Hankintojen kilpailutuksella töitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintojen kilpailutuksella töitä"

Transkriptio

1 Hankintojen kilpailutuksella töitä

2 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu on nimeltään Työtä päin! Kuntakokeiluhanke on hallitusohjelmaan perustuva hankekokonaisuus, jossa tavoitteena löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia uusia malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Toteutetaan vuosina , Espoossa käynnistynyt vuonna

3 Kunnan vaihtoehdot tukityöllistämisessä Työllistäminen palkkatuen avulla kunnan oman organisaation palvelukseen tai työllisyyspalveluiden kumppaneiden (mm. kierrätyskeskus) palvelukseen Työllistäminen yrityksiin hankintojen kautta Tätä mahdollisuutta ei ole Suomessa juuri hyödynnetty, vaikka Julkisten hankintojen arvo on yhteensä Suomessa yli 20 miljardia vuodessa Yritysten palkkatukityöllistämisen vaikutus työmarkkinaaseman kehitykseen on selvästi myönteinen 3

4 Hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen -linjaukset Kaupunginhallituksen hyväksymän strategialinjauksen mukaisesti kaupungin yksiköiden tulisi edistämää hankinnoissaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja ammattiin opiskelevien työssäoppimispaikkojen määrää. Vaikka hankintoihin kuluvat menot voivat jossain tapauksessa kasvaa, katsotaan että tämä on siitä huolimatta kokonaistaloudellista: Työpaikat vähentävät sosiaali-ja terveysmenoja, työmarkkinatukea ja edistävät kohderyhmien integroitumista yhteiskuntaan. Suunnittelussa tutustuttu Eurooppalaisiin esimerkkeihin Hollanti on toiminut edelläkävijänä sosiaalisessa työllistämisessä Utrechtin kaupungissa on linjaus, jonka mukaan kaikkiin yli euron arvoisiin rakennusurakka- ja palveluhankintasopimuksiin asetetaan työllistämisehto. 4

5 Hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen -linjaukset Kaupunginjohtaja on tehdyllä päätöksellään päättänyt, että hankintojen suunnittelussa otetaan käyttöön Espoon hankinnan painopisteet Työllistämisessä yhdistyvät kestävän kehityksen mukaisesti taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. 5

6 Hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen kilpailutuksissa Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valittu toimittaja sitoutuu työllistämään tietyn määrän työttömiä työnhakijoita tai tarjoamaan oppisopimuskoulutuspaikan Soveltuvat hankinnat: Työllisyyskriteereissä keskitytään volyymiltaan suuriin ja työvoimaintensiivisiin hankintoihin Lisäksi on arvioitava yritysten mahdollisuuksia löytää pitkäaikaistyöttömille toiminnastaan avustavia tehtäviä tai oppisopimuspaikkoja. Markkinavuoropuhelut potentiaalisten yritysten kanssa Yhteistyö TE- ja Oppisopimustoimiston kanssa Oheistusta ja neuvontaa on tarjolla Hankintoja tekeville tahoille on tehty tarjouspyynnön mallisapluunat sosiaalisten kriteereiden käytöstä Sopimuksen liitteeksi tulee yrityksille suunnattu palkkatuki- / oppisopimustyöllistämiskuvaus työllistämisehdon toteuttamiseksi 6

7 Kaupungin, TE-toimiston ja yritysten prosessi hankintojen kautta tapahtuvassa tukityöllistämisessä Hankintojen kartoitus Työllistämiseen soveltuvien hankintojen identifioiminen. Mahdollinen markkinavuoropuhelu Yrityksiltä tiedustellaan työvoimatarpeita sekä preferenssejä tukityöllistämisen ja oppisopimuksen välillä (koskee volyymiltaan suuria ja strategisesti merkittäviä hankintoja) Hankintaan soveltuvat sosiaaliset kriteerit Yritysten neuvominen Kaupunki neuvoo tarvittaessa yrityksiä hankintojen kautta työllistämiseen liittyvissä asioissa Sopimus Tarjouspyynnön ja sopimusehtojen mukainen yhteydenotto TE-toimistoon (yrityksen työvoima- ja osaamistarpeiden identifiointi työllistämisvelvoitteen järkeväksi täyttämiseksi) Tarjouspyyntö Työllistämisjakso Raportointi kaupungille, pulmatilanteissa yhteys TEtoimistoon Seuranta ja raportointi Hankintatyöllistämisen kehittäminen kertyvien kokemusten pohjalta Tavoitteet. Kaupungin ja TE-toimiston välinen yhteistyösopimus. Suurissa hankinnoissa tieto alan osaajista kaupungille ennen markkinavuoropuhelua Asiakaspalvelu yritykseen päin: Yrityksen tarpeiden ja työnhakijoiden alustavan kartoituksen perusteella sopivimmiksi havaittujen työnhakijoiden osoittaminen yritykselle

8 Esimerkki 1: Länsiväylän parantamisen urakka Kilpailutuksen yhteydessä vaadittiin, että valittu urakoitsija sitoutuu osana urakkaohjelmaa työllistämään vähintään kuudeksi kuukaudeksi kaksi (2) puoli vuotta työttömänä ollutta henkilöä. Työllistetty henkilö voi sijoittua mihin tahansa tehtävään yrityksen palveluksessa. Mahdollista on palkata työntekijä myös alihankkijan palvelukseen. Sanktio työllistämisvelvoitteen laiminlyönnistä on / henkilö mikäli työllistämistä ei tehdä sopimuskauden aikana. Urakan aloitusvaiheessa urakoitsijalle lähetettiin kysely, että miten ja millä aikavälillä he meinaavat työllistämisen suoritta. Urakoitsija ilmoitti, että he ovat sopimuksen mukaisesti työllistäneet kaksi työtöntä henkilöä kesällä Toinen työsopimus tehtiin puoleksi vuodeksi ja toinen toistaiseksi voimassa olevana työsopimuksena. Työtehtävät liittyivät rakennus- ja työmaatehtäviin.

9 Esimerkki 2: Päivähoidon palveluntuottajien hankinta viiteen päiväkotiin Sopimusaika Mankkaan, Kirvuntien, Niipperinpuiston ja Pihlajarinteen päiväkodeissa on 7 vuotta ja Kyyhkymäen päiväkodissa 5 vuotta. Päiväkoteihin on vaikea saada pätevyysvaatimuksen omaavia lastentarhanopettajia, muita samalla nuorten on vaikea saada oppisopimuskoulutuspaikkoja. Kilpailutuksen yhteydessä vaadittiin, että valittu palveluntuottaja sitoutuu osana hankinnan kohdetta tarjoamaan 1-2 oppisopimuspaikkaa per hankintasopimus (7 vuoden sopimuksissa 2 henkilöä /sopimus ja viiden vuoden sopimuksessa 1 henkilö /sopimus). Vaatimuksena oli, että oppisopimustyöllistäminen on tehtävä sopimuskauden aikana ja yritys vastaa työllistämisen raportoinnista. Mahdollinen sanktio työllistämisvelvoitteen laiminlyönnistä on /henkilö. Sopimuskausi alkoi Toimittaja ilmoitti, että on työllistänyt oppisopimukseen kolme henkilöä sopimuskauden alusta ja loput lupasi työllistää myöhemmin sopimuskauden aikana.

10 Kokemuksia Espoossa on hankintojen kautta tapahtuvan työllistämisen avulla edellytetty n. 80 henkilön työllistymistä ( mennessä) Kilpailutuksia ovat mm. muutot, siivouspalvelut, ruokapalvelut, pesulapalvelut, päivähoitopalvelut ja teiden maanrakennusurakat. Tavallisten hankintojen lisäksi Espoo on tuotteistanut ja kilpailuttanut kaupungin Avustavat tukitehtävät sosiaalisin kriteerein. Tilattu työntekijöitä päiväkotien, cateringin ja kiinteistönhoidon tehtäviin valitulta työpankkiyritykseltä. Työllistetty n. 20 henkilöä. Tarkoitus on, että kaupungin töiden jälkeen henkilöt siirtyvät avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan avulla ensiksi vuokratyöntekijänä ja sen jälkeen kokonaan. Työllistämiehtojen lisäksi on edellytetty, että yritykset tarjoavat opiskelijoille työssäoppimispaikkoja (esim. päiväkodit ja kotiin tuotettavat palvelut vanhuksille, sairaille ja vammaisille). 10

11 Jatkotoimenpiteet Tavoitteena palkkatuki- ja oppisopimustyöllistämisen volyymin merkittävä kasvu Onnistuminen edellyttää kaikkien hankinnoista päättävien esimiesten sitoutumista hankkeeseen kaikilta eri toimialoilta ml. konserniyhteisöt ESPINNO 3 Hanke -Hankinnoista duunia THL:n koordinoima hanke, johon osallistuu useita kuntia Espoon tavoitteena työllisyyskriteereiden laajentaminen uusille toimialoille ja kohderyhmiin (mm. vammaiset) sekä kehittää vaikuttavuuden arvointityökalu. 11

12 KIITOS! Espoon työllisyyden kuntakokeilu, Työtä päin! Projektisuunnittelija Hankinnan ohjaus, PL ESPOON KAUPUNKI

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa johtaja, hankintapalvelut Timo Martelius 13.05.2011 Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat - miksi? Kunnan

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 10.3.2011 Timo Martelius, Susanna Kalavainen, Jaana Merenmies Syfon asiantuntijat: Timo Martelius Johtaja Espoon kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu

Valtakunnallinen työpankkikokeilu Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:16 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sekä laajentamiseksi Helsinki 2012 Raportteja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti 1.4.2012 31.1.2014

OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti 1.4.2012 31.1.2014 OSAKSI-Työelämäosallisuutta osahankkeen loppuraportti 1.4.2012 31.1.2014 S12008 OSAKSI - Työelämäosallisuutta -hankkeen loppuraportti 1.4.2012 31.1.2014 Eksoten osahanke Projektipäällikkö Anja Helvasto

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun 1 1. Tausta Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen ja kestävään

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Yhteiskunnallinen yrittäjyys NYT! Dialogifoorumi Oulussa 12.-13.5.2011 Tampereen kaupunki/ työllisyydenhoito

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Kirsi Kippola Sisällys 1 Johdanto...2 2 Julkisten

Lisätiedot