Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013"

Transkriptio

1 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

2

3 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 HSL Helsingin seudun liikenne

4 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, HSL puhelin (09) Lisätietoja: Marko Vihervuori, (09) Copyright: Kartat, graafit / HSL 2013 Kansikuva: HSL / Lauri Eriksson

5 Esipuhe Tämä julkaisu sisältää Helsingin metroliikenteessä syys lokakuussa 2013 tehdyn lippulajitutkimuksen keskeisiä tuloksia. Julkaisussa kuvataan myös tutkimusmenetelmä ja sen päävaiheet. Edellisen kerran lippulajitutkimus tehtiin metroliikenteessä vuonna 2011, jolloin tutkittiin myös raitiovaunuliikenne. Näiden tutkimusten raportti Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 on julkaistu HSL:n internetsivulla Tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisessä ja HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa. Arvokasta taustatietoa saadaan myös metroliikenteen matkustajien asiakasprofiileista ja matkustuskäyttäytymisestä. Metroliikenteen lippulajitutkimuksesta on vastannut Liikennetutkimukset ja -ennusteet -ryhmän päällikkö Marko Vihervuori. Tutkimuksen suunnittelivat liikennetutkija Jukka Tarkiainen, Marko Vihervuori ja tarkastajaesimies Sanna Hirvi. Kenttätyöt tehtiin HSL:n matkalipuntarkastajien voimin. Tutkimusaineiston käsittelystä HSL:ssä vastasivat liikennetutkijat Sampo Kantele ja Jukka Tarkiainen. Tutkimusraportin ovat koonneet liikennetutkijat Matleena Lindeqvist ja Jukka Tarkiainen sekä taittanut tutkimusavustaja Iituliina Hyyrynen.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: Jukka Tarkiainen, Sampo Kantele, Matleena Lindeqvist ja Marko Vihervuori Päivämäärä Julkaisun nimi: Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSL Helsingin seudun liikenne Tiivistelmä: Tämä julkaisu sisältää syksyllä 2013 Helsingin metroliikenteessä tehdyn lippulajitutkimuksen keskeisiä tuloksia. Julkaisussa kuvataan myös tutkimusmenetelmä ja sen päävaiheet. Tutkimuksessa saatiin matkustajan näyte, joka laajennettiin tilastollisin menetelmin kuvaamaan metron koko vuoden liikennettä. Vuonna 2013 Helsingin metroliikenteessä tehtiin yhteensä 63,5 miljoonaa matkaa ja matkojen keskimääräinen pituus oli 6,31 kilometriä. Matkustajien lipputyyppijakauma (%) oli seuraava: Lipun tyyppi % HSL-matkakortti, kausi 74,4 HSL-matkakortti, arvo 12,5 HSL-kertalippu 6,4 HSL-kännykkälippu 3,1 HSL-vuorokausilippu (1-7 vrk) 0,4 Oikeus matkustaa liputta 3,2 Yhteensä 100,0 Matkustajien asuinkuntajakauma (%) oli seuraava: Asuinkunta % Espoo 5,7 Helsinki 85,1 Kauniainen 0,1 Kerava 0,4 Kirkkonummi 0,4 Sipoo 0,4 Vantaa 4,6 Muu Helsingin seutu 1,0 Muu Suomi 2,0 Ulkomaat 0,4 Yhteensä 100,0 Avainsanat: Metroliikenne, lippulaji, lipputyyppi, keskimatka, matkustajakilometrit Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 12/2014 ISSN (pdf) ISBN (pdf) Kieli: Suomi Sivuja: 45 HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, HSL, puhelin (09)

8 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Författare: Jukka Tarkiainen, Sampo Kantele, Matleena Lindeqvist och Marko Vihervuori Datum Publikationens titel: Biljettslagsundersökning i metrotrafiken 2013 Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Sammandrag: Denna publikation presenterar de centrala resultaten av biljettslagsundersökning som utfördes på hösten 2013 i metrotrafiken i Helsingfors. I publikationen beskrivs också undersökningens metoder och huvudfaser. Undersökningssamplet består av passagerare. Samplet utvidgades med statistiska metoder till en beskrivning av den årliga metrotrafiken. År 2013 gjordes sammanlagt 63,5 miljoner resor i metrotrafiken i Helsingfors och resans genomsnittliga längd var 6,31 km. Fördelningen av biljettyper (%) var följande: Biljettyp % HRT-resekort, period 74,4 HRT-resekort, värde 12,5 HRT-enkelbiljett 6,4 HRT-mobilbiljett 3,1 HRT-dygnsbiljett (1 7 dygn) 0,4 Rätt att resa utan biljett 3,2 Sammanlagt 100,0 Fördelningen enligt hemkommun (%) var följande: Hemkommun % Esbo 5,7 Helsingfors 85,1 Grankulla 0,1 Kervo 0,4 Kyrkslätt 0,4 Sibbo 0,4 Vanda 4,6 Övrig Helsingforsregionen 1,0 Övrig Finland 2,0 Utomlands 0,4 Sammanlagt 100,0 Nyckelord: Metrotrafiken, biljettslag, biljettyp, genomsnittliga resan, passagerarkilometer Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 12/2014 ISSN (pdf) ISBN (pdf) Språk: finska Sidantal: 45 HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn. (09)

9 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: Jukka Tarkiainen, Sampo Kantele, Matleena Lindeqvist and Marko Vihervuori Date of publication Title of publication: Ticket Survey on Metro Services 2013 Financed by / Commissioned by: HSL Helsinki Region Transport Abstract: This publication presents the key results of the ticket survey conducted on Helsinki metro services in autumn The publication also describes the research method used and the main phases of the survey. The survey included a sample of 91,000 passengers. The data was extrapolated to represent travel on an annual level using statistical methods. In 2013, 63.5 million journeys were made on Helsinki metro services and the average length of journey was 6.31 km. The distribution of ticket types (%) was as follows: Ticket type % HSL Travel Card, season ticket 74.4 HSL Travel Card, value 12.5 HSL single ticket 6.4 HSL mobile ticket 3.1 HSL day ticket (1-7 days) 0.4 Right to free travel 3.2 Total The distribution of passengers municipality of residence (%) was as follows: Municipality of residence % Espoo 5.7 Helsinki 85.1 Kauniainen 0.1 Kerava 0.4 Kirkkonummi 0.4 Sipoo 0.4 Vantaa 4.6 The rest of the Helsinki region 1.0 The rest of Finland 2.0 Foreign countries 0.4 Total Keywords: Metro services, ticket type, average journey, passenger kilometers Publication series title and number: HSL Publications 12/2014 ISSN (pdf) ISBN (pdf) Language: Finnish Pages: 45 HSL Helsinki Region Transport, PO Box 100, HSL, Tel

10

11 Sisällysluettelo 1 Johdanto 13 2 Tutkimuksen kuvaus Tutkimusmenetelmä Tutkimusohjelma ja -aikataulu Tutkimusaineistojen tarkastelu ja käsittely Tutkimusaineiston laajennus Kehitysideoita ja huomioitavaa Tutkimuksen tulokset Yleistä Matkustajien lipputyyppijakauma Matkustajien asuinkuntajakauma Matkustajakilometrit ja keskimatkat asuinkunnittain Matkustajien lipputyyppijakauma asuinkunnittain Lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla Matkojen keskipituudet lipputyypeittäin metrolinjaston eri osuuksilla Matkustajakilometrit lipputyypeittäin metrolinjaston eri osuuksilla 27 4 Vertailu vuosien 2011 ja 2013 tulosten välillä Matkustajamäärien vertailu lipputyypeittäin ja asuinkunnittain Matkustajakilometrien vertailu lipputyypeittäin ja asuinkunnittain Matkojen keskipituuksien vertailu lipputyypeittäin ja asuinkunnittain. 34 Kuvaluettelo Kuva 1. Lipputyyppijakauma metroliikenteessä vuonna Kuva 2. Matkustajien asuinkuntajakauma metroliikenteessä vuonna Kuva 3. Lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Kuva 4. Matkustajakilometrien jakauma lipputyypin ja metromatkan mukaan vuonna Taulukkoluettelo Taulukko 1. Lipputyyppijakauma metroliikenteessä vuonna Taulukko 2. Karkeampi lipputyyppijakauma metroliikenteessä vuonna Taulukko 3. Matkustajien asuinkuntajakauma metroliikenteessä vuonna Taulukko 4. Matkustajakilometrit ja keskimatkat asuinkunnittain metroliikenteessä vuonna Taulukko 5. Metroliikenteen matkustajien lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Taulukko 6. Metroliikenteen matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Taulukko 7. Lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Taulukko 8. Prosentuaalinen lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Taulukko 9. Metromatkojen keskipituudet lipputyypeittäin metrolinjaston eri osuuksilla vuonna

12 Taulukko 10. Metroliikenteen matkustajakilometrit lipputyypin ja metromatkan mukaan vuonna Taulukko 11. Metroliikenteen matkustajakilometrien prosentuaalinen jakauma lipputyypin ja metromatkan mukaan vuonna Taulukko 12. Metroliikenteen matkustajamäärät lipputyypeittäin vuosina 2011 ja Taulukko 13. Metroliikenteen matkustajamäärät asuinkunnittain vuosina 2011 ja Taulukko 14. Metroliikenteen matkustajakilometrit lipputyypeittäin vuosina 2011 ja Taulukko 15. Metroliikenteen matkustajakilometrit asuinkunnittain vuosina 2011 ja Taulukko 16. Metromatkan keskipituudet lipputyypeittäin vuosina 2011 ja Taulukko 17. Metromatkan keskipituudet asuinkunnittain vuosina 2011 ja Liiteluettelo Liite 1. Metroliikenteen lippulajitutkimus 2013: asemien tutkimuspäivät.. 36 Liite 2. Metroliikenteen lippulajitutkimus 2013: näytemäärät aikaryhmittäin ja asemittain. 37 Liite 3. Metroliikenteen lippulajitutkimus 2013: näyte- ja matkustajamäärät lippulajeittain.. 38 Liite 4. Metroliikenteen matkustajien lipputyyppijakauma nousuasemittain vuonna Liite 5. Metroliikenteen matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma nousuasemittain vuonna Liite 6. Metroliikenteen matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma nousuasemittain vuonna 2013 (kuvaaja).. 41 Liite 7. Metroliikenteessä tehtyjen matkojen keskipituudet lipputyypeittäin ja nousuasemittain vuonna Liite 8. Metroliikenteen matkustajien matkustajakilometrit lipputyypeittäin ja nousuasemittain vuonna Liite 9. Metroliikenteen matkustajakilometrien prosentuaalinen jakauma lipputyypeittäin ja nousuasemittain vuonna Liite 10. Metroliikenteen matkustajakilometrien prosentuaalinen jakauma lipputyypeittäin ja nousuasemittain vuonna 2013 (kuvaaja). 45

13 Termit Helsingin seutu Helsingin seudun muodostavat 14 kuntaa, joista 7 on HSL:n jäseniä ja muodostavat HSL-alueen ja toiset 7 muodostavat muun Helsingin seudun. Kunnat on lueteltu tässä termistössä ko. kohdissa. HSL-alue Vuonna 2013 HSL-alue muodostui seitsemästä kunnasta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Lippulaji Lippulaji kuvaa yhtä tiettyä lippua. Esimerkkinä: Helsingin sisäinen kertalippu (paperinen) aikuinen, joka on voimassa 60 min. Lipputyyppi Lipputyypillä tarkoitetaan tietyntyyppisten lippujen (lippulajien) muodostamaa ryhmää. Esimerkkeinä lipputyypistä ovat HSL:n matkakortin arvoliput ja HSL:n kännykkäliput. Matkustajakilometri Yksi matkustajakilometri on yhden matkustajan kulkema yhden kilometrin matka. Matkustajamäärä Matkustajamäärien lähteenä on HSL:n matkustajamäärätilasto, jossa tilastoidaan joukkoliikennevälineeseen nousevia matkustajia eli ns. nousijoita. Nousijamäärän sijaan raportissa käytetään yleistajuisuuden vuoksi termiä matkustajamäärä. Muu Helsingin seutu Vuonna 2013 muuhun Helsingin seutuun kuuluivat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti.

14

15 13 1 Johdanto Lippulajitutkimuksella hankitaan tietoa liikkumiskäyttäytymisestä selvittämällä, millaisia lippuja matkustajat käyttävät, minkä pituisia matkoja he tekevät ja missä kunnassa he asuvat. Tietoja käytetään joukkoliikenteen kehittämisessä ja suunnittelussa sekä HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa. Syksyllä 2013 tutkimus toteutettiin metroliikenteessä, ja sen tavoitteena oli tuottaa tiedot metroliikenteestä koituvan alijäämän jakamiseksi HSL:n jäsenkuntien kesken. Tätä varten oli selvitettävä eri kuntien asukkaiden erityyppisillä lipuilla tekemien metromatkojen määrät, keskipituudet sekä matkasuoritteet matkustajakilometreinä. Edellisen kerran lippulajitutkimus toteutettiin metroliikenteessä syksyllä Vuonna 2013 HSL-alue muodostui seitsemästä kunnasta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Metroliikenne rajoittui Helsingin rajojen sisäpuolelle. 2 Tutkimuksen kuvaus 2.1 Tutkimusmenetelmä Lippulajitutkimus koostui kahdesta vaiheesta: kenttätutkimuksesta sekä siitä saatavan aineiston käsittelystä ja analysoinnista. Kenttätutkimusvaiheen toteuttivat HSL:n matkalipuntarkastajat, jotka haastattelivat metroon nousemassa olevia matkustajia metroasemilla. Haastattelun aluksi lipuntarkastaja tarkasti haastateltavan matkalipun lippulajin selvittämiseksi. Tämän jälkeen kysyttiin haastateltavan asuinkuntaa sekä matkan määräasemaa. Vastaukset kirjattiin tarkastajalaitteella. Tarkastajien osallistuminen tutkimuksen kenttätöihin oli välttämätöntä, sillä vain heillä on oikeus tarkastaa matkaliput. Tutkimuksessa kerättiin mahdollisimman edustava näyte jokaiselta metroasemalta. Matkustajia haastateltiin asemakohtaisesti aamusta iltaan määritellyin aikajaksoin, jotta asemakohtainen näyte kuvaisi liikkumistottumuksia koko päivän osalta. Tutkimusta tehtiin asemasta riippuen portilla, laiturilla ja/tai hissillä. Tutkimusta tehdessä annettiin matkustajien mennä suoraan metroon tutkimuspisteen ruuhkautuessa. Saadut havainnot laajennettiin tilastollisin menetelmin kuvaamaan kaikkia metromatkustajia matkustajalaskureista saatujen tietojen avulla. Laiturilla tapahtuneen tutkimuksen yhteydessä määrättiin tarkastusmaksuja, laiturialueen rajalla liputtomat matkustajat ohjattiin ostamaan matkalippu. 2.2 Tutkimusohjelma ja -aikataulu Tutkimus tehtiin maanantaista torstaihin (viikot 37 41). Liitteessä 1 on kuvattu yksityiskohtaisemmin tutkimuksen kulku. Tutkimusohjelmaan vaikuttivat työresurssien määrä ja arvio näytteen saannista sekä metroaseman antama suoja säältä (ulkotilat/sisätilat). Kullakin metroasemalla tutkimusta tehtiin yksi päivä. Poikkeuksena tästä oli Itäkeskus, jossa tutkittiin kahtena päivänä, koska sipoolaisista haluttiin riittävästi näytettä jatkotarkasteluja varten. Sipoosta tullaan metroon suurelta osin Itäkeskukseen suuntautuvilla liityntälinjoilla.

16 14 Kenttätutkimusta tehneiden lipuntarkastajien määrä vaihteli asemittain ja ajankohdan mukaan. Määrä oli arvioitu näytteen saannin kannalta matkustajamäärän mukaan sekä asemarakenteen (sisäänkäyntien määrä) ja asemien sisäänkäyntien ihmisvirtojen perusteella. Päivittäisten tutkimusaikojen valintaan vaikuttivat aikajaksollisen edustavuuden lisäksi metroliikenteen kulku ja matkalipuntarkastajien työvuoroajat. Tutkimusta tehtiin klo 6:45 21:00. Metron liikennöintiaika oli jaettu viiteen aikajaksoon, joissa jokaisessa tutkittiin yhteensä 1,5 tunnin ajan kahdessa 45 minuutin tutkimusjaksossa (aamu) (aamupäivä) (keskipäivä) (iltapäivä) (ilta) 2.3 Tutkimusaineistojen tarkastelu ja käsittely Vuoden 2013 lippulajitutkimuksessa sähköisenä tiedonkeruulaitteena käytettiin matkalipuntarkastajien tarkastajalaitetta, johon oli asennettu tiedonkeruusovellus lippulajitutkimusta varten. Sovelluksesta saatavat tiedot tallentuivat HSL:n verkkoasemalle vuorokauden loputtua, mikäli tarkastajalaitteilla oli tehty päivän aikana tiedonsiirto. Tutkimusaineiston tarkastelu jakaantui kahteen vaiheeseen: alustavaan seurantaan ja tutkimusaineiston jatkokäsittelyyn, johon sisältyivät loogisuustarkastelut ja aineiston laajentaminen. Alustavaa seurantaa tehtiin SAS-ohjelman avulla luoden aina tarvittaessa uusi tarkasteluraportti, jonka lukuja vertailtiin myös edelliseen raporttiin. Raporttien avulla seurattiin näytekertymää ja sen kehittymistä. Näyteaineistoa varten oli suunniteltu loogisuustarkastelut aineiston laadun varmistamiseksi. Lippulajitietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi aineistoon liitettiin lippulajitaulukko, jossa oli tiedot tutkimushetkellä metrossa sallituista lippulajeista. Lisäämällä aineistoon työsuunnitelmien mukaiset tutkimuksen aloitusajat voitiin tarkastaa, että tutkimus oli tehty suunnitellulla tavalla ja aineisto oli sen mukaista. Aineistoon liitettiin myös tiedot metroasemien välisistä etäisyyksistä matkojen pituuden laskemiseksi. Metroliikenteen lippulajitutkimuksen aineisto sisälsi havaintoa, joista havaintoa hylättiin tutkimusta tehdessä virheellisinä tallennuksina tai liputtomina matkustajina. Loogisuustarkasteluissa aineistosta poistettiin aluksi sellaiset asemalla kävijät, jotka eivät tehneet metromatkaa (718 kpl). Tämän jälkeen hylättiin tutkimusjaksojen ulkopuolella tallennetut havainnot (756 kpl) ja metromatkoilla kelpaamattomat liput (16 kpl). Tutkimusjakson ulkopuolisiin havaintoihin kuuluivat myös keskeytyneiden tutkimusjaksojen havainnot, jotka korvattiin täydennystutkimuksilla myöhemmin. Aineiston käsittelyn ja korjausten jälkeen havaintoriviä sisälsi jatkotarkastelun kannalta välttämättömät ja ristiriidattomat tiedot laajennuskerrointen laskentaa ja tiedon analysointia varten.

17 15 Havainnot jaettiin haastattelun aloitusajan mukaan seuraaviin aikaryhmiin laajennusta varten, alkavat minuutit: 05:00 08:59 (aamu) 09:00 11:59 (aamupäivä) 12:00 14:59 (keskipäivä) 15:00 17:59 (iltapäivä) 18:00 23:59 (ilta). Liitteessä 2 on taulukoitu havaintomäärät asemittain per aikaryhmä. 2.4 Tutkimusaineiston laajennus Tutkimusaineiston tarkastelun ja alustavan käsittelyn jälkeen määriteltiin laajennuskertoimet suhteuttaen aineiston havaintomäärät metron matkustajamääriin. Samalla voitiin laskea myös laajennettu, yhteenlaskettu matkan pituus kutakin laajennuksen aikajaksoa kohti. Laajennus tehtiin asemakohtaisesti neljässä eri vaiheessa: 1. Tutkimusjaksojen (45 min) havaintojen laajentaminen niitä vastaaviin nousijamääriin asemittain 2. Tutkimusjaksojen (45 min + 45 min) laajentaminen koko aikaryhmän nousijamääriin asemittain 3. Aikaryhmien laajentaminen tutkimusajan (vkot 37 41) keskimääräisen vuorokauden nousijamääriin asemittain 4. Keskimääräisen vuorokauden laajentaminen vuoden nousijamääriin asemittain Laajennuksen monivaiheisuuden tavoitteena oli huomioida tutkimusjaksojen, aikaryhmien ja vuodenaikavaihtelun oikeat painotukset koko vuoden nousijamäärissä. Tutkimusjaksojen ja vuorokausitason laajennuksissa käytettiin metroasemien matkustajalaskureiden kertoimilla korjattuja nousijamääriä. Niistä huomioitiin ainoastaan tutkimuspäivät. Vuositason laajennuksessa käytetyt nousijamäärät ovat HSL:n matkustajamäärätilaston lukuja, jotka perustuvat samaan korjattuun laskuriaineistoon. Laajennetussa aineistossa havaintoja on vuotuisen nousijamäärän verran eli nousijaa. Liitteessä 3 on esitetty havaintomäärät ja vuotuiset nousijamäärät (nousut) per lippulajikoodi. Taulukossa kuvataan myös kunkin lippulajin tyyppi ja kelpoisuusalue sekä mahdollisia lisätietoja. Lippulajikoodiin liittyvien tietojen perusteella lippulajit on voitu järjestää eri ryhmiin, esimerkiksi kerta-, arvo- ja kausilippuihin. Matkustajalaskennassa saadaan tulokseksi kyseiseen joukkoliikennevälineeseen nousseet matkustajat eli ns. nousijat. Mahdollisesti kulkuvälinettä vaihtava matkustaja tilastoituu siis aina uudestaan nousijana noustessaan seuraavaan joukkoliikennevälineeseen. Yleistajuisuuden vuoksi raportissa käytetään kuitenkin nousijamäärän sijaan termiä matkustajamäärä. Edellä mainittu tilastollinen määritelmä on kuitenkin syytä pitää mielessä.

18 Kehitysideoita ja huomioitavaa Sähköisen tiedonkeruun kehittäminen on edelleen tärkeä osa lippulajitutkimuksien kehittämistä. Etenkin sähköiseen tiedonkeruun liitetyt mahdollisimman automaattiset tarkasteluajot nopeuttavat näyteaineiston laadun seurantaa ja mahdollistavat sen nopean käsittelyn aloittamisen. 3 Tutkimuksen tulokset 3.1 Yleistä Lippulajitutkimuksessa kerätyn aineiston perusteella saatiin tietoa Helsingin metromatkustajien asuinkuntajakaumasta, käytetyistä lippulajeista, matkan nousu- ja poistumisasemista, matkustajakilometreistä ja matkojen keskipituuksista. Tässä luvussa esitetään keskeisimmät tutkimustulokset vuoden 2013 metroliikenteestä. Tuloksissa ei ole mainittu liputtomia, vaan on oletettu heidän jakautuvan samalla tavalla muiden matkustajien kanssa. Aineistosta on tehty myös tätä raporttia yksityiskohtaisempia taulukointeja. 3.2 Matkustajien lipputyyppijakauma Käytetyin lipputyyppi metroliikenteessä oli HSL:n matkakortille ladattu kausilippu, jota käytti 74,4 % matkustajista (taulukko 1, kuva 1). Toiseksi eniten käytettiin matkakortille ladattua arvolippua (12,5 %). Kaikkiaan HSL:n lipuilla matkusti 96,8 % matkustajista. Muista matkustajista valtaosa kuului ryhmiin, joilla on oikeus matkustaa liputta. Lisäksi 0,02 % matkustajista käytti matkailijoille tarkoitettua Helsinki Cardia, jolla saa muiden etujen lisäksi käyttää vapaasti joukkoliikennettä Helsingissä. Taulukko 1. Lipputyyppijakauma metroliikenteessä vuonna Lipun tyyppi Matkustajat (1 000 matkustajaa) Prosenttia matkustajista (%) HSL-matkakortti, kausi ,4 HSL-matkakortti, arvo ,5 HSL-kertalippu ,4 HSL-kännykkälippu ,1 HSL-vuorokausilippu (1-7 vrk) 251 0,4 Helsinki Card 12 Ilmainen, lapsi alle 7 vuotta 950 1,5 Ilmainen, lastenvaunut 922 1,5 Muu oikeus matkustaa liputta 172 0,3 Yhteensä ,0 HSL-liput yhteensä ,8 Helsinki Card 12 Oikeus matkustaa liputta ,2

19 17 Kuva 1. Lipputyyppijakauma metroliikenteessä vuonna Taulukossa 2 lipputyypit on esitetty karkeammalla jaottelulla. Kertalippuun kuuluvat HSL:n kertaliput ja kännykkälippu. Helsinki Card sisältyy puolestaan vuorokausilippuihin. Taulukko 2. Karkeampi lipputyyppijakauma metroliikenteessä vuonna Lipun tyyppi Matkustajat (1 000 matkustajaa) Prosenttia matkustajista (%) Kausi ,4 Arvo ,5 Kerta (sis. kännykkälipun) ,5 Vuorokausi (1-7 vrk) 263 0,4 Oikeus matkustaa liputta ,2 Yhteensä ,0

20 Matkustajien asuinkuntajakauma Vuonna 2013 metroliikenteen matkustajista helsinkiläisiä oli 85,1 %, espoolaisia 5,7 % ja vantaalaisia 4,6 % (taulukko 3, kuva 2). Muissa HSL:n jäsenkunnissa asuvia oli yhteensä 1,2 %. Kaikkiaan metroliikenteen matkustajista siis lähes 97 % asui HSL-alueella. Muista matkustajista 1,0 % asui muualla Helsingin seudulla, 2,0 % muualla Suomessa ja 0,4 % ulkomailla. Taulukko 3. Matkustajien asuinkuntajakauma metroliikenteessä vuonna Asuinkunta Matkustajat (1 000 matkustajaa) Prosenttia matkustajista (%) Espoo ,7 Helsinki ,1 Kauniainen 84 0,1 Kerava 240 0,4 Kirkkonummi 228 0,4 Sipoo 230 0,4 Vantaa ,6 Hyvinkää 120 0,2 Järvenpää 192 0,3 Nurmijärvi 119 0,2 Tuusula 102 0,2 Muu Suomi ,0 Ulkomaat 229 0,4 Yhteensä ,0 HSL-alue ,7 Muu Helsingin seutu 632 1,0 Helsingin seutu ,7 HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä.

21 19 Kuva 2. Matkustajien asuinkuntajakauma metroliikenteessä vuonna Matkustajakilometrit ja keskimatkat asuinkunnittain Matkustajakilometreissä mitattuna metroliikenteen asuinkuntajakauma eroaa hieman matkustajamäärän mukaisesta jakaumasta (vrt. taulukot 3 ja 4). Espoolaiset tekivät keskimäärin selvästi lyhyempiä matkoja kuin helsinkiläiset ja vantaalaiset, minkä vuoksi Espoon osuus matkustajakilometreistä olikin Vantaata pienempi. Pisimpiä metromatkoja tekivät sipoolaiset. Kaikkien metroliikenteessä tehtyjen matkojen keskipituus oli 6,31 kilometriä.

22 20 Taulukko 4. Matkustajakilometrit ja keskimatkat asuinkunnittain metroliikenteessä vuonna Asuinkunta Keskimatka (km) Matkustajakilometrit (1 000 km) Prosenttia matkustajakilometreistä (%) Espoo 3, ,4 Helsinki 6, ,9 Kauniainen 4, ,1 Kerava 4, ,2 Kirkkonummi 3, ,2 Sipoo 7, ,4 Vantaa 6, ,9 Hyvinkää 4, ,1 Järvenpää 4, ,2 Nurmijärvi 4, ,1 Tuusula 3, ,1 Muu Suomi 5, ,8 Ulkomaat 5, ,3 Yhteensä 6, ,0 HSL-alue , ,2 Muu Helsingin seutu 4, ,7 Helsingin seutu 6, ,9 HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä. 3.5 Matkustajien lipputyyppijakauma asuinkunnittain Taulukoissa 5 ja 6 metroliikenteen matkustajien lipputyyppijakaumaa tarkastellaan kelpoisuusalueittain ja asuinkunnittain. Vuonna 2013 kaikista metromatkustajista yli puolet (58,5 %) oli Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavia helsinkiläisiä. Helsingin sisäisellä arvolipulla matkustavia helsinkiläisiä oli 9,2 %. Helsingin ulkopuolella asuvista suurin metron matkustajaryhmä oli seutuliikenteen kausilipulla matkustavat espoolaiset (4,1 % matkustajista). Ilman asuinkuntajaottelua tarkasteltuna metromatkustajien yleisimmät lipputyypit olivat Helsingin sisäisen (60,5 %) ja seutuliikenteen (13,0 %) kausiliput. Kaikkia lukuarvoja ei ole taulukossa 5 ja 6 esitetty, koska: havaintomäärä oli niissä liian pieni () tai tutkimuksen aikana ei saatu yhtään havaintoa (-).

23 21 Taulukko 5. Metroliikenteen matkustajien lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Matkustajamäärä (1 000 matkustajaa) Lipun tyyppi Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Vantaa Muu Helsingin seutu Muu Suomi Ulkomaat Yhteensä HSL-alue yht. Helsingin seutu yht. HSL:n matkakortti, kausi yht Helsinki-sisäinen Seutu Lähiseutu HSL:n matkakortti, arvo yht Helsinki-sisäinen Seutu Lähiseutu HSL:n paperiset kertaliput (sis. vuorokausi) yht Helsinki-sisäinen Seutu HSL:n kännykkälippu HSL:n kertakorttiliput yht Helsinki-sisäinen, vuorokausi Seutu, vuorokausi

24 22 Oikeus matkustaa ilman lippua, yht Lapsi alle 7 vuotta Lastenvaunullinen Muu Yhteensä HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin.

25 23 Taulukko 6. Metroliikenteen matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Prosenttia (%) matkustajista Lipun tyyppi Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Vantaa Muu Helsingin seutu Muu Suomi Ulkomaat Yhteensä HSL-alue yht. Helsingin seutu yht. HSL:n matkakortti, 4,3 65,2 0,1 0,3 0,3 0,2 3,2 0,5 0,3 74,4 73,6 74,0 kausi yht. Helsinki-sisäinen 0,2 58,5 0,1 0,9 0,4 0,3 60,5 59,8 60,2 Seutu 4,1 6,5 0,1 2,3 13,0 12,9 13,0 Lähiseutu 3 0,2 0,3 0,2 0,1-0,9 0,9 0,9 HSL:n matkakortti, 1,0 9,7 0,1 0,1 0,8 0,2 0,5 12,5 11,7 11,9 arvo yht. Helsinki-sisäinen 0,3 9,2 0,1 0,5 0,2 0,5 10,8 10,1 10,3 Seutu 0,7 0,5 0,3 1,6 1,5 1,5 Lähiseutu ,1 0,1 0,1 HSL:n paperiset kertaliput (sis. vuorokausi) yht. 0,3 4,7 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 6,5 5,5 5,7 Helsinki-sisäinen 0,1 4,6 0,3 0,2 0,6 0,2 6,1 5,1 5,3 Seutu 0,1 0, ,1 0,3 0,3 0,3 HSL:n kännykkälippu 0,1 2,4 0,1 0,1 0,4 3,1 2,6 2,7 HSL:n kertakorttiliput 0, ,1 0,1 0,3 0,2 0,2 yht. Helsinki-sisäinen, 0, ,1 0,3 0,1 0,1 vuorokausi Seutu, vuorokausi ,1 Oikeus matkustaa 0,1 3,0 0,1 3,2 3,2 3,2 ilman lippua, yht. Lapsi alle 7 vuotta 1, ,5 1,5 1,5 Lastenvaunullinen 1, ,1 1,5 1,4 1,4 Muu 0,2 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 5,7 85,1 0,1 0,4 0,4 0,4 4,6 1,0 2,0 0,4 100,0 96,7 97,7 HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin. 3.6 Lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla Metroliikenne koostui kahdesta linjasta, joita tässä raportissa kuvataan kolmella eri osuudella: runko-osuus, Mellunmäen haara ja Vuosaaren haara. Runko-osuuteen sisältyvät matkat, joiden nousu- ja poistumisasema olivat välillä Ruoholahti Itäkeskus. Mellunmäen haaraan kuuluvat

26 24 puolestaan matkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema oli Mellunmäen haaralla, ja Vuosaaren haaraan vastaavasti matkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema oli Vuosaaren haaralla. Eri metro-osuuksien lipputyyppijakaumat erosivat melko vähän toisistaan (taulukko 7 8, kuva 3). Lippujen kelpoisuusalueissa oli kuitenkin huomattava ero: seutulipulla matkustettiin runkoosuudella prosentuaalisesti yli kaksinkertaisesti verrattuna Mellunmäen ja Vuosaaren haaroille ulottuviin matkoihin. Haaraosuuksilla oli puolestaan suhteellisesti enemmän matkustajia, joilla oli oikeus matkustaa liputta. Metron matkustajamäärät lipputyypeittäin ja nousuasemittain on esitetty liitteissä 4 6. Kaikkia lukuarvoja ei ole esitetty (taulukot 7 8 ja liiteet 4 5), koska: havaintomäärä oli niissä liian pieni () tai tutkimuksen aikana ei saatu yhtään havaintoa (-). Taulukko 7. Lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Matkustajamäärä (1 000 matkustajaa) Lipun tyyppi Runko-osuus Mellunmäen haara Vuosaaren haara Yhteensä HSL:n matkakortti, kausi yht Helsinki-sisäinen Seutu Lähiseutu HSL:n matkakortti, arvo yht Helsinki-sisäinen Seutu Lähiseutu HSL:n paperiset kertaliput (sis vuorokausi) yht. Helsinki-sisäinen Seutu HSL:n kännykkälippu HSL:n kertakorttiliput yht Helsinki-sisäinen, vuorokausi Seutu, vuorokausi Oikeus matkustaa ilman lippua, yht. Lapsi alle 7 vuotta Lastenvaunullinen Muu Yhteensä Runko-osuus sisältää metromatkat, jotka on tehty välillä Ruoholahti Itäkeskus. Mellunmäen haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Myllypuro, Kontula tai Mellunmäki. Vuosaaren haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Puotila, Rastila tai Vuosaari. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin.

27 25 Taulukko 8. Prosentuaalinen lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Prosenttia (%) matkustajamääristä Lipun tyyppi Runko-osuus Mellunmäen haara Vuosaaren haara Yhteensä HSL:n matkakortti, kausi yht. 74,8 73,0 74,8 74,4 Helsinki-sisäinen 56,3 64,5 68,3 60,5 Seutu 17,3 8,2 6,2 13,0 Lähiseutu 3 1,3 0,2 0,3 0,9 HSL:n matkakortti, arvo yht. 13,2 11,8 11,2 12,5 Helsinki-sisäinen 10,8 10,9 10,7 10,8 Seutu 2,2 0,9 0,5 1,6 Lähiseutu 3 0,1 0,1 HSL:n paperiset kertaliput (sis. 5,8 7,8 7,0 6,5 vuorokausi) yht. Helsinki-sisäinen 5,3 7,6 6,8 6,1 Seutu 0,4 0,2 0,2 0,3 HSL:n kännykkälippu 3,3 2,6 2,8 3,1 HSL:n kertakorttiliput yht. 0,4 0,3 0,2 0,3 Helsinki-sisäinen, vuorokausi 0,3 0,2 0,2 0,3 Seutu, vuorokausi 0,1 0,1 Oikeus matkustaa ilman lippua, 2,4 4,6 4,1 3,2 yht. Lapsi alle 7 vuotta 1,1 2,0 2,0 1,5 Lastenvaunullinen 1,0 2,2 1,8 1,5 Muu 0,2 0,4 0,4 0,3 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 Runko-osuus sisältää metromatkat, jotka on tehty välillä Ruoholahti Itäkeskus. Mellunmäen haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Myllypuro, Kontula tai Mellunmäki. Vuosaaren haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Puotila, Rastila tai Vuosaari. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin.

28 26 Kuva 3. Lipputyyppijakauma metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Matkojen keskipituudet lipputyypeittäin metrolinjaston eri osuuksilla Koko metroliikenteessä matkojen keskipituus oli 6,31 kilometriä (taulukko 9). Runko-osuudella tehdyt matkat olivat keskimäärin yli puolet lyhyempiä kuin matkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema oli Mellunmäen tai Vuosaaren haaralla. Kaikkein pisimpiä matkustajien keskimatkat olivat Vuosaaren haaralla, vaikka Mellunmäen haaran pituus on noin 700 metriä Vuosaarta pidempi. Kun tarkastellaan kaikkia metrolinjaston osuuksia yhteensä, huomataan, että seutulipuilla tehtiin lyhyempiä metromatkoja kuin Helsingin sisäisillä lipuilla. Liitteessä 7 on kuvattu metromatkojen keskipituudet lipputyypeittäin ja nousuasemittain. Kaikkia lukuarvoja ei ole taulukossa 9 ja liitteessä 7 esitetty, koska: havaintomäärä oli niissä liian pieni () tai tutkimuksen aikana ei saatu yhtään havaintoa (-).

29 27 Taulukko 9. Metromatkojen keskipituudet lipputyypeittäin metrolinjaston eri osuuksilla vuonna Metromatkan keskipituus (km) Lipun tyyppi Runko-osuus Mellunmäen haara Vuosaaren haara Yhteensä HSL:n matkakortti, kausi yht. 4,23 9,10 9,56 6,37 Helsinki-sisäinen 4,51 9,03 9,42 6,70 Seutu 3,42 9,66 10,92 5,01 Lähiseutu 3 3,09 9,20 11,13 4,04 HSL:n matkakortti, arvo yht. 4,31 8,90 9,49 6,21 Helsinki-sisäinen 4,59 8,71 9,36 6,46 Seutu 3,00 11,13 12,37 4,62 Lähiseutu 3 3,16 4,19 HSL:n paperiset kertaliput (sis. 4,45 8,23 8,75 6,38 vuorokausi) yht. Helsinki-sisäinen 4,47 8,19 8,67 6,43 Seutu 3,87 10,06 11,56 5,57 HSL:n kännykkälippu 4,21 8,51 9,54 6,00 HSL:n kertakorttiliput yht. 4,04 8,27 10,35 5,44 Helsinki-sisäinen, vuorokausi 3,99 8,90 10,44 5,66 Seutu, vuorokausi 3,79 4,86 Oikeus matkustaa ilman lippua, 4,39 6,18 6,70 5,55 yht. Lapsi alle 7 vuotta 4,37 6,18 6,57 5,49 Lastenvaunullinen 4,39 6,09 6,61 5,51 Muu 4,47 6,75 7,84 6,05 Yhteensä 4,26 8,86 9,37 6,31 Runko-osuus sisältää metromatkat, jotka on tehty välillä Ruoholahti Itäkeskus. Mellunmäen haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Myllypuro, Kontula tai Mellunmäki. Vuosaaren haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Puotila, Rastila tai Vuosaari. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin. 3.8 Matkustajakilometrit lipputyypeittäin metrolinjaston eri osuuksilla Metron runko-osuudella eli Ruoholahden ja Itäkeskuksen välillä tehdyillä matkoilla lipputyyppijakauma oli hyvin samankaltainen niin matkustajamäärissä kuin -kilometreissä mitattuna. Sen sijaan Mellunmäen ja Vuosaaren haaroilla kausilipuilla tehtyjen matkojen osuus oli matkustajakilometreissä mitattuna 1,4 2,0 prosenttiyksikköä suurempi ja liputta matkustamaan oikeutettujen 1,2 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin matkustajamäärissä mitattuna (taulukot 8 ja 11). Tätä selittää keskimatkojen ero: kausilipulliset matkustivat keskimäärin lähes kolme kilometriä pidemmän matkan kuin liputta matkustamaan oikeutetut (taulukko 9). Kaikista metron matkustajakilometreistä 64,2 % tehtiin Helsingin sisäisellä kausilipulla, 11,1 % sisäisellä arvolipulla ja 10,3 % seutuliikenteen kausilipulla (taulukko 11).

30 28 Matkustajakilometrien jakautuminen lipputyypeittäin ja nousuasemittain on kuvattu liitteissä Kaikkia lukuarvoja (taulukot sekä liitteet 8 9) ei ole esitetty, koska: havaintomäärä oli niissä liian pieni () tutkimuksen aikana ei saatu yhtään havaintoa (-). Taulukko 10. Metroliikenteen matkustajakilometrit lipputyypin ja metromatkan mukaan vuonna Matkustajakilometrit (1 000 km) Lipun tyyppi Runko-osuus Mellunmäen haara Vuosaaren haara Yhteensä HSL:n matkakortti, kausi yht Helsinki-sisäinen Seutu Lähiseutu HSL:n matkakortti, arvo yht Helsinki-sisäinen Seutu Lähiseutu HSL:n paperiset kertaliput (sis vuorokausi) yht. Helsinki-sisäinen Seutu HSL:n kännykkälippu HSL:n kertakorttiliput yht Helsinki-sisäinen, vuorokausi Seutu, vuorokausi Oikeus matkustaa ilman lippua, yht. Lapsi alle 7 vuotta Lastenvaunullinen Muu Yhteensä Runko-osuus sisältää metromatkat, jotka on tehty välillä Ruoholahti Itäkeskus. Mellunmäen haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Myllypuro, Kontula tai Mellunmäki. Vuosaaren haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Puotila, Rastila tai Vuosaari. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin.

31 29 Taulukko 11. Metroliikenteen matkustajakilometrien prosentuaalinen jakauma lipputyypin ja metromatkan mukaan vuonna Prosenttia (%) matkustajakilometreistä Lipun tyyppi Runko-osuus Mellunmäen haara Vuosaaren haara Yhteensä HSL:n matkakortti, kausi yht. 74,4 75,0 76,2 75,1 Helsinki-sisäinen 59,6 65,8 68,6 64,2 Seutu 13,9 8,9 7,2 10,3 Lähiseutu 3 0,9 0,3 0,4 0,6 HSL:n matkakortti, arvo yht. 13,3 11,9 11,3 12,3 Helsinki-sisäinen 11,7 10,7 10,7 11,1 Seutu 1,6 1,1 0,7 1,2 Lähiseutu 3 0,1 0,1 HSL:n paperiset kertaliput (sis. 6,0 7,3 6,5 6,6 vuorokausi) yht. Helsinki-sisäinen 5,6 7,0 6,3 6,2 Seutu 0,4 0,2 0,2 0,3 HSL:n kännykkälippu 3,3 2,5 2,8 2,9 HSL:n kertakorttiliput yht. 0,4 0,2 0,2 0,3 Helsinki-sisäinen, vuorokausi 0,3 0,2 0,2 0,2 Seutu, vuorokausi 0,1 0,1 Oikeus matkustaa ilman lippua, 2,5 3,2 2,9 2,8 yht. Lapsi alle 7 vuotta 1,2 1,4 1,4 1,3 Lastenvaunullinen 1,1 1,5 1,3 1,3 Muu 0,2 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 Runko-osuus sisältää metromatkat, jotka on tehty välillä Ruoholahti Itäkeskus. Mellunmäen haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Myllypuro, Kontula tai Mellunmäki. Vuosaaren haara sisältää metromatkat, joiden nousu- ja/tai poistumisasema on Puotila, Rastila tai Vuosaari. Sisennetyt lipputyypit sisältyvät ylempänä olevaan tummennettuun lipputyyppiin.

32 30 Kuva 4. Matkustajakilometrien jakauma lipputyypin ja metromatkan mukaan vuonna Vertailu vuosien 2011 ja 2013 tulosten välillä 4.1 Matkustajamäärien vertailu lipputyypeittäin ja asuinkunnittain Vuonna 2011 tehtiin vastaavanlainen lippulajitutkimus metroliikenteessä kuin vuonna Vuoden 2011 tutkimuksessa vastauksia ei tallennettu tarkastajalaitteelle kuten uusimmassa tutkimuksessa, ja tutkimusta oli tekemässä matkalipuntarkastajien lisäksi Taloustutkimus Oy:n haastattelijat. Tutkimuksen teon kannalta merkittävin ero oli hissien tutkiminen. Vuonna 2013 tutkimusta tehtiin jokaisella laiturille johtavalla hissillä, kun taas vuonna 2011 näin ei tehty kaikilla asemilla. Silloin tutkimatta jätettiin varsinaisista sisäänkäynneistä erillään olevat hissit. Näihin hisseihin kuuluvat Kampin, Rautatietorin, Hakaniemen itäpäädyn ja Herttoniemen itäpäädyn hissit sekä Rastilan itäpäädyn toinen hissi. Tämä selittää osittain liputta matkustamaan oikeutettujen matkustajien määrän huomattavaa kasvua. Muutoin tutkimusmenetelmä oli kummassakin tutkimuksessa samanlainen. Vuonna 2013 metroliikenteessä oli hieman yli kaksi miljoonaa matkustajaa enemmän kuin vuonna Tämä tarkoittaa 3,3 prosentin kasvua matkustajamäärissä (taulukko 12). Suhteellisesti eniten kasvoi liputta matkustamaan oikeutettujen matkustajien määrä, mutta tämä selittyy osin hissien tutkimisessa tapahtuneilla muutoksilla (ks. edellinen kappale). HSL:n matkakortille ladatulla arvolipulla matkustaminen lisääntyi 7,9 % ja kausilipulla 2,7 %. Sen sijaan kerta- ja vuorokausilippujen käyttö väheni.

33 31 Taulukko 12. Metroliikenteen matkustajamäärät lipputyypeittäin vuosina 2011 ja Matkustajamäärä (1 000 matkustajaa) Prosenttia matkustajista (%) Lipun tyyppi Muutos %-muutos %-yks. muutos HSL-matkakortti, kausi ,7 74,9 74,4-0,5 HSL-matkakortti, arvo ,9 11,9 12,5 0,5 HSL-kertalippu ,5 7,1 6,4-0,7 HSL-kännykkälippu ,0 3,2 3,1-0,1 HSL-vuorokausilippu ( ,2 0,6 0,4-0,2 vrk) Muut liput ,3 0,0 0,0 0,0 Oikeus matkustaa liputta ,6 2,3 3,2 1,0 Yhteensä ,3 100,0 100,0 0,0 1 Muut liput sisälsi vuoden 2011 tutkimuksessa Helsinki Cardin (5 000 matkustajaa) ja VR liityntälipun ( matkustajaa), vuoden 2013 tutkimuksessa ainoastaan Helsinki Cardin. Asuinkunnittain tarkasteltuna huomataan, että helsinkiläisten metromatkustajien määrä lisääntyi vuosina lähes kahdella miljoonalla, mikä selittää suuren osan matkustajamäärän kasvusta (taulukko 13). Toiseksi eniten kasvoi espoolaisten matkustajien määrä ( matkustajaa). Näiden kuntien osuus kaikista metromatkustajista kasvoi samalla entisestään. Kirkkonummea lukuun ottamatta metron matkustajamäärät lisääntyivät myös kaikissa muissa HSL:n jäsenkunnissa sekä muualla Helsingin seudulla. Suhteellisesti eniten kasvoi kauniaislaisten ja sipoolaisten matkustajien määrä. Helsingin seudun ulkopuolella ja ulkomailla asuvien matkustajien määrä puolestaan väheni huomattavasti.

34 32 Taulukko 13. Metroliikenteen matkustajamäärät asuinkunnittain vuosina 2011 ja Matkustajamäärät (1 000 matkustajaa) Prosenttia matkustajista (%) Asuinkunta Muutos % %-yks. muutos muutos Espoo ,6 5,4 5,7 0,3 Helsinki ,8 84,7 85,1 0,4 Kauniainen ,1 0,1 0,1 0,0 Kerava ,5 0,4 0,4 0,0 Kirkkonummi ,8 0,4 0,4 0,0 Sipoo ,1 0,3 0,4 0,0 Vantaa ,7 4,7 4,6-0,1 Muu Helsingin seutu ,8 0,9 1,0 0,1 Muu Suomi ,8 2,6 2,0-0,6 Ulkomaat ,9 0,5 0,4-0,2 Yhteensä ,3 100,0 100,0 0,0 HSL-alue ,1 96,0 96,7 0,7 Helsingin seutu ,2 96,9 97,7 0,8 HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä. 4.2 Matkustajakilometrien vertailu lipputyypeittäin ja asuinkunnittain Matkustajakilometrien määrä kasvoi vuosina yhteensä 4,1 miljoonaa kilometriä eli yhden prosentin. Lipputyypeittäin matkustajakilometrien muutokset olivat samansuuntaisia matkustajamäärien kanssa (taulukko 14).

35 33 Taulukko 14. Metroliikenteen matkustajakilometrit lipputyypeittäin vuosina 2011 ja Matkustajakilometrit (1 000 km) Prosenttia matkustajista (%) Lipun tyyppi Muutos % %-yks. muutos muutos HSL-matkakortti, kausi ,8 75,3 75,1-0,2 HSL-matkakortti, arvo ,5 11,9 12,3 0,4 HSL-kertalippu ,9 7,2 6,5-0,7 HSL-kännykkälippu ,5 3,1 2,9-0,2 HSL-vuorokausilippu ( ,5 0,6 0,3-0,2 vrk) Muut liput ,1 0,0 0,0 0,0 Oikeus matkustaa liputta ,5 1,9 2,8 0,9 Yhteensä ,0 100,0 100,0 0,0 1 Muut liput sisälsi vuoden 2011 tutkimuksessa Helsinki Cardin ( matkustaja-km:ä) ja VR liityntälipun ( matkustaja-km:ä), vuoden 2013 tutkimuksessa ainoastaan Helsinki Cardin. Matkustajakilometrit lisääntyivät Kirkkonummea ja Vantaata lukuun ottamatta kaikissa HSL:n jäsenkunnissa (taulukko 15). Helsinkiläiset matkustivat metrolla yli 7 miljoonaa kilometriä enemmän kuin vuonna Suhteellisesti eniten lisääntyivät kauniaislaisten ja keravalaisten matkustajakilometrit. Myös muun Helsingin seudun asukkaat matkustivat metrolla selvästi aiempaa enemmän, kun taas muualla Suomessa ja ulkomailla asuvien matkustajakilometrit vähenivät.

36 34 Taulukko 15. Metroliikenteen matkustajakilometrit asuinkunnittain vuosina 2011 ja Matkustajakilometrit (1 000 km) Prosenttia matkustajakilometreistä (%) Asuinkunta Muutos %-muutos %-yks. muutos Espoo ,2 3,4 3,4 0,0 Helsinki ,1 87,1 87,9 0,9 Kauniainen ,2 0,1 0,1 0,0 Kerava ,4 0,2 0,2 0,0 Kirkkonummi ,4 0,2 0,2-0,1 Sipoo ,6 0,4 0,4 0,0 Vantaa ,1 4,9 4,9-0,1 Muu Helsingin seutu ,6 0,6 0,7 0,1 Muu Suomi ,4 2,5 1,8-0,7 Ulkomaat ,8 0,6 0,3-0,3 Yhteensä ,0 100,0 100,0 0,0 HSL-alue ,0 96,3 97,2 0,9 Helsingin seutu ,0 96,9 97,9 1,0 HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä. 4.3 Matkojen keskipituuksien vertailu lipputyypeittäin ja asuinkunnittain Kaikkien tehtyjen metromatkojen keskipituus lyheni 6,45 kilometristä 6,31 kilometriin vuosina Keskimatka lyheni kaikilla lipputyypeillä tehdyillä matkoilla vain liputta matkustamaan oikeutettujen keskimatka pysyi ennallaan (taulukko 16). Muilla lipuilla tehtyjen matkojen huomattava keskipituuden pieneneminen selittyy sillä, että vuoden 2011 tutkimuksessa muihin lippuihin lukeutui sekä VR:n liityntälippu että Helsinki Card, kun taas vuonna 2013 vain Helsinki Card. Keskimatkojen asuinkunnittainen tarkastelu osoittaa, että kauniaislaisten ja keravalaisten keskimatkat pitenivät vuosina , kun taas muissa kunnissa ne lyhenivät tai pysyivät lähes ennallaan (taulukko 17).

37 35 Taulukko 16. Metromatkan keskipituudet lipputyypeittäin vuosina 2011 ja Metromatkan keskipituus (km) Lipun tyyppi Muutos %-muutos HSL-matkakortti, kausi 6,49 6,37-0,12-1,8 HSL-matkakortti, arvo 6,41 6,21-0,20-3,2 HSL-kertalippu 6,55 6,38-0,17-2,6 HSL-kännykkälippu 6,21 6,00-0,22-3,5 HSL-vuorokausilippu (1-7 vrk) 6,03 5,55-0,48-8,0 Muut liput 1 6,10 3,85-2,25-36,9 Oikeus matkustaa liputta 5,55 5,55 0,00 0,0 Yhteensä 6,45 6,31-0,14-2,2 1 Muut liput sisälsi vuoden 2011 tutkimuksessa Helsinki Cardin ja VR liityntälipun, vuoden 2013 tutkimuksessa ainoastaan Helsinki Cardin. Taulukko 17. Metromatkan keskipituudet asuinkunnittain vuosina 2011 ja Metromatkan keskipituus (km) Asuinkunta Muutos %-muutos Espoo 4,06 3,78-0,27-6,7 Helsinki 6,63 6,52-0,11-1,7 Kauniainen 3,82 4,73 0,91 23,8 Kerava 3,76 4,14 0,37 10,0 Kirkkonummi 4,17 3,33-0,84-20,1 Sipoo 8,36 7,63-0,73-8,8 Vantaa 6,78 6,65-0,13-1,8 Muu Helsingin seutu 4,17 4,13-0,04-1,0 Muu Suomi 6,21 5,77-0,44-7,1 Ulkomaat 7,05 5,84-1,21-17,2 Yhteensä 6,45 6,31-0,14-2,2 HSL-alue ,48 6,34-0,13-2,0 Helsingin seutu 6,45 6,32-0,13-2,1 HSL-alue vuonna 2013: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. Muu Helsingin seutu: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu: edelliset alueet yhteensä.

38 36 Liite 1. Metroliikenteen lippulajitutkimus 2013: asemien tutkimuspäivät. viikko viikonpäivä pvm tutkittava metroasema 37 ma 9.9. Kulosaari ti Rastila ke Myllypuro to Siilitie 38 ma Mellunmäki ti Kontula ke Vuosaari to Itäkeskus (1) 39 ma Kalasatama ti Puotila ke Herttoniemi to Itäkeskus (2) 40 ma Ruoholahti ti Kaisaniemi ke Sörnäinen to Hakaniemi 41 ma Kamppi ti Rautatieasema ke Täydentävää tutkimusta to Täydentävää tutkimusta

39 37 Liite 2. Metroliikenteen lippulajitutkimus 2013: näytemäärät aikaryhmittäin ja asemittain. Lopullisissa tuloksissa huomioitu näytemäärä aikaryhmittäin Nousuasema 5:00-8:59 9:00-11:59 12:00-14:59 15:00-17:59 18:00-23:59 Koko päivä Ruoholahti Kamppi Rautatientori Kaisaniemi Hakaniemi Sörnäinen Kalasatama Kulosaari Herttoniemi Siilitie Itäkeskus Myllypuro Kontula Mellunmäki Puotila Rastila Vuosaari Yhteensä

40 38 Liite 3. Metroliikenteen lippulajitutkimus 2013: näyte- ja matkustajamäärät lippulajeittain. Lippulajikoodi Lipun Lipun Näyte- Matkustaja- tyyppi muoto Kustannusmuoto Kelpoisuusalue Ikäryhmä Lisätietoja määrä määrä Kerta Paperi Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Kerta Paperi Omakustanteinen Seutu Aikuinen Kerta Paperi Omakustanteinen Lähiseutu 3 Aikuinen Kerta Kännykkä Omakustanteinen Kännykkälipun alue Aikuinen Kännykkälippu Kerta Paperi Omakustanteinen Lähiseutu 3 Aikuinen Tarkastajalippu Kerta Paperi Omakustanteinen Helsinki Lapsi Kerta Paperi Omakustanteinen Seutu Lapsi Vuorokausi Paperi Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Vuorokausi Paperi Omakustanteinen Seutu Aikuinen Vuorokausi Paperi Omakustanteinen Helsinki Lapsi Vuorokausi Paperi Omakustanteinen Seutu Lapsi Ilmainen Muu Omakustanteinen Muu Lapsi Lapsi alle 7 v Ilmainen Muu Omakustanteinen Muu Aikuinen Lastenvaunullinen Ilmainen Muu Omakustanteinen Muu Aikuinen Muu Vuorokausi Muu Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Helsinki Card Vuorokausi Muu Omakustanteinen Helsinki Lapsi Helsinki Card Arvo Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Arvo Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Lapsi Arvo Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Ale Arvo Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Ale Arvo Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Arvo Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Lapsi Arvo Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Raitiovaunu Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Lapsi Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Ale Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Ale Kausi Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Kausi Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Lapsi Kausi Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Kausi Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Lapsi Kausi Matkakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Lapsi Koululainen Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Koululainen Kerta Kertakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen 2h Kerta Kertakortti Omakustanteinen Helsinki Lapsi 2h Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Vuorokausilippu Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Helsinki Lapsi Vuorokausilippu Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Helsinki Aikuinen Tapahtumalippu Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Vapaa Kausi Matkakortti Tuettu Helsinki Aikuinen Suoraveloitus Arvo Matkakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Arvo Matkakortti Omakustanteinen Seutu Lapsi Arvo Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Ale Arvo Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Ale Arvo Matkakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Arvo Matkakortti Omakustanteinen Seutu Lapsi Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Lapsi Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Ale Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Ale Kausi Matkakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Kausi Matkakortti Omakustanteinen Seutu Lapsi Kausi Matkakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Kausi Matkakortti Omakustanteinen Seutu Lapsi Kausi Matkakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Koululainen Kerta Kertakortti Omakustanteinen Seutu Lapsi 2h Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Vuorokausilippu Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Seutu Lapsi Vuorokausilippu Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Seutu Aikuinen Vuorokausilippu Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Vapaa Kausi Matkakortti Tuettu Seutu Aikuinen Suoraveloitus Vuorokausi Kertakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Lapsi Vuorokausilippu Arvo Matkakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Aikuinen Arvo Matkakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Lapsi Arvo Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Ale Arvo Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Ale Arvo Matkakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Aikuinen Arvo Matkakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Lapsi Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Lapsi Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Ale Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Ale Kausi Matkakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Aikuinen Kausi Matkakortti Omakustanteinen Lähiseutu 3 Lapsi Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Vapaa Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Suoraveloitus Kausi Matkakortti Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen Vapaa Yhteensä

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 14 2015 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077

Lisätiedot

30.12.2011. www.hsl.fi

30.12.2011. www.hsl.fi 36 30.12.2011 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 29 2012 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 9 2017 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012

Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012 25 2013 Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012 Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL 00520 Helsinki

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 10 2017 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015

Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015 12 2016 Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015 1 Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015 HSL Helsingin seudun liikenne 2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla Lisätietoja Liikkumistutkimuksesta: 21.3.2019 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto Erikoistutkija Pekka Räty pekka.raty@hsl.fi 040 738 6559 Liikennetutkija

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

35 29.12.2011 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä HSL-alueella 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä HSL-alueella 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 1 2 Tiivistelmä Esityksessä raportoidaan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista Suomenlinnan lauttaliikenteessä kesällä 2018. Suomenlinnan lauttaliikenteen

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

Katsaus HSL:n digikehitykseen & Kaupunkipyörät Tarja Jääskeläinen, HSL

Katsaus HSL:n digikehitykseen & Kaupunkipyörät Tarja Jääskeläinen, HSL Katsaus HSL:n digikehitykseen & Kaupunkipyörät 2017 Tarja Jääskeläinen, HSL 1 Esittäjän nimi Poimintoja HSL:n digipalveluista 2 HSL-sovellus lanseeraus keväällä Liput Kerta-, vuorokausi- ja 30 vrk:n liput

Lisätiedot

Uusi matkakumppanisi.

Uusi matkakumppanisi. Uusi matkakumppanisi. Käännä sivua, nappaa kortti mukaasi ja nauti matkanteosta. Ottaaksesi kortistasi kaikki hyödyt irti. Luo itsellesi HSL-tunnus. Yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenne Luo itsellesi

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät Liikennejärjestelmä ja tutkimukset/liikennetutkimukset

HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät Liikennejärjestelmä ja tutkimukset/liikennetutkimukset HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2018 Asiakastyytyväisyystutkimus Kevään 2018 tutkimusjakso 15.1. 18.5.2018 Noin 29 000 tutkimuslomaketta Kyselyt liikennevälineissä arkisin klo 6

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Syyt joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvulle HSL alueella

Syyt joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvulle HSL alueella Syyt joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvulle HSL alueella Marko Vihervuori PLL vuosikokousseminaari Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Liikkumistutkimuksen esittely 2. Liikkumisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimus 2008

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimus 2008 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimus 2008 SUY Marko Vihervuori B: 10/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 4,00 4,50 12,5 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,00 2,30 15,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 6,00 0,0 % 2 tunnin lippu, aikuinen 5,70

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Asiakastyytyväisyys kysely, maaliskuu 2019 2 Esittäjän nimi 25.3.2019 Tiivistelmä Tutkimuksen taustaa Kyselyn saajat (otos 250000) arvottiin asiakastietokannasta Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Asiakaskysely, maaliskuu 2019 2 Esittäjän nimi 27.3.2019 Tiivistelmä Asiakaskyselyn mukaan ne, jotka käyttävät paljon joukkoliikennettä, kävelevät enemmän kuin ne, jotka kulkevat

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2018

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2018 8 2018 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2018 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2018 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 29 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennetutkimus LITU 2008 Tutkimusalue ja haastattelumäärät Matkaluku asuinalueittain koko tutkimusalueella Matkaa/ hlö/ vrk 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 18.6. - 12.8.2018 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 17 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot