Kuumiin komponentteihin liittyvä tulipalo- ja vahinkovaara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuumiin komponentteihin liittyvä tulipalo- ja vahinkovaara"

Transkriptio

1 Kuumat komponentit Kuumat komponentit VAROITUS! Kuorma-auton pakojärjestelmä saattaa suurella kuormituksella saavuttaa yli 500 C:n lämpötilan. Tulipalovaara voi olla suuri, jos päällirakenne on sijoitettu liian lähelle pakojärjestelmää tai jos syttyvät materiaalit joutuvat kosketukseen pakojärjestelmän tai muiden kuumien komponenttien kanssa. Tarkemmat tiedot sekä ohjeet ja tarkistuslista suoritettavalle työlle löytyvät seuraavista asiakirjoista: Laatu- ja turvallisuustarkastukset ennen luovutusta asiakkaalle 1: Ohjeet Laatu- ja turvallisuustarkastukset ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista Kuorma-autoissa on kuumia komponentteja ja osia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon ja lämpövaurioita, jos ne eivät ole riittävän varoetäisyyden päässä ympäröivistä komponenteista tai niitä ei ole suojattu oikein. Tämä koskee erityisesti seuraavia komponentteja: Moottori ja moottorin osat Turboahdin Pakoputki Äänenvaimennin Pakosarja Pakoputken takaosa Lisälämmittimen pakoputki TÄRKEÄÄ! Älä peitä kuumenevia alustan komponentteja, koska hyvä ilman kierto on tärkeää jäähdytyksen kannalta. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 1 (19)

2 Kuumat komponentit Kuumien komponenttien yleiskuvaus Alla olevissa kuvissa on esitetty esimerkkejä komponenteista, jotka voivat kuumentua niin, että ne aiheuttavat tulipalovaaran. Komponentit saattavat poiketa ulkonäöltään ja sijaita eri paikoissa ajoneuvon tyypistä ja erittelyistä riippuen Moottori 2. Pakoputki 3. Äänenvaimennin 4. Turboahdin 5. Pakosarja on piilossa turboahtimen alla 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 2 (19)

3 Kuumat komponentit Pakosarja 2. Turboahdin sijaitsee moottorin sivulla Pakosarja sijaitsee kompressorin alla ohjaamon takana 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 3 (19)

4 Kuumat komponentit VAROITUS! Ohjaamon lisälämmittimessä on pakoputki, joka poistaa pakokaasut ohjaamon taakse. Varmista, ettei lisälämmittimen pakoputki ole liian lähellä polttoainesäiliöitä tai muita lämpöherkkiä laitteita, sillä tämä voi aiheuttaa suuren tulipalo- ja räjähdysvaaran. Lisälämmittimen pakoputki ohjaamon takana :10-03/01 Painos 5 fi-fi 4 (19)

5 Kuumat komponentit Tulipalovaaran minimointi jälkiasennettujen komponenttien vieressä Helposti syttyvien materiaalien kuljetuksissa on tulipalovaara. Sen vähentämiseksi Scania suosittelee välttämään pakokaasuja pois johtavien komponenttien jälkiasentamista; tällaisia ovat esimerkiksi: Sivulle asennettu pakoputki Pystypakoputkistot Lavalämmityksen komponentit Jos kippilavan lämmitys on asennettu, varmista, että varoetäisyys on riittävä. Katso Varoetäisyys kohdasta Suositellut varoetäisyydet. Huomaa, että kuumia aineita voi vuotaa, erityisesti alustan ja lavan välissä. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 5 (19)

6 Helposti syttyvät nesteet Helposti syttyvät nesteet VAROITUS! Monet nesteet ajoneuvon säiliöissä tai hydraulijärjestelmissä ovat helposti syttyviä ja usein tulipalojen syynä, kuten hydrauliöljy, dieselpolttoaine ja öljy. Tulipalovaara syntyy nestevuodoista, kun kuumien pintojen lämpötila nousee noin 250 C:hen. Vaara suurenee entisestään, jos neste on paineistettua, koska tällöin vuodosta voi muodostua helposti syttyvä öljysumu. Esimerkki muovilohkojen kiinnityksestä TÄRKEÄÄ! Vuotojen mahdollisia syitä: Huonosti kiristetyt liitokset tai letkujen ja tiivisteiden riittämätön huolto Riittämättömästi kiristetyt letkut Letkujen ja muiden komponenttien välinen hankaaminen Ennalta ehkäisevät toimenpiteet Helposti syttyviä nesteitä sisältävät tai nesteiden kuljetukseen käytettävät komponentit ja säiliöt on kiinnitettävä ja liitettävä huolellisesti. Varmista, että hydrauliletkut on kiinnitetty turvallisesti ja että järjestelmässä käytetään hyvälaatuisia liitäntöjä ja kiinnityksiä. Jotta vuotavat nesteet eivät pääsisi kosketuksiin kuumien pintojen kanssa, tulisi käyttää lämpökilpeä, joka peittää kyseisen alueen kokonaan. Lisätietoja lämpökilvistä on annettu otsikolla. Sijoita säiliöt ja astiat äänenvaimentimen vastakkaiselle puolelle. Jos se ei ole mahdollista, on asennettava lämpökilpi. Esimerkki metallikiinnikkeiden kiinnityksestä :10-03/01 Painos 5 fi-fi 6 (19)

7 Helposti syttyvät nesteet Scania suosittelee yleensä kiinnitystä muovipaloja käyttämällä, mutta joissakin tapauksissa muut kiinnitysratkaisut ovat suositeltavia. Metallikiinnikkeet ovat lämpötilan kannalta hyviä, mutta ne ovat herkempiä lialle ja vedelle. Huomioi lujuus, lämpötilaherkkyys ja vastaavat tekijät. Lyhyet etäisyydet kiinnityspisteiden välillä vähentävät kuormitusta, jonka aiheuttajana on: Hydrauliletkujen oma paino, joka voi muutoin aiheuttaa taipumista Liikkeet ja tärinät Lumi ja lika Suojaa letkut tarvittaessa hankaussuojilla. Vältä liittimien sijoittamista kuumien komponenttien yläpuolelle ja lähelle. Hydrauliletkuja ei saa kiinnittää yhteen paineilmaputkien tai sähköjohtojen kanssa. Varmista, etteivät hydrauliletkut mene keskenään ristiin. Jos tämä ei ole vältettävissä, käytä kaksinkertaisia kiinnityksiä, etteivät ne pääse hankaamaan. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 7 (19)

8 VAROITUS! Sellaisetkin materiaalit, joiden syttymislämpötila on korkea, voivat tuottaa tulenarkoja kaasuja suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa. Riskien arviointi TÄRKEÄÄ! Arvioi riskit huolellisesti seuraavien tekijöiden perusteella: Ulkolämpötila Ajoneuvon käyttökohde Päällirakenteen ulkonäkö ja rakenne kuumien komponenttien alueella Todennäköinen tapahtumaketju, jos helposti syttyvä kuorma tai vuotava neste pääsee kosketuksiin kuumien komponenttien kanssa Mahdolliset rikkoutumiset, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi repeämä hydrauliletkuissa tai dieselpolttoainevuoto. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 8 (19)

9 Lämpökilvet Scania suosittelee tarvittaessa lämpökilpien käyttöä ajoneuvon kuumien komponenttien lähellä seuraavista syistä: 2 Suojella kuumuudelle herkkiä päällirakennevarusteita Estää helposti syttyviä kuormia tai nesteitä pääsemästä kosketuksiin kuumien komponenttien kanssa 1 Kuvassa on esimerkkejä lämpökilvistä. Hydraulipumppu voimanotossa Kun moottorin voimanottoon asennetaan hydraulipumppu, hydraulipumpun ja sen letkujen suojaksi saatetaan tarvita lämpökilpi. Reititä hydrauliletkut määrättyjen varoetäisyyksien päähän moottorin kuumista osista. Katso taulukko tuonnempana tässä asiakirjassa kohdasta Varoetäisyys. Varmista, että hydrauliletkut on kiinnitetty turvallisesti ja että järjestelmässä käytetään hyvälaatuisia liitäntöjä ja kiinnityksiä. Asenna lämpökilpi tarvittaessa. 3 Seuraavia letkujen suojaosia voidaan hankkia Scanian jälleenmyyjiltä: Nimike Likimääräinen mitta (mm) Materiaalit Osanumero Suojakotelo 390x290 Lasikuitu Suojakotelo 600x220 Lasikuitu Lämpökilpi 685x350 Lasikuitu/ruostumaton teräs Kiristinpanta Teräs Lämpökilpi 200x600 Lasikuitu/alumiinikalvo Lämpökilpi pakoputken yläpuolella ohjaamon takana 2. Lämpökilpi pakoputken ja letkuilla varustetun voimanoton hydraulipumpun välillä. 3. Lämpökilpi moottorin ja päällirakenteen välillä :10-03/01 Painos 5 fi-fi 9 (19)

10 Lämpökilpi D = 50, L = 475 Lasikuitu/alumiinikalvo :10-03/01 Painos 5 fi-fi 10 (19)

11 Ajoneuvot korkeatehoisilla 6- ja 8-sylinterisillä moottoreilla ja lämpöherkällä päällirakenteella VAROITUS! Lämpötila moottorin ympärillä ohjaamon takana saattaa ylittää 100 ºC suurella kuormituksella ja olla jopa 140 ºC ääriolosuhteissa, esimerkiksi korkeissa ulkolämpötiloissa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että umpikorin etupää tai lämpöherkkä varuste saattaa vaurioitua. Ohjaamon lisälämmittimessä on pakoputki, joka poistaa pakokaasut ohjaamon taakse. Älä peitä kuumenevia alustan komponentteja, koska hyvä ilman kierto on tärkeää jäähdytyksen kannalta. Kuvassa näkyy alttiiksi joutuva päällirakenteen alue, jolle ei tule asentaa lämpöherkkiä varusteita. Tähän kohtaan tulee asentaa lämpökilpi. Umpikori Lämpövaurion riski koskee varsinkin kerrosrakenteisia umpikoreja. Asenna lämpökilpi, jos vaara on olemassa. Käytä vähintään 15 mm:n välikappaleita. Eristämättömien umpikorien etupää voi kuumentua erittäin voimakkaasti, ja niistä voi vapautua lämpöä kuormatilaan. Asenna lämpökilpi umpikorin etupuolelle ajoneuvoissa, joilla on kuljetettava lämpöherkkiä kuormia Lämpöherkät varusteet Scania suosittelee, että lämpöherkät varusteet sijoitetaan muualle kuin kaikkein alttiimmalle alueelle. Eniten alttiiksi joutuva alue ja lämpökilven likimääräinen sijainti 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 11 (19)

12 Lämpöherkkiä varusteita ovat esimerkiksi sähkökäyttöiset ja hydrauliset laitteistot. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 12 (19)

13 Ajoneuvot, jotka kuljettavat syttyviä materiaaleja VAROITUS! Alhaisen syttymislämpötilan kuorma voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai tulipaloja, jos se joutuu kosketuksiin pakokaasujärjestelmän kuumien osien kanssa. Esimerkkejä kuormista, joilla on alhainen syttymislämpötila: Hake ja kaarna Puutavara Keräyspaperi Vilja Jätteet Ehdot Jos ajoneuvossa on sylinterimäinen äänenvaimennin, tehtaalla asennettu käyntisilta suojaa äänenvaimentimen syttyvältä materiaalilta. TÄRKEÄÄ! Älä poista tehtaalla asennettua käyntisiltaa. Jos se on vaihdettava, on tärkeää, että uudella käyntisillalla on sama rakenne ja toiminta. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 13 (19)

14 Huom! Ajoneuvoissa, jotka on valmistettu alla olevien tietojen mukaisesti, ei ole tehtaalla asennettua lämpökilpeä. Lue kuvaus asiakirjasta Äänenvaimentimien lämpökilven asennus. Ajoneuvon valmistusaika Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Södertälje Zwolle Angers Jälkiasenna äänenvaimentimen lämpökilpi. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 14 (19)

15 Varoetäisyys Tulipalovaaran, ylikuumenemisvaurioiden ja toimintahäiriöiden vähentämiseksi on tärkeää jättää varoetäisyys kuumenevien komponenttien ja muiden varusteiden välille tai suojata varusteet lämpökilvillä. Varoetäisyys riippuu seuraavista tekijöistä: Kuumien komponenttien lämpötila Ympäröivien komponenttien lämpöherkkyys Ympäröivien materiaalien syttymislämpötila Jäähdytysilman vaihtuvuus kuumalla alueella Suositellut varoetäisyydet Seuraavassa taulukossa on suositellut minimivaroetäisyydet pakokaasujärjestelmän kuumenevien osien ja niiden viereisten varusteiden välillä. Huom! Suositellut varoetäisyydet ovat voimassa pakokaasujärjestelmille, joissa on täysin tiivistetyt liitännät eikä erityisiä lämpökilpiä. Syttymisherkkyys Heikko ilmankierto Hyvä ilmankierto Materiaaliesimerkkejä Helposti syttyvä 300 mm 200 mm Puu ja paperi Vaikeasti syttyvä 200 mm 100 mm Polyamidi Muovi- tai kumiletkut Scania suosittelee teräsputkien käyttöä herkästi syttyvien nesteiden (esim. hydrauliöljy) johtamiseen kuumien osien läheisyydessä. Teräsputki :10-03/01 Painos 5 fi-fi 15 (19)

16 TÄRKEÄÄ! Kumi- ja muoviletkuja ei tule sijoittaa alle 250 mm:n etäisyydelle turboahtimesta ja kippilavan lämmittimen liitännästä mahdollisten lämpö- ja pakokaasuvuotojen vuoksi. Jos tarvittavaa tilaa ei voida jättää väliin, lämpökilpi tulee asentaa suojaamaan letkuja lämpö- ja pakokaasuvuodoilta. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 16 (19)

17 Erityisehdot Erityisehdot Ajoneuvot SCR-järjestelmällä TÄRKEÄÄ! SCR-järjestelmällä (valikoiva katalyyttinen pelkistys) varustetuissa moottoreissa on pakokaasujärjestelmän ja äänenvaimentimen yhteyteen ja lähelle asennettuja herkkiä komponentteja, kuten pelkistyslisäaineen annostelija ja NOx-anturi. Niiden ylikuumenemisesta aiheutuu suuri toimintahäiriöiden riski. Siksi on tärkeää, että ilma pääsee kiertämään äänenvaimentimen ja SCR-järjestelmän osien ympärillä riittävän tehokkaasti jäähdytyksen varmistamiseksi. Kun tehtaalla asennettu käyntisilta vaihdetaan, on tärkeää, että uusi käyntisilta sallii saman tehokkaan ilman kierron äänenvaimentimen ympärillä :10-03/01 Painos 5 fi-fi 17 (19)

18 Erityisehdot HPI-järjestelmällä varustetut ajoneuvot Scania HPI -ruiskutusjärjestelmällä varustetuissa moottoreissa syntyy paluupolttoainetta, jonka lämpötila on huomattavasti aiempia ruiskutusjärjestelmiä korkeampi. Jos ajoneuvoa käytetään helteellä jatkuvasti, polttoainesäiliön lämpötila saattaa ylittää +70 ºC. Scania suosittelee polttoaineen jäähdytintä, jonka osanumero on , HPI-ajoneuvoissa, joita käytetään usein paikallaan. Ruiskutusjärjestelmän tyyppi on ilmoitettu ajoneuvon yksittäisessä alustaerittelyssä VAROITUS! Polttoainesäiliöiden korkeiden lämpötilojen takia niiden koskemisesta aiheutuu palovammavaara. Scania suosittelee polttoainesäiliöiden varustamista lämpökilvillä, jos kuljettajan käyttämät ohjauspaneelit tai muut laitteet sijaitsevat säiliöiden lähellä :10-03/01 Painos 5 fi-fi 18 (19)

19 Käyttö paikallaan ja käyttö suurella teholla Käyttö paikallaan ja käyttö suurella teholla TÄRKEÄÄ! Käyttö paikallaan tai moottorin käyttö suurella teholla nostaa pakokaasujen ja pakokaasujärjestelmän lämpötilaa. Pakoputken ulostulon lähellä oleva materiaali on suuressa vaarassa vaurioitua. Epäsuotuisissa olosuhteissa ylikuumeneminen voi aiheuttaa asfalttivaurioita, ruohikkopaloja tai muita vaaratilanteita sen mukaan, mihin pakoputki suuntautuu sekä missä asennossa ja millaisessa ympäristössä ajoneuvo on. Esimerkkejä ajoneuvoista, joita tämä ongelma koskee, ovat betoniautot ja paloautot. Pakokaasuvirtaus on usein 5-15 m³/min ja sisältää runsaasti energiaa. Lämpötilat voivat olla yli 500 ºC. Suositeltu toimenpide: Tilaa ajoneuvo pystypakoputkella varustettuna. Huom! Ota aina yhteys Scania-korjaamoon ennen pakokaasujärjestelmän muuttamista. 03:10-03/01 Painos 5 fi-fi 19 (19)

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje Saat veneestäsi irti parhaan suorituskyvyn ja vältät sen vaurioitumisen, kun asennat GHP 10 autopilottijärjestelmän seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 1 2 Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallista

Lisätiedot