Aktiivi-Instituutti Työmarkkinakonsultin tutkinto NYT LIINATAAN LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA. Hanketyö Tiina Pylkkönen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktiivi-Instituutti Työmarkkinakonsultin tutkinto NYT LIINATAAN LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA. Hanketyö 1.12.2015 Tiina Pylkkönen"

Transkriptio

1 Aktiivi-Instituutti Työmarkkinakonsultin tutkinto NYT LIINATAAN LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA Hanketyö Tiina Pylkkönen

2 TIIVISTELMÄ Oppilaitos: Aktiivi-Instituutti Koulutus: Työmarkkinakonsultintutkinto Tekijä: Tiina Pylkkönen Hankkeen nimi: NYT LIINATAAN LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA Aika: Joulukuu 2015 Sivuja: 15 Lean, tehokkuutta terveydenhuoltoon tai hukan eli tuottamattoman toiminnon poistoon potilaiden hoidossa, on monessa paikassa nyt kuuma puheenaihe. Kustannus säästöt ja potilasvirtojen nopeampi liikkuminen, sekä toisaalta laadukkaaseen ja virheettömään hoitoon pyrkiminen, asiakas tyytyväisyyden parantaminen ovat ensimmäisiä Leanin kuten myös organisaatioiden päämääriä tänä päivänä. Monessa paikassa on ollut Leanprojekteja ja niillä on saatu aikaan positiivisia tuloksia, mm. potilasvirtauksen nopeutumista, koneiden tai laitteiden käyttöä tehokkaammaksi, sekä pienennettyä toiminnan kustannuksia (HUS kuvantaminen, HUS laboratorio). Lean tarjoaa sopivat ja oivat työkalut jatkuvaan kehittymiseen ja pyrkimiseen juuri oman alansa ykköseksi. Lean periaatteena on kaikki mikä on järkevää tehdä, tehdään mahdollisimman pienellä energialla ja kerralla oikein. Silloin ei tarvitse ottaa ylimääräisiä askeleita, ei tarvitse korjata toisten tekemiä tai itse tehtyjä virheitä, asiat sujuvat ja soljuvat tasaiseen tahtiin linjan läpi. Terveydenhuollossa tämä tuo taas omat haasteensa, koska kyse ei ole liukuhihna työstä vaan potilaiden hoidosta, emmekä pysty arvioimaan, milloin joku henkilö tarvitsee hoitoa tai saapuu sairaalaan, tai kuinka kauan hän hoitoa tarvitsee. Työssäni olen käsitellyt Lean historiaa, sekä Lean menetelmiä ja avannut hieman käsitteitä.

3 Sisällys 1. Johdanto Oma työpaikkani LEAN Historia Käsitteitä Lean prosesseihin vaikuttavia tekijöitä LEAN MENETELMÄT Kanban menetelmä hukan muoto LEAN JOHTAMINEN LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA POHDINTA... 7

4 1. JOHDANTO Työskentelen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), Hyvinkään sairaalassa, Sisätautien vuodeosastolla sairaanhoitajana. Toimin myös Tehyn luottamusmiehenä ja ajankäyttöni on 1 päivä kolmessa viikossa. Osastollamme ollaan toteuttamassa Lean-projektia ja osalle henkilöstöstä on pidetty Lean-projektia avaava koulutuspäivä; Lean-Lego. Minut valittiin osastolta yhdeksi Lean-projektin vetäjäksi ja tämän kautta kiinnostuin enemmän käsitteestä Lean. HUS organisaatiossa on toteutettu Lean-hankkeita jo vuodesta 2010 alkaen. Toimintayksiköistä ensimmäisenä ovat olleet mukana HUS Kuvantaminen, HUSLAB ja Medisiinisen tulosyksikön Jorvin sairaalan päivystys. Leanhankkeissa on ollut mukana yhteensä useampi sata HUS:n työntekijää. Alustavat tulokset kehittämishankkeista ovat olleet erinomaisia ja ne ovat olleet onnistuneita ja tulokset konkreettisia. Selviä kustannussäästöjäkin on raportoitu ja uusien toimintamallien vakiointi on jatkossa avainkysymys. (Mäkijärvi 2013.) 1.1 Oma työpaikkani Hyvinkään sairaala kuuluu Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen, johon kuuluu myös Kellokosken sairaala. Hyvinkään sairaanhoitoalueella työskentelee työntekijää, kun koko HUS-alueen sairaaloissa työskentelee yli Hyvinkään sairaalassa on tarjolla lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluja, ja se on myös päivystävä synnytyssairaala. Sairaalassa on yhteispäivystys, jolloin potilaita tulee iltaisin, öisin ja viikonloppuisin myös Hyvinkään lisäksi muista jäsenkunnista eli Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta. Väestöpohja on yhteensä noin asukasta. Sairaalassa on 4 vuodeosastoa; sisätautien-, kirurgian-, naistentautien-, lastentautien ja neurologian vuodeosasto, lisäksi myös synnytysyksikkö ja tehovalvonta. (intranet.hus.fi.) 2. LEAN Lean on enemmän kuin työkalu tai kehittämismenetelmä, se on toiminnan filosofiaa. Lean on laatujohtamista ja sen periaatteiden soveltamista tuottamiseen. Sillä keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen, ei yksittäisiin asioihin. Lean-menetelmä on osoittanut toimivuutensa myös palvelutuotannon prosessien kehittämisessä. Lean periaatte on, että ne jotka työtä tekevät miettisivät itse, kuinka työ voitaisiin tehdä paremmin. Leanin avulla pyritään asiakastyytyväisyyden sekä laadun parantamiseen ja samalla pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. (Mäkijärvi). Lean ei ole periaate, menetelmä tai työkalu, vaan toimintastrategia. Se on strategia tavoitteen saavuttamiseksi. Lean ei ole myöskään staattinen tila, vaan dynaaminen. Valmista ei tule koskaan, vaan ominaista on jatkuvat parannukset. (Modig, s. 140, 149). Työvaiheiden ja työn standardointi on Leanin perusedellytyksiä. Asiota tehdään eri tavalla, joka lisää virheiden määrää, alentaa laatua ja potilasturvallisuutta. Kun toimitaan vakioidusti suurimmassa osassa työvaiheita jää aikaa ja energiaa muuttaa prosessia tarpeiden niin vaatiessa. Standardointi kohdistetaan toimintoihin, joilla vaikutetaan potilaiden turvallisuuteen, odotusaikoihin, hoidon laatuun tai muihin strategisiin ja tärkeisiin tekijöihin. (Mäkijärvi). Arvot määrittelevät, miten on toimittava riippumatta asiayhteydestä. Arvot antavat perustan, johon jatkuvasti tulee pyrkiä. Periaatteet määrittävät, miten päätöksiä tehdään ja mikä on tärkeintä. Just-in-time ja Jidoka näyttävät suunnan, mihin organisaation tulee kehittyä eli kohti asiakasta. Menetelmät määrittelevät, miten 1

5 tehtävät suoritetaan, joita tekemällä siirrytään oikeaan suuntaan. Pitää olla työkaluja ja on tehtävä toimintoja, että menetelmää voidaan noudattaa. Tämä kaikki on osa järjestelmää, jolla kehitetään jatkuvasti vähän kerrallaan organisaatiota. (Modig, s. 139). Terveydenhuollon Lean-motto johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven sanoin: oikea hoito, oikeaan aikaan, oikealle potilaalle heti ensimmäisellä kerralla Historia Lean-menetelmä ja filosofia kehitettiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeen. Tosin viitteitä löytyy jo aiemmin kirjoituksista vuodelta Kehittämistyössä ovat olleet myös mukana amerikkalaiset ja saksalaiset teollisuuden prosessiosaajat. Japanilaisen autonvalmistajan Toyotan piti kehittää vaikeissa ja puutteellisissa olosuhteissa toisen maailmansodan jälkeen valmistusmenetelmiä, joissa laatua kehitettiin parantamalla tuottavuutta ja laskemalla kustannuksia. Tästä alkoi Toyotan maailmanluokan menestystarina. (Mäkijärvi). Lean termin keksi vuonna 1988 amerikkalainen Jon Krafcik ja sana tarkoittaa suomennettuna hoikka, laiha, niukka tai vähärasvainen. Tarkoituksena siis poistaa kaikki turha ja tarpeeton eli hukka pois. Kysymyksessä turhan tai tarpeettoman poistossa ei kuitenkaan ole työntekijöiden vähentäminen vaan lean periaatteisiin kuuluu työntekijöiden arvostaminen. Tarkoitus ei ole myöskään hiostaa työntekijöitä, että tehtäisiin asioita nopeammin vaan tehdä asiat järkevämmin ja tätä kautta nopeuttaa prosesseja. Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) määrittelemänä lean sanana tarkoittaa työ, tila, välineet, investoinnit kaksi kertaa paremmalla laadulla ja turvallisuudella. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana on huomattu Leanmenetelmän soveltuvan myös monille muille aloille kuten esim terveydenhuoltoon. (Mäkijärvi) Käsitteitä Muda Hukka eli asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton aika, palvelu, työ tai jokin muu. Mura Epätasaisesti jakautunut työmäärä. Kanban Kortti tai signaali, jolla ohjataan materiaalin, esimerkiksi varaston tarvikkeiden liikkeitä tai tilauksia. JIT Just In Time; tarvikkeet, työvaiheet yms. saapuvat juuri oikealla hetkellä paikalle Jidoka Autonomaatio, joka tarkoittaa inhimillisen älyn kytkemistä koneeseen joka pysähtyy mikäli ongelmia esiintyy VSM Value Stream Map; Prosessikaavio eli arvovirtakartoitus, joka näyttää prosessin eri vaiheet, lisäarvoa tuottavat, odotusajat, tietovirrat, kommunikaatiokohdat. Value Stream Arvovirta eli koko potilas- tai tuotantoprosessin kuvaus 5S Sort, Store, Shine, Standardize, Sustain Virtausyksikkö Asiakas / Potilas Arvoa tuottava aika Lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa vietettävä aika, esimerkiksi 10 min Ajanjakso = Läpimenoaika, jolla tarkoitetaan prosessin alkamisesta alkavaa aikaa prosessin päättymiseen Potilaan / Asiakkaan saapuminen esimerkiksi ensiapuun ja sieltä lähtemisen välinen aika, esimerkiksi 30 min Virtaustehokkuus = Arvoa tuottava aika 10 min : Ajanjakso 30 min = 33 % Arvoa tuottavat toiminnot suhteessa läpimeno aikaan. Se mittaa kuinka paljon virtausyksikkö jalostuu tiettynä ajanjaksona. (pitkään kypsytetty juusto tai vuosikerta viini, jossa sillä on suurikin merkitys) Välitön tarve esimerkiksi diagnoosi kurkkukipu Välillinen tarve Itse kokemus 2

6 2.3. Lean prosesseihin vaikuttavia tekijöitä Prosesseissa on aina vaihtelua ja vaihtelut vaikuttavat prosesseihin. Prosessien vaihteluun vaikuttavat resursseiden vaihtelut, joita ovat esimerkiksi käyttöjärjestelmän hitaus tai lääkärin ajankäyttö potilaan kanssa. Myös hoitajan kokemuksella verrattuna aloittelevaan hoitajaan on merkitystä tai kuinka motivoitunut hoitaja selviää askareistaan nopeammin kuin väsynyt hoitaja. Virtausyksiköt aiheuttavat vaihtelua, jos esimerkiksi jonkin asian käsittelyssä menee kauemmin aikaa. Ulkoisina tekijöinä prosessien vaihtelussa on epätasaisin väliajoin saapuvat potilaat. Riippumatta siitä, mikä tekijä aiheuttaa vaihtelua, sitä kuitenkin syntyy, joka vaikuttaa siihen kuinka kauan potilaalta (virtausyksiköltä) kuluu prosessin läpikäymiseen. Kun prosessin virtausyksiköt ovat ihmisiä ja heidän tarpeensa ovat yksilöllisiä, aiheuttaa se pelkästään jo vaihtelua jolta ei voi välttyä. (Modig, s ). Leanin toimintastrategian tavoitteena on parantaa virtaustehokkuutta kuitenkaan luopumatta resurssitehokkuudesta, mieluummin vielä niin että resurssitehokkuuskin paranisi. Hyvä resurssitehokkuus aiheuttaa paljon keskeneräisiä virtausyksiköitä, jolloin virtaustehokkuus vähenee kun virtausyksiköiden määrä kasvaa. Tätä kutsutaan Littlen laiksi. Kun virtaustehokkuutta parannetaan, vähennetään samalla keskeneräisten virtausyksiköiden määrää eli asiakasjonot lyhenevät. Tällöin työskennellään nopeammin ja lisätään resursseja. Samalla pyritään myös poistamaan prosessin vaihtelun eri muotoja. Jos parannetaan resurssitehokkuutta, sitä todennäköisemmin virtaustehokkuus kärsii. (Modig, s ). Pullonkaula ongelma eli pullonkaulojen laki aiheutuu prosessien vaihtelujen vuoksi. Ennen pullonkaulaa muodostuu jono, jolloin pullonkaulan jälkeen tulevat toimintovaiheet joutuvat odottamaan eli heillä on vähemmän tekemistä. Vaikka pullonkaulan eliminoisi resursseja lisäämällä, se ilmaantuu jossain muualla. (Modig, s ). 3. LEAN MENETELMÄT Lean tuo esille joukon perustyökaluja, joiden soveltamiseseen ei tarvita kuin annos maalaisjärkeä. Perustyökaluilla päästään hyvään alkuun ja mikä tärkeintä, kehittämisessä henkilöstö on avainroolissa. Heidän tietämyksensä, hiljainen tietonsa on äärimmäisen tärkeää pysyvien parannusten aikaansaamisessa Lean työkaluilla. (laatumatkalla.fi). Kansanomaisesti voi siis sanoa, että Lean Management on laiskuusperiaatteen noudattamista eli kaikki mikä tehdään, tehdään mahdollisimman pienellä energialla ja kerralla oikein. Silloin ei tarvitse ottaa ylimääräisiä askeleita, ei tarvitse korjata toisten tekemiä tai itse tehtyjä virheitä, asiat sujuvat ja soljuvat tasaiseen tahtiin linjan läpi. (laatumatkalla.fi) Visuaalinen ohjaus Visuaalisen ohjauksen tarkoituksena on tehdä toiminta näkyväksi. Näkyvällä toiminnalla näemme nopeammin ongelmat ja poikkeavat olosuhteet. Näkyvä toiminta myös ilmiantaa hukan välittömästi. Silloin niihin voidaan puuttua nopeammin ja ne voidaan ratkaista muuttamalla prosessia. Visuaalisella ohjauksella voidaan poistaa informaation puutetta, esim. voiko potilas kotiutua, onko lääkitys tarkistettu. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voidaan vastata jo ennalta. Visuaalinen ohjaus on enemmän ongelmia ennalta ehkäisevä asenne kuin erikoismenetelmä. (Mäkijärvi) S menetelmä 5S menetelmän avulla työpisteen järjestys ja organisointi tapahtuu parhaiten. Menetelmän 5S tulevat japanin sanoista seiri eli lajittele, tarpeettomat tavarat pois, seiton eli varastoi järkevästi, seiso eli pidä itse työpisteesi siistinä, seiketsu eli mieti itse työpisteesi järjestelyt, sekä shitsuke eli pidä yllä edellistä 4S jatkuvasti. 5S on tapa järjestellä työt siten, että ne on turvallisempi, helpompi ja tehokkaampi suorittaa koko ajan. Hyvä sääntö varaston järjestämiseen on pidä joka tunti tarvittavat tavarat kädenmitan päässä, joka työvuoro tarvittavat tavarat lyhyen kävelymatkan päässä jne. (Mäkijärvi). Lyhyesti: kaikella on paikkansa ja kaikki on paikoillaan. Jokainen itse ja jokainen tiimi vastaa, että kaikki on 3

7 järjestyksessä, siisteys ja järjestys ovat kunnossa, kaikkien materiaalien ja välineiden käyttö- ja säilytyspaikat on harkiten mietitty ja päivän päättyessä jokainen hoitaa osaltaan asiat kuntoon. Seiri eli Sort Selvitä ja säilytä ne mitä tarvitset työssäsi, poista muut Seiton eli Set in order Sijoita paikalleen; rakenna työpisteesi siten, että voit nähdä kaiken mitä tarvitset tehdäksesi työsi ja saat sen käyttöösi helposti. Seiso eli Shine Siisti; Tarkista ja puhdista työpisteesi ja laitteesi ja käsittele niitä niin, että havaitset heikkoudet ja korjaat ne ennen ongelmien esilletuloa. Seiketsu eli Standardize Sovi pelisäännöt; Määritä säännöt, jolla työpaikkasi pysyy järjestyksessä. Shitsuke eli Sustain 5S:n otetaan osaksi päivittäistä toimintaa ja toteutetaan aikaisempia 4S:ää, jottei palata vanhoihin tapoihin. (Eloranta & Korhonen, 2014) Kanban menetelmä Kanban menetelmä hyödyntää värejä ja fysikaalista signaalia, esim kortti ja muovilaatikot. Työpisteessä tai varastossa voi olla kanban-kortti, josta näkee, milloin on aika tilata tavaraa, keneltä ja millainen määrä. Menetelmä on käytännöllinen tapa varmistua siitä, että tavaraa on saatavilla. Ongelmien toteamisen sijaan keskitytään niiden ratkaisuun. (Mäkijärvi) hukan muoto 8 hukan (Muda) muodossa yritetään eliminoida 8 asiaa, esimerkiksi turhien liikkeiden ja materiaalien siirtojen eliminointia, odotusaikojen lyhenemistä ja henkilöstön kykyjen ja osaamista ottamista käyttöön eli alikäytön poistamista. Hukkana siis nähdään kaikki toimenpiteet ja työvaiheet, jotka kuluttavat resursseja mutta eivät kuitenkaan lisää tuotteen arvoa. Seuraavassa tarkemmin kuvattu kohta kohdalta kaikki 8 hukkaa. ( Ylituotanto, jolloin tehdään enemmän kuin tarve esim. tarpeettomia testejä, laboratoriokokeita ja toimenpiteitä. Tehdään asioita, joita ei tarvita esim. potilaalle lisäarvoa tuottamattomia käyntejä, kontrolleja, lääkkeitä jne. Odottaminen, potilas odottaa että jotain tapahtuu esim. vastaanottoaikaa, takaisinsoittoa. Ammattilainen odottaa potilasta tai puuttuvaa tietoa ja kun tieto puuttuu esim. vastausviiveen takia. Kuljetus, tuottaa myöhästymisiä ja kuluttaa aikaa. Mitä kaikkea kuljetetaan paikasta toiseen? Tarvitaanko ollenkaan, eli turhaa kuljettamista. Ylityö, kun asioita joudutaan tekemään uudelleen syystä tai toisesta esim. virheen takia. Saman tiedon syöttäminen uudelleen esim. potilaalta kysytään samat tiedot moneen kertaan. Vastaukset turhiin kysymyksiin, kysytään samaa asiaa monilta eri ihmisiltä. Varastointi, tarvitsee tilaa ja hallinnointia = pöytätilaa, sähköpostin koko, odotustilat potilaille, ylimääräiset vuodepaikat jne. Jonolistat, lähetepinot, jotka varastoidaan ja käsitellään kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Vanhoja dokumentteja, tavaroita esim. sähköpostissa vanhoja viestejä tai sähköpostissa paljon käsittelemättömiä viestejä. Tarpeeton liike, jos työpiste ei ole järjestetty työtehtävän mukaisesti. Kulkeminen ja nostot, kääntymiset ja välimatkat. Tavaroiden ja ihmisten etsiminen. Palveluvirheet, väärät tai virheelliset suoritteet, väärä lääkitys, väärä potilas. Viivästynyt diagnoosi tai hoito, joka johtaa komplikaatioihin. Käyttämätön osaaminen, kun kaikkien osaamista ei hyödynnetä työssä ja työn kehittämisessä. Puutteellinen kokoustekniikka. Puutteellinen kommunikaatio. ( 4

8 4. LEAN JOHTAMINEN Ihmisten kehittäminen tarkoittaa kyvykkäiden johtajien ja työntekijöiden osaamisen kasvattamista täyttämään työtehtävien vaatimukset. Lean-johtaminen luo siis organisaatiolle merkityksiä joita syntyy, kun ratkaisemme aitoja ongelmia. Leanjohtamisessa tunnistetaan tuotteiden arvovirtoja erilaisille asiakkaille. Hyvä johtaja tunnistaa asiakkaiden kokemia arvoja. Lisäksi hän tekee arvovirrasta näkyvämpää koko organisaatiolle. Lean-kulttuurin luomisessa ja -menetelmien käytössä on johdolla ja esimiehillä avainasema. Johtajien täytyy tiedostaa ettei mikään ole täydellistä, mutta silti on pyrittävä parempaan. Johtajien tehtävä on kannustaa ja sitouttaa työntekijät toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Tavoitteena on täydellinen prosessi ja korkea laatu, jota kohti edetään jatkuvan parantamisen avulla. Lean-organisaatiossa kulkevat tavoitteet ja strategia ylhäältä alas ja ideat sekä ratkaisut alhaalta ylöspäin. Lean-johtaja ei ole diktaattori eikä huippudelegoija, vaan he määrittelevät ja selittävät tavoitteet, näyttävät yhteisen suunnan ja reitin ja auttavat tiimiä voittamaan tielle tulevat esteet. Taitava esimies osaa haastaa tiiminsä etsimään ratkaisuja ongelmiin sekä antaa heille tukea ja aikaa riittävästi. Lean-johtaminen arjessa sisältää mm. prosessin toistuvaa auditointia, toiminnan mittareita, päivittäisiä lyhyitä tiimipalavereita, kehitysprojektien eli kaizen ja ehdotusten eteenpäin viemistä. (johtajuus.com). Yksi Lean-johtamisen periaatteita ovat, että päätökset tehdään pitkän tähtäimen filosofian ja tavoitteiden pohjalta. Oikea prosessi tuottaa oikeat tulokset. Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kehittäminen tuottaa lisäarvoa organisaatiolle. Ongelmien ratkaisussa paikan päällä perehtyminen, huolellinen ratkaisuvaihtoehtojen mietintä ja 29 konsensus, nopea toiminta ja jatkuva ajatusten vaihto ja parantaminen antavat parhaan tuloksen. Toyota määritteli johtajiensa tueksi seuraavat kolme asiaa: Mene katsomaan ja olemaan läsnä eli johtajan tulee olla läsnä siellä, missä työtä tehdään. Kysy miksi-kysymyksiä päivittäin. Osoita kunnioitusta eli kunnioita ihmisiäsi. (johtajuus.com). 5. LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA Lean, jonka juuret ovat tehdasteollisuudessa, sen erilaisia ajattelumalleja on sovellettu vaihtelevin menestyksin terveydenhuoltoon. Terveydenhuolto, joka on hyvin monimuotoinen, eikä sitä voi tarkastella samalla tavalla kuin yhtä toimialaa, koska se sisältää erilaisia toiminnallisia logiikoita eli moodeja, kuten päivystys, elektiivisten- tai kroonisten potilaiden hoiva. ( Terveydenhuollossa Lean ajattelun tavoitteena on linjatuotanto, johon pyritään tuotteistamalla hoitopolkuja tietyille sairaus- tai potilastyypeille. Toimenpiteiden ja läpivirtausaikojen standardoinnin ollessa hankalaa muodostetaan kapeasti määriteltyjä hoitopolkuja, jolloin ne heikentävät tehokkuutta, jos niillä ei ole riittävää ja tasaista volyymia. ( Lean-ajattelun ongelmakohdat terveydenhuollossa ovat: Asiakasarvon määrittäminen on vaikeaa, koska arvo määräytyy siitä, mistä asiakas on valmis maksamaan. Monikaan potilas ei tiedä, mikä tuo hänen tilanteeseensa terveysarvoa. Asiakaslähtöisyys vaikea toteuttaa, koska potilas on palvelujen loppukäyttäjä, mutta terveydenhuollossa asiakkuudessa on muitakin osapuolia, kuten rahoittaja, työnantaja ja terveysviranomaiset. Hukka on vaikea määrittää, sillä jos arvoa ei voida yksiselitteisesti määrittää, ei voi selkeästi sanoa, mikä on ei-arvoa eli hukkaa. Esimerkiksi onko lisätutkimus arvoa vai ei? Laadun hallinta on vaikeaa, koska ei ole välineitä havainnoille, esimerkiksi että kolmannes ongelmista johtuu asiakkaasta itsestään. Läpimenoajan eli vaiheajan vakiointi on hankalaa, koska potilaan kliininen kuva on epävarma, jolloin potilasprosessia ei voida suunnitella, aikatauluttaa tai resursoida etukäteen. Prosessien selkeyttäminen on vaikeaa, koska teollisuudessa prosessit ovat määrättyjä ja polkuriippuvaisia kun 5

9 taas terveydenhuollossa tilanne on toinen. Kysynnän hallinta on hankalaa, sillä virtausta ei pysty tasapainottamaan, kuten vakavat ja kiireelliset tapaukset. Suppealla Lean ajattelulla sovelletaan siellä missä voidaan soveltaa, mutta joka tapauksessa tulee pyrkiä yleisiin Lean tavoitteisiin, joita ovat resurssi- ja virtaustehokkuuden optimointi, sekä laadun eli virheettömyyden ja potilasturvallisuuden maksimointi. ( Kysynnän ja tarjonnan taulukko: Moodit, Kysyntä, Tarjonta ja Aikaperspektiivi ( MOODI KYSYNTÄ TARJONTA AIKAPERSPEKTIIVI 1. Preventio Kohonnut riski Ennakolta ehkäisevää neuvontaa ja ohjausta 2. Päivystys Kiireellinen ja/tai vakava. Satunnainen, monia ongelmatyyppejä 3. Käynti Kiireetön, pienehkö, suppea resurssikysyntä 4. Projekti Harvinainen, monimutkainen, monitoimija Pelasta, stabiloi tila, ehkäise pysyvä vamma Tulevaisuus: mitä tapahtuu, jos mikään ei muutu? Kiireellisyys: paljonko on aikaa? Yhden ongelman ratkaisu Tässä ja nyt: mitä voimme tehdä kun olet täällä? Monien resurssien & prosessien orkestrointi Synkroninen: mitä kaikkea tämä tapaus vaatii? 5. Elektiivinen Täsmädiagnoosi Täsmätoimenpide, Deadline: valmistelut ja määrä- muotoinen toteutus aikataulun prosessi mukaan. 6. Parantava hoito Kompleksinen ongelma, paranemisen mahdollisuus Prosessi muutama kerrallaan suunnitellaan Kehkeytyvä, vaihe päättyvä 7. Hoiva Krooninen, päättymätön, Oireen mukainen, lieventävä, ylläpitävä Jatkuva rytmi iteroituva, Tässä taulukossa on huomioitavaa, että yksi potilas voi olla useammassa moodissa ja siirtyä niistä toiseen. Nämä moodit ovat toiminnallisen logiikan ei diagnoosin mukaisia ryhmittelyjä. Esimerkiksi raskaus ja metabolinen oireyhtymä ovat eri asioita, mutta molempiin liittyy ennalta ehkäisevän moodin elementit: kohonnut riski, terveyskäyttäytyminen sekä säännöllinen seuranta. Tekonivel- ja kaihikirurgia toimivat samalla ohjauslogiikalla, kun taas hankalat nuorisopsykiatriset tapaukset ja vaikeat palovammat vaativat projektimoodia eli suunnitellaan hoito kokonaan alusta. ( Terveydenhuollosta löytyy esimerkkejä yhteen moodiin keskittyvistä organisaatioista, koska yhtä moodia on helpompi johtaa. Esimerkkinä tekonivelsairaala (elektiivinen), terveyskioski (käynti) tai kipuklinikka (projekti). Sairaaloissa joudutaan väistämättä toimimaan useassa moodissa, kuten esimerkiksi synnytystoiminnassa tulee olla neljä moodia: preventio eli neuvola, käynti eli ongelmaton alatiesynnytys, elektiivinen eli suunniteltu sektio, ja päivystys eli ennustamaton kriisi. Sairaalat ovatkin monimoodiorganisaatioita jotka ovat johtamisen kannalta haastavia ja häiriöalttiita. Moodiajattelulla pystytään tunnistamaan sekä ratkaisemaan ongelmia, sillä potilaan siirtyminen moodista toiseen on usein ongelmallista, joten tähän olisi syytä kehittää erilaisia rutiineja. ( 6

10 6. POHDINTA Lean, tehokasta terveydenhuoltoa eli halvempia terveyspalveluja vähemmillä resursseilla, mikä ei kuitenkaan ensimmäisenä tarkoita sitä, että hoitohenkilökuntaa lomautettaisiin tai irtisanottaisiin. Ihanteellinen tilanne olisi, että hoitaja vain hoitaisi ihmistä ja sanelisi työnsä tuloksia sanelukoneelle ja joku toinen kirjaisi ne järjestelmään. Tällöin hoitajalla jäisi enemmän aikaa potilaalle, johon hänet alun perinkin on palkattu eli hoitamaan potilasta. Nykyään tuntuu, että hoitajan aikaa vievät kirjaamiset koneelle. Koko ajan tulee jonkinlaista kaavaketta ja kyselyä, mitä pitää vielä oman työnsä ohessa täyttää. Kaikki tämä on viimekädessä pois potilastyöstä. Leanissa on tärkeää sitouttaa koko henkilöstö uuden työtä helpottavien ideoiden kehittämiseen yhdessä työnjohdon kanssa. On tärkeää myös, että esimiehet näkyisivät kentällä. Tämä muuttaisi myös vanhaa hierarkista johtamiskulttuuria eli osastonhoitajien miksei myös ylihoitajien / osastoryhmäpäälliköiden näkyvyys paranisi osastolla. Tämä auttaisi ajatukseen, että kaikilla on sama päämäärä eli puhalletaan yhteen hiileen ja jokainen työntekijä on itse vastuussa yhteisen työn laadusta, joka on yksi Lean periaatteista. Virheen sattuessa ei etsitä syyllistä vaan mietitään, miten näin pääsi käymään ja kehitetään yhdessä toimintaa niin, ettei virheitä sattuisi. Omasta mielestäni liinaus on varteenotettava vaihtoehto. Hoitotyön menetelmät ja hoitotyö itsessään kehittyy koko ajan. Emme saa olla rauhassa tai keskittyä hoitotyöhön, kun koko ajan täytyy kehittää jotain. Potilas tai asiakas tuntuu jäävän monta kertaa muutoksien jalkoihin, kun työ on muutakin kuin potilaan hoitamista. Kirjaaminen vie yllättävän paljon aikaa pois potilastyöstä. Hoitotyötä voisi muutenkin kehittää Leanin avulla parempaan suuntaan, jolloin jäisi pois päällekkäisyyksiä ja turhia tutkimuksia. Liinauksessa on monia hyviä puolia, kuten henkilöstön sitouttaminen yhteen hiileen puhaltamisella, joka toisi moneen työyhteisöön kaivattua yhteisöllisyyttä. Lean johtamisesta saisimme työpaikoille kaivattua johtamisen näkyvyyttä ja henkilöstön kannustamista, sekä arvostamista. Tällä hetkellä kun tuntuu siltä, ettei johtajia näy, kun he istuvat kokouksissa tai omissa huoneissaan. 7

11 LÄHTEET Eloranta, Juuso & Korhonen, Esko HUS-Kuvantaminen Modig, Niklas & Åhlström, Pär Tätä on lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin. Mäkijärvi, Markku LEAN-menetelmä suomalaisessa terveydenhuollossa kokemuksia ja haasteita HUS:ssa. Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Internet: Luettu Junkkari, Jari Luettu Moisio, Jussi %E2%80%93-uutta-vaiko-vanhaa-prosessityossa/ Luettu Pesonen, Katja. PDF-tiedosto. hoitotyohon_hukkatyo_ja_lean_ajattelu_ terveydenhuollossa_kuvat_poistettu.pdf Luettu Lillrank, Paul. PDF-tiedosto. Luettu Luettu

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA

TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA TOIMINTAPROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA OHJAUSRYHMÄ 24.10.2014 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Asiakkaalle arvoa tuottava työ (LEAN) Päivän työn organisoinnista nousseita

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin

Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin Jussi Heikkilä 1 - Miia Martinsuo 2 Niin kutsuttuja Lean-kehitysmenetelmiä käytetään

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula

Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula 5.10.2016 LEANin 4 periaatetta Tiimityö saadaan yhdessä aikaan Viestintä kokonaiskuva ja tilannetieto Resurssien tehokas hyödyntäminen ja hukan poistaminen Jatkuva

Lisätiedot

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

LEAN-AJATTELU TERVEYDENHUOLLOSSA

LEAN-AJATTELU TERVEYDENHUOLLOSSA LEAN-AJATTELU TERVEYDENHUOLLOSSA 1 Tiivistelmä Lean on yksi monista tuotantotaloudellisista koulukunnista, joiden juuret ovat tehdasteollisuudessa. Koulukuntien ajattelumalleja on sovellettu terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmä:

Laadunhallintajärjestelmä: Laadunhallintajärjestelmä: ISO 9001:2008 vs 2015 Kirsi Andersson, TTY Mitä eroa on ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015? Johtajuus korostuu Johtajuus saa uudessa standardissa enemmän painoarvoa. 2008 standardi

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S Oh Heidi Mielonen 2.11.2015 VANHUSPSYKIATRIAN OSASTO 55 Osastomme on 15-paikkainen suljettu osasto Osastollamme hoidetaan psykiatristen potilaiden lisäksi muistipotilaita,

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS. Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015

PALVELUOHJAUS. Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015 PALVELUOHJAUS Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015 Anu Pihl 16.4.2015 PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus 80-90% 10%-20% Palveluihin ohjaus/ palveluneuvonta Palveluissa ohjautuminen palveluohjaus

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

4 askelta kohti Lean-tuotantoa. Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen

4 askelta kohti Lean-tuotantoa. Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen 4 askelta kohti Lean-tuotantoa Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen 1 Sisällys Sisällys s. 2 Lukijalle s. 3 Mitä Lean on? s. 4 Kohti Lean-päivittäisjohtamista s. 6 Järjestelmän rooli Lean-päivittäisjohtamisessa

Lisätiedot

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy Lean Moniko kuullut? Moniko soveltanut? Käytännön esimerkki Lean historiaa -> Lean historiaa -> Lean on kehittynyt käytännön toiminnan kautta ja nykyisin käytössä sadoissa tuhansissa organisaatiossa eri

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland Lean-ajatusmalli Valunkäytön seminaari 30.03.2017 Kalle Arsalo 19.8.2015 Suomen Lean-yhdistys ry Aatteellinen v. 2009 perustettu henkilöjäsenyhdistys

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE 1 Case: Vantaan Energia Case: Vantaan Energia Oy Turvallisuushavainnot 2013 CASE: Vantaan energia Oy Kehitysprojektit 2013-14 Turvallisuustilastojen

Lisätiedot

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Maailmanlaajuiset Toyota Way - arvot ovat Toyota-toiminnan kivijalkana Tavoitteena on saumaton yhteistyö

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta liinaa seminaari Esimerkkejä Kemin ja Pellon lean-hankkeesta

Tulevaisuuden kunta liinaa seminaari Esimerkkejä Kemin ja Pellon lean-hankkeesta Tulevaisuuden kunta liinaa seminaari 26.1.2017 Esimerkkejä Kemin ja Pellon lean-hankkeesta Aki Pekuri, projektikoordinaattori aki.pekuri@kemi.fi 040 183 7463 Esityksen rakenne Tulevaisuuden kunta liinaa

Lisätiedot

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI Lauri Merikallio MITÄ ON LEAN-AJATTELU? Maksimoi arvoa asiakkaalle, käyttäjälle Minimoi hukkaa eli kaikkea

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla

Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla 24.3.2015 Henkilöstonjohtamisen seminaari Tomi Järvinen, Lean Six Sigma Expert Business Excellence Finland Oy 1 Tarvitaan ajatustavan muutosta

Lisätiedot

Suomen terveyspalvelujärjestelmä, sen rahoitus ja kehittämistarpeet

Suomen terveyspalvelujärjestelmä, sen rahoitus ja kehittämistarpeet 1 Terveysakatemia Oulu, 23.8.2010 Suomen terveyspalvelujärjestelmä, sen rahoitus ja kehittämistarpeet Paul Lillrank Professori Tuotantotalouden laitos, Aalto yliopisto Hallituksen puheenjohtaja Nordic

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju LEAN? VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju Millaisia ongelmia LEAN ratkaisee? Hidaste

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016 Tuottavuutta Metsästämässä Aapo Varis / 3.5.2016 Sisältö Johtaminen tuottavuuden inhimillinen ulottuvuus Toiminnan kehittäminen Taloudellisten resurssien käyttö Tuottavuus = Tuotos/Panos Panokset: Yritys

Lisätiedot

TUKI-palvelut tulevaisuudessa

TUKI-palvelut tulevaisuudessa TUKI-palvelut tulevaisuudessa en piirretty viiva Päätösseminaari 6.9.2011 Tampere-talo projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen Esityksen sisältö Mitä tukipalvelut ovat? Kuka tuottaa tukipalveluita? TUKI

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kouluttaja. Koulutus ja työkokemus:

Kouluttaja. Koulutus ja työkokemus: Lean ja Six Sigma ------ Tehokkuutta palvelu- ja tuotantotoimintaan Paikka: Henry Aika: 23.9.2009 2009 Quality Knowhow Karjalainen Oy. All Rights Reserved. Kouluttaja 2 Koulutus ja työkokemus: Six Sigma

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd

Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa ja Matti Torkkeli Paineita kuntataloudelle Menojen kasvu Ikääntyvä väestö Kallistuva terveydenhuolto Kasvava työttömyys ja toimeentulo-ongelmat

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014 Petri Pommelin kehittämispäällikkö Potilasturvallisuus on IN Potilasturvallisuusstrategian päivitys?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua

Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua Preanalytiikka tärkeä osa analytiikan laatua Preanalytiikka Preanalyyttinen vaihe SFS-EN ISO 15189: 3.10 Tutkimusta edeltävät toimenpiteet Preanalyyttinen vaihe Kliinikon pyynnöstä käynnistetyt toimenpiteet/vaiheet

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla 2015 Atte Niittylä Liiketoimintajohtaja Megaklinikka Oy Megaklinikka Oy Kotimainen innovatiivinen yritys, perustettu 2010 18 hoitohuoneen moderni klinikka Helsingissä

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

SoTe tulee miten muuttuvat hoitoprosessit? Markku Mäkijärvi HUS

SoTe tulee miten muuttuvat hoitoprosessit? Markku Mäkijärvi HUS SoTe tulee miten muuttuvat hoitoprosessit? Markku Mäkijärvi HUS soitin sata kertaa mutta kukaan ei koskaan vastannut missä on nykyaikaiset nettipalvelut?! lääkäri puhui mumisten vain tietokoneruudulle

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys

Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys Tarkoituksena on tarkastella aikajanaa, siitä hetkestä kun asiakas antaa tilauksen & asiakas saa lähetteen siihen kun asiakas on maksanut laskun & asiakas

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä 18. -19.5.2017 24.05.2017 PPL Mikä ihmeen Seututerveyskeskus Seututerveyskeskus on

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE Tehyn neljä pointtia Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi hoitajia? Riittävätkö rahat? 1. 2. 3. 4. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Tietohallinto. Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Historiaa.. Tietohallinto 2012 Tekstiviestipalveluita terveydenhuollossa Ajanvarauksen

Lisätiedot

5S & MUUT PERUS-LEANTYÖKALUT TYÖOLOSUHTEIDEN HELPOTTAJANA JA TUOTTAVUUDEN TUKENA

5S & MUUT PERUS-LEANTYÖKALUT TYÖOLOSUHTEIDEN HELPOTTAJANA JA TUOTTAVUUDEN TUKENA 5S & MUUT PERUS-LEANTYÖKALUT TYÖOLOSUHTEIDEN HELPOTTAJANA JA TUOTTAVUUDEN TUKENA J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 09/2012 1 Kaikki arvoa lisäämätön on hukkaa Lean-ajattelu koostuu: o Tunnista mikä luo arvoa

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Lean kehittäminen terveydenhuollossa. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi

Lean kehittäminen terveydenhuollossa. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Lean kehittäminen terveydenhuollossa Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Lean = filosofia! Sarja käsitteitä, periaatteita ja työkaluja, joiden avulla asiakkaalle tuotetaan eniten lisäarvoa vähimmillä resursseilla

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen uuden sairaalan toimintojen luomisessa, Case Espoo Juha Metso

Prosessien kehittäminen uuden sairaalan toimintojen luomisessa, Case Espoo Juha Metso Prosessien kehittäminen uuden sairaalan toimintojen luomisessa, Case Espoo Juha Metso 24.8.2017 Asiakaskeskeisyys Asiakas on oman hoitonsa ja kuntoutumisensa avainpelaaja Sairaalassaoloaikana voi osallistua

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot