Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta"

Transkriptio

1 Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja Tkt Veli-Pekka Saarnivaara VPSolutio VPSolutio/V-P Saarnivaara

2 SLP/Excellence -kilpailu ja EFQM-malli Excellence Finland kehitysohjelma korvannut laatupalkintokilpailun Käytössä 2010 Excellence malli Arviointi-tasolla fokus kehittävässä palautteessa Finaalissa haetaan parasta BM-tasoa ja julkisuutta Sivu 2 DM Copyright Tekes

3 EFQM on vuonna 1988 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö, ylläpitää EFQM Excellence -mallia Brysselistä käsin. 500 jäsenorganisaatioita 50 eri toimialalta. 30,000 organisaatiota Euroopassa käyttää mallia. Yli 4,500 verkostojäsentä, asiantuntevaa neuvontaa ja fasilitointia tarjoalla lähes kaikissa Euroopan maissa Board of Directors Multinationals Education SME s Health Care Not for profits Telecom VPSolutio/V-P Saarnivaara

4 EFQM Excellence -mallin ydin on Corporate Excellence -käsite Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset Arvioinnissa selvitetään organisaation kehittymishakuisuus ja kyvykkyys täyttää keskeisten sidosryhmien odotukset Toimintaa ja tuloksia arvioidaan erikseen 9 osa-alueella yhteensä 34 arviointikohdassa asteikolla % pistettä on maksimi, mutta käytännössä 600 pistettä on jo erinomainen tulos ja 800 lähentelee korkeimpia koskaan saavutettuja EFQM:n malli tukee omaa käsitystäni siitä, että laadunhallinta ei ole erillinen toiminto, vaan laadunhallinta pitää olla integroitu organisaation kaikkien toimien elimelliseksi osaksi.

5 EFQM on hyvä työkalu arvioida organisaation toiminnan erinomaisuutta. Laadunhallinta on elimellinen osa organisaation johtamista, toimintaa ja kehittämistä ei erillinen toiminto. Toisaalta johtamisen ja kehittämisen elementit pitää hahmottaa toisin kuin onnistumisen mittaamisen elementit EFQM arvioinnit Tekesissä : Vuosittaiset johtoryhmän itsearvioinnit 2003: Henry:n Henkilöstöjohtamisen laatupalkinto (ulkoinen arviointi osittain EFQM-kriteeristöllä) 2004: Yksi kolmesta VM:n valitsemasta kansallisesta hyvästä käytännöstä (ulkoinen arviointi CAF-/EFQM-kriteeristöllä) 2005: Kunniamaininta Suomen laatupalkintokilpailussa ( pist.) : Johtoryhmän itsearviointeja (räätälöity toteutustapa) 2010 Kansainvälinen vertaisarviointi (INNO-Partnering Forum) 2011/2012 Excellence Finland ohjelman kehittävä arviointi 2012 Excellence Finland laatupalkintokilpailun voitto (600+ pistettä) Suomen laatupalkintokilpailu 2005 kunniamaininta johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä ja osallistamisesta Henkilöstöjohtamisen laatupalkinto 2003 Excellence Finland 2012 voitto 2012 Excellence Finland 5 Star VPSolutio/V-P Saarnivaara

6 Erinomaisuuden tavoittelu on jatkuva prosessi Tekesin toiminnan kehittyminen 2000-luvulla VPSolutio/V-P Saarnivaara

7 Organisaatiokulttuurilla on ratkaiseva merkitys onnistumiselle, sitä rakennetaan vahvasti koko johtamisjärjestelmän ja johdon esimerkin avulla. Yhteisillä arvoilla on suuri merkitys. Suomen laatupalkintokilpailun 2005 tuomariston mukaan Tekes on luonut organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän, jota luonnehtii ihmisläheinen, luovuuteen kannustava johtaminen, vastuun kantaminen ja avoin vuoropuhelu organisaation eri tasoilla sekä henkilöstön aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen. VPSolutio/V-P Saarnivaara

8 Johtamis- ja organisaatiokulttuurin tavoitteet Tekesissä Kannustavuus ja innovatiivisuus tavoitteet strategian ja haluttujen vaikutusten ja tulosten avulla itsenäisyys ja vapaus etsiä parhaat tavat toimia mitataan vaikutuksia ja tuloksia, annetaan palautetta, palkitaan, edellytetään vastuunottoa erehtyä saa, mutta erehdyksistä opittava organisaatiorakenteessa joustava kaoottinen/itseorganisoituva kerros Tehokkuus ja oikeusvarmuus toistuvat, erityisesti rahankäyttöön liittyvät prosessit määritelty, kuvattu, vastuutettu ja toiminnassa varmistettu vaikutusten ja tulosten saavuttamisen hinta on tiedettävä strategisten valintojen perusteeksi -> toiminnan vaikutusten arviointi, resurssien hallinta suunnittelussa ja seurannassa Avoimuus, yhteistyö, luottamus ja rakentava kriittisyys avoimuus viestinnässä ja kommunikoinnissa yhteistyö yli organisaatiorajojen, tiimeinä, sidosryhmien kanssa asioita kyseenalaistetaan rohkeasti ja rakentavasti valmisteluvaiheessa, sitoudutaan päätöksen jälkeen kilpaillaan keskenämme toistemme auttamisessa VPSolutio/V-P Saarnivaara

9 Asioiden ja ihmisten johtaminen Tekesissä Ei ole olemassa yhtä johtamisen ismiä, joka olisi suoraan sovellettavissa organisaation johtamiseen. Tekesin johtamisessa sovelletaan strategiajohtamisen, arvojohtamisen, tulos-/tavoitejohtamisen, laatujohtamisen ja prosessijohtamisen piirteitä sekä tiimityön muotoja Asioiden johtaminen (management) perustuu strategiaan, se rakennetaan suunnittelun, tavoitteenasettelun, mittauksen ja seurannan organisoinnille ja sitä tuetaan organisaatiorakenteella ja järjestelmillä Ihmisten johtamisen (leadership) keskeisimmät elementit ovat o määritellyt henkilöstöjohtamisen periaatteet o vahva arvopohja ja eettinen normisto o o o o o sitouttaminen osallistamalla tavoitteet, mittaaminen, palaute ja palkitseminen muodostavat kokonaisuuden ja sen osana ovat tulos- ja kehityskeskustelut: säännölliset, rakentavat, vuorovaikutteiset, kohdistuvat sekä onnistumisiin että kehitettäviin asioihin ja palkitsemisen arviointiin esimiesvalmiuksien ja -taitojen jatkuva kehittäminen sekä jatkuvasti saatavissa oleva sparraustuki ryhmille tai yksilöille erityisesti vaikeiden tilanteiden hallintaan (välittömän/varhaisen reagoinnin periaate ongelmatilanteissa) tuetaan esimiehen/lähijohtajan roolia ja vastuuta valintojen perustelijana, strategian konkretisoijana ja työntekijän sparraajana vastuut ja valtuudet määritellään työjärjestyksellä VPSolutio/V-P Saarnivaara

10 Strateginen ajattelu Jatkuva uudistuminen Strategia on kaiken perusta ja organisaatiokulttuuri mahdollistaja Tekesin johtamisen perusajatus on holistinen: johtamisen eri elementit suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne kaikki tukevat yhteistä päämäärää ja vahvistavat toistensa vaikutusta. Vain näin voidaan rakentaa vahva, toimintaa tukeva organisaatiokulttuuri o Strateginen ajattelu, strategia ja strategiaprosessi toimivat koko Tekesin suunnittelu-, seuranta- ja johtamisjärjestelmän lähtökohtana. Strategia Ihmisten ja asioiden johtaminen Tavoitteet ja suunnittelu Mittaaminen ja seuranta Motivointi ja sitouttaminen Organisaatiokulttuuri Organisaation johtaminen Rakenne ja osaaminen Prosessit ja järjestelmät Yksilöiden ja tiimin johtaminen Itsensä johtaminen Monimuotoisuuden johtaminen o Innovatiivisuus ja tehokkuus edellyttävät, että henkilöstö osaa tehdä strategialähtöisesti nopeita ratkaisuja lähellä asiakasta. Tämä on mahdollista vain oikeassa organisaatiokulttuurissa VPSolutio/V-P Saarnivaara

11 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kenelle? Asiakkaat Mitä? Tarjoama Miten? Toimintatavat Strategian on oltava selkeä ja ymmärrettävä, mutta sen taustalla tarvitaan perustelut ja selvennykset. Miksi? Tavoitteet Sisällölliset painopisteet Toimintaympäristön haasteet Mikä muuttuu? Strategian laadintaprosessi on yhtä tärkeä kuin itse strategia Perustehtävä ja arvot VPSolutio/V-P Saarnivaara

12 Sitouttaminen osallistamalla (oma henkilöstö, kumppanit, asiakkaat ) on strategiaprosessin keskeinen ominaisuus Q1. Lähtökohtaanalyysi Q2. Teemakohtaiset syventävät analyysit Q3. Strategian dialoginen työstäminen Q4. Dokumentointi ja toiminnallistaminen Sisältö Toteutus Yksittäiset havainnot Esimerkiksi: Muutosvoimat Trendit Mahdollisuudet Haasteet Sähköinen kysely (n. 100 vastaajaa sisältä ja ulkoa) Johtoryhmän työpaja Hallituksen linjauskeskustelu Valitut teemat Teemakohtaiset analyysit Tekesin rooli eri teemoissa Strategiset päälinjat sisällön ja keinojen osalta Champion-vetoiset sisäiset työryhmät (x6) Sisäiset työpajat (x6) Ulkoisten asiantuntijoiden työpajat (x6 / n. 60 hlö) Johtoryhmän työpajat (x2) Avoin nettikeskustelu Hallituksen työpaja Valinnat ja linjaukset Tavoitetila Prioriteetit ja päävalinnat Keinovalikoima Tarvittavat osaamiset Kehityskohteet Selkeä strategia Pääviestit Strategian esitystapa Kehitysohjelmat Toiminnallistaminen Keskijohdon vetämät Keskijohdon vetämät sisäiset sisäiset työryhmät (x6) työryhmät (x6) Sisäiset työpajat (x6) Ammattikirjoittajat Kansallisten vaikuttajien Johtoryhmän työpajat (x2) keskustelutilaisuudet Hallituksen päätöskäsittely (x14 / n.80 hlö) Johtoryhmän työpajat (x2) Kv.benchmark-työpajat (x3) Avoin nettikeskustelu Sivu 13 Hallituksen keskustelu DM Copyright Tekes

13 Johtokunta Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tietokeskus palvelee erilaisia tietotarpeita Raportointi Seuranta Toiminta Tulosohjaus Strategia Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu VPSolutio/V-P Saarnivaara

14 Ohjausprosessi on tiedolla johtamista Tulosohjaus Strateginen viestintä ja vaikuttaminen Raportointi Asiakkaiden ja toimintaympäristön seuranta Toimintaympäristökehityksen ennakointi Strategia Vaikutusten arviointi Innovaatiotutkimus Vaikutusten ennakointi Seuranta Toiminta Tietopalvelut ja -järjestelmät Johtaminen Suunnittelu Kehittäminen 15 VPSolutio/V-P Saarnivaara o Strateginen ajattelu, strategia ja strategiaprosessi toimivat koko Tekesin suunnittelu-, seuranta- ja johtamisjärjestelmän lähtökohtana

15 Tavoitteet, suunnittelu ja seuranta Raportointi Seuranta Toiminta Johtokunta Ydinprosessit Tulosohjaus Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu Strategia Strateginen johto Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Suunnitteluun, seurantaan, mittaukseen, raportointiin ja tulos- ja kehityskeskusteluihin liittyvät prosessit linkitetään toisiinsa vuosirytmillä Suunnittelun ja seurannan eri prosessit on kaikki kytketty ohjausprosessiin ja sen vuosikelloon ei erillisiä tai rinnakkaisia prosesseja eikä järjestelmiä tai tapahtumia o o o o o o o Strategiaprosessi Suunnitteluprosessi Seurantaprosessi Kehityshankkeiden määrittelyprosessi Palkitseminen Osaamisen kehittäminen ja hankinta Riskienhallinta Yksittäiset toimenpiteet palvelevat usein monien päämäärien saavuttamista, siksi päämäärät eivät ole toimenpidekohtaisia, vaan useilla toimenpiteillä tähdätään yhteisiin päämääriin. Talous ja hallinto VPSolutio/V-P Saarnivaara

16 Tekesin strategiaohjauksen 2,5-vuotisrytmi Toiminnanohjauksen vuosiympyrä 1/3 Strategia ja suunnittelu Tulos- ja kehityskeskustelut Suunnitelma ja tulostavoitteet 2011 (vastuualueet, yksiköt, prosessit, henkilöt) Toiminnan ja kehittämisen suunnittelu ja budjetointi 2011 Suunnittelun painotusten ja reunaehtojen määrittely 2011 Tulossopimus Tulostavoitteet 2011 Alustavat tulostavoitteet 2012 TTS Kehittämiskokonaisuudet Osaamis- ja resurssitarpeet Vuosi 2010 Strategiaprosessi 2010 Lähtökohta-analyysit Painotusvalinnat Syventävät analyysit Strategialuonnos Dialoginen työstäminen asiakkaiden, kumppanien ja henkiöstön kanssa Strategian viimeistely Strategian päätöskäsittely johtokunnassa VPSolutio/V-P Saarnivaara

17 Tekesin strategiaohjauksen 2,5 vuotisrytmi Toiminnanohjauksen vuosiympyrä 2/3 Toimeenpano ja seuranta Organisaatio- ja sisäinen asiakastyytyväisyyskysely (vuosittain) Sisäinen neljännesvuosiraportointi Toimintaympäristöseuranta (jatkuva) Talousarvioehdotus 2013 alustavat tulostavoitteet Vuosi 2011 Asiakastyytyväisyysmittaus (jatkuva) VPSolutio/V-P Saarnivaara Sisäinen neljännesvuosiraportointi Puolivuosiraportointi TEM:lle EFQM-laatuarviointi ja johtokunnan itsearviointi (vuosittain)

18 Tekesin strategiaohjauksen 2,5 vuotisrytmi Toiminnanohjauksen vuosiympyrä 3/3 Ministeriön palaute Vuosi 2012 Vuosiraportointi TEM:lle toimintakertomus ja tilinpäätös henkilöstötilinpäätös ja mahdolliset erillisraportit TEM:n palaute Tekesin toiminnasta vuonna 2011 VPSolutio/V-P Saarnivaara

19 Onnistumisen seurannalle on monia eri tarpeita Päivittäisjohtaminen vaatii tuekseen toiminnan jatkuvaa tunnuslukuseurantaa Projekti- ja ohjelmakohtainen päätöksenteko hyötyy onnistumista ennakoivien tietojen käyttämisestä päätösten perusteena Tulosohjaus edellyttää tulostavoitteiksi sovittujen tietojen raportointia määräajoin Yhteisöviestintä tarvitsee tietoja menneen toiminnan onnistumisesta tukeakseen innovaatiotoiminnan toimintaedellytysten turvaamista sekä Tekesin henkilöstön ja asiakkaiden kannustamista Kehittämistoiminnan suuntaaminen tehdään suurelta osin aiemman toiminnan seurantatietojen perusteella Strategiatyö tarvitsee lähtökohdakseen tietoja aikaisempien valintojen tuloksellisuudesta Mittaaminen muodostaa palautteen, jolla asiat ja ihmiset ohjataan toteuttamaan strategiaa. Mittarit valitaan niiden oikean ohjaavuuden perusteella, ei mittaamishelppouden pohjalta. Tärkeimpiä operatiivisia tuloksia seurataan BSC:n/trendiseurannan avulla Tekes-, prosessi-, vastuualue-, yksikkö- ja henkilötasolla. Mittaaminen on oleellinen osa seuranta- ja raportointijärjestelmää ja toimii pohjana tulos- ja kehityskeskusteluille sekä palkitsemiselle. Johtokunta Raportointi Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Seuranta Toiminta Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tulosohjaus Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu Strategia VPSolutio/V-P Saarnivaara

20 Johtokunta Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tulosohjaus Raportointi Tekesin onnistumisen seuranta Strategia Tiedolla johtaminen Seuranta Toiminta Johtaminen Suunnittelu Asiakkaiden innovaatiotoiminta ja sen heijastusvaikutukset Panokset Toiminta Tulokset Vaikutukset Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet Tuottavuus ja uudistuminen Ohjelmat Rahoitus Asiakkuudet Ohjaus Verkostot Osaamiset Innovaatiot Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi Ydinprosessit Vaikuttavuustavoitteet 21 VPSolutio/V-P Saarnivaara

21 Johtokunta Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tekesin onnistumisen seuranta Seurantajärjestelmällä seurataan akuuttia tilannetta päivittäin. Vakionäkymät tärkeimmille asioille siten että aina on näkyvissä aikaisempien vuosien tilanne ja vertailu tämän vuoden akuutin hetken tilanne suhteessa edellisen vuoden vastaavaan. Lisäksi on käytettävissä työkalu saada räätälöityjä tietoprofiileja. Raportointi Seuranta Toiminta Tulosohjaus Strategia Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu Toteutumatrendien seurantajärjestelmä Operatiivinen päätöksenteko Toiminnan oikeutuksen varmistaminen Innovaatiotoiminta Panokset Toiminta Tulokset Vaikutukset Vaikuttavuuden kokonaiskuva Ohjelmat Rahoitus Asiakkuudet Ohjaus Ydinprosessit Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet Verkostot Osaamiset Innovaatiot Vaikuttavuustavoitteet Tuottavuus ja uudistuminen Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi BSC Laaja tietopohja: Projektien elinkaaren seuranta 22 Asiakkaiden jatkuva seuranta Asiakas- ja sidosryhmäpalaute VPSolutio/V-P Saarnivaara Strateginen päätöksenteko Ohjelma/instrumentti -arvioinnit Innovaatiotutkimukset Ulkopuoliset selvitykset Asiakaskannan tilastolliset analyysit Case-kirjastot Kansainväliset vertailut Kansalliset indikaattorit Päämääräkohtaiset selvitykset

22 Asiakastutkimusmalli - yleiskuvaus Tekesin asiakasvaikuttavuus Tavoitteet: Kyky saavuttaa oikeat asiakkaat Kyky palvella asiakkaita onnistuneesti ja tehokkaasti Kyky toteuttaa kokonaisvaltainen asiointikokemus onnistuneesti Tarjota mahdollisuus ja ylläpitää avointa kanavaa suoran palautteen jättämiseksi TASO 5 Vaikuttavuustutkimus TASO 4 Organisaatiokuvatutkimus TASO 3 Strateginen asiakastutkimus TASO 2 Operatiivinen asiakastutkimus TASO 1 Asiakaspalautteet Seurattavat asiat: Vaikutusten/saavutusten mittaaminen Tunnettuus ja julkisten yrityspalveluorganisaatioiden sekä omien asiakassegmenttien keskuudessa. TEMin organisaatiokuvatutkimus Tekesin palvelumallien ja toimintatapojen onnistuminen ja vastaavuus asiakastarpeisiin. Puhelinhaastattelu Tekesin palveluiden suoritustason onnistumisen arviointi. Anonyymi jatkuva kysely Seurataan saapuneen palautteen määrää, laatua sekä mitä palautteiden perusteella tehdään. Kerätään omaan intraan. VPSolutio/V-P Saarnivaara

23 Keskimääräinen asiakaspalaute on hyvä mittari, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa kriittinen palaute ja purkaa se auki kehittämiskohteiksi TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo (Hankeasiakkaat, innovaatiotoimintaa aloittavat, kansainvälistyvät, verkostoveturit), N=391 Kielteinen rahoituspäätös (Hankeasiakkaat, innovaatiotoimint aa aloittavat, kansainvälistyvät, verkostoveturit) N=119 Myönteinen rahoituspäätös (Hankeasiakkaat, innovaatiotoimintaa aloittavat, kansainvälistyvät, verkostoveturit) N=272 Tavoite 2012 Tavoite 2011 Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekespalveluiden hyödyllisyydestä teille asiakkaana? (Asteikko: 1 = alitti odotukset, 5= ylitti odotukset) Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekespalveluiden laadusta? (Asteikko: 1 =alitti odotukset, 5= ylitti odotukset) 4,2 3,2 4,5 > 3,8 3,7 Mittari: Tekes palvelujen laatu yritysasiakkaille (asteikko: 1-5) 3,8 3,1 4,0 > 3,8 3,7 TOIMINNAN TEKIJÄT Strateginen tutkimus (Puhelinhaastattelu: tiedonkeräys Q4, raportointi vuosiraportin yhteydessä Mittari: Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (asteikko: 1-5) Keskiarvo, N=385 Tavoite 2012 Tavoite 2011 Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekesin toiminnalle yleisesti? H/K/V (Asteikko: 1 =erittäin huono, 2= melko huono, 3= ei hyvä eikä huono, 4= melko hyvä, 5= erittäin hyvä) 3,8 > 3,8 3,7 VPSolutio/V-P Saarnivaara

24 Asiakkaista 8% antaa kriittistä palautetta. Valtaosa heistä on sellaisia, joille Tekes on antanut kielteisen rahoituspäätöksen. Tämän joukon asiakaskohtaamisen hallinta on kehitettävien asioiden joukossa Keskiarvo: 3,8; vastaajia 548 VPSolutio/V-P Saarnivaara

25 Organisaatiotyytyväisyyskysely on hyvä teettää toimijalla, jolla on laaja vertailuaineisto VPSolutio/V-P Saarnivaara

26 Ydinprosesseilla ylitetään organisaatiorajat ja tuotetaan asiakasarvo Ydinprosessit ovat organisaatiorajojen yli meneviä mallinnettuja ja ohjeistettuja toimintakonsepteja, joilla varmistetaan parhaiden käytäntöjen leviäminen. Tasapaino parhaiden käytäntöjen ja vastuualuekohtaisen vapauden välillä on välttämätön Ydinprosessien avulla luodaan keskeinen lisäarvo asiakkaille Ydinprosessien yhteiset toiminnot palvelevat ydinprosessien toteutusta ja rakentuvat prosessimaisesti sisäiselle asiakkuudelle Prosessikuvaukset ovat eri tasoisia riippuen prosessin luonteesta Prosesseilla varmistetaan myös toiminnan tehokkuus, hyvä hallintotapa ja oikeusvarmuus VPSolutio/V-P Saarnivaara

27 Prosessien kuvaustapa Tavoitteena oli laatia kaikille prosesseille seikkaperäiset kuvaukset... Prosessi 1 mutta osa kuvauksista tehtiin lopulta hyvin pelkistetysti. Prosessi 2 S1 S2 S3 S4 S5 Keskeistä on määrittää tavoitteet ja mittarit toiminnalle VPSolutio/V-P Saarnivaara

28 Jatkuva asiakastyö Asiakkuuksien hallinta Tekesin asiakkuusprosessin kolme tasoa Asiakaskannan prosessi Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen Asiakaskannan kehittäminen Asiakaspoistuman hallinta Asiakkaiden segmentointi Asiakastyön resursointi Sell Kontaktointi ja aktivointi palvelumallin mukaan Asiakkaan kehittymisen ja projektisalkun seuranta Asiakastyön prosessi Rahoitusprosessi Tunnustelut ja hankeideat Hakemusvalmistelu Hakemus ja käsittely Seuranta ja maksatukset Kehityssuunnitelmat Projektisuunnitelmat Rahoitushakemus Projektin toteuttaminen Asiakkaan prosessi VPSolutio/V-P Saarnivaara

29 Asiakaslähtöisen organisaation työkalut Miten ryhmittelemme asiakkaat? Kenelle tarjoamme palveluja? Mitkä ovat eri ryhmien tarpeet? Miten palvelua mitataan ja ohjataan. Mitä työkaluja käytetään? Toiminnan ohjaus Segmentoinnin ja asiakkuuksien hallinnan periaatteet Asiakasrajapinnassa tärkein asia! Asiakaspalveluasenne Miten ja missä kanavissa palvelemme erityyppisiä asiakkaita? Proaktiivisesti vai reaktiivisesti? Palvelumallit Organisointi Tarjoamat Miten organisoidumme? Tehtäväkuvat, roolit? Kuka tuottaa ja välittää palvelut? Mitä palveluja tarjoamme? Miten kuvaamme palvelumme kullekin asiakassegmentille? VPSolutio/V-P Saarnivaara

30 Henkilöstöjohtamisen periaatteet on määritelty yhdessä työtekijöiden kanssa Osaaminen ja henkilöstörakenne Organisaatiokulttuuri Tekesin strategia Esimiestyö ja lähijohtaminen Palkitseminen Työhyvinvointi Rakenteet ja johtamisjärjestelmät VPSolutio/V-P Saarnivaara

31 Osaamisen hallintajärjestelmä on osa suunnittelu- ja seurantaprosessia Aineelliset puitteet varmistetaan vaikutusten ja tulosten aikaansaannilla, niiden mittaamisella ja viestinnällä Strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen (oma, ostettu, kumppanit) on tärkein resurssi; osaamisen hallintajärjestelmillä määritellään toiminnalliset ja vaikuttavuusosaamiset o osaajien hankinta, rekrytointiperiaatteet (tavoitteena 5-10% vaihtuvuus vuosittain osaamisen uudistamiseksi) o osaamisen kehittäminen, koulutusperiaatteet, työssä oppimisen edellytykset o osaamisten yhdistäminen talon sisällä, ulkoistettujen palvelujen ja kumppaneiden kanssa Henkilöstön kehittymistä seurataan henkilöstötilinpäätöksellä Henkilökohtaiset perusvalmiudet Ydinprosessien toiminnan edellyttämät valmiudet Organisaation toiminnan yleiset valmiudet Uuden tiedon tuottaminen tai hankkiminen Liiketoiminta ja elinkeinoelämä Innovaatioprosessit ja innovaatiojärjestelmä Toiminnalliset osaamiset Vaikuttavuusosaamiset Osataan tehdä asiat oikein. Osataan tehdä oikeita asioita. VPSolutio/V-P Saarnivaara

32 Osaamisen johtamisen prosessi on osa strategia- ja suunnitteluprosessia 1. Q1-Q2 Yksilötason tulos- ja kehityskeskustelut (tavoitteet, suoriutuminen, osaaminen ym.) 5. Q4 (joulukuu) Tulokset: : Tekes-tason osaamisen kehittämisen painopisteet sekä resurssi- ja kehittämissuunnitelma strategiakaudelle ja lyhemmän tähtäimen henkilöstön kehittämissuunnitelma Osaamisella edelläkävijäksi 2. Q3-Q4 (elo-syyskuu) Ryhmäkehityskeskustelut: Yksikön kriittiset tulevaisuuden osaamiset ja kehittämistoimenpiteet Edellisen vuoden arviointi 4. Q4 (marraskuu) Jory täsmentää 1-4 tärkeintä Tekes-tason osaamisen kehittämisen kohdetta ja arvioi osaamisen kehittämisen tuloksia 3. Q4 (lokakuu) HEPA valmistelee joryn käsittelyyn kiteytyksen yksiköiden määrittelemistä osaamisista VPSolutio/V-P Saarnivaara

33 Palkitseminen koostuu monista elementeistä TYÖ JA TYÖN ORGANISOINTI haasteelliset ja mielenkiintoiset tehtävät yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet, työn merkityksellisyys, arvot, etiikka työnantajakuva palaute työstä, hyvä esimiestyö TYÖN JA MUUN ELÄMÄN TASAPAINO, ELÄMÄNTILANTEEN HUOMIOINTI Liukuva työaika Tasoitusvapaat Etätyö Saldovapaa Osa-aikatyö Lomarahojen vaihto vapaaksi Perhevapaat Mobiilityön työvälineet KASVU JA KEHITTYMINEN osaamisen johtaminen, työssä oppiminen ja kehittyminen Koulutus (10 d/a/hlö) perehdytys, kummit, yhteinen koulutus, räätälöity koulutus työskentely ulkomailla, henkilövaihto toimivat tulos- ja kehityskeskustelut työyhteisön kehittäminen HENKILÖSTÖEDUT laaja työterveyshuolto, liikunta-, ruokailu- ja virkistyspalvelut henkilöstötapahtumat, hupitoimikunta tuetut liikuntamahdollisuudet henkilöstön huomioimisen periaatteet RAHALLINEN PALKITSEMINEN JA TUNNUSTUKSET onnistumiseen kannustava palkkausjärjestelmä, kilpailukykyinen palkkataso vuoden tekesläinen ja vuoden Tekes-tiimi Palkkiojärjestelmä > VPSolutio/V-P Saarnivaara

34 Järjestelmät Järjestelmät ovat management-työkaluja, joilla mahdollistetaan strategian mukainen toiminta. Ne palvelevat suunnittelua, seurantaa ja asioiden, osaamisen ja tietämyksen hallintaa. Tietoteknisten järjestelmien rakentamisen periaate on, että tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja että tallennettu tieto on helposti saatavissa joko sellaisenaan tai jalostettuna käyttötarkoitukseensa ja on siirrettävissä järjestelmien välillä. Järjestelmien ominaisuudet ja tekninen sisältö dokumentoidaan, omistajuus määritellään ja käyttöoikeudet luokitellaan siten, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta mahdollistuvat ja että Tekes ei ole kokonaan riippuvainen yhdestä ulkoisesta palvelutoimittajasta tai yksittäisestä henkilöstä. Järjestelmien kehittämisessä keskeisenä tiedon vaihto ja saatavuus konsernin eri organisaatioiden välillä avoimet, standardoidut rajapinnat tai yhteiset järjestelmät. VPSolutio/V-P Saarnivaara

35 Rakenne Organisaatiorakenteella tuetaan strategian toteutumista, tavoitteiden saavuttamista ja muiden johtamiselementtien toimintaa Rakenteella luodaan edellytykset oikean organisaatiokulttuurin syntymiselle Rakenteella tuetaan toisaalta järjestelmällisyyttä ja toisaalta innovatiivisuuden edellyttämää vuorovaikutusta ja vapautta Järjestelmällisyyttä tukevat prosessit ja yksiköt Vuorovaikutusta tukevat eri osaamisia yhdistävät vastuualueet ja projektit (ohjelmat ja kehityshankkeet) Vapautta tukevat itseorganisoituvat tiimit ja ryhmät Osaamis- ja palveluyksiköt vastaavat osaamisresursseista ja niiden kehittämisestä. Ne ovat hierarkisia rakenteita, joissa esimiehisyys on selkeä. Vastuualueet toimivat yli yksikkörajojen ja yhdistävät eri osaamisia. Prosesseilla yhtenäistetään toimintakonseptit, varmistetaan laatu ja määritellään, mikä on tavoiteltavaa ja mahdollista Tiimien ja ryhmien toiminnalla tuetaan organisaation joustavuutta, yhteistyötä ja kommunikointia. Tietämyksen hallinnan keskeisinä välineinä toimivat yhteistyörakenteiden ja toimintojen synnyttämä vuorovaikutus sekä tietojärjestelmät. Toisaalta vuorovaikutustavoitteet ja -tarpeet ja toisaalta toiminnan selkeys- ja tehokkuusvaatimukset ovat osin ristiriitaisia tavoitteita. Ne pyritään tasapainottamaan, mutta ensiksi mainitut ovat Tekesin onnistumisen kannalta tärkeämmät. VPSolutio/V-P Saarnivaara

36 Tekesin organisaatiorakenne Matriisin keskeiset elementit Organisoitumisen tulee edistää Tekesin strategian toteutumista Innovaatiotoiminnan asiantuntijaorganisaatiossa hiljaisen tiedon jakaminen on välttämätöntä Tieto voidaan kumuloida osin rakenteisiin, prosesseihin ja tietoteknisiin järjestelmiin, mutta näiden lisäksi tarvitaan organisaatiorakenne, joka estää siiloutumisen ja varmistaa vuorovaikutuksen Strategia Keinot Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Ydinprosessien yhteiset toiminnot Päämäärät T&k&i-toiminnan vahva osaamispohja Tuottavuus ja ja elinkeinoelämän uusiutuminen Hyvinvointi Tiimimäiset toimintamuodot edistävät organisaatiodynamiikkaa, vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta Prosessit yhdistävät eri yksiköiden osaamiset ja resurssit tehokkaaksi toiminnaksi Yksikkörakenne määrittelee muodolliset raportointisuhteet, toimintamenojen budjetoinnin rajaukset ja esimiehisyydet Tiimit Prosessit Yksiköt VPSolutio/V-P Saarnivaara

37 Työympäristöjohtaminen Tekesissä Työympäristöjohtaminen on strategian toimeenpanoa työympäristöresurssien yhteistyöllä uudet työnteon tavat, tuloksellisuutta edistävä johtaminen (HR) sähköiset toimintatavat ja välineet (ICT) fyysiset tila- ja palveluratkaisut (FM) Toiminta Tavoitteet uudelle työympäristölle: -70% CO2-40% m2-15% s Työnteon tavat Teknologia Tila Työnteon ICT - välineet Työnteon fyysinen ympäristö Pysyvä WPM -tiimi, mittarit, seuranta ja raportointi johtoryhmälle VPSolutio/V-P Saarnivaara

38 Pilotit testialustoina ja muutoksen käynnistäjinä Kuvissa Kiinteistö- ja rakentaminen liiketoimintaalueen monitoimitila 2008 Muita pilotointeja: Tietotekniikkapalvelut 2005, Uusasiakastiimi 2009 Strateginen tieto 2011 VPSolutio/V-P Saarnivaara

39 Erinomaisuuden tavoittelussa organisaatiokulttuuri on ratkaiseva. Se luodaan koko johtamisjärjestelmän avulla. Motivaatio ja innostus johtavat hyviin tuloksiin ja tehokkuuteen. Innostus on kyettävä välittämään myös asiakkaisiin Strategian toteuttaminen onnistuu, jos kykenemme oikealla tavalla innostamalla haastamaan asiakkaat Innostaminen edellyttää myös itse innostumista Vuorovaikutuksen tavat ja taidot asiakkaan kanssa ovat avainasemassa onnistumisessa Emme saa kyseenalaistaa asiakkaiden omaa osaamista, tietoa ja taitoja, emme lannistaa häntä, vaikka hän ei rahoitusta saisikaan emmekä antaa itsestämme kuvaa kaikkitietävänä Innostaminen ja haastaminen onnistuu oikealla vuorovaikutuksella ja asiakasta kunnioittavalla asenteella VPSolutio/V-P Saarnivaara

Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen

Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen Laatupäivät 22.5.2013 Suunnittelujohtaja Matti Hiltunen Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Strategia pähkinänkuoressa Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-,

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta: laatustrategian lähtökohtia Edistetään korkealaatuista

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

- Committed to Excellence

- Committed to Excellence Turun kehittämismallin 1.5.17 kulmakivet Sari Hannila, kehittämispäällikkö - Committed to Excellence Kesäkuu 17 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Taustalla strategia ja visio Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen VKL Toimituksellisen johdon seminaari 3.2.2011 Arja Immonen Henkilöstöpäällikkö: Suorituksen johtaminen, palkitseminen

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot