Mittarit muutosprosessin seurannassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittarit muutosprosessin seurannassa"

Transkriptio

1 Mittarit muutosprosessin seurannassa Finas-päivä, Laboratorionjohtaja Erkki Sippola

2 Lähtökohdat Rikosteknisen laboratorion (RTL) muutosprosessille

3 Megatrendit 2009 Rikosteknisten palvelujen kysyntä: raju kasvu varsinkin DNA:n myötä tehokkaat menetelmät lisäävät kysyntää ?? Teknologian mahdollisuudet: huom. eduksi sekä rikoksentekijälle että rikostutkijalle kasvavat jatkuvasti Resurssit: kasvoivat DNA:n yleistyessä, mutta tällä hetkellä supistuvat, kuten muuallakin julkishallinnossa? 3

4 Yhteenveto nykytilanneanalyysistä 2009 Maailma muuttuu, mutta toimintatavat ja organisaatiot junnaa Ihan turha ruikuttaa resursseista, niitä ei tule lisää Paljon hyödyllisempää on tehdä rakenteellisia muutoksia ja siten sopeuttaa resurssit kysyntään Parempi tehdä muutokset proaktiivisesti ja itse, jolloin niihin pääsee myös itse vaikuttamaan

5 Mitä muutoksella haettiin? Tavoitteena: asiakastyytyväisyyden parantaminen palvelujen tuotteistaminen työtyytyväisyyden parantaminen Tämä edellytti: RTL:n tehtävän kirkastamista asiakkuuksien määrittelyä asiakastarpeiden määrittelyä organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän analysointia ja uudelleen järjestämistä

6 TEMPPELI-ohjelma

7 Kehitysohjelman tavoite Muutetaan virastolähtöinen toimintamalli asiakaslähtöiseksi toiminnaksi siten, että: asiakas on tyytyväinen henkilökunta viihtyy työssään resurssit kohdentuvat oikein ja tehokkaasti 7

8 RTL palvelee esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisia rikosten ennaltaehkäisyssä, ilmiöseurannassa ja analyysitoiminnassa, rikostutkinnassa sekä toimintaympäristön kehittämisessä Temppeliohjelma L I L A T U O T E R A P R O V I T J A V I T I R T L N E T T I Kivijalkaprojekti (KIVI) 8

9 Oli niitä muitakin projekteja

10 PORA 1 PORA 2 LOLA VITJA ASPO TEMPPELI TUOTE RAPOKE PROKE PALVELUORGANISAATIO 10

11 11 RTL:n tehtävän kirkastaminen ja asiakkuuksien määrittely

12 Selvityksen johtopäätökset RTL:n asemointi rikostorjunnan sektorilla: RTL:lla ei ole mitään itsenäistä roolia RTL on palveluntuottaja (asiakas tilaa ja RTL tuottaa) Asiakas päättää! Asiakkaiden tunnistaminen: Syyttäjät Tutkinnanjohtajat Taktiset tutkijat (ns. päätutkijat) Poliisihallitus, Poliisiammattikorkeakoulu Tulli, Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto, Puolustusvoimat Rikospaikkatutkijat (!?) 12

13 Selvityksen johtopäätökset Palvelujen tunnistaminen ja ryhmittely: rikostekniset laboratoriopalvelut koulutuspalvelut rikospaikkatutkinnan laadunohjauspalvelut muut asiantuntijapalvelut (esim. lainsäädännön valmistelu) sisäiset palvelut (tukipalvelut) Asiakaslähtöisyyden näkyminen toiminnassa? 13

14 Palvelujen tuotteistaminen

15 Palvelujen tuotteistaminen Viesti asiakkaalta oli ihan selkeä: RTL:n tulee palvella esitutkinnan rytmissä toimitusajat ovat tärkein kriteeri asiakkaalle (kunhan tekninen laatu on yhteisesti sovitulla tasolla) asiakas on valmis osaltaan huolehtimaan toimeksiannon sisällöstä, kunhan toimitusaika pitää palvelukuvaukset pitää olla helposti asiakkaan saatavilla tietyt rikostapaukset edellyttävät palvelujen voimakasta räätälöintiä ja erikseen sopimista 15

16 Palvelutuotteet Tilaa itse -palvelut: Vakiomuotoiset, selkeät ja kapea-alaiset tutkimukset Kiinteä toimitusaika (3 vrk, 14 vrk, 90 vrk) Vaatimukset myös näytteenotolle Tyypillisesti DNA, sormenjäljet, huumeet, Asiakas tilaa, RTL tuottaa - ei keskustelua Soita meille -palvelut: Monimutkaiset, korkean profiilin jutut, joissa paljon näytteitä ja useita eri tutkimusalueita Yhteys RTL:n koordinaattoriin jo ennen näytteiden lähettämistä ja tarvittaessa koko tutkinnan ajan Koordinaattori sopii prioriteetista, toimitusajasta, raportoinnista, Raportointi epävirallisena ennakkotietona tai virallisena lausuntona 16

17 17 Organisaation toimivuus?

18 Rikostekninen laboratorio OHJAUS Laboratorionjohtaja Erkki Sippola PROSESSIT PALVELUT KEHITYS Tutkimusjohtaja Tapani Reinikainen LUOTETTAVUUS Laatupäällikkö Katri Matveinen PALVELUT (LINJAT) Asiakaspalvelu; Teppo Talka Asiakaspalvelu, näytelogistiikka, DNAja SJ-rekisterit Biologia; Laura Aalberg DNA- ja kuitututkimukset Kemia; Matti Karjalainen Huumaus- ja lääkeaine-,liikennejuopumus-, räjähde-, myrkky-, palonsyy- ja ympäristörikostutkimukset, sekä maali- ja lasitutk. Sormenjäljet; Vuokko Ljungberg Sormenjälkitutkimukset Asiakirja- ja digitekniikka; Mika Hansson Asiakirja-, raha- ja käsialatutkimukset, video-, kuva-, ääni- ja tietotekn.tutk., biometria Tuotteet Palvelukysynnän seuranta Tuotteiden markkinointi Tuotantoprosessit Toiminnan ja talouden tehokkuus Henkilöresurssit Tilat Alihankinnat Muut vastuualueet Rekrytoinnit Virkanimitykset Virkavapaudet Sopimukset Tutkimus- ja kehitystoiminta Projektitoiminta Idea- ja projektisalkut Salkkuryhmätoiminta Hankeprosessi Aloitetoiminta Julkaisutoiminta Tieteellinen yhteistyö Muut vastuualueet Tietojärjestelmät Investoinnit Laadun ohjaus Laatujärjestelmät Teknisen rikostutkinnan ohjaus RT-keskusten laadunvalvonta Asiakaspalaute Osaaminen Henkilöstön pätevyys Koulutusryhmätoiminta RTL:n antama koulutus Muut vastuualueet Työsuojelu- ja työturvallisuusasiat Henkilöstön hyvinvointi Arkistotoimi Tulosohjaus Toimintaedellytysten turvaaminen Tulossopimukset Johtoryhmätoiminta Toiminnan strategianmukaisuus Toiminnan vaikuttavuus Yhteistyö ja tiedottaminen Sidosryhmäyhteistyö Kansainvälinen yhteistyö Ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen Kannanotot PR-toiminta Tekniikka; Kurt Kokko Muotojälki, ase- ja tekniset palonsyytutkimukset, tietotekn.tutk., SEM TUKI Tutkimuskoordinaatio Erillisprojektit Tietojärjestelmät Tilastolliset menetelmät Laaturyhmä Koulutuskoordinaattori 18 Assistentit Psykologiset asiantunt. palvelut

19 Vahvuudet ja heikkoudet + Pääprosessit oli tunnistettu + Keskeiset palvelut oli tunnistettu + Organisaatio toimi sisäisesti tyydyttävästi - Asiakkaan oli vaikea hahmottaa tai ymmärtää organisaatiota - Yhteistyö edellytti tutkijoiden tuntemista henkilökohtaisesti - Muut kuin toimeksiantopalvelut eivät kunnolla resursoitu - Henkilöstön jäsenillä useita eri rooleja ja useita esimiehiä - Tutkijan toimenkuva oli erittäin sirpaloitunut - Kaksi johtoryhmää (jory/laajory); toinen oli liian pieni ja toinen liian suuri 19

20 20 Uuden organisaation suunnittelu

21 Suunnittelukriteerit Tavoitteena palveluorganisaatio: Organisaatiorakenteen tulee perustua palveluihin, ei tutkimusalueisiin tai teknologioihin tai osaamisalueisiin Rakenteen oltava selkeä ja ymmärrettävä niin asiakkaille kuin henkilöstölle Selkeä johtamisjärjestelmä ASP on RTL:n ensisijainen asiakasrajapinta: Asiakasta palvellaan yhden luukun periaatteella Tuotetaan itse tai ostetaan alihankintana 21

22 Uusi palvelurakenne Erilliset prosessit erilaisille palveluille: Vakioidut palvelut Räätälöidyt palvelut Koulutus-, laadunohjaus- ja asiantuntijapalvelut Sisäiset asiantuntijapalvelut => nämä turvaavat RTL:n toimintaedellytykset Alihankintapalvelujen kattava hallinnointi Erikoistuminen: Kaikki eivät enää tee kaikkea vaan erikoistutaan, keskitetään ja fokusoidaan => Parempi palveluiden laatu ja henkilöstön jaksaminen & työtyytyväisyys 22

23 Suunnittelukriteerit Laboratoriotutkimusten työrauha pitää turvata Kaikki palvelut pitää resursoida kunnolla => Päätehtävät organisoidaan erikseen: Asiakaspalvelu Laboratoriotutkimukset (Tuotanto) Koulutuspalvelut, laadunohjauspalvelut Sisäiset palvelut Onko tähän varaa? On, sillä: Vakioidut tutkimukset voidaan tehdä automaattisemmin Räätälöidyissä tutkimuksissa optimoidaan toimenpiteet yhdessä asiakkaan kanssa Erikoistuminen ja keskittäminen parantaa tehokkuutta ja työn 23 tekemisen laatua (työtyytyväisyyttä)

24 Suunnittelukriteerit Esimiestoiminta Jokaisella esimiehellä maks. 20 alaista Jokaisella alaisella vain yksi esimies Jokainen esimies käy tulos- ja kehityskeskustelut Esimiehet vastaavat tulostavoitteiden saavuttamisesta ja raportoivat säännöllisesti myös näiden edellytyksistä Esimiehet huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista Johto on yhtä lähellä kuin lähin esimies! 24

25 RTL:n palveluorganisaatio Tutkimusjohtaja Tapani Reinikainen Laboratorionjohtaja Erkki Sippola Johtoryhmä Sisäiset asiantuntijapalvelut Teppo Talka Asiakaspalvelu Susanna Reimari Tutkimukset Laura Aalberg Kenttäpalvelut Katri Matveinen Kehitys-, laatu ja pätevyyden ylläpito Koordinaatiokeskus Kurt Kokko Asiakirja- ja digitekniikka Pirjo Miettinen RT-yksiköiden laadunohjauspalvelut Tietojärjestelmät Kirjaamopalvelut DNA Auli Bengs Koulutuspalvelut Hankinnat Kemia Matti Karjalainen Teknisen tutkinnan tuki Assistenttipalvelut Sormenjäljet Vuokko Ljungberg Viestintä Vertailu Saara Lång 25

26 Miten muutoksen vaikutuksia mitataan?

27 Tavoitteet Muutosten toimivuuden arviointi edellyttää mm. laadun, tehokkuuden sekä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden mittaamista Mittareiden tulisi olla tarkkoja ja tiedossa oleviin muuttujiin reagoivia Aikasarjat tärkeitä Vertailutiedot tärkeitä 27

28 Haasteet Kun tehdään laajamittaisia muutoksia, tietojärjestelmien tuottamien tietojen vertailukelpoisuus usein menetetään Kun toimintaa kehitetään, samalla keksitään uusia mittareita => näiden osalta historiatietoa ei ehkä ole saatavana Usein on vain "sovellettava" käytettävissä olevaa tietoa Em. tekijöistä johtuen muutosjohtaja kohtaa usein väittämiä "tilastot on valittu tukemaan jo tehtyjä päätöksiä" 28

29 RTL:n käyttämät mittarit ja niiden tulokset

30 Laboratoriopalvelut * ) Vuosi Valmistuneet toimeksiannot (kpl) Valmistuneet näytteet (kpl) *) Edellisissä luvuissa ei ole mukana alihankintana ostettavia tutkimuksia eikä henkilörekisteritutkimuksia Toimitusaika (vrk)

31 Laboratoriopalvelujen asiakaslähtöisyys Asiakas saa Tilaa itse palvelut yhteisesti sovittujen speksien mukaisesti Soita meille palveluissa on päästy voimakkaaseen räätälöintiin Asiakaspalaute on ollut erinomaista

32 Koulutuspalvelut Uuteen organisaatioon siirryttäessä 2011: koulutuspalveluista saatu palaute oli varauksellista RTL ei vakuuttanut koulutettavia tavoitteillaan kaikkea kyseenalaistettiin, jopa koulutuksen pitopaikkaa Kolme vuotta myöhemmin 2014: koulutuspalveluja on kehitetty asiakkaan toivomusten mukaisesti koulutuspalaute oli lähes yksinomaan kiittävää keskinäinen luottamus oli syntynyt

33 Rikospaikkatutkinnan laadunohjaus Uuteen organisaatioon siirryttäessä 2011: RTL teki ainoastaan arviointikäyntejä paikallispoliisin rikosteknisiin yksiköihin Kolme vuotta myöhemmin 2014: RTL teki edelleen arviointikäyntejä lisäksi asiakkaan tilauksesta erikseen kohdennettuja koulutuskäyntejä liittyen näytteiden taltiointiin ja käsittelyyn sekä suojavarusteiden käyttöön rikospaikkatutkinnan ja näytteiden esikäsittelyn ohjeistusta konsultaatiota menetelmien ja välineiden käyttämiseen

34 Tutkimus ja kehitys Uuteen organisaatioon siirryttäessä 2011: RTL:n projektisalkussa oli yli 20 projektia vuodessa lukuisia eri projektipäälliköitä erinomaisia tuloksia massiivinen "projektiähky" Kolme vuotta myöhemmin 2014: projektin omistajuus sille, jolla suurin himo vuosittain läpivietävien projektien määrä on puolittunut projektien keskinäinen vaiheistaminen kehittynyt neljä päätoimista projektipäällikköä projektien läpivientiaika lyhentynyt

35 Asiakaspalautteet AIHE/LUOKITUS Kehittäminen Koulutuspalvelut Kysymykset Risut Ruusut

36 Johtopäätökset asiakaspalautteesta Asiakaspalautteen keräämiseen on määritelty periaatteet ja luotu järjestelmä Jokaiseen yksittäiseen palautteeseen vastataan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä Asiakaspalautteesta laaditaan yhteenvedot, jotka jaetaan asiakkaalle (anonyymisti) Yhteenvetoja analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan pitkän tähtäimen kehittämisessä

37 Työtyytyväisyys Muutos aiheuttaa aina väsymistä ja huolta niin RTL:kin tapauksessa Muutosjohtamisessa panostettiin valtavasti viestintään Henkilöstöä osallistettiin, mutta jälkikäteen arvioituna ei silti tarpeeksi Muutosjohtamisessa ei paneuduttu riittävästi yhteiseen pohdintaan miten muutos näkyy juuri sinun työssä ja tehtävissä!

38 Henkilöstöbarometri Barometrissa 2012 parempaa kuin 2010: lähimmän esimiehen onnistuminen johtamisessa esimiehen ja alaisen yhteistyö strateginen johtaminen töiden organisointi tehtävien itsenäisyys, innostavuus ja haastavuus ammatillinen osaaminen sisäinen viestintä ja tiedonkulku!

39 Henkilöstöbarometri Barometrissa 2012 huonompaa kuin 2010: eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat toimenkuvaan liittyvät epäselvyydet kielteinen kilpailu työilmapiiri eriarvoinen kohtelu palkkausjärjestelmän selkeys ja oikeudenmukaisuus

40 Mittari kustannus-tehokkuudelle? RTL:n palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia: silti asiakkaiden kustannustietoisuuden lisääminen on järkevää asiakas osaa paremmin kohdentaa oikeat toimenpiteet oikeisiin tapauksiin Tutkimusalueen kuvaus Lausunnon keskihinta ( ) Näytteen keskihinta ( ) Sormenjälkitutkimukset Huumaus- ja lääkeainetutkimukset DNA-tutkimukset Asiakirjatutkimukset Käsialatutkimukset Palokemialliset tutkimukset Elektronimikroskooppiset tutkimukset Asetutkimukset Setelitutkimukset Hiukkastutkimukset Muotojälkitutkimukset Öljytutkimukset Äänitutkimukset Kuitu- ja karvatutkimukset Tietotekniset tutkimukset Luututkimukset Sekalaiset kemialliset tutkimukset Räjähdysaineet Tekniset tutkimukset Ajoneuvotutkimukset Kuva- ja videotutkimukset Keskim. Keskim

41 Resurssikehitys Edellä kuvattu on saavutettu siitä huolimatta, että henkilöresurssit ovat vähentyneet n. 8% (2010 => 2014)

42 Muita tärkeitä mittaamisen työkaluja Finas-arviointikäyntien raportit sisäisten auditointien raporit laillisuusvalvonnan raportit riskiarviointiraportit CAF On myös tärkeää laatia kokonaissuunnitelma, jolla eri mittausmenetelmät ja niiden hyödyntäminen nivotaan yhdeksi kokonaisuudeksi

43 Kiitos

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot