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Erikoissairaanhoidossa poikkeama tasaerälaskutuksessa kesäkuun lopulla on ollut 0,3 %, kun se vuonna 2012 oli 5,3 %. Sairaanhoitopiirin tammi-kesäkuun talousarviokortin mukaan poliklinikkakäyntien kokonaismäärä on pudonnut edellisen vuoden :sta :ään (-9,3 %). Hoitojaksojen vastaavat luvut olivat ja (-18,4 %). Talousarvion tasaisen käytön mukaisen kustannusten toteutuman tulisi olla 50 %. Poliklinikkakäyntien osalta toteutuma on 43,5 % ja hoitojaksojen toteutuma on 43,0 %. Suoritteisiin perustuvat kustannukset ovat edellisvuodesta nousseet poliklinikkakäyntien osalta 16 % toteuman ollessa 54,8 % ja hoitojaksojen osalta vähentyneet 14,8 % toteuman ollessa 42,1 %, toteuma kalliin hoidon osalta 13,4 %. Talousarviototeuma on yhteensä 50,1 % joka tarkoittaa n :n ylitystä talousarviossa kesäkuun lopussa. Erikoissairaanhoidon osalta sekä poliklinikkakäynnit että hoitojaksot ovat vähentyneet kaikkien sairaaloiden osalta ja panostukset kunnan järjestämässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa ovat vähentäneet psykiatristen erikoissairaanhoidon hoitojaksojen määriä. Erikoissairaanhoidon kustannukset poliklinikkakäyntiä kohden ovat nousseet huomattavasti vuoteen 2012 verrattuna. Omana epävarmuustekijänsä tuo ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen käyttö ja siitä aiheutuvat kustannukset vuoden loppuun mennessä, sillä ko. yksikkö on ollut vasta huhtikuun alusta toiminnassa. EPLL:n osalta tammi-kesäkuun aikana poliklinikkakäyntejä on ollut 1 117, mikä on 39,2 % talousarvioon arvioidusta määrästä. Kustannusten toteuma on 46,6 %. Kaupungin vuoden 2013 talousarviossa erikoissairaanhoitoon on varattu n. 21, 3 milj., josta noin 2,2 milj. on kalliin hoidon tasausmaksua ja erityisvelvoitemaksua sekä 0,1 milj. eläkeperusteista maksua. Kuuden kuukauden toteutuman perusteella talousarvioennuste toteutunee, eikä ylitystarvetta ole näköpiirissä kuuden kuukauden käytön perusteella. Kesäkuun toteumassa on mukana heinäkuun 1,74 milj. :n tasaerälaskutus. 33

36 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUMINEN Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime ja edellisvuosien vertailuajankohtaan. Sen sijaan vastaanotettujen lastensuojeluilmoisten määrä on kesäkuun 2013 lopussa kaikkia vertailuvuosia 2010 alkaen kaikkein suurin. Kesäkuun lopussa Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö on vastaanottanut 200 ilmoitusta lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista ja nuorista (vuonna ilmoitusta). Lastensuojeluilmoitusten perusteella lastensuojelun tarpeen taustalla on vanhempien päihteiden käyttö, lapsen oma päihteiden käyttö, lapsen psyykkinen huonovointisuus ja vanhempien jaksaminen. Eniten ilmoituksia ovat tehneet sosiaalipäivystys, poliisi ja terveydenhuolto. Eniten lastensuojeluilmoituksia on mennessä tehty vuotiaista nuorista (28,9 %) kaikista ilmoituksista. Ilmoitusten määrä tässä ikäluokassa on kasvanut edelleen verrattuna edelliseen vuoteen. Ilmoitusten määrä on suuri myös vuotiaiden lasten ikäryhmässä (27,3 %). Sen sijaan ilmoitusten määrät 3-6 -vuotiaiden ikäryhmässä on laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Avohuollon asiakkaita on mennessä eniten vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Eniten uusia asiakkuuksia on aloitettu mennessä vuotiaiden ikäryhmässä. Lapsiperheiden sosiaalityön moniammatillinen tiimi on hyödyntänyt omaa osaamistaan ja ostopalveluiden määrä avohuollon sosiaalityössä koskee lähinnä vain iltaisin ja viikonloppuisin ostettavaa perhetyötä ja tukiperheitä tilanteissa, missä lasten perheen ongelmat vaativat intensiivisempää perhetyötä ja lasten sijoitusuhka on suuri. Perhetyötä on ostettu yhteensä kymmenelle perheelle ja tukihenkilötoimintaa 17 nuorelle. Tukiperhe on myönnetty yhteensä 21 lapselle mennessä. Sijoitusten kokonaismäärä ei ole kasvanut edelliseen vuoden vertailuajankohtaan mennessä. Laitoshoidon päättyneitä sijoituksia elokuun loppuun mennessä on yhteensä 13. Laitoshoidossa jatkuu 16 lapsen ja nuoren sijoitus. 34

37 Verrattuna edellisen vuoden vertailuajankohtaan laitoshoidon hoitopäiviä on n. 300 vähemmän (vuonna 2012: 2797 ja 2013: 2487) Perhehoidosta päättyy elokuun loppuun mennessä viisi sijoitusta. Perhehoidossa jatkuu yhteensä 21 lapsen sijoitus. Naantali kuuluu sijaisperheitä välittävään Kaarinan Sijaishuoltopankkiin. Perheiden määrä on Sijaishuoltopankin lähialueella riittämättömän suhteessa tarpeeseen, joten perhehoitoa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta, mikä on nostanut perhehoidon hintaa, vaikka hoitopäivien määrä onkin viime vuoden vertailuajankohtaa pienempi. Lapsiperheiden toteumassa Sijaishuoltopankki, iltaisin ja viikonloppuisin ostettu perhetyö, kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoito, sijaishuollon tukitoimet, jälkihuollon tukitoimet ja perheneuvola ylittävät yksittäisinä tilikohtina varatun määrärahan. Lapsiperheiden sosiaalityössä määrärahan ylitystarve kohdistuu perhehoitoon arviolta n Toteumassa ei näy tuloutettuna tuloja, jotka muodostuvat yhden lapsen laitoshoidon ja yhden nuoren jälkihuollon kustannusten laskuttamisesta muilta kunnilta. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden sosiaalityön toimintamenojen toteuma kesäkuun lopussa on 54,2 %. Laitoshoidon puolella kustannukset tulevat arviolta ilman uusia sijoituksia pysymään budjetoidulla tasolla Perhehoidon kokonaiskustannukset nousevat yli arvioidun n , koska perhehoitoon on vuoden 2013 aikana sijoitettu ennakoitua enemmän lapsia, mutta osa sijoituksista on ollut lyhytaikaisia. Perhehoidossa jatkuu yhteensä 21 lapsen sijoitus. 35

38 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Työmarkkinatukea maksetaan henkilölle, joka on ollut työttömänä 500 arkipäivää. Kunta maksaa puolet passiivityöttömien aikaisesta työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuki nousi vuoden 2013 alussa (32,46 /pv ja vuonna 2012: 31,36 /pv) Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet. Puolen vuoden aikana on kuntouttavassa työtoiminnassa ollut 70 henkilöä. Vuoden 2012 aikana oli yhteensä 68 osallistujaa. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä kesäkuun loppuun mennessä ollut yhteensä (vuonna 2012 työtoiminnan päiviä oli yhteensä 5370). Työtoimintaa on ostettu eniten Raina-säätiöstä (2746 päivää). Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrän nousu toisaalta vähentää kunnan maksamaa työmarkkinatukimaksua. Työllistämisyksikkö Pointin asiakkaiden kokonaismäärä on kesäkuun lopussa yhteensä 158 asiakasta, joista 98 ovat miehiä ja 60 naisia. Työllistymisyksikkö Pointin asiakkaista suurimmat prosentuaaliset kävijät ovat vuotiaiden ikäryhmässä (41,1 %). Toimeentulotuen saajien määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Myönnetyn perustoimeentulotuen määrä on hieman ylittämässä varatun määrärahan, mutta täydentävän toimeentulotuen sekä ennaltaehkäisevän toimeentulotuen määrä on vastaavasti alittumassa. Toimeentulotuen myöntämismenettelyä on käytännössä tehostettu työntekijöiden yhteisillä arvioinneilla. Valtio maksaa kunnalle puolet kunnan myöntämästä perustoimeentulotuesta. 36

39 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Tehtäväalueen toimintamenojen toteutuma on kesäkuun lopussa 53,4 %. Koko tehtäväalueen osalta arvioitu ylitystarve on noin Kuntouttavan työtoiminnan toteumassa ei ole vielä niitä korvauksia, joita valtio maksaa kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin ( : euroa) 37

40 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelujen tuottamistapaan on tulossa muutoksia siten, että kaksi kaupungin omaa kotihoidon työntekijää kohdistaa työpanoksensa kokonaisuudessaan henkilökohtaisen avun asiakkaisiin syyskuun alusta alkaen. Tavoite on vähentää henkilökohtaisen avun ostotarvetta. Vaikeavammaisten kohdalla on ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen piiriin tullut viisi uutta asiakasta lisää verrattuna vuoden 2012 asiakasmääriin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Vammaispalvelujen kokonaismenojen toteutuma on 51,2 %. Määrärahan ylitystä tulee arviolta euroa, johtuen pääosin tehostetun palveluasumisen piiriin tulleista uusista asiakkaista. 38

41 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarvion toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Hoitoon ohjaamisen kriteerit on laadittu tehtäväalueelle ja ne on hyväksytty noudatettaviksi ja SAS-työryhmän työskentelyä ohjaamaan alkaen (Sote - ltk ). Hoitoketju erikoissairaanhoidon ja vuodeosaston sekä vuodeosaston ja jatkohoitopaikkojen välillä on toiminut suhteellisen hyvin. Vuodeosaston kuormitusprosentti, 90,33 %, laski edellisvuodesta (v ,35 %). Asumis- ja laitoshoidon yksikköjen kuormitusprosentit kesäkuun lopussa ovat: Viiala (92,96 %), Myllynkiventie (95,23 %), Onnela (95,69 %), Kummeli (84,75 %), Jannela (99,74 %) ja vanhainkodin pitkäaikaishoito (102,00 %). Asumisyksikköjen (Viiala, Myllynkiventie, Onnela ja Kummeli) kuormitusprosentit eivät ole yhtä korkeita kuin laitoshoidon yksikköjen (Jannela ja vanhainkoti), joissa vapautuva hoitopaikka voidaan täyttää välittömästi ilman vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa. Selvitys vanhainkodin laitospaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi on hyväksytty KH:ssa (KH ) ja muutos toteutuu alkaen. Parhaillaan työstetään Pegasos - potilastietojärjestelmään menetelmää, jolla asiakkaiden hoitoon pääsyn odotusaikoja voidaan tehokkaasti seurata ja josta ne saadaan tarvittaessa julkaistua vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot, 43,8 %, toteutuvat talousarvion mukaisina kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Kotihoidon maksutuotot toteutuvat edellisvuotta suurempina asiakasmäärän kasvusta johtuen. Maksutuotot kotihoidossa ,3 % ja vastaavasti v ,2 %. 39

42 Omat hoitoyksiköt ovat olleet tehokkaassa käytössä. Ikäihmisten perhehoito käynnistyi v.2012 ja perhehoitoyksikköön on kuluvana vuonna siirtynyt kaksi asukasta. Perhehoidon kustannukset katetaan ostopalveluista. Tehtäväalueen toimintakulujen koko toteuma on 49,1 % ja henkilöstökulujen osuus 50,7 %. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei näillä näkymin vaikuta talousarvioon. 40

43 SIVISTYSVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikkö: Sivistystoimen kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen tukitoimien tehtäväalueilta määrärahaa jäänee käyttämättä yhteensä noin euroa. KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mu-kaisesti. Hallinnon tehtäväalueelle kirjattavaa tuloa vahvistetun talousarvion ulkopuoliseen projektitoimintaan on opetusministeriöltä saatu kuluvana vuonna euroa kerhotoimintaa. Tämä määräraha on esitetty siirrettäväksi ja käytettäväksi kokonaan vuonna Vuodelta 2012 esitettiin siirrettäväksi ja kuluvana vuonna käytettäväksi projektituloja yhteensä euroa kerhotoimintaan, tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Tähän on esitetty vastaava määräraha menopuolelle. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla kasvattaa tehtäväalueen tuloja ja menoja vuonna 2013 noin euroa. Perusteena on toimintaan sidottu ulkopuolinen projektirahoitus. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on voimakkaasti tehostanut toimintaansa ja tulee alittamaan budjettinsa. Henkilöstömenojen muutos kuudelta kuukaudelta on - 6 % viime vuoteen verrattuna ja mm. sijaisten palkat kesäkuun lopussa euroa viimevuotista pienemmät. Varhaiskasvatuksen ulkoisten menojen toteutuma on 50,27 %. Lomarahojen maksatus näkyy kesäkuun toteutumassa piikkinä ylöspäin(n. 1,5-2 prosenttiyksikköä), mikä tasoittuu loppuvuoden aikana. Henkilöstömenojen kehitys loppuvuoden aikana on laskeva 1.8. lukien lakkautettavien yksiköiden vaikutuksesta. Tässä vaiheessa arvioiden varhaiskasvatus näyttäisi alittavan budjettinsa menojen osalta noin euroa. Myös tuloja saataneen noin euroa talousarviota vähemmän. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut hieman viimevuotista alemmalla tasolla. Jos tuen käytössä ei tapahdu suuria muutoksia, voi kesäkuun lopun tilanteen perusteella arvioida, että kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä noin Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Keväällä Naantalissa aloitti maahanmuuttajaoppilaille tarkoitettu oma perusopetukseen valmistava opetuksen ryhmä, jolle valtuusto on myöntänyt määrärahan. Määräraha ei vielä näy kirjanpidossa. Valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kattaa kustannukset, mutta se tuloutetaan rahoitusosaan. Perusopetuksen oppilasmäärän vähenemisen myötä on vuosittain vähennetty opetusryhmiä. Lautakunta on lisäksi muuttanut tuntijakopäätöstä -3 tuntia, minkä vaikutukset tuntuvat 1.8. lukien. Kuuden kuukauden jälkeen henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on + 0,5 %. Sijaisten määrä on ollut hieman viimevuotista pienempi. Ulkoisten menojen toteutuma kokonaisuudessaan oli kesäkuun lopussa 52,98 %. Voimakkaimmin ovat kasvaneet kuljetuskustannukset, joiden puolen vuoden toteutuma oli 67,6 %. Myös sairaalakoulukustannukset ja muualla peruskoulua käyvien maksuosuudet ovat lisääntyneet ja tulevat ylittämään talousarvion. Syyslukukausi tulee kuitenkin tasoittaman henkilöstömenojen kehitystä, joten perusopetuksen kokonaisuuden odotetaan pysyvän talousarviossa. Lautakunta on myös tarkistanut koulukuljetusperusteitaan 1.8. lukien ja palannee niihin vielä vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta esitettiin vuodelta 2012 siirrettäväksi ja käytettäväksi kuluvana vuonna euroa. Siirrot viime vuodelta eivät näy vielä kirjanpidossa. Tänä vuonna uutta ryhmäkokorahaa Naantali sai hakemuksensa perusteella euroa. Tästä esitetään kuluvana vuonna käytettäväksi ja ensi vuodelle siirrettäväksi Vuoden 2012 ja 2013 ryhmäkokorahat kasvattavat näin vahvistetun talousarvion tulo- ja menopuolta yhteensä

44 Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Ulkoiset toimintakulut ovat hieman yli viime vuoden tason, mutta tasoittunevat vuoden aikana. Henkilöstömenojen kehitys on + 0,5 % viime vuoteen verrattuna. Tilalaitoksen vuokrat kesäkuun lopulla olivat toteutuneet 79,1 %, mikä kuitenkin korjautunee loppuvuoden aikana. Oppilashuolto Oppilashuollon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion mukaisesti. Syksyllä 2012 vakinaistettujen koulunkäynnin ohjaajien kesäajan palkkaus nostaa henkilöstökuluja viime vuodesta. Kesäkuun lopulla henkilöstömenojen kehitys oli + 4,1 % viime vuoteen verrattuna. Tehtäväalueen ulkoisten toimintamenojen toteutuma kuudelta kuukaudelta oli 52,57%. Loppuvuonna talousarviossa pysymiseen tuo omat haasteensa tavallista haastavampi oppilasaines ja varhaiskasvatuksen ohjaajatarpeen kasvu sekä 2012 tapahtuneet hallinnolliset muutokset (ohjaajien vakinaistaminen ja varhaiskasvatuksen ohjaajien kustannusten jako), joita ei ole täysimääräisinä osattu ottaa huomioon. Tällä hetkellä arvioituna ylitystarve on noin euroa, mutta tavoitteena on alentaa tarvetta. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kultarannan kirjaston toiminta päättyi huhtikuun lopussa, kun Kultarannan koulun remontti alkoi. Kulttuuripalveluissa ei ole nähtävissä muutoksia talousarvioon. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2013 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Naantalin isännöimä alueellisten nuorten palveluiden sopimus päättyi Etsivä työ, ohjaamo ja ammatillisten pajojen toimintojen järjestäminen siirtyi Rasekoon. Raseko ei saanut toimintoihin avustuksia, joten kuntien maksuosuus syyslukukauden 2013 osalta nousi. Naantalin maksuosuus kuntayhtymälle etsivän nuorisotyön osalta on 11586,40 euroa ja ohjaamon ja ammatillisten pajojen osalta 6800 euroa. Korotetuista maksuosuuksista huolimatta lautakunnan taloussuunnitelmassa pysytään. Työpajatoimintaa järjestetään edelleen myös Naantalissa, järjestäjätahona on Naantalin sosiaalitoimi. 42

45 43

46 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tehtäväalueen ulkoiset tulot tulevat saadun hankerahoituksen johdosta kasvamaan euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 verrattuna. Tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat kasvamaan vastaavalla määrällä. Koulutuslautakunta on tehnyt päätöksen vuoden 2013 talousarvionsa muuttamisesta Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. Investointien toteutuminen Sekä koulukaluston uusinta että Kultarannan koulun korjauksen irtaimistohankinnat toteutuvat valtaosin syksyn aikana. Määrärahojen käyttö tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. 44

47 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Syksyn toimintakauden alkaessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on runsaat 30 lasta pienempi kuin toukokuussa. Toisaalta alle kolmivuotiaita on noin 20 lasta enemmän kuin vuosi sitten. Loppuvuodelle on tähän mennessä tullut 12 uutta päivähoitohakemusta ja nämä lapset pystytään sijoittamaan olemassa oleviin yksiköihin, jos määrä ei voimakkaasti kasva. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toiminnan tehostamisen johdosta tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat alittumaan noin euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 verrattuna. Toisaalta asiakasmäärän vähenemisen takia ulkoiset tulot tulevat alittumaan noin euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja toimintaan liittyviin tarvikehankintoihin. Tehtäväalueen tarvikehankinnat tapahtuvat alueellisen hankintarenkaan kautta. Hankinnat kilpailuttaa Turun kaupunki. 45

48 Yhteenveto talouden toteutumisesta Määrärahaa jää tämän hetkisen arvion mukaan käyttämättä noin euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 verrattuna. 46

49 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tehtäväalueen ulkoiset tulot tulevat kasvamaan euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 verrattuna saadun hankerahoituksen johdosta, mikä myös lisää menoja vastaavalla määrällä. Koulutuslautakunta on tehnyt päätökset talousarvionsa muuttamisesta ja 60. Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt euron lisämäärärahan valmistavan opetuksen käynnistämiseen. Vastaava rahoitus saadaan valtionosuuden kautta rahoitusosaan vuonna Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja toimintaan liittyviin tarvikehankintoihin. Tehtäväalueen tarvikehankinnat tapahtuvat alueellisen hankintarenkaan kautta. Hankinnat kilpailuttaa Turun kaupunki. Opetuspalvelusopimukset sellaisesta perusopetuslainsäädännön edellyttämästä opetuspalvelusta, jota Naantali ei itse pysty tarjoamaan, on tehty sopimukset Turun kaupungin kanssa. Vaihtoehtoisia opetuspalvelujen tarjoajia ei seutukunnasta tällä hetkellä löydy. Koulukuljetukset kilpailutettiin osana kaupungin joukkoliikennettä yhteistyössä ympäristöviraston kanssa. Sopimukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Ongelman muodostaa todellisen kilpailun puuttuminen toimialalla. 47

50 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tehtäväalueen ulkoiset tulot tulevat saadun hankerahoituksen johdosta kasvamaan euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 verrattuna. Tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat kasvamaan vastaavalla määrällä. Koulutuslautakunta tulee käsittelemään vuoden 2013 talousarvionsa muuttamisesta Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. Tarvikehankinnat toteutetaan alueellisen hankintarenkaan kautta. 48

51 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tehtäväalueen menot lisääntyneen ohjaajatarpeen ja toteutettujen hallinnollisten muutosten takia ylittänevät tämän hetken arvion mukaan talousarviomäärärahansa noin eurolla. Tavoitteena on loppuvuoden aikana alentaa mahdollista lisämäärärahatarvetta. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. 49

52 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tehtäväalueen ulkoiset tulot tulevat saadun hankerahoituksen johdosta kasvamaan euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon 2013 verrattuna. Tehtäväalueen ulkoiset menot tulevat kasvamaan vastaavalla määrällä. Koulutuslautakunta on tehnyt osittaisen päätöksen vuoden 2013 talousarvionsa muuttamisesta ja käsittelee asiaa uudelleen Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. 50

53 Tavoitteiden toteutuminen Toiminta on alkuvuonna ollut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaista. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja niihin liittyviin palvelu- ja tarvikehankintoihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. Kulttuuritapahtumien järjestämisestä taikka kulttuuritilojen hoidosta on tehty sopimukset paikallisten kulttuuriyhdistysten kanssa ja niiden taloudellinen merkitys on vähäinen. Kirjastoaineiston hankinta toteutetaan yhteistyössä Vaski-kirjastojen kanssa alueellisena hankintana. Investointien toteutuminen Kirjaston aineistonsuojausjärjestelmät ja lainausautomaatit hankitaan Vaski-kirjastojen yhteyshankintana. Hankinnat toteutetaan syksyllä

54 YMPÄRISTÖVIRASTON RAPORTTI Virastopäällikkö: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin lautakunnan ja tehtäväalueen kohdalla erikseen. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Toimintakate koko ympärisövirastossa kuuden kuukauden jälkeen on n. 1,4 M parempi, kuin viime vuonna samana ajankohtana. Tämä selittyy pääosin sillä, että asemakaavoituksen tuotot ovat tässä vaiheessa n. 0,8 M ja maanmittauksen n. 0,5 M suuremmat kuin viimevuonna samana ajankohtana. Maankäyttösopimuksista on tähän mennessä saatu tuottoa Humaliston akm:n arvioidun tuoton toteutuminen, euroa on epävarma, koska valitusoikeus on edelleen Korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana. Maanmittauksen tulojen lisääntyminen aiheutuu pääosin viime vuodesta poiketen, kaupungin sisäisten maapohjavuokrien kirjautumisella mittaustoimen tuloksi. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa. Turun kaupungin joukkoliikennetoimistosta saadun ennakkotiedon mukaan seudulle myönnettävä valtionavustus tulee laskemaan merkittävästi. Tämä saattaa vaikuttaa viraston käyttötalouteen. Konekeskuksen ennakoimaton ja poikkeuksellisen suuri tiehöylän korjaustyö aiheuttaa painetta tehtäväalueen toimintakatteeseen. Toisaalta mahdollisen leasingkaluston käyttöönoton kustannusvaikutusten arviointi ja aikataulutus on vielä kesken ja voi kaluston myyntituottojen puolesta vastaavasti parantaa konekeskuksen tulosta. Tilalaitoksen taseyksikön toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat alkuvuonna jääneet hieman suunnitellusta, mutta silti toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintakulujen ja - tuottojen muodostumisaikataulu poikkeaa vuoden 2012 mukaisesta, sillä maapohjakustannuksien osuus läpi laskutettiin maankäyttöosastolle yhdellä kerralla joulukuussa Kuluvana vuonna maapohjakustannukset ovat sisältyneet palvelutoiminnan vuokriin ja kirjautuvat siten kuukausittain. Vesihuoltolaitoksen veden hankintahinnan nousu ja jätevesien likaisuudesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat aiheuttaneet painetta taseyksikön toimintakatteeseen. Vastaavasti vesiosuuskuntatulot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempana, joten tässä vaiheessa näyttää siltä, että toimintakate toteutuu lähes talousarvion mukaisesti. Investoinnit Investoinneissa ei esitetä tässä vaiheessa määrärahamuutoksia hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi. Ainoa merkittävä määrärahaylitys tulee tapahtumaan Rymättylä-Taattinen runkivesihuoltolinjan kohdalla. Hankkeen kokonaiskustannukset arvioidaan muodostuvan noin euroksi kokonaisrahoituksen ollessa euroa. Ylitys johtuu mm. arvioitua huonommista pohja-olosuhteista, joka on lisännyt kaivantojen tuentatarvetta. Vuonna 2012 hankkeelle silloin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä n euroa. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2013 tulee noin euroa, joten hankkeen kokonaisylitysarvio on tällä hetkellä noin euron luokkaa. Vastaavasti Itä-Immasen vuodelle 2013 budjetoidusta rakennuskustannuksista tulee säästymään noin euroa. Säästö saavutetaan hyvin onnistuneella urakkakilpailulla ja -tilanteella sekä jättämällä olemassa olevaa asutusta sisältävä Rinnekuja tässä vaiheessa saneeraamatta. Itä-Tammiston kunnallistekniikan kokonaisrakentamiskustannukset näyttävät alittuvan noin eurolla. Hankkeen yhteydessä on toteutettu vesihuoltojärjestelyjä Raision kaupungin alueelle, josta saatavat noin euron tulot eivät näy vielä raportissa. Vuonna 2012 hanke eteni arvioitua nopeammin ja vuoden 2012 määrärahat ylittyivät noin euroa. Vuoden 2013 määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset tarkentuvat syksyllä tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tämän hetken tiedon mukaan Taattinen-Rymättylä hankkeen määrärahaylitys pystytään kattamaan virastossa sisäisesti Itä-Immasen ja Itä-Tammiston hankkeista säästyvillä määrärahoilla. Näistä raportoidaan ja tehdään tarvittavat esitykset hankkeiden valmistuttua. 52

55 Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen ei ole käynnistynyt, koska asemakaava ei ole saavuttanut lainvoimaa. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta odotetaan asiasta päätöstä syksyllä Asian viivästymisen takia vuodelta 2013 jäänee käyttämättä määrärahoja noin euroa, joka on huomioitava laadittaessa vuoden 2014 talousarviota. Investointiosan talousarvion muutosesitykset käsitellään tarvittaessa syksyn lautakunnissa. Henkilöstökulut Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion raamissa viraston kaikilla tehtäväaluiella ja myös taseyksiköillä. Sijaisten ja tilapäisen henkilöstön käyttö on pienentyneet merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, sen sijaan oppisopimuspalkat ovat kasvanneet merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. 53

56 54

57 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset ja operatiiviset tavoitteet toteutuvat kauden aikana. Paikkatiedon hyväksikäyttö ja sähköinen asiointi on otettu käyttöön asiakaspalvelurajapinnassa. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Taksojen korotus on vaikuttanut tavoitteiden mukaisesti maksutulojen muodostumiseen Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja niihin liittyviin palvelu- ja tarvikehankintoihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. 55

58 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2013 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Yhtenä lautakunnan strategisena tavoitteena on merialueen tilan parantamisen sisäsaaristossa. Naantalin kaupunki on edelleen mukana Helsinki-Turku Itämerihaastekampanjassa ja Pro Saaristomeri -hankkeessa. Hajaasutuksen jätevesien saattamiseksi ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen edellyttämään tilaan on osallistuttu VALONIAn haja-asutuksen jätevesi- ja neuvontahankkeisiin. Luvat ja ilmoitukset on pystytty hoitamaan laadukkaasti ja viivytyksettä priorisoimalla tehtävien hoitamista vähistä resursseista huolimatta. Valvontaa on hoidettu tarpeen mukaan asioiden tultua vireille. Vuosille esitettyä määräaikaisen ympäristötarkastajan vakanssia ei hyväksytty taloussuunnitelmassa ja näin ollen henkilöresursseja ei ole saatu lisättyä. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tulot ovat ylittäneet jo 6 kk aikana talousarviossa esitetyn tavoitteen vuoden 2013 osalta. Vireille on tullut lupa- ja ilmoitusasioista oletettua enemmän. Menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja niihin liittyviin palvelu- ja tarvikehankintoihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. 56

59 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Monipuolinen tonttituotanto: Kerrostalotuotannon kohteista tulivat lainvoimaisiksi Unikeon korttelin akm ja Aurinkosäätiön palvelutalon akm II. Humaliston akm:n valitusoikeus on edelleen Korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana. Pientaloalueista saatiin lainvoimaiseksi Kukolanvainion ak ja valtuuston hyväksymäksi Karjaluodon- Pirttiluodon ak. Loma-asumiseen ja matkailuun liittyvät työt kuten Vanhankaupungin Rantakatu 20 akm ja Luonnonmaan Santalantien ak ovat edenneet luonnosvaiheeseen. Työpaikka- ja teollisuustonteista lainvoimaiseksi saatiin Fingrid Oyj:n ja Karaftnät Åland Ab:n akm. Tonester Oy:n akm on edennyt ehdotuksena kaupunginhallituksen käsittelyyn. Saaristoalueiden suunnitteluun liittyvä Teersalon ranta-alueen suunnitelma valmistui. Kaupungin keskustan kehittäminen: Keskustan rakennemallin täydentämiseksi järjestetty arkkitehtikilpailu ratkaistiin Valtuuston hyväksyttyä rakennemallin käynnistettiin keskeisimpien kortteleiden asemakaavoitus voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. Historiallisen kaupunkialueen säilyttäminen: Rantakatu 20 akm:n yhteydessä on tarkasteltu Vanhankaupungin 30 vuotta vanhan asemakaavan kaavamääräysten ym. suunnitteluperiaatteiden kehittämistä. Saariston rakennusperinteen ja maisemakuvan vaaliminen: On osallistuttu Velkuan ja Livonsaaren rakennushistoriallisten kohteiden kirjaprojektiin. Kaavoitusohjelman priorisointi: Ohjelmaa on pyritty optimoimaan, töitä ohjelmassa on edelleen 16+5 kpl. Organisaation toimivuus: Toimivuus on jossain määrin kärsinyt uuden, määräaikaiseksi palkatun työntekijän aloitettua työt vasta maaliskuussa. Työprosessikuvaus ja toimintatavan kehittäminen: Työ etenee palvelustrategian käsittelyn aikataulussa. 57

60 Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Maankäyttösopimusten tuottoarvio on toteutunut Unikeon Korttelin akm:n osalta. Muu osa tuloista muodostuu kaavoituskorvauksista. Loppuvuodesta realistinen on tuloutus koskien Itä-Tammiston akm. Epävarma on edelleen valtuuston hyväksymän Humaliston akm:n arvioidun tuoton, euroa toteutuminen. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoisista menoista 44 % kohdistuu asiantuntijapalveluiden ostoihin. Asemakaavoituksesta on tilattu vain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman ja kaavoitus- ja ympäristölautakunnan työohjelman mukaisia töitä. Kaavoituksessa ei ole tehty vuosisopimuksia vaan ulkopuolisella teetetyt työt on tilattu työkohtaisesti. Hinnat perustuvat tarjouksissa esitettyihin SKOL:n tuntihintaryhmittelyihin perustuviin tuntihintoihin. 58

61 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Asukasluvun ja työpaikkamäärän kasvu Naantalin strategian ja kehityskuvan mukaisesti. Naantalin asukasluku on 2013 tammi-kesäkuussa vähentynyt 37 hengellä. Työttömyysaste on nousussa: toukokuussa 7,0 % (2011 5,7 % ja ,3%). Työpaikkamääristä ei ole tilastoja käytössä. Pientalotonttien tarjonta on ollut niin runsasta, että tontteja on jatkuvassa haussa vapaana. Naantali on tarjonnut alkuvuoden 2013 aikana uusia omakotitalotontteja Soinisista Välskärinkujalta (6 kpl, jäljellä 3 kpl) ja Vengasta (3 kpl, jäljellä 2 kpl) Lisäksi loppuvuodesta tulevat varattaviksi Itä-Immasen II-alueen omakotitontit (35 kpl). Edelleen tontteja on ollut tarjolla Metsäluikkiosta (jäljellä 3 kpl) sekä Rymättylän Heinästen (jäljellä 2kpl) ja Rauhalanpuiston (jäljellä 1 kpl) alueilta, Merimaskun Mäntylänrinteen (jäljellä 8 kpl) ja Järvensuun (jäljellä 7 kpl) alueilta sekä Velkuan Palvasta (1 kpl). Lisäksi yksityisellä maanomistajalla on tontteja Itä-Tammistossa (29 kpl). Keskustan kerrostalotontteja ollaan saamassa rakennuskelpoisiksi. Unikeon asemakaava on vahvistunut. Turun hallinto-oikeus hylkäsi Humaliston asemakaavasta tehdyt valitukset, mutta valitusluvan käsittely KHO:on on kesken. Työpaikkatonttitarjontaa on tällä hetkellä Luolalasta ja Luonnonmaalta Kukolasta. Kukolanvainion teollisuusalueen asemakaavamuutos selkiyttää vielä tonttitilannetta. Isosuontien alueella on käyty maakauppaneuvotteluja. Pienemmätkin maanhankinnat mm. Luolalasta tullevat parantamaan työpaikkatonttitarjontaa ainakin pitkällä tähtäimellä. MAL-sopimusyhteistyönä seudun tonttivaranto on koottu yhteen. Tietoja käsitellään kunnissa ja niistä vedetään johtopäätöksiä vielä kuluvan vuoden aikana. 59

62 Kaavoitusprosessin kokonaistaloudellista ja maapoliittista merkitystä lautakunta on käsitellyt alkuvuodesta järjestettyjen koulutusten yhteydessä. Organisaation toimivuuden paranemista, vuorovaikutustaitoja ja työilmapiiriä on seurattu kunta-10 kyselyn ja oman seurantaseminaarin avulla. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Sairauspoissaolojen määrää seurataan ja poissaoloihin reagoidaan varhaisen tuen mallin mukaan. Työprosessien sujuvuutta käsitellään vielä loppuvuodesta kaavoituksen kehittämisprojektin yhteydessä. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Henkilöstö vähenee yhdellä, kun kartoittajan tehtävään ei saatu täyttölupaa. Muilta osin toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2012 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Maanmittauksen tulot, joista merkittävin osa muodostuu vuokratuloista, näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja niihin liittyviin palvelu- ja tarvikehankintoihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. Investointiosan toteutuminen Ortokuvien teettäminen koko Naantalin alueelta yhteishankkeena Turun seudun kanssa on toteutumassa. Takymetrin hankinta ei ole vielä toteutunut. TA toteutunut erotus käyttö- % ASEMAKAAVAN POHJAKARAT ,00 0,0% IRTAIN OMAISUUS Takymetri v ,00 0,0% 60

63 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Palvelustrategiaprosessi on edennyt virastossa ohjeistuksen ja laadittujen aikataulujen mukaisesti. Paikkatiedon aineistot on kaupungin kotisivujen kautta luettavissa ja aineiston laajuutta kasvatetaan edelleen. Seutuyhteistyössä ollaan oltu aktiivisesti mukana. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista pääosa kohdistuu henkilöstökuluihin ja niihin liittyviin palvelu- ja tarvikehankintoihin. Tehtäväalueelle ei kohdistu merkittäviä ostoja ulkopuolisilta tahoilta. 61

64 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Valmiussuunnitelma ja siihen liittyvät henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen menoista 92 % on ulkoisista ostoja, jotka kohdistuvat sopimuksen mukaiseen aluepelastulaitoskuntayhteistyöhön, sopimus on voimassa toistaiseksi. 62

65 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Tavoitteiksi on määritelty kevyen liikenteen hyvä taso, energiaa suosivien rakennustapojen suosiminen, turvallisuuden edistäminen ja väylien hoitopalveluiden toteuttaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoisista menoista 57 % kohdistuu palvelu- ja tarvikehankintoihin. Palveluista n. 80 % kohdistuu alueiden kunnossapitopalveluihin. Näiden osalta asfaltointisopimus on voimassa vuoteen 2015, kuljetuspuitesopimukset ja konsultti-puitesopimuksen vuoden 2013 loppuun. Tarvikehankinnoista yli puolet on sähkön hankintaa, joissa kilpailutuksen mukainen sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Liikenneväylien päällystäminen kohdistui ainoastaan uudelleenpäällystyksiin. 63

66 Sataman erikoiskuljetusreitin muutoksista on toteutunut ainoastaan ns. Emäntäkoulun liittymän suojatien poisto ELY-keskuksen ja Ympäristöviraston yhteishankkeena. Erikoiskuljetusreitin muut suunnitellut muutokset toteutetaan loppuvuoden aikana, mikäli Humaliston asemakaava tulee lainvoimaiseksi. Pappilan laiturin hankinta tulee olemaan noin euroa arvioitua kalliimpi, mutta ylitys voidaan kattaa hankeryhmän sisällä. Pysäköintimaksuautomaatteja ei uusittu, vaan nykyisiin automaateihin hankittiin pankkikortinmaksun mahdollistavat laitteet. Tästä kohteesta tulee säästymään euroa. Maksullista pysäköintialuetta ei laajennettu. TA toteutunut erotus käyttö-% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE , ,90 4,4 % VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN , ,00 38,4 % SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET , ,14 7,6 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde ,74 998,26 99,5 % KATUVALAISTUS, vuosikohde , ,20 24,2 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,08 16,1 % Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen , ,18 Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus , ,63 Järvensuun kaava-alueen viimeistely ,00 Pysäköintimittarien uusinta , ,00 Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet , ,27 Varusteet ja laitteet ,00 SUUNNITTELU, vuosikohde , ,92 37,4 % LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,00 79,1 % Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa ,00 Vanhankaupungin laiturien kunnostus ,00 Kotisatamalaiturin uusinta, Pappila B , ,00 Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 64

67 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Tavoitteiksi on määritelty toiminnan tavoitteellisuuden kehittyminen, hyvät ulkoilumahdollisuudet ympärivuoden sekä metsien hoitaminen suunnitelmallisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti, mm metsäsuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa huhtikuussa. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoisista menoista 20 % kohdistuu ulkoisiin ostoihin, 12 % palveluihin ja 8 % tarvikehankintoihin. Palveluiden ostoista 2/3 osaa kohdistuu alueiden kunnossapitoon joiden osalta kuljetuspuitesopimukset ja konsultointipuitesopimukset on voimassa vuoden 2013 loppuun. 65

68 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Investointikohteet ajoittuvat pääasiassa syyskaudelle TA toteutunut erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde , ,99 7,6 % Katualueiden vihertyöt , ,65 Leikkikenttien saneeraus ,00 Vanhojen puistojen valaistus ,00 Puistokäytävätien roska-astiat ,00 Virvenrinteen puisto ,00 Murikon puisto , ,37 Porhonkallion vihertyöt ,00 Koukkutien leikkialueen salaojitus , ,97 66

69 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Tavoitteiksi on määritelty asukkaiden terveys ja hyvinvointi, henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen sekä energiaa säästävien rakennustapojen ja lämmitysmuotojen suosiminen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti, mm. suunnitelman laatiminen Kuparivuoren jäähallien lauhdelämmön hyödyntämisestä, KH Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoisista menoista 45 % kohdistuu ulkoisiin ostoihin, 10 % palveluihin ja 35 % tarvikehankintoihin (energia). Alueiden kunnostuspalveluihin tehdyt ostot perustuvat kuljetussopimusten puitesopimukseen, joka on voimassa v loppuun. Tarvikehankinnoista yli puolet kohdistuu sähköön ja lämmityskuluihin. Sähkön hankinta on kilpailutettu vuoden 2014 loppuun ja lämmityksen kustannukset ovat sidottu kaukolämpösopimukseen Turku energian kanssa 15 vuoden ajaksi. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Investointikohteet ajoittuvat pääasiassa syyskaudelle. 67

70 Porhonkallion uimarannan laajennusta ja peruskorjausta ei toteutettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueen toimija selvittää parhaillaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle suunnitellut toiminnot alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, jolloin uimaranta mahdollisesti voisi jäädä nykyiselle paikalleen, jolloin määrärahan tarve tulee arvioida uudelleen. TA toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,78 7,5 % Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen ,00 Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus , ,00 Lietsalan kentän valaistuksen uusiminen ,00 Uimarantojen laiturien uusinta , ,67 Rymättylän jääkiekkokaukalon peruskorjaus , ,11 68

71 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Tavoitteiksi on määritelty seutuyhteistyön ja joukkoliikenteen kehittäminen sekä joukkoliikennepalvelujen tarjoaminen kuntalaisille. TLO:n lakkautettua kesäaikaisen joukkoliikenteen tarjonnan saariston suuntaan, jouduttiin palvelulinjan aikataulut ja reitit suunnittelemaan uudelleen. Reitti- ja aikataulumuutoksilla pystyttiin kuitenkin tarjoamaan minimipalvelutaso myös saariston suuntaan. Muutoin toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen valtionavustus on myönnetty Turun seudulliselle joukkoliikenteelle eikä suoraan Naantalin kaupungille. Ennakkotietona Turun kaupungin joukkoliikennetoimistosta saadun tiedon mukaan seudulle myönnettävä valtionavustus tulee laskemaan merkittävästi. 69

72 Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoiset ostoista asiointi- ja palveluliikenne on kilpailutettu asti ja seutlippuliikenteen osalta on voimassa kuntien välinen yhteistoimintasopimus. Investointiosan toteutuminen Turun joukkoliikennetoimisto allekirjoittaa seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän hankintasopimuksen elokuussa TA toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA ,00 0,0 % 70

73 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Sähkön toimittajan kilpailuttaminen käynnistetään syksyn aikana. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla jonkin verran yli talousarvion tavoitteiden. Sähköenergian myyntituotot ovat kesäkaudella ja alkusykyn ajan alkuvuotta huomattavasti pienmmät, katetavoitteeseen yltäminen selviää vasta vuoden vaihteen tilanteessa. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoiset ostot liittyvät osakassopimuksen mukaiseen energian ostoon ja myyntiin, sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. 71

74 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Tavoitteiksi on määritelty suolan käytön vähentämien liukkaudentorjunnassa ja katujen kunnossapidon nykyisen laatutason säilyttäminen Naantalin alueella. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta jouduttiin korjaamaan tiehöylää noin eurolla, joka oli ennakoimaton ja poikkeuksellisen suuri korjaustyö. Määrärahan riittävyyttä seurataan. Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle leasingkalustoon siirtymistä henkilö- ja pakettiautojen osalta. Mikäli leasingkalustoon päätetään siirtyä, vaikuttaa se konekeskuksen menoihin ja tuloihin. Alustavan arvion mukaan nykyisen kaluston myyntihinta olisi noin euroa suurempi kuin kirjanpitoarvo. Kaluston myynnin toteutuessa kirjanpitoarvon ja myyntihinnan erotus kirjautuisi konekeskukselle tuloksi. Leasingkalustoon siirtyminen ajoittuu osittain kuluvalle vuodelle ja vuodelle 2014, joten kustannusvaikutusten arviointiin palataan, kun aikataulu täsmentyy ja jos kaupunginhallitus päättää, että leasingkaluston käyttöön siirrytään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoisista menoista 36 % on ulkoisia ostoja, pääosin polttoaine ja muita kalustoon liittyviä materiaalihankintoja. Polttoaineen toimittajaa on vaihdettu alkaen. Henkilöautojen osalta ollaan 72

75 siirtymässä huoltoleasingsopimuksiin, joka on kilpailutettu KL-Kuntahankintojen kautta, sopimus on voimassa elokuuhun Ulkopuolisen kone ja kuljetuspalveluiden osalta on voimassa vuoden 2013 loppuun puitesopimus kone- ja kuljetuspalveluiden käytöstä Investointiosan toteutuminen Irtaimen omaisuuden hankinnan on kilpailutettu ja päätökset sekä hankintasopimukset kalustosta on tehty. Lisäksi on hankittu mönkijä liikuntapaikoille kesällä varastetun mönkijän tilalle (KH 12.6). Irtaimen omaisuuden hankinnan osalta näyttää säästyvän noin e. Syntyvä säästö muodostuu osin hyvästä kilpailutilanteesta, vaihtoautojen kirjapitoarvoista muodostuvasta hyvityksestä ja siitä, että yksi auto hankittiin kiireellisenä hankintana rikkoontuneen auton tilalle käytettynä. TA toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,12 43,6% Kioti 50 HST hytillä, etukuormain, sis. vaihtokoneen k-pitoarvon (296,67) , ,67 Suurteholeikkuri Kubota, sis. vaihtokoneen k-pitoarvon (131,62) , ,62 Trukki varasto, vaihtokoneen k-pitoarvo (342,82) , ,82 Mercedes Benz Vito, konekeskus, vanha Fiat Ducato vm- 99 romutettu , ,81 Pakettiauto mittausosasto, vanha Toyota Hiace, vm 00 vaihtoon ,00 Ford Transit käytetty, liikenneväylät, vanha Ford Transit vm 96 vaihtoon ,19 600,81 Pakettiauto vesihuolto, vanha Ford Transit, vm 01 vaihtoon ,00 Pakettiauto tilalaitos, vanha Ford Transit, vm 01 vaihtoon Henkilöauto Ford Fiesta, kotihoito, sis. vaihtoauton k-pitoarvon (2009,55) , ,88 Mercedes Benz Vito, siivoustoimi sis. vaihtoauton k-pitoarvon (1952,13) , ,04 Henkilöauto Ford Fiesta, kotihoito, sis. vaihtoauton k-pitoarvon (3958,76) , ,09 73

76 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2013 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden perusteella. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Ruokalistoja on samalla yhtenäistetty ja vakioitu. Henkilöstöruokailua on kehitetty sydänmerkin ehtojen mukaiseen suuntaan. Tärkeimpien asiakasryhmien kanssa on käyty palvelusopimusneuvottelut. Sopimuksia ei kuitenkaan ole vielä saatu valmiiksi. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Ateriapalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat taas jääneet hieman arviota pienemmiksi. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoiset ostot muodostavat 47 % tehtäväalueen kuluista. Ulkoisista ostoista pääosa kohdistuu elintarvikehankintoihin, joista on tehty seutuhankintasopimus Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toimesta, sopimus on voimassa asti. Suurkeittiölaitehankinnoista on Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskuksen seutuhankintasopimus, joka on voimassa asti. Kylmien kotipalveluaterioiden hankinnasta on sopimus asti ja ateriapalveluiden kuljetussopimus on tehty toistaiseksi. 74

77 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat on tehty pääosin seutuhankintasopimuksen mukaisena. INVESTOINNIT: TA toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT, vuosikohde , ,24 46,9 % Keittiökalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta , ,24 Merimaskun valmistuskeittiö astianpesulinjaston uusiminen ,00 Maijamäen koulun keittiön monitoimiuuni ,00 Taimon koulun keittiö monitoimiuunit 2 kpl , ,00 75

78 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2013 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Siivousmitoitustyö on toteutunut tavoitetason mukaisena. Sairauspoissaolojen määrää on pystytty alentamaan. Merkittäviä välineitä tavoitteeseen pyrkimisessä ovat olleet mm. varhaisen tukemisen malli ja työergonomian parantaminen. Neljän päiväkodin laitosapulaiset on siirretty siivous- ja ateriapalveluiden vahvuuteen. Siivouspalveluiden asiantuntemusta sovelletaan nyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa kaupungin palvelukiinteistöissä. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset Tehtäväalueen ulkoiset ostot muodostavat 8 % tehtäväalueen kuluista. Kuntahankintojen kanssa on voimassa sitoumus pesuaineiden, siivousvälineiden ja pehmopaperien yhteishankinnoista asti. Sopimus vaihtomattopalvelusta on voimassa asti. Vaihtomatto- ja käsihygieniapalvelut kilpailutetaan syksyn 2013 aikana. Siivous- ja pesukoneiden korjauksista, pesukoneiden ja kuivausrumpujen kalustohankinnoissa pyydetään erikseen tarjoukset, huoltopalvelut on tarkoitus kilpailuttaa syksyn aikana. 76

79 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2013 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Palvelutoiminnan vuokrakohteiden kustannusseurantaa on pystytty tarkentamaan, kun 2012 aloittaneen taseyksikön toiminnasta on saatu enemmän seurantatietoja. Seurantatiedot on tiedotettu käyttäjille. Koko tilalaitoksen rakennuskantaa koskeva kunnossapito-ohjelma laadittiin. Ohjelman kehittämistä jatketaan lisäselvitysten valmistumisen myötä. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Tilalaitoksen toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Toimintatuotot ovat alkuvuonna jääneet hieman suunnitellusta. Tehtäväalueen toimintakatteen kuitenkin odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintakulujen ja - tuottojen muodostumisaikataulu poikkeaa vuoden 2012 mukaisesta, sillä maapohjakustannuksien osuus läpi laskutettiin maankäyttöosastolle yhdellä kerralla joulukuussa Vuonna 2013 maapohjakustannukset ovat sisältyneet palvelutoiminnan vuokriin. 77

80 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Terveyskeskuksen hammashoitolamuutos ( ) jäänee kuitenkin toteutumatta, koska hammashoitoon ei ole osoitettu talousarviovaiheessa esitettyjä vakansseja. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Myynneistä odotetaan Tilalaitokselle noin :n talousarvioon kirjaamatonta tuloa TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA , ,15 3,4 % HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde , ,47 29,4 % MAIJAMÄEN KOULU, kohde , ,94 11,3 % MAIJAMÄEN KOULU, kohde , ,18 10,3 % KAUPUNGINTALO, kohde , ,80 14,6 % TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) ,00 0,0 % KULTARANNAN KOULURAKENNUS , ,70 36,1 % KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH , ,55 25,7 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,86 4,9 % Kreivinniityn päiväkoti, alatalon vesikaton uusiminen , ,00 1,1 % Lietsalan koulu erityisopetustilan toteutus , ,86 23,9 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT, vuosikohde , ,00 0,0 % Jäähallin lattiarakenteen uusiminen jakotukkialue ,00 0,0 % Viialan ryhmäkodin sprinklerijärjestelmä ,00 0,0 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,15 0,8 % Merimaskun koulu ,00 0,0 % Rymättylän koulu ,00 0,0 % Katavakoti ,00 0,0 % Kummeli , ,15 3,4 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI , ,13 78

81 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Tässä vaiheessa näyttää siltä, että tavoitteet vuotovesiprosenttien ja taksatason osalta toteutuvat talousarvion mukaisesti. Yhteenveto talouden toteutumisesta Käyttötalous Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot koostuvat vesi- ja jätevesimaksuista ja niiden perusmaksuista. Tuotot ovat lisääntyneet hinnankorotusten myötä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakulut koostuvat Turun Seudun Vesi Oy:n, Masku-Nousiainen vesilaitoksen ja Raision-Naantalin vesilaitos ky:n veden hankinta- ja välitysmaksuista veden hankinnan osalta ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:n ja Raision kaupungin jäteveden puhdistus- ja siirtohinnasta. Lisäksi toimintamenot sisältävät vesihuollon jakelukustannukset. Toimintakulujen kehitystä ei voida suoraan verrata vuoden 2012 vastaavaan tilanteeseen, koska Turun Seudun Vesi Oy laskutti vuonna 2012 toimittamansa veden vasta loppuvuonna. Veden hankintahinnan nousu ja jätevesien likaisuudesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat aiheuttaneet painetta toimintakatteeseen, mutta vastaavasti vesiosuuskuntatulot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempana, joten tässä vaiheessa näyttää siltä, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. 79

82 Investointiosan toteutuminen Taattinen-Rymättylä vesihuoltolinjan kokonaiskustannukset arvioidaan muodostuvan noin euroksi. Hankkeelle on hyväksytty kokonaisrahoitus (KV ) on euroa. Ylitys johtuu mm. arvioitua huonommista pohja-olosuhteista, joka on lisännyt kaivannon tuennan tarvetta. Vuonna 2012 hankkeelle varatuista määrärahoista jäi käyttämättä n euroa. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2013 on noin euroa, joten hankkeen kokonaisylitysarvio on tällä hetkellä noin euron luokkaa. Lisäksi Rymättylän puhdistamon alasajoon ja laitteistojen purkuun tarvitaan vesihuoltolaitoksen käyttötalouteen vuodelle Urakka valmistuu mennessä. Hankkeen lisämäärärahaesitys tuodaan syksyllä käsiteltäväksi toteutuneiden kustannusten tarkentumisen jälkeen. Valtion vesihuoltoavustus voidaan laskuttaan hankkeen valmistuttua. Muilta osin vesihuollon investointikohteet etenevät suunnitellusti. TA toteutunut erotus käyttö-% Taattinen- Rymättylä vesijohto ja viemäri (avustuskohde) , ,28 121,1 % VERKOSTO, vuosikohde , ,15 9,96 % Saneeraus , ,06 Kaukovalvonta , ,05 Toiminta-alueen verkoston täydennykset , ,94 Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen ,00 Pumppaamoiden sähkökeskusten uusinta , ,00 Radioluentajärjestelmä, /vesihuoltoon , ,00 SAARISTON VESIHUOLTO, vuosikohde , ,72 5,1 % Velkuan puhdistamon saneeraaminen , ,72 Saariston verkoston kuntokartoitus ja parantamistoimenpit ,00 SUUNNITTELU, vuosikohde , ,52 54,2 % TULOT Valtion vesihuoltoavustukset ja -tuet (Taattinen - Rymättylä) , ,00 0,0 % 80

83 ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointiosan toteutuminen Itä-Immasen vuodelle 2013 budjetoidusta rakennuskustannuksista säästyy noin euroa. Summa tarkentuu urakan valmistumisen jälkeen laadittavassa taloudellisessa loppuselvityksessä. Säästö saavutettiin hyvän kilpailutilanteen johdosta sekä jättämälle olemassa olevaa asutusta sisältävä rinnekuja saneeraamatta. Itä-Tammiston kunnallistekniikan kokonaisrakentamiskustannukset alittuvat noin eurolla. Hankkeen yhteydessä on toteutettu vesihuoltojärjestelyjä Raision kaupungin alueelle, josta saatavat noin euron tulot eivät näy vielä raportissa. Vuonna 2012 hanke eteni arvioitua nopeammin ja vuoden 2012 määrärahat ylittyivät noin euroa. Vuoden 2013 määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset tarkentuvat syksyllä tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Humaliston asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen ei ole käynnistynyt, koska asemakaava ei ole saavuttanut lainvoimaa. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta odotetaan asiasta päätöstä syksyllä Asian viivästymisen takia vuodelta 2013 jäänee käyttämättä määrärahoja noin euroa, joka on huomioitava laadittaessa vuoden 2014 talousarviota. TA toteutunut erotus käyttö-% ITÄ-IMMANEN , ,82 49,6 % KATUALUEET , ,39 VESIHULTO , ,43 ITÄ-TAMMISTO , ,16 51,5 % KATUALUEET , ,33 VESIHULTO , ,83 HEINÄINEN , ,91 34,5 % KATUALUEET , ,34 PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,57 VESIHULTO , ,00 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,75 10,7 % KATUALUEET , ,77 VESIHULTO , ,98 HUMALISTO , ,60 3,6 % KATUALUEET , ,60 VESIHULTO , ,00 PIRTTILUOTO - KARJA- LUOTO , ,00 19,0 % KATUALUEET , ,00 VESIHULTO , ,00 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen , ,11 11,5 % KATUALUEET , ,46 VESIHULTO , ,65 SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA , ,17 71,0 % KATUALUEET , ,55 VESIHULTO , ,62 81

84 SATAMAN RAPORTTI Satamajohtaja: Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tammi-kesäkuun toiminnasta raportoidaan toimielimille, jotka raportoivat kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Sataman liikenne Sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) oli välillä yhteensä tonnia, mikä on noin 9 % eli tonnia enemmän verrattuna vuoden 2012 vastaavan ajanjakson liikenteeseen. Sataman ulkomaan liikenteen osuus oli kyseisenä ajanjaksona yhteensä tonnia, mikä on yli 81 % kokonaisliikenteestä. Ulkomaan tuonti ( tonnia) on kasvanut 19 % ( tonnia), mutta vienti ( tonnia) puolestaan laskenut 9 % ( tonnia) edellisvuoteen verrattuna. Aluskäyntejä on Naantalin satamassa ollut kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana yhteensä 888 kappaletta, mikä on 11 käyntiä eli noin 1 % enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus on ollut yhteensä yli 5,7 miljoonaa NT, mikä on toistaiseksi noin 5 % (lähes 0,77 miljoonaa NT) enemmän kuin vuonna Tavararyhmittäin tarkasteltuna on nestemäisiä irtolasteja kuljetettu vuoden 2013 tammi-kesäkuun aikana Naantalin sataman laitureiden ja/tai vesialueiden kautta toistaiseksi yhteensä tonnia (sis. ulkomaan viennin ja tuonnin sekä kotimaan rannikkoliikenteen), mikä on noin 25 % eli tonnia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kuluvan vuoden kasvu nesteiden osalta selittyy sillä, että vuonna 2012 Naantalin öljyjalostamolla oli pitkä korjausseisakki, minkä vuoksi raakaöljyä ja öljyjalosteita kuljetettiin öljysataman kautta normaalivuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän. Kuivia irtolasteja on kulkenut sataman kautta kuluvan vuoden aikana yhteensä tonnia, mikä puolestaan on noin 2 % eli tonnia vähemmän viime vuoteen verrattuna. Yksiköidyn tavaraliikenteen (rekat + irtoperät) määrä lautoilla on toistaiseksi ollut yhteensä tonnia (sis. Ruotsin ja Ahvenanmaan liikenteen), mikä on noin 13 % eli tonnia vähemmän vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erilaisia rahtia kuljettaneita kumipyöräyhdistelmiä on Naantalin kautta ulkomaan liikenteessä lautoilla kulkenut yhteensä yksikköä, mikä on noin 12 % eli yksikköä vähemmän kuin vuonna Myös keskipainot ts. lastimäärät per yksikkö ovat pienentyneet viime vuoteen verrattuna. Tyhjien yksikköjen osuus kaikista oli noin 7 %, kun se vuotta aiemmin oli noin 8 %. Lauttaliikenne on vaikeassa markkinatilanteessa sillä matalasuhdanteessa kuljetettava tavaramäärä on vähentynyt ja kuljetusten kokonaismarkkinat Suomessa yleisen heikentyneen taloustilanteen vuoksi kaventuneet. Samaan aikaan on lisäksi esimerkiksi naapurisatamaan tullut lisää rahtikapasiteettia suurempien alusten aloitettua liikenteensä. Sataman käyttötalous Tulot Sataman myyntilaskutusjärjestelmän perusteella tulot vuoden 2013 tammi-kesäkuun osalta olivat euroa, mikä on euroa eli noin 4 % enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Osa laskutuksesta on ilmeisesti kirjautumatta kaupungin kirjanpitojärjestelmään, koska kirjanpitojärjestelmän raportissa ( ) sataman toimintatuotoiksi on ilmoitettu vain noin euroa. Vaikka kokonaisliikenne on kuluvan vuoden aikana kasvanut viime vuoteen verrattuna 9 %, on kasvu ollut kuitenkin arvioitua vähäisempää ja täysin riittämätöntä, jotta satama saavuttaisi talousarviossa esitetyn tulotavoitteen. Puolen vuoden liikenteen perusteella satama arvioi vuoden 2013 toimintatuotoiksi yhteensä euroa. Alkusyksy (elo-syyskuu) tulee näyttämään kuinka paljon on syytä vielä tarkistaa talousarviota toimintatuottojen osalta alaspäin. Viimeaikaiset julkisuudessa esitetyt tutkimus- ja rahoituslaitosten ekonomistien katsaukset ja talouden suhdanne-ennusteet loppuvuoden (sekä myös vuoden 2014) osalta antavat ainakin syytä näin olettaa. Heikkenevä taloustilanne Suomessa luonnollisesti heijastuu Naantalin satamankin liikenteeseen ja erityisesti yksiköidyn, jalostusarvoltaan korkeamman ja kalliimman tavaran kuljetuksiin ja siitä saataviin tuloihin. Menot Kaupungin kirjanpidon mukaan ( ) sataman ulkoiset käyttömenot vuoden 2013 tammi-kesäkuun osalta olivat yhteensä noin euroa, mikä on noin 42,2 % koko vuoden budjetoiduista käyttömenoista (noin euroa). Menot ovat olleet toistaiseksi kokonaisuutena talousarvion mukaista ja hyvin hallinnassa. Laskut toisaalta painottuvat satamassa enemmän loppuvuoteen. 82

85 Toimintakate Kaupungin kirjanpidon mukaan ( ) sataman toimintakate vuoden 2013 tammi-elokuun osalta oli noin euroa. Sataman myyntilaskutusjärjestelmän ilmoittamien tuottojen perusteella laskettu toimintakate on noin euroa, mikä on noin euroa eli noin 19 % enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana ( euroa). Vaikka käyttömenot ovatkin talousarvion mukaista niin tulot jäävät talouden yleisestä heikkenemisestä johtuen huomattavasti arvioitua pienemmiksi ja siksi myös toimintakate tulee jäämään vuonna 2013 arvioitua pienemmäksi. 83

86 84

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot