SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015"

Transkriptio

1 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN STRATEGIAAN 3. ESPOON TYÖTTÖMYYSTILANNE 4. KAUPUNGIN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN TUKEMINEN 4.1. Työnvälityspalvelut 4.2. Työvoimakoulutuksen RekryKoulutus 4.3. Oppisopimuskoulutus 5. YHTEISTYÖ YRITYSTEN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEKSI 5.1. Yritysten työvoiman saatavuuden edistäminen 5.2. Alkavan yrittäjyyden tukeminen 5.3. Ammatillisen koulutuksen suunnitteluyhteistyö 6. VERKOSTOYHTEISTYÖ 6.1. Työvoiman palvelukeskustoiminta 6.2. Työllistymisen edistäminen terveyspalveluilla 6.3. Nuorisotakuun toimet 6.4. Hallitusohjelman työllisyydenhoidon kuntakokeilu 6.5. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja metropolipolitiikan aiesopimus Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden tukeminen työllistämisessä 6.7. Kaupungin keskeisimpien yhteistyökumppaneiden ja työllisyyshankkeiden tukeminen 7. PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS, TUKITYÖLLISTÄMINEN, TYÖKOKEILUT JA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 7.1. Kaupungin palkkatukityöllistäminen 7.2. Työllistäminen yrityksiin 7.3. Työkokeilu 7.4. Kuntouttava työtoiminta 8. SOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 1

2 1. UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON (JÄLJEMPÄNÄ TE-TOIMISTON) JA ESPOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOIDON YHTEISTYÖN PAINOPISTEET VUONNA 2015 Tämän yhteistyösopimuksen toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan erityisesti neljän alla mainitun painopistealueen kehittymiseen myönteiseen suuntaan. 1. Nuorten työllisyyden koheneminen Kaupunki ja TE-toimisto huolehtivat yhteistyössä nuorisotakuun toteuttamisesta. Espoo Ohjaamon matalan kynnyksen palvelumallissa tullaan vahvistamaan nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyä. Erityisesti huomioidaan kouluttamattomat, maahanmuuttajataustaiset sekä palveluiden ulkopuolelle jäävät nuoret. 2. Maahanmuuttajien työllisyyden koheneminen Maahanmuuttajien työllistymistä pyritään edistämään kehittämällä kaupungin ja TEtoimiston yhteisiä palveluprosesseja asiaa koskevan metropolipolitiikan solmitun aiesopimuksen mukaisesti. 3. Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan alkaen. Sovitaan edellä mainitun lain mukaisten yhteispalvelujen järjestämisestä Espoon alueella ja kehitetään toimintaa vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeita. 4. Yrittäjyyden tukeminen Uusien yritysten syntyminen, suorat ulkomaiset investoinnit ja olemassa olevien yritysten elinvoimaisuus luovat työpaikkoja, joita ilman ei voi olla kestävää työllisyyskehitystä. Yrittäjiksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä tuetaan TE-hallinnon ja YritysEspoon palveluilla. 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN STRATEGIAAN Uudenmaan TE- toimiston toiminnan painopisteenä on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorten työttömyyttä sekä nopeuttaa työllistymistä. TE-toimisto panostaa työvoiman saatavuuden ja työmarkkinoiden kohtaantoedellytysten varmistamiseen, yrittäjyyteen ja nuorisotakuuseen. TEtoimisto parantaa työvoima- ja yrityspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta lisäämällä sähköisten palvelujen käyttöä ja työtarjousten tekemistä työnhakijoille. TE-toimisto osallistuu TEM-konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämiseen. TE-toimisto panostaa myös työvoiman maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Uudenmaan TE-toimiston linjaukset johdetaan hallitusohjelman työllisyyspolitiikan mukaisesti sekä TEM:n että Uudenmaan ELY -keskuksen strategioista. Espoo-tarinan eli kaupungin strategian mukaan vuoden 2016 lopussa päättyvän valtuustokauden aikana tavoitteeksi on asetettu Espoon työllisyysasteen nouseminen 75 prosenttiin ja työttömyysasteen laskeminen korkeintaan 5 prosentin tasolle. Nuorten työllisyyden osalta tavoitteena on pääseminen maan parhaalle tasolle. 2

3 2010 Maaliskuu 2010 Kesäkuu 2010 Syyskuu 2010 Joulukuu 2011 Maaliskuu 2011 Kesäkuu 2011 Syyskuu 2011 Joulukuu 2012 Maaliskuu 2012 Kesäkuu 2012 Syyskuu 2012 Joulukuu 2013 Maaliskuu 2013 Kesäkuu 2013 Syyskuu 2013 Joulukuu 2014 Maaliskuu 2014 Kesäkuu 2014 Syyskuu 2014 Joulukuu 3. ESPOON TYÖTTÖMYYSTILANNE Espoossa oli joulukuun 2014 lopussa työttömiä työnhakijoita henkilöä (19,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin) ja avointa työpaikkaa (11,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin). Espoon työttömyysaste oli joulukuun 2014 lopussa 9,9 % ja 8,4 % vuoden 2013 joulukuun lopussa Avoimet työpaikat Nuoret työttömät Pitkäaikaistyöttömät Ulkomaalaiset työttömät Ulkomaalaiset työnhakijat Työllisyydenhoidon yhteistyösopimuksen vuoden 2014 painopistealueiden osalta vuoden 2013 kehitys näytti tältä: 1. Nuoret Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2014 joulukuun lopussa Espoossa henkilöä, eli 29,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä 53,6 % oli vailla peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa. 2. Maahanmuuttajat Ulkomaalaisia työnhakijoita oli Espoossa vuoden 2014 joulukuun lopussa henkilöä (18,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin) ja työttömiä ulkomaalaisia työnhakijoita henkilöä (26,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin). 3. Pitkäaikaistyöttömyys Vuoden 2014 joulukuun lopussa Espoossa oli työtöntä, joiden työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Heidän lukumääränsä kasvoi vuoden aikana 43,0 %. 4. Yrittäjyys Yritystä perustamassa olevia asiakkaita ja olemassa olevia yrityksiä palveleva YritysEspoo sai 2981 yhteydenottoa ja järjesti 1591 asiakaskäyntiä vuonna TE -toimisto teki Espoossa myönteisiä starttirahapäätöksiä 552 kpl (ml. jatkopäätökset). Maahanmuuttajien yrityspalveluita kehitetään yhdessä Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaanliiton kanssa. 3

4 4. KAUPUNGIN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN TUKEMINEN 4.1. Työnvälityspalvelut Kaupunki ilmoittaa rekrytointijärjestelmässään kaikki ulkoiseen hakuun menevät työpaikat. Rekrytointijärjestelmän linkin (Passari-palvelu) kautta ilmoitukset tulevat suoraan näkyviin myös -sivuilla. Kaupungin rekrytointipalvelut osallistuvat omalla esittelylavallaan työ- ja elinkeinotoimiston tilaisuuksiin. TE-toimisto järjestää Espoon toimipaikassa rekrytointitapahtumia säännöllisesti Työvoimakoulutuksen RekryKoulutus TE- toimisto voi hankkia työttömille RekryKoulutusta yhteistyössä kaupungin ja yritysten kanssa. Kaupunki ja TE -toimisto yhdessä etsivät vastauksia työvoiman saatavuuteen kaupungin työvoimapula-aloille työvoimapoliittisilla yhteishankintakoulutuksilla. TE-toimisto hankkii tarvittaessa ehdokkaat koulutukseen ja koulutushankinnoista vastaa ELY-keskus. Hankintakustannukset rahoitetaan yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaisesti Oppisopimuskoulutus Omnia Oppisopimuksella yritetään löytää uusia keinoja työllistymiseen aiempaa nuoremmille myös peruskoulusta suoraan valmistuville. Vuosille oppisopimustoimiston oppisopimukset perustutkinnoilla toteutettavat vuositasolla 520 paikkaa lisäkoulutuksena toteutettavat vuositasolla 870 aikuisopiston tavoitteena on toteuttaa vuositasolla 620 oppisopimuskoulutusta. Yksityisen sektorin oppisopimuspaikkojen löytämiseksi Omnia, TE -toimisto ja kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä. TE-toimisto TE-toimisto voi myöntää kaupungille palkkatuen niistä oppisopimuksen aloittavista, jotka täyttävät tuen myöntämisen ehdot. Tavoitteena on, että kaupunki solmii työsopimuksen oppisopimuskoulutuksen hyväksyttävästi suorittaneen ja tehtävään soveltuvan kanssa, jos koulutettu työpaikan haluaa. Oppisopimuskoulutukseen palkkatuki voidaan myöntää koko sen keston ajaksi. Kaupunki Kaupunki tarjoaa n. 20 oppisopimuspaikkaa esisijaisesti alle 25-vuotiaille työttömille nuorille, joilta puuttuu ammatillinen koulutus. Tavoitteena on edetä työkokeilujen kautta palkkatuettuun oppisopimuskoulutukseen. Nuoria ohjataan työpajoilta, Vamoksesta, Omnian etsivästä nuorisotyöstä ja TE- toimistosta keväällä työkokeiluihin kaupungin eri työpaikkoihin. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saaminen ja toisaalta toimia yhtenä, varteenotettavana väylänä toisen asteen opintoihin peruskoulun jälkeen. 4

5 Oppisopimuskoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen yhteistyökumppaneiden, TE-toimiston, Omnian oppisopimustoimiston ja Espoon kaupungin eri toimijoiden kesken edellyttää vuosittain n. kahtakymmentä aloituspaikkaa. Tällä tavoin luodaan vahvoja yhteistyörakenteita ja polkuja, joita voidaan hyödyntää nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen osana nuoren ohjaamista on systemaattista ja pitkäjänteistä. 5. YHTEISTYÖ YRITYSTEN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEKSI 5.1. Yritysten työvoiman saatavuuden edistäminen TE-toimisto järjestää rekrytointitapahtumia Espoon toimipaikassa kuukausittain (pl. kesä-heinäkuu) sekä yritysten tarpeen mukaan. Näiden lisäksi järjestetään muita asiakasinfotilaisuuksia, joita kohdennetaan eri asiakasryhmille, esim. nuorille, maahanmuuttajille tai kuntakokeiluun ohjattaville asiakkaille. TE -toimisto kartoittaa yritysten palvelutarpeita yrityskäynneillä. Yrityskäynnit toteutetaan yrityksille ennakkoon lähetetyllä palvelutarvekyselyllä ja sen jälkeisellä henkilökohtaisella kontaktoinnilla. Palvelutarvekartoituksessa selvitetään yrityksen henkilöstön rekrytointi- tai vähentämistarpeet, kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmat sekä kehittämistarpeet. Vuonna 2015 yrityskäyntejä tehdään 450. TE- toimisto tuottaa henkilöasiakkailleen koulutusohjausta ja koulutuspalveluja, jolla tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta työmarkkinoilla. Työnantajille myönnetään palkkatukea uutta työvoimaa rekrytoitaessa ja henkilöasiakkaiden työmarkkinavalmiuksia parannetaan työkokeilujen avulla. Yritysyhteystyötä tehdään TE -palveluihin (palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu) liittyen aktiivisesti. Työvoimakoulutusta suunnataan työvoimapula-aloille. TE -toimisto tekee lisäksi asiakaslähtöistä kontaktointia työnantajiin esim. työkokeiluista tai palkkatuesta sopimisen yhteydessä Alkavan yrittäjyyden tukeminen TE-toimisto ostaa starttirahapäätöksiä varten asiantuntijalausunnot YritysEspoolta vuosina erillisen hankintasopimuksen mukaan. Lausuntojen määrä on 600 kappaletta vuodessa. Uudenmaan TE - toimiston (Espoon) Työnvälitys- ja yrityspalvelun palvelujen johto ja YritysEspoo tapaavat 2 kertaa vuodessa keskustellakseen yhteistyöstä yrityspalveluissa. YritysEspoon tavoitteena on vuosittain yhteydenottoa, asiakaskäyntiä ja 400 perustettua yritystä. Tavoitteena on pitää odotusajat asiakastapaamisiin maksimissaan kahden viikon pituisina. TE-toimiston tekemien starttirahapäätöksien tavoitemäärä vuodelle 2015 on 600 kpl. TE-toimiston resurssi vuonna 2015 seudullisissa yrityspalveluissa (Innopoli) on kolme asiantuntijaa. Alkavaan yrittäjyyteen liittyen TE-toimisto järjestää yhteistyössä YritysEspoon kanssa asiakastilaisuuksia ja infoja. InnoOmnian vuositavoite on yhteisö noin sadalle yrittäjälle, jolla on sopimus Omnian kanssa. 5

6 Näistä yrityksistä puolet on aloittavia kädentaitojen tai palvelualan yksinyrittäjiä, osuuskuntalaisia tai harjoittelu- ja opiskeluyrittäjiä. Toinen puolisko yrityksistä on kokeneempia, opiskelijayhteistyöhön sitoutuneita yrittäjiä. Yritykset voivat toimia Omnian tiloissa noin kolme vuotta, mutta ne saavat pysyvän jäsenyyden InnoOmnian yritysyhteisöön Ammatillisen koulutuksen suunnitteluyhteistyö Ammatillisen koulutuksen suunnitteluyhteistyö perustuu ennakointiin. Omnia tekee ennakointityötä pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen verkostossa sekä Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamarin puitteissa. TE-toimiston kanssa Omnia on yhteydessä sekä Omnian johtoryhmän ja TE-toimiston välisissä tapaamisissa että yksittäisten Omnian yksiköiden (erityisesti aikuisopisto, oppisopimustoimisto ja työpajat) päivittäisessä yhteistyössä. 6. VERKOSTOYHTEISTYÖ Kaupunki ja TE-toimisto tekevät monien eri tahojen kanssa aktiivista yhteistyötä espoolaisten työllisyydestä huolehtimiseksi. Tämän lisäksi Työvoiman palvelukeskuksessa kaupungin sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, KELA ja TE-toimisto tekevät moniammatillista työtä vaikeasti työllistyvien kaupunkilaisten auttamiseksi. Espoo Ohjaamossa kehitetään monialaista yhteistyötä kaupungin, Omnian, TE-toimiston ja kolmannen sektorin kanssa. Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa tekemänsä yhteistyön avulla Uudenmaan TEtoimisto tavoittelee vuonna 2015, että työttömyys ei jatkuisi yhtäjaksoisesti yli kolmen kuukauden ajan kuin enintään 31 prosentilla kaikista työttömistä Työvoiman palvelukeskustoiminta Espoon työvoiman palvelukeskustoiminnan (myöhemmin ETYP) tavoitteena on alentaa pitkäaikaistyöttömyyttä ja rakenteellista työttömyyttä sekä tarjota syrjäytymisvaarassa oleville työttömille moniammatillista tukea. Nuorisotakuun kohderyhmiin kuuluvat asiakkaat ovat myös palvelukeskuksen kohderyhmää. ETYP keskittyy kaupungin, TE-toimiston ja Kelan yhteisvoimin etsimään ratkaisuja työttömille, jotka eivät ole pelkästään koulutus- ja työllistämistoimin autettavissa työmarkkinoille. Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan Yhteispalvelua varten Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueelle muodostetaan yhteistoimintaverkostoja, joiden lukumäärästä toiminta-alueen kunnat, Kela ja TE-toimisto päättävät monialaisen yhteispalvelun johtoryhmässä. Nämä johtoryhmät on tarkoitus asettaa kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Monialaisen yhteispalvelun on oltava toiminnassa alkaen. Vuoden 2015 aikana ETYP:n toiminta nykyisellään loppuu, kun uuden lain mukainen toiminta toiminta-alueella em. mukaan sovitusti alkaa. ETYP:n asiakkaista eivät kaikki täytä uuden lain mukaisen monialaisen yhteispalvelun asiakkuuskriteerejä. Näiden asiakkaiden asiakkuus ETYP:ssä tulee päättää vuoden 2015 loppuun mennessä. TE-toimistokohtaisten yhteispalvelun asiakasmäärien tulee olla tiedossa toukokuun 2015 loppuun mennessä. Arvioitujen asiakasmäärien perusteella johtoryhmät tulevat arvioimaan monialaisen yhteistoimintaverkoston edellyttämät resurssit. 6

7 Uuden monialaisen yhteistoimintaverkoston kohderyhmään kuuluu asiakas, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kelan arvioima monialaisen yhteispalvelun tarve ja hän on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella tai täyttänyt 25 vuotta ja ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1 luvun 3 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai alle 25-vuotias ja em. mainitun lain kohdan mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Nykyinen ETYP jatkaa vuoden 2015 toimintaansa kahden johtajan mallilla, kunnes uuden lain mukainen toiminta alkaa. Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalveluiden työntekijöillä sekä TEpalveluiden työntekijöillä on ETYP:in toimipisteessä oma lähiesimies. Toimintaa ohjaa ja seuraa ohjausryhmä, jossa on edustus kaupungin työllisyys- ja terveyspalveluista, TE-toimistosta sekä KELA:sta. Ohjausryhmä määrittelee toiminnan tarkemmat tavoitteet ja seurantamittarit vuosittain. ETYP:n vuoden 2015 toiminnan tavoitteena on, että aikuisten aktivointiaste on 37 % ( 33% v 2014). ETYP:n toimintaa tulee tehostaa alkuvuoden 2015 aikana vastaamaan tulevan monialaisen yhteispalvelun vaatimia edellytyksiä. Tämä toteutetaan tehostamalla ja kehittämällä asiakasohjausta, -prosesseja ja -virtausta. Asetetaan tavoitteet toteutuneiden asiakastapaamisten määrälle ammattiryhmittäin. Tavoitteena on, että palvelukeskus ottaa vuoden aikana vähintään yhtä monta uutta asiakasta kuin vuonna 2014 (470 uutta asiakasta/2014). Asiakasmäärää seurataan TEhallinnon työnvälitystilaston ja URA -tietojärjestelmän sekä kaupungin Effica-järjetelmän avulla/ Typpi-järjestelmän avulla. Ryhmämuotoisia palveluja ja sähköisiä palvelumenetelmiä kehitetään. Tehostetaan viestintää ja tiedottamista avoimista työllistymistä edistävien palvelujen paikoista kaupungilla ja välityömarkkinoilla Työllistymisen edistäminen terveyspalveluilla Työllisyyden edistämiseen terveyspalveluilla on varattu kaupungin puolelta kuuden hoitajan työpanos. ETYP:issä on työssä 4 hoitajaa ja eteläisessä ja pohjoisessa sosiaalikeskuksessa yksi yhteinen terveydenhoitaja, joka ottaa vastaan asiakkaita Kuntakokeilusta, TE-toimistosta ja sos.toimistosta. Yhden terveydenhoitajan vakanssi on tällä hetkellä avoin. Toiminnan koordinointia halutaan kehittää perustamalla ohjausryhmä tai vastaava yhteistyömalli, johon nimetään edustajat TE-toimistosta sekä kaupungin työllisyys- ja terveyspalveluista. Koordinoinnin tavoitteena on selvittää toiminnan raportointikäytännöt tavoitteineen ja mittareineen alkuvuoden 2015 aikana. Terveyspuolella otetaan kuukausittain käyntiraportit, joista selviävät itsenäiset käynnit, puhelinkontaktit, lähetetyt kirjeet ja muiden asiakirjamerkintöjen lukumäärät. Työttömien työkyvyn arviointi ja terveystarkastukset Terveystarkastuksen tavoitteena on työttömän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen ja asiakkaan ohjaaminen hoitoon sekä lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen. Toiminnalla tähdätään siihen, että työttömät työnhakijat pääsevät tarvitsemansa hoitojärjestelmän piiriin ja siihen, ettei terveydellisistä seikoista tulisi estettä tai hidastetta työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumiselle tai työmarkkinoille pääsemiselle. 7

8 Työllistävissä ja aktivoivissa toimissa huomioidaan terveydelliset seikat ja niiden asettamat rajoitteet. Työttömien terveystarkastuksiin osoitettu valtionosuus maksetaan kunnille osana terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia. Terveystarkastukseen voi asiakas hakeutua itse tai hänet voidaan ohjata sinne TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen, sosiaalitoimiston tai Espoon työllisyydenhoidon kuntakokeilun kautta. TE-toimiston tavoitteena on tehostaa ja lisätä asiakasohjausta työttömien terveystarkastukseen vuoden 2015 aikana. Uudenmaan TE-toimisto tavoittelee vuonna 2015 koko toimiston alueella 900 asiakkaan ohjausta työttömien terveystarkastukseen. Eläkemahdollisuuksien selvittäminen TE-toimisto voi hankkia työkyvyn arviointia vain tilanteessa, jossa asiakkaan työ- ja toimintakykyä pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen. Työttömän työ- ja toimintakyky voi tulla selvitettäväksi monialaisessa yhteispalvelussa osana työllistymisprosessia, jos työ- ja toimintakyvyn selvittäminen johtaa siihen, että työkyvyttömyyseläkkeen katsottaisiin olevan työttömän kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Tässä tilanteessa työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta voivat osana monialaista yhteispalvelua antaa työkyvyttömyyseläkehakemusta varten selvityksen asiakkaan työllistymisen edistämiseksi tarjotuista palveluista ja niiden tuloksista. Selvitys voisi sisältää myös työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan monialaisen arvion siitä, miksi eläke olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto työttömän tilanteen ratkaisemiseksi. Lisäksi työtöntä voidaan osana monialaista yhteispalvelua tarvittaessa avustaa työkyvyttömyyseläkkeen hakemisessa. Muussa tapauksessa työtön henkilö saa apua työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten eri viranomaisilta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on neuvoa ja ohjata eläkkeen hakemisessa, terveydenhuollon tehtävänä on arvioida henkilön jäljellä olevaa työkykyä sekä kirjoittaa tarvittaessa B-todistus ja kunnan sosiaalitoimi voi ohjata toimeentulon turvaamiseen liittyvissä kysymyksissä Nuorisotakuun toimet Kaupunki ja TE -toimisto toteuttavat yhteistyössä nuorten yhteiskuntatakuuta. Hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten työttömien yhteiskuntatakuusta, että jokaiselle alle 30-vuotiaalle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Vuodenvaihteessa Espoossa oli 1424 alle 25-vuotiasta työtöntä (virtaama yli 3 kuukauden työttömyyteen 38,0 %). Alle 25-vuotiaista työttömistä 53,6 %:lla ei ollut ammatillista tutkintoa. Vuonna 2015 Espoon kaupungin tavoitteena on pitää kiinni nuorisotakuuseen kuuluvasta koulutustakuusta, eli tarjota kaikille peruskoulunsa päättäneille jotain koulutuspaikkaa. Nuorisotakuun tavoitteena on myös se, että alle 25-vuotiaiden työttömien ja alle 30-vuotiaiden vastavalmistuneiden työttömien virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen tulisi olla 0 %. Uudenmaan TE- toimiston tavoitteena on 2015, että alle 25-vuotiaiden virtaama yli 3 kuukauden työttömyyteen on enintään 9 prosenttia ja vuotiaiden kohdalla enintään 13,5 prosenttia. 8

9 Espoon kaupunki, Omnia ja TE -toimisto tarjoavat seuraavia mahdollisuuksia nuorille: Kaupunki: 40 palkkatuettua työpaikkaa tarjotaan työkokeilupaikkoja monipuolisesti eri toimialoilta. Työkokeilujen määrää seurataan ja vuodelle 2016 asetetaan seurannan pohjalta määrätietoiset tavoitteet. 20 oppisopimuspaikkaa työhönvalmennuskeskus järjestää maanantaisin vuoden aikana arviolta 45 tutustumiskäyntiä, joihin TE-toimisto voi ohjata vuoden aikana 400 nuorta. Työhönvalmennuskeskuksen tavoitteena on se, että näistä 400 nuoresta 200 aloittaa keskuksen pajoilla työkokeilun ja heistä 100 siirtyy pajalta opiskelemaan tai töihin. soveltuviin kaupungin hankintoihin kirjataan sosiaalisia kriteerejä, joiden täyttämisestä yritykset voivat huolehtia tarjoamalla erityisesti työttömille kouluttamattomille nuorille oppisopimuspaikkoja tai palkkatukipaikkoja Omnia: tarjoaa aiempaan verrattuna 220 perustutkintopaikkaa enemmän (vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä 608 paikkaa) tarjoaa nuorille InfoOmnian koulutusneuvontaa ja työllistymistä tukevia palveluita toteuttaa Ohjaamo-hanketta yhdessä sidosryhmien kanssa tarjoaa nuorille nuorten aikuisten osaamisohjelman koulutuspaikkoja vuotiaille sekä uuden rahoitusohjelman mukaisesti koulutuspaikkoja vuotiaille osallistuu työvoimakoulutuksista järjestettäviin kilpailuihin tarjoaa nuorille 180 paikkaa ammatillisilla pajoilla tarjoaa nuorille 12 paikkaa starttipajalla Tarjoaa etsivän nuorisotyön palveluja nuorille (tavoitteena 800 nuoren tavoittaminen) TE -toimisto: 418 paikkaa nuorille suunnattuun työnhaku- ja uravalmennukseen, joista 5 päivää kestävää työnhakuvalmennusta 12 ryhmää 20 päivää kestävää yleistä uravalmennusta 80 paikkaa 40 päivää kestävää yleistä uravalmennusta 32 paikkaa 40 päivää kestävää maahanmuuttajanuorten uravalmennusta 15 paikkaa tarjoaa nuorille kaupungin eri toimialojen työkokeilupaikkoja. Tavoitteena kohdentaa työkokeilut nuorille, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, jotka ovat vaihtamassa ammattialaa ja jotka ovat olleet pitkään työttömänä. myöntää ehdot täyttäville työllistettäville nuorille palkkakustannuksiin linjausten mukaisen palkkatuen järjestää useita nuorille suunnattuja infotilaisuuksia yhteistyössä InfoOmnian kanssa tarjoaa ammatillista työvoimakoulutusta tai oppisopimuskoulutusta nuorille, esim. niille joilta puuttuu ammatillinen koulutus, ja myöntää lisäksi oppisopimuksen aikaisen palkkatuen nuorille, jotka täyttävät tuen myöntämisen ehdot tarjoaa maahanmuuttajanuorille kotouttamiskoulutusta tekee yhteistyötä Espoo Ohjaamo hankkeen kanssa 9

10 Espoon kaupunki, Omnia ja TE -toimisto kehittävät nuorisotakuu palveluverkostoa: Espoon kaupungin ja Omnian yhteisessä hankkeessa kartoitettiin nuorisotakuuta toimeenpanevaa palvelujärjestelmää ja sen puutteita. Kartoituksen pohjalta käynnistettiin palvelujärjestelmän kehittämistyö, johon Omnia haki rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta marraskuussa Vuoden 2015 alussa tehtävän rahoituspäätöksen mukaan Omnia saanee Espoon työttömiä nuoria tukevan Ohjaamon toimintaan resursseja 8 henkilötyövuoden ja toimitilojen kustannuksia varten. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on merkittävästi kohentaa nuorten työllisyystilannetta. Uudenmaan TE-toimiston osallistumisesta Ohjaamon toimintaan sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Espoossa on asetettu työllisyys- ja nuorisotakuun koordinointiryhmä. Espoon nuorisotakuun toteutumisesta vastaavan koordinointiryhmän tehtävänä on huolehtia poikkihallinnollisesti nuorisotakuun toteuttamisesta Espoossa. Siinä ovat mukana keskeisten kaupungin yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden edustajat. Koordinointiryhmä varmistaa, että päätöksenteon tueksi kootaan mahdollisimman laaja-alaista tietoa nuorten tilanteesta tilastojen ja asiakastyöstä kertyneiden tietojen kautta. Ryhmä toimii myös Espoon Ohjaamo-hankkeen ohjausryhmänä Hallitusohjelman työllisyydenhoidon kuntakokeilu Espoon työllisyyden kuntakokeiluhankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat vuotiaat espoolaiset työttömät, jotka ovat saaneet työttömyysetuutta vähintään 500 päivää tai olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli vuoden. Kuntakokeiluun ohjataan asiakkaita, joiden toimintakyky ja terveys mahdollistavat työllistymisen. Työllisyyden kuntakokeiluhanke toimii vuoden 2015 loppuun. Tavoitteena on, että kuntakokeilussa aloittaa vuonna uutta asiakasta, minkä lisäksi työskentely myös aiemmin aloittaneiden asiakkaiden kanssa jatkuu edelleen. Tämän lisäksi kuntakokeilu vastaa vuonna 2015 Espoon kaupungin velvoitetyöllistämisestä. Valtaosa asiakkaista tulee kuntakokeiluun TE-toimiston ohjaamina. Tavoitteena on, että kuntakokeilun asiakkaista ohjautuu työkokeiluun 55 asiakasta, palkkatuella 3. sektorille 25 henkilöä, palkkatuella kaupungille 30 henkilöä sekä yrityksiin 40 henkilöä. Kaupungin palkkatukityöllistämisen osalta kuntakokeilun kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on hyvä työhistoria ja koulutus. Kuntakokeilu ohjaa asiakkaitaan aktiivisesti opiskelemaan; tavoitteena on 30 henkilön hakeutuminen koulutukseen vuonna Kuntakokeilun asiakkaille hankitaan ostopalveluna mm. starttivalmennusta (työnhaku- ja uravalmennus), ATK-valmennusta ja työhönvalmennusta. Työhönvalmennuksella pyritään positiivisiin siirtymiin palkkatuetusta työstä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi kuntakokeilu tuottaa omana toimintanaan eri asiakassegmenteille suunnattua työhönhaun ryhmävalmennusta. TE-toimisto kutsuu 2. ja 3. palvelulinjansa asiakkaita tiloissaan pidettäviin velvoittaviin kuntakokeilun infotilaisuuksiin, joihin osallistumiseen on kytketty asiakkaiden työnhaun jatkuminen. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta aloittaa kuntakokeilussa. Infotilaisuuksia pidetään kuuden viikon välein, minkä lisäksi kuntakokeilu voi osallistua myös muihin TE-toimiston tiloissa pidettäviin rekrytointitilaisuuksiin. TE-toimisto ohjaa asiakkuuskriteerit täyttäviä asiakkaita hankkeeseen myös suoraan. 10

11 Asiakasohjauksen toimivuutta ja hankkeen sekä TE-toimiston yhteistyökäytäntöjä arvioidaan säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa. TE-toimisto on nimennyt hankkeelle yhdyshenkilöt 2. ja 3. palvelulinjalta sekä ETYP:stä. TE-toimisto päivittää asiakkaan työllistymissuunnitelman ja URAasiakastietojärjestelmän tiedot siten, että ne kattavat kuntakokeilun palveluvalikoiman. Kuntakokeilun ja TE-toimiston asiantuntijat vastaavat yhdessä asiakkaiden aktivointisuunnitelman laatimisesta tai parityöstä erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaan prosessin edistäminen sitä edellyttää. TE-toimisto vastaa palveluihin liittyvien päätösten tekemisestä erikseen sovitun käytännön ja aikataulun mukaisesti. Kuntakokeilu tiedottaa aktiivisesti TE-toimistolle palveluistaan ja varaa TEtoimistolle riittävän ajan palveluja koskevien päätösten tekemiseen. TE-toimisto osallistuu kuntakokeilun kehittämiseen ja on nimennyt edustajan hankkeen ohjausryhmään Maahanmuuttajien kotoutuminen ja metropolipolitiikan aiesopimus Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä pääkaupunkiseudun yrittäjäjärjestöt ja Helsingin seudun kauppakamari edistävät kotoutumista ja maahanmuuttajien työllistymistä asiasta solmitun metropolipolitiikan aiesopimuksen mukaisesti. Aiesopimuksen tavoitteena on erityisesti sopijaosapuolten kehittäminen niin, että maahanmuuttajat voivat nopeasti työllistyä tai ryhtyä yrittäjäksi tai päästä kielikoulutukseen, työkokeiluun tai muuhun työvoimapoliittiseen palveluun. Edelliseen sopimuskauteen verrattuna uutena painopisteenä on maahanmuuttajien työelämäyhteyksien vahvistaminen yksityiselle sektorille tiiviissä yhteistyössä Espoon Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa. Vuoden 2015 aikana kaupungin tavoitteena on aiesopimusyhteistyön jatkuvuuden varmistaminen yhdessä sopimuskumppanien kanssa vuoden 2015 lopussa päättyvän sopimuskauden jälkeen. Aiesopimuksen mukaisesti kaupunki on varannut talousarvioonsa euroa maahanmuuttajien rekrytointimallin käyttöön vuodelle Vuosina alle viidesosa rekrytointimallissa mukana olleista maahanmuuttajista on palannut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Aiesopimukseen perustuvat henkilöstöresurssit TE-toimistossa on vakinaistettu Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden tukeminen työllistämisessä Espoon kaupungilla on kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia kolmannen sektorin, erilaisten työllisyyshankkeiden sekä muiden työllisyyden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Tyypillisesti tuki on kohdentunut niille toimijoille, jotka toimivat heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuntalaisten kanssa. Tukimuotoina ovat esimerkiksi osallistuminen hankerahoitukseen sekä toiminta- ja palkkakuluihin. TE-hallinto tukee Espoon alueen hanketoimintaa ELY-keskuksen hankkeille suuntaaman rahoituksen kautta. Työllistämisen Espoo-lisä on tarkoitettu välityömarkkinoiden rahoitukseksi, jolla tuetaan kolmannen sektorin työllistämistä sekä työntekijöiden edelleen sijoittumista avoimille työmarkkinoille työministeriön ja Espoon kaupungin ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2015 Espoo-lisää laajennetaan koskemaan myös yrityksiä. 11

12 Espoo-lisän saamisen edellytyksenä on, että edellä mainitut työnantajat palkkaavat espoolaisen työttömän, joka on: - alle 25-vuotias ammattikoulutettu ja ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli 6 kuukautta, enintään 6 kuukaudeksi - yli 25-vuotias ja saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää, tuki aluksi 6 kuukaudeksi ja jatko harkinnanvaraisesti enintään 6 kuukaudeksi (yhteensä enintään 12 kuukautta) - osatyökykyinen (vamma tai sairaus, joka alentaa pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä), tuki aluksi 6 kuukaudeksi ja jatko harkinnanvaraisesti enintään 6 kuukaudeksi (yhteensä enintään 12 kuukautta) 6 kk:n jatkon harkinnan perusteena on, että työllistetylle tarjotaan työhönvalmennusta tai muuta systemaattista tukea työjakson aikana Lisäksi Espoo-lisän myöntäminen edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimisto on myöntänyt henkilön palkkauskustannuksiin palkkatukea vähintään samalle ajanjaksolle. Työllistämisen Espoo-lisän määrä on 300 euroa kuukaudessa Kaupungin keskeisimpien yhteistyökumppaneiden ja työllisyyshankkeiden tukeminen Kaupunki tukee seuraavia työllisyyshankkeita vuonna 2015 (hankkeiden omarahoitusosuuteen osallistumalla): - Espoon järjestöjen yhteisö ry:n hallinnoiman Sektori III-hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä Espoossa tai Helsingissä kotipaikkaansa pitäviin yhdistyksiin. Työllistämisen toissijaisena tavoitteena voidaan pitää pienten sosiaali- ja terveysalan potilas-, vammais- ja sairausjärjestöjen toimintaedellytysten kohentumista kokemus esiin -hanke Lisäksi kaupunki tukee kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoavat työllistäviä palveluja (mm. kuntouttavaa työtoimintaa): - Espoon mielenterveysyhdistys ry (EMY ry), Kalliolan setlementti ja Hyvä Arki ry Pääkaupungin Kierrätyskeskuksen ja kaupungin välisessä sopimuksessa kaupunki sitoutuu avustamaan Kierrätyskeskuksen toimintaa. Kierrätyskeskus käyttää avustuksen työllistämiseen, työllistämisen tukemiseen ja toimitilojen vuokriin. 12

13 7. PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS, TUKITYÖLLISTÄMINEN, TYÖKOKEILUT JA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Pitkäaikaistyöttömyyttä vähennetään yhteistyössä monin eri keinoin: monialainen yhteistyö, tukityöllistäminen, työkokeilut, kuntouttava työtoiminta, kotouttamistoimet, yrittäjyyden palvelut ja erilliset määrärahat. TE- toimisto: Palkkatukimäärärahat kohdennetaan ensisijaisesti 300 pv työmarkkinatukea saaneisiin, pitkään työttömänä olleisiin ja vastavalmistuneisiin. Monialaiseen yhteistoimintaan liittyvään asiakaskartoitukseen on varattu erillinen määräraha Uudenmaan TE-toimistolle määräaikaisten kartoittajien rekrytoimiseksi. Sovitaan uusista työkäytännöistä aktivointisuunnitelmien määrän lisäämiseksi ja asiakkaiden ohjaamiseksi kuntouttavaan työtoimintaan. Lisätään työvoimakoulutuksessa rakennetyöttömien ja 300 pv työmarkkinatukea saaneiden osuutta valituista. Pitkäaikaistyöttömiä kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla TE- toimistossa järjestettäviin Rekrytilaisuuksiin ja infoihin. Työttömien terveystarkastuksiin ohjaamista tehostetaan. Vuonna 2014 Espoossa asiakkaita ohjautui työttömien terveystarkastuksiin arviolta 50 henkilöä. Vuonna 2015 on tavoitteena noin 100 henkilön ohjaamista palveluun. ( Koko Uudenmaan tavoite 900 ohjausta) 7.1. Kaupungin palkkatukityöllistäminen Palkkatukityöllistämistä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muiden toimenpiteiden, kuten työkokeilun jatkoksi kestävien työllistymispolkujen luomiseksi. Kaupunki tekee työllistetyn kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Työntekijöillä on oikeus kesken sopimuksen siirtyä avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Työllistettyjen tulee osallistua ryhmä- ja yksilömuotoiseen työhönvalmennukseen kaupungin palkkatukityösuhteen aikana. Vuoden 2015 palkkatukityöllistämisen tavoitteena on tarjota 1100 palkkatukikuukautta 200 työttömälle espoolaiselle kaupungin toimialoilla. Avoimet palkkatukipaikat ohjataan TE-palvelujen kautta työhallinnon järjestelmään julkaistavaksi sekä julkaistaan myös Espoon kaupungin rekryjärjestelmässä. TE-toimiston asiantuntijat voivat ohjata asiakkaitaan näihin paikkoihin. Kuntalaiset voivat myös itse hakea paikkoja. Palkkatukijakson pituus on maksimissaan 6 kuukautta. Kaupungin palkkatukibudjetin kohdennukset: Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet 55 %, Yli 12 kk työttömänä olleet yli 25 vuotiaat ( pääasiassa ansiosidonnaisella olevia) 15 %, nuoret yli 6 kk työttömänä olleet 20 %, velvoitetyöllistettävät 10 % Kaupungin eri toimialat ilmoittavat tarjoamansa avoimet palkkatukipaikat Espoon rekrytointiin ilmoitusmenettelyllä 1-2 kertaa vuodessa. Paikat laitetaan avoimiksi Espoon rekrytointijärjestelmään 4 kertaa vuodessa ja lisäksi ne ilmoitetaan TE-toimistoon kuntatyönantajia palvelevalle vastuuasiantuntijalle. TE-toimiston asiantuntijat tiedottavat ehdot täyttäville henkilöasiakkaille palkkatukipaikoista ja tekevät asiakaskohtaiset palkkatukipäätökset. Työhönvalmennustiimin työntekijät kutsuvat palkkatukipaikkaa hakeneet henkilöt alkukartoitushaastatteluun ja ohjaavat kaupungin palkkatukilinjaukset täyttävät sekä muutoin soveltuvat palkkatukiehdokkaat toimialoilla avoinna oleviin paikkoihin lähiesimiesten haastatteluun. Ne henkilöt, joille ei löydy sopivaa palkkatukipaikkaa tai joille palkkatukityö ei ole vielä sopiva palvelu, ohjataan työpajoille. 13

14 Kaupungin työllisyyspalvelut edellyttää palkkatukityöntekijän saavalta työyksiköltä, että työpaikka ottaa lisäksi toisen henkilön työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Tällä toimintamallilla saadaan lisättyä palveluja espoolaisille työttömille, joiden työttömyys on pitkittynyt. Työllistettyjen palkkakustannuksiin TE-toimisto myöntää kaupungille palkkatuen ehdot täyttäville työllistettävien mukaisesti. TE-toimiston tavoitteena on myöntää palkkatuki Espoon kaupungin esityksen mukaisesti 200 työttömälle espoolaiselle Uudenmaan TE- toimistolle myönnettävien määrärahojen puitteissa. Kaupungin toimialoille työllistettyjen palkkakustannukset maksetaan työllisyyspalveluiden keskitetyistä palkkatukimäärärahoista. Työllistämisvelvoite TE-toimiston osoituksesta on työttömälle työnhakijalle hänen kotikuntansa järjestettävä työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi silloin, jos hän ei ole työllistynyt avoimille työmarkkinoille eikä hänelle ole voitu järjestää TE-toimiston puolesta soveltuvaa työllistämistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa. Tämä koskee työtöntä työnhakijaa, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. TE-toimisto tekee työllistämisilmoituksen suoraan kuntakokeilun kehittämispäällikölle. Kuntakokeilun työntekijät kutsuvat työnhakijan haastatteluun ja pyrkivät löytämään hänelle sopivan tehtävän kaupungin organisaatiosta. Palkkakustannukset maksetaan keskitetyistä palkkatukimäärärahoista. Kuntakokeilun päätyttyä Työllisyyspalvelut ilmoittavat TEtoimistolle ajankohdan, mistä lähtien työllistämisilmoitukset toimitetaan työhönvalmennustiimin vastaavalle työhönvalmentajalle Työllistäminen yrityksiin Uudenmaan TE-toimiston tavoitteena on, että palkkatuen avulla työllistyneistä vähintään 45 % sijoittuu yrityksiin. Kaupunki mahdollisti vuonna 2014 yhteensä 50 henkilön työllistymisen palkkatuen avulla yrityksiin sisällyttämällä sosiaalisia kriteerejä tehtyihin julkisiin hankintoihin. Hankintojen kautta yrityksiin suuntautuvan työllistämisen volyymia nostetaan vuonna Palkkatukityöllistämisen rinnalla hankintojen kautta pyritään myös tarjoamaan erityisesti vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille mahdollisuuksia löytää oppisopimuspaikkoja yrityksistä. Huhtikuun alkuun mennessä sovitaan tarkemmista tavoitteista ja yhteisistä prosesseista hankintojen kautta työllistämiselle ja oppisopimuskoulutukselle kaupungin, Omnian oppisopimustoimiston ja TE-toimiston kesken. Työllistettyjen palkkakustannuksiin TE -toimisto myöntää yritykselle palkkatuen ehdot täyttävän työllistettävän mukaisesti. TE-toimisto on nimennyt vastuuasiantuntijat Espoon toimipaikasta tekemään yhteistyötä suoraan yritysten kanssa. TE-toimiston tavoitteena on kasvattaa julkisten hankintojen kautta yrityksiin työllistämisen volyymiä palkkatuen myöntämisen keinoilla yhdessä Espoon kaupungin hankintatoimen kanssa Uudenmaan TE-toimistolle myönnettävien määrärahojen puitteissa. 14

15 Hankintojen kautta työllistämisen lisäksi Espoon kaupunki on kilpailutuksen kautta solminut yhteistyösopimuksen TIMrent Oy nimisen työpankkiyrityksen kanssa alkaen. TIMrent Oy vastaa pitkäaikaistyöttömien ohjaamisesta takaisin avoimille työmarkkinoille, työntekijöiden työhönvalmennuksesta ja työn laadusta. Tarkoituksena on pienentää yksityisen sektorin riskiä palkata pitkäaikaistyöttömiä. Työllistettävät työskentelevät aluksi kaupungin avustavissa tehtävissä, jonka jälkeen heidän työpanostaan vuokrataan avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on vakituinen työsuhde asiakasyrityksessä. STM maksaa työpankkiyritykselle jokaisesta työllistetystä henkilöstä bonuksia. Vuonna 2014 TIMrent Oy on työllistänyt 24 pitkäaikaistyötöntä Espoon kaupungin päiväkotien, kiinteistönhoidon ja cateringin avustaviin tehtäviin. Em. henkilöistä vakituisen työsuhteen avoimilta työmarkkinoilta on saanut neljä henkilöä. Toimintamalli jatkuu vuoden 2015 aikana ja samalla selvitetään mallin laajentamista sosiaali- ja terveystoimen toimialalle Työkokeilu Kaupungin järjestämässä työkokeilussa painopisteryhminä ovat nuoret työttömät, maahanmuuttajat ja pitkään työttömänä olleet. Työkokeiluun voi hakeutua joko Espoon nettisivuilla ilmoitettuihin paikkoihin tai etsiä toimialoilta paikan itsenäisesti. Vuoden 2015 alusta työkokeilu liitetään osaksi kaupungin palkkatukityöllistämisen prosessia. Esimiesten ohjeistusta selkeytetään ja eri toimialojen menettelytavat pyritään yhtenäistämään. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä sen ajalta makseta palkkaa. Työkokeilu voi olla väylänä palkkatuettuun työhön. Toimenpiteen aikaisen toimeentulon työtön saa työttömyyskassalta tai KELA:sta. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kk, joista 6 kk samassa työpaikassa Aktivointisuunnitelmat ja kuntouttava työtoiminta Työvoiman palvelukeskuksen ohjausryhmä on määritellyt vuoden 2015 tavoitteeksi aktivointiasteen kohottamisen 37 prosenttiin. Aikuisten sosiaalipalveluiden johtoryhmä määrittelee ja ohjaa asiakaspalveluprosessien kehittämislinjaukset. Kaupungin työllisyyspalvelut lisäävät ja monipuolistavat kuntouttavan työtoiminnan palvelutarjontaa sekä omana toimintana että yhdessä ostopalvelujen tuottajien kanssa. TE-toimiston asiantuntijoilla on kaikilla valmius tehdä aktivointisuunnitelmia. Aktivointipalveluista kuntouttavan työtoiminnanosuutta nostetaan vuoden 2014 tasosta (125 henkilöä/kk:ssa) siten, että vuonna 2015 kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 200 henkilöä kuukauden lopussa. Aktivointisuunnitelmien laatimista nopeutetaan ja joustavoitetaan ajan ja paikan suhteen ja näin ollen nopeutetaan asiakkaan prosessia. Monialaisessa yhteispalvelussa työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman. 15

16 8. SOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kaupungin ja TE-toimiston työllisyysryhmä vastaa vuosittaisten yhteistyösopimusten valmistelemisesta sekä niiden toteutumisen seuraamisesta. Tapaamisista laaditaan muistio kummankin osapuolen tiedoksi ja noudatettavaksi. Työllisyysryhmässä ovat edustettuina kaupungin toimialat, Uudenmaan TE -toimiston Espoon toimipaikan palvelulinjat sekä työvoiman palvelukeskus ja Omnia. Kaupungin ja TE-toimiston vuoden aikana esiin tulevat yhteistyötarpeet ja uudet avaukset käsitellään loma-aikoja lukuun ottamatta pidettävissä, säännöllisesti kokoontuvissa työllisyysryhmän kokouksissa. Työllisyysryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin työllisyyspäällikkö ja sihteerinä toimii kaupungin työllisyyspalveluiden tiedottaja. Tarvittaessa järjestetään erillisiä kaupungin ja TE -toimiston johdon yhteistyötapaamisia. Työllisyysryhmän lisäksi kaupungin ja TE-toimiston edustajat tekevät suunnitteluyhteistyötä asiakohtaisissa työryhmissä, kuten Espoon työvoiman palvelukeskuksen ohjausryhmässä, työttömien terveyspalvelujen ohjausryhmässä, asiakasyhteistyöryhmässä sekä kuntakokeilun ohjausryhmässä. Jos sopijaosapuolet haluavat muuttaa tätä sopimusta, muutoksesta sovitaan kirjallisesti ja muutossopimus liitetään tähän sopimukseen. Jarmo Ukkonen Johtaja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Jukka Mäkelä Kaupunginjohtaja Espoon kaupunki 16

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2016

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2016 SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2016 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo Nuorten yhteiskuntatakuu Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo 22.5.2012 Takuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia. Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Työvoimapalvelujen lähiajan muutoksia Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Muutoksia v. 2015 Nuorisotakuu: ohjaamo matalan kynnyksen palvelumallin kehittäminen Rakennetyöttömyys: monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ajankohtaista TE- palveluista

Ajankohtaista TE- palveluista Ajankohtaista TE- palveluista Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 15.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut Kuusamo Asiointipaikat,

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Informaatio- ja keskustelutilaisuus alueen kunnille ajankohtaisista asioista 11.6.2015 Marja Perälä Miksi ja mitä? Tavoitteena on parantaa keskinäistä tiedonkulkua ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun kehittäminen Missä mennään nyt. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Nuorisotakuun kehittäminen Missä mennään nyt. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Nuorisotakuun kehittäminen Missä mennään nyt Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 25.3.2014 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Johtaja ELY-keskus Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Faktoja nuorisotakuusta

Faktoja nuorisotakuusta Julkinen 9.4.2014 klo 9.00 Faktoja nuorisotakuusta Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti valmistui 1.4.2014. Tässä esitetyt asiat perustuvat monilta osin edellä mainittuun raporttiin. Raportin

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TYP Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu. - Kohti koulutusta ja työelämää -

TYP Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu. - Kohti koulutusta ja työelämää - TYP Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu - Kohti koulutusta ja työelämää - Aluksi Kroonisesti työttömiin kohdistettu työvoimapolitiikka näyttää olevan pikemmin hyvinvointivaltion tapa elää jatkuvasti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Iisalmi 20.1.2017 ja Kuopio 23.1.2017 Esityksessä käsitellään lyhyesti 1.1.2017 voimaan tulleita palkkatukeen liittyviä muutoksia. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOITOSUUNNITELMA VUODELLE 2017

HEINOLAN KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOITOSUUNNITELMA VUODELLE 2017 HEINOLAN KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOITOSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Työllisyydenhoidon koordinointi ja keskitetyt toimenpiteet siirtyivät 1.3.2016 henkilöstöpalveluilta elinvoimapalveluiden vastuulle. Työllisyyspalvelut

Lisätiedot