Ajankohtaista asiaa Hämeen ELY-keskuksen työllistämishankkeista Nastola Työpajojen alueellinen kehittämispäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista asiaa Hämeen ELY-keskuksen työllistämishankkeista. 27.8.2013 Nastola Työpajojen alueellinen kehittämispäivä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista asiaa Hämeen ELY-keskuksen työllistämishankkeista Nastola Työpajojen alueellinen kehittämispäivä

2 Taustaksi: tuoreita työttömyyslukuja ( ) Työttömyys on lisääntynyt Hämeen TE-toimiston alueella 13,2 % verrattuna viime vuoden heinäkuuhun Hämeen TE-toimiston alueella työttömyysaste heinäkuussa oli 12,8 % (koko maassa 12,2 %), suurin Lahdessa peräti 17,1 % ja pienin Lopella 7,3 % Työttömiä työnhakijoita , joista Nastolassa 876 Nuorisotyöttömyys on myös lisääntynyt Nuoria alle 25-v. työttömiä työnhakijoita Alle 30 v. vastavalmistuneita työttöminä työnhakijoina 848 Miten vastataan Hämeessä, mitä tehdään aktiivisesti

3 Työn alla nyt Kuntakokeilu Hämeessä 2 kokeilua 26:sta Nuorisotakuu ELYn asiantuntija Leena Lietzèn Työllisyyspoliittiset hankkeet avoin haku meneillään ESR-hankkeet avoin haku meneillään nyt Vahva organisaatiouudistus edelleen vaikuttaa Hämeen TE-toimistossa, kehittämistyötä tehdään koko ajan Työnvälitys- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämisen palvelut Tuetun työllistämisen palvelut

4 Kuntakokeilut erillisraha TEM:stä: Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen tavoitteena, uusien keinojen löytäminen ja työnjaon selkiyttäminen/tarkastelu (kunnat/valtio, Kela) + TYPit? Toiminta-aika: Hämeen ELY:n alueella kaksi kokeilua Työn Kipinä hanke Lahti-Heinola-Hartola-Sysmä-Hollola-Nastola (+ Orimattila) ,00 euroa/vuosi Työn Paikka -hanke Hämeenlinna-Janakkala-Hattula ,00 euroa/vuosi Yhteistyö hanketoimijoiden (ESR- ja TYPO-hankkeet) kanssa toivottavaa - samoja asiakkaita ja toimijoita välityömarkkinoilla

5 Nuorisotakuu

6 Nuorisotakuu 2013 Hallitusohjelman lauseet: 1.Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 2.Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Suomen malli : PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE-PARTNERSHIP Nuorten yhteiskuntatakuu tulee perustumaan viranomaisten elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöhön, jossa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuutensa tekijöitä.

7 Hämeen ELY-keskuksen työllistämiseen liittyvät ESR-hankkeet ( ) p

8 Avoin ESR-haku käynnissä päättyy Lisätietoja - EU-rahoitus ja Painopisteet: Nuorisotakuun toteuttamisen tukeminen Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen työelämää kehittävien mallien ja toimintatapojen avulla Hankkeiden toteutusaika Ohjelmakausi Valmistelu kesken, etenemistä voi seurata,

9 Työllisyyspoliittiset hankkeet p

10 Työllisyyspoliittinen avustus (Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 14 luku, annettu ) Voidaan myöntää toimintaan, jonka tarkoituksena on: parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä heille työkokeiluja ja työmahdollisuuksia tai niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle, kuntayhtymälle ja sosiaalisen yrityksen perustamisselvityksiin ja toiminnan vakiinnuttamiseen, ei enää uusosuuskunnille. Avustuksen myöntävä viranomainen voi avustusta myönnettäessä asettaa avustuksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ehtoja.

11 Typo-avustuksiin rahaa 2013 n. 2,3 milj, euroa mitä sillä saadaan? Runsaat 20 toimivaa, erilaista työllistämishanketta Palkattua noin 60 ammattilaista projektitöihin, mm. projektipäälliköt, työvalmentajat, työnohjaajat, Tarjottua aktiivitoimia noin työttömälle päivittäin Työkalu TE-toimistojen työntekijöille työttömien työllistymisen edistämiseen Ammattitaitoinen henkilöstö hankkeissa Aikaa ja ohjausta työttömän näkökulmasta

12 Hämeen ELY-keskusalueen typohankkeet Hankekartoitus tehty, jonka raportti Otetta elämään työttömyydestä työllistymiseen julkistetaan ti Hämeen ELY-keskuksessa Tavoitteena: luonnehtia hankkeita ja löytää niiden kehittämiskohteet ja hyvät piirteet ja laatia laadullisia työkaluja määrällisen seurannan lisäksi Lähtökohtana hankkeiden oma osaaminen ja asiantuntijuus, useat näkökulmat ja tavat lähestyä työllistämistä KEHÄ-ryhmä Nykytilanteen kartoitus oman toiminnan kehittämisen lähtökohtana

13 Aineiston ydin hanketoimijoiden strukturoitu haastattelu, jonka pohjalta hankekartoituksen tuloksena luotiin hankkeiden itsearviointilomake Yhteensä haastateltiin 35 hanketta, joista työpajatyyppisesti toimi 21 hanketta, edelleensijoittavia hankkeita oli 8 ja kartoittavia 4 ja sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämiseen tai vakiinnuttamiseen liittyviä hankkeita oli 2. Asiakasprosessin toteutus on laadun kulmakivi ja se analysoitiin tarkkaan Useilla hankkeilla haasteita asiakasprosessin loppuvaiheen toteutuksessa siirtymät tärkeitä

14 Kolme helmeä asiakasprosessista Prosessinomaisuus Yksilöllisyys Laaja-alainen ohjaus Asiakasprosessin laatu suhteessa asiakkaiden jatkosijoittumiseen hankkeesta tai pian sen jälkeen nelikenttä, jossa hankkeet nimettiin: Sosiaalityötä tekevät auttajat Työttömien kierrättäjät Vahvat valmentajat Työhön uskovat

15 Huomioita typo-hanketoiminnan kehittämisestä Määrällisen seurannan lisääntyessä hankkeiden laadullisetkin tulokset nousivat Hankkeiden määrän vähetessä hankkeiden määrälliset tulokset lisääntyivät Hankkeiden kustannustehokkuus nousi seurannan tuloksena - läpinäkyvyys Yhteinen kehittäminen vertaiskehittäminen on arvokasta Oman toiminnan profilointi kaikkien ei kannata tehdä kaikkea Avoin yhteistyö vähentää kilpailua samoista rahoista

16 Avoin haku typo-avustuksista Lisätietoja Eija Mannisenmäki - työ - työllisyysperusteiset avustukset työllisyyspoliittiset avustukset (aluesivuilla on tietoa, tarkista, että olet Hämeen ELYn aluesivuilla) Seminaari ti Otetta elämään ja sen jälkeen infotilaisuus

17 Avustuksen myöntämisen ja käytön rajoitukset Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää: 1) elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin; 2) julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin; 3) sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään; 4) investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin; (kalusteet, koneet, laitteet) 5) vuokrakustannuksiin (ml. leasingit ja pl. koulutustilat).

18 Rahoituksen myöntämisen perusteita Ammatillisuus ja laatu hankkeissa - toimintaedellytykset Henkilöstön osaaminen sekä hankehallinnointiin että asiakkaiden yksilölliseen ohjaukseen Koulutus- ja valmennuspalveluiden tarjoaminen Yhteistyö työnantajien ja oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa Määrälliset ja laadulliset tulokset näytöt Omarahoitus ja hallinnoijan muut edellytykset vetää hanketta Tavoitteena laajemmat hallinnolliset kokonaisuudet ei sirpalehankkeita, hankkeiden erikoistumiset Paikkakunnan työllistämistarpeeseen vastaaminen Hankkeen anti kokonaisuudessaan vaikuttaa

19 KESKUSTELUA, KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTEJA VASTAUKSET SEUR: DIOILLA Lisätietoja: p

20 Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti seuraaviin tuettavasta toiminnasta välittömästi aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin: Henkilöstön palkkauskustannukset, lomarahat, lomakorvaukset, työterveysmaksut (siltä osin kuin Kela ei korvaa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella), matkakulut ja lyhytkestoinen henkilöstökoulutus Puhelin-, posti- ja kopiointikulut sekä sähköisen viestinnän kulut Kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottaminen (ei yleinen tiedottaminen hankkeen toiminnasta) HÄME/TYO/tyke/Eija Mannisenmäki

21 Kirjanpito ja tilintarkastus Ohjausryhmän kokouskulut Avustuksen saajan tuella palkatuille ja työkokeilussa oleville ostopalveluna hankkimat työllistymistä edistävät palvelut (esim. työhönvalmennus, koulutusvalmennus, osaamiskartoitukset, lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus) Koulutukset on pyrittävä järjestämään sillä paikkakunnalla, jolla hanke toimii Koulutettavien ryhmien suuruudet tulee olla sellaiset, että koulutuksen yksikkökustannukset ovat kohtuulliset HÄME/TYO/tyke/Eija Mannisenmäki

22 Työtehtäviin liittyvää koulutusta ei ole vapaa-ajan toimintaan, elämänhallintaan, virkistäytymiseen, terveyden ylläpitoon tai edistämiseen liittyvä koulutus Avustusta ei voi myöskään käyttää yritysvierailuihin, seminaari- eikä messukuluihin elleivät nämä liity kohderyhmän työllistymisen edistämiseen eikä yhdistystoimintaa koskevaan koulutukseen eikä virkistyspäiviin eikä kielitasotestauksiin eikä mihinkään ruokailukustannuksiin HÄME/TYO/tyke/Eija Mannisenmäki

23 Avustuksen myöntämisen ja käytön rajoitukset Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää: 1) elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin; 2) julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin; 3) sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään; 4) investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin; (kalusteet, koneet, laitteet) 5) vuokrakustannuksiin (ml. leasingit ja pl. koulutustilat). HÄME/TYO/tyke/Eija Mannisenmäki

24 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on: ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

25 STM vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä. Palvelusta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 (Finlex) Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TEtoimisto) kesken. Typo-avustuksella ei voida toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, Hämeessä on rajattu näin

26 Muita: Kela yhteistyö on koettu haasteelliseksi (paikallinen asia/ongelma?) Kela on aktiivisena toimijana mukana kuntakokeiluyhteistyössä, jossa tärkeää on saada rajapintoja asiakkaan palvelutarpeen mukaisten palvelujen toteuttajista selviksi Oma aktiivisuus Kelan suuntaan

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015 Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kansalliset työllisyyspoliittiset hankkeet vuonna 2015 20.1.2015 Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot